Kandidater til Oslo bys arkitekturpris Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010"

Transkript

1 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010 Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

2

3 Oslo bys arkitekturpris 2010 velkommen til utstilling! I denne utstillingen presenteres 28 utvalgte kandidater til Oslo bys arkitekturpris Prosjektene er valgt ut fordi de holder et høyt arkitektonisk nivå, særlig gjennom sine nytenkende typologiske grep, materialbruk og tekniske løsninger. Sammen viser de et tverrsnitt av dagens Osloarkitektur og spenner over et bredt spektrum både i størrelse, typologi og arkitektonisk uttrykk. Oslo bys arkitekturpris ble opprettet av Oslo bystyre i 2000 og utdelt første gang to år senere. Den er en kommunal hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Vinnerprosjektene de første årene viser stor bredde, fra småhus og næringsbygg til byrom og antikvarisk restaurering. Slik speiler prisen mangfoldet i den levende byen, en by med mer enn tusen års historie, men også en dynamisk og fremtidsrettet hovedstad med spennende byutviklingsområder og flere prosjekter av internasjonal klasse. Arbeidet med årets pris ble påbegynt våren 2010, og muligheten til å foreslå kandidater har vært åpen for alle. Deretter er prosjektene vurdert av Rådet for byarkitektur, byutviklingskomiteen og forretningsutvalget. Vinneren offentliggjøres når ordføreren deler ut prisen 20. oktober under årets fagdag. Byen er i stadig endring. Nettopp derfor er det viktig å løfte frem en sterk og tydelig ambisjon om arkitektonisk kvalitet i det som bygges. Oslo bys arkitekturpris er uttrykk for en slik ambisjon, og har etter hvert blitt etablert som en viktig årlig milepel og markering med fokus på ny arkitektur i Oslo. Fra 2002 til 2009 har Oslo bys arkitekturpris hatt et årlig tema, og kandidatene er blitt nominert innenfor dette temaet. Slik kan man sette fokus på prioriterte sider ved byutviklingen, for eksempel gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse (2002) eller småhus i ytre områder (2006). Samtidig har den tematiske avgrensingen ført til at andre prosjekter med høy kvalitet har falt utenfor kandidatutvalget. Premissene for nominasjon av kandidater er derfor endret for For første gang har nominasjonsprosessen i prinsippet vært åpen for alle nye prosjekter. De må ha vært ferdige i foregående år, dvs. 2009, og landskapsprosjekter de siste fem år, dvs Dermed er bredden på kandidatene blitt mye større, samtidig som alle prosjektene nå er ferskvare. Det er også første gang et utvalg av de foreslåtte kandidatene vises i en utstilling i forkant av prisutdelingen. Utstillingen er et samarbeid med Nasjonalmuseet - Arkitektur, og den inngår dessuten i Oslo Arkitekturtriennale Det er vårt håp og ønske at utstillingen vil stimulere til økt interesse for Oslo bys arkitekturpris spesielt og arkitektur i Oslo generelt. Denne utstillingen viser noe av bredden og kvaliteten i det aller nyeste. Den er en oppfordring til å løfte blikket og opprettholde og styrke Oslo kommunes ambisjon om arkitektonisk kvalitet i videste forstand. Alle prosjektene er interessante. Mange av dem har høy arkitektonisk kvalitet. Ett av dem tildeles Oslo bys arkitekturpris Velkommen til utstillingen i Nasjonalmuseet - Arkitektur samt prisutdelingen i Oslo rådhus 20. oktober! Ellen S. de Vibe Etatsdirektør Plan- og bygningsetaten Kandidater til Oslo bys arkitekturpris

4 Ullevaal Stadion Utvikling Adresse: Ullevål Stadion Arkitekt: Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL Byggherre: Vital Eiendom AS Landskapsarkitekt: IN`BY Totalentreprenør: Reinertsen AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Kontor, forretninger, hotell, parkeringshus Prosjektet er en videreutvikling av strukturen ved Ullevål Stadion og inneholder et handelssenter over to etasjer, et nytt hotell med 144 rom samt en konferansesal med tilhørende publikumsfasiliteter. Over det nye parkeringsanlegget er det etablert idrettsbane for bandy om vinteren og ballspill om sommeren, med klubbhus og lokaler for dommersekretariat. I tillegg er eksisterende handlegate oppgradert. Prosjektet er løst ved en L-form i fire etasjer, arkitektonisk underdelt i vertikale og horisontale L-former. Hotellet og konferansesalen knyttes direkte til det eksisterende stadionbygget via broer som spenner over handlegaten. Foto: Espen Grønli Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Det har vært ønskelig å gi den nye bebyggelsen et samlende tidsmessig uttrykk, som lett kontrast til det mangeartede arkitektoniske uttrykket i den eksisterende bebyggelsen. Prosjektet har en integrert energisentral hvor overskuddsvarmen fra bandybanen og forretningene utnyttes til å varme opp bygningsmassen. Ved anlegget dekkes alt varme- og kjølebehov, og all overskuddsvarme benyttes direkte eller magasineres. Energilageret består av 120 brønner under parkeringskjelleren med en dybde ned til 250 meter. 45 % av effektbehovet for varme og 90 % av varmebehovet dekkes av anlegget. Foto: Narud Stokke Wiig 4 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

5 Foto: Ivan Brodey Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Foto: Narud Stokke Wiig Konferanse Shopping Bandybane Plan 1. etasje Hotell Ullevaal stadion Hotell Bandybane Snitt B-B 5

6 Schous Kulturbryggeri Adresse: Schouskvartalet, Nedre Grünerløkka Arkitekt: Arkitektkontoret Eide & Haslestad AS Byggherre: KLP Eiendom Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS Interiørarkitekt: Scenario AS Areal: Bevaringsverdige bygg BTA 4300 m², ombygging BTA 1400 m², nybygg BTA 3500 m² Funksjon/bruk: Kultur, undervisning, hotell, forretning, bevertning Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S Med fellesbetegnelsen Schous Kulturbryggeri samles et variert spektrum av aktiviteter knyttet til musikk og dans, i kvartalet til tidligere Schous Bryggeri. Her inngår Øvingshotellet, Popsenteret opplevelsessenter for norsk populærmusikk, Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans samt Oslo musikkog kulturskole. Også bygningsmessig fremstår Schous Kulturbryggeri som mangfoldig og sammensatt. Prosjektet omfatter bevaringsverdige bygg, et tidligere undervisningsbygg fra 1990 (BI), samt et nybygg som vender seg mot det indre gårdsrommet i kvartalet. De bevaringsverdige byggene, som Malteriet (bygg L) og Vørterhuset (bygg H), er ombygd til henholdsvis musikk- og kulturskole og øvingshotell. Ved rehabilitering av Malteriet (bygg P) og Kjelehuset (bygg N) er fasaden mot gårdsrommet tilbakeført i samarbeid med Byantikvaren. Nybygget (bygg T) inneholder Popsenteret og Riksscene, samt et restaurantlokale på bakkeplan som åpner seg mot gårdsrommet. Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S Illustrasjon: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S THORVALD MEYERS GATE KORSGATA H J/K T L N P Ombygging Nybygg HERSLEBS GATE TRONDHEIMSVEIEN 6 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

7 Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S 7

8 Kiosk/servicebygg Frognerparken Adresse: Frognerparken Arkitekt: div.a arkitekter Byggherre: Friluftsetaten Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Areal: BYA 192 m 2 Funksjon/bruk: Kiosk, servicebygg Bygget er svar på et sterkt brukerønske om toaletter, servering og utsalg for suvenirer og gaveartikler nord i Frognerparken. Det består av et rektangulært fleksibelt kioskareal, uteterrasse med fast utemøblering, servicerom, toaletter og egen servicegang med nisje for avfall. Prosjektet legger vekt på materialbruk og en enkel, elegant formgivning. Bygget består av et langstrakt volum, inspirert av parkens enkle, massive elementer og materialer. Planløsningen er resultat av byggets plassering inntil den markante kollen mot øst og ønsket om åpenhet mot parken og Monolitten. Overflater er slipt for å få en struktur/utseende som ligner parkens hovedmateriale granitt. Vindusprofiler er mørkegrå som smijernet i parken. Glassflatenes mønster er basert på Vigelands labyrintmønster. Bygget er planlagt med utgangspunkt i universell utforming. Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio 8 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

9 Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio 9

10 Quadraturen Dronningens gate 15 Adresse: Dronningens gate 15, m.fl., Sentrum Arkitekter: Kritt Arkitekter AS Byggherre: Linstow AS Landskapsarkitekter: Sundt & Thomassen AS Interiørarkitekter: Kritt Interiørarkitekter AS (nå Metropolis Arkitektur og Design AS) Arkitekt for reulering: Aviaplan AS Totalentreprenør: NCC Construction AS Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring, bevertning, kultur Foto: Kritt Arkitekter AS Prosjektet omfatter transformasjon av Oslos hovedpostkontor, som ledd i opprustningen av byområdet Kvadraturen. Den monumentale bygningen har bevaringsverdige fasader og interiører som prosjektet ønsker å ivareta. Det er valgt en løsning som synliggjør den nye bruken. Nye elementer er gitt et kontrasterende formspråk som respekterer det eksisterende, arkitektoniske uttrykket. Gatefasadene er i hovedsak beholdt i sitt opprinnelige formspråk. For at bygningen skal fremstå åpen og brukervennlig, er det etablert nye inngangsdører og utvidete vindusflater mot gate. Gårdsrommet er tilgjengelig fra gate og opparbeidet til offentlig uterom. Lokalene mot gårdsrommet er bearbeidet for ny bruk. Bygningskroppen er gjennomskåret i flere sjikt for å bringe dagslys til de innerste og nederste boligene. Alle takflater i gårdsrommet er benyttet som utearealer, og alle boliger mot gårdsrommet har private balkonger. Et mål ved løsningen har vært å bevare mest mulig av eksisterende konstruksjoner og samtidig utnytte volumene arealeffektivt. Foto: Kritt Arkitekter AS Foto: Kritt Arkitekter AS 10 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

11 Foto: Kritt Arkitekter AS Illustrasjon: Kritt Arkitekter AS Foto: Kritt Arkitekter AS 11

12 Nasjonalbiblioteket park Adresse: Henrik Ibsens gate 110, Solli plass Arkitekt: Østengen & Bergo AS Byggherre: Entra Eiendom AS Areal: 3,0 daa Funksjon/bruk: Park Foto: Østengen & Bergo AS Østengen & Bergo, i samarbeid med Longva Arkitekter, vant i 2002 en prosjektkonkurranse om det nye Nasjonalbibliotekets tilbygg og park. Parken bidrar til en sammenhengende grønnstruktur sydvest for den tette byen rundt Solli plass og tilfører området nye ganglinjer i en parkmessig ramme. Mellom Hydroparken og Observatoriet er det åpnet en ny forbindelse, Den grønne gangen, hvor det er tatt hensyn til bevaring av eksisterende trær. Prosjektet søker å gjenspeile bygningsmassen, både det eldre monumentale biblioteket og det nye tilbygget. Det er derfor lagt spesielt vekt på istandsettelse av gamle forhager og valg av beplantning som gir farge til anlegget. Foto: Østengen & Bergo AS Foto: Østengen & Bergo AS 12 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

13 Illustrasjon: Østengen & Bergo AS 13

14 Svarttjern park Adresse: Romsås Arkitekt: Tegn 3 (tidligere Selberg Arkitektkontor AS) Byggherre: Bydel Grorud, Friluftsetaten Byggeleder: A. L. Høyer Anleggsgartner: Braathen AS Areal: 14,3 daa (inkl. tjern) Funksjon/bruk: Park Foto: Selberg Arkitektkontor AS Svarttjern park er et prosjekt innenfor Grorudalssatsingen. Prosjektets formål har vært å skape en park i tilknytning til Svarttjern, som nå har fått badevannskvalitet. Parken skal tilrettelegge for mangfoldig bruk for de ulike beboergruppene i bydelen. Det er derfor lagt opp til ulike typer oppholdsarealer, ved terrassering med grusflater, åpne plener, sitteplasser med benker og bord, trebrygger, sandstrender og lekeplass. Sykkelparkering, grill, avfallshåndtering og toalettbygg er integrert i parken. I tillegg til material- og møbleringskonseptet er universell utforming vektlagt i prosjektet. Foto: Plan- og bygningsetaten Foto: Plan- og bygningsetaten 14 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

15 Illustrasjon: Selberg Arkitektkontor AS 15

16 Schandorffs plass Adresse: Schandorffs plass v/trefoldighetskirken Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS Byggherre: Höegh Invest Eiendom AS Areal: 2,5 daa Funksjon/bruk: Park Foto: Østengen & Bergo AS Ved oppføring av NAVs nye hovedkontor i 2008 var det en forutsetning at utbygger skulle omgjøre Schandorffs gate til et parkområde, Schandorffs plass. Plassen knytter Fredensborgveien trinnfritt til Akersgata og tar opp siktaksen fra Keysers gate opp mot Deichman-kolonnaden. Parken inngår i en grønnstruktur fra Kristparken og Krist kirkegård i øst. Høydeforskjellen har vært en utfordring for universell utforming, men er løst ved en slynget gangvei, hvor parkanlegg og møteplasser er flettet inn. Intensjonen har vært å anlegge et parkrom med nøkterne midler og med beplantning i en gjennomgående varm tone. Foto: Østengen & Bergo AS Foto: Østengen & Bergo AS 16 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

17 Illustrasjon: Østengen & Bergo AS 17

18 Tiedemannsjordet Adresse: Bertrand Narvesens vei 1-53, Ensjø Arkitekt: Scala Arkitekter AS Byggherre: Ferd Eiendom AS Arkitekt for regulering: Scala Arkitekter AS/Hansen Bjørndal Arkitekter AS Prosjektleder: Optimo Prosjekt AS Landskapsarkitekt: Nilsen Landskap AS Totalentreprenør: PEAB AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Boliger Boligkomplekset Tiedemannsjordet har 187 leiligheter fra m². Det ligger på Ensjø, et område som omformes fra bilby til en sentrumsnær boligbydel med boliger. Kvartalet er bygget i en hesteskoform som åpner seg mot byen og fjorden i sørvest. Ytre del av kvartalet består av leiligheter og er oppført i fem til seks etasjer. De to øverste etasjene er tilbaketrukket, og avtrappingen er utnyttet til terrasser. Indre del av bebyggelsen har rekker med byhus som vender mot en felles park i midten. Byhusene er i tre etasjer med egen inngang, privat hage på bakkeplan, og takterrasse. Foto: Scala Arkitekter AS Alle boligene har inngang via gaten mellom byhusene og den ytre bebyggelsen. Illustrasjon: Scala Arkitekter AS Foto: Terje Agnalt 18 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

19 Illustrasjon: Scala Arkitekter AS Foto: Terje Agnalt Foto: Scala Arkitekter AS 19

20 Boliger i Schouskvartalet Adresse: Schouskvartalet, Nedre Grünerløkka Arkitekt: Moderne arkitektur og design AS (MAD) Byggherre: Urbanium AS Landskapsarkitekt fellesareal (utenfor oppløftet gårdsrom): Sundt & Thommassen AS Hovedentreprenør: Jaco Enterprise og Management AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Boliger, næring Høsten 2005 vant MAD en invitert arkitektkonkurranse for nytt leilighetsbygg i et storkvartal på Nedre Grünerløkka (tidligere Schous Bryggeri). Nybygget inneholder 106 leiligheter og et treningsstudio på 1450 m² og er et viktig ledd i transformasjonen av kvartalet. Prosjektet er utformet i to deler: En smal bygning mot gavlveggen til et eksisterende bygg og en bygning med en skulptural form. Det hevede gårdsrommet mellom byggene skjuler næringslokale med treningsstudio. Bølgende utforming av næringslokalets vestvendte fasade lar bygulvet flyte over lokket, for å unngå en uheldig oppdeling av bakkenivået og for å gi beboerne et roligere uteområde. For å skape dynamikk i fasadene er de strukturert av gjennomgående betongbånd ved hver etasje, samt etasjevis forskyvning av leiligheter, som sammen danner et regelmessig mønster. Foto: Kurt Singstad Foto: Plan- og bygningsetaten Foto: Roberto Di Trani 20 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

21 Foto: Kurt Singstad 21

22 Leilighetshus i Korsgata 5 Adresse: Korsgata 5, Grünerløkka Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Byggherre: Korsgata 5 AS RIB: Egil Oliver AS RIB GEO: Multiconsult AS Utførende betong/mur/flis råbygg: Con-Form Oslo AS Entreprenør: Skjærholt AS Areal: BTA 1025 m² Funksjon/bruk: Boliger Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder Prosjektet ligger i et område med høy bevaringsverdi, og det benytter både tilpasning og kontrast i det arkitektoniske uttrykket. Leilighetshuset har 12 boenheter, fordelt på seks plan, med varierte leiligheter på 31,5 til 85,5 m² BRA. Det finnes både ettplans og toplans leiligheter i komplekset. Alle leilighetene har sydvendte balkonger på 6 m² eller mer. De øverste har i tillegg private takterrasser. Prosjektet er løst knapt og minimalistisk, med svært arealeffektiv utnyttelse. Huset har en lukket byfasade mot gateløpet i nord, mens det åpner seg med store glassflater mot gårdsrommet og utsikten i sør. Gjennom planløsninger og det valgte arkitektoniske uttrykket er intensjonen å tilrettelegge for individuelle behov og å gjenspeile det urbane mangfoldet i området. Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder 22 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

23 Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder 23

24 Enebolig Engan Adresse: Holmsåsen 43, Toppåsen Arkitekt: Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL Byggherre: Jannicke og Øyvind Engan Hovedentreprenør: Damhaug og Gjermoe Bygghåndverk AS Ingeniør: Sivilingeniør Terje Orlien Areal: BRA 162,3 m² Funksjon/bruk: Enebolig Foto: Plan- og bygningsetaten Det viktigste premisset for utformingen av bygget har vært å utnytte stedets kvaliteter; særlig ved å ta vare på tomtens fjellformasjoner samt utsikten vestover. Huset består av en nedre betongkropp, støpt rett på gneisgrunnen uten sprengning. Gulvet på bakkeplan følger bevegelsen over fjellknausen, slik at gulvet har fire nivåer, intimt forbundet med bakken utenfor. Veggen mot sør er trukket inn der det er nødvendig, for å unngå inngrep i svabergene. Stuegulvet, som ligger lengst mot nord og vest, fortsetter ut i en stor terrasse. Terrassen utnytter fjellformasjon både til å skape privatliv, ly og kveldsvarme fra fjellet. Over betongkroppen er det plassert et trevolum, en slags saltakslue med øreklaff mot nord. Foto: Knut Hjeltnes Foto: Knut Hjeltnes 24 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

25 Foto: Knut Hjeltnes 25

26 Oslos 1. passivhus Adresse: Ladeveien 20, Skøyen Arkitekt: Medplan Arkitekter AS (nå Ratio Arkitekter AS)/Stein Stoknes Byggherre: Stein Stoknes Hovedentreprenør: Byggmester Jo Toftdal Areal: BRA 186 m² Funksjon/bruk: Enebolig med sekundærleilighet Eneboligen er Oslos første passivhus og i tråd med norsk passivhusstandard. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. Ved utforming av bygget er det lagt vekt både på et moderne uttrykk og tilpasning til eksisterende bygningsmiljø. Utformingen er i tillegg delvis gitt av premisser for energieffektive løsninger. Den rektangulære hovedformen bidrar til å frigi mest mulig av det begrensede tomtearealet mot sør og lukke tomten mot nord. Vinduene har lav U-verdi, og vindusflatene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering. Energikilder er vakumsolfangere, elektrisitet og bioetanol. Boligen har behovsstyrt balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. En av utfordringene har vært å utvikle en løsning hvor massivtre rendyrkes som konstruktivt element (tynnest mulig bærende skiver) kombinert med isolasjonssjikt fritt for kuldebroer. Foto: Medplan Arkitekter AS Foto: Ditt Hus Foto: Ditt Hus 26 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

27 Foto: Harald Brekke 27

28 Tvillingskolene Oppsal / Vetland Adresse: Vetlandsveien 79, Oppsal Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter AS / HUS arkitekter AS Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF Areal: BYA 6830 m² inkl. eksisterende bygningsmasse Funksjon/bruk: Undervisningsbygg Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS Oppsal skole, Vetland skole og Ressurssenteret for hørselshemmede har siden 1991 fungert som tvillingskoler, dvs. en samlokalisert løsning for elever med ulike forutsetninger og læringsbehov. Utgangspunkt for prosjektet var et nedslitt skoleanlegg, med behov for oppgradering. Det var også behov for mer areal, samt tilrettelegging for universell utforming. Prosjektet er basert på eksisterende situasjon, hvor parkeringsløsningen og uterommet midt i anlegget er opprettholdt. Utbyggingen omfatter riving, nybygg og opprustning av eksisterende bygningsmasse. Nybyggene inneholder administrasjonsdel, undervisningsrom, bibliotek, fellesarealer og kantine. Prosjektet legger vekt på universell utforming i alle deler av anlegget, særlig ved uteområder og atkomst til bygningsmassen. Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS 28 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

29 Illustrasjon: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS 29

30 Ammerudlia barnehage Adresse: Ammerudhellinga 49, Ammerud Arkitekt: Aursand og Spangen as Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Areal: BTA 1084 m 2 Funksjon/bruk: Barnehage Foto: Ola Spangen Ammerudlia barnehage ligger høyt, med vid utsikt over Groruddalen. Barnehagen er tilrettelagt for 160 barn og organisert etter et pedagogisk sone-/baseprinsipp. Bygget deler tomten i ulike soner som danner varierte uterom, ved at en større og en mindre bygningskropp krysser hverandre. Det minste volumet inneholder inngangssone, garderober og administrasjonsarealer. Hovedvolumet har fleksible lekearealer. Krysset mellom fløyene er barnehagens viktigste samlingsplass. De to fløyene er også adskilt ved at hovedfløyen er holdt i tegl, mens tverrfløyen har stående låvepanel. Taket (synlig fra Ammerudblokkene) er dekket av elvegrus. Bygget har varierende himlingshøyder, flere vinduer til gulvnivå, og mye overlys. Foto: Ola Spangen Foto: Ola Spangen 30 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

31 Foto: Ola Spangen 31

32 Kongsberggata barnehage Adresse: Kongsberggata 19, Bjølsen Arkitekt: Oker Arkitektur as Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Totalentreprise: Trio Entreprenør as Areal: BTA 650 m 2 (nybygg), BTA 147m 2 (rehabilitering) Funksjon/bruk: Barnehage Foto: Oker Arkitektur as Kongsberggata barnehage ligger på Bjølsen, i et bykvartal med hovedsaklig tre til fem etasjes bebyggelse. Barnehagen er etablert i et nybygg mot gaten, samt i en eksisterende bevaringsverdig trevilla fra 1870 innenfor. Trevillaen er rehabilitert som del av prosjektet. Prosjektet tilfører bydelen 48 nye, permanente barnehageplasser. Nybygget er plassert i fotavtrykket til en gammel skysstasjon som brant i 2003, men er noe forlenget mot øst. Fasaden mot gata er tenkt som et grovt plankegjerde, av den typen man ofte finner på restarealer i byen. Dette gir gatebildet variasjon og signaliserer hagen innenfor. Et stort portrom gir god sikt fra gaten inn til den eldre trevillaen, i tråd med Byantikvarens anbefaling. Nybygget er organisert etter sone-/baseprinsippet, med fellesrom og garderober på bakkeplan og baser i andre etasje. Foto: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as 32 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

33 Illustrasjon: Oker Arkitektur as Illustrasjon: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as 33

34 Kværnerdalen barnehage Adresse: Enebakkveien 71, Lodalen Arkitekter: NAV A.S Arkitekter MNAL Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Landskapsarkitekt: Studio HP AS Totalentreprenør: HENT AS Prosjektledelse: Kåre Hagen AS Areal: BTA 6700 m 2 (ved ferdigstillelse 2010) Funksjon/bruk: Barnehage Hensikten bak prosjektet er å ombygge bygningsmassen som tidligere fungerte som kontorbygg for Kværner, til barnehage dimensjonert for 620 barn. Prosjektet omfatter istandsetting og transformasjon av tre delvis sammenbygde enkeltbygg, samt nytt garasjeanlegg. Hovedgrepet er knyttet til en eksteriør-/interiørmessig opprustning, med ønske om en fremtidsrettet utforming. Barnehagen og uterommene er organisert etter sone-/baseprinsippet. Den opprinnelige bærekonstruksjonen med søyler gir åpne rom, med mulighet for fleksible og varierte planløsninger. Prosjektet ønsker å videreføre den opprinnelige bygningsmassens volumsammenstilling, slik at den opprinnelige strukturen fortsatt er lesbar. Ny materialbruk er gitt et moderne uttrykk, tilpasset bygningens innhold. Prosjektet ferdigstilles etappevis der første byggetrinn ble ferdigstilt i 2009 og siste byggetrinn planlegges ferdig i Kværnerdalen barnehage vil etter siste byggetrinn være en av Norges største barnehager. Foto: Morten Brakestad Illustrasjon: Studio HP AS 34 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

35 Foto: Morten Brakestad Foto: Morten Brakestad Foto: Morten Brakestad 35

36 Betha Thorsens barnehage Adresse: Drammensveien 33 b, Skillebekk Arkitekter: Aursand og Spangen AS Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Areal: BTA 1050 m 2 Funksjon/bruk: Barnehage Nybyggets enkle, rektangulære bygningskropp over tre etasjer er orientert tilnærmet nord-syd, i tråd med områdets bebyggelsesstruktur. Bygget er plassert på tomtens sydøstre hjørne for best mulig utnyttelse av uteområdet. Den pedagogiske inndelingen basert på sone-/baseprinsippet har vært utgangspunkt for bygningens åpne bærekonstruksjon med store spenn. En arealøkonomisk planløsning og bruk av solide materialer har vært et mål for prosjektet. I tillegg er det lagt vekt på å lage gode, varierte lekearealer, som er fleksible i bruk og tilpasset barnas alder og aktivitetsnivå. Bygget har store vindusflater, varierte himlingshøyder og gjennomlys. Barnehagen er tilrettelagt for ca. 125 barn. Foto: Ola Spangen Foto: James Watkins 36 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

37 Ill: Aursand og Spangen AS Foto: James Watkins 37

38 Helsfyr Atrium Adresse: Innspurten 15, Helsfyr Arkitekt: Lund + Slaatto arkitekter AS Byggherre: AF Eiendom og Sektor EiendomsPartner Eier: DnB Nor Markets Totalentreprenør: AF Bygg Oslo Rådgiver landskapsarkitektur: Bjørbekk & Lindheim AS Kunstner: Kjell Nupen Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Helsfyr Atrium ligger på et lite høydedrag i krysset mellom E6 og Ring 3, ett av Norges mest trafikkerte veikryss. De karakteristiske buede formene er relatert til veiene omkring. Prosjektet består av to hovedfløyer forbundet av en glassoverdekket lysgård. De to fløyene er igjen sammensatt av to overlappende volumer med ulike høyder. Glassgården danner det sentrale knutepunktet i prosjektet. Adkomsten leder naturlig opp til denne glassgården, som inneholder hovedinngang, kantineareal og vertikal hovedforbindelse i bygget. De to hovedfløyene består av kontorlokaler som på grunn av de buede formene får variasjon og et individuelt preg. Foto: Terje GR Løchen Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS 38 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

39 Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS 39

40 Næringslivets hus Adresse: Middelthuns gate 27, Majorstuen Arkitekt: Dark arkitekter as Byggherre: NHO Eiendom Interiørarkitekt: Zinc as Visualisering: Placebo Effects AS Entreprenør: PEAB AS Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Foto: Byggenytt Næringslivets hovedkvarter har en eksponert beliggenhet mot Frognerparken. Prosjektet innebærer både en full rehabilitering av det historiske Elkemhuset (Erling Viksjø 1964), sammenbygging med nyere kontorbygg (Gedde Dahl 1996), og tilbygg/nybygg med konferansesenter og kantine. Prosjektet innebærer både regulering, nybygg, rehabilitering, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. Det er gjort tiltak for å redusere bygningens energiforbruk. Nybygget er gitt en materialbruk som kontrasterer med hovedmaterialene i det historiske Elkembygget. Intensjon og utfordring har vært å knytte de ulike delene sammen til en helhet. Lys, luft, utsikt og forholdet til parken har gitt viktige premisser. Foto: Jiri Havran 40 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

41 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 41

42 Akerselva Atrium Adresse: Christian Kroghs gate 16, Hausmanns bru Arkitekt: NBBJ Arkitekter as, Pran Arkitekter as, Poulsson/Pran AS Byggherre: NCC Eiendomsutvikling/NCC konstruksjon Interiørarkitekt: Zinc Interiør as Eier: Vital Forsikring as Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Akerselva Atrium har en markant beliggenhet mot Akerselva, like ved Hausmanns bru. Bygget har 11 etasjer og danner et iøyenfallende hjørnetårn. Et geometrisk spill med buede/skrå former er sammen med fargebruken med på å gi bygget identitet. Bygget er spaltet i to deler gjennom et oransje glassparti som løper diagonalt fra gatenivå over til motsatt side mot elva. Dette glasspartiet, sammen med de gule og grønne LED lysstripene i fasaden, gir bygget karakter på kveldstid. Foto: Tim Griffith Det har i prosjektet vært viktig å åpne sokkeletasjen mot Akerselva og gjøre elvebredden tilgjengelig for publikum. Foto: Peter Pran Foto: Tim Griffith 42 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

43 Foto: Peter Pran Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 43

44 Skattens Hus Adresse: Schweigaards gate 17-19, Grønland Arkitekt: Narud Stokke Wiig sivilarkitekter MNAL Byggherre: ROM Eiendom as Totalentreprenør: Skanska Norge as Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Skattens hus, eller Skattekvartalet, ligger sentralt i Schweigaards gate, i tilknytning til Bjørvika og tett mot Oslo S. Beliggenheten gir gode eksponeringsmuligheter både mot gaten og mot sporområdene. Prosjektet er organisert rundt tre parallelle kontorlameller på åtte etasjer. Den nederste av etasjene utgjør en sokkel som binder de tre lamellene sammen. Det ene mellomrommet er glassoverdekket og huser kantine, det andre overspennes av flere gangbruer. Fargesettingen gjør at bygningskroppene fremstår som delvis transparente volumer. Lamellene smalner av oppover, noe som understreker vertikaliteten. Skatteetaten, Skatt Øst, er fremste leietaker. Foto: Einar Aslaksen Foto: Espen Grønli Foto: Espen Grønli 44 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

45 Foto: Einar Aslaksen 45

46 KLP - bygget Bjørvika Adresse: Dronning Eufemias gate Arkitekt: Solheim + Jacobsen arkitekter as Byggherre: Oslo S utvikling as Interiørarkitekt: Beate Ellingsen as Prosjektledelse: Vedal Prosjekt as Eier kontorseksjonen: KLP Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor, boliger, bevertning, næring KLP-bygget inngår i det nye Operakvartalet i Bjørvika. Bygget er et flerfunksjonsbygg som fortsetter rekken av Barcode-hus. I tillegg til kontorer for arbeidsplasser (hovedkontor for KLP) inneholder bygget 53 boliger i varierende størrelser. Byggets høyde varierer fra 8-18 etasjer. En offentlig tilgjengelig gangforbindelse løper gjennom bygget i øst-vestlig retning. Som del av Barcode-konseptet er de to bygningsvolumene gitt ulik form og arkitektonisk uttrykk. Vestlamellen fremstår som en lys steinblokk med en karakteristisk utkragende del. Østlamellen har en lettere karakter, med veksling mellom glass og tette felt. Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS 46 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

47 Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS 47

48 Alfaset krematorium Adresse: Nedre Kalbakkvei 99, Alfaset Arkitekt: arkitektene as, Dyrvik arkitekter as Byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekter as Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør as Areal: BRA 2100 m 2 Funksjon/bruk: Krematorium Alfaset krematorium ligger på Alfaset gravlund, i tilknytning til eksisterende gravkapell. Hoveddelen av krematoriet ligger som en langstrakt bygningskropp i forlengelsen av parkeringsanlegget langs veien. Mindre bygningsvolumer i lettere materialer slutter seg til denne hovedformen. Krematoriet vokser ut av terrenget og danner en skjerm mot veien. På innsiden dannes plassrom mot gravkapellet. Et krematorium må ivareta særskilte krav til teknikk og prosess, samtidig som de pårørende må møtes på en verdig måte. I tillegg er et krematorium også en daglig arbeidsplass. Prosjektet søker å legge til rette for disse ulike hensynene. Bygningen er gitt en dempet karakter som ikke ønsker å konkurrere med eksisterende gravkapell. Samtidig er det en intensjon at krematoriet ikke gjemmes bort. Alfaset krematorium har stor kapasitet og er ett av Nordens største. Foto: arkitektene as Foto: arkitektene as Foto: Roy Carlsen 48 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

49 Foto: Nils Petter Dale Foto: arkitektene as 49

50 Lærernes Hus utdanningsforbundets konferansesenter Adresse: Osterhaus gate 4, Sentrum Arkitekter: Element Arkitekter AS Byggherre: Utdanningsforbundet Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter Kunstnerisk utsmykning: Jorunn Sannes og May Bente Aronsen Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør AS RIB: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS RIV: Siv. ing. JP Dybdahl AS Areal: BTA 1870 m 2 Funksjon/bruk: Konferansesenter Konferansesenteret er en utvidelse av Lærernes hus, som via gårdsrom er forbundet med utdanningsforbundets hovedkontor i Hausmanns gate. Nybygget er organisert over fire etasjer med lobby, konferansesal og kafé med takterrasse. Prosjektets mål har vært å lage en stor konferansesal med integrert kunst i fasaden knyttet til virksomheten, i tillegg til å oppnå et energiog miljøvennlig bygg gjennom en kombinasjon av materialvalg og energikilder. Her spiller varmelagring i trappekonstruksjonen en sentral rolle. Foto: Element Arkitekter AS Foto: Plan- og bygningsetaten Fasadene tilpasser seg omkringliggende bevaringsverdig bebyggelses høyder og hovedlinjer mot gate og gårdsrom. Bygningen er gjennomlyst i hele tomtens bredde. Byggets tekniske løsninger gir et lavt energiforbruk. Tiltakene består av 10 energibrønner ( m dype) som transporterer jordvarme via en varmepumpe, bruk av solenergi, dagslys, solavskjerming og fjernvarme samt vannbåren varme. Bygget ligger i energiklasse A lavenergihus. Foto: Plan- og bygningsetaten 50 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

51 Foto: Element Arkitekter AS 51

52 Tjuvholmen felt F1 Adresse: Tjuvholmen allé 1-5, Tjuvholmen Arkitekter: Niels Torp as arkitekter og interiørarkitekter, Terje Grønmo arkitekter AS Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Entreprenør: Veidekke ASA Areal: BRA m 2 Funksjon/bruk: Kontor, næring Foto: Jiri Havran Kontorbygget består av fire fløyer med en indre sammenhengende bølgende kommunikasjonsstreng, og det har gjennomlys fra alleen i øst til atriene i vest. Det har vært en intensjon å skape et representativt men samtidig lekent kontorbygg. Fasadene er utformet ut fra forhold til de tilgrensende byrom, himmelretninger og funksjoner. Bygningskroppen består av flere ulike sammensatte volumer med mellomliggende glassatrier. Fasadekomposisjonen har ulik oppbygning mot alleen og Filipstadbukta. De avtrappede takflatene er i stor grad benyttet til terrasser. Bygget har på gateplan forretninger og bevertning med uteservering mot Filipstadbukta. Foto: Jiri Havran 52 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

53 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 53

54 Næring / boliger i Tjuvholmen allé 4-6 Adresse: Tjuvholmen allé 4-6, Tjuvholmen Arkitekter: Moderne Arkitektur og Design AS (MAD) Byggherre: Selvaag & Aspelin Ramm Totalentreprenør: Selvaagbygg AS Areal: BTA 3400 m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring Foto: Kurt Singstad Bygget inngår i Tjuvholmens første byggtrinn, felt F2. De ni etasjene består av ca 50 små utleieleiligheter og et næringslokale i første plan. Sentrale premisser i utformingen har vært: En god planløsning for kompakte byboliger, en markant fasade, samt en best mulig utnyttelse av takets utsiktskvaliteter. Bruksareal for gjennomsnittsleiligheten er 37,5 m 2, og det er etterstrebet fleksible planløsninger både over ett og to plan. Flere av leilighetene i toppetasjen har private takterrasser. Fasaden mot Tjuvholmen allé er preget av karakteristiske frem- og tilbakebølgende smale balkongsoner. Balkongenes glassrekkverk danner et tredimensjonalt ytre fasadesjikt. Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 54 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

55 Foto: Jiri Havran 55

56 Tjuvholmen felt F3 Adresse: Lille Stranden 7, Tjuvholmen Arkitekter: Niels Torp as arkitekter mnal Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Entreprenør: AS Selvaagbygg Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring Felt F3 består av fire deler; hus Bygget har ulikt uttrykk avhengig av hvilket plassrom det henvender seg til. Plan 1 inneholder i hovedsak næringsareal, samt en passasje fra Olav Selvaags plass mot Promenaden. Fra plan 2 til plan 9 er hus 31, 32 og 33 koblet sammen, mens hus 34 ligger fritt sydøst for disse. Mot Pipervika og Promenaden danner bygget et hesteskoformet uterom, med en felleshage for beboerne. Bygget består av leiligheter med tilhørende arealer for fellesfunksjoner som stue, treningsrom, møterom, kjøkken og bespisning, samt uterom i form av felles takterrasser og balkonger. Prosjektet etterstreber å skape et bygningsmiljø som ikke fremstår som tungt, men formidler en overgang til bebyggelsen på Aker Brygge og en tilpasning til fjorden ved bruk av lette materialer. Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 56 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

57 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 57

58 Lille Stranden 2 Adresse: Stranden 2, Tjuvholmen Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Fargesetting fasader: kunstner Bente Tønnesen RIB: Dr. techn. Olav Olsen as Totalentreprenør: AS Selvaagbygg Utførende pussfasader: Fasadeteknikk AS Areal: BTA 5850 m 2 Funksjon/bruk: Boliger Med sine 11 etasjer er bygget det høyeste hjørnebygget i kvartalet. Bygget rommer 63 leiligheter. Første plan benyttes til næring. Arbeidstittelen på prosjektet er complexus, noe som gjenspeiler bygningens komposisjon. To lameller møtes og danner en fletteform bestående av åpninger, portaler og terrasser av ulik karakter. Foto: Anne Nordseth Åpningene skal skape variasjon og kontakt mellom kvartalets indre rom og omgivelsene. Omsluttende fasader er gitt en representativ karakter, mens åpninger og terrasser har et mer intimt preg. Fasadene er dekomponert i ulike flater og sjikt, i forhold til bygningens volum og oppbygning. Sjiktene er pusset og fargesatt i ulike valører. Foto: Ståle Felberg Foto: Espen Sturlason 58 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

59 Foto: Anne Nordseth 59

60 Om arkitekturprisen 2010 Oslo bys arkitekturpris skal hedre fremragende arkitektur i Oslo. Årets kandidater omfatter byggverk ferdigstilt i 2009 eller landskapsanlegg ferdigstilt Kriterier for årets tildeling er i henhold til statuttenes 1: Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur. Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring. At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling; estetisk, funksjonelt eller kulturelt. Prisen består av en plakett som festes på eller i byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt et beløp på kr. Rådet for byarkitektur nominerer kandidater til prisen, som deles ut av ordføreren på vegne av bystyrets forretningsutvalg etter innstilling fra bystyrets byutviklingskomite. I tillegg til arkitekturprisen markerer Oslo kommune fokus på arkitektur på mange måter. I 2005 vedtok bystyret Vakker by handlingsprogram for estetikk og god byarkitektur. Dette handlingsprogrammet blir videreført gjennom Oslos bærekraft og vekst, forslag til overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden, som ble lansert av byråden for byutvikling i 2009, og er til politisk behandling. Forslaget til arkitekturpolitikk vektlegger i høyere grad enn tidligere at vi bygger for fremtidige generasjoner. I tillegg til fysisk kvalitet og estetikk er derfor miljø og bærekraftperspektivet blitt viktigere. Prisutdeling med fagdag 20. oktober 2010 Årets prisutdeling finner sted i Oslo rådhus 20. oktober 2010, i sammenheng med en fagdag. Fagdagen foregår i bystyresalen fra kl kl og avsluttes med prisutdeling. På fagdagen vil inviterte foredragsholdere holde innlegg og de nominerte prosjektene presenteres. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Tidligere vinnere: 2002 Grünerløkka studenthus (studentsiloen) 2003 Christiania torv 2004 Oslo Spektrum 2005 Pilestredet Park 2006 Villa Korsnes 2007 Urbygningen (Domus Academica) 2008 Gyldendalhuset 2009 Sognsveien barnehage For mer informasjon om prisen og program for fagdag/ utdeling, se Plan- og bygningsetatens nettside: Layout: Ressurssenteret - PBE Trykk: Copy Cat AS, opplag: 500 eks. 60 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

61

62 Sekretariatet for Oslo bys arkitekturpris: Plan- og bygningsetaten Internett: E-post: Nasjonalmuseet - Arkitektur Bankplassen 3 Museet er åpent: Tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Lørdag og søndag kl

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo

Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo På kveldstid fremstår Smykkeskrinet som en stor lykt hvor mellomrommene mellom symbolene lyses opp og husets indre kommer til syne. Smykkeskrinet Lærernes Hus Utdanningsforbundets konferansesenter, Oslo

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Korsgata 5. Ny York i Oslo. Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto:

Korsgata 5. Ny York i Oslo. Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Korsgata 5 Ny York i Oslo Reiulf Ramstad Arkitekter as Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Foto: nispe@datho.no Huset har en mer lukket fasade mot gateløpet i nord Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør:

Detaljer

Hjertnespromenaden. Sandefjord. Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Foto: Lund Hagem Arkitekter ved Sam Hughes

Hjertnespromenaden. Sandefjord. Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Foto: Lund Hagem Arkitekter ved Sam Hughes Hjertnespromenaden mot Badeparken. Siktlinje mot Sandefjord kirke Hjertnespromenaden Sandefjord Lund Hagem Arkitekter AS Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter Foto: Lund

Detaljer

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011. Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011. Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011 Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011 7 3 25 24 1 6 11 9 10 22 13 4 19 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS PRESENTASJON ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS LPO arkitektur & design AS Tekst: LPO arkitektur & design AS Foto: Einar de Lange Nielsen Steinar Hesthag; lite bilde s. 4 og Kari Skoe Fredriksen; lite bilde s.10

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo Sett fra Østre Aker vei Quality Hotel 33 tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo arkitekt: erling viksjø (1968), ombygging ved Mellbye arkitekter as (2008) Tekst: Ajas Mellbye Foto:

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie HASLEVOLLEN Mulighetsstudie SJ arkitekter AS 09.12.2015 INNHOLD Tomten og området - 3 Størrelse og skala - 4 Mulighetsstudie 1 Konsept - 5-8 Situasjonsplan - 9 Næringstårn - 28 Plan 1. etasje - 29 Plan

Detaljer

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013 1 Pressemappe 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger 760 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av Urbanium, boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Oslo kommune. Kontakt oss. Henvendelsen gjelder. Innsendt kontaktskjema. Innsendingsdato: :16

Oslo kommune. Kontakt oss. Henvendelsen gjelder. Innsendt kontaktskjema. Innsendingsdato: :16 Oslo kommune Innsendt kontaktskjema Skjemakode: RAD002 Referansenummer: RAD002-BUSH Kontakt oss Innsendingsdato:25.06.2015 14:16 Henvendelsen er sendt til: postmottak@byr.oslo.kommune.no Henvendelsen gjelder

Detaljer

Bebyggelsesplanen viderefører reguleringsplanen

Bebyggelsesplanen viderefører reguleringsplanen Oslo: Sørenga Kvartal D1b-2 (1. byggetrinn) LPO Arkitekter AS Tekst: sivilarkitekt Bente Kleven. Foto: nispe@ datho. no. Øv rige ill.: arkitekten 4mur+ Sørengautstikkeren en 92.000 m 2 stor pir i Oslos

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud PRESENTASJON Den åpne trekonstruksjonen gir en ekstra kompleksitet til bygningsvolumet, og skaper mellomrom og soner. Villa Vest, Slapø/Berz TO ENEBOLIGER PÅ EKELY Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo NARUD STOKKE

Detaljer

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 SAKSNOTAT Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 Saksnr. Utvalg Møtedato VIKERSUND NORD FJORDBYEN ATRIUM FULLMAKT TIL GODKJENNING AV RAMMESØKNAD GNR 95 BNR 415,

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Skur 84, Sjursøya, Oslo

Skur 84, Sjursøya, Oslo Skur 84 Sjursøya, Oslo NAV A.S ARKITEKTER MNAL Tekst: Per Arne Bjørnstad, daglig leder NAV A.S Foto: nispe@datho.no 12 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandører Skur 84, Sjursøya, Oslo

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com

VILLA PÅ LAGÅSEN. Bærum. Utforming, organisering og planer FILTER ARKITEKTER AS. Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com VILLA PÅ LAGÅSEN Bærum FILTER ARKITEKTER AS Tekst: Knut Brandsberg-Dahl Foto: nispe@datho.com 20 Boligen ligger på en flott naturtomt like nedenfor Nansens Polhøgda, omkranset av høye furutrær og med utsikt

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

RØA MENIGHETSBARNEHAGE

RØA MENIGHETSBARNEHAGE RØA MENIGHETSBARNEHAGE Oslo KIMA arkitektur AS Tekst: Erlend Seilskjær Foto: nispe@mac.com og Marte Garmann Snitt A A 30 Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt: Landskapsark.: RIB: Entreprenører: Leverandører:

Detaljer

Soltorget Prosjektet foreslår en utvidelse av eksisterende Rjukan Torg til en aktivitetsflate som omslutter rådhuset og biblioteksbygningene. Torget bearbeides som en stor "bygning" med forskjellige rom

Detaljer

BOLIG ERVIK. Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS. Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen

BOLIG ERVIK. Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS. Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen BOLIG ERVIK Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen 20 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandør: Ferdigstillt: 2016

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

ST.HANSHAUGEN STUDENTBY

ST.HANSHAUGEN STUDENTBY Hus 3, hjørnet Frederikke Qvams gate/hans Ross gate ST.HANSHAUGEN STUDENTBY Oslo ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER AS Tekst: arkitekten Foto: nispe@datho.no Norges nye ambassade i Teheran Arne Henriksen Arkitekter

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014 Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE Wood be Better AHO, høsten 2014 Om prosjektet Dagens regelverk skaper store utfordringer i forbindelse med oppføring av større bygg i tre. Brann og

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

STEINSDALSFOSSEN. turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER. Foto: nispe@mac.

STEINSDALSFOSSEN. turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER. Foto: nispe@mac. STEINSDALSFOSSEN turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER Foto: nispe@mac.com og Jiri Havran Bygningene og muren mot riksvegen er i selvkomprimerende gjennomfarget

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer