Kandidater til Oslo bys arkitekturpris Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010"

Transkript

1 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010 Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

2

3 Oslo bys arkitekturpris 2010 velkommen til utstilling! I denne utstillingen presenteres 28 utvalgte kandidater til Oslo bys arkitekturpris Prosjektene er valgt ut fordi de holder et høyt arkitektonisk nivå, særlig gjennom sine nytenkende typologiske grep, materialbruk og tekniske løsninger. Sammen viser de et tverrsnitt av dagens Osloarkitektur og spenner over et bredt spektrum både i størrelse, typologi og arkitektonisk uttrykk. Oslo bys arkitekturpris ble opprettet av Oslo bystyre i 2000 og utdelt første gang to år senere. Den er en kommunal hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Vinnerprosjektene de første årene viser stor bredde, fra småhus og næringsbygg til byrom og antikvarisk restaurering. Slik speiler prisen mangfoldet i den levende byen, en by med mer enn tusen års historie, men også en dynamisk og fremtidsrettet hovedstad med spennende byutviklingsområder og flere prosjekter av internasjonal klasse. Arbeidet med årets pris ble påbegynt våren 2010, og muligheten til å foreslå kandidater har vært åpen for alle. Deretter er prosjektene vurdert av Rådet for byarkitektur, byutviklingskomiteen og forretningsutvalget. Vinneren offentliggjøres når ordføreren deler ut prisen 20. oktober under årets fagdag. Byen er i stadig endring. Nettopp derfor er det viktig å løfte frem en sterk og tydelig ambisjon om arkitektonisk kvalitet i det som bygges. Oslo bys arkitekturpris er uttrykk for en slik ambisjon, og har etter hvert blitt etablert som en viktig årlig milepel og markering med fokus på ny arkitektur i Oslo. Fra 2002 til 2009 har Oslo bys arkitekturpris hatt et årlig tema, og kandidatene er blitt nominert innenfor dette temaet. Slik kan man sette fokus på prioriterte sider ved byutviklingen, for eksempel gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse (2002) eller småhus i ytre områder (2006). Samtidig har den tematiske avgrensingen ført til at andre prosjekter med høy kvalitet har falt utenfor kandidatutvalget. Premissene for nominasjon av kandidater er derfor endret for For første gang har nominasjonsprosessen i prinsippet vært åpen for alle nye prosjekter. De må ha vært ferdige i foregående år, dvs. 2009, og landskapsprosjekter de siste fem år, dvs Dermed er bredden på kandidatene blitt mye større, samtidig som alle prosjektene nå er ferskvare. Det er også første gang et utvalg av de foreslåtte kandidatene vises i en utstilling i forkant av prisutdelingen. Utstillingen er et samarbeid med Nasjonalmuseet - Arkitektur, og den inngår dessuten i Oslo Arkitekturtriennale Det er vårt håp og ønske at utstillingen vil stimulere til økt interesse for Oslo bys arkitekturpris spesielt og arkitektur i Oslo generelt. Denne utstillingen viser noe av bredden og kvaliteten i det aller nyeste. Den er en oppfordring til å løfte blikket og opprettholde og styrke Oslo kommunes ambisjon om arkitektonisk kvalitet i videste forstand. Alle prosjektene er interessante. Mange av dem har høy arkitektonisk kvalitet. Ett av dem tildeles Oslo bys arkitekturpris Velkommen til utstillingen i Nasjonalmuseet - Arkitektur samt prisutdelingen i Oslo rådhus 20. oktober! Ellen S. de Vibe Etatsdirektør Plan- og bygningsetaten Kandidater til Oslo bys arkitekturpris

4 Ullevaal Stadion Utvikling Adresse: Ullevål Stadion Arkitekt: Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL Byggherre: Vital Eiendom AS Landskapsarkitekt: IN`BY Totalentreprenør: Reinertsen AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Kontor, forretninger, hotell, parkeringshus Prosjektet er en videreutvikling av strukturen ved Ullevål Stadion og inneholder et handelssenter over to etasjer, et nytt hotell med 144 rom samt en konferansesal med tilhørende publikumsfasiliteter. Over det nye parkeringsanlegget er det etablert idrettsbane for bandy om vinteren og ballspill om sommeren, med klubbhus og lokaler for dommersekretariat. I tillegg er eksisterende handlegate oppgradert. Prosjektet er løst ved en L-form i fire etasjer, arkitektonisk underdelt i vertikale og horisontale L-former. Hotellet og konferansesalen knyttes direkte til det eksisterende stadionbygget via broer som spenner over handlegaten. Foto: Espen Grønli Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Det har vært ønskelig å gi den nye bebyggelsen et samlende tidsmessig uttrykk, som lett kontrast til det mangeartede arkitektoniske uttrykket i den eksisterende bebyggelsen. Prosjektet har en integrert energisentral hvor overskuddsvarmen fra bandybanen og forretningene utnyttes til å varme opp bygningsmassen. Ved anlegget dekkes alt varme- og kjølebehov, og all overskuddsvarme benyttes direkte eller magasineres. Energilageret består av 120 brønner under parkeringskjelleren med en dybde ned til 250 meter. 45 % av effektbehovet for varme og 90 % av varmebehovet dekkes av anlegget. Foto: Narud Stokke Wiig 4 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

5 Foto: Ivan Brodey Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Foto: Narud Stokke Wiig Konferanse Shopping Bandybane Plan 1. etasje Hotell Ullevaal stadion Hotell Bandybane Snitt B-B 5

6 Schous Kulturbryggeri Adresse: Schouskvartalet, Nedre Grünerløkka Arkitekt: Arkitektkontoret Eide & Haslestad AS Byggherre: KLP Eiendom Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS Interiørarkitekt: Scenario AS Areal: Bevaringsverdige bygg BTA 4300 m², ombygging BTA 1400 m², nybygg BTA 3500 m² Funksjon/bruk: Kultur, undervisning, hotell, forretning, bevertning Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S Med fellesbetegnelsen Schous Kulturbryggeri samles et variert spektrum av aktiviteter knyttet til musikk og dans, i kvartalet til tidligere Schous Bryggeri. Her inngår Øvingshotellet, Popsenteret opplevelsessenter for norsk populærmusikk, Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans samt Oslo musikkog kulturskole. Også bygningsmessig fremstår Schous Kulturbryggeri som mangfoldig og sammensatt. Prosjektet omfatter bevaringsverdige bygg, et tidligere undervisningsbygg fra 1990 (BI), samt et nybygg som vender seg mot det indre gårdsrommet i kvartalet. De bevaringsverdige byggene, som Malteriet (bygg L) og Vørterhuset (bygg H), er ombygd til henholdsvis musikk- og kulturskole og øvingshotell. Ved rehabilitering av Malteriet (bygg P) og Kjelehuset (bygg N) er fasaden mot gårdsrommet tilbakeført i samarbeid med Byantikvaren. Nybygget (bygg T) inneholder Popsenteret og Riksscene, samt et restaurantlokale på bakkeplan som åpner seg mot gårdsrommet. Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S Illustrasjon: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S THORVALD MEYERS GATE KORSGATA H J/K T L N P Ombygging Nybygg HERSLEBS GATE TRONDHEIMSVEIEN 6 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

7 Foto: Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S 7

8 Kiosk/servicebygg Frognerparken Adresse: Frognerparken Arkitekt: div.a arkitekter Byggherre: Friluftsetaten Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Areal: BYA 192 m 2 Funksjon/bruk: Kiosk, servicebygg Bygget er svar på et sterkt brukerønske om toaletter, servering og utsalg for suvenirer og gaveartikler nord i Frognerparken. Det består av et rektangulært fleksibelt kioskareal, uteterrasse med fast utemøblering, servicerom, toaletter og egen servicegang med nisje for avfall. Prosjektet legger vekt på materialbruk og en enkel, elegant formgivning. Bygget består av et langstrakt volum, inspirert av parkens enkle, massive elementer og materialer. Planløsningen er resultat av byggets plassering inntil den markante kollen mot øst og ønsket om åpenhet mot parken og Monolitten. Overflater er slipt for å få en struktur/utseende som ligner parkens hovedmateriale granitt. Vindusprofiler er mørkegrå som smijernet i parken. Glassflatenes mønster er basert på Vigelands labyrintmønster. Bygget er planlagt med utgangspunkt i universell utforming. Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio 8 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

9 Foto: Flashpoint Studio Foto: Flashpoint Studio 9

10 Quadraturen Dronningens gate 15 Adresse: Dronningens gate 15, m.fl., Sentrum Arkitekter: Kritt Arkitekter AS Byggherre: Linstow AS Landskapsarkitekter: Sundt & Thomassen AS Interiørarkitekter: Kritt Interiørarkitekter AS (nå Metropolis Arkitektur og Design AS) Arkitekt for reulering: Aviaplan AS Totalentreprenør: NCC Construction AS Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring, bevertning, kultur Foto: Kritt Arkitekter AS Prosjektet omfatter transformasjon av Oslos hovedpostkontor, som ledd i opprustningen av byområdet Kvadraturen. Den monumentale bygningen har bevaringsverdige fasader og interiører som prosjektet ønsker å ivareta. Det er valgt en løsning som synliggjør den nye bruken. Nye elementer er gitt et kontrasterende formspråk som respekterer det eksisterende, arkitektoniske uttrykket. Gatefasadene er i hovedsak beholdt i sitt opprinnelige formspråk. For at bygningen skal fremstå åpen og brukervennlig, er det etablert nye inngangsdører og utvidete vindusflater mot gate. Gårdsrommet er tilgjengelig fra gate og opparbeidet til offentlig uterom. Lokalene mot gårdsrommet er bearbeidet for ny bruk. Bygningskroppen er gjennomskåret i flere sjikt for å bringe dagslys til de innerste og nederste boligene. Alle takflater i gårdsrommet er benyttet som utearealer, og alle boliger mot gårdsrommet har private balkonger. Et mål ved løsningen har vært å bevare mest mulig av eksisterende konstruksjoner og samtidig utnytte volumene arealeffektivt. Foto: Kritt Arkitekter AS Foto: Kritt Arkitekter AS 10 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

11 Foto: Kritt Arkitekter AS Illustrasjon: Kritt Arkitekter AS Foto: Kritt Arkitekter AS 11

12 Nasjonalbiblioteket park Adresse: Henrik Ibsens gate 110, Solli plass Arkitekt: Østengen & Bergo AS Byggherre: Entra Eiendom AS Areal: 3,0 daa Funksjon/bruk: Park Foto: Østengen & Bergo AS Østengen & Bergo, i samarbeid med Longva Arkitekter, vant i 2002 en prosjektkonkurranse om det nye Nasjonalbibliotekets tilbygg og park. Parken bidrar til en sammenhengende grønnstruktur sydvest for den tette byen rundt Solli plass og tilfører området nye ganglinjer i en parkmessig ramme. Mellom Hydroparken og Observatoriet er det åpnet en ny forbindelse, Den grønne gangen, hvor det er tatt hensyn til bevaring av eksisterende trær. Prosjektet søker å gjenspeile bygningsmassen, både det eldre monumentale biblioteket og det nye tilbygget. Det er derfor lagt spesielt vekt på istandsettelse av gamle forhager og valg av beplantning som gir farge til anlegget. Foto: Østengen & Bergo AS Foto: Østengen & Bergo AS 12 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

13 Illustrasjon: Østengen & Bergo AS 13

14 Svarttjern park Adresse: Romsås Arkitekt: Tegn 3 (tidligere Selberg Arkitektkontor AS) Byggherre: Bydel Grorud, Friluftsetaten Byggeleder: A. L. Høyer Anleggsgartner: Braathen AS Areal: 14,3 daa (inkl. tjern) Funksjon/bruk: Park Foto: Selberg Arkitektkontor AS Svarttjern park er et prosjekt innenfor Grorudalssatsingen. Prosjektets formål har vært å skape en park i tilknytning til Svarttjern, som nå har fått badevannskvalitet. Parken skal tilrettelegge for mangfoldig bruk for de ulike beboergruppene i bydelen. Det er derfor lagt opp til ulike typer oppholdsarealer, ved terrassering med grusflater, åpne plener, sitteplasser med benker og bord, trebrygger, sandstrender og lekeplass. Sykkelparkering, grill, avfallshåndtering og toalettbygg er integrert i parken. I tillegg til material- og møbleringskonseptet er universell utforming vektlagt i prosjektet. Foto: Plan- og bygningsetaten Foto: Plan- og bygningsetaten 14 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

15 Illustrasjon: Selberg Arkitektkontor AS 15

16 Schandorffs plass Adresse: Schandorffs plass v/trefoldighetskirken Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS Byggherre: Höegh Invest Eiendom AS Areal: 2,5 daa Funksjon/bruk: Park Foto: Østengen & Bergo AS Ved oppføring av NAVs nye hovedkontor i 2008 var det en forutsetning at utbygger skulle omgjøre Schandorffs gate til et parkområde, Schandorffs plass. Plassen knytter Fredensborgveien trinnfritt til Akersgata og tar opp siktaksen fra Keysers gate opp mot Deichman-kolonnaden. Parken inngår i en grønnstruktur fra Kristparken og Krist kirkegård i øst. Høydeforskjellen har vært en utfordring for universell utforming, men er løst ved en slynget gangvei, hvor parkanlegg og møteplasser er flettet inn. Intensjonen har vært å anlegge et parkrom med nøkterne midler og med beplantning i en gjennomgående varm tone. Foto: Østengen & Bergo AS Foto: Østengen & Bergo AS 16 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

17 Illustrasjon: Østengen & Bergo AS 17

18 Tiedemannsjordet Adresse: Bertrand Narvesens vei 1-53, Ensjø Arkitekt: Scala Arkitekter AS Byggherre: Ferd Eiendom AS Arkitekt for regulering: Scala Arkitekter AS/Hansen Bjørndal Arkitekter AS Prosjektleder: Optimo Prosjekt AS Landskapsarkitekt: Nilsen Landskap AS Totalentreprenør: PEAB AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Boliger Boligkomplekset Tiedemannsjordet har 187 leiligheter fra m². Det ligger på Ensjø, et område som omformes fra bilby til en sentrumsnær boligbydel med boliger. Kvartalet er bygget i en hesteskoform som åpner seg mot byen og fjorden i sørvest. Ytre del av kvartalet består av leiligheter og er oppført i fem til seks etasjer. De to øverste etasjene er tilbaketrukket, og avtrappingen er utnyttet til terrasser. Indre del av bebyggelsen har rekker med byhus som vender mot en felles park i midten. Byhusene er i tre etasjer med egen inngang, privat hage på bakkeplan, og takterrasse. Foto: Scala Arkitekter AS Alle boligene har inngang via gaten mellom byhusene og den ytre bebyggelsen. Illustrasjon: Scala Arkitekter AS Foto: Terje Agnalt 18 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

19 Illustrasjon: Scala Arkitekter AS Foto: Terje Agnalt Foto: Scala Arkitekter AS 19

20 Boliger i Schouskvartalet Adresse: Schouskvartalet, Nedre Grünerløkka Arkitekt: Moderne arkitektur og design AS (MAD) Byggherre: Urbanium AS Landskapsarkitekt fellesareal (utenfor oppløftet gårdsrom): Sundt & Thommassen AS Hovedentreprenør: Jaco Enterprise og Management AS Areal: BTA m² Funksjon/bruk: Boliger, næring Høsten 2005 vant MAD en invitert arkitektkonkurranse for nytt leilighetsbygg i et storkvartal på Nedre Grünerløkka (tidligere Schous Bryggeri). Nybygget inneholder 106 leiligheter og et treningsstudio på 1450 m² og er et viktig ledd i transformasjonen av kvartalet. Prosjektet er utformet i to deler: En smal bygning mot gavlveggen til et eksisterende bygg og en bygning med en skulptural form. Det hevede gårdsrommet mellom byggene skjuler næringslokale med treningsstudio. Bølgende utforming av næringslokalets vestvendte fasade lar bygulvet flyte over lokket, for å unngå en uheldig oppdeling av bakkenivået og for å gi beboerne et roligere uteområde. For å skape dynamikk i fasadene er de strukturert av gjennomgående betongbånd ved hver etasje, samt etasjevis forskyvning av leiligheter, som sammen danner et regelmessig mønster. Foto: Kurt Singstad Foto: Plan- og bygningsetaten Foto: Roberto Di Trani 20 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

21 Foto: Kurt Singstad 21

22 Leilighetshus i Korsgata 5 Adresse: Korsgata 5, Grünerløkka Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Byggherre: Korsgata 5 AS RIB: Egil Oliver AS RIB GEO: Multiconsult AS Utførende betong/mur/flis råbygg: Con-Form Oslo AS Entreprenør: Skjærholt AS Areal: BTA 1025 m² Funksjon/bruk: Boliger Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder Prosjektet ligger i et område med høy bevaringsverdi, og det benytter både tilpasning og kontrast i det arkitektoniske uttrykket. Leilighetshuset har 12 boenheter, fordelt på seks plan, med varierte leiligheter på 31,5 til 85,5 m² BRA. Det finnes både ettplans og toplans leiligheter i komplekset. Alle leilighetene har sydvendte balkonger på 6 m² eller mer. De øverste har i tillegg private takterrasser. Prosjektet er løst knapt og minimalistisk, med svært arealeffektiv utnyttelse. Huset har en lukket byfasade mot gateløpet i nord, mens det åpner seg med store glassflater mot gårdsrommet og utsikten i sør. Gjennom planløsninger og det valgte arkitektoniske uttrykket er intensjonen å tilrettelegge for individuelle behov og å gjenspeile det urbane mangfoldet i området. Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder 22 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

23 Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder Foto: Thomas Bjørnflaten - Nye bilder 23

24 Enebolig Engan Adresse: Holmsåsen 43, Toppåsen Arkitekt: Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL Byggherre: Jannicke og Øyvind Engan Hovedentreprenør: Damhaug og Gjermoe Bygghåndverk AS Ingeniør: Sivilingeniør Terje Orlien Areal: BRA 162,3 m² Funksjon/bruk: Enebolig Foto: Plan- og bygningsetaten Det viktigste premisset for utformingen av bygget har vært å utnytte stedets kvaliteter; særlig ved å ta vare på tomtens fjellformasjoner samt utsikten vestover. Huset består av en nedre betongkropp, støpt rett på gneisgrunnen uten sprengning. Gulvet på bakkeplan følger bevegelsen over fjellknausen, slik at gulvet har fire nivåer, intimt forbundet med bakken utenfor. Veggen mot sør er trukket inn der det er nødvendig, for å unngå inngrep i svabergene. Stuegulvet, som ligger lengst mot nord og vest, fortsetter ut i en stor terrasse. Terrassen utnytter fjellformasjon både til å skape privatliv, ly og kveldsvarme fra fjellet. Over betongkroppen er det plassert et trevolum, en slags saltakslue med øreklaff mot nord. Foto: Knut Hjeltnes Foto: Knut Hjeltnes 24 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

25 Foto: Knut Hjeltnes 25

26 Oslos 1. passivhus Adresse: Ladeveien 20, Skøyen Arkitekt: Medplan Arkitekter AS (nå Ratio Arkitekter AS)/Stein Stoknes Byggherre: Stein Stoknes Hovedentreprenør: Byggmester Jo Toftdal Areal: BRA 186 m² Funksjon/bruk: Enebolig med sekundærleilighet Eneboligen er Oslos første passivhus og i tråd med norsk passivhusstandard. Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre som byggemetode. Ved utforming av bygget er det lagt vekt både på et moderne uttrykk og tilpasning til eksisterende bygningsmiljø. Utformingen er i tillegg delvis gitt av premisser for energieffektive løsninger. Den rektangulære hovedformen bidrar til å frigi mest mulig av det begrensede tomtearealet mot sør og lukke tomten mot nord. Vinduene har lav U-verdi, og vindusflatene er optimalisert med hensyn til størrelse og orientering. Energikilder er vakumsolfangere, elektrisitet og bioetanol. Boligen har behovsstyrt balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. En av utfordringene har vært å utvikle en løsning hvor massivtre rendyrkes som konstruktivt element (tynnest mulig bærende skiver) kombinert med isolasjonssjikt fritt for kuldebroer. Foto: Medplan Arkitekter AS Foto: Ditt Hus Foto: Ditt Hus 26 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

27 Foto: Harald Brekke 27

28 Tvillingskolene Oppsal / Vetland Adresse: Vetlandsveien 79, Oppsal Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter AS / HUS arkitekter AS Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF Areal: BYA 6830 m² inkl. eksisterende bygningsmasse Funksjon/bruk: Undervisningsbygg Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS Oppsal skole, Vetland skole og Ressurssenteret for hørselshemmede har siden 1991 fungert som tvillingskoler, dvs. en samlokalisert løsning for elever med ulike forutsetninger og læringsbehov. Utgangspunkt for prosjektet var et nedslitt skoleanlegg, med behov for oppgradering. Det var også behov for mer areal, samt tilrettelegging for universell utforming. Prosjektet er basert på eksisterende situasjon, hvor parkeringsløsningen og uterommet midt i anlegget er opprettholdt. Utbyggingen omfatter riving, nybygg og opprustning av eksisterende bygningsmasse. Nybyggene inneholder administrasjonsdel, undervisningsrom, bibliotek, fellesarealer og kantine. Prosjektet legger vekt på universell utforming i alle deler av anlegget, særlig ved uteområder og atkomst til bygningsmassen. Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS Foto: Jostein Rønsen Arkitekter AS 28 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

29 Illustrasjon: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS 29

30 Ammerudlia barnehage Adresse: Ammerudhellinga 49, Ammerud Arkitekt: Aursand og Spangen as Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Areal: BTA 1084 m 2 Funksjon/bruk: Barnehage Foto: Ola Spangen Ammerudlia barnehage ligger høyt, med vid utsikt over Groruddalen. Barnehagen er tilrettelagt for 160 barn og organisert etter et pedagogisk sone-/baseprinsipp. Bygget deler tomten i ulike soner som danner varierte uterom, ved at en større og en mindre bygningskropp krysser hverandre. Det minste volumet inneholder inngangssone, garderober og administrasjonsarealer. Hovedvolumet har fleksible lekearealer. Krysset mellom fløyene er barnehagens viktigste samlingsplass. De to fløyene er også adskilt ved at hovedfløyen er holdt i tegl, mens tverrfløyen har stående låvepanel. Taket (synlig fra Ammerudblokkene) er dekket av elvegrus. Bygget har varierende himlingshøyder, flere vinduer til gulvnivå, og mye overlys. Foto: Ola Spangen Foto: Ola Spangen 30 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

31 Foto: Ola Spangen 31

32 Kongsberggata barnehage Adresse: Kongsberggata 19, Bjølsen Arkitekt: Oker Arkitektur as Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Totalentreprise: Trio Entreprenør as Areal: BTA 650 m 2 (nybygg), BTA 147m 2 (rehabilitering) Funksjon/bruk: Barnehage Foto: Oker Arkitektur as Kongsberggata barnehage ligger på Bjølsen, i et bykvartal med hovedsaklig tre til fem etasjes bebyggelse. Barnehagen er etablert i et nybygg mot gaten, samt i en eksisterende bevaringsverdig trevilla fra 1870 innenfor. Trevillaen er rehabilitert som del av prosjektet. Prosjektet tilfører bydelen 48 nye, permanente barnehageplasser. Nybygget er plassert i fotavtrykket til en gammel skysstasjon som brant i 2003, men er noe forlenget mot øst. Fasaden mot gata er tenkt som et grovt plankegjerde, av den typen man ofte finner på restarealer i byen. Dette gir gatebildet variasjon og signaliserer hagen innenfor. Et stort portrom gir god sikt fra gaten inn til den eldre trevillaen, i tråd med Byantikvarens anbefaling. Nybygget er organisert etter sone-/baseprinsippet, med fellesrom og garderober på bakkeplan og baser i andre etasje. Foto: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as 32 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

33 Illustrasjon: Oker Arkitektur as Illustrasjon: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as Foto: Oker Arkitektur as 33

34 Kværnerdalen barnehage Adresse: Enebakkveien 71, Lodalen Arkitekter: NAV A.S Arkitekter MNAL Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Landskapsarkitekt: Studio HP AS Totalentreprenør: HENT AS Prosjektledelse: Kåre Hagen AS Areal: BTA 6700 m 2 (ved ferdigstillelse 2010) Funksjon/bruk: Barnehage Hensikten bak prosjektet er å ombygge bygningsmassen som tidligere fungerte som kontorbygg for Kværner, til barnehage dimensjonert for 620 barn. Prosjektet omfatter istandsetting og transformasjon av tre delvis sammenbygde enkeltbygg, samt nytt garasjeanlegg. Hovedgrepet er knyttet til en eksteriør-/interiørmessig opprustning, med ønske om en fremtidsrettet utforming. Barnehagen og uterommene er organisert etter sone-/baseprinsippet. Den opprinnelige bærekonstruksjonen med søyler gir åpne rom, med mulighet for fleksible og varierte planløsninger. Prosjektet ønsker å videreføre den opprinnelige bygningsmassens volumsammenstilling, slik at den opprinnelige strukturen fortsatt er lesbar. Ny materialbruk er gitt et moderne uttrykk, tilpasset bygningens innhold. Prosjektet ferdigstilles etappevis der første byggetrinn ble ferdigstilt i 2009 og siste byggetrinn planlegges ferdig i Kværnerdalen barnehage vil etter siste byggetrinn være en av Norges største barnehager. Foto: Morten Brakestad Illustrasjon: Studio HP AS 34 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

35 Foto: Morten Brakestad Foto: Morten Brakestad Foto: Morten Brakestad 35

36 Betha Thorsens barnehage Adresse: Drammensveien 33 b, Skillebekk Arkitekter: Aursand og Spangen AS Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Areal: BTA 1050 m 2 Funksjon/bruk: Barnehage Nybyggets enkle, rektangulære bygningskropp over tre etasjer er orientert tilnærmet nord-syd, i tråd med områdets bebyggelsesstruktur. Bygget er plassert på tomtens sydøstre hjørne for best mulig utnyttelse av uteområdet. Den pedagogiske inndelingen basert på sone-/baseprinsippet har vært utgangspunkt for bygningens åpne bærekonstruksjon med store spenn. En arealøkonomisk planløsning og bruk av solide materialer har vært et mål for prosjektet. I tillegg er det lagt vekt på å lage gode, varierte lekearealer, som er fleksible i bruk og tilpasset barnas alder og aktivitetsnivå. Bygget har store vindusflater, varierte himlingshøyder og gjennomlys. Barnehagen er tilrettelagt for ca. 125 barn. Foto: Ola Spangen Foto: James Watkins 36 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

37 Ill: Aursand og Spangen AS Foto: James Watkins 37

38 Helsfyr Atrium Adresse: Innspurten 15, Helsfyr Arkitekt: Lund + Slaatto arkitekter AS Byggherre: AF Eiendom og Sektor EiendomsPartner Eier: DnB Nor Markets Totalentreprenør: AF Bygg Oslo Rådgiver landskapsarkitektur: Bjørbekk & Lindheim AS Kunstner: Kjell Nupen Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Helsfyr Atrium ligger på et lite høydedrag i krysset mellom E6 og Ring 3, ett av Norges mest trafikkerte veikryss. De karakteristiske buede formene er relatert til veiene omkring. Prosjektet består av to hovedfløyer forbundet av en glassoverdekket lysgård. De to fløyene er igjen sammensatt av to overlappende volumer med ulike høyder. Glassgården danner det sentrale knutepunktet i prosjektet. Adkomsten leder naturlig opp til denne glassgården, som inneholder hovedinngang, kantineareal og vertikal hovedforbindelse i bygget. De to hovedfløyene består av kontorlokaler som på grunn av de buede formene får variasjon og et individuelt preg. Foto: Terje GR Løchen Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS 38 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

39 Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS 39

40 Næringslivets hus Adresse: Middelthuns gate 27, Majorstuen Arkitekt: Dark arkitekter as Byggherre: NHO Eiendom Interiørarkitekt: Zinc as Visualisering: Placebo Effects AS Entreprenør: PEAB AS Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Foto: Byggenytt Næringslivets hovedkvarter har en eksponert beliggenhet mot Frognerparken. Prosjektet innebærer både en full rehabilitering av det historiske Elkemhuset (Erling Viksjø 1964), sammenbygging med nyere kontorbygg (Gedde Dahl 1996), og tilbygg/nybygg med konferansesenter og kantine. Prosjektet innebærer både regulering, nybygg, rehabilitering, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. Det er gjort tiltak for å redusere bygningens energiforbruk. Nybygget er gitt en materialbruk som kontrasterer med hovedmaterialene i det historiske Elkembygget. Intensjon og utfordring har vært å knytte de ulike delene sammen til en helhet. Lys, luft, utsikt og forholdet til parken har gitt viktige premisser. Foto: Jiri Havran 40 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

41 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 41

42 Akerselva Atrium Adresse: Christian Kroghs gate 16, Hausmanns bru Arkitekt: NBBJ Arkitekter as, Pran Arkitekter as, Poulsson/Pran AS Byggherre: NCC Eiendomsutvikling/NCC konstruksjon Interiørarkitekt: Zinc Interiør as Eier: Vital Forsikring as Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Akerselva Atrium har en markant beliggenhet mot Akerselva, like ved Hausmanns bru. Bygget har 11 etasjer og danner et iøyenfallende hjørnetårn. Et geometrisk spill med buede/skrå former er sammen med fargebruken med på å gi bygget identitet. Bygget er spaltet i to deler gjennom et oransje glassparti som løper diagonalt fra gatenivå over til motsatt side mot elva. Dette glasspartiet, sammen med de gule og grønne LED lysstripene i fasaden, gir bygget karakter på kveldstid. Foto: Tim Griffith Det har i prosjektet vært viktig å åpne sokkeletasjen mot Akerselva og gjøre elvebredden tilgjengelig for publikum. Foto: Peter Pran Foto: Tim Griffith 42 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

43 Foto: Peter Pran Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 43

44 Skattens Hus Adresse: Schweigaards gate 17-19, Grønland Arkitekt: Narud Stokke Wiig sivilarkitekter MNAL Byggherre: ROM Eiendom as Totalentreprenør: Skanska Norge as Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor Skattens hus, eller Skattekvartalet, ligger sentralt i Schweigaards gate, i tilknytning til Bjørvika og tett mot Oslo S. Beliggenheten gir gode eksponeringsmuligheter både mot gaten og mot sporområdene. Prosjektet er organisert rundt tre parallelle kontorlameller på åtte etasjer. Den nederste av etasjene utgjør en sokkel som binder de tre lamellene sammen. Det ene mellomrommet er glassoverdekket og huser kantine, det andre overspennes av flere gangbruer. Fargesettingen gjør at bygningskroppene fremstår som delvis transparente volumer. Lamellene smalner av oppover, noe som understreker vertikaliteten. Skatteetaten, Skatt Øst, er fremste leietaker. Foto: Einar Aslaksen Foto: Espen Grønli Foto: Espen Grønli 44 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

45 Foto: Einar Aslaksen 45

46 KLP - bygget Bjørvika Adresse: Dronning Eufemias gate Arkitekt: Solheim + Jacobsen arkitekter as Byggherre: Oslo S utvikling as Interiørarkitekt: Beate Ellingsen as Prosjektledelse: Vedal Prosjekt as Eier kontorseksjonen: KLP Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Kontor, boliger, bevertning, næring KLP-bygget inngår i det nye Operakvartalet i Bjørvika. Bygget er et flerfunksjonsbygg som fortsetter rekken av Barcode-hus. I tillegg til kontorer for arbeidsplasser (hovedkontor for KLP) inneholder bygget 53 boliger i varierende størrelser. Byggets høyde varierer fra 8-18 etasjer. En offentlig tilgjengelig gangforbindelse løper gjennom bygget i øst-vestlig retning. Som del av Barcode-konseptet er de to bygningsvolumene gitt ulik form og arkitektonisk uttrykk. Vestlamellen fremstår som en lys steinblokk med en karakteristisk utkragende del. Østlamellen har en lettere karakter, med veksling mellom glass og tette felt. Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS 46 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

47 Foto: Solheim + Jacobsen ark. AS 47

48 Alfaset krematorium Adresse: Nedre Kalbakkvei 99, Alfaset Arkitekt: arkitektene as, Dyrvik arkitekter as Byggherre: Oslo kommune, Gravferdsetaten Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekter as Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør as Areal: BRA 2100 m 2 Funksjon/bruk: Krematorium Alfaset krematorium ligger på Alfaset gravlund, i tilknytning til eksisterende gravkapell. Hoveddelen av krematoriet ligger som en langstrakt bygningskropp i forlengelsen av parkeringsanlegget langs veien. Mindre bygningsvolumer i lettere materialer slutter seg til denne hovedformen. Krematoriet vokser ut av terrenget og danner en skjerm mot veien. På innsiden dannes plassrom mot gravkapellet. Et krematorium må ivareta særskilte krav til teknikk og prosess, samtidig som de pårørende må møtes på en verdig måte. I tillegg er et krematorium også en daglig arbeidsplass. Prosjektet søker å legge til rette for disse ulike hensynene. Bygningen er gitt en dempet karakter som ikke ønsker å konkurrere med eksisterende gravkapell. Samtidig er det en intensjon at krematoriet ikke gjemmes bort. Alfaset krematorium har stor kapasitet og er ett av Nordens største. Foto: arkitektene as Foto: arkitektene as Foto: Roy Carlsen 48 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

49 Foto: Nils Petter Dale Foto: arkitektene as 49

50 Lærernes Hus utdanningsforbundets konferansesenter Adresse: Osterhaus gate 4, Sentrum Arkitekter: Element Arkitekter AS Byggherre: Utdanningsforbundet Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter Kunstnerisk utsmykning: Jorunn Sannes og May Bente Aronsen Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør AS RIB: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS RIV: Siv. ing. JP Dybdahl AS Areal: BTA 1870 m 2 Funksjon/bruk: Konferansesenter Konferansesenteret er en utvidelse av Lærernes hus, som via gårdsrom er forbundet med utdanningsforbundets hovedkontor i Hausmanns gate. Nybygget er organisert over fire etasjer med lobby, konferansesal og kafé med takterrasse. Prosjektets mål har vært å lage en stor konferansesal med integrert kunst i fasaden knyttet til virksomheten, i tillegg til å oppnå et energiog miljøvennlig bygg gjennom en kombinasjon av materialvalg og energikilder. Her spiller varmelagring i trappekonstruksjonen en sentral rolle. Foto: Element Arkitekter AS Foto: Plan- og bygningsetaten Fasadene tilpasser seg omkringliggende bevaringsverdig bebyggelses høyder og hovedlinjer mot gate og gårdsrom. Bygningen er gjennomlyst i hele tomtens bredde. Byggets tekniske løsninger gir et lavt energiforbruk. Tiltakene består av 10 energibrønner ( m dype) som transporterer jordvarme via en varmepumpe, bruk av solenergi, dagslys, solavskjerming og fjernvarme samt vannbåren varme. Bygget ligger i energiklasse A lavenergihus. Foto: Plan- og bygningsetaten 50 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

51 Foto: Element Arkitekter AS 51

52 Tjuvholmen felt F1 Adresse: Tjuvholmen allé 1-5, Tjuvholmen Arkitekter: Niels Torp as arkitekter og interiørarkitekter, Terje Grønmo arkitekter AS Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Entreprenør: Veidekke ASA Areal: BRA m 2 Funksjon/bruk: Kontor, næring Foto: Jiri Havran Kontorbygget består av fire fløyer med en indre sammenhengende bølgende kommunikasjonsstreng, og det har gjennomlys fra alleen i øst til atriene i vest. Det har vært en intensjon å skape et representativt men samtidig lekent kontorbygg. Fasadene er utformet ut fra forhold til de tilgrensende byrom, himmelretninger og funksjoner. Bygningskroppen består av flere ulike sammensatte volumer med mellomliggende glassatrier. Fasadekomposisjonen har ulik oppbygning mot alleen og Filipstadbukta. De avtrappede takflatene er i stor grad benyttet til terrasser. Bygget har på gateplan forretninger og bevertning med uteservering mot Filipstadbukta. Foto: Jiri Havran 52 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

53 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 53

54 Næring / boliger i Tjuvholmen allé 4-6 Adresse: Tjuvholmen allé 4-6, Tjuvholmen Arkitekter: Moderne Arkitektur og Design AS (MAD) Byggherre: Selvaag & Aspelin Ramm Totalentreprenør: Selvaagbygg AS Areal: BTA 3400 m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring Foto: Kurt Singstad Bygget inngår i Tjuvholmens første byggtrinn, felt F2. De ni etasjene består av ca 50 små utleieleiligheter og et næringslokale i første plan. Sentrale premisser i utformingen har vært: En god planløsning for kompakte byboliger, en markant fasade, samt en best mulig utnyttelse av takets utsiktskvaliteter. Bruksareal for gjennomsnittsleiligheten er 37,5 m 2, og det er etterstrebet fleksible planløsninger både over ett og to plan. Flere av leilighetene i toppetasjen har private takterrasser. Fasaden mot Tjuvholmen allé er preget av karakteristiske frem- og tilbakebølgende smale balkongsoner. Balkongenes glassrekkverk danner et tredimensjonalt ytre fasadesjikt. Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 54 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

55 Foto: Jiri Havran 55

56 Tjuvholmen felt F3 Adresse: Lille Stranden 7, Tjuvholmen Arkitekter: Niels Torp as arkitekter mnal Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Entreprenør: AS Selvaagbygg Areal: BTA m 2 Funksjon/bruk: Boliger, næring Felt F3 består av fire deler; hus Bygget har ulikt uttrykk avhengig av hvilket plassrom det henvender seg til. Plan 1 inneholder i hovedsak næringsareal, samt en passasje fra Olav Selvaags plass mot Promenaden. Fra plan 2 til plan 9 er hus 31, 32 og 33 koblet sammen, mens hus 34 ligger fritt sydøst for disse. Mot Pipervika og Promenaden danner bygget et hesteskoformet uterom, med en felleshage for beboerne. Bygget består av leiligheter med tilhørende arealer for fellesfunksjoner som stue, treningsrom, møterom, kjøkken og bespisning, samt uterom i form av felles takterrasser og balkonger. Prosjektet etterstreber å skape et bygningsmiljø som ikke fremstår som tungt, men formidler en overgang til bebyggelsen på Aker Brygge og en tilpasning til fjorden ved bruk av lette materialer. Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 56 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

57 Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran Foto: Jiri Havran 57

58 Lille Stranden 2 Adresse: Stranden 2, Tjuvholmen Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS Byggherre: Tjuvholmen Utvikling KS Fargesetting fasader: kunstner Bente Tønnesen RIB: Dr. techn. Olav Olsen as Totalentreprenør: AS Selvaagbygg Utførende pussfasader: Fasadeteknikk AS Areal: BTA 5850 m 2 Funksjon/bruk: Boliger Med sine 11 etasjer er bygget det høyeste hjørnebygget i kvartalet. Bygget rommer 63 leiligheter. Første plan benyttes til næring. Arbeidstittelen på prosjektet er complexus, noe som gjenspeiler bygningens komposisjon. To lameller møtes og danner en fletteform bestående av åpninger, portaler og terrasser av ulik karakter. Foto: Anne Nordseth Åpningene skal skape variasjon og kontakt mellom kvartalets indre rom og omgivelsene. Omsluttende fasader er gitt en representativ karakter, mens åpninger og terrasser har et mer intimt preg. Fasadene er dekomponert i ulike flater og sjikt, i forhold til bygningens volum og oppbygning. Sjiktene er pusset og fargesatt i ulike valører. Foto: Ståle Felberg Foto: Espen Sturlason 58 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

59 Foto: Anne Nordseth 59

60 Om arkitekturprisen 2010 Oslo bys arkitekturpris skal hedre fremragende arkitektur i Oslo. Årets kandidater omfatter byggverk ferdigstilt i 2009 eller landskapsanlegg ferdigstilt Kriterier for årets tildeling er i henhold til statuttenes 1: Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur. Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring. At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling; estetisk, funksjonelt eller kulturelt. Prisen består av en plakett som festes på eller i byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt et beløp på kr. Rådet for byarkitektur nominerer kandidater til prisen, som deles ut av ordføreren på vegne av bystyrets forretningsutvalg etter innstilling fra bystyrets byutviklingskomite. I tillegg til arkitekturprisen markerer Oslo kommune fokus på arkitektur på mange måter. I 2005 vedtok bystyret Vakker by handlingsprogram for estetikk og god byarkitektur. Dette handlingsprogrammet blir videreført gjennom Oslos bærekraft og vekst, forslag til overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden, som ble lansert av byråden for byutvikling i 2009, og er til politisk behandling. Forslaget til arkitekturpolitikk vektlegger i høyere grad enn tidligere at vi bygger for fremtidige generasjoner. I tillegg til fysisk kvalitet og estetikk er derfor miljø og bærekraftperspektivet blitt viktigere. Prisutdeling med fagdag 20. oktober 2010 Årets prisutdeling finner sted i Oslo rådhus 20. oktober 2010, i sammenheng med en fagdag. Fagdagen foregår i bystyresalen fra kl kl og avsluttes med prisutdeling. På fagdagen vil inviterte foredragsholdere holde innlegg og de nominerte prosjektene presenteres. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Tidligere vinnere: 2002 Grünerløkka studenthus (studentsiloen) 2003 Christiania torv 2004 Oslo Spektrum 2005 Pilestredet Park 2006 Villa Korsnes 2007 Urbygningen (Domus Academica) 2008 Gyldendalhuset 2009 Sognsveien barnehage For mer informasjon om prisen og program for fagdag/ utdeling, se Plan- og bygningsetatens nettside: Layout: Ressurssenteret - PBE Trykk: Copy Cat AS, opplag: 500 eks. 60 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010

61

62 Sekretariatet for Oslo bys arkitekturpris: Plan- og bygningsetaten Internett: E-post: Nasjonalmuseet - Arkitektur Bankplassen 3 Museet er åpent: Tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Lørdag og søndag kl

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011. Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011. Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2011 Nasjonalmuseet - Arkitektur 29. september - 12. oktober 2011 7 3 25 24 1 6 11 9 10 22 13 4 19 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 6 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

byggeskikk jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson

byggeskikk jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson 3 jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson SekretAriat / Husbanken FOTO / Jiri Havran byggeskikk Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Samarbeidspartnere LØRDAG 21. OG SØNDAG 22. SEPTEMBER 2013 åpner 107 bygg og hager sine dører for allment publikum. Alle andre dager er det meste av Oslos fantastiske arkitektur og hagekunst forbeholdt

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22 NR. 5 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008 LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. SEPTEMBER åpnes dørene inn til Oslos mange spennende bygg og uteanlegg. OSLO ÅPNE HUS inviterer byens befolkning til å besøke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø 2 3 i n n h o l d 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte:

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte: 4 JURY 2014 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Tonje Broch Moe Geir Svenningsson SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Espen Gees GOD BYGGESKIKK Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MIDTBYEN TRENGER FOLK

MIDTBYEN TRENGER FOLK FREDAGSFORUM: MIDTBYEN TRENGER FOLK HVORDAN FÅ FLERE BOLIGER OG MER NÆRING I SENTRUM? SVEIN SKIBNES, SIV. ARK SKIBNES ARKITEKTER AS 28.11.2014 MIDTBYEN FRA BALLONG, 1984 SVERRE PEDERSEN, 1930-TALLET MIDTBYPLAN,

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Østfold Åpne Hus 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00. Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011. Østfold Arkitektforening

Østfold Åpne Hus 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00. Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011. Østfold Arkitektforening Østfold Åpne Hus Besøk arkitektoniske perler i Østfold 3. - 4. september 2011 3-4 SEPTEMBER 12:00-16:00 Velkommen inn! Les mer om våre åpne hus LØRDAG 3. OG SØNDAG 4. SEPTEMBER åpnes dørene inn til 23

Detaljer

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforering

Detaljer

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3.

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. Oslo kommune Loftsveileder Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. ledd Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen 2 0 0 4 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate 16 0182

Detaljer