Brukerhåndbok for LexPrint v3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for LexPrint v3.0"

Transkript

1 Brukerhåndbok for LexPrint v3.0 September 2010

2 Innhold Komme i gang med LexPrint...3 Hva er LexPrint?...3 Bruke startbildet for LexPrint...3 Bruke fotovisning...5 Minimum systemkrav...7 Skrivere som støttes...8 Installere LexPrint...8 Installere LexPrint Listener...9 Velge en skriver...9 Avinstallere programvaren...9 Utskrift...11 Skrive ut Web-sider (ipad)...11 Skrive ut lagrede fotografier...11 Skrive ut fotografier direkte fra iphone- eller ipod touch-kameraet...12 Tilpasse utskriftsinnstillinger...13 Feilsøking...14 Før feilsøking...14 LexPrint ble ikke installert eller svarer ikke...14 Enheten registrerer ikke skriveren...14 Utskriftsjobben skrives ikke ut...16 Skriveren skriver ut tilfeldige tegn...16 Skriveren er opptatt eller svarer ikke...17 Merknader...18 Versjonsmerknader...18 Stikkordregister...20 Innhold 2

3 Komme i gang med LexPrint Hva er LexPrint? LexPrint er et gratisprogram som du kan bruke til å skrive ut fra ipad, iphone eller ipod touch på en Lexmark-skriver som er koblet til det samme trådløse nettverket. Med dette programmet kan du skrive ut Web-sider, fotografier fra fotoalbum eller fotografier du nettopp har tatt med kameraet på mobilenheten, avhengig av hvilke funksjoner den har. Du kan også tilpasse utskriftsinnstillingene fra mobilenheten. Avhengig av hvilken Lexmark-skriver du har, kan det hende at du må laste ned programmet LexPrint Listener fra Bruke startbildet for LexPrint På iphone eller ipod touch 1 LexPrint Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Informasjonsikon Vise informasjon om LexPrint-versjon og opphavsrettinformasjon. 2 Photos (fotografier) Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. 3 Camera (kamera) Ta et bilde og skrive det ut. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på iphone og enkelte ipod touch-modeller. Kontroller at kameraet er aktivert. Komme i gang med LexPrint 3

4 Trykk på: For å gjøre følgende: 4 Settings (innstillinger) Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. På ipad 1 2 ipad 3:10 PM 100% Content Photos Content Photos Print from your photo album. Internet Print from a web page. Trykk på: 4 3 For å gjøre følgende: 1 Content (innhold) Vise og skrive ut fotografier fra fotobildet eller starte Internett og skrive ut fra en Web-side. 2 Informasjonsikon Vise informasjon om LexPrint-versjon og opphavsrettinformasjon eller åpne hjemmesiden for LexPrint, Komme i gang med LexPrint 4

5 Trykk på: For å gjøre følgende: 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. 4 Fotoalbumikon Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. Bruke fotovisning På iphone eller ipod touch Photo Albums Photo Preview Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Hjem-ikon Gå til startbildet for LexPrint. 2 Utskriftsikon Skrive ut fotografiet som vises med de definerte innstillingene. 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. Komme i gang med LexPrint 5

6 På ipad ipad 3:10 PM 100% Content Photos Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Fotoalbumikon Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. 2 Utskriftsikon Skrive ut fotografiet som vises med de definerte innstillingene. 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, alternativer for bildeskalering og antall kopier. Komme i gang med LexPrint 6

7 Minimum systemkrav Maskinvare LexPrint ipad iphone, iphone 3G, iphone 3GS eller iphone 4 med iphone OS 3 eller nyere ipod touch (første, andre eller tredje generasjon) med iphone OS 3 eller nyere LexPrint Listener Windows 800 MHz prosessorhastighet 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Macintosh PowerPC-prosessor (G5, G4 eller G3) eller Intel-prosessor 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Linux 500 MHz prosessorhastighet 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Operativsystemer som støttes LexPrint Listener Windows Windows 7 Windows Vista med Service Pack 2 Windows XP med Service Pack 1 eller nyere Windows 2000 med Service Pack 4 Macintosh Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh PowerPC OS X versjon eller nyere Macintosh PowerPC OS X versjon til versjon Linux Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS og 8 Linux opensuse 11, 10.3 og 10.2 Linux Fedora 12, 11 og 10 Komme i gang med LexPrint 7

8 Skrivere som støttes Med LexPrint kan du bruke en mobilenhet til å kommunisere med Lexmark-skrivere som finnes i det samme nettverket. For noen skrivermodeller som støtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour, kan du skrive ut direkte fra mobilenheten til skriveren uten å bruke LexPrint Listener. Gå til for å se om din skrivermodell støtter disse funksjonene. For andre Lexmark-skrivere kan mobilenheten sende utskriftsjobber til skriveren forutsatt at skriverprogramvaren og LexPrint Listener er installert på datamaskinen som skriveren er koblet til. Merk: Programmet het Rendezvous i Mac OS X versjon 10.2, men Apple Inc. kaller det nå Bonjour. Installere LexPrint Før du installerer LexPrint, må du kontrollere følgende: At mobilenheten oppfyller systemkravene. At du har en aktiv Internett-tilkobling. Ved å bruke mobilenheten 1 Åpne App Store på mobilenheten. 2 Trykk på Search på startbildet for App Store. 3 Skriv LexPrint i søkefeltet og trykk på Søk. 4 Trykk på LexPrint > Free når søkeresultatene vises. 5 Trykk på Install App eller Install. 6 Du må kanskje angi kontoinformasjonen din for itunes for å kunne fortsette installeringen. Ved å bruke en datamaskin 1 Koble mobilenheten til datamaskinen. 2 Åpne itunes på datamaskinen, og klikk på itunes Store. 3 Skriv LexPrint i søkefeltet og trykk på Retur eller Enter. 4 Finn LexPrint i programdelen, og klikk på GET APP. 5 Du må kanskje angi kontoinformasjonen din for itunes for å kunne fortsette installeringen. 6 Vent til nedlastingen er fullført. 7 Velg mobilenheten din i den venstre ruten i itunes. 8 Klikk på kategorien Programmer, og velg Synkroniser programmer. 9 Velg LexPrint på listen, og klikk på Bruk. Merk: Det vises en feilmelding hvis mobilenheten ikke synkroniseres med datamaskinen. Du kan løse dette problemet ved å følge instruksjonene på skjermen eller i itunes-dokumentasjonen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til Komme i gang med LexPrint 8

9 Installere LexPrint Listener Før du installerer LexPrint Listener, må du kontrollere følgende: At datamaskinen oppfyller systemkravene. At du har en aktiv Internett-tilkobling (for nedlasting av LexPrint Listener). 1 Gå til nedlastingssiden for LexPrint Listener: 2 Velg riktig versjon av LexPrint Listener for ditt operativsystem, og last ned programvaren. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere LexPrint Listener. Merk: LexPrint Listener er et bakgrunnsprogram, og det vises ikke på dataskjermen. Slik kan du finne ut om LexPrint Listener kjøres: Macintosh: Åpne Aktivitetsmonitor, og se etter LexPrint Listener på listen over prosesser. Windows: Åpne Tjenester under Administrative verktøy i kontrollpanelet, og se etter LexPrint Listener på listen over prosesser. Linux: Åpne et terminalvindu og skriv ps -aef grep lexprintd. Trykk på Enter og se etter /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd på listen over prosesser. Velge en skriver Når du har installert LexPrint, må du velge en skriver før du kan skrive ut fra mobilenheten. 1 Trykk på på startbildet på mobilenheten. 2 Trykk på på startbildet for LexPrint. 3 Trykk på Printer (skriver), og velg skriveren på listen. Merk: LexPrint oppdaterer automatisk listen over registrerte skrivere. Hvis skriveren ikke vises på listen, kan du se Enheten registrerer ikke skriveren på side 14. Avinstallere programvaren Avinstallere LexPrint fra mobilenheten 1 Trykk på og hold nede på startbildet på mobilenheten. 2 Trykk på symbolet x oppe til venstre på ikonet. 3 Trykk på Slett. Avinstallere LexPrint Listener fra Macintosh 1 Dobbeltklikk på ikonet for harddisken som programmet er installert på, i Finder. 2 Gå til: Bibliotek > Printers > Lexmark > Verktøy 3 Slett LexPrint Listener. Komme i gang med LexPrint 9

10 4 Gå til følgende fra Finder: Bibliotek > LaunchAgents 5 Slett com.lexmark.lexprint.plist. Programmet fjernes helt neste gang du starter datamaskinen på nytt. Avinstallere LexPrint Listener fra Windows 1 Klikk på eller Start. 2 Velg Programmer eller Alle programmer, og velg deretter mappen for skriverprogrammet på listen. Merk: LexPrint Listener-filene opprettes i skriverprogrammappen under installeringen. 3 Velg Lexmark LexPrint Uninstall. 4 Når avinstalleringen er fullført, må du starte datamaskinen på nytt. Merk: Hvis du vil kontrollere at programmet ble avinstallert, kan du åpne skriverprogrammappen og se etter LexPrint Listener. Avinstallere LexPrint Listener fra Linux 1 Åpne et terminalvindu. 2 Fjern LexPrint Listener: Hvis du bruker Ubuntu, skriver du sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener. Hvis du bruker Fedora eller opensuse, skriver du rpm -e lexmark-lexprint-listener. 3 Trykk på Enter. Komme i gang med LexPrint 10

11 Utskrift Før du kjører LexPrint, må du gjøre følgende: Kontrollere at skriveren, datamaskinen og ipad, iphone eller ipod touch er koblet til det samme nettverket. Kontrollere at skriveren er delt og klar hvis den er koblet til en Macintosh-maskin. Kontrollere om skrivermodellen krever LexPrint Listener. Se Merk: Hvis den ikke står på listen, må du kontrollere at LexPrint Listener er installert på datamaskinen som skriveren er koblet til. Skrive ut Web-sider (ipad) 1 Trykk på Content (innhold) og velg Internet på fotobildet for LexPrint. 2 Trykk på for å forhåndsvise Web-siden. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. 3 Trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Skrive ut lagrede fotografier Fra iphone eller ipod touch 1 Trykk på på startbildet for LexPrint, og velg deretter et fotoalbum. 2 Trykk på fotografiet du vil skrive ut for å forhåndsvise det. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Merk: Med WYSIWYG-utskrift kan du skrive ut en nøyaktig kopi av bildet som vises i forhåndsvisningsbildet. Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. Du kan bare skrive ut ett fotografi om gangen. 3 Rist på mobilenheten eller trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Fra ipad 1 Trykk på på startbildet for LexPrint, og velg deretter Saved Photos (lagrede fotogafier) eller Photo Library (fotobibliotek). 2 Trykk på fotografiet du vil skrive ut for å vise det. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Utskrift 11

12 Merk: Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. Zoom fotografiet inn eller ut og trykk på Apply (bruk) for å beskjære det. Det beskårede fotografiet lagres automatisk i LexPrint-katalogen. Du kan skrive ut opptil 12 fotografier om gangen. 3 Trykk på Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Skrive ut fotografier direkte fra iphone- eller ipod touchkameraet 1 Trykk på på startbildet for LexPrint. 2 Trykk på for å ta et fotografi. Merk: Hvis du trykker på Retake (ta på nytt) når du har tatt et fotografi, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet, og det siste fotografiet du tok, blir forkastet. Hvis du trykker på Cancel (avbryt), kommer du tilbake til hovedbildet for LexPrint. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte ipod touch-modeller. 3 Trykk på Use (bruk) for å forhåndsvise fotografiet. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Merk: Med WYSIWYG-utskrift kan du skrive ut en nøyaktig kopi av bildet som vises i forhåndsvisningsbildet. Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. LexPrint lagrer automatisk fotografiet hvis du viser forhåndsvisningsvinduet i mer enn syv sekunder. 4 Rist på mobiltelefonen eller trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Utskrift 12

13 Tilpasse utskriftsinnstillinger 1 Trykk på på startbildet eller fotobildet for LexPrint. 2 Trykk på en oppføring for å angi den nødvendige informasjonen. Den valgte oppføringen på hver liste vises med symbolet. My Printer Printer (skriver): Velg skriveren på listen. Merk: Skrivere som er koblet til Macintosh-maskiner, må være delt og klare for at LexPrint skal kunne registrere dem. LexPrint oppdaterer automatisk listen over registrerte skrivere. Hvis skriveren ikke vises på listen, kan du se Enheten registrerer ikke skriveren på side 14. Print Quality (utskriftskvalitet): Velg Draft (kladd), Normal eller Photo (foto). Print Size (utskriftsstørrelse): Velg ønsket størrelse for utskriften. Scale to Fit (tilpass størrelse): Velg alternativer for bildeskalering. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du skal skrive ut Web-sider. Print entire image (skriv ut hele bildet): Endrer størrelsen på bildet slik at den lengste kanten på bildet passer til den lengste kanten på den ønskede utskriftsstørrelsen. Dette er standardalternativet. Merk: Ved utskrift på laserskrivere vises bildet som standard øverst i venstre hjørne på siden. Fill entire page (fyll hele siden): Endrer størrelsen på bildet slik at den korteste kanten på bildet passer til den korteste kanten på den ønskede utskriftsstørrelsen. Merk: Ved utskrift på laserskrivere vises hvite områder langs kantene på siden. Number of Copies (antall kopier): Velg et tall mellom 1 og 99. Standardinnstillingen er 1. Utskrift 13

14 Feilsøking Før feilsøking Bruk denne kontrollisten til å løse de fleste LexPrint-problemer: Kontroller at alle enhetene oppfyller systemkravene. Kontroller at skriveren, datamaskinen, tilgangspunktet (den trådløse ruteren) og mobilenheten er slått på. Kontroller at skriveren, datamaskinen og mobilenheten er koblet til det samme nettverket. Kontroller at skriveren er installert og konfigurert på datamaskinen. Hvis skriveren er koblet til en Macintosh-maskin, må du kontrollere at skriveren er delt og klar. Kontroller at skriveren er valgt på skriverlisten på innstillingsmenyen i LexPrint. LexPrint ble ikke installert eller svarer ikke KONTROLLER AT MOBILENHETEN OG DATAMASKINEN OPPFYLLER SYSTEMKRAVENE Du kan finne mer informasjon under Minimum systemkrav på side 7. KONTROLLER INTERNETT-TILKOBLINGEN Når du starter nedlastingen av programmet, vises på startbildet. Ikonet viser status for nedlastingen og installeringen. Hvis nedlastingen blir avbrutt, vil den gjenopptas neste gang enheten er koblet til Internett. AVINSTALLER PROGRAMMET OG INSTALLER DET PÅ NYTT Hvis det oppstod problemer under installeringen, eller hvis det ikke skjer noe når du trykker på å avinstallere programmet og installere det på nytt., kan du prøve Enheten registrerer ikke skriveren Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER AT IPAD, IPHONE ELLER IPOD TOUCH ER KOBLET TIL ET TRÅDLØST NETTVERK Kontroller at funksjonen for trådløs kommunikasjon er aktivert. Se i dokumentasjonen til mobilenheten for informasjon om hvordan du konfigurerer innstillingene for trådløs kommunikasjon. Feilsøking 14

15 KONTROLLER DE AVANSERTE SIKKERHETSINNSTILLINGENE FOR TILGANGSPUNKTET (DEN TRÅDLØSE RUTEREN) Hvis det brukes MAC-adressefiltrering til å begrense tilgangen til det trådløse nettverket, må du legge til MACadressen til mobilenheten, skriveren eller datamaskinen på listen over adresser som skal ha tilgang til tilgangspunktet. Hvis det brukes en AirPort-basestasjon, kan det hende at MAC-adressen kalles AirPort-ID, og tilgang til MAC-adressefiltrering skjer via MAC-adressetilgangskontroll. Hvis det er definert at det trådløse tilgangspunktet skal utstede et begrenset antall IP-adresser, må du endre dette slik at enhetene kan legges til. Merk: Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet. Du kan også kontakte systemadministratoren. KONTROLLER KALLENAVNET TIL SKRIVEREN Kontroller at du prøver å koble enheten til den riktige skriveren. Et kallenavn er et unikt navn som du kan gi skriveren, slik at det er enkelt å identifisere den i nettverket. PLASSER ENHETENE NÆRMERE TILGANGSPUNKTET Rekkevidden til det trådløse nettverket avhenger av en rekke faktorer, blant annet funksjonene til tilgangspunktet og nettverkskortene. Hvis det oppstår problemer under registrering av skriveren, kan du prøve å plassere enhetene nærmere hverandre. Det bør ikke være over 30 meter mellom enhetene. HVIS DU PRØVER Å KOBLE ENHETEN TIL SKRIVEREN VIA LEXPRINT LISTENER Kontroller at programmet LexPrint Listener er installert på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon under Installere LexPrint Listener på side 9. Kontroller at brannmuren ikke blokkerer LexPrint Listener: Macintosh 1 Velg Systemvalg på Apple-menyen. 2 Klikk på Deling eller Sikkerhet, og klikk deretter på Brannmur. 3 Konfigurer innstillingene for brannmuren slik at de tillater at LexPrint Listener kan kjøres på datamaskinen. Windows og Linux 1 Start brannmurprogrammet og åpne portene UDP 9195 og TCP Kontroller at LexPrint Listener kan kjøres på datamaskinen. Hvis skriveren er koblet til en Macintosh-maskin, må du kontrollere at skriveren er delt og klar. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til operativsystemet. Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, må du kontrollere om kabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at USB-portene fungerer som de skal. Feilsøking 15

16 Kontroller at datamaskinen og mobilenheten er koblet til det samme nettverket. Mobilenheten og tilgangspunktet skal være i det samme subnettet. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon. Hvis det er andre datamaskiner eller ressurser i det trådløse nettverket, kan du prøve å få tilgang til dem fra datamaskinen. Hvis datamaskinen er koblet til et trådløst nettverk, må du kontrollere nettverksnavnet (SSID) for tilgangspunktet. Sammenlign det med nettverksnavnet for mobilenheten og skriveren. Hvis nettverksnavnene ikke er identiske, må du konfigurere alle enhetene til å koble seg til det samme navnet. Hvis datamaskinen er koblet til et Ethernet-nettverk, må du kontrollere om nettverkskabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at Ethernet-portene fungerer som de skal. HVIS DU PRØVER Å KOBLE ENHETEN TIL SKRIVEREN DIREKTE FRA MOBILENHETEN Kontroller at skriveren støtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour. Du kan finne mer informasjon under Skrivere som støttes på side 8. Kontroller at mobilenheten og tilgangspunktet er i det samme subnettet. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon. Hvis skriveren er koblet til et trådløst nettverk, må du kontrollere nettverksnavnet (SSID) for tilgangspunktet. Sammenlign det med nettverksnavnet for mobilenheten og skriveren. Hvis nettverksnavnene ikke er identiske, må du konfigurere alle enhetene til å koble seg til det samme navnet. Hvis skriveren er koblet til et Ethernet-nettverk, må du kontrollere om Ethernet-kabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at Ethernet-portene fungerer som de skal. Utskriftsjobben skrives ikke ut Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER DEN TRÅDLØSE TILKOBLINGEN KONTROLLER AT SKRIVEREN OG DATAMASKINEN FUNGERER SOM DE SKAL Kontroller om det vises feilmeldinger på datamaskinen eller i vinduet på skriverens kontrollpanel. Skriverfeil må løses før utskriftsjobber kan behandles. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. Skriveren skriver ut tilfeldige tegn KONTROLLER AT PROGRAMMET LEXPRINT LISTENER ER INSTALLERT PÅ DATAMASKINEN LexPrint kan kommunisere med en hvilken som helst skriver forutsatt at den er i skriverkøen på datamaskinen der programmet LexPrint Listener er installert. HVIS DU SKAL SKRIVE UT UTEN Å BRUKE EN DATAMASKIN, MÅ SKRIVEREN HA FUNKSJONENE DIRECT IMAGE OG ZEROCONF ELLER BONJOUR LexPrint kan brukes til å skrive ut direkte fra en mobilenhet forutsatt at skriveren støtter funksjonene Direct Image og Zeroconf eller Bonjour. Du kan finne mer informasjon under Skrivere som støttes på side 8. Feilsøking 16

17 Skriveren er opptatt eller svarer ikke Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER AT SKRIVEREN IKKE ER I STRØMSPARINGSMODUS Hvis av/på-lampen blinker sakte, er skriveren i strømsparingsmodus. Trykk på Hvis skriveren ikke aktiveres, må du tilbakestille strømforsyningen: 1 Koble strømledningen fra strømuttaket, og vent i ti sekunder. 2 Koble strømledningen til strømuttaket, og slå på skriveren. for å aktivere skriveren. Hvis problemet fortsetter, kan du gå til hjemmesiden vår og se etter oppdateringer til skriverprogramvaren eller - fastvaren. KOBLE STRØMFORSYNINGEN TIL SKRIVEREN IGJEN 1 Slå av skriveren. Merk: Kontroller at skriveren ikke er i strømsparingsmodus. Trykk på av skriveren. 2 Koble strømledningen fra strømuttaket, og koble strømledningen fra strømforsyningen. og hold den inne i tre sekunder for å slå 3 Koble strømforsyningen fra skriveren, og koble den til igjen. Plasseringen av strømforsyningen kan variere avhengig av skrivermodellen. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. 4 Koble strømledningen til strømforsyningen igjen, og koble strømledningen til en stikkontakt. 5 Slå på skriveren. KONTROLLER OM DET LIGGER ANDRE JOBBER I UTSKRIFTSKØEN Hvis det er andre jobber i utskriftskøen, kan du vente til disse jobbene er fullført. Du kan også annullere dem og prøve å skrive ut på nytt. KONTROLLER AT DET IKKE HAR OPPSTÅTT FEIL PÅ SKRIVEREN Skriverfeil må løses før utskriftsjobber kan behandles. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. Feilsøking 17

18 Merknader Versjonsmerknader September 2010 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., GIR UT DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER, UTEN NOEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, BEGRENSET HANDELSGARANTI ELLER SUNNHETSGRAD FOR EN BESTEMT HENSIKT. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykte eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklæringen gjelder kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til support.lexmark.com. Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte Lexmark via vanlig post: Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY USA 2010 Lexmark International, Inc. Med enerett. Varemerker Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Merknader 18

19 Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 this device may not cause harmful interference, and 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any questions on this statement should be directed to: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) For additional compliance information, see the online documentation. Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information. Merknader 19

20 Stikkordregister A avinstallere LexPrint 9 avinstallere LexPrint Listener 9 avinstallere programvare 9 E enheten registrerer ikke skriveren 14 F FCC-merknader 19 feilsøking kontrollere den trådløse tilkoblingen 14 løse vanlige LexPrintproblemer 14 feilsøking for installering LexPrint ble ikke installert 14 LexPrint svarer ikke 14 skriveren skriver ut tilfeldige tegn 16 skriveren svarer ikke 17 utskriftsjobber skrives ikke ut 16 feilsøking, trådløs tilkobling enheten registrerer ikke skriveren 14 fotoalbum 5 fotoalbumikon 5 fotografier 3 skrive ut fra ipad 11 skrive ut fra iphone eller ipod touch 11 skrive ut fra iphone-kamera 12 H hjem-ikon 5 I informasjonsikon 3 innhold 4 innstillinger 4 innstillingsikon 5 installere LexPrint 8 installere LexPrint Listener 9 K kamera 3 kontrolliste før feilsøking 14 L LexPrint 3 avinstallere 9 installere 8 LexPrint ble ikke installert 14 LexPrint Listener avinstallere 9 installere 9 LexPrint svarer ikke 14 løsninger på vanlige LexPrintproblemer 14 M merknader 18, 19 merknader om stråling 19 O operativsystemer som støttes 7 P programvare avinstallere 9 S skrive ut fra ipad 11 skrive ut fra iphone eller ipod touch 11 skriver velge 9 skrivere som støttes 8 skrivere som støttes 8 skriveren skriver ut tilfeldige tegn 16 skriveren svarer ikke 17 systemkrav 7 T telekommunikasjon, merknader om 19 tilpasse utskriftsinnstillinger 13 trådløs tilkobling kontrollere 14 trådløs tilkobling, feilsøking enheten registrerer ikke skriveren 14 U utskrift fra ipad 11 fra iphone eller ipod touch 11 fra iphone-kamera 12 tilpasse innstillinger 13 Web-sider 11 utskriftsikon 5 utskriftsinnstillinger tilpasse 13 utskriftsjobber skrives ikke ut 16 V velge en skriver 9 Stikkordregister 20

Brukerhåndbok for LexPrint v2.0

Brukerhåndbok for LexPrint v2.0 Brukerhåndbok for LexPrint v2.0 April 2010 www.lexmark.com Innhold Komme i gang med LexPrint...3 Hva er LexPrint?...3 Minimum systemkrav...4 Skrivere som støttes...5 Installere LexPrint...6 Installere

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR AirPrint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller AirPrint-guide Før du bruker Brother-maskinen Gjeldende modeller Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Gjeldende modeller Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: LCD-skrivermodeller

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkolingsveiledning Installere skriveren lokalt (Windows) Merk: Hvis CDen Software and Doumentation ikke støtter operativsystemet du ruker, må du ruke veiviseren for skriverinstallering. Du

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Skjemaer og favoritter

Skjemaer og favoritter Skjemaer og favoritter Versjon 5.1 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner gir

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Brukerhåndbok for SmartSolutions

Brukerhåndbok for SmartSolutions Brukerhåndbok for SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Innhold Om SmartSolutions...4 Hva er SmartSolutions?...4 Anbefalte systemkrav...5 Lære mer om Solutions Center...7 Lære mer om Solutions Center...7

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version I NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknadsstil i denne brukermanualen: angir driftsmiljøet, betingelsene for

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer