Brukerhåndbok for LexPrint v3.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for LexPrint v3.0"

Transkript

1 Brukerhåndbok for LexPrint v3.0 September 2010

2 Innhold Komme i gang med LexPrint...3 Hva er LexPrint?...3 Bruke startbildet for LexPrint...3 Bruke fotovisning...5 Minimum systemkrav...7 Skrivere som støttes...8 Installere LexPrint...8 Installere LexPrint Listener...9 Velge en skriver...9 Avinstallere programvaren...9 Utskrift...11 Skrive ut Web-sider (ipad)...11 Skrive ut lagrede fotografier...11 Skrive ut fotografier direkte fra iphone- eller ipod touch-kameraet...12 Tilpasse utskriftsinnstillinger...13 Feilsøking...14 Før feilsøking...14 LexPrint ble ikke installert eller svarer ikke...14 Enheten registrerer ikke skriveren...14 Utskriftsjobben skrives ikke ut...16 Skriveren skriver ut tilfeldige tegn...16 Skriveren er opptatt eller svarer ikke...17 Merknader...18 Versjonsmerknader...18 Stikkordregister...20 Innhold 2

3 Komme i gang med LexPrint Hva er LexPrint? LexPrint er et gratisprogram som du kan bruke til å skrive ut fra ipad, iphone eller ipod touch på en Lexmark-skriver som er koblet til det samme trådløse nettverket. Med dette programmet kan du skrive ut Web-sider, fotografier fra fotoalbum eller fotografier du nettopp har tatt med kameraet på mobilenheten, avhengig av hvilke funksjoner den har. Du kan også tilpasse utskriftsinnstillingene fra mobilenheten. Avhengig av hvilken Lexmark-skriver du har, kan det hende at du må laste ned programmet LexPrint Listener fra Bruke startbildet for LexPrint På iphone eller ipod touch 1 LexPrint Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Informasjonsikon Vise informasjon om LexPrint-versjon og opphavsrettinformasjon. 2 Photos (fotografier) Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. 3 Camera (kamera) Ta et bilde og skrive det ut. Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på iphone og enkelte ipod touch-modeller. Kontroller at kameraet er aktivert. Komme i gang med LexPrint 3

4 Trykk på: For å gjøre følgende: 4 Settings (innstillinger) Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. På ipad 1 2 ipad 3:10 PM 100% Content Photos Content Photos Print from your photo album. Internet Print from a web page. Trykk på: 4 3 For å gjøre følgende: 1 Content (innhold) Vise og skrive ut fotografier fra fotobildet eller starte Internett og skrive ut fra en Web-side. 2 Informasjonsikon Vise informasjon om LexPrint-versjon og opphavsrettinformasjon eller åpne hjemmesiden for LexPrint, Komme i gang med LexPrint 4

5 Trykk på: For å gjøre følgende: 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. 4 Fotoalbumikon Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. Bruke fotovisning På iphone eller ipod touch Photo Albums Photo Preview Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Hjem-ikon Gå til startbildet for LexPrint. 2 Utskriftsikon Skrive ut fotografiet som vises med de definerte innstillingene. 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, utskriftsstørrelse, alternativer for bildeskalering og antall kopier. Komme i gang med LexPrint 5

6 På ipad ipad 3:10 PM 100% Content Photos Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Fotoalbumikon Vise fotografier og velge hvilket fotografi du vil skrive ut. 2 Utskriftsikon Skrive ut fotografiet som vises med de definerte innstillingene. 3 Innstillingsikon Velge skriver, utskriftskvalitet, alternativer for bildeskalering og antall kopier. Komme i gang med LexPrint 6

7 Minimum systemkrav Maskinvare LexPrint ipad iphone, iphone 3G, iphone 3GS eller iphone 4 med iphone OS 3 eller nyere ipod touch (første, andre eller tredje generasjon) med iphone OS 3 eller nyere LexPrint Listener Windows 800 MHz prosessorhastighet 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Macintosh PowerPC-prosessor (G5, G4 eller G3) eller Intel-prosessor 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Linux 500 MHz prosessorhastighet 256 MB RAM 20 MB tilgjengelig harddiskplass Operativsystemer som støttes LexPrint Listener Windows Windows 7 Windows Vista med Service Pack 2 Windows XP med Service Pack 1 eller nyere Windows 2000 med Service Pack 4 Macintosh Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh Intel OS X versjon eller nyere Macintosh PowerPC OS X versjon eller nyere Macintosh PowerPC OS X versjon til versjon Linux Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS og 8 Linux opensuse 11, 10.3 og 10.2 Linux Fedora 12, 11 og 10 Komme i gang med LexPrint 7

8 Skrivere som støttes Med LexPrint kan du bruke en mobilenhet til å kommunisere med Lexmark-skrivere som finnes i det samme nettverket. For noen skrivermodeller som støtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour, kan du skrive ut direkte fra mobilenheten til skriveren uten å bruke LexPrint Listener. Gå til for å se om din skrivermodell støtter disse funksjonene. For andre Lexmark-skrivere kan mobilenheten sende utskriftsjobber til skriveren forutsatt at skriverprogramvaren og LexPrint Listener er installert på datamaskinen som skriveren er koblet til. Merk: Programmet het Rendezvous i Mac OS X versjon 10.2, men Apple Inc. kaller det nå Bonjour. Installere LexPrint Før du installerer LexPrint, må du kontrollere følgende: At mobilenheten oppfyller systemkravene. At du har en aktiv Internett-tilkobling. Ved å bruke mobilenheten 1 Åpne App Store på mobilenheten. 2 Trykk på Search på startbildet for App Store. 3 Skriv LexPrint i søkefeltet og trykk på Søk. 4 Trykk på LexPrint > Free når søkeresultatene vises. 5 Trykk på Install App eller Install. 6 Du må kanskje angi kontoinformasjonen din for itunes for å kunne fortsette installeringen. Ved å bruke en datamaskin 1 Koble mobilenheten til datamaskinen. 2 Åpne itunes på datamaskinen, og klikk på itunes Store. 3 Skriv LexPrint i søkefeltet og trykk på Retur eller Enter. 4 Finn LexPrint i programdelen, og klikk på GET APP. 5 Du må kanskje angi kontoinformasjonen din for itunes for å kunne fortsette installeringen. 6 Vent til nedlastingen er fullført. 7 Velg mobilenheten din i den venstre ruten i itunes. 8 Klikk på kategorien Programmer, og velg Synkroniser programmer. 9 Velg LexPrint på listen, og klikk på Bruk. Merk: Det vises en feilmelding hvis mobilenheten ikke synkroniseres med datamaskinen. Du kan løse dette problemet ved å følge instruksjonene på skjermen eller i itunes-dokumentasjonen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til Komme i gang med LexPrint 8

9 Installere LexPrint Listener Før du installerer LexPrint Listener, må du kontrollere følgende: At datamaskinen oppfyller systemkravene. At du har en aktiv Internett-tilkobling (for nedlasting av LexPrint Listener). 1 Gå til nedlastingssiden for LexPrint Listener: 2 Velg riktig versjon av LexPrint Listener for ditt operativsystem, og last ned programvaren. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere LexPrint Listener. Merk: LexPrint Listener er et bakgrunnsprogram, og det vises ikke på dataskjermen. Slik kan du finne ut om LexPrint Listener kjøres: Macintosh: Åpne Aktivitetsmonitor, og se etter LexPrint Listener på listen over prosesser. Windows: Åpne Tjenester under Administrative verktøy i kontrollpanelet, og se etter LexPrint Listener på listen over prosesser. Linux: Åpne et terminalvindu og skriv ps -aef grep lexprintd. Trykk på Enter og se etter /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd på listen over prosesser. Velge en skriver Når du har installert LexPrint, må du velge en skriver før du kan skrive ut fra mobilenheten. 1 Trykk på på startbildet på mobilenheten. 2 Trykk på på startbildet for LexPrint. 3 Trykk på Printer (skriver), og velg skriveren på listen. Merk: LexPrint oppdaterer automatisk listen over registrerte skrivere. Hvis skriveren ikke vises på listen, kan du se Enheten registrerer ikke skriveren på side 14. Avinstallere programvaren Avinstallere LexPrint fra mobilenheten 1 Trykk på og hold nede på startbildet på mobilenheten. 2 Trykk på symbolet x oppe til venstre på ikonet. 3 Trykk på Slett. Avinstallere LexPrint Listener fra Macintosh 1 Dobbeltklikk på ikonet for harddisken som programmet er installert på, i Finder. 2 Gå til: Bibliotek > Printers > Lexmark > Verktøy 3 Slett LexPrint Listener. Komme i gang med LexPrint 9

10 4 Gå til følgende fra Finder: Bibliotek > LaunchAgents 5 Slett com.lexmark.lexprint.plist. Programmet fjernes helt neste gang du starter datamaskinen på nytt. Avinstallere LexPrint Listener fra Windows 1 Klikk på eller Start. 2 Velg Programmer eller Alle programmer, og velg deretter mappen for skriverprogrammet på listen. Merk: LexPrint Listener-filene opprettes i skriverprogrammappen under installeringen. 3 Velg Lexmark LexPrint Uninstall. 4 Når avinstalleringen er fullført, må du starte datamaskinen på nytt. Merk: Hvis du vil kontrollere at programmet ble avinstallert, kan du åpne skriverprogrammappen og se etter LexPrint Listener. Avinstallere LexPrint Listener fra Linux 1 Åpne et terminalvindu. 2 Fjern LexPrint Listener: Hvis du bruker Ubuntu, skriver du sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener. Hvis du bruker Fedora eller opensuse, skriver du rpm -e lexmark-lexprint-listener. 3 Trykk på Enter. Komme i gang med LexPrint 10

11 Utskrift Før du kjører LexPrint, må du gjøre følgende: Kontrollere at skriveren, datamaskinen og ipad, iphone eller ipod touch er koblet til det samme nettverket. Kontrollere at skriveren er delt og klar hvis den er koblet til en Macintosh-maskin. Kontrollere om skrivermodellen krever LexPrint Listener. Se Merk: Hvis den ikke står på listen, må du kontrollere at LexPrint Listener er installert på datamaskinen som skriveren er koblet til. Skrive ut Web-sider (ipad) 1 Trykk på Content (innhold) og velg Internet på fotobildet for LexPrint. 2 Trykk på for å forhåndsvise Web-siden. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. 3 Trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Skrive ut lagrede fotografier Fra iphone eller ipod touch 1 Trykk på på startbildet for LexPrint, og velg deretter et fotoalbum. 2 Trykk på fotografiet du vil skrive ut for å forhåndsvise det. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Merk: Med WYSIWYG-utskrift kan du skrive ut en nøyaktig kopi av bildet som vises i forhåndsvisningsbildet. Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. Du kan bare skrive ut ett fotografi om gangen. 3 Rist på mobilenheten eller trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Fra ipad 1 Trykk på på startbildet for LexPrint, og velg deretter Saved Photos (lagrede fotogafier) eller Photo Library (fotobibliotek). 2 Trykk på fotografiet du vil skrive ut for å vise det. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Utskrift 11

12 Merk: Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. Zoom fotografiet inn eller ut og trykk på Apply (bruk) for å beskjære det. Det beskårede fotografiet lagres automatisk i LexPrint-katalogen. Du kan skrive ut opptil 12 fotografier om gangen. 3 Trykk på Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Skrive ut fotografier direkte fra iphone- eller ipod touchkameraet 1 Trykk på på startbildet for LexPrint. 2 Trykk på for å ta et fotografi. Merk: Hvis du trykker på Retake (ta på nytt) når du har tatt et fotografi, kommer du tilbake til det forrige skjermbildet, og det siste fotografiet du tok, blir forkastet. Hvis du trykker på Cancel (avbryt), kommer du tilbake til hovedbildet for LexPrint. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte ipod touch-modeller. 3 Trykk på Use (bruk) for å forhåndsvise fotografiet. Hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene, trykker du på. Merk: Med WYSIWYG-utskrift kan du skrive ut en nøyaktig kopi av bildet som vises i forhåndsvisningsbildet. Trykk på fotografiet for å vise en fullskjermvisning. Hvis du vil panorere i et forstørret fotografi, bruker du en finger til å sveipe loddrett eller vannrett over skjermen. Bruk to fingre og dra i fotografiet for å zoome det inn eller ut. LexPrint lagrer automatisk fotografiet hvis du viser forhåndsvisningsvinduet i mer enn syv sekunder. 4 Rist på mobiltelefonen eller trykk på. Merk: Hvis utskriftsjobben er stor, kan det ta litt tid å behandle den. Utskrift 12

13 Tilpasse utskriftsinnstillinger 1 Trykk på på startbildet eller fotobildet for LexPrint. 2 Trykk på en oppføring for å angi den nødvendige informasjonen. Den valgte oppføringen på hver liste vises med symbolet. My Printer Printer (skriver): Velg skriveren på listen. Merk: Skrivere som er koblet til Macintosh-maskiner, må være delt og klare for at LexPrint skal kunne registrere dem. LexPrint oppdaterer automatisk listen over registrerte skrivere. Hvis skriveren ikke vises på listen, kan du se Enheten registrerer ikke skriveren på side 14. Print Quality (utskriftskvalitet): Velg Draft (kladd), Normal eller Photo (foto). Print Size (utskriftsstørrelse): Velg ønsket størrelse for utskriften. Scale to Fit (tilpass størrelse): Velg alternativer for bildeskalering. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du skal skrive ut Web-sider. Print entire image (skriv ut hele bildet): Endrer størrelsen på bildet slik at den lengste kanten på bildet passer til den lengste kanten på den ønskede utskriftsstørrelsen. Dette er standardalternativet. Merk: Ved utskrift på laserskrivere vises bildet som standard øverst i venstre hjørne på siden. Fill entire page (fyll hele siden): Endrer størrelsen på bildet slik at den korteste kanten på bildet passer til den korteste kanten på den ønskede utskriftsstørrelsen. Merk: Ved utskrift på laserskrivere vises hvite områder langs kantene på siden. Number of Copies (antall kopier): Velg et tall mellom 1 og 99. Standardinnstillingen er 1. Utskrift 13

14 Feilsøking Før feilsøking Bruk denne kontrollisten til å løse de fleste LexPrint-problemer: Kontroller at alle enhetene oppfyller systemkravene. Kontroller at skriveren, datamaskinen, tilgangspunktet (den trådløse ruteren) og mobilenheten er slått på. Kontroller at skriveren, datamaskinen og mobilenheten er koblet til det samme nettverket. Kontroller at skriveren er installert og konfigurert på datamaskinen. Hvis skriveren er koblet til en Macintosh-maskin, må du kontrollere at skriveren er delt og klar. Kontroller at skriveren er valgt på skriverlisten på innstillingsmenyen i LexPrint. LexPrint ble ikke installert eller svarer ikke KONTROLLER AT MOBILENHETEN OG DATAMASKINEN OPPFYLLER SYSTEMKRAVENE Du kan finne mer informasjon under Minimum systemkrav på side 7. KONTROLLER INTERNETT-TILKOBLINGEN Når du starter nedlastingen av programmet, vises på startbildet. Ikonet viser status for nedlastingen og installeringen. Hvis nedlastingen blir avbrutt, vil den gjenopptas neste gang enheten er koblet til Internett. AVINSTALLER PROGRAMMET OG INSTALLER DET PÅ NYTT Hvis det oppstod problemer under installeringen, eller hvis det ikke skjer noe når du trykker på å avinstallere programmet og installere det på nytt., kan du prøve Enheten registrerer ikke skriveren Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER AT IPAD, IPHONE ELLER IPOD TOUCH ER KOBLET TIL ET TRÅDLØST NETTVERK Kontroller at funksjonen for trådløs kommunikasjon er aktivert. Se i dokumentasjonen til mobilenheten for informasjon om hvordan du konfigurerer innstillingene for trådløs kommunikasjon. Feilsøking 14

15 KONTROLLER DE AVANSERTE SIKKERHETSINNSTILLINGENE FOR TILGANGSPUNKTET (DEN TRÅDLØSE RUTEREN) Hvis det brukes MAC-adressefiltrering til å begrense tilgangen til det trådløse nettverket, må du legge til MACadressen til mobilenheten, skriveren eller datamaskinen på listen over adresser som skal ha tilgang til tilgangspunktet. Hvis det brukes en AirPort-basestasjon, kan det hende at MAC-adressen kalles AirPort-ID, og tilgang til MAC-adressefiltrering skjer via MAC-adressetilgangskontroll. Hvis det er definert at det trådløse tilgangspunktet skal utstede et begrenset antall IP-adresser, må du endre dette slik at enhetene kan legges til. Merk: Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet. Du kan også kontakte systemadministratoren. KONTROLLER KALLENAVNET TIL SKRIVEREN Kontroller at du prøver å koble enheten til den riktige skriveren. Et kallenavn er et unikt navn som du kan gi skriveren, slik at det er enkelt å identifisere den i nettverket. PLASSER ENHETENE NÆRMERE TILGANGSPUNKTET Rekkevidden til det trådløse nettverket avhenger av en rekke faktorer, blant annet funksjonene til tilgangspunktet og nettverkskortene. Hvis det oppstår problemer under registrering av skriveren, kan du prøve å plassere enhetene nærmere hverandre. Det bør ikke være over 30 meter mellom enhetene. HVIS DU PRØVER Å KOBLE ENHETEN TIL SKRIVEREN VIA LEXPRINT LISTENER Kontroller at programmet LexPrint Listener er installert på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon under Installere LexPrint Listener på side 9. Kontroller at brannmuren ikke blokkerer LexPrint Listener: Macintosh 1 Velg Systemvalg på Apple-menyen. 2 Klikk på Deling eller Sikkerhet, og klikk deretter på Brannmur. 3 Konfigurer innstillingene for brannmuren slik at de tillater at LexPrint Listener kan kjøres på datamaskinen. Windows og Linux 1 Start brannmurprogrammet og åpne portene UDP 9195 og TCP Kontroller at LexPrint Listener kan kjøres på datamaskinen. Hvis skriveren er koblet til en Macintosh-maskin, må du kontrollere at skriveren er delt og klar. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til operativsystemet. Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, må du kontrollere om kabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at USB-portene fungerer som de skal. Feilsøking 15

16 Kontroller at datamaskinen og mobilenheten er koblet til det samme nettverket. Mobilenheten og tilgangspunktet skal være i det samme subnettet. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon. Hvis det er andre datamaskiner eller ressurser i det trådløse nettverket, kan du prøve å få tilgang til dem fra datamaskinen. Hvis datamaskinen er koblet til et trådløst nettverk, må du kontrollere nettverksnavnet (SSID) for tilgangspunktet. Sammenlign det med nettverksnavnet for mobilenheten og skriveren. Hvis nettverksnavnene ikke er identiske, må du konfigurere alle enhetene til å koble seg til det samme navnet. Hvis datamaskinen er koblet til et Ethernet-nettverk, må du kontrollere om nettverkskabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at Ethernet-portene fungerer som de skal. HVIS DU PRØVER Å KOBLE ENHETEN TIL SKRIVEREN DIREKTE FRA MOBILENHETEN Kontroller at skriveren støtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour. Du kan finne mer informasjon under Skrivere som støttes på side 8. Kontroller at mobilenheten og tilgangspunktet er i det samme subnettet. Kontakt systemadministratoren for mer informasjon. Hvis skriveren er koblet til et trådløst nettverk, må du kontrollere nettverksnavnet (SSID) for tilgangspunktet. Sammenlign det med nettverksnavnet for mobilenheten og skriveren. Hvis nettverksnavnene ikke er identiske, må du konfigurere alle enhetene til å koble seg til det samme navnet. Hvis skriveren er koblet til et Ethernet-nettverk, må du kontrollere om Ethernet-kabelen er skadet eller koblet til feil. Kontroller at Ethernet-portene fungerer som de skal. Utskriftsjobben skrives ikke ut Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER DEN TRÅDLØSE TILKOBLINGEN KONTROLLER AT SKRIVEREN OG DATAMASKINEN FUNGERER SOM DE SKAL Kontroller om det vises feilmeldinger på datamaskinen eller i vinduet på skriverens kontrollpanel. Skriverfeil må løses før utskriftsjobber kan behandles. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. Skriveren skriver ut tilfeldige tegn KONTROLLER AT PROGRAMMET LEXPRINT LISTENER ER INSTALLERT PÅ DATAMASKINEN LexPrint kan kommunisere med en hvilken som helst skriver forutsatt at den er i skriverkøen på datamaskinen der programmet LexPrint Listener er installert. HVIS DU SKAL SKRIVE UT UTEN Å BRUKE EN DATAMASKIN, MÅ SKRIVEREN HA FUNKSJONENE DIRECT IMAGE OG ZEROCONF ELLER BONJOUR LexPrint kan brukes til å skrive ut direkte fra en mobilenhet forutsatt at skriveren støtter funksjonene Direct Image og Zeroconf eller Bonjour. Du kan finne mer informasjon under Skrivere som støttes på side 8. Feilsøking 16

17 Skriveren er opptatt eller svarer ikke Hvis du har fulgt fremgangsmåtene i kontrollisten før feilsøking og problemet ikke er løst, kan du prøve disse forslagene: KONTROLLER AT SKRIVEREN IKKE ER I STRØMSPARINGSMODUS Hvis av/på-lampen blinker sakte, er skriveren i strømsparingsmodus. Trykk på Hvis skriveren ikke aktiveres, må du tilbakestille strømforsyningen: 1 Koble strømledningen fra strømuttaket, og vent i ti sekunder. 2 Koble strømledningen til strømuttaket, og slå på skriveren. for å aktivere skriveren. Hvis problemet fortsetter, kan du gå til hjemmesiden vår og se etter oppdateringer til skriverprogramvaren eller - fastvaren. KOBLE STRØMFORSYNINGEN TIL SKRIVEREN IGJEN 1 Slå av skriveren. Merk: Kontroller at skriveren ikke er i strømsparingsmodus. Trykk på av skriveren. 2 Koble strømledningen fra strømuttaket, og koble strømledningen fra strømforsyningen. og hold den inne i tre sekunder for å slå 3 Koble strømforsyningen fra skriveren, og koble den til igjen. Plasseringen av strømforsyningen kan variere avhengig av skrivermodellen. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. 4 Koble strømledningen til strømforsyningen igjen, og koble strømledningen til en stikkontakt. 5 Slå på skriveren. KONTROLLER OM DET LIGGER ANDRE JOBBER I UTSKRIFTSKØEN Hvis det er andre jobber i utskriftskøen, kan du vente til disse jobbene er fullført. Du kan også annullere dem og prøve å skrive ut på nytt. KONTROLLER AT DET IKKE HAR OPPSTÅTT FEIL PÅ SKRIVEREN Skriverfeil må løses før utskriftsjobber kan behandles. Du kan finne mer informasjon i brukerhåndboken til skriveren. Feilsøking 17

18 Merknader Versjonsmerknader September 2010 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., GIR UT DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER, UTEN NOEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, BEGRENSET HANDELSGARANTI ELLER SUNNHETSGRAD FOR EN BESTEMT HENSIKT. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykte eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklæringen gjelder kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til support.lexmark.com. Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte Lexmark via vanlig post: Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY USA 2010 Lexmark International, Inc. Med enerett. Varemerker Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Merknader 18

19 Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 this device may not cause harmful interference, and 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any questions on this statement should be directed to: Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) For additional compliance information, see the online documentation. Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information. Merknader 19

20 Stikkordregister A avinstallere LexPrint 9 avinstallere LexPrint Listener 9 avinstallere programvare 9 E enheten registrerer ikke skriveren 14 F FCC-merknader 19 feilsøking kontrollere den trådløse tilkoblingen 14 løse vanlige LexPrintproblemer 14 feilsøking for installering LexPrint ble ikke installert 14 LexPrint svarer ikke 14 skriveren skriver ut tilfeldige tegn 16 skriveren svarer ikke 17 utskriftsjobber skrives ikke ut 16 feilsøking, trådløs tilkobling enheten registrerer ikke skriveren 14 fotoalbum 5 fotoalbumikon 5 fotografier 3 skrive ut fra ipad 11 skrive ut fra iphone eller ipod touch 11 skrive ut fra iphone-kamera 12 H hjem-ikon 5 I informasjonsikon 3 innhold 4 innstillinger 4 innstillingsikon 5 installere LexPrint 8 installere LexPrint Listener 9 K kamera 3 kontrolliste før feilsøking 14 L LexPrint 3 avinstallere 9 installere 8 LexPrint ble ikke installert 14 LexPrint Listener avinstallere 9 installere 9 LexPrint svarer ikke 14 løsninger på vanlige LexPrintproblemer 14 M merknader 18, 19 merknader om stråling 19 O operativsystemer som støttes 7 P programvare avinstallere 9 S skrive ut fra ipad 11 skrive ut fra iphone eller ipod touch 11 skriver velge 9 skrivere som støttes 8 skrivere som støttes 8 skriveren skriver ut tilfeldige tegn 16 skriveren svarer ikke 17 systemkrav 7 T telekommunikasjon, merknader om 19 tilpasse utskriftsinnstillinger 13 trådløs tilkobling kontrollere 14 trådløs tilkobling, feilsøking enheten registrerer ikke skriveren 14 U utskrift fra ipad 11 fra iphone eller ipod touch 11 fra iphone-kamera 12 tilpasse innstillinger 13 Web-sider 11 utskriftsikon 5 utskriftsinnstillinger tilpasse 13 utskriftsjobber skrives ikke ut 16 V velge en skriver 9 Stikkordregister 20

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for SmartSolutions

Brukerhåndbok for SmartSolutions Brukerhåndbok for SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Innhold Om SmartSolutions...4 Hva er SmartSolutions?...4 Anbefalte systemkrav...5 Lære mer om Solutions Center...7 Lære mer om Solutions Center...7

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 C925 Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Bli kjent med skriveren...8 Finne informasjon om skriveren...8 Velge plassering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD5040-01 NO

Nettverkshåndbok NPD5040-01 NO NPD5040-01 NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Merknader... 3 Om denne håndboken... 3 Forsiktig, Viktig og Merknad... 3 Versjoner av ulike operativsystemer... 3 Grunnleggende om nettverk...

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer