Økt aktivitet i Nord - Kystverkets fokus på sjøsikkerhet og beredskap -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt aktivitet i Nord - Kystverkets fokus på sjøsikkerhet og beredskap -"

Transkript

1 Økt aktivitet i Nord - Kystverkets fokus på sjøsikkerhet og beredskap - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen

2 Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime tjenester Transportplanlegging og kystforvaltning Beredskap mot akutt forurensing

3 Kystverkets hovedkontor Kystdirektør Utviklingsstab -Styring, økonomi og FoU -Personal og org utvikling -Kommunikasjon Stab for interne tjenester -IKT og BSS -Innkjøp -Administrasjon Stab for tilsyn, revisjon og kvalitet Sjøsikkerhetsavdelingen Beredskapsavdelingen Kystforvaltningsavdelingen

4 Organisasjon (pr. 1. januar 2012) Hovedkontor Ansatte (fast) Ålesund 77 Horten (beredskap og IKT) 26 Senter for Beredskap (egen driftsenhet 2012) 48 Regioner Sørøst (Arendal) 204 Vest (Haugesund) 222 Midt-Norge (Ålesund) 61 Nordland (Kabelvåg) 105 Troms og Finnmark (Honningsvåg) 114 Rederi (Ålesund) 196 Budsjett: ca 2,32 mrd, herav ca. 774 mill i avgiftsinntekter (2011)

5

6 Beredskap mot akutt forurensning Statens beredskapsansvar akutt forurensning Samordning av nasjonal beredskap mot akutt forurensning Aksjonsorganisasjon myndighet til å overta ansvar Øvelser og kurs Tilsynsmyndighet ved akutt forurensning fra kommuner og private virksomheter Dimensjonering av beredskapen Miljørisikobasert Forurensning fra vrak U-864, Murmansk og andre vrak Forvaltingsplaner, høringer, utredninger,..

7 Geografisk ansvarsområde Norsk territorium Land (også innland) Territorialfarvann til 12 nm Norsk økonomisk sone 200 nm/ grensene Svalbard og Bjørnøya SMS innenfor 12 nm (Svalbard) Kystverket utenfor (vernesonen). Kystverket over hele Bjørnøya (land og vernesonen) Jan Mayen

8 Beredskapshendelser Varslet til Kystverket i 2011: Totalt antall varsel 1402 Uten forurensning 1020 Med utslipp 382 (1423 m 3 ) Skipsbasert 79 (185 m 3 ) Offshorebasert 83 (177 m 3 ) Landbasert 220 (1061 m 3 )

9 Grunnberedskap - typiske hendelser Rocknes 2004 Green Ålesund 2000 Server 2007 John R 2000 Full City 2009 Godafoss 2011 Crete Cement 2008

10

11 Nasjonalt risikobilde (DSB ) Fokuserer på store uønskede hendelser som krever ekstraordinær myndighetsinnsats

12 Samvirke nasjonalt - samarbeidsparter

13 Internasjonale avtaler og samarbeid akutt forurensning IMO - OPRC Konvensjonen Bonn-avtalen Københavnavtalen Barentshavavtalen NorBrit-planen EMSA EUs krisemekansime - MIC Nord Atlantisk kystvaktforum Arktisk Råd Oljevernavtale EPPR arbeidsgruppe ICE rådgivning ved kjemikalieuhell

14 Økt aktivitet i Nord nye utfordringer?

15 Miljø og klimatiske Utfordringer Kulde, mørke, polare lavtrykk, ising. Sårbart ytre miljø, kort sesong Logistikk Store avstander, lite infrastruktur.. Kommunikasjon Begrensninger i dagens systemer Arbeidsmiljø og HMS Uavklarte eierskap og internasjonale farvann Havrett, UNCLOS

16 Maritim risiko i Arktis Skipstrafikk til/ fra og mellom havner i Arktis Transport Turisme Transittruter Nordøstpassasjen Polhavet Nordvestpassasjen Fiskerier Olje og gassaktiviteter Barents, Beaufort, Pechora, Chuchi,

17

18 New AIS information

19 Coastal and ocean situational awareness

20

21 Olje eksport fra Russland : 14,8 mill tonn med 273 transporter 2011: 11,9 mill tonn med 274 transporter

22 Oil transports Transports from Russia along Norwegian coastline In April 2012: Only double hull. 10 of 25 were 0 4 years old 1 was older than 20 years Number of vessels /2012 Tonnes transported /2012 Ref Vardø VTS 22

23 Økt oljeaktivitet i Norsk sektor

24

25 Overvåkning og varsling Skipsfarten AIS LRIT Rapporteringsplikt (Svalbard) SafeSeaNet BAREP Navigasjonsvarsler Seilingsleder Forurensningsovervåkning RadarSat Fly

26 Kystverkets AIS-nettverk 41 AIS basestasjoner Dekker hele kysten Innhenter skipenes AIS signaler Formidler AIS informasjon via web Benyttes til overvåkning, statistikk og registrering av trafikkmønster

27 Meldingstjenesten SafeSeaNet Elektroniske meldingssystem Registrerer skipsmeldinger om ankomst, avgang, bunkers, antall mannskap, last, m.v. Obligatorisk for alle fartøy som fører farlig og/eller forurensende last og fartøy over 300 BT Tilgjengelig på

28 Ship reporting - BAREP Barents mandatory ship reporting system Rapportering fra skip i transitt utenfor Norge militære unntatt Plikt til detaljert rapportering av last for skip som bl.a. har strålefarlig last Teknisk implementering i SafeSeaNet Samarbeid Russland/Norge Godkjenningsprosedyre for BAREP i IMO effektivt 1. juli

29 NAVAREA XIX Internasjonal ordning for Koordinert utsendelse av navigasjonsvarsler som skal bidra til trygg navigasjon på alle verdenshav Forankret i IMO (FN s sjøfartsorganisasjon) og IHO (FN s sjøkartverkorganisasjon) 5 nye arktiske områder definert i 2007 Verden er delt inn i 21 områder Hvert område har en utpekt Koordinator Kystverket fikk i januar 2008 ansvar for etablering av NAVAREA XIX. Ivaretas fra Vardø VTS

30 TSS - før og etter

31 Automated maritime risk identification 31

32 Satellitt AIS backtracking overlay Spill source verified as a dead whale

33 Oilspill detection and source identification 33

34 LN-KYV Beechcraft King Air 350ER flytid opp til 12 timer overvåkning (lav høyde) 1300 nm FLIR (incl laser) SLAR (20kw antenna) AIS (live datastream to shore Downlink Drop Tube SAR direction finder Communication: Satcom, MF/HF, Duplex, VHF/FM/AM Radiac HD Video/photo

35 Geografisk fremstilling av utslippssannsynlighet beregnet for 2008 og for 2025 med alle tiltak ( VTS, TSS og slepebåt )

36

37 Viktigste anbefalinger Responstid Rask innringning Oljevernutstyr på kjøl Kystvakten Fiskebåter og egnede fartøy Utstyr akuttfase strand Styrking av kommunal beredskap Styring og ledelse Kompetanse

38 Kystverket og nordområdene Overvåkning (AIS) Vardø VTS Posisjonsrapportering (forskrift) på Svalbard Navigasjonsinnretninger ISPS havner Beredskap Svalbard i samarbeid med Sysselmannen Miljøsårbarhetskart (PRIMOS) Nødhavner Akutt forurensning og oljeverndepot i Longyearbyen og Ny- Ålesund

39 Losplikt på Svalbard «Underveis i farvann innenfor grunnlinjen» Losplikt knyttet til farvann, fartøy og last Lospliktfrie korridorer i åpne farvann innenfor grunnlinjene Gradvis innføring fra full losplikt fra 2014

40 Arctic Oil Spill Agreement Bygger på erfaringene fra SAR avtalen. Etablert egen task force ifm ministermøtet I Arktisk råd 2011 Målsetting at avtalen undertegnes ifm ministermøtet 2013 Sluttførte forhandlinger Oslo, St Petersburg, Anchorage, Helsinki, Reykjavik Modellert på Bonn-, Copenhagen-, Helcom avtalene Bindende avtale Arktisk råd arbeidsgruppe EPPR Operasjonell manual

41 To sider av beredskapen Forebyggende Seilingsruter Overvåkning (VTS) og veiledning (Los) Slepeberedskap Nødhavner Skadebegrensende Aksjonsorganisasjon Nødlosseutstyr Oljevernressurser Øvelser, kurs, trening Kjemikalievern Vakt Beredskapsplan Aksjon

42 Statlig slepeberedskap

43 Beslutningsstøtte eller

44 Nødhavner Forebyggende tiltak Norskekysten og Svalbard Åpnet tilgjengelig via Kystinfo kartløsning Faktaark for hver lokasjon Egen prosedyre i beredskapsplan.

45 Store oljeverndepot i Norge Kystverkets depot Horten Stavanger Fedje Florø Ørland Bodø Tromsø Vadsø Svalbard Bergen Stavanger Kristiansand Bergen Solund Ålesund Sandnessjøen Lødingen Hammerfest Norge Oslo Trondheim Mellomdepot Kragerø Bømlo Rørvik (Narvik) Honningsvåg Ny Ålesund Svalbard Tromsø NOFO Depot (Norsk oljevernforening for operat.) Stavanger Sandnessjøen Mongstad Hammerfest Kristiansund Flekkefjord Kristiansund Sortland Skjervøy Båtsfjord Større private depot Esso Slagen Statoil Sture Statoil Mongstad

46 Statlige fartøy med oljevernutstyr 1. Oljevern Oljevern Oljevern Oljevern KV Ålesund 6. KV Harstad 7. KV Farm 8. KV Heimdal 9. KV Tor 10.KV Njord 11.KV Nornen 12.KV Svalbard 13.KV Barentshav 14.KV Bergen 15.KV Sortland 16.Nordsyssel 17.OV Utvær

47 Samordnet nasjonal beredskap Forutsetninger/ utgangspunkt Nasjonale (forurensningsloven) Internasjonal (IMO og EU direktiv) Kriterier for statlig overtagelse Nasjonale interesser og bruk av offentlige ressurser Erfaringer fra Macondo og Full City Nasjonal beredskapsplan Følge beredskapsprinsippene Likhet, nærhet, ansvar og samvirke Sammenheng med andres planer Statlig overtagelse

48 Strategi ved oljevernaksjoner Bekjempe akutt forurensning så nærme kilden som mulig for å hindre drift og videre spredning. Prioritere mekanisk opptak, bruk av kjemisk dispergering når dette gir nettomiljøgevinst (NEBA). Strandsanering etter opptak av frittflytende olje. Generell prioritering av innsats under aksjoner Helse, miljø og sikkerhet skal ha høyeste prioritet Naturressurser Menneskeskapte og økonomiske ressurser Iverksette kontinuerlig overvåkning (miljøundersøkelser) Utnytte samlede nasjonale ressurser Hjemmel for å mobilisere ressurser iht forurensningsloven.

49 Statlig oljevernaksjon Kystverket gir pålegg til den ansvarlige Kystverket leder aksjonen mot akutt forurensning Regional ledelse på land Sjøgående operasjoner Kystverket stiller krav til skipets eier angående oppfølging av havarist - nødlossing og berging Eventuelt iverksetter tiltak i egen regi Staten forskutterer utgifter og fremmer krav til skadevolder (P&I forsikring) for alle offentlige aktører

50 Statlig aksjon ledet av Kystverket

51 Hendelser

52

53 PRIMOS

54 Hva hvis. RENA; 3029 TEU & ~3,800m 3 HFO EMMA MAERSK ; 13,800 TEU 17,000 m 3 HFO COSTA CONCORDIA 2012

55 Krav til statsfartøy Multirolle bør bygges inn i så stor grad som praktisk mulig Kontroll/ Overvåkning/ SAR - helikopterbærende Oljevern/ slepeberedskap/ nødlossing Isklasse/ isbryter Ivareta flere myndighetsoppgaver og suverenitetshevdelse Tilstedeværelse

56 Beredskapsvaktlag 85 av 290 statsloser 32 av 115 losbåtførere 10 av 60 trafikkledere 5 losformidlere 5 slepebåter 5 oljevernfartøy 16 losbåter 2 helikopter I overvåkningsfly Alltid til stede 24 timer i døgnet På vakt! fra Svinesund til Svalbard.

57 Kilden til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene

58 Takk for oppmerksomheten!

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 8 Denne side er nr. 1 OG BEKJEMPELSESMATERIELL Revisjon 5 Dato: 03/11 4.3 Norge 4.3.0 Innhold 4.3 NORGE... 1 4.3.1 ORGANISERING AV BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2 Ett hav SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument nr.: OPPSUMMERING Anlegg: Velg fra listen eller fyll inn Kunde: Ett hav Tittel: SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument

Detaljer

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten FASE 1 15. februar 2010 Innholdsfortegnelse Prosjektbeskrivelse Dagens beredskap RLFs medlemmers rolle Sammenlignbare

Detaljer

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. - Åpen Rapport Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. Forfatter(e) Ivar Singsaas, Kristin Rist Sørheim, Ragnhild Lundmark Daae, Øistein Johansen, SINTEF

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Strategisk havneplan for Longyearbyen. Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14. Rapporten er levert av

Strategisk havneplan for Longyearbyen. Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14. Rapporten er levert av Strategisk havneplan for Longyearbyen Vedtatt i Longyearbyen lokalstyre sak 3/14 11.02.14 Rapporten er levert av I Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Overordnet forankring... 1 Mål for planarbeidet...

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

kystglimt Stor oppmerksomhet rundt BarentsWatch-åpning Overvåkingsflyet på vingene GIS-pris til Kystverket Vatlestraum-utdypinga snart i ferdig

kystglimt Stor oppmerksomhet rundt BarentsWatch-åpning Overvåkingsflyet på vingene GIS-pris til Kystverket Vatlestraum-utdypinga snart i ferdig kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 2 / 2012 Stor oppmerksomhet rundt BarentsWatch-åpning Side 2 og 3 Vatlestraum-utdypinga snart i ferdig SIDE 4 Overvåkingsflyet på vingene SIDE 5 GIS-pris

Detaljer

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Store maritime muligheter FOTO: FOTOLIA Innhold STORE MARITIME MULIGHETER 4 ANSVARLIG AKTØR OG AKTIV DELTAKER 5 FRA FROSSEN FRONT TIL GEOPOLITISK HOTSPOT

Detaljer

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data RAPPORT 5/2012 ISBN 978-82-7492-258-7 ISSN 1890-5226 Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C. Askildsen og Eirik Mikkelsen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 4 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 4 2.1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 4 2.2 KVALITETSKONTROLL,

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Nødnettet i Norge er ikke i drift. Stadig utsettelser. Fortsatt kun pilotdrift.

Nødnettet i Norge er ikke i drift. Stadig utsettelser. Fortsatt kun pilotdrift. PLENUM MØTE 22.-23 OKTOBER 2008 1. Møtets åpning Olli Pahkala ønsket alle velkommen til Finland og ga ordet over til Östersjöfondens representant Edgar Öhberg som ønsket velkommen til Åland og holdt en

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

kystglimt Ein tur på Murmansk side Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Fyrgutta på Svenner Startskudd for OU2

kystglimt Ein tur på Murmansk side Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Fyrgutta på Svenner Startskudd for OU2 kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 3 / 2010 Ein tur på Murmansk side 10 og 11 Norsk AIS-satellitt vekker internasjonal oppsikt Side 4 Fyrgutta på Svenner Side 6 Startskudd for OU2 side 8

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder.

Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder. ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT 01-2004 Rocknes-ulykken Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet SIde 2-6 11 9 13 Unik slepebåtøvelse Fyr til leie

Detaljer

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren Etatsavis for Kystverket Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling kystglimt 05-2006 fotoglimtet Sola tar farvel med Honningsvåg for sesongen. Bildet ble tatt 13. nov. Sola forsvant 6 dager etter. (foto:

Detaljer