PRESSEMAPPE AUGUST 2006 VIK LEIKANGER BALESTRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMAPPE 11. 13. AUGUST 2006 VIK LEIKANGER BALESTRAND"

Transkript

1 PRESSEMAPPE AUGUST 2006 VIK LEIKANGER BALESTRAND INNHOLD VELKOMMEN TIL SOGNEFJORD SWIM FESTIVAL PROGRAM AUGUST 2006 SOGNEFJORD CHALLENGE BALESTRAND SWIM & FUN KVA ER FJORDSYMJING? SJØTEMPERATUR OG STRAUM BAKGRUNN SAGT OM SOGNEFJORD SWIM FESTIVAL 1

2 VELKOMMEN TIL SOGNEFJORD SWIM FESTIVAL Tenk deg at du sym i ein dal som er halvvegs fylt med vatn. Det er 1000 m ned til dalbotnen under deg og 1300 m til fjelltoppane over deg. Liene fargar vatnet grønt. Du er i Sognefjorden King of the Fjords. Sognefjord Swim Festival er verdas einaste fjordsymjekonkurranse. Det breitt orienterte symjetreffet vender seg til nasjonale og internasjonale fjordsymjarar. Eit overordna formål er å visa at mektige Sognefjorden limer fjordbygdene i hop, snarare enn å skilja dei. Verdsmeisterskapen i disiplinen fjordsymjing er ein del av etablerte Sognefjord Swim Festival. Interessen for fjordsymjing har vakse sterkt etter at Lewis Gordon Pugh symjde Sognefjorden i si fulle lengd, 205 kilometer, sommaren Han utløyste eit umiddelbart engasjement for fjordsymjing med ei heilt konkret oppfordring: Bli glad i fjorden, ta fjorden i bruk, sym fjorden på tvers! Veka etter kryssa fem djerve symjarar, tre nordmenn, ein tyskar og ei britisk kvinne, den 3,7 kilometer breie Sognefjorden mellom Borlaug og Leikanger. Året etter, 2005, vart den første Sognefjord Swim Festival avvikla med meir enn 100 deltakarar. I august er det på nytt klart for Sognefjord Swim Festival. Det er innmeldt fjordsymjarar frå Storbritannia, Finnland, Tyskland, Skottland, USA og Noreg. Det er utfordrande, spektakulært og nytt: Det er fjordsymjing! Sportsturisme, fjordsymjing og tryggleik i vatn er viktige formål med Sognefjord Swim Festival. PROGRAM AUGUST 2006 Fredag 11. august Feios i Vik Kajakkpadling over fjorden frå Leikanger til Feios Fjordcruise i solgangsbrisen, Hermansverk Feios Samling i kveldssola i Feios. Føredrag om fjordsymjing. Bad Taste symjekonkurranse og osteopplevingar Skumringscruise, Feios Hermansverk. 2

3 Laurdag 12. august Feios og Leikanger Registrering for alle Sognefjord Challenge deltakarar Tryggleiksbriefing for alle deltakarar Publikumsbåt frå Hermansverk, ombordstiging for publikum Båttransport for deltakarar frå Hermansverk Avgang publikumsbåt frå Hermansverk Avgang buss frå Vik til Feios (korr. med publikumsbåt frå Feios) Avgang buss frå Vangsnes (korr. med publikumsbåt frå Feios) Fjordaktivitetar for landkrabbar, marknad, grilling, underhaldning. Nokkaneset Sognefjord Hotell Avgang buss for deltakarar frå Feios til Borlaug Ombordstiging publikumsbåt frå Feios Offisiell opning av Verdsmeisterskapen i Fjordsymjing 2006, Borlaug (Vik) Sognefjord Challenge, 3,7 km fjordkryssing frå Borlaug til Nokkaneset Premieutdeling, Nokkaneset Fjordtransport frå Hermansverk til Feios Fjordbord, Nokkaneset Sognefjord Hotel Dans og live musikk, Sognefjord Hotel. Søndag 13. august Balestrand Fjordskyss frå Hermansverk til Balestrand Fjordskyss frå Vangsnes til Balestrand Registrering for alle klassar Fjord-gudsteneste Mini Challenge. 400 m fjordkryssing frå Tjugum til Holmen, Balestrand. Alle aldersgrupper. Grilling og marknad Hagekonsert med Tone Damli Aaberge, Kviknes Hotel Sognefjord Symjestafett. Alle aldersgrupper Premieutdeling Fjordskyss frå Balestrand til Hermansverk/Leikanger via Vangsnes After Swim, Natthuset Kviknes Hotel. NB! Programmet kan bli endra. 3

4 SOGNEFJORD CHALLENGE Sognefjord Challenge er verdsmeisterskapen i fjordsymjing og går ut på å symja over Sognefjorden, frå Borlaug (Vik) til Nokkaneset (Leikanger). Denne utfordringa vert arrangert offisielt for andre gongen 12. august Alle som klarar denne utfordringa vert premiert med diplom og innskrive i «Symjeprotokollen». Av sikkerheitsomsyn er konkurransen avgrensa til 30 deltakarar. Kvar symjar må følgjast av ein dyktig kajakkførar som navigerer fjorden for symjaren. Kajakkføraren er også ansvarleg for å varslar følgjebåt om symjaren skulle koma i vanskar. Alle symjarar må vere kvalifiserte for konkurransen. Dei må ha fullført ein symjeetappe på 1,5 km. Symjekvalifiseringar vert halden på Leikanger før festivalen. Deltakarar som ikkje har høve til å delta i symjekvalifiseringa, må leggje fram underteikna dokumentasjon frå ein godkjend symjeklubb e.l. Ein må visa til at ein nyleg har utført ein 1,5 km symjeetappe utan vanskar. 4

5 Avgifter for Sognefjord Challenge 2006 Deltakaravgift: kr 600,- Kajakkleige: kr 400,- Kajakkførar: kr 400,- (Delatkaravgift omfattar forsikring og symjehette. Har du eigen kajakkførar vil avgifta på kr 600,- også omfatta padlaren si forsikring.) Gjer vel å spesifisera i påmeldinga om du treng å leiga kajakk eller kajakkførar. BALESTRAND SWIM & FUN Laurdag den 13. august 2006 vert det aktivitetar og moro for alle aldersgrupper i Balestrand. Born, ungdom, eldre og grupper/lag kan vere med og ha det moro, ved å ta del i Mini Challenge og/eller Fjordleik symjestafett. På land blir det friluftskonsert og høve til å kjøpe grillmat. Sognefjord Mini Challenge Det er å symja over Esefjorden, frå Tjugum til Holmen. Tryggleiken er viktig for oss, difor må alle symjarar vera godt budde, arrangøren sørge for at kajakkar og eskortebåtar heile tida er innan rekkjevidde. Deltakaravgifter for Balestrand Swim & Fun 2006: Vaksne kr 200,- Born kr 150,- Deltakaravgifta inneheld forsikring og symjehetta. Deltakarane inngår i fem grupper: Kråkeboller: 8-11 år (må vere i vatnet sammen med ein forelder eller føresett) (Forelder/føresette som sym med kråkeboller betale kun kr 50,- for dekking av forsikring.) Sjøstjerne: år (må ha løyve frå føresette) Villaks: år Nise: år Kval: 50 år+ Symjarar som er med på både Mini Challenge og Symjestafetten får ein deltakarrabatt på kr 50,-. 5

6 Symjestafetten Det vert arrangert stafett i moloen ved Kviknes Hotel. Etappane er på 50 m. Sognefjord Swim Festival inviterer lag, bedrifter, klubbar, idrettsgrupper, skuleklassar, klovnar osb., til å delta i denne spennande stafettkonkurransen. Stafettlaga blir grupperte etter utøvarane sin summerte alder: <100 år, år, år år. Deltakaravgift er kr 150 per lagsymjar. Det laget som stille med den stiligaste symjehetta blir premiert. Meir informasjon kjem seinare. KVA ER FJORDSYMJING? Fjord + Kajakpadling + Symjarar = Fjordsymjing Fjordsymjing er ein aktivitet etablert i Sogn, Noreg. Utgangspunktet er fjordsymjaren, assistert av ein kajakkpadlar. Partnerskapen dei to imellom er ufråvikeleg. Det er padlaren si oppgåve å leie symjaren over ein fjorddistanse. Padlaren er fjordsymjaren sine auge og øyre. 6

7 Sogn fjordsymjeklubb Sogn Fjordsymjeklubb skal vera ein aktiv og sosial arena for fjordsymjing. Me ynskjer å utvikla evnene våre innan både symjing og kajakkpadling i fjorden. Me ynskjer å samla meir kunnskap om alle sider ved fjorden, og ta fjorden i bruk på ein trygg og ansvarleg måte. Oppslutning om aktivitetane i Sogn Fjordsymjeklubb har auka sidan mai 2005, med medlemer frå Hafslo, Barsnes, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand. For å gjere ting enkelt i første omgang er medlemskap uforpliktande og uformelle. Kostnader vert delt fortløpende mellom deltakarar basert på kvar einskild aktivitet. Hotell i området har vore hjelpsame med å stilla til rådvelde badstu og dusj. Parallelt med den veksande interessa for fjordsymjing og kajakkpadling håper me at kommunane ser behovet for å utvikle betre vilkår for denne verksemda. Fjordsymjeklubben møtes ved Pilaviki, Sognefjord Hotell på torsdags kveldar kl. 1900, og ved Leikanger Fjord Hotell på sondager kl Tryggleik Fjordsymjing krev følgjande tryggleiksreglar: * Både symjarar og kajakkpadlarar skal kunne symja godt * Ein skal aldri symja aleine. * Symjing som ikkje inneber fjordkryssing skal foregå maks 10 meter frå land. * Alle kajakkpadlarar må kunne redningsprosedyrer og skal ha fullført eit kajakktryggleikskurs. * Symjarar skal visa ansvar i vatnet, og dersom ho/han kjenner seg trøyt eller uvel skal ho/han koma seg ut av vatnet så raskt som mogleg. Dersom kajakkpadlaren meiner at symjaren er i fare og må ut av vatnet, må symjaren respektera kajakkpadlaren sin beslutning. * Alle kajakkar må vera sjøsikre og utstyrde med: redningsvest, åreputer, vasspumpe, tau. Ansvarleg i kajakken må vera vaktsam og klar til innsats under heile symjeturen. 7

8 * Under fjordkryssingar skal det alltid vera ein eskortebåt per 5 symjarar. Personell ombord i eskortebåtane har ansvaret for å ta hand om symjarar som trekkjer seg. * I tillegg til eskortebåter skal det vera ein redningsbåt til stades under ei fjordkryssing. Dersom en naudsituasjon oppstår midtfjords, har personellet ombord i redningsbåten ansvaret for å få den som har ha mna i vanskar ut av vatnet så raskt som mogleg. Dei skal gi rask behandling og sikra at ho/han vert frakta til land. * Under ein naudsituasjon skal kajakkpadlaren påkalla merksemda til redningsbåten og kasta redningsvest eller bøye til symjaren. Dei skal fortella symjaren at ho/han held seg roleg og ev. held seg fast i kajakken til redningsbåt er framkomen. * Dersom ein symjar hamnar i vanskar innan 10 meter frå land, skal padlaren gi symjaren redningsvest eller bøye og be symjaren halda seg roleg ved kajakken. Deretter skal padlaren leia symjaren til lands. * Aldersgrensa for fjordkryssing er sett til 16 år, og åringar må få løyve frå foreldre/føresette for å delta. SJØTEMPERATUR OG STRAUM Sjøtemperatur og overflatestrømmer i området Leikanger Balestrand Av Torbjørn Dale, Seksjon for Akvakultur, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal At svømmefestivalen er lagt til begynnelsen av august er ikke tilfeldig. Mens lufttemperaturen normalt vil ha sitt maksimum i juli kommer maksimumet i sjøen noe senere. Normalt vil Leikanger ha høyest lufttemperatur i juli nær 15 C (se figur 1). I 2004 ble det imidlertid registrert et maksimum på nær 17 Ci august. I september faller temperaturen rask ned til omkring C. 8

9 Temperaturforhold i sjøen Temperaturen i fjorden ved Menes, nær Balestrand, i 1996 (figur 2) følger i store trekk temperaturmønsteret i luften. Maksimumet i 0 m og 4 m på om lag 15,5 C var i slutten av august. I september falt temperaturen raskt i 0 m til ca 12 C, mens avkjølingen skjedde senere på 4 m hvor det i september fortsatt var ca. 14 C. Temperaturforholdene i selve Sognefjorden (Sognefjord challenge) og i Esefjorden (Mini challenge) vil kunne være litt ulikt det som er målt på Menes. For det første vil det være enkelte lokale forskjeller. I områder hvor det renner ut kalde elver vil temperaturen sannsynligvis ligge noe lavere enn områder langt fra elveutløp. Elvevannet som renner ut i fjorden er lettere enn sjøvannet og vil derfor ligge øverst. Denne ferskvanns/brakkvannsstrømmen vil etter hvert dreie mot høyre for sin utstrømmingsretning. På grunn av de to elvene som renner ut i Esefjorder det grunn til å anta at overflatevannet vil være noe kaldere på fjordens vestside enn østside. For det andre vil varierende vind- og strømforhold kunne påvirke overflatetemperaturen. Det ferske vannet som kommer med alle elver og bekker som renner ut i fjorden er med på å lage et lavsaltholdighets brakkvannslag i de øverste metrene. I begynnelsen av august vil overflatevannet sannsynligvis være noe varmere enn saltvannslaget under. Når vinden blåser over vannet under disse forhold vil vindretningen avgjøre om overflatevannet blir noe varmere eller noe kaldere. Ved pålandsvind vil det oppvarmete overflatevannet bli oppstuvet mot land og temperaturen vil kunne øke noe. Ved fralandsvind derimot vil det lette oppvarmete overflatevannet blåse bort og bli erstattet med kaldere vann fra det underliggende lag. Slike skifter i vindretning vil lett kunne endre temperaturen med et par grader eller mer nær land i løpet av et døgn eller kortere. De større temperaturvariasjonene i 0 m sammenlignet med 4 m (se fig. 2) ved Menes skyldes sannsynligvis veksling mellom pålandsvind og fralandsvind. Temperaturen i selve Sognefjorden er sannsynligvis mindre påvirket av lokale forskjeller og vindvariasjoner enn de mer landnære områdene. Strømforhold Det er mange ulike strømtyper i overflatevannmassene i fjorder. De viktigste er tidevannsstrømmer, vindrevne strømmer, kyststrømmen og brakkvannsstrømmen. Tidevannstrømmene er forutsigbare og styres av månens posisjon i forhold til jorden. Tidevannsstrømmene følger tidevannsrytmen og går innover fjorden på fløende sjø og utover på fjærende. Det er litt over 6 timer fra fjære til flo og tilsvarende tid fra flo til neste fjære. I timene rundt flo og fjære er strømmene svakest, mens de er sterkest midt mellom flo og fjære. Vindstrømmene er ikke foutsigbare som tidevannstrømmene. I fjordene vil fjordens form styre mye av vindretningen slik at vinden følger ofte fjorden innover eller utover. Denne vinden vil sette i gang vindstrømmer som tilsvarende følger innover eller utover fjorden. Langs norskekysten går det en nordoverrettet strøm, den såkalte Kyststrømmen. Når den møter munningen av en fjord, for eksempel Sognefjorden, vil den dreie til høyre inn fjorden og holde seg på høyre side, dvs. sydsiden av Sognefjorden. På Nordsiden av Sognefjorden vil det være en utovergående brakkvannstrøm drevet av ferskvannstilførselen til fjordene. 9

10 Samvirke mellom de ulike overflate-strømmene Det endelige strømbildet vil være et resultat av alle disse ulike mekanismene og deres innbyrdes styrkeforhold. I tillegg vil nes kunne øke hastigheten. Nes og bukter vil også kunne skape bakevjer. På noen tidspunkt vil de fleste strømmene gå i samme retning, vi får da de sterkeste strømmene. Andre ganger vil for eksempel vindstrømmen kunne svekke de andre strømmene. 10

11 BAKGRUNN Den 15. august 2004 symde den britiske advokaten Lewis Gordon Pugh til land i kystbygda Eivindvik i Sogn. Då hadde han symd heile den 204 km lange Sognefjorden - på 74 timar og 47 minuttar. Han sette verdsrekord i symjing i kaldt vatn. Lewis Gordon Pugh sin enorme vilje og fysiske styrke fekk stor merksemd både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom heile symjebragda vart han støtta opp og oppmuntra av dei fastbuande langs fjorden. Hans reise i fjorden vekte andre si interesse for å bruka fjorden som arena for sportslege aktivitetar. Etter å ha møtt entusiastiske symjarar frå Leikanger og Balestrand, føreslo Lewis å arrangera ein årleg symjefestival. Eit fint høve til å samle folket langs fjorden og auka interessa for symjing og andre fjordaktivitetar. Ei lokal gruppe har arbeidd hardt for å setje ideen ut i livet. Sognefjord Challenge 2005 Leikanger 12. august 2005 Eit særs vellukka arrangement! 10 av 15 barske fjordsymjarar kryssa Sognefjorden mellom Borlaug og Nokkaneset, Leikanger fredags kvelden den 12.august Den 3,7 km lang symjeturen baud på ekstra store utfordringar. 14 grader i vatnet og krapp sjø gjorde at fem fjordsymjarar måtte bryta. De resterande 10 gjennomførte kryssinga, ein fantastisk sterk prestasjon. Resultat Navn Klubb Nasjonalitet Kajakk-padlar Tid Våtdrakt 1. Kristin Ekstrøm Asker svømmeklubb norsk Elisabeth Dahle 1t. 6 min Nei Cape Long Distance Swimming 2. Lewis Gordon Pugh britisk Association Arinbjørn Kuld 1t. 30 min Nei 3. Sønnøve Cirotzki Sogndal Idrettslag norsk Ian Karl 1t. 34 min Nei 4. Ralph Krüger Moreld AS tysk Katja Gesch 1t. 47 min Ja 5. Kolbjørn Rydvang Sogndal norsk Birte Barsnes 1t. 49 min Ja 6. Mara Frattasio Kiropraktorklinikken i Sogndal amerikansk Jannike Skår 2t. 2 min Nei 7. Siri Storevik Syril - Leikanger norsk Sverre N. Moe 2t. 6 min Ja 8. Mette Marit Johannesen Fyllingsdalen norsk Christian 2t. 11 min Nei 9. Sigrid Henjum Syril - Leikanger norsk Tore Frimannslund2t.18 min Nei 10.Torbjørn Hasund Sogn Fjordsymjeklubb norsk Jan Ole Liljedal 2t. 52 min Ja 11

12 Mini Challenge 2005 Balestrand 13. august 2005 Sol på laurdag ga flotte forhold for fjordkryssinga mellom Tjugum og Holmen i Balestrand - for både små og store. 59 symjarar klarte den 400 meter lang distansen. Ei tøff utfordring for mange. Sognefjord Stafett 2005 Balestrand 13. august 2005 Sognefjord Stafett-konkurransen baud på mykje moro. Det var 35 deltakarar fordelt på 9 stafettlag. Lewis Gordon Pugh symde to etapper, ein etappe for eit lag samansett av born og ein etappe på eit vaksenlag. Sognefjord Challenge 2004 Sym fjorden på tvers mellom Borlaug og Leikanger, sa Lewis Gordon Pugh til ei gruppe symjarar i Leikanger som han var kjent med underveis i Sognefjorden sommaren Fjordsymjaren oppmuntra seks personer om å legge ut på ei 3,7 kilometer lang fjordkryssing. Den 17. august 2004 lukkast fem av dei seks å kryssa den breie Sognefjorden. Slik vart Sognefjord Challenge ein realitet. Ein symjeprotokoll med detaljer over alle fjordkryssingar finst på Sognefjord Hotell, Leikanger. Resultat Navn Kjønn Tid Nasjonalitet Våtdrakt Alder Ralph Krüger Mann 1 time 5 min tysk Ja 32 Kolbjørn Rydvang Mann 1 time 10 min norsk Ja 38 Steinar Skagemo Mann 1 time 21 min norsk Nei 29 Sarah Jane Hails Kvinne 1 time 27 min britisk Nei 33 Christian Kleiven Mann 2 timer 15 min norsk Nei 29 12

13 ARENAENE: VIK, LEIKANGER OG BALESTRAND Leikanger Leikanger er Sognefjorden sin frukthage og det er særleg vakkert her under fruktbløminga i mai. Om hausten er frukta moden, og Fruktbare dagar vert arrangert årleg med ulike tema og program knytta til frukt. Den statlege og fylkeskommunale administrasjonen i Sogn og Fjordane ligg på Leikanger. Ved Planteforsk på Njøs blir det eksperimentert med middelhavsfrukt og bær i tillegg til anna frukt. På Leikanger er det så gunstig klima at aprikoser og fersken kan dyrkast på friland. Det er dessutan den kommunen i landet med høgast gjennomsnittstemperatur. Leikanger har ei rad fine turløyper i fjellet og ulike interessante stiar. Fruktsti - Ei vandring langs vegane i bygda. Skilt med informasjon om frukt og historie ulike stader. Kulturløypa - På vandring gjennom Baldershagen, Prestegardshagen, Leikanger kyrkje og til dei gamle embetsgardane for sorenskrivar og fylkesmann. Vatningsveitene - Vandring langs gamalt vatningssystem frå bygda og opp i fjellet. Fint turterreng med varierande stigning. Fjellturar - Leikanger har fleire oppmerka turløyper i fjellet, med varierande lengder. Gode utgangspunkt for turar er Kleppa og Eggum. Kjeringi Open vert arrangert kvart år i april. Dette er eit Quadrathlon i flott naturlandskap. Dei fire etappane frå Kjeringafjellet til fjorden er: telemark, langrenn, springing og sykling. 13

14 Balestrand Balestrand ligg mellom høge, snødekte fjell i vakkert og frodig fjordlandskap. Bygda er først og fremst kjend som ein tradisjonsrik reiselivsstad. Balestrand vart tidleg lagt merke til, og kunstnarar som kom hit på 1800-talet bygde sine eigne villaer i den særeigne sveitserstilen. Tre fjordarmar strekkjer seg inn i landet, med små grender som perler mellom fjord og fjell. Senteret er Holmen. I denne tradisjonsrike reiselivskommunen kan du som gjest slappe av i fred og ro, gå på utstillingar eller vandre i fjellet. Du kan oppleve historia kring attraksjonane i bygda: Sveitservillaer og Kvikne`s hotell - Ei vandring langs fjorden mellom kunstnarvillaer er ei flott oppleving. Her ligg også Kvikne`s hotel som ei perle i norsk sveitserstil. Sognefjord Akvarium - her kan du oppleve livet i Sognefjorden frå fjøresone til botnen 1100 meter under overflata. Stemningsfull film frå Balestrand og galleri Munken med livet i Sogn fortalt gjennom treskurd og tekst. St. Olafs kyrkje - kopi av dei gamle stavkyrkjene. Kyrkja stod ferdig i Anglikansk messe kvar søndag med engelsk prest - frå mai til september. Kong Bele - Statue reist av keisar Wilhelm II i Kong Bele har tilknytning til soga om Fridtjof den Frøkne. Arboretet og friluftsparken med badeplass på Lunde - Park med samling av sjeldne planter og tre, nær prestegarden på Dragsvik. Kultursti - Ei vandring langs kulturminna i bygda. Eigen foldar som beskriv ruta. Natursti - Enkel natursti med start ved skulane med flotte naturopplevingar i lett turlandskap. Fjellturar - Mange fjellturar i fantastisk turterreng med ulik vanskegrad. Balejazz - kvart år i mai vert denne jazzfestivalen arrangert. 14

15 Vik og Feios Vik kommune strekkjer seg langs Sognefjorden med veglause grender i vest og bilveg frå Arnafjord til Vik, Vangsnes, Feios og Fresvik. Ramma rundt er naturen; dramatisk og vill, men også roleg og avslappande. Her finn du skummande fossar og blinkande vatn, stupbratte fjellsider og vide, gjestfire dalar. Vik byr deg store fjellvidder med elver og vatn der du kan fiske etter både laks og aure. I Vik finn de og Hopperstad Stavkyrkje og Hove Steinkyrkje, som er den eldste steinkyrkja i Sogn. På Vangsnes ruvar Fridtjov-statua 22 meter over bakken. Keiser Wilhelm II fekk røyst støtta i 1913 for å markere takksemd over den gjestfridomen det norske folk hadde møtt han med. I Vik kan du gå fjellturar, reise over det mektige Vikafjellet, eller besøke gamle bygningar langs kulturløypa. Vik har to anløp med ekspressbåt til og frå Bergen kvar dag og er eit flott utgangspunkt for utflukter og dagsturar. 15

16 Kontakt Dersom du treng meir materiell som t.d. høgoppløselege bilete frå festivalen kontakt oss: Festival koordinator: Sarah Jane Hails, tlf Økonomiansvarleg: Anne Randi Farnes, tlf: Informasjonsansvarleg 2006: Simone Stibbe, tlf: Webmaster: Knut Moen Arenaansvarlege: * Vik: Ole Jonny Feidje, tlf: * Leikanger: Torbjørn Hasund, tlf * Balestrand: Einar Målsnes, tlf For meir informasjon sjå eller ta kontakt med Sognefjord Reiseliv turistkontor. Tlf (+47) Send e-post til 16

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste Kviknes Hotel ønskjer å vere ein tilbydar av unike opplevingar. Produktet vårt kan ein skreddarsy til både individuelle og store- og små grupper. Hotellet består

Detaljer

Sognefjord Swim Festival 2006 (tittel) RUP ID: 694

Sognefjord Swim Festival 2006 (tittel) RUP ID: 694 SAMANDRAG AV Tiltak Sognefjord Swim Festival 2006 (akronym) Sognefjord Swim Festival 2006 (tittel) RUP ID: 694 NØKKELDATA År start slutt: 2006-2007 Regional dekning: Sogn og Fjordane Status: Avslutta Type

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Sognefjord Swim Festival 2006. Evalueringsrapport for 2006

Sognefjord Swim Festival 2006. Evalueringsrapport for 2006 Sognefjord Swim Festival 2006 Evalueringsrapport for 2006 Tenk deg at du sym i ein dal som er halvvegs fylt med vatn. Det er 1000 m ned til dalbotnen under deg og 1300 m til fjelltoppane over deg. Liene

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SAMANDRAG AV. Tiltak Sognefjord Swim Festival 2007 (akronym)

SAMANDRAG AV. Tiltak Sognefjord Swim Festival 2007 (akronym) SAMANDRAG AV Tiltak Sognefjord Swim Festival 2007 (akronym) Tenk deg at du sym i ein dal som er halvvegs fylt med vatn. Det er til fjelltoppane over deg. Liene fargar vatnet grønt. Du er i Sognefjorden,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Otta, torsdag 13. mars 2014 13. mars inviterer Ungt Entreprenørskap Oppland til elevbedriftsmesse for «nord-fylket». Arrangementet vil gå parallelt med fylkesmessa

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Inspirasjonen for foredraget Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014

Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014 Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2014 Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014 Torsdag 6. mars 2014 vert entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane invitert til

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 Aktivitetsdagar for born 9-12 år Dato 25. juni Aktivitet Gøy ved sjøen i Sæbøvågen Keipane kystlag inviterer borna til ein innhaldsrik dag i Sæbøvågen. Borna får mellom

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Vil du bli. Innbyding til utvalde firma. vert for ei ku?

Vil du bli. Innbyding til utvalde firma. vert for ei ku? Vil du bli Innbyding til utvalde firma vert for ei ku? CowParade Telemark 2006 Ein KUUl KUparadE! Sommaren 2006 kjem verdas største kunstprosjekt til Telemark. Da opnar CowParade Telemark med ein bøling

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Seglingsvedtekter. Klubbmesterskap 2010 Askøy og Ran Seilforening. Laurdag 25. september 2010 på Hjeltefjorden

Seglingsvedtekter. Klubbmesterskap 2010 Askøy og Ran Seilforening. Laurdag 25. september 2010 på Hjeltefjorden Seglingsvedtekter Klubbmesterskap 2010 Askøy og Ran Seilforening Laurdag 25. september 2010 på Hjeltefjorden 1 Reglar Regattaen vil vera underlagt reglane slik dei er definert i kappseilingsreglene 2009-2012

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer