Hele dette bilaget er en annonse for FORF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hele dette bilaget er en annonse for FORF"

Transkript

1 Et bilag fra FORF som distribueres sammen med Aftenposten og Nordlys 3. april 2012

2 Foto: Morten Brakestad De frivillige i redningstjenesten Påsken nærmer seg og i år som tidligere år, står tusenvis frivillige klar til innsats. De har gjennom år skaffet seg kompetanse for å kunne bidra når uhellet eller ulykken er ute. Hele året deltar frivillige i et stort antall redningsaksjoner på land, i fjell, på sjø og ellers hvor det måtte være behov for hjelp. Redningstjenesten i Norge er unik. Den er bygd opp og utøves i et samvirke mellom offentlige instanser og de frivillige organisasjonene. De frivilliges innsats og engasjement hevdes å være ryggraden i den landbaserte norske redningstjeneste. Innsatsen anslås til ca årsverk, som utøves uten noen form for godtgjørelse. De frivillige organisasjonene innen redningstjenesten er i stor grad en lokal ressurs. Ofte haster det om liv skal reddes. Lokalkunnskap og god kompetanse kan være avgjørende for utfallet av oppdraget. FORF skal ivareta interessene til de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten. Verdien av det arbeidet som er gjort blir stadig mer synlig. Det offentlige Norge har innsett at de frivillige organisasjonene er en ressurs som redningstjenesten er avhengig av. Noen kroner avsettes årlig over statsbudsjettet til investeringer og drift. Dessverre langt ifra behovet, men det oppleves som en erkjennelse av at det er behov for oss. Når så Stortinget inneværende år etter at budsjettet var vedtatt og av eget initiativ, går inn og plusser på bevilgningen med vel 5 millioner, så understrekes dette. Også LO har engasjert seg for at de frivillige som deltar i redningsaksjoner, skal få fri fra arbeid uten å tape arbeidsinntekt. Jeg håper at leserne gjennom dette bilaget der organisasjonene som er tilsluttet FORF, presenterer seg, vil bli bedre kjent med oss, hvilken kompetanse vi har og hvordan vi bidrar i den norske redningstjenesten. God lesning og god påske! Odd Kulø Styreleder FORF En bærebjelke i norsk redningstjeneste Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad. Alle ressurser i vårt land som er egnet for akuttinnsats for å redde liv skal registreres, organiseres, trenes og mobilseres for innsats i den offentlig koordinerte redningstjenesten. Redningstjenesten er derfor organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige, frivillige og private aktører, og det er dette som er grunnlaget for vår fantastiske redningstjeneste. Frivillig arbeid og dugnadsånd er noe særnorsk, og det skal vi være stolte av. De frivillige redningsorganisasjonene er en uunnværlig ressurs innen den norske redningstjenesten og er på denne måten en bærebjelke for det norske redningssamvirket. Gjennom hele året stilles det lokalkjente og trenede mannskaper til rådighet ved redningsoppdrag og leteaksjoner etter savnede. Et betydelig antall timeverk legges ned i arbeid og øvelser i egen organisasjon for å være best mulig rustet for å redde liv. Det står det respekt av. Den frivillige innsatsen er svært viktig for Regjeringens mål om å sørge for en trygg og pålitelig beredskap for den enkelte og i samfunnet. Det er et sentralt dugnadsånden som råder blant de frivillige. I denne sammenhengen søkes det derfor å motivere for videre rekruttering og samtidig beholde den sterke og gode kompetansen som allerede eksisterer blant de frivillige. For å tydeliggjøre ønsket om et godt redningsarbeid tilrettelegger staten for de frivilliges innsats gjennom årlige tilskudd og dekning av faktiske utgifter. Jeg vil til slutt benytte anledningen til å rose alle de frivillige for det meget viktige og krevende arbeidet som gjøres! Ole Ragnar Hafnor Avdelingsdirektør Rednings- og beredskapsavdelingen Arnold Media Communication er et selskap med fokus på energi, klima og miljø, utover oppdrag for departement og direktorat. Kjernekompetanse er informasjons og mediekampanjer innen offentlig og privat sektor Hilde Brandshaug svarer på spørsmål om innholdet på telefon , e-post Prosjektleder: Tekst: Design: Foto: Lysbordet AS Repro: Trykk: Media Norge Trykk (Aftenposten) / Polaris Trykk (Nordlys) For mer informasjon, kontakt Arnold Media Communication på telefon , eller e-post 241 MILJØMERKET Trykkeri Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

3 Foto: NARG Foto: NARG Egen sikkerhet først Hovedmålet for de alpine redningsgruppene er å kunne bistå den offentlige redningstjenesten i bratt og utilgjengelig terreng. Derfor stilles det omfattende krav til medlemmenes klatrekompetanse og erfaring, sier leder Bengt Flygel Nilsfors. Han forteller at i tillegg til spisskompetanse De alpine redningsgruppene setter strenge grenser for akseptabel risiko for egne mannskaper, sier leder og klatrer Bengt Flygel Nilsfors. på kombinasjonen av klatring og redning, har medlemmene kompetanse innen medisin, skred- og breredning. Flere fordeler Både planleggingen og gjennomføringen av alpine redningsaksjoner stiller krav til å kunne tenke både praktisk og strategisk. klatrere og ofte et helikoptermannskap. Derfor må den enkelte ha gode samarbeidsevner. Dette har stor betydning for et vellykket redningsarbeid, sier Nilsfors. og kompetanse gjennom god kommunikasjon og tilbakemeldinger på detaljnivå fra gruppen de opererer sammen med. Egensikkerheten til redningsmannskapene kommer alltid først under potensielt farlige operasjoner. Å løse problemer i et fellesskap under tidspress kan ofte gjenbrukes i andre sammenhenger i livet, sier Nilsfors. Samarbeid Landets åtte alpine redningsgrupper har vanligvis mellom 40 og 50 aksjoner i året. Medlemmene har i hovedsak klatring som hobby eller jobb, og ønsker å bruke fritiden til trening slik at de kan bidra til å hjelpe folk som har havnet i en uheldig situasjon. NORSKE ALPINE REDNINGSGRUPPER Har cirka 190 medlemmer i lokale grupper i Rogaland alpine redningsgruppe (Stavanger), Langfjella alpine redningsgruppe (Oslo-området, Rjukan og Hemsedal) Nord- Gudbrandsdal alpine redningsgruppe (Gudbrandsdal, Oppdal og Jostedal), Sunnmøre alpine redningsgruppe, Romsdal alpine redningsgruppe, Bodø alpine redningsgruppe, Svolvær alpine redningsgruppe og Nilsfors forteller at ved oppdrag i fjellet har de et utmerket samarbeid med Hovedredningssentralen og Forsvarets 330-skvadron. Ved en redningsaksjon blir medlemmer varslet via sms fra Hovedredningssentralen. Deretter rykker Alpine redningsgrupper og 330-skvadronen ut og gjennomfører redningsoperasjonen. Det er en glede de gangene vi kan hjelpe noen levende ut av situasjonen, sier Nilsfors. Tromsø alpine redningsgruppe m2 snøskred I et stort snøskred blir 8 savnede personer som nåler i en høystakk. Samtidig er sekundene avgjørende for å komme skredtatte til unnsetning. Det stiller høye krav til hastighet, presisjon og kunnskap hos redningsmannskapene. Det 3000 m2 store skredet er en del av vinterøvelsen som avholdes den siste dagen i forbindelse med Rogaland Røde Kors Hjelpekorps sin årlige vinterleir i Sirdalen. Skredøvelsen gir de frivillige i Røde Kors Hjelpekorps mulighet for å trene på søk og redning i skred og det i samarbeid med redningsetatene og Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp, Roverspeidernes beredskapsgruppe og Hovedredningssentralen på Sola (HRS). Unik frivillig skredkompetanse Kaoset administreres av øvingsledelsen, som Egil Torpe fra Skredgruppa i Rogaland Røde Kors Hjelpekorps er en del av. Medlemmene av Skredgruppa i Rogaland er sentrale som en del av kursingen på vinterleiren. Gruppa har ca. tjue medlemmer fra lokale hjelpekorps, forteller Egil Torpe. Han forklarer at skredmiljøet i Røde Kors Hjelpekorps har bidratt til å utvikle søkemetoder innen skred sammen med andre aktører innen redningstjenesten. I dette arbeidet har de tre grunnpilarene vært Røde Kors Hjelpekorps sine skredgrupper i Ørsta-Volda, Troms/Trømsø og Rogaland, forklarer Torpe videre og understreker at det er en stor styrke for Røde Kors I forbindelse med skredalarm samarbeider og trener skredgruppa i Rogaland tett med 330-skvadronen på Sola. I Rogaland har det ikke vært dødsfall i forbindelse med skred siden 1992, bort- sett fra et enkelt i Men det er kombinasjonen kursing og forebyggende arbeid som NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS Røde Kors Hjelpekorps er organisert på 19 distrikter tilsvarende landets fylker og har mer enn 320 lokale hjelpekorps over hele landet med over medlemmer av disse medlemmene er klare til å rykke ut 24/7 og bistå med søk, redning, evakuering innen for både vann, sjø, fjell og skog. skapen alene, avslutter Torpe. I 2011 deltok mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps i 952 søk- og redningsoppdrag. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 3

4 Foto: Ole Jørgen Kjellmark. fra oven NAKs Flytjeneste ble etablert for å organisere den samfunnsnyttige aktiviteten som utføres i flyklubbene rundt omkring i landet. Hovedoppgavene er skogbrannovervåkning og søk- og redningstjeneste (SAR). Oppdragsgiver for SAR-oppdrag er normalt politiet eller Hovedredningssentralene. Fotomontasje: RS Erik Bye i patrulje med NAKs Flytjeneste. Pilotene i NAKs Flytjeneste ønsker å bruke sin Pilotene har lagt ned mange hundretalls - - Flytjenesten, sier Odd Stormorken, leder av NAKs Flytjeneste. Han forteller at i tillegg kreves det også kontinuerlig vedlikehold av kunnskapen, Avansert utstyr Flyene er normalt bemannet med tre personer på oppdrag. Ofte er en av disse spesialtrent personell fra Røde Kors Hjelpekorps. Når Flytjenesten er på SAR-oppdrag bru- sisjoner og for å forsikre seg om at det aktuelle søksområdet er dekket. Det er nå også med samme lydkvalitet som andre samtaler. Dette har revolusjonert kommunikasjonen med omverdenen. Det etableres også data- ter at foto er tatt, har oppdragsgiver mottatt det på sin dataskjerm. Flytjenesten består av piloter som ønsker å bistå i redningsarbeidet der de kan være til hjelp, avslutter Stormorken. NAKs FLYTJENESTE NAKs Flytjeneste er en del av motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund. Har ca. 150 piloter fordelt på 16 aktive korps fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør som utfører SAR-oppdrag, og 10 korps på Øst- og Sørlandet som utfører skogbrannvakt. I et normalår deltar Flytjenesten ved 10 til 50 SAR-oppdrag, og det flys mellom 300 og 1000 timer skogbrannvakt. Medlemmer i Norsk Grotteforbund er nok av de få som fortsatt oppdager og utforsker steder ingen visste om, sier Torstein Finnesand, medlem av Norsk Grotteforbund gjennom 20 år. Finnesand forteller at utforsking av grotter er spennende og fascinerende, men heller ikke helt ufarlig. er det viktig for foreningen å ha en red- frem og redde personer i grotter. Selv er han medlem av Norsk Grotteredningstjeneste og har gjennom europeiske grotteseminarer opparbeidet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre redningsaksjoner i grotter. Dramatiske fall Dette har kommet til nytte. Blant annet under en dramatisk grotteulykke i Med få minutters mellomrom falt to personer ned hvert sitt stup i en grotte på Rana. Den første personen ble heldigvis berget ut etter en stund. Verre var det med den andre personen. Vedkommende hadde bruddskader. Finnestad forteller at hendelsen viste blant annet hvor viktig egeninnsats er når ulykken er ute. Temperaturen i norske grotter holder merksom på nedkjøling. Heldigvis, i påvente av redningspersonell klarte den skadde å holde seg varm ved hjelp av en liten, tynn duk som lå innpakket i hans egen hjelm, forteller Finnesand. Grotten, som kalles Rolling Stones Cave, ligger langt til fjells. Redningspersonell fra Norsk Grotteredningstjeneste og Bodø Alpine Fjellredningsgruppe i tillegg til utstyr, måtte fraktes med et Sea King helikopter fra 330-skvadronen i Bodø. Redningsoperasjonen var også i samarbeid Foto: Andreas Wikstrøm med Hovedredningssentralen og Politiet, og på alle måter vellykket, sier Finnesand. NORSK GROTTEFORBUND Er en nasjonal forening med cirka 200 medlemmer, eller grottere som de også kalles. Forbundet ivrer blant annet for registrering av grotter, grottevern og sikker ferdsel i grotter, samt formidling av grotterelatert informasjon i Norsk Grotteblad. Heising av båre opp et stup under en norsksvensk redningsøvelse i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

5 Ved å kunne bruke teknisk kunnskap og erfaring i kombinasjon med samfunnsbidrag finner Odd Halvard Bjørnstad (t.v.) glede ved å møte mennesker med ulik bakgrunn og roller i samfunnet. redningsaksjoner I 2011 deltok Norsk Folkehjelp i 210 redningsaksjoner. Det er 32 prosent mer enn i 2010, og antallet har økt jevnt de siste årene. Aldri før har Norsk Folkehjelp vært involvert i så mange redningsoppdrag. I snitt er eneste uke. Dette er oppdrag der rask og Norsk Folkehjelp Sanitet. Alarmen kan gå når som helst. Når noen blir meldt savnet, har skadet seg på fjellet eller er blitt tatt av et snøskred, ringer politiet til Norsk Folkehjelp. Våre redningsmann- behandler pasienten eller graver ut den skredtatte. 60 redningsgrupper bestående av frivillige mannskaper står i døgnkontinuerlig beredskap for samfunnet. De er en helt avgjørende del av den norske redningsberedskapen. Det legges ned mye innsats for at beredskapen skal være så god som mulig, og for at alle som trenger hjelp skal få det, sier I takt med at antallet aksjoner øker har redningsmannskaper. Vi leter etter deg som har grunnleggende friluftsferdigheter, er i god fysisk form, og som har mulighet til å stille opp når alarmen går. Vi tilbyr blant annet opplæring i søk og redning, skredredning, førstehjelp og akuttmedisin. Etter fullført opplæring kan du bli en del av den norske redningstjenesten. En givende, spennende og meningsfull fritid. Reddende radiosignaler Det var sol og sommer i Tromsø. Den storslåtte naturen hadde lokket mange fotturister til fjellheimen denne dagen. Brått og uventet ble flere fotturister overrasket av tjukk tåke som kom sigende fra havet. Selv om turistene hadde GPS, visste de ikke hvor de var eller hvordan de skulle komme seg ned fra fjellet. Ved hjelp av mobiltelefon tok de kontakt med politiet, som ba Tromsø Røde Kors Hjelpekorps (TRKH) og en radioamatør fra Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) om assistanse i redningsarbeidet. Effektivt Ved hjelp av NRRLs sporingssendere kunne operativ leder veilede redningspatruljene i forhold til posisjonen og fjellets farer, som farlige skrenter og steiner, forteller Bjørnstad. de beskjed om å rope slik at hjelpen kom frem i tide og de ble reddet ned fra fjellet i det etter hvert kjølige været. Sporingstjenesten NRRL integrerer alt offentlig- og frivillig redningsmannskap i ett kartsystem som gjør samhandlingen naturlig, enkel og effektiv, forklarer Bjørnstad, stolt og glad over å kunne bidra i redningsarbeidet. Han sier at i svært mange tilfeller kan frivillige organisasjoner bidra til et bedre og mer effektivt redningsarbeid. Da er det også godt å få anerkjennelse fra pårørende, offentlige myndigheter og andre frivillige. Samband Bjørnstads interesse for elektronikk, radioteknikk, data og frivillig redningstjeneste Medlemskapet har gitt ham ny læring, spesielt innenfor samband, GPS-basert sporing og karttjeneste. Gjennom foreningen får jeg også stiftet bekjentskap og vennskap med radioamatører over hele kloden, avslutter Odd Halvard Bjørnstad. NORSK FOLKEHJELP NORSK RADIO RELÈ LIGA Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten. Med omkring 60 sanitetsgrupper og rundt operative mannskaper utgjør de en betydelig ressurs. Årlig deltar mannskaper fra Norsk Folkehjelp i over 100 redningsoppdrag over det hele land. Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. Har cirka medlemmer fordelt på 41 lokale grupper og klubber i Norge Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 5

6 Speiderne i Rogaland satser og har åpnet Norges mest moderne beredskapsstasjon i Sirdal kommune. Roverspeidere på søk etter savnet person ved Taumevatn i fjor vinter. Alle speidere lærer beredskap, førstehjelp og friluftsliv fra de er små. De kan ta vare på seg selv og hjelpe andre. I Rovernes beredskapsgrupper er medlemmene satt i system og er alltid beredt til å delta i leteaksjoner, ulykker og naturkatastrofer. speider i 13 år og er nå aktiv i Rovernes beredskapsgruppe i Rogaland. Hun trives med å være med i den frivillige redningstjenesten. Det gir meg mulighet til å drive med det jeg liker best, å dra på tur i fjellet og hjelpe andre. Gjennom RBG har jeg fått mer kunnskap utover vanlig speiderarbeid, og erfaring innen beredskap å lære, utfordre meg selv og få mulighet til å bringe videre kompetanse til speiderne. I år har jeg vært med på vinterkursene sammen med de nye aspirantene, forklarer Hilde. Topp moderne hytte for beredskap Speiderne i Rogaland satser stort på beredskap. De har åpnet Norges mest moderne beredskapsstasjon i Sirdal kommune. Sirdal er et stort utfartssted for Stavanger regionen både sommer og vinter og utgangspunkt for et titalls turisthytter. Beredskapsstasjonen på hele 610 kvadratmeter inneholder 36 sengeplasser, 2 behandlingsrom, KO, garasje for snøskuter og moderne kommunikasjonsutstyr. Hilde og de andre roverspeiderne aksjoner med utgangspunkt i denne hytta. En av fjorårets største tragedier på fjellet hadde utgangspunkt g Sirdal. 4 utlendinger ROVERNES BEREDSKAPSGRUPPE Rekrutterer speidere fra både Norges speiderforbund og Norges KFUK og KFUM speidere. Arbeider for at alle speidere skal være beredt og satt i system slik at de raskt kan bistå når samfunnet trenger hjelp ved søk og ulykker. Har som målsetting å etablere beredskapsgruppe i hvert politidistrikt. gikk seg vekk og omkom ved Taumevatn turisthytte. Meningsfylte timer i søk Iveren etter å finne savnede mennesker er drivkraften til at Rolf Garholm og redningshunden Hio rykker ut i all slags vær, døgnet rundt. 46-åringen har vært hundefører i Norske Redningshunder i seks år. Rolf Garholm har selve funnet han gløder mest over. i søk, kommenterer Garholm. Norske Redningshunder har i dag 188 godkjente ettersøkningsekvipasjer, 74 lavineekvipasjer og 20 ruinekvipasjer. Det tar totre år å trene opp en hund fram til godkjenning. Også hundeføreren må testes og godkjennes før hele ekvipasjen blir godkjent til å bistå politi og Hovedredningsentralen i leteaksjoner. I fjor deltok Norske Redningshunder i 407 leteaksjoner over hele landet. 50 personer ble funnet av en redningshundekvipasje. Rolf Garholm og redningshunden Hio bisto på 86 av fjorårets leteaksjoner. En ger. Motivasjonen må hele tiden være på topp. Det er tanken på å redde liv som driver meg. Hunden er et enormt godt verktøy i så måte, sier Garholm. NORSKE REDNINGSHUNDER Landsdekkende organisasjon med 17 distriktsavdelinger. Hvert distrikt består av flere lag. Norske redningshunder har 188 godkjente ettersøkningskvipasjer, 74 lavineekvipasjer og 20 ruinkvipasjer. Norske Redningshunder deltok i fjor på 407 søk og redningsoppdrag. Antall medlemmer: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

7 Foto: Ingvar Johnsen Foto: Trond Øvstedal / Justis- og politidepartementet Redningsselskapets sjøredningskorps på Lysaker bemanner redningsskøyta «Uni Oslofjord» på frivillig basis. I fjor hadde de over 260 oppdrag. Det var alt Leif Schwabe rakk å si, da seilbåten hans kolliderte med en charterbåt 22. juni i fjor. Han fikk livreddende hjelp av to redningsskøyter. Leif Schwabe og kona kastet loss fra hjemmehavna i Oslo, og skulle seile så langt de kom den dagen. Det var første dagen på seilferien deres. De passerer Ildjernet med kurs mot Steilene, og kjører motor på autopilot. der borte, men den har kurs aktenom meg, sier Leif. Det er en charterbåt som kommer mot dem. Schwabe holder utkikk til styrbord, og er helt sikker på at charterbåten vil passere akter. Neste gang jeg snur meg, er båten i full fart med kurs mot oss, fem meter unna. Nå smeller det! roper jeg til kona, og mer husker jeg ikke, sier Schwabe. Båten treffer deres babord side med et brak. Leif blir kastet ned i styrebrønnen, og der ligger han, fastklemt. Frivillig mannskap først på plass om båtkollisjon med 31 personer involvert og personskade. Antall personer viste seg å være 5, og en var hardt skadet, sier båtfører på redningsskøyta «Uni Oslofjord», Christian Strøm. «Uni Oslofjord» er først på stedet etter kutt i hodet og mulig nakkeskade. Det var nokså dramatisk, men vi var jo forberedt på det. Det verste var at mannen lå klemt under rattet, så vi måtte demontere rattet. Det er artig å høre at det går bra med mannen i dag, sier Strøm, som er frivillig mannskap i Redningsselskapets sjøredningskorps i Oslo. Nakkekragen livsviktig Mannskapet om bord i redningsskøyta «Stormbull» på Oscarsborg hadde nettopp klokka 11 til 13 hadde de slept en seilbåt med motorstopp til havn. Vi hørte om ulykken på VHFen og ringte opp Tjøme radio. De ba oss om å kaste loss med én gang. Vi skjønte at det var alvorlig, og gjorde klar bagen med førstehjelpsutstyr, oksygen og båre, sier skipsfører Rune Pedersen. Redningsskøyta «Stormbull» ankom etter 25 minutter, tok på Schwabe nakkekrage og la ham på båra. Det var jo helt fantastisk at dere kom så raskt, sier Schwabe om de to redningsskøytene som hjalp ham. Han ble kjørt til land sykehus. REDNINGSSELSKAPET Redder liv og berger verdier og driver forebyggende virksomhet langs hele norskekysten, samt på Femunden og Mjøsa. Et viktig supplement til de fast bemannede redningsskøytene. Bemannet med ca 950 frivillige som er godt egnet og kvalifisert for tjenesten. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 7

8 TAR DE PÅ ALVOR Uten de frivillige organisasjonene stopper Norge opp. Den nye sekretariatslederen i FORF, Hilde Brandshaug, mener at noe av det viktigste FORF gjør, er å skape bevissthet rundt de frivilliges innsats i resten av befolkningen. Brandshaug overtok stillingen i FORF 1. januar i år. Stillingen er todelt: Den ene delen ivaretar sekretariatet for FORF og den andre sekretariatet for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR). Sekretariatet for NRR er underlagt FORF, men er ledet av Hovedredningssentralen, og har som mål å fremme samvirke mellom alle redningsaktørene som primært driver med landredning. Det skal også fungere som bindeledd mellom myndighetene og aktørene, og målet er at vi skal utarbeide felles retningslinjer som skal skape bedre fellesforståelse for alle aktørene, forteller Brandshaug. Må legges til rette Stillingen som sekretariatsleder i FORF innebærer mye av det samme, men omfatter kun de frivillige organisasjonene. FORF skal snakke de frivilliges sak, være bindeleddet mellom dem og myndighetene, og samtidig få organisasjonene til å snakke bedre sammen og styrke samvirket. Det viktigste er likevel kanskje det vi gjør for å skape bevissthet og oppmerksomhet rundt de frivilliges uvurderlige innsats, forklarer Brandshaug. Redningsarbeidet i Norge er basert på en modell som er helt avhengig av de frivillige. De må tas på alvor, og det innebærer blant annet at resten av samfunnet forstår viktigheten av jobben de gjør slik at samfunnet kan legge best mulig til rette for at de får delta i aksjonene. Det gjelder for eksempel arbeidsgivere, sier hun. FORF bidrar også i kurs- og undervisningssammenheng for å styrke den redningsfaglige kompetansen og samarbeidet, blant annet har de innlegg på Politihøgskolen ved innsatsleder- og stabskurs for å informere og fortelle om de frivillige. Verdt innsatsen Brandshaug har selv vært interessert og engasjert i redningsarbeid store deler av livet. I tillegg til at hun har vært aktiv i Røde Kors Hjelpekorps i mange år og nå er nestleder i distriktsrådet i Møre og Romsdal, har hun også skrevet masteroppgave om samvirke i den norske redningstjenesten. Frivilliges innsats fascinerer og imponerer meg. Man kan jo av og til selv lure på hva det er som får deg til å tvinge deg opp midt på natten, i storm og kulde, for å være med på aksjoner. Men med en gang man møter de andre og ser alle de positive menneskene som alle ofrer noe for å være med på dette, og ikke minst de pårørende som lyser opp for at folk stiller opp for å lete etter deres egne da skjønner man hvor meningsfylt og viktig det er, sier Brandshaug. Når man jobber som frivillig, er man omgitt av idealister og ja-mennesker. Det skaper selvsagt et godt sosialt miljø, samtidig som det er kompetente mennesker som også utgjør et godt fagmiljø. Dugnadsånden- og innsatsen man ser i en redningsaksjon er helt unik, og jeg føler meg stolt og heldig som får lov til å jobbe med disse sakene og menneskene på heltid, avslutter Brandshaug. Hilde Brandshaug Alder: 28 år Bosatt: Vestnes i Romsdal Aktuell: Sekretariatsleder i FORF og Nasjonalt Redningsfaglig Råd Utdanning og erfaring: Mastergrad i samfunnsendring organisasjon og ledelse Operativ erfaring fra Røde Kors. Flere redningsrelaterte kurs. Studerer beredskapsledelse på deltid Har en datter på 8 år Arbeidserfaring blandt annet som sivilt tilsatt i politiet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Lokale ressurser lokal trygghet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Paraplyorganisasjon for de frivillige i redningstjenesten Samarbeidsorgan Fremme redningsfaglig kompetanse Myndighetskontakt LRS representasjon Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen

Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen Hele dette bilaget er en annonse for FORF Foto: Marius Hansen Norske Alpine Redningsgrupper Norges Røde Kors Hjelpekorps Norske Redningshunder Norsk Radio Relæ Liga Norsk Grotteforbund NAKs Flytjeneste

Detaljer

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto . 1994. Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum FORF er paraplyorganisasjonen for de frivillige i rednings tjenesten i Norge. Organisasjonene representerer

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge

Redningstjenesten i Norge. Noe har skjedd. Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge Redningstjenesten i Norge Noe har skjedd Merete Jeppesen Redningsinspektør Hovedredningssentralen Nord Norge ...noe uventet har skjedd. med noen Hvordan er Norsk Redningstjeneste organisert og hvilket

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb

Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010. Tynset Flyklubb Jørgen Haugen, Tynset 28. mai 2010 Tynset Flyklubb NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH

Skredstandard. Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Skredstandard Lunde & Skjelbakken Ressursgruppe skred, NRKH Initiativet Skredseminar på Lom 22/2-07 for å diskutere ulik praksis i metodevalg ved snøskredulykker. Deltakere fra NFS, 330, NRH, LT AS, NLA

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Referat FORF styremøte

Referat FORF styremøte Referat FORF styremøte 3-2013 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 3.juni 2013. Kl.11.00 14.30 Tilsted: Jon Halvorsen, Odd Kulø, Ole Gladsø, Stian Tveit, Bente Asphaug, Hilde Brandshaug

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Ole Gladsø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 16. Januar 2015 Saksnr. Sak

Detaljer

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG

SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG SKREDULYKKE YTSTEVASSHORNET, SYKKYLVEN TORSDAG 07.04.2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Jan-Gunnar Hole Sunnmøre Alpine Redningsgruppe, Jan Peder Hoggen Volda og Ørsta Røde

Detaljer

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge?

Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Kan fjellmedisin bidra til økt akuttmedisinsk kompetanse i distrikts-norge? Halvard Stave Avdeling for anestesiologi OUS HF, Ullevål 9-bil lege Norsk Fjellmedisinsk Selskap Hva er fjellmedisin? Fagområdet

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE!

STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE! STYRK VÅR FRIVILLIGE REDNINGSTJENESTE! Den frivillige redningstjenestens rammer for innsats i årene fremover. Styrking og utvikling av bærebjelken i den norske redningstjenesten. Bilder: KARG NFS NGF NRRL

Detaljer

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Til alle medlemmer Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Onsdag 11.desember kl.18.00 ca.20.00 på Madla speiderhus Antrekk: Speiderskjorte og skjerf. Saker som skal behandles:

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Kjekt å vite om aksjon

Kjekt å vite om aksjon Kjekt å vite om aksjon Hvem kan delta på aksjoner? - For å delta på aksjoner må du være fylt 18 år og fått godkjent mannskapsprøve. Du må også være medlem i Norges speiderforbund/kfum-kfuk, betalt kontingent

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 Dato Lørdag 08.04.06 Fredag 28.04.06 Antall Kjønn døde Alder 1 Kvinne 28 år 1 Mann 43 år Fylke Sted Beskrivelse ulykken Troms Møre og Romsdal Hamneidet, Borsu E

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 8.januar 2014 Kl.09.00-16.00 Hovedredningssentralen Sola. Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen

Masseskadesituasjoner i utkantstrøk. Kari Schrøder Hansen Masseskadesituasjoner i utkantstrøk Kari Schrøder Hansen Konklusjon Masseskader i utkantstrøk kommer til å skje Vi vet ikke når eller hvor. Planer og basiskunnskaper må være på plass Stikkord: Enkelt,

Detaljer

Skred i Kroken. Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps

Skred i Kroken. Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps Skred i Kroken Tor André Skjelbakken Skredgruppa, Troms Røde Kors Hjelpekorps Kart over området 15 år gutt ved Slalomløypa - 1985 To gutter kjører i skogen 50m til høyre for slalomløypa. Begge blir tatt

Detaljer

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø) Det bemerkes at ikke var på ulykkestedet og denne

Detaljer

Bruk av frivillige i søk og redning

Bruk av frivillige i søk og redning STEINAR GJERDE OG MARTE WINSVOLD Bruk av frivillige i søk og redning En pilotstudie i to politidistrikt 2016-4 Steinar Gjerde og Marte Winsvold Bruk av frivillige i søk og redning En pilotstudie i to

Detaljer

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten.

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten. SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ, SØNDAG 24.03.2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet og Luftambulansen). Kontroll internt : Ulrik Domaas. Det bemerkes at ikke var på stedet

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011

Revidert 15.02.11. Handlingsplan FORF 2011 Handlingsplan FORF 2011 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2011 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Referat fra Styremøte 11 januar 2016 Saksnr.

Detaljer

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013

Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 Vedlegg 5. Handlingsplan FORF 2013 1 Om handlingsplanen FORF sin handlingsplan for 2013 er et strategisk dokument med det mål å fokusere og gi retning for arbeidet FORF skal gjøre i løpet av året. Dokumentet

Detaljer

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe SKAVLBRUDD Dødsulykke i Jotunheimen etter skavlbrudd. Tirsdag 21.4.15 ble en mann i 30-årene funnet omkommet i et snøskred på breen i Nordre Tjønnholet i Jotunheimen, etter å ha vært savnet siden mandag

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Økning av redningsaksjoner de siste årene. Hva skjer?

Økning av redningsaksjoner de siste årene. Hva skjer? Fjellsportkonferansen 2016 Økning av redningsaksjoner de siste årene. Hva skjer? Risikobilde og utfallsmønster. Belastning på frivillig redningstjeneste? Albert Lunde Røde Kors: Antall redningsaksjoner

Detaljer

Redningstjeneste i Nord

Redningstjeneste i Nord SAR - organisasjon Redningstjeneste i Nord Folk og faktorer i Nord Ressurser www.hovedredningssentralen.no Redningsleder HRS NN Redningsleder HRS NN HRS oppgaver Kunne motta og reagere hurtig på fare-

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 15. desember 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 I dette nummeret: Landsrådsleder hilser Invitasjon

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i

Sanitet. Fagblad. En epoke er over. Forandringer i Fagblad Sanitet Nr 1-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Les også: Effektiv skredøvelse i nesset En epoke er over - slutt på førstelinje

Detaljer

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA)

NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA) består av: OSLOGRUPPEN, ASKER OG BÆRUMGRUPPEN, FOLLOGRUPPEN, GARDERMOGRUPPEN av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) Medlem av Frivillige

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Samvirkekurs vannredning 2012. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. Samvirkekurs vannredning 2012. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT Samvirkekurs vannredning 2012 LRS - Øvingsforum 1 Sivilforsvaret, FORF og FM i 1. OVERORDNET INFORMASJON OM SAMVIRKEKURSET 1.1. Kurset navn Samvirkekurs i vannredning. 1.2. Mandat/bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

Hva skal jeg snakke om

Hva skal jeg snakke om Hva skal jeg snakke om Forventninger til NVE`s bistand ved kriser? Raset akuttfasen Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet Bistand til kommunen etter akuttfasen Berging og uthenting av verdier Planlegging

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

Snøskred Sjusjøen 13. Februar 2016

Snøskred Sjusjøen 13. Februar 2016 Snøskred Sjusjøen 13. Februar 2016 Og to andre skred i Gudbrandsdalen samme dag Lørdag 13. Februar skjedde det flere skredhendelser i Lillehammer og Gudbrandsdalen innenfor et relativt kort tidsrom. Det

Detaljer

Lokal kunnskap - lokal trygghet

Lokal kunnskap - lokal trygghet Lokal kunnskap - lokal trygghet 2 Forord FORF (Frivillige organisasjoners Redningsfaglige Forum) er i år (2014) inne i sitt 20. arbeidsår. Paraplyorganisasjonen har i alle disse årene arbeidet etter samme

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Møtereferat fra Styremøte FORF

Møtereferat fra Styremøte FORF Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Møtereferat fra Styremøte FORF Til stede Odd Kulø, Sven Bruun, Jon Halvorsen, Dagfinn Terning og Bente Asphaug Fraværende Stian Tveit Referat fra Styremøte 26 november

Detaljer

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport.

HUSK: Ta kontakt med vaktleder hvis du har spørsmål eller problemer ang. transport. Kjekt å vite om beredskapsvakter på Ådneram 2016 Ådneram beredskapsstasjon har telefon 38 37 19 60 Styreleder/hjemmeleder har vakt på 51 59 39 00. Reise og påmelding Påmelding til vaktene skjer på hjemmesidene

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG

SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG SKREDULYKKE JØNNDALEN UVDAL, LØRDAG 22.02.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. info fra politiet i Nore og Uvdal, Luftambulansen Ål og Norske Redningshunder). Kontroll internt : Ulrik Domaas

Detaljer

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR

SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR 2012 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Tromsø, Røde Kors hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og overlevende

Detaljer

Litt tryggere - mye smartere.

Litt tryggere - mye smartere. Røde Kors Vestfold og sfty AS samarbeider om varslings og alarmtjeneste. Med denne appen kan Røde Kors varsle registrerte og frivillige fritidsdykkere i nærheten av ulykkesstedet, på en enkel måte. Med

Detaljer

Verdig vei videre. Transport av psykisk syke i akutt krise

Verdig vei videre. Transport av psykisk syke i akutt krise Verdig vei videre Transport av psykisk syke i akutt krise Ambulanseoppdrag psykisk syke 2011-2015 Aktivitetsprofil fra 2015 Vestfold og Telemark Sikre en riktig og god transport av pasientene, ved å fokusere

Detaljer