Åpner opp byen. Rapport. Bakgrunn. Målsetting. Trondheim Open september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpner opp byen. Rapport. Bakgrunn. Målsetting. Trondheim Open 2. - 5. september 2014"

Transkript

1

2 Åpner opp byen Trondheim Open september 2014 Rapport Bakgrunn Det er 2014 og Trondheim Open arrangeres for tredje gang. Det er to år siden sist, og årets arrangement etterfølger to vellykkede manifestasjoner av Trondheim som kunstby. Trondheim Open vil nok en gang samle kreftene i Trondheims kunstliv til en langhelg med åpne atelieer, åpne gallerier og museer, seminar og et stort omfang av kunstopplevelser. Trondheim Open har forsøkt å ta med seg erfaringer fra de tidligere arrangementene og forbedre - og samtidig utvikle konseptet. Denne gangen under parolen «åpner opp byen». Målsetting Det overordnede målet for Trondheim Open er å synliggjøre samtidskunstscenen og infrastrukturen i det lokale kunstfeltet, styrke kontaktflaten og samspillet mellom kunstnerne og bidra til en økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter. Trondheim Open har hatt som ønske å drøfte kunstens rolle i det offentlige rom ved å diskutere muligheter og utfordringer ved stedsspesifikk kunst som representerer et alternativ til kunstproduksjon og formidling som foregår i gallerier og museer. Synliggjøre den lokale kunstscenen for publikum og tilreisende. Styrke kontaktflaten og samspillet i det lokale kunstfeltet. Bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter. Endre byens forståelse av seg selv. Motvirke fraflytting av kunstnere. Bli en eksperimentell arena for samtidskunst. Vekke interesse regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

3 Organisering TRONDHEIM OPEN er en frittstående forening med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Trondheim Open er stiftet av medlemmer av det profesjonelle kunstfeltet i Trondheim. Styret i Trondheim Open består av Elin Andreassen (styreleder), Brit Dyrnes, Anita Björklund og Ann-Cathrin Hertling. Arbeidsgruppa for Trondheim Open 2014 har vært Andreas Schille (prosjektleder), Katarina Marthinsen, Tobias Liljedahl, Anita Björklund og Brit Dyrnes. Program Trondheim Open 2014 Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSK) ble valgt som arena for det faglige programmet under Trondheim Open Fagpolitisk seminar - Trøndelag bildende kunstnere I samarbeid med Trøndelag bildende kunstnere (TBK) arrangerte Trondheim Open et fagpolitisk seminar på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Fagpolitiske utfordringer knyttet til den offentlige kulturpolitikken var tema for seminaret. Vi hadde besøk av Trygve Luktvasslimo, leder for Nord-norske billedkunstnere (NNBK), Vilde Salhus Røed, leder Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH), og Hilde Tørdal, leder for Norske Billedkunstnere (NBK) som beskrev de ulike regionenes utfordringer og muligheter. 15 deltagere. Seminar: Kunstsamlingen på St. Olavs hospital Sjefsarkitekt Ragnhild Aslaksen og kunstkonsunlent Edith Lundebrekke presenterte arbeidet med «visuelle vitaminer» og den omfattende samlingen av samtidskunst på St. Olavs hospital. Vi fikk et innblikk i tankene, ideene og prosessene rundt det prisbelønnede sykehuset og arbeidet med kunsten på sykehuset. Som oppsummering hadde sosialpsykolog Arnulf Kolstad noen avsluttende ord om kunsten mulighet til å påvirke i behandlingsprosesser.

4 Seminar om kunstsamlingen på St. Olav Seminar: På trappene - hva skjer øst i byen? Trondheim Open inviterte ulike aktører på kunstfeltet i Trondheim som har planer for aktiviteter eller arenaer i Østbyen og på Brattøra til et seminar. Seminaret ble et konstruktivt diskusjonsforum med utveksling av ideer og erfaringer, særlig i møte med byutviklingsprosesser på Brattøra. Ca. 30 deltagere. Gymbygget ved LKV: muligheter for ny tverrfaglig arena i Østbyen - Per Formo Delightful Revolutions - Veera Jalava Arthotelnorway Brit Dyrnes og Erlend Leirdal Kunst på Brattøra - Ulrika Wallin RAKE visningsrom - Charlotte Rostad og Trygve Ohren Prosjekt Strandveiparken Trondheim Open inviterte til kunstopplevelser i den nye Strandveiparken, parken som smelter sammen bydelene rundt sentrum øst. Et område som er representert med mye kultur og kunstvirksomhet, vi ønsker å innvie den nye parken med et program som representerer bydelen og dens mangfold. Remida Senter for kreativt gjenbruk. Remida arrangerte domino-versksted for store og små basert på VHS-kasetter. Det var flere barn til stede, dette var også like morsomt og engasjerende for deres foreldre. Dette ble en aktivitet hvor voksne og barn jobbet sammen. Vi kunne ønsket at flere familier med barn fant veien til domino-verkstedet.

5 Kunstbyttemarked Her var tanken at hvem som helst kunne komme innom å levere kunst og bytte mot noe nytt. Det var satt opp en campingvogn i parken med Trondheim Open plakater og det ble også delt ut programmer her. Ikke veldig mange byttet inn kunst, men markedet ble en slags infobase for nysgjerrige parkgjengere som ikke hadde lest i avisen. Anne Helga Henning - Parruk Kunstner Anna Helga Henning deltok med verket Parruk, en performance der kunstneren ville undersøke parkens vesen og utforming. Performancen var basert på et møte mellom kunstneren og eksperter på fenomenet «Park»: NTNU-professor Aksel Tjora, Byplansjef Hilde Bøkestad og poet Matt Burt var eksperter i panelet. Mens ekspertene hadde innlegg utformet Anne Helga Henning et kunstnerisk arbeid basert på deres refleksjoner. Veera Jalava MY WAY - vicious version Veera Jalava (FI), graffitikunstner/kunstpedagog med base i Helsinki, holdt et intensivt 2-dagers verksted i gatekunst for en gruppe på 15 UFFA-ungdommer i byen. Deltagerne fikk også kunnskap om gatekunst generelt og ulike muligheter til å delta i samfunnet gjennom lovlige gatekunstprosjekter. Verkstedet resulterte i et kollektivt gatekunstverk i byrommet.

6 Kunstvandringer på St Olavs hospital Kunstsamlingen på St. Olavs hospital i Trondheim er landets største utenfor museene. Kunstkonsulent Ingun Myrstad viste under Trondheim Open 2014 fram byens nye bydel og den for mange skjulte kunstskatten på St. Olavs. Trondheim Open tilbød kunstvandringer i den omfattende samlingen hvor publikum kunne oppleve ulike steder for å se på hvordan kunsten fungerer og hva den gjør med sine omgivelser. Kunstvandringen startet på Olav Kyrres plass, tok veien gjennom vestibylen i Kunnskapssenteret, over broen til Gastro, ut på gata igjen forbi Akutten, gjennom kantina til Hjerte/Lunge og ut i en av bakhagene på samme senter, opp i andre etasje og gjennom gangpassasje forbi Bevegelsessenteret og ned trapp på vestibyle på Kvinne/barn, ut til hagen bak Bevegelsessenteret og med avslutning i Sykehushagen. Kunstvandringen tok en time og et kvarter. Tilbakemeldingene fra publikum var veldig gode og det var interesserte og engasjerte publikummere på alle kunstvandringene. På de to kunstvandringene for åpent publikum hadde vi et musikalsk innslag fra Trondheim Symfonietta. Det var flott! Totalt ca 50 deltagere på 4 vandringer.

7 Andre arrangement I samarbeid med RAKE visningsrom arrangerte Trondheim Open fest i et parkeringshus i Elgesetergate, med kunstnerisk innslag ved Trondheim sinfonietta. Festen var også finissage for Jordi Colomers utstilling Hvite Netter White Nights. Jordi Colomer ArtHotelnorway er et hotell som er et kunstverk, og et kunstverk som er et hotell. ArtHotelNorway er et modulbasert system, hvor hver enhet er et selvstendig kunstverk som kunstneren står fritt til å utforme. Resultatet blir et kunstverk å bo i. ArtHotelNorway inviterte til aperitif og konsert med Trondheim Sinfonietta på Tollbodtomta på Brattøra før den offisielle åpningen av Trondheim Open 2014 på Trøndelag Senter for Samtidskunst torsdag kveld. ArtHotelNorway Åpne atelierer og utstillinger Denne gangen åpnet 12 atelierer/atelierfellesskap sine dører for publikum søndag 9. september. Flere av atelierene tilbød også minikonserter, workshops, program for familier o.a. Dessuten deltok 8 museer/kunstnerdrevne gallerier.

8 Lademoen kunstnerverksteder Gregus atelierfellesskap Gregus kunstnerverksteder Department of Life Support Trondheim Open basecamp - TSSK På Trøndelag Senter for Samtidskunst ble det, utover de tidligere nevnte seminarer, presentert en utstilling fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT), der noen av studentene fra de relativt nye internasjonale masterprogrammet i billedkunst deltok. I tillegg til dette presenterte de et helt nytt forskningsprosjekt ved KiT under instituttleder og professor Florian Schneider: «Divisions The Charismathic self and hybrid divisions of labour». TSSK ble også brukt som «Base Camp», et utgangspunkt der besøkende kunne få informasjon om alle poster ved årets Trondheim Open program. Trondheim Open sin åpningslounge ble også holdt på TSSK, der serverte vi enkel mat og hadde bar, dette var også en åpning av KITs utstilling på TSSK. Åpningslounge på TSSK

9 Trondheim Sinfonietta Trondheim Open Ensemble Etter vellykket møte mellom samtidskunst og samtidsmusikk i 2011 og 2012 var det naturlig å føre samarbeidet videre med Trondheim Sinfonietta, et kammerensemble med samtidsmusikk som spesialfelt. Trondheim Sinfonietta bidro med kunstnerisk innslag på mottagelse hos ArtHotelNorway, samt mini-konserter i sammenheng med kunstvandringer på St Olavs hospital - i tillegg til framføring av et større verk i parkeringshuset i Elgesetergt under Trondheim Opens festkveld. Markedskommunikasjon Designkontoret UREDD fortsatte som vår designpartner og utformet programhefte, plakaten og annonsene i Adressa, kunstguiden, TRDevents og billedkunst. I tillegg ble nettsiden og sosiale medier (facebook og twitter) brukt aktivt i markedsføringen. Dokumentasjon og synlighet I år har arbeidsgruppa selv dokumentert arrangementet i foto, i tillegg til videodokumentasjon av Anne Helga Hennings performance Parruk i Strandveiparken. Bilder er lagt ut på Videoene ligger på Youtube og er linket til vår facebookside https://www.facebook.com/trondheimopen Vi hadde i forkant av arrangementet et presseoppslag i Adresseavisen Kunst fra nye vinkler skrevet av Per Christiansen. Oppslaget var presist og informerte godt om arrangementet og arbeidsgruppas holdning. Kunstner Anne Helga Henning var også tilstede og snakket om sitt Parruk prosjekt.

10 Konklusjon og veien videre Årets arrangement kunne skilte med et innholdsrikt program, med hovedfokus på to geografiske steder i byen - nemlig Strandveiparken og St. Olavs hospital. Dette i videreføringen av Trondheim Opens tidligere interesse for og ønske om å gå inn i byutviklingsprosesser og se hvilken rolle kunstnere har som utsmykkere av det offentlige rom og som deltagere i en offentlighet. I tillegg var vi i arbeidsgruppa tydelige på at de åpne atelierene er sentrale i arrangementet. Og at arrangementet er avhengig av støtte og forankring i fagmiljøet for å kunne ha en framtid. Arbeidsgruppa og andre involverte opplevde at det på mange av arrangementene ikke var tilstrekkelig med publikum. Vi kunne ønsket flere publikummere på flere av arrangementene. En årsak til dette kunne være at arrangementsdatoen falt sammen med første helg i høstferien. Dette gjorde at mange potensielle publikummere var bortreiste. Trondheim Open vil i slutten av november arrangere et evalueringsmøte for å få tilbakemeldinger på hvordan type arrangement Trondheim Open skal være i framtiden. Deltagere Trondheim Open 2014 NTNU Kunstakademiet i Trondheim NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Trondheim kunstmuseum Trondhjem kunstforening Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trøndelag Senter for Samtidskunst Trøndelag Bildende Kunstnere Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge Norsk Fotofagskole Lademoen Kunstnerverksteder Gregus Kunstnerverksteder Rake arbeidsfelleskap Rake visningsrom Galleri Babel Galleri Blunk Galleri KiT Atelier Ilsvika Trondheim Sinfonietta Midtbyen Management as Vi takker våre støttespillere og samarbeidspartnere for deres bidrag som gjorde det mulig å gjennomføre Trondheim Open Norsk Kulturråd Trondheim kommune Bildende Kunstneres Hjelpefond NTNU faktultet for arktitektur og billedkunst Sør-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag senter for samtidskunst Trondheim Sinfonietta UREDD som grafisk partner Adresseavisen som mediapartner Vi takker også deltagende kunstnere, visningssteder, foredragsholdere, kunstverter, fotografer og publikum.

11 Prosjektregnskap Trondheim Open 2014 Utgifter: Administrasjon Honorar prosjektleder Styrehonorarer (styreleder + 4 medlemmer) Arbeidsgruppa (4 medlemmer) Årsmøte Sum Markedsføring Design og trykking Annonsering Adresseavisen Annonsering Billedkunst, Kunstguiden, TRDevent Nettpublisering Distribusjon Sum St. Olavs hospital: kunstvandring / seminar Honorar planlegging/gjennomføring Honorar foredragsholdere Omviser kunstvandring på St. Olavs Reisekostnader foredragsholdere Sum Strandveienparken Honorar planlegging / gjennomføring Honorar Veera Jalava Honorar Anne Helga Henning Banner Parykk Kunstbyttemarked Materialer Veera Jalava Reise og opphold Veera Jalava Sum Foredrag På trappene og TBK-seminar Foredrag På trappene LKV, RAKE, ARTHOTEL à 1500, Bidrag til fagseminar TBK Sum Åpningsarrangement, Basecamp og fest: Tilskudd til fest på RAKE Trondheim Sinfonietta Mat og drikkevarer seminar og åpningsfest Tilberedning/servering mat Folie Transport kasser 750 Sum Side 1

12 Prosjektregnskap Trondheim Open 2014 Andre utgifter Webhotell 288 Parkering 288 Servering møter Sum Totalt Inntekter: Trondheim kommune Norsk Kulturråd Bildende Kunstneres Hjelpefond Sør-Trøndelag fylkeskommune NTNU Totalt Resultat (overføres til neste utgave av Trondheim Open) Side 2

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011 Rapport publisert 21.12.2011 Demensdagene 2011 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 5 2.0 ORGANISERING OG PLANLEGGING... 5 2.1 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri ÅRSRAPPORT 2014 Hanna von Bergen spiller på åpningen av ATARAKSIA May Snevoll von Krog, Foto: Ram galleri Innhold Del I Leders

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden Utstillingsprogram Høsten 2014 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, eller foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram,

Detaljer

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Forsidebilde: Geir Backe Altern Skog i Zovz, 2011. Fra Searching for the perfect forest. Deltager i utvekslingsprogram

Detaljer

STOR OPPSLUTNING OG SYNLIGHET. Rapport 2012. 82.000 besøk 350 presseoppslag første 6 driftsår

STOR OPPSLUTNING OG SYNLIGHET. Rapport 2012. 82.000 besøk 350 presseoppslag første 6 driftsår STOR OPPSLUTNING OG SYNLIGHET Rapport 82.000 besøk 350 presseoppslag første 6 driftsår Nøkkeltall Kunst rett vest ble arrangert 9. 21. oktober 83 kunstnerne holdt åpne atelierer 13. 14. og 20. 21. oktober

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter

Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter Årsrapport 2013 Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter 1 Forsidefoto Øverst: Fra innspillingen av musikkvideoen En verden på spill. Foto: David Berget Nederst: Fra utstillingen En verden på spill.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Nøkkeltall 2010 OPPSUMMERING OG MÅL KONSEPTET FORANKRING

Nøkkeltall 2010 OPPSUMMERING OG MÅL KONSEPTET FORANKRING Rapport 2010 Nøkkeltall 2010 16 000 14 000 13.000 besøk i atelierer (10.000 i 2009) 2.500 besøk på kollektivutstillingen på Sundvolden Hotel (3.000 på Galleri Trafo i 2009) Totalt salg av kunst kr 930.000

Detaljer

Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet

Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet Kunstplan for Tromsø kommune (2012-2017) Faggruppens høringsutgave 13.02.2012 Planen er ikke realitetsbehandlet av byrådet Innhold 1 Innledning 5 2 Begrepsavklaringer 9 3 Kunstens verdi og effekter 13

Detaljer

Utforsking av Norges flagg

Utforsking av Norges flagg SKOLER 2015.01 RAPPORT / BARNEWORKSHOPER HØSTEN 2014 Utforsking av Norges flagg 2014 > 2021 I anledningen 200-årsjubileet til de første forslagene for et eget flagg for Norge som et selvstendig og demokratisk

Detaljer