Stillingsinstrukser BIS Trondheim BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim"

Transkript

1 Stillingsinstrukser BIS Trondheim

2 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene vedtatt på Landsmøtet. Ved Generalforsamlingen er det viktig at det ikke gjøres endringer som strider med, eller avviker fra det som er vedtatt på BIS Landsmøtet. Dersom man skal vedta endringer i stillingsinstrukser som strider med de standardiserte stillingsinstruksene, må man ta kontakt med HR i Sentralledelsen. Disse stillingsinstruksene skal legges i et eget dokument på hjemmesiden. Heftet er gyldig frem til eventuelle endringer blir fattet av Generalforsamlingen eller Landsmøtet. 2

3 Innholdsfortegnelse: Forord Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Stillingsinstrukser Side 4 46 Stillingsinstruks Leder BIS U20 Side Stillingsinstruks U20 utvalget Side 5 Stillingsinstruks Fadderstyret Side 6 Stillingsinstruks Revysjef Side 7 Stillingsinstruks Sosialutvalget Stillingsinstruks Studentaksjonen Side 9 Stillingsinstruks Start BI Side 10 Stillingsinstruks Undergruppeansvarlig Side Stillingsinstruks Ansvarlig for herrefotball Side 12 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnefotball Side 13 Stillingsinstruks Nestleder Næringslivsutvalget Side Stillingsinstruks Leder Friluftsgruppen Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnehåndball Stillingsinstruks Ansvarlig for amerikansk fotball Side 17 Stillingsinstruks Ansvarlig for cheerleading Side 18 Stillingsinstruks Bedriftskontakt Næringslivsutvalget Side 19 Stillingsinstruks Økonomiansvarlig NLD Side 20 Stillingsinstruks Eventansvarlig NLD Side 21 Stillingsinstruks Eventgruppen NLD Side 22 Stillingsinstruks Markedsansvarlig NLD Side 23 Stillingsinstruks Markedsgruppen NLD Side Stillingsinstruks Foredragsansvarlig NLD Side 25 Stillingsinstruks Foredragsgruppen NLD Side 26 Stillingsinstruks Markedsutvalget Side 27 Stillingsinstruks Fotoansvarlig Side Stillingsinstruks Kommunikasjonsassistent Side 29 Stillingsinstruks Grafisk ansvarlig Side 30 Stillingsinstruks Linjeforeningsrepresentant Side 31 Stillingsinstruks Idrettsansvarlig Side 32 Stillingsinstruks Leder Bull Invest Side 33 Stillingsinstruks Faddersjef Side 34 Stillingsinstruks Næringslivsansvarlig Side 35 Stillingsinstruks Studentpolitisk ansvarlig Side 36 Stillingsinstruks HR ansvarlig Side 37 Stillingsinstruks Ansvarlig for volleyball Side 38 Stillingsinstruks Ansvarlig for innebandy Side 39 Stillingsinstruks Ansvarlig for golf Side 40 Side Side Side 3

4 Stillingsinstruks Økonomiassistent Side 41 Stillingsinstruks Medlem av Bull Invest Side Stillingsinstruks Prosjektmedarbeider Start BI Stillingsinstruks Leder Women at BI Side 44 Stillingsinstruks Nestleder Women at BI Side Stillingsinstruks Utvalgsrepresentant Women at BI Side 46 Side 4

5 Stillingsinstruks Leder BIS U20 Stillingsinstruks for Leder BIS U20 ved BIS Trondheim Leder BIS U20 er ansvarlig for at undergruppen arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av Styret og Generalforsamlingen. Leder skal trekke opp retningslinjer for undergruppen sitt arbeid, samt være ansvarlig for oppfølgning av arbeidet. Leder BIS U20 har ansvaret for å komplementere det sosiale tilbudet for BI studenter under 20 år. Leder BIS U20 skal rapportere til Sosialt ansvarlig(sa) ved behov, og Økonomiansvarlig (ØA) ved økonomiske beslutninger. Leder BIS U20 plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere U20 gruppens samlede oppgaver og funksjon. Leder U20 skal sørge for et respektabelt og bra tilbud for studenter under 20 år ved BI Trondheim. 5

6 Stillingsinstruks U20 utvalget Stillingsinstruks for U20 utvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim U20 utvalget har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement tilpasset studenter ved BI Trondheim under 20 år, samarbeid med sosialt ansvarlig(sa). U20 utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og U20 leder om økonomiske beslutninger. U20 utvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, koordinere og gjennomføre alternative arrangement og tilbud som inkluderer studenter under 20 år. Tett dialog og samarbeid med sosialutvalget angående arrangementer i regi av BIS. Administrere U20 sine kommunikasjonskanaler, herunder Facebook o.l. Jobbe aktivt for å synliggjøre tilbudet for alle studenter i målgruppen under 20 år. 6

7 Stillingsinstruks Fadderstyret Stillingsinstruks for fadderstyret ved BI Studentsamfunn Trondheim Fadderstyret er underlagt faddersjefen og sosialt ansvarlig (SA) og har ansvar for å bistå faddersjef i planlegging og gjennomføring av fadderuken ved BI Trondheim. Fadderstyret skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og faddersjef om økonomiske beslutninger. Fadderstyret plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle andre medlemmene av sitt styre, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Koordinere alle faddere og fadderbarn, plassere dem i faddergrupper og besvare eventuelle spørsmål fra både faddere og fadderbarn. Planlegge og gjennonføre arrangement i fadderuken. Herunder leie av lokale, innkjøp av nødvendig rekvisita, vakthold, booking av eventuelle artister og andre arbeidsoppgaver som måtte falle under arrangeringen av disse arrangementene. Være en kontaktperson for alle som måtte ha spørsmål angående fadderuken. Være en behjelpelig ved eventuelle situasjoner som oppstår underveis i arrangementene og herunder også være kjent med BIS Trondheims beredskapsplan. 7

8 Stillingsinstruks Revysjef Stillingsinstruks for revysjef ved BI Studentsamfunn Trondheim Revysjefen har ansvaret for å sette sammen en forestilling som skal vises på vårparten av semesteret. Revysjefen skal i samsvar med sosialansvarlig (SA) opprette en gruppe som skal delta på revyen. Revysjefen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og SA om økonomiske beslutninger. Revysjefen skal rapportere til SA ved behov. Revysjefen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle andre medlemmene av sin gruppe, som Revysjefen selv engasjerer, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Leie av lokale der revyen skal arrangeres, om nødvendig. Skaffe nødvendig utstyr til revyen. Et komplett revyprogram. Rekruttere og sette sammen et komplett team som skal danne revygruppa. Herunder; skuespillere, dansere, band m/vokalister, scene og kostymecrew og andre grupper som måtte være nødvendig for å gjennomføre revyen etter plan. 8

9 Stillingsinstruks Sosialutvalget Stillingsinstuks for verv i sosialutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Et medlem av sosialutvalget skal ta initiativ til å planlegge og gjennomføre sosiale arrangement i regi av BIS Trondheim og for studenter ved BI Trondheim. De skal også bistå sosialt ansvarlig med det som måtte være nødvendig. Medlemmer av sosialutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med øvrige medlemmer av sosialutvalget og soialt ansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Komme med kreative ideer til nye arrangementer for BIS Trondheim. Bidra til å finne ut hva studentmassen ønsker av arrangementer. Komme med tilbakemeldinger på gjennomførte arrangementer. Gjennomføre de arrangementer som arrangeres i regi av BIS Trondheim. Promotere og markedsføre ulike arrangementer, og eventuelt selge biletter om nødvendig. Ha jevnlige møter med sosialt ansvarlig for å koordinere og planlegge nærmeste fremtid. Hjelpe til i planlegging, promotering osv i forbindelse med Vinterlekene om sosialt ansvarlig mener dette er nødvendig. 9

10 Stillingsinstruks Studentaksjonen Stillingsinstruks for studentaksjonen ved BI Studentsamfunn Trondheim Studentaksjonen har ansvar for å samle inn penger til BIS sitt veldedige formål. Studentaksjonen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Studentaksjonen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle medlemmer av studentaksjonen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Finne kreative og nyskapende ideer til hvordan man skal samle inn mest mulig til studentaksjonen Planlegge og koordinere arrangement som bøssebæring, auksjon og stafettpinnen, i tillegg til eventuelle andre arrangement i regi av studentaksjonen. Kontakte bedrifter og skaffe sponsorer til prosjektet, samt aktiv markedsføring av studentaksjonen. Motivere og engasjere studenter ved BI Trondheim til å delta i studentaksjonen og samle inn penger. 10

11 Stillingsinstruks Leder Start BI Stillingsinstruks for leder Start BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder for Start BI har man det overordnede ansvar for alle gruppens prosjekter og skal koordinere disse. Leder Start BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Leder Start BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av Start BI, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Ansvar for å overse og koordinere alle Start BI sine prosjekter. Være representant for Start BI Trondheim på et regionalt og nasjonalt nivå, og sørge for et godt samarbeid med andre Start organisasjonen. Veileder og rådgiver for prosjektgruppens arbeid. Holde jevnlig møter med gruppen. Bistå der det skulle være behov innad i Start BI. 11

12 Stillingsinstruks Undergruppeansvarlig(UA) Stillingsinstruks for Undergruppeansvarlig (UA) ved BIS Trondheim Undergruppeansvarlig (UA) har ansvar for alle utvalg som ikke er underlagt noen andre styreverv i BIS Trondheim. Dette omfatter p.t. Start BI, Idrett, BULL Invest og Studentaksjonen. UA har ansvar for oppstart av nye utvalg i BIS Trondheim. Ansvarsområdet inkluderer å engasjere og følge opp lederne for utvalgene. UA er ansvarlig for å redegjøre for utvalgenes aktivitet til leder og resten av styret. UA plikter å opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt forhold til de andre i styret, lederne for utvalgene og øvrige medlemmer i BIS. UA skal sørge for at lederne for utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangement. Hovedfunksjon Kommunikasjonskanal/bindeledd for utvalgene til styret Oppfølging av utvalgene Støtte oppstart av nye utvalg Engasjere ledere til utvalgene 12

13 Stillingsinstruks Ansvarlig for herrefotball Stillingsinstruks for ansvarlig for herrefotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for herrefotballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for herrefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av fotballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere tropp, overganger, kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt. andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 13

14 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnefotball Stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnefotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for kvinnefotballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for kvinnefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av fotballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Melde på laget til den aktuelle serien de ønsker å spille i. Planlegge og gjennomføre treninger. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Engasjere og holde en god moral i laget. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 14

15 Stillingsinstruks Nestleder i NU Stillingsinstruks for nestleder i næringslivsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Nestleder for næringslivsutvalget har ansvar for å bistå NA etter behov og ønske med nødvendige arbeidsoppgaver. Nestleder NU skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NA ved økonomiske beslutninger. Nestleder NU plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de øvrige medlemmene av næringslivsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim I samråd med NA, ansvar for aktiviteten på skolen. Kartlegge og kontakte bedrifter til bedriftspresentasjoner og stands. Være med å arrangere NLD. Selge stand plass på NLD til bedrifter. Følge opp og opprettholde kontakten med de bedriftene NU har et eksisterende forhold til. Sørge for at vi har bedrifter som dekker behovet for de ulike studieretningene på skolen. 15

16 Stillingsinstruks Leder for friluftsgruppen Stillingsinstruks for leder av friluftsgruppen ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder av friluftsgruppen har man ansvaret for å planlegge, gjennomføre og engasjere seg i turer med jevne mellomrom gjennom hele skoleåret. Man skal komme med et bredt utvalg av mulige turer gjennom året for å arrangere noe for enhver smak. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Leder av friluftsgruppen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av friluftsgruppen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, gjennomføre og engasjere seg i flere ulike turer hvert semester. Sette opp budsjett for hver tur og holde seg innenfor de økonomiske rammer man er tildelt. Arrangere et mangfold av turer, som passer til flest mulige ønsker og behov. Opprettholde en god informasjonsflyt og markedsføring av hver tur for å oppnå et høyt deltagerantall ved hver tur. Forevige turene gjennom bilder og film 16

17 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnehåndball Stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnehåndball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for kvinnehåndballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for herrefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av håndballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 17

18 Stillingsinstruks Ansvarlig for amerikansk fotball Stillingsinstruks for ansvarlig for amerikansk fotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for amerikansk fotball har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for amerikansk fotball plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av laget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom året. Arrangere og påmelde laget til de kamper og turneringer som måtte være hensiktsmessig i henhold til deltagere på laget og økonomiske betingelser. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av nytt utstyr ved behov. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av utstyr, forsikring, lisens og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Engasjere og holde en god moral i laget. 18

19 Stillingsinstruks Ansvarlig for cheerleading Stillingsinstruks for ansvarlig for cheerleading ved BI Studentsamfunn Trondheim Leder for cheerleading har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for cheerleading plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av cheerleadingen, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående oppvisninger og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 19

20 Stillingsinstruks Bedriftskontakt i NU Stillingsinstruks for bedriftskontakt i Næringslivsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Som bedriftskontakt i Næringslivsutvalget har man ansvar for å kartlegge og kontakte bedrifter som samsvarer med den kompetansen studenter opparbeider seg gjennom en bachelor i sin aktuelle studieretning gjennom BI, både til bedriftsprensentasjoner og besøk samt til Næringslivsdagen. Bedriftskontakt i Næringslivsutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kartelgge og kontakte ulike bedrifter til presentasjoner, besøk og stands. Delta i salgsmøter og signere avtaler med ulike bedrifter. Arrangere bedriftspresentasjoner. Kontakte og signere bedrifter til Næringslivsdagen. Sørge for å signere bedrifter relevant til den studieretningen man jobber mot. Oppfølging av bedrifter BIS Trondheim har et eksisterende forhold til. 20

21 Stillingsinstruks Økonomiansvarlig NLD Stillingsinstruks for økonomiansvarlig til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Økonomiansvarlig NLD har ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap til Næringslivsdagen. Økonomiansvarlig NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder for NLD ved økonomiske beslutninger. Økonomiansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Økonomiansvarlig er nestleder i NLD komitéen og har dermed lederansvaret når leder er fraværende. Lage et budsjett i samarbeid med leder NLD som skal godkjennes av styret i BIS Trondheim. Planlegge og gjennomføre billettsalg i samarbeid med resten av NLD komiteen. Komme med råd og bistå ved økonomiske problemstillinger innen NLD. Sørge for at signerte kontrakter blir fakturert og mottatte fakturaer betalt, i samarbeid med ØA. Regnskapsføre alle økonomiske aktiviteter. Delta i gjennomføringen av Næringslivsdagen. Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 21

22 Stillingsinstruks Eventansvarlig NLD Stillingsinstruks for eventansvarlig til næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Eventansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for koordinering av Næringslivsdagen som gjør at gjennomføringen av arrangementet er profesjonell og respektabel, samt gjennomføringen av NLD uken. Eventansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Eventansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Arrangere alle interne arrangement innad i Næringslivsdagkomiteen, herunder teambuildingstur. Bekledning til Næringslivsdagen for alle i Næringslivsdagkomiteen. Ansvar for å sette og koordinere et utvalg bestående av mellom 2 og 3 personer. Koordinering og gjennomføring av NLD uka. Koordinering av selve Næringslivsdagen. Ansvaret for etterfesten på Næringslivsdagen. 22

23 Stillingsinstruks Eventgruppen NLD Stillingsinstruks for eventgruppen til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Eventgruppen til Næringslivsdagen har ansvar for koordinering av Næringslivsdagen som gjør at gjennomføringen av arrangementet er profesjonell og respektabel, samt gjennomføringen av NLD uken. Eventgruppen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Eventgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Tett samarbeid og kommunikasjon med eventansvarlig NLD. Arrangere alle interne arrangement innad i Næringslivsdagkomiteen, herunder teambuildingstur o.l. Bekledning til Næringslivsdagen for alle i Næringslivsdagkomiteen. Ansvar for å sette og koordinere et utvalg bestående av mellom 2 og 3 personer. Koordinering og gjennomføring av NLD uka. Koordinering av selve Næringslivsdagen. Ansvaret for etterfesten på Næringslivsdagen. 23

24 Stillingsinstruks Markedsansvarlig NLD Stillingsinstruks for markedsansvarlig til næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for markedsføring og promotering av Næringslivsdagen. Markedsansvarlig NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Markedsansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Promotere og markedsføre Næringslivsdagen. Utvikle, bruke og kontrolle strategien for de ulike kommunikasjonskanaler BIS Trondheim bruker, herunder Facebook, instagram, hjemmeside og eventuelt andre medier. I samarbeid med grafisk ansvarlig planlegge og utføre grafisk arbeid i forbindelse med Næringslivsdagen. Lage programblad til Næringslivsdagen. 24

25 Stillingsinstruks Markedsgruppen NLD Stillingsinstruks for markedsgruppen til Næringlivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsgruppen til Næringslivsdagen har ansvar for markedsføring og promotering av Næringslivsdagen. Markedsgruppen NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og markedsansvarlig til Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Markedsgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Tett samarbeid og god kommunikasjon med markedsansvarlig NLD og andre medlemmer av Næringslivsdagen. Delta i planlegging og gjennomføring av ulike arrangement i regi av NLD, sammen med resten av NLD komiteen. Markedsføre og promotere Næringslivsdagen. Utvikle, bruke og kontrolle strategien for de ulike kommunikasjonskanaler BIS Trondheim bruker, herunder Facebook, instagram, hjemmeside og eventuelt andre medier. Bistå med å lage programbald til Næringslivsdagen. 25

26 Stillingsinstruks Foredragsansvarlig NLD Stillingsinstruks for foredragsansvarlig til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Foredragsansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for å kartlegge og kontakte aktuelle og dyktige foredragsholdere som vil bidra til å gjøre Næringslivsdagen til et bedre og større arrangement, samt lede og koordinere et utvalg med samme oppgave. Foredragsansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NLD leder om økonomiske beslutninger. Foredragsansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Sette et utvalg som du skal engasjere, koordinere og samarbeide med. Kartlegge og kontakte aktuelle foredragsholdere og konfransier. Utarbeide og signere gode kontrakter. Selge billetter til og promotere Næringslivsdagen. Arrangere BI Studentsamfunn sitt største faglige arrangement, Næringslivsdagen. Være vertskap for foredragsholdere fra de ankommer Trondheim til de forlater byen. 26

27 Stillingsinstruks Foredragsgruppen NLD Stillingsinstruks for foredragsgruppen til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Med et verv i foredragsgruppen til Næringslivsdagen har man ansvar for å kartlegge og kontakte aktuelle og dyktige foredragsholdere som vil bidra til å gjøre Næringslivsdagen til et bedre og større arrangement. Foredragsgruppen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NLD leder om økonomiske beslutninger. Ethvert medlem av foredragsgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kartlegge og kontakte aktuelle foredragsholdere og konfransier. Selge billetter til og promotere Næringslivsdagen. Arrangere BI Studentsamfunn sitt største faglige arrangement, Næringslivsdagen. Være vertskap for foredragsholdere fra de ankommer Trondheim til de forlater byen. 27

28 Stillingsinstruks Markedsutvalget Stillingsinstruks for markedsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsutvalget har ansvar for å følge opp eksisterende samarbeidsavtaler med bedrifter, samt kartlegge og kontakte nye bedrifter for potensielle samarbeid etter behov og ønske fra studentmassen. Markedsutvalget skal ikke signere noe på vegne av BI Studentsamfunn Trondheim. Dette gjøres av markedsansvarlig. Ethvert medlem av markedsutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med resten av markedsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Holde god kontakt med eksisterende samarbeidspartnere. Kartlegge og eventuelt kontakte potensielle nye samarbeidspartnere etter ønsker og behov. Bistå markedsansvarlig i planlegging og gjennomføring av markedskveld og markedsdagene. Holde markedstavlen oppdatert. Bistå markedsansvarlig i å skaffe premier og sponsormidler til ulike arrangement i regi av BI Studentsamfunn. Herunder eksempler som fadderuken, ball og revy og andre arrangement som måtte ha behov. Bistå smarbeidspartnere når de skal stå stand på skolen, herunder booking av standplass og eventuell andre småting de måtte ønske og trenge til sin stand. Jevnlig delta i møter med markedsansvarlig og resten av markedsutvalget. 28

29 Stillingsinstruks Fotoansvarlig Stillingsinstruks for fotoansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Fotoansvarlig har ansvaret for å støtte engasjerte og organisasjonen BIS Trondheim ved fotografering og produsering av bilder og eventuelt støtte opp under grafiske oppdrag som skulle finne sted i regi av BIS Trondheim. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og KA om økonomiske beslutninger. Fotoansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med øvrige fotoansvarlige, KA, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Støtte utvalg og grupper i BIS Trondheim ved foto oppdrag. Ta bilder til plakater og annet promoteringsmateriale produsert av BIS Trondheim. Fotografere på større arrangement i regi av BIS Trondheim. Eksempel på dette kan være temakvelder, Næringslivsdagen, fadderuken, markedskveld og andre lignende arrangement. Støtte BI revyen med foto. Levere ferdig redigerte bilder til KA innen 2 dager etter endt arrangement, med mindre annet er avtalt på forhånd. 29

30 Stillingsinstruks Kommunikasjonsassistent Stillingsinstruks for kommunikasjonsassistent ved BI Studentsamfunn Trondheim Kommunikasjonsassistenten har som ansvar å bistå kommunikasjonsansvarlig(ka) ved ønske og behov. Personen svarer til og samarbeider tett med, KA. Kommunikasjonsassistenten skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og KA om økonomiske beslutninger. Kommunikasjonsassistent plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Være referent på styremøter ved ønske fra KA og styret. Være delaktig i planlegging og koordinering av hvordan man skal få flest mulig til å få med seg de ulike ararngement i regi av BIS Trondheim. Holde nettside og facebookside hensiktsmessig oppdatert til enhvert tid. 30

31 Stillingsinstruks Grafisk ansvarlig Stillingsinstruks for grafisk ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Som grafisk ansvarlig har man ansvar for det grafiske som BIS Trondheim har behov for og ønsker på alle kommunikasjonsplattformer. Det vil være å forme flyers, plakater, magasiner og logoer. Grafisk ansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og KA om økonomiske beslutninger. Grafisk ansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Konstruere plakater, flyers, magasiner og lignende ved ønske og behov fra engasjerte i BIS Trondheim. Ansvar for at alt grafisk, både det som trykkes og det som legger ut på nett, er profesjonelt gjennomført og forsvarlig fra BIS Trondheim sin side. 31

32 Stillingsinstruks Linjeforeningsrepresentant Stillingsinstruks for linjeforeningsrepresentant ved BI Studentsamfunn Trondheim En linjeforeningsrepresentant i linjeutvalget har ansvar for kommunikasjonen mellom studentene i sin respektive linje eller klasse og administrasjonen på BI Trondheim, både fra studentene til BI og fra BI til studentene. Som linjeforeningsrepresentant plikter man for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med linjeutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kommunisere alt nødvendig mellom BI og studentene i sin aktuelle linje eller klasse. Dette kan være klager, ros, forslag til forbedringer og annen viktig informasjon. Gjennomføre kursevalueringer minimum 2 ganger i semesteret. Bistå fagansvarlig i planlegging og gjennomføring av temakvelder og andre arrangement i regi av fagansvarlig. Holde en jevnlig og god kontakt med både fagansvarlig og forelesere. 32

33 Stillingsinstruks Idrettsansvarlig Stillingsinstruks for idrettsansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Idrettsansvarlig har hovedansvar for BIS Trondheims idrettsmateriell. Idrettsansvarlig har ansvar for å holde kontakt med idrettsundergruppene, og sørge for at det er et høyt aktivitetsnivå ved skolen. Idrettsansvarlig har hovedansvaret for gjennomføringen av Årsoppgjøret. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner, og økonomiansvarlig (ØA) ved andre økonomiske beslutninger. Idrettsansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med alle idrettsengasjerte, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, koordinere og gjennomføre årsoppgjøret i samarbeid med STØH. Koordinere og kommunisere godt med alle idrettsledere ved ønske og behov. Være behjelpelig og mottakelig for spørsmål fra studenter ang idrett og idrettstilbud ved skolen. Arrangere idrettsdagen i fadderuken. Sørge for et bredt og godt tilbud av idrett for alle studenter ved BI Trondheim. 33

34 Stillingsinstruks Leder Bull Invest Stillingsinstruks for leder Bull Invest ved BI Studentsamfunn Trondheim Leder av Bull Invest er ansvarlig for at klubben arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av Styret og Generalforsamlingen. Leder skal trekke opp retningslinjer for klubbens arbeid, samt være ansvarlig for oppfølgning av arbeidet. Leder for Bull Invest skal rapportere til Undergruppeansvarlig (UA) ved behov. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om eventuelle økonomiske beslutninger. Bull Invest plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere klubbens samlede oppgaver, midler og funksjoner. 34

35 Stillingsinstruks Faddersjef Stillingsinstruks for faddersjef ved BI Studentsamfunn Trondheim Faddersjefen og sosialt ansvarlig (SA) og har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken ved BI Trondheim. Faddersjef skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og SA om økonomiske beslutninger. Faddersjefen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmene av sitt styre, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Engasjere et utvalg med tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre fadderuken. I samarbeid med sosialt ansvarlig planlegge, koordinere og gjennomføre fadderuken. Ha et tett samarbeid med SA og administrasjonen i både planlegging, koordinering og gjennomføring av fadderuken. Motivere og engasjere fadderstyret til å gjøre en god jobb, samt oppfølging av jobben. Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere fadderstyrets samlede oppgaver og funksjoner. 35

36 Stillingsinstruks Næringslivsansvarlig (NA) Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Næringslivsansvarlig(NA) har ansvar for å være et bindeledd mellom studentene ved BI Trondheim og næringslivet. NA skal engasjere et utvalg og sammen med utvalget jobbe med å kartelegge og kontakte bedrifter som samsvarer med den kompetansen studentene opparbeider seg gjennom studiene ved BI Trondheim, både til bedriftspresentasjoner, stands og til NLD. NA er også øverste leder og ansvarlig for Næringslivsdagen. Næringslivsansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av Næringslivsutvalget, NLD, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Engasjere, sette og lede et utvalg tilstrekkelig til å dekke behov og etterspørsel. Være bindeledd mellom stundene og næringslivet. Jevnlig i møter med store partnere i næringslivet. Øverste leder for NLD, med overordnet ansvar for NLD leder. Oppfølging av samarbeidspartnere i næringslivet. Sammen med utvalget sitt kartlegge og kontakte relevante bedrifter og organisasjoner. Signere bedrifter til samarbeid, stands, bed.press, NLD osv. 36

37 Stillingsinstruks Studentpolitisk ansvarlig Stillingsinstruks for studentpolitisk ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Studentpolitisk ansvarlig skal være BIS Trondheim sin representant i Velferdstinget(VT) og fungere som et bindeledd mellom BIS og VT. Den vil være en politisk rådgiver for BI studenter og sørge for å engasjere og motivere studenter i politiske tema. Det vil også hvile et ansvar på vedkommende å sørge for at BI studenter blir bedre integrert i studentmiljøet i Trondheim. Som studentpolitisk ansvarlig plikter man for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. VT representant fra BIS. Promotere verv i VT og SiT. Bindeleddet mellom BI studenter og VT og SiT. Politisk rådgiver for studenter i aktuelle saker. Øke politisk engasjement og deltagelse. Rapportere fra VT til BIS. 37

38 Stillingsinstruks HR ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Stillingsinstruks for HR ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim 1 Mål med stillingen HR ansvarlig har ansvaret for rekruttering, oppfølging, internsaker og vedtekter. 2 Ansvar og myndighet HR ansvarlig er et objektivt organ som skal påse at de tillitsvalgte i BIS Trondheim utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter, budsjetter og retningslinjer satt av BIS. HR ansvarlig skal arbeide aktivt for å fremme rekruttering til vervene i BIS. Dette innebærer utlysning av stillinger, promotering, finne aktuelle kandidater, intervju og innstilling. Vedkommende har møteplikt, tale og forslagsrett på styremøter i BIS Trondheim. HR ansvarlig pålegges taushetsplikt ved alle sensitive saker, inkludert rekrutteringsprosessen. 3 Samarbeid HR ansvarlig plikter å ha et godt samarbeid med øvrige HR ansvarlige, BIS Trondheim og Sentralledelsen. 4 Generelle arbeidsoppgaver Ha god innsikt i vedtektssettet og tolke vedtekter etter behov Holde vedtektssettet oppdatert ved å utbedre forslag til endringer når hensyn tilsier det Se til at engasjerte i BIS Trondheim følger gjeldende vedtekter og stillingsinstrukser Gjennomføre månedlig bilagssjekk av økonomien ved lokalavdelingen, og komme med kommentarer til eventuelle avvik Promotere ledige verv Intervjue og innstille kandidater til verv i styret og ledelsen Være behjelpelig i intervjuprosessen til undergrupper ved behov og ønske om det Håndtere konflikter og sensitive saker i styret og ledelse ved BIS Trondheim Ha hovedansvar for arbeidsmiljøet i styret og ledelsen ved BIS Trondheim, og utvikle tiltak for å fremme det. Tiltak kan eksempelvis være kompetansefremmede tiltak og lagaktiviteter. Gjennomføre minst en 1 internevaluering i semesteret. Bistå øvrige tillitsvalgte i styret og ledelsen med arbeidsoppgaver. HR ansvarlig skal rapportere direkte til Generalforsamlingen, og påse at innkallingen og gjennomføringen av Generalforsamlingen skjer i henhold til gjeldene vedtekter og vedtak. 38

39 Stillingsinstruks Ansvarlig for volleyball Stillingsinstruks for ansvarlig for volleyball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for volleyball har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for volleyballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av volleyballaget, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av treningsdrakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. arrangementer og beslutninger. Det er forventet at alle engasjerte sprer et positive budskap til studentene 39

40 Stillingsinstruks Ansvarlig for innebandy Stillingsinstruks for ansvarlig for innebandy ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for innbandy har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for innebandy plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av innebandylaget, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere eventuelle kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av treningsdrakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. arrangementer og beslutninger. Det er forventet at alle engasjerte sprer et positive budskap til studentene 40

41 Stillingsinstruks Ansvarlig for golf Stillingsinstruks for ansvarlig for golf ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for golf har ansvar for å engasjere seg i medlemmene på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for golf plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av golfgruppen, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere eventuelle Melde på laget til aktuelle turneringer eller lignende Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i gruppen. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående treninger osv. 41

42 Stillingsinstruks Økonomiassistent Stillingsinstruks for økonomiassistent ved BI Studentsamfunn Trondheim Økonomiassistenten har som ansvar å bistå økonomiansvarlig med daglig drift. Økonomiansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig ved økonomiske beslutninger. Økonomiassistenten plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med styret, ledelsen og øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Bistå økonomiansvarlig med daglig drift Behandle inngående og utgående faktura Oppfølgning av undergruppene på et økonomisk plan Bilagsregistrering Regnskapsføring 42

43 Stillingsinstruks Bull invest gruppemedlem Stillingsinstruks for Bull Invest ved BI Studentsamfunn Trondheim Bull Invest har som ansvar å forvalte en sum penger tildelt av BIS Trondheim, samt å gjennomføre arrangementer for studentene. Utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig, undergruppeansvarlig og leder for Bull Invest ved økonomiske beslutninger. Utvalget skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Bull Invest plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med leder i Bull Invest, undergruppeansvarlig, styret og øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Diskutere investeringsanalyse o.l. på ukentlige møter med gruppen Delta på aksjekonkurranser som Aksje NM Arrangere konkurranser, foredrag osv. for å øke interessen blant studentmassen Gjennomføre analyser av selskaper Forvalte en pengesum tildelt av BIS Trondheim på en forsvarlig måte Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 43

44 Stillingsinstruks Prosjektmedarbeidere i Start BI Stillingsinstruks for prosjektmedarbeidere i Start BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som prosjektmedarbeider i Start BI har man ansvar for å bidra på gruppens prosjekter. Utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Start BI om økonomiske beslutninger. Start BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Prosjektmedarbeidere i Start BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Start BI, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Gjennomføre prosjekter i regi av Start BI Være representant for Start BI Trondheim på et regionalt og nasjonalt nivå Promotere Start BI og dets prosjekter mot studentmassen på skolen Delta jevnlig på møter med gruppen. Bistå der det skulle være behov innad i Start BI. 44

45 Stillingsinstruks Leder i Women at BI Stillingsinstruks for leder i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder i Women at BI har man det overordnede ansvaret for utvalget. Lederen i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Leder i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Ansvarlig for utvalget og gjennomføringsevnen Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå der det skulle være behov innad i Women at BI, f.eks. veilede og gi råd til utvalget Holde en god kontakt med relevante undergrupper Holde jevnlige møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 45

46 Stillingsinstruks Nestleder i Women at BI Stillingsinstruks for nestleder i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som nestleder i Women at BI har man et varansvar for utvalget. Nestlederen i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Women at BI om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Nestleder i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Være leders støttespiller og stedsfortreder der det trengs Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå der det skulle være behov innad i Women at BI, f.eks. veilede og gi råd til utvalget Holde en god kontakt med relevante undergrupper Delta jevnlig på møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 46

47 Stillingsinstruks Utvalgsrepresentant i Women at BI Stillingsinstruks for utvalgsrepresentant i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som utvalgsrepresentant i Women at BI har man ansvar for å opprettholde god kontakt med de relevante utvalgene. Utvalgsrepresentanter i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Women at BI om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Utvalgsrepresentanter i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Fremme kvinners stilling i næringslivet og f.eks. bidra til å finne kvinnelige foredragsholdere der det er en mulighet Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå til at utvalget får opprettholdt frister og gjennomført arbeidsoppgaver Holde god kontakt med den respektive undergruppen og bistå i deres arbeid der det er naturlig Delta jevnlig på møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 47

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO SINE ASTAD LEDER SBIO ODA KROGSTAD ØKONOMIANSVARLIG SBIO 2 Innhold Søknad for 2011... 4 Organisasjonskart... 8 Studentforeningen

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer