Stillingsinstrukser BIS Trondheim BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim"

Transkript

1 Stillingsinstrukser BIS Trondheim

2 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene vedtatt på Landsmøtet. Ved Generalforsamlingen er det viktig at det ikke gjøres endringer som strider med, eller avviker fra det som er vedtatt på BIS Landsmøtet. Dersom man skal vedta endringer i stillingsinstrukser som strider med de standardiserte stillingsinstruksene, må man ta kontakt med HR i Sentralledelsen. Disse stillingsinstruksene skal legges i et eget dokument på hjemmesiden. Heftet er gyldig frem til eventuelle endringer blir fattet av Generalforsamlingen eller Landsmøtet. 2

3 Innholdsfortegnelse: Forord Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Stillingsinstrukser Side 4 46 Stillingsinstruks Leder BIS U20 Side Stillingsinstruks U20 utvalget Side 5 Stillingsinstruks Fadderstyret Side 6 Stillingsinstruks Revysjef Side 7 Stillingsinstruks Sosialutvalget Stillingsinstruks Studentaksjonen Side 9 Stillingsinstruks Start BI Side 10 Stillingsinstruks Undergruppeansvarlig Side Stillingsinstruks Ansvarlig for herrefotball Side 12 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnefotball Side 13 Stillingsinstruks Nestleder Næringslivsutvalget Side Stillingsinstruks Leder Friluftsgruppen Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnehåndball Stillingsinstruks Ansvarlig for amerikansk fotball Side 17 Stillingsinstruks Ansvarlig for cheerleading Side 18 Stillingsinstruks Bedriftskontakt Næringslivsutvalget Side 19 Stillingsinstruks Økonomiansvarlig NLD Side 20 Stillingsinstruks Eventansvarlig NLD Side 21 Stillingsinstruks Eventgruppen NLD Side 22 Stillingsinstruks Markedsansvarlig NLD Side 23 Stillingsinstruks Markedsgruppen NLD Side Stillingsinstruks Foredragsansvarlig NLD Side 25 Stillingsinstruks Foredragsgruppen NLD Side 26 Stillingsinstruks Markedsutvalget Side 27 Stillingsinstruks Fotoansvarlig Side Stillingsinstruks Kommunikasjonsassistent Side 29 Stillingsinstruks Grafisk ansvarlig Side 30 Stillingsinstruks Linjeforeningsrepresentant Side 31 Stillingsinstruks Idrettsansvarlig Side 32 Stillingsinstruks Leder Bull Invest Side 33 Stillingsinstruks Faddersjef Side 34 Stillingsinstruks Næringslivsansvarlig Side 35 Stillingsinstruks Studentpolitisk ansvarlig Side 36 Stillingsinstruks HR ansvarlig Side 37 Stillingsinstruks Ansvarlig for volleyball Side 38 Stillingsinstruks Ansvarlig for innebandy Side 39 Stillingsinstruks Ansvarlig for golf Side 40 Side Side Side 3

4 Stillingsinstruks Økonomiassistent Side 41 Stillingsinstruks Medlem av Bull Invest Side Stillingsinstruks Prosjektmedarbeider Start BI Stillingsinstruks Leder Women at BI Side 44 Stillingsinstruks Nestleder Women at BI Side Stillingsinstruks Utvalgsrepresentant Women at BI Side 46 Side 4

5 Stillingsinstruks Leder BIS U20 Stillingsinstruks for Leder BIS U20 ved BIS Trondheim Leder BIS U20 er ansvarlig for at undergruppen arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av Styret og Generalforsamlingen. Leder skal trekke opp retningslinjer for undergruppen sitt arbeid, samt være ansvarlig for oppfølgning av arbeidet. Leder BIS U20 har ansvaret for å komplementere det sosiale tilbudet for BI studenter under 20 år. Leder BIS U20 skal rapportere til Sosialt ansvarlig(sa) ved behov, og Økonomiansvarlig (ØA) ved økonomiske beslutninger. Leder BIS U20 plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere U20 gruppens samlede oppgaver og funksjon. Leder U20 skal sørge for et respektabelt og bra tilbud for studenter under 20 år ved BI Trondheim. 5

6 Stillingsinstruks U20 utvalget Stillingsinstruks for U20 utvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim U20 utvalget har ansvar for å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement tilpasset studenter ved BI Trondheim under 20 år, samarbeid med sosialt ansvarlig(sa). U20 utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og U20 leder om økonomiske beslutninger. U20 utvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, koordinere og gjennomføre alternative arrangement og tilbud som inkluderer studenter under 20 år. Tett dialog og samarbeid med sosialutvalget angående arrangementer i regi av BIS. Administrere U20 sine kommunikasjonskanaler, herunder Facebook o.l. Jobbe aktivt for å synliggjøre tilbudet for alle studenter i målgruppen under 20 år. 6

7 Stillingsinstruks Fadderstyret Stillingsinstruks for fadderstyret ved BI Studentsamfunn Trondheim Fadderstyret er underlagt faddersjefen og sosialt ansvarlig (SA) og har ansvar for å bistå faddersjef i planlegging og gjennomføring av fadderuken ved BI Trondheim. Fadderstyret skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og faddersjef om økonomiske beslutninger. Fadderstyret plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle andre medlemmene av sitt styre, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Koordinere alle faddere og fadderbarn, plassere dem i faddergrupper og besvare eventuelle spørsmål fra både faddere og fadderbarn. Planlegge og gjennonføre arrangement i fadderuken. Herunder leie av lokale, innkjøp av nødvendig rekvisita, vakthold, booking av eventuelle artister og andre arbeidsoppgaver som måtte falle under arrangeringen av disse arrangementene. Være en kontaktperson for alle som måtte ha spørsmål angående fadderuken. Være en behjelpelig ved eventuelle situasjoner som oppstår underveis i arrangementene og herunder også være kjent med BIS Trondheims beredskapsplan. 7

8 Stillingsinstruks Revysjef Stillingsinstruks for revysjef ved BI Studentsamfunn Trondheim Revysjefen har ansvaret for å sette sammen en forestilling som skal vises på vårparten av semesteret. Revysjefen skal i samsvar med sosialansvarlig (SA) opprette en gruppe som skal delta på revyen. Revysjefen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og SA om økonomiske beslutninger. Revysjefen skal rapportere til SA ved behov. Revysjefen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle andre medlemmene av sin gruppe, som Revysjefen selv engasjerer, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Leie av lokale der revyen skal arrangeres, om nødvendig. Skaffe nødvendig utstyr til revyen. Et komplett revyprogram. Rekruttere og sette sammen et komplett team som skal danne revygruppa. Herunder; skuespillere, dansere, band m/vokalister, scene og kostymecrew og andre grupper som måtte være nødvendig for å gjennomføre revyen etter plan. 8

9 Stillingsinstruks Sosialutvalget Stillingsinstuks for verv i sosialutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Et medlem av sosialutvalget skal ta initiativ til å planlegge og gjennomføre sosiale arrangement i regi av BIS Trondheim og for studenter ved BI Trondheim. De skal også bistå sosialt ansvarlig med det som måtte være nødvendig. Medlemmer av sosialutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med øvrige medlemmer av sosialutvalget og soialt ansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Komme med kreative ideer til nye arrangementer for BIS Trondheim. Bidra til å finne ut hva studentmassen ønsker av arrangementer. Komme med tilbakemeldinger på gjennomførte arrangementer. Gjennomføre de arrangementer som arrangeres i regi av BIS Trondheim. Promotere og markedsføre ulike arrangementer, og eventuelt selge biletter om nødvendig. Ha jevnlige møter med sosialt ansvarlig for å koordinere og planlegge nærmeste fremtid. Hjelpe til i planlegging, promotering osv i forbindelse med Vinterlekene om sosialt ansvarlig mener dette er nødvendig. 9

10 Stillingsinstruks Studentaksjonen Stillingsinstruks for studentaksjonen ved BI Studentsamfunn Trondheim Studentaksjonen har ansvar for å samle inn penger til BIS sitt veldedige formål. Studentaksjonen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Studentaksjonen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med eventuelle medlemmer av studentaksjonen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Finne kreative og nyskapende ideer til hvordan man skal samle inn mest mulig til studentaksjonen Planlegge og koordinere arrangement som bøssebæring, auksjon og stafettpinnen, i tillegg til eventuelle andre arrangement i regi av studentaksjonen. Kontakte bedrifter og skaffe sponsorer til prosjektet, samt aktiv markedsføring av studentaksjonen. Motivere og engasjere studenter ved BI Trondheim til å delta i studentaksjonen og samle inn penger. 10

11 Stillingsinstruks Leder Start BI Stillingsinstruks for leder Start BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder for Start BI har man det overordnede ansvar for alle gruppens prosjekter og skal koordinere disse. Leder Start BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Leder Start BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av Start BI, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Ansvar for å overse og koordinere alle Start BI sine prosjekter. Være representant for Start BI Trondheim på et regionalt og nasjonalt nivå, og sørge for et godt samarbeid med andre Start organisasjonen. Veileder og rådgiver for prosjektgruppens arbeid. Holde jevnlig møter med gruppen. Bistå der det skulle være behov innad i Start BI. 11

12 Stillingsinstruks Undergruppeansvarlig(UA) Stillingsinstruks for Undergruppeansvarlig (UA) ved BIS Trondheim Undergruppeansvarlig (UA) har ansvar for alle utvalg som ikke er underlagt noen andre styreverv i BIS Trondheim. Dette omfatter p.t. Start BI, Idrett, BULL Invest og Studentaksjonen. UA har ansvar for oppstart av nye utvalg i BIS Trondheim. Ansvarsområdet inkluderer å engasjere og følge opp lederne for utvalgene. UA er ansvarlig for å redegjøre for utvalgenes aktivitet til leder og resten av styret. UA plikter å opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt forhold til de andre i styret, lederne for utvalgene og øvrige medlemmer i BIS. UA skal sørge for at lederne for utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangement. Hovedfunksjon Kommunikasjonskanal/bindeledd for utvalgene til styret Oppfølging av utvalgene Støtte oppstart av nye utvalg Engasjere ledere til utvalgene 12

13 Stillingsinstruks Ansvarlig for herrefotball Stillingsinstruks for ansvarlig for herrefotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for herrefotballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for herrefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av fotballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere tropp, overganger, kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt. andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 13

14 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnefotball Stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnefotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for kvinnefotballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for kvinnefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av fotballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Melde på laget til den aktuelle serien de ønsker å spille i. Planlegge og gjennomføre treninger. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Engasjere og holde en god moral i laget. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 14

15 Stillingsinstruks Nestleder i NU Stillingsinstruks for nestleder i næringslivsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Nestleder for næringslivsutvalget har ansvar for å bistå NA etter behov og ønske med nødvendige arbeidsoppgaver. Nestleder NU skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NA ved økonomiske beslutninger. Nestleder NU plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de øvrige medlemmene av næringslivsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim I samråd med NA, ansvar for aktiviteten på skolen. Kartlegge og kontakte bedrifter til bedriftspresentasjoner og stands. Være med å arrangere NLD. Selge stand plass på NLD til bedrifter. Følge opp og opprettholde kontakten med de bedriftene NU har et eksisterende forhold til. Sørge for at vi har bedrifter som dekker behovet for de ulike studieretningene på skolen. 15

16 Stillingsinstruks Leder for friluftsgruppen Stillingsinstruks for leder av friluftsgruppen ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder av friluftsgruppen har man ansvaret for å planlegge, gjennomføre og engasjere seg i turer med jevne mellomrom gjennom hele skoleåret. Man skal komme med et bredt utvalg av mulige turer gjennom året for å arrangere noe for enhver smak. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Leder av friluftsgruppen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av friluftsgruppen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, gjennomføre og engasjere seg i flere ulike turer hvert semester. Sette opp budsjett for hver tur og holde seg innenfor de økonomiske rammer man er tildelt. Arrangere et mangfold av turer, som passer til flest mulige ønsker og behov. Opprettholde en god informasjonsflyt og markedsføring av hver tur for å oppnå et høyt deltagerantall ved hver tur. Forevige turene gjennom bilder og film 16

17 Stillingsinstruks Ansvarlig for kvinnehåndball Stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnehåndball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for kvinnehåndballen har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for herrefotballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av håndballaget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 17

18 Stillingsinstruks Ansvarlig for amerikansk fotball Stillingsinstruks for ansvarlig for amerikansk fotball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for amerikansk fotball har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for amerikansk fotball plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av laget, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom året. Arrangere og påmelde laget til de kamper og turneringer som måtte være hensiktsmessig i henhold til deltagere på laget og økonomiske betingelser. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av nytt utstyr ved behov. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av utstyr, forsikring, lisens og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Engasjere og holde en god moral i laget. 18

19 Stillingsinstruks Ansvarlig for cheerleading Stillingsinstruks for ansvarlig for cheerleading ved BI Studentsamfunn Trondheim Leder for cheerleading har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for cheerleading plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av cheerleadingen, idrettsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av drakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående oppvisninger og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. 19

20 Stillingsinstruks Bedriftskontakt i NU Stillingsinstruks for bedriftskontakt i Næringslivsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Som bedriftskontakt i Næringslivsutvalget har man ansvar for å kartlegge og kontakte bedrifter som samsvarer med den kompetansen studenter opparbeider seg gjennom en bachelor i sin aktuelle studieretning gjennom BI, både til bedriftsprensentasjoner og besøk samt til Næringslivsdagen. Bedriftskontakt i Næringslivsutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kartelgge og kontakte ulike bedrifter til presentasjoner, besøk og stands. Delta i salgsmøter og signere avtaler med ulike bedrifter. Arrangere bedriftspresentasjoner. Kontakte og signere bedrifter til Næringslivsdagen. Sørge for å signere bedrifter relevant til den studieretningen man jobber mot. Oppfølging av bedrifter BIS Trondheim har et eksisterende forhold til. 20

21 Stillingsinstruks Økonomiansvarlig NLD Stillingsinstruks for økonomiansvarlig til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Økonomiansvarlig NLD har ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap til Næringslivsdagen. Økonomiansvarlig NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder for NLD ved økonomiske beslutninger. Økonomiansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Økonomiansvarlig er nestleder i NLD komitéen og har dermed lederansvaret når leder er fraværende. Lage et budsjett i samarbeid med leder NLD som skal godkjennes av styret i BIS Trondheim. Planlegge og gjennomføre billettsalg i samarbeid med resten av NLD komiteen. Komme med råd og bistå ved økonomiske problemstillinger innen NLD. Sørge for at signerte kontrakter blir fakturert og mottatte fakturaer betalt, i samarbeid med ØA. Regnskapsføre alle økonomiske aktiviteter. Delta i gjennomføringen av Næringslivsdagen. Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 21

22 Stillingsinstruks Eventansvarlig NLD Stillingsinstruks for eventansvarlig til næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Eventansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for koordinering av Næringslivsdagen som gjør at gjennomføringen av arrangementet er profesjonell og respektabel, samt gjennomføringen av NLD uken. Eventansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Eventansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Arrangere alle interne arrangement innad i Næringslivsdagkomiteen, herunder teambuildingstur. Bekledning til Næringslivsdagen for alle i Næringslivsdagkomiteen. Ansvar for å sette og koordinere et utvalg bestående av mellom 2 og 3 personer. Koordinering og gjennomføring av NLD uka. Koordinering av selve Næringslivsdagen. Ansvaret for etterfesten på Næringslivsdagen. 22

23 Stillingsinstruks Eventgruppen NLD Stillingsinstruks for eventgruppen til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Eventgruppen til Næringslivsdagen har ansvar for koordinering av Næringslivsdagen som gjør at gjennomføringen av arrangementet er profesjonell og respektabel, samt gjennomføringen av NLD uken. Eventgruppen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Eventgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Tett samarbeid og kommunikasjon med eventansvarlig NLD. Arrangere alle interne arrangement innad i Næringslivsdagkomiteen, herunder teambuildingstur o.l. Bekledning til Næringslivsdagen for alle i Næringslivsdagkomiteen. Ansvar for å sette og koordinere et utvalg bestående av mellom 2 og 3 personer. Koordinering og gjennomføring av NLD uka. Koordinering av selve Næringslivsdagen. Ansvaret for etterfesten på Næringslivsdagen. 23

24 Stillingsinstruks Markedsansvarlig NLD Stillingsinstruks for markedsansvarlig til næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for markedsføring og promotering av Næringslivsdagen. Markedsansvarlig NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og leder av Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Markedsansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Promotere og markedsføre Næringslivsdagen. Utvikle, bruke og kontrolle strategien for de ulike kommunikasjonskanaler BIS Trondheim bruker, herunder Facebook, instagram, hjemmeside og eventuelt andre medier. I samarbeid med grafisk ansvarlig planlegge og utføre grafisk arbeid i forbindelse med Næringslivsdagen. Lage programblad til Næringslivsdagen. 24

25 Stillingsinstruks Markedsgruppen NLD Stillingsinstruks for markedsgruppen til Næringlivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsgruppen til Næringslivsdagen har ansvar for markedsføring og promotering av Næringslivsdagen. Markedsgruppen NLD skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og markedsansvarlig til Næringslivsdagen om økonomiske beslutninger. Markedsgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Tett samarbeid og god kommunikasjon med markedsansvarlig NLD og andre medlemmer av Næringslivsdagen. Delta i planlegging og gjennomføring av ulike arrangement i regi av NLD, sammen med resten av NLD komiteen. Markedsføre og promotere Næringslivsdagen. Utvikle, bruke og kontrolle strategien for de ulike kommunikasjonskanaler BIS Trondheim bruker, herunder Facebook, instagram, hjemmeside og eventuelt andre medier. Bistå med å lage programbald til Næringslivsdagen. 25

26 Stillingsinstruks Foredragsansvarlig NLD Stillingsinstruks for foredragsansvarlig til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Foredragsansvarlig til Næringslivsdagen har ansvar for å kartlegge og kontakte aktuelle og dyktige foredragsholdere som vil bidra til å gjøre Næringslivsdagen til et bedre og større arrangement, samt lede og koordinere et utvalg med samme oppgave. Foredragsansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NLD leder om økonomiske beslutninger. Foredragsansvarlig til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Sette et utvalg som du skal engasjere, koordinere og samarbeide med. Kartlegge og kontakte aktuelle foredragsholdere og konfransier. Utarbeide og signere gode kontrakter. Selge billetter til og promotere Næringslivsdagen. Arrangere BI Studentsamfunn sitt største faglige arrangement, Næringslivsdagen. Være vertskap for foredragsholdere fra de ankommer Trondheim til de forlater byen. 26

27 Stillingsinstruks Foredragsgruppen NLD Stillingsinstruks for foredragsgruppen til Næringslivsdagen ved BI Studentsamfunn Trondheim Med et verv i foredragsgruppen til Næringslivsdagen har man ansvar for å kartlegge og kontakte aktuelle og dyktige foredragsholdere som vil bidra til å gjøre Næringslivsdagen til et bedre og større arrangement. Foredragsgruppen skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og NLD leder om økonomiske beslutninger. Ethvert medlem av foredragsgruppen til Næringslivsdagen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Næringslivsdagen, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kartlegge og kontakte aktuelle foredragsholdere og konfransier. Selge billetter til og promotere Næringslivsdagen. Arrangere BI Studentsamfunn sitt største faglige arrangement, Næringslivsdagen. Være vertskap for foredragsholdere fra de ankommer Trondheim til de forlater byen. 27

28 Stillingsinstruks Markedsutvalget Stillingsinstruks for markedsutvalget ved BI Studentsamfunn Trondheim Markedsutvalget har ansvar for å følge opp eksisterende samarbeidsavtaler med bedrifter, samt kartlegge og kontakte nye bedrifter for potensielle samarbeid etter behov og ønske fra studentmassen. Markedsutvalget skal ikke signere noe på vegne av BI Studentsamfunn Trondheim. Dette gjøres av markedsansvarlig. Ethvert medlem av markedsutvalget plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med resten av markedsutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Holde god kontakt med eksisterende samarbeidspartnere. Kartlegge og eventuelt kontakte potensielle nye samarbeidspartnere etter ønsker og behov. Bistå markedsansvarlig i planlegging og gjennomføring av markedskveld og markedsdagene. Holde markedstavlen oppdatert. Bistå markedsansvarlig i å skaffe premier og sponsormidler til ulike arrangement i regi av BI Studentsamfunn. Herunder eksempler som fadderuken, ball og revy og andre arrangement som måtte ha behov. Bistå smarbeidspartnere når de skal stå stand på skolen, herunder booking av standplass og eventuell andre småting de måtte ønske og trenge til sin stand. Jevnlig delta i møter med markedsansvarlig og resten av markedsutvalget. 28

29 Stillingsinstruks Fotoansvarlig Stillingsinstruks for fotoansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Fotoansvarlig har ansvaret for å støtte engasjerte og organisasjonen BIS Trondheim ved fotografering og produsering av bilder og eventuelt støtte opp under grafiske oppdrag som skulle finne sted i regi av BIS Trondheim. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og KA om økonomiske beslutninger. Fotoansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med øvrige fotoansvarlige, KA, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Støtte utvalg og grupper i BIS Trondheim ved foto oppdrag. Ta bilder til plakater og annet promoteringsmateriale produsert av BIS Trondheim. Fotografere på større arrangement i regi av BIS Trondheim. Eksempel på dette kan være temakvelder, Næringslivsdagen, fadderuken, markedskveld og andre lignende arrangement. Støtte BI revyen med foto. Levere ferdig redigerte bilder til KA innen 2 dager etter endt arrangement, med mindre annet er avtalt på forhånd. 29

30 Stillingsinstruks Kommunikasjonsassistent Stillingsinstruks for kommunikasjonsassistent ved BI Studentsamfunn Trondheim Kommunikasjonsassistenten har som ansvar å bistå kommunikasjonsansvarlig(ka) ved ønske og behov. Personen svarer til og samarbeider tett med, KA. Kommunikasjonsassistenten skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og KA om økonomiske beslutninger. Kommunikasjonsassistent plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Være referent på styremøter ved ønske fra KA og styret. Være delaktig i planlegging og koordinering av hvordan man skal få flest mulig til å få med seg de ulike ararngement i regi av BIS Trondheim. Holde nettside og facebookside hensiktsmessig oppdatert til enhvert tid. 30

31 Stillingsinstruks Grafisk ansvarlig Stillingsinstruks for grafisk ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Som grafisk ansvarlig har man ansvar for det grafiske som BIS Trondheim har behov for og ønsker på alle kommunikasjonsplattformer. Det vil være å forme flyers, plakater, magasiner og logoer. Grafisk ansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og KA om økonomiske beslutninger. Grafisk ansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Konstruere plakater, flyers, magasiner og lignende ved ønske og behov fra engasjerte i BIS Trondheim. Ansvar for at alt grafisk, både det som trykkes og det som legger ut på nett, er profesjonelt gjennomført og forsvarlig fra BIS Trondheim sin side. 31

32 Stillingsinstruks Linjeforeningsrepresentant Stillingsinstruks for linjeforeningsrepresentant ved BI Studentsamfunn Trondheim En linjeforeningsrepresentant i linjeutvalget har ansvar for kommunikasjonen mellom studentene i sin respektive linje eller klasse og administrasjonen på BI Trondheim, både fra studentene til BI og fra BI til studentene. Som linjeforeningsrepresentant plikter man for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med linjeutvalget, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Kommunisere alt nødvendig mellom BI og studentene i sin aktuelle linje eller klasse. Dette kan være klager, ros, forslag til forbedringer og annen viktig informasjon. Gjennomføre kursevalueringer minimum 2 ganger i semesteret. Bistå fagansvarlig i planlegging og gjennomføring av temakvelder og andre arrangement i regi av fagansvarlig. Holde en jevnlig og god kontakt med både fagansvarlig og forelesere. 32

33 Stillingsinstruks Idrettsansvarlig Stillingsinstruks for idrettsansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Idrettsansvarlig har hovedansvar for BIS Trondheims idrettsmateriell. Idrettsansvarlig har ansvar for å holde kontakt med idrettsundergruppene, og sørge for at det er et høyt aktivitetsnivå ved skolen. Idrettsansvarlig har hovedansvaret for gjennomføringen av Årsoppgjøret. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner, og økonomiansvarlig (ØA) ved andre økonomiske beslutninger. Idrettsansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med alle idrettsengasjerte, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, koordinere og gjennomføre årsoppgjøret i samarbeid med STØH. Koordinere og kommunisere godt med alle idrettsledere ved ønske og behov. Være behjelpelig og mottakelig for spørsmål fra studenter ang idrett og idrettstilbud ved skolen. Arrangere idrettsdagen i fadderuken. Sørge for et bredt og godt tilbud av idrett for alle studenter ved BI Trondheim. 33

34 Stillingsinstruks Leder Bull Invest Stillingsinstruks for leder Bull Invest ved BI Studentsamfunn Trondheim Leder av Bull Invest er ansvarlig for at klubben arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av Styret og Generalforsamlingen. Leder skal trekke opp retningslinjer for klubbens arbeid, samt være ansvarlig for oppfølgning av arbeidet. Leder for Bull Invest skal rapportere til Undergruppeansvarlig (UA) ved behov. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om eventuelle økonomiske beslutninger. Bull Invest plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere klubbens samlede oppgaver, midler og funksjoner. 34

35 Stillingsinstruks Faddersjef Stillingsinstruks for faddersjef ved BI Studentsamfunn Trondheim Faddersjefen og sosialt ansvarlig (SA) og har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken ved BI Trondheim. Faddersjef skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og SA om økonomiske beslutninger. Faddersjefen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmene av sitt styre, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Engasjere et utvalg med tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre fadderuken. I samarbeid med sosialt ansvarlig planlegge, koordinere og gjennomføre fadderuken. Ha et tett samarbeid med SA og administrasjonen i både planlegging, koordinering og gjennomføring av fadderuken. Motivere og engasjere fadderstyret til å gjøre en god jobb, samt oppfølging av jobben. Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere fadderstyrets samlede oppgaver og funksjoner. 35

36 Stillingsinstruks Næringslivsansvarlig (NA) Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Næringslivsansvarlig(NA) har ansvar for å være et bindeledd mellom studentene ved BI Trondheim og næringslivet. NA skal engasjere et utvalg og sammen med utvalget jobbe med å kartelegge og kontakte bedrifter som samsvarer med den kompetansen studentene opparbeider seg gjennom studiene ved BI Trondheim, både til bedriftspresentasjoner, stands og til NLD. NA er også øverste leder og ansvarlig for Næringslivsdagen. Næringslivsansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av Næringslivsutvalget, NLD, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Engasjere, sette og lede et utvalg tilstrekkelig til å dekke behov og etterspørsel. Være bindeledd mellom stundene og næringslivet. Jevnlig i møter med store partnere i næringslivet. Øverste leder for NLD, med overordnet ansvar for NLD leder. Oppfølging av samarbeidspartnere i næringslivet. Sammen med utvalget sitt kartlegge og kontakte relevante bedrifter og organisasjoner. Signere bedrifter til samarbeid, stands, bed.press, NLD osv. 36

37 Stillingsinstruks Studentpolitisk ansvarlig Stillingsinstruks for studentpolitisk ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Studentpolitisk ansvarlig skal være BIS Trondheim sin representant i Velferdstinget(VT) og fungere som et bindeledd mellom BIS og VT. Den vil være en politisk rådgiver for BI studenter og sørge for å engasjere og motivere studenter i politiske tema. Det vil også hvile et ansvar på vedkommende å sørge for at BI studenter blir bedre integrert i studentmiljøet i Trondheim. Som studentpolitisk ansvarlig plikter man for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. VT representant fra BIS. Promotere verv i VT og SiT. Bindeleddet mellom BI studenter og VT og SiT. Politisk rådgiver for studenter i aktuelle saker. Øke politisk engasjement og deltagelse. Rapportere fra VT til BIS. 37

38 Stillingsinstruks HR ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim Stillingsinstruks for HR ansvarlig ved BI Studentsamfunn Trondheim 1 Mål med stillingen HR ansvarlig har ansvaret for rekruttering, oppfølging, internsaker og vedtekter. 2 Ansvar og myndighet HR ansvarlig er et objektivt organ som skal påse at de tillitsvalgte i BIS Trondheim utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter, budsjetter og retningslinjer satt av BIS. HR ansvarlig skal arbeide aktivt for å fremme rekruttering til vervene i BIS. Dette innebærer utlysning av stillinger, promotering, finne aktuelle kandidater, intervju og innstilling. Vedkommende har møteplikt, tale og forslagsrett på styremøter i BIS Trondheim. HR ansvarlig pålegges taushetsplikt ved alle sensitive saker, inkludert rekrutteringsprosessen. 3 Samarbeid HR ansvarlig plikter å ha et godt samarbeid med øvrige HR ansvarlige, BIS Trondheim og Sentralledelsen. 4 Generelle arbeidsoppgaver Ha god innsikt i vedtektssettet og tolke vedtekter etter behov Holde vedtektssettet oppdatert ved å utbedre forslag til endringer når hensyn tilsier det Se til at engasjerte i BIS Trondheim følger gjeldende vedtekter og stillingsinstrukser Gjennomføre månedlig bilagssjekk av økonomien ved lokalavdelingen, og komme med kommentarer til eventuelle avvik Promotere ledige verv Intervjue og innstille kandidater til verv i styret og ledelsen Være behjelpelig i intervjuprosessen til undergrupper ved behov og ønske om det Håndtere konflikter og sensitive saker i styret og ledelse ved BIS Trondheim Ha hovedansvar for arbeidsmiljøet i styret og ledelsen ved BIS Trondheim, og utvikle tiltak for å fremme det. Tiltak kan eksempelvis være kompetansefremmede tiltak og lagaktiviteter. Gjennomføre minst en 1 internevaluering i semesteret. Bistå øvrige tillitsvalgte i styret og ledelsen med arbeidsoppgaver. HR ansvarlig skal rapportere direkte til Generalforsamlingen, og påse at innkallingen og gjennomføringen av Generalforsamlingen skjer i henhold til gjeldene vedtekter og vedtak. 38

39 Stillingsinstruks Ansvarlig for volleyball Stillingsinstruks for ansvarlig for volleyball ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for volleyball har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for volleyballen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av volleyballaget, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av treningsdrakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. arrangementer og beslutninger. Det er forventet at alle engasjerte sprer et positive budskap til studentene 39

40 Stillingsinstruks Ansvarlig for innebandy Stillingsinstruks for ansvarlig for innebandy ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for innbandy har ansvar for å engasjere seg i laget på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for innebandy plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av innebandylaget, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere eventuelle kamper og resultater. Melde på laget til det aktuelle seriespillet eller turneringer laget måtte ønske å delta i. Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i laget. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av treningsdrakter, utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående kamper og treninger. Skaffe laget et tilbud om forsikring og sørge for at det er lisensert. arrangementer og beslutninger. Det er forventet at alle engasjerte sprer et positive budskap til studentene 40

41 Stillingsinstruks Ansvarlig for golf Stillingsinstruks for ansvarlig for golf ved BI Studentsamfunn Trondheim Ansvarlig for golf har ansvar for å engasjere seg i medlemmene på en hensiktsmessig måte, tatt i betraktning antall aktive medlemmer og økonomiske betingelser. Personen skal rådføre seg med økonomiansvarlig (ØA) og UA om økonomiske beslutninger. Personen skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Ansvarlig for golf plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmer av golfgruppen, idrettsansvarlig, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Plikter å planlegge og gjennomføre treninger kontinuerlig gjennom skoleåret. Registrere eventuelle Melde på laget til aktuelle turneringer eller lignende Vedlikehold og eventuelt innkjøp av utstyr ved behov. Engasjere og holde en god moral i gruppen. Skaffe økonomiske midler til innkjøp av utstyr og evt andre kostnader som måtte påløpe. Opprettholde en god informasjons og kommunikasjonsflyt angående treninger osv. 41

42 Stillingsinstruks Økonomiassistent Stillingsinstruks for økonomiassistent ved BI Studentsamfunn Trondheim Økonomiassistenten har som ansvar å bistå økonomiansvarlig med daglig drift. Økonomiansvarlig skal rådføre seg med økonomiansvarlig ved økonomiske beslutninger. Økonomiassistenten plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med styret, ledelsen og øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Bistå økonomiansvarlig med daglig drift Behandle inngående og utgående faktura Oppfølgning av undergruppene på et økonomisk plan Bilagsregistrering Regnskapsføring 42

43 Stillingsinstruks Bull invest gruppemedlem Stillingsinstruks for Bull Invest ved BI Studentsamfunn Trondheim Bull Invest har som ansvar å forvalte en sum penger tildelt av BIS Trondheim, samt å gjennomføre arrangementer for studentene. Utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig, undergruppeansvarlig og leder for Bull Invest ved økonomiske beslutninger. Utvalget skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Bull Invest plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med leder i Bull Invest, undergruppeansvarlig, styret og øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Diskutere investeringsanalyse o.l. på ukentlige møter med gruppen Delta på aksjekonkurranser som Aksje NM Arrangere konkurranser, foredrag osv. for å øke interessen blant studentmassen Gjennomføre analyser av selskaper Forvalte en pengesum tildelt av BIS Trondheim på en forsvarlig måte Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 43

44 Stillingsinstruks Prosjektmedarbeidere i Start BI Stillingsinstruks for prosjektmedarbeidere i Start BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som prosjektmedarbeider i Start BI har man ansvar for å bidra på gruppens prosjekter. Utvalget skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Start BI om økonomiske beslutninger. Start BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Prosjektmedarbeidere i Start BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Start BI, Styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Gjennomføre prosjekter i regi av Start BI Være representant for Start BI Trondheim på et regionalt og nasjonalt nivå Promotere Start BI og dets prosjekter mot studentmassen på skolen Delta jevnlig på møter med gruppen. Bistå der det skulle være behov innad i Start BI. 44

45 Stillingsinstruks Leder i Women at BI Stillingsinstruks for leder i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som leder i Women at BI har man det overordnede ansvaret for utvalget. Lederen i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa) og UA om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Leder i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Ansvarlig for utvalget og gjennomføringsevnen Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå der det skulle være behov innad i Women at BI, f.eks. veilede og gi råd til utvalget Holde en god kontakt med relevante undergrupper Holde jevnlige møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 45

46 Stillingsinstruks Nestleder i Women at BI Stillingsinstruks for nestleder i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som nestleder i Women at BI har man et varansvar for utvalget. Nestlederen i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Women at BI om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Nestleder i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Være leders støttespiller og stedsfortreder der det trengs Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå der det skulle være behov innad i Women at BI, f.eks. veilede og gi råd til utvalget Holde en god kontakt med relevante undergrupper Delta jevnlig på møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 46

47 Stillingsinstruks Utvalgsrepresentant i Women at BI Stillingsinstruks for utvalgsrepresentant i Women at BI ved BI Studentsamfunn Trondheim Som utvalgsrepresentant i Women at BI har man ansvar for å opprettholde god kontakt med de relevante utvalgene. Utvalgsrepresentanter i Women at BI skal rådføre seg med økonomiansvarlig(øa), UA og leder i Women at BI om økonomiske beslutninger. Women at BI skal rådføre seg med markedsansvarlig (MA) og UA om eventuelle sponsorater fra bedrifter og organisasjoner. Utvalgsrepresentanter i Women at BI plikter for ivaretakelse av sine funksjoner og etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med andre medlemmer av Women at BI, styret, samt øvrige tillitsvalgte i BIS Trondheim. Det vil forekomme et spesielt samarbeid med Start BI, næringslivsutvalget og NLD. Fremme kvinners stilling i næringslivet og f.eks. bidra til å finne kvinnelige foredragsholdere der det er en mulighet Være representant for Women at BI på et regionalt nivå Bistå til at utvalget får opprettholdt frister og gjennomført arbeidsoppgaver Holde god kontakt med den respektive undergruppen og bistå i deres arbeid der det er naturlig Delta jevnlig på møter med Women at BI Deltakelse på generalforsamling på høst og vår semesteret. 47

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, økonomiansvarlig, økonomiansvarlig SL, komm.ansvarlig, VK2, VK1, KVK2, leder NU, markedsansvarlig, Revysjef, sosialt

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Fag, VKx3, grafisk, leder, KVK, idrett, SA, BULL, Studentaksjonen, IT SAK x209-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 8. September 2015 BI Bergen Sted: Klasserom 1 Tid: 17.00 Ikke til stedet: FA, PA Sak 162 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 REFERAT Ledelsesmøte 08.11.2016 BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 1 Innholdsfortegnelse Sak 112 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 113-16 - Behandlingssak: Valg

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 06.04.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 45-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 46-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 47-16 Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 22.09.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HRa, HRb, Hrc, FA, NLD, NA, UA, KA, SA, ØA, MA Tilskuere: Julie Økonomiassistent MA forlater styremøtet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjon, VKx3, Marked, Økonomi, Bull Invest, Grafisk, Idrett, Fag, Sosialt, Studentaksjonen, Venture Cup,

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 08.03.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 44 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, PTleder, NLD, SPA, ØA, MA, PÅ NA, PT UA, PT NLD, PT, ØA, PT SA, UA, PT KA, SA, FA, HR, PT HR Sak 51 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, KVKx2, NLD, NU, Redaktør, MA, Start, IT, IA, VK (Lars og Agnete), Studentaksjonen, kommunikasjon (fra kl

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 -Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 President Leder/President har blant annet ansvaret for: o Board Management o Å lede og forberede styremøter jevnlig o Å ha oversikt over hva som skjer

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 30.08.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 83 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE. 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 26.01.2016 Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 46-14 -

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, økonomi, idrett, VK-sentralt, VKx2, KVKx2, fag, NLD, NU, SA, BULL, IT SAK x248-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.01.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, VK (Agnete, Lars, Silje(SL)), BULL (til 1630) VC, NU, NLD, IT, KVK (Vidar), Marked (fra 1615), KA (fra 1630)

Detaljer