ELEV-BILDER. fra Alm skole Per Sigmund og Inger Bjørndal i april Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEV-BILDER. fra Alm skole1948-1977. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april 2002. Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004."

Transkript

1 ELEV-BILDER fra Alm skole Kari Mette Ellingsen og Rune Anda har samlet bildene. Bildene finnes også på internett: Karlotte og Johan Sæbø i mai Foto: Kari Mette Ellingsen. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april Foto: Kari Mette Ellingsen. 1

2 1 2 3 Innhold skoleår: ) Alm Pensjonat, Ringerike før krigen. Vi ser låven til venstre. 4 2) Vi ser låven på høyre side av bildet. Mabel Birkenes sier at hun ikke har sett låven der da hun gikk på Alm skole Låven brant ned, og restene ble fjernet. Vi kjenner ikke brann-årsaken. 3) Utsikt Nordehov med Alm skole i forgrunnen. 4) Se til høyre. Der ser vi merke etter låven (lys felt) på tomten. Billedtekst: Kari Mette Ellingsen. 2

3 Tegn og Tale (nå: Døves Tidsskrift ) nr. 1, 1948: Alm gård kjøpt til skole for døve Utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte, hvis beskytterinne er Kronprinsesse Märtha, har i disse dager kjøpt den vakre eiendom Alm gård i Åsbygda i Norderhov. Institusjonens hjelpestikker har bidratt med over halvparten av kjøpesummen. På eiendommen skal settes i gang en skole for videre opplæring av unge døve og tunghørte. Døvelærer, fru Puntervold Bjørnsen, er tilsatt som leder. En håper å kunne ta inn første kull etter nyttår. 3

4 På bildet - som er fra innvielsen i mars ser vi fru Braae-Johannessen i midten foran bordet og ved siden av henne til høyre er Direktøren for spesialskolene Marie Pedersen. Bakerst, stående fra venstre nr 3 lærer Per Anderson og nr 4 bestyrer Astrid Puntervold Bjørnsen. Direktør for fyrstikkfabrikk Frølich (?). Det var han som skaffet pengene til skolen ca ,- kroner ved salg av fyrstikker til fru Braae-Johannessen. Hun hadde flere innflytelsesrike venner som hjalp henne med innsamlingen til opprettelse av Alm skole. Hun hadde to døtre og en sønn som er sammen med sin frue på bildet. Ellers var det en venninne til fru Braae- Johannessen fra et sted utenfor Trondheim på bildet, ellers vet Mabel Birkenes (som vi lånte bildet av) ikke navn på de andre. En av dem var skoleforstander og besøkte døveskole noen ganger. Bestyrer Langåker fra Skådalen sees stående til høyre på bildet. Det var også en som var sønn til en lærer på Trondheim døveskole. Han het Fridjof(?). Han skrev en gang en bok om døve fra døveskolen. Styret i utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte, 1948 Formann fru Inga Braae-Johannessen Direktør Trygve Kielland Konsul O. Braae-Johannessen Fru Elisabeth Hjelm-Hansen Fru Fredrikkee Høe Fru Sigrid Melhuus Skolestyrer Ludvik Langaaker Alm skole-hefte Vi er glad for å kunne tilby dette heftet til alle som er interessert i bilder fra Alm skole. Hvis ingen gjorde noe, hadde vel alt gått i glemmeboken? Det har lykkes oss å få tak i navn på de aller fleste. Men noen navn mangler, og vi vil være takknemlig for hjelp slik at vi kan oppdatere navnene, også på internett. Heftet koster kr 150 og kan bestilles hos Andata, Karlslia 20, 5252 Søreidgrend. Evt. over e-post: 4

5 Tegn og Tale nr. 2, 1948: Et framskritt Den videregående skole for døve i teoretiske fag er blitt en realitet. Endelig skal vi få anledning til å se en av våre drømmer gå i oppfyllelse! Vi har ventet lenge på dette øyeblikket og det er med store forventninger vi møteser åpningen av Alm skole for videregående utdannelse av unge døve og tunghørte. Nå skal vi ikke stille for store krav til skolen i det første år, da alt som er nytt og uprøvet må søke seg fram. Så også med Alm skole. Men opprettelsen av denne skole er et framskritt i den riktige retning, et meget stort framskritt som åpner muligheter for de unge døve og tunghørte som de ikke tidligere har hatt, og den gir de unge døve og tunghørte der har gode evner anledning til å utnytte dem. Den skoleplan som nå er sendt ut, er utarbeidet med omtanke, og bygger på en videreutdannelse av de kunnskaper de har tilegnet seg i barneskolen. Foreløpig skal skolen være ettårig, men det er meningen at den senere, når man har høstet en del erfaring også skal undervise i fag som benyttes ved de høyere skoler. Det er et imponerende løft Utdannelsesfondet her har tatt for å hjelpe de unge døve og tunghørte til bedre utdannelsesmuligheter. At det er et lenge følt savn som nå er avhjulpet, det vet vi som selv er døve, og det gleder oss at forståelsesfulle mennesker nå har tatt saken opp og gjennomført den. Denne skolen burde jo egentlig ha vært et statstiltak, men det ser ut som om myndighetene ikke er merksamme på hvor meningsløs dårlig utdannelse de døve får. Eller kanskje de ikke vil være merksamme på det? At det ble private som tok opp saken med videregående skole for unge døve og tunghørte og som også løste den, tjener disse desto mere til ære. Og man kan være sikker på, at man har de døve med seg i full erkjennelse av det store arbeid de har nedlagt ved opprettelsen av Alm skole. En sak som denne, hvor så mange har ytret sin innsats og gjort sitt til å nå et så strålende resultat, vil det kanskje ikke være riktig å nevne navn. Men jeg tror ikke jeg går noens ære for nær eller at noen tar meg ille opp når jeg allikevel trekker fram et, nemlig initiativtageren og sjelen i det hele fru Inga Braae-Johannesen. Det er beundringsverdig å se med hvilken energi hun har gått opp i sitt arbeid for å løse denne skolesaken på en så hurtig måte som mulig. Hun forsto at hurtig hjelp var dobbelt hjelp! På en glimrende måte organiserte hun utdannelsesfondet, stiftet underavdelinger over hele landet, satte i gang en storstilet reklame for saken og satte alle dets medarbeidere og hjelpeforeninger i sving. Det var ikke noen lett oppgave hun hadde tatt på seg og det har nok vært mange vansker å kjempe med. Hun har nok også møtt mistro og jeg skal villig innrømme at vi stillet oss noe skeptisk i begynnelsen. Men rett skal være rett! Fru Inge Braae-Johannesen skal i dag ha honnør for det verk hun har utført. Vi tar hatten av for Inge Braae-Johannesen og gleder oss med henne over at oppgaven er brakt vel i havn. Red. (Finn Johansen.) 5

6 Tegn og Tale nr. 2, 1948: Foreløpig plan for alminnelig skole for unge døve og tunghørte på Jevnaker Skolen er opprettet av Utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte. H. K. H. Kronprinsesse Märtha er Fondets beskytterinne. Formann i Fondets styre er fru Inga Braae-Johannessen. Skolen ligger i Norderhov, ca. 7 km nordøst for Hønefoss, ca. 4 km sydvest for Jevnaker st. Bergensbanen. Skolen ligger ca. 300 m.o.h. i et utmerket terreng for sport, sommer som vinter. Det er god forbindelse buss Oslo - Hønefoss - Jevnaker, Alm stoppested. Alm skole er en internatskole, og er beregnet på å kunne ta ca. 25 elever, gutter og jenter. Skolen står under kontroll av Statens direktorat for døve-, blinde- og åndssvakeskolene. Skolens mål er å gi elevene en videregående teoretisk almenopplæring, bygget på avsluttet barneskole (døveskole). Foreløpig er kurset av ett års varighet. Skoleåret varer fra januar til desember. Det undervises i følgende fag: Kristendomskunnskap, Norsk m. øvelse i artikulasjon og munnavlesning, Litteraturhistorie, Samfunnslære, Regning, Naturkunnskap, Historie, Geografi, Tegning, Kroppsøving, Håndarbeid. Dagsorden: Frokost kl. 08,15 Undervisning kl. 09,00-13,35 Middag kl. 14,00 Lekselesing kl. 15,00-16,15 Eftermiddagsundervisn. kl ,15 Aftensmat kl. 19,30 I seng kl. 21,30 Elevene skal selv stelle sin seng og ordne i sitt soverom hver morgen før frokost. Elevene får vasket sitt tøy, og mindre reparasjoner blir utført, dels av elevene selv, dels av skolens internatpersonale. Elevene skal ved ankomsten til skolen ha med det nødvendige av klær, undertøy, strømper, lommetørklær, navnet, toalettsaker etc., rasjoneringskort. Alle henvendelser angående skolen skjer til skolens styrer, Alm skole, Jevnaker. 6

7 De døves venn fyller 80 år I morgen er fru Inga Braae Johannessen 80 år. Den gamle dame er fremdeles så vital og humørfylt at en ikke skulle tro at hun har nådd en så høy alder. Og fremdeles brenner hun for den saken hun har kjempet fram: fortsettelsesskolen for unge begavede døve og tunghørte. Hennes egen tunghørthet ble drivfjæren i dette arbeid. Det pinte henne at de døve skulle være utestengt fra all videreutdannelse og bare var henvist til de sju årene på døveskolen. Da kom de ikke lenger enn til å kunne lese en enkel lettfattelig bok og så gå ut i arbeidslivet i et eller annet håndverk. Men det er så mange begavede unge døve som burde få videreutdannelse, mente fru Braae-Johannessen. I 1938 begynte hun å arbeide for saken. Det var mange vansker som skulle overvinnes, men hun gikk ikke trett. I 1940 stiftet hun et fond for unge døve og tunghørte, det vokste etter hvert, til økonomien var sikret, og man kunne kjøpe eiendommen Alm i Jevnaker til fortsettelsesskole for døv ungdom. Åtte år (1948) etter ble skolen åpnet. Kronprinsesse Märtha sto som beskytter, og fru Braae- Johannessen kunne se et positivt resultat av sitt arbeid. I flere år ble skolen drevet ved midlene av Utdanningsfondet til den ble skjenket staten som gave. Men den er likevel uløselig knyttet til fru Braae-Johannessens navn. Det er takket være hennes enestående energi og kjærlighet til oppgaven: å skape lettere vilkår for ulykkelig stilt ungdom at skolen i dag eksisterer, og fondet til beste for de døve - det er på kroner - skal bære hennes navn. Det er en takk som hun setter umåtelig pris på. Hun er også tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Fru Inga Braae-Johannessen tilbringer 80-årsdagen på Studenterhjemmets hotell hvor hun bor, og det vil nok strømme mange hilsener inn til henne fra mennesker som vil takke henne fordi hun aldri ga opp.hun har i sannhet vært en ildsjel. Dagbladet 25. august

8 Tegn og Tale nr. 17, 1958 (1. oktober) Styrer Sæbø har forlatt Alm skole Det var med vemod vi mottok budet om at bestyrer Sæbø (bildet) og frue skulle forlate Alm skole for å overta ledelsen av den nye skolen for tunghørte på Vikhov i Trøndelag. Vi kan likesom ikke riktig tenke oss Alm skole uten bestyrerparet Sæbø, og vi vet at de vil bli savnet av all den døve ungdom som har hatt gleden av å være deres elever og som både titt og ofte la veien til Alm skole for å hilse på det populære bestyrerpar. Bestyrer Sæbø er en dyktig administrator og har en sjelden evne til å ta elevene på den rette måten. De betraktet ham ikke bare som en bestyrer, men også som en god venn og kamerat. Personlig vil jeg takke bestyrerparet Sæbø for all den vennlighet jeg møtte ved mine besøk på Alm skole, og ønske dem lykke til i deres nye gjerning på Vikhov. Red. Per Bjørndal ny bestyrer Den nye bestyrer på Alm skole heter Per Bjørndal. Han har i lengre tid vært lærer på Skådalen off. skole for døve og er kjent som en dyktig og høyt ansett døvelærer. Vi ønsker bestyrer Bjørndal og frue lykke til, og håper de på Alm skole vil finne et virkefelt som blir til glede og velsignelse. Red. Alm-løype Elevene på Alm skole laget egne skiløpye nærmest skolen. Tegningen under er fra Kanskje noen vil kjenne igjen terrenget og skiløypen? 8

9 Tegn og Tale nr. 2, 1949: En dag på Alm Det er lørdag morgen. Klokken er halv åtte, og rundt på soverommene smeller det i dører som går opp. Fra nu og til kl. 8 er det et renn i ganger og trapper uten like. Rommene blir ettersett før elevene går ned. Frokosten er kl. 8,15, og skolen begynner kl. 9. Skoletiden er fra 9 til 1,35. I den teoretiske opplæringen er hovedvekten lagt på norsk og regning, men samfunnslære og historie er også av de viktigste fag. Undervisningen foregår helt uten tegnspråk. Fra halv 2 til litt før 2 er vi ute og trekker frisk luft før vi spiser middag. Etter middag stormer alle elevene ut i biblioteket for å få tak i aviser, som blir lest grundig av elevene her oppe. Det første jeg slår opp på i avisen er sportssiden, dernest kommer det som skjer ute i den vide verden. Politikk diskuterer jeg så ofte jeg kan med Hans Nygård. Han er den eneste foruten meg som interesserer seg for politikk. Vi er ikke bestandig av samme mening, men det er jo bare riktig. Fra halv 4 og utover leser vi lekser, men om lørdagen har vi fri. Denne lørdagen var det bestemt at pastor Hammer skulle komme hit til Alm. 3 av guttene gikk ned til holdeplassen for å følge ham opp. Pastor Hammer hadde med seg en del småfilmer som han skulle vise fram. Tenk at vi virkelig skulle få se film her oppe på Alm! Det var litt av en overraskelse! Forestillingen begynte kl. halv 9 i dagligstuen. Veggen over peisen gjorde tjeneste som lerret, noe jeg syntes var merkelig. Jeg trodde veggen ville bli brent når strålene traff den, eller i det minste brunsvidd! Først ble det vist en film om arbeidet blant de vanføre. Det vistes noen av de storstilte tiltak som er satt i verk for å hjelpe de vanføre. Deretter så vi en ung dame fra Tønsberg, som hadde mistet begge armene sine. Sp måtte hun lære opp benene sine. Og det var helt fabelaktige ting hun viste av sine ferdigheter. Men hva måtte ikke dette ha kostet av øvelse om og om igjen? Først nå gikk det til fulle opp for en hva det vil si å ha armer og hender som en ellers ikke legger stort merke til. Som avslutning ble det vist en helt fabelaktig, lattervekkende film, en barnekomedie. Aldri har jeg noen gang sett en slik film. Ja, den var morsom at jeg faktisk glemte å le! Dermed var vi ferdig. Vi takket for forestillingen og gikk opp og la oss. Men hvordan jeg enn vendte og snudde meg, var det ikke mulig å få sove. Jeg hadde fått så mye å tenke på etter det jeg hadde sett. Leif Åsen. Slik fikk Rune Andas far melding om opptak på skolen: 9

10 Skoleåret Fra venstre: Bestyrerinne Astrid Puntervold Bjørnsen - elever: Jan Johansen - Sven Torgersen - Leif Åsen - Mabel Birkenes - Gerd Andersen (Birkenes) - Wendla Haugen (gift Pedersen) - lærer Per Anderson. En av de som var blant de første elevene, Mabel Birkenes, fortalte at de første elevene begynte på Alm skole fra mars 1948 til juni Elevene syntes det ble for kort skoletid for dem så de ønsket å fortsette fra høsten 1948 og fram til Høsten 1948 kom det 9 nye elever som ble slått sammen med de 6 gamle elevene. Det nye skoleåret varte fra høsten 1948 til juni

11 Skoleåret Øverst: Lærerinne fru Karlotte Sæbø og Bestyrer Johan Sæbø. Oppe fra venstre: Kari Os - Kokk Emma Gruer - husmor Eli Aannes - vaktmester Alf Sørby - hushjelp Hedvig Wærnersen? - lærerinne fru Ingrid Bølling - Marit Kvaale. Miden fra venstre: Jorunn Bjerke (gift Atlinski) - Målfrid Gerd Øverby (Johansen) - Marie Ofstad - Jorunn Danielsen - Astrid Ramsgrø - Anne Margrete Haug - Helene Sæter (gift Hansen) - Kari Tjønneland (gift Samuelsen) - Ragnhild Opsal (gift Rekkedal). Nederst fra venstre: Egil Thoamassen - Arne Handberg - Per Ulvestad - Ørnulf Holstad - Karl Gunnar Bjørnsen - Erling Skriden. 11

12 Skoleåret Stående fra venstre: Tore Evensen - Elsa Nilsen - Jan Åsholt - mann navn? Navn? - Sverre Vang. De gikk på ordinær framhaldsskole og var tunghørt (ikke døve). 12

13 klasse Stående fra venstre: Magnhild Pedersen - Aud Berit Opsahl (Heggem) - Gyda Steinstø (Einemo) - Lærer Os - Ruth Kringler (Baade) - Bjørg Andersen (Torgesen) - Annie Rølstad - Svanhild Budal (Nordby). Erik Andresen - Helge Tufte - Per Byvold. 3. klasse Stående bakerst fra venstre: Harold Teodore Nielsen - Peder Nyset - Arnfinn Lunstad - Ingvald Trondsen. Stående foran fra venstre. Lærer navn? - Ruth Nilsen - Thora Kåta - Eva Andreassen. Nederst fra venstre: Lui Røberg Olsen - Johannes Stenseth - Reidar Brenden. 13

14 Alm skole Skoleåret : Alm skole var innstilt (stengt) dette skoleåret pga. dårlig økonomi. Opplyst av Harold Nielsen via Kari Mette. 14

15 Skoleåret Stående fra venstre: Berit Bitten (Johansen) - Inga Kvaale - Elisabeth Lupke - Unn Borgvin Walbækken - Ragna Almaas (gift Svare) - Sverre Wang - Sigrid Riise (gift Wang) - Bjørg Jorun Johansen (Frydenlund) - Leonard Høgset. Ukjent - Oddny Eidissen (gift Kristiansen) - Berith Haugland De to barna er Marit og Viggo, barna til Sæbø. 15

16 Skoleåret Bak fra venstre: Oskar Nilsen, Asbjørn Mogstad - Erik Brathen - Erik Næstvold - Halvor Langeland - Torbjørn Tokle - Guttorm Karlsen - Jarle Lid. Jorunn Ingebritsen (gift: Ruth) - Marie Pettersen (gift: Fjellstad), Unn Borgvin (gift Walbækken) - Lita Stiberg - Ellinor Halvorsen (Johansen) - Aud Åkenes (gift: Johnsen) - Liv Åkenes (Finnseth) - Turid Grøndahl - Else Rambjørg (gift Evensen) - Oddlaug Elvebakk (gift: Kjølleberg). (?) - Vaktmester Knut Henden - lærerinne fru Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - lærerinne Margareth Sigurdsen (Henden) - assisent Berit Mollekleiv. (Se bilde fra 50 års jubileum på baksiden) 16

17 Skoleåret Bak til venstre: Asbjørn Mogstad - Thomas Stavenes - Kjell Beck - Torbjørn Tokle - Roy Strande - Einar Oterholt - Eivind Kalnes - Lars Tingelstad - Roar Pedersen - Guttorm Marvin Karlsen. Arvid Mussum - Berit Kristiansen - Marit? - Anne Marie Aas - Unni Lise Vincent - Bjørg Liknes - Anne Lise Rype - Solveig Stensland - Liv Bergan - Bjørg Birkeland (gift Langeland) - Per Overholdt. Husmor fru Hammerstad - vaktmester Knut henden - lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - Lærerinne Anna Margareth Sigurdsen (Henden) - assisent Nora Duengen. 17

18 Skoleåret Bak fra venstre: Reidar Brenden - Gunnar Sundby - Olav Espedal - Tove Hansen - Inger Elise Hanssen (gift Lid) - Tordis Lænn (gift Olsen) - Ellen Marie Nittenberg - Bjørg Birkeland (gift Langeland) - Lui Røber Olsen - Gudmund Bratting. Jorunn Bergh - Arvid Musum - Inger Lise Aas - Annbjørg Ofstad ( Hellestrøm) - Sara Sikko - Ruth Bruun - Anne Lise Rype - Liv Sletting ( gift Nyseth) - Lisbeth Irene Andresen - Ruth Høiåssen (gift Holstad) - Lillian Tofterud (gift Ermesjø) - Bjørg Liknes - Harold Theodore Nielsen. Husmor fru Hammerstad - assistent Gudrun Lien - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - Lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - assistent Nora Duengen - lærer Berit Fosse - hushjelp Gudrun Eliassen.

19 Skoleåret Bak fra venstre: Tor Inge Gausnes - Palmar Dyrhol - Knut Foshaug - Gunnar Sundby - Bjørn Undseth - Bjørn Harald Andresen - Bjørnar Anthonsen - Sigmund Olsen - Eivind Grindalen. Halldis Solvik - Unni Dalene ( Tofteland) - Solfrid Bergem ( Lid ) - Jorunn Bergh ( Winging) - Borgny Toresen ( gift Jegersen) - Ruth Høiåsen ( gift Holstad ) - Erna Solvik - Ellen Marie Nitteberg - Tove Hansen - Irene Kristensen - Berit Ellefsen ( Larsen). Husmor fru Hammerstad - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - navn/stilling? - navn/stilling? 19

20 Skoleåret Bak fra venstre: Leif Emilsen - Toralf Ringsø - Arne Karlsen - Lorents Ness - Bjørn Arnesen - Lasse Mørk - Tore Wilgård Christiansen - Øivind Listan - Bjørn Bekkevold - Geir Jensen. Johnny Olsen - Ola Sande - Aina Tufte - Kari Sand - Bjørg Stangjordet - Tora Nisi (gift Pfeuffer) - Berit Lien (gift Halvorsen) - Elin Rønhovde (gift Buanes) - Synnøve Kvidal (gift Trondsen) - Gerd Konst - May Brandser (gift Sørensen) - Henrik Walter - Kari Lauritzen - Bjørn Kihle Halvorsen. Husmor fru Hammerstad - vaktmester Knut Henden - lærerinne Margareth Henden - lærerinne fru Sæbø og Bestyrer Sæbø - Per Sigmund Bjørndal (lærer eller forberedelse til å overta som bestyrer?) - assisent Gudrun Lien - hushjelp Gudrun Eliassen - navn/stilling?

21 Skoleåret Bak fra venstre: Børre Roås - Åge Lauritzen - Olav Valstad - Ole Elvesveen - Sigmund Næss - Malvin Birger Kvingedal - Egil Haugen - Arild Nilsen Berg - Tore Kristiansen - Jens? - Johan Hoff. Ivar? - Sidsel Olga Bruflot - Haldis Framnes (gift Høiberg) - Torbjørg Røysland (gift Fiskegård) - Unni Lisbet Meyer (gift Arnesen ) - Berit Lien (gift Halvorsen ) - Else Marie Sandbakken (gift Undlien) - Herbjørg Jensen (gift Hansen) - Kari Lauritzen - Astrid Sørlie (gift Wickstrøm) - Arne Stenberg. Husmor fru Hammerstad - navn/stilling? - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 21

22 Skoleåret Bak fra venstre: Odd-Johan Lillemyr - Gunnar Ringli - Kåre Mathisen - John Larsen (gift Sandell) - Egil Bjørkelid - Nils Chr Ihlen-Hansen - Inge Flatland - Trygve Bjerck - Skalg Huus - Svein Arne Peterson - Dan Erik Låvaas - Eirik Heggem. Fred Ekerbakke - Oddny Flemmen - Marie Elise Ovesen - Laila Risvold (gift Refsahl) - Martha Skarvatun (gift Magnussen) - Harriet Ebbestad (gift Landehagen) - Odine Bye - Liv Rauset - Johanne Jensen - Anny Wedø (gift Pedersen) - Anne Gloslie - Arild Bredesen. Husmor fru Hammerstad - hushjelp Gudrun Eliassen - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien.

23 Skoleåret Bak fra venstre: Gerd Kvingedal (gift Sande) - Gotthard Langeland - Alfred Vangen - Kurt Oksnes - Hans Erik Tofte - Ola Frogner - Vidar Gran - Kåre Helgesen - Jan Nilsen - Svein Albrigtsen - Leif? - Brit? Målfrid Johnsen - Ragnhild Kleven (gift Stenseth) - Mona Rismyhr ( gift Haugen) - Anniken Bull - Kari Sæthre - Unni Åsta Slemdal (gift Gran) - Aud Øverland (gift Karlsen) - Torill Gonsholt (gift Elvesveen) - Evy Johansen ( Solberg) - Inger Hagen (gift Micheltsen) - Kristin? - Anne Grethe Rødberg. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 23

24 Skoleåret Bak fra venstre: Kjell Bastesen - Leif Dahl - Leander Johansen - Arne Kr. Rødin Nyberg - Asbjørn Ulseth - Svein Ivar Skogstad - Asle Karlsen - Rune Adde - Botolf Myrvold - Øyvind Wilhelmsem. Solveig Limi (gift Hansen) - Arnhild Fjellbekkmo (Thom) - Kristine Sandøy (gift Stiansen) - Inger Hovelsen (Turbekmo) - Kari Mette Ellingsen - Irma Synnøve Ebbestad (gift Engebretsen ) - Liv Inger Nylund (gift Arnesen) - Aud Hagen (gift Pettersen) - Mary Olsen (gift Nilsen) - Turid Sandvik - Liv Larsen - Bjørg Luther (Fjellstad) - Jorunn Johnsen. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - hushjelp Gudrun Eliassen - assisent Gudrun Lien. (Se bilde fra 40 års jubileum på baksiden)

25 Skoleåret Bak til venstre: Jon Karsten Nyland - Hans Kristian Felberg - Arvid Mørkedalen - Per Chr. Larsen - Hans Einar Felberg - Einar Langeland - Ole-Christian Trolle Andersen - Aage Mellbye - Kjell Moritz Bakken - Jan Stebekk Gerd Gustavsen (Holtungen) - Unn Pettersen - Berit Hovde (gift Grozea) - Turid Moen - Karin Bergstø - Edith Seim - Marit Strøm (gift Ekerbakke) - Else Marie Dalene - Elin Kallestad - Petra Mikkelsen - Turid Utheim - Tordis Sunde - Anne Grethe Marcussen. Kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 25

26 Skoleåret Bak fra venstre: Anna Strandheim (gift Stokvik) - Jann Tomassen - Gøsta Rougnø - Kristen Elvebakk - Per Jonassen - Bjørn Øystein Strand - Trygve Gunnarud - Rolf Smenes - Harald Tinnesand - Bjørn Ramsdal - Ole Gerhard Kvitfjell - Gøril Olsen (Dragland). Evy Rønoldtangen (Trøhaugen) - Gudveig Lunde - Inger Marie Lindstad (Lizama) - Margareth Farstad - Eva Larsen - Elisabeth Nordli - Åse Auensen (Sigvartsen) - Anne Lund (Fevang) - Aslaug Kibsgård - Annie Haugen - Torill Housken (gift Brekke) - Kjellaug Sylte - Sonja Lyhus Husmor fru Hammerstad - assistent fru Åse Ødegård - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerine Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - hushjelp Gudrun Eliassen.

27 Skoleåret Bak til venstre Bjarne Fevang - Jan Erik Hulbak - Gaute Stangeland - Kai Bendixen - Arvid Mørk - Lasse Ramfelt - Jan Ståle Storøy - Werner Wennerstrøm - Per? - Leif Oskar Helland - Edmund Elvebakk. Else Marie Isaksen - Karin Tanø - Eva Gulbrandsen ( gift Roås) - Margareth Rose Karlsen - Per Jonassen - Mildrid Winter (gift Nilsen ) - Jorunn Elvebakk - Ellen Eira - Aud Iversen. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent fru Åse Ødegård - hushjelp Gudrun Eliassen. 27

28 Skoleåret Bak fra venstre: Rita Martinsen (gift Persia) - Edmund Demdal - Erik Johansen - Odd Paulsen - Arne Nesse - Paal Kjellid - Torstein Bernås - Edvard Larsen - Viktor Olsen -Tom Zeiffert Kristiansen - Eva Nilsen. Karin Elise Langemyhr (gift Syvertsen) - Kirsti Wold (gift Myrvold) - Turid Elvebakk (gift Mjønes) - Margareth Opsahl - Marit Holberg ( gift Gjedrem) - Anna Olsen (gift Oppigård) - Margareth Pedersen (gift Sundkvist) - Kirsten Ytterbø - Gerd Sandanger - Annlaug Kvalsund (gift Berg) - Marit Seldal (gift Johansen) - Elisabeth Kolling. Hushjelp Gudrun Eliassen - assisent fru Åse Ødegård - kokk Kari Kvam - lærerine Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - husmor Karen Grasaas.

29 Skoleåret Bak til venstre: Jon Magnus Anda - Harald Aas - Frode Bjånesøy - Viggo Stein Elvenes - Ingar Folstadli - Knut Bjarne Kjøde - Ole Johnsen - Arvid Høiberg - Per Erik Hanssen - Frank-Helge Johannessen - Fritz Merkesnes - Jørgen Holden. Trond Arnesen - Maj-Lisbeth Marman - Gro Onarheim (gift Anda) - Berit Liliian Johansen - Eva Åmbakk (gift Gundersen) - Turid Gloslie (gift Olsen) - Herdis Alise Pettersen - Kari Marie Myrhol - Kari Thoresen - Oddlaug Markussen (gift Karlsen) - Mira Zuckermann - Lars Sundet. Assisent fru Åse Ødegård - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - Kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna-Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - husmor Karen Grasaas. 29

30 Skoleåret Bak til venstre: Svenn Roger Haugen - Gunnar Hansen - Knut Syvertsen - Fred Haugen - Kjell Steinar Jørås - Åge Sandnes - Paul Hellan - Øyvind Ystheim - Dag Hafstad - Trond Fjær. Astri Jensen ( gift Garaguso) - Aud Hovde (gift Høiberg) - Torill Lorentzen - Mona Espeland (gift Helland) - Mette Emilie Kaupang (gift Kristiansen) - Erna Haugan (gift Nilsen) - Cornelia Tonette Mehlum - Aslaug Kristiansen - Bente Holberg ( gift Bjånesøy) - Aud Røstad - Karin Brekke - Anne Marit Nøstvik (gift Karlsen) - Bente Brevik - Britt Annie Olsen. Kokk Kari Kvam - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - assistent fru Åse Ødegaard - lærerinne Inger Bjørndal - Bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinnen Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - navn/stilling? - husmor Karen Grasaas.

31 Skoleåret Bak fra venstre: Vidar Simonsen - Kyrre Andersen - Arne Jacobsen - Kåre Egeland - Arne Olav Løvik - Svein Olav Mikaelsen - Ole Martin Husby - Ulf Aasen - Steinar Langerud - Kåre Neeraas. Inger Gram Olsen - Astri Jensen (gift Garaguso) - Anny Ødegård - Unni Andersen - Lise Marie Nygaard (gift Nyberg) - Oddvei Irene Haugen - Grete Olsvold (gift Elvebakk) - Berit Lie - Rigmor Østberg (gift Kjøde). Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - husmor Karen Grasaas - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - navn/stilling? 31

32 Skoleåret Bak til venstre: Thore Thomassen - Tore Karlgård - Bernt Roald Haugen - Leif Haugje - Rune Anda - Arne Jacobsen - Ulv Aasen - Aslak Hansen - Tor Eigil Ruud. Svanhild Storsveen - Mette Thoresen - Oddveig Haugan (gift Nysted) - Marit Lundeland - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - Marion Moberg - Inger Marie Tømmerås - Rita Kirkerød (gift: Rosland) - Gunn Lisbeth Nilsen (gift: Haug) - Sigrunn Andersen. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - asissent Fru Åse Ødegård - lærer Strøm - husmor Karen Grasaas - vaktmester Martinius Kleven - lærerinne Kari Desserud - navn/stilling? 32

33 Skoleåret Bak fra venstre: Bernt Roald Haugen - Roar Trulsvik - Tor Steinar Cross - Leif Haugje - Rolf Arntzen - Alf Kjeldsrud - Kjell E.Selnes. Jan Fraas - Solveig Heinonen - Randi K. Havikhagen (gift Smenes) - assistent fru Åse Ødegård - Inger Marie Kjos - Knut Ljostveit. Kokk Kari Kvam - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - lærerinne Kari Desserud - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærerinne frk Selnes - vaktmester Martinius Kleven. 33

34 Skoleåret Bak fra venstre: Tor Steinar Gross (Pedersen) - Kjell Emil Selnes - Geir Arve Olsen - John Nordtorp - Emil Steinar Leinebø - Jarle Bolsø - Olav Aassestrand - Egil Atle Kjellevold - Roger Lygre. Eli Sørum - Liv Eva Stø (gift Røine) - Randi Kristine Havikhagen (gift Smenes) - Gunna Simensen - Liv Carlson - Knut Ljostveit - May-Britt Litsheim - Oddbjørg Storøy - Mary Jane Xanthopoulos - Britt Barman Wold - Mona Nørbech. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - assistent Nelly Høgberg - lærer Kari Desserud - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærer Randi Selnes - assistent fru Åse Ødegård - vaktmester Martinius Kleven.

35 Skoleåret Bak fra venstre: Bjørn Røine - Jarle Aksnes Bolsø - Torleif Hoff - Dan Terje Møhlenberg Pedersen - Jon Martin Brauti - Emil Steinar Leinebø - Berge-Johan Grødeland - Olav Aasestrand - Kim Astor Løken - Egil Atle Kjellevold. Bjørg Gurine Storesund (Thoresen) - Liv Eva Stø (gift Røine) - Audhilde Alvestad (gift Letterud) - Anlaug Sørhaug - May Britt Litsheim - Liv Carlson - Britta Barman Wold - Jorunn Vestgård (gift Håverstad) - Mona Nørbech. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - vaktmester Martinius Kleven - lærerinne Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærer Erling H. Gulbrandsen - assisent Karin Feldberg - assisent fru Åse Ødegård. 35

36 Skoleåret Bak fra venstre: Kim Astor Løken - Adolf Per Standal - Øystein Ådnanes - Terje Hovland - Ole Kristian Kolstadbråten - Per Martin Thoresen. Øyvind Hougum - Jon Martin Brauti - Ole Petter Kongelf - Rita Elise Sivertsen - Oddbjørg Marie Bjelland - Torleif Hoff - Hermann Sundby. Kokk Kari Kvam - lærer Erling H.Gulbrandsen - lærerinne Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - assisent Karin Felberg - assisent Fru Åse Ødegård - vaktmester Martinius Kleven. 36

37 Skoleåret Bak fra venstre: Hermann Sundby - Åge Sørhaug - Øyvind Hougum - Adolf Per Sandal - Dagrunn Helene Fredheim - Ole Kristian Kolstadbråten - Øystein Ådnanes - Tom? - Geir Henry Nordby. Vaktmester Martinius Kleven - assisent Karin Felberg - lærer Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - assisent fru Åse Ødegård. 37

38 Skoleåret Vi har ikke lykkes i å få tak i bilde fra nevnte skoleår. Kanskje det dukker opp senere? 38

39 Skoleåret Bak fra venstre: Harald? - Albert? - Agvald Ingvalsen - Arild Vattøy - Tom Erik Hansen - Roy? Lærer Erling H. Gulbrandsen - Rolf? - Aud Mary Brynhildsen - Maritin? - Oddbjørn Vågen - Jon Sagen - vaktmester Martinius Kleven. Foran fra venstrekokk Magna Elisabeth Dedriksen - Gudrun? (stilling?) - Britt? (stilling?) - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Ruth Fjelberg - assisent Karin Felberg - assisent fru Åse Ødegård 39

40 50 årsjubileum 29. mai for de som gikk på Alm skole Bildet er tatt i bakgården ved Alm skole Bak fra venstre: Halvor Langland, Sande i Vestfold, Guttorm Karlsen, Flaktveit (Bergen), Jarle Lid, Oslo, Oskar Nilsen, Oslo. Oddlaug Kjølleberg, Mo i Rana. Aud Berit Johnsen,Ulset, Bergen, Aslaug Karlsen, Bodø, Eirik Arnljot Næstvold,Trondheim, Else Evensen, Trondheim, Unn Borgin Walbækken, Hønefoss. Turid Grøndahl, Oslo. Bestyrer Johan Sæbø, Oslo, lærer Karlotte Sæbø, Oslo, Torbjørn Tokle, Isfjorden, Jorun Ruth, Skagen (Danmark), Marie Pettersen, Stjørdal årsjubileum 31. aug for de som gikk på Alm skole Bildet er tatt på Klækken hotell på Hønefoss. Stående til venstre: Kristine Stiansen, Molde - Leif Johnny Dahl, Oslo - Inger Turbekmo, Husbysjøen, - Kari Mette Ellingsen, Oslo - Leander Johansen, Trondheim - Liv Arnesen, Porsgrunn - Svein Ivar Skogstad, Oslo - Mary Nilsen, Tromsø - Asle Karlsen, Bergen - Aud Pettersen, Trondheim - Rune Adde, Sætre i Hurum- Bjørg Fjellstad, Sætre i Hurum - Jorun Damberg, Hannover i Tyskland. Sittende fra venstre: Kjell Bastesen, Sandnessjøen, nå i Oslo, assisent Oddrun Lien Forberg, Sjåk i Gudbransdalen - lærer Inger Bjørndal, Jevnaker - bestyrer Per Sigmund Bjørndal, Jevnaker. Vi anbefale andre å feires på Klækken hotell, da det ikke er langt til Alm skole. Alm skole er blitt så forandret innevendig. Nå heter det Steinerskolen, en privat barneskole. (Kari Mette Ellingsen.)

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER Det historiske tilbakeblikk er nå kommet til loge nr. 2 i Aust Agder. Loge nr. 51 Fortuna ble opprettet 25. mai 1975. Under ser vi bildet av det

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG.

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 2 2013 Sommerandakt Da jeg skriver denne andakten til sommernummeret av kirkebladet er det tidlig søndag morgen, 1. pinsedag, 19. mai. Utenfor

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg.

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 1 2010 Den store gleden Jeg har skrevet ei bok som heter Den doble sorgen. Det er noen år siden nå, og enda flere år siden jeg opplevde det

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Likestillingens mangfoldige veier side 8. veier. Pythagoras og hans orden. orden side 10

Likestillingens mangfoldige veier side 8. veier. Pythagoras og hans orden. orden side 10 1 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang Likestillingens mangfoldige veier side 8 veier Intervju med Brita Leganger Johnsen side 4 Pythagoras og hans orden orden side 10 Rebekkaloge

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Teknisk arrangør: Bergen Døvesenter M/S Jupiter og Holiday Inn Newcastle City 19.-23. mai 2005 Torsdag 19. mai 2005 12.45:

Detaljer

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Gammene ved Skaidivann. Foto: Anthon Sivertsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs Nr. 1 Vinter 2008 37 Årgang Med sikker kurs Etter en lang periode med opplæring av embedsmenn og instruksjon i loger og leire staker Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust Agder ut kursen for den videre

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 6 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Foto: Nina Dreyer: «Grefsheim Gård» ønsker alle sine lesere en fredfull jul og et riktig godt nytt år! Intervju med Asbjørn Bekken side

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 1. April 2011. God Påske! Foto: Finnmark Dagblad 45. årgang. Nr. 1. April 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Foto: Finnmark Dagblad Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 I dette bladet: Invitasjon til julematmøte 23. november Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente

Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente 3 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Loge Færder feirer 50-årsjubileum side 6-7 Det første kjente Intervju med Selle Marie Horntvedt side 4 logemøte side 12-13 Instituering

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene.

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene. Blomster på dagen! Spennende! Vi gratulerer dagens norgesmestere; Thor Erik Hoftaniska og Jon Aabye i Monrad Par, og Arve Farstad, Geir Helgemo, Jorunn Olsen Olsen og Marianne Harding! Mandag ble en spennende

Detaljer

Bladet 5 02 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 80. årgang

Bladet 5 02 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 80. årgang 5 02 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 80. årgang Intervju med Helene Rane side 4 5 Presentasjon av SOS-barnebyer side 8 9 Intervju med SGM Jon R Petersen side 12 14 Stor Sire har ordet

Detaljer

Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu

Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu 5 Oktober 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 5-2010 Side 03 Leder: Fra

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer