ELEV-BILDER. fra Alm skole Per Sigmund og Inger Bjørndal i april Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEV-BILDER. fra Alm skole1948-1977. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april 2002. Karlotte og Johan Sæbø i mai 2004."

Transkript

1 ELEV-BILDER fra Alm skole Kari Mette Ellingsen og Rune Anda har samlet bildene. Bildene finnes også på internett: Karlotte og Johan Sæbø i mai Foto: Kari Mette Ellingsen. Per Sigmund og Inger Bjørndal i april Foto: Kari Mette Ellingsen. 1

2 1 2 3 Innhold skoleår: ) Alm Pensjonat, Ringerike før krigen. Vi ser låven til venstre. 4 2) Vi ser låven på høyre side av bildet. Mabel Birkenes sier at hun ikke har sett låven der da hun gikk på Alm skole Låven brant ned, og restene ble fjernet. Vi kjenner ikke brann-årsaken. 3) Utsikt Nordehov med Alm skole i forgrunnen. 4) Se til høyre. Der ser vi merke etter låven (lys felt) på tomten. Billedtekst: Kari Mette Ellingsen. 2

3 Tegn og Tale (nå: Døves Tidsskrift ) nr. 1, 1948: Alm gård kjøpt til skole for døve Utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte, hvis beskytterinne er Kronprinsesse Märtha, har i disse dager kjøpt den vakre eiendom Alm gård i Åsbygda i Norderhov. Institusjonens hjelpestikker har bidratt med over halvparten av kjøpesummen. På eiendommen skal settes i gang en skole for videre opplæring av unge døve og tunghørte. Døvelærer, fru Puntervold Bjørnsen, er tilsatt som leder. En håper å kunne ta inn første kull etter nyttår. 3

4 På bildet - som er fra innvielsen i mars ser vi fru Braae-Johannessen i midten foran bordet og ved siden av henne til høyre er Direktøren for spesialskolene Marie Pedersen. Bakerst, stående fra venstre nr 3 lærer Per Anderson og nr 4 bestyrer Astrid Puntervold Bjørnsen. Direktør for fyrstikkfabrikk Frølich (?). Det var han som skaffet pengene til skolen ca ,- kroner ved salg av fyrstikker til fru Braae-Johannessen. Hun hadde flere innflytelsesrike venner som hjalp henne med innsamlingen til opprettelse av Alm skole. Hun hadde to døtre og en sønn som er sammen med sin frue på bildet. Ellers var det en venninne til fru Braae- Johannessen fra et sted utenfor Trondheim på bildet, ellers vet Mabel Birkenes (som vi lånte bildet av) ikke navn på de andre. En av dem var skoleforstander og besøkte døveskole noen ganger. Bestyrer Langåker fra Skådalen sees stående til høyre på bildet. Det var også en som var sønn til en lærer på Trondheim døveskole. Han het Fridjof(?). Han skrev en gang en bok om døve fra døveskolen. Styret i utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte, 1948 Formann fru Inga Braae-Johannessen Direktør Trygve Kielland Konsul O. Braae-Johannessen Fru Elisabeth Hjelm-Hansen Fru Fredrikkee Høe Fru Sigrid Melhuus Skolestyrer Ludvik Langaaker Alm skole-hefte Vi er glad for å kunne tilby dette heftet til alle som er interessert i bilder fra Alm skole. Hvis ingen gjorde noe, hadde vel alt gått i glemmeboken? Det har lykkes oss å få tak i navn på de aller fleste. Men noen navn mangler, og vi vil være takknemlig for hjelp slik at vi kan oppdatere navnene, også på internett. Heftet koster kr 150 og kan bestilles hos Andata, Karlslia 20, 5252 Søreidgrend. Evt. over e-post: 4

5 Tegn og Tale nr. 2, 1948: Et framskritt Den videregående skole for døve i teoretiske fag er blitt en realitet. Endelig skal vi få anledning til å se en av våre drømmer gå i oppfyllelse! Vi har ventet lenge på dette øyeblikket og det er med store forventninger vi møteser åpningen av Alm skole for videregående utdannelse av unge døve og tunghørte. Nå skal vi ikke stille for store krav til skolen i det første år, da alt som er nytt og uprøvet må søke seg fram. Så også med Alm skole. Men opprettelsen av denne skole er et framskritt i den riktige retning, et meget stort framskritt som åpner muligheter for de unge døve og tunghørte som de ikke tidligere har hatt, og den gir de unge døve og tunghørte der har gode evner anledning til å utnytte dem. Den skoleplan som nå er sendt ut, er utarbeidet med omtanke, og bygger på en videreutdannelse av de kunnskaper de har tilegnet seg i barneskolen. Foreløpig skal skolen være ettårig, men det er meningen at den senere, når man har høstet en del erfaring også skal undervise i fag som benyttes ved de høyere skoler. Det er et imponerende løft Utdannelsesfondet her har tatt for å hjelpe de unge døve og tunghørte til bedre utdannelsesmuligheter. At det er et lenge følt savn som nå er avhjulpet, det vet vi som selv er døve, og det gleder oss at forståelsesfulle mennesker nå har tatt saken opp og gjennomført den. Denne skolen burde jo egentlig ha vært et statstiltak, men det ser ut som om myndighetene ikke er merksamme på hvor meningsløs dårlig utdannelse de døve får. Eller kanskje de ikke vil være merksamme på det? At det ble private som tok opp saken med videregående skole for unge døve og tunghørte og som også løste den, tjener disse desto mere til ære. Og man kan være sikker på, at man har de døve med seg i full erkjennelse av det store arbeid de har nedlagt ved opprettelsen av Alm skole. En sak som denne, hvor så mange har ytret sin innsats og gjort sitt til å nå et så strålende resultat, vil det kanskje ikke være riktig å nevne navn. Men jeg tror ikke jeg går noens ære for nær eller at noen tar meg ille opp når jeg allikevel trekker fram et, nemlig initiativtageren og sjelen i det hele fru Inga Braae-Johannesen. Det er beundringsverdig å se med hvilken energi hun har gått opp i sitt arbeid for å løse denne skolesaken på en så hurtig måte som mulig. Hun forsto at hurtig hjelp var dobbelt hjelp! På en glimrende måte organiserte hun utdannelsesfondet, stiftet underavdelinger over hele landet, satte i gang en storstilet reklame for saken og satte alle dets medarbeidere og hjelpeforeninger i sving. Det var ikke noen lett oppgave hun hadde tatt på seg og det har nok vært mange vansker å kjempe med. Hun har nok også møtt mistro og jeg skal villig innrømme at vi stillet oss noe skeptisk i begynnelsen. Men rett skal være rett! Fru Inge Braae-Johannesen skal i dag ha honnør for det verk hun har utført. Vi tar hatten av for Inge Braae-Johannesen og gleder oss med henne over at oppgaven er brakt vel i havn. Red. (Finn Johansen.) 5

6 Tegn og Tale nr. 2, 1948: Foreløpig plan for alminnelig skole for unge døve og tunghørte på Jevnaker Skolen er opprettet av Utdannelsesfondet for unge døve og tunghørte. H. K. H. Kronprinsesse Märtha er Fondets beskytterinne. Formann i Fondets styre er fru Inga Braae-Johannessen. Skolen ligger i Norderhov, ca. 7 km nordøst for Hønefoss, ca. 4 km sydvest for Jevnaker st. Bergensbanen. Skolen ligger ca. 300 m.o.h. i et utmerket terreng for sport, sommer som vinter. Det er god forbindelse buss Oslo - Hønefoss - Jevnaker, Alm stoppested. Alm skole er en internatskole, og er beregnet på å kunne ta ca. 25 elever, gutter og jenter. Skolen står under kontroll av Statens direktorat for døve-, blinde- og åndssvakeskolene. Skolens mål er å gi elevene en videregående teoretisk almenopplæring, bygget på avsluttet barneskole (døveskole). Foreløpig er kurset av ett års varighet. Skoleåret varer fra januar til desember. Det undervises i følgende fag: Kristendomskunnskap, Norsk m. øvelse i artikulasjon og munnavlesning, Litteraturhistorie, Samfunnslære, Regning, Naturkunnskap, Historie, Geografi, Tegning, Kroppsøving, Håndarbeid. Dagsorden: Frokost kl. 08,15 Undervisning kl. 09,00-13,35 Middag kl. 14,00 Lekselesing kl. 15,00-16,15 Eftermiddagsundervisn. kl ,15 Aftensmat kl. 19,30 I seng kl. 21,30 Elevene skal selv stelle sin seng og ordne i sitt soverom hver morgen før frokost. Elevene får vasket sitt tøy, og mindre reparasjoner blir utført, dels av elevene selv, dels av skolens internatpersonale. Elevene skal ved ankomsten til skolen ha med det nødvendige av klær, undertøy, strømper, lommetørklær, navnet, toalettsaker etc., rasjoneringskort. Alle henvendelser angående skolen skjer til skolens styrer, Alm skole, Jevnaker. 6

7 De døves venn fyller 80 år I morgen er fru Inga Braae Johannessen 80 år. Den gamle dame er fremdeles så vital og humørfylt at en ikke skulle tro at hun har nådd en så høy alder. Og fremdeles brenner hun for den saken hun har kjempet fram: fortsettelsesskolen for unge begavede døve og tunghørte. Hennes egen tunghørthet ble drivfjæren i dette arbeid. Det pinte henne at de døve skulle være utestengt fra all videreutdannelse og bare var henvist til de sju årene på døveskolen. Da kom de ikke lenger enn til å kunne lese en enkel lettfattelig bok og så gå ut i arbeidslivet i et eller annet håndverk. Men det er så mange begavede unge døve som burde få videreutdannelse, mente fru Braae-Johannessen. I 1938 begynte hun å arbeide for saken. Det var mange vansker som skulle overvinnes, men hun gikk ikke trett. I 1940 stiftet hun et fond for unge døve og tunghørte, det vokste etter hvert, til økonomien var sikret, og man kunne kjøpe eiendommen Alm i Jevnaker til fortsettelsesskole for døv ungdom. Åtte år (1948) etter ble skolen åpnet. Kronprinsesse Märtha sto som beskytter, og fru Braae- Johannessen kunne se et positivt resultat av sitt arbeid. I flere år ble skolen drevet ved midlene av Utdanningsfondet til den ble skjenket staten som gave. Men den er likevel uløselig knyttet til fru Braae-Johannessens navn. Det er takket være hennes enestående energi og kjærlighet til oppgaven: å skape lettere vilkår for ulykkelig stilt ungdom at skolen i dag eksisterer, og fondet til beste for de døve - det er på kroner - skal bære hennes navn. Det er en takk som hun setter umåtelig pris på. Hun er også tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Fru Inga Braae-Johannessen tilbringer 80-årsdagen på Studenterhjemmets hotell hvor hun bor, og det vil nok strømme mange hilsener inn til henne fra mennesker som vil takke henne fordi hun aldri ga opp.hun har i sannhet vært en ildsjel. Dagbladet 25. august

8 Tegn og Tale nr. 17, 1958 (1. oktober) Styrer Sæbø har forlatt Alm skole Det var med vemod vi mottok budet om at bestyrer Sæbø (bildet) og frue skulle forlate Alm skole for å overta ledelsen av den nye skolen for tunghørte på Vikhov i Trøndelag. Vi kan likesom ikke riktig tenke oss Alm skole uten bestyrerparet Sæbø, og vi vet at de vil bli savnet av all den døve ungdom som har hatt gleden av å være deres elever og som både titt og ofte la veien til Alm skole for å hilse på det populære bestyrerpar. Bestyrer Sæbø er en dyktig administrator og har en sjelden evne til å ta elevene på den rette måten. De betraktet ham ikke bare som en bestyrer, men også som en god venn og kamerat. Personlig vil jeg takke bestyrerparet Sæbø for all den vennlighet jeg møtte ved mine besøk på Alm skole, og ønske dem lykke til i deres nye gjerning på Vikhov. Red. Per Bjørndal ny bestyrer Den nye bestyrer på Alm skole heter Per Bjørndal. Han har i lengre tid vært lærer på Skådalen off. skole for døve og er kjent som en dyktig og høyt ansett døvelærer. Vi ønsker bestyrer Bjørndal og frue lykke til, og håper de på Alm skole vil finne et virkefelt som blir til glede og velsignelse. Red. Alm-løype Elevene på Alm skole laget egne skiløpye nærmest skolen. Tegningen under er fra Kanskje noen vil kjenne igjen terrenget og skiløypen? 8

9 Tegn og Tale nr. 2, 1949: En dag på Alm Det er lørdag morgen. Klokken er halv åtte, og rundt på soverommene smeller det i dører som går opp. Fra nu og til kl. 8 er det et renn i ganger og trapper uten like. Rommene blir ettersett før elevene går ned. Frokosten er kl. 8,15, og skolen begynner kl. 9. Skoletiden er fra 9 til 1,35. I den teoretiske opplæringen er hovedvekten lagt på norsk og regning, men samfunnslære og historie er også av de viktigste fag. Undervisningen foregår helt uten tegnspråk. Fra halv 2 til litt før 2 er vi ute og trekker frisk luft før vi spiser middag. Etter middag stormer alle elevene ut i biblioteket for å få tak i aviser, som blir lest grundig av elevene her oppe. Det første jeg slår opp på i avisen er sportssiden, dernest kommer det som skjer ute i den vide verden. Politikk diskuterer jeg så ofte jeg kan med Hans Nygård. Han er den eneste foruten meg som interesserer seg for politikk. Vi er ikke bestandig av samme mening, men det er jo bare riktig. Fra halv 4 og utover leser vi lekser, men om lørdagen har vi fri. Denne lørdagen var det bestemt at pastor Hammer skulle komme hit til Alm. 3 av guttene gikk ned til holdeplassen for å følge ham opp. Pastor Hammer hadde med seg en del småfilmer som han skulle vise fram. Tenk at vi virkelig skulle få se film her oppe på Alm! Det var litt av en overraskelse! Forestillingen begynte kl. halv 9 i dagligstuen. Veggen over peisen gjorde tjeneste som lerret, noe jeg syntes var merkelig. Jeg trodde veggen ville bli brent når strålene traff den, eller i det minste brunsvidd! Først ble det vist en film om arbeidet blant de vanføre. Det vistes noen av de storstilte tiltak som er satt i verk for å hjelpe de vanføre. Deretter så vi en ung dame fra Tønsberg, som hadde mistet begge armene sine. Sp måtte hun lære opp benene sine. Og det var helt fabelaktige ting hun viste av sine ferdigheter. Men hva måtte ikke dette ha kostet av øvelse om og om igjen? Først nå gikk det til fulle opp for en hva det vil si å ha armer og hender som en ellers ikke legger stort merke til. Som avslutning ble det vist en helt fabelaktig, lattervekkende film, en barnekomedie. Aldri har jeg noen gang sett en slik film. Ja, den var morsom at jeg faktisk glemte å le! Dermed var vi ferdig. Vi takket for forestillingen og gikk opp og la oss. Men hvordan jeg enn vendte og snudde meg, var det ikke mulig å få sove. Jeg hadde fått så mye å tenke på etter det jeg hadde sett. Leif Åsen. Slik fikk Rune Andas far melding om opptak på skolen: 9

10 Skoleåret Fra venstre: Bestyrerinne Astrid Puntervold Bjørnsen - elever: Jan Johansen - Sven Torgersen - Leif Åsen - Mabel Birkenes - Gerd Andersen (Birkenes) - Wendla Haugen (gift Pedersen) - lærer Per Anderson. En av de som var blant de første elevene, Mabel Birkenes, fortalte at de første elevene begynte på Alm skole fra mars 1948 til juni Elevene syntes det ble for kort skoletid for dem så de ønsket å fortsette fra høsten 1948 og fram til Høsten 1948 kom det 9 nye elever som ble slått sammen med de 6 gamle elevene. Det nye skoleåret varte fra høsten 1948 til juni

11 Skoleåret Øverst: Lærerinne fru Karlotte Sæbø og Bestyrer Johan Sæbø. Oppe fra venstre: Kari Os - Kokk Emma Gruer - husmor Eli Aannes - vaktmester Alf Sørby - hushjelp Hedvig Wærnersen? - lærerinne fru Ingrid Bølling - Marit Kvaale. Miden fra venstre: Jorunn Bjerke (gift Atlinski) - Målfrid Gerd Øverby (Johansen) - Marie Ofstad - Jorunn Danielsen - Astrid Ramsgrø - Anne Margrete Haug - Helene Sæter (gift Hansen) - Kari Tjønneland (gift Samuelsen) - Ragnhild Opsal (gift Rekkedal). Nederst fra venstre: Egil Thoamassen - Arne Handberg - Per Ulvestad - Ørnulf Holstad - Karl Gunnar Bjørnsen - Erling Skriden. 11

12 Skoleåret Stående fra venstre: Tore Evensen - Elsa Nilsen - Jan Åsholt - mann navn? Navn? - Sverre Vang. De gikk på ordinær framhaldsskole og var tunghørt (ikke døve). 12

13 klasse Stående fra venstre: Magnhild Pedersen - Aud Berit Opsahl (Heggem) - Gyda Steinstø (Einemo) - Lærer Os - Ruth Kringler (Baade) - Bjørg Andersen (Torgesen) - Annie Rølstad - Svanhild Budal (Nordby). Erik Andresen - Helge Tufte - Per Byvold. 3. klasse Stående bakerst fra venstre: Harold Teodore Nielsen - Peder Nyset - Arnfinn Lunstad - Ingvald Trondsen. Stående foran fra venstre. Lærer navn? - Ruth Nilsen - Thora Kåta - Eva Andreassen. Nederst fra venstre: Lui Røberg Olsen - Johannes Stenseth - Reidar Brenden. 13

14 Alm skole Skoleåret : Alm skole var innstilt (stengt) dette skoleåret pga. dårlig økonomi. Opplyst av Harold Nielsen via Kari Mette. 14

15 Skoleåret Stående fra venstre: Berit Bitten (Johansen) - Inga Kvaale - Elisabeth Lupke - Unn Borgvin Walbækken - Ragna Almaas (gift Svare) - Sverre Wang - Sigrid Riise (gift Wang) - Bjørg Jorun Johansen (Frydenlund) - Leonard Høgset. Ukjent - Oddny Eidissen (gift Kristiansen) - Berith Haugland De to barna er Marit og Viggo, barna til Sæbø. 15

16 Skoleåret Bak fra venstre: Oskar Nilsen, Asbjørn Mogstad - Erik Brathen - Erik Næstvold - Halvor Langeland - Torbjørn Tokle - Guttorm Karlsen - Jarle Lid. Jorunn Ingebritsen (gift: Ruth) - Marie Pettersen (gift: Fjellstad), Unn Borgvin (gift Walbækken) - Lita Stiberg - Ellinor Halvorsen (Johansen) - Aud Åkenes (gift: Johnsen) - Liv Åkenes (Finnseth) - Turid Grøndahl - Else Rambjørg (gift Evensen) - Oddlaug Elvebakk (gift: Kjølleberg). (?) - Vaktmester Knut Henden - lærerinne fru Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - lærerinne Margareth Sigurdsen (Henden) - assisent Berit Mollekleiv. (Se bilde fra 50 års jubileum på baksiden) 16

17 Skoleåret Bak til venstre: Asbjørn Mogstad - Thomas Stavenes - Kjell Beck - Torbjørn Tokle - Roy Strande - Einar Oterholt - Eivind Kalnes - Lars Tingelstad - Roar Pedersen - Guttorm Marvin Karlsen. Arvid Mussum - Berit Kristiansen - Marit? - Anne Marie Aas - Unni Lise Vincent - Bjørg Liknes - Anne Lise Rype - Solveig Stensland - Liv Bergan - Bjørg Birkeland (gift Langeland) - Per Overholdt. Husmor fru Hammerstad - vaktmester Knut henden - lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - Lærerinne Anna Margareth Sigurdsen (Henden) - assisent Nora Duengen. 17

18 Skoleåret Bak fra venstre: Reidar Brenden - Gunnar Sundby - Olav Espedal - Tove Hansen - Inger Elise Hanssen (gift Lid) - Tordis Lænn (gift Olsen) - Ellen Marie Nittenberg - Bjørg Birkeland (gift Langeland) - Lui Røber Olsen - Gudmund Bratting. Jorunn Bergh - Arvid Musum - Inger Lise Aas - Annbjørg Ofstad ( Hellestrøm) - Sara Sikko - Ruth Bruun - Anne Lise Rype - Liv Sletting ( gift Nyseth) - Lisbeth Irene Andresen - Ruth Høiåssen (gift Holstad) - Lillian Tofterud (gift Ermesjø) - Bjørg Liknes - Harold Theodore Nielsen. Husmor fru Hammerstad - assistent Gudrun Lien - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - Lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - assistent Nora Duengen - lærer Berit Fosse - hushjelp Gudrun Eliassen.

19 Skoleåret Bak fra venstre: Tor Inge Gausnes - Palmar Dyrhol - Knut Foshaug - Gunnar Sundby - Bjørn Undseth - Bjørn Harald Andresen - Bjørnar Anthonsen - Sigmund Olsen - Eivind Grindalen. Halldis Solvik - Unni Dalene ( Tofteland) - Solfrid Bergem ( Lid ) - Jorunn Bergh ( Winging) - Borgny Toresen ( gift Jegersen) - Ruth Høiåsen ( gift Holstad ) - Erna Solvik - Ellen Marie Nitteberg - Tove Hansen - Irene Kristensen - Berit Ellefsen ( Larsen). Husmor fru Hammerstad - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - lærerinne Karlotte Sæbø - bestyrer Johan Sæbø - navn/stilling? - navn/stilling? 19

20 Skoleåret Bak fra venstre: Leif Emilsen - Toralf Ringsø - Arne Karlsen - Lorents Ness - Bjørn Arnesen - Lasse Mørk - Tore Wilgård Christiansen - Øivind Listan - Bjørn Bekkevold - Geir Jensen. Johnny Olsen - Ola Sande - Aina Tufte - Kari Sand - Bjørg Stangjordet - Tora Nisi (gift Pfeuffer) - Berit Lien (gift Halvorsen) - Elin Rønhovde (gift Buanes) - Synnøve Kvidal (gift Trondsen) - Gerd Konst - May Brandser (gift Sørensen) - Henrik Walter - Kari Lauritzen - Bjørn Kihle Halvorsen. Husmor fru Hammerstad - vaktmester Knut Henden - lærerinne Margareth Henden - lærerinne fru Sæbø og Bestyrer Sæbø - Per Sigmund Bjørndal (lærer eller forberedelse til å overta som bestyrer?) - assisent Gudrun Lien - hushjelp Gudrun Eliassen - navn/stilling?

21 Skoleåret Bak fra venstre: Børre Roås - Åge Lauritzen - Olav Valstad - Ole Elvesveen - Sigmund Næss - Malvin Birger Kvingedal - Egil Haugen - Arild Nilsen Berg - Tore Kristiansen - Jens? - Johan Hoff. Ivar? - Sidsel Olga Bruflot - Haldis Framnes (gift Høiberg) - Torbjørg Røysland (gift Fiskegård) - Unni Lisbet Meyer (gift Arnesen ) - Berit Lien (gift Halvorsen ) - Else Marie Sandbakken (gift Undlien) - Herbjørg Jensen (gift Hansen) - Kari Lauritzen - Astrid Sørlie (gift Wickstrøm) - Arne Stenberg. Husmor fru Hammerstad - navn/stilling? - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 21

22 Skoleåret Bak fra venstre: Odd-Johan Lillemyr - Gunnar Ringli - Kåre Mathisen - John Larsen (gift Sandell) - Egil Bjørkelid - Nils Chr Ihlen-Hansen - Inge Flatland - Trygve Bjerck - Skalg Huus - Svein Arne Peterson - Dan Erik Låvaas - Eirik Heggem. Fred Ekerbakke - Oddny Flemmen - Marie Elise Ovesen - Laila Risvold (gift Refsahl) - Martha Skarvatun (gift Magnussen) - Harriet Ebbestad (gift Landehagen) - Odine Bye - Liv Rauset - Johanne Jensen - Anny Wedø (gift Pedersen) - Anne Gloslie - Arild Bredesen. Husmor fru Hammerstad - hushjelp Gudrun Eliassen - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien.

23 Skoleåret Bak fra venstre: Gerd Kvingedal (gift Sande) - Gotthard Langeland - Alfred Vangen - Kurt Oksnes - Hans Erik Tofte - Ola Frogner - Vidar Gran - Kåre Helgesen - Jan Nilsen - Svein Albrigtsen - Leif? - Brit? Målfrid Johnsen - Ragnhild Kleven (gift Stenseth) - Mona Rismyhr ( gift Haugen) - Anniken Bull - Kari Sæthre - Unni Åsta Slemdal (gift Gran) - Aud Øverland (gift Karlsen) - Torill Gonsholt (gift Elvesveen) - Evy Johansen ( Solberg) - Inger Hagen (gift Micheltsen) - Kristin? - Anne Grethe Rødberg. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 23

24 Skoleåret Bak fra venstre: Kjell Bastesen - Leif Dahl - Leander Johansen - Arne Kr. Rødin Nyberg - Asbjørn Ulseth - Svein Ivar Skogstad - Asle Karlsen - Rune Adde - Botolf Myrvold - Øyvind Wilhelmsem. Solveig Limi (gift Hansen) - Arnhild Fjellbekkmo (Thom) - Kristine Sandøy (gift Stiansen) - Inger Hovelsen (Turbekmo) - Kari Mette Ellingsen - Irma Synnøve Ebbestad (gift Engebretsen ) - Liv Inger Nylund (gift Arnesen) - Aud Hagen (gift Pettersen) - Mary Olsen (gift Nilsen) - Turid Sandvik - Liv Larsen - Bjørg Luther (Fjellstad) - Jorunn Johnsen. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - hushjelp Gudrun Eliassen - assisent Gudrun Lien. (Se bilde fra 40 års jubileum på baksiden)

25 Skoleåret Bak til venstre: Jon Karsten Nyland - Hans Kristian Felberg - Arvid Mørkedalen - Per Chr. Larsen - Hans Einar Felberg - Einar Langeland - Ole-Christian Trolle Andersen - Aage Mellbye - Kjell Moritz Bakken - Jan Stebekk Gerd Gustavsen (Holtungen) - Unn Pettersen - Berit Hovde (gift Grozea) - Turid Moen - Karin Bergstø - Edith Seim - Marit Strøm (gift Ekerbakke) - Else Marie Dalene - Elin Kallestad - Petra Mikkelsen - Turid Utheim - Tordis Sunde - Anne Grethe Marcussen. Kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - assisent Gudrun Lien. 25

26 Skoleåret Bak fra venstre: Anna Strandheim (gift Stokvik) - Jann Tomassen - Gøsta Rougnø - Kristen Elvebakk - Per Jonassen - Bjørn Øystein Strand - Trygve Gunnarud - Rolf Smenes - Harald Tinnesand - Bjørn Ramsdal - Ole Gerhard Kvitfjell - Gøril Olsen (Dragland). Evy Rønoldtangen (Trøhaugen) - Gudveig Lunde - Inger Marie Lindstad (Lizama) - Margareth Farstad - Eva Larsen - Elisabeth Nordli - Åse Auensen (Sigvartsen) - Anne Lund (Fevang) - Aslaug Kibsgård - Annie Haugen - Torill Housken (gift Brekke) - Kjellaug Sylte - Sonja Lyhus Husmor fru Hammerstad - assistent fru Åse Ødegård - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerine Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - hushjelp Gudrun Eliassen.

27 Skoleåret Bak til venstre Bjarne Fevang - Jan Erik Hulbak - Gaute Stangeland - Kai Bendixen - Arvid Mørk - Lasse Ramfelt - Jan Ståle Storøy - Werner Wennerstrøm - Per? - Leif Oskar Helland - Edmund Elvebakk. Else Marie Isaksen - Karin Tanø - Eva Gulbrandsen ( gift Roås) - Margareth Rose Karlsen - Per Jonassen - Mildrid Winter (gift Nilsen ) - Jorunn Elvebakk - Ellen Eira - Aud Iversen. Husmor fru Hammerstad - kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - assisent fru Åse Ødegård - hushjelp Gudrun Eliassen. 27

28 Skoleåret Bak fra venstre: Rita Martinsen (gift Persia) - Edmund Demdal - Erik Johansen - Odd Paulsen - Arne Nesse - Paal Kjellid - Torstein Bernås - Edvard Larsen - Viktor Olsen -Tom Zeiffert Kristiansen - Eva Nilsen. Karin Elise Langemyhr (gift Syvertsen) - Kirsti Wold (gift Myrvold) - Turid Elvebakk (gift Mjønes) - Margareth Opsahl - Marit Holberg ( gift Gjedrem) - Anna Olsen (gift Oppigård) - Margareth Pedersen (gift Sundkvist) - Kirsten Ytterbø - Gerd Sandanger - Annlaug Kvalsund (gift Berg) - Marit Seldal (gift Johansen) - Elisabeth Kolling. Hushjelp Gudrun Eliassen - assisent fru Åse Ødegård - kokk Kari Kvam - lærerine Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - husmor Karen Grasaas.

29 Skoleåret Bak til venstre: Jon Magnus Anda - Harald Aas - Frode Bjånesøy - Viggo Stein Elvenes - Ingar Folstadli - Knut Bjarne Kjøde - Ole Johnsen - Arvid Høiberg - Per Erik Hanssen - Frank-Helge Johannessen - Fritz Merkesnes - Jørgen Holden. Trond Arnesen - Maj-Lisbeth Marman - Gro Onarheim (gift Anda) - Berit Liliian Johansen - Eva Åmbakk (gift Gundersen) - Turid Gloslie (gift Olsen) - Herdis Alise Pettersen - Kari Marie Myrhol - Kari Thoresen - Oddlaug Markussen (gift Karlsen) - Mira Zuckermann - Lars Sundet. Assisent fru Åse Ødegård - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - Kokk Kari Kvam - lærerinne Inger Bjørndal - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna-Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - husmor Karen Grasaas. 29

30 Skoleåret Bak til venstre: Svenn Roger Haugen - Gunnar Hansen - Knut Syvertsen - Fred Haugen - Kjell Steinar Jørås - Åge Sandnes - Paul Hellan - Øyvind Ystheim - Dag Hafstad - Trond Fjær. Astri Jensen ( gift Garaguso) - Aud Hovde (gift Høiberg) - Torill Lorentzen - Mona Espeland (gift Helland) - Mette Emilie Kaupang (gift Kristiansen) - Erna Haugan (gift Nilsen) - Cornelia Tonette Mehlum - Aslaug Kristiansen - Bente Holberg ( gift Bjånesøy) - Aud Røstad - Karin Brekke - Anne Marit Nøstvik (gift Karlsen) - Bente Brevik - Britt Annie Olsen. Kokk Kari Kvam - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - assistent fru Åse Ødegaard - lærerinne Inger Bjørndal - Bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinnen Anna Margareth Henden - vaktmester Knut Henden - navn/stilling? - husmor Karen Grasaas.

31 Skoleåret Bak fra venstre: Vidar Simonsen - Kyrre Andersen - Arne Jacobsen - Kåre Egeland - Arne Olav Løvik - Svein Olav Mikaelsen - Ole Martin Husby - Ulf Aasen - Steinar Langerud - Kåre Neeraas. Inger Gram Olsen - Astri Jensen (gift Garaguso) - Anny Ødegård - Unni Andersen - Lise Marie Nygaard (gift Nyberg) - Oddvei Irene Haugen - Grete Olsvold (gift Elvebakk) - Berit Lie - Rigmor Østberg (gift Kjøde). Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - husmor Karen Grasaas - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - lærerinne Anna Margareth Henden - Vaktmester Knut Henden - navn/stilling? 31

32 Skoleåret Bak til venstre: Thore Thomassen - Tore Karlgård - Bernt Roald Haugen - Leif Haugje - Rune Anda - Arne Jacobsen - Ulv Aasen - Aslak Hansen - Tor Eigil Ruud. Svanhild Storsveen - Mette Thoresen - Oddveig Haugan (gift Nysted) - Marit Lundeland - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - Marion Moberg - Inger Marie Tømmerås - Rita Kirkerød (gift: Rosland) - Gunn Lisbeth Nilsen (gift: Haug) - Sigrunn Andersen. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - asissent Fru Åse Ødegård - lærer Strøm - husmor Karen Grasaas - vaktmester Martinius Kleven - lærerinne Kari Desserud - navn/stilling? 32

33 Skoleåret Bak fra venstre: Bernt Roald Haugen - Roar Trulsvik - Tor Steinar Cross - Leif Haugje - Rolf Arntzen - Alf Kjeldsrud - Kjell E.Selnes. Jan Fraas - Solveig Heinonen - Randi K. Havikhagen (gift Smenes) - assistent fru Åse Ødegård - Inger Marie Kjos - Knut Ljostveit. Kokk Kari Kvam - kokk Magna Elisabeth Dedriksen - lærerinne Kari Desserud - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærerinne frk Selnes - vaktmester Martinius Kleven. 33

34 Skoleåret Bak fra venstre: Tor Steinar Gross (Pedersen) - Kjell Emil Selnes - Geir Arve Olsen - John Nordtorp - Emil Steinar Leinebø - Jarle Bolsø - Olav Aassestrand - Egil Atle Kjellevold - Roger Lygre. Eli Sørum - Liv Eva Stø (gift Røine) - Randi Kristine Havikhagen (gift Smenes) - Gunna Simensen - Liv Carlson - Knut Ljostveit - May-Britt Litsheim - Oddbjørg Storøy - Mary Jane Xanthopoulos - Britt Barman Wold - Mona Nørbech. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - assistent Nelly Høgberg - lærer Kari Desserud - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærer Randi Selnes - assistent fru Åse Ødegård - vaktmester Martinius Kleven.

35 Skoleåret Bak fra venstre: Bjørn Røine - Jarle Aksnes Bolsø - Torleif Hoff - Dan Terje Møhlenberg Pedersen - Jon Martin Brauti - Emil Steinar Leinebø - Berge-Johan Grødeland - Olav Aasestrand - Kim Astor Løken - Egil Atle Kjellevold. Bjørg Gurine Storesund (Thoresen) - Liv Eva Stø (gift Røine) - Audhilde Alvestad (gift Letterud) - Anlaug Sørhaug - May Britt Litsheim - Liv Carlson - Britta Barman Wold - Jorunn Vestgård (gift Håverstad) - Mona Nørbech. Kokk Magna Elisabeth Dedriksen - kokk Kari Kvam - vaktmester Martinius Kleven - lærerinne Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - lærer Erling H. Gulbrandsen - assisent Karin Feldberg - assisent fru Åse Ødegård. 35

36 Skoleåret Bak fra venstre: Kim Astor Løken - Adolf Per Standal - Øystein Ådnanes - Terje Hovland - Ole Kristian Kolstadbråten - Per Martin Thoresen. Øyvind Hougum - Jon Martin Brauti - Ole Petter Kongelf - Rita Elise Sivertsen - Oddbjørg Marie Bjelland - Torleif Hoff - Hermann Sundby. Kokk Kari Kvam - lærer Erling H.Gulbrandsen - lærerinne Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - assisent Karin Felberg - assisent Fru Åse Ødegård - vaktmester Martinius Kleven. 36

37 Skoleåret Bak fra venstre: Hermann Sundby - Åge Sørhaug - Øyvind Hougum - Adolf Per Sandal - Dagrunn Helene Fredheim - Ole Kristian Kolstadbråten - Øystein Ådnanes - Tom? - Geir Henry Nordby. Vaktmester Martinius Kleven - assisent Karin Felberg - lærer Eli Nervik - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Karen Grasaas - assisent fru Åse Ødegård. 37

38 Skoleåret Vi har ikke lykkes i å få tak i bilde fra nevnte skoleår. Kanskje det dukker opp senere? 38

39 Skoleåret Bak fra venstre: Harald? - Albert? - Agvald Ingvalsen - Arild Vattøy - Tom Erik Hansen - Roy? Lærer Erling H. Gulbrandsen - Rolf? - Aud Mary Brynhildsen - Maritin? - Oddbjørn Vågen - Jon Sagen - vaktmester Martinius Kleven. Foran fra venstrekokk Magna Elisabeth Dedriksen - Gudrun? (stilling?) - Britt? (stilling?) - bestyrer Per Sigmund Bjørndal - husmor Ruth Fjelberg - assisent Karin Felberg - assisent fru Åse Ødegård 39

40 50 årsjubileum 29. mai for de som gikk på Alm skole Bildet er tatt i bakgården ved Alm skole Bak fra venstre: Halvor Langland, Sande i Vestfold, Guttorm Karlsen, Flaktveit (Bergen), Jarle Lid, Oslo, Oskar Nilsen, Oslo. Oddlaug Kjølleberg, Mo i Rana. Aud Berit Johnsen,Ulset, Bergen, Aslaug Karlsen, Bodø, Eirik Arnljot Næstvold,Trondheim, Else Evensen, Trondheim, Unn Borgin Walbækken, Hønefoss. Turid Grøndahl, Oslo. Bestyrer Johan Sæbø, Oslo, lærer Karlotte Sæbø, Oslo, Torbjørn Tokle, Isfjorden, Jorun Ruth, Skagen (Danmark), Marie Pettersen, Stjørdal årsjubileum 31. aug for de som gikk på Alm skole Bildet er tatt på Klækken hotell på Hønefoss. Stående til venstre: Kristine Stiansen, Molde - Leif Johnny Dahl, Oslo - Inger Turbekmo, Husbysjøen, - Kari Mette Ellingsen, Oslo - Leander Johansen, Trondheim - Liv Arnesen, Porsgrunn - Svein Ivar Skogstad, Oslo - Mary Nilsen, Tromsø - Asle Karlsen, Bergen - Aud Pettersen, Trondheim - Rune Adde, Sætre i Hurum- Bjørg Fjellstad, Sætre i Hurum - Jorun Damberg, Hannover i Tyskland. Sittende fra venstre: Kjell Bastesen, Sandnessjøen, nå i Oslo, assisent Oddrun Lien Forberg, Sjåk i Gudbransdalen - lærer Inger Bjørndal, Jevnaker - bestyrer Per Sigmund Bjørndal, Jevnaker. Vi anbefale andre å feires på Klækken hotell, da det ikke er langt til Alm skole. Alm skole er blitt så forandret innevendig. Nå heter det Steinerskolen, en privat barneskole. (Kari Mette Ellingsen.)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 A: 1. Bård Langsåvold 1. Kari Stensen 2. Gunleif Krogstad 2. Anne Stine Haugen 3. Elin Beate Benberg 3. Tom Ketil Karlsen 4. Wenche Pedersen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 100 349 17* Gylt medalje 2 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 50 49 98 100 347

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Svarhopen Rundt Lysløypeløp

Svarhopen Rundt Lysløypeløp 28..25 - år MIX runde 2,3 km Thea Anderson 53 :4 Emmeli Brønmo Elden 8:55 Alvilde Bønå 537 3:25 Jonas Dahle 53 2:22 Jonette Evensen 538 3:26 Johannes Hamre 55 :52 Marthe Ulrikke Knoph 52 3:7 Bertine Lund

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram Grovfelt 30-skudd kl. 1 1. Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes Grovfelt 30-skudd kl. 2 Hold 1 0/0 Hold 2 0/0 Hold 3 2/0 Hold 4 Hold 5 5/2 0/0 30-skudd 07/02 1. Ulf Hendset Valsøyfjord 4/1 5/2 5/3 4/2

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005

FANGSTRAPPORT FOR LOENELVA 2005 Dato Type fisk Vekt Sone Fiskehøl Nr. Redskap Navn fiskar 15.07.2005 Laks 4,0 1 Saghølen 11 Sluk Robert Duinker 15.07.2005 Laks 3,5 1 Saghølen 11 Fluge Torleif Riple 15.07.2005 Laks 2,7 1 Hotelhølen 2

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Bjørn Trygve Eidsvoll 1949 2 Per Olav Lund 1951 3 Bjarne Sæther 1964 4 Oddbjørg Bakk 1956 5 Arne Schei 1953 6 Anne Alice Schei 1956 7 Stig Bolme Tørset 1956 Side

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer