Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling»"

Transkript

1 1

2 Innhold: Innhold Betraktninger Klubben:...3 Utvalg:...3 Ranheim friidrettshall:...3 Trenere:...4 Aktivitet:...4 Deltagelse på kurs:...4 Treningsgruppene...4 Prosjekter...6 Prestasjoner...7 Årets konkurransesesong...7 Innendørs stevner:...7 Utendørssesongen:...8 Oversikt over nasjonale medaljer året 2013: Egne arrangement Hjemmesiden: Samarbeidspartnere Regnskap Styrets sammensetning Styrets beretning Utvalg Engasjerte trenere Klubbrekorder Statistikk

3 Betraktninger Klubben: Ranheim friidrett har vokst seg til en stabil og stor klubb i Trondheimsregionen. Dette året har klubben hatt en medlemsmasse på aktive utøvere mellom 8 25 år. Vi får mange nye utøvere, men opplever også at vi minster noen på veien. Klubben har hatt som mål at alle skal kunne drive friidrett på hvert sitt nivå i løp, hopp og kast. Her har vi ikke nådd målet i vår eldste gruppe. Vi har ennå ikke klart å finne en trener med kompetanse og vilje til å favne unge og eldre utøvere med ønske om å drive med tekniske øvelser på ulikt nivå. Vi benytter nå eksterne trenere for de beste utøverne. For de yngre gruppene har vi for øvrig lagt oss på et nivå hvor alle får prøve seg på de fleste øvelser. Å ha en stor klubb innen individuelle øvelser krever et godt trenerapparat. Utfordringene i årene framover, vil kanskje være å kunne ivareta også våre flotte trenere på en så god måte at de ønsker å fortsette med frivillig arbeid i årene som kommer. Uansett vi får stadig gode skussmål for at Ranheim friidrett er en klubb hvor trivsel, miljø og treningsglede er sentralt! Utvalg: Ranheim friidrett fikk dette året flere nye ressurspersoner som styremedlemmer og i utvalgene; sportslig utvalg og arrangement. Disse har gjort en god jobb dette året. Samtidig har vi beholdt en del av våre «gamle» ressurspersoner som har bidratt med råd og hjelp. Å ha en viss overlapping når nye foreldre skal overta, har vært viktig for kontinuiteten. Ranheim friidrettshall: I år som i fjor, har dette blitt Ranheim friidrett sin hjemmearena. Her fyller klubben mandager og onsdager med utøvere fra 8 år senior. Vi har delvis klart å beholde samme treningsdager for klubbens forskjellige grupper. Dette håper vi gir en styrket klubbfølelse og et tettere samarbeid trenerne i mellom. Stavgruppa har for øvrig valgt å legge treningstiden til litt roligere perioder i hallen. Utendørs måtte vi også dette året også til Trondheim stadion for å trene når hallen stengte for våren, 1. Mai. Vi prøvde å ha noen treninger utendørs på Ranheim for de yngste gruppene. Men, da mange av våre trenere for de yngre gruppene også trener selv i den eldste gruppa, måtte vi følge deres treningsplan. Ranheim idrettspark har for øvrig ikke pr. d.d. treningsfasiliteter utendørs for friidrett etter at vårt friidrettsområde ble ødelagt ev utbygger og hovedlaget valgte å omprioritere området til andre formål. 3

4 Trenere: I 2013 har vi hatt en trenerstab som har omfattet både trenere med stort engasjement og faglig kompetanse på de eldre gruppene, og litt yngre trenere på de yngste gruppene. Å ha aktive utøvere som trenere, har vært en fin måte å organisere klubben på. Vi mangler fortsatt en teknisk trener i TG3, og flere trenere til TG2. Pr. d.d. har Ranheim friidrett sendt våre beste utøvere på lengde og høyde til eksterne trenere. Disse tar kun i mot utøvere som satser friidrett 100 % da de også har utøvere fra andre klubber. I stav har vi Geir Røssvoll som ivaretar denne gruppa på en god måte. Her er for øvrig nivået høyt. Dessverre måtte, Ola Skevik, trener gjennom minst 10 år, gi seg som ansvarlig i den eldste gruppa. Han vil fortsatt bidra i gruppa, men ikke som ansvarlig og heller ikke som den ressursen han har vært som bindeledd, talentspeider og pådriver. Han kommer til å bli et stort savn! Aktivitet: Klubben har i år som årene før, hatt et høyt aktivitetsnivå, både sportslig), arrangement og i styrearbeid. Vi har også bidratt med kompetanse på andre klubbers arrangement. Deltagelse på kurs: Treningsgruppene Treningsgruppe I (8 10år): Friidrett med lek som utgangspunkt for friidrett. Her har vi fortsatt med 2 treningsgrupper. En på mandag og en på osdag. Gruppene har fremdeles et tak på 30 utøvere, som nå viser seg å være et godt antall utøvere så fremt vi har trenere som kan ivareta utøverne. Mandagsgruppa har hatt stabile trenere med Silje i spissen. Denne gruppa er stort sett full og har oppnådd god kompetanse på trening for denne aldersgruppen. Onsdagsgruppa har vi slitt litt med. Her har vi hatt unge utøvere som trenere, men som har gitt seg etter skade/andre ønsker. I høst fikk vi nye trenere som nå har stått på for å etablere ei god gruppe. Disse skal ta aktivitetslederkurs i Denne gruppa har også i en periode hatt færre utøvere så jentene skulle få anledning til å etablere gruppa på egne premisser. 4

5 Treningsgruppe II (11 13år): Friidrettstrening med bredt fokus på løp, hopp og kast, teknikk og med variasjoner på treningene. Denne gruppa har hatt stabile, men få trenere dette året. Gruppa har bestått av mellom utøvere og trener 2 ganger i uka. Nå har vi et stabilt antall utøvere begge dager. Alle kommer ikke begge dager pga. andre treninger, og dette redder oss fra å få for mange utøvere på 2 trenere. Vi har hatt god hjelp i kontraktutøvere fra egen klubb og utøvere fra Strinda VGS som har tatt små grupper i perioder. Dette setter utøverne stor pris på! På denne gruppa opplever vi å miste mange utøvere til lagidrettene når disse øker treningsmengden eller forandrer treningstidene. Det er synd, men også forståelig da det sosiale i denne aldersgruppa er svært viktig for dem. Vi er for øvrig fornøyde da vi får positive tilbakemeldinger for treningene og miljøet når de slutter. Treningsgruppe III (14år senior): Friidrettstrening med fokus på løp, stav, teknikk, styrke, spenst og med ønske om å kunne få trener for flere tekniske øvelser. Denne gruppa har hatt fantastiske og engasjerte trenere gjennom flere år. Gruppa rommer for øvrig mange utøvere med stort aldersspenn og i svært forskjellig nivå. I løpet av året har gruppa ligget på stabilt 50 utøvere. Dette har ført til store utfordringer for få trenere som både har krevende utøvere på topp nivå, samtidig som de skal ivareta nye og unge utøvere med lite erfaring. For utøvere som satser friidrett, er dette ikke problem, men for utøvere som ønsker å drive friidrett uten prestasjonsfokus, blir dette et dilemma for både disse og trenerne. Klubben har greid å holde på utøvere opp til 28 år, men vi ser at skole og flytting gjør at mange ikke har mulighet til å holde samme fokus eller fortsette med friidrett. Uansett er dette ei flott gruppe hvor utøvere og trenere gjør et godt stykke arbeid for å komme videre. Treningsgruppe IV Mosjonister: Denne gruppa ble prøvd oppstart på i 2012 uten videre suksess. Om vi finner en engasjert trener, prøver vi igjen 5

6 Prosjekter Stavprosjektet: Geir Røssvoll har videreført sitt stavprosjekt fra 2012 med gode resultater. Her har vi nå landets beste stavhoppere i ungdoms/seniorklassen. I januar 2013 ble det arrangert landslagssamling for stavhoppere i Ranheim friidrettshall med Geir som landslagstrener og leder. Friidrettsskole: Ranheim friidrett arrangerte friidrettsskole for utøvere 8 12 år i slutten av april. Hovedansvaret hadde Kristin Skjervold og Geir Kristoffer Godtland som hadde dette som sin avsluttende oppgave i «ung leder» prosjektet. De gjennomførte ei flott helg med utøverne. Klubben arrangerte også en friidrettsskole på høsten, da med arrangementskomiteen som ansvarlig. Dette ble også et vellykket prosjekt, men med for få utøvere som ikke allerede drev med friidrett fra før. Bedre informasjon og reklame må til neste gang! 6

7 Prestasjoner Det har blitt satt flere klubb og kretsrekorder dette året: Odd Eken stav (4,90m), Ida Beate Østhus stav (3,80m), Vegard Jenset Øien 100m 10.91, 200m Siv Krakeli Sneen ble uttatt til holta prosjektet i sprint. Et prosjekt for landets beste sprintere. Siv ble også invitert til Bislet Games og løp en god 200m på Odd Eiken og Ida Beate Østhus ble tatt ut for å representere Norge i Nordisk innendørs mesterskap i Vaxjø i øvelsen stav Geir Røssvoll ble tatt ut som landslagstrener her. Kristina Reppe (J13) er en utøver vi kommer til å se mye til. Hun har deltatt på flere lokale og utenbys stevner og hatt gode resultat både på løp og hopp. En ung utøver med mye talent. Årets konkurransesesong Vi har også i år hatt mange utøvere med på mange stevner. Det ser fremdeles ut for at de yngste utøverne fortrinnsvis deltar på klubbens egne stevner. Dette nok fordi klubben har mange stevner jevnt fordelt utover året, og fordi dette er den tryggeste arenaen for både utøvere og foreldre. De eldre utøverne har deltatt på både lokale stevner, utenbys stevner og nasjonale stevner. Vi ser også at mange setter personlige rekorder på lokale stevner hvor de kjenner baneforhold og har sine rutiner. Det er derfor viktig at disse kan reise ut av komfortsonen og konkurrere mot andre utøvere og på andre arenaer. Dette året har vi også hatt færre jenter i seniorklassen med på stevner. Skolegang og «rusk» i kroppen, har gjort at disse har prioritert treninger framfor konkurranser. Innendørs stevner: På nyåret 2013 arrangerte Ranheim friidrett lokale småstevner for at utøverne skulle få litt konkurranseerfaring før UM / NM innendørs. Ellers ble det Nyttårsstevne og løpsstevne i Ranheim friidrettshall for at utøverne skulle få litt trening før NM og UM innendørs. Stavstevne innendørs på butikksenter i Sverige Stavhoppskarnevalen i Ørebro. Et spennende konsept med flere konkurranser med mye publikum. Her deltok Odd Eiken, Ida Østhus og Fredrik Weiseth. Denne helga ble det også arrangert Ørebro indoor stav stevne. NM Innendørs i Haugesund: Her sendte vi ikke så mange utøvere (5 stk) da dette er en lang og dyr reise. Her ble det 3 sølv: 2 i stav og 1 i stafett. I tillegg klubbrekord og kretsrekord i stav. UM innendørs i Steinkjer: Til dette mesterskapet i nærområdet, kunne vi sende en stor delegasjon på 21 utøvere så mange fikk prøve seg. Resultatet ble 3 gull, 4 sølv og 4 bronse. 7

8 Gull til Siv Krakeli Sneen UM innendørs i Steinkjer Bamselekene: Et mesterskap som Ranheim friidrett før sendte mange utøvere til, har nå blitt et stevne de få velger å besøke da vi nå har egen hall og det arrangeres flere stevner i regionen. Kristina Reppe dro for øvrig ensom ned til Hamar og Stange friidrettshall. Med gode resultater i lomma. Interkretskampen Krokom ved Østersund: En kretskamp mellom Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Jämtland og Herjedalen. Her ble flere av våre utøvere tatt ut til å være med: Emma K B Jakobsen, Ola Martin Gåsvær, Helle Abelseth Putz, Maria Steenvelt, Kristina Reppe, Eirik Resell, Martin Aune og Kristin Husøy. Dette er utøvere vi sikkert kommer til å se mere til i løpet av årene som kommer. Klubbmesterskap og Adventsstevnet i Ranheim friidrettshall: Dette er 2 stevner arrangert av Ranheim friidrett. Her deltok de fleste av våre yngste utøvere opp til 14 år. Her ble det også mange gode resultater og god stemning. Utendørssesongen: Dette har vært en idrettslig aktiv sesong. Spesielt for de eldre utøverne som må reise utenbys for å få gode konkurransevilkår. De yngre utøverne, opp til 12 år har stort sett deltatt på lokale stevner. Øya stafetten Trondheim stadion: Ranheim friidrett stilte med 9 lag til denne stafetten. 8

9 De yngste utøverne som deltok på øyastafetten KM Stafetter Trondheim stadion: Her deltok Ranheim kun med 3 seniorlag, 1 kvinner og 2 menn. Damelaget tok 1. plassen mens herrelagene tok 2. og 3. plassen bak Trondheim friidrett. Dalgårdstafetten - Dalgård: Her deltok vi med 1 jentelag år. Jentene var litt unge, men tok dette med godt humør og stor innsatsvilje. Idun, Ida, Marlene og Ylva med god innsatsvilje Stafett NM Sandenes: Her deltok Ranheim friidrett med 1 lag, menn senior. Dette var våren da ingen kunne stille, og klubben kunne bare sende en liten gruppe. Det ble en 5. og 6. plass denne gangen. Jonas, Sparebank 1 stevnet vår Trondheim stadion: Det største friidrettsstevnet i Sør-Trøndelag på våren. Her ble det mange gode resultater og mange deltagere. Trondheimsleikene og Stjørdalsleikene er lokale stevner hvor mange utøvere deltar i alle aldersklasser. Fine stevner i rimelig godt vær denne våren og med flere gode resultater. 9

10 Tyrvinglekene: Her vant Odd gull, tok ny klubbrekord og kretsrekord i stav 4,90m. Kristina Reppe tok medaljer: 2. plass 200m med tiden 27.32, 3.plass 60m og 1. plasslengde, Vegard på 3. plass 200m. Veidekkelekene på Lillehammer: Også i år ble gruppa innlosjert på Nordseter fjellstue. Kanskje denne fine fjell lufta gir gode prestasjoner også Hele 25 utøvere dro ned til Hamar denne våren. Å ha med såpass mange utøvere, gjorde også til at vi fikk mange gode resultater. Mange kom til finaleheatene og mange fikk gode personlige rekorder. Dette var også stevnet der «lommemannen» fikk sitt navn. Vår raskeste sprinter, Vegard Øien, satt fast hånda i bukselomma under oppvarming, og det endte med et komplisert brudd. Dessverre ble dette hans da hans siste mesterskap denne sesongen. Dag 1: G m, Ola M Gåsvær 3. plass G m, Magnar F Lundberg 3. plass Dag 2: KS 100m, Siv K Sneen, 2. plass KS stav, Ida B Østhus, 1. plass Dag 3: G 18/19 stav, Fredrik Weiseth, 2.plass J 12 høyde, Kristin Husøy 2. plass J 13 60m, Kristina Reppe 2. plass J 13 lengde, Kristina Reppe 1. plass MS stav, Odd Eiken, 1.plass Dag 4: G m, Magnar F Lundberg 3. plass J m, Kristina Reppe 2.plass J m, Maria Steenveldt 2. plass VU spelen i Gøteborg: På Marias pensjonat har Ranheim friidrett blitt et fast inventar denne helga de siste årene. Sentralt beliggende og nært Nye Ullevi. Det har vist seg å være vanskelig å få gode resultater her, men det er uansett en fin erfaring med å lære seg å delta på større arenaer, ta ansvar for seg selv og møte mange ukjente utøvere. I Gøteborg har vi stort sett vært heldige med været, men dette året var ikke værgudene på stevnearrangørens side. Regnet vasket banen og det måtte kostes for å holde vannet borte. Det ble også forsinkelser i perioder. Medalje fra dette stevnet, tok Jørgen Skevik med seg med et sølv i stav G

11 Jørgen sølv på Nya Ullevi i Gøteborg Wind sprint Sundsvall: 4 utøvere deltok her, sammen trener Bjørn Johansen. Bjørn Johansen, Jonas Grønnhaug, Per J C Skanche, Martin Gjertsen. Windsprint innebærer også foredrag om sprint, trening og teknikk. Jr.NM i Overhalla: Igjen et Nasjonalt mesterskap med rimelig kort reisevei og mulighet for å sende flere utøvere avgårde. Hit sendte vi 9 utøvere: Siv (sprint), Synne (Sprint), Marianne (sprint), Martin(sprint), Per (sprint), Thomas (sprint), Henrik (sprint), Fredrik (stav) og Jørgen (stav). Jørgen tok med hjem den eneste medaljen; sølv i stav. NM i Tønsberg: Hit sendte vi 8 utøvere: Odd (stav), Jørgen (stav), Jonas (sprint), Thomas (sprint), Martin (sprint) Per (sprint) og Philip (sprint). Odd tok med medaljen hjem og det ble en sur 4. plass på Jonas 400m, og finale og semifinaleheat på flere. UM på Lillehammer: 9 utøvere ble reiste til Lillehammer for å prøve seg. Marianne (sprint), Maija (stav), Terese (langløp), Magnar (langløp), Ola Martin (langløp), Youhannes (langløp), Henrik (sprint), Jørgen (stav) og Fredrik (stav). Her tok vi med oss 2 sølv (Magnar og Ola Martin) og 1 bronse (Marianne). Sparebank 1 stevnet høst: Igjen et stort stevne med god deltagelse fra egen klubb. Peab lekene i Stjørdal - august: Mesterskap for år hvor midtnorske kretser konkurrerer. Her ble Kristina Reppe, Olve Røssvoll, Martin Aune, Helle A Putz og Maria Steenvelt tatt ut for å representere Sør-Trøndelag friidrettskrets. Oversikt over nasjonale medaljer året 2013: Nasjonale medaljer 2013 GULL: UM innendørs: Stafettlag KV Jr: Siv, Stine, Synne og UM innendørs: Stav (G18/19), Jørgen Skevik 4,60m UM innendørs: 60m Kv Jr, Siv Krakeli Sneen 7.68 (pers) 11

12 SØLV: NM Innendørs: Stafettlaget M Sr 4x200m 1.29,74, Vegard, Jonas, Odd og Philip NM innendørs: Stav KV Sr, Ida Beate Østhus 3,80m (klubbrekord og tangering av kretsrekord) NM innendørs: Stav M Sr, Odd Eiken 4,80m UM innendørs: 200m KV Jr, Siv Krakeli Sneen UM innendørs: 800m KV Jr, Cecilie Hofstad UM innendørs: Stav M Jr, Odd Eiken 4,70m UM innendørs: 400m KV Jr, Synne Krokstad Jr NM Overhalla: Stav (G18/19) Jørgen Skevik 4,40m UM Lillehammer: 1500m hinder (G16) Magnar Fossbakken UM Lillehammer: 1500m hinder (G15) Ola Martin Gåsvær BRONSE: UM innendørs: M Jr Stafettlag UM innendørs: 400m (G18/19), Henrik Nilsen NM Tønsberg: Stav, M Sr Odd Eiken 4,80m UM Lillehammer: 200m (J 17) Marianne Evensen Egne arrangement 2013 I år som årene før, har vi hatt god hjelp i flinke og positive foreldre som funksjonærer på alle våre stevner. Alle funksjonærer får god innføring i øvelsene før de skal til verks. På de større stenene, har vi nærmere 40 foreldre som bidrar. Løpsstevne: Siden det har vært både landslagssamling for stav, Nyttårsstevne og lite Malvikstevne, så vurderte arrangementskomiteen at vi ikke skulle arrangere et ressurskrevende regionalt mesterskap, men kun et mesterskap for ønskede øvelser. Det ble et lite stevne med hekk, lengde og løp. Utøverne var godt fornøyde med dette. Ranheim rundt - april: Dette som på 1990 tallet var et stort løp med hele 500 deltagere, har nå blitt et lite løp med rundt 40 deltagere. Å arrangere gateløp på Ranheim i en byggeperiode 12

13 og nye veiløsninger, har vært en stor utfordring, og vi har vært like spent hver vår, om dette lar seg gjennomføre. Men, vi har faste tilhengere som alltid møter opp, og noen nye, som syntes dette var et flott løp Ranheim rundt: Terje Olsen, Martin Aune og to spreke damer Sparebank 1 vår - mai: Igjen et Sparebank -1 stevne med god oppslutning fra nær og fjern og fantastisk vær! Rundt 310 starter og god planlegging. Uten forsinkelser, ble dette en vellykket kveld for store og små! Hyundai Grand prix - juli: Et samarbeid med Norsk friidrettsforbund, Nidelv IL friidrett og Ranheim IL friidrett. Dette skulle være stevnet der friidrettsforbundet skulle ordne med topputøvere fra inn og utland. Mye rot fra forbundets side, gjorde at vi arrangerte dette med blandete følelser. Mange reklamerte utøvere kom ikke, men vi stod allikevel igjen med et knippe norske, topputøvere. Mesterskapet fikk skryt for god gjennomføring, god ivaretagelse av utøverne og bra flyt. Utøverne var svært fornøyde og været smilte! Sparebank 1 høst august: Som vårstevnet, ble dette et godt mesterskap, men med noe færre utøvere. Værgudene var snille, og vi fikk helt greit vær for friidrett. Klubbmesterskap - oktober: Her møtte mange utøvere opp, og vi fikk utrolig mange gode resultat i de yngre årsklassene. Her fikk vi se hva bredden var god for. De eldste utøverne hadde en «roligperiode» etter sommerens mesterskapssesong, så de deltok kun for treningens skyld. Adventsmesterskap - desember: Å arrangere Adventsmesterskapet, har vært en fornøyelse de siste årene. Her er det litt julestemning, glade utøvere og god stemning. Dette året arrangerte vi på 1. søndag i advent, 1. Desember. Så, alle utøvere fikk hver sin julekalender som premie. Dette var populært 13

14 Friidrettskole Foreldremøter/Utøvermøter: Det ble arrangert et foreldremøte for 8 13 år i begynnelsen av året og et utøvermøte med bestemannspremier i september Bestemannspremier 2013: Youhannes, Magnar, Ola Martin, Martin, Vegard, Johannes, Odd, Kristin, Kristina, Helle og Maria. Hjemmesiden: Hjemmesiden vår har vært den beste informasjonskilden vi har hatt siden Her har vi lagt ut bilder, informasjon om stevner, resultat etc. Denne har også vært hyppig besøkt disse årene. Nå har forøvrig vår facebook side overtatt som informasjonskanal. Her «møtes» utøvere, trenere og foresatte og andre interesserte til diskusjon og kommentar. Denne siden er for øvrig en lukket side. Hjemmesiden er derfor nødvendig som informasjonskanal og «reklame» for drift og utvikling av klubben vår. Det er her vi kan vise oss fram. Det er for øvrig viktig at noen har ansvaret for informasjonsflyten. I år mangler vi nok noe informasjon fra stevner hvor utøverne våre virkelig har gjort det bra. Vi har for øvrig ikke plass til flere bilder! Å utvikle sidene på Ranheim IL sin felles hjemmeside, har vi foreløpig lagt på is. Styret har ikke funnet noen til denne oppgaven. Samarbeidspartnere 2013 I 2013 Vi har i de siste årenes løp funnet ut at å få nye samarbeidspartnere, ikke er noen lett jobb. Spesielt når klubben drives på frivillig basis hvor alle har full jobb ved siden av sitt engasjement i klubben. Det blir lite tid til overs for å jakte på eventuelle samarbeidspartnere. Men, noen har vi allikevel fått. Grilstad: som alltid velvillig bidrar med pålegg og premier når vi spør, Hardanger bestikk som gir oss god pris på T-skjeer som premier på stevner, G-sport som bidrar med reduserte priser på idrettsartikler, NECON/Norges friidrettsforbund som har bidratt økonomisk og sist men ikke minst 14

15 Sparebank 1 SMN og AF gruppen som har vært vår største bidragsyter økonomisk. Vi vil takke disse samarbeidspartnerne for at de gjør vår hverdag litt lettere! Regnskap Driftsresultat i 2013 ble på kr ,92. Budsjettert kr Driftsinntekter ble bedre en budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at inntekt egne stevner ble høyere enn budsjettert. Driftskostnader ble lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at reisekostnadene er lavere enn budsjettert. Økonomiansvarlig har gjort en stor jobb med å kreve inn startkontingenter, egenandeler og treningsavgifter dette året. Totalt årsresultat for 2013 er kr ,67. Bokført egenkapital er kr ,93 Styrets sammensetning 2013 Navn Fra Rolle/tittel Rune Hellandsjø 2011 på valg 2014 Leder (for 1 år) Sigmund Grimstad 2012 på valg 2014 Nestleder Anita Skjervold 2010 på valg 2014 Økonomiansvarlig (for 1 år) Johan M Hansen 2008 på valg 2014 Sekretær Kjell Christoffersen 1998 på valg 2014 Medlemsansvarlig Magni Fossbakken 2013 på valg 2015 Oppmann 14+ sportslig Ingrid Ramberg 2013 på valg 2015 Arrangementsleder Odrun Gederaas 2006 på valg 2014 Styrerepresentant Styrets beretning Styret har fra årsmøtet 2013 til årsmøtet 2014 avholdt 9 styremøter. Det er behandlet 41 saker. De viktigste sakene: - Budsjett Rekruttering av Web ansvarlig - Sponsorinntekter - Friidrettsskole høst Videre utvikling av klubben - Kontraktutøvere 15

16 Utvalg 2013 Sportslig utvalg Oppmann 14+ Oppmann år Oppmann 8 10 år - Trond Lundberg Ingrid Ramberg - Frode Stevik Økonomi og administrasjon Anita Skjervold Rune Hellandsjø Arrangement og dugnad Leder Ingrid Ramberg Cecilie J Grønnhaug Thore Grønnhaug Marita Rabben Wenke Liabø (vår) Solveig Haltland (vår) Leiv M Egelie (vår) Morten Fredriksen (høst) Engasjerte trenere 2013 Treningsgruppe III, 14+ Treningsgruppe II, år Treningsgruppe I, 8 10 år Mandager: Ola Skevik (vår) Morten Rønnekleiv Bjørn Johansen Geir Røssvoll Kristin Skjervold (høst) Simen Berg Saksvik (høst) Jon Olav Bjørhusdal (timebasert lengde) Odrun Gederaas Cecilie J Grønnhaug Silje Aune (høst) Silje Aune Marie A Abelsen Karen Hellandsjø Onsdager: Kristin Skjervold (vår) Martine Skjei Emma K B Jakobsen (høst) Ingunn Husøy (høst) 16

17 Klubbrekorder 2013 Klubbrekorder kvinner pr m Mette Husbyn 7,46 Oslo/Ek m Mette Husbyn 11,86 Gävle/SWE m Monica Grefstad 18,55 Oslo/La Monica Grefstad 18,5 Oslo/La m Mette Husbyn 24,19 Nesbyen m Vera Viola Pedersen 40,74 Oslo/La m Toril Lauritsen 55,59 Nesbyen m Mari Bones 1.35,69 Trondheim/Da m Karin Bonde 2.06,3 Oslo/Bi m Marit H. Bjørhusdal Koch 3.03,8 Trondheim/Le m Marit Risan 4.20,79 Trondheim/Le mile (1609,33) Mona Kleppe 4.53,56 Bergen/Fa (innendørs) Marit Risan 4.43,15 New York/USA m Mona Kleppe 9.15,54 Oslo/Bi m Mona Kleppe 16.09,79 Oslo/Bi m Mona Kleppe Bonde 34.13,6 Lillehammer Halvmaraton Brit Lisbeth Reitan Høiby 1:16.33 Oslo Maraton (42195) Mona Kleppe 2:59.34 Stavanger m hekk (76,2) Tove Nervik 11,99 Bergen/Fa Vera Viola Pedersen 11,9 Trondheim/Le m hekk (84) Vera Viola Pedersen 14,13 Førde Monica Grefstad 14,1 Steinkjer m hekk (76,2) Monica Grefstad 27,8 Trondheim/Le m hekk (76,2) Mari Bones 44,36 Straumsnes m hekk (76,2) Monica Grefstad 59,07 Nesbyen m hinder 2000m hinder 3000m hinder Høyde Marianne Lie 1,61 Trondheim/Le (innendørs) Torgunn Skjerve 1,65 Hommelvik Stav Ida Beate Østhus 3,80 Haugesund/Oce Lengde Grete Fuglem 5,61 Trondheim/Le Tresteg Mari Bones 10,74 Trondheim/Da Høyde u.t. Monica Grefstad 1,33 Bjugn Kristin Elisabeth Hovind 1,33 Grong Lengde u.t Mette Husbyn 2,75 Trondheim Tresteg u.t. Mari Bones 7,28 Trondheim/Gl Kule (4) Janne Buan 11,68 Sona Diskos (1) Janne Buan 34,32 Trondheim/Le Slegge (4/110) Mari Bones 16,12 Straumsnes Spyd (0,6) Nora Synnestvedt Johansen 33,44 Lillehammer Spyd (gml.) Janne Buan 36,32 Brekstad kamp Monica Grefstad 3045 Trondheim/Da 19/ (15,4-8,94-1,42/4, ,0) 7-kamp Monica Grefstad 4720 Trondheim/Le 22/ (14,4-1,50-8,89-25,7/5,20-30, ,0)1,0/1,8/1,1 17

18 Klubbrekorder stafett kvinner pr x100m Ranheim IL (Vera Viola Pedersen71-Mette Husbyn63-Monica Grefstad64-Nina Bakken69) 4x200m Ranheim IL 47,79 Trondheim/Le (Vera Viola Pedersen71-Nina Bakken69-Anne Cathrine Holthe68-Toril Lauritsen67) 1000m Ranheim IL 1.42,5 Trondheim/Le (Vera Viola Pedersen71-Mette Husbyn63 Monica Grefstad64-Toril Lauritsen67) 4x400m Ranheim IL 2.10,30 Nesbyen (Marit H. Bjørhusdal Koch62 Mari Hoff68-Toril Lauritsen67-Monica Grefstad64) 3x800m Ranheim IL 3.47,71 Trondheim/Le (Siri Beate Berg61-Marit Risan62-Karin Bonde59) 4x800m Ranheim IL 6.35,4 Bergen/Fa (Siri Beate Berg61-Berit Hellandsjø65-Marit Risan62-Karin Bonde59) Klubbrekorder menn pr m Jonas Andre Grønnhaug 7,10 Ranheim m Vegard Jenset Øien Tr/Trondheimslekene Nils Petter Guldseth 10,6 Viborg/DEN m Jonas Andre Grønnhaug 17,09 Oslo/Bi m Vegard Jenset Øien 21,84 Nad/Tyrvinglekene Olav Sivertsen 21,7 Trondheim/St m Jonas Andre Grønnhaug 35,29 Oslo/Bi m Jonas Andre Grønnhaug 48,27 Kristiansand m Jonas Andre Grønnhaug 1:21,18 Trondheim/St m Per Øystein Saksvik 1.49,7 Oslo/Bi m Per Øystein Saksvik 2.28,8 Trondheim/St m Per Øystein Saksvik 3.41,7 Roosendaal/NED mile (1609,33) Per Øystein Saksvik 4.03,22 Gateshead/GBR m Ernst Willy Larsen 5.26,0 Göteborg/SWE m Ernst Willy Larsen 8.09,4 Göteborg/SWE m Ernst Willy Larsen 14.03,8 Oslo/Bi m Øistein Saksvik 29.43,2 Frankfurt(Oder)/GER Halvmaraton Maraton (42195) 110m hekk (106,7) Ole-Petter Henriksen 15,50 Stjørdal Odd Ivar Søvik 15,1 Trondheim/St m hekk (76,2) Odd Ivar Søvik 25,3 Bodø m hekk (91,4) 400m hekk (91,4) Ole-Petter Henriksen 54,81 Brekstad m hinder Erlend Kydland Faanes 4.25,06 Moss m hinder Ingar Moe 6.18,6 Steinkjer m hinder Ernst Willy Larsen 8.42,4 Trondheim/St Høyde Per Olav Stoum 1,90 Trondheim/Le Stav Odd Eiken 4,90 Nad/Tyrvinglekene Lengde Nils Petter Guldseth 7,22 Trondheim/St Tresteg Kjell Ove Johnsen 14,13 Skage Høyde u.t. Odd Ivar Søvik 1,63 Stjørdal Lengde u.t. Helge Olav Guldberg 3,24 Trondheim Kule (7,26) Leif Christian Rise 15,84 Larvik/Lo Diskos (2) Leif Christian Rise 49,60 Steinkjer Slegge (7,26) Leif Christian Rise 42,42 Øystre Slidre Spyd (0,8) Ole-Petter Henriksen 47, Spyd (gml.) Roger Angel Knutsen 48,54? kamp 18

19 10-kamp Odd Ivar Søvik 6257W Bodø 02/ (11,3-6,55-11,52-1,80-51,8/15,2W-37,38-3,10-37, ,8)1,2/1,0/4,4 Odd Ivar Søvik 6214 Lillehammer 28/ (11,4-6,45-11,49-1,85-53,7/15,4-35,38-3,40-45, ,4) Klubbrekorder stafett menn pr x100m Ranheim IL 41,70 Jessheim/St (Vegard J. Øien90,Odd Eiken91, Jonas A. Grønnhaug89, Thomas Firing92) 4x200m Ranheim IL 1.28,82 Steinkjer (Jonas A. Grønnhaug89, Odd Eiken91, Vegard Jenset Øien90, Thoas Firing92) 1000m Ranheim IL 1.55,29 Kristiansand (Vegard Øien90 Thomas Firing92 Odd Eiken91 Jonas Andre Grønnhaug81) 4x400m Ranheim IL Drammen (Odd Eiken91, Jonas A. Grønnhaug89, Edmund Randers93, Vegard J. Øien90) 4x400m manuell Ranheim IL 3.19,2 Ås (Oddmund Rånes48,Elias Skotvoll56,Ivar Bonde56,Olav Sivertsen52) 4x1500m Ranheim IL 16.03,4 Hønefoss (Jon Løvli29,Johan Arnt Stegavik31,Øistein Saksvik25,Ernst Larsen26) Statistikk 2013 Vil bli distribuert som et eget dokument. 19

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Stor oppslutning om sommeravslutningen 2013 Side 1/18 ÅRSRAPPORT 2013 FANA IL FRIIDRETT Innhold 1 STYRETS SAMMENSETNING... 3 2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING... 3 3 ANTALL

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsmøte Urædd Friidrett. Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus

Årsberetning 2014. Årsmøte Urædd Friidrett. Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Årsmøte Urædd Friidrett Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus Dagsorden 1. Konstituering a. Valg av dirigent b. Valg av referent 2. Årsberetninger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 1. Visjon for gruppa En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til

Detaljer

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no NR. 1-2011 37. ÅRGANG Årsmelding for 2010 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 9. mars kl. 19.00 på Gildevangen. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal i.l. gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Sakliste til årsmøtet

Sakliste til årsmøtet 1. Åpning Sakliste til årsmøtet for Stjørdal Friidrettsklubb i Kantina i Fjellhallen torsdag den 12.2.2015 kl. 19.00 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder, sekretær

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige... 2 2. Administrasjon og Representasjon... 2 2.1 Daglig leders rapport... 2 2.2 Representasjon... 3 3. Styrets arbeid...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no NR. 1-2014 40. ÅRGANG Årsmelding for 2013 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 12. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter.

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter. Årsberetning 2014 Verv Navn Leder Jørn-Atle Erichsen Nestleder Tor Eiane Styremedlem Randi Edvardsen Styremedlem marked Odd Jacobsen Styremedlem marked Silje Skorpeid Styremedlem sportslig utvalg Tore

Detaljer

FRIIDRETT Årsberetning 2009

FRIIDRETT  Årsberetning 2009 FRIIDRETT Årsberetning 2009 1 ÅRSMØTE I FRIIDRETTSAVDELINGEN ONSDAG 17. FEBUAR 2010 KL. 19.00 I KLUBBHUSET PÅ TEMPE. SAKLISTE 01. Åpning 02. Godkjenning av innkalling og sakliste 03. Valg av dirigent,

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Årsberetning AHF 2001 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Vår hovedsponsor: 1 Årsberetning AHF 2001 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2001 3 UTMERKELSER 3 Innsatspokal 3 Rekruttpokaler 3 Styrets

Detaljer