Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3."

Transkript

1 Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På sammen vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.

2 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender. Dette bladet er utgitt av menigheten, Faith Assembly Church, 1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, Indiana. USA. Bladet inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M. Jackson. Orginalutgaven på Engelsk kan fås ved henvendelse til vår redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA. Der kan de også bli abonnent på tidsskriftet. The Contender kommer ut 8 ganger i året. Her i Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære. Striden, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så langt som vi har mulighet til det. Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny oversettelse foreligger. Vi har ingen begrensninger for antall utgivelser i året. De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk eller numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet. Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med Norsk tolk, eller bare på Engelsk. Møter på Norsk av Rolf Strømmen er også tilgjengelig. Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en meget rimelig pris. Møtene er innspilt på C kassetter. Kassettlister er tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen. Ansvarlig utgiver og oversetter av Striden, er Rolf Strømmen. Alle henvendelser om Striden, gjøres til bladets adresse. Alle seriøse henvendelser vil bli besvart. Bladets adresse er.: Den troendes forsamling, Verdal. Rolf Strømmen Tlf.: Lerkeveien 10. Fax.: Verdal. Mob.: Møtelokalets adresse er.: Feskarveien 1. Verdal 2

3 Ekteskap og skilsmisse Dette er et budskap som alltid gjør meg litt nervøs, når jeg skal begynne på det. For jeg forstår at det er mange personlige ideer og følelser ute å går her. Tradisjoner har vært med på å forblinde et stort antall mennesker, som desperat står i behov av et skikkelig svar ut fra Guds ord om dette emnet. Derfor ber jeg også om at jeg må kunne si disse ting på en slik måte at dere kan forstå at Guds Ånd har ledet meg til å si det slik. Dette budskapet har blitt forkynt her i Faith Assembly før, og vi har også utgitt det i en annen artikkel, men Gud har åpnet opp noen flere sider ved dette emnet, for meg, siden jeg sist rørte ved det. Det er ikke noe annet budskap i hele Bibelen, som Satan har brukt sin klubbe på, for å slå ned menneskene, slik som han har gjort det med nettopp dette emnet. Han vet hva det er som forårsaket vanskelighetene i Edens have, for det var jo han som sto bak det hele, og han vet at hele denne menneskelige rase fremdeles lider under de konsekvenser av det som skjedde der i Edens have. Men så lenge som han kan holde de kristne borte i fra den egentlige forståelsen av hva Gud hadde i sine tanker, når vi tar for oss dette emne EKTESKAP OG SKILSMISSE og uttrykkene utroskap, og hor, ja så kan han også holde dem konstant i et mørke, under tvil og forvirrelse. Jeg fant den samme tilstanden i Norge når jeg var der. Jeg hadde ingen planer for dette budskapet i Norge, men dette emnet ble lagt på meg, av Herren, slik at jeg tok det for meg den siste dagen vi var der over. Jeg hadde en liten følelse av at jeg ville bli konfrontert med dette spørsmålet, men det ble aldri egentlig nevnt. Men på Lørdag kveld, før vi skulle ha våre siste møter på søndag, så syntes det som om alle andre emner ble lukket for meg, og bare dette budskapet ble pålagt meg å si. Jeg fant ut hvorfor, senere, når budskapet var brakt ut. For de sa, bro. Jackson, dette må ha vært Herrens ledelse, for de hadde denne situasjonene der, som kunne ha endt opp i et brudd i fellesskapet dersom det ikke hadde blitt klaret opp i, rent skriftsmessig. Dette viser oss bare hvordan Gud er i stand til å møte behovene, som hans folk har, og det uansett hvor de måtte befinne seg. En ting ble jeg dog klar over, når jeg tok for meg dette budskapet der, og det var at det Norske språket bare bruker ett ord for to forskjellige forhold for samliv. I det engelske språk bruker vi ordet, HOR, dersom vi skal beskrive et forhold som to har ovenfor hverandre, utenfor et ekteskap, og utroskap (som også er et gjerningsord ), under et annet forhold. Derfor kunne mange av de sitater som vi bruker være litt vanskeligere for dem og forstå, når vi skal ha tak i den fulle meningen ved tanken bak det hele. Jeg fant andre skriftsteder, slike som Esek. 38. Åp. 17 & 18, hvor det 3

4 fantes lignende forskjeller. Men Gud har alltid laget en vei for menneskene, slik at de kan oppfylle hans hensikt. Priset være Hans navn for det. Når vi nå går inn i dette emnet, så ønsker vi å møte det der: I begynnelsen så var det ikke slik, og jeg vet at det vil bli sagt ting som ikke vil bli lett å akseptere for alle. Men vær så snill, la oss ta våre Bibler og gå inn i emnet i den Herre Jesu Kristi navn, med et ydmykt hjerte, og med åpne sinn. Vi er nødt til å få en sann åpenbarelse av det som Bibelen lærer, dersom vi i det hele tatt skal nærme oss de situasjoner som vi kommer opp i, i denne verden. For Gud har ikke seks dusin forskjellige svar å gi på samme spørsmål. Jeg håper du forstår hva jeg mener. VÅR TEKST. 5. Mos. 22 : 13 21, 24 : 1 4 EN UNDERSØKELSE AV LOVEN Åpne så deres Bibler i 5. Mos. 22 : 13, så skal vi begynne å lese der. Dersom en mann tar seg en hustru, og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne, og skylder henne for skammelige ting og fører ondt rykte om henne og sier: Denne kvinne tok jeg til ekte og holdt meg til henne, men fant at hun ikke var Jomfru, da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med seg til porten, til byens eldste. Og pikens far skal si til de eldste: Jeg gav denne mann min datter til hustru, men nå har han fått uvilje mot henne, og så skylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at din datter ikke var jomfru; men her er tegnet på min datters jomfrudom. Så skal de bre ut kledet for de eldste i byen. Før jeg går videre, så la meg på minne dere om, at Gud gav denne loven til Israelittene, mens deres moralske struktur var på den laveste standard. De hadde akkurat blitt utfridde fra det egyptiske fangenskapet. I Egypt ble de sett på som en liten minoritet, som slaver, eller som noen utstøtte. Tilstander som dette, kan mange ganger forårsake at moralen synker. Og særlig da, når de har vært fanget i så lang tid. Men dette folket var utvalgt av Gud til å motta åpenbaringer fra Ham, og for å bære ut denne åpenbaringen videre til hedningene, slik at også de skulle kunne se realitetene av den åndelige, moralske, og sanne sosiale samfunsstruktur, som fulgte med en slik prinsipiell vandring. Gud gav dem loven, gjennom sin tjener, Moses, slik at de skulle kunne ha noen til å åpenbare selve planen og hensikten for menneskeheten, som Han hadde skjult i sitt store sinn. Før loven ble gitt, hvem skulle da kunne kjenne hva som var tekkelig eller utekkelig i Guds øyne? Det er sant, det var noen spesielle menn som vandret 4

5 med Gud ned gjennom tiden, før loven, men vi ser det nå ut fra det standpunkt, som Paulus sa det til de kristne i Rom. For ved loven, kom også kunnskapen om synden. For hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtredelse. I Rom. 5 : 13, sier han, For vel var der synd i verden, før loven, men synden tilregnes ikke der hvor ingen lov er. Han snakker selvfølgelig om synden som er i kjødet, for Adams synd regjerte allerede over hele menneskeheten. Han forklarer det nærmere i vers 7, i kap. 7, hvor han sier, For jeg hadde ikke kjent begjærligheten, dersom loven ikke hadde sagt; du skal ikke begjære. Derfor ved å gi Israel en lov å leve etter, så ville de kunne vite Guds vilje i en hver situasjon som måtte oppstå. Her er det altså at Gud begynner å skape seg et rent folk, en nasjon til å ære Gud. Når de da sto der ved foten av fjellet, mottok de instruksjoner, som skulle løfte dem høyere opp, til en bedre standard, både moralsk sett, og åndelig sett. Og etter en tid, ville hedningene begynne å ta notis av dette faktum. Sannelig, det finnes en reell Gud, som lever blant dette folket. Det er mange mennesker som har den tanken, at under loven, så ble mannen rettferdiggjort, mens kvinnen ikke hadde høyere rang enn det hundene hadde. Dersom du vil se i skriften, ærlig, så vil du kunne se at en slik tanke blir ikke rettferdiggjort. Loven gir liv, til både kvinnen og mannen. Vi skal ta for oss noen skriftsteder som vil kunne balansere bildet for deg, dersom du vil studere dette nøyere. Det er spesielle ting som vi ser i det Gamle Testamentet som setter typer, og alle disse typene fikk sin avslutning på Golgata, gjennom den Herre Jesus Kristus. Noen typer i G. T. Peker direkte hen til Kristus, men når han ble manifestert, så var det slutten på disse typene. For å sette en type, så kunne en mann skille seg fra sin hustru, på grunn av spesielle umoralske grunner. Vi kan se dette rett her i loven, og dette har fått mennesker til å si, at dersom en kvinne utfører en umoralsk handling, så skulle hun steines til døde. Men vær da så snill å huske på, at det må nå nødvendigvis to mennesker til, for å utføre en umoralsk akt. Mennesker som dette, er falt inn under den kategori, sammen med dem som tar for seg den lille kvinnen som ble fremstilt for Jesus en dag, hvor de fremholdt at de hadde tatt henne på fersk gjerning i hor, (på engelsk utroskap ), og de ville steine henne. Dette var jo i henhold til Mose lov. Dersom de virkelig hadde ønsket å adlyde loven, så hadde de også måtte bringe med seg mannen også, for loven befalte at de begge skulle steines. Naturlig vis ville de bare friste Jesus. De hadde ikke noen respekt i å holde loven ellers. Du sier kanskje, Bro. Jackson, hvordan vet du dette? Det er jo meget enkelt, for at de skulle kunne vite, at dette var en sak om utroskap, og ikke bare en handling i hor, (som en skjøge ), så måtte de ha visst mer om denne saken, enn at det bare var en sex handling som var begått. De kalte 5

6 det utroskap, og utroskap er noe mer enn det å, for en gangs skyld ha en akt for lystens skyld. Vi skal forklare forskjellen mellom utroskap, og hor, mer detaljert senere, men nå ønsker jeg bare å peke på, at for å kunne komme rett ut med loven, som befalte steining av de som var utro, så måtte de også komme over de skyldige parter mens de var under handling. Og bare da kunne de steine dem begge. Ikke bare kvinnen. Hva jeg her ønsker at du skal se, er hvordan noen mennesker bruker små deler av loven som et skjold å skjule seg bak, mens de tuter frem med sine kjødelige ideer. De har til hensikt å skape et spesielt forbilde (for å presse andre med ), og derfor bruker de også bare de skriftsteder som kan tvinges til å passe inn i deres onde hensikter. Den eneste hensikt jeg har ved å vise frem dette, er å fremstille hele den sannhet som den Herre Jesus Kristus har i sitt sanne ord. DE GAMMELTESTAMENTLIGE EKTESKAP Som vi nå returnerer til det skriftstedet som vi leste i 5. Mos. 22, så la meg forklare ordlyden her. I gammel tid, ble ekteskapene arrangert mellom foreldrene til gutten og piken, lenge før de var kommet opp i gifteferdig alder. Derfor var det ikke uvanlig å finne situasjoner hvor den ene, eller begge av disse unge ikke var så veldig begeistret over ekteskapet. Og jeg tror at dette skriftstedet må henvise til et slikt ekteskap. I de fleste saker når de unge nådde en viss alder, og var rede til å komme i sammen for et ekteskapelig forhold, og da også oppfylle den avtale som var gjort foreldrene imellom, mens de enda var små barn, så tenk deg da, dersom ikke den unge mann skulle like den kvinnen som hans foreldre hadde funnet til kone for ham. Han vet at han er bundet ved loven, og den skikk som da hersket, til å oppfylle den avtale som var gjort foreldrene imellom, men samtidig så forsøker han å finne en utveg, ut av dette ekteskapet senere. For loven har gitt spesielle tillatelser til det. Og det er denne tillatelsen som vi leser om her. Vi leste ned vers 17, så la oss nå se hvordan de eldste i denne bye håndterte denne situasjonen. Han beskyldte denne kvinnen for ikke å være jomfru, når hun giftet seg med ham, og foreldrene hadde brakt med seg beviste for hennes jomfrudom for de eldste i byen, og vers 18, forteller oss, Og de eldste i byen skal ta mannen og gi ham hugg og ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han førte ondt rykte ut om en jomfru i Israel, og hun skal være hans hustru, og han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever. I dette tilfellet så kan du vel ikke si at det Gamle Testamentet nedvurderer kvinen, og oppvurderer mannen, i denne situasjonen. Kan du? Han er endog nektet å skille seg fra henne i det hele tatt, resten av sitt liv. Han kan kanskje gå ut å finne seg andre hustruer, men han har en som han må ta seg av, i alle fall. Han må beskytte 6

7 henne for resten av livet. Og han vil ikke så snart få dysset ned det ryktet som han har fått på seg, i denne byen. Alle vet jo at han er en lurendreier og skulle ikke bli stolt på, i alle tilfelle. På den andre side, bare for å vise deg begge sider av loven, så la oss lese versene 20, 21. Men var det sant, var piken ikke jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal steine henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus, således skal du rydde det onde bort av din midte. Som du leser resten av dette kapittelet, så vil du kunne finne andre situasjoner beskrevet, så som voldtekt. Rent personlig så føler jeg at en slik lov mot voldtekt meget vel skulle passe inn i vårt samfunn. Jeg mener ikke å virke hard på dette området, men når jeg tenker på hvordan våre lovgivende myndigheter heller over til sentimentale parodier, om ikke å ta liv, og samtidig ser hvordan mange individer tar anledning av denne mykheten, ja enda til det punkt at de føler at de kan gjøre hva som helst, og enda regne med å slippe unna det hele, så er det som om jeg skulle rope det ut til dem, GUDS MORALLOVER HAR IKKE FORANDRET SEG! Våre lands lover kan kanskje tillate en mann å utføre kriminelle handlinger, og likevel regne med å komme seg unna det hele, men la meg fortelle deg dette, dersom denne mannen lever lenge nok, så vil Gud se til at hans kjød vil få betale tilbake regningen på det gale han har gjort. Jeg kan se for meg en slik person, når de når alderen, 65, 70 år, da vil ikke deres liv være annet enn en konstant plage for dem. Gud har sine måter hvor du får betale tilbake dine regninger, for ditt skjødesløs liv, selv om disse svake domstolene lar deg få slippe unna. Guds lov om å høste det man sår, virker i begge retninger, både for det gode, og det onde. Når folket trår over grensene for Guds lover, selv om du skal ha blitt tilgitt fra et frelsende standpunkt, så vil deres kjød måtte betale for det. SKILT UNDER LOVEN Vi lever i en tid, hvor det blir tenkt svært lite på hva Guds vilje skulle være, i forskjellige situasjoner i livet. Endog mange kristne mennesker er for stolte til å følge annet, enn sine egne impulser i første rekke. Og siden er det tid for å spørre Gud. Men da er det mange ganger alt for sent, for å kunne avverge opprevne og nedslående depresjoner hos somme. Men så finner vi også andre, som gjerne vil trekke frem Bibelen, finne seg noen vers, som kan rettferdiggjøre det som de allerede har tenkt seg ut i sitt sinn. Derfor skal vi, med Guds hjelp, forsøke å trekke frem nøyaktigheten i det som Guds ord står for, i dette spørsmålet om ekteskap og skilsmisse. Dette er et område i Guds 7

8 ord, som de fleste synes å gå rett over, uten å tenke noe videre over det. Så la oss gå tilbake til 5. Mos. 24 : 1, og her legge grunnlaget for det som vi ønsker å få frem i dette budskapet. Noen av dere vil jo selvfølgelig tenke, at dette er bare min egen ide om dette området, eller min egen versjon, men jeg skal forsikre dere rett her, at jeg er fult oppmerksom over det faktum, at dersom jeg lærer dere opp feil, så skal jeg selv måtte stå for Guds dom å svare for det jeg har sagt. Gud har kalt meg til å forkynne sannheten for dere, og det som jeg her kommer til å presentere for dere, er Guds eget ord. Så dette vil kunne finne rom i hjertene til alle dem som søker sannheten om dette emnet. 24 : 1 Når en mann har tatt seg en hustru, og giftet seg med henne, og det skulle skje (etter en periode) at hun ikke finner gunst i hans øyne mer, fordi han har funnet urenhet i henne: (MED ANDRE ORD, ORD ER NÅDD HAM AT HANS HUSTRU HAR VÆRT UTRO IMOT HAM OG HAN FÅR DET STADFESTET) da skal han skrive henne et skilsmissebrev, og gi henne det i hånden, og sende henne ut av sitt hus. Dette var en tillatelse under Mose lov, og Jesus måtte ta for seg dette emnet mer enn en gang i sin korte forkynnerperiode her på jord. Han tar for seg dette emnet i den prekenen som vi kaller for Bergprekenen, i Matt. 5. Der leser han hvor loven i seg selv gir dem noen rettigheter til skilsmisse i spesielle saker, men den katolske kirke kunne aldri akseptere dette som et faktum. De vil bare ikke akseptere noen form for skilsmisse til dem som tilhører deres forsamling, og heller ville de ikke ta del i et bryllup, hvor noen av partene skulle ha vært gift før. Men det hindrer ikke at mange av katolikkene for utfor veien av denne grunn, mens de forsøkte å holde det hemmelig en tid, for å avverge at de ble utstøtt av kirken. Men selve kjernen i dette var, at de holdt seg til en menneskelaget læresetning, som ikke innehadde noen form for skriftsmessig autoritet. Vi har ikke i hensikt å presentere menneskelagde dogmer, fra noe organisert krikesystem. Vi ønsker å vise enhver troende hvordan de står i forholdet til Guds ord. Vi forstår selvfølgelig, at loven ble gitt til det Jødiske folket i Israel, men selv Jesus holdt dette i live, når han lærte. Og apostelen Paulus, som forkynte for hedningene, han behandlet de samme ting, slik at hedningene kunne finne ut hvor de passet inn, i bildet. Det faktumet at Gud åpnet opp evangeliet for hedningene, og også da alle fordelene som følger med det, kan da ikke forandre på den standard som skal være over de troende, om de er jøder eller hedninger. Og Mose lov, åpenbarer nettopp denne rettferdige standard, eller holdning. Dette legger ikke de troende under bånd, og fangenskap, slik at de på denne måte skal kunne følge loven. Men en ekte troende vil selvfølgelig gjøre sitt til at han kan bli rettledet gjennom disse rettferdige prinsippene, som er nedlagt i loven. Og loven sier, dersom en mann finner ut at hans hustru har vært ham utro, da kan han skille seg fra henne. 8

9 Han behøver ikke å gjøre det, men dersom han ikke er i stand til å tilgi henne, eller at hun ikke ønsker å forbedre sine veger, ja da må han nødvendigvis skille seg fra henne. La oss så se hva for tillatelse loven gir kvinnen, som da er skilt fra sin mann. Vers 2, sier, Og når hun da er sendt ut av huset, så kan hun gå bort å bli en annen manns hustru. Det er noen som vil hoppe både opp og ned, og si, dette er da vel ikke riktig, hun kan da umulig ha anledning til å gjøre noe slikt. Men la meg da påminne deg om, at det er selveste Guds ord som du nå finner feil ved. Jeg husker Paulus en gang, skrev til de troende i Rom, hvor han ble ledet av Gud til å si, Han miskunner seg over den som han miskunner seg over, og han forherder den han vil forherde. Han refererte her til situasjonen med Farao, og han visste sannheten i dette sitatet, at ikke alle ville like å høre på denne måten, derfor la han til, Vil du da si til meg, hvorfor har da du gjort det slik? For hvem står vel Hans vilje imot? Paulus kommer rett tilbake å sier. Nei, du menneske, hvem er da du at du skulle argumentere med Gud? Skal verket si til virkeren, hvorfor har du gjort meg slik? Jeg vil her stille deg et likedan spørsmål. Hvem tror du egentlig at du er, at du skulle ha rett til å bestemme at det er feil i Guds ord? Loven sier at denne skilte kvinne kan gå bort, å bli en annen manns hustru. Dette er Guds vilje, og vi har ingen rett til å trekke Guds ord i tvil. Men vi har rett til å undersøke hvorfor Gud skulle gi en slik tillatelse. Dersom våre motiver er rette, så finner vi svaret her. Da Adam og Eva ble drevet ut av haven, så hadde ikke Eva noe likestillings dokument i sine hender, slik som våre dagers kvinner har det. Gud hadde lagt en forbannelse over hennes befruktningssyklus, og gjort henne avhengig av Adam, og det på grunn av hennes ulydighet. Og fordi Adam hadde tillatt henne å forføre ham igjen, som var imot Guds egen vilje, så ble denne jorden forbannet, for hans skyld. Og han ble henvist til å ete sitt brød, i sitt ansikts svette. Han måtte dyrke jorden resten av sitt liv. Vi leser noen vers i fra 1. Mos. 3 : 16, hvor Gud allerede hadde forbannet slangen, som hadde forført Eva, for det var han som fikk henne til å gjøre imot Guds vilje. Vel, her vender han seg til kvinnen, og sier, Jeg vil forøke dine tider, og ditt svangerskaps møye, og med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi du hørte på kvinnen, og åt av treet, som jeg har forbudt deg å ete av, som jeg sa, Du skal ikke ete av dette treet: derfor skal jorden være forbannet for din skyld, i sorg skal du nære deg av denne jorden, resten av ditt liv. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete urtene på marken, og i ditt ansikt sved, skal du ette ditt brød, til du vender tilbake til jorden, for ut av den ble du tatt. For du er støv, og til støv skal du igjen bli. Ikke bare måtte mannen gjøre rett 9

10 for sitt eget brød, men han måtte også ta seg av sin hustru, å fø henne. Dette var skikken i mange århundrer etter dette. Når en mann tok seg en hustru, så visste han at det var hans oppgave å ta ansvaret for henne. Han måtte skaffe hver eneste matbit som denne kvinnen trengte, fra dette øyeblikk av. Dette er også grunnen til at Gud tillot Moses å godta at en kvinne ble skilt og kunne gifte seg igjen. Han visste at de ville trenge en mann, som skulle kunne ta seg av dem. Det samme ansvaret bærer på en videre betydning. Dersom kvinnen gifter seg om igjen, og skikker seg vel, da ville alt være såre godt. Da ville hun være en legal god hustru, men dersom hennes andre mann skulle finne en grunn til å skille seg fra henne, da ville hun ikke bli tillatt å gå tilbake til sin første mann, ikke under noen omstendigheter. Vi leser dette i vers 3. så skal vi gå over til Hoseas og se om ikke det går sammen med dette tredje verset. Og dersom den senere husbond får hat til henne, og skriver henne et skilsmissebrev, og gir henne det i hånden, og sender henne bort fra seg, eller dersom denne mannen dør, som tok henne til hustru, (i det andre tilfellet ), da må ikke under noen omstendigheter hennes første mann ta henne til seg igjen, for å bli hans hustru, etter at hun er blitt uren, for det er en vederstyggelighet for Herren. Og du skal ikke føre synd inn over landet, som Herren din Gud har gitt deg til eiendom. DETTE SETTER EN TYPE La meg si det en gang til, for det er en viktig del av dette budskapet. En mann var ikke nødt til å skille seg fra sin utro hustru, dersom han følte at hun etter dette ville skikke seg ordentlig, og at han var i stand til å tilgi henne. Loven tvang ham ikke til å skille seg fra henne. Men den tillot ham å gjøre det dersom dette ble hans valg. Den eneste haken ved det hele var, at dersom han skilte seg fra henne, (Og hun giftet seg med en annen mann etter dette ); så kunne han aldre ta henne tilbake igjen. Med andre ord, han kunne la henne få fortsette å bli hans hustru, uansett hvordan hun måtte oppføre seg etter dette, dersom han ønsket det slik. Men så snart han hadde skilt seg fra henne, og hun ble en annen manns hustru, så kunne han aldri mer ta henne tilbake, samme hva som skjedde. Det er grunnen til at Gud instruerer Hoseas, en av Hans profeter, at han skal ta til ekte en hore. Hans giftemål med en slik kvinne, var for å sette en type på Guds forholdt til Israel som en nasjon, for hun var som en hore, etter andre Guder. Israel var en utro hustru mot Gud. Derfor talte Gud gjennom dette Hoseas` ekteskap, at han egentlig kunne ha skilt seg fra Israel gjennom legalt skilsmisse, på grunn av hennes utroskap, men da hadde hun vært uten håp, og kunne aldri ha vendt tilbake til ham. Men lik Hoseas, dersom jeg bare lar deg få springe etter alle dine elskere, inntil ditt hjerte har 10

11 blitt mett av slikt, når du da er kommet til enden av din løpebane, så kan du vende tilbake til meg. Og da kan jeg også ta deg til meg igjen, uten bryte den lov, som jeg gav til Moses, for din skyld. La oss så gå til Hoseas 1 : 2, for å se på den typen. Vi skal lese noen få vers. Begynnelsen av Herrens ord ved Hoseas, og Herren sa til Hoseas, gå, ta deg en hustru blant skjøgene, (noe slikt var egentlig forbudt i følge loven, at en slik Hellig mann skulle ekte en slik kvinne, men når et folk som visste Guds vilje, begynte å vende seg over til noe annet, da ville Gud sørge for at noe ble gjort, slik at folket skulle skjønne sin onde vei.) og blant horebarna, for dette landet har falt i hor, og vendt seg bort fra Herren. Hoseas levde på en tid da de 10 nordlige stammene i Israel, allerede hadde gitt seg over til å dyrke avguder, slike som Baal. Den store Jehova ånd hadde tatt denne nasjonen til seg, for å åpenbare seg for dem, og han hadde omsorg for dem likesom en husbond har det for sin hustru. Men de hadde vært utro imot Ham. Særlig da de 10 nordlige stammene. Derfor taler da Gud til Hoseas på dette viset. Han skulle gifte seg med en kvinne som var en prostituert, og når de da fikk barn, så befalte Gud dem hva for navn disse barna skulle bære, for navnene til disse barna, skulle sette en type på situasjonen i landet. Hvert barn ble gitt et navn, som forestilte hvordan Gud så på deres avgudsdyrkelse, som foregikk blant stammene. De hadde gitt seg over til skjøgeaktiviteter. Og en hver av disse typene ble fremstilt til siste detalj. Det tredje barnet, en sønn, fikk et navn som pekte på aktiviteter som foregikk blant de to sørlige stammene. Vi skal ikke her lese alle disse versene, det kan du gjøre senere. Men gå nå til vers 8. hvor vi tar for oss dette tredje barnet. Da hun hadde avvent lo Ruhama, ble hun atter fruktsommelig og fødte en sønn. Da sa Gud, kall ham Lo Ammi, for I er ikke mitt folk, og jeg vil ikke være eders Gud. Dette er rettet til de to sørlige stammene. Paulus tok dette for seg, og fikk en åpenbaring gjennom dette, og han tok det for seg i Romerne 9. Merk dere, ettersom vi leser videre her i Hoseas, i vers 10 for her er det at hedningene blir innsatt til en posisjon sammen med Gud. Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar seg måle eller telle, og det skal skje! På det sted hvor det ble sagt til dem: I er ikke mitt folk, skal det sies til dem: (og dette er da de hedninger som trodde evangeliet) dere er sønner av den levende Gud. Brødre og søstre, vi lever nå under velsignelsen av den type som Gud her satte, ja helt opp til våre dager. Men hedningenes tid er ved å renne ut. Denne typen er ved sin oppfyllelse, og vers 11, er like ved å nå sin fullendelse. Da (når hedningenes tid er til ende) skal Judas barn, og Israels barn fylke seg i sammen og ta seg en høvding, og dra opp av landet, Dette hodet vil komme til å bli Jesus Kristus, og når alle disse stammene er representert tilbake i Israel, for å kunne oppfylle dette skriftstedet, så vil hun aldri mer bli ført bort i 11

12 fangenskap. Jehova kastet henne i fra seg, og nektet henne å være hans hustru, men han skrev henne aldri et skilsmissebrev. Derfor, likesom Hoseas tok Gomer tilbake etter at hun hadde stukket av i utroskap, så vil Gud ta Israel tilbake. Men han kunne ikke ha gjort det dersom han hadde skilt seg fra henne. Vi har ikke nok spalteplass her, men det vil hjelpe dere, dersom dere vil gå videre å lese gjennom kapitlene i Hoseas. Der kan du se hvordan Hosea sendte henne fra seg, og nektet å være en husbond for henne, så lenge som hun sprang av sted med sine elskere, men han skrev henne ikke noe skilsmissebrev. Derfor når da utfluktene var over, når hun hadde tapt sin skjønnet, hun var blitt uaktuell for sine elskere, endte hun sine dager som en vagabond, ja når Hoseas så henne i dette siste stadium, kjøpte han henne tilbake for en viss mengde sølv. Han kunne gjøre det, for han hadde ikke gitt henne noe skilsmissebrev. Ved den samme lov kan også Gud ta Israel tilbake, når hennes dager som hore er kommet til en avslutning. Hun har spilt horens rolle for denne hedningeverdenen i nesten to tusen år, og nå er de på vei tilbake til sine forfedres land, og de har med seg alle de umoralske råtne ånder, som de har plukket opp blant hedningene. På flyet, på min reise tilbake fra Norge, så kom jeg i samtale med en ung jødisk mann, og vi snakket nettopp om disse ting. Han kunne fortelle meg at om kring 80 % av de unge i Israel i dag har falt under innflytelse av alkohol og narkotika. De er blitt et resultat av innflytelsen fra de vestlige nasjoner. Jeg tenkte ved meg selv, ja, Åpenbaringen 11, taler om de to profeter som blir drept, og deres døde legemer skal ligge der i gatene i den store by, som åndelig kalt, heter Sodoma, og Egypt, hvor også deres Herre ble korsfestet. Det refererer jo selvfølgelig til Jerusalem, som på den dag vil være en internasjonalt kontrollert by, full av bedervet ungdom som har kommet dit fra hele verden. De kommer dit fordi den er en historisk legende for mer enn en ting, men på den tid så vil Jerusalem ha blitt et senter for umoral, og all slags urenheter. Deres umoral er lignet med den som fantes i Sodoma, og fangenskapet som deres sjeler finnes i, er lignet med det fangenskap som de var under i Egypt, på Moses tid. De vil være bundet til antikrist. Men uten tvil så vil det ut av alle de jøder som måtte befinne seg i Israel i disse dager, reise seg to profeter som kommer til å profetere i 3 ½ år, før de blir drept i midten av Daniels 70 ende uke. Og denne tjeneste vil da engasjere nok sjeler til å oppfylle Åp. 7 : 1 8, hvor , jødiske menn blir beseglet med den Hellige Ånd, og få en åpenbaring over evangeliet om deres lenge, ventende Messias. Det vil også finnes en stor mengde jøder, både kvinner og barn, gutter og jenter, som vil motta en slik åpenbarelse, og de vil oppfylle skriften, hvor det tales om kvinnen (ISRAEL) som produserte guttebarnet (JESUS) og som fløy ut til et sted som var beredt for henne, og der vil Gud beskytte henne, og sørge for henne gjennom de siste 12

13 3 ½ årene i den siste delen av Daniels 70ende uke. (Åp.12 : 5-6, 14.) Resten av jødene vil bli til disposisjon for antikrist og hans dyresystem. HVEM MÅ TA SEG I AKT? Venner, jeg håper at disse eksemplene kan være med å hjelpe deg til å se de delikate grunner som Gud har plassert der, for å lede og bevare sitt folk i rettferdighet. Jeg fremstiller det som delikat, bare fordi at det er en fin linje her, mellom å bevare rettferdigheten i Guds lov, og legalismen. Det er skarer av mennesker i denne gamle verden som ikke vil bry seg det minste om å leve for Gud, når alt går bra for dem. Men lar du dem få litt vanskeligheter i sitt ekteskap, så vil de øyeblikkelig lete i Bibelen etter et skriftsted som kan rettferdiggjøre det de allerede har bestemt seg for å gjøre. Det er trist å måtte si, men jeg er redd det er sannheten, endog i blant dem som kaller seg bekjennende kristne. Det er mennesker i nesten alle kirkesamfunn, som religiøst sett lever et likegyldig liv, og bryr seg svært lite om Guds istandsettende sannhet. Men når deres likegyldighet leder dem inn i en Satans snare, da springer de øyeblikkelig bort til Bibelen for å finne en tillatelse, som er plassert der for å lede livet til en troende. Jeg har blitt stilt følgende spørsmål: Gjelder denne Bibelske sannhet for alle, uansett hva slags religiøs organisasjon de er i, og hva de måtte tro annerledes? Mitt svar er, NEI! Dersom du ikke bryr deg mer om sannhet, enn at du fremdeles ønsker å holde deg til organisasjonene, og de menneskelagde dogmer, og du ikke vil følge hele sannheten med hele ditt liv, så må du ikke føle at du kan strekke deg over til Bibelen for å samle sammen bare noe av sannheten, og dermed gripe til et skriftsted for å rettferdiggjøre lystene som du måtte ha i kjødet, når du kommer til et visst punkt i ditt liv. Jeg vil være ærlig om dette. Dersom du har til hensikt å følge sannheten, og du til stadighet velger å vende den ryggen, og heller tro på krikeorganisasjonenes dogmatikk, så vil det uten tvil komme en dag da du helt vil miste kontakten med Herren. Jeg vil bruke noen illustrasjoner for å klargjøre mitt synspunkt. Tenk deg nå at en katolsk mann ville skille seg fra sin Metodist hustru, fordi hun nekter å vende seg over til den Katolske tro. Gir da dette den ene eller andre parten retten til å bruke Bibelen for å rettferdiggjøre deres grunn til skilsmisse? Absolutt ikke. Dersom de ikke vil akseptere sannheten om enhet i Guddommen, eller dåpen i den Herre Jesu Kristi navn, så har de ikke noen rett til å bruke andre Bibelske sannheter for å rettferdiggjøre sitt kjød. Jeg trekker her frem disse illustrasjonene for dere slik at dere kan ha dem med dere gjennom resten av studiet av dette emnet. For vi har til hensikt å gå inn i evangeliene og ta for oss Jesu ord, og også Korintierbrevet, for å ta for oss Paulus` lære, han som 13

14 var Apostelen for hedningene, og som skrev det meste av de Ny Testamentlige brevene som de Kristne bruker som guide i sitt liv. For å ta med oss en annen illustrasjon, tenk deg at en Baptist kvinne ønsket å skille seg fra sin mann på grunn av at han hadde fått lys over dåpen i den Hellige Ånd. Hun tenkte at han hadde fått en demonisk ånd over seg, og fordi han nekter å benekte denne opplevelsen med Gud, ja så vil hun ikke lengre være hans hustru. Og dette ender med skilsmisse. La oss ta for oss et par i fra Pinsebevegelsen som har vokst opp til å tro på treenighetslæren. Det kommer til en tid da mannen får se sannheten om enheten i Guddommen, og dåpen i vann, i den Herre Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse i henhold til Ap. gj. 2 : 38, hans hustru benekter denne sannheten, og skiller seg fra sin mann på grunn av dette, men mannen bestemmer seg for å følge sannheten, samme hva det skulle koste. Den personen som da følger sannheten er fri til å vinne seg en annen make. Men denne maken må være en kristen. En lignende sak ville være denne, dersom et ektepar var opptatt under læren om Enhet i Guddommen, og vi vil si (for å kunne vise den andre siden av bildet) at Hustruen mottar en åpenbaring om denne endetidens sannhet til bruden. Dette har skjedd som et resultat av en dyp hunger i hennes sjel, og hun blir ledet av Gud til å skille seg fra denne ONENESS organiserte denominasjonen, for å kunne følge sannheten. Når da mannen ikke klarer å få henne til å vende tilbake til deres formalistiske kirke, blir han sint, og han skiller seg fra henne. Den troende søsteren er da fri i den Herre Jesus til å velge seg en annen make, men det må bare skje i Herren. Vi skal bevise dette med skriften litt senere. Den saken som gjaldt Babtist kvinnen som skilte seg fra sin mann, fordi han fikk mer lys over dåpen i den Hellige Ånd, har en side. Dersom han har fått en ekte opplevelse ved å motta den Hellige Ånd, så vil denne Guds ånd lede ham inn i denne endetidens sannhet, og det vil bringe ham inn under en troendes privilegier i Guds lover og prinsipper. Dersom det ikke skjer, så vil han vandre sammen med alle de andre som har feilet i sin vandring med Gud. Vel, noen vil nok uten tvil si nå, Bro. Jackson, hvilken rett har du til å si slike ting? Jeg sier dem med autoritet fra Herrens eget ord. Vi skal gå over til 1. Kor. 7, om ikke lenge, men i mellomtiden kan du tenke over de ting som vi her har nevnt, i det vi tar for oss noen andre skriftsteder vi har til hensikt å dekke dette budskapet grundig. 14

15 VIL DU BARE SPASERE OVER SANNHETEN? Noen av dere vil sikkert huske at når jeg forkynte disse budskapene i Faith Assembly, så sa jeg, når vi utgir dette budskapet så vil jeg si noen ting, som jeg ikke kommer til å si her på plattformen. Og nå har du nettopp lest noen av de ting som jeg ønsker å si her i artikkelen, men det er enda en annen sak, som jeg er sikker på at du ikke kommer til å like, (det er myntet på den som ikke vil la seg lede av denne artikkels sannhet) men det er da i alle fall sannhet. DERSOM DU ER EN PERSON SOM BARE VIL SPASERE RETT OVER SANNHETEN FOR Å TILFREDSSTILLE DINE KJØDELIGE BEGJÆRINGER, SÅ ER DU OGSÅ EN TYPE SOM EN DAG KOMMER TIL Å BÆRE DYRETS MERKE UNDER DEN STORE TRENGSELS PERIODEN OG ETTERPÅ BLI FORDØMT. Også, dersom du skiller deg fra din make fordi han eller hun har mottatt mer lys ut av Guds ord, ja da faller du inn under den gruppe som regnes som vanntro, i henhold til Apostlenes lære. Det spiller da ingen rolle hva du måtte bekjenne deg til å være. Dine handlinger beviser at du ikke eier nok respekt for sannheten. La meg også si noe annet, mens vi er inne på denne side i tankene. Dersom du, som den bekjennende troende i ditt ekteskap, i kjødelighet provoserer din vanntro make til å skille seg fra deg, så går du virkelig på gyngende grunn selv også. For da følger du ikke instruksjonene fra Bibelen, om hvordan en skal sette et eksempel for sin make i sin ferd. Guds lover og statutter er meget presise. Å følge dem, vil produsere rettferdighet i det daglige liv, og å ignorere dem, vil lede en til et skibrudd, før eller senere. Tro, ikke et eneste minutt, at bare fordi vi er under nådens tidshusholdning, så skulle Gud ha forandret sine tanker om hvordan menneskene skulle føre sine liv. Hans rettferdighetsstandard har aldri forandret seg. Han er dog en nådig Gud. Han holder en person ansvarlig, bare for det Han vet at han kjenner til. Det er bare når en person ignorerer ordet at det skjer noe. Guds åpenbarte ord til enhver tidsalder, har alltid vært tilgjengelig slik at den sanne troende skulle kunne være fri for fangebånd. Der er grunnen til at en mann ble tillatt å skille seg fra sin utro hustru, dersom han følte at han ikke kunne klare å fortsette samlivet med henne. Det er også grunnen til at loven tillot en kvinne å gifte seg igjen, slik at hun ikke skulle bli ført opp i umulige situasjoner i sitt liv. Du vil kanskje si. Jeg kan forstå at han kan sende henne fra seg, men jeg kan for visst ikke skjønne at hun kan ha noen rett til å gifte seg med en annen mann. Broder! Søster! Finn ikke feil i Guds eget ord. Hva som enn er skrevet i Guds ord skulle kunne være godt nok for enhver sann troende å stå på. Er du ikke enig med meg? 15

16 SLIK SOM MATTEUS HØRTE JESUS Vi skal nå gå inn i evangeliene, for der er det meget interessant å merke seg, når du studerer alle de fire evangeliene i sammen. Matteus var en av Jesu disipler, da Jesus talte sin bergpreken, hentet ut fra Matt. 5. Markus skrev disse tingene ut fra det som han hørte, eller ble fortalt ham av andre, og likedan var det med Lukas. Lukas var en historiker som følte at han skulle skrive en fortelling ut av de ting som ble trodd blant dem som vandret med Jesus Kristus, men han var ikke noe direkte øyenvitne selv. Johannes var et øyenvitne, og som disippel var han vitne til miraklene, og Jesu lære. Men det ser ut som om Johannes var mer interessert i å vise Jesu Guddommelighet når han skrev sitt evangelium. Derfor må vi også ta det i betraktning, at enhver skribent av evangeliene, nedskrev de hendelser som syntes mest viktig for dem. I Matt. 5, finner vi Jesus hvor han forkynner bergprekenen, i begynnelsen av sin virksomhet. Og det inkluderte også emnet om utroskap, og hor, ekteskap, og skilsmisse. Dette er den eneste gangen hvor Han rett ut forkynte et budskap hvor alle disse emner var inkludert. Han visste alt om den umoralske strukturen blant den jødiske samtid på den tid. De hadde falt ned på omtrent det samme stadium som dagens samfunn befinner seg i dag. De hadde innsatt en moderne kompromitterende fortolkning av Mose lov, som er meget lik den moderne, såkalte kristne befolknings behandling av Bibelen i vår tid. Alt er blitt fortolket til å kunne tillate udisiplinerte forhold å florere, og de bruker Bibelen til å skjule seg bak. Den Jødiske samfunnsform på Jesu tid, hadde spørsmålet om ekteskapet i et eneste rot, og de brukte Mose lov som ett strikk, (de strakk det dit de selv ville ). Og tøyde loven til de mest ekstreme grenser, for å kunne rettferdiggjøre sine urene handlinger. Slik er det våre dagers modernister gjør det også. Så når da Jesus forkynte den gangen, så sto de samme gruppene med Fariseere, og Sadukeere, rundt Ham for å fange Ham i ord. De sto der i bakgrunnen. Husk nå dette, dette er en preken, Jesus sier ikke disse tingene i noe svar på et spørsmål her. Ingen hadde spurt Ham. Han taler om et folk som har slitt seg løs fra Herrens befalinger. Han forteller dem at deres rettferdighet må overstige den som Fariseerne, og Sadukeerne har. Han taler om dem som er vrede på sine brødre uten grunn, og mange andre ting. Så i vers 27, leser vi disse ordene, Dere har hørt det er sagt av de gamle, (de gamle var de mennesker som alltid holdt seg tett inn til Guds ord.) Dere skal ikke begå utroskap. De visste hva Moses lov lærte, og de gamle gjorde alt det de kunne, for å disiplinere deres liv etter loven. Men Jesus sto nå der og så på en gruppe modernister, når han uttalte disse ordene. Han visste at ut fra deres legalistiske holdning, så var de så ærlige som de bare kunne bli. De ville jo aldri egentlig begå utroskap, men deres øyne var fulle av lyster, så Jesus la 16

17 til, hva de gamle hadde sagt, Men jeg sier dere, at den som ser på en kvinne for å begjære henne i sitt hjerte, har allerede begått utroskap med henne i sitt hjerte. Dette møtte dem rett hjemme, det var som å treffe spikeren på hodet. Vet du hvorfor? De hadde strukket loven til det punkt, at de tillot skilsmisse for nesten enhver grunn som kunne få en mann og en kvinne til å være uenig med hverandre. Og for å gjøre det enda verre, så var noen av dem, uten tvil skyldig i å ta et overblikk over markene, før tiden, før de enda hadde fått noen skilsmisse. Du kan være sikker på at, Jesus sa ikke noe slikt uten grunn. Han visste at de var skyldige. Han fanget dem, og avvæpnet dem med dette sitatet. Og før de endog kunne si en ting, begynte han å si: Dersom ditt høyre øye frister deg, så riv det ut, for det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele legemet skulle forkastes, og sendes til Helvete. Han talte også om å ta bort en arm, og så går Han rett tilbake til et nytt fremstøt. Vers 31. Det er sagt, den som vil skille seg fra sin hustru, la ham gi henne et skilsmissebrev. (Det er nøyaktig hva loven sa, men de misbrukte den tillatelsen, og tillot skilsmisse for alle slags grunner, og Jesus ville her la dem få vite at han var for klok for dem.) Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, han beskylder henne i å ha begått utroskap: og den som da gifter seg med henne som da er skilt, begår utroskap. Hvorfor sa han det slik? Fordi loven tillot en kvinne å gifte seg igjen, dersom hun var legalt, eller lovlig skilt, men grunnen til det måtte være at hun hadde vært utro mot sin mann, og ikke bare fordi de ikke kunne være enige i hvordan de skulle utsmykke huset sitt, oppdra sine barn, og slike ting. Dersom hun var skilt av noen annen grunn, så var hun ikke fri til å gifte seg med noen annen mann, i følge loven. Derfor hvis da en annen mann giftet seg med en slik kvinne, så drev de begge utroskap, og det var dette disse moderne religiøse menneskene begjærte i kjødet, mens de i likegyldig levesett kjørte sitt ekteskap i senk, akkurat slik som en masse mennesker driver det i dag. Dersom menneskene bare ville lære seg å elske Gud først, mer enn sine hjem, deres biler, eller de klærne som de bærer, og alle de andre materielle tingene som folk er så opptatt av, ja da ville de kunne være i stand til å vise en slik kjærlighet mot hverandre, at ingen av disse små uoverensstemmelsene ville kunne bryte ekteskapet i stykker. Dersom et ektepar har den rette holdning til Gud, så ville de om så skulle være, være villige til å bo i et hundehus om nødvendig. Ikke det at du må gjøre det, men det er den holdning som vil holde deg borte fra skilsmissedomstolen. Unge mennesker i denne tid synes å føle at de ikke kan starte opp med sin husholdning, dersom de ikke har et hus med komplett inventar. De er ikke villige til å ofre litt av den materielle velstand en stund for 17

18 å kunne fryde seg over å få være i sammen. Nei de går rett ut i butikkene og setter seg i gjeld til langt over halsen, slik at de begge er nødt til å komme seg i arbeide, og noen ganger må de ta seg to jobber. Men etter en tid, så slår nervene dem et puss, og da så alt for ofte, ser det ut til at en skilsmisse er den eneste løsningen for dem. De materielle godene har robbet dem for de følelsene som de en gang hadde for hverandre. Og den loven som ville forsøke å hjelpe et slikt par ut av sine vanskeligheter for førti år siden, de tar i dag skilsmissen som den letteste utveg. Det er ikke noe galt i å ha pene ting, dersom du kan håndtere dem, men dersom det begynner å separere dere fra hverandre, og holde dere borte fra Gud, og Hans første plass i deres liv, ja da er det bevist at dere ikke kunne håndtere situasjonen. Det var disse tilstander som fikk Jesus til å omtale dette emnet, mens han forkynte den dagen. Han hadde en rasende skare av Fariseere rundt seg, men det var nøyaktig hva 5. Mos. 24, sa, og han ønsket at de skulle bli gjenkjent med dette skriftstedet. Dersom de ønsket å være så legalistiske, så hadde de plutselig en hel del å ordne opp i for å kunne komme i rett skikk med skriften. Husk nå at dette er et budskap som Jesus forkynner i den første delen av sin virksomhet på jorden, og husk også, Han forandret aldri sine meninger senere. Han holdt loven klart oppe gjennom sin tjeneste her på jord. Den som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, han skylder henne i å ha drevet utroskap. Og enhver som gifter seg med en fraskilt kvinne, (som er skilt av andre grunner enn for utroskap) han driver utroskap. HVA NOEN HAR FORTALT MARKUS OG LUKAS La oss nå gå over til Mark. 10, hvor vi tar for oss en hendelse som skjedde mer enn to år etter det som vi her har lest i Matt. 5. Vi kommer nå nærmere avslutningen av Jesu jordiske vandring. Markus skriver dette ut fra hva noen andre har fortalt ham om dette. Derfor må vi også merke oss at han skrev om disse ting som her blir gjenfortalt, ut av det som han hadde hørt. Her i det 10. kapittel kommer Jesus til Judeas landemerker på den andre siden av Jordan, og folket kommer til Ham igjen: Som skikken var hos Ham, så begynte Han å lære dem igjen. Den samme gruppen av Fariseere som fulgte Ham, for å friste Ham, var der også. De husket fremdeles hvordan Han hadde uthengt dem i det budskapet som han forkynte et par år tidligere, og de visste nøyaktig hva loven sa, og at Jesus var en mann som selv holdt loven, men de prøvde til stadighet å få lagt en felle for Ham. Så de kom frem igjen og sa til Ham, er det tillatt for en man å skille seg fra sin hustru? De begrunnet ikke en gang sitt spørsmål. Han lot det ganske enkelt være like likegyldig i sin måte å svare dem på, som de selv var med sitt spørsmål. Men slik gikk det ikke. Han var 18

19 for klok for dem. Han ville at de skulle stille Ham spørsmålet mer presist. Han svarte, Hva har Moses befalt dere å gjøre? Merk dere at de fremdeles ikke brydde seg om å være ærlig ovenfor Ham. De sa, Moses har gitt oss lov til å skrive ut et skilsmissebrev, og sende henne bort. De refererte fremdeles til bare en side av hva Moses hadde lært dem i loven. Jesus selv valgte da å løpe linen ut sammen med dem. Dersom de bare ønsket å leke med sine spørsmål, så skulle i alle fall Han ta dem med på hele runden med sitt eget svar. Vers. 5. Og Jesus svarte dem og sa, på grunn av deres hjertes hardhet lot han dere skrive ut skilsmissebrev, men fra begynnelsen, i skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Og for denne saks skyld skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød, så er de da ikke lengre to, men ett kjød. ( Han tok dem med andre ord, hele veien tilbake til 1. Mos. 2 : 24, med sitt svar, og Han lot det hele henge der med sin siste bemerkning). Det som da Gud har sammenføyet, skal ikke noe menneske atskille. Hans disipler sto der også, og kanskje med den samme følelsen som fariseerne, men de kom til ham senere, da de var kommet i hus, og da spurte de Ham videre om dette. Til det svaret han slik, Enhver som skiller seg fra sin hustru, og gifter seg med en annen kvinne, driver utroskap mot sin hustru. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann, (her viser Han dem at verken mannen eller kvinnen, hadde noen spesielle privilegier i denne saken) og gifter seg med en annen, da driver hun utroskap. Merk dere at Han besvarte deres spørsmål kun på det grunnlag at loven ble nevnt tidligere den samme dag. Nesten 90 % av skilsmissene ble bevilget av andre grunner enn utroskap, og det var den eneste grunnen som loven gav tillatelse til skilsmisse, av Moses. Derfor får ikke Markus, Jesus til å si noe som er en motsetning til det som han allerede har måtte sagt i Matt. 5. to år tidligere. Han hadde all rett til å påminne dem om Guds sanne lov, og om Guds fullkomne plan fra begynnelsen av. Det du skulle kunne se ut av disse eksempler, er at når Jesus lærte folket, så tok han loven slik den var skrevet, men når spotterne kom og spurte Ham med ladede spørsmål, så svarte Han dem på det samme plan som det de hadde stil spørsmål etter. Han tok dem på deres egen moderniserte versjon av loven. La oss så gå til Luk. 16 : 18, et øyeblikk. Merk dere at Lukas ikke var noen disippel, når Jesus lærte det som vi leser ut av Matt. 5. Lukas var en historiker, og han plasserte de ting historisk sett, etter det som han hadde blitt fortalt, om det Jesus sa, og gjorde. La oss lese dette verset. Den som skiller seg fra sin hustru, og gifter seg med en annen mann, driver utroskap, og hver den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, driver også utroskap. Det var alt Lukas sa om dette emnet, og det han sa var riktig, men det var ikke alt som 19

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer