Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3."

Transkript

1 Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På sammen vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende.

2 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender. Dette bladet er utgitt av menigheten, Faith Assembly Church, 1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, Indiana. USA. Bladet inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M. Jackson. Orginalutgaven på Engelsk kan fås ved henvendelse til vår redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA. Der kan de også bli abonnent på tidsskriftet. The Contender kommer ut 8 ganger i året. Her i Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære. Striden, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så langt som vi har mulighet til det. Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny oversettelse foreligger. Vi har ingen begrensninger for antall utgivelser i året. De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk eller numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet. Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med Norsk tolk, eller bare på Engelsk. Møter på Norsk av Rolf Strømmen er også tilgjengelig. Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en meget rimelig pris. Møtene er innspilt på C kassetter. Kassettlister er tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen. Ansvarlig utgiver og oversetter av Striden, er Rolf Strømmen. Alle henvendelser om Striden, gjøres til bladets adresse. Alle seriøse henvendelser vil bli besvart. Bladets adresse er.: Den troendes forsamling, Verdal. Rolf Strømmen Tlf.: Lerkeveien 10. Fax.: Verdal. Mob.: Møtelokalets adresse er.: Feskarveien 1. Verdal 2

3 Ekteskap og skilsmisse Dette er et budskap som alltid gjør meg litt nervøs, når jeg skal begynne på det. For jeg forstår at det er mange personlige ideer og følelser ute å går her. Tradisjoner har vært med på å forblinde et stort antall mennesker, som desperat står i behov av et skikkelig svar ut fra Guds ord om dette emnet. Derfor ber jeg også om at jeg må kunne si disse ting på en slik måte at dere kan forstå at Guds Ånd har ledet meg til å si det slik. Dette budskapet har blitt forkynt her i Faith Assembly før, og vi har også utgitt det i en annen artikkel, men Gud har åpnet opp noen flere sider ved dette emnet, for meg, siden jeg sist rørte ved det. Det er ikke noe annet budskap i hele Bibelen, som Satan har brukt sin klubbe på, for å slå ned menneskene, slik som han har gjort det med nettopp dette emnet. Han vet hva det er som forårsaket vanskelighetene i Edens have, for det var jo han som sto bak det hele, og han vet at hele denne menneskelige rase fremdeles lider under de konsekvenser av det som skjedde der i Edens have. Men så lenge som han kan holde de kristne borte i fra den egentlige forståelsen av hva Gud hadde i sine tanker, når vi tar for oss dette emne EKTESKAP OG SKILSMISSE og uttrykkene utroskap, og hor, ja så kan han også holde dem konstant i et mørke, under tvil og forvirrelse. Jeg fant den samme tilstanden i Norge når jeg var der. Jeg hadde ingen planer for dette budskapet i Norge, men dette emnet ble lagt på meg, av Herren, slik at jeg tok det for meg den siste dagen vi var der over. Jeg hadde en liten følelse av at jeg ville bli konfrontert med dette spørsmålet, men det ble aldri egentlig nevnt. Men på Lørdag kveld, før vi skulle ha våre siste møter på søndag, så syntes det som om alle andre emner ble lukket for meg, og bare dette budskapet ble pålagt meg å si. Jeg fant ut hvorfor, senere, når budskapet var brakt ut. For de sa, bro. Jackson, dette må ha vært Herrens ledelse, for de hadde denne situasjonene der, som kunne ha endt opp i et brudd i fellesskapet dersom det ikke hadde blitt klaret opp i, rent skriftsmessig. Dette viser oss bare hvordan Gud er i stand til å møte behovene, som hans folk har, og det uansett hvor de måtte befinne seg. En ting ble jeg dog klar over, når jeg tok for meg dette budskapet der, og det var at det Norske språket bare bruker ett ord for to forskjellige forhold for samliv. I det engelske språk bruker vi ordet, HOR, dersom vi skal beskrive et forhold som to har ovenfor hverandre, utenfor et ekteskap, og utroskap (som også er et gjerningsord ), under et annet forhold. Derfor kunne mange av de sitater som vi bruker være litt vanskeligere for dem og forstå, når vi skal ha tak i den fulle meningen ved tanken bak det hele. Jeg fant andre skriftsteder, slike som Esek. 38. Åp. 17 & 18, hvor det 3

4 fantes lignende forskjeller. Men Gud har alltid laget en vei for menneskene, slik at de kan oppfylle hans hensikt. Priset være Hans navn for det. Når vi nå går inn i dette emnet, så ønsker vi å møte det der: I begynnelsen så var det ikke slik, og jeg vet at det vil bli sagt ting som ikke vil bli lett å akseptere for alle. Men vær så snill, la oss ta våre Bibler og gå inn i emnet i den Herre Jesu Kristi navn, med et ydmykt hjerte, og med åpne sinn. Vi er nødt til å få en sann åpenbarelse av det som Bibelen lærer, dersom vi i det hele tatt skal nærme oss de situasjoner som vi kommer opp i, i denne verden. For Gud har ikke seks dusin forskjellige svar å gi på samme spørsmål. Jeg håper du forstår hva jeg mener. VÅR TEKST. 5. Mos. 22 : 13 21, 24 : 1 4 EN UNDERSØKELSE AV LOVEN Åpne så deres Bibler i 5. Mos. 22 : 13, så skal vi begynne å lese der. Dersom en mann tar seg en hustru, og går inn til henne, men siden får uvilje mot henne, og skylder henne for skammelige ting og fører ondt rykte om henne og sier: Denne kvinne tok jeg til ekte og holdt meg til henne, men fant at hun ikke var Jomfru, da skal pikens far og mor ta tegnet på hennes jomfrudom og ha med seg til porten, til byens eldste. Og pikens far skal si til de eldste: Jeg gav denne mann min datter til hustru, men nå har han fått uvilje mot henne, og så skylder han henne for skammelige ting og sier: Jeg fant at din datter ikke var jomfru; men her er tegnet på min datters jomfrudom. Så skal de bre ut kledet for de eldste i byen. Før jeg går videre, så la meg på minne dere om, at Gud gav denne loven til Israelittene, mens deres moralske struktur var på den laveste standard. De hadde akkurat blitt utfridde fra det egyptiske fangenskapet. I Egypt ble de sett på som en liten minoritet, som slaver, eller som noen utstøtte. Tilstander som dette, kan mange ganger forårsake at moralen synker. Og særlig da, når de har vært fanget i så lang tid. Men dette folket var utvalgt av Gud til å motta åpenbaringer fra Ham, og for å bære ut denne åpenbaringen videre til hedningene, slik at også de skulle kunne se realitetene av den åndelige, moralske, og sanne sosiale samfunsstruktur, som fulgte med en slik prinsipiell vandring. Gud gav dem loven, gjennom sin tjener, Moses, slik at de skulle kunne ha noen til å åpenbare selve planen og hensikten for menneskeheten, som Han hadde skjult i sitt store sinn. Før loven ble gitt, hvem skulle da kunne kjenne hva som var tekkelig eller utekkelig i Guds øyne? Det er sant, det var noen spesielle menn som vandret 4

5 med Gud ned gjennom tiden, før loven, men vi ser det nå ut fra det standpunkt, som Paulus sa det til de kristne i Rom. For ved loven, kom også kunnskapen om synden. For hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtredelse. I Rom. 5 : 13, sier han, For vel var der synd i verden, før loven, men synden tilregnes ikke der hvor ingen lov er. Han snakker selvfølgelig om synden som er i kjødet, for Adams synd regjerte allerede over hele menneskeheten. Han forklarer det nærmere i vers 7, i kap. 7, hvor han sier, For jeg hadde ikke kjent begjærligheten, dersom loven ikke hadde sagt; du skal ikke begjære. Derfor ved å gi Israel en lov å leve etter, så ville de kunne vite Guds vilje i en hver situasjon som måtte oppstå. Her er det altså at Gud begynner å skape seg et rent folk, en nasjon til å ære Gud. Når de da sto der ved foten av fjellet, mottok de instruksjoner, som skulle løfte dem høyere opp, til en bedre standard, både moralsk sett, og åndelig sett. Og etter en tid, ville hedningene begynne å ta notis av dette faktum. Sannelig, det finnes en reell Gud, som lever blant dette folket. Det er mange mennesker som har den tanken, at under loven, så ble mannen rettferdiggjort, mens kvinnen ikke hadde høyere rang enn det hundene hadde. Dersom du vil se i skriften, ærlig, så vil du kunne se at en slik tanke blir ikke rettferdiggjort. Loven gir liv, til både kvinnen og mannen. Vi skal ta for oss noen skriftsteder som vil kunne balansere bildet for deg, dersom du vil studere dette nøyere. Det er spesielle ting som vi ser i det Gamle Testamentet som setter typer, og alle disse typene fikk sin avslutning på Golgata, gjennom den Herre Jesus Kristus. Noen typer i G. T. Peker direkte hen til Kristus, men når han ble manifestert, så var det slutten på disse typene. For å sette en type, så kunne en mann skille seg fra sin hustru, på grunn av spesielle umoralske grunner. Vi kan se dette rett her i loven, og dette har fått mennesker til å si, at dersom en kvinne utfører en umoralsk handling, så skulle hun steines til døde. Men vær da så snill å huske på, at det må nå nødvendigvis to mennesker til, for å utføre en umoralsk akt. Mennesker som dette, er falt inn under den kategori, sammen med dem som tar for seg den lille kvinnen som ble fremstilt for Jesus en dag, hvor de fremholdt at de hadde tatt henne på fersk gjerning i hor, (på engelsk utroskap ), og de ville steine henne. Dette var jo i henhold til Mose lov. Dersom de virkelig hadde ønsket å adlyde loven, så hadde de også måtte bringe med seg mannen også, for loven befalte at de begge skulle steines. Naturlig vis ville de bare friste Jesus. De hadde ikke noen respekt i å holde loven ellers. Du sier kanskje, Bro. Jackson, hvordan vet du dette? Det er jo meget enkelt, for at de skulle kunne vite, at dette var en sak om utroskap, og ikke bare en handling i hor, (som en skjøge ), så måtte de ha visst mer om denne saken, enn at det bare var en sex handling som var begått. De kalte 5

6 det utroskap, og utroskap er noe mer enn det å, for en gangs skyld ha en akt for lystens skyld. Vi skal forklare forskjellen mellom utroskap, og hor, mer detaljert senere, men nå ønsker jeg bare å peke på, at for å kunne komme rett ut med loven, som befalte steining av de som var utro, så måtte de også komme over de skyldige parter mens de var under handling. Og bare da kunne de steine dem begge. Ikke bare kvinnen. Hva jeg her ønsker at du skal se, er hvordan noen mennesker bruker små deler av loven som et skjold å skjule seg bak, mens de tuter frem med sine kjødelige ideer. De har til hensikt å skape et spesielt forbilde (for å presse andre med ), og derfor bruker de også bare de skriftsteder som kan tvinges til å passe inn i deres onde hensikter. Den eneste hensikt jeg har ved å vise frem dette, er å fremstille hele den sannhet som den Herre Jesus Kristus har i sitt sanne ord. DE GAMMELTESTAMENTLIGE EKTESKAP Som vi nå returnerer til det skriftstedet som vi leste i 5. Mos. 22, så la meg forklare ordlyden her. I gammel tid, ble ekteskapene arrangert mellom foreldrene til gutten og piken, lenge før de var kommet opp i gifteferdig alder. Derfor var det ikke uvanlig å finne situasjoner hvor den ene, eller begge av disse unge ikke var så veldig begeistret over ekteskapet. Og jeg tror at dette skriftstedet må henvise til et slikt ekteskap. I de fleste saker når de unge nådde en viss alder, og var rede til å komme i sammen for et ekteskapelig forhold, og da også oppfylle den avtale som var gjort foreldrene imellom, mens de enda var små barn, så tenk deg da, dersom ikke den unge mann skulle like den kvinnen som hans foreldre hadde funnet til kone for ham. Han vet at han er bundet ved loven, og den skikk som da hersket, til å oppfylle den avtale som var gjort foreldrene imellom, men samtidig så forsøker han å finne en utveg, ut av dette ekteskapet senere. For loven har gitt spesielle tillatelser til det. Og det er denne tillatelsen som vi leser om her. Vi leste ned vers 17, så la oss nå se hvordan de eldste i denne bye håndterte denne situasjonen. Han beskyldte denne kvinnen for ikke å være jomfru, når hun giftet seg med ham, og foreldrene hadde brakt med seg beviste for hennes jomfrudom for de eldste i byen, og vers 18, forteller oss, Og de eldste i byen skal ta mannen og gi ham hugg og ilegge ham en bot på hundre sekel sølv og gi dem til pikens far, fordi han førte ondt rykte ut om en jomfru i Israel, og hun skal være hans hustru, og han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever. I dette tilfellet så kan du vel ikke si at det Gamle Testamentet nedvurderer kvinen, og oppvurderer mannen, i denne situasjonen. Kan du? Han er endog nektet å skille seg fra henne i det hele tatt, resten av sitt liv. Han kan kanskje gå ut å finne seg andre hustruer, men han har en som han må ta seg av, i alle fall. Han må beskytte 6

7 henne for resten av livet. Og han vil ikke så snart få dysset ned det ryktet som han har fått på seg, i denne byen. Alle vet jo at han er en lurendreier og skulle ikke bli stolt på, i alle tilfelle. På den andre side, bare for å vise deg begge sider av loven, så la oss lese versene 20, 21. Men var det sant, var piken ikke jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal steine henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus, således skal du rydde det onde bort av din midte. Som du leser resten av dette kapittelet, så vil du kunne finne andre situasjoner beskrevet, så som voldtekt. Rent personlig så føler jeg at en slik lov mot voldtekt meget vel skulle passe inn i vårt samfunn. Jeg mener ikke å virke hard på dette området, men når jeg tenker på hvordan våre lovgivende myndigheter heller over til sentimentale parodier, om ikke å ta liv, og samtidig ser hvordan mange individer tar anledning av denne mykheten, ja enda til det punkt at de føler at de kan gjøre hva som helst, og enda regne med å slippe unna det hele, så er det som om jeg skulle rope det ut til dem, GUDS MORALLOVER HAR IKKE FORANDRET SEG! Våre lands lover kan kanskje tillate en mann å utføre kriminelle handlinger, og likevel regne med å komme seg unna det hele, men la meg fortelle deg dette, dersom denne mannen lever lenge nok, så vil Gud se til at hans kjød vil få betale tilbake regningen på det gale han har gjort. Jeg kan se for meg en slik person, når de når alderen, 65, 70 år, da vil ikke deres liv være annet enn en konstant plage for dem. Gud har sine måter hvor du får betale tilbake dine regninger, for ditt skjødesløs liv, selv om disse svake domstolene lar deg få slippe unna. Guds lov om å høste det man sår, virker i begge retninger, både for det gode, og det onde. Når folket trår over grensene for Guds lover, selv om du skal ha blitt tilgitt fra et frelsende standpunkt, så vil deres kjød måtte betale for det. SKILT UNDER LOVEN Vi lever i en tid, hvor det blir tenkt svært lite på hva Guds vilje skulle være, i forskjellige situasjoner i livet. Endog mange kristne mennesker er for stolte til å følge annet, enn sine egne impulser i første rekke. Og siden er det tid for å spørre Gud. Men da er det mange ganger alt for sent, for å kunne avverge opprevne og nedslående depresjoner hos somme. Men så finner vi også andre, som gjerne vil trekke frem Bibelen, finne seg noen vers, som kan rettferdiggjøre det som de allerede har tenkt seg ut i sitt sinn. Derfor skal vi, med Guds hjelp, forsøke å trekke frem nøyaktigheten i det som Guds ord står for, i dette spørsmålet om ekteskap og skilsmisse. Dette er et område i Guds 7

8 ord, som de fleste synes å gå rett over, uten å tenke noe videre over det. Så la oss gå tilbake til 5. Mos. 24 : 1, og her legge grunnlaget for det som vi ønsker å få frem i dette budskapet. Noen av dere vil jo selvfølgelig tenke, at dette er bare min egen ide om dette området, eller min egen versjon, men jeg skal forsikre dere rett her, at jeg er fult oppmerksom over det faktum, at dersom jeg lærer dere opp feil, så skal jeg selv måtte stå for Guds dom å svare for det jeg har sagt. Gud har kalt meg til å forkynne sannheten for dere, og det som jeg her kommer til å presentere for dere, er Guds eget ord. Så dette vil kunne finne rom i hjertene til alle dem som søker sannheten om dette emnet. 24 : 1 Når en mann har tatt seg en hustru, og giftet seg med henne, og det skulle skje (etter en periode) at hun ikke finner gunst i hans øyne mer, fordi han har funnet urenhet i henne: (MED ANDRE ORD, ORD ER NÅDD HAM AT HANS HUSTRU HAR VÆRT UTRO IMOT HAM OG HAN FÅR DET STADFESTET) da skal han skrive henne et skilsmissebrev, og gi henne det i hånden, og sende henne ut av sitt hus. Dette var en tillatelse under Mose lov, og Jesus måtte ta for seg dette emnet mer enn en gang i sin korte forkynnerperiode her på jord. Han tar for seg dette emnet i den prekenen som vi kaller for Bergprekenen, i Matt. 5. Der leser han hvor loven i seg selv gir dem noen rettigheter til skilsmisse i spesielle saker, men den katolske kirke kunne aldri akseptere dette som et faktum. De vil bare ikke akseptere noen form for skilsmisse til dem som tilhører deres forsamling, og heller ville de ikke ta del i et bryllup, hvor noen av partene skulle ha vært gift før. Men det hindrer ikke at mange av katolikkene for utfor veien av denne grunn, mens de forsøkte å holde det hemmelig en tid, for å avverge at de ble utstøtt av kirken. Men selve kjernen i dette var, at de holdt seg til en menneskelaget læresetning, som ikke innehadde noen form for skriftsmessig autoritet. Vi har ikke i hensikt å presentere menneskelagde dogmer, fra noe organisert krikesystem. Vi ønsker å vise enhver troende hvordan de står i forholdet til Guds ord. Vi forstår selvfølgelig, at loven ble gitt til det Jødiske folket i Israel, men selv Jesus holdt dette i live, når han lærte. Og apostelen Paulus, som forkynte for hedningene, han behandlet de samme ting, slik at hedningene kunne finne ut hvor de passet inn, i bildet. Det faktumet at Gud åpnet opp evangeliet for hedningene, og også da alle fordelene som følger med det, kan da ikke forandre på den standard som skal være over de troende, om de er jøder eller hedninger. Og Mose lov, åpenbarer nettopp denne rettferdige standard, eller holdning. Dette legger ikke de troende under bånd, og fangenskap, slik at de på denne måte skal kunne følge loven. Men en ekte troende vil selvfølgelig gjøre sitt til at han kan bli rettledet gjennom disse rettferdige prinsippene, som er nedlagt i loven. Og loven sier, dersom en mann finner ut at hans hustru har vært ham utro, da kan han skille seg fra henne. 8

9 Han behøver ikke å gjøre det, men dersom han ikke er i stand til å tilgi henne, eller at hun ikke ønsker å forbedre sine veger, ja da må han nødvendigvis skille seg fra henne. La oss så se hva for tillatelse loven gir kvinnen, som da er skilt fra sin mann. Vers 2, sier, Og når hun da er sendt ut av huset, så kan hun gå bort å bli en annen manns hustru. Det er noen som vil hoppe både opp og ned, og si, dette er da vel ikke riktig, hun kan da umulig ha anledning til å gjøre noe slikt. Men la meg da påminne deg om, at det er selveste Guds ord som du nå finner feil ved. Jeg husker Paulus en gang, skrev til de troende i Rom, hvor han ble ledet av Gud til å si, Han miskunner seg over den som han miskunner seg over, og han forherder den han vil forherde. Han refererte her til situasjonen med Farao, og han visste sannheten i dette sitatet, at ikke alle ville like å høre på denne måten, derfor la han til, Vil du da si til meg, hvorfor har da du gjort det slik? For hvem står vel Hans vilje imot? Paulus kommer rett tilbake å sier. Nei, du menneske, hvem er da du at du skulle argumentere med Gud? Skal verket si til virkeren, hvorfor har du gjort meg slik? Jeg vil her stille deg et likedan spørsmål. Hvem tror du egentlig at du er, at du skulle ha rett til å bestemme at det er feil i Guds ord? Loven sier at denne skilte kvinne kan gå bort, å bli en annen manns hustru. Dette er Guds vilje, og vi har ingen rett til å trekke Guds ord i tvil. Men vi har rett til å undersøke hvorfor Gud skulle gi en slik tillatelse. Dersom våre motiver er rette, så finner vi svaret her. Da Adam og Eva ble drevet ut av haven, så hadde ikke Eva noe likestillings dokument i sine hender, slik som våre dagers kvinner har det. Gud hadde lagt en forbannelse over hennes befruktningssyklus, og gjort henne avhengig av Adam, og det på grunn av hennes ulydighet. Og fordi Adam hadde tillatt henne å forføre ham igjen, som var imot Guds egen vilje, så ble denne jorden forbannet, for hans skyld. Og han ble henvist til å ete sitt brød, i sitt ansikts svette. Han måtte dyrke jorden resten av sitt liv. Vi leser noen vers i fra 1. Mos. 3 : 16, hvor Gud allerede hadde forbannet slangen, som hadde forført Eva, for det var han som fikk henne til å gjøre imot Guds vilje. Vel, her vender han seg til kvinnen, og sier, Jeg vil forøke dine tider, og ditt svangerskaps møye, og med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi du hørte på kvinnen, og åt av treet, som jeg har forbudt deg å ete av, som jeg sa, Du skal ikke ete av dette treet: derfor skal jorden være forbannet for din skyld, i sorg skal du nære deg av denne jorden, resten av ditt liv. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete urtene på marken, og i ditt ansikt sved, skal du ette ditt brød, til du vender tilbake til jorden, for ut av den ble du tatt. For du er støv, og til støv skal du igjen bli. Ikke bare måtte mannen gjøre rett 9

10 for sitt eget brød, men han måtte også ta seg av sin hustru, å fø henne. Dette var skikken i mange århundrer etter dette. Når en mann tok seg en hustru, så visste han at det var hans oppgave å ta ansvaret for henne. Han måtte skaffe hver eneste matbit som denne kvinnen trengte, fra dette øyeblikk av. Dette er også grunnen til at Gud tillot Moses å godta at en kvinne ble skilt og kunne gifte seg igjen. Han visste at de ville trenge en mann, som skulle kunne ta seg av dem. Det samme ansvaret bærer på en videre betydning. Dersom kvinnen gifter seg om igjen, og skikker seg vel, da ville alt være såre godt. Da ville hun være en legal god hustru, men dersom hennes andre mann skulle finne en grunn til å skille seg fra henne, da ville hun ikke bli tillatt å gå tilbake til sin første mann, ikke under noen omstendigheter. Vi leser dette i vers 3. så skal vi gå over til Hoseas og se om ikke det går sammen med dette tredje verset. Og dersom den senere husbond får hat til henne, og skriver henne et skilsmissebrev, og gir henne det i hånden, og sender henne bort fra seg, eller dersom denne mannen dør, som tok henne til hustru, (i det andre tilfellet ), da må ikke under noen omstendigheter hennes første mann ta henne til seg igjen, for å bli hans hustru, etter at hun er blitt uren, for det er en vederstyggelighet for Herren. Og du skal ikke føre synd inn over landet, som Herren din Gud har gitt deg til eiendom. DETTE SETTER EN TYPE La meg si det en gang til, for det er en viktig del av dette budskapet. En mann var ikke nødt til å skille seg fra sin utro hustru, dersom han følte at hun etter dette ville skikke seg ordentlig, og at han var i stand til å tilgi henne. Loven tvang ham ikke til å skille seg fra henne. Men den tillot ham å gjøre det dersom dette ble hans valg. Den eneste haken ved det hele var, at dersom han skilte seg fra henne, (Og hun giftet seg med en annen mann etter dette ); så kunne han aldre ta henne tilbake igjen. Med andre ord, han kunne la henne få fortsette å bli hans hustru, uansett hvordan hun måtte oppføre seg etter dette, dersom han ønsket det slik. Men så snart han hadde skilt seg fra henne, og hun ble en annen manns hustru, så kunne han aldri mer ta henne tilbake, samme hva som skjedde. Det er grunnen til at Gud instruerer Hoseas, en av Hans profeter, at han skal ta til ekte en hore. Hans giftemål med en slik kvinne, var for å sette en type på Guds forholdt til Israel som en nasjon, for hun var som en hore, etter andre Guder. Israel var en utro hustru mot Gud. Derfor talte Gud gjennom dette Hoseas` ekteskap, at han egentlig kunne ha skilt seg fra Israel gjennom legalt skilsmisse, på grunn av hennes utroskap, men da hadde hun vært uten håp, og kunne aldri ha vendt tilbake til ham. Men lik Hoseas, dersom jeg bare lar deg få springe etter alle dine elskere, inntil ditt hjerte har 10

11 blitt mett av slikt, når du da er kommet til enden av din løpebane, så kan du vende tilbake til meg. Og da kan jeg også ta deg til meg igjen, uten bryte den lov, som jeg gav til Moses, for din skyld. La oss så gå til Hoseas 1 : 2, for å se på den typen. Vi skal lese noen få vers. Begynnelsen av Herrens ord ved Hoseas, og Herren sa til Hoseas, gå, ta deg en hustru blant skjøgene, (noe slikt var egentlig forbudt i følge loven, at en slik Hellig mann skulle ekte en slik kvinne, men når et folk som visste Guds vilje, begynte å vende seg over til noe annet, da ville Gud sørge for at noe ble gjort, slik at folket skulle skjønne sin onde vei.) og blant horebarna, for dette landet har falt i hor, og vendt seg bort fra Herren. Hoseas levde på en tid da de 10 nordlige stammene i Israel, allerede hadde gitt seg over til å dyrke avguder, slike som Baal. Den store Jehova ånd hadde tatt denne nasjonen til seg, for å åpenbare seg for dem, og han hadde omsorg for dem likesom en husbond har det for sin hustru. Men de hadde vært utro imot Ham. Særlig da de 10 nordlige stammene. Derfor taler da Gud til Hoseas på dette viset. Han skulle gifte seg med en kvinne som var en prostituert, og når de da fikk barn, så befalte Gud dem hva for navn disse barna skulle bære, for navnene til disse barna, skulle sette en type på situasjonen i landet. Hvert barn ble gitt et navn, som forestilte hvordan Gud så på deres avgudsdyrkelse, som foregikk blant stammene. De hadde gitt seg over til skjøgeaktiviteter. Og en hver av disse typene ble fremstilt til siste detalj. Det tredje barnet, en sønn, fikk et navn som pekte på aktiviteter som foregikk blant de to sørlige stammene. Vi skal ikke her lese alle disse versene, det kan du gjøre senere. Men gå nå til vers 8. hvor vi tar for oss dette tredje barnet. Da hun hadde avvent lo Ruhama, ble hun atter fruktsommelig og fødte en sønn. Da sa Gud, kall ham Lo Ammi, for I er ikke mitt folk, og jeg vil ikke være eders Gud. Dette er rettet til de to sørlige stammene. Paulus tok dette for seg, og fikk en åpenbaring gjennom dette, og han tok det for seg i Romerne 9. Merk dere, ettersom vi leser videre her i Hoseas, i vers 10 for her er det at hedningene blir innsatt til en posisjon sammen med Gud. Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar seg måle eller telle, og det skal skje! På det sted hvor det ble sagt til dem: I er ikke mitt folk, skal det sies til dem: (og dette er da de hedninger som trodde evangeliet) dere er sønner av den levende Gud. Brødre og søstre, vi lever nå under velsignelsen av den type som Gud her satte, ja helt opp til våre dager. Men hedningenes tid er ved å renne ut. Denne typen er ved sin oppfyllelse, og vers 11, er like ved å nå sin fullendelse. Da (når hedningenes tid er til ende) skal Judas barn, og Israels barn fylke seg i sammen og ta seg en høvding, og dra opp av landet, Dette hodet vil komme til å bli Jesus Kristus, og når alle disse stammene er representert tilbake i Israel, for å kunne oppfylle dette skriftstedet, så vil hun aldri mer bli ført bort i 11

12 fangenskap. Jehova kastet henne i fra seg, og nektet henne å være hans hustru, men han skrev henne aldri et skilsmissebrev. Derfor, likesom Hoseas tok Gomer tilbake etter at hun hadde stukket av i utroskap, så vil Gud ta Israel tilbake. Men han kunne ikke ha gjort det dersom han hadde skilt seg fra henne. Vi har ikke nok spalteplass her, men det vil hjelpe dere, dersom dere vil gå videre å lese gjennom kapitlene i Hoseas. Der kan du se hvordan Hosea sendte henne fra seg, og nektet å være en husbond for henne, så lenge som hun sprang av sted med sine elskere, men han skrev henne ikke noe skilsmissebrev. Derfor når da utfluktene var over, når hun hadde tapt sin skjønnet, hun var blitt uaktuell for sine elskere, endte hun sine dager som en vagabond, ja når Hoseas så henne i dette siste stadium, kjøpte han henne tilbake for en viss mengde sølv. Han kunne gjøre det, for han hadde ikke gitt henne noe skilsmissebrev. Ved den samme lov kan også Gud ta Israel tilbake, når hennes dager som hore er kommet til en avslutning. Hun har spilt horens rolle for denne hedningeverdenen i nesten to tusen år, og nå er de på vei tilbake til sine forfedres land, og de har med seg alle de umoralske råtne ånder, som de har plukket opp blant hedningene. På flyet, på min reise tilbake fra Norge, så kom jeg i samtale med en ung jødisk mann, og vi snakket nettopp om disse ting. Han kunne fortelle meg at om kring 80 % av de unge i Israel i dag har falt under innflytelse av alkohol og narkotika. De er blitt et resultat av innflytelsen fra de vestlige nasjoner. Jeg tenkte ved meg selv, ja, Åpenbaringen 11, taler om de to profeter som blir drept, og deres døde legemer skal ligge der i gatene i den store by, som åndelig kalt, heter Sodoma, og Egypt, hvor også deres Herre ble korsfestet. Det refererer jo selvfølgelig til Jerusalem, som på den dag vil være en internasjonalt kontrollert by, full av bedervet ungdom som har kommet dit fra hele verden. De kommer dit fordi den er en historisk legende for mer enn en ting, men på den tid så vil Jerusalem ha blitt et senter for umoral, og all slags urenheter. Deres umoral er lignet med den som fantes i Sodoma, og fangenskapet som deres sjeler finnes i, er lignet med det fangenskap som de var under i Egypt, på Moses tid. De vil være bundet til antikrist. Men uten tvil så vil det ut av alle de jøder som måtte befinne seg i Israel i disse dager, reise seg to profeter som kommer til å profetere i 3 ½ år, før de blir drept i midten av Daniels 70 ende uke. Og denne tjeneste vil da engasjere nok sjeler til å oppfylle Åp. 7 : 1 8, hvor , jødiske menn blir beseglet med den Hellige Ånd, og få en åpenbaring over evangeliet om deres lenge, ventende Messias. Det vil også finnes en stor mengde jøder, både kvinner og barn, gutter og jenter, som vil motta en slik åpenbarelse, og de vil oppfylle skriften, hvor det tales om kvinnen (ISRAEL) som produserte guttebarnet (JESUS) og som fløy ut til et sted som var beredt for henne, og der vil Gud beskytte henne, og sørge for henne gjennom de siste 12

13 3 ½ årene i den siste delen av Daniels 70ende uke. (Åp.12 : 5-6, 14.) Resten av jødene vil bli til disposisjon for antikrist og hans dyresystem. HVEM MÅ TA SEG I AKT? Venner, jeg håper at disse eksemplene kan være med å hjelpe deg til å se de delikate grunner som Gud har plassert der, for å lede og bevare sitt folk i rettferdighet. Jeg fremstiller det som delikat, bare fordi at det er en fin linje her, mellom å bevare rettferdigheten i Guds lov, og legalismen. Det er skarer av mennesker i denne gamle verden som ikke vil bry seg det minste om å leve for Gud, når alt går bra for dem. Men lar du dem få litt vanskeligheter i sitt ekteskap, så vil de øyeblikkelig lete i Bibelen etter et skriftsted som kan rettferdiggjøre det de allerede har bestemt seg for å gjøre. Det er trist å måtte si, men jeg er redd det er sannheten, endog i blant dem som kaller seg bekjennende kristne. Det er mennesker i nesten alle kirkesamfunn, som religiøst sett lever et likegyldig liv, og bryr seg svært lite om Guds istandsettende sannhet. Men når deres likegyldighet leder dem inn i en Satans snare, da springer de øyeblikkelig bort til Bibelen for å finne en tillatelse, som er plassert der for å lede livet til en troende. Jeg har blitt stilt følgende spørsmål: Gjelder denne Bibelske sannhet for alle, uansett hva slags religiøs organisasjon de er i, og hva de måtte tro annerledes? Mitt svar er, NEI! Dersom du ikke bryr deg mer om sannhet, enn at du fremdeles ønsker å holde deg til organisasjonene, og de menneskelagde dogmer, og du ikke vil følge hele sannheten med hele ditt liv, så må du ikke føle at du kan strekke deg over til Bibelen for å samle sammen bare noe av sannheten, og dermed gripe til et skriftsted for å rettferdiggjøre lystene som du måtte ha i kjødet, når du kommer til et visst punkt i ditt liv. Jeg vil være ærlig om dette. Dersom du har til hensikt å følge sannheten, og du til stadighet velger å vende den ryggen, og heller tro på krikeorganisasjonenes dogmatikk, så vil det uten tvil komme en dag da du helt vil miste kontakten med Herren. Jeg vil bruke noen illustrasjoner for å klargjøre mitt synspunkt. Tenk deg nå at en katolsk mann ville skille seg fra sin Metodist hustru, fordi hun nekter å vende seg over til den Katolske tro. Gir da dette den ene eller andre parten retten til å bruke Bibelen for å rettferdiggjøre deres grunn til skilsmisse? Absolutt ikke. Dersom de ikke vil akseptere sannheten om enhet i Guddommen, eller dåpen i den Herre Jesu Kristi navn, så har de ikke noen rett til å bruke andre Bibelske sannheter for å rettferdiggjøre sitt kjød. Jeg trekker her frem disse illustrasjonene for dere slik at dere kan ha dem med dere gjennom resten av studiet av dette emnet. For vi har til hensikt å gå inn i evangeliene og ta for oss Jesu ord, og også Korintierbrevet, for å ta for oss Paulus` lære, han som 13

14 var Apostelen for hedningene, og som skrev det meste av de Ny Testamentlige brevene som de Kristne bruker som guide i sitt liv. For å ta med oss en annen illustrasjon, tenk deg at en Baptist kvinne ønsket å skille seg fra sin mann på grunn av at han hadde fått lys over dåpen i den Hellige Ånd. Hun tenkte at han hadde fått en demonisk ånd over seg, og fordi han nekter å benekte denne opplevelsen med Gud, ja så vil hun ikke lengre være hans hustru. Og dette ender med skilsmisse. La oss ta for oss et par i fra Pinsebevegelsen som har vokst opp til å tro på treenighetslæren. Det kommer til en tid da mannen får se sannheten om enheten i Guddommen, og dåpen i vann, i den Herre Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse i henhold til Ap. gj. 2 : 38, hans hustru benekter denne sannheten, og skiller seg fra sin mann på grunn av dette, men mannen bestemmer seg for å følge sannheten, samme hva det skulle koste. Den personen som da følger sannheten er fri til å vinne seg en annen make. Men denne maken må være en kristen. En lignende sak ville være denne, dersom et ektepar var opptatt under læren om Enhet i Guddommen, og vi vil si (for å kunne vise den andre siden av bildet) at Hustruen mottar en åpenbaring om denne endetidens sannhet til bruden. Dette har skjedd som et resultat av en dyp hunger i hennes sjel, og hun blir ledet av Gud til å skille seg fra denne ONENESS organiserte denominasjonen, for å kunne følge sannheten. Når da mannen ikke klarer å få henne til å vende tilbake til deres formalistiske kirke, blir han sint, og han skiller seg fra henne. Den troende søsteren er da fri i den Herre Jesus til å velge seg en annen make, men det må bare skje i Herren. Vi skal bevise dette med skriften litt senere. Den saken som gjaldt Babtist kvinnen som skilte seg fra sin mann, fordi han fikk mer lys over dåpen i den Hellige Ånd, har en side. Dersom han har fått en ekte opplevelse ved å motta den Hellige Ånd, så vil denne Guds ånd lede ham inn i denne endetidens sannhet, og det vil bringe ham inn under en troendes privilegier i Guds lover og prinsipper. Dersom det ikke skjer, så vil han vandre sammen med alle de andre som har feilet i sin vandring med Gud. Vel, noen vil nok uten tvil si nå, Bro. Jackson, hvilken rett har du til å si slike ting? Jeg sier dem med autoritet fra Herrens eget ord. Vi skal gå over til 1. Kor. 7, om ikke lenge, men i mellomtiden kan du tenke over de ting som vi her har nevnt, i det vi tar for oss noen andre skriftsteder vi har til hensikt å dekke dette budskapet grundig. 14

15 VIL DU BARE SPASERE OVER SANNHETEN? Noen av dere vil sikkert huske at når jeg forkynte disse budskapene i Faith Assembly, så sa jeg, når vi utgir dette budskapet så vil jeg si noen ting, som jeg ikke kommer til å si her på plattformen. Og nå har du nettopp lest noen av de ting som jeg ønsker å si her i artikkelen, men det er enda en annen sak, som jeg er sikker på at du ikke kommer til å like, (det er myntet på den som ikke vil la seg lede av denne artikkels sannhet) men det er da i alle fall sannhet. DERSOM DU ER EN PERSON SOM BARE VIL SPASERE RETT OVER SANNHETEN FOR Å TILFREDSSTILLE DINE KJØDELIGE BEGJÆRINGER, SÅ ER DU OGSÅ EN TYPE SOM EN DAG KOMMER TIL Å BÆRE DYRETS MERKE UNDER DEN STORE TRENGSELS PERIODEN OG ETTERPÅ BLI FORDØMT. Også, dersom du skiller deg fra din make fordi han eller hun har mottatt mer lys ut av Guds ord, ja da faller du inn under den gruppe som regnes som vanntro, i henhold til Apostlenes lære. Det spiller da ingen rolle hva du måtte bekjenne deg til å være. Dine handlinger beviser at du ikke eier nok respekt for sannheten. La meg også si noe annet, mens vi er inne på denne side i tankene. Dersom du, som den bekjennende troende i ditt ekteskap, i kjødelighet provoserer din vanntro make til å skille seg fra deg, så går du virkelig på gyngende grunn selv også. For da følger du ikke instruksjonene fra Bibelen, om hvordan en skal sette et eksempel for sin make i sin ferd. Guds lover og statutter er meget presise. Å følge dem, vil produsere rettferdighet i det daglige liv, og å ignorere dem, vil lede en til et skibrudd, før eller senere. Tro, ikke et eneste minutt, at bare fordi vi er under nådens tidshusholdning, så skulle Gud ha forandret sine tanker om hvordan menneskene skulle føre sine liv. Hans rettferdighetsstandard har aldri forandret seg. Han er dog en nådig Gud. Han holder en person ansvarlig, bare for det Han vet at han kjenner til. Det er bare når en person ignorerer ordet at det skjer noe. Guds åpenbarte ord til enhver tidsalder, har alltid vært tilgjengelig slik at den sanne troende skulle kunne være fri for fangebånd. Der er grunnen til at en mann ble tillatt å skille seg fra sin utro hustru, dersom han følte at han ikke kunne klare å fortsette samlivet med henne. Det er også grunnen til at loven tillot en kvinne å gifte seg igjen, slik at hun ikke skulle bli ført opp i umulige situasjoner i sitt liv. Du vil kanskje si. Jeg kan forstå at han kan sende henne fra seg, men jeg kan for visst ikke skjønne at hun kan ha noen rett til å gifte seg med en annen mann. Broder! Søster! Finn ikke feil i Guds eget ord. Hva som enn er skrevet i Guds ord skulle kunne være godt nok for enhver sann troende å stå på. Er du ikke enig med meg? 15

16 SLIK SOM MATTEUS HØRTE JESUS Vi skal nå gå inn i evangeliene, for der er det meget interessant å merke seg, når du studerer alle de fire evangeliene i sammen. Matteus var en av Jesu disipler, da Jesus talte sin bergpreken, hentet ut fra Matt. 5. Markus skrev disse tingene ut fra det som han hørte, eller ble fortalt ham av andre, og likedan var det med Lukas. Lukas var en historiker som følte at han skulle skrive en fortelling ut av de ting som ble trodd blant dem som vandret med Jesus Kristus, men han var ikke noe direkte øyenvitne selv. Johannes var et øyenvitne, og som disippel var han vitne til miraklene, og Jesu lære. Men det ser ut som om Johannes var mer interessert i å vise Jesu Guddommelighet når han skrev sitt evangelium. Derfor må vi også ta det i betraktning, at enhver skribent av evangeliene, nedskrev de hendelser som syntes mest viktig for dem. I Matt. 5, finner vi Jesus hvor han forkynner bergprekenen, i begynnelsen av sin virksomhet. Og det inkluderte også emnet om utroskap, og hor, ekteskap, og skilsmisse. Dette er den eneste gangen hvor Han rett ut forkynte et budskap hvor alle disse emner var inkludert. Han visste alt om den umoralske strukturen blant den jødiske samtid på den tid. De hadde falt ned på omtrent det samme stadium som dagens samfunn befinner seg i dag. De hadde innsatt en moderne kompromitterende fortolkning av Mose lov, som er meget lik den moderne, såkalte kristne befolknings behandling av Bibelen i vår tid. Alt er blitt fortolket til å kunne tillate udisiplinerte forhold å florere, og de bruker Bibelen til å skjule seg bak. Den Jødiske samfunnsform på Jesu tid, hadde spørsmålet om ekteskapet i et eneste rot, og de brukte Mose lov som ett strikk, (de strakk det dit de selv ville ). Og tøyde loven til de mest ekstreme grenser, for å kunne rettferdiggjøre sine urene handlinger. Slik er det våre dagers modernister gjør det også. Så når da Jesus forkynte den gangen, så sto de samme gruppene med Fariseere, og Sadukeere, rundt Ham for å fange Ham i ord. De sto der i bakgrunnen. Husk nå dette, dette er en preken, Jesus sier ikke disse tingene i noe svar på et spørsmål her. Ingen hadde spurt Ham. Han taler om et folk som har slitt seg løs fra Herrens befalinger. Han forteller dem at deres rettferdighet må overstige den som Fariseerne, og Sadukeerne har. Han taler om dem som er vrede på sine brødre uten grunn, og mange andre ting. Så i vers 27, leser vi disse ordene, Dere har hørt det er sagt av de gamle, (de gamle var de mennesker som alltid holdt seg tett inn til Guds ord.) Dere skal ikke begå utroskap. De visste hva Moses lov lærte, og de gamle gjorde alt det de kunne, for å disiplinere deres liv etter loven. Men Jesus sto nå der og så på en gruppe modernister, når han uttalte disse ordene. Han visste at ut fra deres legalistiske holdning, så var de så ærlige som de bare kunne bli. De ville jo aldri egentlig begå utroskap, men deres øyne var fulle av lyster, så Jesus la 16

17 til, hva de gamle hadde sagt, Men jeg sier dere, at den som ser på en kvinne for å begjære henne i sitt hjerte, har allerede begått utroskap med henne i sitt hjerte. Dette møtte dem rett hjemme, det var som å treffe spikeren på hodet. Vet du hvorfor? De hadde strukket loven til det punkt, at de tillot skilsmisse for nesten enhver grunn som kunne få en mann og en kvinne til å være uenig med hverandre. Og for å gjøre det enda verre, så var noen av dem, uten tvil skyldig i å ta et overblikk over markene, før tiden, før de enda hadde fått noen skilsmisse. Du kan være sikker på at, Jesus sa ikke noe slikt uten grunn. Han visste at de var skyldige. Han fanget dem, og avvæpnet dem med dette sitatet. Og før de endog kunne si en ting, begynte han å si: Dersom ditt høyre øye frister deg, så riv det ut, for det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele legemet skulle forkastes, og sendes til Helvete. Han talte også om å ta bort en arm, og så går Han rett tilbake til et nytt fremstøt. Vers 31. Det er sagt, den som vil skille seg fra sin hustru, la ham gi henne et skilsmissebrev. (Det er nøyaktig hva loven sa, men de misbrukte den tillatelsen, og tillot skilsmisse for alle slags grunner, og Jesus ville her la dem få vite at han var for klok for dem.) Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, han beskylder henne i å ha begått utroskap: og den som da gifter seg med henne som da er skilt, begår utroskap. Hvorfor sa han det slik? Fordi loven tillot en kvinne å gifte seg igjen, dersom hun var legalt, eller lovlig skilt, men grunnen til det måtte være at hun hadde vært utro mot sin mann, og ikke bare fordi de ikke kunne være enige i hvordan de skulle utsmykke huset sitt, oppdra sine barn, og slike ting. Dersom hun var skilt av noen annen grunn, så var hun ikke fri til å gifte seg med noen annen mann, i følge loven. Derfor hvis da en annen mann giftet seg med en slik kvinne, så drev de begge utroskap, og det var dette disse moderne religiøse menneskene begjærte i kjødet, mens de i likegyldig levesett kjørte sitt ekteskap i senk, akkurat slik som en masse mennesker driver det i dag. Dersom menneskene bare ville lære seg å elske Gud først, mer enn sine hjem, deres biler, eller de klærne som de bærer, og alle de andre materielle tingene som folk er så opptatt av, ja da ville de kunne være i stand til å vise en slik kjærlighet mot hverandre, at ingen av disse små uoverensstemmelsene ville kunne bryte ekteskapet i stykker. Dersom et ektepar har den rette holdning til Gud, så ville de om så skulle være, være villige til å bo i et hundehus om nødvendig. Ikke det at du må gjøre det, men det er den holdning som vil holde deg borte fra skilsmissedomstolen. Unge mennesker i denne tid synes å føle at de ikke kan starte opp med sin husholdning, dersom de ikke har et hus med komplett inventar. De er ikke villige til å ofre litt av den materielle velstand en stund for 17

18 å kunne fryde seg over å få være i sammen. Nei de går rett ut i butikkene og setter seg i gjeld til langt over halsen, slik at de begge er nødt til å komme seg i arbeide, og noen ganger må de ta seg to jobber. Men etter en tid, så slår nervene dem et puss, og da så alt for ofte, ser det ut til at en skilsmisse er den eneste løsningen for dem. De materielle godene har robbet dem for de følelsene som de en gang hadde for hverandre. Og den loven som ville forsøke å hjelpe et slikt par ut av sine vanskeligheter for førti år siden, de tar i dag skilsmissen som den letteste utveg. Det er ikke noe galt i å ha pene ting, dersom du kan håndtere dem, men dersom det begynner å separere dere fra hverandre, og holde dere borte fra Gud, og Hans første plass i deres liv, ja da er det bevist at dere ikke kunne håndtere situasjonen. Det var disse tilstander som fikk Jesus til å omtale dette emnet, mens han forkynte den dagen. Han hadde en rasende skare av Fariseere rundt seg, men det var nøyaktig hva 5. Mos. 24, sa, og han ønsket at de skulle bli gjenkjent med dette skriftstedet. Dersom de ønsket å være så legalistiske, så hadde de plutselig en hel del å ordne opp i for å kunne komme i rett skikk med skriften. Husk nå at dette er et budskap som Jesus forkynner i den første delen av sin virksomhet på jorden, og husk også, Han forandret aldri sine meninger senere. Han holdt loven klart oppe gjennom sin tjeneste her på jord. Den som skiller seg fra sin hustru, uten for hors skyld, han skylder henne i å ha drevet utroskap. Og enhver som gifter seg med en fraskilt kvinne, (som er skilt av andre grunner enn for utroskap) han driver utroskap. HVA NOEN HAR FORTALT MARKUS OG LUKAS La oss nå gå over til Mark. 10, hvor vi tar for oss en hendelse som skjedde mer enn to år etter det som vi her har lest i Matt. 5. Vi kommer nå nærmere avslutningen av Jesu jordiske vandring. Markus skriver dette ut fra hva noen andre har fortalt ham om dette. Derfor må vi også merke oss at han skrev om disse ting som her blir gjenfortalt, ut av det som han hadde hørt. Her i det 10. kapittel kommer Jesus til Judeas landemerker på den andre siden av Jordan, og folket kommer til Ham igjen: Som skikken var hos Ham, så begynte Han å lære dem igjen. Den samme gruppen av Fariseere som fulgte Ham, for å friste Ham, var der også. De husket fremdeles hvordan Han hadde uthengt dem i det budskapet som han forkynte et par år tidligere, og de visste nøyaktig hva loven sa, og at Jesus var en mann som selv holdt loven, men de prøvde til stadighet å få lagt en felle for Ham. Så de kom frem igjen og sa til Ham, er det tillatt for en man å skille seg fra sin hustru? De begrunnet ikke en gang sitt spørsmål. Han lot det ganske enkelt være like likegyldig i sin måte å svare dem på, som de selv var med sitt spørsmål. Men slik gikk det ikke. Han var 18

19 for klok for dem. Han ville at de skulle stille Ham spørsmålet mer presist. Han svarte, Hva har Moses befalt dere å gjøre? Merk dere at de fremdeles ikke brydde seg om å være ærlig ovenfor Ham. De sa, Moses har gitt oss lov til å skrive ut et skilsmissebrev, og sende henne bort. De refererte fremdeles til bare en side av hva Moses hadde lært dem i loven. Jesus selv valgte da å løpe linen ut sammen med dem. Dersom de bare ønsket å leke med sine spørsmål, så skulle i alle fall Han ta dem med på hele runden med sitt eget svar. Vers. 5. Og Jesus svarte dem og sa, på grunn av deres hjertes hardhet lot han dere skrive ut skilsmissebrev, men fra begynnelsen, i skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Og for denne saks skyld skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød, så er de da ikke lengre to, men ett kjød. ( Han tok dem med andre ord, hele veien tilbake til 1. Mos. 2 : 24, med sitt svar, og Han lot det hele henge der med sin siste bemerkning). Det som da Gud har sammenføyet, skal ikke noe menneske atskille. Hans disipler sto der også, og kanskje med den samme følelsen som fariseerne, men de kom til ham senere, da de var kommet i hus, og da spurte de Ham videre om dette. Til det svaret han slik, Enhver som skiller seg fra sin hustru, og gifter seg med en annen kvinne, driver utroskap mot sin hustru. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann, (her viser Han dem at verken mannen eller kvinnen, hadde noen spesielle privilegier i denne saken) og gifter seg med en annen, da driver hun utroskap. Merk dere at Han besvarte deres spørsmål kun på det grunnlag at loven ble nevnt tidligere den samme dag. Nesten 90 % av skilsmissene ble bevilget av andre grunner enn utroskap, og det var den eneste grunnen som loven gav tillatelse til skilsmisse, av Moses. Derfor får ikke Markus, Jesus til å si noe som er en motsetning til det som han allerede har måtte sagt i Matt. 5. to år tidligere. Han hadde all rett til å påminne dem om Guds sanne lov, og om Guds fullkomne plan fra begynnelsen av. Det du skulle kunne se ut av disse eksempler, er at når Jesus lærte folket, så tok han loven slik den var skrevet, men når spotterne kom og spurte Ham med ladede spørsmål, så svarte Han dem på det samme plan som det de hadde stil spørsmål etter. Han tok dem på deres egen moderniserte versjon av loven. La oss så gå til Luk. 16 : 18, et øyeblikk. Merk dere at Lukas ikke var noen disippel, når Jesus lærte det som vi leser ut av Matt. 5. Lukas var en historiker, og han plasserte de ting historisk sett, etter det som han hadde blitt fortalt, om det Jesus sa, og gjorde. La oss lese dette verset. Den som skiller seg fra sin hustru, og gifter seg med en annen mann, driver utroskap, og hver den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, driver også utroskap. Det var alt Lukas sa om dette emnet, og det han sa var riktig, men det var ikke alt som 19

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9 Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9 Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. Hyklere!

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NY. YOU MUST BE BORN AGAIN. En tale av William Branham. Jeffersonville 31. desember. 1961.

DU MÅ BLI FØDT PÅ NY. YOU MUST BE BORN AGAIN. En tale av William Branham. Jeffersonville 31. desember. 1961. DU MÅ BLI FØDT PÅ NY. YOU MUST BE BORN AGAIN En tale av William Branham. Jeffersonville 31. desember. 1961. Nå, la oss bøye våre hoder i bønn, og bli klar til å begynne på Budskapet denne formiddagen.

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i 1 DEN HVITE TRONE. 1 Himmelske Far. Vi er igjen et takknemlig folk, for vi vet vi er privilegert å få samles i Ditt Navn i denne sene time, Herre. Med de privilegier som Du har skjenket oss -- til og med

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen.

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. Merket av Gud. Og merke dyrets Folket blir merket, sannferdighet inn i kapitler og Bibelen versene. Denne boken er originale i portugisisk,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer