Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 41 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård Tekst: Holger R. Raste, Foto: Solgunn Løkås Bakkevold Bygging av kirker og anlegg av kirkegårder/ gravlunder, har vel alltid vært regnet som en av våre eldste og viktigste kulturverdier. Likevel, de som påtar seg oppgaven med å gå i bresjen for slike tiltak, må være utrustet med en aldri sviktende optimisme, må tåle motgang, neglisjering og nederlag, ikke minst fra politikere. Det har folket i tidligere Kvaløysletta - nå Sandnessund menighet på Kvaløya, fått oppleve. Men stå-på-humøret har de beholdt og levert det videre til sine etterkommere. Dette kom klart fram da Sandnessund kirkeforening, etter gudstjenesten i Interimskirken, søndag 21. oktober markerte at nå var det 40 år siden foreningen ble startet. fortsettelse s.4 ÅTTE GLADE VETERANER: De fikk stor applaus, disse åtte veteranene som var møtt fram på jubileumsfesten, og fikk sine vel fortjenete diplomer og blomster for sitt iherdige arbeid for kirke og kirkegård i soknet. Fra v. Reidun Rydningen, Erna Løkås, Nina Johansen, Odhild Rydningen, Erna Ingebrigtsen, Eldbjørg og Arnold Evensen, og Erna Eilertsen. En annen av veteranene, Ingeborg Brendeløkken, var dessverre forhindret fra å være med på jubileumsfesten, men også hun fikk diplom og blomster. ET JULEDIKT Det er nå mer enn 200 år siden dikteren Johan Sebastian Welhaven ble født. Mange vil nok huske at han i ungdommen var Henrik Wergelands motstander men han er egentlig mye mer, også en betydelig religiøs lyriker. En julesonett av ham kan passe til jubileet han ble født like oppunder den store høytiden, den 22. desember. Julemorgen Jeg stod en Julemorgen taus og ene og læned Hovedet mot Kirkemuren; mat slog mit Hjerte, blegnet laae naturen, min Taare brændte paa de kolde Stene. Da, lig en Aandeskares Hosianna, frembruste Orglets Tonehav derinde, og Stormen gik i Kirkegaardens Linde, og Sneen lyste som et himmelsk Manna. Og Stjernen saae jeg over Huset tindre, og gjennom Stormens Flugt og Orglets Tone jeg hørte Menighedens fromme Psalmer. Sjømannsmisjonens julekort illustrert av Sigrun Sæbø Kapsberger Da sank en stille Lindring i mit Indre, et vaarligt Vift av Evighedens Palmer, og bedende jeg stod for Herrens Throne.

2 2 Julehilsen Lederen Kirkeledere i gal fil I flere tilfeller har vi lest om bilførere som har valgt feil kjørefil. Det har ved flere anledninger ført til dramatiske resultater, dessverre. Heldigvis har vi et våkent og handlekraftig politikorps som omgående har rykket ut og tatt fra disse farlige sjåførene førerkortet og dermed fjernet dem fra trafikken. Det er vi selvsagt glad for! Hjem til jul Hjem til jul synges det i alle radiokanaler i denne tida. Alt samles der: forventningene, gleden, følelsen av å høre til i et fellesskap og en familie: et hjem. Jula er ei god tid for mange av oss. Vi gis tid og anledning til å være sammen med venner og familie. Oppleve vennskap og fellesskap. Jula er ei vanskelig tid for mange av oss, fordi vi tenker på det som kunne vært. Sjelden savner man dem i hjemmet så sterkt eller merker savnet av et hjem, av noen å være sammen med. Noen av oss opplever at det ikke er noen dører som står åpne. Drømmer og håp er skjøre saker for noen har de gått i stykker. Jula handler om å komme hjem, også på et dypere plan: Vi snakker ofte om inkarnasjonen, om det at Gud kom til verden i et menneskes skikkelse, om at Jesus dro ut fra Gud Fader, i den gode himmel, og ned på jorda, som en slags ekspedisjon ut i mørket. Som om Jesus dro til fremmed land. Men er det ikke slik at nettopp i julenatt kom Gud hjem? Er det ikke slik at i julenatt oppsøkte Gud hele sitt skaperverk, sine elskede skapninger, for å gjøre det helt, for å bringe kjærligheten og freden tilbake til oss? Gud er kommet hjem. Gud er kommet hjem til oss. Selv om vi i bildet ser en stusselig barselstue i en stall, selv om vi ser fattigdom og fortvilelse, er det i julenatt at Gud kommer hjem til menneskene, til hele sitt skaperverk, som Gud elsker. Noen kunstnere har plassert Jesusbarnet midt i vår tid: Blant krigens ofre, mellom flyktninger eller mennesker i nød. Noen reagerer: Det forstyrrer de gode følelsene våre. Det kan være en nyttig påminnelse for oss på det som er sant og viktig: Jesus kom ikke for å være religiøs pynt på vår kjøpefest midtvinters. Gud kom til det vanlige livet, Gud kom til det vanskelige livet. Han kom for å dele våre hverdager,- og alt de rommer. Han kom til de som har et hjem, og til de hjemløse. Han kom som Frelseren. Han kom som så mye mer enn et søtt lite barn: Barnet, Frelseren, hadde himmelen med seg, og jorden ble fylt med sang da han kom: han åpnet døren til Guds hjem døren som alltid står åpen. Med ønske om en velsignet julehøytid Herborg Finnset Heiene Fungerende biskop høsten 2007 Nå har vi fått resultatet fra årets Kirkemøte, et resultat mange av oss ikke er glade for, men heller sorgtunge. Et flertall av delegatene, deriblant vår mann fra Nord- Hålogaland, holdt sin Ja-stemme høyt hevet for at homofile samboere skal kunne vigsles til medarbeidere i VÅR kirke. Og på den måten benektet Bibelens klare ord om hvorfor Gud skapte våre to kjønn! På toppen av elendigheten har vi en fungerende biskop og ditto domprost, som åpenlyst kjører i gal fil mot Bibelens veiledning i denne alvorlige saken. Alt dette får skje uten at noen myndighetsperson tør/kan/ vil gripe inn og konfiskere førerkortet hos disse villederne? Tvert imot, de blir honorert for sitt virke fordi vi har en kirkeminister i en regjering som står milevidt fra ei rett og sann kristen kirke! Hva nå? Er spørsmålet mange av oss som fortsatt tror på bibelens sanne lære. Ja, hva nå? Skal vi melde oss ut av den kirke vi er døpt, konfirmert og ektevidd i? Eller skal vi søke nødhavn, og i tilfelle hvor finner vi den? Dette dilemmaet rår nå rundt om i menighetene. Jeg tror at de på Ja-siden, deriblant vår mann, Ole D. Mjøs, tok feil når de hevdet at Ja-vedtaket på Kirkemøtet vil virke samlende. Tvert imot! Nødhavn er ordet som går igjen blant mange i disse dager når de samles i ulike frimenigheter. Mens de venter på åndelig løye. Og mens de mimrer om tidligere år i maksvær rundt om i kirkene, da prester og biskoper enda holdt seg til Bibelens sanne ord. Da man fikk utlagt med klare ord om livet, døden, oppstandelsen og dommen, slik vi leser det i Johannes 5, I håp om at Gud, vår Skaper og Mester, får våre kirkeledere inn i riktig fil, ønsker jeg alle våre lesere: JULEGLEDE og NYTTÅRSFRED! HRR

3 Hilsen fra Kvaløy Håpet og forventningens tid Jeg har atter en gang fått gleden av å sende en hilsen til menigheten. I dag vil jeg skrive litt om håpet, som er troens og kjærlighetens uadskillelige søster. Hvor og hva hadde vi vært uten håpet? Selvfølgelig håper vi på en masse ting, godt vær, for eksempel, eller at at den som er syk skal bli frisk, eller at sorg skal bli lettere å bære. I alt som berører oss ligger håpet som trøster og holder oss oppe. Lederne hilser For noen er mørketiden en vanskelig tid. Solen og lyset synes å være så langt unna, men vi har i allefall julehøytiden som lyser opp midt i mørketiden. Dette bringer oss inn på den andre siden av håpet, som er forventningen. For oss voksne er feiringen av det lille barnet som ble født i en stall, og inn i alle troendes hjerter, oppfyllelsen av alt vårt håp og forventninger. Noen pleier å si at julen er mest til for barna, og mener at det er gavene barna er opptatt av. Selvfølgelig det også, men jeg tror at gleden i barnesinnet stikker dypere enn det. Jeg tror at de fleste ser fram til å gjøre ting sammen med de voksne. Under forberedelsen til julehøytiden har man rikelig anldning til å forklare for barna at det vaskes, pyntes og ryddes i forventning om at det lille Jesusbarnet også vil flytte inn i vårt hjem og i våre hjerter, og få det bekreftet ved opplesingen av juleevangeliet i kirka på juleaften. Ennå i mange månder skal skal snøen dekke jorda, og snø og kuldegrader i lufta kan gjøre været riktig ufyselig. Alt ser så livløst ut omkring oss, men livet ligger og venter i hvert frø og i hver rot nede i jorda. Når en ny vår kommer skal små og store skapninger kjenne sola og varmen, og fuglene skal komme tilbake og begynne sin travle virksomhet og glede oss med sin sang. Mens vi venter på julehøytiden og ser fram til en tidlig vår og en god sommer skal vi takke den gode Gud for håpets og forventningenes gave mens vi synger: Det kimer nå til julefest, det kimer for den høye gjest, som steg til lave hytter ned, med nyttårsgave,fryd og fred Med ønske om en god og velsignet jul og nyttår til alle våre medarbeidere i kirken, og til alle lesere av Kvaløynytt. Marie Myreng Nilsen 3 Hilsen fra Sandnessund Nå har vi startet på et nytt kirkeår, snart ebber kalenderåret 2007 ut også. For Sandnessund menighet har det vært et godt år. Hilsen fra Hillesøy Tenk at dette året er nesten gått! Tiden flyr så ufattelig fort at en har nok med å følge med dagene på kalenderen. Når dette skrives, har vi sett sola for siste gang i år, og vi nærmer oss jula med stormskritt. Ett lyspunkt som så viselig er lagt til den mørkeste tida på året, og det er flott å se at rundt om Flere nye aktiviteter er startet opp. Familiespeiding og søndagsskole kan nevnes. I samarbeid med Hillesøy menighet er vi en del av IKO s prosjekt Unge medarbeidere i menigheten. Målet med dette arbeidet, er å knytte ungdommer som er ferdige med konfirmanttiden til frivillig arbeid i menighetene. I løpet av ett til to år skal de følges opp med veiledning og deretter kunne gå inn som rollemodeller for konfirmantene. Tensing -aktivitet i konfirmasjonstiden som vi i Sandnessund tilbyr, er en utmerket arena for slik rollemodellbygging. Året 2007 ble det året parkeringsplassen på kirketomta sto ferdig. Endelig! En stor i husene tennes lys i vinduene og det er med på å gjøre mørketiden kortere. Nå er et storarbeid brakt til ende i Hillesøy kirke; det nye høyttaleranlegget er ferdig-montert takket være innsats fra fem frivillige personer som har stått på, så til gudstjenesten ble anlegget tatt i bruk for første gang. Men dugnader og innsats er ikke over med dette, sakristiet står for tur og det trengs en skikkelig oppussing for å få et lyst og trivelig rom. Da vil jeg håpe på at julehøytiden som vi går inn i, vil gi glede og håp til alle og spesielt til de som har det vanskelig i sin hverdag. Med beste hilsen Jon Olav Hansen takk til alle som har vært med å bidra til dette arbeidet. Alle aktivitetene medfører for vår del også utgifter. Det er med frimodighet jeg anbefaler menighetens giverkonto Alle gaver vil være kjærkomne for vår videre drift. Menighetens aktivitetsnivå er i all hovedsak basert på frivillige gaver og tjenester. Så vil jeg få takke alle ansatte og frivillige i menigheten for innsatsen i året som nå er på hell og ønsker alle lesere ei god og fredfull julehøytid og et godt nytt år. Lillian B. Kvarsnes

4 4 Sandnessund kirkeforening - 40 år Fortsettelse fra s. 1 Kirkeforeningen ble startet med to klare mål: ** Å arbeide for kirkehus og kirkegård på Kvaløysletta To saker som enda ikke er fullført, men som fortsatt står øverst på foreningens arbeidsliste. Historisk ettertanke Etter en utvidet kirkekaffe, med servering av deilige heimbakte kaker og snitter, gikk man over til den historiske begivenheten,- å minnes pionerene som for 40 år siden stiftet stedets kirkeforening med to klare mål: ** Kirke og kirkegård på stedet. 41 personer skrev under på det den gang. Flere av dem er gått bort, uten å få ønsket sitt oppfylt, men det var enda mange av disse pionerene som var møtt fram til 40-års jubileet. De fikk stor applaus da den første møteprotokollen ble referert. Møtets utmerkede konferansier, Nils-Erik Bjørklund, ledet det hele. Applausen ble ikke mindre da Bjørklund delte ut et vakkert innrammet minnediplom og blomster til hver enkelt av dem som hadde vært aktivt med i dette arbeidet. Nærmere målet Selv om lite har skjedd i disse 40 årene, så øynet man nå et håp. De signalene man nå har fra kommuneledelsen, via forslag til budsjett for 2008 og videre framover så skal det nå avsettes nødvendige midler både til kjøp av grunn og opparbeidelse av en stor sentral kirkegård i soknet (på Nettvold), med plass både for kistegraver, urnelund og krematorium. Pluss at det skal settes av midler til forprosjekt av ei kirke i soknet. Eller som flere sa: - Flott! Vi håper at politikerne holder sine løfter, denne gang! Soknepresten viste bilder fra kirkeforeningens arbeid og takket foreningens medlemmer for lang og tro tjeneste. Glade jubilanter: fra v: Erna Løkås og Odhild Rydningen John Skog, Holger Raste, Kjell og Liv Kristoffersen og Laila Johansen koser seg med jubileumskaffen.

5 Nils Løkås var kirkesakens far Kirkesaken 5 Av Holger R. Raste Vi har hele tiden gitt Kirkeforeningen på Kvaløysletta, nå Sandnessund sokn, all ære for sitt arbeid for å få reist et kirkebygg og anlagt kirkegård på stedet. Gjennom 40 år har de utrettelig arbeidet for sakene, godt anført at de til en hver tid ansatte prester. I all denne viraken til kirkeforeningen, som de er så vel fortjent, så har vi oversett ei lita setning i protokollen fra det første møte i daværende Kvaløysletta kirkeforening, som presten Per Myrstad tok initiativet til etter gudstjenesten på Kvaløysletta skole den , der det heter: Det ble lagt fram ei bankbok på kr. 551,47 ved fru Ingeborg Brendeløkken, som var innsamlet for noen år tilbake ved Nils Løkås. Hvem var denne Nils Løkås? Spørsmålet ble reist av flere under Kirkeforeningens 40-års jubileum. Vi tente på saken, og den første vi henvendte oss til var Nils svigerdatter, Erna Løkås, gift med avdøde Ole Løkås, en meget kjent fergeskipper. Erna var en av de 41 personene som deltok på Kirkeforeningens stiftelsesmøte for 40 år siden. Etter å ha avtalt møte med familien Løkås, der både Erna og to av hennes barn, Alfred og Solgunn, deltok, fikk vi vite en god del om Nils Løkås. Aktiv veiformann og bonde Nils Løkås bodde opprinnelig på Bakkejord, flyttet til Rossfjord, men kom så tilbake til Kvaløya og kjøpte eiendommen Løkås. Opprinnelig hadde Nils Olsen som etternavn, men etter at han og kona Julie (fra Hamna på Tromsøya), overtok eiendommen som de kalte Løkås (på grunn av all den fine gressløken som vokste der), skiftet Nils etternavnet til Løkås. Nils drev i mange år som veiformann, og var med på bygging av de fleste veiene på Sør-Kvaløya. Dessuten drev de gårdsbruk og grønnsakdyrking. - Det var meget god og fruktbar mark på Løkås, forteller de. Alfred minnes enda all den karven som vokste der, og som bestemor Julie brukte å lage te av. Bilde: ILDSJELER: Julie og Nils Løkås startet sitt arbeide for kirke på Kvaløysletta en gang på 1950-tallet. Nils døde i 1964 og Julie i (Bilde utlånt av Erna Løkås). Kirkesaken Erna forteller at både Nils og Julie var helt tente på å få et kirkehus på Kvaløysletta. - Da det ble snakk om å bygge Kvaløy kirke, arbeidet de for at denne kirken skulle legges lengre mot Kvaløysletta slik at kirken skulle betjene også dette området. Men da de tapte den duellen og det ble flertall for å bygge Kvaløy kirke på Kaldfjordeidet, da slo han Nils neven i bordet og sa: Nå setter vi i gang med å samle inn penger til ei kirke her. Dette var på slutten av 1950-tallet, minnes Erna. Det vil si for vel 50 år siden! Nils Løkås fikk flere med på det, og da Kirkeforeningen ble stiftet høsten 1967, så fikk de en uventet startkapital på vel 551 kroner. Ny kirke på Løkås-tunet. Det som gjør Løkås-familien spesielt glad er at den nye soknekirken når den kommer, blir bygd på tunet til Nils og Julies første felles heimplass, på Løkås. Med fin utsikt over til Tromsøya, sørover Sandnessundet, og godt synlig fra hele tettstedet Kvaløysletta. - Det vil være en oppfyllelse av kirkedrømmen til Julie og Nils! GLAD FAMILIE: Vi er veldig glade for at kirken når den en gang kommer, blir bygd på det gamle tunet på Løkås, sier Erna, og får medhold i det fra datteren Solgunn og sønnen Alfred. Foto: HRR

6 6 Hilsen fra Lise Med 20-årige Lise Varhaug på fredsarbeid verden rundt Vi har vært så heldig å få avtale med jærbujenta Lise Varhaug fra Kaldfjord om å skrive en artikkelserie om sine studier og fremtidsplaner. Hun går nå på Hald Internasjonale Senter i Mandal, med målsettingen å gå inn i internasjonalt arbeid med fokus på misjon, bistand og ledelse, deriblant å drive diakonalt arbeid i ulike land. Her følger hennes andre artikkel i serien: Bildet: Forfatteren. Tiden flyr! Nå har det allerede gått halvannen måned siden vi ankom Thailand. På sett og vis føler jeg at vi har vært her lenge, men samtidig kjennes det ut som vi nettopp kom! Ankomsten Vi landet i Bangkok den 4.oktober, turen PAPAYASLANG, med tillatelse av eierne. (Foto: K.H.) - CATERING TIL ALLE ANLEDNINGER - SE VÅRE NETT SIDER HANDEL.NO Tlf Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG

7 7 gikk bra. Vi ble hentet av Joke, vår kontaktperson i Thailand. Da vi gikk ut av flyplassen ble vi overveldet av den varme og klamme lufta som møtte oss! Dette var bare begynnelsen på alle inntrykkene vi skulle få. Bangkok Planen videre var å være i Bangkok i 10 dager for å komme inn i døgnrytmen(forskjellen er på 6 timer, det tok lenger tid enn vi trodde og tilpasse seg thaitid) og for å se på hvor vi skulle jobbe når vi kom tilbake dit etter jul. Dagene ble fulle av opplevelser. Vi fikk se NMS sitt hovedkontor i Bangkok og fikk hilse på de som jobbet der. Vi utforsket thaimaten, hva tålte magene våre og hva tålte de ikke? Vi tålte alt vi spiste! Vi fikk se daghjemmene i slummen hvor vi skal jobbe, og en dag fikk vi være med det ene daghjemmet på tur til Dream World, en fornøyelsespark utenfor Bangkok, som ledere for flere av barna som går der. Det var en flott opplevelse å se hvor glad barna ble for å få være med der, de fleste av dem hadde aldri opplevd noe lignende. Det var også fascinerende for oss nordmenn som ikke pratet et ord thai å se hvor godt en kan kommunisere med kroppsspråket! Mukdahan Etter å ha utforsket byen i 10 dager gikk turen til nordøst Thailand, Mukdahan. Mukdahan er en liten by med ca innbyggere. Her skulle vi få språkkurs i thai og begynne med engelskundervisning. Vi ble fort glad i denne koselige byen, og syntes det var deilig å slippe all trafikk, støy og støv for en stund! Vi begynte med språkkurset like etter vi kom frem. Thaispråket var ingen lett sak å lære, i skrivende stund holder vi enda på med det. Vi lærer enkle fraser som er nyttige i hverdagen. De har kommet godt med flere ganger da relativt få thaier snakker engelsk. De drar på smilebåndet når vi stotrer ut ei setning i ny og ne, og jeg Hilsen fra Lise MUNKER PÅ SPASERTUR et vanlig syn i Thailand. (Foto: Ingvild Dalehaug) mistenker at de flere ganger kan ha god grunn til å smile av det jeg sier da et ord kan ha opp til fem forskjellige betydninger, alt kommer an på hvilken tone du sier det i. Men fortsatt med god hjelp av kroppspråk og enkle engelske setninger/ord gjør vi oss forstått og kommer oss dit vi skal eller får maten vi bestiller oss. Ellers er vi så heldig og få bli kjent med de fire flotte misjonærparene som bor i Mukdahan. Det setter vi stor pris på. En gang i uka har de bibelgruppe som vi får være med på, ellers møter vi de jevnlig til samtaler eller andre sosiale ting. Kirkeprosjekt i Mukdahan Her i Mukdahan holder NMS nå på med et stort, spennende kirkeprosjekt. De betaler for byggingen av ei kirke og for et bygg som vil fungere som kontor og leirsted, og for et hus der evangelisten i kirken skal bo sammen med familien hennes. Når bygningene er ferdig gir ikke NMS mer økonomisk støtte, da er det opp til evangelisten og menigheten selv til å få det til å gå rundt økonomisk. Dette er noe nytt, de må tenke kreativt og benytte seg av bygningene og eiendommen de har på en måte som kan forsørge anlegget. Det er allerede planlagt Impulse (kristen ungdomskonferanse) der i 2008 hvor de forventer over 300 ungdommer! Fint om dere tar med prosjektet i forbønn. Rongrian Muangmay Rongrian Muangmay er en barneskole hvor vi nå har begynt å undervise i engelsk. Vi i teamet har en klasse hver. Hver klasse består av omtrent 30 elever fra år. Vi underviser dem tre timer daglig tre ganger i uka. I Thailand er puggemoralen høy. Barna lærer mange gloser, men lærer lite om å si hele setninger. Dette forsøker vi å lære dem. Det blir også lagt inn mye sang og lek i undervisningen. Ungene lærer fort og det virker som de liker å få lære et nytt språk. Mitt møte med thaikulturen Dress codes. Skuldre og helst også knær skal alltid være tildekt. Hver mandag skal man helst gå med gul t-skjorte for å vise respekt for kongen. Respekt for kongen. Overalt kan du se store bilder av han pryde alt fra restauranter, flyplasser og butikker til alle mynter og sedler og på skilt langs veier og motorveier. Sterk mat! Vi lærte fort uttrykket may pet som betyr ikke sterkt på thai. Dette blir ofte sagt når vi bestiller mat Et smilende folk! Noe jeg har hørt om mange ganger, men nå kan jeg virkelig bekrefte det! Vi føler oss godt tatt i mot her i Thailand. God jul og på gjenhør! Hilsen Lise Godt utvalg i: Bibler, barnebibler, salmebøker og andaktsbøker Vi utfører GULLTRYKK på bibler og salmebøker Storgt. 86. Pb 295, 9008 Tromsø Tlf :

8 8 Nytt fra menighetene Bibelgrupper i menigheten vår. Forventning har Sigrun Sæbø Kapsberger kalt dette bildet som hun har laget for Sjømannsmisjonens julekortsalg. Konfirmantenes Lys i mørket aksjon I år har konfirmantene i Kvaløy til tjenesteoppgave å samle inn penger ved lyssalg til Kirkens bymisjons julearbeid. Før aksjonen hadde konfirmantene besøk av arbeidere fra Kirkens bymisjonen som fortalte om det store arbeid de gjør for mennesker i Tromsø by som har det vanskelig på en eller annen måte. Det var sikkert en god motivasjon til å selge lys, for før de siste 35 konfirmanter har fullført sitt lyssalg, har det kommet inn ca kr 21000,- til Bymisjonens arbeid. Hvis de som ennå ikke er ferdig med lyssalget gjør en like god jobb som de andre, vil resultatet av årets lys i mørke-aksjon bli på nær kr ,-. Det må jo sies å være et kjempegodt resultat. Kateket Tarald Varhaug som leder aksjonen hos oss vil gjerne rette en spesiell takk til de foreldre for konfirmantene fra kl 9 c på Kvaløysletta som deltok på selve aksjonsdagen. KO Hagtun Radio Tv & Maritime Slåttnes Kvaløysletta Tlf fax Atle mobil: Vi spør Ruth Frafjord Syvertsen, kona til vikarpresten dette året: -Hvorfor er du med i en bibelgruppe? Det gir muligheten til å snakke sammen om Bibelen, og det vi undres over og opplever med Gud. Det er en viktig del av mitt liv så jeg kan leve som en kristen -Hva gjør dere i bibelgruppa? Vi leser søndagens tekst, og leser sammen i Bibelen. Eller bøker som er lagt tilrette for dette, med spørsmål og svar. Vi starter med et felles måltid, der vi snakker om løst og fast -Er dette bare en studiegruppe da? Nei, det fører oss inn i dagligdagse ting og forhold vi møter i hverdagen. Og dermed kan vi også snakke om hvordan det er i det daglige å leve med Jesus. Gruppa gir også nye venner og nytt fellesskap. -Hvem er en bibelgruppe for? Den er for alle. Alle som trenger et sosialt felleskap og som trenger å bli mer kjent med Jesus. -Er det plass for flere i menighetens bibelgruppe? Ja! I Guds ord leser vi: La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere kan lære og rettlede hverandre. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn. (Kol 3,16-17) Oase- stevne i Tromsø til sommeren Vikarpresten vår, Stig Syvertsen, er med i lokalkomiteen for sommerens Oase-stevne i Tromsø. Han kan fortelle at møtet vil finne sted i Krokenhallen, juni. Og det vil bli fyldigere omtale av arrangementet i et senere Kvaløynytt. Men allerede utpå nyåret vil vi invitere til Oase-dager, lørdag 16. februar i Normisjon, og lørdag 29. mars i Filadelfia. Og en hel helg i Kroken kirke april. Vel møtt til Kvaløyas beboere, sier vikarpresten. Symaskinreparatøren Odd Berg-bygget på Prostneset Tlf: Symaskiner til de fleste! Reparasjon av det meste!

9 Kan vi holde skolegudstjeneste i år? Usikkerhet på skolene Usikkerhet omkring skolegudstjenestene skyldes nok særlig dommen i Den europeiske menneskeretighetsdomstol mot KRL-faget og uttalelsen med kritikk av KRL-faget fra FNs menneskerettighetskomité Kommuneadvokaten i Tromsø, Marianne Abeler har så vidt vi forstår, i en henvendelse stilt spørsmålstegn om hele ordningen med skolegudstjenester og religiøse aktiviteter i skolens generelle virksomhet. Heldigvis har departementet tatt til motmæle og sendt ut et rundskriv til alle landets skoler og presisert at skolegudstjenestene må betraktes som en del av skolens generelle årsplan og ikke en del av KRL-faget. De fleste skolegudstjenestene er i dag knyttet til julefeiringen, noen også til påskehøytiden. Både jul og påske er høytider som har nær sammenheng med norsk kultur og årstidenes gang i Norge. I forståelse og samarbeid med hjemmet Videre heter det i rundskrivet: Bestemmelsen i skolens formål om samarbeid og forståelse med hjemmet vil også være et viktig premiss for skolens vurdering av deltakelse i skolegudstjeneste. Det forutsettes derfor at opplysninger om slike gudstjenester gis i god tid slik at retten til fritak blir reell. Skolene pålegges også å sørge for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer for de som melder fritak. Departementet ser det som en fordel at skolegudstjenestene ikke gis karakter av semesteravslutning, da en slik avslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Skole - kirke i samarbeid? Departementets konklusjon: Departementet deler ikke synet til kommuneadvokaten i Tromsø om at skolene ikke kan delta i skolegudstjenester. Enkeltstående skolegudstjenester som en del av skolens generelle virksomhet kan gjennomføres. Forutsetning er at det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene og at hjemmene har rimelig tid til melding om eventuelle fritak. I samsvar med 2-3a må de ikke gi informasjon om egen tro eller overbevisning. Endelig forutsettes at det er godt lagt til rette for ikke-diskriminerende fritak eller likeverdig alternativ opplæring. Hva skjer i Kvaløy? I Kvaløy prestegjeld er det mange skoler, og til nå har vi som har hatt vår tjeneste som prester her kunnet glede oss over at samarbeidet mellom skole og kirke har vært godt. Mange skoler har lange tradisjoner med juleavslutningsgudstjenester eller gudstjenester knyttet til en av de andre høytidene i kirkeåret. Der kirken ligger i nærheten av skolen har det vært naturlig å samles til gudstjeneste i kirken, men de fleste steder er det ikke kirker, derfor har det vært vanlig å samles på skolen. Menigheten har da også i årevis leid rom på skolene til menighetens gudstjenester, konfirmasjonsundervisning, barne- og ungdomsarbeid og andre samvær. Dette samarbeidet har vært både naturlig og nødvendig her hvor vi bare har noen få kirkehus, Kvaløy, Hillesøy og Gåsvær, i tre geografisk store menigheter. I tillegg er nesten alle innbyggerne medlemmer av den norske kirke. De fleste foreldre lar sine barn døpe i kirken og i år ser vi at over 80% av ungdommene i Kvaløy deltar i kirkens konfirmantundervisning. Vi har også fremdelse en kristen formålsparagraf for grunnskolen i Norge, selvom mange mener at den bør avskaffes i et flerkulturelt samfunn som Norge nå er blitt. 9 De aller fleste skoler ønsker å føre videre ordningen med skolegudstjenester. Kaldfjord skole som har hatt lange tradisjoner med julegudstjenesten som avslutningsarrangement, har flyttet gudstjenesten fra siste skoledag slik at det blir en førjulsgudstjeneste i desember. Slettaelva skole har gitt beskjed om at foreldreutvalget ved skolen ikke ønsker noen skolegudstjeneste i år. Selnes skole har hatt sitt eget juleprogram på skolen i likhet med de fleste andre skoler i Kvaløy, til gjengjeld har de en tradisjon med påskegudstjenester. Selnes har lagt seg på en meget restriktiv linje og gjort vedtak om at religiøs forkynnelse ikke skal skje på skolen. Påskegudstjenesten har etter dette vedtaket en gang blitt holdt i nabomenighetens kirke, Kvaløy, med busstransport av de elevene som ønsket å delta for som det ble sagt kunne forkynnelse finne sted bare den skjedde utenfor skolens område. Presten måtte gjerne invitere skolen til kirken. Det har han også gjort, men to av de tre årene etter at det restriktive vedtak ble gjort, har påskegudstjenesten som et flertall av lærere, foreldre og barn faktisk ønsket, blitt sløyfet. De som ikke ønsker å beholde skolegudstjenestene og det verdifulle kirke-skole samarbeidet har lenge seilt i medvind. Det hjelper ikke om rundt 90% av foreldrene, lærerne og barna hos oss i Kvaløy ønsker et godt samarbeid mellom skole og kirke, om vi ikke sier fra til skolens ledelse at vi faktisk ønsker å spille på lag med kirken til barnas beste. Kanskje forstår vi ikke verdien av hva vi har i kirke-skolesamarbeidet, før vi har mistet det? Knut O Best Kvaløysletta Åpent alle dager til kl Kvaløysletta Tlf I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

10 10 GI EN JULEGAVE TIL MENIGHETENS ARBEID! Møteplassen Sandnessund menighetsråd ønsker at alle skal få ta del i julens budskap, - at Jesus kom til oss som et lite barn og tok bolig blant oss og viste oss veien til himmelen. Vi lever i et godt samfunn, der de fleste kan feire jul sammen med familie og venner. Vi bruker millioner på gaver, og vi er snart kommet så langt at vi ikke vet hva som skal til for å glede andre. Vi ønsker å gi tilbud på aktiviteter til de som bor og vokser opp på Kvaløysletta, og for å kunne gjøre noe med dette har vi behov for støtte. ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT ARBEID kan du gi din gave ved å bruke denne betalingsblanketten! For å drive vårt arbeid er vi 100 % avhengig av innsamlede midler, og alle gode gaver til menighetens arbeid vil bli forvaltet på best mulig måte. Med ønske om en Gledelig Jul Sandnessund Menighetsråd Farvel - og velkommen! Det er alltid vemodig hver gang vi tar farvel med sola og går inn i mørketiden. Men så er det så fint når vi kan ønske den velkommen tilbake utpå nyåret! Foto: Holger R. Raste Kjære lag og foreninger i Hillesøy Sokn Nå er det på tide å skifte ut de skikkelig gamle konfirmantkappene som er i Hillesøy menighet. Noen er allerede skiftet ut, men siden dette er ganske dyrt, ber vi innstendig om hjelp fra dere som kanskje har noen kroner å bidra med til en god og nødvendig sak. Til opplysning koster nye strykefri kapper ca 1000,- kr per stykk. De som ønsker å støtte denne saken kan kontakte Linda B. Lorentsen på mob (eller mail: Tenk så flott hvis vårens konfirmanter kunne stå der med flunkende nye kapper. Mvh for Hillesøy Menighetsråd Linda B. Lorentsen Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr En bedre reiseopplevelse tlf: Tromsø Fjordveien Kvaløysletta Internettside: <http://www.rodtind.no> E-post: Telefon: Solstrandveien 25, 9020 Tromsdalen Tlf

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy 7.10 Sander Storli Sollied Eskil Storli Sollied Albert Langstrand Linnea Kristin Antonsen Joakim Walsnes Noah Nygård Aigin Alexander Lorentsen Tiril Irene Johansen Øyvind Lauritzen Rognli Sofie Schløpke Sivert Vassbotn Tonje Røsten Holko Brage Husby Lønvik Martin Skog Kristiansen Elisabet Madelèn Vikan Bjørn Seblom Granmo Døpte Sandnessund David Knutsen Linnea Kristin Antonsen Vår Amundsen Annabell Riibe Mortensen Mikael Alexander Skoglund Norberg Sindre Vikan-Røberg Ulrik Kastnes Garden Adam Olsen Signe Olsen Tobiassen Mia Johansen Døpte Hillesøy Glenn Thodor Nilsen Mia Christine Høili Oscar Matias Naustvoll Maiken Moe Wiggen Erlend Bergseth Hansen Vigde Kvaløy Brit Silje Fremmegård og Jens Tore Fremmegård Kathrine Olsen og Tor-Arne Isaksen Døde Sandnessund David Knutsen Gyda Bernharda Antonsen Ragnar Hartviksen Døde Hillesøy Johanne Marie Judith Edvardsen Kristofa Johanna Tøllefsen Hvordan har du det - egentlig? Ring anonymt til Kirkens SOS TLF På nett: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Lokalproduserte blomster! Stakkevollvn 49 tlf Blomster til alle anledninger. Kvaløyrosa, Tromsø Blomsterforetning AS Telefon: , E-post:

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn mobil: Kapellan: Jon Børge Frafjord Eineveien Kapellan: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm vikarprester: Stig Syvertsen Ola Døhl Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Martin Fagerholt Sandnessund int. kirke Elin Teigen, Hillesøy krk Kvaløy menighetsråd Leder: Arild Olsen Berglund Sandnessund menighetsråd Leder: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av menighetene i Kvaløy prestegjeld Redaktør Holger R. Raste Redaksjonsmedlemmer: Erik Egeberg Linda Berge Lorentsen Knut Olstad Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til prestekontoret innen Trykkeri: Peder Norbye Grafisk A/S Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Julaften 1100 Kvaløysletta s.hj. KO Juleandakt 1400 Kvaløysletta SY Familiegtj. Kvaløya barnegospel 1600 Kvaløysletta SY Familiegtj. Sandnessundet Bl. kor 1600 Kvaløy KO Familiegtj. Hornmusikk 1100 Mjelde RA Familiegtj 1400 Hillesøy RA Familiegtj juledag 1100 Kvaløy KO Høytidsgudstjeneste 1200 Hillesøy OD Høytidsgudstjeneste juledag 1100 Tromvik SY Høytidsgudstjeneste 1100 Straumsbukta OD Julegudstjeneste S. e. jul 1700 Vengsøy SY Julegudstjeneste med juletrefest Nyttårsaften1700 Kvaløy KO Nyttårsgudstjeneste, nattverd Nyttårsdag 1700 Kvaløysletta SY Juletrefest Kr.åpb.dag 1100 Kvaløy kirke KO Dåp 1630 Slåttnes KO Juletrefest Vingårdss Kvaløysletta SY 1100 Hillesøy vikar Såmannss 1100 Kvaløy kirke KO Nattverd. Bibeldag Kr.forkl.dag 1100 Kvaløysletta KO 1700 Trondjord SY Fastelaven 1100 Kvaløy kirke KO Familiegudstjeneste Tirsdagsskolen 1100 Hillesøy RR Askeonsdag 1900 Kvaløy kirke KO Nattverd s. i faste 1100 Kvaløysletta SY 1130 Bentsjord KO 1800 Vengsøy bedehus SY s. i faste 1100 Kvaløy kirke KO Nattverd. FBB Bibelhelg s. i faste 1100 Kvaløysletta SY 1200 Sjøtun RR Friluftsgudstjeneste 1700 Sommarøy RR Felles gudstjeneste/møte s. i faste 1100 Kvaløy kirke KO Årsmøte 1100 Hillesøy RR Menighetens årsmøte Maria bsk.d.1700 Kvaløysletta SY Årsmøte i Sandnessund KF Palmesønd Storelva SY 1100 Straumsbukta vikar 15:00 Skogvik skole OD Familiegudstjeneste Skjærtorsd Kvaløysletta SY Nattverd 1200 Vikran OD Friluftsgudstjeneste 1800 Vengsøy bedehus SY Nattverd 1800 Kvaløy kirke KO Nattverd 1900 Havtun Fellesskapsmåltid Langfredag 1100 Kvaløysletta sykeh.sy Påskegudstjeneste 1700 Hillesøy vikar Påskedag 1100 Kvaløy kirke KO Høytidsgudstjeneste 1100 Mjelde vikar Høytidsgudstjeneste påsked Tromvik helsehus KO Høytidsgudstjeneste Nattverd s.e. påske 1100 Kvaløy kirke KO Forkortelser: KO.: Knut Olstad, RR.: Runar Reknes, SY.: Stig Johan Syvertsen, OD.: Ola Døhl, RA.: Ragnar Aase Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse på fredager eller les Redaksjonen ønsker alle en gledelig Jul!

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer