Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 41 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård Tekst: Holger R. Raste, Foto: Solgunn Løkås Bakkevold Bygging av kirker og anlegg av kirkegårder/ gravlunder, har vel alltid vært regnet som en av våre eldste og viktigste kulturverdier. Likevel, de som påtar seg oppgaven med å gå i bresjen for slike tiltak, må være utrustet med en aldri sviktende optimisme, må tåle motgang, neglisjering og nederlag, ikke minst fra politikere. Det har folket i tidligere Kvaløysletta - nå Sandnessund menighet på Kvaløya, fått oppleve. Men stå-på-humøret har de beholdt og levert det videre til sine etterkommere. Dette kom klart fram da Sandnessund kirkeforening, etter gudstjenesten i Interimskirken, søndag 21. oktober markerte at nå var det 40 år siden foreningen ble startet. fortsettelse s.4 ÅTTE GLADE VETERANER: De fikk stor applaus, disse åtte veteranene som var møtt fram på jubileumsfesten, og fikk sine vel fortjenete diplomer og blomster for sitt iherdige arbeid for kirke og kirkegård i soknet. Fra v. Reidun Rydningen, Erna Løkås, Nina Johansen, Odhild Rydningen, Erna Ingebrigtsen, Eldbjørg og Arnold Evensen, og Erna Eilertsen. En annen av veteranene, Ingeborg Brendeløkken, var dessverre forhindret fra å være med på jubileumsfesten, men også hun fikk diplom og blomster. ET JULEDIKT Det er nå mer enn 200 år siden dikteren Johan Sebastian Welhaven ble født. Mange vil nok huske at han i ungdommen var Henrik Wergelands motstander men han er egentlig mye mer, også en betydelig religiøs lyriker. En julesonett av ham kan passe til jubileet han ble født like oppunder den store høytiden, den 22. desember. Julemorgen Jeg stod en Julemorgen taus og ene og læned Hovedet mot Kirkemuren; mat slog mit Hjerte, blegnet laae naturen, min Taare brændte paa de kolde Stene. Da, lig en Aandeskares Hosianna, frembruste Orglets Tonehav derinde, og Stormen gik i Kirkegaardens Linde, og Sneen lyste som et himmelsk Manna. Og Stjernen saae jeg over Huset tindre, og gjennom Stormens Flugt og Orglets Tone jeg hørte Menighedens fromme Psalmer. Sjømannsmisjonens julekort illustrert av Sigrun Sæbø Kapsberger Da sank en stille Lindring i mit Indre, et vaarligt Vift av Evighedens Palmer, og bedende jeg stod for Herrens Throne.

2 2 Julehilsen Lederen Kirkeledere i gal fil I flere tilfeller har vi lest om bilførere som har valgt feil kjørefil. Det har ved flere anledninger ført til dramatiske resultater, dessverre. Heldigvis har vi et våkent og handlekraftig politikorps som omgående har rykket ut og tatt fra disse farlige sjåførene førerkortet og dermed fjernet dem fra trafikken. Det er vi selvsagt glad for! Hjem til jul Hjem til jul synges det i alle radiokanaler i denne tida. Alt samles der: forventningene, gleden, følelsen av å høre til i et fellesskap og en familie: et hjem. Jula er ei god tid for mange av oss. Vi gis tid og anledning til å være sammen med venner og familie. Oppleve vennskap og fellesskap. Jula er ei vanskelig tid for mange av oss, fordi vi tenker på det som kunne vært. Sjelden savner man dem i hjemmet så sterkt eller merker savnet av et hjem, av noen å være sammen med. Noen av oss opplever at det ikke er noen dører som står åpne. Drømmer og håp er skjøre saker for noen har de gått i stykker. Jula handler om å komme hjem, også på et dypere plan: Vi snakker ofte om inkarnasjonen, om det at Gud kom til verden i et menneskes skikkelse, om at Jesus dro ut fra Gud Fader, i den gode himmel, og ned på jorda, som en slags ekspedisjon ut i mørket. Som om Jesus dro til fremmed land. Men er det ikke slik at nettopp i julenatt kom Gud hjem? Er det ikke slik at i julenatt oppsøkte Gud hele sitt skaperverk, sine elskede skapninger, for å gjøre det helt, for å bringe kjærligheten og freden tilbake til oss? Gud er kommet hjem. Gud er kommet hjem til oss. Selv om vi i bildet ser en stusselig barselstue i en stall, selv om vi ser fattigdom og fortvilelse, er det i julenatt at Gud kommer hjem til menneskene, til hele sitt skaperverk, som Gud elsker. Noen kunstnere har plassert Jesusbarnet midt i vår tid: Blant krigens ofre, mellom flyktninger eller mennesker i nød. Noen reagerer: Det forstyrrer de gode følelsene våre. Det kan være en nyttig påminnelse for oss på det som er sant og viktig: Jesus kom ikke for å være religiøs pynt på vår kjøpefest midtvinters. Gud kom til det vanlige livet, Gud kom til det vanskelige livet. Han kom for å dele våre hverdager,- og alt de rommer. Han kom til de som har et hjem, og til de hjemløse. Han kom som Frelseren. Han kom som så mye mer enn et søtt lite barn: Barnet, Frelseren, hadde himmelen med seg, og jorden ble fylt med sang da han kom: han åpnet døren til Guds hjem døren som alltid står åpen. Med ønske om en velsignet julehøytid Herborg Finnset Heiene Fungerende biskop høsten 2007 Nå har vi fått resultatet fra årets Kirkemøte, et resultat mange av oss ikke er glade for, men heller sorgtunge. Et flertall av delegatene, deriblant vår mann fra Nord- Hålogaland, holdt sin Ja-stemme høyt hevet for at homofile samboere skal kunne vigsles til medarbeidere i VÅR kirke. Og på den måten benektet Bibelens klare ord om hvorfor Gud skapte våre to kjønn! På toppen av elendigheten har vi en fungerende biskop og ditto domprost, som åpenlyst kjører i gal fil mot Bibelens veiledning i denne alvorlige saken. Alt dette får skje uten at noen myndighetsperson tør/kan/ vil gripe inn og konfiskere førerkortet hos disse villederne? Tvert imot, de blir honorert for sitt virke fordi vi har en kirkeminister i en regjering som står milevidt fra ei rett og sann kristen kirke! Hva nå? Er spørsmålet mange av oss som fortsatt tror på bibelens sanne lære. Ja, hva nå? Skal vi melde oss ut av den kirke vi er døpt, konfirmert og ektevidd i? Eller skal vi søke nødhavn, og i tilfelle hvor finner vi den? Dette dilemmaet rår nå rundt om i menighetene. Jeg tror at de på Ja-siden, deriblant vår mann, Ole D. Mjøs, tok feil når de hevdet at Ja-vedtaket på Kirkemøtet vil virke samlende. Tvert imot! Nødhavn er ordet som går igjen blant mange i disse dager når de samles i ulike frimenigheter. Mens de venter på åndelig løye. Og mens de mimrer om tidligere år i maksvær rundt om i kirkene, da prester og biskoper enda holdt seg til Bibelens sanne ord. Da man fikk utlagt med klare ord om livet, døden, oppstandelsen og dommen, slik vi leser det i Johannes 5, I håp om at Gud, vår Skaper og Mester, får våre kirkeledere inn i riktig fil, ønsker jeg alle våre lesere: JULEGLEDE og NYTTÅRSFRED! HRR

3 Hilsen fra Kvaløy Håpet og forventningens tid Jeg har atter en gang fått gleden av å sende en hilsen til menigheten. I dag vil jeg skrive litt om håpet, som er troens og kjærlighetens uadskillelige søster. Hvor og hva hadde vi vært uten håpet? Selvfølgelig håper vi på en masse ting, godt vær, for eksempel, eller at at den som er syk skal bli frisk, eller at sorg skal bli lettere å bære. I alt som berører oss ligger håpet som trøster og holder oss oppe. Lederne hilser For noen er mørketiden en vanskelig tid. Solen og lyset synes å være så langt unna, men vi har i allefall julehøytiden som lyser opp midt i mørketiden. Dette bringer oss inn på den andre siden av håpet, som er forventningen. For oss voksne er feiringen av det lille barnet som ble født i en stall, og inn i alle troendes hjerter, oppfyllelsen av alt vårt håp og forventninger. Noen pleier å si at julen er mest til for barna, og mener at det er gavene barna er opptatt av. Selvfølgelig det også, men jeg tror at gleden i barnesinnet stikker dypere enn det. Jeg tror at de fleste ser fram til å gjøre ting sammen med de voksne. Under forberedelsen til julehøytiden har man rikelig anldning til å forklare for barna at det vaskes, pyntes og ryddes i forventning om at det lille Jesusbarnet også vil flytte inn i vårt hjem og i våre hjerter, og få det bekreftet ved opplesingen av juleevangeliet i kirka på juleaften. Ennå i mange månder skal skal snøen dekke jorda, og snø og kuldegrader i lufta kan gjøre været riktig ufyselig. Alt ser så livløst ut omkring oss, men livet ligger og venter i hvert frø og i hver rot nede i jorda. Når en ny vår kommer skal små og store skapninger kjenne sola og varmen, og fuglene skal komme tilbake og begynne sin travle virksomhet og glede oss med sin sang. Mens vi venter på julehøytiden og ser fram til en tidlig vår og en god sommer skal vi takke den gode Gud for håpets og forventningenes gave mens vi synger: Det kimer nå til julefest, det kimer for den høye gjest, som steg til lave hytter ned, med nyttårsgave,fryd og fred Med ønske om en god og velsignet jul og nyttår til alle våre medarbeidere i kirken, og til alle lesere av Kvaløynytt. Marie Myreng Nilsen 3 Hilsen fra Sandnessund Nå har vi startet på et nytt kirkeår, snart ebber kalenderåret 2007 ut også. For Sandnessund menighet har det vært et godt år. Hilsen fra Hillesøy Tenk at dette året er nesten gått! Tiden flyr så ufattelig fort at en har nok med å følge med dagene på kalenderen. Når dette skrives, har vi sett sola for siste gang i år, og vi nærmer oss jula med stormskritt. Ett lyspunkt som så viselig er lagt til den mørkeste tida på året, og det er flott å se at rundt om Flere nye aktiviteter er startet opp. Familiespeiding og søndagsskole kan nevnes. I samarbeid med Hillesøy menighet er vi en del av IKO s prosjekt Unge medarbeidere i menigheten. Målet med dette arbeidet, er å knytte ungdommer som er ferdige med konfirmanttiden til frivillig arbeid i menighetene. I løpet av ett til to år skal de følges opp med veiledning og deretter kunne gå inn som rollemodeller for konfirmantene. Tensing -aktivitet i konfirmasjonstiden som vi i Sandnessund tilbyr, er en utmerket arena for slik rollemodellbygging. Året 2007 ble det året parkeringsplassen på kirketomta sto ferdig. Endelig! En stor i husene tennes lys i vinduene og det er med på å gjøre mørketiden kortere. Nå er et storarbeid brakt til ende i Hillesøy kirke; det nye høyttaleranlegget er ferdig-montert takket være innsats fra fem frivillige personer som har stått på, så til gudstjenesten ble anlegget tatt i bruk for første gang. Men dugnader og innsats er ikke over med dette, sakristiet står for tur og det trengs en skikkelig oppussing for å få et lyst og trivelig rom. Da vil jeg håpe på at julehøytiden som vi går inn i, vil gi glede og håp til alle og spesielt til de som har det vanskelig i sin hverdag. Med beste hilsen Jon Olav Hansen takk til alle som har vært med å bidra til dette arbeidet. Alle aktivitetene medfører for vår del også utgifter. Det er med frimodighet jeg anbefaler menighetens giverkonto Alle gaver vil være kjærkomne for vår videre drift. Menighetens aktivitetsnivå er i all hovedsak basert på frivillige gaver og tjenester. Så vil jeg få takke alle ansatte og frivillige i menigheten for innsatsen i året som nå er på hell og ønsker alle lesere ei god og fredfull julehøytid og et godt nytt år. Lillian B. Kvarsnes

4 4 Sandnessund kirkeforening - 40 år Fortsettelse fra s. 1 Kirkeforeningen ble startet med to klare mål: ** Å arbeide for kirkehus og kirkegård på Kvaløysletta To saker som enda ikke er fullført, men som fortsatt står øverst på foreningens arbeidsliste. Historisk ettertanke Etter en utvidet kirkekaffe, med servering av deilige heimbakte kaker og snitter, gikk man over til den historiske begivenheten,- å minnes pionerene som for 40 år siden stiftet stedets kirkeforening med to klare mål: ** Kirke og kirkegård på stedet. 41 personer skrev under på det den gang. Flere av dem er gått bort, uten å få ønsket sitt oppfylt, men det var enda mange av disse pionerene som var møtt fram til 40-års jubileet. De fikk stor applaus da den første møteprotokollen ble referert. Møtets utmerkede konferansier, Nils-Erik Bjørklund, ledet det hele. Applausen ble ikke mindre da Bjørklund delte ut et vakkert innrammet minnediplom og blomster til hver enkelt av dem som hadde vært aktivt med i dette arbeidet. Nærmere målet Selv om lite har skjedd i disse 40 årene, så øynet man nå et håp. De signalene man nå har fra kommuneledelsen, via forslag til budsjett for 2008 og videre framover så skal det nå avsettes nødvendige midler både til kjøp av grunn og opparbeidelse av en stor sentral kirkegård i soknet (på Nettvold), med plass både for kistegraver, urnelund og krematorium. Pluss at det skal settes av midler til forprosjekt av ei kirke i soknet. Eller som flere sa: - Flott! Vi håper at politikerne holder sine løfter, denne gang! Soknepresten viste bilder fra kirkeforeningens arbeid og takket foreningens medlemmer for lang og tro tjeneste. Glade jubilanter: fra v: Erna Løkås og Odhild Rydningen John Skog, Holger Raste, Kjell og Liv Kristoffersen og Laila Johansen koser seg med jubileumskaffen.

5 Nils Løkås var kirkesakens far Kirkesaken 5 Av Holger R. Raste Vi har hele tiden gitt Kirkeforeningen på Kvaløysletta, nå Sandnessund sokn, all ære for sitt arbeid for å få reist et kirkebygg og anlagt kirkegård på stedet. Gjennom 40 år har de utrettelig arbeidet for sakene, godt anført at de til en hver tid ansatte prester. I all denne viraken til kirkeforeningen, som de er så vel fortjent, så har vi oversett ei lita setning i protokollen fra det første møte i daværende Kvaløysletta kirkeforening, som presten Per Myrstad tok initiativet til etter gudstjenesten på Kvaløysletta skole den , der det heter: Det ble lagt fram ei bankbok på kr. 551,47 ved fru Ingeborg Brendeløkken, som var innsamlet for noen år tilbake ved Nils Løkås. Hvem var denne Nils Løkås? Spørsmålet ble reist av flere under Kirkeforeningens 40-års jubileum. Vi tente på saken, og den første vi henvendte oss til var Nils svigerdatter, Erna Løkås, gift med avdøde Ole Løkås, en meget kjent fergeskipper. Erna var en av de 41 personene som deltok på Kirkeforeningens stiftelsesmøte for 40 år siden. Etter å ha avtalt møte med familien Løkås, der både Erna og to av hennes barn, Alfred og Solgunn, deltok, fikk vi vite en god del om Nils Løkås. Aktiv veiformann og bonde Nils Løkås bodde opprinnelig på Bakkejord, flyttet til Rossfjord, men kom så tilbake til Kvaløya og kjøpte eiendommen Løkås. Opprinnelig hadde Nils Olsen som etternavn, men etter at han og kona Julie (fra Hamna på Tromsøya), overtok eiendommen som de kalte Løkås (på grunn av all den fine gressløken som vokste der), skiftet Nils etternavnet til Løkås. Nils drev i mange år som veiformann, og var med på bygging av de fleste veiene på Sør-Kvaløya. Dessuten drev de gårdsbruk og grønnsakdyrking. - Det var meget god og fruktbar mark på Løkås, forteller de. Alfred minnes enda all den karven som vokste der, og som bestemor Julie brukte å lage te av. Bilde: ILDSJELER: Julie og Nils Løkås startet sitt arbeide for kirke på Kvaløysletta en gang på 1950-tallet. Nils døde i 1964 og Julie i (Bilde utlånt av Erna Løkås). Kirkesaken Erna forteller at både Nils og Julie var helt tente på å få et kirkehus på Kvaløysletta. - Da det ble snakk om å bygge Kvaløy kirke, arbeidet de for at denne kirken skulle legges lengre mot Kvaløysletta slik at kirken skulle betjene også dette området. Men da de tapte den duellen og det ble flertall for å bygge Kvaløy kirke på Kaldfjordeidet, da slo han Nils neven i bordet og sa: Nå setter vi i gang med å samle inn penger til ei kirke her. Dette var på slutten av 1950-tallet, minnes Erna. Det vil si for vel 50 år siden! Nils Løkås fikk flere med på det, og da Kirkeforeningen ble stiftet høsten 1967, så fikk de en uventet startkapital på vel 551 kroner. Ny kirke på Løkås-tunet. Det som gjør Løkås-familien spesielt glad er at den nye soknekirken når den kommer, blir bygd på tunet til Nils og Julies første felles heimplass, på Løkås. Med fin utsikt over til Tromsøya, sørover Sandnessundet, og godt synlig fra hele tettstedet Kvaløysletta. - Det vil være en oppfyllelse av kirkedrømmen til Julie og Nils! GLAD FAMILIE: Vi er veldig glade for at kirken når den en gang kommer, blir bygd på det gamle tunet på Løkås, sier Erna, og får medhold i det fra datteren Solgunn og sønnen Alfred. Foto: HRR

6 6 Hilsen fra Lise Med 20-årige Lise Varhaug på fredsarbeid verden rundt Vi har vært så heldig å få avtale med jærbujenta Lise Varhaug fra Kaldfjord om å skrive en artikkelserie om sine studier og fremtidsplaner. Hun går nå på Hald Internasjonale Senter i Mandal, med målsettingen å gå inn i internasjonalt arbeid med fokus på misjon, bistand og ledelse, deriblant å drive diakonalt arbeid i ulike land. Her følger hennes andre artikkel i serien: Bildet: Forfatteren. Tiden flyr! Nå har det allerede gått halvannen måned siden vi ankom Thailand. På sett og vis føler jeg at vi har vært her lenge, men samtidig kjennes det ut som vi nettopp kom! Ankomsten Vi landet i Bangkok den 4.oktober, turen PAPAYASLANG, med tillatelse av eierne. (Foto: K.H.) - CATERING TIL ALLE ANLEDNINGER - SE VÅRE NETT SIDER HANDEL.NO Tlf Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG

7 7 gikk bra. Vi ble hentet av Joke, vår kontaktperson i Thailand. Da vi gikk ut av flyplassen ble vi overveldet av den varme og klamme lufta som møtte oss! Dette var bare begynnelsen på alle inntrykkene vi skulle få. Bangkok Planen videre var å være i Bangkok i 10 dager for å komme inn i døgnrytmen(forskjellen er på 6 timer, det tok lenger tid enn vi trodde og tilpasse seg thaitid) og for å se på hvor vi skulle jobbe når vi kom tilbake dit etter jul. Dagene ble fulle av opplevelser. Vi fikk se NMS sitt hovedkontor i Bangkok og fikk hilse på de som jobbet der. Vi utforsket thaimaten, hva tålte magene våre og hva tålte de ikke? Vi tålte alt vi spiste! Vi fikk se daghjemmene i slummen hvor vi skal jobbe, og en dag fikk vi være med det ene daghjemmet på tur til Dream World, en fornøyelsespark utenfor Bangkok, som ledere for flere av barna som går der. Det var en flott opplevelse å se hvor glad barna ble for å få være med der, de fleste av dem hadde aldri opplevd noe lignende. Det var også fascinerende for oss nordmenn som ikke pratet et ord thai å se hvor godt en kan kommunisere med kroppsspråket! Mukdahan Etter å ha utforsket byen i 10 dager gikk turen til nordøst Thailand, Mukdahan. Mukdahan er en liten by med ca innbyggere. Her skulle vi få språkkurs i thai og begynne med engelskundervisning. Vi ble fort glad i denne koselige byen, og syntes det var deilig å slippe all trafikk, støy og støv for en stund! Vi begynte med språkkurset like etter vi kom frem. Thaispråket var ingen lett sak å lære, i skrivende stund holder vi enda på med det. Vi lærer enkle fraser som er nyttige i hverdagen. De har kommet godt med flere ganger da relativt få thaier snakker engelsk. De drar på smilebåndet når vi stotrer ut ei setning i ny og ne, og jeg Hilsen fra Lise MUNKER PÅ SPASERTUR et vanlig syn i Thailand. (Foto: Ingvild Dalehaug) mistenker at de flere ganger kan ha god grunn til å smile av det jeg sier da et ord kan ha opp til fem forskjellige betydninger, alt kommer an på hvilken tone du sier det i. Men fortsatt med god hjelp av kroppspråk og enkle engelske setninger/ord gjør vi oss forstått og kommer oss dit vi skal eller får maten vi bestiller oss. Ellers er vi så heldig og få bli kjent med de fire flotte misjonærparene som bor i Mukdahan. Det setter vi stor pris på. En gang i uka har de bibelgruppe som vi får være med på, ellers møter vi de jevnlig til samtaler eller andre sosiale ting. Kirkeprosjekt i Mukdahan Her i Mukdahan holder NMS nå på med et stort, spennende kirkeprosjekt. De betaler for byggingen av ei kirke og for et bygg som vil fungere som kontor og leirsted, og for et hus der evangelisten i kirken skal bo sammen med familien hennes. Når bygningene er ferdig gir ikke NMS mer økonomisk støtte, da er det opp til evangelisten og menigheten selv til å få det til å gå rundt økonomisk. Dette er noe nytt, de må tenke kreativt og benytte seg av bygningene og eiendommen de har på en måte som kan forsørge anlegget. Det er allerede planlagt Impulse (kristen ungdomskonferanse) der i 2008 hvor de forventer over 300 ungdommer! Fint om dere tar med prosjektet i forbønn. Rongrian Muangmay Rongrian Muangmay er en barneskole hvor vi nå har begynt å undervise i engelsk. Vi i teamet har en klasse hver. Hver klasse består av omtrent 30 elever fra år. Vi underviser dem tre timer daglig tre ganger i uka. I Thailand er puggemoralen høy. Barna lærer mange gloser, men lærer lite om å si hele setninger. Dette forsøker vi å lære dem. Det blir også lagt inn mye sang og lek i undervisningen. Ungene lærer fort og det virker som de liker å få lære et nytt språk. Mitt møte med thaikulturen Dress codes. Skuldre og helst også knær skal alltid være tildekt. Hver mandag skal man helst gå med gul t-skjorte for å vise respekt for kongen. Respekt for kongen. Overalt kan du se store bilder av han pryde alt fra restauranter, flyplasser og butikker til alle mynter og sedler og på skilt langs veier og motorveier. Sterk mat! Vi lærte fort uttrykket may pet som betyr ikke sterkt på thai. Dette blir ofte sagt når vi bestiller mat Et smilende folk! Noe jeg har hørt om mange ganger, men nå kan jeg virkelig bekrefte det! Vi føler oss godt tatt i mot her i Thailand. God jul og på gjenhør! Hilsen Lise Godt utvalg i: Bibler, barnebibler, salmebøker og andaktsbøker Vi utfører GULLTRYKK på bibler og salmebøker Storgt. 86. Pb 295, 9008 Tromsø Tlf :

8 8 Nytt fra menighetene Bibelgrupper i menigheten vår. Forventning har Sigrun Sæbø Kapsberger kalt dette bildet som hun har laget for Sjømannsmisjonens julekortsalg. Konfirmantenes Lys i mørket aksjon I år har konfirmantene i Kvaløy til tjenesteoppgave å samle inn penger ved lyssalg til Kirkens bymisjons julearbeid. Før aksjonen hadde konfirmantene besøk av arbeidere fra Kirkens bymisjonen som fortalte om det store arbeid de gjør for mennesker i Tromsø by som har det vanskelig på en eller annen måte. Det var sikkert en god motivasjon til å selge lys, for før de siste 35 konfirmanter har fullført sitt lyssalg, har det kommet inn ca kr 21000,- til Bymisjonens arbeid. Hvis de som ennå ikke er ferdig med lyssalget gjør en like god jobb som de andre, vil resultatet av årets lys i mørke-aksjon bli på nær kr ,-. Det må jo sies å være et kjempegodt resultat. Kateket Tarald Varhaug som leder aksjonen hos oss vil gjerne rette en spesiell takk til de foreldre for konfirmantene fra kl 9 c på Kvaløysletta som deltok på selve aksjonsdagen. KO Hagtun Radio Tv & Maritime Slåttnes Kvaløysletta Tlf fax Atle mobil: Vi spør Ruth Frafjord Syvertsen, kona til vikarpresten dette året: -Hvorfor er du med i en bibelgruppe? Det gir muligheten til å snakke sammen om Bibelen, og det vi undres over og opplever med Gud. Det er en viktig del av mitt liv så jeg kan leve som en kristen -Hva gjør dere i bibelgruppa? Vi leser søndagens tekst, og leser sammen i Bibelen. Eller bøker som er lagt tilrette for dette, med spørsmål og svar. Vi starter med et felles måltid, der vi snakker om løst og fast -Er dette bare en studiegruppe da? Nei, det fører oss inn i dagligdagse ting og forhold vi møter i hverdagen. Og dermed kan vi også snakke om hvordan det er i det daglige å leve med Jesus. Gruppa gir også nye venner og nytt fellesskap. -Hvem er en bibelgruppe for? Den er for alle. Alle som trenger et sosialt felleskap og som trenger å bli mer kjent med Jesus. -Er det plass for flere i menighetens bibelgruppe? Ja! I Guds ord leser vi: La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere kan lære og rettlede hverandre. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn. (Kol 3,16-17) Oase- stevne i Tromsø til sommeren Vikarpresten vår, Stig Syvertsen, er med i lokalkomiteen for sommerens Oase-stevne i Tromsø. Han kan fortelle at møtet vil finne sted i Krokenhallen, juni. Og det vil bli fyldigere omtale av arrangementet i et senere Kvaløynytt. Men allerede utpå nyåret vil vi invitere til Oase-dager, lørdag 16. februar i Normisjon, og lørdag 29. mars i Filadelfia. Og en hel helg i Kroken kirke april. Vel møtt til Kvaløyas beboere, sier vikarpresten. Symaskinreparatøren Odd Berg-bygget på Prostneset Tlf: Symaskiner til de fleste! Reparasjon av det meste!

9 Kan vi holde skolegudstjeneste i år? Usikkerhet på skolene Usikkerhet omkring skolegudstjenestene skyldes nok særlig dommen i Den europeiske menneskeretighetsdomstol mot KRL-faget og uttalelsen med kritikk av KRL-faget fra FNs menneskerettighetskomité Kommuneadvokaten i Tromsø, Marianne Abeler har så vidt vi forstår, i en henvendelse stilt spørsmålstegn om hele ordningen med skolegudstjenester og religiøse aktiviteter i skolens generelle virksomhet. Heldigvis har departementet tatt til motmæle og sendt ut et rundskriv til alle landets skoler og presisert at skolegudstjenestene må betraktes som en del av skolens generelle årsplan og ikke en del av KRL-faget. De fleste skolegudstjenestene er i dag knyttet til julefeiringen, noen også til påskehøytiden. Både jul og påske er høytider som har nær sammenheng med norsk kultur og årstidenes gang i Norge. I forståelse og samarbeid med hjemmet Videre heter det i rundskrivet: Bestemmelsen i skolens formål om samarbeid og forståelse med hjemmet vil også være et viktig premiss for skolens vurdering av deltakelse i skolegudstjeneste. Det forutsettes derfor at opplysninger om slike gudstjenester gis i god tid slik at retten til fritak blir reell. Skolene pålegges også å sørge for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer for de som melder fritak. Departementet ser det som en fordel at skolegudstjenestene ikke gis karakter av semesteravslutning, da en slik avslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Skole - kirke i samarbeid? Departementets konklusjon: Departementet deler ikke synet til kommuneadvokaten i Tromsø om at skolene ikke kan delta i skolegudstjenester. Enkeltstående skolegudstjenester som en del av skolens generelle virksomhet kan gjennomføres. Forutsetning er at det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene og at hjemmene har rimelig tid til melding om eventuelle fritak. I samsvar med 2-3a må de ikke gi informasjon om egen tro eller overbevisning. Endelig forutsettes at det er godt lagt til rette for ikke-diskriminerende fritak eller likeverdig alternativ opplæring. Hva skjer i Kvaløy? I Kvaløy prestegjeld er det mange skoler, og til nå har vi som har hatt vår tjeneste som prester her kunnet glede oss over at samarbeidet mellom skole og kirke har vært godt. Mange skoler har lange tradisjoner med juleavslutningsgudstjenester eller gudstjenester knyttet til en av de andre høytidene i kirkeåret. Der kirken ligger i nærheten av skolen har det vært naturlig å samles til gudstjeneste i kirken, men de fleste steder er det ikke kirker, derfor har det vært vanlig å samles på skolen. Menigheten har da også i årevis leid rom på skolene til menighetens gudstjenester, konfirmasjonsundervisning, barne- og ungdomsarbeid og andre samvær. Dette samarbeidet har vært både naturlig og nødvendig her hvor vi bare har noen få kirkehus, Kvaløy, Hillesøy og Gåsvær, i tre geografisk store menigheter. I tillegg er nesten alle innbyggerne medlemmer av den norske kirke. De fleste foreldre lar sine barn døpe i kirken og i år ser vi at over 80% av ungdommene i Kvaløy deltar i kirkens konfirmantundervisning. Vi har også fremdelse en kristen formålsparagraf for grunnskolen i Norge, selvom mange mener at den bør avskaffes i et flerkulturelt samfunn som Norge nå er blitt. 9 De aller fleste skoler ønsker å føre videre ordningen med skolegudstjenester. Kaldfjord skole som har hatt lange tradisjoner med julegudstjenesten som avslutningsarrangement, har flyttet gudstjenesten fra siste skoledag slik at det blir en førjulsgudstjeneste i desember. Slettaelva skole har gitt beskjed om at foreldreutvalget ved skolen ikke ønsker noen skolegudstjeneste i år. Selnes skole har hatt sitt eget juleprogram på skolen i likhet med de fleste andre skoler i Kvaløy, til gjengjeld har de en tradisjon med påskegudstjenester. Selnes har lagt seg på en meget restriktiv linje og gjort vedtak om at religiøs forkynnelse ikke skal skje på skolen. Påskegudstjenesten har etter dette vedtaket en gang blitt holdt i nabomenighetens kirke, Kvaløy, med busstransport av de elevene som ønsket å delta for som det ble sagt kunne forkynnelse finne sted bare den skjedde utenfor skolens område. Presten måtte gjerne invitere skolen til kirken. Det har han også gjort, men to av de tre årene etter at det restriktive vedtak ble gjort, har påskegudstjenesten som et flertall av lærere, foreldre og barn faktisk ønsket, blitt sløyfet. De som ikke ønsker å beholde skolegudstjenestene og det verdifulle kirke-skole samarbeidet har lenge seilt i medvind. Det hjelper ikke om rundt 90% av foreldrene, lærerne og barna hos oss i Kvaløy ønsker et godt samarbeid mellom skole og kirke, om vi ikke sier fra til skolens ledelse at vi faktisk ønsker å spille på lag med kirken til barnas beste. Kanskje forstår vi ikke verdien av hva vi har i kirke-skolesamarbeidet, før vi har mistet det? Knut O Best Kvaløysletta Åpent alle dager til kl Kvaløysletta Tlf I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

10 10 GI EN JULEGAVE TIL MENIGHETENS ARBEID! Møteplassen Sandnessund menighetsråd ønsker at alle skal få ta del i julens budskap, - at Jesus kom til oss som et lite barn og tok bolig blant oss og viste oss veien til himmelen. Vi lever i et godt samfunn, der de fleste kan feire jul sammen med familie og venner. Vi bruker millioner på gaver, og vi er snart kommet så langt at vi ikke vet hva som skal til for å glede andre. Vi ønsker å gi tilbud på aktiviteter til de som bor og vokser opp på Kvaløysletta, og for å kunne gjøre noe med dette har vi behov for støtte. ØNSKER DU Å STØTTE VÅRT ARBEID kan du gi din gave ved å bruke denne betalingsblanketten! For å drive vårt arbeid er vi 100 % avhengig av innsamlede midler, og alle gode gaver til menighetens arbeid vil bli forvaltet på best mulig måte. Med ønske om en Gledelig Jul Sandnessund Menighetsråd Farvel - og velkommen! Det er alltid vemodig hver gang vi tar farvel med sola og går inn i mørketiden. Men så er det så fint når vi kan ønske den velkommen tilbake utpå nyåret! Foto: Holger R. Raste Kjære lag og foreninger i Hillesøy Sokn Nå er det på tide å skifte ut de skikkelig gamle konfirmantkappene som er i Hillesøy menighet. Noen er allerede skiftet ut, men siden dette er ganske dyrt, ber vi innstendig om hjelp fra dere som kanskje har noen kroner å bidra med til en god og nødvendig sak. Til opplysning koster nye strykefri kapper ca 1000,- kr per stykk. De som ønsker å støtte denne saken kan kontakte Linda B. Lorentsen på mob (eller mail: Tenk så flott hvis vårens konfirmanter kunne stå der med flunkende nye kapper. Mvh for Hillesøy Menighetsråd Linda B. Lorentsen Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr En bedre reiseopplevelse tlf: Tromsø Fjordveien Kvaløysletta Internettside: <http://www.rodtind.no> E-post: Telefon: Solstrandveien 25, 9020 Tromsdalen Tlf

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy 7.10 Sander Storli Sollied Eskil Storli Sollied Albert Langstrand Linnea Kristin Antonsen Joakim Walsnes Noah Nygård Aigin Alexander Lorentsen Tiril Irene Johansen Øyvind Lauritzen Rognli Sofie Schløpke Sivert Vassbotn Tonje Røsten Holko Brage Husby Lønvik Martin Skog Kristiansen Elisabet Madelèn Vikan Bjørn Seblom Granmo Døpte Sandnessund David Knutsen Linnea Kristin Antonsen Vår Amundsen Annabell Riibe Mortensen Mikael Alexander Skoglund Norberg Sindre Vikan-Røberg Ulrik Kastnes Garden Adam Olsen Signe Olsen Tobiassen Mia Johansen Døpte Hillesøy Glenn Thodor Nilsen Mia Christine Høili Oscar Matias Naustvoll Maiken Moe Wiggen Erlend Bergseth Hansen Vigde Kvaløy Brit Silje Fremmegård og Jens Tore Fremmegård Kathrine Olsen og Tor-Arne Isaksen Døde Sandnessund David Knutsen Gyda Bernharda Antonsen Ragnar Hartviksen Døde Hillesøy Johanne Marie Judith Edvardsen Kristofa Johanna Tøllefsen Hvordan har du det - egentlig? Ring anonymt til Kirkens SOS TLF På nett: ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Lokalproduserte blomster! Stakkevollvn 49 tlf Blomster til alle anledninger. Kvaløyrosa, Tromsø Blomsterforetning AS Telefon: , E-post:

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn mobil: Kapellan: Jon Børge Frafjord Eineveien Kapellan: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm vikarprester: Stig Syvertsen Ola Døhl Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Martin Fagerholt Sandnessund int. kirke Elin Teigen, Hillesøy krk Kvaløy menighetsråd Leder: Arild Olsen Berglund Sandnessund menighetsråd Leder: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av menighetene i Kvaløy prestegjeld Redaktør Holger R. Raste Redaksjonsmedlemmer: Erik Egeberg Linda Berge Lorentsen Knut Olstad Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til prestekontoret innen Trykkeri: Peder Norbye Grafisk A/S Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Julaften 1100 Kvaløysletta s.hj. KO Juleandakt 1400 Kvaløysletta SY Familiegtj. Kvaløya barnegospel 1600 Kvaløysletta SY Familiegtj. Sandnessundet Bl. kor 1600 Kvaløy KO Familiegtj. Hornmusikk 1100 Mjelde RA Familiegtj 1400 Hillesøy RA Familiegtj juledag 1100 Kvaløy KO Høytidsgudstjeneste 1200 Hillesøy OD Høytidsgudstjeneste juledag 1100 Tromvik SY Høytidsgudstjeneste 1100 Straumsbukta OD Julegudstjeneste S. e. jul 1700 Vengsøy SY Julegudstjeneste med juletrefest Nyttårsaften1700 Kvaløy KO Nyttårsgudstjeneste, nattverd Nyttårsdag 1700 Kvaløysletta SY Juletrefest Kr.åpb.dag 1100 Kvaløy kirke KO Dåp 1630 Slåttnes KO Juletrefest Vingårdss Kvaløysletta SY 1100 Hillesøy vikar Såmannss 1100 Kvaløy kirke KO Nattverd. Bibeldag Kr.forkl.dag 1100 Kvaløysletta KO 1700 Trondjord SY Fastelaven 1100 Kvaløy kirke KO Familiegudstjeneste Tirsdagsskolen 1100 Hillesøy RR Askeonsdag 1900 Kvaløy kirke KO Nattverd s. i faste 1100 Kvaløysletta SY 1130 Bentsjord KO 1800 Vengsøy bedehus SY s. i faste 1100 Kvaløy kirke KO Nattverd. FBB Bibelhelg s. i faste 1100 Kvaløysletta SY 1200 Sjøtun RR Friluftsgudstjeneste 1700 Sommarøy RR Felles gudstjeneste/møte s. i faste 1100 Kvaløy kirke KO Årsmøte 1100 Hillesøy RR Menighetens årsmøte Maria bsk.d.1700 Kvaløysletta SY Årsmøte i Sandnessund KF Palmesønd Storelva SY 1100 Straumsbukta vikar 15:00 Skogvik skole OD Familiegudstjeneste Skjærtorsd Kvaløysletta SY Nattverd 1200 Vikran OD Friluftsgudstjeneste 1800 Vengsøy bedehus SY Nattverd 1800 Kvaløy kirke KO Nattverd 1900 Havtun Fellesskapsmåltid Langfredag 1100 Kvaløysletta sykeh.sy Påskegudstjeneste 1700 Hillesøy vikar Påskedag 1100 Kvaløy kirke KO Høytidsgudstjeneste 1100 Mjelde vikar Høytidsgudstjeneste påsked Tromvik helsehus KO Høytidsgudstjeneste Nattverd s.e. påske 1100 Kvaløy kirke KO Forkortelser: KO.: Knut Olstad, RR.: Runar Reknes, SY.: Stig Johan Syvertsen, OD.: Ola Døhl, RA.: Ragnar Aase Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse på fredager eller les Redaksjonen ønsker alle en gledelig Jul!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2 1998 ÅRG. 32 Konfirmasjon på Gåsvær I år sto ca. 130 konfirmanter til konfirmasjon i Kvaløy prestegjeld. De aller fleste blir konfirmert i hovedkirkene,

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Nr. 4 - des. 2007. En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk

Nr. 4 - des. 2007. En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk verk Velsignelsen til Grønnåsen Home-Start: Gir foreldre en hjelpende hånd Julestemning til

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Konfirmanter Mørketidsgrill Julekaker 2 Jesu fødsel Det finnes alltid en dobbelthet med de store festene. Den gjenspeiler

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø...

Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø... Nr. 4/2007 62. årgang Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4 Det haster, det koster, det nytter!... side 13 Historisk vedtak om klima og miljø... side 14 Fest for Medby kapell... side 17 Fra kalenderen...

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Kommunekirken en fallitt

Kommunekirken en fallitt Nr. 4-2008 Kommunekirken en fallitt Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Flertallet på Stortinget vil ha en statskirke, men vil ikke betale for den. Kommunene sliter med å få endene til å møtes,

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer