«Språkstimulering i barnehagen - Hva har vi i verktøykassa?»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Språkstimulering i barnehagen - Hva har vi i verktøykassa?»"

Transkript

1 «Språkstimulering i barnehagen - Hva har vi i verktøykassa?» Østlandsk Lærerstevne Helle Ibsen GAN Aschehoug / Språksenter for barnehagene i Bærum

2 Program Kort om noen språkteoretiske modeller o Komponenter i språket o Språktremodellen Språkstimulering o Barnehagens verktøykasse o Bruk av bøker som verktøy i språkstimuleringen o Bruk av apper som verktøy i språkstimuleringen

3 SPRÅKTEORETISKE MODELLER

4 Ulike komponenter i språket Innhold: Hva barnet forstår av språk, betydning. Form: Hvordan språket er bygget opp med setninger, ord, uttale. Bruk: Kommunikasjon, sosialt samspill. Bruk Innhold Form (Bloom og Lahey,1978)

5 Språktremodellen - et bilde på barns språkutvikling Toppen av treet: Språklydene, språklig bevissthet utvikles og lese- og skriveferdigheter. Grener: Evne til å uttrykke seg verbalt. Stamme: Velutviklet begrepsapparat med en god språkforståelse. Vokabular. Holder treet oppe. Røtter: Forutsetninger for å lære språk; oppmerksomhet, hukommelse, kognitive funksjoner, samspill med andre, syn, hørsel m.m.. (Espenakk m.fl., 2007)

6 «Tospråklige barn har større utfordringer enn tidligere antatt, mener professor Monica Melby-Lervåg.» «Den gode nyheten er imidlertid at dette går an å gjøre noe med, dersom man setter inn innsatsen tidlig nok.» «Systematisk og intensiv språktrening i barnehagen har nemlig klar effekt!» (Aftenposten, november 2013)

7 «Vi tenker ofte at hvis minoritetsbarna bare får gå i norsk barnehage, vil norsken komme av seg selv. Vi tror også at barn lærer språk så fort fortere enn voksne.» (Lesesenteret i Stavanger)

8 SPRÅK- STIMULERING

9 Formell og uformell språkstimulering Uformell språkstimulering * Ofte ikke planlagt * Spontant, her og nåsituasjoner * Gjelder alle barn * Gjelder alle voksne Formell språkstimulering * Planlagt * Tilrettelagt med spesielle rammer * Kan gjelde få barn * Kan gjelde få voksen Felles mål: Å øke barnas språkkompetanse

10 Verktøykasse Enhver barnehage må ha et visst repertoar av gode språktiltak --> en verktøykasse. Barnehagene må vite når man skal bruke hammer og når man skal bruke sag! Både bøker og apper kan være et nyttige verktøy å ha i verktøykassa.

11 Bruk av bøker som verktøy i språkstimuleringen Hvorfor? Hvilke? Hvordan?

12 Arbeid med litteratur i barnehagen Lesing gir positive effekter på språkferdigheter generelt og norskferdigheter spesielt. Det lese lite i barnehagen! Anbefalinger: Personalet bør ta seg god tid når de leser, for å kunne snakke med barna om bøkene. Barnehagene bør samarbeide mer med bibliotekene. (Sandvik m.fl., 2014)

13 Hvorfor lese bøker? God språkstimulering Lære nye ord- og begreper Møte et mer situasjonsuavhengig språk Starte lese- og skriveutviklingen MÅL: At barna skal bli glad i å lese!

14 Hvilke bøker velger man? Hva er en god bok og for hvem? o Tilpasset kognitiv alder o Tilpasset språkalder o Motiverer, interesserer, fenger, vekker nysgjerrighet o Gjenlesing øker den språkstimulerende verdien o Tilgjengelighet o Tospråklige bøker

15 Hvordan lese en bok? Hva gjør vi FØR vi leser, NÅR vi leser og ETTER lesing? FØR: o Skape forventning o Forsiden o Forkunnskaper knagger NÅR: o Formidlingsmåte boknær/løsrevet o Bruk av konkreter, bilder, flanellograf o Dialogisk lesing, spørsmål underveis, fokusord, meddikting, egne fortellinger ETTER: o Samtale, gjenfortelling o Tradisjonelle barnehageaktiviteter: Tegne, formingsaktiviteter, dramatisering, lek

16 Bruk av apper som verktøy i språkstimuleringen Temahefte om IKT i barnehagen: «Fremdeles er det mest vanlig å kjøpe en stasjonær datamaskin. For at den skal kunne brukes fleksibelt, kan den plasseres på et databord med store gode hjul slik at den kan trilles rundt i barnehagen.» (Bølgan, 2006) Nettbrett og apper ikke omtalt IKT skal revideres i ny rammeplan

17 Digitale verktøy i barnehagen Digitale verktøy involverer språkbruk, de er literasitetsfremmende og godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Styrere er positive til digitale verktøy og mener de har en pedagogisk verdi. Anbefalinger Personalet trenger kompetanseheving og kritisk bevissthet rundt pedagogisk bruk av digitale verktøy. Barnehagen må sørge for at alle barn får tilgang til og erfaring med bruk av digitale verktøy. (Sandvik m.fl., 2014)

18 ipad og apper Bruk av IKT i barnehagens språkarbeid kan bidra til å skape et rikt og variert språkmiljø To kriterier: 1. Må ha gode apper! 2. Må bruke appene på en god måte!

19 En jungel av apper der ute!!! Bruk av ipad og apper i barnehagen er i ferd med å eksplodere! Hvor skal man starte? Hva skal man velge?

20

21 Språkkista App Tar utgangspunkt i tema og bildebank fra Språkkista Gir inspirasjon og ideer for videre arbeid med språk Er enkel og funksjonell i bruk Er støttet av Utdanningsdirektoratet Er utviklet av et team med spesialpedagoger og pedagoger fra barnehageog skoleområdet Kan lastes ned i App Store

22 Hvem passer appen for? Hovedmålgruppe: o Minoritetsspråklige barn i barnehagealder Kan også brukes: o I skolen (begynneropplæring SNO) o I spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole o For generell språkstimulering av alle barn i barnehagen o Foreldre (hjemmebruk)

23 Finnes på 20 ulike språk Bokmål Nynorsk Svensk Engelsk (USA, England, +) Polsk (Polen) Vietnamesisk (Vietnam) Tyrkisk (Tyrkia) Russisk (Russland) Arabisk (Midtøsten, Nord- Afrika) Urdu (Pakistan) Farsi Sorani (Sør i Kurdistan) Tamil (Sri Lanka, India) Somali (Somalia) Ahmarisk (Etiopia) Dari (Afganistan) Tagalog (Filippinene) Litauisk (Litauen) Thai (Thailand) Tigrinja (Eritrea, Etiopia) Appen kan stilles inn på to språk av gangen! (f.eks. barnets morsmål og norsk)

24 Språkkista App 10 tema o Meg selv o Hjem og familie o Barnehage o Mat o Klær o Dyr o Kjøretøy og trafikk o Årstider o Høytider og fest o Fra barnehage til skole 30 ord og begreper innen hvert tema = 300 totalt!

25 «Åpen» app Kan bygge sitt eget begrepsbibliotek Ordbanken kan enkelt utvides via ipad/iphonens interne kamera og mikrofon Kan også laste ned bilder via nett Gir fleksibilitet Gode tilpasningsmuligheter

26 Film: Slik bruker du Språkkista App Velkomstmelding Informasjon på nett Innstillinger: o Velge språk o Antall bilder (2, 6, 12) o Sikker modus (passord «edit») Åpne album ved å klikke på det Trykk på bildet for å få ordet opplest Tilbakeknapp øverst i venstre hjørne

27 Film: Legge til nye bilder i eksisterende album Kan ikke slette originale album eller deres innhold! Legg til eget bilde fra ipad Ta nytt bilde med ipaden Lese inn ordet

28 Film: Legge til nytt album Legg til nytt element (fra samling, foto, nett) Lese inn ordet (norsk, andre språk) Fylle albumet

29 Veiledning En gratis veiledning med praktiske eksempler og ideer Lastes ned fra

30 9 eksempler i veiledningen 1. Over- og underbegreper 2. Dagtavle i tilvenningsperioden 3. Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre 4. Dypdykk i begreper 5. Hva hører sammen? 6. Kortversjoner av eventyr, bøker eller fortellinger 7. Kims lek 8. Språklæring i skolen 9. Kommunikasjonshjelpemiddel for barn med spesielle behov

31 Hvert eksempel er delt inn i: HVA - Hva skal man gjøre, hva skal man trykke på HVEM - Målgruppe, alder o.l. HVORFOR - Mål, hva skal barnet lære HVORDAN - Forklarer hvordan man gjennomfører aktiviteten FORTELLING Beskrivelse av tenkt gjennomføring

32 1. Over- og underbegreper Begreper er spesielt viktig for flerspråklige barn Presis lagring Sortere og klassifisere Manglende kategorisering kan gi ordletingsvansker Gode lagringssystemer gjør det lettere å lære nye ord og begreper Sette nye ord og begreper inn i et allerede etablert system F.eks. «KLÆR»

33

34 Fortelling «Arman er relativt ny i barnehagen, men er allerede godt i gang med prosessen å lære seg norsk. I det siste har barnehagen jobbet mye med temaet klær. De har holdt på i garderoben med å sortere sko, støvler, bukser og jakker i forskjellige hauger. Nå setter Arman og en av de voksne seg ned med appen fra Språkkista. Den voksne viser alle de ulike albumene på skjermen og spør Arman om hvor han tror det er klær? Arman er usikker på dette, men når den voksne spør hvor det er bukse og genser, vet han det med en gang. Arman får klikke på albumet med klær, og han får opp bildene av forskjellige klær. Han kan navngi mange av plaggene og gjør dette spontant. Han stopper opp ved et bilde av en bukse og sier «min». Den voksne bekrefter og utvider ved å si: «Ja, den ligner akkurat på din bukse». De snakker om at klær er noe man kan ha på seg. De går til lista på appen, og Arman får velge ut enda flere klær som blir liggende i album. Plutselig begynner Arman å peke på forskjellige klesplagg mens han sier «inne» eller «ute». Arman har oppdaget en mellomkategori mellom overbegrepet klær og underbegrepene med klesplagg; nemlig yttertøy og inneklær. Den voksne viser tydelig at hun er imponert, og Arman begynner fornøyd å sortere kortene i inneklær på venstre side og yttertøy på høyre side.»

35 4. Dypdykk i begreper Hvis vi prøver å lære barn veldig mange ord/begreper på en gang, er det gjerne lite som fester seg Å gå i dybden på ett ord/begrep av gangen kan være gunstig Assosiere og reflektere sammen med barnet rundt mange sider av det ene ordet F.eks. «DØR»

36

37 Fortelling «På avdeling Rød er det fire barn på 4 år. Disse samles en dag i uka når det er aldersinndelte grupper på avdelingen. To av barna er minoritetsspråklige. I dag skal de jobbe med begrepet dør. Pedagogen finner frem bildet av dør fra appen. Hun sier «dør», mens hun peker på bildet. «Ordet i dag er dør. Er det noen som har sett en dør?». Ungene nikker og en av dem peker på døra i rommet der de er. En av jentene sier: «Jeg har rosa dør hjemme på rommet mitt». Etter hvert får ungene ta med seg nettbrettet rundt i barnehagen og ta bilder av forskjellige dører. Det blir en ivrig jakt og barna bytter på å ta bilder. Pedagogen samler bildene på skjermen. Barna får fortelle litt om den døra de har tatt bilde av. Et av barna har tatt bilde av en liten dør på et dukkehus. Han sier: «Liten dør» og pedagogen skriver dette under bildet. Pedagogen forteller at da hun kom til barnehagen i morges, var døra låst. Hun hadde glemt nøkkelen sin, men heldigvis kom det noen og låste opp for henne. Pedagogen har tatt bilde av denne døra og skriver under: «Døra var låst». Hun har også lydopptak av sin lille fortelling om den låste døra. Ungene vil høre denne historien flere ganger og får selv trykke på bildet for å høre historien. Amina kan ikke komme på hva dør heter på somali. De finner det somaliske ordet på nettbrettet og får det opplest, men Amina vil vite hva «min rosa dør» heter på somali. De bestemmer seg for å spørre far når han kommer for å hente. Kanskje kan Amina ta lydopptak når far sier «min rosa dør» på somali, slik at de kan legge det inn på nettbrettet? Det vil Amina gjerne!»

38 5. Hva hører sammen? Gjenkjenne vanlige trekk ved et begrep Finne likheter og forskjeller ved ord/begreper Kjenne begrepets funksjon Ingen fasit mange mulige løsninger Sette ord på egne meninger

39

40 Fortelling «Det er februar og barnehagen har jobbet med temaet vinter over en lengre periode. De eldste barna på avdelingen har etter hvert som de har jobbet med vinterbegreper tatt mange bilder. Pedagogen har samlet noen av bildene. På nettbrettet er det nå bilder av ski, en vott, ullsokker, staver, føtter og hendene til et av barna. Pedagogen lurer på om barna kan finne ut hva som hører sammen? En av guttene mener kjapt at «ski og staver må høre sammen, fordi man bruker begge deler når man går på ski». Gutten som eier hendene på bildet sier: «Det mangler en vott!» Det er jo bilde av to hender, men bare én vott. Et tredje barn mener man ikke kan gå på ski uten votter, så kanskje votter og ski også kunne høre sammen? I fellesskap finner de ut at her kan det være flere muligheter for hva som passer sammen.»

41 Tenk i gjennom hva dere vil ha i deres verktøykasse og vurder hvordan dere vil bruke de forskjellige verktøyene i forhold til ulike barn. Lykke til med videre språkarbeid!

42 Referanser litteratur Bjerkan, Kirsten, May-Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann-Moe: Ordforråd hos flerspråklige barn. Oslo, Gyldendal, Bloom, Lois og Margaret Lahey: Language Development and Language Disorders. New York, John Wiley & Sons, Bølgan, Nina: Temahefte om IKT i barnehagen. Kunnskapsdepartementet, Espenakk, Unni m.fl.: Språkveilederen. Bredtvet kompetansesenter, Hoel, Trude, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari Wagner: Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk, Sandvik, Margareth, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko: Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet Høgskolen i Oslo og Akershus, Utdanningsdirektoratet: Språk i barnehagen mye mer enn bare prat, 2013.

43 Referanser nett Bærum kommune, Språksenter for barnehagene, https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/barnehager-ogparker/spraksenteret/ GAN Aschehoug Språkkista App Ibsen, Helle: Språk i fokus, https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/barumsskolen/kvalite t-og-resultater/barums-foringer-for-skolene/helhetligopplaringslop/pilotprosjekt-sprak-i-fokus/ Ibsen, Helle: Veiledning til Språkkista App, 2013, Aschehoug. Lesesenteret i Stavanger: Flerspråklighet og Filmer om lesing NAFO, Flerkulturell opplæring, film fra Språkløftet i Bærum kommune, lhttp://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/sprakloftet-ibaerum-kommune/ og Skien kommune Tema morsmål

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum)

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Språkkista App GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13 v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Agenda Flerspråklig utvikling IKT i barnehagen Språkkista App Film Veiledningen noen eksempler Utviklingsfaser

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor:

Språk og læring i en flerkulturell barnehage. Identitetsdanning. Hvorfor: Språk og læring i en flerkulturell barnehage Identitetsdanning Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Språkløftet. Håndbok for den flerkulturelle barnehagen

Språkløftet. Håndbok for den flerkulturelle barnehagen Språkløftet Håndbok for den flerkulturelle barnehagen 2011 Håndbok for den flerkulturelle barnehagen Bakgrunnen for denne håndboka er det treårige prosjektet SPOKUS (Språk i fokus) som ble gjennomført

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE Søndre Land Kommune Barnehagetjenesten SPRÅKPROSJEKT Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE 1 INNEHOLDSFORTEGNELSE: Forside side

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

BARNEHAGE OG SPRÅK NETTVERK FOR SPRÅK 2008

BARNEHAGE OG SPRÅK NETTVERK FOR SPRÅK 2008 BARNEHAGE OG SPRÅK NETTVERK FOR SPRÅK 2008 1 FORORD Språk er et av Verdal kommunes satsningsområder i forhold til forebyggingsprosjektet til kommunen, Tverrfaglig forebyggende satsning på barn fra fødsel

Detaljer

Hva er egentlig Lesefrø?

Hva er egentlig Lesefrø? Hva er egentlig Lesefrø? Marte (3 år, 7 mnd) driver og bærer bøker inn på lekerommet. Hun går flere turer. Til sluc spør en voksen hva hun skal med alle bøkene. Leke doktor sier Marte. Leke doktor??! spør

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 FROGN KOMMUNE, August 2015 FØRSTE GANG VEDTATT 2004, REVIDERT 2006 OG 2015 1 INNHOLD 1 Innledning og skisse Hovedmål og gjennomføring for Frognelever

Detaljer