Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker"

Transkript

1 DEL 1 NUMMER 2 SIDE 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep I Hordaland SMIH-nytt JANUAR 2009 ansatte Innhold HILSEN FRA LEDEREN s. 2 Kanotur / Byvandring s. 15 NYTT FRA SENTERET s. 3 Byvandring s. 15 NYTT FRA OMVERDENEN s. 6 Tur til Vågen i Fusa s. 18 BRUKERMEDVIRKNING s. 7 TIRSDAGENE PÅ SMIH s. 20 MANDAGENE PÅ SMIH s. 9 Kreativ tirsdag s. 21 Temakvelder s. 9 Skrivekurs s. 22 Samtalekvelder s.12 HELGEKURS s. 23 Psykomotorisk gruppe s.13 Psykodramakurs s. 23 TORSDAGENE PÅ SMIH s.14 Selvforsvarskurs s. 24 Ut på tur s.14 GRUPPETILBUD s. 25 Trommesirkel s.15 SMIH avd. STORD s. 30 SMIH nytt BILDET Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker Vårens tema på senteret er SJEF I EGET LIV 1~ 1 1 ~1

2 SIDE 2 HILSEN FRA LEDEREN Godt nyttår til dere alle sammen! Et nytt år gir nye muligheter. Vi her på senteret er klar for arbeidet mot seksuelle overgrep, hjelp til selvhjelp, og for at tilbudene våre skal bli enda bedre for brukerne. Etter mange gode ideer og innspill om vårens program, er vi kommet til at temaet denne våren er Sjef i eget liv. Da denne tittelen kom på banen første gang, tenkte vi at nei, ikke enda et av disse målene der alt handler om meg, mitt og mine behov. Etter hvert som vi diskuterte temaet ser vi at det å være sjef handler om å ha visjoner, mål og å ha kontrollen. Det handler om å se og ivareta sine egne behov samtidig som en ser og ivaretar andres behov Å utforske det å være sjef handler om klarhet i hvem som bestemmer i livet. Står jeg egentlig trygt og bevisst i mine valg, eller blir jeg styrt av mine omgivelser av autoritetspersoner eller fastlåste tankemønstre. Senterets ideologi er hjelp til selvhjelp som innebærer at det er en selv som er eksperten på sitt eget liv. I likemannsarbeidet ser vi hvordan erfaring deles og hvor mye den gjensidige hjelpen og støtten bidrar til større selvrespekt og forståelse for seg selv og andre. 2~ 2 2 ~2

3 SIDE 3 Denne våren setter vi i gang mange temagrupper og støttegrupper. Dette innebærer at vi vil bli litt mindre tilgjengelige for enesamtaler. Ved dette håper vi å kunne gi et bedre tilbud og bygge videre på selvhjelpsideologien. Programmet denne våren er allsidig, og vi håper det er noe for enhver smak. Hilsen Bente B NYTT FRA SENTERET MARKERING AV 19. NOVEMBER: VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV OVERGREP MOT BARN. Vi vil rette en stor takk alle som var med og bidro til at verdensdagen fikk den oppmerksomheten den gjorde. Det var et imponerende engasjement i brukergruppen. Mange stilte på stand på Bergen Storsenter for å dele ut informasjon og snakke med de som stoppet opp. Det ble holdt Åpent hus på senteret, med foredrag av bl.a. en av senterets ambassadører. En bruker ble intervjuet i Bergens Tidende. I tillegg vil vi takke alle dere som bidro til den flotte utstillingen på Bergen rådhus, samt alle som hjalp til med plakatoppsetting, praktisk hjelp på senteret. Markeringen hadde ikke blitt så vellykket uten dere! 3~ 3 3 ~3

4 SIDE 4 Nytt fra senteret forts. Nye ansikt på senteret Bente O Jeg heter Bente Owren, og er for tiden student ved videreutdanning i familieterapi ved Høgskolen i Bergen. De neste 3 mnd har jeg fått lov til å være i praksis her på senteret, noe jeg setter stor pris på. Min faglige bakgrunn er vernepleier, med videreutdanning i veiledning. Mesteparten av min yrkeserfaring har jeg fra arbeid med mennesker med utviklingshemning, men jeg har også arbeidet innenfor psykiatrien, på sykehjem og på spesialskole for ungdom som ikke fant seg til rette innenfor det ordinære skolesystemet. Jeg har også noen år som frivillig medarbeider ved et krisesenter. Privat er jeg gift, og mamma til 4 barn i alderen år. I en alder av 46 år, har jeg med meg noen livserfaringer jeg håper kan være til nytte også for andre. Jeg ser fram til å være her, og håper jeg kommer til å bli kjent med mange av dere =) Jorunn Hei, jeg heter Jorunn. Jeg har jobbet som vikar på senteret i noen uker og trives med å være her. Jeg er utdannet hjelpepleier. Du treffer meg på senteret på tirsdager i felleslunsjen og torsdager på kveldene samt noen onsdager fremover. Gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle! Hilsen Jorunn Silje Hei! Jeg heter Silje og har jobbet her på SMIH siden i høst. Jeg er 35 år, opprinnelig fra Bergen (med en litt rar dialekt!), og utdannet sosionom. Jeg fyller inn for Siv og Bente H, og skal jobbe full stilling her fram til juli. Hvis det er noe dere lurer på eller jeg kan hjelpe dere med, så ta gjerne kontakt. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle! 4~ 4 4 ~4

5 SIDE 5 BARNAS SPØRRETIME I OSLO OG POLITIKERHØRING I BERGEN: 20.november 2008 ble Barnas Spørretime arrangert for andre gang på Stortinget i Oslo. I forkant av spørretimen var lokale politikerhøringer avviklet over hele landet. Tre ungdommer ved SMIH deltok på disse høringene. Hensiktene med høringene er at barn og unge skal få stille sine egne spørsmål til politikere, i trygge rammer og på egne premisser. Høringen i Bergen hadde generelt tema, mens det i Oslo handlet om Vold mot barn og unge. Det er Barnerettsgruppen på Stortinget som arrangerer Barnas spørretime. 54 unge fra hele landet møttes her. Deltagerne var mellom 11 og 19 år. I ettertid av høringene har ungdommene ved SMIH, i samarbeid med Bente B. invitert lokale politikere til senteret. Her har oppfølgende spørsmål fra høringene blitt diskutert, men også tema som deltagerne ellers er opptatt av. Det jobbes nå for å få til et lignende møte med politikerer fra Stortinget. Dette møtet vil bli åpent for alle SMIHs deltagere. Følg med! Vi vil takke alle modige ungdommer som har stått opp for saken, og som gjennom dirkekte tale til stortinget nå har fått de til å love følgende: Psykiske lidelser, seksuelle overgrep og vold skal få større plass på læreplanen for norsk lærerutdanning Regjeringen skal "skjerpe seg" på tilrettelegging av undervisning for den som trenger det Forholdene ved asylmottak skal bli bedre for enslige barn Lønnssatsene for tolker skal bli bedre Psykologitilbud til overgrepsrammede og andre skal bli "mer gratis" enn det er i dag Les mer om høringen i Bergen her: Les mer om Barnas Spørretime her: 5~ 5 5 ~5

6 NYTT FRA OMVERDENEN SIDE 6 - ENDELIG! NY VIDEREUTDANNING OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS Til våren starter en ny videreutdanning om vold og traumatisk stress ved Høgskolen i Bergen. Utdanningen går på deltid over to år. Målgruppen for den nye utdanningen er kandidater med bachelorutdanning eller tilsvarende i helse- eller sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi, og som i sitt virke møter mennesker berørt av vold og traumatiske hendelser. Videreutdanningen er et samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region vest (RVTS Vest). Undervisningen foregår i lokaler ved RVTS Vest og Haukeland Universitetssykehus. Helhetlig og tverrfaglig tilbud Studiet skal gi kompetanse i arbeid med ofre for traumatisk stress i alle aldergrupper, med særlig vekt på utsatte for vold og seksuelle overgrep, flyktninger og asylsøkere og selvmordstruede. - Dette er første gang det blir tilbudt en helhetlig og tverrfaglig utdanning innen feltet i vår region, sier faglig ansvarlig for utdanningen, Espen Rutle Johansson ved RVTS Vest. - Vi mener at dette studietilbudet vil gi den beste og mest helthetlige forståelsen for denne problematikken. Utdanningen gjør det også mulig å bygge et større faglig nettverk innenfor dette feltet, avslutter Johansson. Den nye videreutdanningen setter blant annet fokus på ofre for vold og seksuelle overgrep Hentet fra hjemmesiden til Høgskolen i Bergen 6~ 6 6 ~6

7 SIDE 7 BRUKERMEDVIRKNING Brukerrepresentant Brukerrepresentanten ved senteret er Agatha Sørhus. Telefonnummer til brukerrepresentanten er: Hun er tilgjengelig på telefon siste torsdag i måneden fra kl Hun vil da også være å treffe på senteret. Hei alle sammen Det har vært fint å være brukerrepresentant disse to årene og det har vært veldig hyggelig å møte så mange av dere når jeg har vært innom senteret hver siste torsdag i måneden. Jeg er glad for tilbakemeldinger, både med ros og ris til senteret, som jeg har videreformidlet til senteret og på styremøtene. Valg Det skal velges ny brukerrepresentant i 2009 Dere som ønsker å stille til valg, gi en melding til meg eller senteret om dette. Dersom du kjenner noen du tenker kunne være en god kandidat; spør de om de ønsker å stille. Etter ønske, stiller også jeg til gjenvalg. Her kommer litt informasjon om hvordan valg av brukerepresentant fungerer: Først melder kandidater seg Frist for å melde seg som kandidat er 27. februar Send inn en liten epistel om deg selv og hvorfor du ønsker å bli brukerrepresentant Fra 1. mars vil kandidatene, og informasjon om disse bli hengt opp på informasjonstavlen på senteret. Hvis du er sjeldent innom senteret, kan du ta kontakt for å få tilsendt informasjonen. Valget skjer på samarbeidsmøtet 16. mars Det er mulig å levere sin stemme i forkant av møtet. Alle registrerte brukere av senteret har stemmerett. Hilsen Agatha 7~ 7 7 ~7

8 SIDE mars kl Allmøte/Samarbeidsmøte Samarbeidsmøte med valg Bli med og påvirk senterets drift! På samarbeidsmøtet deler ansatte og brukere ideer om hvordan senteret kan bli best mulig. Kl 18.00: Allmøte. Dette er et fora for brukere sammen med brukerrepresentant. Her har du muligheten til å si noe om hvordan du opplever senteret i dag. Du kan komme med ideer til forbedringer, lufte tanker og forslag med andre brukere. Kl.19.00: Samarbeidsmøte: Brukere og brukerrepresentant sammen med ansatt ved senteret. Dine ønsker og forslag er viktig for å sikre at senteret beveger seg i den retningen som utsatte har behov for. Brukerrepresentanten går gjennom temaer som er kommet fram på allmøtet. Alle tilbakemeldinger og forslag blir drøftet i personalgruppen når vi legger planer for det nye året. Det blir skrevet et referat fra samarbeidsmøte og allmøte som henges opp på tavlen i etterkant. Nb: husk at det er valg på dette møtet. SMIHs ambassadører På ett av våre samarbeidsmøter i fjor kom det forslag om å oppnevne ambassadører for senteret. Dette var en god idé og et viktig tiltak i knyttet til selvhjelp og brukermedvirknig. år har SMIH to ambassadører. Disse kan sammen med de ansatte være med og representere brukergruppen og senteret i vårt undervisnings- og opplysningsarbeid. Ambassadørene kan delta på undervisning, stå på stand, dele ut brosjyrer, skrive til aviser og lignende. Vi ser at ambassadørfunksjonen er en viktig brobygger ut i samfunnet, og vi er svært glade for dette. Vi er glade for at vi har både kvinnelig og mannlig ambassadør for senteret 8~ 8 8 ~8

9 SIDE 9 MANDAGSKVELDENE PÅ SENTERET Temakvelder På temakvelder vil det bli forelest om ulike tema som kan gis større kunnskap og innsikt. Temakvelden gir en mulighet til informasjon. Du trenger ikke snakke eller dele noe selv. Det åpnes opp for spørsmål og svar i siste del av temakvelden. Temakvelden begynner kl og varer til Det legges inn en pause på ca. 15 minutter. Å eie egen helse Mandag 2. februar kl til Å EIE EGEN HELSE Silje Braastad er sosionom og jobber på SMIH. Hun holder for tiden på med en videreutdannelse i internasjonalt helsefremmende arbeid. Studier viser at mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep også sliter med enkelte helseplager. I løpet av denne temakvelden skal vi se på hva god helse er og hvordan vi kan forbedre vår egen livskvalitet ved å ta styring over egen helse. Foredragsholder: Silje C. Braastad, konsulent ved SMIH Åpent for alle. 9~ 9 9 ~9

10 SIDE 10 Språk og hjerne Mandag 23. mars kl til SPRÅK OG HJERNE I ET TRAUMEPERSPEKTIV Denne kvelden vil vi få vite noe om hvordan traumatiske minner lagres i hjernen, og hvilke betydning språket har i en bearbeidingsprosess. Vi får vite hvordan tilknytningsprosessen mellom barn og omsorgsgivere har varig effekt på hjernens utvikling, hvordan tidlig traumatisering har innvirkning på utvikling, struktur og biokjemi i hjernen. Psykolog Trygve A. Børve har arbeidet innen akuttpsykiatri, ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, som Seniorrådgiver i Sosialog helsedirektoratet, som leder ved Senter for Krisepsykologi i Bergen, og driver nå egen praksis. Foredragholder: Trygve Børve, psykolog Åpent for alle brukere. Ut av offerrollen Mandag 6. april kl UT AV OFFERROLLEN Denne kvelden ser vi nærmere på veien ut av offerrollen, hindringer og motiverende faktorer, samt normale reaksjoner etter overgrep. Som utsatt har mange en erfaring av å føle seg unormal og annerledes. Det kan være godt å høre litt om hva som kan være vanlige tanker, følelser og reaksjoner etter seksuelle overgrep. Et viktig ledd i bearbeidingen er å ta tilbake kontroll over eget liv, og dermed kunne tre ut av en offerrolle. Utfordringene kan være mange, både i en selv og i møte med omgivelsenes holdninger og forestillinger. Vel møtt til en spennende og aktuell temakveld. Foredragsholder: Kathrine Aamodt, konsulent ved SMIH Åpent for utsatte brukere 10~ ~10

11 SIDE 11 Sjef i eget liv Mandag 11.mai kl SJEF I EGET LIV MED FOKUS PÅ MULIGHETENE Denne kvelden retter vi fokus mot hvordan man kan komme et skritt videre på veien til å bli sjef i eget liv. Inge jobber som klinisk sosionom og teamleder i Vold- og seksuelle overgrep teamet ved RVTS. Han vil snakke om hvordan vi kan forvalte våre behov i samspill med andre og i møte med deres behov. Fastfrosne mønstre kan bidra til å hemme egen vekst og utvikling. Et viktig ledd i opplevelsen av å eie eget liv handler om evne til å se og ta i bruk mulighetene der du står i dag. Når vi setter lupe på mulighetene, kan vi ta de små viktige skrittene i den retningen vi selv velger å gå. Velkommen til en spennende og lærerik temakveld! Foredragsholder: Inge Nordhaug Åpent for utsatte brukere Grenser Mandag 8. juni kl GRENSER Hvordan kan man ta vare på seg selv ved å sette grenser. Mange som har vært utsatt for traumer / overgrep ser på seg selv som ikke verdt å bli tatt hensyn til. I situasjoner der andre stiller krav eller har forventninger som er vanskelig å forholde seg til blir det lettere å sette egne behov og ønsker til side for å tilfredsstille andres behov. Foredragsholder vil bli annonsert i SMIH-nytt light. 11~ ~11

12 SIDE 12 Samtalekvelder Mandagen etter en temakveld blir temaet tatt opp igjen, slik at temaet kan utdypes ved å dele tanker og meninger. Vi holder på i 45 min. før vi taren pause, så har vi en halv time til rådighet etter pausen. Ønsker du å sitte og prate videre, er dette fullt mulig. Du er velkommen til å delta selv om du ikke deltok på temakvelden. Hvis det er færre enn tre brukere som møter til en samtalekveld vil den bli avlyst. Samtalekveldene begynner kl februar kl til Å eie egen helse Se nærmere omtale under Temakvelder 2.mars kl Samtalegruppe om det sosiale miljøet Senteret er et sted man skal kunne komme til stort sett uansett hvordan man har det. I en bearbeidingsprosess kan det være vanskelig for den enkelte se at ens egen opplevelse av verden kan være svært ulik andres. Samtidig vet vi at det å bli sett og mottatt på en verdig måte når vi har det vanskelig er særdeles viktig. Et annet moment er at menn/kvinner, unge/gamle, ryddige/uryddige, taletrengte/stille kan ha svært så ulike oppfattninger av hva som er et godt sosialt miljø. La oss ta en prat om temaet. Velkommen! 30. mars kl til Språk og hjerne Se nærmere omtale under Temakvelder 20. april kl til Ut av offerrollen Se nærmere omtale under Temakvelder 18. mai kl til Sjef i eget liv med fokus på mulighetene Se nærmere omtale under Temakvelder 12~ ~12

13 SIDE 13 Åpen psykomotorisk gruppe mandager Vi gir tilbud om åpen gruppe 4 mandager denne våren. Gruppene holdes i stuen på senteret, og det er frivillig om du vil delta på samtlige gruppesamlinger 26. januar, 23. februar, 27. april, 25. mai. Kl Psykomotorisk gruppe I sansning og bevegelse opplever vi livet, men krenkende erfaringer kan ha gjenklang i kroppen lenge etter at faren er over. Det kan gjøre livet i kroppslig tilstedeværelse her og nå vanskelig. Muskelspenning kan til en viss grad holde vonde erindringer og stemninger i sjakk, men for mange fører dette med seg slitasje, smerter og anspenthet. Å dempe inntrykkene med anspenthet, eller å gå ut av kroppen innebærer avstand til det som nærer livet, og som gir trygghet i egen kropp. I denne gruppen vil vi arbeide med lett avspenning og kroppsopplevelse gjennom enkle øvelser for å stimulere kroppslig tilstedeværelse her og nå. Denne aktiviteten vil foregå i trimrommet i kjelleren og du trenger ikke melde deg på for å delta. Randi Sviland fullførte fysioterapiutdanning i England i Etter noen år på Haukeland Sykehus, hvorav 2 år på Psykiatrisk klinikk, har hun praktisert psykomotorisk fysioterapi i privat praksis i vel 20 år. Tok hovedfag i Fysioterapivitenskap i 2005 Vel møtt til en spennende gruppe Leder Randi Sviland Åpen for alle brukere 16. feb, 9. mars, 4. mai, 22. juni kl Filmkvelder I vår har vi satt av tre mandagskvelder til filmkveld. Har du ønsker/forslag om en aktuell film, ta kontakt! Hvilke filmer som blir vist, annonseres på oppslagstavlen på senteret i forkant av filmkvelden. Vel møtt! Åpent for: utsatte 13~ ~13

14 TORSDAGENE PÅ SENTERET SIDE 14 Sosiale aktiviteter Livet består av mer enn alvor, Vi bruker mye tid på TV og data. Å være sammen på turer med spill eller bare være, er en måte å være i relasjon med andre Tur 19.februar 19.mars 23.april og 4.juni kl UT PÅ TUR I NÆROMRÅDET Vi vandrer opp mot fjellsiden Skansen, Fløysvingene, Isdalen eller andre nærområder. Du er med å bestemme! Har vi lyst - tid og anledning tar vi fri og bruker en lørdag i sommerhalvåret til en tur: ut i naturen. (kommer på tavlen vår senere). Åpen for brukere. Byttekveld 5. mars kl BYTTEKVELD Det vil denne kvelden også være mulighet til å bytte lopper. Har du cd-er, klær, bøker, ski, sko eller andre ting du ønsker å bytte vekk så ta dem gjerne med og prøv lykken! Slik foregår byttekvelden: Ta med deg til senteret det du ønsker å bytte, og plasser det på bordene som er satt opp i stuen. Du kan bytte til deg, i omtrent den verdien du legger på bordet. Når byttekvelden slutter kl tar du med deg tilbake det du selv hadde med hertil som er igjen. Uavhengig av hvor mange ting du har byttet il deg. Kvelden er brukerstyrt Åpent for: alle brukere 14~ ~14

15 SIDE 15 2.april. kl TROMMESIRKEL Trommesirkel Vi får igjen besøk av Trommelars som lar oss være med i en musikalsk utfoldelse hvor vi bruker ekte trommer. Åpen for brukere. Kanotur 14.mai kl KANOTUR TIL OSVASSDRAGET Det er etter hvert blitt en tradisjon med kanotur til Osvassdraget. Vi drar samlet fra SMIH til Søfteland, leier kanoer med vester og padler litt innover vannet mot Haugsdalen. Det blir servert kaffe/te og et måltid i det blå. Velkommen på kanotur! Kle deg etter været. Møt opp på senteret. Vi drar kl Pris: kr.100 pr. person som betales ved ankomst. Påmelding til innen 8.5. Åpent for: alle brukere Torsdag 11. juni kl Byvandring 11. juni kl BY-VANDRING med Gunnar Staalesen Denne gangen tar Staalesen oss med i en historisk vandring på Bryggesiden. Vi møter ham ved inngangen til festningen (Håkonshallen) kl og går fra senteret kl eller du kan møte direkte opp selv. Ta gjerne med deg familie eller en nær venn. Dette arrangementet er også åpent for barn. Åpen for alle Byvandringen er gratis. Påmelding innen 05. juni. 15~ ~15

16 SIDE 16 Mandager på senteret kl januar Åpen psykomotorisk gruppe 2. februar Temakveld Å eie egen helse 9. februar Samtalekveld Å eie egen helse 16. februar Filmkveld 23. februar Åpen psykomotorisk gruppe 2. mars Samtalekveld Miljøet på SMIH 9. mars Filmkveld 16. mars Allmøte / Samarbeidsmøte/ Valg 23. mars Temakveld Språk og hjerne 30. mars Samtalegruppe Språk og hjerne 6. april Temakveld Ut av offerrollen 13. april 2. påskedag, stengt 20. april Samtalekveld /Ut av offerrollen 27. april Åpen psykomotorisk gruppe 4. mai Filmkveld 11. mai Temkveld Sjef i eget liv 18. mai Samtalekveld Sjef i eget liv 25. mai Åpen psykomotorisk gruppe 1. juni 2. pinsedag, stengt 8. juni Temakveld Grenser 15. juni Samtalekveld Grenser 22. juni Filmkveld 29. juni Piknik i det grønne 16~ ~16

17 SIDE 17 Torsdager på senteret 5. februar Gitar februar Gitar februar Skrivekurs / Ut på tur februar Hygge og kalorikveld mars Byttekveld mars Akvarellmaling mars Ut på tur mars Hygge og kalorikveld april Trommesirkel april Skjærtorsdag, stengt 16. april Akvarellmaling april Ut på tur april Hygge og kalorikveld mai Gitar mai Kanotur mai Kristi himmelfartsdag stengt 28. mai Hygge og kalorikveld juni Ut på tur juni Byvandring juni Tur til Vågen i Fusa juni Hygge og kalorikveld ~ ~17

18 SIDE 18 Vågen 18.juni kl TUR TIL VÅGEN (alternativ til blåtur) Velkommen til vakre Vågen (i Fusa.) I fjor gikk blåturen hit, og i år tar vi igjen turen ut til dette vakre landstedet til Bente B. Vi håper på fint vær, og vi garanterer en vakker naturopplevelse! Kanopadling, fisking, god mat, diverse uteaktiviteter vil være ingredienser for dagen. Om du ønsker å være aktiv, eller sitte i ro og nyte stemningen og utsikten er helt opp til deg. Antrekk: Fritidsklær etter været, ta gjerne med en ekstra genser. Avreise fra senteret kl Pris pr. person kr. 150,som betales ved ankomst. Påmelding innen 12.6 Åpent for: alle brukere med følge. 18~ ~18

19 SIDE 19 Hygge og kalorikveld HYGGE OG KALORIKVELD Hver siste torsdag i måneden er det Hygge-og kalorikveld kl 17:30 20:00 Dette er en uformell og sosial kveld der vi lager litt mat sammen, og snakker om alt annet enn overgrep. På senteret har vi en liten blå sparegris som står i stuen ved CD-spilleren. Pengene som puttes i denne grisen brukes til innkjøp av noe godt og enkelt vips, så har vi er enkelt måltid sammen! Hva som står på menyen bestemmer fellesskapet, og alle er med på å stelle i stand og rydde i etterkant. For nye brukere kan denne kvelden være en god måte å få kontakt med andre brukere på. Akvarellmaling AKVARELLMALING Torsdagene og kl Vi tar for oss noen av de mange muligheter Akvarellfargene og vann kan skape. Du trenger ingen forkunnskaper. UTSTILLING I KJELLEREN I januar ferdigstilles utstillingen av brukerarbeider, som er satt opp i underetasjen på SMIH. Velkommen til å kikke innom og se! Utstillingen står fram til påske. 19~ ~19

20 SIDE 20 TIRSDAGENE PÅ SENTERET Tirsdagen er senteret åpent for brukertreff med personalet tilstede hele dagen. Tirsdag har vi følgende aktiviteter: Tirsdagslunsj TIRSDAGSLUNSJ kl 12:00 13:00 Lunsjen er et populært innslag med folkerikt oppmøte. Vi har i år et budsjett å ta hensyn til når vi kjøper inn til fellesmåltidet. Hvis du har lyst til å bidra med litt ekstra, har vi skaffet en sparebøsse som står på kjøkkenet. Den er merket tirsdagslunsj. Hvis alle som deltar på lunsjen gir et lite innskudd, kan vi glede oss til fortsatt bugnende bord hver tirsdag. Vi oppfordrer brukerne til å være aktivt med på å forberede lunsjen, og å hjelpe med rydding i etterkant. Hvis du ønsker å gjøre en ekstra innsats ved å lage en god varmrett eller lignende er dette hjertelig velkomment. Tur Hver siste tirsdag i måneden er det fast turdag. Kle deg etter været og møt opp på senteret kl Så kan vi flere gå i lag på tur i nærområdet. 20~ ~20

21 SIDE 21 Kreativ tirsdag kl 13:00 15:00 Møt opp og bli kjent med andre brukere av senteret. Liker du å gjøre noe kreativt? Vi har male- og tegneutstyr, emalje ovn, silkemaling, trimutstyr, spill og annet tilgjengelig. Velkommen! 27. jan TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 3. feb Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 10. feb Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 17. feb Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 24. feb TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 3. mars Akrylmaling blir satt fram, brukerstyrt 10. mars Akrylmaling blir satt fram, brukerstyrt 17.mars Akrylmaling blir satt fram, brukerstyrt 24. mars Akrylmaling blir satt fram, brukerstyrt 31. mars TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 7. april Kreativt utstyr (div.) blir satt fram, brukerstyrt 14. april Kreativt utstyr (div.) blir satt fram, brukerstyrt 21. april Kreativt utstyr (div.) blir satt fram, brukerstyrt 28. april TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 5. mai Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 12. mai Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 19. mai Akvarell utstyr blir satt fram, brukerstyrt 26. mai TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 2. juni Kreativt utstyr (div.) blir satt fram, brukerstyrt 9. juni Kreativt utstyr (div.) blir satt fram, brukerstyrt 16. juni Kreativt utstyr (div.)blir satt fram, brukerstyrt 23. juni Kreativt utstyr (div.)blir satt fram, brukerstyrt 30. juni TUR. Møt opp kl (Kle deg etter været) 21~ ~21

22 SIDE 22 SKRIVEKURS MED TEMA HEMMELIGHETER Torsdag 19. februar (nb. Mrk. Torsdag) Tirsdag 24. februar Tirsdag 28. april Tirsdag 19. mai kl Brukermedvirkning: Barnebok I samarbeid med dikter og barnebokforfatter Bente Bratlund, inviterer vi til skrivekurs med tema hemmeligheter. Vi vil bruke fire kvelder på å arbeide fram tekster med inspirasjon fra temaet. Vi er opptatt av at dine ressurser som overgrepsutsatt blir løftet frem. Du sitter med viktig kompetanse og kunnskap. Noe av arbeidet skal munne ut i en liten barnebok med små historier og illustrasjoner. Du kan delta på kurset selv om du ikke har til hensikt å skape tekst som er tenkt til barneboken. Hensikten med boken er å gi barn en bevissthet rundt hemmeligheter. At hemmeligheter kan kjennes gode eller vonde, og at man ikke trenger å gå alene med vonde hemmeligheter. Vi tenker at dette er aktivt forebyggende arbeid. Senteret i samarbeid med Bente Brattlund vil ta de endelige avgjørelser på hvilke tekster og illustrasjoner som trykkes. Vi ønsker å trykke boken i 100 eksemplarer, og dele de ut til samtlige helsestasjoner i Hordaland. Åpent for: utsatte Meld deg på! 22~ ~22

23 HELGETILBUD SIDE 23 Psykodramakurs PSYKODRAMA HELG februar Helgen bli ledet av psykodramaterapeut Jim Gordon. Jim Gordon er Irsk og er utdannet psykodramaterapeut fra England. Han har "The Advanced diploma in Psychodrama and Group Therapy". I tillegg er han utdannet lære. Han har bodd i Norge i 25 år Gordon har i ca 18 år jobbet med ungdom og voksne ved institusjoner i Norge. Han har i denne tiden ledet og deltatt i ulike terapeutiske grupper, og opparbeidet bred erfaring. Gordon er også musiker og bruker sin egen musikk i behandlingen. Gordon pleier ikke jobbe etter bestemte tema men tar fritt frem det som er (kommer opp i gruppen) Tema for våren er sjef i eget liv. Psykodrama handler om å ta hovedrollen i sitt eget liv. Kurset blir holdt i SMIH sine lokaler. Nærmere opplysning om program og pris kommer senere. Begrenset plasser. Ta sjansen meld deg på! Påmeldingsfrist fredag 6. februar Åpent for utsatte Lurer du på hva psykodrama er? Informasjonsmøte på senteret torsdag 5. februar kl Informasjonsmøte om kurset Vi ønsker å få til en psykodrama gruppe som kan gå på ettermiddager her på senteret. Dette forutsetter tilstrekkelig interesse og at budsjettet vårt tillater det. Hvis du er interessert, er det mulig å sette seg på liste allerede nå. Vi vil komme tilbake med videre informasjon om Psykodramagruppe i SMIH-nytt light 23~ ~23

24 SIDE 24 Helgetilbud forts. SELVFORSVARSKURS Selvforsvarskurs Fantastisk tilbud. Helgen Gratis selvforsvarskurs for kvinner av kvinner. (KIK) Å få trening i grunnleggende selvforsvar og grensesetting er noe vi anbefaler for alle kvinner som har vært utsatt for overgrep. Kurset har både teori og praksis. Det er ikke nødvendig å være trent. På dette kurset vil vi prøve å ivareta eventuelle reaksjoner på kurset ved at en ansatt fokuserer på det. Instruktørene er erfarne og KIK har hatt dette kurset på andre sentre med gode tilbakemeldinger. Påmeldingsfrist ~ ~24

25 GRUPPER SIDE 25 Støttegrupper (Påmelding) En støttegruppe er en selvhjelpsgruppe der brukerne arbeider sammen for å nå personlige mål. Gjensidig støtte og hjelp, respekt og mot er viktige elementer i støttearbeidet: Gruppen følges opp av veileder. Det starter opp nye støttegrupper fortløpende så snart det er nok påmeldte. Lurer du på om dette er noe for deg, så snakk med Bente H eller Bente B Ungdomsgruppe Ungdomsgruppe: Er du under 18 år? I vår tilbyr senteret ungdomsgruppe til dere under 18. Vi ønsker et tilbud rettet spesielt mot ungdom ettersom vi vet at samhold og tilhørighet med jevnaldrende er viktig i denne fasen av livet. De øvrige tilbudene ved senteret (med unntak av enesamtaler) er ment for personer over 18 år. Vi ser at egne ungdomsgrupper er en god måte å imøtekomme ungdom og deres behov for en egen arena. Ungdomsgruppen fungerer som en ledet gruppe. Gruppen møtes jevnlig for å arbeide med aktuelle tema. Temaene som blir tatt opp bestemmes av gruppen. Noen alternativ er: Grenser, familie, det motsatte kjønn, selvskading, spiseforstyrrelser, seksualitet, skole og selvfølelse. Vi vet at det å delta i en gruppe blir en positiv erfaring for mange. I gruppen finner man trygghet, noen å snakke med, noen å utvikle seg sammen med, og støtte i vanskelig tider. Synes du dette høres interessant ut så er det bare til å hive seg på!! Ta gjerne kontakt med Sigve eller Anne Cecilie dersom du har spørsmål angående gruppen. 25~ ~25

26 SIDE 26 Temagrupper (Påmelding) SMIH et sted for hjelp til selvhjelp, der vi legger fokus på at den enkelte er aktiv deltaker i eget liv og egen prosess. Å ha enesamtaler kan være nyttig og trygt. Ofte er steget inn i fellesskapet eller i grupper svært stort og vanskelig, vi har derfor satt i gang små grupper med eget tema, som bare går over tre ganger. Med faste medlemmer Vi har variert innholdet i gruppene fra alvorlige tema til lette og kreative tema. Temagruppene er kun åpen for utsatte med mindre annet er presisert i informasjon om gruppen. Følgende temagrupper settes opp i vår. Gestalt gruppe Gestalt gruppe med tema VILJE Gruppen vil gå 3 torsdager på dagtid, og fungere som en lukket gruppe, ledet av Kathrine og Reidun ved senteret. Tema for gruppen er VILJE. Vi arbeider med å kunne oppdage, og ta i bruk egne ressurser. I løpet av møtene vil vi utforske temaet på ulike måter, i lys av meg selv og i relasjon til mine omgivelser. Gestaltveiledning er en retning innen den humanistiske psykologien som handler om det som er. Vi tar utgangspunkt i det som skjer i øyeblikket (her og nå-fokus) Gestalttenkningen understreker troen på menneskets potensiale for vekst og forandring. Påmelding innen fredag 20. mars Psykisk og fysisk helse Gruppe med fokus på psykisk og fysisk helse I denne gruppen konsentrerer vi oss om menneskelig helhet, og fokuserer på sammenhengen mellom fysisk og mental helse. Temagruppen vil gå over tre tirsdager, og vil være en ledet gruppe. Det blir oppstart i begynnelsen av februar, like etter temakvelden her på senteret (2. Februar 09). Temaet for temakvelden er; Å eie egen helse. Ønsker du mer informasjon, eller synes dette høres ut som noe for deg er det bare å kontakte Sophie. Påmeldingsfrist: 13. februar 26~ ~26

27 SIDE 27 Mannsgruppe Gruppe for menn Vi tilbyr selvhjelpsgrupper spesielt for menn. Tanken er at menn kanskje har spesielle fellestrekk i bearbeidningsprosessen, kommunikasjonsmåten eller hvordan en oppfatter verden. Er det slik at du vil utfordre deg selv sammen med andre menn; så ta kontakt. Denne gruppen vil ha mulighet for å gå over en lengre periode enn tre samlinger. Ansvarlig: Sigve Turgruppe Friluftsliv/Turgruppe Over 3 ganger på dagtid. Dette blir en temagruppe våren 2009 hvor det handler om å sette fokus på verdien av å komme seg ut i naturen. Når vår moderne livsførsel sliter på oss, kan vi imidlertid ofte finne ny balanse ved å trekke ut i vårt opprinnelige element; - naturen. Målet med denne gruppen er å inspirere hverandre til å benytte noe av vår fritid til utendørs aktivitet. Gruppen vil selvsagt også praktisere dette ved å komme oss ut på tur. Åpen for alle brukere. Påmelding innen: 6. mars Ansvarlig: Einar Christian Ta-sats gruppe Ta Sast-gruppe Hvem kjenner seg vel ikke igjen i tanken jeg skulle så gjerne.. men jeg får meg aldri til å gjøre det Mange brukere har ønsker om å få gjennomført noe som er viktig for dem, men som de av ulike grunner ikke har fått gjort tidligere. Det kan handle om utfordringer i hverdagen, for eksempel det å ta heis hvis man har klaustrofobi, konfrontere et problem, eller å ta tak i et prosjekt. Kanskje det handler om besøke et spesielt sted, eller en spesiell person. Har du en jeg skulle så gjerne -tanke som kan bli til virkelighet med lit støtte og et felles puff, ja, da er dette gruppen for deg! Påmelding innen 3. april. Ansvarlig: Kristin 27~ ~27

28 SIDE 28 Malegruppe KURS I OLJEMALING kl Tirsdag 10. Februar, tirsdag 10. Mars, tirsdag 24. Mars Tre tirsdager denne våren er satt opp til kurs i oljemaling på Senteret. Dette vil gå som en lukket temagruppe, der du får mulighet til å uttrykke deg visuelt gjennom farger og ulike teknikker. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde deg på kurset. Senteret har utstyr. Kurset er gratis. Påmelding innen Ansvarlig: Reidun Åpent for: Alle brukere Foresattearbeid Foreldre og foresatte til barn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep opplever ofte at det er vanskelig å snakke med andre om sin situasjon. Foresatte trenger kunnskap om overgrep, hva overgrep gjør med den utsatte, reaksjoner og om hvordan de skal kunne hjelpe den som har opplevd incest eller andre seksuelle overgrep. SMIH tilbyr enesamtaler, temakvelder og høstseminar for foresatte. Erfaring viser at det er godt og nyttig å treffe andre foresatte i samme situasjon, lære av hverandres erfaringer og få støtte til å komme videre. Det nytter å ta tak i problemene som oppstår. Dersom du har spørsmål angående foresatte / foresattearbeid, ta kontakt med senteret på tlf Ansvarlig for foresattearbeid: Anne. 28~ ~28

29 SIDE 29 FYSISKE UTFORDRINGER Riding: Våren 2009 vil det dessverre ikke bli gitt tilbud om ridekurs. De som allerede er i gang fullfører det kurset de er i gang med, så kommer vi tilbake med nytt ridetilbudet utpå høsten Trening: Grunnet lite oppmøte vil den faste treningstiden om torsdagene ( ) falle vekk. I stedet ønsker Sophie å starte en egen temagruppe (samtalegruppe); Psykisk og fysisk helse, som vil gå på kvelden her ved senteret annenhver tirsdag. (se under temagrupper). Turgruppe Vi minner om tilbudet om tur på dagtid tre tirsdager i vår (se tirsdagene på senteret), samt egen turgruppe (temagruppe) med påmelding. Du trenger ikke være trent for å delta på tirsdagstur eller melde deg på egen turgruppe. Ta kontakt med Einar Christian for mer informasjon og påmelding. FRA BOKHYLLEN Har du glemt den? Er du en av dem som har lånt bøker som skulle vært inne for lengst? Husk at det kanskje er andre som venter på akkurat den boken som støver ned hos deg. Husk: Det er ALDRI for sent å levere lånte bøker tilbake. Gjør det i dag! 29~ ~29

30 SIDE 30 SMIH STORD Adresse: Åpningstid: Borggata 5 i underetasjen. (Maris sine lokaler) Inngang fra baksiden av banken. Tirsdager kl (like uker) kl Tlf i åpningstiden. ellers Senter mot incest og seksuelle overgrep avdeling STORD er et sted for hjelp til selvhjelp. Vi tilbyr samtaler, støttegrupper, temakvelder, undervisning/informasjon og kurs. Senteret har tilbud til utsatte menn og kvinner, pårørende og andre som har spørsmål om seksuelle overgrep. Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt. Denne våren har vi et rikholdig tilbud ved SMIH Stord, både for fagfolk og brukere. Du kan lese mer om tilbudene på de neste sidene. STORD 31.mars kl FOR FAGFOLK / SAMARBEIDSPARTNERE: ÅPENT HUS, FOREDRAG OG FILMFREMVISNING Kl Kl Foredrag: Normale reaksjoner etter seksuelle overgrep v/kathrine Aamodt Filmfremvisning Skyggenes dal (53 min) Spørsmål og samtale i etterkant av filmen. v/kathrine Aamodt. Kathrine Aamodt er utdannet Spesialpedagog og veileder. Hun er konsulent og undervisningsansvarlig ved SMIH Påmelding for Samarbeidspartere innen: til SMIH Bergen tlf.: ~ ~30

31 SIDE 31 Forts. SMIH Stord OVERSIKT OVER VÅRENS AKTIVITETER VED SMIH STORD Temakvelder på SMIH Stord starter kl Det holdes en times foredrag, deretter blir det pause og mulighet for spørsmål og fordypning i temaet. Temakveldene har påmelding ( ) Åpent kun for brukere av senteret Samtalegruppe er en åpen gruppe der forrige temakveld diskuteres. Gruppen har ingen påmelding og settes i gang ved 3 deltagere eller flere. Ingen påmelding. Åpent for brukere av senteret Januar 6. Samtaler og brukertreff kl Samtaler og brukertreff kl Februar 3. Samtaler og brukertreff kl Temagruppe Makt og relasjoner kl Sigve Sjursæther Påmelding innen: Mars 3. Samtalegruppe Makt og relasjoner kl Samtaler og brukertreff kl Åpent hus samarbeidspartnere kl April 6. Samtaler og brukertreff kl Temakveld Å eie egen helse kl Silje Braastad. Påmelding innen: Samtalegruppe Å eie egen helse Mai 12. Samtaler og brukertreff kl Temakveld Grenser etter seksuelle overgrep kl Reimunn Førsvoll Påmelding innen: Juni Juli 9. Samtalegruppe Grenser og seksuelle overgrep kl Reimunn Førsvoll 23. TUR! Påmelding innen: Ferie 21. Ferie 31~ ~31

32 SIDE 32 Forts. SMIH Stord Temagruppe Stord: MAKT OG RELASJONER kl Påmelding innen: 10.2 Makt og relasjoner Sigve Sjursæther er utdannet vernepleier og jobber som konsulent ved SMIH. Kvelden innledes med et kort foredrag av Sigve, og felles samtale om tema. Overgrep innebærer blant annet misbruk av makt. Dette kan ha konsekvenser for hvordan man opplever egen og andres bruk av makt videre i livet. Selv om noen utrykker ønske om å påvirke deg, er det ikke nødvendigvis sikkert at noen ønsker kontroll over deg. Velkommen til en spennende temagruppe Samtalegruppe Makt og relasjoner kl Temakveld Stord: Å EIE EGEN HELSE kl Påmelding innen: 3.4 Eie egen helse Silje Braastad er sosionom og jobber på SMIH. Hun holder for tiden på med en videreutdannelse i internasjonalt helsefremmende arbeid. Studier viser at mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep også sliter med enkelte helseplager. I løpet av denne temakvelden skal vi se på hva god helse er og hvordan vi kan forbedre vår egen livskvalitet ved å ta styring over egen helse. Foredragsholder: Silje C. Braastad, konsulent ved SMIH Samtalegruppe Å eie egen helse ~ ~32

33 SIDE 33 Forts. SMIH Stord 26.5 Temakveld Stord: GRENSER ETTER SEKSUELLE OVERGREP kl Påmelding innen: 19.5 Grenser Reimunn Førsvoll er utdannet lærer og teolog og familieterapeut. Han har lenge arbeidet spesielt med temaet seksuelle overgrep. Hvordan kan man ta vare på seg selv ved å sette grenser. Mange som har vært utsatt for traumer / overgrep ser på seg selv som ikke verdt å bli tatt hensyn til. I situasjoner der andre stiller krav eller har forventninger som er vanskelig å forholde seg til blir det lettere å sette egne behov og ønsker til side for å tilfredsstille andres behov Samtalegruppe Grenser etter overgrep kl TUR Stord kl Denne tirsdagen bærer det av gårde ut på tur. Antrekk: Fritidsklær etter været, ta gjerne med en ekstra genser. Senteret ordner med mat. Pris.: kr. 70 pr. person. Påmelding innen: Nyttige nummer Nyttige adresser og tlf. nr: Døgnåpen grønn telefon for overgrepsutsatte: Tlf: Krisesenteret for kvinner(sunnhordaland): Tlf: Valdteksmottak i Helse Fonna: (Døgnåpen) 5504 Haugesund Sentralbord: ~ ~33

34 SIDE 34 Bare ord Alt er så nær meg Alt er så nær meg denne velsignede dag. Svaberget ligger åpent med rolige drag. Havbrisen vugger vennlig den duftende tang. Alt er så nær meg ennå en lykkelig gang. Barndommens vekster gror i hver fure og sprekk med sine kjente blide og rørende trekk. Går en liten pike fremdeles hver kveld og plukker blomster og snakke for deg selv? Lenge var jorden øde og himmelen tom. Dypt i mitt hjerte åpner seg rom etter rom. Alt som er nær meg gir meg et klarøyet svar. Nå kan jeg rekke hånden til henne jeg var. Inger Hagerup 34~ ~34

35 SIDE 35 Disse treffer du på senteret: Bente B. Daglig leder Reidun Bente H. Silje Jorunn Kathrine Kristin Sigve Anne Sophie Einar Christian Quy 35~ ~35

36 Nyttige nummer SIDE 36 Barnevernvakten i Bergen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning Døgnåpen telefon for SO-utsatte Jussformidlingen Kirkens SOS Kontakttelefon for barn og unge Krise-/rådgivningstelefon for menn Krisesentre for kvinner: Bergen (døgnåpent) Sunnhordaland Voss Livskrisehjelpen, Bergen kommune Mental helse hjelpetelefon Organisasjonen Voksne for barn Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre SMI Oslo SMM (Senter for seksuelt misbrukte menn, Oslo) Tips politiet om seksuelle overgrep mot barn på nettet: via internett eller døgnåpen telefon Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland St. Jakobsplass Bergen E-post: Telefon: Mobil: (kun SMS). Åpent: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Telefonen besvares i åpningstidene, samt onsdag ~ ~36

Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5

Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 Utadrettet aktivitet mot kommuner 5 Brukerundersøkelse 5 Nye websider - Status 6 Takk til brukere 7 C-Skjema 7 Gratis advokathjelp/råd for brukere 7 Studentene

Detaljer

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5 Nytt fra omverdenen 6 Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 Kjekt å vite 8 Brukermedvirkning 9 Tonje

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Nytt fra senteret 3. Ny hjemmeside på plass 3 Undervisning i 6. klasser 4 Nye ansikt på senteret 4 Brukerundersøkelse utsatt 5. Brukermedvirkning 6

Nytt fra senteret 3. Ny hjemmeside på plass 3 Undervisning i 6. klasser 4 Nye ansikt på senteret 4 Brukerundersøkelse utsatt 5. Brukermedvirkning 6 INNHOLD Nytt fra senteret 3 Ny hjemmeside på plass 3 Undervisning i 6. klasser 4 Nye ansikt på senteret 4 Brukerundersøkelse utsatt 5 Brukermedvirkning 6 Brukerrepresentanten 6 Allmøte og samarbeidsmøte

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV APRIL 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 14 Dato: Tid: Tema: Mandag 30. mars 12.00-19.30

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2010 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SELVHJELP Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til

Detaljer

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2014 ÅRSMELDING SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Terje Resell, Alle ordene, 2014 Terje Resell / BONO 2015 SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Senter

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen!

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen! favn Kristent Pedagogisk Forum 1/2010 Årgang 30 verdier t r o d a n n i n g oppvekst 4 t e m a s k o l e n o g b a r n e h a g e n i m ø t e m e d b a r n o g u n g e i k r ise Hva gjør vi når krisen rammer?

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Sommerleir 2007. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser inviterer til

Sommerleir 2007. Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser inviterer til Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser inviterer til Sommerleir 2007 IKS sommerleir er en unik mulighet til å jobbe med deg selv og spiseforstyrrelsen i et miljø preget av forståelse, omsorg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer