MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 1-2013 42. årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?"

Transkript

1 NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr årgang MENIGHETSBLAD Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, som har skapt himmel og jord. SALME 121,1-2 1

2 K O N T O R T I D E R Åseral kyrkjekontor: Dagleg leiar: Linda Fosse Måndag - fredag kl 8:00-16:00 Tlf Sokneprest Olav Lehne Tlf Privat tlf Mob Grindheim og Konsmo: Stad: Rådhuset Kirkeverge: Gunn Elise Helle Måndag - fredag kl 09:30-15:00 Tlf / Fax Grindheim: Sokneprest Olav Lehne, mob Konsmo: Sokneprest Helene Lohne Kristensen, mob Menighetsblad for NORD-AUDNEDAL Utgjeve av sokneråda Opplag: 1200 Send gjerne inn stoff til bladet, eller ring oss i redaksjonen om ting som kan ha interesse. Redaksjonskomite: Inger Åsland, Åseral Arne Georg Smedsland, Grindheim Liv Birkeland, Konsmo Sokneprest Olav Lehne Redaktør: Gudrun Austegard, Åseral, tlf Layout: Gunbjørg Gundersen, Åseral, tlf E-post adr: aseral.kommune.no Trykk: Setesdalstrykk, Bygland Kasserar: Bjøru Vasland, Byremo Konto Spb. Sør: Gåver til bladet vert mottekne med takk. Illustrasjonsfoto forside: freepixels.com 2 Presten sitt hjørne Jeg husker tilbake til vinteren 1976/1977. Jeg gikk siste året på Menighetsfakultetet og vi hadde besøk av hovedprest i Oslo Indremisjon, Hans Christian Lier. Han underviste i dette med forbønn for og salving av syke. Til tross for at dette er det blitt undervist i på presteskolen, er det ikke så mye med salving av syke som er blitt praktisert i våre menigheter. Mens vi har vært flinkere til å be om og praktisere forbønn med håndspåleggelse, skulle vi også ha mer frimodighet til holde fram - og be om - og praktisere salving av syke. For det er i høyeste grad bibelsk. For vi leser i Jakobs brev i det 5. kapittel og vers 14: "Er noen av dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn." Den som ønsker forbønn med salving må gjerne ta kontakt med oss prester eller gjennom andre i menighetene. Du avgjør hvem og hvor mange som skal være til stede. Vi kan ha salvingen hjemme hos deg eller for eksempel i kirken. Når vi treffes snakker vi om det som er problemet. Og under forbønnen og salvingen kan vi bruke et opplegg som inneholder en sang, inngangsord, bønn, skriftlesning, trosbekjennesle, selve forbønnen med salving, takkebønn, fadervår, velsignelsen og en sang. Under selve forbønnen og salvingen kan de som er tilstede legge hånden på den som blir salvet. Den som skal salve tar litt olivenolje på en finger og stryker den langsomt og fast i form av et kors på pannen og sier ord om at en salver i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og ber om at den som blir salvet får fred, kraft, helse, og helbredelse til legeme og sjel. Her kan også den som salver og de andre som er tilstede komme med frie bønner. Så kan vi spørre om hva som skjer. Noen ganger blir den syke frisk, ikke alltid med det samme, noen ganger litt etter litt. Noen ganger etter lang tid. Noen ganger blir den syke bedre. Andre ganger blir ikke den syke frisk. Men uansett har vi lagt den syke og sykdommen over i Guds hender. Vi har gått til Ham, og overlatt alt til Ham, så får Han gripe inn slik Han vil. Det gir trygghet og hvile i å være der, i Herrens hjelpende, helbredende og frelsende hender. Pengegave på julaften På møte 15. januar bestemte menighetsrådet i Konsmo hvordan offeret fra julaften 2012 skulle fordeles. Det var kronene totalt som blei gitt under gudstjenesten i Konsmo kirke. Følgende 10 lag og foreninger fikk 1000 kroner hver: Spiren Ågedal søndagsskole Viblemo søndagsskole Konsmo søndagsskole Forbønn og salving av syke Olav-prest Yngres Konsmo og Helle barneforening KRIK Konsmo Barnekoret Levende lys Konsmo ungdomsforening Konsmo ungdomskor De resterende 279 kronene går til Konsmo menighetsråd. Liv Birkeland

3 Konfirmantane i Konsmo, Grindheim og Åseral Vi nemner med dette namna på konfirmantane våre i Konsmo, Grindheim og Åseral. Grindheims-konfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Grindheim kyrkje 2. september i fjor haust. Åserals-konfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Åseral kyrkje 6. januar i år og Konsmokonfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Konsmo kirke 13. januar. Konfirmantane er no i gang med det nye konfirmantopplegget, mellom anna med konfirmantleir i august og konfirmasjonen på hausten, og då konfirmasjon på følgjande dagar: Søndag 25. august i Grindheim kyrkje, søndag 1. september i Konsmo kirke og søndag 8. september i Åseral kyrkje. Ha omtanke for konfirmantane og be for dei. Her er namna på konfirmantane våre: ÅSERAL Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav Hallvar Åsland Karina Ljosland Trygve Steinar Eikild Nils Ståle Forgard Malin Eikild Uleberg Aina Eikild Ruby Bjørndal Håvard Engeli Haddeland GRINDHEIM Kristian Håland Thea Teresa Skårdal Bjørnstøl Roy Skårdal Bjørnstøl Ida Kristine Thomassen Tveite MINIANDAKT: Lyset er sterkere Ida Flottorp Åse Refsnes Vetle Øydna Simon Stomnås Flottorp Amalie Stulien Ro KONSMO Anne Sofie Gjøse Gravdal Eline Hæåk Roy Andersen Stian Johnsen Pettersen Jan-Kevin Høyland Tobias Jacobsen Bjørkelid Martin Eikeland Amalia Klev Moland Emma Hunsdal Egebø Kaja Hobbesland Elise Ågedal Davnic M. Solberg De som levde i Bibelens verden, var redde for mørket. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørket. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa: Bli lys! Mørket var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes 8,12). Mørket erobrer ikke lyset. Det er motsatt: Lyset overvinner mørket. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Derfor er også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørket er virkelig. Men på grunn av julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen, og lyset over mørket. KPK R E D A K T Ø R E N : Så fin ein januar vi har hatt. Litt kaldt men mykje sol. Hard skare, ikkje noko skiføre akkurat, men ein kunne gå kvar ein ville utan ski. Vatna fraus til, og det såg ut til å bli fin skeiseis. Men så kom det nytt snøfall og skeisedraumen forsvant. På vegane har det vore anten snø eller is, så både brøytebil og strøbil har vore i sving. Her oppi landet har vi det greitt. Men kom så til dei større byane, då er det kaos så fort det blir snøfall eller islagde vegar. Slik er det kvart år, folk gløymer korleis vinterkøyring er. Sola kjem høgare og dagane blir lengre. Kyndelsmesse ria kjem kanskje, eller er det den vi har hatt nå nyleg. Eg hugsar godt dei gamle snakka mykje om kyndelsmesse dagen den 2. februar, og om dei ymse vêrmerka denne dagen. Vinteren høyrest alltid så lang ut, men jamen har tida gått fort. Det er ikkje så lenge sidan vi feira jol og las joleevangeliet frå Lukas evangeliet kap. 2. Litt lenger ute i same kapitlet står det om gamle Simeon, som berre venta på Jesusbarnet. Då Maria og Josef tok med seg barnet til tempelet stod Simon der og tok imot dei. Han tok barnet i armane sine, lova Gud og sa: - Herre nå let du tenaren din fara her ifrå i fred etter ditt ord. For augo mine har sett di frelse, som du har skipa til for alle folks åsyn, eit ljos til openberring for heidningane og til ære for Israelsfolket ditt. Der står at foreldra undra seg over desse orda. Men Simeon velsigna dei og sa til Maria: - Sjå han er sett til fall og oppreisning for mange i Israel og til eit teikn som vert motsagt. Soleis skal dei tankar som mange hyser i hjarta koma fram i dagen. Men gjennom di sjel skal det gå eit sverd. Det måtte vera underleg for Maria å høyra dette. Ho grunda nok mykje på det gamle Simeon hadde sagt etter som åra gjekk, for Jesus var son hennar. Men ho visste at Simeon hadde fått desse orda frå Gud. Ho hadde sagt til engelen då han kom med bod om at ho skulle få barn: - Eg er Herrens tenestkvinne, la det gå meg som som du har sagt. Maria var trygg, same kva som hende, så var ho i Guds plan. Gudrun 3

4 Fasteaksjonen i Åseral Innsamling tysdag 19. mars frå kl.17:00 Fasteaksjonen: Sammen for andre For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til mennesker ramma av sult. 200 kroner er nok til å sikre en person tilgang til reint vann. Også i år deltar konfirmanter i Grindheim og Konsmo i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Tirsdag 19. mars kan du vente deg besøk. Av Liv Birkeland Ezra Randy er 23 år og oppvokst i Korogocho-slummen i Nairobi. Han er en av flere hverdagshelter som Kirkens Nødhjelp løfter fram i årets aksjon. Ezra jobber frivillig som programleder og aktivist i radiostasjonen Koch FM. Budskapet er fred og utvikling, og språket er musikk. Målet mitt er å forandre verden, og fins det noe bedre sted å starte enn i mitt eget nabolag, spør han. Mot nye høyder I 2012 samla konfirmantene inn kroner i Audnedal. - Det er en rekord som vi kan slå i år, sier aksjonsansvarlig i Grindheim, Eli Smedsland. Pengene fra fasteaksjonen er ikke øremerka, men går til heile arbeidet i Kirkens Nødhjelp. På den måten sikrer vi at midlene når fram til dem som trenger det mest. I vinter har det særlig vært flyktninger i Syria, hvor Kirkens Nødhjelp har drevet et omfattende arbeid. Frist for innlevering av stoff til påskenr er 7. mars 2013 (Kan bli endring av dato.) E-post adr: Ezra Randy er en av flere hverdagshelter som Kirkens Nødhjelp løfter fram i årets aksjon. Bøssebærere liker kontanter Fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsaksjon. Det er bare TV-aksjonen som er større. Om lag mennesker går fra dør til dør i heile landet. Ta godt imot konfirmantene i Audnedal som kommer tirsdag 19. mars. Og husk å ha kontanter klare. Det er også mulig å gi kr 200 til aksjonen ved å sende SMS med teksten GAVE til 2468 eller benytte kontonummer Dersom det er spørsmål eller noen ønsker mer informasjon om fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp, ring ( ) eller send epost til Liv Birkeland i Konsmo menighet. Den lilla fastebøssa som ligg ved menighetsbladet kan leverast, eller du kan legge pengane i bøssa som konfirmantane og friviljuge har med seg når dei kjem rundt til husstandane i Åseral. Ta vel imot bøsseberarane. Helsing Åseral kyrkjekontor Skidag PÅ LJOSLAND LØRDAG 16. MARS FOR UNGDOM MELLOM ÅR FRA KONSMO, GRINDHEIM OG ÅSERAL Først ei samling på Ljosland kapell med andakt, deretter blir det ski/slalåm på Ljosland skisenter. Bussavgang frå Konsmo bedehus kl.8:30. Påmelding innen 1.mars til: Linda Fosse ved Åseral kyrkjekontor tlf / eller kommune.no PS! Ved påmelding, meld fra om du trenger skiinstruktør og om du trenger slalåmutstyr fra Ljosland skisenter. Ta med niste eller du kan eventuelt kjøpe mat på Ljosland skisenter. Vi håper at så mange ungdommer som mulig fra Konsmo, Grindheim og Åseral kan være med oss denne dagen! Med vennlig hilsen Trusopplæringa for Audnedal og Åseral 4

5 Leir VINTER/PÅSKE I vinter har vi følgende leirtilbud i Acta Agder. Vi håper det vil være noe for enhver smak. Siden Agderstrand legges ut for salg, noe vi synes er vemodig, vil vi i vinter prøve et nytt spennende sted, nemlig Skogtun i Marnardal. Vi tror dette blir en god løsning framover og gleder oss til å ha leir der klasse: Vinterleir 1: Eikely, februar Vinterleir 2: Skogtun mars klasse: Påskeleir: Eikely mars Ungdomsleir (7. klasse og oppover): Acta 12+: Eikely mars Dersom dere skulle være interessert i å få tilsendt brosjyre for disse leirene, ta gjerne kontakt med kontoret vårt på eller send oss en e-post til normisjon.no. Se vår nettside: id=76&art_id=6398 Velkommen til leir med Acta Agder! Åseral kyrkjekontor på nett! Det er nå oppretta ei nettside for Åseral: kyrkjekontoret.no Her vil du mellom anna finne informasjon om komande arrangement og gudstenester. Me vil også halde dykk oppdatert på det som rører seg i Åseral. Hilde og Alf Halvorsen fra Nodeland er misjonærer i Mali for Normisjon, men på grunn av krigen der er de nå i nabolandet Senegal. Hilsen fra Senegal Takk for engasjementet dere i Åseral, Grindheim og Konsmo har for malinkefolket i Vest-Afrika. Jeg skriver Vest-Afrika og ikke Mali, fordi vi i disse dager befinner oss i nabolandet Senegal, i hovedstaden Dakar. Her er vi for å ordne formaliteter i forbindelse med at vi i tillegg til Mali også bør vurdere å etablere oss i Senegal. Mali er for tiden utrygt å være i, og da krigen begynte i nord for tre uker siden fikk vi beskjed av UD og misjonen om å evakuere. At vi øst i dette landet også finner store områder med malinkeer uten en eneste kristen kirke oppleves som et kall til å ta et misjonsansvar også her i tillegg til å fortsette i Vest-Mali. Den lutherske kirken i Vest-Mali fortsetter heldigvis å vokse, selv om misjonærnærværet er ustabilt. I fjor ble ca 100 nye lagt til kirken ved dåp, rundt seksti av dem var malinkeer. Bibelskolen går sin gang nå fra 7. januar med en kamerunesisk misjonær som rektor. Årets kull er på ti elever, hvorav tre kvinner. Mali har vært gjennom det vanskeligste året i sin historie. Det trenger mye hjelp og mye forbønn. Til å være et muslimsk land er åpenheten for evangeliet og mulighetene til å evangelisere oppmuntrende store. Be om at vanskelighetene må føre til enda større åpenhet for Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Hold ut i misjonsengasjementet hjemme. Fristelsene er mange til å legge inn årene. Ingenting er mer tidsaktuelt i de siste tider enn nettopp å fullføre Jesu oppdrag. Høsten er enda stor og arbeiderne er altfor få. Hilsen Hilde og Alf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax:

6 Samankomster i Åseral våren 2013 FEBRUAR 08. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte -NLM Marit Andersen kl.19: Lognavatn Grendehus - barneforeining kl.17:00-18: Kyrkjebygd bedehus - årsmøte kl.19: Kylland Grendehus - barneforeining kl. 14:30-16: Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11: Kyrkjebygd - sal av komper frå kl. 13:00 og utover dagen 24. Ljosland kapell - gudsteneste kl. 19: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/ Ole Kristian Øydna IMF, kl. 19: Kylland Grendehus - barneforeining kl. 14:30-16:00 MARS 08. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Åseral kyrkje - gudsteneste barnas misjonsdag kl. 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/asbjørn Vegge NLM kl. 19: Lognavatn grendehus - barneforeining kl.17:00-18: Kylland Grendehus - barneforeining kl.14:30-16: Kyrkjebygd bedehus - bedehusbasaren kl. 18: Lognavatn sundagsskule - Skidag i Austegardsbakkane kl. 12: Fasteaksjonen - Konfirmantar/friviljuge er bøsseberarar, heile Åseral, frå kl. 17: Kyrkjebygd bedehus - sal av komper, frå kl. 13:00 og utover dagen 24. Lognavatn grendehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl. 11: Kylland bedehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl.15: Kyrkjebygd bedehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl. 19: Ljosland kapell - konsert v/wenche Hunsbedt Svindland, Oddbjørn Stakkeland, Kenneth Trælandshei m. fl., kl 19: Åknes kapell - gudsteneste kl. 19: Ljosland kapell - gudsteneste kl. 20: Kyrkjebygd bedehus - møte v/terje Fossdal NLM kl. 19: Åknes kapell - konsert v/tor Arve Monan, Øystein Sangesland, Siri Marit Aasland, kl.18: Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11:00 APRIL 07. Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/william Aansensen IMF kl.19: Kylland Grendehus - barneforeining avslutning kl. 14:30-16: Fleirbrukshallen - Israelskveld kl. 19: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/oddvar Høgevoll NLM kl. 19: Kyrkjebygd bedehus - sal av komper frå kl. 13:00 og utover dagen 26. Rådhuset - Russlandsbasaren kl. 19: Kyrkjebygd bedeh. - sang /musikkmøte v/gudrun Longva, Hilde Gjengedal, kl. 19: Åseral kyrkje - gudsteneste med konfirmantane kl. 11:00 MAI 03. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte v/bjørn Ingvald Bryggeså NLM, kl.19: Åseral kyrkje - gudsteneste, stemne Normisjon, Ole Martin Storemyr kl.11:00, etter gudstenesten avslutning med mat på Kyrkjebygd bedehus 17. Åseral kyrkje - gudsteneste kl.? 20. Åknes kapell - gudsteneste kl 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte v/leif Holthe NLM kl.19:30 JUNI 04. Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Skjerka- under Dam 3 - friluftsgudsteneste 27. Rådhuset - sommertreff - Normisjon, kl.18: Ljosland kapell - gudsteneste - fjellhagens dag kl.11:00 PS. Klypp ut oversikten og ta vare på den :) GRAVSTELL Ønsker du hjelp til stell av gravsted? Vi tar på oss å holde gravstedet pent i sommerhalvåret med planting, vanning og luking, ved kirkegårdene i Grindheim, Konsmo, Åseral, Eiken og Hægebostad. Ta kontakt for mer informasjon. Byremo Galleri og Ramme Tlf v/silje Løland Evje og Vennesla Begravelsesbyrå 4735 Evje Vi ordner alt med begravelser og kremasjoner. Sanger - Annonser - Blomster Tlf Magne Kjetså Mobil Stort utvalg i GRAVMONUMENTER Navnetilføyelse og oppussing Vår representant: ÅSERAL: Oddvar Thorsland - tlf BYREMO: Karstein Verdal tlf / KONSMO: Jon Løland - tlf EVJE STEININDUSTRI 4735 Evje - tlf Vakt heile døgnet Gravmonument frå eige hoggeri. Representant Grindheim: Sven Verdal tlf

7 Grindheim Bil og Mek. Verksted AS 4529 BYREMO - TLF Reparasjon, oppretting og lakkering Bensinstasjon Blomster og gaver 4525 KONSMO - TLF Støtteannonse i menighetsbladet? Ta kontakt med Bjøru Vasland eller Gunbjørg Gundersen. NEG Skog AS TLF Hogst - Tømmeromsetning 4525 KONSMO - TLF BYREMO - TLF ÅSERAL - TLF GRAVMONUMENTER Nye monumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omsliping Sørlands Stein AS Vigeland 4520 Sør Audnedal Tlf Fax Vår representant: Hans Birger Vrålstad tlf SELAND LANDBRUKSVERKSTED TLF LEDIG 73 / Rep. og salg av traktorer og landbruksredskaper STIHL motorsager - VIKING gressklippere 4528 KOLLUNGTVEIT Telefon Telefax VI SYNG JOLA INN Åseral kyrkje

8 B-blad Returadresse: Åseral kyrkjekontor 4540 ÅSERAL GUDSTENESTER Søndag 10. februar - fastelavnssøndag: KONSMO KIRKE KL.11:00: Gudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Offer: Bibelselskapet. Søndag 17. februar - 1.s.i fastetida: ÅSERAL KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Misjon uten grenser. Søndag 24. februar - 2.s.i fastetida: GRINDHEIM KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Bibelselskapet/ Bibelmisjonen. LJOSLAND KAPELL KL.19:30: Kveldsgudsteneste ved Olav Lehne. Søndag 3. mars - 3.s.i fastetida: VIBLEMO BEDEHUS KL.11:00: Gudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Offer: Misjonssambandet. Søndag 10. mars - 4.s.i fastetida: ÅSERAL KYRKJE KL.11:00: Familiegudsteneste ved Olav Lehne. Barnas misjonsdag. Song av Dynamis. 4. klassingane får Det Nye Testamente. Offer/innlevering av misjonsbøsser til Normisjon, Malinkèfolket i Mali. Søndag 17. mars - Maria bodskapsdag: GRINDHEIM KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Søndag 24. mars - Palmesøndag: KONSMO KIRKE KL.11:00: Familiegudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Felles gudsteneste med Grindheim. Offer: Normisjon. SLEKTERS GANG 8 KONSMO Døypte: Iver Husøy, Eskil Ågedal Døde: Gustav Påhlman ÅSERAL Døde: Håkon Odd Torsland, Marthe Eline Fiskland GRINDHEIM Døypte: Emilie Reigstad Bransdal - døypt i Hornnes kyrkje, Vår Werdal Døde: Nora Ask, Allis Ågedal

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 3-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD

NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 3-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 3-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Friluftsgudsteneste under dammen Sundag 9. juni inviterte Åseral kyrkjelyd og Betania menighet til felles gudsteneste

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL MØTEBOK MØTTED DATO FRA KL TIL KL 05.04.2016 18.00 21.00 Møterom 4/ Det røde rommet v/ kommunestyresalen MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT TIL STEDE PÅ MØTET: Geir Ola Tveit, Svein Ove Nepstad,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år)

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år) infosida 29. juni 10. august 2011 Neste infoside: onsdag 10. august 2011 ( 10.08. 21.08.2011) Innle9eringsfrist: måndag 08. august kl. 09:00. E-post: infosida@aseral.kommune.no Pris: linje: Gratis (ei

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer