MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 1-2013 42. årgang. Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå?"

Transkript

1 NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr årgang MENIGHETSBLAD Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, som har skapt himmel og jord. SALME 121,1-2 1

2 K O N T O R T I D E R Åseral kyrkjekontor: Dagleg leiar: Linda Fosse Måndag - fredag kl 8:00-16:00 Tlf Sokneprest Olav Lehne Tlf Privat tlf Mob Grindheim og Konsmo: Stad: Rådhuset Kirkeverge: Gunn Elise Helle Måndag - fredag kl 09:30-15:00 Tlf / Fax Grindheim: Sokneprest Olav Lehne, mob Konsmo: Sokneprest Helene Lohne Kristensen, mob Menighetsblad for NORD-AUDNEDAL Utgjeve av sokneråda Opplag: 1200 Send gjerne inn stoff til bladet, eller ring oss i redaksjonen om ting som kan ha interesse. Redaksjonskomite: Inger Åsland, Åseral Arne Georg Smedsland, Grindheim Liv Birkeland, Konsmo Sokneprest Olav Lehne Redaktør: Gudrun Austegard, Åseral, tlf Layout: Gunbjørg Gundersen, Åseral, tlf E-post adr: aseral.kommune.no Trykk: Setesdalstrykk, Bygland Kasserar: Bjøru Vasland, Byremo Konto Spb. Sør: Gåver til bladet vert mottekne med takk. Illustrasjonsfoto forside: freepixels.com 2 Presten sitt hjørne Jeg husker tilbake til vinteren 1976/1977. Jeg gikk siste året på Menighetsfakultetet og vi hadde besøk av hovedprest i Oslo Indremisjon, Hans Christian Lier. Han underviste i dette med forbønn for og salving av syke. Til tross for at dette er det blitt undervist i på presteskolen, er det ikke så mye med salving av syke som er blitt praktisert i våre menigheter. Mens vi har vært flinkere til å be om og praktisere forbønn med håndspåleggelse, skulle vi også ha mer frimodighet til holde fram - og be om - og praktisere salving av syke. For det er i høyeste grad bibelsk. For vi leser i Jakobs brev i det 5. kapittel og vers 14: "Er noen av dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn." Den som ønsker forbønn med salving må gjerne ta kontakt med oss prester eller gjennom andre i menighetene. Du avgjør hvem og hvor mange som skal være til stede. Vi kan ha salvingen hjemme hos deg eller for eksempel i kirken. Når vi treffes snakker vi om det som er problemet. Og under forbønnen og salvingen kan vi bruke et opplegg som inneholder en sang, inngangsord, bønn, skriftlesning, trosbekjennesle, selve forbønnen med salving, takkebønn, fadervår, velsignelsen og en sang. Under selve forbønnen og salvingen kan de som er tilstede legge hånden på den som blir salvet. Den som skal salve tar litt olivenolje på en finger og stryker den langsomt og fast i form av et kors på pannen og sier ord om at en salver i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og ber om at den som blir salvet får fred, kraft, helse, og helbredelse til legeme og sjel. Her kan også den som salver og de andre som er tilstede komme med frie bønner. Så kan vi spørre om hva som skjer. Noen ganger blir den syke frisk, ikke alltid med det samme, noen ganger litt etter litt. Noen ganger etter lang tid. Noen ganger blir den syke bedre. Andre ganger blir ikke den syke frisk. Men uansett har vi lagt den syke og sykdommen over i Guds hender. Vi har gått til Ham, og overlatt alt til Ham, så får Han gripe inn slik Han vil. Det gir trygghet og hvile i å være der, i Herrens hjelpende, helbredende og frelsende hender. Pengegave på julaften På møte 15. januar bestemte menighetsrådet i Konsmo hvordan offeret fra julaften 2012 skulle fordeles. Det var kronene totalt som blei gitt under gudstjenesten i Konsmo kirke. Følgende 10 lag og foreninger fikk 1000 kroner hver: Spiren Ågedal søndagsskole Viblemo søndagsskole Konsmo søndagsskole Forbønn og salving av syke Olav-prest Yngres Konsmo og Helle barneforening KRIK Konsmo Barnekoret Levende lys Konsmo ungdomsforening Konsmo ungdomskor De resterende 279 kronene går til Konsmo menighetsråd. Liv Birkeland

3 Konfirmantane i Konsmo, Grindheim og Åseral Vi nemner med dette namna på konfirmantane våre i Konsmo, Grindheim og Åseral. Grindheims-konfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Grindheim kyrkje 2. september i fjor haust. Åserals-konfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Åseral kyrkje 6. januar i år og Konsmokonfirmantane vart presentert ved gudstenesta i Konsmo kirke 13. januar. Konfirmantane er no i gang med det nye konfirmantopplegget, mellom anna med konfirmantleir i august og konfirmasjonen på hausten, og då konfirmasjon på følgjande dagar: Søndag 25. august i Grindheim kyrkje, søndag 1. september i Konsmo kirke og søndag 8. september i Åseral kyrkje. Ha omtanke for konfirmantane og be for dei. Her er namna på konfirmantane våre: ÅSERAL Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav Hallvar Åsland Karina Ljosland Trygve Steinar Eikild Nils Ståle Forgard Malin Eikild Uleberg Aina Eikild Ruby Bjørndal Håvard Engeli Haddeland GRINDHEIM Kristian Håland Thea Teresa Skårdal Bjørnstøl Roy Skårdal Bjørnstøl Ida Kristine Thomassen Tveite MINIANDAKT: Lyset er sterkere Ida Flottorp Åse Refsnes Vetle Øydna Simon Stomnås Flottorp Amalie Stulien Ro KONSMO Anne Sofie Gjøse Gravdal Eline Hæåk Roy Andersen Stian Johnsen Pettersen Jan-Kevin Høyland Tobias Jacobsen Bjørkelid Martin Eikeland Amalia Klev Moland Emma Hunsdal Egebø Kaja Hobbesland Elise Ågedal Davnic M. Solberg De som levde i Bibelens verden, var redde for mørket. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørket. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa: Bli lys! Mørket var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes 8,12). Mørket erobrer ikke lyset. Det er motsatt: Lyset overvinner mørket. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Derfor er også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørket er virkelig. Men på grunn av julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen, og lyset over mørket. KPK R E D A K T Ø R E N : Så fin ein januar vi har hatt. Litt kaldt men mykje sol. Hard skare, ikkje noko skiføre akkurat, men ein kunne gå kvar ein ville utan ski. Vatna fraus til, og det såg ut til å bli fin skeiseis. Men så kom det nytt snøfall og skeisedraumen forsvant. På vegane har det vore anten snø eller is, så både brøytebil og strøbil har vore i sving. Her oppi landet har vi det greitt. Men kom så til dei større byane, då er det kaos så fort det blir snøfall eller islagde vegar. Slik er det kvart år, folk gløymer korleis vinterkøyring er. Sola kjem høgare og dagane blir lengre. Kyndelsmesse ria kjem kanskje, eller er det den vi har hatt nå nyleg. Eg hugsar godt dei gamle snakka mykje om kyndelsmesse dagen den 2. februar, og om dei ymse vêrmerka denne dagen. Vinteren høyrest alltid så lang ut, men jamen har tida gått fort. Det er ikkje så lenge sidan vi feira jol og las joleevangeliet frå Lukas evangeliet kap. 2. Litt lenger ute i same kapitlet står det om gamle Simeon, som berre venta på Jesusbarnet. Då Maria og Josef tok med seg barnet til tempelet stod Simon der og tok imot dei. Han tok barnet i armane sine, lova Gud og sa: - Herre nå let du tenaren din fara her ifrå i fred etter ditt ord. For augo mine har sett di frelse, som du har skipa til for alle folks åsyn, eit ljos til openberring for heidningane og til ære for Israelsfolket ditt. Der står at foreldra undra seg over desse orda. Men Simeon velsigna dei og sa til Maria: - Sjå han er sett til fall og oppreisning for mange i Israel og til eit teikn som vert motsagt. Soleis skal dei tankar som mange hyser i hjarta koma fram i dagen. Men gjennom di sjel skal det gå eit sverd. Det måtte vera underleg for Maria å høyra dette. Ho grunda nok mykje på det gamle Simeon hadde sagt etter som åra gjekk, for Jesus var son hennar. Men ho visste at Simeon hadde fått desse orda frå Gud. Ho hadde sagt til engelen då han kom med bod om at ho skulle få barn: - Eg er Herrens tenestkvinne, la det gå meg som som du har sagt. Maria var trygg, same kva som hende, så var ho i Guds plan. Gudrun 3

4 Fasteaksjonen i Åseral Innsamling tysdag 19. mars frå kl.17:00 Fasteaksjonen: Sammen for andre For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til mennesker ramma av sult. 200 kroner er nok til å sikre en person tilgang til reint vann. Også i år deltar konfirmanter i Grindheim og Konsmo i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Tirsdag 19. mars kan du vente deg besøk. Av Liv Birkeland Ezra Randy er 23 år og oppvokst i Korogocho-slummen i Nairobi. Han er en av flere hverdagshelter som Kirkens Nødhjelp løfter fram i årets aksjon. Ezra jobber frivillig som programleder og aktivist i radiostasjonen Koch FM. Budskapet er fred og utvikling, og språket er musikk. Målet mitt er å forandre verden, og fins det noe bedre sted å starte enn i mitt eget nabolag, spør han. Mot nye høyder I 2012 samla konfirmantene inn kroner i Audnedal. - Det er en rekord som vi kan slå i år, sier aksjonsansvarlig i Grindheim, Eli Smedsland. Pengene fra fasteaksjonen er ikke øremerka, men går til heile arbeidet i Kirkens Nødhjelp. På den måten sikrer vi at midlene når fram til dem som trenger det mest. I vinter har det særlig vært flyktninger i Syria, hvor Kirkens Nødhjelp har drevet et omfattende arbeid. Frist for innlevering av stoff til påskenr er 7. mars 2013 (Kan bli endring av dato.) E-post adr: Ezra Randy er en av flere hverdagshelter som Kirkens Nødhjelp løfter fram i årets aksjon. Bøssebærere liker kontanter Fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsaksjon. Det er bare TV-aksjonen som er større. Om lag mennesker går fra dør til dør i heile landet. Ta godt imot konfirmantene i Audnedal som kommer tirsdag 19. mars. Og husk å ha kontanter klare. Det er også mulig å gi kr 200 til aksjonen ved å sende SMS med teksten GAVE til 2468 eller benytte kontonummer Dersom det er spørsmål eller noen ønsker mer informasjon om fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp, ring ( ) eller send epost til Liv Birkeland i Konsmo menighet. Den lilla fastebøssa som ligg ved menighetsbladet kan leverast, eller du kan legge pengane i bøssa som konfirmantane og friviljuge har med seg når dei kjem rundt til husstandane i Åseral. Ta vel imot bøsseberarane. Helsing Åseral kyrkjekontor Skidag PÅ LJOSLAND LØRDAG 16. MARS FOR UNGDOM MELLOM ÅR FRA KONSMO, GRINDHEIM OG ÅSERAL Først ei samling på Ljosland kapell med andakt, deretter blir det ski/slalåm på Ljosland skisenter. Bussavgang frå Konsmo bedehus kl.8:30. Påmelding innen 1.mars til: Linda Fosse ved Åseral kyrkjekontor tlf / eller kommune.no PS! Ved påmelding, meld fra om du trenger skiinstruktør og om du trenger slalåmutstyr fra Ljosland skisenter. Ta med niste eller du kan eventuelt kjøpe mat på Ljosland skisenter. Vi håper at så mange ungdommer som mulig fra Konsmo, Grindheim og Åseral kan være med oss denne dagen! Med vennlig hilsen Trusopplæringa for Audnedal og Åseral 4

5 Leir VINTER/PÅSKE I vinter har vi følgende leirtilbud i Acta Agder. Vi håper det vil være noe for enhver smak. Siden Agderstrand legges ut for salg, noe vi synes er vemodig, vil vi i vinter prøve et nytt spennende sted, nemlig Skogtun i Marnardal. Vi tror dette blir en god løsning framover og gleder oss til å ha leir der klasse: Vinterleir 1: Eikely, februar Vinterleir 2: Skogtun mars klasse: Påskeleir: Eikely mars Ungdomsleir (7. klasse og oppover): Acta 12+: Eikely mars Dersom dere skulle være interessert i å få tilsendt brosjyre for disse leirene, ta gjerne kontakt med kontoret vårt på eller send oss en e-post til normisjon.no. Se vår nettside: id=76&art_id=6398 Velkommen til leir med Acta Agder! Åseral kyrkjekontor på nett! Det er nå oppretta ei nettside for Åseral: kyrkjekontoret.no Her vil du mellom anna finne informasjon om komande arrangement og gudstenester. Me vil også halde dykk oppdatert på det som rører seg i Åseral. Hilde og Alf Halvorsen fra Nodeland er misjonærer i Mali for Normisjon, men på grunn av krigen der er de nå i nabolandet Senegal. Hilsen fra Senegal Takk for engasjementet dere i Åseral, Grindheim og Konsmo har for malinkefolket i Vest-Afrika. Jeg skriver Vest-Afrika og ikke Mali, fordi vi i disse dager befinner oss i nabolandet Senegal, i hovedstaden Dakar. Her er vi for å ordne formaliteter i forbindelse med at vi i tillegg til Mali også bør vurdere å etablere oss i Senegal. Mali er for tiden utrygt å være i, og da krigen begynte i nord for tre uker siden fikk vi beskjed av UD og misjonen om å evakuere. At vi øst i dette landet også finner store områder med malinkeer uten en eneste kristen kirke oppleves som et kall til å ta et misjonsansvar også her i tillegg til å fortsette i Vest-Mali. Den lutherske kirken i Vest-Mali fortsetter heldigvis å vokse, selv om misjonærnærværet er ustabilt. I fjor ble ca 100 nye lagt til kirken ved dåp, rundt seksti av dem var malinkeer. Bibelskolen går sin gang nå fra 7. januar med en kamerunesisk misjonær som rektor. Årets kull er på ti elever, hvorav tre kvinner. Mali har vært gjennom det vanskeligste året i sin historie. Det trenger mye hjelp og mye forbønn. Til å være et muslimsk land er åpenheten for evangeliet og mulighetene til å evangelisere oppmuntrende store. Be om at vanskelighetene må føre til enda større åpenhet for Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Hold ut i misjonsengasjementet hjemme. Fristelsene er mange til å legge inn årene. Ingenting er mer tidsaktuelt i de siste tider enn nettopp å fullføre Jesu oppdrag. Høsten er enda stor og arbeiderne er altfor få. Hilsen Hilde og Alf kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: Mobil: Fax:

6 Samankomster i Åseral våren 2013 FEBRUAR 08. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte -NLM Marit Andersen kl.19: Lognavatn Grendehus - barneforeining kl.17:00-18: Kyrkjebygd bedehus - årsmøte kl.19: Kylland Grendehus - barneforeining kl. 14:30-16: Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11: Kyrkjebygd - sal av komper frå kl. 13:00 og utover dagen 24. Ljosland kapell - gudsteneste kl. 19: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/ Ole Kristian Øydna IMF, kl. 19: Kylland Grendehus - barneforeining kl. 14:30-16:00 MARS 08. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Åseral kyrkje - gudsteneste barnas misjonsdag kl. 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/asbjørn Vegge NLM kl. 19: Lognavatn grendehus - barneforeining kl.17:00-18: Kylland Grendehus - barneforeining kl.14:30-16: Kyrkjebygd bedehus - bedehusbasaren kl. 18: Lognavatn sundagsskule - Skidag i Austegardsbakkane kl. 12: Fasteaksjonen - Konfirmantar/friviljuge er bøsseberarar, heile Åseral, frå kl. 17: Kyrkjebygd bedehus - sal av komper, frå kl. 13:00 og utover dagen 24. Lognavatn grendehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl. 11: Kylland bedehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl.15: Kyrkjebygd bedehus - møte v/åge Nygård, Mindor Svoren, Gunleif Stormark, Leif Horrisland, kl. 19: Ljosland kapell - konsert v/wenche Hunsbedt Svindland, Oddbjørn Stakkeland, Kenneth Trælandshei m. fl., kl 19: Åknes kapell - gudsteneste kl. 19: Ljosland kapell - gudsteneste kl. 20: Kyrkjebygd bedehus - møte v/terje Fossdal NLM kl. 19: Åknes kapell - konsert v/tor Arve Monan, Øystein Sangesland, Siri Marit Aasland, kl.18: Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11:00 APRIL 07. Åseral kyrkje - gudsteneste kl. 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/william Aansensen IMF kl.19: Kylland Grendehus - barneforeining avslutning kl. 14:30-16: Fleirbrukshallen - Israelskveld kl. 19: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus - møte v/oddvar Høgevoll NLM kl. 19: Kyrkjebygd bedehus - sal av komper frå kl. 13:00 og utover dagen 26. Rådhuset - Russlandsbasaren kl. 19: Kyrkjebygd bedeh. - sang /musikkmøte v/gudrun Longva, Hilde Gjengedal, kl. 19: Åseral kyrkje - gudsteneste med konfirmantane kl. 11:00 MAI 03. Fleirbrukshallen - ungdomskveld kl. 20: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte v/bjørn Ingvald Bryggeså NLM, kl.19: Åseral kyrkje - gudsteneste, stemne Normisjon, Ole Martin Storemyr kl.11:00, etter gudstenesten avslutning med mat på Kyrkjebygd bedehus 17. Åseral kyrkje - gudsteneste kl.? 20. Åknes kapell - gudsteneste kl 11: Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Kyrkjebygd bedehus møte v/leif Holthe NLM kl.19:30 JUNI 04. Kyrkjebygd bedehus, bønn kl 10: Skjerka- under Dam 3 - friluftsgudsteneste 27. Rådhuset - sommertreff - Normisjon, kl.18: Ljosland kapell - gudsteneste - fjellhagens dag kl.11:00 PS. Klypp ut oversikten og ta vare på den :) GRAVSTELL Ønsker du hjelp til stell av gravsted? Vi tar på oss å holde gravstedet pent i sommerhalvåret med planting, vanning og luking, ved kirkegårdene i Grindheim, Konsmo, Åseral, Eiken og Hægebostad. Ta kontakt for mer informasjon. Byremo Galleri og Ramme Tlf v/silje Løland Evje og Vennesla Begravelsesbyrå 4735 Evje Vi ordner alt med begravelser og kremasjoner. Sanger - Annonser - Blomster Tlf Magne Kjetså Mobil Stort utvalg i GRAVMONUMENTER Navnetilføyelse og oppussing Vår representant: ÅSERAL: Oddvar Thorsland - tlf BYREMO: Karstein Verdal tlf / KONSMO: Jon Løland - tlf EVJE STEININDUSTRI 4735 Evje - tlf Vakt heile døgnet Gravmonument frå eige hoggeri. Representant Grindheim: Sven Verdal tlf

7 Grindheim Bil og Mek. Verksted AS 4529 BYREMO - TLF Reparasjon, oppretting og lakkering Bensinstasjon Blomster og gaver 4525 KONSMO - TLF Støtteannonse i menighetsbladet? Ta kontakt med Bjøru Vasland eller Gunbjørg Gundersen. NEG Skog AS TLF Hogst - Tømmeromsetning 4525 KONSMO - TLF BYREMO - TLF ÅSERAL - TLF GRAVMONUMENTER Nye monumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omsliping Sørlands Stein AS Vigeland 4520 Sør Audnedal Tlf Fax Vår representant: Hans Birger Vrålstad tlf SELAND LANDBRUKSVERKSTED TLF LEDIG 73 / Rep. og salg av traktorer og landbruksredskaper STIHL motorsager - VIKING gressklippere 4528 KOLLUNGTVEIT Telefon Telefax VI SYNG JOLA INN Åseral kyrkje

8 B-blad Returadresse: Åseral kyrkjekontor 4540 ÅSERAL GUDSTENESTER Søndag 10. februar - fastelavnssøndag: KONSMO KIRKE KL.11:00: Gudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Offer: Bibelselskapet. Søndag 17. februar - 1.s.i fastetida: ÅSERAL KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Misjon uten grenser. Søndag 24. februar - 2.s.i fastetida: GRINDHEIM KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Bibelselskapet/ Bibelmisjonen. LJOSLAND KAPELL KL.19:30: Kveldsgudsteneste ved Olav Lehne. Søndag 3. mars - 3.s.i fastetida: VIBLEMO BEDEHUS KL.11:00: Gudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Offer: Misjonssambandet. Søndag 10. mars - 4.s.i fastetida: ÅSERAL KYRKJE KL.11:00: Familiegudsteneste ved Olav Lehne. Barnas misjonsdag. Song av Dynamis. 4. klassingane får Det Nye Testamente. Offer/innlevering av misjonsbøsser til Normisjon, Malinkèfolket i Mali. Søndag 17. mars - Maria bodskapsdag: GRINDHEIM KYRKJE KL.11:00: Gudsteneste ved Olav Lehne. Nattverd. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Søndag 24. mars - Palmesøndag: KONSMO KIRKE KL.11:00: Familiegudsteneste ved Helene Lohne Kristensen. Felles gudsteneste med Grindheim. Offer: Normisjon. SLEKTERS GANG 8 KONSMO Døypte: Iver Husøy, Eskil Ågedal Døde: Gustav Påhlman ÅSERAL Døde: Håkon Odd Torsland, Marthe Eline Fiskland GRINDHEIM Døypte: Emilie Reigstad Bransdal - døypt i Hornnes kyrkje, Vår Werdal Døde: Nora Ask, Allis Ågedal

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje

NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD. Bjelland kyrkje NR 6 2014 ÅRGANG 67 INNHOLD Bjelland kyrkje Prestens penn...s.2 Til ettertanke v/biskopen...s.3 Kirkevergens hjørne, julevandring Laudal kyrkje...s.4 Menighetsmøter, formiddagstreff, aksjon givertjeneste..s.5

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Juni 2012 - Nr. 6-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Felleskap Av David. Se hvor godt og vakkert det er at brødre bor sammen.

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Vinnar i kommunen 1. - 4. klasse: Oliwa Cieslar, 4. klasse Sandeid skule. 1 Biskopen har Ordet

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Nr. 2 2011-23. årgang 1 Meldingsblad Nr. 2 2011-23. årgang 1 Varhaug Misjonshus Innhald: Andakt Side 5 Min song Side 11 Sundag Side 13 Barnas side Side 14 Oversikt arrangement side 18 Ta en pause og nyt av vårt rikholdige tilbud

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10.

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 2 JUNI 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Hva foregår i Åkra Menighet s. 3 Lars Harald Tjøstheim s. 7 Kor blei de av?? s. 9 Misjonsvinduet

Detaljer

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Lardal Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Menighetsblad 1 Adresse Lardal kirkekontor Svarstadtunet 15 3275 Svarstad Kirkens kontorer, kommunehuset Servicetorg 33 15 52 00 Sokneprest 33 15 52 47 Kirkeverge/

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 juni 2012-53. årgang Den var Heilt på jordet den sommerfestivalen som Trosopplæringen i Kvinesdal Menighet arrangerte sammen med Liknes Bedehus. Mye

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Loppemarked side 6-7

Loppemarked side 6-7 Nr 1, 2010 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen E i t m a g a s i n f r å U n d h e i m k y r k j a Mi tru side 4-5 Loppemarked side 6-7 UKUF drama side 10 Fastetiden - som skapt

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for.

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2009 utgitt av åkra sokneråd 16. årgang Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta

Detaljer