MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det orientering om etableringen av NAV i Karmøy og om brukerutvalg i NAV v/nav leder Marit Elise Mølstre. Videre orienterer folkehelsekoordinator Lillian L. Løndalen om konkurransen Friluftsliv for flere (kartlegging av friluftsområder tilgjengelighet). SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/449 TILSKUDD TIL FORENINGER - HELSE OG SOSIAL 9/09 05/2464 PLAN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG ANDRE MED NEDSATTE FUNKSJONSEVNER /09 07/3329 MØTEPLAN 2. HALVÅR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 11/09 08/983 REFERATLISTE 12/09 08/981 EVENTUELT Karmøy rådhus, Marit Saltvik (s) Leder Kristine Tveit Formannskapssekretær

2 Sak 8/09 TILSKUDD TIL FORENINGER - HELSE OG SOSIAL Saksbehandler: Jon Lindøe Arkiv: 223 G00 Arkivsaksnr.: 08/449 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 32/08 Hovedutvalg helse og sosial /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og sosial vedtar følgende fordeling av tilskudd til foreninger i 2009: 1. Forening for Brystkreftopererte innvilges kr i tilskudd 2. Karmøy Helsesportlag innvilges kr i tilskudd 3. Kolnes I.L. innvilges kr i tilskudd 4. Løftentunet Pårørendeforening / Løftentunet bofellesskap innvilges kr i tilskudd 5. FFHB Nord Rogaland innvilges kr i tilskudd 6. Haugaland Døvesenter innvilges kr i tilskudd 7. Norges Diabetesforbund Haugesund og omegn innvilges kr i tilskudd 8. Stangelandstølen Velforening innvilges kr i tilskudd 9. Sportsklubben Djerv 1919 HC-lag innvilges ikke tilskudd 10. Stokkastrand Leikarrings gruppe for funksjonshemmede innvilges kr i tilskudd 11. Haugaland MS-forening innvilges kr i tilskudd Side 2 av 16

3 12. Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordland innvilges kr i tilskudd 13. Foreningen for kroniske smertepasienter innvilges kr i tilskudd 14. Morbus Chron forening innvilges kr i tilskudd 15. Frisk Rideklubb innvilges kr i tilskudd 16. Familiegruppen innvilges kr i tilskudd Side 3 av 16

4 SAKSFRAMSTILLING I budsjettet for 2009 er det avsatt kr som hovedutvalg helse og sosial kan benytte til tilskudd til lokale foreninger som har ekstrautgifter til konkrete tiltak som fremmer funksjonshemmedes likestilling og deltaking i lokalmiljøet. Hovedutvalget har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen har vært lyst ut på kommunens hjemmeside, i Haugesunds Avis og med brev til 24 lokale foreninger (7 foreninger hadde søkt før utlysning). Det er kommet inn 16 søknader som til sammen beløper seg til ca kr Forening for Brystkreftopererte Foreningen er en lokalforening på Haugalandet med 217 medlemmer, hvorav 69 er bosatt i Karmøy. De driver opplysningsvirksomhet og sosialt samvær. Det søkes kr til svømming i varmt basseng og til en blåtur for medlemmene. I 2008 fikk foreningen kr i tilskudd. 2. Karmøy Helsesportlag Foreningen har 132 medlemmer, alle bosatt i Karmøy. Det søkes om kr i tilskudd til deltakelse i stevner og til selv å arrangere et stevne med inviterte gjestelag. I 2008 fikk foreningen kr i tilskudd. 3. Kolnes I.L. Kolnes idrettslag har et eget håndballag for mennesker med utviklingshemming. De har store utgifter til reiser i forbindelse med seriespill og noe også til drakter og utstyr m.m. De ønsker at HClaget skal få delta på landsturneringen i 2009 og det søkes om kr i tilskudd. Laget fikk kr i tilskudd i Løftentunet Pårørendeforening / Løftentunet bofellesskap Det er kommet inn to søknader fra henholdsvis en pårørendeforening og et bofellesskap om tilskudd til samme tiltak. Søknadene behandles samlet med pårørendeforeningen som den aktuelle tilskuddsmottaker. Foreningen har 20 medlemmer som arbeider for felles trivsel for alle brukene av Løftentunet. De ønsker å kjøpe inn et tilrettelagt huskestativ med fallmatte for plassering i sansehagen. Det er samlet inn kr og det søkes om kr ,50 i tilskudd slik at tiltaket blir fullfinansiert. Side 4 av 16

5 5. FFHB Nord Rogaland Forening For Hjertesyke Barn Nord Rogaland har 32 medlemsfamilier, derav 11 i Karmøy. Det søkes om et uspesifisert beløp i tilskudd til samlinger, kino-/pizzakveld, bading i basseng og turer både i lokalmiljøet og utenlands. 6. Haugaland Døvesenter Haugaland Døvesenter har 27 medlemmer, herav 12 i Karmøy. Det søkes om kr i tilskudd til reiseutgifter i forbindelse med samlinger i tegnspråkmiljøet i Stavanger. I 2008 fikk de kr i tilskudd. 7. Norges Diabetesforbund Haugesund og omegn Foreningen har 575 medlemmer, hvorav 220 i Karmøy. Det søkes om kr i tilskudd til et kurs om Hvordan mestre en reise/ferie med diabetes og/eller sammen med en diabetiker, det søkes om kr i tilskudd til en familetur/samling for familier med barn med diabetes, og det søkes om kr i tilskudd til KLUBB der barn og foresatte forberedes på at barnet selv skal overta styringen av eget liv og sin egen diabetes. Foreningen fikk kr i tilskudd i Stangelandstølen Velforening Foreningen bygger opp et nærmiljøanlegg med universell utforming. Det søkes om kr i tilskudd til fallmatte under en spesielt tilrettelagt huske. Foreningen fikk kr i tilskudd i Sportsklubben Djerv 1919 HC-lag Klubben har et fotballag spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Laget har 40 medlemmer, hvorav 11 fra Karmøy. Det søkes om kr i tilskudd til reise og opphold i forbindelse med en landsturnering i Ålesund. Gjennom en årrekke har kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær bevilget tilskudd etter vertskommuneprinsippet til handikaplag i henholdsvis Kolnes, Djerv og Stegaberg. Det vil si at laget har fått tilskudd fra den kommunen det geografisk ligger i, uavhengig av hvordan medlemsmassen fordeler seg mellom kommunene. Om dette prinsippet fortsettes så blir søknaden fra Djerv avslått til fordel for Kolnes IL sitt HC-lag som innvilges Karmøy sitt tilskudd. Side 5 av 16

6 10. Stokkastrand Leikarrings gruppe for funksjonshemmede Leikarringen har 22 brukere og 18 hjelpere i denne dansegruppen. Det er 15 år siden gruppen ble dannet og de vil arrangere en tur til Danmark for 13 funksjonshemmede med hver sin hjelper. Det søkes om kr i tilskudd til dekning av utgifter i den forbindelse. 11. Haugaland MS-forening Foreningen er en arena for MS-rammede og pårørende. De har ca 100 medlemmer hvorav ca 30 fra Karmøy og driver informasjonsmøter og sosiale arrangementer. Det søkes om kr i tilskudd til en tilrettelagt tur til Røvær. 12. Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordland Foreningens formål er å bedre livskvaliteten til mennesker med epilepsi og deres pårørende og være med å ivareta de unges sosiale og økonomiske interesser. De er ca 200 familiemedlemmer hvorav ca 50 fra Karmøy. De søker om et uspesifisert beløp som tilskudd til en tur for familier til barn med epilepsi til Legoland. 13. Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Haugesund og omegn Foreningen driver informasjonsarbeid, gi støtte, oppmuntring og sosialt fellesskap til mennesker med kroniske smerter i dagliglivet. Foreningen har 210 medlemmer hvorav 100 fra Karmøy. De søker om et uspesifisert beløp i tilskudd til en tilrettelagt rekreasjonsferie/langweekend med 40 deltakere og en helsereise med 15 deltakere. Foreningen fikk et tilskudd på kr i Morbus Chron forening Foreningen arbeider for å være en hjelp og støtte for alle med morbus chron. Lokalforeningen har 100 medlemmer hvorav 34 i Karmøy. Det søkes om kr i tilskudd til en mestringstur til Røvær. 15. Frisk Rideklubb Rideklubben på Åkra har 70 medlemmer og ønsker å forsette arbeidet med tilrettelegging for funksjonshemmede. Det søkes om kr i tilskudd til en rampe på utsiden av klubblokalet slik at også rullestolbrukere skal kunne benytte møterommet og kafeen. Side 6 av 16

7 16. Familiegruppen Gruppen har 17 medlemsfamilier på Åkra/Sævelandsvik. De arbeider for å arrangere sosiale treff med informasjonsutveksling, støtte og motivasjon. Det søkes om kr i tilskudd til en tur. De fikk kr i Kopervik, den Reidar Bråtveit Helse og sosialsjef. Side 7 av 16

8 PLAN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG ANDRE MED NEDSATTE FUNKSJONSEVNER Saksbehandler: Tove Rosseland Arkiv: F00 &30 Arkivsaksnr.: 05/2464 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/09 Eldrerådet /09 Hovedutvalg helse og sosial /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sak 9/09 Forslag til vedtak: Hovedutvalget ber om at det utarbeides en plan for utviklingshemmede. "Plan for utviklingshemmede og andre med nedsatte funksjonsevner " Innhold i planen og organiseringen av arbeidet vedtas slik det framgår av saken. Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 14/09 Behandling: Leder foreslo følgende: Eldrerådet ønsker å få oppdatering underveis. Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 17/09 Behandling: Eldrerådets vedtak i sak 14/09 utdelt. Leder foreslo at også eldrerådet skulle være med på temamøtet med hovedutvalget og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sekretær avklarer dette med leder i eldrerådet. Side 8 av 16

9 Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Prosjektbeskrivelse og mandat for "Plan for utviklingshemmede og andre med nedsatte funksjonsevner " 1. Bakgrunn Målgruppen for planen er i hovedsak utviklingshemmede, men også andre brukergrupper med nedsatt funksjonsevne er tatt med. I 2001 ble det gjort en gjennomgang av det totale tjenestetilbudet til denne brukergruppen. Utover tiltakene som den gang ble anbefalt er det i liten grad planlagt tjenester og andre tiltak overfor denne brukergruppen. Brukernes behov og forventninger skal være styrende for innsatsen overfor disse brukergruppene. For å kunne imøtekomme disse brukergruppens sammensatte behov for tjenester er det viktig å planlegge både i forhold til brukerbehov som må dekkes i nær fremtid, og i forhold til brukerbehov som vil gjøre seg gjeldende på lengre sikt. Hovedfokus i planen vil være å foreslå tiltak i et langsiktig tidsperspektiv. Kommunen vil i løpet av de nærmeste årene blant annet ha kapasitetsutfordringer innen mange tjenesteområder. Her nevnes spesielt i forhold til bolig, avlastning og dagopphold/aktivitetstilbud. Innenfor disse områdene vil det derfor være behov for også mer kortsiktige tiltak og løsninger. Dette vil ha en mindre sentral plass i planen, men tas derimot fortløpende med i det årlige ordinært budsjett- og økonomiplan arbeidet. Planarbeidet starter opp våren 2009 og skal ferdigstilles til politisk behandling våren Mål for planarbeidet Målet med planarbeidet: - kommunen blir istand til å yte tjenester som dekker framtidige brukerbehov på en kvalitativ god måte. Side 9 av 16

10 - skape trygghet og forutsigbarhet hos brukere/pårørende slik at brukere også skal kunne bo med sine familier så lenge det er ønskelig. - tjenestene planlegges og organiseres på en kostnadseffektiv måte. Gjennom dialog med brukere/brukerorganisasjoner har planarbeidet også som mål å bidra til større kunnskap og bevissthet i forhold til brukerkrav. Dialog, samarbeid og sammenligning mellom andre kommuner har som mål å øke kunnskap om kostnadseffektive måter å bygge opp -, og organisere tjenester på. 3. Organisering av planarbeidet Oppdragsgiver/eier: Hovedutvalg helse og sosial. Styringsgruppe: Helse og sosialsjef inkl etatsledergruppen. Styringsgruppen har ansvar for at det avsettes nødvendige ressurser til planarbeidet, sikre framdrift og sørge for at mål/føringer for prosjektet ivaretas. Styringsgruppen vurderer behovet for konsulentbistand og inngår evt avtale med ekstern konsulent. Styringsgruppen rapporterer til hovedutvalget. Prosjektgruppe: Består av ledere og fagpersoner i helse og sosialetaten. Prosjekt gruppen utfører oppgavene som tilfaller planarbeidet. I den grad det er hensiktsmessig vil det bli etablert arbeidsgrupper i tilknytning til ulike tema. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen 4. Faser og oppgaver For å kunne imøtekomme brukerbehovene på en effektiv måte må vi forstå både gjeldende og framtidige brukerkrav. Dialog med brukere/brukerorganisasjoner blir derfor et sentralt virkemiddel i planarbeidet. I hovedtrekk er arbeidet planlagt som følger: Kartlegging av fremtidige brukere/brukerbehov Side 10 av 16

11 Kartlegging av dagens tjenestetilbud styrker svakheter. Gjennomgang av dagens ressursbruk i boliger / eksisterende tjenester. Kartlegging av kompetanse (styrke- svakheter) Kartleggingsarbeidet ferdigstilles innen utgangen av august Prioritering av tema/fokus i planen etter gjennomgang av kartlegg. Styringsgruppen vil i samarbeid med prosjektgruppen og konsulenten komme med forslag til tema i planen. Evt også med forslag om delplaner innen ulike områder. Temamøter avholdes i hovedutvalget og i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i oktober/november Videre legges det opp til en samling for ansatte. Aktuelle tema: - Bolig ( tjenesteyting i bolig, dimensjonering av tjenesten, boligtype/funksjonalitet, alternativ eierform, målgrupper for ulike boligene/boligtyper. Lokalisering, arealutfordringer). - Avlastning (Dimensjonering, behov for spesialisering i forhold til ulike målgrupper, organisering av tjenesten) - Arbeid og aktivitet (Dimensjonering, organisering av tjenesten, innhold i tjenesten, målgrupper, NAV`s rolle). - Kompetansesammensetning i forhold til målgruppene - Kvalitetsmål for de ulike tjenestene - Brukermedvirkning / brukerstyring privat ansvar vs offentlig ansvar Planen skrives og klargjøres for politisk behandling våren Budsjett for planarbeidet Utarbeidelse, personalkostnader, konsulenthonorar, seminarer etc holdes innenfor en økonomisk ramme på kr ,-. Kostnadene forutsettes dekket innenfor etatens driftsbudsjett. 6. Vurdering Å kunne imøtekomme en forholdsvis stor og sammensatt brukergruppe med sine ulike tjenestebehov forutsetter en strategisk Side 11 av 16

12 plan. Det er viktig å kunne arbeide målrettet med langsiktig etablering tjenester som dekker brukerbehov, som bidrar til forutsigbarhet og som legger til rette for at brukere kan bo med egen familie så lenge det kan fungere. Helse- og sosialsjefen mener derfor det er nødvendig å utarbeide en plan for denne brukergruppen. Helse- og sosialsjefen, Reidar Bråtveit Sign.. Side 12 av 16

13 MØTEPLAN 2. HALVÅR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/3329 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar følgende møteplan for 2. halvår Alle møtene begynner kl Tirsdag 6. oktober Tirsdag 10. november Tirsdag 8. desember Sak 10/09 Side 13 av 16

14 Sak 11/09 REFERATLISTE Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/983 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Møteprotokoll kommunestyret Møteprotokoll eldrerådet Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll hovedutvalg helse og sosial Boligsosial handlingsplan Utdeles i møtet. 8. Møteprotokoll formannskapet Side 14 av 16

15 Sak 12/09 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/981 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Side 15 av 16

16 Side 16 av 16

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.

MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19. MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 06.12.2011 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 19.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 27.04.2015 1. Protokoll fra møte i Eldrerådet 14.04.2015

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne - en veileder for pårørende og kommunen 1 2 Innledning Denne veilederen omhandler etablering av en trygg og varig bolig i borettslag for

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.02.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer