Delt kunnskap er dobbel kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delt kunnskap er dobbel kunnskap"

Transkript

1 Hele bilaget er en annonse, utgitt av Norsk petroleumsforening, NPF Her får du drømmejobben Delt kunnskap er dobbel kunnskap Ikke bare jobb for «gamle gubber» side 10 side 3 side 9 Petroleumsindustrien inspirasjon og samarbeid Vi ser inn i framtiden: Jobber i norsk olje- og gassindu stri handler mye om overvåkning, datateknologi og fjerns tyring. Oljeindustrien samarbeider med andre fagmiljøer for å finne svar på nye utfordringer. side 6 Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv oktober 2013

2 2 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 3 Bransjens viktigste møteplass i mer enn 40 år For mer enn førti år siden gikk Norge inn i oljealderen. Utenlandske selskap hadde fattet interesse for norsk sokkel. For Norge var utenlandsk kompetanse helt nødvendig for å kunne utvikle feltene og sette dem i produksjon. Det ble derfor avgjørende for miljøet i Norge at vi skaffet egen kompetanse, skulle vi klare å utvikle næringen med de krav og rammebetingelser vi mente var riktige, med best mulig resultat for det norske samfunnet. For å dele kunnskap må mennesker møtes. Det ble starten på historien om Norsk Petroleumsforening. Siden 1972 har foreningen, gjennom Norsk petroleumsindustri utvikler løsninger vi bare kunne drømme om for førti år siden. lokallag, medlemsmøter og konferanser, tilrettelagt for uformelle møter. Norsk olje- og gassnæring er unik i sin åpenhet og kunnskapsdeling. En holdning som har bragt oss i verdenstoppen i innovasjon og gjort næringen til landets viktigste bransje og en bærebjelke i økonomien. Som ingeniør er jeg stolt av å være en del av en bransje som representerer så mye spennende og avansert teknologi. Norsk petroleumsindustri utvikler løsninger vi bare kunne drømme om for førti år siden, og eksporterer teknologi og kunnskap til hele verden. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er også blant de fremste i verden når det gjelder lave utslipp både til luft og vann. For at bransjen skal fortsette å løse stadig mer komplekse utfordringer i framtiden, trenger vi unge mennesker med interesse for realfag og teknologi. Vi trenger også å ta vare på de unge som velger en karriere innen vår bransje. Norsk Petroleumsforening er fortsatt bransjens viktigste møteplass. Vi bidrar hver dag til at mennesker møtes og kunnskap deles. Dette klarer vi fordi flere hundre frivillige bidrar både til det faglige innholdet på konferansene og til å skape aktiviteter og nettverk ute i lokalavdelingene våre. Det bidrar til å gjøre NPF unik som bransjeorganisasjon og konferansearrangør og at norsk petroleumsnæring fortsetter å være verdensledende. Jeg vil gjene takke alle annonsører og bidragsytere som har gjort dette bilaget mulig. En unik suksesshistorie Med frivillig innsats og spennende temaer sørger Norsk Petroleumsforening for fulltegnede konferanser og nettverksmøter. Økt kunnskap om bransjen kommer alle til gode, sier styreleder Arild Christian Selvig. Norsk Petroleumsforening (NPF) har 13 lokallag med 220 tillitsvalgte, spredt over hele landet. Siste tilskuddet foreløpig er lokallaget i Tromsø, som ble dannet i fjor. I 2012 arrangerte lokallagene hele 110 nettverksmøter. Nøkkelen er alle de frivillige som jobber i lokallagene, som både har kunnskap og personlig engasjement. De er godt forankret i bransjen og vet hva som rører seg av spennende, nye temaer, sier Selvig. Temaer i tiden Sentraladministrasjonen i NPF arrangerer i tillegg 18 konferanser i løpet av året. Vi har faglige råd med frivillige som er eksperter på hvert sitt område. De holder seg oppdaterte og sørger for at programmet på konferansene bidrar til økt kompetanse for deltakerne, sier Selvig. Økonomene bidrar for eksempel til konferanser om makroøkonomiske forhold og skatt, mens geologene og ingeniørene bidrar til utforskningskonferanser. Andre konferanser kan fokusere på framtidsutsikter, miljøutfordringer, og nye tekniske fagområder. Lokalavdelingene har også populærvitenskapelige arrangementer, som «Geologi og vin». Da har vi et foredrag om geologi først, og vinsmaking og sosialt samvær etterpå, sier styrelederen. Målet er som alltid formidling av kunnskap og nettverksbygging. Det er viktig å vise fram hva bransjen har oppnådd, og hva bransjen betyr for det norske samfunnet. Oljen i Norge er mer enn et sugerør til økt velferd, sier Selvig. Foto: FMC TechnologiES Det er godt å kunne vise de unge at framtidens spennende, internasjonale jobber ligger her. Arild Christian Selvig Unik kompetansedeling Norsk Petroleumsforening mener de har funnet en unik modell for kompetanseoverføring i bransjen. Vi baserer all virksomhet på frivillighet og personlig engasjement. Det er din interesse for faget som er avgjørende. Ikke hvor du jobber, eller hvor du er organisert, sier Selvig. En annen viktig faktor for å lykkes er forankring hos lederne. Både ledere i store virksomheter og i departementene er engasjerte i arbeidet vårt. Da blir det lettere for de ansatte å engasjere seg også. I tillegg arrangerer vi et oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord hvert år. Resultatet er den viktigste møteplassen for industriledere og politikere i Norge, som snart har vart i 40 år. Et tredje poeng er at lokallagene selv velger hvilke temaer de ønsker å debattere. De arrangerer derfor møter som er aktuelle ut i fra hvor i landet de befinner seg, sier Selvig. Stor interesse for bransjen generelt gjør det også lettere for nettverket å la seg drive framover. Andre bransjer som møter stor interesse fra samfunnet, som for eksempel havbruksnæringen, kan sikkert lykkes med å gjøre det samme. Det gjelder å se sin egen bransje i et større samfunnsperspektiv, sier Selvig. Framtidens jobber NPF har et spesielt fokus på de unge. Foreningen jobber aktivt for å nå dem før de tar sine yrkesvalg, og følger opp studenter ved høgskoler og universiteter. Gratis medlemskap i studietiden er en selvfølge. Selvig tror de som velger petroleumsbransjen i dag, har spennende framtidsutsikter. Vi ser en vekst i framtidsrettede bedrifter i utlandet, som har utgangspunkt i norsk teknologi. Det betyr vekst for norske leverandører i internasjonale markeder. Allerede i dag leverer norske underleverandører mer til utlandet enn til norsk sokkel. Det er godt å kunne vise de unge at framtidens spennende, internasjonale jobber ligger her, sier Selvig. Nettverk: NPF jobber aktivt med nettverksbygging på tvers av miljøer. Holmenkollen, Hoop and Midnight Sun Foto: BJØRN H. STUEDAL Delt kunnskap er dobbel kunnskap Norsk Petroleumsforening er en landsomfattende medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet. Gjennom nettverksbygging, faglig aktivitet og informasjonsformidling bidrar NPF vesentlig til at norsk olje- og gassvirksomhet er blant de ledende næringsmiljøer i verden. Foreningens produkter er informasjon, møter og konferanser av høy kvalitet. Foreningens aktiviteter er i stor grad basert på frivillighet blant dem som jobber i bransjen. Foreningen står for rundt 20 konferanser i året. I 2012 deltok 3568 personer på våre konferanser. NPF har hovedkontor i Oslo og regionskontor i Stavanger. 13 lokalforeninger som arrangerer mer enn 100 møter i året 220 aktive tillitsvalgte medlemmer personer er ansatt i olje- og gassindustrien totalt i Norge. NPFs styrke ligger i et verdifullt og nesten komplett bransjenettverk, engasjerte tillitsvalgte og anerkjent bransjeerfaring. Kommende NPf konferanser: 4. november 2013 Marine konstruksjoner og fartøy 6. november 2013 The 24th Int. Petroleum Tax Conference 14. november 2013 Introduction to NCS a legal perspective 21. november 2013 UNG ENERGI 2013 For mer informasjon om konferansene: God lesning. Gro Mjellem, Daglig leder i NPF Åpent for alle Norsk Petroleumsforening har 5100 medlemmer, i både inn- og utland. De fleste medlemmene jobber i olje- og gassbransjen, men alle kan bli medlem. Blant medlemmene finner du blant andre lærere fra videregående skoler, universiteter og høgskoler. Bredden i temaer på nettverksmøter og konferanser er unik. Her kan du lære om både tekniske- og samfunnsøkonomiske problemstillinger, risikovurderinger, leverandørforhold og mye mer. Alle, også ikke-medlemmer, kan delta på møtene. Et Annonsebilag fra NPF distribuert med Dagens Næringsliv oktober The Austrian Skijumping Team always enjoys to take off at Holmenkollen but OMV Norge's exploration team took recently off at the Hoop High in the Barents Sea. Here our frontier exploration well - one of the northernmost in Norway for the time being has struck oil at Wisting confirming a new play. We will be drilling more wells with the hope to repeat our success in the Barents Sea in OMV (Norge) AS Svarer på spørsmål om innholdet: Gro Mjellem: Tlf.: prosjektleder: Øyvind Dutheil tekst : Lill-Torunn Kilde Welhavens gate 6A 1530 Moss grafisk form: Johnny Thoresen forsidebilde: FMC Technologies repro: JMS trykk: Media Norge trykk Oslo AS Ønsker du informasjon om bilag i rikspressen, kontakt Øyvind Dutheil, tlf OMV (Norge) AS currently holds 23 licenses - most of them in the Barents Sea and are operating nine of them. While we are seeking our long term future in the light of the midnight sun we are building on our near - mid term production base further south. OMV Norge is participating in the Edvard Grieg, Aasta Hanstee and Zidane development projects and has recently acquired shares in Gullfaks and Gudrun. We enjoy the strong support of the experience and expertise of OMV Exploration & Production GmbH based in Vienna, Austria, operating globally in 17 countries. Les mer på

3 4 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 5 Kåret til beste oppfinnelse Aftenpostens fagjury kåret i fjor flerfaseteknologien til Norges beste oppfinnelse etter Datamodellen OLGA ble utviklet ved Institutt for energiteknikk og beregner strømningen av vann, olje og gass som går i rør mellom brønnene og plattformen. Teknologien har spart oljebransjen for flere hundre milliarder kroner og er tatt i bruk av oljeselskaper over hele verden. I stedet for å bygge en plattform for hvert funn, kan oljeledningene føre olje og gass i det samme røret, fram til plattformene. SINTEF har stått for eksperimentering og testing ved sitt testanlegg på Tiller utenfor Trondheim. Det har vært helt avgjørende for å validere prediksjonsmodellene å gjøre eksperimentene i verdens største flerfaselaboratorium. (Kilde: Aftenposten og SINTEF). Photo: Øyvind Hagen, Annette Westgard, Norsk Hydro Statoil istock.com Design: DNB Design Xpress BEggE Foto: SINTEF To fagfelt samme medisin Når kirurgene kartlegger hjerne svulster før en operasjon, bruker de teknologi utviklet for oljebransjen. Slik kommer forsk ningsmidler og investeringer i ny teknologi flere til gode. Det er mange likheter mellom kirurgiske metoder og oljebransjens metoder for lokalisering og utvinning av olje. Selv om skalaene er forskjellige, kan strømninger i blodårer sammenliknes med strømninger i rørledninger. Problematikk med plakk og avsetninger i blodårene kan sammenliknes med hydrat eller voks, og påfølgende plugging av rør. Teknologioverføring i praksis Det er flere synergier mellom diagnostikk i medisin og olje og gass enn hva en skulle tro, sier forskningssjef Jon Harald Kaspersen ved SINTEF. Han leder SINTEFs flerfasesenter i Trondheim, og ser mange eksempler på teknologioverføring. Som vi bruker seismikk, bruker medisinen ultralyd, CT og MR. Skal man operere bort en svulst, vil man gjøre det gjennom en så liten åpning som mulig, og samtidig være sikker på å treffe. Skal du bore en oljebrønn flere kilometer under havbunnen, må borekrona treffe der oljen befinner seg, sier han. Anlegg brukes videre 3D-visualisering som er utviklet i petroleumsbransjen, brukes i dag innenfor medisinsk diagnostikk. Da Norsk Hydro finansierte et 3D-visualiseringslaboratorium ved NTNU i Trondheim, ble teknologien videreutviklet av SINTEF i samarbeid med St. Olavs Hospital, sier Kaspersen. I 1982 bidro Esso med penger til bygging av testanlegget for flerfaseteknologi på Tiller utenfor Trondheim. Esso skulle teste om det var mulig å frakte olje og gass i samme rørledning. Det var det. Ett års tid etter overtok SINTEF laboratoriet for en krone, og har siden videreutviklet industriskala-anlegget for videre forskning, sier Kaspersen. Framtidens materialteknologi I framtidens oljeleting i Arktis vil man for eksempel trenge nye materialer som skal tåle ekstreme belastninger. Vi trenger innvendig belagte rør som er glatte, slik at en kan spare energi til pumping, sier Kaspersen. Det forskes også på å utnytte nanoteknologi i belegget slik at voks ikke fester seg til rørveggen, og at belegget er selvreparerende. Selvreparerende materialer er allerede utviklet i prosjekter hvor målet er bekledning for ekstreme arbeidsmiljø, hvor en opplever for eksempel ekstrem kulde, sier han. Det er flere synergier mellom diagnostikk i medisin og olje og gass. Jon Harald Kaspersen, SINTEF NORTH SEA BANKING Seamless cross-border solutions across the extended North Sea Basin DNB is a leading international energy bank based on more than 40 years of industry experience and a focus on long-term customer relationships. Located in the most important energy hubs in and around the North Sea and across the globe, we are able to serve a rapidly expanding energy sector. With our leading Cash Management liquidity solutions including advanced pooling availabilities and our global ebanking platform DNB Connect, you can control and manage all your accounts and payments in one place no matter which country or currency they are in. It gives you a better overview and unprecedented control saving you time and money. We look forward to discussing how we can assist and improve your business. DNB Banking the Norwegian way Hovedpulsåre: Skissen viser en hovedpulsåre med utposing i buken, etter at den er reparert «innenfra». En kunstig åre (hvit) er trædd inn med et tynt kateter fra et snitt i lysken. Et navigasjonssystem (lignende GPS-navigasjon) vil hjelpe legene med å lede armene i forgrunnen inn i arteriene som går til nyrene. Illustrasjon: SINTEF, Tore Ommeda havbunnen: I oljerørene på havbunnen finner man blant annet gass, olje og vann, og ved visse tilstander dannes det voks og islignende krystaller (hydrater) inne i røret. Overvåkning er blant annet viktig for å sikre at ikke rørene tilstoppes. dnb.no/corporate

4 6 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 7 Tromsø investerer for framtiden Tre unge og gul installasjon: Hensikten med subseakonstruksjoner er å få ned utbyggings- og driftskostnadene, og gjøre utbygging av offshorefelt tilgjengelig på «utenkelige» steder. Alle foto: FMC TechnologiES Tromsø Havn ønsker petroleumsindustrien velkommen. De bygger ut Grøtsund havneavsnitt for 300 millioner kroner. Vi er den største fiskerihavna i Norge, og har som mål å bli den foretrukne havna for olje- og gassindustrien i nord, sier havnedirektør Halvar Pettersen. Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn målt i omsetningsverdi, og Nord-Norges største knutepunkt for logistikk. Havna har tre havneområder: Sentrum, Breivika og Grøtsund. Tromsø Havn bygger nå ut Grøtsund havneavsnitt for 300 millioner kroner. Første byggetrinn innbefatter en omfatningsmolo, en 130 meter lang kai med 22 meter dybde, og et tilknyttet areal på kvadratmeter. Første byggetrinn skal stå ferdig i august Utviklingen av Grøtsund havneavsnitt er den største strategiske satsingen Tromsø Havn har gjort noen gang. Når områdene i Arktis lokker oljeselskapene nordover, er Tromsø klar til å ta dem i mot. Mangfold av tjenester Vi ønsker å bidra til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige i nordområdene, forteller havnedirektøren. Området som nå bygges ut, skal være en forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til felt i en lete-, utbyggings- og produksjonsfase. Vi skal også tilby tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr, sier Pettersen. Interessen for å lete etter olje og gass i Barentshavet er stor, og markedet for riggvedlikehold er voksende. Vi har derfor inngått et samarbeid med Westcon om vedlikehold på rigg, og utdypet ytterligere foran ei av kaiene i Breivika for å kunne tilby kaiplass til borerigger. Dette gir oss mulighet til å ta inn større borerigger både i Breivika og på Grøtsund, forteller havnedirektøren. Økt kompetanse Flere selskaper innen petroleumsindustrien er etablert i Tromsø. I juni i år ble det klart at også Subsea 7 skal etablere sitt hovedkontor for Nord-Norge i byen. Havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø Havn ønsker å tilby tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr ved havna. Foto: TroMSØ Havn. Tromsø er et foretrukket etableringssted for større virksomheter, sier Pettersen. I tillegg til attraktiv fysisk infrastruktur trekker han fram byens ledende forskningsog kompetansemiljøer innen utnyttelse av arktiske ressurser og miljøovervåkning. Disse kommer til å spille en viktig rolle i utviklingen av nordområdene, sier havnedirektøren. Fra NASA til Norge De kaller det «all subsea», men henter kompetansen fra verdensrommet. Det handler om å flytte all olje- og gassproduksjon ned på havbunnen. Slik får tenåringene på datarommet jobber i framtiden. istockphoto FMC Technologies er et av verdens ledende selskaper innen undervanns produksjonssystemer. De har blant annet ansatt NASA-eksperter til å hjelpe seg med å realisere visjonen «all subsea». Vi synes det er interessant å lære av disse gutta. De har samme behov for fjernstyring på Mars som vi har tre tusen meter under vann, sier Tore Halvorsen, senior vice president i FMC Subsea Technologies. Rivende utvikling Siden 1990-tallet har det blitt mer og mer vanlig å plassere olje og gassbrønner på havbunnen, i stedet for på plattformer. Vi flytter flere og flere plattformfunksjoner ned på havbunnen, slik at vi til slutt kan bygge ut komplette offshorefelt med komplette anlegg på havbunnen, forklarer Halvorsen. FMC Technologies opererer over hele verden, og har allerede satt verdensrekord med fjernstyring på dypt vann meter. Det går ikke an å ha en mer morsom jobb, sier Tore Halvorsen. Da jeg begynte i subseabransjen i 1980, holdt vi på med verdens første dykkerløse subseabrønner, Gullfaks A, på 137 meters dybde. For en ung ingeniør var dette en månelanding, sier han. Mer miljøvennlig produksjon I dag er Halvorsen med på å fjerne plattformene fra offshoreutviklingen. Det er mer spennende i dag, og enda flere blanke ark å fylle ut nå, påstår han. Og regner med å ha fullført visjonen «all subsea» innen Hensikten med subseakonstruksjoner er å få ned utbyggings- og driftskostnadene, og gjøre utbygging av offshorefelt tilgjengelig på «utenkelige» steder. Eksempelvis på klimatisk vanskelige steder, som under isen i Arktis. Den dagen man begynner å skattlegge karbonfotavtrykket, vil subsea bli den soleklare vinneren, sier Halvorsen. Selskapets mål er å rense oljen direkte på havbunnen, og dermed bidra til at oljen kan eksporteres direkte i en samleledning. I dag må oljen renses på en plattform før videre transport. Ut fra datarommet FMC Technologies jobber også med å utvikle tilstandsovervåkning og preventivt vedlikehold på et helt nytt nivå. Se på flyindustrien, sier Halvorsen. Vi jobber nå med å utvikle samme type overvåkningsanlegg. Der ser man hvilken komponent som er i ferd med å slites, hva man må skifte neste gang man lander. Dette krever folk som kan datateknologi, og det krever avansert utstyr som kan skifte ut komponenter på havbunnen. Her kommer gutta med joysticken inn. Vi må kunne kjøre inn droner som kan føre tilstandsovervåkning med anleggene, sier han. Kan hende framtidens oljeproduksjon vil handle mindre om boreteknikk og mer om overvåkning, datateknologi og fjernstyring av operasjoner. Jobbene med datateknologi kan befinne seg overalt, sier Halvorsen. Her trenger man ingen gule kjeledresser eller nærhet til plattformene, sier han. Kanskje kan vi hente inn eksperter fra Formel 1. De overvåker motorene og tuner dem inn mens de kjører løp. Mange industrier med moderne overvåkningsteknologi kan være interessante å samarbeide med, sier han. Skal du bore etter liv på Mars? Norsk boreteknologi kan bidra med løsninger. Romfartsindustrien vil bruke norsk oljeboringsteknologi for å finne liv på Mars. De vil bore seg ned under planetens overflate for å finne små levende mikrober. Forholdene på mars er utfordrende, med kulde, tørke og kosmisk stråling. Permafrosten går anslagsvis 100 meter ned i bakken. Derfor må man kanskje bore hundrevis av meter ned for forhåpentligvis å finne flytende vann og mikrober. Det er her norsk oljeboringsteknologi kommer inn, med betydelig erfaring med boring under barske forhold. Samarbeidet mellom norske oljemiljøer og Mars Institute, som samarbeider med NASA, tar sikte på å utvikle mer autonome løsninger, der boreutstyret kan gå av seg selv, styre seg selv og løse problemer selv. Samarbeidet tar også sikte på å øke norsk oljeindustris kompetanse på bruk av avansert sensorteknologi, som romindustrien har god erfaring med. Slik teknologi kan for eksempel brukes til miljøovervåkning rundt oljeinstallasjoner. (Kilde: Aftenposten, «Norsk oljeteknologi til Mars») Operatør Lundin Norway - Vi leter, og finner! Lundin Norway kan om kort tid feire sine første 10 år på norsk kontinentalsokkel. Det er ungt for et oljeselskap, men med geologer med årelang erfaring, nysgjerrige medarbeidere, og ny teknologi, har vi tatt steget fra å være en liten aktør til å bli et selskap du kan stole på. Og, det er bare begynnelsen. Vi finner olje der andre har gitt opp. Johan Sverdrup er et av de største funn på norsk sokkel, og Gohta-funnet i Barentshavet åpner for en helt ny måte å tenke leting på. Partner 2005 Lundin Norway gjør sitt første funn i Alvheim-området Lundin Norway ble etablert som selskap på norsk kontinentalsokkel Lundin Norway gjør sitt andre funn (Luno), som i dag er Edvard Grieg feltet under utbygging Lundin Norway gjør sitt største funn noen gang og ett av de største funnene på norsk kontinentalsokkel i nyere tid (Avaldsnes/Aldous), som i dag er Johan Sverdrup feltet Produksjonen vil dobles i 2015 og dobles igjen i 2020, sammenliknet med dagens produksjon. 35, ,000 Bøyla Brynhild 2013 Lundin Norway gjør et stort funn i Gohta, Barentshavet. 100% økning Edvard Grieg boeod Johan Sverdrup % produksjonsøkning Photo: Shutterstock & Marathon letebrønner pr år

5 8 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 9 NOK 450m July 2013 NOK 1,900m June 2013 Reserve Based Lending USD 200m May 2013 s NOK 2,000m May 2013 NOK 1,240m March 2013 NOK 1,500m March 2013 NOK 500m January 2013 Sole Lender NOK 150m Credit Facilities NOK 6,838m NOK 3,500m Credit Facility & Bookrunner USD 3,000m & Bookrunner NOK 950m NOK 1,000m Co-manager USD 3,000m November 2012 NOK 300m October 2012 Credit Facility/ Bridge-to- USD 3bn/USD 3bn September 2012 NOK 1,000m September 2012 Reserve Based Lending USD 250m July 2012 Drømmen hadde vært å opprette en konferanse her i Harstad som for eksempel Ung Energi, som man har i Stavanger, sier Siri Beate Arntzen. Da kunne vi jobbet enda bedre med nettverksbygging, sier hun. Gamle gubber eller unge jenter? Reserve Based Lending USD 2,500m June 2012 & Bookrunner NOK 2,000m June 2012 Credit Facility & Bookrunner USD 500m March 2012 Credit Facility Lender USD 1,500m March 2012 Joint lead NOK 3,000m March 2012 Vi takker våre kunder for tilliten! Credit Facility NOK 2,300m February 2012 Klimaet er ikke så ille som du tror, sa Siri Beate Arntzen (25) i Harstad. Den tidligere samfunnskontakten i Det Norske Oljeselskap brenner for å enga sjere de unge i nord. Siri Beate Arntzen var en av de unge som entret talerstolen på dag to under årets PETRO-konferanse i Harstad i august. Konferansen arrangeres av Norsk Petroleumsforening. Sammen med Sindre Mauseth i Statoil og Joakim Pedersen, student ved Høgskolen i Harstad, sjarmerte hun salen i senk med sitt foredrag. Inn med de unge De unge foredragsholderne hadde klare ideer for landsdelens framtid, og hvilken betydning de mener oljevirksomheten kan få. Det begynner å bli veldig mange spennende jobber i både Tromsø og Harstad, sa Arntzen. Her skal vi løse utfordringer knyttet til infrastruktur og beredskapsplaner og ha dialog med fiskere. Jeg har lyst til at det er unge folk som skal kapre disse jobbene, ikke «gamle gubber». «De gamle gubbene» har gjort en kjempejobb med å åpne kontorer her nord, men vi må sørge for rekruttering og opplæring. Vi trenger erfaringsoverføring. Vi må ikke være redde for å ta inn nyutdannede. De får jo den beste opplæringen ved å jobbe sammen med de mer erfarne. Vi må huske på at i vår bransje er ti år kort tid, sa hun. Ja takk, begge deler Konferansen ble åpnet av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. Ministeren la i sitt åpningsforedrag vekt på at landsdelen hadde plass til både fisk og olje. Hans foredrag tok tak i konferansens hovedtema «Nye muligheter for Nord-Norge». Borten Moe ble fulgt av Statoils områdedirektør for Nord-Norge, Hans Jakob Hegge, som presenterte foredraget «Industriutvikling i Nord-Norge en ny æra». Dette ble tett etterfulgt av presentasjoner fra ulike selskaper som har etablert seg godt i nord. De fortalte om sine satsinger og kommende planer for Nord-Norge. Jeg har lyst til at det er unge folk som skal kapre disse jobbene, ikke «gamle gubber». Siri Beate Arntzen (daglig leder, Petrotalk AS) Olje og arbeid Dag to ble åpnet av oljedirektør Bente Nyland, som snakket om petroleumsressurser på nordnorsk sektor. Hun ble etterfulgt av LO-leder Gerd Kristiansen, som var opptatt av temaer som ringvirkninger av oljesatsingen, beredskap og behovet for å beholde arbeidskraften i Nord-Norge. Avslutningsforedraget ble holdt av fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen. Han ønsket oljevirksomheten velkommen. Jeg tror olje og fisk kan gå hand i hand. Det er minimale sjanser for utslipp. Vi har jo ikke hatt oljeutslipp i Norge siden Det er egoistisk om vi ikke unner kommende generasjoner samme velstand som oljen har gitt oss, sa han. En industri i endring Ung Energi kunnskapsdelingskonferansen for de unge i olje- & gassindustrien Norsk Petroleumsforening inviterer til Norges eneste landsdekkende konferanse for de under 35 år som jobber i olje- og gassindustrien. Ung Energi går av stabelen for femte gang i Stavanger, 21. november 2013, på Hall Toll. For mer informasjon og påmelding: SEBN 0189 Formatanpassning annons tombstone 246x355.indd :46

6 10 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 11 Muligheter på Haugalandet Ida Vassmo Andersen (34) er styreleder i NPF Haugalandet. Til daglig er hun med på å videreutvikle norsk gasstransport, i sin jobb som prosjektleder i Gassco. Gassco styrer norsk gasstransport fra et kontrollrom på Karmøy. Jobben min er å sikre effektiv utnyttelse av eksisterende gassinfrastruktur, vurdere flaskehalser i systemet, og videreutvikling av dagens gassinfrastruktur. For eksempel ved oppstart av nye felt på norsk sokkel, sier Andersen. Hun har hatt flere jobber i Gassco, både i teknologiavdelingen, driftsavdelingen og prosjektavdelingen. I dag jobber hun i avdelingen for infrastrukturutvikling. Andersen er utdannet sivilingeniør med kjemiteknikk fra NTNU, som mange av hennes kolleger. Internasjonalt og innovativt miljø Spennvidden i NPF Haugalandets aktiviteter går fra familiedager og «blåturer», til å kåre vinneren av årets Innovasjonspris. Våre ambisjoner er å lage et program som passer både for de unge og de som har lang erfaring. I tillegg har vi et veldig internasjonalt miljø, og må sørge for både faglig påfyll og at folk blir kjent med hverandre, sier hun. Ida Vassmo Andersen får ikke rost Haugalandet nok. Vi ønsker å sette pris på alt som blir utviklet i vårt område. Derfor har vi også lansert en innovasjonspris. I år vant Statoil for deres Åsgard Hot Tap. Dette er fjernstyrt teknologi som muliggjør tilknytning av grenrør til et eksisterende gassrør uten at gassrøret må gjøres trykkløst eller tømmes for gass, forklarer hun. Vinneren ble kåret under årets Sildajazzkonferanse i august. Veileder de unge Regionen har mange muligheter for unge som søker jobb i petroleumsbransjen. Her jobber alt fra lærlinger til doktorgradsstipendiater. De har gjerne utdannelse innenfor kjemi, maskinteknikk, matte eller fysikk. NPF Haugalandet samarbeider blant annet med Høgskolen Stord-Haugesund, Maritimt Forum, Haugesundregionens næringslivsforening og Energirike. Lokalavdelingen til NPF er opptatt av å vise studentene hvor jobbene finnes, og gi tips og råd til veivalg underveis. Mange lurer på hvilke fag de bør ta for å få drømmejobben. Vi har bedriftsbesøk der de får høre hva bedriftene ser etter når de ansetter folk, som hvilken bakgrunn du bør ha, og hva de ser etter i søknadene, forklarer hun. De fleste av våre medlemmer jobber jo allerede i bransjen, så her er det også nyttig for de unge å knytte kontakter, sier hun. Ida Vassmo Andersen er 34 år og har allerede jobbet ti år i olje- og gassindustrien. Hun har sittet som styreleder i NPF Haugalandet i to år. Foto: GaSSco AS Mange lurer på hvilke fag de bør ta for å få drømmejobben. Vi har bedriftsbesøk der de får høre hva bedriftene ser etter når de ansetter folk. Ida Vassmo Andersen, Stor interesse for «Wasted creativity» Tross start midt på dagen, var det fullt hus da NPfu Bergen inviterte Unge i petroleumsbransjen til «Wasted creativity» innovation in Oil & Gas Av BJØRN H. STUEDAL Arrangementet samlet hele 90 påmeldte, som foruten sosialt samvær og god mat fikk servert fire solide foredrag med fokus på innovasjonsevner rettet mot målgruppen «Young Professionals». Det store spørsmålet og røde tråden var «hvordan unge i bransjen kan sette sitt preg på framtidens arbeidsplass». Bransjen vår er i opptur, men vi står og overfor mange strukturelle utfordringer. Vi ønsket derfor å sette fokus på vår evne til innovasjon gjennom et halvdags seminar rettet mot unge engasjerte mennesker i bransjen, forteller prosjektleder i NPF, Mariam Jalal. Det var stor pågang og mange interessante spørsmål til foredragsholderne, da Rystad Energys Erik Wold presenterte «Rikets tilstand sett fra Rystad Energy sitt perspektiv». Han ble etterfulgt av Atle Sundøy fra Inventura, som oppsummert mente at dagens løsninger ikke er gode nok i framtiden, og oppfordret de unge til å øke produktivitet for å opprettholde konkurranseevnen. Omkring i lokalet hadde Innovation Lab, som for øvrig stod for workshopen, satt ut store plakater med «50 phrases that kill creativity». Etter en pause med mat og drikke startet Foto: Dreamstime Innovation Lab sin workshop. Det var mange kreative løsninger på the «Marshmallow experiment». Oppgaven var enkel. I løpet av atten minutter skulle lagene bygge høyeste frittstående konstruksjon, bestående av 20 pinner spaghetti, en meter tape, en meter hyssing, samt en marshmallow. Sistnevnte skulle være på toppen av konstuksjonen. Stikkord for dagen var: Samarbeid mellom bedriftene. Teamwork. Få vurdering av ideer. Foredrag om hvordan bygge bedre nettverk. Gjøre AS Norge bedre. Deretter bar det av gårde til påfølgende middag og konsert med CC Cowboys. ENSIGN Øyvind Kyvik (t. v.) og Øystein Undertun. Foto: BJØRN H. STUEDAL Det er jo vanvittige muligheter her Øyvind Kyvik Oss unge i mellom I en alder av 35 år er Øystein Undertun blitt «for gammel» for jobben som leder av NPfu Bergen. Ti år yngre Øyvind Kyvik er klar til å overta. Begge roser egen bransje for å la de unge slippe til. Øystein Undertun jobber med strategi- og forretningsutvikling i ABB, og Øyvind Kyvik som instrumentingeniør i Aibel. Begge selskapene er store aktører i olje- og gassbransjen. Rett ut i virkeligheten Min første jobb var å lage styringssystemer for kjølekompressorene til Snøhvit i Hammerfest, sier Øystein Undertun. Det er selve hjertet i prosessanlegget, der de tar inn gass og kjøler den ned til LNG. Det blir som et stort kjøleskap for gass, forklarer han. Min første jobb var å installere et prosessanlegg som produserer klor for å drepe bakterier, sier Øyvind Kyvik. Kunden var Statoil og Oseberg feltsenter. Ingeniørene redder verden Begge mener bransjen gir muligheter for de unge. Det er jo vanvittige muligheter her, sier Øyvind Kyvik. Ikke bare innenfor olje og gass, men også med koblingen til fornybarbransjen, sier han. Det er jo ingeniørene som skal redde verden, og du må nesten jobbe i oljebransjen dersom du skal kunne utvikle miljøvennlig teknologi som fører oss videre, sier han. Ja, bransjen er i alle fall ikke så konservativ som jeg trodde da jeg begynte, sier Øystein Undertun. Tiden fra du kommer, til du får prøve deg på store ting, er veldig kort, sier han. Det er som om vi lager nye prototyper NPF Ung eller NPfu er Norsk Petroleumsforenings møteplass for studenter og yngre ansatte i bransjen. Nettverket drives av unge, for unge, og aktivitetene omfatter alt fra foredrag og bedriftspresentasjoner til quiz-kvelder. Målet er å gi de unge bedre nettverk og rekrutteringsmuligheter samt faglig og sosialt påfyll. NPFU samarbeider både med petroleumsbransjen og utdanningsinstitusjoner om aktiviteter. De har egne avdelinger i Trondheim, Bergen, Stavanger, Skagerak og Møre og Romsdal. I flere av de andre lokalavdelingene har representanter for de unge i bransjen plass i lokalavdelingenes ordinære styrer. for alle ting vi skal i gang med, sier Øyvind Kyvik. Utviklingen går fort, og kundene setter stadig nye krav, sier han. Kompetansebygging i Bergen NPFU i Bergen har mellom seks og åtte events i året, med deltakere Her skal de unge få dele sine erfaringer, ideer og tanker og bli kjent med hverandre, sier Øystein Undertun. I tillegg til seminarer som går i dybden, har vi også populære seminarer som gir grunnleggende forståelse. Der stiller vi store, åpne spørsmål som hva er drilling, eller hva er subsea. Du skal ikke måtte kunne alt om boring for å gå på et boreseminar, sier han. Vi har gitt disse seminarene titler som for eksempel «Drilling for dummies», noe som gjør terskelen litt lavere for å delta, sier han. Som ny leder i NPFU i Bergen vil Øyvind Kyvik satse på videreutvikling av kontakten med universitetene. Vi ønsker folk fra universitetene inn i styret, og vi kan tilby dem et nettverk av mennesker som allerede er i oljebransjen, sier han. Hvor jobber så de to «ungdomslederne» selv om ti år? Da er jeg prosjektleder for en ny plattform, sier Øyvind Kyvik. Da har jeg en lederposisjon innenfor utvikling av oljeserviceselskap, sier Øystein Undertun. Da utvikler vi morgendagens teknologier og tjenester. Kanskje har jeg ansvaret for noen av disse selv, sier han. Did you know that Faroe Petroleum is an exploration driven independent oil company with 40 licenses in Norway and is operating 4 of them has production from several oil fields in Norway and in the UK, totalling 8000 barrels per day Novus is our next operated well to be drilled this fall participates in an active drilling program of around 5 wells per year was awarded 8 licenses in the APA round in January 2013, including 3 operatorships has 45 competent and creative employees has offices in Aberdeen, London and new offices in the center of Stavanger employees have fun at work faroe-petroleum.com

7 12 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 13 Ung Energi frokost for framtiden TRE PÅ FROKOSTMØTE 1. Har du deltatt på andre Ung Energi-arrangementer? 2. På hvilken måte var dette frokostmøtet nyttig for deg? Ung Energi er et nettverkstiltak for de unge i bransjen. Gjennom en årlig konferanse og regelmessige frokostmøter knyttes kontakter på tvers av selskaps- og jobbgrenser. Frokostmøtene arrangeres i samarbeid med ulike bedrifter, 27. juni åpnet Technip i Sandvika dørene. Tekst: Monica Isakstuen Det er mange bedrifter som ønsker å være vertskap, men temaet må være interessant for alle, forteller Miriam Jalal, prosjektleder i NPF. I forkant av dette møtet hadde vi fått mange forespørsler om subsea, og slik kom avgjørelsen om å la Technip huse arrangementet. Technip er blant de fem største i verden innen oljeservice, Technip Norge driver utbygging av undervannsfelt på den norske kontinentalsokkelen. Dette er det første frokostmøtet utenfor Stavanger, og på forhånd var det faktisk noen som ringte meg og lurte på hvor i Stavanger Sandvika befinner seg, smiler Jalal da hun Ung Energi er et konsept under NPF-paraplyen som skal tilby de unge i bransjen nettverk og kunnskaper. ønsker deltakerne velkommen litt over åtte. Men heldigvis er de aller fleste kjent med «Subsea Valley», bransjens betegnelse på Østlandets oljeklynge, og da vet man gjerne hvor Sandvika ligger. Denne morgenen har godt over femti deltakere funnet veien til frokost og faglig påfyll. Siden første frokostmøte for fire år siden har møtene rukket å bli veldig populære, det er ikke uvanlig med lange ventelister for å komme med. Tema for dagen er subsea, og Joachim Sverdrup-Thygesen, Lead Engineer i Technip, står klar til å foredra. Mange forbinder gjerne offshoreindustrien med oljeplattformer i Nordsjøen og tilhørende kontorer i Oslo og Stavanger, men denne industrien er veldig mye mer enn dette, sier han. Dersom man tar et dypdykk under havoverflaten, finner man gjerne store, komplekse og høyteknologiske utbygginger som er skapt på bakgrunn av god ingeniørkunst, et komplekst samarbeid mellom en rekke aktører og flere tiår med erfaring og utprøving. Videre går han gjennom et typisk subseaprosjekt og forteller om arbeidsprosessen. Vi har et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø, det er ikke uvanlig at flere tusen hoder involveres i ett prosjekt. Subseanæringen er et relativt lite cluster med en veldig stor verden knyttet til seg. Olje-og gassindustrien byr på spennende jobber med bruk av moderne teknologi. Foto: 2013 Aker Solutions Blazej Jozefiak, Senior Analyst Strategy i Statoil Jeg var på frokostmøte i Stavanger i På slike arrangementer som i dag møter man andre fra samme bransje og bygger nettverk. Jeg ville vite mer om subsea, og synes det var veldig spennende å høre Joachim fortelle om sine egne erfaringer fra arbeidet. Marie Larsen, skadebehandler i MARSH Jeg har tidligere vært på Ung Energi i Stavanger. Ved å komme hit fikk jeg vite mye mer om den tekniske siden av bransjen. Siden jeg er utdannet jurist, hjelper denne typen foredrag meg til å forstå subsea enda bedre. Allis Momonova, Senior Consultant, EY Advisory Jeg har ikke vært på tilsvarende møter før. Det er flott at det finnes slike arrangementer som er rettet mot yngre. For meg som er en del av bransjeteamet for O&G i EY, er det supert å få innsyn i et helt subseaprosjekt, og svært lærerikt å høre om andres erfaringer. NB: Ung Energi-konferansen 2013 arrangeres 21. november i Hall Toll i Stavanger. We want your EXPERTISE JIMMYROYAL.NO, FOTO & LIVBÅT: GODE IDEER. GODT BESKYTTET. Skal du leve av en god idé må du forvalte den godt. Bryn Aarflot er spesialister innen immaterialrett med lang erfaring innen petroleum og offshore. Vi hjelper deg med alt fra kartlegging av muligheter til optimal beskyttelse av oppfinnelser og merkevarer. Explore your opportunities with us at STREET ADDRESS Stortingsgata 8, Oslo PHONE WEB baa.no

8 14 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF 15 Nøkkelen ligger i samarbeid Et internasjonalt miljø: Et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid preger NTNU Petroleum, og et typisk klasserom omfatter 25 nasjonaliteter. Mange kvinnelige studenter: De siste årene har mange jenter søkt seg til petroleumsstudiene ved NTNU. Klassen som ble tatt opp høsten 2013, hadde 45 % jenter. Nært samarbeid med næringen: Instituttet samarbeider med så godt som alle aktører på norsk sokkel, med en strategi for å sikre relevans i utdanningen og forskningen gjennom tilgang til reservoardata, sentrale problemstillinger og gjesteforelesere. Mange av masterstudentene fullfører masteroppgaven i nært samarbeid med et oljeselskap eller en leverandørbedrift. Relevante geologiske feltkurs: Et viktig element i petroleums utdanningen er relevante geologiske feltkurs. I samarbeid med industrien har instituttet utviklet feltkurs på Svalbard, i Pyreneene og England. Moderne teknologi: Instituttet tok i 2006 et inititativ for å etablere et senter for integrerte operasjoner ved NTNU. Sammen med partnerne IFE (Halden) og SINTEF ble det ved NTNU i 2007 etablert et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen integrerte operasjoner. Senteret har i dag 14 olje- og leverandørbedrifter som industripartnere samt forskningspartnerne Forskningsrådet, NTNU, IFE og SINTEF. Moderne teknologi i undervisningen. Studenter bruker Svalbard for å bygge geologisk kunnskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet et ledende miljø for petroleumsrettet forskning og utdanning NTNU Petroleum, S. P. Andersens vei 15A, 7491 Trondheim Tlf.: Faks: E-post: ntnu.no web: Vi var så heldige å ha noen virkelig visjonære politikere her i landet på 1960-tallet og tidlig-70-tallet, som utviklet det vi gjerne kaller «den norske oljemodellen», sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro. Sentralt i modellen står samarbeid mellom myndigheter, oljeselskaper, leverandørindustri og arbeidstakersiden. Også hos oss konkurrerer frittstående selskaper om tildelinger av lisenser og oppdrag. Men for øvrig dreier norsk petroleumsvirksomhet seg i svært stor grad om samarbeid, sier Grethe Moen. Hun er sjef for forvaltningen av statens direkte andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Moen peker på lisensene som et av de viktigste områdene for forretningsmessig samarbeid og utveksling mellom oljeselskapene. Satset på egen kompetanse Norsk oljepolitikk fra tidlig 1970-tallet bestemte at verdiene skulle komme nasjonen til gode. Oppbygging av norsk kompetanse var viktig, samtidig som norsk sokkel skulle være attraktiv for utenlandske selskap. Den nye oljenasjonen trengte kunnskap og erfaring fra de store oljeselskapene. I tillegg til et mangfold av erfaring og teknologi, førte samarbeidet i lisensene til betydelig overføring av kompetanse fra de internasjonale til de nye norske oljeselskapene, Saga, Hydro og Statoil. Vi bygget også opp kompetansen vi trengte gjennom et eget utdannelsessystem, bl.a. ved tidligere NTH, i stedet for å måtte sende alle studentene til utlandet, forklarer Moen. Vi har vært en pådriver for mer effektiv drift gjennom bedre integrering av operasjoner mellom hav og land, og vi har i stadig sterkere grad presset på for å øke antall produksjonsbrønner per år, noe som er det viktigste tiltaket for økt utvinning på modne felt, sier Moen. Økt utvinning fra modne felt er en av hennes hjertesaker. Moen vil at Norge skal lære av britisk sokkel som ligger ti år foran Norge i modning. Av 43 felt som britene i 1997 trodde skulle vært stengt ned i 2007, produserer 40 enda og de fleste av dem vil være i produksjon også i Moen mener høy oljepris er en del av forklaringen. Hun mener også betydningen av å opprettholde teknisk integritet, altså holde anleggene i god stand, er viktig lærdom som kan hentes over til norsk sokkel. Det er viktig å holde høy produksjonseffektivitet eller regularitet, og ikke minst kostnadskontroll. Britene har også erfart at det trengs pådriv for å bore flere produksjonsbrønner per år. En siste suksessfaktor Moen tar med, er å legge strategier for innfasing av olje- og gass som befinner seg nær eksisterende plattformer. Bedre prognoser Grethe Moen etterlyser fortsatt mer arbeid mot modne felt, fordi beslutninger må tas mens produksjonen og inntektene fortsatt kan forsvare til dels store investeringer. Hun mener mangelfullt forarbeid- og utilstrekkelige analyser og modeller- kan bidra til at de riktige investeringene ikke blir tatt. Det kan forkorte levetiden på felt, og føre til at ressurser som kunne vært lønnsomme, blir liggende i bakken. Moen mener det er viktig for framtidig feltutbygging å trekke inn erfaring og lærdom fra hele levetiden til eksisterende felt, når man planlegger nye utbygginger. Det må til for å kunne realisere feltenes hele potensiale, påpeker Moen, og avslutter med et sitat fra Peer Gynt. «Tenke det, ønske det og ville det med, men gjøre det?» Jeg sier let s just do it! En hjertesak Petoro har som hovedoppgave å maksimere den økonomiske verdiskaping fra statens direkte eierandeler på sokkelen. Selskapet opererer ikke som mange av de andre partene i lisensene i utlandet. Det kan gi ulike prioriteringer når tiltak skal settes i verk. Petoro as er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Norsk sokkel er et av de travleste områdene i verden, sier adm.dir. Grethe Moen i Petoro. Seksti prosent av offshoremarkedet dreier seg om felt i drift, som fortjener mer oppmerksomhet, sier hun. Foto: BJØRN H. STUEDAL Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av Norges største cruisehavner og Nord-Norges største logistikknutepunkt. Vi skal være den foretrukne havn for petroleumsindustrien i nord. Velkommen til oss! Vi gleder oss til å utvikle næringen videre sammen med dere, sa Høyres Siri Meling under årets konferanse for Offshore drift og vedlikehold (ODV). Foto: BJØRN H. STUEDAL Bør få mer ut av oljen Petroleumsbransjen er bærebjelken i norsk økonomi og vil være det i mange år framover, sa Siri Meling, stortingsrepresentant for Høyre. Hun presenterte en politisk ønskeliste fra regjeringen under Offshore drift og vedlikehold (odv) i Bergen 15. oktober. Vi skal opprettholde produksjonsvolum og aktivitetsnivå, vi skal ha ringvirkninger på land, og petroleumssektoren skal ikke være kostnadsdrivende og skape todeling i norsk økonomi, sa Meling. Lengre levetid Norsk Petroleumsforenings ODV-konferanse presenterte et program som ønsket å formidle visjoner om framtidens utfordringer og muligheter for næringen. Selv om foredragsholderne hadde ulike utgangspunkt, hadde alle ett felles mål. De ønsket å bidra til at Norge får mest mulig ut av aktivitetsnivået på norsk sokkel. Selv om Norge har en høy utvinningsgrad av feltene på prosent, ligger halvparten av ressursene i dag igjen i reservoarene. Dette er store ressurser, som representerer store muligheter for forskningen og leverandørindustrien, sa Meling. Dette krever økt satsing, forskning og økt teknisk utvikling, sa hun. Økt konkurransekraft Siri Meling trakk også fram regjeringserklæringens punkt om skatt på petroleumsnæringen. Skatt er det sterkeste virkemiddelet vi har. Derfor må vi rigge endringene slik at vi får de resultatene vi ønsker, som økt utvinning av eksisterende felt, sa hun. Og trakk i sitt foredrag også fram regjeringsplattformens fokus på økt konkurransekraft for norske arbeidsplasser. Vi må møte konkurransen i en globalisert verden. Det betyr at vi må sørge for bedre skoler, holde fokus på kostnadsutvikling og dempe kostnadsveksten på sokkelen, sa hun.

9 Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF Vi ser mulighetene We see the possibilities Vi arbeider for å utvikle ressurser på måter som gir økonomisk fremgang, økt sosial velvære samt et godt miljø for nåtid og fremtid. Finn ut mer på suncor.com. Working to develop resources in ways that deliver economic prosperity, improved social well-being and a healthy environment for today and tomorrow. Learn more at suncor.com. Suncor Energy NPF in Dagens Næringsliv, 4C, no bleeds, 246mm x 355mm FINAL ART 2013 Abio

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

PETORO PERSPEKTIV 2014

PETORO PERSPEKTIV 2014 Et annonsebilag utgitt av Petoro, distribuert med Dagens Næringsliv i august 2014 og på ONS 2014 PETORO PERSPEKTIV 2014 Tord Lien forventer kostnadseffektivitet side 22 23 Johan Sverdrup revitaliserer

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2011-18. årgang Full oversikt hos Navitas Network Samler leverandørkontraktene på ett sted. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2012-19. årgang Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Innføring i kontraktenes irrganger LEDER: Let under lavaen! Hva kan

Detaljer

Slik blir oljeveksten

Slik blir oljeveksten Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 7 2012 årgang 19 Stort temanummer Slik blir oljeveksten Dersom olje- og gassindustriens spådommer slår til og veksten i eksporten fortsetter, kan det bety 75.000 flere

Detaljer

Presenterer. Utvid Din Horisont

Presenterer. Utvid Din Horisont Cover.indd 1 8/24/11 3:38 PM Presenterer Utvid Din Horisont Karrieredagen 2011 1 Karrieredagen Karrieredagansvarlig: Merethe Greva Styreleder: Bernt Tore Meling Karrieredagkatalogen 2 Velkommen til Karrieredagen

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon

Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon annonsebilag Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon Er du fremdeles nysgjerrig, kreativ og ambisiøs? Vi trenger flere lagspillere som skal være med å

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

BEYOND EXPECTATIONS. Fremtidens jaktmarker. Et rør under nordlyset. Brasil: Søtt, salt og fristende

BEYOND EXPECTATIONS. Fremtidens jaktmarker. Et rør under nordlyset. Brasil: Søtt, salt og fristende petro Norsk olje- og gassindustri i fokus utgave 5/2011 www.petro.no www.oilinfo.no Brasil: Søtt, salt og fristende Brasil er i ferd med å bli verdens største, mest attraktive og utfordrende offshoremarked,

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

KILDEN 2 3. Tekst: Jostein Soland Tegning: Bjørn Helgøy

KILDEN 2 3. Tekst: Jostein Soland Tegning: Bjørn Helgøy 06 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Energi Norge og Stavanger har en gyllen anledning til å profilere seg som energinasjon og som energihovedstad. Vi står overfor en mulighet som

Detaljer

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13 Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Dagens Næringsliv februar 2014. og mangfoldig region Osloregionen er et kraftsenter for kunnskapsintensive

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19 info www.bergen-chamber.no 02 NR.2 2007 Subsea- og energibyen Bergen VILVITE tar form Trådløs by Bergen? Engasjert lagspiller Våkn opp folkens! side 10 side 13 side 14 side 19 leder Helge S. Dyrnes Som

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer