RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept fra Snillfjord Kommune Nr 04/ års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke"

Transkript

1 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 146 sept fra Snillfjord Kommune Nr 04/ års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke Bakerst f v: Egil Volden, Kollbjørn Hafsmo, Alma (Volden) Skjølberg og Erling Berdal Forran f v: Oddvar Forren, og Mary (Dalsaune) Kvarme og Kari Johanne (Selnes) Braun Disse var ikke tilstede: John Skårild, Einar Venn, Jorun Snildal Alseth Av konfirmantene var disse døde: Ingar Eilif Berdal, Odd Gunnar Aune og John Snildalsli Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Redaktør: Torill Sveen Volden. Opplag ca. 650 stk. Adresse: Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. Tlf , fax , bankgiro: e-post: Hjemmeside Organisasjonsnummer: Rådhusposten trykkes på kommunens kopimaskin og sendes alle husstander i kommunen. Påskenummeret sendes også alle med fritidseiendom i kommunen.

2 2 Åpningstider og telefonnr. Mandag fredag kl. 08.oo Kommunens tlf Legekontoret tlf Legevakt tlf (kl oo) Akutt hjelp/ulykker 113 Brann 110 Politi 112 SKOLER / BARNEHAGER: Krokstadøra oppvekstsenter, lærerværelset Barnehagen - Krokstadøra Vågan oppvekstsenter Barnehagen - Vågan Ven oppvekstsenter Barnehagen - Ven Snillfjord folkebibliotek hovedbiblioteket tlf Snillfjord Omsorgsenter Tlf Snillfjord trygd åpningstid Rådhuset, Krokstadøra torsdager kl 09.oo tlf (Hemne alle dager tlf )

3 3 FRA ORDFØRER VEILEDENDE MØTEPLAN videre i 2. halvår 2008 Kommunestyret: torsdag 25. september torsdag 30.oktober torsdag 18. desember Formannskap / Administrasjonsutvalg: Tirsdager: 23. september 14. oktober 11. november, 18. november 02. desember Arbeidsmiljøutvalg: Tirsdager: 18. november Komite I: Tirsdager: 07. okt. og Mandag 01. desember Komite II: Torsdag: 09. okt og Onsdag 03. desember Hei! Ja, da har høsten kommet og med den jakta for alle som er interessert i det. På den politiske arena starter budsjettprosessen, som også i år vil bli krevende. Tallene for hva vi har å rutte med til neste år vil bli presentert i statsbudsjettet som blir framlagt den 7. oktober. Av andre saker legger komiteen for Framtidas skole fram sin innstilling for kommunestyret den 25. september. Der vil det bli tatt stilling til hva som skal gjøres med skole for Vågan krets og likedann trinn 2 rehabilitering på Aa. Selskapene som har meldt sin interesse for vindkraft har startet med reguleringsarbeider og konsekvensanalyser. En vil tro at til neste høst vil dette arbeidet være ferdig slik at saken om ja eller nei til vindkraft kommer opp til behandling. Videre arbeides det med å etablere ett næringsområde ved Djupdalshaugan i Snilldalen. Dette arbeidet er kommet så langt at det snart settes i gang regulering av arbeidet. Det er å håpe at man etter hvert vil få etablering av industri på området. Jeg ønsker dere en fin høst. Med vennlig hilsen John Lernes

4 4 Snillfjord kommunestyre, møte 25. september 2008 Saknr arkivsaknr. Tittel 57/08 07/457 Fremtidens skole SAKSLISTE 58/08 07/183 Felles legevakt for Orkdalsregionen vedtekter 59/08 08/420 Kulturminneåret /08 08/506 Stemmerett for 16-åringer 61/08 08/717 IKA Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS valg av Vararepresentant til representantskapet 62/08 08/841 Eiendomsskatt på verker og bruk utredning 63/08 08/956 Økonomiplan Psykisk helsearbeid 64/08 08/1020 Søknad om utviklingstilskudd til hovedprosjekt Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse (IMH) 65/08 08/1037 Nettregionene E-demokrati i Snillfjord kommune 66/08 08/1171 Valg av møtefullmektig i Forliksrådet 67/08 08/1154 Valg av Skattetakstnemnd Valgperioden /08 08/1155 Valg av overskattetakstnemnd valgperioden /08 07/832 Reguleringsplan for Stranden, gnr 4 bnr 40 og 51 m. fl. egengodkjenning 70/08 08/988 Allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune 71/08 08/1209 Referater til kommunestyremøtet 25. september 2008 I tillegg til ovenstående saksliste vil det komme to saker fra formannskapet : F-sak 54/08 og 169/08. Saksframlegg til disse sakene, jfr. utsending til formannskapet. Saksprotokoller fra formannskapet for nevnte saker, vil bli utdelt på kommunestyremøtet. Krokstadøra, 17. september 2008 John Lernes ordfører

5 5 FRA SERVICEKONTOR Distribusjon av Rådhusposten Fra og med dette nummeret vil statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre som tidligere har fått Rådhusposten tilsendt gratis ikke få tilsendt papirutgave. Informasjon om dette er gitt i tidligere utgitte nummer. Rådhusposten utgis i hovedsak i forkant av kommunestyremøter og kan leses på kommunens hjemmeside. Dersom det blant kommunens husstander er noen som ønsker å spare miljøet for papirbruk og lese Rådhusposten fra kommunens hjemmeside ber vi om at det blir gitt melding til servicekontoret på tlf eller på e-post til Jeg er en mobiltelefon som noen har lagt i en trimkasse ved Langtjønna i Ytre Snillfjord. Hvordan slektsnummer og ytre pynt jeg har vet du som har mistet meg. Vil du at jeg skal komme hjem igjen? Hvis ja - lån deg en telefon og ring til Anne Marie som har tlf.nr Hilsen Sony Erikson Svømmehallen / FOLKEBADET FOLKEBAD høsten 2008 Velkommen til ny badesesong innendørs. Folkebadet åpner for høsten tirsdag den 14.oktober. Åpningstider: tirsdag fredag Kl småbarnsvømming u/skolepliktig alder m/foresatte kl folkebad kl folkebad kl folkebad kl folkebad Siste åpningsdag før jul blir fredag 12. desember.

6 6 SØR-TRØNDELAG Informasjon Ungdommens kulturmønstring er det største kulturarrangementet for ungdom i aldersgruppen år. Den lokale mønstringen gjennomføres i løpet av januar måned i vår kommune. Fra dette arrangementet blir det valgt ut deltakere fra scenekunst, utstillinger og film/video, men nå må deltakerne være i aldersgruppen år for å delta på fylkesmønstringa. Herfra blir det igjen valgt ut deltakere som går videre til landsmønstringa i Trondheim. To ganger tidligere har ungdommer fra vår kommune gått helt til landsmønstringa. Av påmeldte grupper i de forskjellige kunstformene må minst halvparten være innenfor den aldersbestemte gruppen. F.eks på lokalmønstringa: 1 deltaker på under 10 år, 2 deltakere mellom 10 og 20 år og en deltaker over 20 år. Det samme gjelder for de som blir tatt ut til fylkesmønstringa: 2 deltakere innenfor den aldersbestemte gruppen år og 2 i andre aldere. Melder du deg på alene er det kun din egen alder som teller. Vi trenger dere unge til å gjennomføre den lokale UKM-kvelden. Her kommer eksempler på noen sjangre og aktiviteter: Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, husflid, musikk, teater, dans, nysirkus, stand-up, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, design, internettredaksjon, sceneteknikk, arrangements- produksjon, programledelse og matkultur. Matkultur har ikke vært forsøkt i vår kommune tidligere, men er det ønskelig for eksempel med kokkekamp ber vi om at dere som har lyst til dette gir oss litt ekstra tid for tilrettelegging. Ønsker noen mer info om matkultur ta kontakt med Torill i resepsjonen. Hvert innslag på mønstringene skal ikke overskride 5 min for sceneinnslag og 5 min på film/video. Hver deltaker kan delta med flere innslag/forskjellige sjangre. Deltakerne må ha tilhørighet til kommunen, enten ved å være bosatt eller gå på skole der. I grupper som deltar må minst en deltaker ha slik tilhørighet. Deltakere/grupper som har slik tilhørighet til flere kommuner kan delta på flere mønstringer, men da må arrangørene få beskjed om dette. Deltakerne kan ikke sendes videre fra mer enn en mønstring og kommunen må da godta at disse deltakerne representerer kommunen videre i systemet. Blir en gruppe sendt videre fra ett mønstringsarrangement kan denne ikke skifte besetning før fylkesmønstringa. (ved flytting, sykdom eller lignende kan dette fravikes.) Til dere ungdommer i Snillfjord - vi vet at dere holder på med mye forskjellig og spennende ting - så vår oppfordring er: MELD DERE PÅ UKM det er både moro og lærerikt! Nå har et nytt skoleår starta og flere av dere vil treffe nye venner kanskje kan dere delta på UKM sammen også. Dere kan gå inn på nettstedet - her vil dere også kunne melde dere på. Påmeldingssiden blir lagt ut fra sentralt hold senere i høst. Velkommen til UKM Fylkesmønstringa blir i Hemne i Vi forutsetter at foresatte til de som melder seg på, og som går videre til fylkes-mønstringa i Hemne, kan være ledere for vår gruppe med ungdommer.

7 7 BIBLIOTEKET Folkebiblioteket på Krokstadøra Hei alle innbyggere i Snillfjord. Her kommer noen ord fra den nye biblioteksjefen. Jeg heter Marc Drees og er lærer på Aa skole pluss at jeg skal være på biblioteket 2 dager i uka. Åpningstiden blir Mandager: 10.oo - 17.oo og Torsdager : 12.oo 18.oo Jeg har allerede oppdaget at det er mange bibliotekbøker rundt om i hjemmene og mange har vært borte fra biblioteket lenge. Fint om du/dere kan levere dem tilbake da kan også andre få glede av dem. BIBLIOTEKBUSSEN KOMMER TIL VÅGAN Nå vil bibliotekbussen få et stopp på Vågan oppvekstsenter. Alle som har lyst kan komme og låne bøker fra denne. Bussen stopper ved Vågan oppvekstsenter kl oo på følgende dager: 10.september 22. oktober 19. november og 10. desember I tillegg minner vi om at bibliotekfilialen på Vågan er betjent av Stine og følger skoleruta. Åpningstid - fredager i tiden Bibliotekfilialen i Ven flerbrukshus åpningstider: Klokka 13.oo -14.oo og 17.oo 18.oo på mandager. følger skoleruta og Liv Greta har Høsten er lesetid. Det skjer mye i hovedbiblioteket. Vi har laget en ønskeliste hvor vi noterer ønsker om nyttig litteratur eller aktuelle bøker som det er mye snakk om i media som.f.eks half brødre eller Mors og fars historie. På kvelden serveres te/kaffe. Vi planlegger en filmkveld til høsten med aktuell film. Datoen blir annonsert på kommunes internettside og i RP dersom det passer slik). Vi har nå bestilt nye PC-spill for unge og voksne og nye barneleker for de yngste som besøker biblioteket. Hvis noen er interessert i å lære seg Spansk, Tysk, Fransk eller Engelsk så skal vi har språkkurs via CDrom og bøker i løpe av høsten. Fra oktober finnes også nye aktuelle tidsskrifter + avisa (fisk, jakt, kunst og kultur). Vi tilbyr rimelig salg av gamle bøker og DVDer (5-10 kr). Hvis du har gamle filmer som er OK - og som du ikke bruker lenger kan de leveres på biblioteket da vil andre også få glede av dem. Håper at det blir mange som finner veien til biblioteket i åpningstiden. Jeg ønsker både store og små velkommen. Hilsen Marc

8 8 SMYKKER - PRISENDRINGER for smykker fra Snillfjord pr Snillfjordserien Smykkene er laget som en etterligning av den såkalte HEMNSKJELSKATTEN. (Vist i glassmonteren på rådhuset) I vikingetiden (900-tallet) ble det nedgravd en kostelig skatt på øya Hemnskjel. Det var en armring av 82,4 gram gull og en halsring (klave) av 550 gram sølv. De er flettet av metall-tråder. Gullet er fra Middelhavsområdet, mens sølvet er fra arabernes gruve i Sentral-Asia. Ringene er laget i Norge eller Norden, men forbildet er ukjent. Funnet i 1951 på Vollan, Hemnskjel i Snillfjord kommune. Funnet oppbevares på Vitenskapsmuseet i Trondheim Smykkeserien selges flg. steder: - Gullsmed Morken, Trondheim (som lager disse for oss) - Servicekontoret, Rådhuset, Snillfjord kommune Priser pr oppgitt fra Morken (gullsmeden regulerte prisene pr. febr. -08): Stor brosje i sølv kr 700 Ørepynt - pr par kr 685 Lita jakkenål i sølv(brosje) kr 550 Stangnål i sølv kr 580 Lite anheng m/kjede kr 580 Slipsnål i sølv kr 700 Mansjettknapper (2 stk) kr 1075 Nå har vi også fått laget ørepynt for de som ikke har hull i ørene: Pris pr. par kr 835. JAMTØYA Nå nærmer tiden seg da flytebrygga blir tatt opp for i år. Den kommunale flytebrygga ligger ute i perioden primo mai til primo oktober. Dersom du har vært bruker av Jamtøya friluftslivsområde i 2008 tar vi gjerne mot både positive og negative tilbakemeldinger. Gjesteboka blir også tatt inn og gjennomgått for å se om noen har skrevet inn meldinger der. Vil du gi tilbakelding kan du sende dem på e-post til som vanlig post til Snillfjord kommune og merke konvolutten Jamtøya eller ta en telefon til sentralbordet.

9 9 TV-aksjonen I år går hjelpa til Blå Kors både i innland og utland. Her i kommunen vil bøssebærere komme på besøk søndag den 19. oktober. Ta godt i mot dem. TV-aksjonens høye beskytter er H.M.K. Harald 5. Med i den lokale komiteen er: Leder: ordfører John Lernes Komite: Formannskapet Blå kors hjelper rusmisbrukere og deres familier over hele verden og vet at det er mange barn som føler seg alene i en hverdag preget av rus. TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. Mennesker som sliter skal ikke være en kasteball mellom fagfolk. I Blå kors strekker vi oss etter å virkeliggjøre dette i alt vårt arbeid og i alle prosjekter som TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe oss å realisere. FRA HELSE INFO FRA LEGEKONTORET. Snillfjord Legekontor er som hovedregel åpnet mandag til torsdag Fredager er legekontoret kun betjent via telefon. Ring før alle besøk på legekontoret så er du sikker på å få hjelp. For timebestilling ring Ønsker du å snakke med legen? Dr. Jimmy Wikell har telefontid mandag torsdag mellom For øyeblikkelig hjelp ring eller 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon Med vennlig hilsen Legekontoret. FRA TANNLEGEN KONTORDAGER PÅ KROKSTADØRA Veiledende oversikt for resten av høsten 2008: Torsdag 2. okt. tannlege T Vavik Onsdag 5. nov. tannlege T Vavik Tirsdag 21. okt tannlege J K Bensch Tlf alle dager: (Hemne) Tlf her:

10 10 FRA PSYKISK HELSEARBEID I sommer har vi vært så heldig at vi har hatt anledning til å arrangere to turer for barn og unge. Dette har vi kalt sommer i Snillfjord. 4. juli var vi med Viggo Senior på fisketur. Det var 14 stk som deltok på denne turen. Dette var på en av de varmeste dagene i sommer, så vi kunne ikke ha vært på en bedre plass. 12. august var vi i Oppdal og raftet på Driva. Her var det 19 stk som deltok. Dette var en opplevelse for alle sammen! Vi vil her takke alle som har bidratt til at vi har hatt supre turer. Vi takker skipper Martin Klungervik, Mona Myren (som stilte som leder på båtturen), Ola Krokstad og Birgitte Berg fra Snillfjord Ungdomslag som stilte opp på rafting. Vi takker Tine, Meny Orkanger og Coop Marked Krokstadøra som bidro så vi fikk spandere mat og drikke på turene. Imsterfjorden og Vingvågen sanitetsforening og Snillfjord helselag har også støttet oss. Vi syns vi har vært heldige som har fått arrangere disse turene, det har vært kjempegøy å ha med en så fin gjeng ungdommer på tur! En liten overraskelse til slutt: fredag 10. oktober (høstferien) arrangerer vi tur til Heimdal der vi skal kjøre gokart!! Alle fra klasse vil få egen invitasjon om dette. Vi gleder oss! Anne Marit Slørdal Røvik Bente Mostue FRA SNILLFJORD OMSORGSSSENTER Etter at Ljiljana sluttet i juni som Pleie og Omsorgsleder, er Anita Hafsmo i midlertidig ansatt i denne stillingen og Heidi Pettersen er nå fungerende avdeligsleder ved Snillfjord omsorgsenter. Nå har vi tilbakelagt en varm og rolig sommer ved Omsorgssenteret. Ansatte innen helse har hatt en 4ukers velfortjent ferie i sommer og takk til flinke ferievikarer som har gjort dette mulig. Vi har hatt noen gamle utemøbler tidligere, men midt i ferieavviklinga fikk vi nye. Dette takket være vår gavekonto. En hjertelig takk til alle som har gitt til vår gavekonto. Uten pengene har det vært vanskelig og fått gjort disse innkjøpene.

11 11 Vi vil ønske Birgitte Berg hjertelig velkommen til oss som autorisert sykepleier i full stilling. Hun ble ferdig utdannet våren 2008 og starta hos oss Velkommen skal du være! PÅ TUR MED THAMSHAVNBANEN. Den 28.august var det duket for årets utflukt for beboere og betjening på Snillfjord Omsorgsenter. I år gikk turen til Fannrem, der vi tok Thamshavnbanen til Løkken. Vi var 28 stk som dro på tur, i alderen år. Etter en guidet tur på toget mellom Fannrem og Løkken, ankom vi Bergmannskroa der vi fikk servert deilige elgkarbonader, og kaffe og bløtkake. Mens vi var der fikk vi besøk av Arve Slørdahl, utflytta Slørdaling,og varaordfører i Meldal som fortalte litt om Bergmannskroa. De som ønsket det kunne ta en tur på Orkla Industrimuseum der bl.a kongevogna er utstilt. De som ville kunne sitte og ta livet med ro i koselige omgivelser. Været kunne vært bedre, det høljregnet hele dagen - men vi tilbrakte dagen innomhus og hadde det som plommen i egget. På Omsorgsenteret har vi en uhøytidelig konkurranse i hvem som skriver navnet sitt flest ganger i trimbøkene som fins rundt huset. Det ble premiering av dette under kaffen - trimmerne fikk en rose hver - både de som hadde gått regelmessig, og de som ikke kunne skjønne at de hadde gått i det hele tatt. Etterhvert var det tid for å dra tilbake til Snillfjord etter en flott dag på tur! Inntrykket etter turen er at det var en fin dag - med passe lengde på turen. Tusen takk til alle som var med og gjorde turen mulig - takk til Lise Skårild som stod for regien! For alle oss på SOS Anne Marit miljøarbeider

12 12 FRA OPPVEKST SKOLERUTA skoleåret 2008/2009 Inneholder også barnehagens planleggings- og kursdager. Måned Dato Dag Hva skjer? ElevdagerLærerdager August 14. tor Planleggingsdag skole. Barnehagen er åpen 15. fre Skole og barnehage har planlegging. Bhg. stengt. 18. man 1. skoledag September ons Barnehagen har planleggingsdag. Skoledag. Sfo åpen. Oktober man-fre Elevene har fri. Høstferie November 28. fre Skolen har planlegging/kurs. Barnehagen åpen Desember 19. fre Siste skoledag før juleferien Sum høsten , vår Januar 2. fre Planleggings man Første skoledag etter juleferie. Februar man-fre Vinterferie Mars fre Barnehagen har planleggingsdag. Skoledag. Sfo åpen. April man-manpåskeferie tir Første skoledag etter påskeferie. Mai 01. fre Fri. Off. høyti tor Kristi himmelfartsdag. Juni 1. man Fri. 2. pinsedag fre Siste skoledag før sommerferien. 22. man Barnehagen er stengt. Planleggingsdag oppvekstsentra. Sum våren Totalt antall skoledager skoleåret 2008/ Elevene og barnehagebarna har fri på planleggings- og kursdager. For barnehagene: Når elevene på skolen har fri vil barn som følger skoleruta, ha fri. Første åpningsdag i nyttt barnehageår er 1. august.

13 13 All post til Vågan oppvekstsenter SKAL sendes med følgende adresse: Snillfjord kommune Avd. Vågan oppvekstsenter 7257 SNILLFJORD SOMMERAVSLUTNING I KROKSTADØRA BARNEHAGE Eventyrbok: Joakim Valstrand Byggmester Bob-pakke fra Coop avd 18: Jakob Slørdal Tusjer: Eirik Krokstad Smykke/armbånd fra Musbolet: Elisabeth Ramvik Sekk og caps: Eirik Krokstad Dukke/drikkeflaske: Anette Lian Volden 2 dukker: Marius Markahus Pannebånd: Håvard Aksel Sæternes Eventyrbok: Mary og Jan Øyan Gelepenner og penner: Hedda Ellefsen Lys/t-skjorte: Invild Sæternes Pakke overraskelse: Olga og Egil Volden Sekk: Lars Bjørgan Drikkeflaske og blyanter: Egil og Olga Volden Dukke: Reidun Flenstad Bilpakke og sengesett: Linnea Marie Stålvik Søfteland Prinsesseblyanter: Tove Bjerkset 2 dukker: Linnea Marie Stålvik Søfteland Fleecejakke: Gunn Lian Fugløy Nøkkelholder og blyanter: Berit Berbu Smykke: Per Magne Forren Tegneblyanter og nøkkelring: Hilde S Brattset Gavekort Kappahl kr 300: Krogh Heklalue blå: Gunhild Brudeseth Bonvik Dukke: Sylvia Hilde Krogh Caps og pannebånd: Morgan Berg Hagen Rosa heklelue: Torfinn Wahl Blyanter og nøkkelholder: Vigdis Klungervik Eliasfilm: Asbjørn Mjønes Lue og armsvettebånd: Jan Erik Aune Drikkeflaske/mobilholder: Ungene på Myrkleiva: Emil og Anette Caps og sekk: Vigdis Klungervik Det kom inn 3000,- på loddsalget i år. Takk til dere som kjøpte lodd og dere som bidro med gevinster! Pengen går til innkjøp av leker til barnehagen, i samråd med ansatte. Det var en koselig avslutning med koldtbord og underholdning fra barna! Foreldre og barn takker personalet i barnehagen for et fint barnehageår.

14 14 1. klasse ved Krokstadøra oppvekstsenter Skoleåret 2008/ klasse ved Ven oppvekstsenter Her er Jo Helmer Berdal, Andreas Stølan og Amalie Kjøren på sin første skoledag. 1. klasse ved Vågan oppvekstsenter Skoleåret 2008/2009 Har du lyst til å lære å bruke internett? Elever fra 10.klassen på Aa skole vil være til stede på onsdagskafèen: oktober, og 19. november. Alle dagene fra til Ting du kan lære vil bl.a. være: Lese aviser, Sjekke værmelding, Lese kommunens hjemmeside Ellers etter ønske fra dere Dere ønskes hjertelig velkommen av elevene i 10.klasse og lærer Roger Eidsvåg

15 15 OD dag oktober har vi OD-dag (operasjon dagsverk). Dette er arbeidsdag for elevene på klassetrinn. Har du behov for hjelp av elevene denne dagen? Hver bruker betaler kr 200 for hjelp pr. elev på OD-dagen (skoletiden) - ta kontakt med rektor Vigdis tlf eller Anne tlf FRA TEKNISK, NÆRING OG MILJØ KOMMUNEDELPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING I henhold til plan-og bygningslovens 33-2 samt 6 i forskrift om konsekvensutredninger etter plan-og bygningsloven, vedtok Planutvalget i sak 136/08 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for småbåthavner ut til offentlig ettersyn og høring. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33 vedtok planutvalget et midlertidig forbud mot videre utbygging av småbåtanlegg/flytebrygger til planen er ferdigstilt. Eventuelle merknader sendes skriftlig til: eller til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 30. september 2008 FRA ØKONOMI efaktura Nå kan du betale regninger fra Snillfjord kommune (ikke legekontoret) med efaktura. Er du ikke bruker av nettbank eller efaktura i dag, kan du ta kontakt med din bank for å få informasjon om bruk av nettbank og efaktura. For generell informasjon om efaktura se Avtalegiro For å inngå avtalegiro må du kontakte din bank. Du kan også kombinere avtalegiro med efaktura. Kemneren. Wenche S. Vuttudal er nå tilbake på jobb etter fødselspermisjonen. Samarbeidsavtalen om Skatteoppkreverfunksjonen med Hemne kommune opphører Henvendelser rettes igjen til kommunens sentralbord eller direkte på telefon E-post:

16 16. KULTURMIDLER 2008 Vi beklager at kulturmidlene ikke er tildelt ennå. Dette har sin årsak i inhabilitet og stort arbeidspress. Saken vil bli behandlet så snart den har vært ute til høring. Også i år vil det bli en tildeling med søknadsfrist 10. november. For denne tildelingen gjenstår det et lite beløp. Søknader med frist 10. november sendes på vanlig ark eller mail til - søknaden må være begrunnet og vedlagt kalkyle for prosjektet. FRA ANDRE OFFENTLIGE KONTORER Velkommen til høstens gudstjenester i Snillfjord kirke Søndag 21. september kl 11.00: Høymesse med nattverd. Barnas Misjonsdag. Søndag 05. oktober kl 11.00: Familiegudstjeneste med utsending fra NMS. Utdeling av Kirkeboka til 4-åringenene og CD-er til 6-åringene. Høsttakkefest. Kirkekaffe. Foto: Stein Wæge Søndag 19. oktober kl 11.00: Høymesse med nattverd. Offer til TV-aksjon Søndag 02. november kl 11.00: Søndag 16. november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste Høymesse med nattverd ved? Snillfjordkoret deltar og Vi minnes de døde. Søndag 30. november kl Søndag 14. desember kl 15.00: Lysmesse med konfirmantene. Vi synger julen inn med lokale sangere og musikere.

17 17 SAMLIVSKURSET PREP PREP er altså først og fremst for dem som ønsker nye perspektiver på forholdet. Par som ikke har vært sammen så lenge kan få hjelp til å etablere gode kommunikasjonsvaner tidlig. Par som har levd sammen en stund kan få hjelp til å bryte med dårlige mønstre og styrke det som er godt. Godkjente kursledere: Kirsti Kristiansen, Diakon og sykepleier og Sverre Solberg, Psykisk helsearbeid i Orkdal kommune Når hvor og pris: Kurs 1: september på Søvassli ungdomssenter Pris kr 1600 (pr par for hele helga inkl. alt) Kurs 2: 9. mars og 16. mars (kl 19-22) + lørdag 28. mars (kl ) Orkdal Rådhus Pris kr 400 pr par inkl. kursavgift, kursbok og servering. Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart til: tlf for kurs 1 tlf for kurs 2 FRA LAG OG FORENINGER Takk Sender noen ord om "Grautfesten" som vi hadde i Øytun Det startet kl med vanlig lørdagskafe, og kl startet serveringen av rømmegrøten. Det var en meget vellykket fest, det møtte ca.120 stk. og vi solgte masse grøt kaker og kaffe. Både tombolaen og loddbøkene ble flittig brukt, noe vi er kjempefornøyd med, og vi fikk inn kr ,- Vil med dette takke alle som bidro til og gi oss mange flotte gevinster, alle som jobbet for at hele arrangementet skulle bli bra. Det blir vanskelig å takke hver især derfor håper jeg å nå så mange som mulig på denne måten. Gleder oss allerede til neste års grautfest, det er så moro at det kom så mange, og det gjelder både fastboende og ikke minst alle de som er her i sine fritidsboliger. Velkommen skal dere være neste år. Hemnskjel Vel v/leder Martha Letnes

18 18 Fra Krokstadøra IL arrangerte trenings o-løp 4.2 km 2 km Terje Krokstad Svein joar Slørdal Røvik Nils Olav Volden Wenche Aune Snildalsli John Olav Wuttudal Kristine Berg Mona Nordmo Krokstad May Britt Berg Jan Røvik Bjørn Tore Slørdal Røvik km Gerd Bjørseth Jonas Slørdal Røvik Lars Einar Berg Karstein Slørdal Røvik Odd Skjøtskift Jakob Slørdal Røvik Anne Marit Slørdal Røvik KM i orientering På idrettslagets 8. klubbmesterskap vant Nils Olav Volden for 5. gang vandrepokalen som er satt opp i lengste løype. 4.5 km herrer 4,5 km 16 år Nils Olav Volden Bjørn Tore S Røvik Terje Krokstad Jan Røvik John Olav Wuttudal ,5 km damer Lars Einar Berg 47,24 Mona Nordmo Krokstad Odd Skjøtskift Gerd Bjørseth ,6 km 14 år gutter 1,6 km 14 år jenter Svein Joar S Røvik 11,56 Wenche Aune Snildalsli 14,41 Vegard Berg Wuttudal Kort løype 1,6 km damer Karstein Slørdal Røvik 4,56 Anne Marit S Røvik Jonas Slørdal Røvik 8.48 Sissel Aune Snildalsli Kristine Berg 9.01 May Britt Berg Jakob Slørdal Røvik 11.10

19 19 LISENSKURS MOTOCROSS. Snillfjord motorklubb arrangerer lisenskurs motorcross lørdag 18. og søndag 19. oktober. Dette er et 16-timers kurs med både teori og praksis. Sted for kurset er Snillfjord motorcrossbane / Skogly begge dager. Oppstart klokka med varighet til begge dager. Lørdag er teoridag og det trengs derfor ikke utstyr. Søndag er praksisdag og da må sykkel og påkrevet kjøreutstyr være med. Foresatte som ønsker godkjent lisenskurs må prøve å få lånt utstyr til denne dagen. Kurslærere er Arve Svorkås og Kjetil Eikli fra Orkla Motorklubb. For deltakere som ikke fyller 16 år i løpet av 2008 er det et krav at en foresatt skal delta på kurset. I tillegg må foresatte til deltakeren være medlem i en klubb tilsluttet NMF. Alle som har brukt opp rekrutteringslisensen må gjennomføre dette kurset før neste sesong, ellers blir det ingen kjøring. Kurset koster 350,- pr. deltaker inkl. lunsj begge dager. Foresatte som deltar sammen med barn under 16 år og ikke ønsker lisens betaler bare for mat kr. 100,-. Påmelding gjøres til Jan Rune på eller Vi trenger navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato. Da vi tror det blir stor pågang lønner det seg å melde seg på raskest mulig. Ved eventuelle spørsmål må dere bare ta kontakt. Se også på lisensinfo på hjemmesiden slik at dere vet hvilke lover og regler som gjelder. Med dette vil vi ønske store og små velkommen på lisenskurs! Jan Rune Berdal, leder Kjentmannsrunden september 2008 ble den femte kjentmannsrunden i Snillfjord avslutta. De som har tatt alle postene har vært på 100 forskjellige steder rundt om i kommunen vår. Tradisjonen tro etter en kjentmannsrunde skal vi arrangere Mimrekveld med bilder, sosialt samvær, kaffe og nogo attåt i gym.- salen på Aa skole, Krokstadøra. Det blir fredag den 07. november kl Ny runde blir presentert. Alle som ønsker det er velkomne! Kjentmannsgruppa: Gerd, Magnhild, Marit, Per Åge og Torill

20 20 Program: holdes i Bjørkly Sunde 22. november.kl Premieringer trimkasser Åresalg Loddsalg Kakelotteri Servering ¼ gris trekkes på matbilletten VELKOMMEN du kan ha griseflaks! lørdag 18. oktober kl Åresalg Loddsalg Basarbøker Kakelotteri Bevertning! Alle hjertelig velkommen! Arr.: Åstfjorden UL

21 21 Informasjon fra Snillfjord Ungdomslag FÆST Skogly, Krokstadøra. Lørdag 11. oktober kl Musikk av: SESSION Inngang: Medlem Kr. 180,- Ikke medlem Kr. 200,- For info om buss: se vår hjemmeside! Påmelding på buss: senest 5. oktober. DISKOTEK Rusfritt diskotek i Skogly fredag 3. oktober kl Aldersgruppe: klasse. Det blir musikk samt salg av pizza, brus og godteri. Inngang kr. 50,- ROCKNITE 29. november Sett av 29. november til årets RockNite på Krokstadøra! BASAR Basar arrangeres i Skogly lørdag 15. november kl Åresalg - Lynlotteri - Kakelotteri - Lodd på bok - Salg av kaffe og kaker! Mer informasjon finnes på:

22 22 Velkommen til Mjønes grendahus lørdag 04. oktober 2008 klokka riskremauksjon, kaffe kaker, pølse med brød. saft og brus Loddsalg og åresalg Arr: Åstfjorden Sanitetsforening ABSOLUTT 4H PÅ BLÅTURJ Lørdag 30.august arrangerte vi blåtur for medlemmene i Absolutt 4H. Ingen av medlemmene visste hvor turen ville ende, kun hvor den startet. Selv om det var få som hadde anledning til å delta, så hadde vi som var med en kjempefin tur. Turmålet var Sætergårdstjønna. Vi koste oss med fisking, sosialt samvær og matlaging. Menyen bestod av: Betasuppe laget på stormkjøkken, pizza laget på bål, og banan med sjokolade laget på grill. Vi har hatt nesten alle møter og aktiviteter ute i naturen i år, noe vi alle setter pris på. Ulike matretter på bål er populært, og anbefales på sterkeste. Mat vi har laget ute er: Kanelsnurrer, sjokoladekake i appelsin, pizza, fylte pitabrød, betasuppe og banan med sjokolade. Det er bare fantasien som stopper oss når det gjelder å lage mat på bål. Her kommer et par lettvinte oppskrifter, du kan prøve neste gang du skal ut på tur; Pølsesnadder: En røkt middagspølse snittes på langs. En strimmel med ost puttes i snittet. Utenpå pølsa vikles en tynn skive bacon. Pakkes i folie og stekes på glørne. Egg i konvolutt: Smør en konvolutt innvendig med smør. Slå hull i egget og tøm innholdet i konvolutten. Lim konvolutten igjen, og fest den på en pinne. Hold den så over glørne, til egget er stekt. Vi ønsker alle sammen velkommen til HØSTFEST 29.OKTOBER i Aa skole, kl Absolutt 4H.

23 23 ELDRES DAG Snillfjord eldreråd arrangerer Eldres dag på Omsorgssenteret den 17. oktober kl. 10.oo Program for dagen blir offentliggjort senere ved plakatoppslag. Velkommen. Du kan benytte skolebussen til fra. FRA NÆRINGSLIVET/PRIVATE Hilsen Eldrerådet Behandlinger Tid Kr Ryggmassasje. 30min 230 Mjønesaune Aromatherapy. 60 min 330 Ansiktsbehandling m/massasje. 70 min 330 Hud & Massasje Ansiktsbehandling u/massasje. 50 min 270 Spesial ansiktsbehandling. 80 min 400 Forming av bryn min 60 Farging av bryn. 10 min 110 Farging av vipper min 110 Ekstra ved behandlinger Tid: Kr: Velkommen. Hilsen Håndmassasje min 40 Jorunn Anita Jonli Zhanderhäll Tørr nakkemassasje. 5 min 40 Timebestilling: Hodebunnsmassasje. 15 min 60 mandag-fredag, etter kl Bjørnestegsmassasje (Rygg). 10 min 60 Tlf: Best stasjonen på Krokstadøra PARTNER / LEDER SØKES FOR EV. REÅPNING AV BUTIKK Vi ønsker så snart som mulig å få åpnet stasjonen i vanlig drift med kiosk og varmmat. Har du interesse av å være med å bygge opp dette kan du kontakte Geir Blakstad på tlf Ved Best Krokstadøra kan du benytte følgende kort: BANKKORT: Dine Coop-kunde fordeler får du ved å sette inn Coop-kortet i automaten før du setter inn ditt eget bankkort. STATOIL PERSONKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på STATOIL FIRMAKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på Krokstadøra

24 24 KOMMER TIL KROKSTADØRA MED FORESTILLING MANDAG 22. SEPTEMBER KL. 18.OO Velkommen Program Los Arrietas, Slangemennesket Juma Ponnier Acrobatic Doll The Gautchos Clownen Waldo Kasjmirgeiter Slinky Zoltan og Alexandra Katjas Hola-hoop Jumaeva The Great Samson Se også hjemmesiden: Ønsker du en krøll i luggen eller en stuss i nakken? Ta gjerne kontakt med Sissels salong tlf eller mobil privat: INFO FRA NÆRMILJØSENTRALEN Dersom du ønsker kontakt med Frivillighetsentralen kan du inntil videre ringe styreleder Bjørn Nilsen på tlf

25 25 HVA SKJER i Snillfjord Dato Tid Arrangement Sted oo Cirkus Zorba v/kommunens P-plass oo Rusfritt diskotek for klassinger Skogly, Krokstadøra oo Høstbasar Mjønes grendahus oo Barnas Misjonsdag Familiegudstjeneste Kirken Utdeling av Kirkeboka til 4-åringer og CD til 6-åringer, Høsttakkerfest og kirkekaffe oo Basar Vollan fors.hus, Skårild oo Fest m/ Session Skogly, Krokstadøra oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Eldres dag - se også senere oppslag Omsorgsenteret oo Basar Fjordgløtt, Vågan oo Lisenskurs for Motorcross Motorcrossbanen oo Lisenskurs for Motorcross Motorcrossbanen TV-aksjonen Blå Kors bøsserbererne kommer hele kommunen oo Høymesse med nattverd. Offer til TV-aksjonen Kirken oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus H - høstfest Aa skole, Krokstadøra OD-dag (Opperasjon dagsverk) oo Allehelgensgudstjeneste. Kirken Snillfjordkoret deltar oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus Mimrekveld Kjentmann Aa skole, Krokstadøra oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Basar Skogly, Krokstadøra oo Høymesse med nattverd Kirken oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Fjordglimt-basar Bjørkly, Sunde oo RockNite m. bl.a. Nullskattesnyterne Lysmesse med konfirmantene Kirken oo Rusfritt julediskotek for klassinger Skogly, Krokstadøra oo Vi synger julen inn Kirken oo Ainndagsfæst med The Hound Dogs Skogly, Krokstadøra

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd.@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, mhl@snillfjord.kommune. økomi Mæhle, Mildrid V. Kommunalsjef, mvm@snillfjord.kommune.

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, økomi Mæhle, Mildrid Værnes Kommunalsjef, personal og organisasjonsutv. Berg, Solveig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO Tider: 06.30 SFO ÅPNER 06.45-07.40 FROKOST 08.00-08.30 UTETID 13.45-15.00 MÅLTID 13.45-15.30 GRUPPEAKTIVITETER 17.00 SFO STENGER Vi på SFO er opptatt av at barna skal få tid

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad Skole

Randaberg Kommune Harestad Skole MØTEREFERAT DRIFTSTYRET VED HARESTAD SKOLE Sted: Kantinen, ungdomstrinnet Møtedato: Tirsdag 2. oktober 2007 Tid: kl. 18.00 FRAMMØTTE Tor Anfinsen Jenny E. Nilssen Anita Rygg Kristin Tøkje Bernt Wold Sindre

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 147 okt. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 05/2008 HØST OVER KROKSTADØRA. Foto: John Øystein Berg

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 147 okt. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 05/2008 HØST OVER KROKSTADØRA. Foto: John Øystein Berg 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 147 okt. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 05/2008 HØST OVER KROKSTADØRA Foto: John Øystein Berg Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2013 Hei alle sammen Takk for et fantastisk år sammen med barna deres. Jeg er så takknemlig for alle de fine stundene jeg har hatt sammen med dem, jeg har blitt glad

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden juni 2014.

Arbeidsplan for Askeladden juni 2014. Arbeidsplan for Askeladden juni 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Samling: Mette Samling: Trond Samling: Mette Samling: Mette Kulturskole 6 år kl 10:35 DUGNAD Varm mat: Fiskeburgere

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

# VI MÅ HA BESKJED MED EN GANG NÅR NOEN HAR VANNKOPPER. DETTE ER SVÆRT VIKTIG PGA ET BARN I BARNEHAGEN MED NEDSATT IMMUNFORSVAR.

# VI MÅ HA BESKJED MED EN GANG NÅR NOEN HAR VANNKOPPER. DETTE ER SVÆRT VIKTIG PGA ET BARN I BARNEHAGEN MED NEDSATT IMMUNFORSVAR. LÅNKENYTT AUGUST-12. VELKOMMEN til et nytt barnehageår! Til dere som er ny i barnehagen, så er Lånkenytt et skriv vi gir ut noen ganger i året. Her skriver vi om ting som skjer på barnehagen. Det er også

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

Min konfirmasjonstid!

Min konfirmasjonstid! Min konfirmasjonstid! Bli kjent-tur! Torsdag 4. september kl. 15-17 Alle konfirmantene møtes i Saksvikskorsen kl. 15.00 etter skolen denne torsdagen som en felles start på konfirmantåret. Sammen skal vi

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer