RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept fra Snillfjord Kommune Nr 04/ års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke"

Transkript

1 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 146 sept fra Snillfjord Kommune Nr 04/ års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke Bakerst f v: Egil Volden, Kollbjørn Hafsmo, Alma (Volden) Skjølberg og Erling Berdal Forran f v: Oddvar Forren, og Mary (Dalsaune) Kvarme og Kari Johanne (Selnes) Braun Disse var ikke tilstede: John Skårild, Einar Venn, Jorun Snildal Alseth Av konfirmantene var disse døde: Ingar Eilif Berdal, Odd Gunnar Aune og John Snildalsli Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Redaktør: Torill Sveen Volden. Opplag ca. 650 stk. Adresse: Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. Tlf , fax , bankgiro: e-post: Hjemmeside Organisasjonsnummer: Rådhusposten trykkes på kommunens kopimaskin og sendes alle husstander i kommunen. Påskenummeret sendes også alle med fritidseiendom i kommunen.

2 2 Åpningstider og telefonnr. Mandag fredag kl. 08.oo Kommunens tlf Legekontoret tlf Legevakt tlf (kl oo) Akutt hjelp/ulykker 113 Brann 110 Politi 112 SKOLER / BARNEHAGER: Krokstadøra oppvekstsenter, lærerværelset Barnehagen - Krokstadøra Vågan oppvekstsenter Barnehagen - Vågan Ven oppvekstsenter Barnehagen - Ven Snillfjord folkebibliotek hovedbiblioteket tlf Snillfjord Omsorgsenter Tlf Snillfjord trygd åpningstid Rådhuset, Krokstadøra torsdager kl 09.oo tlf (Hemne alle dager tlf )

3 3 FRA ORDFØRER VEILEDENDE MØTEPLAN videre i 2. halvår 2008 Kommunestyret: torsdag 25. september torsdag 30.oktober torsdag 18. desember Formannskap / Administrasjonsutvalg: Tirsdager: 23. september 14. oktober 11. november, 18. november 02. desember Arbeidsmiljøutvalg: Tirsdager: 18. november Komite I: Tirsdager: 07. okt. og Mandag 01. desember Komite II: Torsdag: 09. okt og Onsdag 03. desember Hei! Ja, da har høsten kommet og med den jakta for alle som er interessert i det. På den politiske arena starter budsjettprosessen, som også i år vil bli krevende. Tallene for hva vi har å rutte med til neste år vil bli presentert i statsbudsjettet som blir framlagt den 7. oktober. Av andre saker legger komiteen for Framtidas skole fram sin innstilling for kommunestyret den 25. september. Der vil det bli tatt stilling til hva som skal gjøres med skole for Vågan krets og likedann trinn 2 rehabilitering på Aa. Selskapene som har meldt sin interesse for vindkraft har startet med reguleringsarbeider og konsekvensanalyser. En vil tro at til neste høst vil dette arbeidet være ferdig slik at saken om ja eller nei til vindkraft kommer opp til behandling. Videre arbeides det med å etablere ett næringsområde ved Djupdalshaugan i Snilldalen. Dette arbeidet er kommet så langt at det snart settes i gang regulering av arbeidet. Det er å håpe at man etter hvert vil få etablering av industri på området. Jeg ønsker dere en fin høst. Med vennlig hilsen John Lernes

4 4 Snillfjord kommunestyre, møte 25. september 2008 Saknr arkivsaknr. Tittel 57/08 07/457 Fremtidens skole SAKSLISTE 58/08 07/183 Felles legevakt for Orkdalsregionen vedtekter 59/08 08/420 Kulturminneåret /08 08/506 Stemmerett for 16-åringer 61/08 08/717 IKA Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS valg av Vararepresentant til representantskapet 62/08 08/841 Eiendomsskatt på verker og bruk utredning 63/08 08/956 Økonomiplan Psykisk helsearbeid 64/08 08/1020 Søknad om utviklingstilskudd til hovedprosjekt Internasjonalt Miljø for Havbrukskompetanse (IMH) 65/08 08/1037 Nettregionene E-demokrati i Snillfjord kommune 66/08 08/1171 Valg av møtefullmektig i Forliksrådet 67/08 08/1154 Valg av Skattetakstnemnd Valgperioden /08 08/1155 Valg av overskattetakstnemnd valgperioden /08 07/832 Reguleringsplan for Stranden, gnr 4 bnr 40 og 51 m. fl. egengodkjenning 70/08 08/988 Allmenn eiendomsskatt i Snillfjord kommune 71/08 08/1209 Referater til kommunestyremøtet 25. september 2008 I tillegg til ovenstående saksliste vil det komme to saker fra formannskapet : F-sak 54/08 og 169/08. Saksframlegg til disse sakene, jfr. utsending til formannskapet. Saksprotokoller fra formannskapet for nevnte saker, vil bli utdelt på kommunestyremøtet. Krokstadøra, 17. september 2008 John Lernes ordfører

5 5 FRA SERVICEKONTOR Distribusjon av Rådhusposten Fra og med dette nummeret vil statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre som tidligere har fått Rådhusposten tilsendt gratis ikke få tilsendt papirutgave. Informasjon om dette er gitt i tidligere utgitte nummer. Rådhusposten utgis i hovedsak i forkant av kommunestyremøter og kan leses på kommunens hjemmeside. Dersom det blant kommunens husstander er noen som ønsker å spare miljøet for papirbruk og lese Rådhusposten fra kommunens hjemmeside ber vi om at det blir gitt melding til servicekontoret på tlf eller på e-post til Jeg er en mobiltelefon som noen har lagt i en trimkasse ved Langtjønna i Ytre Snillfjord. Hvordan slektsnummer og ytre pynt jeg har vet du som har mistet meg. Vil du at jeg skal komme hjem igjen? Hvis ja - lån deg en telefon og ring til Anne Marie som har tlf.nr Hilsen Sony Erikson Svømmehallen / FOLKEBADET FOLKEBAD høsten 2008 Velkommen til ny badesesong innendørs. Folkebadet åpner for høsten tirsdag den 14.oktober. Åpningstider: tirsdag fredag Kl småbarnsvømming u/skolepliktig alder m/foresatte kl folkebad kl folkebad kl folkebad kl folkebad Siste åpningsdag før jul blir fredag 12. desember.

6 6 SØR-TRØNDELAG Informasjon Ungdommens kulturmønstring er det største kulturarrangementet for ungdom i aldersgruppen år. Den lokale mønstringen gjennomføres i løpet av januar måned i vår kommune. Fra dette arrangementet blir det valgt ut deltakere fra scenekunst, utstillinger og film/video, men nå må deltakerne være i aldersgruppen år for å delta på fylkesmønstringa. Herfra blir det igjen valgt ut deltakere som går videre til landsmønstringa i Trondheim. To ganger tidligere har ungdommer fra vår kommune gått helt til landsmønstringa. Av påmeldte grupper i de forskjellige kunstformene må minst halvparten være innenfor den aldersbestemte gruppen. F.eks på lokalmønstringa: 1 deltaker på under 10 år, 2 deltakere mellom 10 og 20 år og en deltaker over 20 år. Det samme gjelder for de som blir tatt ut til fylkesmønstringa: 2 deltakere innenfor den aldersbestemte gruppen år og 2 i andre aldere. Melder du deg på alene er det kun din egen alder som teller. Vi trenger dere unge til å gjennomføre den lokale UKM-kvelden. Her kommer eksempler på noen sjangre og aktiviteter: Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, husflid, musikk, teater, dans, nysirkus, stand-up, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, design, internettredaksjon, sceneteknikk, arrangements- produksjon, programledelse og matkultur. Matkultur har ikke vært forsøkt i vår kommune tidligere, men er det ønskelig for eksempel med kokkekamp ber vi om at dere som har lyst til dette gir oss litt ekstra tid for tilrettelegging. Ønsker noen mer info om matkultur ta kontakt med Torill i resepsjonen. Hvert innslag på mønstringene skal ikke overskride 5 min for sceneinnslag og 5 min på film/video. Hver deltaker kan delta med flere innslag/forskjellige sjangre. Deltakerne må ha tilhørighet til kommunen, enten ved å være bosatt eller gå på skole der. I grupper som deltar må minst en deltaker ha slik tilhørighet. Deltakere/grupper som har slik tilhørighet til flere kommuner kan delta på flere mønstringer, men da må arrangørene få beskjed om dette. Deltakerne kan ikke sendes videre fra mer enn en mønstring og kommunen må da godta at disse deltakerne representerer kommunen videre i systemet. Blir en gruppe sendt videre fra ett mønstringsarrangement kan denne ikke skifte besetning før fylkesmønstringa. (ved flytting, sykdom eller lignende kan dette fravikes.) Til dere ungdommer i Snillfjord - vi vet at dere holder på med mye forskjellig og spennende ting - så vår oppfordring er: MELD DERE PÅ UKM det er både moro og lærerikt! Nå har et nytt skoleår starta og flere av dere vil treffe nye venner kanskje kan dere delta på UKM sammen også. Dere kan gå inn på nettstedet - her vil dere også kunne melde dere på. Påmeldingssiden blir lagt ut fra sentralt hold senere i høst. Velkommen til UKM Fylkesmønstringa blir i Hemne i Vi forutsetter at foresatte til de som melder seg på, og som går videre til fylkes-mønstringa i Hemne, kan være ledere for vår gruppe med ungdommer.

7 7 BIBLIOTEKET Folkebiblioteket på Krokstadøra Hei alle innbyggere i Snillfjord. Her kommer noen ord fra den nye biblioteksjefen. Jeg heter Marc Drees og er lærer på Aa skole pluss at jeg skal være på biblioteket 2 dager i uka. Åpningstiden blir Mandager: 10.oo - 17.oo og Torsdager : 12.oo 18.oo Jeg har allerede oppdaget at det er mange bibliotekbøker rundt om i hjemmene og mange har vært borte fra biblioteket lenge. Fint om du/dere kan levere dem tilbake da kan også andre få glede av dem. BIBLIOTEKBUSSEN KOMMER TIL VÅGAN Nå vil bibliotekbussen få et stopp på Vågan oppvekstsenter. Alle som har lyst kan komme og låne bøker fra denne. Bussen stopper ved Vågan oppvekstsenter kl oo på følgende dager: 10.september 22. oktober 19. november og 10. desember I tillegg minner vi om at bibliotekfilialen på Vågan er betjent av Stine og følger skoleruta. Åpningstid - fredager i tiden Bibliotekfilialen i Ven flerbrukshus åpningstider: Klokka 13.oo -14.oo og 17.oo 18.oo på mandager. følger skoleruta og Liv Greta har Høsten er lesetid. Det skjer mye i hovedbiblioteket. Vi har laget en ønskeliste hvor vi noterer ønsker om nyttig litteratur eller aktuelle bøker som det er mye snakk om i media som.f.eks half brødre eller Mors og fars historie. På kvelden serveres te/kaffe. Vi planlegger en filmkveld til høsten med aktuell film. Datoen blir annonsert på kommunes internettside og i RP dersom det passer slik). Vi har nå bestilt nye PC-spill for unge og voksne og nye barneleker for de yngste som besøker biblioteket. Hvis noen er interessert i å lære seg Spansk, Tysk, Fransk eller Engelsk så skal vi har språkkurs via CDrom og bøker i løpe av høsten. Fra oktober finnes også nye aktuelle tidsskrifter + avisa (fisk, jakt, kunst og kultur). Vi tilbyr rimelig salg av gamle bøker og DVDer (5-10 kr). Hvis du har gamle filmer som er OK - og som du ikke bruker lenger kan de leveres på biblioteket da vil andre også få glede av dem. Håper at det blir mange som finner veien til biblioteket i åpningstiden. Jeg ønsker både store og små velkommen. Hilsen Marc

8 8 SMYKKER - PRISENDRINGER for smykker fra Snillfjord pr Snillfjordserien Smykkene er laget som en etterligning av den såkalte HEMNSKJELSKATTEN. (Vist i glassmonteren på rådhuset) I vikingetiden (900-tallet) ble det nedgravd en kostelig skatt på øya Hemnskjel. Det var en armring av 82,4 gram gull og en halsring (klave) av 550 gram sølv. De er flettet av metall-tråder. Gullet er fra Middelhavsområdet, mens sølvet er fra arabernes gruve i Sentral-Asia. Ringene er laget i Norge eller Norden, men forbildet er ukjent. Funnet i 1951 på Vollan, Hemnskjel i Snillfjord kommune. Funnet oppbevares på Vitenskapsmuseet i Trondheim Smykkeserien selges flg. steder: - Gullsmed Morken, Trondheim (som lager disse for oss) - Servicekontoret, Rådhuset, Snillfjord kommune Priser pr oppgitt fra Morken (gullsmeden regulerte prisene pr. febr. -08): Stor brosje i sølv kr 700 Ørepynt - pr par kr 685 Lita jakkenål i sølv(brosje) kr 550 Stangnål i sølv kr 580 Lite anheng m/kjede kr 580 Slipsnål i sølv kr 700 Mansjettknapper (2 stk) kr 1075 Nå har vi også fått laget ørepynt for de som ikke har hull i ørene: Pris pr. par kr 835. JAMTØYA Nå nærmer tiden seg da flytebrygga blir tatt opp for i år. Den kommunale flytebrygga ligger ute i perioden primo mai til primo oktober. Dersom du har vært bruker av Jamtøya friluftslivsområde i 2008 tar vi gjerne mot både positive og negative tilbakemeldinger. Gjesteboka blir også tatt inn og gjennomgått for å se om noen har skrevet inn meldinger der. Vil du gi tilbakelding kan du sende dem på e-post til som vanlig post til Snillfjord kommune og merke konvolutten Jamtøya eller ta en telefon til sentralbordet.

9 9 TV-aksjonen I år går hjelpa til Blå Kors både i innland og utland. Her i kommunen vil bøssebærere komme på besøk søndag den 19. oktober. Ta godt i mot dem. TV-aksjonens høye beskytter er H.M.K. Harald 5. Med i den lokale komiteen er: Leder: ordfører John Lernes Komite: Formannskapet Blå kors hjelper rusmisbrukere og deres familier over hele verden og vet at det er mange barn som føler seg alene i en hverdag preget av rus. TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. Mennesker som sliter skal ikke være en kasteball mellom fagfolk. I Blå kors strekker vi oss etter å virkeliggjøre dette i alt vårt arbeid og i alle prosjekter som TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe oss å realisere. FRA HELSE INFO FRA LEGEKONTORET. Snillfjord Legekontor er som hovedregel åpnet mandag til torsdag Fredager er legekontoret kun betjent via telefon. Ring før alle besøk på legekontoret så er du sikker på å få hjelp. For timebestilling ring Ønsker du å snakke med legen? Dr. Jimmy Wikell har telefontid mandag torsdag mellom For øyeblikkelig hjelp ring eller 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon Med vennlig hilsen Legekontoret. FRA TANNLEGEN KONTORDAGER PÅ KROKSTADØRA Veiledende oversikt for resten av høsten 2008: Torsdag 2. okt. tannlege T Vavik Onsdag 5. nov. tannlege T Vavik Tirsdag 21. okt tannlege J K Bensch Tlf alle dager: (Hemne) Tlf her:

10 10 FRA PSYKISK HELSEARBEID I sommer har vi vært så heldig at vi har hatt anledning til å arrangere to turer for barn og unge. Dette har vi kalt sommer i Snillfjord. 4. juli var vi med Viggo Senior på fisketur. Det var 14 stk som deltok på denne turen. Dette var på en av de varmeste dagene i sommer, så vi kunne ikke ha vært på en bedre plass. 12. august var vi i Oppdal og raftet på Driva. Her var det 19 stk som deltok. Dette var en opplevelse for alle sammen! Vi vil her takke alle som har bidratt til at vi har hatt supre turer. Vi takker skipper Martin Klungervik, Mona Myren (som stilte som leder på båtturen), Ola Krokstad og Birgitte Berg fra Snillfjord Ungdomslag som stilte opp på rafting. Vi takker Tine, Meny Orkanger og Coop Marked Krokstadøra som bidro så vi fikk spandere mat og drikke på turene. Imsterfjorden og Vingvågen sanitetsforening og Snillfjord helselag har også støttet oss. Vi syns vi har vært heldige som har fått arrangere disse turene, det har vært kjempegøy å ha med en så fin gjeng ungdommer på tur! En liten overraskelse til slutt: fredag 10. oktober (høstferien) arrangerer vi tur til Heimdal der vi skal kjøre gokart!! Alle fra klasse vil få egen invitasjon om dette. Vi gleder oss! Anne Marit Slørdal Røvik Bente Mostue FRA SNILLFJORD OMSORGSSSENTER Etter at Ljiljana sluttet i juni som Pleie og Omsorgsleder, er Anita Hafsmo i midlertidig ansatt i denne stillingen og Heidi Pettersen er nå fungerende avdeligsleder ved Snillfjord omsorgsenter. Nå har vi tilbakelagt en varm og rolig sommer ved Omsorgssenteret. Ansatte innen helse har hatt en 4ukers velfortjent ferie i sommer og takk til flinke ferievikarer som har gjort dette mulig. Vi har hatt noen gamle utemøbler tidligere, men midt i ferieavviklinga fikk vi nye. Dette takket være vår gavekonto. En hjertelig takk til alle som har gitt til vår gavekonto. Uten pengene har det vært vanskelig og fått gjort disse innkjøpene.

11 11 Vi vil ønske Birgitte Berg hjertelig velkommen til oss som autorisert sykepleier i full stilling. Hun ble ferdig utdannet våren 2008 og starta hos oss Velkommen skal du være! PÅ TUR MED THAMSHAVNBANEN. Den 28.august var det duket for årets utflukt for beboere og betjening på Snillfjord Omsorgsenter. I år gikk turen til Fannrem, der vi tok Thamshavnbanen til Løkken. Vi var 28 stk som dro på tur, i alderen år. Etter en guidet tur på toget mellom Fannrem og Løkken, ankom vi Bergmannskroa der vi fikk servert deilige elgkarbonader, og kaffe og bløtkake. Mens vi var der fikk vi besøk av Arve Slørdahl, utflytta Slørdaling,og varaordfører i Meldal som fortalte litt om Bergmannskroa. De som ønsket det kunne ta en tur på Orkla Industrimuseum der bl.a kongevogna er utstilt. De som ville kunne sitte og ta livet med ro i koselige omgivelser. Været kunne vært bedre, det høljregnet hele dagen - men vi tilbrakte dagen innomhus og hadde det som plommen i egget. På Omsorgsenteret har vi en uhøytidelig konkurranse i hvem som skriver navnet sitt flest ganger i trimbøkene som fins rundt huset. Det ble premiering av dette under kaffen - trimmerne fikk en rose hver - både de som hadde gått regelmessig, og de som ikke kunne skjønne at de hadde gått i det hele tatt. Etterhvert var det tid for å dra tilbake til Snillfjord etter en flott dag på tur! Inntrykket etter turen er at det var en fin dag - med passe lengde på turen. Tusen takk til alle som var med og gjorde turen mulig - takk til Lise Skårild som stod for regien! For alle oss på SOS Anne Marit miljøarbeider

12 12 FRA OPPVEKST SKOLERUTA skoleåret 2008/2009 Inneholder også barnehagens planleggings- og kursdager. Måned Dato Dag Hva skjer? ElevdagerLærerdager August 14. tor Planleggingsdag skole. Barnehagen er åpen 15. fre Skole og barnehage har planlegging. Bhg. stengt. 18. man 1. skoledag September ons Barnehagen har planleggingsdag. Skoledag. Sfo åpen. Oktober man-fre Elevene har fri. Høstferie November 28. fre Skolen har planlegging/kurs. Barnehagen åpen Desember 19. fre Siste skoledag før juleferien Sum høsten , vår Januar 2. fre Planleggings man Første skoledag etter juleferie. Februar man-fre Vinterferie Mars fre Barnehagen har planleggingsdag. Skoledag. Sfo åpen. April man-manpåskeferie tir Første skoledag etter påskeferie. Mai 01. fre Fri. Off. høyti tor Kristi himmelfartsdag. Juni 1. man Fri. 2. pinsedag fre Siste skoledag før sommerferien. 22. man Barnehagen er stengt. Planleggingsdag oppvekstsentra. Sum våren Totalt antall skoledager skoleåret 2008/ Elevene og barnehagebarna har fri på planleggings- og kursdager. For barnehagene: Når elevene på skolen har fri vil barn som følger skoleruta, ha fri. Første åpningsdag i nyttt barnehageår er 1. august.

13 13 All post til Vågan oppvekstsenter SKAL sendes med følgende adresse: Snillfjord kommune Avd. Vågan oppvekstsenter 7257 SNILLFJORD SOMMERAVSLUTNING I KROKSTADØRA BARNEHAGE Eventyrbok: Joakim Valstrand Byggmester Bob-pakke fra Coop avd 18: Jakob Slørdal Tusjer: Eirik Krokstad Smykke/armbånd fra Musbolet: Elisabeth Ramvik Sekk og caps: Eirik Krokstad Dukke/drikkeflaske: Anette Lian Volden 2 dukker: Marius Markahus Pannebånd: Håvard Aksel Sæternes Eventyrbok: Mary og Jan Øyan Gelepenner og penner: Hedda Ellefsen Lys/t-skjorte: Invild Sæternes Pakke overraskelse: Olga og Egil Volden Sekk: Lars Bjørgan Drikkeflaske og blyanter: Egil og Olga Volden Dukke: Reidun Flenstad Bilpakke og sengesett: Linnea Marie Stålvik Søfteland Prinsesseblyanter: Tove Bjerkset 2 dukker: Linnea Marie Stålvik Søfteland Fleecejakke: Gunn Lian Fugløy Nøkkelholder og blyanter: Berit Berbu Smykke: Per Magne Forren Tegneblyanter og nøkkelring: Hilde S Brattset Gavekort Kappahl kr 300: Krogh Heklalue blå: Gunhild Brudeseth Bonvik Dukke: Sylvia Hilde Krogh Caps og pannebånd: Morgan Berg Hagen Rosa heklelue: Torfinn Wahl Blyanter og nøkkelholder: Vigdis Klungervik Eliasfilm: Asbjørn Mjønes Lue og armsvettebånd: Jan Erik Aune Drikkeflaske/mobilholder: Ungene på Myrkleiva: Emil og Anette Caps og sekk: Vigdis Klungervik Det kom inn 3000,- på loddsalget i år. Takk til dere som kjøpte lodd og dere som bidro med gevinster! Pengen går til innkjøp av leker til barnehagen, i samråd med ansatte. Det var en koselig avslutning med koldtbord og underholdning fra barna! Foreldre og barn takker personalet i barnehagen for et fint barnehageår.

14 14 1. klasse ved Krokstadøra oppvekstsenter Skoleåret 2008/ klasse ved Ven oppvekstsenter Her er Jo Helmer Berdal, Andreas Stølan og Amalie Kjøren på sin første skoledag. 1. klasse ved Vågan oppvekstsenter Skoleåret 2008/2009 Har du lyst til å lære å bruke internett? Elever fra 10.klassen på Aa skole vil være til stede på onsdagskafèen: oktober, og 19. november. Alle dagene fra til Ting du kan lære vil bl.a. være: Lese aviser, Sjekke værmelding, Lese kommunens hjemmeside Ellers etter ønske fra dere Dere ønskes hjertelig velkommen av elevene i 10.klasse og lærer Roger Eidsvåg

15 15 OD dag oktober har vi OD-dag (operasjon dagsverk). Dette er arbeidsdag for elevene på klassetrinn. Har du behov for hjelp av elevene denne dagen? Hver bruker betaler kr 200 for hjelp pr. elev på OD-dagen (skoletiden) - ta kontakt med rektor Vigdis tlf eller Anne tlf FRA TEKNISK, NÆRING OG MILJØ KOMMUNEDELPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING I henhold til plan-og bygningslovens 33-2 samt 6 i forskrift om konsekvensutredninger etter plan-og bygningsloven, vedtok Planutvalget i sak 136/08 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for småbåthavner ut til offentlig ettersyn og høring. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33 vedtok planutvalget et midlertidig forbud mot videre utbygging av småbåtanlegg/flytebrygger til planen er ferdigstilt. Eventuelle merknader sendes skriftlig til: eller til Snillfjord kommune, 7257 SNILLFJORD innen 30. september 2008 FRA ØKONOMI efaktura Nå kan du betale regninger fra Snillfjord kommune (ikke legekontoret) med efaktura. Er du ikke bruker av nettbank eller efaktura i dag, kan du ta kontakt med din bank for å få informasjon om bruk av nettbank og efaktura. For generell informasjon om efaktura se Avtalegiro For å inngå avtalegiro må du kontakte din bank. Du kan også kombinere avtalegiro med efaktura. Kemneren. Wenche S. Vuttudal er nå tilbake på jobb etter fødselspermisjonen. Samarbeidsavtalen om Skatteoppkreverfunksjonen med Hemne kommune opphører Henvendelser rettes igjen til kommunens sentralbord eller direkte på telefon E-post:

16 16. KULTURMIDLER 2008 Vi beklager at kulturmidlene ikke er tildelt ennå. Dette har sin årsak i inhabilitet og stort arbeidspress. Saken vil bli behandlet så snart den har vært ute til høring. Også i år vil det bli en tildeling med søknadsfrist 10. november. For denne tildelingen gjenstår det et lite beløp. Søknader med frist 10. november sendes på vanlig ark eller mail til - søknaden må være begrunnet og vedlagt kalkyle for prosjektet. FRA ANDRE OFFENTLIGE KONTORER Velkommen til høstens gudstjenester i Snillfjord kirke Søndag 21. september kl 11.00: Høymesse med nattverd. Barnas Misjonsdag. Søndag 05. oktober kl 11.00: Familiegudstjeneste med utsending fra NMS. Utdeling av Kirkeboka til 4-åringenene og CD-er til 6-åringene. Høsttakkefest. Kirkekaffe. Foto: Stein Wæge Søndag 19. oktober kl 11.00: Høymesse med nattverd. Offer til TV-aksjon Søndag 02. november kl 11.00: Søndag 16. november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste Høymesse med nattverd ved? Snillfjordkoret deltar og Vi minnes de døde. Søndag 30. november kl Søndag 14. desember kl 15.00: Lysmesse med konfirmantene. Vi synger julen inn med lokale sangere og musikere.

17 17 SAMLIVSKURSET PREP PREP er altså først og fremst for dem som ønsker nye perspektiver på forholdet. Par som ikke har vært sammen så lenge kan få hjelp til å etablere gode kommunikasjonsvaner tidlig. Par som har levd sammen en stund kan få hjelp til å bryte med dårlige mønstre og styrke det som er godt. Godkjente kursledere: Kirsti Kristiansen, Diakon og sykepleier og Sverre Solberg, Psykisk helsearbeid i Orkdal kommune Når hvor og pris: Kurs 1: september på Søvassli ungdomssenter Pris kr 1600 (pr par for hele helga inkl. alt) Kurs 2: 9. mars og 16. mars (kl 19-22) + lørdag 28. mars (kl ) Orkdal Rådhus Pris kr 400 pr par inkl. kursavgift, kursbok og servering. Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart til: tlf for kurs 1 tlf for kurs 2 FRA LAG OG FORENINGER Takk Sender noen ord om "Grautfesten" som vi hadde i Øytun Det startet kl med vanlig lørdagskafe, og kl startet serveringen av rømmegrøten. Det var en meget vellykket fest, det møtte ca.120 stk. og vi solgte masse grøt kaker og kaffe. Både tombolaen og loddbøkene ble flittig brukt, noe vi er kjempefornøyd med, og vi fikk inn kr ,- Vil med dette takke alle som bidro til og gi oss mange flotte gevinster, alle som jobbet for at hele arrangementet skulle bli bra. Det blir vanskelig å takke hver især derfor håper jeg å nå så mange som mulig på denne måten. Gleder oss allerede til neste års grautfest, det er så moro at det kom så mange, og det gjelder både fastboende og ikke minst alle de som er her i sine fritidsboliger. Velkommen skal dere være neste år. Hemnskjel Vel v/leder Martha Letnes

18 18 Fra Krokstadøra IL arrangerte trenings o-løp 4.2 km 2 km Terje Krokstad Svein joar Slørdal Røvik Nils Olav Volden Wenche Aune Snildalsli John Olav Wuttudal Kristine Berg Mona Nordmo Krokstad May Britt Berg Jan Røvik Bjørn Tore Slørdal Røvik km Gerd Bjørseth Jonas Slørdal Røvik Lars Einar Berg Karstein Slørdal Røvik Odd Skjøtskift Jakob Slørdal Røvik Anne Marit Slørdal Røvik KM i orientering På idrettslagets 8. klubbmesterskap vant Nils Olav Volden for 5. gang vandrepokalen som er satt opp i lengste løype. 4.5 km herrer 4,5 km 16 år Nils Olav Volden Bjørn Tore S Røvik Terje Krokstad Jan Røvik John Olav Wuttudal ,5 km damer Lars Einar Berg 47,24 Mona Nordmo Krokstad Odd Skjøtskift Gerd Bjørseth ,6 km 14 år gutter 1,6 km 14 år jenter Svein Joar S Røvik 11,56 Wenche Aune Snildalsli 14,41 Vegard Berg Wuttudal Kort løype 1,6 km damer Karstein Slørdal Røvik 4,56 Anne Marit S Røvik Jonas Slørdal Røvik 8.48 Sissel Aune Snildalsli Kristine Berg 9.01 May Britt Berg Jakob Slørdal Røvik 11.10

19 19 LISENSKURS MOTOCROSS. Snillfjord motorklubb arrangerer lisenskurs motorcross lørdag 18. og søndag 19. oktober. Dette er et 16-timers kurs med både teori og praksis. Sted for kurset er Snillfjord motorcrossbane / Skogly begge dager. Oppstart klokka med varighet til begge dager. Lørdag er teoridag og det trengs derfor ikke utstyr. Søndag er praksisdag og da må sykkel og påkrevet kjøreutstyr være med. Foresatte som ønsker godkjent lisenskurs må prøve å få lånt utstyr til denne dagen. Kurslærere er Arve Svorkås og Kjetil Eikli fra Orkla Motorklubb. For deltakere som ikke fyller 16 år i løpet av 2008 er det et krav at en foresatt skal delta på kurset. I tillegg må foresatte til deltakeren være medlem i en klubb tilsluttet NMF. Alle som har brukt opp rekrutteringslisensen må gjennomføre dette kurset før neste sesong, ellers blir det ingen kjøring. Kurset koster 350,- pr. deltaker inkl. lunsj begge dager. Foresatte som deltar sammen med barn under 16 år og ikke ønsker lisens betaler bare for mat kr. 100,-. Påmelding gjøres til Jan Rune på eller Vi trenger navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato. Da vi tror det blir stor pågang lønner det seg å melde seg på raskest mulig. Ved eventuelle spørsmål må dere bare ta kontakt. Se også på lisensinfo på hjemmesiden slik at dere vet hvilke lover og regler som gjelder. Med dette vil vi ønske store og små velkommen på lisenskurs! Jan Rune Berdal, leder Kjentmannsrunden september 2008 ble den femte kjentmannsrunden i Snillfjord avslutta. De som har tatt alle postene har vært på 100 forskjellige steder rundt om i kommunen vår. Tradisjonen tro etter en kjentmannsrunde skal vi arrangere Mimrekveld med bilder, sosialt samvær, kaffe og nogo attåt i gym.- salen på Aa skole, Krokstadøra. Det blir fredag den 07. november kl Ny runde blir presentert. Alle som ønsker det er velkomne! Kjentmannsgruppa: Gerd, Magnhild, Marit, Per Åge og Torill

20 20 Program: holdes i Bjørkly Sunde 22. november.kl Premieringer trimkasser Åresalg Loddsalg Kakelotteri Servering ¼ gris trekkes på matbilletten VELKOMMEN du kan ha griseflaks! lørdag 18. oktober kl Åresalg Loddsalg Basarbøker Kakelotteri Bevertning! Alle hjertelig velkommen! Arr.: Åstfjorden UL

21 21 Informasjon fra Snillfjord Ungdomslag FÆST Skogly, Krokstadøra. Lørdag 11. oktober kl Musikk av: SESSION Inngang: Medlem Kr. 180,- Ikke medlem Kr. 200,- For info om buss: se vår hjemmeside! Påmelding på buss: senest 5. oktober. DISKOTEK Rusfritt diskotek i Skogly fredag 3. oktober kl Aldersgruppe: klasse. Det blir musikk samt salg av pizza, brus og godteri. Inngang kr. 50,- ROCKNITE 29. november Sett av 29. november til årets RockNite på Krokstadøra! BASAR Basar arrangeres i Skogly lørdag 15. november kl Åresalg - Lynlotteri - Kakelotteri - Lodd på bok - Salg av kaffe og kaker! Mer informasjon finnes på:

22 22 Velkommen til Mjønes grendahus lørdag 04. oktober 2008 klokka riskremauksjon, kaffe kaker, pølse med brød. saft og brus Loddsalg og åresalg Arr: Åstfjorden Sanitetsforening ABSOLUTT 4H PÅ BLÅTURJ Lørdag 30.august arrangerte vi blåtur for medlemmene i Absolutt 4H. Ingen av medlemmene visste hvor turen ville ende, kun hvor den startet. Selv om det var få som hadde anledning til å delta, så hadde vi som var med en kjempefin tur. Turmålet var Sætergårdstjønna. Vi koste oss med fisking, sosialt samvær og matlaging. Menyen bestod av: Betasuppe laget på stormkjøkken, pizza laget på bål, og banan med sjokolade laget på grill. Vi har hatt nesten alle møter og aktiviteter ute i naturen i år, noe vi alle setter pris på. Ulike matretter på bål er populært, og anbefales på sterkeste. Mat vi har laget ute er: Kanelsnurrer, sjokoladekake i appelsin, pizza, fylte pitabrød, betasuppe og banan med sjokolade. Det er bare fantasien som stopper oss når det gjelder å lage mat på bål. Her kommer et par lettvinte oppskrifter, du kan prøve neste gang du skal ut på tur; Pølsesnadder: En røkt middagspølse snittes på langs. En strimmel med ost puttes i snittet. Utenpå pølsa vikles en tynn skive bacon. Pakkes i folie og stekes på glørne. Egg i konvolutt: Smør en konvolutt innvendig med smør. Slå hull i egget og tøm innholdet i konvolutten. Lim konvolutten igjen, og fest den på en pinne. Hold den så over glørne, til egget er stekt. Vi ønsker alle sammen velkommen til HØSTFEST 29.OKTOBER i Aa skole, kl Absolutt 4H.

23 23 ELDRES DAG Snillfjord eldreråd arrangerer Eldres dag på Omsorgssenteret den 17. oktober kl. 10.oo Program for dagen blir offentliggjort senere ved plakatoppslag. Velkommen. Du kan benytte skolebussen til fra. FRA NÆRINGSLIVET/PRIVATE Hilsen Eldrerådet Behandlinger Tid Kr Ryggmassasje. 30min 230 Mjønesaune Aromatherapy. 60 min 330 Ansiktsbehandling m/massasje. 70 min 330 Hud & Massasje Ansiktsbehandling u/massasje. 50 min 270 Spesial ansiktsbehandling. 80 min 400 Forming av bryn min 60 Farging av bryn. 10 min 110 Farging av vipper min 110 Ekstra ved behandlinger Tid: Kr: Velkommen. Hilsen Håndmassasje min 40 Jorunn Anita Jonli Zhanderhäll Tørr nakkemassasje. 5 min 40 Timebestilling: Hodebunnsmassasje. 15 min 60 mandag-fredag, etter kl Bjørnestegsmassasje (Rygg). 10 min 60 Tlf: Best stasjonen på Krokstadøra PARTNER / LEDER SØKES FOR EV. REÅPNING AV BUTIKK Vi ønsker så snart som mulig å få åpnet stasjonen i vanlig drift med kiosk og varmmat. Har du interesse av å være med å bygge opp dette kan du kontakte Geir Blakstad på tlf Ved Best Krokstadøra kan du benytte følgende kort: BANKKORT: Dine Coop-kunde fordeler får du ved å sette inn Coop-kortet i automaten før du setter inn ditt eget bankkort. STATOIL PERSONKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på STATOIL FIRMAKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på Krokstadøra

24 24 KOMMER TIL KROKSTADØRA MED FORESTILLING MANDAG 22. SEPTEMBER KL. 18.OO Velkommen Program Los Arrietas, Slangemennesket Juma Ponnier Acrobatic Doll The Gautchos Clownen Waldo Kasjmirgeiter Slinky Zoltan og Alexandra Katjas Hola-hoop Jumaeva The Great Samson Se også hjemmesiden: Ønsker du en krøll i luggen eller en stuss i nakken? Ta gjerne kontakt med Sissels salong tlf eller mobil privat: INFO FRA NÆRMILJØSENTRALEN Dersom du ønsker kontakt med Frivillighetsentralen kan du inntil videre ringe styreleder Bjørn Nilsen på tlf

25 25 HVA SKJER i Snillfjord Dato Tid Arrangement Sted oo Cirkus Zorba v/kommunens P-plass oo Rusfritt diskotek for klassinger Skogly, Krokstadøra oo Høstbasar Mjønes grendahus oo Barnas Misjonsdag Familiegudstjeneste Kirken Utdeling av Kirkeboka til 4-åringer og CD til 6-åringer, Høsttakkerfest og kirkekaffe oo Basar Vollan fors.hus, Skårild oo Fest m/ Session Skogly, Krokstadøra oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Eldres dag - se også senere oppslag Omsorgsenteret oo Basar Fjordgløtt, Vågan oo Lisenskurs for Motorcross Motorcrossbanen oo Lisenskurs for Motorcross Motorcrossbanen TV-aksjonen Blå Kors bøsserbererne kommer hele kommunen oo Høymesse med nattverd. Offer til TV-aksjonen Kirken oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus H - høstfest Aa skole, Krokstadøra OD-dag (Opperasjon dagsverk) oo Allehelgensgudstjeneste. Kirken Snillfjordkoret deltar oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus Mimrekveld Kjentmann Aa skole, Krokstadøra oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Basar Skogly, Krokstadøra oo Høymesse med nattverd Kirken oo Internettopplæring på onsdagskafeen Kr.øra Grendahus oo Fjordglimt-basar Bjørkly, Sunde oo RockNite m. bl.a. Nullskattesnyterne Lysmesse med konfirmantene Kirken oo Rusfritt julediskotek for klassinger Skogly, Krokstadøra oo Vi synger julen inn Kirken oo Ainndagsfæst med The Hound Dogs Skogly, Krokstadøra

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn. Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Åpent fra klokken 20:00 til klokken 01:30 Atten års aldersgrense. Salg av vått og tørt til fornuftige priser. (Start voirspillet hos oss - det har du

Åpent fra klokken 20:00 til klokken 01:30 Atten års aldersgrense. Salg av vått og tørt til fornuftige priser. (Start voirspillet hos oss - det har du Åpent fra klokken 20:00 til klokken 01:30 Atten års aldersgrense. Salg av vått og tørt til fornuftige priser. (Start voirspillet hos oss - det har du råd til!) Inngang: 200 kroner, billettsalg ved inngangen

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer