Årsmelding for Dale Mannskor 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Dale Mannskor 2011"

Transkript

1 Årsmelding for Dale Mannskor

2 år 2011 Sakliste: DALE MANNSKOR DALE MANNSKOR AVHELD ÅRSMØTE FOR 2011 I DALEKJELLAREN ONSDAG 15. FEBRUAR KL Opning av formann. 2. Val av møteleiar og skrivar. 3. Årsmelding 2011 v/sekretær. 4. Rekneskap 2011 v/kasserar. 5. Framlegg av saker til årsmøtet. Pause: Kaffi med noko attåt. 6. Aktuelle hendingar i Val. 2

3 ÅRSMELDING FOR DALE MANNSKOR 2011 FORMANN NESTFORMANN SEKRETÆ R KASSERAR STYREMEDLEM Meldingsåret går frå til Styret har vore samansett slik: Formann: Ole Johnny Domben Nestformann: Ove Gunnar Dyvik Sekretær : Einar Amundsen Kasserar: John Birkeland Styremedlem: Birger Kvamme 1.varamann: Arne Jon Bøthun 2.varamann: Morten Bjerke 3

4 I meldingsåret har det vore halde 5 styremøte. I tillegg har styret hatt fleire møter i etterkant av øvingane. Ein del saker har vorte drøfta og avgjort via telefon. Det er registrert frammøte for 58 øvingar og arrangement. Det er ikkje teke omsyn til sjukdomsforfall og permisjonar. FRAMMØTE DALE MANNSKOR 2011 PERIODEN Det er registrert totalt 58 frammøte i denne perioden. Det er registrert fremmøte på 33 songarar. Pr er det registrert 28 songarar i koret, det er en nedgang på 5 songarar. Egil Ekanger 1.tenor % Olaf Jacobsen 1.tenor % Dagfinn Roe 1.tenor % Ove Gunnar Dyvik 1.tenor % Erling Rolland 1.tenor % Kjetill Vatle 1.tenor % Bengt Erik Raab 1,tenor % Svein Arve Skulstad 1.tenor % Snitt 1 tenor i fjor 75% 87 % John Birkeland 2.tenor % Morten Bjerke 2.tenor % Arne Bøthun 2.tenor % Ole Johnny Domben 2.tenor % Simon Hvidsten 2.tenor % Ole Johan Pettersen 2.tenor % Arnljot Møster 2.tenor % Mons Johan Vik 2.tenor % Snitt 2.tenor i fjor 85% 81 % Han Sung 1.bass % Sigmund Lid 1.bass % Øyvind Solberg 1.bass % Arne Sellevold 1.bass % Johannes Nyheim 1.bass % Oskar Danielsen 1.bass % Birger Kvamme 1.bass % Arnold Takvam 1.bass % Holger Sellevold 1.bass % Snitt 1.bass i fjor 77% 62 % 4

5 Randolf Rønhovde 2.bass % Per Kvamme 2.bass % Einar Amundsen 2.bass % Nils Johnsen 2.bass % Oscar Amundsen 2.bass % Aasmund Boge 2.bass 2 Roald Utskott 2.bass % Nils Dalseide 2.bass % Snitt 2.bass i fjor 80% 70 % Lars Ragnvaldsen % Styret har registrert at frammøte for koret har vore lavere på alle stemmene i 2011, med unntak av 1. tenoren, som hadde en økning på tolv prosent. Sjukdom er nok årsak til en del variasjon i frammøte på stemmene. Følgjande songarar har ein frammøteprosent på 95% og over: Ole Johnny Domben, Ove Gunnar Dyvik, Kjetill Vatle,og Per Kvamme. Ole Johnny Domben topper frammøtelisten med 100 %. Lars Ragnvaldsen har 98% frammøte. LIVETS GLADE GUTTER 5

6 Utdrag frå repertoarval 2011: Vår Sommar Haust Jul Sumarkveld ved fjorden Norges Fjeld In Nomine Jesu Mottett I Will Praise Thee, o Lord Bøn, kjærlek och tro Let There be Music Landkjenning Å stå i kor Som Stjærnor små Fredmans sång nr. 45 Den hellige stad Du vesle barn i Betlehem Bachus til ære Å, vestland, vestland The lost cord Stille natt En rose er utsprunget Sjå tusen julelys Solbarn, jordbarn Mary`boy child Det kimer nu til julefest Glade Jul Når juledag opprinner Long time ago What shall we do with the drunken sailor Sacramento Paddy Lay Back O Helga natt Julekveld Den fyrste song Må Gud velsigne dere You`ll never Walk alone Morgensang Fangekor / Slavekoret Brigde Davids 121 Gloria- amen God Natt Høg, heilage guddom I ensomme stunder Etter ein rangel Stubb Kleppe Marit Daniel Davidson Vår teikn Til ei lita jente 6

7 Sjømannsvise Musa i orglet Laurdagskveld på poopèn Hymne Ar Jag fødd, så vil jag leva Vaggvisa från Kentucky Ein Kønig Sång til Helan Helan Går Valsen nr. 1 Whisky Johnny Johnny, Come Down Vid Ulla Winblads frukost Madam felle Kjære broder, rens din stemme Dryckvisa Og dette skal være koret sin skål Skal vi ikke få no mer å drikke Slumra Ljuvt Koret har øvd og framført 66 songar i året som gjekk. 7

8 Året generelt Året 2011, er det 80. i Dale Mannskor sin historie, året har vore prega av stor aktivitet, engasjement og mangfald, der koret har markert seg lokalt, men også utanfor kommunen og internasjonalt. Frammøte har vore godt, og songarane har synt vilje og evne til å løysa oppgåvene koret påtar seg. I vårhalvåret var jubileumskonserten i Dale Kyrkje og jubileumsfesten på Stanghelle høgdepunkta, i tillegg tradisjonelle arrangement slik som, 1.mai, 17, mai og Daledagane. I hausthalvåret var utlandsturen til Barcelona og Catalonia i tillegg til konsertane i Vinje kyrkje på Vossestrand og Dale kyrkje saman med Marianne Juvik Sæbø høgdepunkta. Når det gjeld turen til Barcelona og Catalonia viser me til referatet frå Torild Roe. Styret vil takka alle medlemane for innsatsen under øvingar og arrangement i Takk til dei som har ytt ekstra med tanke på dugnadsinnsats og styreverv. Vi vil også retta ei særskil takk til dirigenten vår Lars Ragnvaldsen, for inspirerande og engasjerande arbeid for koret. Vaksdal, 6. februar 2012 Einar Amundsen skrivar 8

9 Aktivitetar i meldingsåret har vore: Det er registrert 28 hendingar i meldingsåret. Torsdag 17. mars: Bisetjing av Nils Kallestad frå Dale kyrkje. Laurdag 2. april: 80 års jubileumskonsert i Dale kyrkje. Laurdag 2. april: 80 års jubileumsfest i Stanghelle Samfunnshus. Sundag 1. mai: Gudsteneste i Dale kyrkje. Onsdag 11. mai: Jakob Sande i Dale Forsamlingshus. Tysdag 17. mai: Tradisjonell deltaking på Dale. Sundag 22. mai: Deltaking i Parken. Laurdag 28. mai: Song i 65 årsdag på Verpelstad. Onsdag 1. juni: Song i 65 årsdag på Eikhaugen. Fredag 3. juni sundag 5. juni: Shantyfestival i Langesund. Fredag 10. juni: Song på Dale omsorgssenter under Daledagane. Fredag 10 juni: Song frå utescena under Daledagane. Laurdag 11. juni: Song frå utescena under Daledagane. Laurdag 11. juni: Arr. i Dalekjellar/telt under Daledagane. Fredag 17. juni: Song i Bergsdalen kyrkje. Laurdag 6. august: Songi Gullbryllaup på Verpelstad. Måndag 19. måndag 26. september: Utanlandstur til Barcelona og Catalonia. Fredag 14. oktober: Song for fotballgutta på Geitabakken 9

10 Fredag 18. november: Seminar. Laurdag 19. november: Seminar. Fredag 25. november. Gravferd til Aasmund Boge frå Vaksdal kyrkje. Tysdag 29. november: Song for pensjonistane på Vaksdal (spaserstokk). Fredag 2. desember: Julekonsert i Vinje kyrkje på Vossestrand. Laurdag 3. desember: Julekonsert i Dale kyrkje. Onsdag 7. desember: Juleavslutning for Dale pensjonistane. Fredag 16. desember: Julekonsert i Haus kyrkje. Onsdag 21. desember: Julekonsert på Vaksdal Sjukeheim (spaserstokk). Laurdag 4. februar: Laurdagskveld på poop en /Dalekjellar? 10

11 DALE MANNSKOR REKNESKAP 2011 RESULTATREKNESKAP INNTEKTER Konsertar ,00 Andre aktiviteter ,07 Kontingent ,00 Tilskot ,80 Helsingar, gåver 3 000,00 CD-prosjekt 7 000,00 Tur til Spania ,00 Tur til Langesund ,00 Jubileumsfest ,00 Julebord ,00 Jubileumsbilde ,00 Sum ,87 KOSTNADER Konsertar ,90 Andre aktiviteter ,00 Øvingar m.m ,50 Kontingent ,00 Helsingar, gåver 8 783,59 Tur til Spania ,10 Tur til Langesund ,00 Jubileumsfest ,00 Julebord ,00 Jubileumsbilde ,00 Materiell 1 625,72 Administrasjon 8 373,00 Sum ,81 DRIFTSRESULTAT ,94 RENTEINNTEKTER 101,00 SUM TIL KAPITALKONTO ,94 BALANSE Kasse 2 330,24 Bank ,84 SUM ,08 GJELD Stanghelle, / John Birkeland, kasserar Simon Hvidsten/Sigmund Lid, revisorer 11

12 Her fyljer eit oversyn eit oversyn over ein del aktivitetar som å inngår i dei hovudsummar som går fram av rekneskapen. Lotteriet på øvingane. Dette har gjeve ei netto inntekt på kr ,00. CD-prosjektet. Det er bokført ein gevinst på kr ,00 på dette rekneskapet. Kostnader går fram av oversynet for 2008, 2009 og Sett under eitt har me hatt eit overskot på CD-salget på kr ,00. Det er framleis plater på lager. Shanty-festival i Langesund. Turen til Langesund gav eit overskot på kr ,00. Ein freistar alltid å dekka inn alle kostnader på ulike arrangement. Vi får vona at me kan halda fram med dette. Tur til Spania. Det går fram av overynet i rekneskapen at det i år er bokført kr ,10 i kostnader. I 2010 vart det bokført kr ,00 slik at totalkostnaden med turen var kr ,10. Til saman vart netto utgifter kr ,80. Grasrotandelen. Her har inntektene vore kr ,39. Den kulturelle spaserstokken. Her har ein hatt ei inntekt på kr ,00. Daledagar. Koret hadde ei netto inntekt på Daledagane på kr ,50. Inntektene kom frå postane billett-sal og salg av varer i Dalekjellaren. Julekonsertar. Konsertane gav ei netto inntekt på kr ,00 bokført på år Kostnadene med innleigde medverkande var fordelt likt mellom Dale og Vinje. Busstransport til Vinje har me fått refundert av Vinje kyrkje.i tillegg nemner eg at me i etterkant har fått kr.2.750,00 frå Haus Musikklag for medverknad i Haus kyrkje. Stanghelle, John Birkeland 12

13 Planlagte hendingar/aktivitetar for 2012 Onsdag 29. februar: Allmøte i Dalekjellaren. Laurdag 10. mars: «Lått å løye» i Dalekjellaren. Onsdag 18. april: Presentasjon av utanlandstur Laurdag 21. april: «Lått å løye» i Dalekjellaren. Tysdag 1. mai: Tradisjonell deltaking under Gudsteneste i Dale kyrkje. Torsdag 17. mai: Tradisjonell deltaking på Dale m/tog og underhaldning på skulen. Fredag 1. juni Sundag 3. juni: Songarfest i Haugesund. Torsdag 7. juni Sundag 9. juni: Daledager. FERIE FERIE FERIE Onsdag 22. august: Første øving etter ferien. Onsdag 12. september: Song for Humørklubben på Stanghelle. (Spaserstokken) Oktober: Hausttur/blåtur? Tysdag 30. oktober: Song for Vaksdal Pensjonistlag. (Spaserstokken). Onsdag 5. desember: Tradisjonell deltaking under pensjonistane sin juleavslutning? Laurdag 8. desember: Tradisjonell juleavslutning/julebord. Onsdag 19. desember: Song på Dale Omsorgssenter.(Spaserstokken). September 2013: Utanlandstur? 13

14 JAKOB SANDE I DALE FORSAMLINGSHUS 14

15 Framlegg til styre og nemnder i Dale Mannskor for Styret 2012: Formann : Ole Johnny Domben Nestformann : Ove Gunnar Dyvik Sekretær : Einar Amundsen Kasserer : John Birkeland Styremedlem : Birger Kvamme 1.Varamann : Arne Bøthun 2.Varamann : Morten Bjerke Materialforvalter: Ove Gunnar Dyvik Erling Rolland Musikkutval: Lars Ragnvaldsen Svein Skulstad Nils Johnsen Fanenemnd: Ole Johnny Domben Arne Bøthun Mons Johan Vik Vaksdal Musikkråd: Ingen Ingen Arrangementskomite: Roald Utskott Bengt-Erik Raab Ole Johan Pettersen Holger Sellevold Kjetill Vatle Turnemnd: Ole Johnny Domben Ove Gunnar Dyvik Einar Amundsen Ordensråd Einar Amundsen (sekretær er obligatorisk) Egil Ekanger 1. år Morten Bjerke 2. år Dagfinn Roe 1. år Øyvind Solberg 3. år Revisorer: Simon Hvidsten Sigmund Lid Valnemnd: Holger Sellevold Mons Johan Vik 15

16 DALE MANNSKOR PÅ TUR. BARCELONA OG CATALONIA. Dale Mannskor har 80-års jubileum i år, og da måtte det bli jubileumstur. Mandag 19. september, tidlig om morgenen stilte 46 personer på Flesland til tur kormedlemmer og dirigent + damer. Catalonia er en region i Nord Spania, og opptar km2, med grenser til Andorra og Frankrike. Catalonia har mer enn 6 millioner innbyggere, de har delvis sitt eget styre, og de har sitt eget språk som er sidestilt med spansk. Barcelona er hovedstaden i Catalonia. Under Franco-tiden ble språket forbudt og katalansk kultur ble undertrykt. Katalonerne klarte å ta vare på sin identitet gjennom sangen og musikken, og i dag blomstrer språk og kultur som aldri før. Denne delen av Spania har mye å by på, flott natur, fjell, sjø og strand. Costa Brava, som kysten heter, har mange flotte småbyer både sør og nord for Barcelona, hver by har sitt særpreg, alle byene har fine strender. Dale Mannskor bodde i Santa Susanna, Aqua Marina Hotell, fint hotell med stort svømmebasseng, kort vei til den flotte stranden. Der kunne en gå kilometer etter kilometer for de som ville det, og små tavernaer der en kunne slukke tørsten dukket opp med jevne mellomrom. Kort sagt: en fin plass. Koret hadde fem forhånsdbestemte og planlagte opptredender i flotte katedraler og klostre, + mange uformelle og spontane opptredender. Tidlig opp hver morgen, ikke noe latmannsliv når en er ute på tur med Dale Mannskor. Vi hadde buss hver dag, med samme sjåfør, Jose`. To guider: en norsk mann fra Travelmaker, og en dansk dame som bodde i Catalonia. Hun hette Tutt, og var et fyrverkeri av en dame, som kunne utrolig mye om nesten alt. Kjempeflott guide. Første utflukt gikk til Barcelona, 1,6 millioner innbyggere, en by med utrolig mye å oppdage, en kan bare rekke noen få høyde-punkter på en dag. Når en er i Barcelona er navnet Antoni Gaudi noe en møter nesten alle plasser. Antoni Gaudi ( ) forbindes ofte med modernismen, men i virkeligheten passer han ikke helt i noen bås. Han er noe for seg selv fantastisk. Først gikk turen til Casa Mila` som var det siste store huset Gaudi utførte. Deretter gikk turen til Barri Gotic, som er en gotisk bydel og den eldste delen av Barcelona, trange små smau og lange smale gater store åpne plasser - utrolig mange flotte gamle bygninger og katedraler. Cathedral Santa Maria del Mar Havets Katedral (også kjent fra den berømte boken Havets katedral av Ildefonso Falcones vel verdt å lese). Det sies å være Spanias flotteste katedral, midtskipet er 26 m innvendig, det største i Europa og sto ferdig i Her hadde mannskoret en liten spontan konsert. Til Sanctus av Schubert klang nydelig og skapte ekstra høytid i den vakre kirken. Siden vandret vi langs den berømte hovedgaten La Rambla, og besøkte Boqueria matmarked, vel verdt å rusle rundt der, se på frukt, grønnsaker, og store skinker som hang fra taket, et fargerikt besøk mye folk av alle nasjonaliteter, mange språk i luften. Dagen i Barcelona ble avsluttet med en 45 min lang konsert i Catedral de la Seu (Catedral de Barcelona). Store grupper på omvisning i katedralen stanset opp og lyttet når tonene fra Jeg løfter opp til Gud min sang klang under hvelvet i det mektige kirkebygget, og utover i konserten ble publikumstallet større og større, og det var tydelig at de satte stor pris på sangen som ble fremført. Dirigenten, Lars, introduserte musikkstykkene. Han akkompagnerte på harmonium og var solist i tillegg til selve dirigentjobben. Etter konserten fikk koret mange gode tilbakemeldinger fra et internasjonalt publikum. En stor opplevelse for koret og vi som elles var til stede. Koret var og nordover til en liten fjelllandsby opp mot Andorra, Sant Joan de les Abadesses, og til Ripoll, i begge disse byene var vi innom et gammelt kloster der koret hadde konserter. Her passet det godt at koret sang blant annet Alta Trinita Beata og Veni Sancte Spiritus, begge fra italiensk middelalder. Ett av turens høydepunkter var utflukten til Montserrat, sørvest for Barcelona, i ett av Catalonias mest særpregede fjellområder. Klosteret ble bygget på 1000 tallet og er ennå et levende kloster. Bussturen opp til klosteret var en opplevelse i seg selv, og klosterområdet med de flotte fjellene som bakgrunn, et vakkert syn. Klosteret Montsserat er det helligste stedet i Spania nest etter Santiago de 16

17 Compostela. Klosteret i Montserat er også hjemsted for den Sorte Madonna figuren. Mange tusen går forbi og hilser på Den Sorte Madonna. Mange pilegrimer valfarter hit. Klosteret er og en internatskole for gutter fra ca 10 år. Hver dag kl 13 og kl 18 synger guttekoret. Dale Mannskor hadde en flott konsert i klosterkirken, og Mendelssohns Ære være Gud lød spesielt mektig foran et fullsatt kirkerom. (flere tusen mennesker). Deretter kom guttekoret med stor disiplin, presisjon og utrolig sopranklang, vakker sang fra begge korene. Vi var og innom Vingården Torres. Bodega Torres ligger i vindistriktet Penedes. Torres er jo et kjent vin/brandymerke og de produserer også den velkjente spanske Cava. En kjempefabrikk, vi kjørte tog gjennom vinmarkene, så litt av produksjonen og de svære hallene med store eikefat, deretter vinsmaking. Enda en tur til Barcelona. Guiding på Mountjuic med de olympiske anleggene, Sagrada Familia en uferdig katadral - som ofte er omtalt som en stor fabulering over bibelen. Gaudi overtok i 1883 arbeidet på denne katedralen som var begynt på to år tidligere av arkitekt Francesc de Paula Villar. Gaudi endret planene radikalt når han overtok. Gaudi arbeidet selv de siste 43 år av sitt liv på katadralen. Sagrada Familia står ennå uferdig, en byggeplass med kraner og mye utstyr. Det har gått en diskusjon om det er rett å fullføre byggverket, eller om det skulle stå som det var. En attraksjon er det i alle fall og Sagrada Familia er etter hvert blitt Barcelona`s mest besøkte byggverk. Park Guell er og ett av Gaudi`s store verk. Denne kvelden skulle Dale Mannskor være med på en messe i Cathedral Santa Maria del Pi i Barri Gotic (gamlebyen). En fin og stemningfull messe med flott korsang under selve messen, og i en egen kor-avdeling etterpå. Koret sang blant annet Handls In Nomine Jesu. Flott utført av Dale Mannskor og dirigent Lars Ragnvaldsen. En opplevelse. Så var det siste utflukt den gikk nordover til Girona. Denne byen er Catalonia`s best bevarte middelalderby, en elv renner gjennom byen, mange flotte gamle broer. Byen har en mektig gotisk Katedral, der var Dale Mannskor med på messe, og hadde en konsert etterpå. Opp til katedralen er det 90 trappetrinn og der sto koret og sang etter messen og konserten i kirken. Kjempeflott. Videre nordover til Figueres. Dette er Salvador Dali`s fødeby. Salvador Dali ( ) er dette århundrets største navn innen den surrealistiske malerkunsten. Spesielle malerier og skulpturer. Mye en ikke forsto, men og utrolig mye fint. Enten liker en det eller ikke. Men en opplevelse for alle å ha sett det. En stor opplevelsestur er over. Mye kultur og sang, men og med plass til litt strand/bading og strandpromenaderusling. Mange flotte planlagte konserter, og mange flotte spontanopptredener. Dale Mannskor med dirigent Lars Ragnvaldsen i spissen var verdige representanter for hjembygden. Og vi damene som var med på tur er stolte av Dale Mannskor. Tusen takk for turen alle sammen. Torhild Roe 17

18 18

19 19

20 20

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Velkommen til Barcelona og Catalonia Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Cataloni er en region i Spania, beliggende nordøst i landet med grenser til Frankrike og Andorra. Hovedstaden i Catalonia er Barcelona

Detaljer

Med Dale Mannskor på utanlandstur!

Med Dale Mannskor på utanlandstur! Med Dale Mannskor på utanlandstur! Velkommen til Barcelona og Catalonia Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Hugseliste? Pass Helsetrygdekort Reiseforsikringsbevis Billetter Briller Medisiner/ Penger/euro/visak.

Detaljer

Årsmelding for Dale Mannskor i år 2007

Årsmelding for Dale Mannskor i år 2007 Årsmelding for Dale Mannskor i 2007 1931 76 år 2007 1 Sakliste: Årsmelding for 2007 DALE MANNSKOR DALE MANNSKOR AVHELD ÅRSMØTE FOR 2007 I DALEKJELLAREN ONSDAG 13. FEBRUAR KL. 18.00 1. Opning av formann.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no

Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no Catalonia! Barcelona! Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no CATALONIA/BARCELONA Et yrende folkeliv! Barcelona Barcelona Barcelona Nytt & Nyttig gir deg en fantastisk mulighet til å besøke den fargerike

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Styret i Arendal Veterankorps 2012: Ai, ai captain! (Øystein) Kul type... (Roald) Et lite geni? (Pål) Formann: Roald Mentyjærvi Kasserer: Pål Nilsen Sekretær: Torunn

Detaljer

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Valgkomité: Kjell Nyquist, Oddvar Olsen, Per Myhr, Helge Andersen. To-årige tillitsvalgte Formann: Tor Lund Gjenvalgt. Nestformann: Arvid Bjerke Valgt.

Detaljer

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006

SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 SITGES/BARCELONA 24.09 01.10 2006 Sitges Velkommen til Middelhavets juvel, som byen Siges blir kalt. Og du vil fort forstå hvorfor. Sitges er en av Spanias eldste og mest sjarmerende badebyer, med ca 20.000

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

BLOMSTER TUR TIL BARCELONA MIN.20 PERSONER 4 DAGER /3 NETTER

BLOMSTER TUR TIL BARCELONA MIN.20 PERSONER 4 DAGER /3 NETTER BLOMSTER TUR TIL BARCELONA MIN.20 PERSONER 4 DAGER /3 NETTER BARCELONA 5 gode grunner for å reise til Barcelona: Perfekt blanding mellom det moderne og det tradisjonelle Spennede kulturby Middelhavet og

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

BARCELONA TORSDAG SØNDAG SEPTEMBER 2014

BARCELONA TORSDAG SØNDAG SEPTEMBER 2014 PROGRAM DESIGN BY: LET S GO TO SPAIN S.L. Gunvor Guttormse Spanish VAT number: ESB 91602235 Telefon: +34 954 25 68 16 E mail: gunvor@letsgotospain.es PROGRAM FORSLAG FOR : BARCELONA TORSDAG SØNDAG SEPTEMBER

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Syklubbens weekendtur til Barcelona 2006

Syklubbens weekendtur til Barcelona 2006 Syklubbens weekendtur til Barcelona 2006 Mai 7-11, 2006 Vårt opphold i Barcelona: V i bor midt i byen... på hotell Sant Agusti- side 2 Barcelon har en rekke attraksjoner,... vi besøker en rekke av dem

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

LANGWEEKEND TIL BARCELONA MIN.6 PERSONER TORSDAG SØNDAG 2014

LANGWEEKEND TIL BARCELONA MIN.6 PERSONER TORSDAG SØNDAG 2014 PROGRAM DESIGN AV: Spaniaopplevelser.no Gunvor Guttormsen Spanish VAT number: ESB 91602235 Telefon: +34 954 25 68 16 E mail: post@spaniaopplevelser.no LANGWEEKEND TIL BARCELONA MIN.6 PERSONER TORSDAG SØNDAG

Detaljer

SPASERSTOKKPLAN 2012 VAKSDAL KOMMUNE

SPASERSTOKKPLAN 2012 VAKSDAL KOMMUNE SPASERSTOKKPLAN 2012 VAKSDAL KOMMUNE Natur i bilete og toner! Bilete og torader: Sveinung Klyve & Ingrid Bøysen Klyve. Stad: Dale Omsorgssenter tysdag 10. januar kl. 17.00 Natur i bilete og toner! Bilete

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VERDAL MANNSKOR 2015 ORGANISASJON

ÅRSMELDING FOR VERDAL MANNSKOR 2015 ORGANISASJON ÅRSMELDING FOR VERDAL MANNSKOR 2015 ORGANISASJON Styret Formann: Nestformann: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Dagfinn Thorsvik Rune Kristiansen Odd Olsen Odd Erik Årstadvold Svein Arne

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

kulturmix CUBA!!!!!!!!! 27. sept - 10. okt 2014

kulturmix CUBA!!!!!!!!! 27. sept - 10. okt 2014 kulturmix CUBA 27. sept - 10. okt 2014 Havana Laurdag 27 September 1450 Ankomst Havana 1630 Innsjekk på «mafia hotellet» Hotel Nacional - middag på hotellet ( 1 drikke inkludert ) opplegg til byen for

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL EN SMAKEBIT AV PORTUGAL Portugal er et av de rimeligste og mest fascinerende land i Europa. Hyggelige landsbyer, praktfulle strender, vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker, samt storbyer

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus

7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus 7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus 1. Referat. Referat fra 27.8.2010 opplest og godkjent. 2. Ny dirigent i GMK fra 1.1.2010. Bakgrunnen for dirigentskiftet blir redegjort for av formannen uten kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

BARCELONA Tores Album

BARCELONA Tores Album BARCELONA Tores Album DAG 4: MANDAG I dag skulle vi til Park Güell. Jeg, Hege, David og Dino bestemte oss for å ta bussen opp til parken, mens de andre tok metro eller gikk. Vi ankom en smule senere enn

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010 Mannskoret Gaasehud Julekonsert Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang Foto : Kristin Søvik 11.12.2010 1 2 3 4 5 6 Konferansier Harald Arntsen Jerusalem Solist Svein Arild Andås Arans hilsen

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe Klokka 07.05 i Klipra Stopp ved Trollveggen I tiden 3. 5. juni var det korfestival for Odd Fellowkor i Skien. Vi reiste fra Ålesund

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Årsberetning 2006 Styret I 2006 har styret bestått av Medlem Anne Margit Arntzen Torfinn Arntsen Berit Mathiesen Arve Framstad Tore Mesna ( permisjon deler av perioden) Stein Erik Johnsen Revisor har vært

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST 2017 www.giljebedehus.net www.facebook.com/giljebedehus/ Gilje Bedehus: (Bankgiro: 3495.20.32307) Formann: Helge Mæland 90 98 51 56 helge@ivarstransport.no Utleige /

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Bli med Bondebladet til Spania

Bli med Bondebladet til Spania Bli med Bondebladet til Spania Turen går fra 20 26. februar 2018 Bli med Bondebladet på reise i Spania! Reisen starter i Barcelona og ender i Madrid. På turen besøker vi en spansk gård som driver med melkeproduksjon,

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Last ned Barcelona - Jules Brown. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barcelona Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Barcelona - Jules Brown. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barcelona Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Barcelona - Jules Brown Last ned Forfatter: Jules Brown ISBN: 9788202365745 Antall sider: 188 Format: PDF Filstørrelse: 25.68 Mb Nyt den eventyrlige silhuetten til Gaudís Sagrada Família og begi

Detaljer

Stort lagsengasjement

Stort lagsengasjement Stort lagsengasjement Som nemnt i førre nr. av lagsbladet har det vore ein svært aktiv vinter for Sogn og Fjordanelaget i år: Fyrst meisterkonsert med Arne Sølvberg saman med Jon Faukstad 6. februar (sjå

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 år

Sotra Rotary Klubb 30 år Sotra Rotary Klubb 30 år Kven er eg, og kvifor er eg her? Opphav - Jondal i Hardanger Flytta til Fjell på Sotra i 1979 Medlem i Sotra Rotary Klubb frå 1988 President i Sotra Rotary Klubb 2003 2004 Leiar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer