Årsmelding for Dale Mannskor 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Dale Mannskor 2011"

Transkript

1 Årsmelding for Dale Mannskor

2 år 2011 Sakliste: DALE MANNSKOR DALE MANNSKOR AVHELD ÅRSMØTE FOR 2011 I DALEKJELLAREN ONSDAG 15. FEBRUAR KL Opning av formann. 2. Val av møteleiar og skrivar. 3. Årsmelding 2011 v/sekretær. 4. Rekneskap 2011 v/kasserar. 5. Framlegg av saker til årsmøtet. Pause: Kaffi med noko attåt. 6. Aktuelle hendingar i Val. 2

3 ÅRSMELDING FOR DALE MANNSKOR 2011 FORMANN NESTFORMANN SEKRETÆ R KASSERAR STYREMEDLEM Meldingsåret går frå til Styret har vore samansett slik: Formann: Ole Johnny Domben Nestformann: Ove Gunnar Dyvik Sekretær : Einar Amundsen Kasserar: John Birkeland Styremedlem: Birger Kvamme 1.varamann: Arne Jon Bøthun 2.varamann: Morten Bjerke 3

4 I meldingsåret har det vore halde 5 styremøte. I tillegg har styret hatt fleire møter i etterkant av øvingane. Ein del saker har vorte drøfta og avgjort via telefon. Det er registrert frammøte for 58 øvingar og arrangement. Det er ikkje teke omsyn til sjukdomsforfall og permisjonar. FRAMMØTE DALE MANNSKOR 2011 PERIODEN Det er registrert totalt 58 frammøte i denne perioden. Det er registrert fremmøte på 33 songarar. Pr er det registrert 28 songarar i koret, det er en nedgang på 5 songarar. Egil Ekanger 1.tenor % Olaf Jacobsen 1.tenor % Dagfinn Roe 1.tenor % Ove Gunnar Dyvik 1.tenor % Erling Rolland 1.tenor % Kjetill Vatle 1.tenor % Bengt Erik Raab 1,tenor % Svein Arve Skulstad 1.tenor % Snitt 1 tenor i fjor 75% 87 % John Birkeland 2.tenor % Morten Bjerke 2.tenor % Arne Bøthun 2.tenor % Ole Johnny Domben 2.tenor % Simon Hvidsten 2.tenor % Ole Johan Pettersen 2.tenor % Arnljot Møster 2.tenor % Mons Johan Vik 2.tenor % Snitt 2.tenor i fjor 85% 81 % Han Sung 1.bass % Sigmund Lid 1.bass % Øyvind Solberg 1.bass % Arne Sellevold 1.bass % Johannes Nyheim 1.bass % Oskar Danielsen 1.bass % Birger Kvamme 1.bass % Arnold Takvam 1.bass % Holger Sellevold 1.bass % Snitt 1.bass i fjor 77% 62 % 4

5 Randolf Rønhovde 2.bass % Per Kvamme 2.bass % Einar Amundsen 2.bass % Nils Johnsen 2.bass % Oscar Amundsen 2.bass % Aasmund Boge 2.bass 2 Roald Utskott 2.bass % Nils Dalseide 2.bass % Snitt 2.bass i fjor 80% 70 % Lars Ragnvaldsen % Styret har registrert at frammøte for koret har vore lavere på alle stemmene i 2011, med unntak av 1. tenoren, som hadde en økning på tolv prosent. Sjukdom er nok årsak til en del variasjon i frammøte på stemmene. Følgjande songarar har ein frammøteprosent på 95% og over: Ole Johnny Domben, Ove Gunnar Dyvik, Kjetill Vatle,og Per Kvamme. Ole Johnny Domben topper frammøtelisten med 100 %. Lars Ragnvaldsen har 98% frammøte. LIVETS GLADE GUTTER 5

6 Utdrag frå repertoarval 2011: Vår Sommar Haust Jul Sumarkveld ved fjorden Norges Fjeld In Nomine Jesu Mottett I Will Praise Thee, o Lord Bøn, kjærlek och tro Let There be Music Landkjenning Å stå i kor Som Stjærnor små Fredmans sång nr. 45 Den hellige stad Du vesle barn i Betlehem Bachus til ære Å, vestland, vestland The lost cord Stille natt En rose er utsprunget Sjå tusen julelys Solbarn, jordbarn Mary`boy child Det kimer nu til julefest Glade Jul Når juledag opprinner Long time ago What shall we do with the drunken sailor Sacramento Paddy Lay Back O Helga natt Julekveld Den fyrste song Må Gud velsigne dere You`ll never Walk alone Morgensang Fangekor / Slavekoret Brigde Davids 121 Gloria- amen God Natt Høg, heilage guddom I ensomme stunder Etter ein rangel Stubb Kleppe Marit Daniel Davidson Vår teikn Til ei lita jente 6

7 Sjømannsvise Musa i orglet Laurdagskveld på poopèn Hymne Ar Jag fødd, så vil jag leva Vaggvisa från Kentucky Ein Kønig Sång til Helan Helan Går Valsen nr. 1 Whisky Johnny Johnny, Come Down Vid Ulla Winblads frukost Madam felle Kjære broder, rens din stemme Dryckvisa Og dette skal være koret sin skål Skal vi ikke få no mer å drikke Slumra Ljuvt Koret har øvd og framført 66 songar i året som gjekk. 7

8 Året generelt Året 2011, er det 80. i Dale Mannskor sin historie, året har vore prega av stor aktivitet, engasjement og mangfald, der koret har markert seg lokalt, men også utanfor kommunen og internasjonalt. Frammøte har vore godt, og songarane har synt vilje og evne til å løysa oppgåvene koret påtar seg. I vårhalvåret var jubileumskonserten i Dale Kyrkje og jubileumsfesten på Stanghelle høgdepunkta, i tillegg tradisjonelle arrangement slik som, 1.mai, 17, mai og Daledagane. I hausthalvåret var utlandsturen til Barcelona og Catalonia i tillegg til konsertane i Vinje kyrkje på Vossestrand og Dale kyrkje saman med Marianne Juvik Sæbø høgdepunkta. Når det gjeld turen til Barcelona og Catalonia viser me til referatet frå Torild Roe. Styret vil takka alle medlemane for innsatsen under øvingar og arrangement i Takk til dei som har ytt ekstra med tanke på dugnadsinnsats og styreverv. Vi vil også retta ei særskil takk til dirigenten vår Lars Ragnvaldsen, for inspirerande og engasjerande arbeid for koret. Vaksdal, 6. februar 2012 Einar Amundsen skrivar 8

9 Aktivitetar i meldingsåret har vore: Det er registrert 28 hendingar i meldingsåret. Torsdag 17. mars: Bisetjing av Nils Kallestad frå Dale kyrkje. Laurdag 2. april: 80 års jubileumskonsert i Dale kyrkje. Laurdag 2. april: 80 års jubileumsfest i Stanghelle Samfunnshus. Sundag 1. mai: Gudsteneste i Dale kyrkje. Onsdag 11. mai: Jakob Sande i Dale Forsamlingshus. Tysdag 17. mai: Tradisjonell deltaking på Dale. Sundag 22. mai: Deltaking i Parken. Laurdag 28. mai: Song i 65 årsdag på Verpelstad. Onsdag 1. juni: Song i 65 årsdag på Eikhaugen. Fredag 3. juni sundag 5. juni: Shantyfestival i Langesund. Fredag 10. juni: Song på Dale omsorgssenter under Daledagane. Fredag 10 juni: Song frå utescena under Daledagane. Laurdag 11. juni: Song frå utescena under Daledagane. Laurdag 11. juni: Arr. i Dalekjellar/telt under Daledagane. Fredag 17. juni: Song i Bergsdalen kyrkje. Laurdag 6. august: Songi Gullbryllaup på Verpelstad. Måndag 19. måndag 26. september: Utanlandstur til Barcelona og Catalonia. Fredag 14. oktober: Song for fotballgutta på Geitabakken 9

10 Fredag 18. november: Seminar. Laurdag 19. november: Seminar. Fredag 25. november. Gravferd til Aasmund Boge frå Vaksdal kyrkje. Tysdag 29. november: Song for pensjonistane på Vaksdal (spaserstokk). Fredag 2. desember: Julekonsert i Vinje kyrkje på Vossestrand. Laurdag 3. desember: Julekonsert i Dale kyrkje. Onsdag 7. desember: Juleavslutning for Dale pensjonistane. Fredag 16. desember: Julekonsert i Haus kyrkje. Onsdag 21. desember: Julekonsert på Vaksdal Sjukeheim (spaserstokk). Laurdag 4. februar: Laurdagskveld på poop en /Dalekjellar? 10

11 DALE MANNSKOR REKNESKAP 2011 RESULTATREKNESKAP INNTEKTER Konsertar ,00 Andre aktiviteter ,07 Kontingent ,00 Tilskot ,80 Helsingar, gåver 3 000,00 CD-prosjekt 7 000,00 Tur til Spania ,00 Tur til Langesund ,00 Jubileumsfest ,00 Julebord ,00 Jubileumsbilde ,00 Sum ,87 KOSTNADER Konsertar ,90 Andre aktiviteter ,00 Øvingar m.m ,50 Kontingent ,00 Helsingar, gåver 8 783,59 Tur til Spania ,10 Tur til Langesund ,00 Jubileumsfest ,00 Julebord ,00 Jubileumsbilde ,00 Materiell 1 625,72 Administrasjon 8 373,00 Sum ,81 DRIFTSRESULTAT ,94 RENTEINNTEKTER 101,00 SUM TIL KAPITALKONTO ,94 BALANSE Kasse 2 330,24 Bank ,84 SUM ,08 GJELD Stanghelle, / John Birkeland, kasserar Simon Hvidsten/Sigmund Lid, revisorer 11

12 Her fyljer eit oversyn eit oversyn over ein del aktivitetar som å inngår i dei hovudsummar som går fram av rekneskapen. Lotteriet på øvingane. Dette har gjeve ei netto inntekt på kr ,00. CD-prosjektet. Det er bokført ein gevinst på kr ,00 på dette rekneskapet. Kostnader går fram av oversynet for 2008, 2009 og Sett under eitt har me hatt eit overskot på CD-salget på kr ,00. Det er framleis plater på lager. Shanty-festival i Langesund. Turen til Langesund gav eit overskot på kr ,00. Ein freistar alltid å dekka inn alle kostnader på ulike arrangement. Vi får vona at me kan halda fram med dette. Tur til Spania. Det går fram av overynet i rekneskapen at det i år er bokført kr ,10 i kostnader. I 2010 vart det bokført kr ,00 slik at totalkostnaden med turen var kr ,10. Til saman vart netto utgifter kr ,80. Grasrotandelen. Her har inntektene vore kr ,39. Den kulturelle spaserstokken. Her har ein hatt ei inntekt på kr ,00. Daledagar. Koret hadde ei netto inntekt på Daledagane på kr ,50. Inntektene kom frå postane billett-sal og salg av varer i Dalekjellaren. Julekonsertar. Konsertane gav ei netto inntekt på kr ,00 bokført på år Kostnadene med innleigde medverkande var fordelt likt mellom Dale og Vinje. Busstransport til Vinje har me fått refundert av Vinje kyrkje.i tillegg nemner eg at me i etterkant har fått kr.2.750,00 frå Haus Musikklag for medverknad i Haus kyrkje. Stanghelle, John Birkeland 12

13 Planlagte hendingar/aktivitetar for 2012 Onsdag 29. februar: Allmøte i Dalekjellaren. Laurdag 10. mars: «Lått å løye» i Dalekjellaren. Onsdag 18. april: Presentasjon av utanlandstur Laurdag 21. april: «Lått å løye» i Dalekjellaren. Tysdag 1. mai: Tradisjonell deltaking under Gudsteneste i Dale kyrkje. Torsdag 17. mai: Tradisjonell deltaking på Dale m/tog og underhaldning på skulen. Fredag 1. juni Sundag 3. juni: Songarfest i Haugesund. Torsdag 7. juni Sundag 9. juni: Daledager. FERIE FERIE FERIE Onsdag 22. august: Første øving etter ferien. Onsdag 12. september: Song for Humørklubben på Stanghelle. (Spaserstokken) Oktober: Hausttur/blåtur? Tysdag 30. oktober: Song for Vaksdal Pensjonistlag. (Spaserstokken). Onsdag 5. desember: Tradisjonell deltaking under pensjonistane sin juleavslutning? Laurdag 8. desember: Tradisjonell juleavslutning/julebord. Onsdag 19. desember: Song på Dale Omsorgssenter.(Spaserstokken). September 2013: Utanlandstur? 13

14 JAKOB SANDE I DALE FORSAMLINGSHUS 14

15 Framlegg til styre og nemnder i Dale Mannskor for Styret 2012: Formann : Ole Johnny Domben Nestformann : Ove Gunnar Dyvik Sekretær : Einar Amundsen Kasserer : John Birkeland Styremedlem : Birger Kvamme 1.Varamann : Arne Bøthun 2.Varamann : Morten Bjerke Materialforvalter: Ove Gunnar Dyvik Erling Rolland Musikkutval: Lars Ragnvaldsen Svein Skulstad Nils Johnsen Fanenemnd: Ole Johnny Domben Arne Bøthun Mons Johan Vik Vaksdal Musikkråd: Ingen Ingen Arrangementskomite: Roald Utskott Bengt-Erik Raab Ole Johan Pettersen Holger Sellevold Kjetill Vatle Turnemnd: Ole Johnny Domben Ove Gunnar Dyvik Einar Amundsen Ordensråd Einar Amundsen (sekretær er obligatorisk) Egil Ekanger 1. år Morten Bjerke 2. år Dagfinn Roe 1. år Øyvind Solberg 3. år Revisorer: Simon Hvidsten Sigmund Lid Valnemnd: Holger Sellevold Mons Johan Vik 15

16 DALE MANNSKOR PÅ TUR. BARCELONA OG CATALONIA. Dale Mannskor har 80-års jubileum i år, og da måtte det bli jubileumstur. Mandag 19. september, tidlig om morgenen stilte 46 personer på Flesland til tur kormedlemmer og dirigent + damer. Catalonia er en region i Nord Spania, og opptar km2, med grenser til Andorra og Frankrike. Catalonia har mer enn 6 millioner innbyggere, de har delvis sitt eget styre, og de har sitt eget språk som er sidestilt med spansk. Barcelona er hovedstaden i Catalonia. Under Franco-tiden ble språket forbudt og katalansk kultur ble undertrykt. Katalonerne klarte å ta vare på sin identitet gjennom sangen og musikken, og i dag blomstrer språk og kultur som aldri før. Denne delen av Spania har mye å by på, flott natur, fjell, sjø og strand. Costa Brava, som kysten heter, har mange flotte småbyer både sør og nord for Barcelona, hver by har sitt særpreg, alle byene har fine strender. Dale Mannskor bodde i Santa Susanna, Aqua Marina Hotell, fint hotell med stort svømmebasseng, kort vei til den flotte stranden. Der kunne en gå kilometer etter kilometer for de som ville det, og små tavernaer der en kunne slukke tørsten dukket opp med jevne mellomrom. Kort sagt: en fin plass. Koret hadde fem forhånsdbestemte og planlagte opptredender i flotte katedraler og klostre, + mange uformelle og spontane opptredender. Tidlig opp hver morgen, ikke noe latmannsliv når en er ute på tur med Dale Mannskor. Vi hadde buss hver dag, med samme sjåfør, Jose`. To guider: en norsk mann fra Travelmaker, og en dansk dame som bodde i Catalonia. Hun hette Tutt, og var et fyrverkeri av en dame, som kunne utrolig mye om nesten alt. Kjempeflott guide. Første utflukt gikk til Barcelona, 1,6 millioner innbyggere, en by med utrolig mye å oppdage, en kan bare rekke noen få høyde-punkter på en dag. Når en er i Barcelona er navnet Antoni Gaudi noe en møter nesten alle plasser. Antoni Gaudi ( ) forbindes ofte med modernismen, men i virkeligheten passer han ikke helt i noen bås. Han er noe for seg selv fantastisk. Først gikk turen til Casa Mila` som var det siste store huset Gaudi utførte. Deretter gikk turen til Barri Gotic, som er en gotisk bydel og den eldste delen av Barcelona, trange små smau og lange smale gater store åpne plasser - utrolig mange flotte gamle bygninger og katedraler. Cathedral Santa Maria del Mar Havets Katedral (også kjent fra den berømte boken Havets katedral av Ildefonso Falcones vel verdt å lese). Det sies å være Spanias flotteste katedral, midtskipet er 26 m innvendig, det største i Europa og sto ferdig i Her hadde mannskoret en liten spontan konsert. Til Sanctus av Schubert klang nydelig og skapte ekstra høytid i den vakre kirken. Siden vandret vi langs den berømte hovedgaten La Rambla, og besøkte Boqueria matmarked, vel verdt å rusle rundt der, se på frukt, grønnsaker, og store skinker som hang fra taket, et fargerikt besøk mye folk av alle nasjonaliteter, mange språk i luften. Dagen i Barcelona ble avsluttet med en 45 min lang konsert i Catedral de la Seu (Catedral de Barcelona). Store grupper på omvisning i katedralen stanset opp og lyttet når tonene fra Jeg løfter opp til Gud min sang klang under hvelvet i det mektige kirkebygget, og utover i konserten ble publikumstallet større og større, og det var tydelig at de satte stor pris på sangen som ble fremført. Dirigenten, Lars, introduserte musikkstykkene. Han akkompagnerte på harmonium og var solist i tillegg til selve dirigentjobben. Etter konserten fikk koret mange gode tilbakemeldinger fra et internasjonalt publikum. En stor opplevelse for koret og vi som elles var til stede. Koret var og nordover til en liten fjelllandsby opp mot Andorra, Sant Joan de les Abadesses, og til Ripoll, i begge disse byene var vi innom et gammelt kloster der koret hadde konserter. Her passet det godt at koret sang blant annet Alta Trinita Beata og Veni Sancte Spiritus, begge fra italiensk middelalder. Ett av turens høydepunkter var utflukten til Montserrat, sørvest for Barcelona, i ett av Catalonias mest særpregede fjellområder. Klosteret ble bygget på 1000 tallet og er ennå et levende kloster. Bussturen opp til klosteret var en opplevelse i seg selv, og klosterområdet med de flotte fjellene som bakgrunn, et vakkert syn. Klosteret Montsserat er det helligste stedet i Spania nest etter Santiago de 16

17 Compostela. Klosteret i Montserat er også hjemsted for den Sorte Madonna figuren. Mange tusen går forbi og hilser på Den Sorte Madonna. Mange pilegrimer valfarter hit. Klosteret er og en internatskole for gutter fra ca 10 år. Hver dag kl 13 og kl 18 synger guttekoret. Dale Mannskor hadde en flott konsert i klosterkirken, og Mendelssohns Ære være Gud lød spesielt mektig foran et fullsatt kirkerom. (flere tusen mennesker). Deretter kom guttekoret med stor disiplin, presisjon og utrolig sopranklang, vakker sang fra begge korene. Vi var og innom Vingården Torres. Bodega Torres ligger i vindistriktet Penedes. Torres er jo et kjent vin/brandymerke og de produserer også den velkjente spanske Cava. En kjempefabrikk, vi kjørte tog gjennom vinmarkene, så litt av produksjonen og de svære hallene med store eikefat, deretter vinsmaking. Enda en tur til Barcelona. Guiding på Mountjuic med de olympiske anleggene, Sagrada Familia en uferdig katadral - som ofte er omtalt som en stor fabulering over bibelen. Gaudi overtok i 1883 arbeidet på denne katedralen som var begynt på to år tidligere av arkitekt Francesc de Paula Villar. Gaudi endret planene radikalt når han overtok. Gaudi arbeidet selv de siste 43 år av sitt liv på katadralen. Sagrada Familia står ennå uferdig, en byggeplass med kraner og mye utstyr. Det har gått en diskusjon om det er rett å fullføre byggverket, eller om det skulle stå som det var. En attraksjon er det i alle fall og Sagrada Familia er etter hvert blitt Barcelona`s mest besøkte byggverk. Park Guell er og ett av Gaudi`s store verk. Denne kvelden skulle Dale Mannskor være med på en messe i Cathedral Santa Maria del Pi i Barri Gotic (gamlebyen). En fin og stemningfull messe med flott korsang under selve messen, og i en egen kor-avdeling etterpå. Koret sang blant annet Handls In Nomine Jesu. Flott utført av Dale Mannskor og dirigent Lars Ragnvaldsen. En opplevelse. Så var det siste utflukt den gikk nordover til Girona. Denne byen er Catalonia`s best bevarte middelalderby, en elv renner gjennom byen, mange flotte gamle broer. Byen har en mektig gotisk Katedral, der var Dale Mannskor med på messe, og hadde en konsert etterpå. Opp til katedralen er det 90 trappetrinn og der sto koret og sang etter messen og konserten i kirken. Kjempeflott. Videre nordover til Figueres. Dette er Salvador Dali`s fødeby. Salvador Dali ( ) er dette århundrets største navn innen den surrealistiske malerkunsten. Spesielle malerier og skulpturer. Mye en ikke forsto, men og utrolig mye fint. Enten liker en det eller ikke. Men en opplevelse for alle å ha sett det. En stor opplevelsestur er over. Mye kultur og sang, men og med plass til litt strand/bading og strandpromenaderusling. Mange flotte planlagte konserter, og mange flotte spontanopptredener. Dale Mannskor med dirigent Lars Ragnvaldsen i spissen var verdige representanter for hjembygden. Og vi damene som var med på tur er stolte av Dale Mannskor. Tusen takk for turen alle sammen. Torhild Roe 17

18 18

19 19

20 20

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011

Velkommen til Barcelona og Catalonia. Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Velkommen til Barcelona og Catalonia Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Cataloni er en region i Spania, beliggende nordøst i landet med grenser til Frankrike og Andorra. Hovedstaden i Catalonia er Barcelona

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2011 21. årgang KURSHELGEN 17. 19. FEBRUAR 2012 Øystein Fevang dirigentkurs Gro Espedal basiskurs for dirigenter Mariann Schei kurs for korsangere

Detaljer

Med Dale Mannskor på utanlandstur!

Med Dale Mannskor på utanlandstur! Med Dale Mannskor på utanlandstur! Velkommen til Barcelona og Catalonia Kortur for Dale Mannskor sept 2011 Hugseliste? Pass Helsetrygdekort Reiseforsikringsbevis Billetter Briller Medisiner/ Penger/euro/visak.

Detaljer

Me fylles av jublande song

Me fylles av jublande song Me fylles av jublande song Me fylles av jublande song DALE 2006 DALE 2006 ME FYLLES AV JUBLANDE SONG Dale Mannskor 1931 75 år 2006 Grafisk produksjon: Odda Trykkeri AS Papir: 130g silk Grunnskrift: Times

Detaljer

Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no

Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no Catalonia! Barcelona! Reiselinjen tlf. 52 70 47 06 www.nyttig.no CATALONIA/BARCELONA Et yrende folkeliv! Barcelona Barcelona Barcelona Nytt & Nyttig gir deg en fantastisk mulighet til å besøke den fargerike

Detaljer

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2011 21. årgang HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST Ulriken møter Andesfjellene Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano 2 KONTAKT OSS KORKONTAKT

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang

KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nr.2 2014 24. årgang VÅREN 2015 NYTTÅRSKONSERTENE 11. januar KURSHELG 13.-15. mars KORTREFF I EIDFJORD 25.-26. april KORKONTAKT Medlemsblad for Norges

Detaljer

Benvenuto a Italia. Gamlebyen i Terracina. Gate i Terracina

Benvenuto a Italia. Gamlebyen i Terracina. Gate i Terracina Benvenuto a Italia e Terracina Gamlebyen i Terracina Kanal midt i sentrum av Terracina Gate i Terracina Stranda i Terracina Katedral i Terracina frå 1300- talet 1 Velkomen til Italia-tur med Dale Mannskor

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2013 23. årgang KOMMER: LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund

Detaljer

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT

Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT. Nr. 2 2012 22. årgang. Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2012 22. årgang Side 7: VOCAL SIX - KURSHELG & KONSERT KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland Nest utgave Kommer i mai 2013.

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9. KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang. Ny nettløsning. Landsfestival for kor.

PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9. KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang. Ny nettløsning. Landsfestival for kor. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT NR. 1. 2010-20. årgang Fotograf: CF-Wesenberg Vokalensemblet PUSTKONSERT I GRIEGHALLEN 14. MAI, side 9 Ny nettløsning Landsfestival for kor Har du

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester Kongshaug-nytt Desember 2012 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 07.01.13 40 års Ve. Ju Galla 12.01.13 Nyttårsfest med damer 21.02.13 O Rapp nevnder Regnsk./Budg. 04.02.13

Detaljer

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010

Europa Compostela 2010 er i mål! 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Europa Compostela 2010. Pilegrim i dag nr. 3 2010 PILEGRIM I DAG nr. 3-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 3-2010. Løssalg kr 25. Europa Compostela

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2013

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2013 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2013 Sommarpsalm Tekst: C. D. af Wirsén Mel: W. Åhlén En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U.

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U. Årsmelding 2011 Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30 Landsfestival Stokke i Vestfold Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 SAKSLISTE Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering A ) navneopprop B ) valg

Detaljer

KORKONTAKT 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland. Nr. 1 2012 22.

KORKONTAKT 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland. Nr. 1 2012 22. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2012 22. årgang Kor e tonen og 24 andre kor er klare for korkonkurranse i juni. 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer