Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013"

Transkript

1 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for barn vår og høst Har fått midler tidligere, og eg ser dette som eit positivt prosjekt for barn. AIESEC UiB Aktiv sommer Samle barn fra ulike kulturer til et aktivitetstilbud som Godt tiltak for barn og unge i 2013 Askøy kommune Askøy kommune foregår i tre uker gjennom sommeren Vanntilvenningskurs for kvinner og barn som ledd i svømmeopplæringen slik at foreldre kan føle seg trygge i og rundt vann Aktivitetsuke med overnatting på Herdla for ungdom år sommerferien Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot integrering og inkludering av personer med innvandrarbakgrunn. Askøy kommune Camp Herdla for psykiatrien i Hordaland. Synliggjøre psykiatrien innenfor flerkulturelle sept Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot integrering og inkludering av personer med innvandrarbakgrunn. Afghansk kulturforening Feiring av Afghansk nasjonaldag 21. mars Avslag Avslått i tråd med vår praksis om å ikkje Balkanfest Bergen internasjonale musikkfestival/bergen internasjonale kultursenter(biks) Bergen internasjonale musikkfestival/bergen internasjonale kultursenter(biks) Bergen Røde kors Bergen Turlag Festval på Evanger som er eit samarbeid mellom lokalbefolkning og innbyggjarar som har bakgrunn som flyktningar frå Balkan. støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Høg kvalitet. Godt fleirkulturelt tiltak i lokalsamfunn som også har appell i resten av fylket. Tilskot til fire barne-konserter under BIMF Positivt tiltak for inviterte barnehager frå heile Hordaland mellom 3 og 6 år Tilskot til tre konserter under Internasjonal Folkefest Samarbeidsprosjekt med Internasjonal Uke. Gjennomføring av et ferie for alle tiltak i juni 2013 på Røde kors feriesenter i Valdres for barnefamilier med svak økonomi uten andre tilbud Lavterskelturer og friluftsaktiviteter for personer i innvandrermiljø. Arbeidsgruppe av frivillige fra turlaget og personer med minoritetsbakgrunn Totalbudsjett på Positivt tiltak Positiv satsing i ein organisasjon som er engasjert i integrering. Bosnisk Norsk 20 års markering Den bosniske historien: Fra krig til Uspes Har totalbudsjett på Det vert 1

2 vennskapsforening Liljer integrering. En apolitisk markering som samler alle bosniere i Norge normalt ikkje gitt støtte til aktiviteter som kun er rettet innad mot ein bestemt gruppe eller miljø, men tilrår noko støtte til denne markeringa med forbehold om at ein går ut Det felles innvandrerråd i Hordaland Du Verden - et aktivt flerkulturelt miljø 1.Internasjonal fotballturnering på Møhlenpris med formål å knytte vennskap gjennom idretten og å bruke fotball til å bygge relasjoner på tvers av kulturer og opprinnelsesland kr Kurs i grunnleggende organisasjonskunnskap og regnskap for organisasjoner mm kr mai markering med frokost på BIKS og deretter deltagelse i 1. mai toget kr Støtte til prosjektutvikling/forprosjekt der målet er å skape et flerkulturelt miljø med litteratur i fokus til ein brei målgruppe Mottar driftsstøtte over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett. Tiltak nr. 2 er svært positivt og naudsynt for mange organisasjonar. Sjå elles komm. i saka Spanande fleirkulturelt prosjekt med fleire solide partnarar. Fjell kommune- kultur og sansesenter Fjell kommune, Straume helsestasjon Fjell kommune, Straume helsestasjon EPWISEF Association FAU v/uskedalen skole, Vaksenopplæringa, FAU og leiing v/uskedalen skole 4C For Christ Senter på Straume - som skal femne om allsidige område innan sansing, som vil stimulere barn til utvikling og vekst i høve eigne oppnåelege mål Vanntilvenningsgruppe for mødre m/barn med innv.og flyktningebakgrunn Den internasjonale mannsgruppa i Fjell kommune Tilbod om aktivitetar, sosialt samvær, samtalar og info om helsefremjande og forebyggande livsstil m.m. Arrangement 14. juni på Knarvik The day of the African Child arrangement med seminar og filmkveld Prosjekt for vaksne folk frå heile verda som er elevar ved vaksenoppl. Kvinnherad kommune, - inkludering og lære av det norske språket, auka forståing for andre kulturar, temakveld, mattradisjonar m.m. Nystartet frimenighet med virkeområde i Hardanger. Åpent hus en fast dag pr uke vise nestekjærlighet mot asylsøkere og flyktninger Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot barn med innvandrarbakgrunn Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Positivt tiltak for menn med innvandrarbakgrunn Samarbeidsprosjekt Prosjektet er i hovudsak eit kommunalt ansvar, men tilrår likevel noko støtte Avslag Fremgår ikkje tilstrekkeleg at det er eit samarbeidsprosjekt. I hovudsak søkjer dei om investering til utstyr til lokale, noko som ikkje vert prioritert i denne ordninga. 2

3 FN-Sambandet Vest Internasjonal uke, fokus på ungdom gjennom å arrangere til sammen 4 FN-rollespill Rollespillkonsept: 1. Simulering av forhandlinger i fm FNs internasjonale år og vann og vannsamarb. 2. Arbeidernes rettigheter i uland Forening av serbere og venner til Serbia Bergen 1. Konsert med Balkansk tradisjonell musikk motivere elever fra musikkskolen mai Konsert med 4 bergenske prof.musikere og opera sangere fra Oslo kulturutveksling okt Markering av 8. mai med kulturelt innslag, med mer og blomster til gravsted til fangene fra 2. verdskrig Espeland fangeleir, Os gravsted, mm Global Relief Somali Foundation Støtte til todagers konferanse i Bergen i 2013, Somali integration: Experiences from Norway, Netherlands and North America Hordaland Idrettskrets Idrettslaget Gneist Arr 20-timers «juniortreningskontaktkurs» i samarbeid med Møhlenpris idr.lag for ungdommer som trener og driver idrett Skidag i Eikedalen skisenter mars 2013 for å gi asylanter en dag på fjellet med aktiviteter og inkludering i det norske samfunn Internasjonal kvinneforening på IKS skal ha treff utover våren og høsten, dagsturer, Sotra høstfest, julefest samt info-møter mm Internasjonal kulturklubb Stord Tiltakets planlagte tidsramme: 26.sept. Aktiviteter: fakkeltog (hjertetog), internasjonal mat, song, dans, foredrag, aktiviteter for barn, film, forteljing, utstilling, stand, fest mm. Iransk Folk i Vest Iransk Kulturforbund Jondal Frivilligsentral Minnemarkering for et familiemedlem som døde i flyktningeleir i Irak kr 5000 Feiring av Nowrooz, iransk nyttår kr 5000 Kulturfestival i forbindelse med nyttårsfeiring Nowrooz mars 2013 Kulturkafe for å skapa ein trygg og god møteplass i lokalsamfunnet i Jondal på tvers av etnisk og nasjonalt opphav, kjønn, alder som aukar tillit og tilhøyre til det norske samfunnet Samarbeidsprosjekt med FN-studenter i Bergen og Ungdomshuset Denne organisasjonen får driftsstøtte, men tilrår kr til saman for dei 3 søknadene for større aktivitetsstøtte Avslag Søkjer fullfinansiering. Har tidlegare søkt og ikkje gjennomført tiltak Positivt tiltak for ungdom med fleirkulturell bakgrunn i Møhlenpris idrettslag Godt tiltak for asylanter av lokalt idrettslag Søkjer fullfinansiering, men tilrår noko støtte Avslag Får driftstøtte. Stord kommune søkjer også og eg vel å gi støtte til prosjektet gjennom kommunen Avslag Internt arrangement, må evt dekkes over drift Avslag Avslått i tråd med vår praksis om å ikkje støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Fleirkulturelle foreiningar og lågterskel for lokalsamfunn 3

4 Kalandseid IL Planlegging og gjennomføring av idr.arr for ungdom i Kaland idr.hall med fokus på ungdom som til daglig ikke driver med aktiv idrett. Oppsøkjande verksemd for innvandrarungdom Kinsarvik Bygdekvinnelag KIA Bjørgvin Kristent interkulturelt arbeid KnarvikMila AKS-77 Tiltak for å gjøre kverdagen til asylsøkere og flyktninger triveligere og gi dem innspill om norske forhold og øving i norsk språk. Vennekontakt som brobygger gjennom likeverd, omsorg og vennskap. Åpent tilbud til personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i en kommune og som ønsker seg en norsk vennekontakt, spesielt personer som kjenner seg isolert og har sjelden kontakt med etniske nordmenn og lokalsamfunn. Åpent tilbud til personer som har fått oppholdstillatelse, men som fremdeles bor på mottak (Arna Mottakssenter). NM i halvmaraton en flerkulturell folkefest. Med dans/musikalsk ramme rundr arr. Fra start til slutt 31. aug 2013 KnarvikMila AKS-77 Helsefremjande veke Årlig hending i Lindås kommune med fokus på folkehelse og motivasjon for alle innbygg. For å skapa møteplassar og aktivitetar på tvers av ulike grupper i befolkningen Kvam kulturskule Arrangør av Barnas Verdsdagar i Hardanger i nye Norheimsund skule 16. nov 2013 Kvam kulturskule «fleire fargar i kvam». Ulike kulturelle utrykk skal møtast gjennom musikk, kunstformidling, og gleda over dette. Arbeidet skal ende ut i ei framsyning våren 2013 Liberian Association Hordaland Liberisk kulturuke i juli 2013 med aktiviteter rettet mot å samle unge og voksne for å styrke åpenhet, mangfold og integrering i Norge Samarbeidsprosjekt. Deltek også i prosjektet «Aktiv saman» der Hordaland fylkeskommune er initiativtakar Fint samarbeidsprosjekt for asylsøkere og flyktninger i Kinsarvik. Tilrår til diverse kurs Organsisasjon/KIA er eit samarbeid mellom fleire kristne organisasjonar Samarbeidsprosjekt. Eg førutsett at desse midlane vert nytta til å styrke den fleirkulturelle dimensjonen. Det er motteke søknader til dette tiltaket innanfor andre søknadsordningar, men med ein litt anna vinkling Avslag Eg les dette som eit meir generelt tiltak innan folkehelse Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt Fleirkulturelt samarbeidsprosjekt 4

5 Meisfjord, Katrine Kulturstasjoner i Sandviken, prosjekt om å komme sammen i hverandres hjem og utveksle personlige historier basert på tema: «En omveltning i livet mitt» Sosial kunst Multinasjonalt kvinnefellesskap Busstur fra Bergen til Austevoll høst en 2013, kun for kvinner kr Åpent kulturarr.med innledere, politikerpanel og debatt med sp.fra tilhørerne kr Multinasjonal sammenkomst for kvinner/debattmøte, temakveld kr Norsk folkehjelp Vanntilvenning og sykkelopplæring for kvinner med innvandrerbakgrunn Palestinaforeningen Radio Tamil Radio Voz Latina Redd Barna Aktiv Bergen Salem nærmiljøsenter Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening Hyttetur for arabisktalende familier i Hordaland høsten 2013 kr Oppstart av herreklubber for voksne arabiske menn for bedre integrering kr Prosjekt i kultursalen Vestkanten med innslag fra amatører og prof.både fra Norge og Sri Lanka Oktober 2013 Har drevet radio i 25 år. Deler studio med Studentradioen og søkjer støtte til å fortsette deira arbeid. Stønad til ulike tiltak for barn og unge ved Arna asylmottak, turar, kinobesøk, kurs og andre aktivitetar Samtalegruppe i Denne gruppa skal vere eit vidare tilbod for dei som delteke i norskundervisning for innvandrarar. Både vedlikehald, praktisering av språk og sosial funksjon Teaterkurs i samarbeid med frivilligsentralen og Vitalitetssenteret kr Litteraturkurs i samarbeid med Bergen off.bibl, frivilligsentalen, vitalitetssent.& SDKK kr Endringsagender kurs i samarbeid med Afrikansk kulturformidling kr Fikk avslag på drift, men tilrår midlar til disse tiltakene. Org. må selv fordele totalsummen som gis Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Får driftsstøtte Fått avslag på driftsstøtte Fått avslag på driftsstøtte Godt tiltak for asylanter. Sjå elles kommentar i saka Fleirkulturelt tiltak. I følge imdi støtter ein ikkje språkopplæring, men her er uformell læring og sosialt treffpunkt hovudmålet Gode samarbeidsprosjekt. Prosjektet favner om fleire innvandrargrupper. Sim Kulturmestringssenter i En mangfoldig og inkluderende møteplass for Godt samarbeidsprosjekt 5

6 Åsane v/tertnes kvinne & mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, familielag skape et trygt og inkluderende bomiljø for alle i Somalisk Aktive Kvinner Somalisk Kvinneforening i Hordaland Stiftinga Grannehjelpa, Kvam bydelen Ny forening aktiviteter for somaliske kvinner, jenter, barn, møteplass for aktiviteter mm Opprette et veiledningskontor for flerkulturelle kvinner for hjelp med å bedre forstå det norske samfunnet og hvordan man lever i Norge, barneoppdragelse m.m. «Fleirkulturell kvar veke, heile året» Møteplass for internasjonal kvinnegruppe, lesehjelp, leksehjelp, hobby/handarbeid, matlaging m.m. Temadagar, studieturar, opne arrangement m.m. Sportsklubben Djerv Lavterskel turgruppe, med oppstart høsten 2013 «Promenaden over de 7 broer» - for kvinnegrupper med innvandrerbakgrunn Stiftelsen Fargespill Stiftelsen SESAM Stord kommune Vadmyra IL Vitalitetssenteret Frivillighetssentral BA Farge-fest 27. mai 2013 i Grieghallens foaje, også for å trekke nye publikumsgrupper enn de som vanligvis er dominerende i Grieghallen, og gjøre kulturbesøket til en sosial begivenhet. Kreativ fredag på Sesam våren 2013, internasjonalt matkurs, malekurs,snekker- og sykurs Internasjonal dag på Stord, sept i samarb med lag og organisasjonar og institusjonar Vadmyra IL bruker idrett som virkemiddel i arbeidet med å inkludere barn, unge og vaksne med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet. Ønsler å arrangere idretts- og aktivitetsuke i tirdsommet Invitere 85 av byens seniorer til flerkulturelt juleball for eldre i Bergen, meget populært tiltak kr Internasjonal kvinnegruppe med ulik etnisk og nasjonal opprinnelse hver onsdag kr Uspes. Avslag Søknaden retter seg ikkje mot personer med fleirkulturell bakgrunn. Aktiviteter og tiltak som kun er retta innad mot ei bestemt gruppe eller miljø og som ikkje kommuniserar utad mot andre, skal normalt ikkje gis støtte Godt samarbeidsprosjekt om eit veiledningskontor Stiftinga er ein del av frivilligsentralen i Kvam Tilrådinga skal i hovudsak gå til turane Får driftsstøtte over kulturbudsjettet.. Godt tiltak i samarbeid med andre Positivt tiltak Godt samarbeidsprosjekt Godt samarbeidsprosjekt i sommerferien for personer med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet Vitalitetssenteret ligg på Møhlenpris, der store deler av bebuarane har innvandrarbakgrunn, viktig med gode tiltak i dette nærmiljøet. Når det gjeld 6

7 3. Pratklubb for nyankome innvandrere på Vitalitetssenteret hver torsdag kr Leksehjelp hver onsdag for barn og unge kr Kulturverksted i vinterferien for barn og unge som ikke reiser kr Familiemiddag for småbarnsfamilie i nærmiljøet for sosialt samvær kr Ugandisk organisasjon Voss Internasjonale Kvinneklubb Øygarden Frivilligsentral Fest på nasjonaldagen 9. oktober med ugandisk kultur, musikk og tradisjonell. Stønad til blåtur Voss- Os med lunsj på Bjørnefjorden og omvisning på Oseana kulturhus Møteplass på Toftøy gamle skule kvar tysdag for flyktningar og norskspråklege for å snakke norsk og bli kjende mm TILSAMAN tiltak 1 er dette ei gruppe der det er lite fleirkulturelle tiltak. Må selv fordele totalsummen som gis Avslag Internt arrangement. Det er ikkje vanleg praksis å støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Har også søkt driftsstønad, men eg har tilrådd avslag der grunna manglande organisasjonsnummer. I denne del 2 opnast det for støtte gjennom enkeltpersonar på vegne av gruppe. Har drive slike tiltak gjennom fleire år Godt samarbeidsprosjekt 7

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201210537-104 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal/Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 14.05.2013 TILSKOT

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014

Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014 Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for barn vår og høst 2014 24000 10000 Har fått midler

Detaljer

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader Afghansk kulturforening i Hordaland Feiring av nasjonaldag 21.03.11 og kampanje mot rasisme

Detaljer

HANDSAMING AV INNKOMNE KLAGER PÅ TILDELINGAR TIL FRIVILLIG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

HANDSAMING AV INNKOMNE KLAGER PÅ TILDELINGAR TIL FRIVILLIG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200560-266 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal/ Bjørkås, Øivind R. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.09.2012-12.09.2012

Detaljer

Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009

Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for born i frå 3 7 år. Dans, song, Kr 16.800 7000 Delvis innvilga tromming

Detaljer

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader Abu-Al-Fadel Islamsk Div. kurstilbod for kvinner og barn: svømming. 0 Får driftsstønad,

Detaljer

Lokale Frivilligsentralen har kontor og møteplass på Møteplassen Aksen på Husnes. På tysdagar har dagleg leiar kontordag på Rådhuset i Rosendal.

Lokale Frivilligsentralen har kontor og møteplass på Møteplassen Aksen på Husnes. På tysdagar har dagleg leiar kontordag på Rådhuset i Rosendal. Årsmelding 2011 Organisasjon Kvinnherad kommune eig Kvinnherad Frivilligsentral. Frivilligsentralen er organisatorisk plassert under Verksemd for Kultur- og Fritid, Kulturkontoret. Sentralen har eige styre

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet, Kultur- og ressursutvalet, Dato: 27. april 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201113326-152/TAMIVA

Detaljer

TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200912461-142 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 04.05.2010 TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR

Detaljer

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Stord kommune sitt tredje folkehelseforum vart halde på kveldstid på Stord hotell måndag 20.04. Folkehelseforum er ein open møteplass og ein arena for

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle Inkludering i idretten Hovedmål Styrke inkludering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn i nærmiljøet. Inkludering i idretten Delmål Øke deltakelse

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND

i u^: FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknc.^^^oO^^/ Dok.nr. /6 0 h SEPI. 2009 I Arkivnr. ^.T^l> Saksh./^ 5^6* I Bksp. REFERAT i u^: ' FRÅ MØTE I FYLKESTRAFIKKSIKRINGSRÅDET I HORDALAND Møte nr. 07/2009 Fylkestrafikksikringsrådet

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Slutt rapport BOLYST

Slutt rapport BOLYST Frist: 01. nov 2011 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Slutt rapport BOLYST Fra: Kommune v/ Tone Tysseland Holmefjord tilsagnr: 10204008 Dato: 27.10.11 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Kommune

Detaljer

Hordalandsmodellen med kurs for tverrkulturell kompetanse - ein tilnærmingsmåte. www.hordaland.no

Hordalandsmodellen med kurs for tverrkulturell kompetanse - ein tilnærmingsmåte. www.hordaland.no Hordalandsmodellen med kurs for - ein tilnærmingsmåte Tiltak: Utvikle modell og verktøy for intern kompetanseheving Tverrkulturell forståing Målgruppe: Kommunalt og fylkeskommunalt tilsette i Bergensregionen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Frå innvandrar til innbyggjar Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Integrere innvandrere på en betre måte i lokalsamfunnet. Tilpasse offentlege tenester og bedrifter

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets Hordaland Fotballkrets - Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Integrering av barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn Mål med inkluderingsarbeidet Delmål Øke deltakelse i organisert idrettsaktivitet

Detaljer

INTEGRERINGS-/INKLUDERINGS-PROSJEKT I HALLINGDAL

INTEGRERINGS-/INKLUDERINGS-PROSJEKT I HALLINGDAL SAK 54/08 INTEGRERINGS-/INKLUDERINGS-PROSJEKT I HALLINGDAL Saksopplysning Buskerud fylkeskommune retta i 2008 ein førespurnad til Regionrådet for Hallingdal, der det vart stilt spørsmål ved om det kan

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 15. mai 2016 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Søknad- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det.

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Time kommune 15.500 innbyggjarar Bryne er kommunesenter 2.300 elevar i grunnskule TIME KULTURSKULE Musikkskule

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. A: Wolffs gate 12 5006 Bergen T: +47 55 56 42 65 M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2011. A: Wolffs gate 12 5006 Bergen T: +47 55 56 42 65 M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2011 Innhold: 1. Sentralens formål og drift 2. Organisering 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Generelt/oppsummering 6. Vedlegg Oversikt over antall frivillige og brukere i 2011 Regnskap for 2011

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER

SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER SAMFUNNSDELTAGELSE DIALOG OG MØTEPLASSER Litt om Gjøvik, status innvandrere/flyktninger Mål for integrerering Definisjon av møteplasser og betydningen av dem Etableringen av et internasjonalt råd i Gjøvik

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer