Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013"

Transkript

1 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for barn vår og høst Har fått midler tidligere, og eg ser dette som eit positivt prosjekt for barn. AIESEC UiB Aktiv sommer Samle barn fra ulike kulturer til et aktivitetstilbud som Godt tiltak for barn og unge i 2013 Askøy kommune Askøy kommune foregår i tre uker gjennom sommeren Vanntilvenningskurs for kvinner og barn som ledd i svømmeopplæringen slik at foreldre kan føle seg trygge i og rundt vann Aktivitetsuke med overnatting på Herdla for ungdom år sommerferien Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot integrering og inkludering av personer med innvandrarbakgrunn. Askøy kommune Camp Herdla for psykiatrien i Hordaland. Synliggjøre psykiatrien innenfor flerkulturelle sept Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot integrering og inkludering av personer med innvandrarbakgrunn. Afghansk kulturforening Feiring av Afghansk nasjonaldag 21. mars Avslag Avslått i tråd med vår praksis om å ikkje Balkanfest Bergen internasjonale musikkfestival/bergen internasjonale kultursenter(biks) Bergen internasjonale musikkfestival/bergen internasjonale kultursenter(biks) Bergen Røde kors Bergen Turlag Festval på Evanger som er eit samarbeid mellom lokalbefolkning og innbyggjarar som har bakgrunn som flyktningar frå Balkan. støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Høg kvalitet. Godt fleirkulturelt tiltak i lokalsamfunn som også har appell i resten av fylket. Tilskot til fire barne-konserter under BIMF Positivt tiltak for inviterte barnehager frå heile Hordaland mellom 3 og 6 år Tilskot til tre konserter under Internasjonal Folkefest Samarbeidsprosjekt med Internasjonal Uke. Gjennomføring av et ferie for alle tiltak i juni 2013 på Røde kors feriesenter i Valdres for barnefamilier med svak økonomi uten andre tilbud Lavterskelturer og friluftsaktiviteter for personer i innvandrermiljø. Arbeidsgruppe av frivillige fra turlaget og personer med minoritetsbakgrunn Totalbudsjett på Positivt tiltak Positiv satsing i ein organisasjon som er engasjert i integrering. Bosnisk Norsk 20 års markering Den bosniske historien: Fra krig til Uspes Har totalbudsjett på Det vert 1

2 vennskapsforening Liljer integrering. En apolitisk markering som samler alle bosniere i Norge normalt ikkje gitt støtte til aktiviteter som kun er rettet innad mot ein bestemt gruppe eller miljø, men tilrår noko støtte til denne markeringa med forbehold om at ein går ut Det felles innvandrerråd i Hordaland Du Verden - et aktivt flerkulturelt miljø 1.Internasjonal fotballturnering på Møhlenpris med formål å knytte vennskap gjennom idretten og å bruke fotball til å bygge relasjoner på tvers av kulturer og opprinnelsesland kr Kurs i grunnleggende organisasjonskunnskap og regnskap for organisasjoner mm kr mai markering med frokost på BIKS og deretter deltagelse i 1. mai toget kr Støtte til prosjektutvikling/forprosjekt der målet er å skape et flerkulturelt miljø med litteratur i fokus til ein brei målgruppe Mottar driftsstøtte over Hordaland fylkeskommune sitt kulturbudsjett. Tiltak nr. 2 er svært positivt og naudsynt for mange organisasjonar. Sjå elles komm. i saka Spanande fleirkulturelt prosjekt med fleire solide partnarar. Fjell kommune- kultur og sansesenter Fjell kommune, Straume helsestasjon Fjell kommune, Straume helsestasjon EPWISEF Association FAU v/uskedalen skole, Vaksenopplæringa, FAU og leiing v/uskedalen skole 4C For Christ Senter på Straume - som skal femne om allsidige område innan sansing, som vil stimulere barn til utvikling og vekst i høve eigne oppnåelege mål Vanntilvenningsgruppe for mødre m/barn med innv.og flyktningebakgrunn Den internasjonale mannsgruppa i Fjell kommune Tilbod om aktivitetar, sosialt samvær, samtalar og info om helsefremjande og forebyggande livsstil m.m. Arrangement 14. juni på Knarvik The day of the African Child arrangement med seminar og filmkveld Prosjekt for vaksne folk frå heile verda som er elevar ved vaksenoppl. Kvinnherad kommune, - inkludering og lære av det norske språket, auka forståing for andre kulturar, temakveld, mattradisjonar m.m. Nystartet frimenighet med virkeområde i Hardanger. Åpent hus en fast dag pr uke vise nestekjærlighet mot asylsøkere og flyktninger Avslag Søknaden rettar seg ikkje mot barn med innvandrarbakgrunn Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Positivt tiltak for menn med innvandrarbakgrunn Samarbeidsprosjekt Prosjektet er i hovudsak eit kommunalt ansvar, men tilrår likevel noko støtte Avslag Fremgår ikkje tilstrekkeleg at det er eit samarbeidsprosjekt. I hovudsak søkjer dei om investering til utstyr til lokale, noko som ikkje vert prioritert i denne ordninga. 2

3 FN-Sambandet Vest Internasjonal uke, fokus på ungdom gjennom å arrangere til sammen 4 FN-rollespill Rollespillkonsept: 1. Simulering av forhandlinger i fm FNs internasjonale år og vann og vannsamarb. 2. Arbeidernes rettigheter i uland Forening av serbere og venner til Serbia Bergen 1. Konsert med Balkansk tradisjonell musikk motivere elever fra musikkskolen mai Konsert med 4 bergenske prof.musikere og opera sangere fra Oslo kulturutveksling okt Markering av 8. mai med kulturelt innslag, med mer og blomster til gravsted til fangene fra 2. verdskrig Espeland fangeleir, Os gravsted, mm Global Relief Somali Foundation Støtte til todagers konferanse i Bergen i 2013, Somali integration: Experiences from Norway, Netherlands and North America Hordaland Idrettskrets Idrettslaget Gneist Arr 20-timers «juniortreningskontaktkurs» i samarbeid med Møhlenpris idr.lag for ungdommer som trener og driver idrett Skidag i Eikedalen skisenter mars 2013 for å gi asylanter en dag på fjellet med aktiviteter og inkludering i det norske samfunn Internasjonal kvinneforening på IKS skal ha treff utover våren og høsten, dagsturer, Sotra høstfest, julefest samt info-møter mm Internasjonal kulturklubb Stord Tiltakets planlagte tidsramme: 26.sept. Aktiviteter: fakkeltog (hjertetog), internasjonal mat, song, dans, foredrag, aktiviteter for barn, film, forteljing, utstilling, stand, fest mm. Iransk Folk i Vest Iransk Kulturforbund Jondal Frivilligsentral Minnemarkering for et familiemedlem som døde i flyktningeleir i Irak kr 5000 Feiring av Nowrooz, iransk nyttår kr 5000 Kulturfestival i forbindelse med nyttårsfeiring Nowrooz mars 2013 Kulturkafe for å skapa ein trygg og god møteplass i lokalsamfunnet i Jondal på tvers av etnisk og nasjonalt opphav, kjønn, alder som aukar tillit og tilhøyre til det norske samfunnet Samarbeidsprosjekt med FN-studenter i Bergen og Ungdomshuset Denne organisasjonen får driftsstøtte, men tilrår kr til saman for dei 3 søknadene for større aktivitetsstøtte Avslag Søkjer fullfinansiering. Har tidlegare søkt og ikkje gjennomført tiltak Positivt tiltak for ungdom med fleirkulturell bakgrunn i Møhlenpris idrettslag Godt tiltak for asylanter av lokalt idrettslag Søkjer fullfinansiering, men tilrår noko støtte Avslag Får driftstøtte. Stord kommune søkjer også og eg vel å gi støtte til prosjektet gjennom kommunen Avslag Internt arrangement, må evt dekkes over drift Avslag Avslått i tråd med vår praksis om å ikkje støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Fleirkulturelle foreiningar og lågterskel for lokalsamfunn 3

4 Kalandseid IL Planlegging og gjennomføring av idr.arr for ungdom i Kaland idr.hall med fokus på ungdom som til daglig ikke driver med aktiv idrett. Oppsøkjande verksemd for innvandrarungdom Kinsarvik Bygdekvinnelag KIA Bjørgvin Kristent interkulturelt arbeid KnarvikMila AKS-77 Tiltak for å gjøre kverdagen til asylsøkere og flyktninger triveligere og gi dem innspill om norske forhold og øving i norsk språk. Vennekontakt som brobygger gjennom likeverd, omsorg og vennskap. Åpent tilbud til personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i en kommune og som ønsker seg en norsk vennekontakt, spesielt personer som kjenner seg isolert og har sjelden kontakt med etniske nordmenn og lokalsamfunn. Åpent tilbud til personer som har fått oppholdstillatelse, men som fremdeles bor på mottak (Arna Mottakssenter). NM i halvmaraton en flerkulturell folkefest. Med dans/musikalsk ramme rundr arr. Fra start til slutt 31. aug 2013 KnarvikMila AKS-77 Helsefremjande veke Årlig hending i Lindås kommune med fokus på folkehelse og motivasjon for alle innbygg. For å skapa møteplassar og aktivitetar på tvers av ulike grupper i befolkningen Kvam kulturskule Arrangør av Barnas Verdsdagar i Hardanger i nye Norheimsund skule 16. nov 2013 Kvam kulturskule «fleire fargar i kvam». Ulike kulturelle utrykk skal møtast gjennom musikk, kunstformidling, og gleda over dette. Arbeidet skal ende ut i ei framsyning våren 2013 Liberian Association Hordaland Liberisk kulturuke i juli 2013 med aktiviteter rettet mot å samle unge og voksne for å styrke åpenhet, mangfold og integrering i Norge Samarbeidsprosjekt. Deltek også i prosjektet «Aktiv saman» der Hordaland fylkeskommune er initiativtakar Fint samarbeidsprosjekt for asylsøkere og flyktninger i Kinsarvik. Tilrår til diverse kurs Organsisasjon/KIA er eit samarbeid mellom fleire kristne organisasjonar Samarbeidsprosjekt. Eg førutsett at desse midlane vert nytta til å styrke den fleirkulturelle dimensjonen. Det er motteke søknader til dette tiltaket innanfor andre søknadsordningar, men med ein litt anna vinkling Avslag Eg les dette som eit meir generelt tiltak innan folkehelse Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt Fleirkulturelt samarbeidsprosjekt 4

5 Meisfjord, Katrine Kulturstasjoner i Sandviken, prosjekt om å komme sammen i hverandres hjem og utveksle personlige historier basert på tema: «En omveltning i livet mitt» Sosial kunst Multinasjonalt kvinnefellesskap Busstur fra Bergen til Austevoll høst en 2013, kun for kvinner kr Åpent kulturarr.med innledere, politikerpanel og debatt med sp.fra tilhørerne kr Multinasjonal sammenkomst for kvinner/debattmøte, temakveld kr Norsk folkehjelp Vanntilvenning og sykkelopplæring for kvinner med innvandrerbakgrunn Palestinaforeningen Radio Tamil Radio Voz Latina Redd Barna Aktiv Bergen Salem nærmiljøsenter Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening Hyttetur for arabisktalende familier i Hordaland høsten 2013 kr Oppstart av herreklubber for voksne arabiske menn for bedre integrering kr Prosjekt i kultursalen Vestkanten med innslag fra amatører og prof.både fra Norge og Sri Lanka Oktober 2013 Har drevet radio i 25 år. Deler studio med Studentradioen og søkjer støtte til å fortsette deira arbeid. Stønad til ulike tiltak for barn og unge ved Arna asylmottak, turar, kinobesøk, kurs og andre aktivitetar Samtalegruppe i Denne gruppa skal vere eit vidare tilbod for dei som delteke i norskundervisning for innvandrarar. Både vedlikehald, praktisering av språk og sosial funksjon Teaterkurs i samarbeid med frivilligsentralen og Vitalitetssenteret kr Litteraturkurs i samarbeid med Bergen off.bibl, frivilligsentalen, vitalitetssent.& SDKK kr Endringsagender kurs i samarbeid med Afrikansk kulturformidling kr Fikk avslag på drift, men tilrår midlar til disse tiltakene. Org. må selv fordele totalsummen som gis Det er fleire som har søkt om midlar til vanntilvenningskurs for kvinner og barn. Eg tilrår til kvar søkjar Får driftsstøtte Fått avslag på driftsstøtte Fått avslag på driftsstøtte Godt tiltak for asylanter. Sjå elles kommentar i saka Fleirkulturelt tiltak. I følge imdi støtter ein ikkje språkopplæring, men her er uformell læring og sosialt treffpunkt hovudmålet Gode samarbeidsprosjekt. Prosjektet favner om fleire innvandrargrupper. Sim Kulturmestringssenter i En mangfoldig og inkluderende møteplass for Godt samarbeidsprosjekt 5

6 Åsane v/tertnes kvinne & mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, familielag skape et trygt og inkluderende bomiljø for alle i Somalisk Aktive Kvinner Somalisk Kvinneforening i Hordaland Stiftinga Grannehjelpa, Kvam bydelen Ny forening aktiviteter for somaliske kvinner, jenter, barn, møteplass for aktiviteter mm Opprette et veiledningskontor for flerkulturelle kvinner for hjelp med å bedre forstå det norske samfunnet og hvordan man lever i Norge, barneoppdragelse m.m. «Fleirkulturell kvar veke, heile året» Møteplass for internasjonal kvinnegruppe, lesehjelp, leksehjelp, hobby/handarbeid, matlaging m.m. Temadagar, studieturar, opne arrangement m.m. Sportsklubben Djerv Lavterskel turgruppe, med oppstart høsten 2013 «Promenaden over de 7 broer» - for kvinnegrupper med innvandrerbakgrunn Stiftelsen Fargespill Stiftelsen SESAM Stord kommune Vadmyra IL Vitalitetssenteret Frivillighetssentral BA Farge-fest 27. mai 2013 i Grieghallens foaje, også for å trekke nye publikumsgrupper enn de som vanligvis er dominerende i Grieghallen, og gjøre kulturbesøket til en sosial begivenhet. Kreativ fredag på Sesam våren 2013, internasjonalt matkurs, malekurs,snekker- og sykurs Internasjonal dag på Stord, sept i samarb med lag og organisasjonar og institusjonar Vadmyra IL bruker idrett som virkemiddel i arbeidet med å inkludere barn, unge og vaksne med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet. Ønsler å arrangere idretts- og aktivitetsuke i tirdsommet Invitere 85 av byens seniorer til flerkulturelt juleball for eldre i Bergen, meget populært tiltak kr Internasjonal kvinnegruppe med ulik etnisk og nasjonal opprinnelse hver onsdag kr Uspes. Avslag Søknaden retter seg ikkje mot personer med fleirkulturell bakgrunn. Aktiviteter og tiltak som kun er retta innad mot ei bestemt gruppe eller miljø og som ikkje kommuniserar utad mot andre, skal normalt ikkje gis støtte Godt samarbeidsprosjekt om eit veiledningskontor Stiftinga er ein del av frivilligsentralen i Kvam Tilrådinga skal i hovudsak gå til turane Får driftsstøtte over kulturbudsjettet.. Godt tiltak i samarbeid med andre Positivt tiltak Godt samarbeidsprosjekt Godt samarbeidsprosjekt i sommerferien for personer med flerkulturell bakgrunn i nærmiljøet Vitalitetssenteret ligg på Møhlenpris, der store deler av bebuarane har innvandrarbakgrunn, viktig med gode tiltak i dette nærmiljøet. Når det gjeld 6

7 3. Pratklubb for nyankome innvandrere på Vitalitetssenteret hver torsdag kr Leksehjelp hver onsdag for barn og unge kr Kulturverksted i vinterferien for barn og unge som ikke reiser kr Familiemiddag for småbarnsfamilie i nærmiljøet for sosialt samvær kr Ugandisk organisasjon Voss Internasjonale Kvinneklubb Øygarden Frivilligsentral Fest på nasjonaldagen 9. oktober med ugandisk kultur, musikk og tradisjonell. Stønad til blåtur Voss- Os med lunsj på Bjørnefjorden og omvisning på Oseana kulturhus Møteplass på Toftøy gamle skule kvar tysdag for flyktningar og norskspråklege for å snakke norsk og bli kjende mm TILSAMAN tiltak 1 er dette ei gruppe der det er lite fleirkulturelle tiltak. Må selv fordele totalsummen som gis Avslag Internt arrangement. Det er ikkje vanleg praksis å støtte ordinære nasjonaldagsfeiringar Har også søkt driftsstønad, men eg har tilrådd avslag der grunna manglande organisasjonsnummer. I denne del 2 opnast det for støtte gjennom enkeltpersonar på vegne av gruppe. Har drive slike tiltak gjennom fleire år Godt samarbeidsprosjekt 7

Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009

Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for born i frå 3 7 år. Dans, song, Kr 16.800 7000 Delvis innvilga tromming

Detaljer

Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012

Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012 Tilskot til tiltak for barn og ungdom (aktivitetsstønad) vår 2012 Søkjar Føremål med tiltaket i følgje søkjar Samla Afrikansk kulturformidling; AKUFO Konserter omfatter dans, musikk, sang, 49.000 39.000

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen Møtested: Cafeen, Haugenstua Torg, Ole Brumms vei 1 Møtetid: Tirsdag 08. april 2014 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2007 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. InterInfo satser på å øke deltakelsen av innvandrere i organiserte fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer

Detaljer

Rapport 2008. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2008. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2008 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. Tromsø er en inkluderende og internasjonal by med 139 nasjoner. Samfunnet er i en stadig endringsprosess. Endringene

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

S E M I N A R R A P P O R T

S E M I N A R R A P P O R T Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008 TOTAL GLOBAL en grenseløs folkefest 14 juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo S E M I N A R R A P P O R T www.du-store-verden.no INNLEDNING Helgen 14. 15. juni

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2013. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2013 1 Innhold: 1. Innledning 1.1. Hovedmålsetning og arbeidsprinsipp 2. Aktiviteter 2.1 Egen aktivitet 2.2 Samarbeidsprosjekter 3. Økonomi 4. Organisering 4.1. Eiere 4.2. Styret 4.3. Administrasjon

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

ITINERA. Priser Janteloven VOKSNES LÆRING. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 2 2009

ITINERA. Priser Janteloven VOKSNES LÆRING. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 2 2009 ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid VOKSNES LÆRING Nr 2 2009 Trener norsk og bygger selvrespekt /06/ Kommuniserer med teater /17/ Skreddersyr kurs for næringslivet /20/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

F o r d y p n i n g s h e f t e

F o r d y p n i n g s h e f t e Fordypningshefte Bildene er hentet fra filmene som inngår i opplæringsressursen. Alle personer 2 er fiktive. Innledning Dette fordypningsheftet er en del av informasjonsog opplæringsressursen Fritid med

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert ÅLMENNE KULTURFØREMÅL VÅREN 2011 Søkjar Kommune Omfattar kommunar Søkjar skriv om føremålet: Utgifter Søknadssum Tilråding Merknader African Dance & Drum Abu Adonaba Bergen Bergen Kurs i afrikansk dans

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer