Utsikt inn til Husøysundet TØNSBERG / JARLSØ. Moderneleilighetmedetminimalistiskuttrykk.Fantastisksjøutsiktfrabådestueogkjk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsikt inn til Husøysundet TØNSBERG / JARLSØ. Moderneleilighetmedetminimalistiskuttrykk.Fantastisksjøutsiktfrabådestueogkjk."

Transkript

1 Moderneleilighetmedetminimalistiskuttrykk.Fantastisksjøutsiktfrabådestueogkjk. TØNSBERG / JARLSØ Jarlsøveien35B P-rom/Bra:95/105 Oppdrag: Prisantydning: ,- Utsikt inn til Husøysundet Tlf: 09999

2 2

3 Kontaktperson: Avdeling: E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: TorOlavStrandskog Teie INNHOLD 4 Jarlsøveien 35 B 6 Stue 8 Kjøkken 10 Soverom/Bad 1 12 Soverom/Bad 2 14 Øvrige Bilder 16 Eiendommen fra A til Å 18 Viktig informasjon 20 Planskisse 21 Egenerklæring 23 Nabolagsprofil 25 Kartskisse 26 Energiattest 27 Opplysninger fra forretningsfører 33 Husordensregler 37 Forbrukerinfo 38 Budskjema 39 Kart Prospektpåmobil: Send bolig til

4 Jarlsøveien 35 B 1 Prisantydning: kr ,Omkostninger: kr ,Til sammen: kr ,*Totalkostnad: kr ,P-rom/Bra: 95/105 Byggeår: 2011 Eiendomstype: Selveierleilighet * Totalkostnaden er stipulert 4

5 Jarlsøveien 35 B Sandstranden på Jarsløbleopparbeidet sommeren2011ogermyebruktavjarlsø`s beboerepåvarmesommerdager. 2. Leiligheten har en fin terrassesomligger motsyd,syd/vest.penefellesarealersomer skjermetforinnsynforandreennsameiets beboere. 3. Meget pene fellesarealer-herserenfra bryggeomådetogoppmotleiligheten. JARLSØVEIEN 35 B Leilighetenharenlottbeliggenhetpådennyeboligøyai Tønsberg-Jarlsø! Herborduivannkantenmeddenfantastiskeskjærgårdenpåallekanter! Leilighetenharenfantastisksjøutsikt somkannytesbådefrastueogkjøkken medtilhørendeterrasse! BoligøyaJarlsøharmangefasiliteter forsinebeboere.detkannevnescafè, frisør,neglstudio,jokernærbutikk, fotpleiesalongoginsandtrandsamt storttreningsstudiosomereksklusivt forbeboernepåjarlsø. Medsjøensomennærogvakkernabo kanmanhopperettibåtenogsette kusenmotdenvakreskjærgårdeniytre Oslofjoren. 5

6 Jarlsøveien35B-Stue 2 Lysoginstue medstorheve skyvedøruttil overbyggetterrasseogåpentatriumnedtilsjøen. 6

7 Jarlsøveien35B-Stue Lys og fin stuemedstorheveskyvedør uttiloverbyggetterrasseogåpentatrium nedtilsjøen. 2. Det ersattinnmoderneelektriskpeisi stuen. 3. Fin utsiktfrastuenognedtilsandstrandenogbryggeanleggetpåjarslø. 4. Egen tv krokistuen(somerplassertder soveromnr3opprinneligvartiltenkt) 7

8 Jarlsøveien35B-Kjøkkenet

9 Jarlsøveien35B-Kjøkkenet 5 1. Stort ogdeiligkjøkkenmedåpenløsning motstueogspisestue. 2. Det er satt oppkjøkkenøysomkan brukessomspisebord-spisestuenibakkantmedutgangtilbalkong. 3. Stor SigdalHerregårdsinnredningmed integrertehvitevarer. 4. Integrerte hvitevarersomerpenttilpassetherregårdsinnredningenfrasigdal. 5. Stor plassforspisestue. 9

10 Jarlsøveien35B-Soverom/Bad1 2 Frahovedsoverommetkanman gårettutpåterrassen. 10

11 Jarlsøveien35B-Soverom/Bad Fra hovedsoverommetkanmangårettut påterrassen. 2. Stort flislagt badmedhjørnebadekarog innredningmedoppleggforvaskemaskin ogtørketrommel. 3.Innredningpåhovedbadet. 4. Fint flislagtdusjbadmedwcogservant medinngangfrahallen. 11

12 Jarlsøveien35B-Soverom/Bad2 1 12

13 Jarlsøveien35B-Soverom/Bad2 2 Pentdusjbadmedinngangfraentre. 1. Pent dusjbadmedinngangfraentre. 2. Stort soverom/gjesteromsomidagbrukessomkontor. 13

14 Jarlsøveien35B-Øvrigebilder 1 Meget fi ne fellesarealersomeropparbeidetmedplenheltnedtilstrandkanten. 14

15 Jarlsøveien35B-Øvrigebilder Her sereninnmotleilighetensomliggeriførsteetasje. 3. Pene fellesarealernedmotfellesinngagsparti-småbåthavnen seesibakgrunnen. 4. Fin spiseplassmedutgangtilbalkongogutsiktoveroslofjorden motnord/øst. 15

16 Jarlsøveien 35 B EIENDOMMEN FRA A TIL Å Adkomst FraTønsbergbryggefølghovedveienmot kanalbroaogkjørerrettfremilyskrysset vedvolvo-ringveienmotkilen.følgveien mottolvsrød/ringshaugogtatilhøyrei Presterødkrysset.FølgsåNarverødveien mothusvikogvideretiljarlsø.avstandfra Tønsbergerca.7km. Bebyggelsen P-ROM:95kvm P-rominkludererfølgenderom:Hall,stue/ kjøkken,2soverom,dusjbad/wcogbad/wc. Bruksareal:105kvm Byggeår:2011 Allearealerihenholdttiltegningtattfra selgersboligprospektutarbeidetavjarslø EiendomASforjarlsø,byggetrinn2.Leilighetenerikkemåltoppietterkant. Diverse Energimerking: Selgereransvarligforatboligenharen energiattest.detforeliggerimidlertidikke energiattestfordenneboligen. SelgeraveiendommenogJarsløEiendom asharinformertomatdetgamlebygget somliggerinnmothusvikskalrivespåvår/ sommer2012.dettevilgjøreatutsikteninn mothusvikmotnord/vestvilblimegetin. Eieform Eiet Eiendom Jarlsøveien35B,3124TØNSBERG gnr.162,bnr.12,snr.2itønsbergkommune Eier GeirOlafAmundsenogTuridWenche Amundsen(m) / Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse DeterifølgeTønsbergkommuneutstedt midlertidigbrukstillatelsepåboligblokken leilighetenliggeri. Finansiering Sometavlandetsstørsteinanskonsern tilbyrdnbnorbankasaalletyper banktjenestertilkonkurransedyktigepriser. Bankenkangideglånetilbudtilinansiering aveiendommen.våremeglerekanopprette kontaktmellomdegogenkunderådgiveri bankenogsomkundehosossloverbanken enhurtigbehandlingavdinlåneforespørsel. Innhold Fellesinngangspartimedtrappogheisned tilgarasjeanlegget. Hallmedstorskyvedørsgarderobe,dusjbad/ wc,stueogkjøkkeniåpenløsningmed utgangtil2terrasser,tv-stue,2soveromog garderobe/bod. Utvendigbodvedterrassen. Sportsbodvedgarasjekjeller Kontaktperson TorOlavStrandskog Eiendomsmegler E-post: (m:) Avdeling Teie Adresse: Ørsnesalleèn33,3120Nøtterøy (tel:): (fax:) Omkostninger Dokumentavgifttilstaten 2,5%avkjøpesum: kr ,- Tinglysning hjemmelsdokument: kr ,- Tinglysning pantedokument: kr ,- Attestgebyr: kr. 172,- Totalkostnad: kr ,- Vigjøroppmerksompåatovennevnte totalsumerberegnetutfrakjøpesumtilsvarendeprisantydning.dettasforbeholdom økningigebyrer. Utlegg: Selgerdekkerfølgendeutleggtilmegler: Innhentingavopplysningerfrakommune/ offentligeinstanser,evtforretningsførermv.: Ca.kr.3000,- Selgerstinglysingskostnader:Kr.2107,- Oppgjørstjenester:Kr.2875,- Oppdrag Oppvarming Leilighetenharmiljøvennligoppvarming medvannbårenvarmemedtermostatstyrte soner. Detersattinmoderneelektriskpeisistuen. Overtagelse Etteravtalemedselger. Parkering Parkeringsplassfor1bilifellesgarasjeanleggmedfjernstyrtrulleportialuminium. lavaestetasjehøydeigarasjener210cm. Fellesutvendigeparkeringsplasser. ØnskerkjøpavekstragarasjeplassigarasjeanleggetkanenkontakteJarsløEiendom AS. Reguleringsmessige forhold Eiendommenerregulerttilkjøreveg,bolig/ kontor,gangvei,annetfriområde,annenveigrunnogbolig-jarlsø,vedtatt BestemmelsetilbebyggelsesplanforJarslø, byggertin2.plannr b3,vedtatt ogbebyggelsesplanforveisystemettiljarslø,plannr B2.2gangs behandling,vedtatt Reguleringsplanenekanfåespåmeglers kontorhvisdeteravinteresseførbud inngis. Saksopplysninger Salgsoppgavedato: Sameie Forretningsfører:HeimtunogBrynregnskapskontorAS SameietVestsiden2harfortstattetinterimsstyretsomblirstyrtavJarsløEiendom AS,StyreledererStianRøed.JarlsøEiendomASserforsegatSameietVestsiden2 bliroverførttilegendriftca.iløpetav1kv. 16

17 Jarlsøveien 35 B EIENDOMMEN FRA A TIL Å Detforeliggeravdengrunningenregnskap forsameietennå. Meglerharkopiavvedtekter,husordensregler.Interessenterkanfåkopiavdette vedhenvendelsetilmegler.spørsmålvedr. dyreholdrettestilmegler. Skolekrets TakontaktmedskolekontoretiTønsberg kommune,tlf fornærmere informasjon. Standard Moderneleilighetmedetminimalistisk uttrykk.dettegjenspeilesihusetsrette vinkleroglaterkombinertmedenkontrast fyltmateriellsomtreverk,betongogstein. Leilighetenfremstårsomsværtlysogluftig medenharmoniskogvarmromatmosfære somgjenspeilesmedlysedusefargerpå veggeroginteriør. Leilighetenharetstortogdeiligkjøkken medåpenløsningtilstueogspisestue. Kjøkkenettrekkeropplekredetaljersom proilerteskapfronterogvitrineskapmeden tøff øy -løsning.detmedfølgerkomfyr, induksjonstopp,kjøleskap,oppvaskmaskin, microogventilator. Beggebaderlislateoghovedsoverommet haratkomsttilhovedbadetgjennomstor garderobe/walkincloset. Leilighetenharogsåenfantastisksjøutsikt somkannytesbådefrakjøkkenogstue medtilhørendeterrasse! Dersomannetikkefremgåravsalgsoppgavenmedfølgerkunintegrertehvitevarer. Tomt Tomtetype:Eiertomt Tinglyste bestemmelser Dagboknr ,tgl :Seksjonering. Felleseiertomtsomeropparbeidetmedasfalterteinternveier,fellesplensomstrekker segheltnedtilbryggeområdetogstranden. Utleie Adgangtilutleie:Deter1boenhetileiligeten. Vedlegg Egenerklæring Nabolagsproil Kartskisse Energiattest Opplysningerfraforretningsfører Husordensregler Salgsoppgavenerufullstendigutenalle vedlegg. Vedlikehold/tilstand LeveransebeskrivelseByggetrinn2Jarlsø, rev utarbeidetavjarlsøeiendom ASkanfåspåmeglerskontor. Vei, vann, avløp Offentlivei,vannogavløp. Visning Somannonsertogetteravtalemedselger/ oppdragsansvarlig Økonomi Kommunaleavgiftererinkludertifelleskostnadenesombetalespr./mnd. Ligningsverdi:Detforeliggerikkeligningsverdipåleiligheten.Nyligningsverdietter nymodellblirfastsatthøsten2011. Prisantydning: ,- Felleskostnader:1.999,-/mnd Felleskostnadenskaldekkevanligdriftfor sameietogvilbeståavbygningsforsikring, kommunaleavgifter,utvendigvedlikehold, vaskavinnvendigfellesarealer,oppvarming fellesarealer/garasje,snøbrøytingavfelles p-plass,gartnettilgrøntarealet,tv-signaler m.m. Jarlsøveien35B-Egnenotater 17

18 Jarlsøveien35B-Viktiginformasjon VIKTIG INFORMASJON SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. Salgsoppgavenerbasertpåselgersopplysningerogmeglersegneundersøkelser.Interessenteroppfordres tilengrundigbesiktigelseaveiendommengjernesammenmedsakkyndig.eiendommenselgesidenstand denvarvedkjøpersbesiktigelse,jf.avhendingsloven 3-9.Dettebetyrbl.a.atdetkunforeliggerenmangel når: Kjøperikkeharfåttopplysningersomselgerkjenteellermåttekjennetil,ogsomkjøperhaddegrunntil åregnemedåfå,ellernårselgerhargitturiktigeopplysningeromeiendommen.dettegjelderlikevelbare dersommankangåutfraatdetharvirketinnpåavtalenatopplysningeneikkeblegitt. Viderekandetforeliggeenmangelnåreiendommenerivesentligdårligerestandennkjøperhadde grunntilåregnemedutfrakjøpesummenogforholdeneellers,ellernårtomtearealetervesentligmindre ennoppgitt. Kjøpesumogalleomkostningerskalværeinnbetalttilmeglerensklientkontoførovertagelse. Detforutsettesatskjøtettinglysespånyeier.Hviskjøperikkeønskerenhjemmeloverføringaveiendommen tilsegmådettasforbeholdomdetteibud. FORMIDLING DnBNOREiendommottarformidlingsprovisjonfraDnBNORBankASAforformidlingavlånekunder.Kun personersomharsamtykkettilåbliformidlettilbanken.provisjonenereninternavregningmellomenheteri konsernetsomikkegirøktekostnaderforkunden. BUDGIVING Ifølgeforskriftomeiendomsmegling 6-4vilkopiavbudjournalenblioversendtkjøperogselgeretter budaksept.budgiverekanfåutlevertanonymisertbudjournal.forøvrighenvisestilinformasjonpå budskjemaet. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglersvederlageravtalttil1.3%provisjonavsalgssum Markedspakkekr Tilretteleggingsgebyrkr9.900,- Inneståelsesgebyrkr2.800,- Visningshonorarkr1.200,- Ansvarligmegler:TorOlavStrandskog 18

19 Jarlsøveien35B-Viktiginformasjon GENERELT OM ØKONOMI Skattefordeler ved bolig Fasteiendomersterktfavorisertskattemessig: Likningsverdienavboligenermedgjeldendeskattereglermaksimalt30prosentavboligens markedsverdi.dermedblirikkeeiendomfulltutformuesbeskattet Gevinstvedsalgaveiendomerskattefrigittatduselvharboddiboligeniminimumett avdetosisteårene Kostnader knyttet til kjøp og eie av bolig Deterviktigåværeklaroveratdetkommerkostnaderitilleggtilkjøpesummenforboligen. 2,5prosentdokumentavgifttilstatenvedkjøpavselveierbolig Gebyrtilforretningsførervedkjøpavborettslagseiendomerikkeuvanlig Tinglysningsgebyrvedetableringavgjeldmedpantieiendommen Itilleggtilegeninansieringkandetogsåværefelleskostnaderknyttettilsameiet,aksjeselskapetellerborettslagetdukjøperdeginni.Rentenivåetkanpåvirkedissekostnadene Stårboligenpåfestetomtpåløperenårligfesteavgift Medselveietboligpåegentomtereierenansvarligforkommunaleavgifterknyttettil boligen,ogsåeierseksjon Delestekommunerpraktiserereiendomsskatt Tips til boligkjøpere Erduunder34årkanduspareiboligsparingforungdom,BSU.Harduennåikke etablertsliksparingerdetikkeforsentdersomdustartersparingenførdukjøperbolig. BSU-kontraktenkanduspareviderepåetteratboligenerkjøptoginntilduer34år.Spør enrådgiveribankenomdetaljenerundtbsu!ikkegåglippavskattefradraget! Tenknøyeigjennomhvilkeegenskapersomerviktigefordegvedenboligslikatdu unngåråbetaledyrtforkvaliteterduegentligikkesetterprispå Stresstest:Hvilketrentenivåkandutåleutenatøkonomienpressesutoverdetsom erforsvarlig DnBNORtilbyrinansieringvedkjøpavbolig.Ringenavvårerådgiveredirektepå04800 ellerbesøkosspådnbnor.no,såvildufåsvarpålånesøknadeninnen1time.vårerådgivereertilgjengeligmandag fredagkl alledager. 19

20 Jarlsøveien 35 B 20

21 21

22 22

23 Jarlsøveien 35 B - Nabolagsprofil TRANSPORT Oslo Gardermoen Sandefjord Lufthavn Torp 125,5 km 24,1 km VARER/TJENESTER Tolvsrød Senter Farmandstredet 3,4 km 6,0 km Tønsberg 6,1 km Meny Råel Tolvsrød Postkontor 2,8 km 3,4 km Tangen 0,3 km* Boots apotek Tolvsrød Boots apotek Olsrød 3,7 km 4,0 km SPORT Løveid fotballbaner Slagenhallen Pro Gym Vallø Tønsberg Velotell 3,1 km 4,1 km 1,9 km* 4,1 km Tønsberg Vinmonopol Nøtterøy Vinmonopol Joker Jarlsø Spar Husøysund Mix Føynland PizzaVera 6,0 km 7,7 km 0,1 km* 1,9 km* 1,7 km* 1,7 km* Shell Valløveien Esso Kilen 3,5 km 4,8 km SKOLER, BARNEHAGER Nivå Husøy skole 1-7 kl. 7 klasser 101 0,9 km * Husvik skole 1-7 kl. 14 klasser 354 1,2 km * Presterød ungdomsskole 8-10 kl. 16 klasser 455 3,8 km Ringshaug ungdomsskole 8-10 kl. 9 klasser 266 5,3 km Kjelle ungdomsskole 8-10 kl. 9 klasser 210 8,0 km Færder videregående skole ,0 km Greveskogen videregående skole ,2 km Ringbakken familiebarnehage - 1 avdeling 4 0,9 km * Husøy Maritime barnehage 0-6 år 3 avdelinger 54 1,3 km * Føynland barnehage 1-5 år 4 avdelinger 60 1,8 km * Klasser /Avd Elever /Barn Distanse Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller DnB NOR Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS

24 Jarlsøveien 35 B - Nabolagsprofil TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets Kirkesogn Tønsberg Husvik Søndre Slagen Klopp Gårdbo Presterød Teie Hovedgård 1,4 km* 3,8 km 3,9 km 7,0 km Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Tønsberg kommune grenser til Nøtterøy i syd, Stokke og Re i vest og Horten kommuner i vest og nord. Kommunens areal er 106 kvadratkilometer. Tønsbergs kulturliv er preget av byens rike historie og av stor aktivitet i fylkets nærings- og handelssentrum. Byen er også en av landets mest populære feriebyer sommerstid. Store deler av kommunens areal er gammel havbunn, som består av leire. Men i Tønsberg er morenejord vel så viktig. Det store raet går gjennom nordlige del av kommunen i stasjonsbyene Sem og Barkåker. Kilde: Tønsberg kommune, Wikipedia BEFOLKNING Tettstedet Tønsberg by er administrasjonssenter i Tønsberg kommune og sete for fylkesadministrasjonen i Vestfold. Tønsberg tettsted har vokst utover kommunens grenser og inkluderer også tettbebyggelse i den nordlige delen av Nøtterøy kommune. Selve bysenteret ligger rett nord for Nøtterøy, på halvøya mellom Byfjorden eller Tønsbergfjorden i vest og fjordbassenget Træla i øst. Tønsberg kommune omfatter også en stripe på Nøtterøy-sida av Kanalen. Byen Tønsberg er i dag først og fremst den viktigste handelsbyen i fylket med mange offentlige servicefunksjoner. DEMOGRAFI 15.4% 15.1% 7.6% 8.6% 20.5% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) 17.8% 40.1% 39.3% 16.3% 19.1% 43% er gift 46% er barnefamilier 40% har høyskoleutdanning 36% har inntekt over % eier sin egen bolig 11% eier hytte 81% bor i enebolig 70% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill Område Personer Husholdninger Kommune: Tønsberg Grunnkrets: Husvik LIVSSTIL (Husvik grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Radio & TV-vaner: Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Kultur, skisport, golf, løpeturer, båtliv, reise Interiør, religion, musikk, kosthold, politikk Næringsliv, økonomi, utenriksnyheter, Talkshow Finansaviser/blader på papir og nett, Fritidsmagasiner Interiør, moter, kultur, reiser, humanitære formål, blomster, hage, elektronikk Temareiser, hytteferie, aktive ferier, sightseeing Volkswagen, Toyota, Bmw, Volvo, Mercedes Benz Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Husvik grunnkrets grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2009, Norsk Eiendomsinformasjon

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Egne notater Egne notater 34

35 Egne notater Egne notater 35

36 Egne notater Egne notater 36

37 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 37

38 Jarlsøveien 35 B BUD PÅ EIENDOMMEN Oppdragsnr.: Adresse: Jarlsøveien 35 B, 3124 TØNSBERG gnr. 162, bnr. 12, snr. 2 i Tønsberg kommune Kontaktperson: Tor Olav Strandskog Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr...kroner... på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. Finansieringsplan: Långiver: Referansepersonogtlf.nr.: Egenkapital kr Kryss av her, dersom du ønsker etuforbindtligtilbudpålånoginansieringsbevisidnbnorbankasaogtillateratkopiavdettebudoversendesbanken. enuforbindtligprisvurderingavnåværendebolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dettebudetbaserespåopplysningerogsalgsvilkårsomfremkommerisalgsoppgavedatert Ønsketovertagelsestidspunkt: Budetgjeldertilogmeddenkl. Dersomannetikkeerangittgjelderbudettilkl.1500(akseptfrist) Undertegnedeerkjentmedatselgerenstårfritttilågodtaellerforkasteethvertbudogerklaroverathandelener juridiskbindendeforbeggeparter,dersombudetaksepteresinnenakseptfristen.budetkanikketrekkestilbakeinnen akseptfristendersomselgerergjortkjentmedbudet.dersomundertegnedeikkeblirkjøperavdenneeiendommen,vil kjøperendersomhankreverdet,fåopplysningeromminidentitet,pådevilkårsomfremkommeravvedlagte Forbrukerinformasjonombudgivning pkt.9. Sted/dato Budgiverensunderskrift Budgiverensunderskrift 38

39 Egne notater Egne notater 39

40 Visning i full bredde! På DnB NOR Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke finner prospektet eller ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbnoreiendom.no

NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN

NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN Innholdsrikogpeneneboligiroligogbarnevennligområde NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN Galeasveien33 P-rom/Bra:161/240 Oppdrag:61311118 Prisantydning: 2.790.000,- www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 2 Kontaktperson: Avdeling:

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Totalrehabilitert i 2011. Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie!

GRÜNERLØKKA. Totalrehabilitert i 2011. Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie! Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie! GRÜNERLØKKA Trondheimsveien8 P-rom/Bra:36/36 Oppdrag:41511165 Prisantydning: 1.890.000,- Totalrehabilitert i 2011. www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 P Tønsberg/Træleborg S P B O Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Jørgen Nyhus Avdeling: Te ie E-post: Jorgen.Nyhus@dnbnoreiendom.no

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass Nyere2-romsselveiermedegengarsjeplass,heisogbalkong.Fellestakterrasse. ØVRE GRÜNERLØKKA Sannergata29B P-rom/Bra:58/60 Oppdrag:41511176 Prisantydning: 2.390.000,- Ny 2003 - Heis - Garasjeplass www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 HYTTETOMTER - RAJE Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse

SKIEN - RØRÅSEN. Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse SKIEN - RØRÅSEN Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0117/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 3720 Skien, Gnr. 283, bnr. 945,

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Heimdal Sverre Støstads vei 20 Prisantydning: kr. 2 900 000,-

Heimdal Sverre Støstads vei 20 Prisantydning: kr. 2 900 000,- Heimdal Sverre Støstads vei 20 Prisantydning: kr. 2 900 000,- Daglig leder / Fagansvarlig / Megler MNEF / Jurist Elisabeth Bartnes Sylten 45 51 11 30/ 73 83 33 00 ebs@nylander.no Nøkkelinformasjon

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

LEKNESVEIEN 613. Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt

LEKNESVEIEN 613. Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt LEKNESVEIEN 613 Fantastisk utsikt stort potensiale! Prisantydning kr 1.050.000 BRA/P-ROM: 185/156 m² Tomt: 31,7 daa. Ingen bo-/konsesjonsplikt Advokatfirmaet Ejuris AS, Storgata 98, 8370 Leknes 755 77

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard SKIEN - RØRÅSEN Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0115/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 1. etg., 3720

Detaljer

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG Steinhaug P-rom/Bra: 59/77 Oppdrag: 80413216 Prisantydning: 630.000,- Flott beliggenhet med vei og parkering noen skritt unna DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer