report Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet Ørret-sekstetten bauma Africa I saltstøvet Mineralvann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "report Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet Ørret-sekstetten bauma Africa I saltstøvet Mineralvann"

Transkript

1 report Fagblad for produksjonsbedrifter 2/13 Kraftpakker på 1100 m dyp! Skruekompressorene fra Kaeser tåler støvet I saltstøvet Ørret-sekstetten bauma Africa Mineralvann Kaeser kompressorer i Saltgruven Zielitz Blåsemaskiner i fiskeoppdrett Ny anleggsmaskin-messe i Sør-Afrika Oljefri trykkluft i Christinen-brønnen

2 report Innhold Utgave 2/13 Leder 3 Leder 4 Kjører konstant i saltstøvet Kaeser-skruekompressorer på opptil 1100 m dyp 8 bauma Africa Ny anleggsmaskin-messe for Sør-Afrika Ørret-sekstetten Seks blåsemaskiner for fiskeoppdrett 13 Innovative energisparere Skruekompressor-serie ASD og BSD 14 Åtte ble til to Oljefri trykkluft til mineralvannproduksjon 17 Fra pulver til stål Sigma-Air-Utility-kontrakt for GKN Sinter Metals Fant løsningen Trykkluft i plastbearbeiding 23 Nyheter Kjøletørker Secotec TF Impressum: Utgiver: KAESER KOMPRESSOREN AG, Coburg, Tyskland, Carl-Kaeser-Str. 26 Tlf , faks , Redaksjon: Klaus Dieter Bätz Fotograf: Marcel Hunger Trykk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen Redaksjonen påtar seg intet ansvar for manuskripter og fotografier som er innsendt på eget initiativ. Ettertrykk, også i utdrag, er kun tillatt etter skriftlig samtykke. KAESER KOMPRESSOREN AG Postfach Coburg Tlf Faks , E-post: 2 Report 2/13

3 report Industri 4.0: Sammenknytting skaper merverdi Selv om mange kanskje ikke har fått det med seg enda, men økonomien vår har kommer til midten av den 4. industrielle revolusjonen: Industri 4.0. I tingenes og tjenestenes Internett skjer en sammensmelting av den fysiske og virtuelle verdenen, som objekter (maskiner, mennesker, informasjoner og ressurser) kobles komplett sammen. Såkalte cyberfysikalske systemer (CPS - Cyber physical system) er selvstendige systemer som lages av informasjonstekniske, elektroniske og mekaniske komponenter og kan kommunisere sammen over nettverkinfrastrukturer som Internett. De er altså desentraliserte, intelligente informasjonsenheter og informasjonsopprettere, som kan knyttes sammen på alle tenkelige kommunikasjonsmåter. Det nødvendig høye antallet Internettadresser til identifikasjon av CPS-ene er gitt av den økende utbredelsen av den nye Internett-protokollen IPv6. Yngvar Carlsen Administrerende direktør (sanntid) gjør det mulig å oppdage potensielle problemer i god tid, og å unngå de takket være preventive varsler. Med forutseende vedlikehold (predictive maintenance) kan dyre og ikke planlagte driftspauser unngås samt vedlikeholds- og reparasjonsutgifter minimeres takker være bedre planlegging. Også energiforbruket blir registrert og analysert kontinuerlig, for hele tiden å optimalisere energieffektiviteten til systemet. Kundeorienterte mål som trykklufttilgjengelighet, minimalisering av vedlikeholds- og reparasjonsutgifter samt hele tiden å forbedre energieffektiviteten kan dermed realiseres optimalt. Industri 4.0 på grunnlag av cyberfysikalske systemer er dermed ingen teoretisk visjon av fremtiden, men en realitet som kan brukes direkte, til våre kunders beste. Slik er det f.eks. mulig at kompressorer automatisk melder om tilstands- og driftsdata automatisk (M2M - machine-to-machine). En umiddelbare mønsteranalyse Report 2/13 3

4 Kaeser-skruekompressorer på opptil 1100 m dyp Kjører konstant i saltstøvet Zielitz ved Magdeburg: I den underjordiske verdenen til den enorme Kaligruven, eid av K+S Kali GmbH siden 1993, er trykkluft ansvarlig for en stor del av den knirkefrie driften under helt spesielle betingelser. Den lange hengebroen fra driftsbygget og over til heisen, er starten på veien som skal føre oss ned i gruvearbeidernes verden. Transportheisen, som er en av de største av denne typen, benyttes også til å transportere materialer og maskiner som brukes i gruva. Heisen kjøres på to 48 mm tykke stålvaiere, åtte meter i sekundet, ned til en dybde på 800 meter. Idet vi kommer ut av heisen her langt under jorden, hilser St. Barbara, gruvearbeidernes skyttshelgen, fra en nisje i fjellet. Vi står nå ved inngangen til det enorme gruvebygget, som strekker seg nesten 25 kilometer nordøst og er på rundt ti kilometer fra nord til sør. Gjennom tre værfaste porter kommer vi til utgangspunktet for vår underjordiske befaring. Vær er ordet gruvearbeiderne bruker når de snakker om friskluften som pumpes inn gjennom værsjakten til gruva kubikkmeter i minuttet, tonn om dagen. Gruvearbeiderne må ha friskluften for å kunne puste, mens 560 kjøretøy og mobile anleggsmaskiner bruker den som forbrenningsluft, og sist men ikke minst, er den innsugningsluft for de over hundre kompressorene som er en del av maskinparken her inne gruva. Vår lille gruppe fordeler seg på to firehjulsdrevne kjøretøy på vei mot det første målet, trykkluftstasjonen. Her har Kaeser-skruekompressorer vært i kontinuerlig drift siden Gruva har tre kompressorstasjoner som sørger for trykkluft til 30 kilometer trykkluftledninger som betjener verkstedene for mas- 4 Report 2/13

5 Datamaskinstyrte borevogner arbeider med den største presisjon. 7 meter dype boehull drives inn i fjellet, og fylles deretter med sprengstoff. kiner og kjøretøykjøretøy. I i tillegg benyttes trykkluften til spyleluft for rensing av filtrene på avstøvingsstasjoner på transportørbånd som strekker seg nesten 80 kilometer gjennom gruva. Kompressorstasjonene blir supplert av flere mindre anlegg som er fordelt i gruveanlegget. Disse leverer trykkluft som ikke er tilknyttet hovedledningen, og som brukes lokalt som spyleluft til rensing og rengjøring av arbeidsutstyr. Det er tross alt tørt som salt her nede 1100 meter under jorden, og utvinningen anriker luften med saltstøv. Det starter med boring av tre store hull, hver med en diameter på 280 mm, som drives inn i fjellet for å lede sprengningen i riktig retning. Opptil sju meter inn at løse steiner skrapes bort for å hindre at noen ukontrollert raser ned. Farlige steder sikres med spredeanker og saltsteinene som ligger på bakken fjernes, før den neste syklusen med tetting av de store hullene starter. Alt dette lager store mengder saltstøv i luften, slik at kjøretøy og maskiner må blåses fri med regelmessige mellomrom for å opprettholde nødvendig funksjonalitet. For å unngå unødvendig lang transport til en avblåsinigsstasjon, er mindre og uavhengige trykkluftstasjoner strategisk plassert. Her benyttes Kaeser skruekompressorer av typen ASD 37. Til disse kompressorene ble det ikke bare konstruert stoff-posefilter til reni fjellet trenger flere boremaskiner inn for å sette det intrikate mønsteret med sprengehull (på 38 mm diameter), som sørger for at sprengningen kan kontrolleres. Sprengladningene blir nøyaktig plassert ved hjelp av ladekjøretøyet som drives med trykkluft. Sprengningen fjernstyres under skiftbytte, et tidspunkt man er sikker på at ingen arbeidere er igjen i sprengningsområde. Det neste skiftet setter hjullasterne i gang, som med sine skuffer på mellom 17 og 19 tonn transporterer den utsprengte saltsteinen til knusestasjonen. Herfra transporteres tonn råsalt til transportsjakten ved hjelp av transportbånd. Deretter bearbeides taket med store meiselmaskiner. Det betyr Report 2/13 5

6 Hundre kompressorer er plassert rundt omkring i gruvebygget og brukes først og fremst til fjerning av støv fra arbeidsutstyret gjøring av innsugningsluften, men også et eget understell tilpasset den spesielle transporten i gruva. Kompressorene ble utviklet i samarbeid med eksperter fra gruvedriften, for at de skulle tåle de ekstreme forholdene i gruva med tanke på støv og temperatur. Disse spesielt utviklede kompressorene utgjør en egen serie i vår produktrange. Og da vi, rett før vi skulle ut var innom sentralverkstedet der tre skruekompressorer er installert - klargjøres nettopp da Kaeserskruekompressor nummer ett hundre. Vi ønsker lykke til! de adsorpsjonstørkere. Disse sikrer det lave trykkduggpunktet på -25 C som er nødvendig i omgang med sterkt hygroskopiske råstoffer. Til produksjon av den nødvendige transportluften er det i tillegg installert to blåsemaskiner fra Kaeser. Trykkluft også over bakken Trykkluft også over bakken Kali-saltet, som har blitt hentet ut av gruven kontinuerlig siden 1973, blir gjort om til gjødsel og industriprodukter i fabrikkanlegget utenfor gruva hvor det viderebearbeides, pakkes og sendes. Arbeids- og styreluft til dette anlegget kommer fra en egen trykkluftstasjon med tre skruekompressorer og to varmegenereren- Forfatter: Klaus Dieter Bätz Kontakt: 6 Report 2/13

7 Vedlikehold og reparasjon av utstyret skjer i spesielt dimensjonerte og utstyrte verksted inne i gruva

8 bauma Messe München International bygger ut sitt internasjonale nettverk for Africa anleggssektoren med et nytt arrangement i Sør- Afrika. Allerede for den første internasjonale fagmessen for bygg- og anleggsmaskiner, gruvemaskiner og anleggskjøretøy, måtte Messe München på forhånd justere beregningene på ca. 200 utstillere og kvadratmeter utstillingsområde et Ny anleggsmaskin-messe godt stykke opp. Ved redaksjonslutt var resultatet 500 utstillere fra 34 land fordelt på et utstillingsområde på over 60 for Sør-Afrika 000 m². Messen i Gallagher Convention Centre (GCC) venter spesielt besøkende fra Subsahara-regionen. Sør- Afrika er fremtidens marked med mye potensiale for anleggssektoren. Messe München har, ved gjennomføring av anleggsmaskinmesser ikke bare i München, men også i utlandet, vist en høy bransjekompetanse. Etter Bauma Kina og messesamarbeidet bc India, skaper Bauma Africa en ny profesjonell, internasjonal platt- form. Det er også en av årsakene til at tilbakemeldingene på et slikt bransjearrangement er svært positive forteller Eugen Egetenmeir, daglig leder av Messe München GmbH. Det er også slik man ser det hos Kaeser. Besøk den store standen: Stand C.11 på uteområdet. Her treffer du våre trykklufteksperter fra avdelingen i Sør-Afrika som gleder seg til mange interesserte besøkende. Besøk oss: Utendørsområdet - Stand 18. til 21. september 8 Report 2/13

9 Velkommen til Kaeser Sør-Afrika på Bauma Africa C , Johannesburg, Sør-Afrika Avdelingen Kaeser Compressors South Africa ble opprettet i 2005 i sør-øst enden av Johannesburg. Den første avdelingslederen Geoff Houlgate leder fortsatt virksomheten. Med kontinuerlig, årlig vekst har Kaeser opparbeidet en generell sterk markedandel i Sør-Afrika. Denne suksessen beror på en rekke faktorer - frem for alt erfaringen til de ansatte. For det andre nyter Kaeser Sør-Afrika støtte fra moderselskapet, Kaeser Kompressoren AG - en familiebedrift som med hovedkontor i Coburg i tyskland, for tiden ansetter rundt 4500 personer i hele verden. Og som den tredje faktoren har produktene et utmerkende omdømme, basert på pålitelighet og energieffektivitet. Disse faktorene har bidratt til Kaesers globale suksess. De er også hovedårsaken til at Kaesers suksesshistorie fortsetter i Sør-Afrika og andre land sør for Sahara. Gruvedrift- og råstoffindustrien i Sør-Afrika og nabolandene tjener allerede nå godt på den pålitelige og energieffektive trykkluften de får fra Kaeser-kompressorer. Hovedproduktene til det sørlige Afrika er, for eksempel, Platina og Palladium - Sør-Afrika produserer mer enn noen andre land. De er størst i verden på Platina. Gull - Sør-Afrika er den største gullprodusenten i Afrika, fulgt av Ghana og Mali. Zimbabwe har rykte på seg for å ha det største potensialet i fremtiden. Kull - Sør-Afrika er verdens største kull-eksportør. Krom - Mange gruver produserer dette metallet som er uunnværlig i produksjonen av kromstål. Mangan - blir utvunnet i stor skala Den største gruven ligger i nord i Kapp-provinsen. Diamanter - Den eldste delen av gruvedriften i Sør-Afrika kan spores tilbake til starten av 18-hundre tallet. Cullinan Diamond Mine i nærheten av Pretoria, som de fleste diamanter i de britiske kronjuvelene kommer fra, er fortsatt i drift. Kobber - Palabora, ikke langt fra Krüger nasjonalparken er med omtrent tonn produksjon årlig den største kobberregionen i Sør-Afrika. Også Zambia og Zimbabwe har rike kobber forekomster.

10 Ørret- sekstetten Seks blåsemaskiner for fiskeoppdrett Fra fiskedammen på landet til automatisert aquakultur. Vi besøker en moderne bedrift i det polske Kassubia. 10 Report 2/13

11 I det østlige Mellom-Europa kan det organiserte fiskeoppdrettet føres tilbake til middelalderens kloster, hvor nonner og munker i sine fiskedammer hadde en sikker beholdning av matfisk de kunne spise i fastetiden. I dag er industriell fiskeoppdrett i stor grad en mekanisert gren av matproduksjonen. Tradisjonelt drives ørretoppdrett i Polen av relativt små familiebedrifter, noe som sikrer en høy kvalitet i hvert produksjonstrinn. Vi har besøkt en av disse oppdrettene som befinner seg i den nord-vestlige delen av innsjøen Kassubia, i landsbyen Skrzeszewo. Her driver Mieczysław Pełka oppdrett av regnbueørret. I produksjonens første ledd forberedes yngelen. Fra en regnbueørret klekkes og vokser til slakteferdig fisk, tar det ca. et halvannet år. For å kunne garantere konstant kvalitet, arbeider Mieczysław Pełka med innkjøpt, foredlet rogn, som sunne, motstandsdyktige fisker klekkes fra. I klekkeapparater klekkes omtrent fiskeegg. Når all næring i eggene er brukt opp, flyttes yngelen til før-oppdrettskar. Nå må yngelen mates opptil fem-seks ganger om dagen. Ørret er som rovfisk, avhengig av næringsmiddel på animalsk grunnlag (fiskemel). Vanntemperaturen spiller også en viktig rolle. Det naturlige området til ørret er kaldt, krystallklart vann. Det er derfor viktig at oppdrettsanlegget også tilfredsstiller dette. Hvis vannet er varmere enn 18 C utvikler fisken seg svakere og blir mer mottakelig for sykdommer. Når yngelen i før-oppdrettskarene har nådd en vekt på ti til tolv gram, flyttes de over til oppdrettskar med en vanndybde på ca. 1,5 m. Her utgjør to kar som er knyttet sammen med renner, én enhet. Denne enheten kan ta imot omtrent sju tonn fisk. Når fisken har nådd en vekt på rundt 100 gram, flyttes den over til et større basseng, mens oppdrettskaret igjen fylles med yngel. Bare fisk av tilnærmet samme størrelse kan oppholde seg i samme basseng, i motsatt fall blir de minste spist av de store. For å sikre at ørreten får den ekte ferskvannssmaken, holdes den i dammer med lav tetthet og høye gjennomstrømningsverdier, og med vann fra elven Okalica. For å sikre disse optimale omgivelser, er blåseluft spesielt viktig. I en driftsbygning går seks Kaeser-blåsemaskiner kontinuerlig: Fire av typen DB 166 OFC og to av typen DB 236 OFC. Disse blåsemaskinene har tre viktige oppgaver. For det første skal de ivareta luftingen. For å mette vannet med surstoff er et finboble-luftekammer med perforerte gummimembraner installert på to meters dyp. For det andre sørger blåsemaskinene for fjerning av fiskens ekskrementer. I nitrifikasjoskammeter blir nitritt, som er skadelig for fisken, oksidert slik at det er harmløs nitrat som er igjen. For det tredje skal de sørge for nødvending vannsirkulasjon. Ved hjelp av diffusorer som er installert på bunnen av bassenget, genereres blåseluften slik at vannstanden heves med over ti centimeter. Denne kontinuerlige hevingen og senkingen skaper den ønskelige vannsirkulasjonen, samtidig øker boblene surstoffinnholdet i vannet. Etter de En av de viktigste ingrediensene i fiskeoppdrettet: Pålitelig surstoff-forsyning med Kaeser-blåsemaskiner Report 2/13 11

12 I nitrifikasjonskaret medgår mye blåseluft for å sikre en optimal prosess meget gode erfaringene med to brukte blåsemaskiner fra Kaeser, var det ingen diskusjon når anlegget skulle utvides. Det måtte bli Kaeser igjen - suksessen i ørretopprettet er nemlig helt avhengig av pålitelig og kontinuerlig blåserluft. Mieczysław Pełka: Du kan aldri lure en ørret med tanke på ernæring og miljøforutsetninger. Den krever det reneste vannet og den beste næringen. Ørreten er fiskenes aristokrater. Forfatter: Robert Ryt Kontakt: Det yngler: Små ørret i føropp dretts-bassenget 12 Report 2/13

13 Name: Skruekompressor-serie ASD og BSD Innovative energisparere Den som selv ved mindre skruekompressorer forventer høy tilgjengelighet og energieffektivitet, samt vedlikeholdsvennlighet og lang levetid, finner det de leter etter hos Kaeser. Høy ytelse og pålitelighet ved lavt energibehov samt lite plassbehov, er kjennemerkene til de nye kompressormodellene i ASD- og BSD-serien. De nye ASD- og BSD- skruekompressorene sparer energi på flere måter. Kompressorblokken med den strømningstekniske optimerte Sigma-profilen, arbeider kontinuerlig, styrt av kompressorstyringen Sigma Control 2 på industri-pc standard. Styringen tilpasser driften optimalt til trykkluftbehovet på en energisparende og driftssikker måte. Spesielt innovativt er den nyutviklede elektroniske termostyringen (ETM) av kjølevæsken, som implementeres kommersielt for første gang i disse seriene. Den integrerte, elektromekaniske temperaturreguleringsventilen, som er integrert i kjølevæskekretsen, er styrt via servomotor direkte fra Sigma Control 2. Dermed kan driftstemperaturen reguleres bedre, og varmegjenvinningen tilpasses optimalt til brukerens behov. Det å kunne redusere kjølevæsketemperatur, uten å risikere kondensdannelse, bidrar til ytterligere energisparing, i tillegg at man unngår unødvendig høy kompresjonstemperatur. Den reduserte termiske belastningen av kompressorblokken og kjøleren, som er sikret med aktiv regulering, øker levetiden til komponentene og kjølevæsken. Sammen med det høyeffektive kjølesystemet, er spesielt lave trykkluftutgangstemperaturer mulig. Dette gir vesentlig økning av effektiviteten og påliteligheten til etterbehandlingen. Energieffektivitet er også stikkordet for drivmotorene. Med sin BSD-serie åpner her Kaeser døra inn til fremtiden. Her benyttes kun Super Premium Efficiency -motorer av effektivitetsklassen IE4. Virkningsgraden til disse motorene ligger enda høyere enn Premium Efficiency -IE3-motorene, som lenge har vært en selvfølge i serien ASD. (Obligatorisk fra 1. januar 2015). En tapsfri overføring av drivkreftene fra motoren til kompressorblokken med 1:1-direktedrift bidrar vesentlig til energisparing. ASD- og BSD-modellene kan selvfølgelig også leveres med integrert kjøletørke og/eller SFC-turtallsregulering. Full kontroll: Sigma Control 2 Sigma Control 2 sørger for energisparende drift og pålitelig overvåkning. Variable grensesnitt og pluggbare kommunikasjonsmoduler øker dessuten fleksibiliteten ved integrering av kompressoren i overordnede trykkluftsty- ringssystemer, datanettverk og fjerno vervåkingssystemer. Et stort display forenkler kommunikasjonen på bruksstedet. En leser for SD-minnekort gjør det lett å hente ut data fra minnet og oppdatere programvaren. I tillegg hjelper RFID-leseren til med å standardisere servicen, samt øke kvaliteten på en profesjonell og sikker måte. Level: Valid until:

14 8 ble til 2 Oljefri trykkluft for produksjon av mineralvann 14 Report 2/13

15 Til Christinen-Brunnen i Bielefeld har Kaeser levert to oljefrie skruekompressorer, to kjøletørkere og diverse filter for arbeids- og styreluft til opparbeiding, blanding og fylling av mineralvann. I 1895 grunnla Franz Bunte en mineralvannfabrikk i Gütersloh, som vokste fort og snart ble et kjent navn i det østlige Westfalen. 37 år senere overtok svigersønnen Paul Gehring fabrikken som han gav navnet Gehring-Bunte. Da bedriften i 1934 fikk lisens på produksjon og salg av Coca Cola i et eget distribusjonsområde, startet Gehring- Bunte med mineralvannproduksjon. Da sønnene dr. Paul Gehring og Werner Gehring overtok familiebedriften i 1955 og tredje generasjon Gehring-Bunte var et faktum, var også dette starten på å bli en av de ledende leverandører av mineralvann i Tyskland. Det begynte med etableringen av Christinen Brunnen, som ligger mellom Gütersloh og Bielefeld der den første flasken ble kjørt ut av produksjonsbåndet hos Teutoburger Mineralbrunnen 1. mai Dette var startskuddet for en kontunierlig og økende utvikling basert på minralvannprodukter av høy kvalitet. Innovasjonsglede og vellykket markedsføring bidro til å feste, og hele tiden utvikle posisjonen på markedet - Christinen er i dag en av de mest kjente av de tyske mineralvannmerkene og er også vel kjent i Europa. Suksessen har siden 1994 blitt støttet av tapperiet i Wiesenburg og av produkter fra mineralbrønnen Ekrath i Rheinisch-Bergischer Kreis. I 2011 ble det produsert totalt 155 millioner liter som ble fylt på 300 millioner flasker. Trykkluft for næringsmiddelindustrien Som energibærer og styreluft benyttes trykkluft i hele produksjonen - hvor det i dette miljøet naturligvis også stilles helt spesielle krav til renheten. I tillegg kommer bruken som basisluft for ettkjølerne i de to PET-linjene. Da det for ikke så lenge siden ble aktuelt å fornye trykkluftforsyningen, var kravet klart definert: De nye skruekompressorene må være oljefrie og trykkluftetterbehandlingen Ved hjelp av trykkluft skrus korkene på (øverst) og til blanding av mineralvannet (venstre) Report 2/13 15

16 må uten forbehold garantere den nødvendige trykkluftkvaliteten. Analysen av trykkluftutnyttelsen (ADA), som ble gjennomført av trykklufteksperter fra Kaeser, og deres påfølgende vurdering med analysen KESS (Kaeser EnergiSpareSystem), resulterte i et optimalt trykkluftanlegg. Anlegget består av to luftkjølte, oljefrie skruekompressorer i serien CSG SFC (7,5 bar) med totrinns skruekompressorblokk der trykkluften passerer en Kaeser-Secotec-kjøletørker av typen TF 173, før den tørre trykkluften renses i et mikrofilter FE-177 D og slippes i nettet. Peter Wohlberg er meget fornøyd med den nye trykkluftforsyningen, spesielt med tanke på effektiviteten. I dag er det kun to kompressorer som utfører samme jobb mot tidligere åtte fra en annen leverandør. Dette betyr enorme innsparinger ikke bare energiforbruket ved produksjon og etterbehandling, men også under vedlikehold og reparasjoner. Innsparingen er opptil 75 prosent. I tillegg forsvant utgiftene til klargjøring og drift av kjølemiddelforsyningen for de gamle, vannkjølte anleggene. Skruekompressorene fra Kaeser er luftkjølte og trenger ingen omfattende installasjoner. Peter Wohlberg er overbevist om at investeringen er inntjent i løpet av to år. Det sier ikke lite. Også fyllelinjene er avhengig av pålitelig trykkluftforsyning Forfatter: Klaus Dieter Bätz Kontakt:

17 En Contracting-containerstasjon for GKN Sinter Metals Fra pulver til stål I skyggen av demningen til Wupper-talsperren produseres høykvalitets bilkomponenter til metallsintring-prosessen. Selvsagt med trykkluft fra Kaeser. Krebsöge var frem til Wuppertalsperre ble bygget, et jernbaneknutepunkt i Bergisches Land. Jernbanestasjonen forsvant under demningen, men Sintermetall Krebsöge, som ble etablert i 1943 på sør bredden av Wupper, står fortsatt på samme sted. Siden 1997 er fabrikken GKN Sinter Metals GmbH Radevormwald en del av den britiske GKN-grunne, som kan spores tilbake til et smelteverk grunnlagt i 1756 i Wales. Med fabrikker i 35 land og til sammen ansatte er GKN verdensledende i området til kjøretøy-kraftoverføringer (GKN Driveline). Avdelingen GKN Sinter Metals er på sin side verdens største Report 2/13 17

18 produsent av sintrede metallprodukter. Ved masseproduksjon av små, komplekse komponenter som tåler høye belastninger, f.eks. motorer, gir og reserveaggregater i biler, er pulvermetallurgien langt mer attraktiv enn andre prosesser hva pris-ytelse-forholdet angår. Av stålpulver som bare er ispedd en lav andel glidemiddel (voks) produseres, rotorer og statorer for kamakseljusteringer, tannringer for turtallsensorer, kapslinger og mye mer. Produksjonen foregår på hydraulikkpresser med opptil 250 tonn presstrykk. Enhetene eller grønnlingene som kommer ut av det ofte komplekse pressverktøyet, kan maskineres enkelt og billig og bearbeides videre takket være sin krittmyke konsistens. For at komponentene skal få den nødvendige belastningsevnen må de i ordets rette forstand gå gjennom ild. Etter at den nevnte voksen har blitt smeltet ut i foroppvarmingen, fortsetter turen inn i sintringsovnen, hvor grønnlingene i en atmosfære av beskyttende gasser, får sin endelige konsistens ved en temperatur på 1120 C. Som beskyttelsesgass brukes blant annet nitrogen, som leveres fra et Air-Liquide-anlegg, der en Kaeser-skruekompressor er et bevis på den lange levetiden til disse kompressorene. Kompressoren av typen DS 141 ble installert for 25 år siden! Etter sintringen skal emnene kalibreres for å sikre at disse oppfyller de strenge toleransekravene. Den økende kompleksiteten til emnene stiller store krav til verktøykonstruksjonen og til styringen av pressene og Som her, i etterbehandlingen, bruker behandlingssentrene mye styreluft 18 Report 2/13

19 spenneautomatene. Og som forventet konstrueres flere maskiner og anlegg i egen produksjon, ettersom ingen optimale og økonomisk gode løsninger er tilgjengelig på markedet. Trykkluften, som i store mengder er nødvendig til transport- og styreprosesser, blir levert av en splitter ny trykkluftstasjon som er installert i en container. Her står fire Kaeser-skruekompressorer av typen BSD 72. Trykkluft fra disse går via to kjøletørkere i serien TG 301, før den - rengjort i to mikro-finfilter i FE-serien - sendes videre til en 3000 liter trykklufbeholder og derfra til nettet. Installasjon, drift og vedlikehold av trykkluftstasjonen er en Sigma Air Utility-kontrakt. I prkasis betyr dette at Kaeser bærer alle kostnader. GKN Sinter Metals betaler bare den avtalte prisen per kubikkmeter levert trykkluft og sparer dermed investerings- og vedlikeholdsutgifter. Faste kostnader endres til variable kostnader, i tillegg er bedriften sikret en stabil, kostnadseffektiv og pålitelig trykklufttilgjengelighet. Alle kompressorer utstyrt med platevarmevekslere, og varmen fra disse sender GKN inn i oppvarmingkretsløpet. Dette senker de årlige oppvarmingutgiftene betraktelig. Under vårt besøk ved Wuppertalsperre var trykkluftstasjonen så ny at konkrete tall om før-etter-energi(utgifter) ikke var tilgjengelig - vi kan imidlertid forsikre om at tallene kommer til å bli svært positive, noe vi kan se allerede nå. Forfatter: Klaus Dieter Bätz Kontakt: Sintrede komponenter utgjør en stor del av de mekaniske metallkomponentene i biler Report 2/13 19

20 Fant løsningen... En ny trykkluftstasjon hos Scherer & Trier i Michelau i Oberfranken forsyner høykomplekse produksjonssentre med pneumatisk energi. Michelau, et steinkast unna den tyske kurvbyen Lichtenfels, ligger det tyske kurvmuseet, som i 1967 flyttet inn i lokalene til en betydelig kurvmakerfamilie fra Michelau. Samme år grunnla Andreas og Georg Scherer, sammen med Lothar Trier, en bedrift til produksjon av ekstruderte plastprofiler, først som leverandør til kurvmakerindustrien, som på den tiden var en lukrativ forretning. Det skulle imidlertid vise seg at fremtiden lå i bilindustrien og allerede i 1971 kom det første oppdraget fra en bilprodusent. I ettertid har Kunststoff-Technik Scherer & Trier vokst til et internasjonalt konsern som i løpet av 50 år har blitt en totalleverandør av profiler og formdeler i termoplastisk materiale. Egen materialutvikling og høyteknologisk verktøy gjør bedriften helt uavhengig. På verndesbasis har konsernet over 2000 ansatte. De teknisk og optisk kravstore plastdelene blir til i ekstruder og i sprøytestøpingsprosesser. I tillegg har bedriften utviklet produksjon av komplekse komposittkomponenter av av forskjellige materialer. Trykkluft for taklister En trykkluftstasjon bestående av tre skruekompressorer fra serien ASD 57 (5,51 m³/min/7,5 bar), installert i en gammel lagerhall bygget om til dette formålet, sørger for trykkluft til produktlinjen. Til etterbehandling av trykkluften er det installert to kjøletørkere av typen TF173. Leveringsmengden til trykkluftanlegget er satt til omtrent elleve kubikkmeter i minuttet ved pålast drift. Hver kompressor og tørker brukes dermed som bakup. En 2-m³-trykkluftbeholder og et trykkholdesystem kompletterer stasjonen som pålitelig og energieffektivt styres av styringsenheten Sigma Air Manager. Overskuddsvarmen fra kompressorene som er utstyrt med platevarmevekslere, benyttes til oppvarming av lokalene og reduserer dermed energiforbruket ytterligere. I den nye produksjonshallen er det etablert et stort antall høykomplekse bearbeidingssentre. Styreprosessen til disse løses i stor grad med trykkluft. Her presses og bøyes taklister til personbilen i fasong som er tilpasset karosseriets profil. Taklistene krever bestemt men samtidig forsiktig håndtering, da de nå er ferdiglakkert og vil bli synlig for bilkjøperen. Her får det å bøye seg en helt ny betydning. Kompakt og effektiv - denne nye trykkluftstasjonen forsyner de helautomatiserte bearbeidelsessentre hos Scherer & Trier i Michelau med styreluft 20 Report 2/13

21 Trykkluft i plastbearbeidingen Report 2/13 21

22 Forlenget montasjelinje Scherer & Trier utmerker seg ikke bare på grunn av sin produksjon og utvikling av komplekse deler og komponeneter. De er invollvert i den minste detaljen i bilproduksjonsprosessen. Når de nevnte taklistene etter lakkering og sluttfinish kommer inn i bøyeautomaten, er de sortert nøyaktig etter bilprodusenten produksjonslinje og blir levert pakket etter hvilken side taklisten skal festes. Dermed sikrer Just in sequence -produksjonen at bilen, som er lakkert i metallic sølv, får de riktige taklistene, og ikke taklister til den neste bilen som er lakkert rød. Det er forståelig at trykkluftstasjonen er konstruert reduntant: I en slik smal og tidsfølsom sammensetning av ulike produksjonsprosesser, er pålitelighet i alle inkluderte produksjons- midler tvingende nødvendig. Dette er årsaken til at Lothar Eber, den ansvarlige hos Scherer & Trier, satser på trykkluft fra Kaeser også i fremtiden. Forfatter: Klaus Dieter Bätz Kontakt: Underleverandører som Scherer & Trier leverer komponenter og komponentgrupper fult integrert i produksjonsprosessen Just in sequence direkte. 22 Report 2/13

23 report Nyheter De nye kjøletørkene i serien TF Mye energi på liten plass En banebrytende utvikling av et innovativt varmeveksler-system har resultert i at kjøletørkere i TFserien gir samme ytelse som sine forgjengere, men trenger bare halvparten så mye plass. I tillegg er de enda mer energisparende. Når det kommer til trykkluft etterbehandling, så er kjøletørkere førstevalget i de fleste tilfeller - noe som også er grunnen til at de presser grensene for ytelse lenger enn noen gang før. Spesifikasjonene for de nyutviklede kjøletørkene i TF-serien var klar: dramatisk reduksjon i plassbehov uten å redusere varme-lagringskapasiteten, samt oppnå ytterligere redusert energiforbruk. Det nyutviklede termiske masselagringsystemet med integrert latent varmelagring og utnyttelse av faseskift fra en aggregattilstand (fast til flytende), gir ekstremt høy varmelagringskapasitet. Varmelagringsmediets densitet er 98 % høyere enn konvensjonelle lagringsmedier. Den høye lagringskapasiteten på Secopack LS latente varmelagringssystem, muliggjør dermed den effektive intervallreguleringen av kjøletørkeren sin egen kjølekompressor. Sammen med det meget lave trykktapet (< 0,15 bar) fører dette til en høy energieffektivitet (spesifikt effektbehov < 100 W/m³/ min). Også den nyutviklede kjøletørkestyringen Sigma Control Smart garanterer konstant, pålitelig og energibesparende levering av trykkluft med et trykkduggpunkt på +3 C. Kjøletørkeren kan kobles sømløst til et overordnet styresystem, som Sigma Air Manager med en Ethernet modul. Nye avdelinger Kenya og Peru I Nairobi (Kenya) og Lima (Peru) finner vi de to yngste avdelingene til Kaesers internasjonale salgsnettverk. Med disse avdelingene har Kaeser nå 48 egne avdelinger fordelt over hele verden, som sammen med over 60 eksklusive salgspartnere sørger for at Kaeser-produkter er tilgjengelig i nesten alle verdens land. Daniel Paul fra Kenya og Marco Vasquez fra Peru, ble ønsket hjertelig velkommen av styreleder Thomas Kaeser på den årlige International Conference for avdelingsledere. Thomas Kaeser sa i sin velkomsttale: Internasjonal vekst er en av forutsetningene for suksessen vår sammen med vedvarende høy kvalitet og effektivitet for våre produkter og tjenester i hele verden. Dere, som våre nye representanter, sikrer at dette også blir gjennomført i deres land. Report 2/13 23

24 KAESER KOMPRESSOREN AG Postfach 2143 D Coburg Deutschland PRIORITY PRIORITAIRE / LUFTPOST If undeliverable return to sender Tilkoblingsklar booster som komplett system En med alt Komplett system med lyddemping, koblingsskap og elektronisk styring SIGMA CONTROL 2; Integrering til SIGMA AIR MANAGER og frekvensstyrt drift (SFC) er mulig. Gjennomtenkt oppbygging Lyddempingskabinett med integrert kjøleluftføring: Layout som på KAESER skruekompressorer med innsug på siden og utlufting på oversiden. Klar, ferdig, gå! Elektrisk tilkoblet anlegg for umiddelbar igangkjøring. Holder seg kald Vannkjølte eller luftkjølte anlegg i identiske kledninger. Sikkert er sikkert Egenovervåkning av forholdet til inn- og utgangstrykk, kompressorblokk og motorviklingstemperatur. NY: Booster serie DN sluttrykk bar (g)

report Industry 4.0 Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen

report Industry 4.0 Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen report Fagblad for produksjonsbedrifter 1/15 Industry 4.0 Integrere Kaeser-trykkluftsystemer sømløst i hele produksjonsprosessen Join the Network! KAESER KOMPRESSOREN: Hall 26, stand D42 Skann QR-koden

Detaljer

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner

report Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner report Fagblad for produksjonsbedrifter 1/12 Vi river deg med! Opplev ulike bruksområder og live trykkluft fra KAESER på Achema Ikke noe leketøy Korea: Expo-toner BASF-Coatings, Münster Top of Europe Energistyring

Detaljer

Trykkluft. Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig

Trykkluft. Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig Trykkluft Hovedprinsipper, råd og impulser kompakt oversiktlig lett forståelig 3 6 8 0 2 6 8 20 22 2 26 28 Innhold Leder. Hva er trykkluft? 2. Lønnsom etterbehandling av trykkluft 3. Hvorfor trykklufttørking?.

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll Magasin - 2008 Kvalitet servert, nytelse garantert illy caffè: perfekt espresso Lufttette kaffebokser av høy kvalitet bevarer smaken tre år lenger På side 8 kan du lese om hvordan Illy gjorde det PROFINET

Detaljer

Nr. 26/2014. Praksisrapport

Nr. 26/2014. Praksisrapport Nr. 26/2014 Praksisrapport Leder Innhold 20 Kuleskruedrift for pålitelige, elektriske parkeringsbremser 28 isoweld : Feltinnfesting av flate tak 32 Intervju med Blum and Co om design 36 Flerfunksjonelle,

Detaljer

the Dairy Life Ny modell av fôrskyver Lely Ambassadors magazine

the Dairy Life Ny modell av fôrskyver Lely Ambassadors magazine Lely Ambassadors magazine the Dairy Life 2. utgave 8. årgang DESEMBER 2011 Ny modell av fôrskyver Ved introduksjonen av Lely Juno 100, er det kommet en mindre, mer kompakt og mer økonomisk attraktiv modell

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

Fokus på effektivitet

Fokus på effektivitet 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

Offisielt Loctite kundemagasin. Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet. Les mer på side 4 5

Offisielt Loctite kundemagasin. Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet. Les mer på side 4 5 Offisielt Loctite kundemagasin nr. 2/09 Slik forbereder man en Porsche GT3 Cup til Porsche Mobil 1 Supercup-løpet Les mer på side 4 5 10 Ledende på helse og sikkerhet Vårt bidrag til din sikkerhet på arbeidsplassen.

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET AUTOMASJON PROSJEKTERING IMPLEMENTERING DRIFT ØKONOMI INNOVASJON DESEMBER 2005 TENK FØR DU DRIFTER Du finner sjelden et nøkkelferdig automasjonsanlegg.

Detaljer

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava Bedriftsblad for toyota MAteRIAL HANDLING NoRWAY A s Årgang 22 Nr. 1 2009 Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava TOYOTA MATERIAL HANDLING NORWAY

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM

Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM www.kaeser.com Skruekompressor Serie SIGMA SNOW SYSTEM Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 3,18 til 57,8 m³/min. Arbeidstrykk 9 bar. Hva forventer du av ditt trykkluftanlegg? Som driftsansvarlig

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Sprengning under vann på Træna... side 23 uni tronic 600 på Embretsfoss... side 36 Profilen... side 46 Rekordleveranse...side

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Strategiorientering gir lønnsomhet

Strategiorientering gir lønnsomhet Nr 3-2006 Corporater: Strategiorientering gir lønnsomhet Internasjonale studier viser at så mye som 35% av et selskaps verdifastsettelse kan kobles til investormarkedets vurdering av ikke-finansielle faktorer.

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer