INFO. Unikt kundeforhold videreføres. vår kompetanse - din trygghet. Velkommen til våre nye websider FRA AXFLOW - JUNI 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Unikt kundeforhold videreføres. vår kompetanse - din trygghet. Velkommen til våre nye websider - www.axflow.no 12 FRA AXFLOW - JUNI 2009"

Transkript

1 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO FRA AXFLOW - JUNI 2009 vår kompetanse - din trygghet Leder: AxFlow som en klippe AxFlow er som en klippe tross finanskrise og tøffe tider 2 AMR automatisk vannavlesning Mono EZstrip Dosering ingen for liten, ingen for stor WIKA ny differansetrykktransmitter fra WIKA Nyhet! 2 Nyhet! 3 6 Nyhet! 7 Velkommen til våre nye websider - 12 Sentrale personer pensjonert, men: Unikt kundeforhold videreføres 4 1

2 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 AxFlow som en klippe Sommeren står for døren og alle håper vi på varme dager med sol fra skyfri himmel. Økonomisk sett har inngangen på året vært preget av mørke skyer; den mye omtalte finanskrisen kaster mørke skygger innover landet. Midt oppe i dette står AxFlow som en klippe med bunnsolid økonomi og fortsatt god ordreinngang. Jeg er overbevist om at kunder i tøffe tider som dette søker til trygge havner. AxFlow er som ett av meget få selskaper i Norge ratet AAA 3 år på rad i selskapet Dun & Bradstreets kredittvurdering av norske selskaper. Et av AxFlow s unike konkurransefortrinn er den kompetanse og produktmix vi har bygget opp når det gjelder væskedosering. Jeg vil våge den påstand at intet selskap i Norge kan vise lignende faglig tyngde, kompetanse og erfaring når det gjelder ulike typer doseringsapplikasjoner. Mer om dette finner du inne i avisen. I løpet av de siste ukene har vi også lansert vår nye hjemmeside () som jeg håper at du som kunde finner både brukervennlig og nyttig. Essensen i vår visjon er at vi skal være best i Norge på å sikre deg som kunde en bekymringsfri hverdag. Vissheten om at anlegget går, vissheten om at noen er tilgjengelig om noe går galt er det beste utgangspunktet for å sikre deg selv en riktig god sommer! Du kan stole på AxFlow! WIKA - Europas største AxFlow AS har representert tyske WIKA siden I denne perioden har WIKA, som er Europas ledende leverandør av trykk- og temperaturinstrumentering, vunnet store markedsandeler. Dette skyldes forhold som allsidig produktutvalg, høyeste kvalitet og et hyggelig prisnivå. Ved siden av elektroniske komponenter omfatter leveringsprogrammet også et komplett program av mekaniske trykk- og temperaturinstrumenter. Wika spesifikasjoner: Over-, under-, absolutt- og differansetrykk. Fra 0-2,5 mbar til bar. Nøyaktighetsklasser fra 0,1% til 2,5%. Skivediametre fra ø27 mm til ø250 mm. Målesystem av messing, rustfritt eller syrefast stål. Kan utstyres med elektriske grensekontakter også for sone 0. Kan bygges sammen med trykkformidlere. Manometre kan leveres i alle relevante materialkvaliteter. Manometer, typer: Kapselfjærmanometre. Platefjærmanometre. Differansetrykkmanometre. Rørfjærmanometre. Statoil benytter WIKA manometre. Gunnar Ødegård, direktør AxFlow AS NYHET! AMR FJERNAVLESNING AV VANNMÅLERE Nye vannmålere fra Sensus har mulighet for å tilkoble radiomoduler som kan benyttes for AMR. Hvis andre typer vannmålere er benyttet i ditt anlegg, ta kontakt med AxFlow for å sjekke at de kan brukes i vår AMR-løsning. HVORFOR VELGE AMR FRA AXFLOW? Vannmålere er ofte utilgjengelig og vanskelig plassert. Dette vanskeliggjør avlesningen og er også kostnadskrevende. Med AMR sendes alle måledata digitalt og på egen hjemmeside på internett kan forbruker følge eget forbruk. Dette gir bevissthet rundt eget forbruk og er også en unik mulighet til å avdekke tekniske problemer som for eksempel lekkasjer. Data kan naturlig nok også sendes over til kommunens eller vannverkets system for fakturering. 2

3 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO Mono EZstrip Eksenterskruepumpe for medier med mye fiber og filler NYHET! Roterende deler kan byttes på stedet uten å demontere pumpen fra fundament og røropplegg. Mono startet produksjonen av eksenterskruepumper i 1935 og har gjennom årenes løp utviklet ledende industripumper for en rekke applikasjoner. EZstrip -pumpen er den siste revolusjonerende utviklingen av eksenterskruepumper. Ved å fjerne noen skruer og bolter blottlegges koblinger og bevegelige deler slik at operatøren har full tilgang for rensing, fjerning av fiber og filler etc. Demonteringen og monteringen gjøres på mindre enn 2,5 minutter. Kapasitet opp til 165m 3 /time Trykk opp til 12 bar Temperatur -10 C til 100 C Fjerning av filler og fiber fra EZstrip pumpe Egenskaper og fordeler EZstrip -pumpen er en viderutvikling av vår populære Compact C-serie og er tilgjengelig i støpejern og syrefast stål, med et stort utvalg av materialkvaliteter på rotor og stator. Kjapp og enkel åpning av pumpen for fjerning av filler og fiber. Åpnes uten spesialverktøy. Mindre tidsbruk til vedlikehold. Roterende deler byttes på stedet uten å demontere pumpen fra fundament og røropplegg. Eksisterende pumper i C-serien kan bygges om til EZstrip. Roterende deler byttes på stedet uten å demontere pumpen fra fundament eller røropplegg Fjern skruene på koblingshylsen Ta bort den delbare koblingshylsen Fjern trekkstengene Løft ut rotor og stator Fat og containerpumper Syrer Baser Fellingsløsninger Kjemikalier Petrokjemiske produkter 3

4 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 Sentrale personer pensjonert, men: Unikt kundeforhold videreføres Tekst og foto: Karl J. Gurandsrud Det dreier seg om et unikt kunde-leverandør forhold, der sentrale personer nå tiltrer pensjonistenes rekker. For pumpeleverandøren AxFlow og produktsjef Svein Haugmo har innkjøperduoen Norvald Austrheim og Tor Vabø hos StatoilHydro på Mongstad vært særdeles gode, men samtidig krevende kunder. Skepsis fra starten Solskinnshistorien startet i Man skulle montere inn en ny pumpe i en av de mange krevende posisjoner på StatoilHydros oljeraffineri på Mongstad. AxFlow foreslo en spesiell pumpe fra Waukesha, en såkalt fortrengningspumpe. Mekanikeren som skulle gjøre jobben, hadde ingen tro på pumpetypen. Den ville ikke tåle forurensningene den skulle håndtere. Tidligere hadde man benyttet såkalte vingepumper, også kalt «steinknusere». Ulempen med dem var at de bråkte mye og hadde dyre deler. Produktsjef Svein Haugmo hos AxFlow var med fra starten, og har vært med på alle pumpeprosjekter siden. Vi så raskt at den nye pumpetypen fungerte bedre, sier StatoilHydro Mongstads Norvald Austrheim, som var sterkt involvert da den nye pumpetypen fra AxFlow ble valgt, de andre pumpene vi hadde forsøkt, havarerte etter kort tid. Vi hadde også forsøkt med andre materialvalg, uten at det hjalp noe. Waukesha-pumpen bare fungerte, og er fortsatt like aktuell. Mongstad. Tor Vabø har, som teknisk innkjøper, i alle disse årene også vært en sentral person i valg og anskaffelse av disse pumpene. Disse to nøkkelpersonene ble pensjonister 31. mars i år. Leverandør med kunnskap Tor Vabø forteller videre om forsøk med andre pumpetyper i en annen posisjon, men det viser seg at det kun er Waukesha som fungerer her også. Har dette pumpeaggregatet først kommet inn et sted, blir det der. Etter 15 år er antallet Waukesha pumpeaggregater på StatoilHydro Mongstad økt fra 1 til 110! Det er ikke bare pumpen heller, fortsetter Vabø. Det er også en fordel at Svein vet hvilken pumpetype og dimensjon som skal i de forskjellige posisjoner. Dessuten tok han seg av opplæring av vedlikeholdspersonalet. Han ga selv beskjed om når han kom for å holde kurs. Verkstedformannen ble spesielt opplært på pumpevedlikehold. Norvald Austrheim har videre stått for valg av denne pumpetypen for tankrengjøring og i oljevernberedskapen på StatoilHydro Svein Haugmo (t. v.) og Norvald Austrheim ved den første Waukesha-installasjonen fra 1994, som fortsatt fungerer utmerket. Svein Haugmo på avdeling for Oljevern Tor Bjørgås ved problemintallasjon løst med Waukesha pumpeaggregat 4

5 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO Det er ikke bare enkelt å få en pumpe til å fungere, understreker Vabø. Vi har hatt med en kar å gjøre, som har holdt det han har lovet. Det er viktig å følge opp en leveranse, understreker Svein Haugmo. Noe av vår firmas filosofi er å være løsningsorientert vi må være der den dagen kunden trenger hjelp. Samtidig fremholder han at det ikke er noen billig løsning de leverer. Våre pumper er ofte dyre i forhold til ande løsninger, men det er blitt slik at disse pumpene kan brukes til forskjellige viskositet og til forskjellige formål. Dermed blir de kostnadseffektive og lønnsomme over tid. Vi har dessuten utviklet et tillitsforhold til kunden, som satser på at vi holder det vi lover. Vil ikke ha noe annet At dette tillitsforholdet er sterkt og gjensidig, kan understrekes. Uansett hvordan vi stiller spørsmål om det ikke finnes andre løsninger, er Tor Vabø klar: Til de aktuelle applikasjoner har vi ikke funnet noe brukbart alternativ. Helge, en verkstedformann som har fulgt pumpeinstallasjonenen på nært hold fra dag til dag er også helt klar: Svein har gjort en god jobb med installasjonene, sier han. Når innkjøperen står så hardt på sitt, medfører dette også formelle problemer. I henhold til StatoilHydros etiske normer, skal flere leverandører forespørres når et innkjøp planlegges. Vi måtte skrive såkalt avviksmelding for å begrunne at vi ville ha akkurat den ønskede pumpetypen, sier Tor Vabø. Dette har også vært aktuelt for annet utstyr vi kjøper inn. Dermed har vi hatt utstyr som har gått i 15 år og etter vedlikehold og overhaling har gått i 15 år til. Her snakker vi om svært krevende applikasjoner med korrosjon, forurensede medier samt store krav til sikkerhet og driftsstabilitet. Nye folk opplært Forholdet mellom pumpeleverandøren og oljeraffineriet har utviklet seg til et samarbeide over år. Noen involverte er blitt borte i løpet av denne tiden, men mange er fortsatt med. Det er fortsatt ansatte som har vært med på deler av utviklingen og har lært noe, sier Svein. Et par erfarne menn fortsetter, slik at det blir overlapping. Han regner med fortsatt samarbeide, både ved utskiftninger og nyanskaffelser, så lenge de tekniske spesifikasjoner stemmer. Jeg vil understreke at vi har hatt med flinke og redelige folk å gjøre, sier Svein. Det har vært en fornøyelse å samarbeide både med innkjøp, prosjektledelse og vedlikehold. En gang ble 23 pumper montert og alt stemte, sier Helge. Alle de involverte er enige om at grunnlaget for det gode samarbeidet er gjensidig informasjon. Koster for mye å stoppe Det er viktig å få frem det positive, men på en nøktern måte, sier Tor Vabø. Han mener at et så nært forhold til en leverandøre kan forsvares ved at man får en teknisk løsning man trenger og ingen annen kan levere. Driftssikkerhet betyr mer enn pris, det koster for mye å stoppe! Vi har ikke råd til å ha pumper som havarerer, fastslår han. Prisene kan selvsagt bli et følsomt tema i en slik situasjon med kunde og leverandør, men Tor mener situasjonen ikke er misbrukt. Hans erfaring er at Her står (f. v.) Vabø, Austerheim og Haugmo ved et av de seneste leverte Wauksha pumpeaggregatene til StatoilHydro Mongstad prisene holdes, avhengig av valutakurs og kostnader. Det har ikke vært grunnlag for noen generell prisøkning. Pumpene utvikles etter innspill fra forhandlere og kunder, sier Svein. Dette har ført til at de blir kraftigere og bedre, men beholde samme kapasitet og byggemål.. Fakta Mongstad raffineri Raffineriet på Mongstad i Hordaland er et moderne, høyt oppgradert oljeraffineri med en kapasitet på 10 millioner tonn råolje per år. Raffineriet er det største i Norge og det er middels stort i europeisk sammenheng. Det eies av selskapet Mongstad Refining, hvor StatoilHydro har 79 prosent og Shell 21 prosent. All råolje som raffineres på Mongstad, kommer fra norsk sokkel. Den største produksjonen er bensin, diesel, flydrivstoff og andre lette petroleums-produkter. De tyngste komponentene i råoljen går blant annet til produksjon av petrolkoks, som er et viktig råstoff til anodeproduksjon i norsk aluminiumsindustri. Bensinproduksjonen på Mongstad tilsvarer halvannen gang det norske forbruket. Mesteparten av produksjonen fra raffineriet går til eksport, særlig til det europeiske kontinentet. Den eldste delen av Mongstad-raffineriet ble bygget i begynnelsen av 1970-årene. Etter at anlegget ble utvidet i 1989, økte prosesskapasiteten fra 6,5 til 8 millioner tonn råolje per år. I det hele er det sjelden man ser et så sterkt tillitsforhold mellom kunde og leverandør, men samtidig er begge parter ytterst profesjonelle. Her er det kun fakta og resultater som teller. I denne konkurransen har AxFlow og Svein Haugmo gått av med seieren på Mongstad. Et nytt avsvovlingsanlegg for diesel og gassolje ble tatt i bruk på anlegget i mars Høsten 1997 ble et anlegg for reduksjon av benzen satt i drift. Produktene møter nye EU-krav på dette området. Våren 2003 sto et nytt anlegg for fjerning av svovel fra bensin ferdig. StatoilHydro Mongstad kan dermed levere bensin som tilfredsstiller de nye spesifikasjonene EU krever fra På Mongstad driver StatoilHydro også en råoljeterminal med lagerkapasitet på 9,5 millioner fat. Havneanlegget på Mongstad er Norges største, målt i tonnasje, og Europas største oljehavn etter Rotterdam i Nederland. StatoilHydro har også et kompetansesenter innen drivstoffteknologi, avansert analyseteknologi og koksteknologi på Mongstad. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter gir teknisk assistanse og utfører forsknings- og utviklingsoppgaver. (Kilde: 5

6 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 Doseringsapplikasjoner ingen for liten, ingen for stor AxFlow har vært leverandør av doseringsløsninger til norsk industri og norske kommuner i mer enn en generasjon. Vi leverer små enkle anlegg, men er også i stand til å levere større systemer. Historisk sett har vi vært mest kjent for salget av enkeltpumper og systemer basert på komponenter levert fra tyske ProMinent. Med oppkjøpet av Bran+Luebbe Norge AS våren 2008 ble leveringsomfanget og ikke minst kompetansen betydelig styrket. Fra AxFlow s side har det alltid vært et mål å tilby kunden den løsningen han er best tjent med, enten komponentene kommer fra den ene eller den andre leverandøren. AxFlow har vært eksklusiv ProMinent-distributør siden midten av 70-årene og har lykkes i å gjøre ProMinent til et av de best kjente varemerkene innen dosering i Norge. Fra og med 1. juli vil samarbeidet mellom AxFlow og ProMinent bli myket opp noe. AxFlow vil fremdeles selge ProMinent i det norske markedet, men vi ønsker også å kunne tilby kunden andre løsninger dersom dette representerer en bedre totalløsning for kunden. Våre eksperter som står klar til å hjelpe deg er: Navn: Stein Amundsen Ansatt i AxFlow siden september 1973 Applikasjoner: Klor, Polymer, dosering Navn: Bjarne Van Berge Ansatt i AxFlow siden mai 2008 Applikasjoner: Petrokjemi, næringsmiddel og kjemi Navn: Ståle Strand Ansatt i AxFlow siden mai 2001 Applikasjoner: Service og igangkjøring Navn: Ingolf Caspari Ansatt i AxFlow siden august 1989 Applikasjoner: Kjemi, vann og avløp Navn: Per Halck Ansatt i AxFlow siden februar 2008 Applikasjoner: Petrokjemi, næringsmiddel Navn: Lars Petter Borgen Ansatt i AxFlow siden juni 2008 Applikasjoner: Service og igangkjøring 6

7 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO WIKA WIKA presenterte på årets Achema-messe i Frankfurt en splitter ny differansetrykktransmitter, DPT-10. Transmitteren er designet med tanke på måling av differansetrykk, nivå og mengde, og WIKA hevder at den nye transmitteren er usedvanlig konkurransedyktig både når det gjelder brukervennlighet, funksjonalitet, kvalitet og ikke minst pris. Nyutviklingen, som vil være leveringsklar over ferien, kan også leveres med display, topp- eller sidemontert. DPT-10 kan leveres med kapsling i enten plast, aluminium, elektropolert eller rustfritt stål. Transmitteren kan også leveres som intrinsically safe eller med flammesikker kapsling. Differansetrykktransmitteren kan levers med utgangsignal tilpasset de fleste ønsker og behov; 4-20 ma, 4-20 ma HART, PROFIBUS PA samt FOUNDATION Fieldbus. Den ansluttes direkte til mediet, eller leveres med trykkformidler der det er snakk om aggressive media eller ekstreme temperaturer. NYHET! MONO MUNCHERE for mekanisk bearbeidelse av slam Kutter opp og skjærer fiber, t ø y f i l l e r e t c. Beskytter pumpen mot driftsstans. Mono Munchere er meget stillegående og har to knivrekker som roterer med henholdsvis 40 og 70 o / m i n. Lavt strømforbruk, høy virkningsgrad og lang levetid kjennetegner Mono Munchere som bl.a. blir benyttet på OVAs nye anlegg på Bekkelaget. Nye Viking-pumper for tynne eller tyktflytende medier Viking har med stor suksess lansert en serie pumper med in-line flensplassering. Tradisjonelt leveres Viking-pumpene med stussene i 90 grader inn/ut. For å få en mer kostnadseffektiv pumpe måtte turtallet økes. Ved å plassere flensene med rett gjennomløp, øke flensdiameteren og lage ny patentert innløpsgeometri, har man klart dette, samtidig som de gode NPSHverdiene beholdes. Det er to serier som er lansert: Serie 4076 med mekanisk akseltetning. Serie 855 med magnetkobling. Serie 4076 er designet med overdimensjonert kulelager og brakettforing nær rotor, for å minimalisere akselnedbøyning. DIN-normert akseltetning gir mange valgmuligheter, og rotoren er aksialt justerbar. Egner seg utmerket som transportpumpe. Kapasiteter opptil. 45m 3 pr. time, max 12bar. Serie 855 med unik foring i magnetdekselet og bak rotor gir lang avstand mellom lagringspunktene og sikrer god oppretting, dette for å klare 14 bar trykk. Trustskiver på hver side av foringen bak rotor låser akselen aksialt, og gjør at pumpen kan kjøres tørr for en kort periode, og at pumpen kan kjøres begge veier. Egner seg for farlige, krystalliserende, giftige, brennbare medier. Kapasitet opptil 29m 3 pr. time, max 14bar. Unngå oppretting: Begge serier kan leveres med motoren flensmontert via en motorbrakett. Unngå gir: For tynne medier kjøres pumpene uten gir opptil 1750 o/min avhengig av størrelse. Pumpene leveres i metrisk- eller US-design (DIN/ANSI). 7

8 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 Bredel presisjonsmaskinerte pumpeslanger Pumpeslangen er bygget av forskjellige lag med gummi, forsterket med mange lag av flettet nylontråd, og utgjør den viktigste komponenten i en høyeffekt slangepumpe. Indre og ytre lag er ekstrudert og det indre laget er tilgjengelig i en rekke gummisammensetninger. Etter at pumpeslangen er produsert blir den maskinelt behandlet. Den maskinelle behandlingen er det siste skrittet i produksjonen av pumpeslangen, og er meget viktig for å sikre at de eksakte toleransene blir overholdt. 1. Det indre laget kan fås i forskjellige gummityper. 2. Forsterket med lag av flettet nylon. 3. Yttersiden er ru før maskinell behandling. 4. Ytre lag blir presisjonsmaskinert. NATURGUMMI (NR) Enestående slitasjebestandighet. Generell motstandsdyktighet mot uttynnete syrer og alkohol. Maks. væsketemperatur: 80 C. Min. væsketemperatur: -20 C. HYPALON (CSM) Enestående motstandsdyktighet mot sterkt oksiderende produkter og konsentrerte syrer og baser. Maks. væsketemperatur: 80 C. Min. væsketemperatur: -10 C. NITRIL-BUTADIEN GUMMI (NBR) Tilfredsstiller FDA og 3A. Motstandsdyktig mot olje, smørefett, alkalier og vaskemidler. Maks. væsketemperatur: 80 C. Min. væsketemperatur: -10 C. PETROPROOF Kjemisk motstandsdyktig mot hydrokarbonvæsker. Maks. væsketemperatur: 40 C. Min. væsketemperatur: 10 C. EPDM Fremragende motstandsdyktighet mot kjemikalier, spesielt mot alkohol og konsentrerte syrer. Maks. væsketemperatur: 90 C. Min. væsketemperatur: -10 C. BIOPRENE Tilfredsstiller FDA-standarder, motstandsdyktig mot alkohol, syrer og oksyderende produkter. Maks. væsketemperatur: 60 C. Min. væsketemperatur: 0 C. AxFlow presenterer Wilden s nye Unitec UE serie. Wilden s Unitec UA-serie har i mange år vært en imponerende pumpe som har utmerket seg med svært lavt luftforbruk, meget lavt lydnivå samt store tetningsflater for å unngå lekkasjer. Denne serien er nå kraftig oppgradert og har blitt bedre på følgende punkter: Bedre virkningsgrad. Større kapasitet (Opptil 28%). Lavere lydnivå. Lavere luftforbruk (Opptil 15%). Bedre tetning som følge av en felles stoppskive for alle husbolter. Den gamle UA-serien har vært det foretrukne valget i mange industrier så forventningene våre til den nye UE-serien er meget høye. Hele serien kan som en av svært få luftdrevne membranpumper leveres i plastutførelse med ATEX-godkjenning og har samme mål som UA-serien. 8

9 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO Sikring mot tilbakeslag hos forbruker eller fra forbruker til fordelingsnett! I 2001 fikk vi en ny norsk og europeisk norm, NS-EN1717, angående hvordan fordelingsnettet skal beskyttes mot tilbakeslag av forurenset vann. Normen definerer fem væskekategorier med økende fare ved evt. tilbakeslag. For fire av disse væskekategoriene kan tilstrekkelig beskyttelse oppnås ved å installere tilbakeslagssikringsarmatur. AxFlow AS leverandør av API 610-pumper! AxFlow utvider sitt pumpe sortiment med sentrifugalpumper for olje- og gass-sektoren. I samarbeid med Carver pumps fra Iowa USA, kan AxFlow tilby både en- og flertrinnspumper iht. API 610 med meget konkurransedyktig leveringstid (20-24 uker for duplex pumper). Pumpene er ATEX- og CE-sertifiserte for det europeiske markedet og leveres med dokumentasjon iht. StatoilHydro krav. Pumpeanlegg bygges i Norge iht. krav og standard fra kunden. Pumpeanlegg er allerede bestilt av Statoilhydro til et stort prosjekt. Doppler mengdemåler Mengdemåler etter Doppler-prinsipp, med clamp-on målesonde. Portabel versjon med dataloggfunksjon og RS 232-utgang. Fast montert versjon med standard utgang 4-20 ma. Anvendes for måling av avløpsvann og slam. Honeywell Braukmann BA 298 Universal tilbakeslagssikringsventil i RG5 med utskiftbare ventilpatroner og innebygget sil. Kan også leveres med påmonterte stengeventiler. Siemens Milltronics Markedslederen i Norge! Milltronics har levert instrumentering til industrien siden 1954, og er i dag verdens største leverandør av ultralyd nivåmålere med mer enn målere installert verden over. Milltronics har også implementert sin erfaring og teknologi i andre måleprinsipper, og har i dag instrumenter basert på ultralyd, radar og kapasitans. Milltronics ble i år 2000 en del av Siemens, og selges i dag under Siemens logo. Vi har i år gleden av å introdusere en rekke nye produkter. Det kommer en ny generasjon av den verdenskjente og anerkjente «The Probe» med to nye produkter, Probe LU og Probe LR, både ultralyd og radar. Ved siden av dette er det også nye kapasitive produkter med både HART- og Profibus-grensesnitt. Siemens Milltronics har også et bredt utvalg innen veiing, basert på båndvekter, fallvekter og komplette «Weigh Feeder» systemer. Siemens Milltronics har også lang erfaring i produksjon av prosessbeskyttelsesutstyr med akustiske lyttevakter og hastighetsvakter. 9

10 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 BRAN & LUEBBE Bran & Luebbe er en av verdens ledende leverandører av doseringspumper, anlegg for dosering og blanding, samt offshore injeksjonsanlegg. Pumpefabrikken ligger utenfor Hamburg, i tillegg bygges systemer i England, Singapore og Brasil. I Norge har B&L levert mer enn 100 offshore injeksjonssystemer bestående av tanker, pumper, instrumenter, røropplegg, ventiler osv. Vår største pakke finnes på Gullfaks C- plattformen, denne veide 130 tonn. Vi har levert pumper for arbeidstrykk opp til 790 bar. Fra Aerzener International Rental henter vi oljefrie kompressorer og blåsemaskiner på kort varsel. Et eksempel var Bekkelaget Renseanlegg som fikk oversvømmelse i maskinhallen sin. På kort tid hadde vi 2 blåseaggregater i drift, slik at renseanlegget igjen fungerte. Vi skaffet 2 maskiner samt et kraftaggregat til en norsk reder som måtte tømme et sementskip i Barcelona. Dette tok en dag, etter 2 dager drift var jobben gjort. Til norsk landbasert industri har vi levert komplette doserings- og blandelinjer for saft, juice, oppvaskmidler, blekemidler, tøymyknere, majones, iskrem, maling, Coca Cola, pizzasauser, sjokolade, drops, margarin for å nevne noen. Shampo fra Schwarzkopf, L oreal og andre store europeiske produsenter lages i Bran & Luebbe s anlegg, likeledes gin, vodka, og whisky. Lightnin Mixers Lightnin er verdens største leverandør av blandingsteknologi. Vi leverer alt fra enkle, direktedrevne miksere som skrues på siden av en åpen tank, til store spesialmiksere som arbeider i fermentorer under høye trykk og temperaturer. Stikkord er prosesskunnskap samt våre velkjente impellere ( røreorganer ) som gir god blanding ved minimalt effektforbruk. Våre kunder finnes innenfor kjemi, mineralforedling, næringsmiddelindustrien, farmasøytisk industri samt petrokjemi. Vi er markedsleder på agitatorer for boreslam på offshore rigger. Aerzener Maschinenfabrik Aerzener leverer oljefrie blåsemaskiner og skruekompressorer. I tillegg leveres oljesmurte maskiner for prosessgass. Maskinene benyttes for lufting i renseanlegg, for transport av prosessgass og for materialtransport. Aerzener er den mest foretrukne leverandøren av de Europeiske leverandører av pneumatiske transportanlegg. Produktene er plastråstoff, sement, flyveaske, aluminiumoksyd, mel, korn, babymat, diverse pulverformige mineraler, jernbanepukk osv. Til bøyelastskipene i Nordsjøen, som henter oljen fra en del større produksjonsplattformer, komprimerer Aerzener hydrokarbongass i anlegg for gjenvinning / utslippsbegrensning av VOC gass til atmosfæren. Dette er maskiner med motoreffekter på 1500 kw og trykk til 13 bar. 10

11 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO En pumpe for alle vaskeprosesser! Her er pumpen som tåler alle syrer, baser og kjemikalier i vaskeprosessen din. Tidligere har det vært vanlig med pumper i forskjellige materialer avhengig av hva du skal vaske med, men nå trenger du ikke lenger tenke på hvilken pumpe som tåler hva. Denne pumpen er produsert i solid Teflon og i en meget robust design. Pumpen utmerker seg også med ekstremt lavt luftforbruk og stille gange. Ta kontakt for mer info. Ventiler og armatur Spjeldventiler fra Krombach brukes bl.a. som rørbruddsventiler. Leveres fra DN40 DN300, i flenset versjon eller for innspenning. Trykkreduksjonsventiler: Mod. D15 avlastet enseteventil. Inngangstrykk inntil 16 bar. Utgangstrykk 1,5 8 bar. Dim. DN40 DN200. Tilbakeslagsventiler med 100% fritt gjennomløp for avløpsvann og kloakk. DR300 trykkreduksjonsventil: Opprettholder konstant trykk ut uavhengig av variasjoner i innløpstrykk og gjennomstrømning. AxFlow løser problemapplikasjoner på on- og offshore-installasjoner Høyttrykkspumper Ønsker du å benytte deg av alle fordelene til en luftdrevet membranpumpe, men behøver mer enn 8 bar trykk, har vi løsningen. Wilden leverer pumper i plast og metall og i størrelser fra 1/2 til 2 for trykk opptil 20 bar. Disse pumpene benyttes mye til filterpresser, vasking av tanker og alle andre steder hvor en benytter luftdrevne membranpumper og trenger høyere trykk enn normalt. Kontakt oss for mer info. AxFlow har i samarbeid med Aker Kværner, Kellogg m.fl. løst pumpeproblemer som strekker seg fra applikasjoner for produsert vann med sandinnhold, til flytende propan. Produsert vann på offshoreplattformer inneholder mer sand enn tidligere i tillegg til at temperaturen på mediet kan skape problemer med NPSH for nåværende pumpeinstallasjoner, som i sin tid ble montert under andre forutsetninger. AxFlow løser dette med Waukesha fortrengerpumper. Disse tåler høyt sandinnhold (ved moderat pumpeturtall) og tørrkjøring (med kjøling på tetninger). Dessuten er det mulig med enkel service på stedet uten demontering av rør. Pumpene har også stor evne til lensing av brønner med lang sugeledning, samt god virkningsgrad (lavt energiforbruk). Ved pumping av hydrokarboner viser Waukeshapumpen seg overlegen med den lave NPSHverdien, evnen til tørrkjøring samt lite tilført energi til den flytende gassen på vei gjennom pumpen (man unngår dermed gassing i pumpen). Pumpen har en «non-touch»-konstruksjon som gir liten slip selv ved lave viskositeter. Ved ekstra utfordrene applikasjoner med mye sand kan alle væskeberørte deler diamantbelegges noe som gir overlegen motstand mot slitasje. Dette er nå testet i 24 timers operasjon på plattform i norsk sektor med meget gode resultater. Dersom det er korrosiv væske kan pumpen leveres i Waukesha 22% Cr syrefast stål. AxFlow leverer komplette pumpeaggregater etter kundens spesifikasjoner iht. ATEX, komplett kjøleanlegg for mekanisk tetning samt Norsokdokumentasjon for hele anlegget. AxFlow er også rådgiver når det gjelder rørdimensjonering, plassering av instrumentering rundt installasjoner, ventiler etc. AxFlow har også et fullt program av andre ATEX-godkjente fortrengerpumper: Bran&Luebbe doseringspumper, Wilden luftdrevne membran-pumper, Viking tannhjulspumper, Mono eksenterskruepumper, Bredel slangepumper og Uraca triplex stempelpumper. Vår strategi er å følge kunden hele veien! Dette inkluderer planlegging, rådgivning, bygging, igangsetting og service. Dette er noe som gir merverdi for kunden. Vennligst spør oss om referanser. 11

12 INFO FRA AXFLOW JUNI 2009 Velkommen til vår nye hjemmeside AxFlow-gruppen har det siste året lagt ned betydlige ressurser på å bygge opp helt nye hjemmesider i alle gruppens datterselskaper i Europa. Formålet med å bytte til den nye plattformen var å gi våre kunder og andre hjemmesidebesøkere bedre og mer lett tilgjengelig informasjon om våre tilbud og produkter. I Norge ble den nye siden lansert i februar i år og den er kontinuerlig under utvikling. Hittil har vi fått mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder, noe vi selvsagt er fornøyde med. Vi er veldig takknemmelige for all ris og ros, så gi oss gjerne dine kommentarer på sier Jarle Fosse Refsdal, ansvarlig for utviklingen av den norske hjemmesiden. På hjemmesiden finnes informasjon om våre produkter, manualer, brosjyrer, ledige stillinger, nyheter, kampanjer og mye annet interessant. Jarle Fosse Refsdal og Alexandra Prusic, nordisk markedskoordinator i AxFlow, arbeider med den nye hjemmeside. Vi tar ansvaret du får fortjenesten! AxFlow AS introduserer med dette et unikt servicekonsept i Norge. Hensikten er at du skal kunne konsentrere deg om det du er best på og så overlate til oss det vi er best på. Da behovene er svært ulike fra bedrift til bedrift på grunn av ulik kompetanse, erfaring osv., har vi valgt en fleksibel modell slik at alle kan finne en serviceavtale som er vel tilpasset ens egen virkelighet. Servicekonseptet omfatter service på: Pumpeinstallasjoner. Doseringsstasjoner. UV - aggregater. Flowmålere. Prosessinstrumentering. Vår kvalitetsmålsetting Vi i AxFlow vil alltid forsøke å forbedre vår servicegrad ved systematisk å samle inn erfaringer fra våre kunder, og sammen med våre leverandører benytte disse erfaringene i prosessen mot stadig bedre produkter og tjenester. Vi vil, for å nå våre kvalitetsmålsettinger, arbeide etter et kvalitetssikringssystem som er bygget opp i henhold til kravene i NS-ISO Ledelsen i AxFlow ser det som sin oppgave å opprettholde de ansattes motivasjon og kompetanse når det gjelder å nå bedriftens kvalitetsmålsettinger. Videre vil ledelsen, med regelmessige intervaller, kontrollere at kvalitetssikringssystemet brukes, og at det fungerer som forutsatt. ANO/CM/NO/0047/

JOTUN. v å r k o m p e t a n s e - d i n t r y g g h e t INDUSTRI - MAI 2010. Leder: Muligheter du ikke selv er klar over!

JOTUN. v å r k o m p e t a n s e - d i n t r y g g h e t INDUSTRI - MAI 2010. Leder: Muligheter du ikke selv er klar over! INDUSTRI - MAI 2010 v å r k o m p e t a n s e - d i n t r y g g h e t Leder: Muligheter du ikke selv er klar over! 2 Truflo API pumper for olje og gassindustrien. Nyhet! 2 Micronics U6000 Robust og pålitelig

Detaljer

det handler om å holde prosessen i gang DOSERING Mye mer enn kvalitetsutstyr

det handler om å holde prosessen i gang DOSERING Mye mer enn kvalitetsutstyr det handler om å holde prosessen i gang DOSERING Mye mer enn kvalitetsutstyr fluidity.nonstop er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for å sikre deg at

Detaljer

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG Høytrykksslangepumper fra Bredel Bredel Pumpe uten tetninger eller ventiler som kan føre til slitasje, blokkeringer eller lekkasjer. En peristaltisk

Detaljer

Møt AxFlow på OTD, Offshore Technology days i Bergen 17-18 oktober. Stand 6308.

Møt AxFlow på OTD, Offshore Technology days i Bergen 17-18 oktober. Stand 6308. OTD 17-18 oktober 2012 v å r k o m p e t a n s e - d i n t r y g g h e t WILDEN LUFTDREVNE MEMBRANPUMPER FOR OFFSHORE APPLIKASJONER PX1500 AxFlow og Wilden leverer nå pumper i Syrefast Stål 316, Super

Detaljer

VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR

VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR VENTIL- BELGER THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR KJERNEN I VÅR VENTIL Larox ventilens kjerne er den elastiske ventil belgen, som også er den eneste ventildelen som er i kontakt med mediet. Ved åpen

Detaljer

vår kompetanse - din trygghet

vår kompetanse - din trygghet APRIL 2011 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP - APRIL 2011 vår kompetanse - din trygghet AXFLOW HJELPER SARPSBORG KOMMUNE MED RETTFERDIG VANNAVGIFT BASERT PÅ NØYAKTIG MÅLT FORBRUK. 12 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG

Detaljer

NORPuMP OG AxFLOw GåR SAMMeN

NORPuMP OG AxFLOw GåR SAMMeN desember 2011 - desember 2011 vår kompetanse - din trygghet Spar penger og miljøet med automatisk fjernavlesning av vannforbruket (AMR). 2 ba tilbakeslagssikringsventiler. Hvordan unngå forurensing av

Detaljer

vår kompetanse - din trygghet

vår kompetanse - din trygghet kommunalteknikk - VÅREN 2013 vår kompetanse - din trygghet BLACOH pulseringsdemping s3 Siemens Wallace & Tiernan UV Desinfeksjon Systemer Barrier M s4 SK pumpen i bruk på Saulekilens renseanlegg s2 VAG

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

TopAir Pneumatiske membranpumper

TopAir Pneumatiske membranpumper TopAir Pneumatiske membranpumper TopAir Pålitelighet, ytelse og kvalitet basert på mer enn 40 års erfaring med produksjon av pneumatiske membranpumper Membranpumper brukes i alle typer industri for å transportere

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

LPP PUMPE THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR

LPP PUMPE THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR LPP PUMPE LAROX SLANGE PUMPE (LPP) Den innovative Larox LPP pumpen setter ny standard for slangepumper, også kalt peristaltiske pumper. Pumpen er designet og produsert for de mest krevende oppgaver i industrien.

Detaljer

Tannhjulsgirmotorer i verdensklasse

Tannhjulsgirmotorer i verdensklasse Tannhjulsgirmotorer i verdensklasse Partner Program Tysk kvalitet bidrar til din framgang. 1908 Stephan-Werke grunnlegges transmissionsutvikling 1992 Solgt til BTR BTR Gruppe - Stephan 1999 Solgt til Rexnord

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Alltid klart for norske forhold Installasjons- og industrimateriell

Alltid klart for norske forhold Installasjons- og industrimateriell Philip Hauge ABB, Philip Hauge er Norges eneste produsent av industristikkontakter, plugger, flatstift, rundstift og kabelinnføringer. Vi leverer også sikkerhetsbrytere og skreddersydde sentralløsninger

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

Generelt Modellene MR 10 og MR 40 fra Suchy er små rimelige manometre med plastikk kasse i ABS eller stål og kobber legert måle system Tekniske data

Generelt Modellene MR 10 og MR 40 fra Suchy er små rimelige manometre med plastikk kasse i ABS eller stål og kobber legert måle system Tekniske data Trykk Manometre Suchy MR 10, MR14, Trykk manometer med, standard versjon Suchy MR 10, MR14, Trykk manometer med, standard versjon Suchy MR 20, MR 24, MR 25, Trykk manometer med, med eller uten glyserin

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Fordeler! Prisgunstig pga lav vekt, kort total lengde og integrert grov filter Enheten for differensial trykk kontroll sikring består en del, dette gjør

Detaljer

Prosedyrer ved renovering

Prosedyrer ved renovering Prosedyrer ved renovering 1. Utstyret som skal renoveres sendes PSSI Norge Drammen. 2. Pumpen åpnes/demonteres for å kunne gi en tilstandsrapport 3. Det blir tatt bilder av alle komponenter som er relatert

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Alle dine fordeler hos IWAKI

Alle dine fordeler hos IWAKI Ekstremt driftsikker Magnetkobling Ingen akseltetning Tørrkjøringssikker 100% Kjemisk resistent Alle dine fordeler hos IWAKI Miljøvennlig Mr. Fujinakas geniale idé I 60-årene utviklet den japanske ingeniøren

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

TopWing Bi-Wing Lobrotorpumper

TopWing Bi-Wing Lobrotorpumper TopWing Bi-Wing Lobrotorpumper TopWing Den neste generasjon av lobrotorpumper Ren, robust, effektiv. Egenskaper Johnson Pump siktet mot da vi tok imot utfordringen om å utvikle den neste generasjon av

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll. GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS

VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll. GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS VELKOMMEN Maritim tilstandskontroll GCE Blue Maritime IKM Instrutek AS 06.05.2015 IKM Instrutek AS Deltakere fra IKM Instrutek AS Eivind Fiskerstrand Salgsleder Avd. Ålesund Tommy Tellefsen Teknisk leder

Detaljer

Henkel Sørger for løsninger

Henkel Sørger for løsninger Henkel Sørger for løsninger Henkel Bilindustriens partner Med utgangspunkt i innovative kjemiske løsninger og prosesskunnskap, hjelper Henkel produsenter med å sikre en ekstraordinær kvalitet i en jevn

Detaljer

Vågen transportskruer

Vågen transportskruer 1 Vågen transportskruer Vågen AS leverer løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering, der alt utstyr blir designet og dokumentert etter kundens unike behov. Vår standard er gjennomprøvde tekniske

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon 10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon Forbedret effektivitet og redusert energiforbruk Effektiv anvendelse av trykluft er et område hvor mange produserende virksomheter kan oppnå betydelige

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW

ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW ENERGIMÅLERE FRA AXFLOW En komplett leverandør av energimålere for varme og kjøleanlegg. Mekaniske målere for eksternt energiregneverk Elektromagnetiske målere for eksternt energiregneverk Ultralydsmålere

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega STRØMSØYLER Alfa og Beta KAISENTRAL Omega El-Bjørn AS Med mer en 50 års erfaring innen provisorisk strøm, er El-Bjørn AS Norges ledende produsent/leverandør av byggestrømsentraler og utstyr for provisoriske

Detaljer

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund Turbiditetsmåling Prosess Styring As Rune Heggelund Litt om oss: Prosess-Styring As ble startet i 1982 Vi har kontorer i Drammen Vi er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Gummigulv plater og duker INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924 Rubberstyle AS - Finnestadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway Tlf: +47 51 54 28 00/ 992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00

Detaljer

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende Intergrate Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende resin i en støpeform. Våre støpte rister er elastiske, sterke og uten sidestykke i sin

Detaljer

derfor en betydelig ressurs i en stabil og erfaren stab på alle plan.

derfor en betydelig ressurs i en stabil og erfaren stab på alle plan. www.bruvik.no J.L. Bruvik ble etablert i 1940 og driver i dag sin virksomhet innenfor bransjene materialhåndtering og ventilasjon. I 2004 ble Tracon fusjonert inn i firmaet. Dette betyr at avd. Tracon,

Detaljer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at

Detaljer

AxFlow. Rask rehabilitering av pumpestasjoner minimerer driftsstans. at kunden alltid tilbys pumpestasjoner skreddersydd til behovet.

AxFlow. Rask rehabilitering av pumpestasjoner minimerer driftsstans. at kunden alltid tilbys pumpestasjoner skreddersydd til behovet. AxFlow EKSENTERSKRUEPUMPER LUFTDREVNE MEMBRANPUMPER MOIVAC SENTRIFUGALPUMPER EX-HEATERE INSTRUMENTERING DOSERINGSPUMPER BUELOBEPUMPER VENTILER RØREVERK MEMBRANPROSSESSPUMPER FATPUMPER TANNHJULSPUMPER FLOW-

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Industri. Offshore. Marine. Havbruk

Industri. Offshore. Marine. Havbruk Harald M. Valderhaug Med over 70 års produkterfaring og satsing på høy kompetanse sikrer vi deg lønnsomme og driftssikre løsninger i alle bransjer. Industri Offshore Marine Havbruk Vann Avløp PUMPER AUTOMATIKK

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Materialtransportslanger

Materialtransportslanger Bulk- og losseslanger SUPERVRAC Sementslange Letthåndterlig og fleksibel. Meget slitebestandig. Ledende innergummi. Kan flatrulles. Innergummi: Slitebestandig NR, svart, glatt. Yttergummi: Værbestandig

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

KAMPANJE PÅ SPIKERPISTOLER

KAMPANJE PÅ SPIKERPISTOLER KAMPANJE PÅ SPIKERPISTOLER 15. SEPTEMBER 2015 30. NOVEMBER 2015 Testet og godkjent av PROFFEN Tre nye kompressorer! Spikerpistoler tilpasset nordisk miljø 3 NYE KOMPRESSORER: STILLEGÅENDE, STABILE OG MED

Detaljer

LPP-M PUMPE THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR

LPP-M PUMPE THE SOLUTION YOU VE BEEN LOOKING FOR LPP-M PUMPE LAROX PERISTALTISKE PUMPER FOR FIN DOSERING Den innovative Larox pumpen for fin dosering (LPP-M) setter ny standard for slangepumper også kalt peristaltiske pumper. Pumpen er designet og produsert

Detaljer

GRUNDFOS SP. Tema: Alvheim Vassverk med byggeprosess,byggeledelse, leveringssikkerhet, overvåking og råvannspumper etc. Geir Nilsen Grundfos Pumper as

GRUNDFOS SP. Tema: Alvheim Vassverk med byggeprosess,byggeledelse, leveringssikkerhet, overvåking og råvannspumper etc. Geir Nilsen Grundfos Pumper as GRUNDFOS SP Tema: Alvheim Vassverk med byggeprosess,byggeledelse, leveringssikkerhet, overvåking og råvannspumper etc. Geir Nilsen Grundfos Pumper as 1 SP-bruksområder Vannforsyning Vanningsanlegg Fontener

Detaljer

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent Innspent Spjeldventiler med fleksibelt sete og ventilhus og spjeld i høyteknologisk komposittmateriale som gir utmerket intern og ekstern kjemisk bestandighet Funksjoner Bruksområder Siden hele ventilen

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Jan Ståle Bigseth Xylem Norge

Jan Ståle Bigseth Xylem Norge Jan Ståle Bigseth Xylem Norge Hva er viktigst? Driftssikkerhet Utførelse av pumpestasjoner Valgets kvaler? Valg av løsning? Fordeler og ulemper Dykket Tørt med tilløp Tørt med sugehøyde ( Vakumanlegg ).Selvsugende

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Bondura rigger kostbildet ditt for fremtiden. Ragnar Sandve og Arne Aarre Lørdag

Bondura rigger kostbildet ditt for fremtiden. Ragnar Sandve og Arne Aarre Lørdag Bondura rigger kostbildet ditt for fremtiden Ragnar Sandve og Arne Aarre Lørdag 12.02.2011 Hva skal vi gjennom? : Hvem er Bolt Norge? : Bondura : Historie : Prinsippene : Kostnadsbesparelsene : Utviklingen

Detaljer

vi gir deg løsningen utstyr, teknologi og kompetanse til næringsmiddelindustrien

vi gir deg løsningen utstyr, teknologi og kompetanse til næringsmiddelindustrien vi gir deg løsningen utstyr, teknologi og kompetanse til næringsmiddelindustrien www.landteknikk.no oslo tlf 23 05 28 00 trondheim 73 87 60 00 klepp tlf 51 78 83 00 Våre fagmiljøer forener kunnskap om

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt. transmeca.no

Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt. transmeca.no Transportbånd og drivelementer for optimal vareflyt transmeca.no kvalitetsorientert fornøyde kunder kommer igjen Transmeca leverer høykvalitets transportbånd og drivelementer fra verdens ledende produsenter.

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

FreFlow. Selvsugende Sentrifugalpumper

FreFlow. Selvsugende Sentrifugalpumper FreFlow Selvsugende Sentrifugalpumper SPX har mange års erfaring med å konstruere, produsere og vedlike-holde selvsugende sentrifugalpumper for forurensede væsker. Denne erfaringen dannet grunnlaget for

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Guided wave. Utfordringer fra drift og vedlikehold. Classification: Internal 2012-02-22

Guided wave. Utfordringer fra drift og vedlikehold. Classification: Internal 2012-02-22 Guided wave Utfordringer fra drift og vedlikehold Guided wave, vår historie Statoil Mongstad installerte de første guided wave målerne mellom 2000-2005 Vi har Magnetrol, Rosemount og Vega Første sikkerhetsapplikasjon

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE Innhold: Side 2 Innledning Side 5 Cupmount Side 6 Paulstradyn Side 7 Vibmar Side 8 LO-mount Side 9 ME-mount Side 10 Luft demper - SLM Side 11 elbe Side 13 Evolo

Detaljer

Velkommen. Ivar Aasen

Velkommen. Ivar Aasen Velkommen Ivar Aasen Presentasjon: Vulkan firma, historikk og beliggenhet Hawle Baio Justerbart flensestykke Ventilrobot Kuplinger Historikk AS Vulkan ble etablert i 1884 og var en betydelig støperibedrift

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Innhold Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Temperatur:... 4 Flow:... 5 Eksplosjonsfarlige områder:... 5 Flow...

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Bruk av plast i ventiler og instrumenter

Bruk av plast i ventiler og instrumenter Bruk av plast i ventiler og instrumenter Georg Fischer AS Jarle Zetterstrøm Salgssjef Oversikt Plastmaterialer PLAST MATERIALER Ventiler Kuleventiler Kuleventilens fordeler Økonomisk Vann applikasjoner

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

Erfaringer fra operasjon av separasjons-

Erfaringer fra operasjon av separasjons- BW Offshore Erfaringer fra operasjon av separasjons- anlegg på FPSO'er Agenda Introduksjon BWO FPSO er i drift BWO utfordringer og erfaringer Introduksjon Hvem er vi? 1999 2000 2005 Bergesen Offshore AS

Detaljer

PROSESS INSTRUMENTERING

PROSESS INSTRUMENTERING FLOW NIVÅ TRYKK ANALYSE SIGNALOMFORMERE PROSESS INSTRUMENTERING ble startet i 1982 av Helge Bjørhall og er et heleid norsk aksjeselskap. Leveringsprogrammet omfatter blant annet instrumenter for måling

Detaljer

Energimålere for varme og kjøleanlegg. it s about keeping your processes running

Energimålere for varme og kjøleanlegg. it s about keeping your processes running it s about keeping your processes running Energimålere for varme og kjøleanlegg Mekaniske, Elektromagnetiske, Ultralydsmålere, Clamp-on og Kompakte målere med integrerte energiregneverk. Hvorfor måle energi?

Detaljer

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL INSTRUKSJONSMNUL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 nvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Reservedesinfeksjon og nødklor

Reservedesinfeksjon og nødklor ProMinent Norge AS Reservedesinfeksjon og nødklor Robert Meinseth ProMinent Group 1 Hva er ProMinent? ProMinent konsernet er et mellomstort, globalt familieforetak, som med sine ca 2000 ansatte genererer

Detaljer

ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER

ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER vår kompetanse vår kvalitet vårt design din trygghet INNHOLD Innledning 2-3 SENSASJONELL NYHET Som et resultat av mer enn 3 års forskning med unike brannegenskaper, i motsetning

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer