Onsdag 2. og torsdag 3. september, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onsdag 2. og torsdag 3. september, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen"

Transkript

1 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo URL: Telefon: Telefax: FS Innkalling Møte i FS-planleggingsgruppe september 2015 Til: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Dag Olav Nilsen, UiA Lena Finseth, UiO Eli Vangen, HiST Gro Christensen, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Marit Vartdal Engeseth, HVO Ole Martin Nodenes, FSAT Kathy Foss Haugen, FSAT Tina Lingjærde, FSAT Geir Vangen, FSAT Aune Moe, FSAT Tid: Møtested: Onsdag 2. og torsdag 3. september, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen Møterom SV:904, Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6, Universitetet i Bergen

2 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen juni 2015 og oppfølgingssaker 2. Referatsaker a) Møte i styret for FSAT 18. juni 3. Orienteringssaker a) Status organisering av FSAT b) Status fusjoner c) Status semesterkvitteringsapp d) Status ny Studentweb og Søknadsweb e) STAR f) SO 3.0 g) Erasmus Without Paper (EWP) h) Oppmøteregistrering 4. FS-Kontaktforum våren 2016 Starte arbeidet med program. 5. Status arbeidsoppgaver Planlagte arbeidsoppgaver i Innkomne ønsker a) HBV Bygnings- og rominformasjon datauttrekk FSWS BAS b) HBV Lisensinformasjon for studenter og studieprogram datauttrekk FSWS BAS c) UiB Flere nus-koder på studieprogram d) UiO Bilde Kandidatnummereringstype, umiddelbar automatisk kandidatnummerering e) UiS Forkunnskapskrav, gyldig periode f) NMBU Rutine FS Publisering av emner og studieprogram, kopiere verdier fra tidligere år g) UiB og UiO Rapport FS Vitnemålsdokumenter, egen variant for fellesgrader h) UiS Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no i) UiO Forkunnskapskrav kurs i HMS j) NMBU Eksterne resultater utan årstall k) UiO Studentbevisapp, studentnr som strekkode 8. Ønskelisten a) Gjennomgang av alle sakene på listen b) Prioritering av saker 9. EMREX Status, seminar i København 26. oktober, Field Trial i Dokumentarkiv Vedlagte notat skal tas med til gruppearbeid på Opptaksseminaret. 11. Digital postkasse Oppfølging av saken. Diskutere bruk av digital postkasse i FS. 12. EpN Forberedelser for videreutvikling av EpN 13. Import av sensur i FS 14. Eventuelt FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen september 2015

3 Saksdokumenter Sak 1 FS Referat fra møte i Planleggingsgruppen Sak 2a FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Sak 4 FS Forslag til tema til FS-Kontaktforum april 2016 FS Evaluering av FS-Kontaktforum høsten 2014 Sak 5 FSAT Arbeidsoppgaver og budsjett Sak 6 FSAT Arbeidsoppgaver og budsjett Innkomne ønsker: FS FS FS FS a FS HBV FSWS BAS eksamensplassering HBV FSWS BAS lisensinformasjon UiB Flere nus-koder på studieprogram UiB Brev ang. nus-koder UiO Bilde Kanditatnummerering Sak 7 FS UiS Forkunnskapskrav, gyldig periode FS NMBU FS Publisering av emner og studieprogram UiB og UiO FS Vitnemålsdokumenter UiS Url for studieprogram UiO Forkunnskapskrav kurs i HMS NMBU Eksterne resultater uten årstall UiO Studentbevisapp, studentnr som strekkode Sak 8 FS FS FS FS FS FS a FS b Oversikt over saker på ønskelisten Ønskelisten pr Sak 10 FS Dokumentarkiv, notat Presentasjon Difis presentasjon av digital postkasse på FS-Brukerforum Sak 11 april 2015 FS Notat fra FSAT vedr. import av sensur i FS FS a Mail fra NTNU Sak 13 FS b Juridisk vurdering vedr. vurdering og eksamen FS c Side 51 Juridisk vurdering FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen september 2015

4 <sideskift>

5 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo URL: Telefon: Telefax: FS Referat Møte i FS-planleggingsgruppe juni 2015 Til stede: Forfall: Referent: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Dag Olav Nilsen, UiA Pål Erik Megaard, UiO Eli Vangen, HiST Aune Moe, FSAT Geir Vangen, FSAT Tina Lingjærde, FSAT Sven Petter Myhr Næss, NMH FS-sekretariatet Gro Christensen, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeseth, HVO Agnethe Sidselrud, FSAT (torsdag) Ole Martin Nodenes, FSAT Adelheid M. Huuse, FSAT Dato: 15. juli 2015 Sist endret: 13. august 2015

6 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 16. april Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Integrasjoner mellom Lånekassen og FS 5. Rutiner for behandling av forkursstudenter 6. Digital postkasse 7. Innkomne ønsker 8. FS-kontaktforum våren FS 20 år høsten Rutiner for behandling av informasjon om studenter med behov for konfidensialitet 11. FS-integrasjon mot Alumni-systemer 12. Oppgraderinger og ekstra overvåkning av databasene 13. RUST og identifisering av studenter 14. Opprettelse av arbeidsgruppe for Fagpersonweb 15. Intern og Ekstern epost-adresse i FS 16. Rapportering til DBH 17. Eventuelt FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

7 Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling. Før møtet startet ønsket leder for studentservice ved UiA og styremedlem i FSAT, Marianne Øhrn Johannessen, velkommen. Tre saker ble meldt til Eventuelt: - Spørsmål frå Godkjenningsgruppen ang. Joint degree - UiS Forhåndsvisning av ny vitnemålsmal - UiS Fusjoner og geografisk sted 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 16. april Merknadsfristen for referatet var satt til 22. mai. Referatet ble godkjent med merknad om at kun UiS og ikke leverandør for UiS hadde deltatt på møtet om Webservice for Alumni. Oppfølgingssaker ble gjennomgått og status er oppdatert nederst i referatet. 2. Referatsaker a. Møte i styret for FSAT 23. april Skriftlig referat fra møtet var sendt ut. Tatt til orientering. b. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 6. mai Skriftlig referat fra møtet var sendt ut. Tatt til orientering. c. Møte i prosjektgruppen for STAR mai Skriftlig referat fra møtet var sendt ut. STAR-prosjektet har spesifisert 12 rapporter og 2 rapporter leveres med produksjonsdata i august. Gruppen mener Tableau er et godt verktøy og at institusjonene bør komme i produksjon i løpet av høsten. Prosjektperioden for STAR er over i august, og fremtidig organisering av arbeidet er foreløpig ikke avklart. Tatt til orientering. d. Møte i ekspertgruppen for GAUS og Godkjenningssaker 2. juni Adelheid orienterte muntlig. Noen saker berørte andre saker på møtet, som Joint degree og Lånekassen, pluss at det i forkant var sendt inn en sak til eventuelt. Tatt til orientering FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

8 3. Orienteringssaker a. Emrex FSAT har nylig sendt ut informasjon om Emrex-prosjektet, hvor det inviteres til seminar i København 26. oktober. FSAT gjennomgikk foiler fra siste møte i Emrexprosjektet. I Emrex vil det være studenten selv som initierer overføring av data. Planleggingsgruppen var opptatt av at det er viktig at tjenesten viser studenten hvilke data som er hentet og hvilke som kan videresendes. På denne måten blir studenten ansvarliggjort for å sende inn riktige data. Vitnemålsbanken vil være kjernen for den norske delen av Emrex, og tjenesten bør være integrert med Studentweb. Ekspertgruppene for Studentweb og Søknadsweb kan bli trukket inn etter hvert. Det er foreløpig usikkert hvilke institusjoner som vil delta i testing. b. Nordforum Møte i Nordforum ble holdt i Helsinki Hovedtema for møtet var EMREXprosjektet: målsetting, tidsplan for utprøving ved institusjonene, program for oppstartsseminaret i slutten av oktober, stakeholderforum.. Invitasjon til EMREX-seminaret er sendt ut fra FSAT til alle FS-institusjonene. c. EUNIS juni EUNIS er et faglig forum for forvaltning og utvikling av informasjonssystemer ved universiteter og høyskoler i Europa. FSAT deltok på EUNIS-konferansen som ble holdt i Dundee , og bidro med presentasjonene innenfor områdene sikkerhet og digital eksamen (i samarbeid med Uninett). d. Status fusjoner Følgende institusjoner deltar i fusjonsprosjektet som ledes av Knut Løvold: - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag - UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik - Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund - Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna - Campus Kristiania fusjon av 4 FS-databaser - Diakonhjemmet høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien Det ble avholdt et seminar for FS-personer og IT-ansatte i slutten av mai. Fokus nå er på rydding i koder som en forberedelse til prøvefusjon 1 i september/oktober. Fra nyttår starter prøvefusjon 2 og deretter blir det prod-fusjoner fra 16. februar til 15. mars Som en forberedelse til NTNU-fusjonen ble drift av FS for NTNU flyttet til USIT i begynnelsen av juni. Ole Martin Nodenes har vært ansvarlig for flyttingen fra FSAT. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

9 Etter møtet har fusjonen mellom UiS og HSH stoppet opp og de har trukket seg fra prosjektet. Høyskolen i Nord-Trøndelag har bestemt seg for å fusjonere med UiN og Høgskolen i Nesna fra 1. januar 2016, og har tiltrådt prosjektet. Høgskolen i Telemark og Høgskolen Buskerud/Vestfold har bestemt seg for å fusjonere fra 1. januar 2016, men vil ikke slå sammen FS-basene før våren e. Stortingsmelding 18 - Strukturmeldingen Strukturmeldingen omtaler FSAT flere ganger. KD vil vurdere om NOKUTs kompetansesenter for utenlandsk utdanning kan overføres til FSAT. Videre skal det vurderes om FSAT bør være et selvstendig forvaltningsorgan direkte under departementet, i stedet for å være et Samarbeidstiltak som i dag. f. Dialogmøte med KD 24. april Styret for FSAT hadde dialogmøte med KD i april. KD har store forventninger til FSAT, og er fornøyd med at FSAT har ivaretatt sikker drift også under prosessen med å etablere ny organisasjon. g. Status nye FS-institusjoner Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) vil ta i bruk FS fra 1. september. Ole Martin Nodenes er ansvarlig fra FSAT for prosjektet, mens HiOA vil være fadder for KRUS. Gruppe for FS, GAUS og RUST (tidl. FS-støtte) har for tiden en utfordrende bemanningssituasjon pga fusjoner og en stilling som blir ledig, så kursing av KRUS vil foregå som halvdags kurs/workshops spredt ut over høsten Atlantis Medisinske Høyskole avventer foreløpig overgang til FS pga. bemanningsmangel. FSAT er usikre på når de vil kunne få tilbud om overgang til FS grunnet bemanningssituasjonen og fusjonene. h. Status semesterkvitteringsapp FSAT har ansatt en ekstra person i sommer som vil sende ut informasjon om app en til kollektivselskaper i Norge, samt lage informasjon på web. Institusjonene har likevel selv ansvar for å sørge for at lokale museer og kollektivselskaper har mottatt informasjon om app en. For å ta i bruk app en må institusjonene tillate bruk av tjenesten i Feide. Dessuten bør man ta i bruk bilder i FS. HiT og blant annet HVO, har problemer med overføring av bilder fordi de bruker FSconnector. Dette skyldes bruk av gammel overføringsklient og institusjonene bør snarest oppdatere klienten sin. UiO etterlyste risiko- og sårbarhetsanalyse(ros) av app en. i. Status innføring av ny Studentweb og Søknadsweb Søknadsweb Ny Søknadsweb er testet av UiO, NTNU og HiMolde. UiB og UiA har testet, men har ikke gitt tilbakemeldinger enda. FSAT oppfordrer flere til å teste og spesielt i august hvor det blir pre-prod-testing. FSAT v/martin Sagen vil sende ut informasjon om ny Søknadsweb tidlig i høst. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

10 Studentweb Minst 12 institusjoner har satt Studentweb 3 i produksjon og flere er på gang. Versjon 3.2 kommer i august og inneholder nye tekster, fremvisning av oppmøteregistrering, oversikt over hele utdanningsplanen, samt en del feilretting. Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å sende ut ny versjon så tett opp under semesterstart. Flere av de gamle universitetene har ikke bestemt endelig om de går over til ny Studentweb for vårsemesteret Viktige temaer for deres beslutninger er løsninger for Phd-studenter, fremvisning av innpassede emner, veivalg, samt tilbakemelding på undervisningsopptak. FSAT ble videre oppfordret til å legge ut informasjon om kjente feil og utfordringer. Fra FSAT er det viktig å opplyse om at ekspertgruppe for Studentweb bør brukes for kanalisering av ønsker for de som deltar der. Institusjonene bes videre sjekke Jira for å sjekke status for ønsker og behandling av disse. Samtidig er det en forutsetning at institusjonene tar i bruk de løsningene som leveres, slik at FSAT kan videreutvikle dem og rette feil. 4. Integrasjon mellom Lånekassen og FS FSAT hadde sendt ut notat med oversikt over endringer i integrasjonen mellom Lånekassen og FS i senere tid. Lånekassen har hatt fokus på å utvikle nye løsninger for webservices mot FS på utvekslingsopphold, behandling av forkursstudenter, Samarbeidsgrader og Joint degrees, samt studenter med D-nr. NTNU var opptatt av at det ikke bare er dialog mellom FSAT og Lånekassen, men at også institusjonene deltar i spesifikasjon av nye løsninger. Videre ble det diskutert behov for felles rutiner for behandling av Joint degree i FS. Ekspertgruppe for godkjenning ønsker kartlegging av omfang av Joint degree, og Adelheid M. Huuse fra FSAT vil utarbeide et spørreskjema som kan sendes FSkontaktene etter gjennomsyn i Planleggingsgruppen. 5. Rutiner for behandling av forkursstudenter FSAT hadde sendt ut notat, høringssaken og mottatte høringssvar til møtet. Det ble i fremstillingen av saken spesifisert at institusjoner som tilbyr emnekombinasjon C, «Realfagskurs årsstudium», bør informere Lånekassen om dette, slik at studentene kan rapporteres til Lånekassen uten bruk av «Arbeidsflaten». Vedtak: 1. For forkursstudenter benyttes følgende tre emnekombinasjoner: FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

11 - Emnekombinasjon A: «Ettårig forkurs for treårig ingeniørutdanning med følgende emner o Matematikk o Fysikk o Kommunikasjon og norsk o Teknologi og samfunn - Emnekombinasjon B: «Realfagskurs 1 semester» o Matematikk 1 semester o Fysikk 1 semester - Emnekombinasjon C: «Realfagskurs årsstudium» o Matematikk o Fysikk 2. Følgende emnekombinasjoner benyttes for de ulike opptaksgruppene: - For emnekombinasjon A: Opptaksgruppene I, II og III - For emnekombinasjon B: Opptaksgruppe III - For emnekombinasjon C: Opptaksgruppe III Institusjonene må være klar over at å tilby emnekombinasjon A for Opptaksgruppe III kan skape ekstraarbeid i forbindelse med rapportering av arbeidsomfang til Lånekassen. 3. Vektingstypen Forkurspoeng (FK) opprettes for å angi arbeidsomfang for forkursemnene. 4. FSAT utreder muligheten for å hente data fra NVB til FS, inkludert Kompetansebevis, og dette settes på arbeidsplanen. 5. Vitnemål kan kun tildeles hvis hele Årskurset eller hele Realfagskurset er oppnådd. Karakterutskrift og vitnemålet skal angi at studiet er på videregående skoles nivå og ha en beskrivelse av studiets omfang. 6. Digital postkasse Difi er opptatt av å innføre Digital postkasse fra 1. januar FSAT tilbyr digitale løsninger for det nasjonale opptaket, men i forbindelse med FS er det opp til institusjonene selv å sende brev til søkere, studenter og andre. For å utvikle funksjonalitet rundt dette er FSAT avhengig av tilbakemeldinger om omfang av brev og behov. Problemstillingen ble diskutert. 7. Innkomne ønsker a) HiOA FS Studiepoengstatistikk pr emne - nivåfordelt og FS Studiepoengproduksjon sted/terminfordelt HiOA ønsker vurderingsmeldinger med i beregningen av studiepoengstatistikk, som en egen størrelse i ny kolonne. HiOA ble oppfordret til å se på mulighetene i FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

12 Tableau fremfor at det lages rapporter i FS. FS gir også noe av denne informasjonen. Ønsket ble avvist og HiOA vurderer ønsket på nytt. b) HVO Emne samlebilde, innføre felt for status utgått HVO ønsker mulighet til å sette status utgått å emner for å hindre rapportering til Lånekassen. Planleggingsgruppen mener det er mulig å løse problemet ved å slette emnet i loggen til Lånekassen. Internt i FS kan det løses med filtrering. Videre ønsker ikke planleggingsgruppen flere felt uten en entydig definisjon som vil kunne brukes forskjellig. HVO løser saken på annen måte og frafalt ønsket. c) UiN FS Vurderingsinformasjon i uttrekket «emne» i studinfo2 UiN ønsker vurderingsinformasjon i xml-uttrekket i studinfo2. Planleggingsgruppen mener dette er et engangsbehov og at det ikke bør implementeres. UiN bes kontakte FSAT for ev. å få hjelp til en engangs ryddejobb. Ønsket ble avvist d) UiS Flere felt for url på emne og studieprogram UiS ønsker å kunne registrere flere url slik at man bevarer gamle informasjonssider for emner og studieprogram. Planleggingsgruppen mener url er ikke er egnet for historiske arkiv i FS. UiS kan vurdere å legge url som egne infotyper, men dette vil ikke fungere i StudentWeb. Planleggingsgruppen mener prinsipielt at historisk informasjon bør lagres i en egnet database. Det kan være behov for felles standarder for hvordan dette skal håndteres rundt på institusjonene, for eksempel ved bruk av CDM. Ønsket avvises i denne omgang, men UiS kommer med nytt løsningsforslag. 8. FS-Kontaktforum 2016 FS-Kontaktforum høsten 2015 er tidligere avlyst og neste FS-Kontaktforum blir i København våren Planleggingsgruppen diskuterte dato og møtelokaler. Planleggingsgruppen ønsker FS-Kontaktforum i 2016 i uke 16, enten april eller april. I tillegg bør det avsettes en dag til møte i Planleggingsgruppen. 9. FS 20 år høsten 2016 FSAT hadde på forhånd sendt ut et diskusjonsnotat. Planleggingen av arrangementet er nettopp startet og planleggingsgruppen kom med mange relevante problemstillinger. Gruppen ønsker at det avklares nærmere hvem som er målgruppe for arrangementet og hvem som skal inviteres. Er det et FSAT- FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

13 arrangement eller kun FS? Kan man integrere SO, som også er omtrent 20 år inn i jubileet? Bør det kombineres med Kontaktforum? Programmessig bør arrangementet markere at FS er et vellykket IT-prosjekt i offentlig sektor. Det bør ha flere parallelle sesjoner, slik at det treffer FS-kontakter, studiedirektører og ev. politikere. Av konkrete tema ble Gevinstrealisering og Suksesskriterier for vellykkete IT-utviklingsprosjekter, for eks. ved Leif S. Plakk fra UiA, foreslått. Videre FSAT sin fremtidige rolle. Kanskje en kort historisk gjennomgang av FS utvikling. Planleggingsgruppen mener september er et riktig tidspunkt for arrangementet. 10. Rutiner for behandling av studenter med behov for konfidensialitet Saken ble behandlet i arbeidsgrupper under FS-Brukerforum våren FSAT avventer skriftlig tilbakemeldinger fra alle gruppeledere, men det som var innsendt var lagt i sakspapirene. Etter Brukerforum har UiO og FSAT hatt kontakt med KRIPOS for å få råd i problematikken. Planleggingsgruppen ønsker uansett ikke merking av innsatte eller trussel-utsatte studenter. Planleggingsgruppen ønsker at FSAT lager en overordnet sjekkliste med opplysninger om hva som bør gjøres for de aktuelle studentene. Sjekklisten bør være basert på prinsippet om Best-practice. 11. FS-integrasjon mot Alumnisystemer Planleggingsgruppen har tidligere prioritert FS-integrasjon mot Alumnisystemer. Arbeidet har vist seg vanskeligere enn antatt, spesielt med tanke på valg av innloggingsløsning. FSAT mener det er mest hensiktsmessig å koble seg på Uninetts Connect-løsning mot ID-porten. UiT er opptatt av fremdrift i utviklingen av integrasjonen og at det må lages en plan for når institusjonene kan forvente en fungerende tjeneste for integrasjon med Alumnisystemer. Planleggingsgruppen ber FSAT sjekke med Uninett om hvor lang tid de trenger for å lage en kobling mot ID-porten, og melde tilbake til Planleggingsgruppen. 12. Oppgradering og ekstra overvåkning av databasene FSAT hadde sendt ut et notat med flere problemstillinger knyttet til erfaringer etter overtakelse av driftsansvaret, og hvordan planleggingsgruppen vurderer dem. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

14 Planleggingsgruppen ønsker helst ikke oppgraderinger i eksamensperioder. Planleggingsgruppen mener likevel at man kan leve med nedetid så lenge studentene får god informasjon om når databasene er oppe igjen. Her vil applikasjonen TAM, som er under utvikling i FSAT, forhåpentligvis kunne avhjelpe situasjonen. Videre bør man se på løsninger for å ha lesetilgang for webservices i perioder med oppgradering. FSAT bes diskutere dette med USIT-drift. Det kom også opp problemstillinger om IT-tjenester på institusjonene kan kontakte USIT-drift direkte. Det kom også opp spørsmål om hvilke krav systemene setter for maskinvare på institusjonene. FSAT vil ta opp problemstillingene med USIT-drift til høsten. 13. RUST og identifisering av studenter FSAT hadde sendt ut et kort notat om saken. I forbindelse med opptak av utenlandske studenter uten norsk personnummer er enkelte avslørt med falske dokumenter og følgelig nektet opptak i 1-3 år. Institusjonene ønsker å utestenge disse via RUST og ønsker derfor at personer med fiktivt fnr kan legges inn i RUST. Sikker identifisering er essensielt for RUST, og i forbindelse med oppretting av RUST var det en forutsetning at personer med fiktive fnr ikke skulle inngå. RUST-forskriften åpner heller ikke for å legge inn personer med fiktive fnr i tjenesten. Planleggingsgruppen ber FSAT utrede om personer med S-nr fra SO kan legges inn i RUST. 14. Opprettelse av arbeidsgruppe for ny Fagpersonweb FSAT hadde sendt ut et notat til møtet. Studentweb 3 begynner å ferdigstilles og det blir etter hvert frigjort ressurser til utvikling av Fagpersonweb. Arbeidet med ny Fagpersonweb vil være tidsavgrenset og ha et begrenset mandat med fokus på sensurregistrering. FSAT ser derfor ikke behov for å opprette en egen ekspertgruppe for Fagpersonweb. Planleggingsgruppen hadde noen innspill til notatet og arbeidet som skal gjøres. Den mener det bør være med noen fagpersoner i arbeidsgruppen. UiA og HiT hadde forslag til personer her. Videre ønsker planleggingsgruppen vurdert om Fagpersonweb kan slås sammen med EPN. Saken er satt opp på ønskelisten for Fagpersonweb. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

15 15. Intern og ekstern epost-adresse i FS HiT hadde på forhånd sendt inn et notat om saken som lå vedlagt. HiT mener det ikke lenger er like aktuelt å tilby studentene institusjons-epostadresse som før. I stedet bør man gå over til bruk av ekstern epost-adresse. Planleggingsgruppen var ikke enig om situasjonsbeskrivelsen og flere institusjoner krever i reglement at studentene holder seg oppdatert på sin institusjons-epostadresse. Planleggingsgruppen ønsker å avvente innføringen av Kontakt- og reservasjonsregisteret for å se hvordan det påvirker bruk av epostadresser, og hva det betyr for løsninger i FS. 16. Rapportering til DBH FSAT hadde laget et notat om rapportering av studentinformasjon til DBH. I dag er det fem tabeller med studentinformasjon som ikke rapporteres fra FS. Enkelte av disse vil mest sannsynlig fases ut, men FSAT ønsket svar på om de øvrige bør rapporteres fra FS. Planleggingsgruppen mente at de aktuelle rapportene ikke er entydig spesifisert og at DBH og KD bør spesifisere konkret hva de er ute etter. Dette gjelder de 3 rapportene som videreføres. FSAT bes å kontakt med DBH for å avklare dette. 17. Eventuelt a. Sak fra ekspertgruppe for godkjenning E-post med problemstilling var sendt ut i forkant av møtet. Godkjenningsgruppen går inn for at det skal utvikles mer avansert funksjonalitet med hensyn til eksterne studier som inngår i en godkjenningssak og deretter innpasses i en utdanningsplan. Spørsmålet til Planleggingsgruppen var om det kan det tenkes tilfeller hvor det skal innpasses eksterne resultater i en utdanningsplan som ikke skal legges inn på bakgrunn av en forutgående behandling i form av godkjenningssak eller innpassingsregel? I så fall, hva kan dette være? Det forutsettes at samarbeidsgrader og Joint degrees skal registreres som innpassingsregler. Ingen i Planleggingsgruppen kjente til unntak som ikke krever noen form for forutgående behandling. b. UiS Forhåndsvisning av ny vitnemålsmal UiS ønsker en knapp som kan forhåndsvise tekstene som tilhører side 2 på vitnemålet og tekster for Diploma supplement som tilhører studieprogrammet. UiT støtter forslaget og mener det er tungvint i dag å måtte skrive ut vitnemål for å se hvordan det blir seende ut. HVO har tidligere ønsket dette fra FSAT, men fått beskjed om at det er komplisert å innføre (RT-sak # ). FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

16 Konklusjon: FSAT bes å vurdere hvor stor jobb det vil være å innføre forhåndsvisning av side 2 i ny vitnemålsmal. c. UiS - Fusjon og geografisk sted UiS ønsker at en del rapporter og rutiner skal kunne kjøres for geografisk sted; ikke bare institusjon/fakultet/institutt eller emne som i dag. UiS mener stedstrukturen i FS ikke er tilpasset flercampus-modeller, og tror behovet vil øke etter at flere institusjoner har fusjonert. Det kan også gi følgefeil i DBH. UiA og HiT er kjent med problematikken og har derfor måttet duplisere studieprogram, emner o.l for å komme rundt den. Planleggingsgruppen var enige om at flercampus-problematikken bør følges fremover for å se hvilke implikasjoner fusjonene gir. Konklusjon: FSAT bør ta tak i problematikken rundt flere campuser. Neste møte: Sted: september Universitetet i Bergen FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

17 Oppfølgingssaker (sist oppdatert 30. april 2015) Saker som skal følges opp (fra april 2010-møtet) USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet til registrering av navn FSsekretariat SO har svart at dette må vente til SO 3.0. Planleggings-gruppen oppfordrer institusjonene til å ta dette opp på SOseminaret. Tina tar opp saken med prosjektleder. Planleggingsgruppen ber FSAT sjekke om endringen kommer i SO3.0 Saker som skal følges opp (fra oktober 2013-møtet) USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U17/13 Sak 12 Resultatutveksling, håndtering/lagring av studieplaner i FS: Lage et forslag til løsning USIT v/knut Løvold I arbeid Hvilken info er interessant å utveksle? U18/13 Sak 14a Opprydding i lokale koder (VPD): Lage en oversikt over tabeller som må gjennomgås + forklaring på hva som må gjøres Ta en større opprydding i nedtrekksmenyer (sak fra april2013- møtet) USIT v/knut Løvold Opprydding i nedtrekks-menyer tas som en del av oppryddingen av felleskoder for VPDbasene. I arbeid. Oppstart var i uke 50. Blir ferdig i løpet av våren Arbeidet er forsinket pga fusjoner. Fusjonene har vist behovet for gjennomgang av felles kodeverk. Knut Løvold skal lage en FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

18 oversikt over tabellene i løpet av det pågående fusjonsarbeidet. Gruppen bør ha en nettside med oversikt over hva den jobber med. Saker som skal følges opp (fra februar 2014-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 3/14 Sak 3b: Rapporter som utarbeides manuelt ved institusjonene som rapporteres ti DBH. FS undersøker om de kan legges inn i STAR. FS sjekker med DBH om rapportene kan standardiseres ved hjelp av FS. Rapportere i FS. Beskrive rapportene, og sette opp som sak til neste møte i Planleggingsgruppen (juni 2015) FS v/geir Vangen Det skal settes i gang et arbeid for å få til en rapportering av de ti gjenstående rapporter fra FS til DBH. Det er pr i dag ikke datagrunnlag for at disse kan rapporteres fra FS. Ønske om nye felt. Geir har fått svar fra DBH : Uklart om manuelle rapporter skal rapporteres fortsatt : NSD sender en henvendelse til KD. Status pr : Noen rapporter utgår pr , mens noen rapporter må endres. Kontakte DBH ang. rapporter som videreføres. Må FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

19 spesifiseres hva som ønskes rapportert. Geir er i dialog med NSD om dette. 7/14 Sak 13 f: Dokumentarkiv FS følger opp siste tre punkter i innmeldt ønske ifm. sitt arbeid med avklaringer rundt lagring av dokumenter. Status pr : I gang med å lage utkast til rutiner. Hvilke behov har man? Hvordan slette riktige dokumenter? GSK-dokumentasjon må beholdes. Lagre 1 år uten samtykke fra studenten. Lagre 3-5 år med samtykke. Aksept via Studentweb? FSsekretariat Saken er utredet. Tas i Planleggingsgruppe møte i løpet av 2015, deretter i Sak og arkiv-gruppen. Det er laget et notat om saken. I arbeid Tas som del av gruppearbeid på Opptaksseminaret september 2015 Saker som skal følges opp (fra september 2014-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 22/14 Sak 4 FS-Kontaktforum høsten 2014: Holde en workshop i Betalingsmodulen før arbeidet med omskriving av modulen starter FS I løpet av høsten Det må foretas en avgjørelse om hvor reskontroen skal være. I økonomisystemet? Politisk avgjørelse. Viktig å få en snarlig avklaring på hvor reskontroen bør ligge. Workshop kan ev. vente Saker som skal følges opp (fra oktober 2014-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 31/14 Sak 5 Opprette en ekspertgruppe for lokal Planleggings- Utrede videre om FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

20 Søknadsweb/opptak Ny sammensetning av eksisterende gruppe. gruppen og FS-sekretariat behovet : Ny Søknadsweb leggs ut til testing i løpet av april. Utsettes. FSAT skal ta en gjennomgang av alle ekspertgrupper og utvalg. Saker som skal følges opp (fra februar 2015-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 2/15 12/15 Sak 3b Testpersoner i demobasen: Be om studentnr som kan benyttes som testperson Sak 12j Digital postkasse: Lage en plan for hvordan systemene utviklet av FSAT, skal ta i bruk nasjonale tjenester FS-sekretariat v/ole Martin Nodenes og institusjonene FSAT Mangler testpersoner fra 7 institusjoner. FSAT lager et script Utviklingen av scriptet har vært vanskeligere enn først antatt. Avventer Hva ønsker institusjonene? Saker som skal følges opp (fra april 2015-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 17/15 UiO, UiT, Sak 6 Rutine for planlagt slutt: Sende inn UiB, UiA og justert forslag. NMBU 18/15 Sak 7 F1 og hjelpesider: Fjerne personopplysninger i FS-dokumentasjon slik at det ikke er nødvendig med FS-støtte I arbeid innlogging 19/15 Institusjonene Vurderes av Sak 8 Behandling av bilder i FS: Sende og nytilsatt jurist problemstillinger om samtykke til Planleggingsgruppen FSAT i august som tiltrer i Planleggingsgruppen. 20/15 Sak 9 Webservice og nedetid: Kontakte UiO og FSAT Følges opp på FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

21 22/15 24/15 USIT-drift for å teste bruk av Dataguard. Diskutere med USIT-drift om lesetilgang for webservices under oppgradering. Sak 12b Joint degree: Kontakte leder for gruppen for ny vitnemålsmal for en løsning for vitnemål for Joint degree. Sak 12g Ressursplanleggingssystem: Legge ut saken på Diskusjonsforumet UiT v/espen Kristensen og UiB v/øystein Ørnegård UiO v/lena Finseth første driftsmøte til høsten. Vanskelig å få til noe når rutinene er ulike. Diskutert under sak 4.juni Bør det opprettes en ny gruppe for dette i UHR? Øystein legger ut på Diskusjonsforum Saker som skal følges opp (fra juni 2015-møtet) Nr Sak Ansvarlig Merknad 25/15 Sak 3 Status innføring av Søknadsweb og Studentweb: Legge ut informasjon om FSAT kjente feil og utfordringer 26/15 Sak 4 Integrasjon mellom Lånekassen og Sendes til PLgruppa til FSAT FS: Utarbeide spørreskjema for v/adelheid kartlegging av Joint degree. gjennomsyn 27/15 Sak 5 Rutiner for behandling av forkursstudenter: Utrede mulighet for å hente data fra NVB til FS, inkl. FSAT kompetansebevis. Settes deretter på arbeidsplanen 28/15 Sak 8 FS-Kontaktforum våren 2016: FSAT og PLgruppa Reservere hotell og jobbe med program 29/15 Sak 9 FS 20 år høsten 2016: Jobbe med FSAT og PLgruppa program, invitasjoner og reservere lokaler I september /15 31/15 32/15 Sak 10 Rutiner for behandling av studenter med behov for konfidensialitet: Lage en overordnet sjekkliste over hva som bør gjøres for de aktuelle studentene Sak 11 FS-integrasjon mot Alumnisystemer: Sjekke med Uninett ang. tidsaspekt for en kobling mot ID-porten. Sak 12 Oppgradering og ekstra overvåking av databasene: Ta opp med USIT-drift om mulighet for direkte FSAT FSAT FSAT Etter Best practiceprinsippet Sjekke med Uninett. Gi tilbakemelding til PL-gruppa Følges opp på første driftsmøte til høsten. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

22 33/15 35/15 36/15 38/15 kontakt med de istedenfor via fs-support Sak 12 Oppgradering og ekstra overvåking av databasene: Ta opp med USIT-drift hvilke krav systemene setter for maskinvare på institusjonene Sak 13 RUST og identifisering av studenter: Undersøke om personer med S-nr fra SO kan legges inn i RUST Sak 17a Eventuelt Forhåndsvisning av ny vitnemålsmal side 2: Vurdere arbeidsomfanget av innføring av visning av side 2. Sak 17c Eventuelt Fusjon og geografisk sted: Se på problematikken for kjøring av rapporter/rutiner for institusjoner med flere campuser FSAT FSAT FSAT FSAT Følges opp på første driftsmøte til høsten. Tas i første omgang i gruppe for Undervisningsmodulen. FS Møte i Planleggingsgruppen juni 2015

23 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen, UiA Gunnar Bendheim, HiST Richard Borge, FSAT Kristian Myhre, NSO Observatør: Joar Nybo, KD Vertsorganisasjonen: Johannes Falk Paulsen, UiO Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT): Tina Lingjærde Sadia Zaka, FSAT (under sak 5) Kathy Foss Haugen (referent) Forfall: Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Tina Lingjærde/Kathy Foss Haugen Dato: 18. juni 2015 Sist endret:

24 Dagsorden Sak 1. Referat fra styremøte Sak 2. Orienteringer a) Status flytting b) Status organisasjonsprosjektet c) Nytt navn for FSAT Orienteringssaker Sak 3. Status fusjoner Sak 4. Status avtaler Sak 5. Felles klagenemnd: Årsmelding 2014 Sak 6. Samordning av masteropptak: Endelig rapport Drøftingssaker: Sak 7. Strukturmeldingen Sak 8. Evaluering av direktør Sak 9. Evaluering av styrets arbeid Sak 10. Strategi for FSAT Sak 11. STAR-prosjektet videreføring av arbeidet Vedtakssaker: Sak 12. Tertialrapport 1. tertial 2015 Sak 13. Dialogmøte FSAT-KD: Oppfølging av KDs tilbakemeldinger Sak 14. Finansieringsmodell og fusjoner Sak 15. Resultatkrav til direktør Sak 16. Eventuelt FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 2

25 Styreleder ønsket velkommen. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Det ble meldt inn to saker til eventuelt: - Status på opptaket - Omorganiseringsprosessen 1. Referat fra møte i styret for FSAT Styreleder orienterte. Styret hadde ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent. 2. Orienteringer a. Status flytting Daglig leder orienterte. Arbeidet går i henhold til plan. Det er søkt KD om engangsstøtte til flytteutgifter. b. Status organisasjonsprosjekt Daglig leder orienterte. Funksjons- og bemanningsplan ble ferdigstilt 11. juni. Tillitsvalgte ble informert om innplassering av de ansatte 17. juni, ledere og ansatte ble orienter 18. juni. Ny organisasjon iverksettes fra 1. juli. c. Nytt navn for FSAT Styreleder orienterte. Det har vært dialog med to byråer vedrørende vurdering av rapporten med navneforslag. Navneforslag skal behandles på første styremøte til høsten. Styreleder orienterte fra et notat som var kommet inn fra navnegruppa. I notatet ble det utrykt bekymring over at navnevalg var utsatt til høsten. 3. Status fusjoner Daglig leder orienterte. Arbeidet går i henhold til planen og institusjonene følger opp arbeidet. Det ble avholdt et seminar juni. NTNU flyttet driften til FSAT i begynnelsen av juni. FSAT bistår NTNU i arbeidet med integrasjoner mellom FS og andre systemer. Det er viktig at en i prosjektet også vurderer risiko i forhold til ordinær drift. 4. Status avtaler Daglig leder orienterte. Status på avtaler ble gjennomgått. Følgende avtaler er nå inngått: - Avtale mellom KD og UiO om drift av FSAT - Avtale mellom FSAT og UiO om administrative tjenester FSAT er fornøyd med avtalene som nå er undertegnet og har hatt en god dialog med UiO rundt disse. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 3

26 Det arbeides videre med følgende avtaler fremover: Avtalen med NSD vedrørende Itar og avtalen med UiO og UiB vedrørende datavarehus. 5. Felles klagenemnd, årsmelding 2014 Sadia Zaka orienterte om arbeidet i Felles klagenemnd. Nemnda behandler klagesaker angående fusk, skikkethetssaker og politiattestsaker. Antall saker har økt de siste årene. Nemnda stadfester de fleste avgjørelsene etter å ha gjort en selvstendig vurdering av sakene. Nemnda skal også behandle saker om innsyn. KD vil behandle innsynssaker fra FSAT. Styret synes rapporten gir god innsikt i saksfeltet og synes at det er viktig at den blir distribuert videre til institusjonene i læring og likebehandlingsformål. Det må avklares om det er KD eller FSAT som skal sende ut rapporten til institusjonene, og hvordan den skal sendes ut. 6. Samordning av masteropptak. Endelig rapport. Styreleder orienterte. Endelig rapport ble behandlet i UHR i slutten av mai og er nå oversendt KD. KD har som mål at et felles masteropptak skal være effektivt. Styret ønsker at det samordnete masteropptaket forvaltes og utvikles hos FSAT. Det må utredes hvilke konsekvenser det eventuelt vil få og herunder estimerte økonomiske følger, slik at det kan tas opp i budsjett prosessen. 7. Strukturmeldingen Styreleder innledet. Styret diskuterte punktene i Strukturmeldingen som gjelder FSAT. Mange av forslagene fra Strukturmeldingen bør ses på i forbindelse med strategiarbeidet. FSAT kan vurdere ulike løsninger opp mot hverandre, og utrede hvilke konsekvenser det vil ha for virksomheten. Det ble påpekt at det vil være viktig å ha et faglig fokus. Strukturmeldingen dekker et stort område hvor mange institusjoner i sektoren bidrar, og en må se på hvordan dette skal organiseres mest mulig effektivt. Teknologi gir nye muligheter for samarbeid, slik at en får frigjort ressurser til kjerneoppgavene. Følgene punkter blir særlig viktige framover: - Etableringen av en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til tiltak for hvordan systemer for faglig aktivitet og administrasjon kan brukes og organiseres effektivt. Arbeidsgruppen skal etableres i samarbeid med UHR, ha deltaker fra sektoren og sekretariat fra UNINETT. - Vurderinger om Database for statistikk om høgre utdanning kan videreutvikles som miljø for økonomiske analyser standardisert rapportering. Dette bør sees i sammenheng med utviklingen av FSAT. - Nasjonalt masteropptak og plassering av dette. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 4

27 8. Evaluering av direktør Styreleder innledet. Et notat var utarbeidet med forslag til evalueringsområder. Styret diskuterte saken, og følgende innspill til evalueringsområder framkom i møtet. - Saksforberedelser for styret - Digitalisering og innovasjon - Bygge omdømme og samhandlingsrelasjoner - Ansvarlig for drift, driftsutvikling og risiko - Sikring og utvikling av et godt arbeidsmiljø i organisasjonen - Måloppnåelse i forhold til årsplan - Oppnåelse av virksomhetsmål og leveranser i forhold til styringsparametere Styret ønsker at daglig leder er med under behandlingen av denne saken på neste styremøte. Styret ber daglig leder utarbeide et kort notat med egenevaluering i henhold til punktene i det endelige notatet. Vurderingen bør også innbefatte områder som ble kommunisert av styret til daglig leder i forbindelse med ansettelsesprosessen. Notatet som var angitt i saksfremlegget suppleres med de innspill som fremkom i møtet. På neste møte skal det være en samtale rundt hovedområdene i dokumentet. 9. Evaluering av styrets arbeid Styreleder innledet. Styret har nå fungert i ett år. Styret bes om å diskutere sitt eget arbeid med utgangspunkt i momenter i saksfremlegget. Styret diskuterte saken og følgende fremkom: - Styret har arbeidet seg godt sammen i løpet av året. - Styret er faglig sterkt og medlemmene komplementerer hverandre. - Det har vært et år med mye arbeid i forbindelse med etableringen av FSAT. - Styret har arbeidet godt og konstruktivt, og med god møteledelse. - For å sikre at en får god nok tid til de viktigste sakene ble det foreslått å flytte vedtaksaker opp og orienteringssaker til slutt på dagsorden. - Det er viktig å kommunisere ut til sektoren hva FSAT arbeider med og kan bidra med. - Når det blir oppnevnt nye studentrepresentanter, er det særlig viktig å sørge for at de får god kjennskap til organisasjonen og styrearbeidet. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 5

28 10. Strategi for FSAT Styreleder presenterte overordnet skisse til hovedmålene i strategi for FSAT. Skissen er basert på det overordnete målet for FSAT slik det er formulert av Kunnskapsdepartementet, oppgaver gitt FSAT gjennom vedtektene, og noen overordnete fokusområder identifisert av styret gjennom SWOT-analysen. Styret diskuterte saken og kom med følgende innspill: - Området innovasjon framkom noe utydelig - Formuleringen «totalleverandør» bør endres. På noen områder er man totalleverandør, mens på andreområder er man delleverandør. - Det er viktig å presisere hvilke arbeidsprosesser det skal fokuseres på. - Det ønskes mer spenstige formuleringer som forplikter istedenfor «arbeide mer» eller «legge til rette for». - Vitenskapelige ansatte bør trekkes tydelig frem som en brukergruppe av FSATs systemer og tjenester. - Det er viktig å ha en dialog med sektoren om behovene de ser for seg i fremtiden, og hvilke arbeidsprosesser som bør digitaliseres. - Forvaltningsområdet og opptaksområde savnes. - Områdene eksamen, opptak og utvikling er spesifisert. Andre områder bør vurderes. - Digitaliseringsrundskrivet og KDs liste vedrørende effektiviseringstiltak bør gjennomgås. - Arbeidet med arkitektur savnes. Innspillene tas med i det videre arbeidet med strategien og innarbeides i skissen som sendes til styret for kommentarer. Skissen brukes som utgangspunkt for presentasjoner for eksterne aktører, som beskrevet i tidsplanen for strategiprosessen. 11. Star-prosjektet videreføring av arbeidet Styreleder innledet. Et notat fra prosjektgruppen var vedlagt styrepapirene. STAR går over i en implementeringsfase etter at prosjektet avsluttes i august. Prosjektgruppen legges ned og en ny gruppe etableres. Gruppen bør ikke først og fremst bestå av superbrukere og teknikere, men bør inkludere ledere på ulike nivåer ved institusjonene samt studieadministrative ansatte. Det bes om at gruppen lager en plan for implementeringen som skal foregå fra august og ut året. Når en går over i ordinær driftsfase, vil styret se på mandat og medlemmer til en ekspertgruppe. 12. Tertialrapport 1. tertial 2015 Daglig leder innledet. Dette er første rapport for samlet virksomhet. Styret diskuterte saken. I senere rapporter ønskes det at en for prosjektene også angir status for fremdrift i henhold til plan. Dette foreslåes synliggjort ved å angi en markering i rødt, grønt og gult ved hver hovedaktivitet. Vedtak: Styret for FSAT tar virksomhetsrapporten per 1. tertial 2015 til etterretning. Prioriteringer og budsjettdisponeringer for 2015 opprettholdes. FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 6

29 13. Dialogmøte FSAT-KD: Oppfølging av KDs tilbakemeldinger Styreleder innledet. Det er viktig at styret tar med seg tilbakemeldingene fra KD i det videre arbeidet. Styret diskuterte saken og følgende momenter fremkom: - Strategiarbeidet må sees i sammenheng med tilbakemeldingene fra dialogmøtet - Det er viktig at opptak med alle tilhørende aktiviteter er et eget fokusområde i strategiplanen og i årsplanen Vedtak: 1. Styret for FSAT tar KDs tilbakemeldinger etter dialogmøtet til etterretning 2. Styret for FSAT vedtar tiltak for oppfølging av KDs tilbakemeldinger i tråd med styrets diskusjon. 14. Finansieringsmodell og fusjoner Daglig leder innledet. De ulike modellene ble gjennomgått. Alle modeller gir den samme inntekt til FSAT, det er kun fordelingen mellom institusjonene som varierer. Styret diskuterte saken: Det ble påpekt at små institusjoner også skal ha anledning til å benytte FSATs tjenester. Det er viktig å lage en robust modell, som tåler strukturendringer i sektoren. En kan vurdere hvordan andre fellestiltak i sektoren fordeler kostnader. Oppsummert skal ulike modeller vurderes i forhold til følgene prinsipper: - Robusthet - Stabilitet i fordelingen - Hensyn til små institusjoner Saken ble utsatt. Styret ønsker at det arbeides videre med en modell. Saken skal sendes til styret på sirkulasjon for vedtak. Deretter skal modellen sendes til institusjonene på høring. 15. Resultatkrav til direktør Saken skal sees i sammenheng med evalueringen av direktøren og utsettes derfor til neste møte. 16. Eventuelt 1. Orientering om opptaket. Alt går etter planen. Det har vært flere møter for å sikre kunnskapsoverføring etter at sentrale personer har sluttet. Det er ikke gjort store endringer i årets opptak. 2. Omorganiseringsprosessen. Referat fra IDF-møte 4. juni ble delt ut i møtet. Styret tok referatet til orientering. Neste møte: onsdag 9. september kl Forskningsveien 3b FSAT Referat fra møte i styret for FSAT Side 7

30 <sideskift>

31 Mulige tema til FS-Kontaktforum april EMREX og Erasmus Without Paper - Vitnemålsbanken - Digital karakterutskrift - Nytt fra FS - Saksflytsystem (kanskje) - Program fra danske kollegaer (Tina følger opp) - Fagpersonweb (oppmøteregistrering og ev. sensurregistrering) - Organisering av ekspertgrupper/brukerutvalg i FSAT (enten orientering om hva som har skjedd eller samle inn ideer til hvordan disse kan organiseres) - Orientering om nasjonalt masteropptak - Status fusjoner

32 <sideskift>

33 Evaluering av FS-kontaktforum høsten 2014 Hva syns du om presentasjonene? Hvis du deltok på gruppediskusjonen, hva synes du? Hva syns du var bra med seminaret? Forslag til forbedringer Har du ønsker til neste FS Kontaktforum? Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 For stor gruppe, opplevde det som at det var lite rom til å stille spørsmål eller diskutere. Dyktige de som presenterer og gode til å forklare tekniske ting forståelig. Ikke alltid like relevant, men slik er det jo når man er en mindre institusjon Fint å dele meninger, men igjen ikke alltid like relevante diskusjoner for alle for man har lit ulike problemstillinger. Men positiv til tiltaket. Flinke og forberedte presentasjoner, som i stor grad også var nyttige. Kanskje prøve å ha diskusjoner mellom insitusjoner av samme størrelse, ikke alltid alle på et sted. Da er det lettere å diskutere problemstillinger som andre kjenner seg igjen i. Doktorgradsmodulen Alt var nyttig og svært godt presentert. Greit at det var så konkret og av så kort varighet. Nyttig. Dette bør vi fortsette med. Rammene rundt (mat og hotell) samt atmosfære deltakerne imellom gjorde dette til en positiv opplevelse. Viktigst var likevel at alt virket relevant. Alt var svært nyttig. For komprimert i tid. Dag 1 ble lang, spesielt for oss som også var med på formiddagsmøte. Presentasjon av hva som har skjedd siden sist i ekspertgruppene. Viktigst er nye rutiner og moduler vi skal ta i bruk. Merker at flere føler seg fortrolige med hverandre og deltar i diskusjoner også i plenum Intensivt men veldig bra og nyttig informasjon som ble presentert. Bra og vi fikk til mange gode diskusjoner. Veldig nyttig Bra å ha det fra lunch til lunch. Passe lengde. Mye relevant informasjon som angikk alle deltakerne. Gode temaer Bra presentasjoner Nyttig og hyggelig å møte kolleger ved andre institusjoner Nei. Litt vanskelig å si hva som er aktuelt om ett år, men informasjon om alle nyheter er viktig. Så mye spennende som skjer i FS og så mye som endelig kommer på plass etter at vi har hørt om det lenge... Flinke presentatører. Alt var nyttig denne gangen:-) Likte godt at det som ble presentert hadde nytte for alle institusjoner - det virker som det er fokus på det som kan gi effektiviseringsgevinst for alle! Litt treg start, men etter at vi fikk opp en PC og prosjektor slik at vi kunne sjekke ting under veis så tok det seg opp og vi endte opp med å få litt lite tid. Passe størrelse på gruppa og fin diskusjon. Rakk vel egentlig ikke å bli kjent med noen nye, vi ble for oppslukt av diskusjonen... Jeg var fornøyd med det meste, og spesielt at plenumsalen var utformet slik at det ikke ble så kjempestore avstander. Tidligere har vi av og til hatt sal som var lang og smal og da er det ikke like lett å følge med. Begynner å nærme seg perfekt dette, eneste minus var at støynivået under middagen (og i baren) var så høyt at det var vanskelig å føre en samtale - i alle fall med flere enn en person. (Men dette er det vel vanskelig å gjøre noe med)

34 Evaluering av FS-kontaktforum høsten 2014 Flott gjennomgang av nyheter i FS Var med på semesterregistrering. Fik ikke det helt store utbytte av denne sesjonen. Passelig tid for gruppearbeid Bra presentasjoner, nyttig å vite hva som kommer og hva man jobber med. Enklere å diskuterer i mindre grupper. At det var konsentrert, og med sen start, tidlig hjemreis Knytte kontakter og erfaringsutveksling. Mer jobbing med felles rutiner. Syns det er nyttig å dele erfaringer og høre hvordan andre inst. jobber. Målrettede og informative Fin arbeidsform, men gruppene bør ikke være for store. Fint med et ferdig forslag til rutine som man kan arbeide ut i fra. Ser dessverre at større skoler (universitetene) ikke alltid kan bidra til gode løsninger med den unnskyldning at der er så store at de har ikke tatt i bruk alle funksjoner. Dette kan i debatten være ødeleggende for mindre skoler og de kan faktisk ikke bidra 100%. Presentasjon av nytt i FS, ny studentweb og dokumentasjon. Synes nåværende forum treffer godt med gode og målrettede presentasjoner. Veldig bra å ta med noe "utenfra" som Lånekassen. Fint å høre fra dem som vi delvis samarbeider med. Oppdatering på nyheter i FS, er det noe man må ta høyde for ved egen institusjon vedrørende planlegging før implementering. Er det noe man ønsker å endre i FS, diskusjon. Nytt fra FS. Fint å få en samlet oversikt over alt som er nytt. For at gruppediskusjon skal fungere må de være en ordstyrere som sørger for at diskusjonen holder seg innen temaet. Vi har ikke studenter på utveksling, verken inn eller ut, derfor er de problemstillinger som tar opp dette ikke relevante for oss. Gruppediskusjoner gir en mulighet til å drøfte konkrete praktiske løsninger, det er bra. Fikk et større faglig utbytte enn sist fordi jeg har jobbet mer med FS i mellomtida og blitt bedre kjent med systemet. Gode og nyttige presentasjoner Fikk ikke nye kontakter av gruppediskusjonene Hotellet, temaene. Jeg synes det hadde vært svært nyttig med en kjapp presentasjonsrunde i starten av seminaret. Vi er ikke flere deltakere enn at dette kun ville tatt ca 10 minutter. Det er tydeligvis mange som kjenner hverandre godt, og det er vanskelig å bare elge seg inn på når man er ny. Dette er for øvrig noe jeg synes bør gjøres på SO oppsummeringsseminarer etc også.

35 Evaluering av FS-kontaktforum høsten 2014 Metoden er god og fungerer fint som arbeidsform. Bra med anledning til forberedelse i forkant, slik det var lagt opp til denne gangen. Synes alle presentasjonene var nyttige Diskusjoner rundt tema i gruppe er nyttig og gode. og gir godt faglig utbytte. Knyttet ikke nye Fint at det legges opp til at vi kan stille kontakter nå, men denne arbeidsformen spørsmål under veis. legger absolutt til rette for det. Nytt fra FS Gruppediskusjonen var OK. Skulle hatt litt mer tid til gruppediskusjonene. Programmet besto, som alltid, av aktuelle saker for oss brukere. Det er viktig. I tillegg er det et pluss når det legges opp til gruppediskusjoner. Ingen ting Jobbe med sjekklister i grupper. Har ikke forslag til hvilke tema akkurat nå. Generelt interessant å høre om utviklingsarbeidet som gjøres i FS. Veldig nyttige Presentasjonene var jevnt over gode Tema som ble diskutert i gruppe er ikke en av mine arbeidsoppgaver. Det er viktig at en får delta i den gruppen som gir mest mening for den enkelte for å få best mulig utbytte av arbeidet. Jeg lærte mye, men er usikker på om jeg kunne bidra i noe større grad. Interessant å høre om hvor mange ulike veier som fører frem til samme resultat ved de ulike institusjonene. Fint å diskutere litt rundt rutiner og få innblikk i ulike praksiser Gode innlegg. Liker arbeidsformen. Veldig nyttig og høre hvordan andre gjør det Mye nytt og spennende. Fremdrift!!! Flotte og nyttige presentasjonar! Fin gjennomgang. Gode og relevante presentasjonar. ok. Men for stor gruppe denne gangen til å Alt var nyttig. Gode presentasjoner. knytte nye kontakter. Drøftingssaker bør tas først. Informasjonssaker til slutt. Dette fordi en ofte er litt sliten etter en lang dag, og ikke har samme engasjementet etter en lang dag. Presentasjonene av ny Studentweb var gledelig. Kontakt med andre institusjoner og presentasjoner Veldig bra hotell. Synest også programmet var bra. Kunne startet litt tidligere på dag 1. Sjekklister, Rapportering For kort seminar! Vil gjerne ha meir tid til uformelle samtalar. Fortrinnsvis at det ikke avslutter på en fredag :) Tid til uformelle samtalar. Det er alltid nyttig med gode presentasjoner. Gir veldig godt innblikk i funksjonaliteten, og gjør det enklere å bruke applikasjonene når Enkelte grupper ble litt for store, og da blir man har fått en muntlig gjennomgang. ikke dialogen så god. Alltid flott å knytte kontakter ved andre institusjoner Jeg er veldig fornøyd med kontaktforum Fint med presentasjoner av nyutvikling og en seanse om hva som er siste oppdateringer

36 Evaluering av FS-kontaktforum høsten 2014 Spesielt nyttige: Nominasjon, Rust, Lånekassen. Alle innlegg var nyttlig, ikke noe var overflødig eller kjedelig. Det fungerte veldig bra (gruppa sem.registrering /Ole Martin), aktivt innspill til punkter på rutina, og selve malen for rutinene. Synes dette er veien å gå for å utarbeide flere slike. Norges beste frokost- og lunsj buffet? se svaret ad presentasjoner. Jeg føler det er behov for en ordentlig Ble programmet litt i snaueste laget presentasjon av alle medlemmene? Det er denne gangen? 2 halve dager? Men det nye institusjoner og det er nye kontakter skal jo fylles med noe vettugt også. også hos de "gamle", og vi er blitt mange!

37 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og er første året det skal utarbeides en felles plan og budsjett for FSAT. Mange prosjekter og oppgaver er påbegynt i henholdsvis FS og SOs gamle organisasjoner, og FSAT vil også måtte bruke noe tid i 2015 på utvikling av egen organisasjon. I 2015 disponerer organisasjonen 83,2 årsverk. Mål for 2015 FSAT vil i 2015 ha følgende overordnede mål: Ferdigstille organisasjonsprosessen. Utarbeide en strategi for det nye senteret. Samlokalisering Etablere et samarbeidsforum med brukerinstitusjonene på mer overordnet nivå. Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk Gjennomføre opptaket til studieåret 2015/2016 Ferdigstille SO 3.0-prosjektet Forvalte FS Videreutvikle FS i henhold til plan Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehusprosjektet i henhold til avtale Forvalte og videreutvikle NVB, GAUS og RUST Arbeide med vitnemålsbanken Ledelse, organisasjon og strategi Det er ansatt direktør for FSAT. Styret skal i desember vedta organisasjonsmodell for senteret. Første halvdel av 2015 vil det være fokus på utarbeidelse av funksjons- og bemanningsplaner og innplassering i stillinger. Det må i løpet av 2015 utarbeides en strategi for FSAT.

38 Senteret skal samlokaliseres i løpet av Administrasjon og fellesoppgaver De administrative funksjonene har hittil blitt ulikt ivaretatt i SO og SUN/SFS. I 2015 må det etableres løsninger som sikrer at senterets administrative oppgaver blir ivaretatt på en effektiv og god måte. Det vil være et behov for samordning av oppgaver på tvers av de gamle enhetene. En del oppgaver må også ivaretas på et overordnet nivå. Eksempler er personvern og sikkerhet, kontakt med USIT/drift, besvarelse av høringsuttalelser og kontakt med KD og andre myndigheter og organisasjoner. NOM 2015 Opptaket til studieåret 2015/2016 planlegges gjennomført som tidligere år, med små endringer. SO 3.0 Ny søknad og ny applikasjon for studiumforvaltning er planlagt iverksatt for opptaket Dette må ferdigstilles og testes i løpet av Det åpnes for registrering av studier for NOM2016 i ny løsning i november Parallellt jobbes det med videreutvikling av øvrige applikasjoner i SO-systemet. 9,5 årsverk utvikling er foreslått brukt på SO, fordelt med 4 årsverk på SO 3.0-prosjektet og 5,5 på linja. FS, GAUS og RUST Brukerstøtte og systemvedlikehold foregår kontinuerlig for alle systemene. I 2015 vil en rekke moduler og applikasjoner ferdigstilles og produksjonssettes. Dette omfatter StudentWeb, FagpersonWeb, SøknadsWeb, STAR og undervisningsmodul. Det arbeides også kontinuerlig med digitalisering av prosesser. I 2015 vil det spesielt være fokus på eksamensprosessen og digitalisering av karakterutskrifter og vitnemål. GAUS og RUST vil tas i bruk ved flere institusjoner. Styret prioriterer utviklingen av en vitnemålsbank, som vil gi stor besparing ved institusjonene, en god og etterspurt tjeneste for norske borgere, og kvalitetssikret informasjon til bruk i ansettelsesprosesser m.m. I tillegg vil styret tilby tjeneste for digitalisering av semesterkvitteringen til alle institusjoner, noe som gir en innsparing mangedoblet kostnaden med denne. 2

39 22 årsverk utvikling er foreslått brukt på FS, GAUS og RUST For detaljert informasjon om oppgavene for 2015, se vedlegg 2. NVB Arbeidet med den nasjonale vitnemålsdatabasen består av fire elementer vedlikehold av kontrollmotoren innsamling av vitnemål bruk og videreformidling av vitnemål brukerstøtte til fylkeskommuner og videregående skoler I 2015 vil vi ferdigstille arbeidet med reimport av eksisterende vitnemål (forbedre datakvaliteten), og forøvrig vedlikeholde de eksisterende elementene. Levering av utviklingstjenester FSAT har avtale om levering av utviklingtjenester til CRIStin, NSD, UiO/UiB og UiO (Avdeling for Fagstøtte). Det er inngått avtaler for 10 årsverk. Fremtidige oppgaver I årene fremover ser vi for oss følgende større oppgaver: fullføre omskrivingen av SO-applikasjoner for å få alt over i nytt produksjonsmiljø erstatte fs-klienten med mer moderne løsninger utfasing av applikasjoner som bruker utdatert teknologi restrukturering av veiledningsmateriell for saksbehandlere 3

40 BUDSJETT 2015 Tabellen under gir en samlet oversikt over budsjetterte inntekter og utgifter for FSAT for I budsjettet er det lagt opp til en reduksjon av virksomheten. Bl a vil stilling som daglig leder for FS beholdes ubesatt, to utviklerstillinger med vikariater vil ikke videreføres når disse går ut i Følgende momenter er foreløpig ikke avklart: Avtalen med UiO vedrørende kjøp av administrative tjenester Avtalen med USIT vedrørende drift av systemene Bevilgninger fra KD Endelig beløp på overføringer fra 2014 for SO og evt FS For mer detaljert beskrivelse av postene se vedlegg 1. 4

41 Inntekter og utgifter 2015 for FSAT Inntekter 2015 Budsjettpost KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT Sum bevilgninger fra KD Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/ t Timepris kr 785,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t UiO-årsverk, 1 årsverk/1 500 t Sum salg av timer Kontingenter Kontingent for FS Sum kontingenter Drift Driftsinntekter, inkl forvaltning og brukerstøtte 0,26 årsverk Sum driftsinntekter Andre inntekter Betalingskurs/konsulentoppdrag Refusjon fra UiO 1 årsverk Kr 2500,-/person Kurs for Tableau Tildeling for ekstrautgifter ifm flytting Sum andre inntekter Overføringer Overføring fra 2014 SO Refusjon sykelønn Sum overføringer Sum SUM INNTEKTER

42 Utgifter 2015 Budsjettpost Lønn SO Lønn SO, 28,4 årsverk Lønn sesongarbeid, 3 årsverk Sum Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 3 årsverk Lønn SUN Lønn SUN, 48,3 årsverk Sum lønn FSAT Konsulenttjenester og Kjøp av konsulenttimer administrative tjenester Kr 70000,-/ansatt Administrative tjenester UiO sentralt årsverk Administrative tjenester UiO person/økonomi mm Sum konsulenttjenester og adm. tjenester Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak Felles klagenemnd, studentsaker Sum andre tjenester Møter, seminarer, Styremøter kompetanseutvikling Møtevirksomhet (seminarer m.m.) Kompetanseutvikling, personalseminar Sum møter, seminarer etc Systemdrift Drift av alle systemer i FSAT (USIT) Etterfakturering Uninett Sum drift Husleie Husleie m.m. Lilletorget Husleie m.m. Forskningsveien 3b (SUN/FS) Sum husleie Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy Innkjøp semesterkvitteringsapp (u/videreutvikling) Serviceavtaler/abonnementer Utstyr, programvare, møbler, rekvisita Ekstrautgifter knyttet til flytteprosessen Sum andre utgifter SUM UTGIFTER Handlingsrom, utgifter (2015) 1,66 årsverk i SUN knyttet til midlertidige stillinger Eventuelle stillinger som blir ledige i løpet av året Personalseminar 6

43 BUDSJETT 2016 Utgifter og inntekter 2016 for FSAT Inntekter 2016 Budsjettpost Sum KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT Sum bevilgninger fra KD Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/ t Timepris kr 811,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t UiO-årsverk, 0,4 årsverk/600 t Sum salg av timer Kontingenter Kontingent for FS Sum kontingenter Systemdrift Driftsinntekter, inkl forvaltning og brukerstøtte 0,26 årsverk Sum driftsinntekter Andre inntekter Betalingskurs/konsulentoppdrag Kr 2575,-/person Kurs for Tableau Refusjon fra UiO 1 årsverk Sum andre inntekter Overføringer Refusjon sykelønn SUM INNTEKTER

44 Utgifter 2016 Budsjettpost Lønn SO Lønn SO, 23,7 årsverk Lønn sesongarbeid, 3 årsverk Sum Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 4 årsverk Lønn SUN Lønn SUN, 47,6 årsverk Sum lønn FSAT Konsulenttjenester og Administrative tjenester UiO sentralt administrative tjenester årsverk Administrative tjenester person/økonomi mm Sum konsulenttjenester og adm. tjenester Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak Felles klagenemnd, studentsaker Sum andre tjenester Møter, seminarer, Styremøter kompetanseutvikling Møtevirksomhet (seminarer m.m.) Kompetanseutvikling, personalseminar Sum møter, seminarer etc Systemdrift Drift av alle systemer i FSAT (USIT) Sum drift Husleie Husleie m.m Sum husleie Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy Serviceavtaler/abonnementer Utstyr, programvare, møbler, rekvisita Sum andre utgifter SUM UTGIFTER

45 Vedlegg 1: Kommentarer til budsjettpostene 2015 Bevilgning fra KD I statsbudsjettet som ble lagt fram 8. oktober 2014, foreslås det en tildeling til FSAT på kr ,-. Det er regnet inn en pris- og lønnsvekst på 3,25 % i budsjettet, og det er også foreslått et effektiviseringskutt på 0,5 %. Justert for dette blir tildelingen på kr ,-. FSAT får også en tildeling på kr ,- ekstra for å dekke økte oppgaver til Felles klagenemnd. Endelig behandling av statsbudsjettet i Stortinget skjer før jul. Salg av utviklingstjenester Det er budsjettert med salg av til sammen 10 årsverk (15000 timer) til CRIStin, ITAR, datavarehusprosjektet, samt et eget FS-årsverk til UiO. Det foreslås en timepris for 2015 på kr 785,-, som er det samme som USIT har beregnet for Kontingent fra læresteder som bruker FS Kontingenten fra læresteder som bruker FS foreslås økt til kr ,-. For 2014 ble det for SFS del overført kr ,- fra 2013, og lærestedene betalte kr ,- for forvaltning og utvikling av FS, RUST og GAUS. For å dekke generell lønns- og prisvekst, økes FSkontingenten med 3,3 %. Systemdrift av FS, GAUS, RUST og Datavarehus FSAT sørger for drift av FS for 46 læresteder, i tillegg til drift av GAUS, RUST og datavarehus for alle institusjoner. Alle driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har USIT estimert en kostnad på kr ,- for drift av FS. I tillegg er det mottatt en faktura fra Uninett på kr ,- for tjenester som ble utført i 2013 (før FS overtok driftsansvaret), men ikke fakturert institusjonene. I tillegg kommer forvaltning og brukerstøtte på totalt 0,26 årsverk. Disse utgiftene faktureres lærestedene som kjøper drift via FS. For 2015 har USIT estimert en kostnad på totalt kr ,- for GAUS, RUST og Datavarehus. Disse utgiftene faktureres alle lærestedende som benytter FS. Betalingskurs/konsulentoppdrag FSAT tilbyr kurs til lærestedene mot betaling. Det er også beregnet noe salg av timer til datauttrekk for forskningsprosjekter. I tillegg er det satt opp pris på kursing for nytt rapportverktøy Tableau. 9

46 Refusjon UiO FSAT har en medarbeider som av ulike grunner er ansatt i FSAT, men som utfører oppgaver for UiO. Vi foreslår at FSAT dekker kostnadene, men at disse blir refundert fra UiO. Forslag til søknad om midler fra KD : Det er søkt om midler på kr ,- til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med sammenslåing/flytting. I søknaden er det tatt utgangspunkt i dobbel husleie for 6 mnd. De faktiske kostnadene er ikke kjent når budsjettet utarbeides. I statsbudsjettet for 2015 foreslås det at det bevilges penger til utvikling av en nasjonal vitnemålsbank. Det er imidlertid ingen informasjon om størrelsen på tildelingen, eller hvem som skal utføre oppdraget. Det er derfor ikke tatt hensyn til dette i det fremlagte utkastet til budsjett for Det foreslås imidlertid å søke om det eventuelt resterende beløpet for utviklingen av vitnemålsbanken samt midler til videreutviklingen NVB. Overføring fra 2014 Estimert overføring fra 2014 er kr ,- for SO. For SO er midlene planlagt brukt til ferdigstillelse av SO 3.0 og omregningsprosjektene, som ikke kom i gang tidsnok til å bli fullført i Refusjon sykelønn For FSAT er det totalt beregnet refusjon av sykelønn pr kr ,-. 10

47 Utgifter Lønnskostnadene er fordelt på ansatte i de organisasjonene de kommer fra. Lønnsutgiftene er beregnet på bakgrunn av lønnstrinn til de ansatte før lokale forhandlinger høsten 2014, men med et påslag på 3 % for alle. Dette er estimert til å dekke lønnsvekst fra mai 2015, samt de tillegg enkelte ansatte måtte få i lokale forhandlinger. Det er ikke tatt høyde for overtid, eller midlertidig ledighet i stillinger. Lønn SO Utgifter til 28,4 årsverk inkl. 3,75 årsverk som er knyttet til prosjekter som avsluttes i 2015, 1 årsverk midlertidig styrking av SO, samt 1 nytt årsverk som jurist som følge av ekstra tildeling til sekretariatet for Felles klagenemnd. Lønn, korttidsansatte, SO Lønn til 4 konsulentstillinger i 8 md. (1. februar-30. september). Arbeidsoppgaver knyttet til betjening av førstelinje (telefon, e-post), postbehandling, statistikkføring og andre forefallende oppgaver. Behovet er estimert ut i fra tidligere års erfaring. Lønn Samarbeidstiltaket FS (SFS) SFS var tidligere 4 ansatte. Stillingen som daglig leder har vært ledig siden juni 2014, men seksjonsleder for SUN har ivaretatt funksjonen. I budsjettforslaget er det foreslått å ansette en ny person med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av FS. I budsjettforslaget foreslås det å avvente tilsetting av ny daglig leder for FS. Lønn SUN SUN har 48,3 årsverk, inkl. 0,66 årsverk forlengelse i 6 md i SUN-OPSYS og 1 årsverk forlenget midlertidig stilling i FS-støtte. Konsulenttjenester Det er for 2015 satt opp kr ,- for kjøp av eksterne konsulenttjenester. Administrative tjenester (sentralt), UiO Utgiftene er basert på at FSAT kjøper tjenester fra UiO sentralt for 82,2 årsverk (årsverket som har oppgaver for UiO samt årsverket FS-utvikling for UiO er ikke tatt med her). Satsen på kr ,- pr. årsverk baserer seg på fordeling av administrative kostnader som UiO har. 11

48 Dette er kostnader knyttet til bruk av lønnssystemet, økonomisystemet, nettverk, kontortelefon med mer. SUN og SFS får i dag administrative tjenester fra USIT. SO har egne ansatte til disse oppgavene. Det samlede omfanget av administrative tjenester som FSAT ønsker å kjøpe fra UiO vil gå frem av avtale mellom FSAT og UiO om kjøp av administrative tjenester. Utgiftene er basert på at FSAT kjøper administrative tjenester fra UiO for 1,1 årsverk til hjelp med personal, økonomi og lokal it. Avtale om kjøp av administrative tjenester må forhandles med UiO. Møtevirksomhet (seminarer og lignende) Dette er utgifter til nasjonale seminarer, møter i utvalg og ekspertgrupper, samt annen møtevirksomhet. Budsjettet er basert på at disse postene på SO og FS budsjett for 2014 er slått sammen. Kompetanseutvikling og personalseminar Det er lagt inn utgifter til kompetanseutvikling og personalseminar på totalt kr ,- for Rapportverktøy SFS gikk i 2014 til innkjøp av et rapportverktøy. Kostnadene er på kr ,-. I 2014 vil det betales kr 1,7 mill. av totalbeløpet og kr ,- i 2015, jf. avtale med RAV. 12

49 Systemdrift Utgifter til drift av FS og Tableau for lærestedene er basert på et estimat fra USIT. Systemdrift - USIT Drift FS inkl., FS-WS, EpN, Kodebase Tableau GAUS RUST Datavarehus Faktureres institusjonene direkte Drift FS-utviklingsmiljø CT-lisenser, CT-drift kr 600,-/time Lokal IT 0,1 årsverk Lisenser utviklingsverktøy Drift SO SO Drift av egen RT-instans SO SMS-tjenester SO Drift av applikasjoner Kr 600,-/time Bakvakt (bestilles ved behov) Dekkes av kontingent/bevilgninger Sum SUM DRIFTSUTGIFTER Husleie Husleiekostnadene er basert på eksisterende avtaler på Lilletorget og i Forskningsveien 3B. Avtalene gjelder ut Dobbel husleie som følge av at det inngås ny leieavtale i løpet av 2015 er oppført under «ekstrautgifter til flytteprosessen». Utgifter til styre og klagenemnder Utgifter til styret og klagenemndene er basert på forventet aktivitet. For Felles klagenemnd er det forventet økt aktivitet som følge av at denne nemda nå også skal behandle klage på innsynssaker i sektoren. Serviceavtaler, abonnementer Posten omfatter utgifter til ekstra åpningstid hos DIFI ved søknadsfristen, samt diverse lisenser og serviceavtaler på annet utstyr. Ca. kr ,- er knyttet til SOs virksomhet. Estimat for SUN er ca. kr ,- (hovedsakelig knyttet til lisenser på utviklingsverktøy). Utstyr, programvare, møbler, rekvisita Posten omfatter utgifter til kontorutstyr (møbler, maskiner, telefoner, mobile enheter, rekvisita). Det er beregnet kr ,- pr. ansatt. 13

50 Vedlegg 2: FS, GAUS og RUST utvikling Tabellen under gir en oppstilling over oppgaver for 2015 som er en videreføring av oppgaver som er påbegynt i 2014 eller tidligere. Dette har totalt et omfang på 18 årsverk. Videreføring av oppgaver fra 2014: Ressursestimat 2015 Brukerstøtte 6 årsverk Systemvedlikehold 4 årsverk STAR: ferdigstille rapporter i nytt verktøy 3 årsverk Ny Undervisningsmodul: utvikling (produksjonssetting 2016) 2 årsverk Ny Studentweb: produksjonssetting 2 årsverk Ny Fagpersonweb: produksjonssetting 0,5 årsverk Ny Søknadsweb: produksjonssetting 0,25 årsverk Digital vitnemål: utvikling og implementering 0,25 årsverk Studentmobilitet (Resultatutveksling): utvikling 1 månedsverk GAUS: integrasjon med NOKUTs system 1 månedsverk 14

51 Tabellen under viser nye oppgaver som kan påbegynnes i 2015/2016 (det må foretas en prioritering). For 2015 er omfanget inntil 4 årsverk. For 2016 er det rom for høyere antall årsverk da flere andre prosjekter ferdigstilles. Nye oppgaver 2015/2016 Ressursestimat 2015 Ressursestimat 2016 Digital eksamen (løsning for sensur, begrunnelse, 1,5 årsverk klage, tilrettelegging) Vitnemålsbanken (produksjonssetting 2016) 2 årsverk 2 årsverk EVUweb: spesifisering 2015, utvikling 2015 og 2016, 1,5 årsverk 1-4 årsverk og produksjonssetting i 2016 Studentmobilitet (Resultatutveksling) EMREX: 0,3-1 årsverk 0,3-1 årsverk utvikling Saksflytsystem: utvikling 4 månedsverk Integrasjon med TimeEdit 4 månedsverk Integrasjon med kortsystemer 2 månedsverk Integrasjon med folkeregisteret 2 månedsverk EpN: Ny versjon med utvidet funksjonalitet (for å få 1 årsverk faset ut WO-versjonen) Utvikling av pilottjenester for Feide Connect, med 1 månedsverk 2 månedsverk produksjonssetting i 2016 Ny betalingsmodul: spesifisering i 2015 og utvikling 1 månedsverk 2-3 årsverk 2016 Semesterkvitteringsapp: implementering 1 månedsverk Learning Agreement for inn- og utreisende: utvikling 6 månedsverk Doktorgradsopptak i søknadsweb: utvikling 6 månedsverk Modernisering og utvidelse av integrasjon mot 3 månedsverk Lånekassen Nomination nytt brukergrensesnitt 1 månedsverk Nasjonalt masteropptak Ikke estimert 15

52 Mer detaljert beskrivelse av nye oppgaver Digital eksamen (løsning for sensur, begrunnelse, klage, tilrettelegging) Hele prosessen for vurdering skal digitaliseres. Mye er på plass allerede, men det er fortsatt en del ugjort, spesielt på fagsiden (oppgaveproduksjon, sensurering etc). På administrativ side er det noen oppgaver som ikke er standardisert, som tilrettelegging, begrunnelse, klageprosess. Noe av dette kan tenkes å ha en naturlig plass i Studentweb, som å be om tilrettelegging, be om begrunnelse, klage på resultat eller andre forhold ved vurderingsprosessen. Når det gjelder sensurering vil mange av verktøyene for digital eksamen inneholde slik funksjonalitet. I en periode frem til all vurdering gjøres digitalt, kan en tenke seg en frittstående løsning for sensurering. Verktøy for sensurering vil gi en stor gevinst administrativt, da det ikke er nødvendig med dobbeltregistrering, og fjerne en feilkilde. Standardisert løsning for å be om tilrettelegging, be om begrunnelse og klage på vurdering gir bedre tjenester for studenten. Begrunnelse bør ses i sammenheng med verktøy for sensurregistrering, for å forenkle/standardisere dette. Det er ikke gjort noen beregninger av utviklingskostnader for disse oppgavene, da de i liten grad er spesifisert på nåværende tidspunkt. Vitnemålsbanken Vitnemålsbanken er en tjeneste som gir alle norske borgere tilgang til sine resultater, for å dele dem med andre. Deling kan skje med bedrifter, norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner etc. Tjenesten gir stor innsparing på utdanningsinstitusjonene, i og med at en i stor grad kan avvikle produksjon av karakterutskrifter og i neste omgang vitnemål (dersom dette ikke vil beholdes av seremonielle årsaker). Institusjonene vil heller ikke lengre måtte svare på henvendelser om riktighet av dokumenter som er utstedt. For mottaker av informasjonen, skal de kunne stole på at informasjonen er korrekt og uforandret etter at den forlot institusjonen. Det er informasjon, ikke dokumenter som videreformidles, noe som betyr at denne mer effektivt kan benyttes i digitale prosesser hos mottaker. Innsparing bare for bedrifter er antakelig i størrelsesorden hundre millioner på årsbasis når tjenesten tas i bruk. For den som eier resultatene (norske borgere), gir dette en mulighet til å styre bruken av informasjonen, og en mye enklere måte å videreformidle denne. 16

53 Utviklingkostnader er beregnet til fire årsverk, i tillegg til prosjektstyring og driftskostnader se egen spesifikasjon av tjenesten fra februar EVUweb ny versjon Etter- og videreutdanning er et område der prosessene og organiseringen er nokså ulik på tvers av institusjonene. Dagens EVUweb ble utviklet midt på 2000-tallet, og har kun hatt en teknologioppgradering siden den tid. Det er behov for å modernisere både grensesnittet og funksjonaliteten for applikasjonen. Det diskuteres ved flere institusjoner å skaffe alternative løsninger om det ikke kommer opp en ny felles løsning på dette. Det er ikke laget noen kravspesifikasjon av ny løsning enda, men det er foreslått en nasjonal gruppe for å bidra med dette arbeidet. Arbeidsomfanget av en ny løsning er dermed ikke klart pr nå. Studentmobilitet Emrex FS har i en årrekke deltatt i internasjonalt samarbeid for en digitalisering av informasjonsutveksling i forbindelse med studentutveksling. Dette arbeidet har resultert i europeiske standarder for både modeller og formater. Resultatutvekslingen som settes i gang mellom norske institusjoner nå i høst baserer seg på disse standardene. Administrasjon av studentmobilitet er svært kostbart, sammenlignet med administrasjon av norske studenter som følger et normalt løp. Samtidig oppfordres studentene til å reise på utvekslingsopphold, og institusjonene ønsker utenlandske studenter velkommen. En digital informasjonsutveksling som er til å stole på, vil gi mer effektiv behandling. Nordforum, som FS deltar i, har satt sammen et prosjekt EMREX for å utveksle resultater på tvers av landegrensene. Det er satt opp en testinstallasjon mellom Norge og Finland for å vise hvordan dette kan fungere, der studenten selv har kontroll med datautvekslingen. Det er søkt om Erasmus+ - midler for prosjektet for å få fortgang i utviklingen. Alternativt kan dette gå i lavere tempo avhengig av prioriteringer de enkelte land gjør for sine systemer. For utviklingen som gjelder FS og norsk integrasjonspunkt er det beregnet tre årsverk utvikling over like mange år. Saksflyt Flere av prosessene som administreres gjennom FS er nærmest fulldigitalisert. Dette gjelder f eks opptak. For noen av prosessene mangler det funksjonalitet for en enklere kommunikasjon med studenter og lærere, før konklusjoner i en sak er på plass. For slik funksjonalitet er det beskrevet et enkelt, selvstendig saksflytverktøy som kan fungere på 17

54 tvers av modulene i FS. Med dette vil f eks godkjenningsprosessen kunne fulldigitaliseres, fra studenten søker i studentweb, til f eks ekstern utdanning er innpasset i utdanningsplan. Det er estimert fire månedsverk for utvikling av denne. Integrasjon med TimeEdit Integrasjon med TimeEdit har vært forsøkt tidligere, men har ikke da vært mulig å gjennomføre pga begrensninsger i TimeEdit. TimeEdit er kommet i ny versjon, og har bedre integrasjonsmuligheter. Mange av FS-institusjonene benytter TimeEdit i dag, og mye av datagrunnlaget for timeplanlegging finnes i FS. Med en integrasjon vil en slippe mye dobbeltregistrering. Det er estimert 4 månedsverk på å fullføre integrasjonen (inkl pilot-testing ved en eller flere institusjoner). Integrasjon med kortsystemer Informasjon om studentkort og bilde av student benyttes i flere sammenhenger. Utveksling av studentkortinformasjon har vært gjort i mange år, og denne løsningen trenger en teknologisk oppdatering. I noen grad har noen institusjoner også laget løsningere for å utveksle bilder. Ved innføring av studentbevis-app (semesterkvittering) er det også behov for å videreformidle bilde av student til denne app en. En standard webservice for å få tilgang til studentkort og bilde av student i FS gir institusjonene en enklere måte å integrere denne informasjonen. Det må utredes om det må utarbeides bedre informasjon til studentene om bruk av denne informasjonen når de anskaffer seg studentkort/adgangskort. Det er estimert 2 månedsverk til utviklingsarbeidet hos FS. I tillegg må det gjøres en jobb hos den enkelte institusjons studentkort/adgangskortsystem. Integrasjon med folkeregisteret Integrasjon med folkeregisteret har vært forsøkt tidligere i FS, men SFS har ikke klart å få en felles avtale med Skattedirektoratet om tilgang til folkeregisteret. Det som ønskes her, er innhenting av navn, adresse, telefonnr for en person, basert på fødselsnummer. Med en slik integrasjon vil nyoppretting av søkere og studenter gi en mye bedre datakvalitet, og en bedre funksjonalitet både for søkere, studenter og ansatte. SO har hatt en slik avtale 18

55 tidligere, men har ikke hatt denne funksjonaliteten siste året pga tekniske oppgraderinger. Erfaringen har vært tydelig, med adskillig dårligere datakvalitet. Det er estimert 2 månedsverk til utviklingsarbeidet. EpN Ny versjon av EpN ble satt i produksjon i Denne mangler funksjonalitet for å registrere strukturell informasjon om vurdering og undervisning. Arbeidet med dette ble satt på vent da arbeid med ny StudentWeb ble påbegynt. Funksjonaliteten er nødvendig å få inn for å ta gammel EpN ut av produksjon (benyttes i dag av NTNU). Gammel EpN er en WOapplikasjon, og vil være den siste WO-applikasjonen når ny StudentWeb settes i produksjon. Denne funksjonaliteten vil gi mindre dobbeltregistrering, og en vil kunne fase ut gammel teknologi med en slik oppgradering. Det er estimert 1 årsverk til utviklingsarbeidet. Feide Connect Feide Connect er en utvidelse av funksjonalitet innenfor Feide-systemet. FS har levert noe informasjon til prosjektet i form av WebServices med grupper og gruppemedlemskap, som kan benyttes av andre tjenester. Det FS vil ha spesielt nytte av innenfor Feide Connect er en funksjonalitet som gir tredjepartsløsninger tilgang til studentinformasjon, der studenten selv er den som åpner opp for at løsningen skal få denne tilgangen. Dette vil åpne opp for nye applikasjoner, både apper og webapplikasjoner, mot studentdata uten at FS eller institusjonene trenger å prioritere eller styre denne utviklingen. I 2015 vil det foregå pilotprosjekter med denne funksjonaliteten, og Feide Connect skal settes i produksjon i Dette er en utviklingsoppgave som er nokså liten, men som vil kunne få store konsekvenser for bruken av dataene i FS. Arbeidet med utvikling innenfor FS er estimert til et månedsverk i Ny betalingsmodul Etter omlegging av undervisningsmodulen, er betalingsmodulen i FS den eldste modulen, der det er behov både for teknologisk oppgradering og gjennomgang av en del prinsipper for hvordan denne skal fungere. Løsning er bygget over tid, og inneholder reskontrofunksjonalitet som støtter både kontakt- og regnskapsprinsippet. Integrasjon er utviklet mot en rekke økonomisystemer, i hovedsak mot hovedbok, men også mot reskontro i økonomisystem. Modulen er i de fleste tilfeller svært enkelt å benytte, da den for studenter flest baserer seg på selvbetjening via StudentWeb. Men løsningen bak er relativt komplisert, da den støtter flere prinsipper/ulike prosesser. Kontaktprinsippet er beholdt for 19

56 semesteravgifter, da dette er noe som institusjonene ønsker minst mulig arbeid med. Inntektsføring gjøres ikke før beløpet er betalt. For private høgskoler inntektføres derimot kravet når det oppstår. Det er behov for en samordning av rutinene for hvordan studentavgifter skal behandles, både i FS og økonomisystem. Skal f eks alle studenter inn som kunder i reskontro i økonomisystemet, noe som noen institusjoner gjør i dag. Da vil FS fungere som et rent forsystem for reskontroen i de ulike økonomisystemene. I dag er FS forsystem for noen institusjoner og full reskontro for andre. Estimert tidsbruk i 2015 er et månedsverk, og 2-3 årsverk i 2016 for selv utviklingen. Semesterkvittering studentbevisapp HiOA fikk i 2014 utviklet, i samarbeid med FS, en app for semesterkvittering. Denne er pilot-testet høsten 2014, og har vært svært vellykket. App en planlegges overtatt av FS, og tilbys for utvidet pilot våren 2015 til UiB. Med overtakelse vil appen kunne tilbys alle institusjoner før sommeren Appen erstatter semesterkvitteringen, som er den største utsendelse av papirskjema sentralt til alle studenter. Med et studentantall på , og tenkt pris 20 kr pr kvittering (pruduksjon, pakking, porto, oppfølging av feile adresser etc) vil dette totalt spare sektoren for rundt 9 millioner pr år. Estimert kostnad i 2015 er for overtakelse og generell tilpassing. En evt utvikling for Windows phone vil være Estimert utviklingsarbeid internt vil være om lag et månedsverk for å få dette på plass for alle. Learning agreement for inn- og utreisende (foreslått 2016) For utvekslings- og godkjenningsprosessene er learning agreement det som gis minst støtte for i dagens løsninger. Dette skyldes også at konseptet/prosessene er nokså vage, og er implementert ulikt på tvers av institusjonene/landene. Å standardisere dette innenfor norsk høyere utdanning vil være til hjelp både for norske institusjoner og utenlandske partnere (på linje med innføringen av nomination). Også for studentene, både inn- og utreisende, vil dette gi en bedre funksjonalitet som er enklere å forholde seg til. 20

57 Forholdet mellom learning agreement og utdanningsplan må avklares. Det må utvikles funksjonalitet i StudentWeb, SøknadsWeb, FS-klienten og muligens i FagpersonWeb. Estimert omfang er 6 månedsverk. Doktorgradsopptak i søknadsweb (foreslått 2016) For doktorgrad er det en egen funksjonalitet i FS for opptak, som ikke understøttes av webløsninger for søkere. Den baserer seg altså på manuell registrering av søkere. Det meste av funksjonalitet som trengs for doktorgradsopptak eksisterer allerede i opptaksmodulene i FS, sammen med SøknadsWeb. Det er behov for noen få utvidelser, og noen rutineendringer på institusjonene for å ta i bruk opptaksmodulen også for doktorgradsopptak. Arbeidet med registering av søknader blir selvbetjent, og opptaksarbeidet vil teknisk sett skje på samme måte som for alle andre opptak. Det vil da også kunne tas vekk funksjonalitet fra doktorgradsmodulen som da ikke lengre trengs. Estimert omfang er 6 månedsverk. Modernisering av integrasjonen mot Lånekassen (foreslått 2016) Eksport av studentstatus og eksamensresultater til Lånekassen ble utviklet for over ti år siden, og har teknisk sett vært uforandret siden da. Det er behov for en modernisering av denne løsningen, både for å følge nye arkitekturprinsipper, og gi institusjonen bedre kontroll med overføringen. Det er også ønskelig med ny funksjonalitet slik at lånesøker kan få informasjon fra FS om studieprogramtilhørighet i det vedkommende søker om lån. Møter med Lånekassen har konkludert med at dette tidligst vil kunne starte i Estimert omfang utvikling er 3 månedsverk. Nomination nytt brukergrensesnitt (foreslått 2016) Applikasjonen Nomination vil være den siste som ikke er implementert med moderne brukergrensesnitt (FUN). Den benyttes av internasjonale koordinatorer av utvekslingsavtaler som nominerer søkere til norske utdanninger. Estimert omfang utvikling er 1 månedsverk. Nasjonalt masteropptak (start 2016?) Det foregår nå planlegging av nytt nasjonalt masteropptak. Hvordan denne prosessen vil foregå er ikke avklart enda, men mye tyder på at opptaksmodulen i FS vil være sentral også for dette opptaket. 21

58 Forslag til oppgaver for 2015 (samlet oversikt) 22

59 Forslag til oppgaver for 2016 (samlet oversikt) 23

60 <sideskift>

61 Fylles ut av institusjonen RT Endring av datauttrekk FSWS BAS Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson Dato 2/ Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Høgskolen i Buskerud og Vestfold FSWS:BAS: Vi jobber i dag med videreutvikling av intranettløsningen til HBV. Vi ønsker å presentere hvilket rom en student skal sitte på ved avvikling av eksamen. Når studentene blir plassert på eksamensrom ønsker vi at denne informasjonen skal komme med i basuttrekket som et tillegg i <vurderingsmelding> Til FSWS/ønskeliste/Planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Utvide en vurderingsmelding med bygnings- og rominformasjon for å vise fysisk plassering for eksamensavviklingen. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag /hent/basdata <student> <vurderingsmelding> <id>222_is- LED2000_1_SK_2015_06</id> <kandidatnr>7627</kandidatnr> <bygningskode>v</bygningskode> <romkode>b1-50</romkode> MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 1 OF 2

62 Fylles ut av USIT </vurderingsmelding> </student> Forslag på datakilde: select ROMKODE,BYGNINGSKODE from fs.eksavviklingperson where Fodselsdato= XXXXX and Personnr=XXXXX; ROMKODE BYGNINGSKODE B1-50 V A2-30 V Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler Ingen Ingen Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser 1 dag Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 2 OF 2

63 Endring av datauttrekk FSWS BAS Fylles ut av institusjonen Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson Dato 2/ Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Høgskolen i Buskerud og Vestfold FSWS:BAS: Til FSWS/ønskeliste/Planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Vi jobber i dag med videreutvikling av intranettløsningen til HBV. En ting vi ser på er muligheten for å vise deler av informasjon de får i Studentweb, men da med litt utvidet funksjonalitet. Det ser ut som vi kan hente ut den meste informasjonen fra (REST) BAS og STUDIEINFO, men vi mangler muligheten for å hente ut lisensinformasjon for studenter og studieprogrammer. Det registreres i dag lisensinformasjon både på studieprogram og student, og det er disse dataene vi ønsker å få med I BAS-uttrekket (basdata). Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler Se vedlegg nedenfor Se vedlegg nedenfor Ingen Ingen Fylles ut av USIT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 1 OF 1

64 <sideskift>

65 NOTAT FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dato Til Kopi Fra Svein Hansen / Henning Tollefsen Utvidelse av REST-uttrekk Vi jobber i dag med en ny intranettløsning og ser på muligheter for å gjøre hverdagen til studentene litt enklere. En ting vi ser på er muligheten for å vise deler av informasjon de får i Studentweb, men da med litt utvidet funksjonalitet. For eksempel at vi lenker direkte til studieplaner og emnplaner, og visning av eksamensrom i bygningskart. (Se vedlegg på utkast for eksempelvisning for student: studieinfo-article.pdf) Det ser ut som vi kan hente ut den meste informasjonen fra (REST) BAS og STUDIEINFO, men vi mangler muligheten for å hente ut lisensinformasjon for studenter og studieprogrammer. Det registreres i dag lisensinformasjon både på studieprogram og student, og det er disse dataene vi ønsker. For eksempel: Det registreres lisenskrav i "Studieprogram samlebilde" Lisenser i «Student samlebilde» 1 av 4

66 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Lisenskrav ligger pr studieprogram og lisenser er registrert pr student. Ved å teste på disse dataene kan vi sjekke lisenskrav for programmet studenten er aktiv på, og sjekke om studenten oppfyller kravene. Hvis de ikke gjør det så ønsker vi å vise dette tydelig slik at de får det «rett i fleisen» når de logger på intranett. Eksempelvisning for en student på intranett: Så ønske vårt er at REST-uttrekkene utvides med følgende data: Lisenskrav som ligger pr studieprogram; Det bør komme ut i studinfo-utrekket sammen med programmet. Lisenser er registrert pr student; Dette bør kommer sammen med studenten i feks BASutrekket. Har kikket litt på FS-skjema, og tror jeg har funnet dataene vi trenger: Lisensinformasjon for et gitt student: Tabellen: fs.tildelt_lisens For eksempel: SQL> select STUDIEPROGRAMKODE, LISENSTYPEKODE, DATO_SISTE_GYLDIGE, DATO_FORSTE_GYLDIGE, DATO_INNDRATT from fs.tildelt_lisens where FODSELSDATO= and PERSONNR=XXXXX; STUDIEPROG LISENSTYPE DATO_SIST DATO_FORS DATO_INND GRS MRSA 20-JUN AUG-12 GRS POLITIATT 20-JUN AUG-12 GRS TAUSERKL 20-JUN AUG-12 Notat 25. nov av 4

67 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Lisenskrav for et gitt studieprogram: Tabellen: fs.midlertidig_lisens For eksempel: SQL> select LISENSTYPEKODE, LINSENSTYPENAVN, LISENSTYPENAVN_ENGELSK, KODEVERDITYPE, STATUS_AKTIV from fs.midlertidig_lisens where STUDIEPROGRAMKODE='GRS'; LISENSTYPE LINSENSTYPENAVN LISENSTYPENAVN_ENGELSK K S POLITIATT Politiattest L J MRSA MRSA attest L J TAUSERKL Taushetserklæring L J Oppsummering av ønske: Data fra fs.tildelt_lisens legges til student-objektet i fsrest/rest/bas/hent/basdata Data fra fs.midlertidig_lisens legges til studieprogram-objektet i fsrest/rest/studinfo/studieprogram Mvh Svein Hansen og Henning Tollefsen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Notat 25. nov av 4

68 Studieinfo - HBV Intranet https://min.hbv.no/fim/studieinfo-article html Side 1 av HØ GSKOLEN I BU SKERUD OG VESTFOLD / MIN. HBV. NO Svein Hansen / Logg ut Studieinfo Semesterregistrering starter Det er viktig at du godkjenner utdanningsplanen og betaler semesteravgiften. Faktura finnes i Studentweb under Betaling i menyen. Siste frist er Informasjonen nedenfor er hentet fra studentweb, og er kun for visning. Ønsker du å gjøre endringer må du gjøre dette i Studentweb. Semesterinfomasjon: Betalt semesteravgift: Høst 2014 Semesterregistrert: Høst 2014 Programinformasjon: Studieprogram Kull Status Studierettsperiode Studiestatus Studieplan Bachelor i sykepleie 2014 høst Aktiv 01-aug Plan bekreftet 03-aug-2014 GRS Lisensinfomasjon: (Vises kun hvis info i FS) MRSA attest for studieprogrammet Bachelor i sykepleie er aktiv i perioden til Politiattest for studieprogrammet Bachelor i sykepleie er aktiv i perioden til Taushetserklæring for studieprogrammet Bachelor i sykepleie er aktiv i perioden til Vurderingsmeldinger: Emner innenfor utdanningsplan for Bachelor i sykepleie - kull: 14H-Bachelor i sykepleie Termin Emnekode Emnenavn Vurdering Målform Kand.nr Dato/frist Rom Tilpasning Sensurfrist Høst ORD BNAT1108 Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner 1 Skriftlig eksamen Bokmål kl 09:00-6t ordinær tid. C3-96 Ingen Sensurfrist: 12-des Høst ORD BSPL108- SK Sykepleiefaget 1.år Skriftlig eksamen Bokmål kl 09:00-6t ordinær tid. D3-103 Ingen Sensurfrist: 03-des Vår ORD BSPL110- IND Sykepleiefagets fundament Skriftlig eksamen Bokmål kl 09:00-6t ordinær tid. C3-96 Ingen Sensurfrist: 04-mar Vår ORD BNAT2108 Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner 2 Skriftlig eksamen Bokmål kl 09:00-4t ordinær tid. D3-103 Ingen Sensurfrist: 08-jul Vår ORD BPR1108 Praksis i sykehjem Praksis Bokmål Ingen Undervisningsinformasjon: Termin Terminnr. Emnekode Emnenavn Emneplan

69 Studieinfo - HBV Intranet https://min.hbv.no/fim/studieinfo-article html Side 2 av Høst BNAT1108 Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner 1 BNAT1108 Høst BSPL108-SK Sykepleiefaget 1.år BSPL108-SK Høst BNAT2108 Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner 2 BNAT2108 Høst BPR1108 Praksis i sykehjem BPR1108 Høst BSPL110-IND Sykepleiefagets fundament BSPL110-IND Vår BPR1108 Praksis i sykehjem BPR1108 Vår BSPL108-SK Sykepleiefaget 1.år BSPL108-SK Vår BSPL110-IND Sykepleiefagets fundament BSPL110-IND Vår BNAT2108 Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner 2 BNAT2108 Sist oppdatert:

70 <sideskift>

71 Fylles ut av institusjonen RT Flere nuskoder på studieprogram Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson Universitetet i Bergen v/øystein Ørnegård Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Ikke mulig/vanskelig å finne entydig NUSKODE for fler- /tverrfaglige studieprogram og nuskodeverket. Til ønskeliste/planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Vi har 3 (muligens flere) studieprogram som grunnet sin tverrfaglighet gjerne skulle gitt søketreff i flere nuskoder hos utdanning.no. utdanning.no har hos seg mulighet til å knytte et program til flere koder, men det er ikke mulig å registrere flere koder i FS. Utdanning.no foreslår at FS tillater registrering av en eller flere sekundær-nuskoder på studieprogram. Se vedlagte brev fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler Det ønskes innført mulighet til å angi flere nuskoder på ett og samme studieprogram. Dette kan gjøres etter mal for studieprogrammenes tilknytning til emne, hvor et emne har ett hovedstudieprogram tilknyttet seg (studieprogram_rapportering), mens ytterligere (sekundære) koblinger til studieprogram gjøres i tabellen emne_i_studieprogram. Emnets kobling til fag fungerer også på samme måte. Eksporten til utdanning.no må utvides til å ta med eventuelle sekundære nuskode-tilknytninger. Det er i utgangspunktet ikke behov for å endre andre rapporter/eksporter disse kan forholde seg til hovednuskoden, akkurat som i dag. MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 1 OF 2

72 Fylles ut av USIT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser 1 dag Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 2 OF 2

73 UNIVERSITETET I BERGEN Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieadministrativ avdeling Referanse Dato 2015/6860-HAGRN NUS-kodeverket og flerfaglige studieprogram Bakgrunn Institutt for informasjons- og medievitenskap ble denne våren oppmerksom på at plasseringen i NUS-kodeverket for tre av deres programmer (BASV-IKT, BASV-INFO og BASV-KOGNI) medfører uheldige begrensninger i søk på bl.a. utdanning.no, studiebarometeret og på UiBs egen nettside med oversikt over studietilbud. Programmene er plassert i fagfelt «Samfunnsfag og juridiske fag», faggruppe «Medie- og informasjonsfag» og utdanningsgruppe «Media og kommunikasjon». I søk på f.eks. utdanning.no vil disse programmene dukke opp i søk hvis studentene velger «Media» som interessefelt, men ikke ved å velge «Data». Instituttet ønsker å beholde kodingen til samfunnsfag, siden disse programmene er samfunnsfaglig orientert, men ønsker samtidig å knyttes til faggruppen «Informasjons- og datateknologifag» for å komme opp i søk sammen med sammenlignbare programmer ved blant annet det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Fakultetets håndtering av saken Fakultetet sendte en forespørsel til Statistisk sentralbyrå 28. april om å opprette en ny faggruppe «Informasjons- og datateknologifag», kategorisert under fagfelt «Samfunnsfag og juridiske fag». SSB avviste søknaden med følgende konklusjon: «Dette vil innebære ulik koding av data på dette tilbudet før og etter en eventuell endring, noe som er lite ønskelig sett i statistikkfaglig sammenheng. En slik ny faggruppe vil derfor ikke bli opprettet». Fakultetet tok videre kontakt med utviklingsleder på utdanning.no, Trond Håvard Hanssen, og systemansvarlig på studiebarometeret, Pål Bakken, med forespørsel om tekniske løsninger for å komme instituttets ønsker i møte. De ansvarlige på studiebarometeret ønsket å drøfte saken internt. Utviklingsleder på utdanning.no kjente til problematikken og hadde mulighet til å legge inn et ekstra NUS-kodesett til de aktuelle programmene slik at programmene nå vil komme opp i to søk, både «Data» og «Media». Problemet er at denne løsningen kun vil vare til neste import av NUS-koder fra utdanningsinstitusjonene. Den beste løsningen han kunne se på dette var om FS kan ha to, eller flere felt for NUS-koder, der ett er det primære (for blant annet ssb), mens de andre feltene kan brukes av nettsider som studiebarometeret og utdanning.no, som støtter bruk av flere NUS-koder. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det samfunnsvitenskapelige fakultet Telefon /51 Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Rosenbergsgaten 39 Bergen Saksbehandler Hanne Widnes Gravermoen side 1 av 2

74 side 2 av 2 Videre behandling Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ser ikke at det er en varig løsning at UiB må be om å få lagt inn et ekstra NUS-kodesett hver gang det importeres NUS-koder fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Vi ber derfor SA om å følge opp løsningen skissert av utviklingsleder, Trond Håvard Hanssen, på utdanning.no. En løsning med flere parallelle NUS-kodesett i FS vil være gunstig for alle tilsvarende flerfaglige programmer som kan knyttes til flere fagfelt, og vil gjøre programmene mer tilgjengelige for potensielle studenter på sidene til studiebarometeret og utdanning.no. Vennlig hilsen Ingrid Christensen seksjonssjef Hanne Widnes Gravermoen seniorkonsulent Kopi: Institutt for informasjons- og medievitenskap

75 Fylles ut av institusjonen RT Umiddelbar automatisk kandidatnummerering Institusjon ved FS-kontaktperson Universitet i Oslo ved Lena Finseth Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Bilde Kandidatnummereringstype Opprinnelig RT-id/saksdokument Begrunnelse MN-fakultet ved UiO innfører i disse dager et nytt digitalt e- læringssystem for sine HMS-kurs. Det er obligatorisk å gjennomføre disse kursene før man får delta på undervisning på andre emner, som for eksempel laboratorieundervisning. Til Planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Studentene skal selv melde seg til HMS-emnene via Studentweb. Umiddelbart etter at studentene har meldt seg til emnet skal de kunne logge seg på e-læringssystem for HMSkurs og gjennomføre kurset som et selvstudium. Systemet skal bruke den nasjonale webservicen som andre digitale eksamenssystemer bruker og dermed er det krav om at studentene må være kandidatnummerert før info om studentene kan hentes fra FS til e-læringssystemet. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler At funksjonaliteten knyttet til J i feltet STATUS_NUMMERER_VED_OPPRETTING i tabellen KANDNRTYPE endres slik at kandidatnummereringen skjer umiddelbart og ikke først ved kjøring av kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner. Studentene kan begynne med HMS-kurset med en gang de har meldt seg via Studentweb, i stedet for å måtte vente til neste dag. Ingen kjente. Fylles ut av FSAT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag 1 dag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 1 OF 1

76 <sideskift>

77 Fylles ut av USIT Fylles ut av institusjonen RT Forkunnskapskrav periode gyldig Institusjon og navn på innsender. UiS Tor Erga Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Bilde Forkunnskapskrav RT# Problemer med dagens tidfesting av forkunnskapskrav hvor det er fra-til dato. Til Planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling I dag angis periode for forkunnskapskrav med dato fra-til. Dette skaper til tider problemer i StudentWeb. Eksempelvis et emne som endrer forkunnskapskrav fra og med høsten Her tenkte vi å sette at disse kravene gjelder fra , som er dato for når semesterregistrering og oppmelding for høstens emner starter. Studenter som er oppmeldt til vurdering i et emne våren 2015 og ikke har hatt eksamen/fått resultat på eksamen (evt. skal ta konteeksamen i august), får da beskjed i StudentWeb om manglende forkunnskapskrav fra denne dato. Dette selv om eksamen tilhører våren 2015 og vi ønsker at forkunnskapskravene skal gjelde fra høsten Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Vurdering av konsekvenser Vurd. av juridiske forhold og henv.til sentrale og lokale regler Kan en løsning på problemet være å bruke årsemester for når forkunnskapene skal være gyldig istedenfor dato? Eksempelvis at vi I problemstillingen over la inn fra år-semester 2015-HØST? Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser 3 timer Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL USIT 1 OF 1

78 <sideskift>

79 Fylles ut av FSAT Fylles ut av institusjonen RT [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson NMBU v Thor Anti Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Rutine FS Ikke behandlet tidligere Ved oppretting av nye infoterminer vil det i vårt tilfelle være kanskje 2/3 av emnene som skal publiseres på nett og 1/3 som ikke skal publiseres. Tilsvarende på studieprogrammer. Dette er likt fra år til år men er spredt på flere steder. Vi ønsker derfor muligheten til å kopiere verdiene «publiser internt» og «publiser eksternt» fra tidligere år. Til ønskeliste/planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Det er tungvint å måtte i etterkant av opprettelse av info terminer måtte gjøre oppslag å endre manuelt på store mengder emner. Særlig når denne informasjonen regel er lik fra år til år. Vi ønsker derfor muligheten til å kopiere verdiene «publiser internt» og «publiser eksternt» fra tidligere år Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler Vi ønsker å kunne huke av for «kopier publiser internt/eksternt fra år-termin xx Det vil spare arbeid som er gjentakende hvert år. Ingen betydning. Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 1 OF 2

80 Løsningsforslag MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 2 OF 2

81 Fylles ut av institusjonen RT Egen vitnemålsvariant for fellesgrader Institusjon ved FS-kontaktperson Dato 11. august 2015 Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Universitetet i Oslo v. Lena C. Finseth og Universitet i Bergen v. Øystein Ørnegård Rapport FS osv. Oppfølging av UHRs vitnemålsgruppe m.m. UiB har tatt opp problemstillingen i It learnings diskusjonsforum for FS. Det foreliggende forslaget er basert på UiBs og UiOs innlegg. Begrunnelse Mer effektivt opplegg for å utstede fellesgradsvitnemål Økt kvalitet på fellesgradsgradsvitnemål Gjenbruk av eksisterende løsninger Til ønskeliste/planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Flere institusjoner koordinerer fellesgrader og har behov for en smidigere løsning for å skrive ut vitnemål for disse. Det er i dag administrativt svært tungt å lage vitnemål for studenter på fellesgrader (hvor det skal utstedes felles vitnemål) og felles studieprogram (hvor flere institusjoner administrerer er ansvarlig for og administrerer studieprogrammet). Vitnemålet skal i en del tilfeller framstå som ett felles vitnemål utstedt av flere institusjonene. Den nye vitnemålsløsningen i FS er tilpasset ordinære vitnemål utstedt for institusjonenes egne grader. De justeringene vi foreslår dreier seg derfor om innholdspunktene som hører til gradsutstedende institusjon, slik at vitnemålet får et mer helhetlig felles preg. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Begrunnelse Vitnemålets side 1 og 2 er egne brevavsnitt. Med en egen brevtype kan de lett skreddersys for fellesgrader. Vi ønsker en funksjon for fellesgrader som tilsvarer den som allerede er implementert for ph.d.-vitnemål: et ja/nei-felt i bildet «Kvalifikasjon» som styrer om vitnemålet for kvalifikasjonen skal være et fellesgradsvitnemål, dvs. at tilpasningene vi foreslår nedenfor skal brukes. I en fellesgradsvariant bør det for vitnemålets side 3 gjøres følgende justeringer: Bort med logo og institusjonsnavn i headingen, slik at det bare gjenstår «transcript of records». Institusjonens egne emner bør ha institusjonens navn i parentes, slik at de fremstår på samme måte som innpassede emner. Den generelle teksten om studiepoeng- og karaktersystem og karakterfordeling tas bort. Institusjonene kan selv passe på å få med denne informasjonen på vitnemålets side 2. MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 1 OF 2

82 Det er nødvendig å gjøre tilsvarende justeringer i DS-rapporten, punkt 4.3: Institusjonens egne emner bør ha institusjonens navn i parentes. Den generelle teksten om studiepoeng- og karaktersystem og karakterfordeling tas bort. Institusjonene selv kan passe på å få med denne informasjonen i relevante felter på DS. Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold På vitnemålet kan sidenummereringen velges bort i utskriftsdialogen, noe som åpner for innstikk. Dette bør innføres også på Diploma Supplement, slik at man kan supplere eller erstatte punkt 8 om utdanningssystemet. Bedre og smidigere opplegg for utstedelse av fellesgradsvitnemål. Vi ser ingen juridiske problemstillinger ved forslaget. Det er naturlig å se forslaget som en oppfølging av UHR-arbeidet som har foregått både om fellesgrader og vitnemålsmal. Fylles ut av FSAT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 2 OF 2

83 https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= :22:27 (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] Subject: Ønske i forhold til å trekke ut studieprograms url til utdanning.no Date: Sun, 12 Jul :22: To: From: "Tor Erga" Hei, Download (untitled)/with headers Viser til møte i FS planleggingsgruppe i juni-15 sak 7d og innsendt epost fra meg til Adelheid datert (vedlagt nederst i denne epost). Jeg har vært i kontakt med utdanning.no v/are og de sier at så lenge feltet med url kommer med i cdm-uttrekket de henter og er maskinlesbart så er det helt greit for de. Er det mulig å få laget et nytt felles cdm-element (eksempelvis "prg-url") som kan hentes ut fra FS via Infotype? Evt. kan vi lage et lokalt cdm-element som kan brukes til dette? Det er nok med et element da språk er eget felt og trenger vel ikke være forskjellig cdm-element? Vennlig hilsen Tor UiS Fra: Are Rikardsen Sendt: 11. juli :31 Til: Tor Erga Emne: Re: Ønske i forhold til å trekke ut studieprograms url til utdanning.no Hei, Så lenge det kommer med i uttrekket og er maskinlesbart så er det null problem for oss; vi kan lese det fra et annet sted i fila. Jeg har ferie nå, men jeg vil ta tak i det straks jeg er tilbake dersom det er data å teste på. Are On 10 Jul 2015, at 10:26, Tor Erga wrote: Hei Are, Frem til nå så har url til studieprogram som ligger i FS og som har blitt overført til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> blitt hentet fra feltet URL som ligger i studieprogram samlebilde i FS. Dette skaper litt problemer for oss ved UiS da vi har flere url for studieprogram. Vi har et for studiesøkere (som vi også ønsker skal gå til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]>, men så har vi også presentasjon av studieprogram for studenter som går på UiS. Eksempel på presentasjon til studiesøkere: [Open URL] FS UiS Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no

84 Eksempel på presentasjon av samme program til nåværende studenter: [Open URL] Url som ligger i feltet "url" i studieprogram samlebilde blir presentert i studentweb når student ønsker mer informasjon om programmet her, og her ønsker vi å legge link til url for nåværende studenter, men må pga overføring til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> legge url for studieprogram til studiesøkere. Vi ønsker derfor å høre om det er mulig å opprette en infotype med cdm element hvor vi kan legge url som skal til utdanning.no<http://utdanning.no/ [Open URL]> (eks. cdm: prg-urlbm, prg-urlnn, prg-urlen). Vi kunne da hatt en url for bokmål, nynorsk og engelsk. Hvis infotype manglet kunne url hentes fra felt url i studieprogram samlebilde som før. Jeg har hatt saken oppe på FS-møte og det var her denne løsningen ble foreslått slik at vi kan operere med forskjellige url til studiesøkere og nåværende studenter. Gi lyd hvis noe var uklart eller evt. spørsmål. Vennlig hilsen Tor UiS Epost til Adelheid (forslag til referat for punkt 7d planleggingsgruppens møte i Kristiansand): Hei, Jeg skulle skrive et par ord om sak 7, pkt d) Flere felt for url på emne og studieprogram 2 problemstillinger. 1. For studieprogram er det kun et felt for URL som brukes både i StudentWeb med lenke til studieprogrammet og samme felt blir også sendt til utdanning.no. UiS har forskjellig tekst på hva vi ønsker å sende til utdanning.no og hvordan vi ønsker å presentere studieprogrammene for våre eksisterende studenter i Studentweb. Løsningen på denne blir at Tor tar kontakt med utdanning.no og hører om det er mulig å lage en infotekst med tilhørende cdm-kode som url til utdanning.no legges inn i og overføres. Dermed kan feltet i studieprogram samlebilde brukes til url som går til StudentWeb. 2. For emner er det pr. i dag så store forskjeller på hvordan emneinformasjon presenteres så det gjøres ikke noen endringer her nå. Håper at dette var forståelig. Jeg kontakter utdanning.no og videresender evt. endringer som blir gjort til FSAT. Vennlig hilsen Tor UiS FS UiS Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no

85 Fylles ut av institusjonen RT Samkunnskapskrav for kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) Institusjon ved FS-kontaktperson Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Universitetet i Oslo ved Lena Finseth Vurdering, Studieelementer (+ Programstudent + Undervisning?) Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner Se under Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling MN-fakultetet har behov for mer nyansert kontroll av forkunnskapskrav. En god del emner ved Mat.nat.-fakultetet forutsetter at studentene har gjennomført ett eller flere HMS-kurs for at de skal få lov til å delta i undervisning, særlig laboratorieundervisning og feltkurs. Disse HMS-kursene (p.t. fem forskjellige) avholdes som intensivkurs i starten av semesteret, slik at studenter som ikke allerede har gjennomført nødvendig kurs når emneopptak foretas, har mulighet til å følge og få godkjent kurs i perioden mellom emneopptak og undervisningsstart. Når undervisning med HMS-kurskrav starter, må det kontrolleres at alle deltagende studenter har fått godkjent de nødvendige HMS-kurs. Slik løser vi dette i dag HMS-kursene er implementert som emner i FS (med 0 SP), og undervisning og vurdering administreres som for andre emner. Den nye fremmøteappen og innføring av digital eksamen vil være relevant for disse kursene såvel som for ordinære emner. HMS-kursene er ikke registrert som forkunnskapskrav der de egentlig er det, da studentene som nevnt skal kunne melde seg opp uten at de på påmeldingstidspunktet må oppfylle HMS-forkunnskapskravene. (Ved fakultetet brukes ofte betegnelsen "samkunnskapskrav" i stedet for "forkunnskapskrav" for å nyansere denne forskjellen.) Å sette N i 'Kontroll FKrav' i emnebildet er ingen god løsning, da det jo også vil gjelde ordinære emner som forkunnskapskrav og det generelle kravet om realfag fra VGS, som MN har implementert som kravelementforkunnskapskrav. En kompliserende faktor er dessuten "120-poengsregelen" fakultetet har - at en student med 120 SP eller mer ikke behøver å oppfylle eventuelle forkunnskapskrav, men denne unntaksregelen gjelder hverken det generelle VGSrealfagsbakgrunnskravet (RT #3276 i 2005) eller eventuelle HMSkurskrav. I mangel av en bedre løsning har AF ved Helge foreslått dette for fakultetet: Kjør vurd.modulkontrollrapport FS 'Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2' for vurd.enheten som krever HMS-kurs, og legg deretter inn et filter som gjør at studentene som da fortsatt kommer MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 1 OF 3

86 ut, bare er de oppmeldte som ikke er registrert med det eller de nødvendige HMS-kurs i vurd.protokollen. For vurd.enheten KJM VÅR XS blir filteret da dette: (resultat not like '%MNHMS0015%') or (resultat not like '%MNHMS0010LS%') Et slikt manuelt filter forutsetter imidlertid at det skrives inn helt nøyaktig, og det er dessverre ikke alltid så lett for opptil flere FS-brukere med ordinær IT-kompetanse. Og blir det feil (f.eks.. "Expression is not valid"), kan det være fiklete nok å rette for de kompetente, og helt håpløst for de ikke fullt så kompetente. Og dette gjelder mange emner (med mange studenter, og ved flere institutter) og varierende kombinasjoner av HMS-emnekrav. Da er ikke FS et så godt hjelpemiddel som systemet burde være. Hei Vi har en presisering til dette ønsket: Kontrollen må ta hensyn til eventuelle ekvivalenser de spesifiserte samkunnskapskravene inngår i. Hilsen Lena Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Begrunnelse Enten en videreutvikling av datastrukturen som gjør at studentweboppmelding kan gå som ønsket mht. ordinære emneforkunnskapskrav, HMSforkunnskapskrav, VGS-realfagskrav og 120-poengsregelen, slik at forkunnskapskontrollrapport FS kan kjøres på relevant tidspunkt uten å måtte spesifisere HMS-emnene, eller en ny eller videreutviklet rapport som kontrollerer HMSsamkunnskapskrav selv om de ikke er registrert som forkunnskapskrav i FS. For det siste kan man ta utgangspunkt i FS med utplukk vurderingsenhet, men med mulighet for i tillegg å spesifisere de aktuelle samkunnskapskravemnene. Rapportvarianten skal da ha et innebygget filter og utliste de vurderingsenhetsoppmeldte som ikke har bestått alle de oppgitte samkunnskapskravemnene. Som ledetekst for samkunnskapskravemnene foreslår vi 'Kun studenter som mangler:'. Vi antar den eksisterende løsningen i fx. FS for å spesifisere mer enn ett emne er passe fleksibel for formålet. (Fra høsten av vil noen emner ha inntil fire em- MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 2 OF 3

87 ner som samkunnskapskrav, men dette kan øke.) I tillegg til det som utlistes i dagens FS vil vi i den nye rapportvarianten gjerne ha med mulighet for å få med studentnr., jf. dagens FS (Studentnr. er også ønskelig i dagens FS og FS ) I flere tilfeller gjelder dessuten visse HMS-kurskrav på studieprogramnivå. Vi ønsker derfor også en rapportvariant som i stedet for vurderingsenhet har studieprogram som utplukkskriterium. Rapporten skal da ta utgangspunkt i alle med gyldig studierett til det oppgitte studieprogrammet, og utliste de studenter som på kjøringstidspunktet ikke har bestått de oppgitte HMS-emnene. Vurdering av konsekvenser Kost/nyttevurdering for egen institusjon Det vil i betydelig grad gjøre det enklere for instituttenes FS-brukere å få ut de ønskede data uten å måtte legge inn et fremmedgjørende filter. En slik rapportvariant vil også kunne brukes som kontrollrapport og verktøy i annen gjennomstrømningssammenheng. Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler Fylles ut av FSAT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 3 OF 3

88 <sideskift>

89 Fylles ut av institusjonen RT [Få et varsel på automatisk importert ekstern utdanning som har Årstall = 0000] Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson NMBU Thor Højgaard Anti Dato Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere Begrunnelse Annet Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes behandlet på nytt. Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/planleggingsgruppe Beskrivelse av problemstilling Av og til så kommer ikke «Årstall» med i importen av ekstern norsk utdanning. Dette er ikke noe problem for innpassing av emner, men det setter en stopper for fs Beregning av oppnådd kvalifikasjon. Bildet under viser et tilfelle hos oss hvor dette har skjedd. Det ville vært fint om man kunne fange opp disse på et tidligere tidspunkt enn når man skal beregne kvalifikasjoner. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Begrunnelse Få et varsel i varselloggen at det eksisterer eksterne resultater som er med ukorrekt årstall. Kanskje også få en rapportert i modulen «Godkjennignssaker» som viser hvem det er problemer med. Pr i dag så kjører jeg dette enkle søket: SELECT distinct fodselsdato, personnr from fs.person_ekstresultat MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 1 OF 2

90 Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler WHERE arstall = 0000 Nytteverdien er at man kan fange disse opp i god tid før eventuelle kvalifikasjoner skal beregnes. Ingen endringer ut i fra dagens bruk. Fylles ut av FSAT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 2 OF 2

91 Fylles ut av institusjonen RT Digitalt studentbevis: Studentnr. som strekkode Institusjon ved FS-kontaktperson Universitetet i Oslo ved Lena Finseth Dato 27. august 2015 Bilde/Rutine/Rapport/Annet Digitalt studentbevisapp Opprinnelig RT-id/saksdokument Begrunnelse Se under Beskrivelse av problemstilling I forbindelse med løsningen for oppmøteregistrering av store grupper med strekkodleser erfarer vi at det hadde vært veldig arbeidsbesparende og en billig løsning dersom semesterkvitteringsappen også kunne vise frem studentnummer som strekkode. Vi ønsker at dere kan utvikle semesterkvitteringsappen slik at den får studentnummer som strekkode. Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken Hva ønskes gjort Løsningsforslag Begrunnelse Grunnen til at vi ønsker at studentnummer_tildelt også skal kunne leses av strekkodeleseren, er at det tar noen uker før alle nye studenter faktisk har studiekort. Vi tenker oss altså at oppmøte "Registrer med kort" både skal kunne lese strekkode med studiekortnummer fra studiekortet som i dag og strekkode med studentnummer fra Studentbevisappen. Vurdering av konsekvenser Vurdering av juridiske forhold Vi antar det er svært lite utvikling som skal til for å få til dette: - Oppmøte-applikasjonen bruker allerede studentnummer når den gjør et "Søk blant alle studenter på emnet". - Studentbevisappen viser allerede frem studentnummer. Å vise en frem med strekkode innebærer vel bare en * på hver side av studentnummeret og en annen font. Fylles ut av FSAT Kommentarer Omfang Kostnader Konsekvenser Resultat Hva blir gjort Løsningsforslag Begrunnelse MAL FOR FS-SAKER SOM SENDES TIL FSAT 1 OF 1

92 <sideskift>

93 Key Summary Priority Environment Estimat Kommentar FS-346 Uthenting av studieinformasjon fra FS UiS, Rapporter Løses i Studinfo2 FS-366 Ny felleskode for studentstatus samt NTNU 2 timer funksjoner knyttet til denne FS-372 FS Vitnemålsdokumenter NTNU 4 timer PB FS-373 Vurderingskombinasjoner, utvide fra en UiO 4 dager Skal ha lav prio fil flere obliger PB FS-390 Studieelementer, vektingsreduksjon Bilde, HiST 2 dager FS-392 Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader DHS. 3 uker Møte i PL-gruppa : Saken må utredes nærmere 1 of 1

94 <sideskift>

95 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-346] Uthenting av studieinformasjon fra FS Created: 12/Mar/14 Updated: 25/Apr/14 Status: Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: Open FS Studieelementer Ønsker None Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Kai Quale Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: Not Specified Not Specified UiS, Rapporter Attachments: Issue Links: FS UiS Uthenting av studieinformasjon fra FS via FS pdf Reference referred to by referred to by FSWS- 516 FSWS- 549 StudInfo2 - Ekstra informasjon på Sted Resolved StudInfo2 - Ekstra informasjon på Utv... Resolved RT ticket id: 1,427,080 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Utfordringer knyttet til personroller og overføring fra FS via uttrekk. Møte i Planleggingsgruppen : Saken settes på ønskelisten. Løses i StudInfo2, ikke i FS

96 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-366] Ny felleskode for studentstatus samt funksjoner knyttet til denne Created: 11/Nov/14 Updated: 11/Aug/15 Resolved: 11/Nov/14 Status: Open Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: FS None Ønsker None Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: 2 hours 2 hours NTNU Attachments: FS NTNU-Ønske_ny_studentstatus_skjema.doc RT ticket id: 1,588,605 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Felleskode som hindrer studenter fra å oppdatere sin utdanningsplan, men er fortsatt aktive studenter. Ønsker at den kan opprettes automatisk ved gradfangst, rutine FS Beregning av oppnådd kvalifikasjon-utdanningsplanbasert. Comments Comment by Aune M. Moe [ 11/Nov/14 ] Møte i Planleggingsgruppen : Til ønskelisten.

97 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-372] FS Vitnemålsdokumenter Created: 17/Dec/14 Updated: 11/Aug/15 Status: Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: Open FS Kvalifikasjon Ønsker None Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: 4 hours 4 hours NTNU, PB RT ticket id: 1,621,510 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Ønsker å automatisere registrering av vitnemålsutsettelser. Ved forbedring av karakter etter gradsoppnåelsen, ønskes dette synliggjort automatisk på vitnemålets side 3 (med gjeldende fotnote om at karakteren er forbedret etter at graden ble oppnådd). Eventuelt få et varsel på de som har forbedret karakter etter gradoppnåelse, slik at man kan registrere dette manuelt i Oppnådd kvalifikasjon/protokoll.

98 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-373] Vurderingskombinasjoner, utvide fra en fil flere obliger Created: 17/Dec/14 Updated: 17/Dec/14 Status: Open Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: FS None Ønsker None Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: 4 days 4 days UiO, PB Attachments: FS UiO-Vurdkomb-utvide til flere obliger.docx RT ticket id: 519,107 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Utvide en gammel oblig til å være ekvivalent med en eller flere nye. Skal ha lav prio.

99 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-390] Studieelementer, vektingsreduksjon Created: 30/Apr/15 Updated: 30/Apr/15 Status: Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: Open FS Studieelementer Ønsker Ønsker Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: 2 days 2 days Bilde, HiST Attachments: FS HiST-Vektingsreduksjon.docx RT ticket id: 1,766,388 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Foreslår et nytt bilde som kan brukes kun når det er fullt overlapp mellom emner. Bildet kan enten ha bakenforliggende funksjonalitet som automatisk holder orden på alle tvillinger og trillinger, og annet som måtte inngå. Alternativt inneholde en knapp som genererer de nødvendige vektingsreglene (blir mindre oversiktlig).

100 FS b Ønskelisten september 2015 [FS-392] Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader Created: 30/Apr/15 Updated: 30/Apr/15 Status: Project: Component/s: Affects Version/s: Fix Version/s: Open FS None Ønsker Ønsker Type: Feature Request Priority: Minor Reporter: Aune M. Moe Assignee: Unassigned Resolution: Unresolved Votes: 0 Remaining Estimate: Original Estimate: Environment: 3 weeks 3 weeks DHS. Attachments: FS DHS-Endringsønske FS betalingsinformasjon.odt RT ticket id: 1,733,094 RT URL: https://rt.uio.no/ticket/display.html?id= Description Overføre betalings- og registreringsinformasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. Støtter NTNUs forslag. Saken fra NTNU ble behandlet på møte i Planleggingsgruppen Konklusjonen var at saken må utredes nærmere.

101 FS b Ønskelisten september 2015 Generated at Fri Aug 21 09:51:18 CEST 2015 by Aune M. Moe using JIRA #6346- sha1:dbc023dd75cecacf443c4b235f66124b15f5c5fe.

102 <sideskift>

103 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo URL: Telefon: Telefax: FS OMN Blindern, 17. august 2015 Lagring av opptaksdokumentasjon i dokumentarkivet i FS Bakgrunn Ekspertgruppen for arkiv har i lengre tid diskutert hvor lenge institusjonene kan lagre opptaksdata i FS. I februar 2014 gjennomførte FS en høring om hvor lenge institusjonene ønsket å lagre opptaksdata som er lastet inn i dokumentarkivet i FS via SøknadsWeb. Svarene varierte fra å lagres i opptaksperioden til aldri å slettes. FS forhørte seg senere med IT-juristene på USIT om forholdet. IT-juristene vurderte saken slik: 1) Opptaksdokumentene til de som får opptak er arkivverdige. 2) Opptaksdokumentene til de som får avslag kan kasseres og selve dokumentene er derfor ikke arkivverdige. Ved kassasjon må det lages kassasjonsliste som inneholder en oversikt, og denne listen er arkivverdig og skal derfor oppbevares. 3) Opptaksdokumentasjon skal ikke oppbevares i FS Behov for felles sletterutiner og rutiner for overføring til arkiv Ved at lagring av opptaksdokumenter for de som ikke får opptak ikke er arkivverdig, kan det utledes at disse bør slettes etter et år. Opptaksdokumenter for søkere som fikk opptak bør overføres til arkiv. IT-juristene på USIT mente at for opptak gjennom Samordna Opptak vil det være naturlig med eksport og sletting av opptaksdokumentasjonen etter endt opptak, altså en gang i året. For lokale opptak via SøknadsWeb kan dette være flere ganger i året, og det må derfor besluttes når, hvor ofte og hvordan dokumentene skal eksporteres/slettes fra FS. Planleggingsgruppen for FS diskuterte saken på sitt møte 16. desember 2014 og ønsket en avklaring på hvilke behov opptaksmedarbeidere på institusjonene har for lagring av 1

104 opptaksdokumentasjon som er lastet opp via Søknadsweb, og hvilke konsekvenser sletting av dokumentene har for dem. Planleggingsgruppen ønsker videre at det utvikles felles sletterutiner og overføringsrutiner fra FS til arkiv. For at FSAT skal kunne lage slette- og overføringsrutiner for opptaksdokumenter i dokumentarkivet i FS, er det en forutsetning med enighet blant institusjonene om hvilke rutiner som skal gjelde. FSAT vil derfor lytte til institusjonene direkte gjennom dette gruppearbeidet.. Det er videre foretatt en ny gjennomgang av IT-juristenes vurdering av arkivverdigheten for opptaksdokumenter for personer avslag, foretatt av jurist i FSAT. FSAT-juristen er enig i at opptaksdokumenter for personer som ikke fikk opptak, ikke er arkivverdige. FSAT-juristen mener likevel at det er mulig å lagre opptaksdokumenter over et år, så fremt søkeren selv er gjort oppmerksom på dette ved opplasting og at vedkommende samtykker til lagringen. Det kan da være mulig å lagre dokumentene 3 år eller 5 år. Ekspertgruppe for arkiv jobber uavhengig av dette videre med løsninger for rutiner for overføring av arkivverdige opptaksdokumenter fra FS til arkivsystem. Deltakerne bes svare på følgende for ikke-arkivverdige opptaksdokumenter: - Hva er konsekvensene for institusjonene hvis sletting av opptaksdokumenter på personer som ikke fikk opptak skjer årlig? - Hvor lenge har institusjonen behov for å kunne lagre dokumenter på personer som ikke fikk opptak og som følgelig er arkivverdige, gitt de juridiske vurderingene i dette notatet? - Bør dokumentene slettes automatisk etter et bestemt tidsrom, eller bør institusjonen selv foreta rydding ved hjelp av egne FS-rutiner. - Gitt at det er behov for egne FS-rutiner. Hvilke utplukk bør sletterutinene inneholde? - Hvilke opplysninger bør kassasjonslisten for søkere som ikke fikk opptak inneholde? FS-sekretariatet vil komme tilbake med forslag til felles sletterutiner og legge dem frem for Planleggingsgruppen for FS. FS Lagring av opptaksdokumentasjon i dokumentarkivet i FS Side august 2015

105 Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret brukerforum FS, 15 april 2015

106 Det offentlige spyr ut papir

107 Det koster mye penger

108

109 Befolkningen er overveiende positiv 25 % 43% Spørsmålsstilling: «Hvordan stiller du deg til en slik tjeneste?» 68% 15% 10% 6% Svært positiv Ganske positiv Ganske negativ Svært negativ Vet ikke

110 Ønsker du å få post fra det offentlige i en digital postkasse? 7% 37% 56% Ja Nei Vet ikke

111 De fleste er enige i det meste Du får post raskere (unngår postgang) 46% 40% 14% Du slipper papir 48% 42% 10% Sikrere når brev ikke blir liggende i den vanlige postkassen 50% 38% 12% Du får tilgang til posten din hvor og når du vil 60% 31% 9% Du samlet posten din ett sted (digitalt) 62% 34% 4% Lavere pengebruk i det offenlige 70% 24% 6% Det er miljøvennlig ikke å sende papir i posten 77% 18% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Veldig viktig Litt viktig Ikke viktig Besvart av de som har svart de ønsker å få post, samt de som er usikre om de vil.

112 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det offentlige i samme digitale postkasse som de bruker til annen digital post.»

113 Digital kommunikasjon som hovedregel Forvaltningsloven og e-forvaltnings-forskriften er endret

114 Reservasjonsretten Meldinger med betydning for rettsstilling. Enkeltvedtak Forhåndsvarsel (forvaltningsloven 16) Meldinger av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar.

115 Varslingsplikten Pålagt for alle meldinger omfattet av 8 På dag 0 (ved utsendelse) Skal bruke varslingsadressene i kontaktog reservasjonsregisteret Gjentatt varsling etter 1 uke

116 Kontakt og reservasjonsregisteret Inneholder Fødselsnr./D-nr., kontaktinformasjon, evt. reservasjon, valgt postkasse, evt. fullmaktsforhold (ikke aktuelt foreløpig) Brukes i saksbehandling og forvaltningsoppgaver Må ha fødselsnummer 3,8 mill. Registrerte ca reserverte Obligatorisk fra 1. januar 2016

117 Gåsa kommune Eksempel digital kvittering

118

119 Finansiering Digital postkasse til innbyggere Investering og drift Tilpasning og bruk Difi Enkelte virksomhet

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 17.-18. juni 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 17.-18. juni 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970 FS-15-068

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970 FS-15-072

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

Tirsdag 10. og onsdag 11. november, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Tirsdag 10. og onsdag 11. november, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 10.-11. november 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 10.-11. november 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-15-014 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 21. september 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kjetil Solvik, NMH Gunnar

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Etter-

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Heidrun Hole, WACT Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 26. januar 2016

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 26. januar 2016 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. juni 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. juni 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. juni 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Tina Lingjærde Direktør Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) FS Brukerforum 14.april 2015 Formål Felles studieadministrativt tjenestesenter

Detaljer

Referat FS Møte i Studentwebgruppen

Referat FS Møte i Studentwebgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Studentwebgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 FSAT Til stede:

Referat. Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 FSAT Til stede: Felles Studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Gunnar Bendheim,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppe for undervisningsmodulen 11. mai Til stede:

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppe for undervisningsmodulen 11. mai Til stede: FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer