BP s Skarvutbygging; fra leverandørindustri til kontraktstildeling Samspill og alliansebygging lokalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BP s Skarvutbygging; fra leverandørindustri til kontraktstildeling Samspill og alliansebygging lokalt"

Transkript

1 BP s Skarvutbygging; fra leverandørindustri til kontraktstildeling Samspill og alliansebygging lokalt

2 Innhold Skarv status Strategi Resultater Veien framover

3 Skarvutbyggingen FPSO status Ankom Kvaerner Stord 1. mars Omfattende lekkasjetesting, testing og mindre modifikasjoner på Stord Forlater Kvaerner Stord 15. juli Forvent ankomst Skarvfeltet 22. juli Oppankringen vil ta ca. tre uker Oppkobling av 13 stigerør forventes ferdig i løpet av september Produksjonstart planlagt 4. kvartal 2011 Partnere:

4 Skarv undervannsinstallasjonene - status Feltinterne rør og navlestrenger installert i 2010 Brønnrammer installert i 2009 og 2010 Installasjon av 17 juletrær ( ) FPSO anker preninstallasjon ferdig februar 2011 Stigerørene preninstallasjon ferdig juli 2010 Grusdumpingen Koblinger og testing vil fortsette utover høsten 2011 Oppkobling av stigerør september 2011 Partnere:

5 Strategi Tidlig synliggjøring av Skarv, kommunikasjon med regionen startet Invitert utbyggingskontraktører til: Delta på industriseminarer Hjelpe til å kvalifisere underleverandører Ha med lokale underleverandører i anbudsrunder Aktiv leverandørutvikling: kurs, opplæring og aktiv rådgiving hospitering av leverandører på vårt hovedkontor stimulere til etablering av samarbeid og strategiske allianser Være tydelig på krav til kvalitet og sikkerhet Desentralisert kontraktsstrategi ved å tilpasse størrelse på anbud til de lokale bedrifters evne/kapasitet finne lokale konkurransefortrinn Lokal tilstedeværelse, bemannet kontor i Sandnessjøen siden 2008, open door policy Hjelpe til med lokal kompetanseutvikling

6 Resultater Direkte kontrakter Underleverandører

7 Skarv - status ringvirkninger Foreløpige status: ca 150 nye lokale arbeidsplasser 43 BP-ansatte fra regionen 10-talls direkte lokale kontrakter ca 600 MNOK i ny infrastruktur En rekke nye bedriftsetableringer Ringvirkningsstudie pågår! Skarv vil overgå de stipulerte ringvirkninger i konsekvensutredning og i PUD!

8 Gas rate, mmscf/d Oil & Cond Rate mstb/d Veien videre Gas capacity 670 mmscf/d Oil Capacity 85 mstb/d Stor aktivitet med boring, FPSO hook-up og subsea aktiviteter i 2011 Boring med Polar Pioneer hele 2012, med muligheter for fortsatt boreaktivitet i Skarvområdet Hvetebrødsdagene er over nå begynner hverdagen Alle parter vil høste erfaringer som vil kreve justeringer, kontinuerlig fokus på forbedringer er nødvendig Åpen og ærlig kommunikasjon fra alle involverte er nødvendig Helgeland har vist at det kan, det gir grunn for en sunn optimisme

9 BACK UP SLIDES BACK UP SLIDES

10 Boring på Skarv Boringen startet i januar 2010 med boreriggen Borgland Dolphin. Polar Pioneer tar over våren Boreprogrammets fase én omfatter 17 brønner, forventet ferdigstilling 4. kv Første brønn på Skarv ferdig komplettert i april 2011 Produksjonen vil starte fra 6-7 forborede brønner i 2. halvår To ledehull for datainnsamling Borgland Dolphin Polar Pioneer

11 Snadd Nord-funnet Snadd Nord-prospektet ble boret vest for Skarv gjennom Skarv A-brønnrammen i boretillatelse 212, brønn 6507/5-6S Funnet er i størrelsesorden 57 til 100 mill. mboe produserbare ressurser, hovedsakelig gass Det er planlagt et sidesteg i 2011 for å utføre en testproduksjon Funnet er et viktig bidrag til å opprettholde maksimumskapasitet på Skarv FPSO. Brønn 6507/5-6S Idun C B Skarv A Gul Gassprodusenter Rød Gassinjektorer Grønn Oljeprodusenter Sort Pilotbrønn/ Ledebrønn

12 Skarv driftssentre FPSO Mannskap offshore Skarv FPSO Daglig drift Førstelinjes vedlikehold SIMOPS koordinering Beredskapsoppgaver Stavanger Driftsledelse Driftsstøtte Helikopterbase Tjenester fra underleverandører Brønnøysund Sandnessjøen Forsyningsbase Lager og FPSO-forsyninger Bore-støtte Utvidete forsyningstjenester Vedlikeholdsaktiviteter Lettere modifikasjoner PSCM Integrert planlegging Støtte i nødsituasjoner Produksjonsoptimalisering Sandnessjøen Vedlikehold på land Lettere modifikasjoner Logistikk Støtte i nødsituasjoner Brønnøysund Stavanger Driftsstyring Produksjonsstøtte og optimalisering Større modifikasjoner HMSstøtte Teknisk og engineering støtte Helikopterbase Hotel & servicetjenester Andre områder Leverandørstøtte Subsea teknisk Større modifikasjoner

13 Skarv - ny base i Sandnessjøen

14 Skarv kontraktsstrategi Vårt mål: maksimere ringvirkningene av Skarvutbyggingen innenfor rammen av EUs innkjøpsdirektiv forretningsmessige hensyn Desentralisert kontraktsstrategi tilpasse størrelse på anbud til de lokale bedrifters evne/kapasitet Lokale innkjøp der mulig, kortreiste varer og tjenester vi har etablert lokal innkjøpsfunksjon ved kontoret i Sandnessjøen Aktiv leverandørutvikling for å styrke lokal konkurranseevne: kurs, opplæring og aktiv rådgiving hospitering av leverandører på vårt hovedkontor stimulere til etablering av samarbeid og strategiske allianser

15 Skarv lokal kompetanseutvikling Opplæring innenfor helse,miljø og sikkerhet (HMS) har vært prioritet # 1. Målgruppen har vært petroleumsrelatert næringsliv og lærlinger: Grunnleggende HMS-kurs, 3 stk kurs Håndtering av kjemikalier. 1 stk kurs, Kran & løfteoperasjoner, 2 stk kurs Sikkerhetssamtaler (SOC), 1 stk kurs Granskning av hendelser, 1 stk kurs planlagt Risikoanalyser, 1 stk kurs planlagt Gjennomført leverandørseminarer for nord-norske bedrifter for å bedre sette disse i stand til å konkurrere om oppdrag/konktrakter til Skarv. Disse er fulgt opp bedriftsbesøk og 1 til 1 møter med et 30- talls bedrifter i regionen. Noen av disse har igjen vært på hospitering/ojt ved BPs hovedkontor. Juridisk seminar gjennomført for å sette fokus på muligheter/utfordringer knyttet til strategiske allianser og samarbeid mellom bedrifter i regionen. Foredragsholder fra advokatfirmaet Schødt.

16 Lokale kontrakter, Skarv utbyggingsfase Ruukki Construction Produksjon av 26 sugeankre, samt betydlig aktivitet ifm klargjøring av hovedankre. AquaRock a/s Levering av 2 mill tonn stein til rørtrassè og subsea installasjonene. Asco/Coastbase a/s Lagring og mobilisering av 82km gasseksportrør til Skarv-feltet. Rapp Bomek a/s Produksjon og leveranse av branndører til Skarv FPSO. AMC / Coastbase a/s Lagring, klargjøring og mobilisering av FPSO hovedankre + subsea utstyr. Brønnøysund Heliport Simulator besluttet lokalisert til Brønnøysund. Besluttet å bruke rutefly

17 Lokale kontrakter, Skarv driftsfase Statoil Norge a/s Nytt anlegg + leveranser av marine gass olje (MGO). Helgelandsbase Bygging av Petronæringshage, utleie av kontorer til BPs lokale driftsorganisasjon. HIAS a/s Vaskeritjenester for Skarv FPSO. Baker + Halliburton Bygging av anlegg og leveranser av våt/tør bulk ifm boring. Wenaas a/s Verneutstyr. Etablering av lokalt utsalg/lager hos HIAS, leveranser til Skarv. Asco Norge a/s Bygging av ny forsyningsbase, lager m.m. Leveranse av base-tjenester til Skarv.

18 Lokale kontrakter Skarv driftsfase Helgeland V&M a/s Første offshore vedlikeholdskontrakt på norsk sokkel tildelt direkte et nordnorsk selskap. ESS a/s Offshore hotelldrift og catering. Alt personell rekruttert fra Helgeland. Underleveranser: Veien videre: I tillegg til BPs tildelte lokale kontrakter har en rekke lokale selskaper fått avtale med BPs konktraktører om lokale underleveranser (f eks Nordmiljø, Momek, BIS production partner, Torstein Botn a/s, Bring, Swire, Alsten Maskin, m.fl) Et 10-talls driftsrelaterte Skarv-kontrakter gjenstår å bli tildelt, flere med potensiale for lokale ringvirkninger. Arbeidet vil pågå ut Scomi/Veolia Etablering/drift av miljøanlegg for utboret masse (kaks) og skittent vann (slop). Eneste i sitt slag nord for Bergen. BP utreder mulighetene for lokal rørbase, samt utreder mulighetene for lokal subsea V&M aktivitet. Konklusjoner ultimo Handelshøyskolen i Bodø (HHIB) gjennomfører nå en detaljert ringvirkningsstudie ift Skarv som skal være klar høsten 2011.

19 Subsea i tall og fakta 3 boresentre: Skarv A / Tilje Skarv B/C Idun Første brønner 4 gassinjeksjon 12 gass-/oljeproduksjon 5 stk. bunnrammemoduler (4 eller 6 slisser) Struktur av fundament, inkl. brønnramme for boring: 30m x 20m x ca: 200te Manifold: 20m x 10m x 150te Struktur beskyttelse: 30m x 20m x 200te Flerfasemåling Subsea lekkasjedetektorer Elektro-hydraulisk kontrollsystem (væske returnert til FPSO)

20 Skarv ny Petro Næringshage

21 Gassrate, mmscf/d Olje- og kondensatrate mstb/d Prognose for produksjonsprofil Dimensjonerende kapasitet for gass i overstellet 670 mmscf/d Dimensjonerende design for olje 85 mstb/d Idun Skarv Dim. design for gass/overstell Gasseksport(-F&F) Dim..design olje Olje/kondensat

22 Gas rate, mmscf/d Oil & Cond Rate mstb/d Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv nye funn og vekstmuligheter Topsides Gas Design capacity 19 MSm3/d Design Oil Capacity 13.5 ksm3/d Fase 1 produksjonsprofil - hovedsaklig gass prosjekt, men 23% av totale reserver er olje Gas capacity 670 mmscf/d Oil Capacity 85 mstb/d Fase 2 produksjonsprofil m/tilleggsreserver

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer

Statoil. Gjøa. Samfunnsmessige konsekvenser

Statoil. Gjøa. Samfunnsmessige konsekvenser Statoil Gjøa Samfunnsmessige konsekvenser Statoil Gjøa Samfunnsmessige konsekvenser AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: R 5206

Detaljer

Aasta Hansteen. Lokalisering av landbaserte støttefunksjoner.

Aasta Hansteen. Lokalisering av landbaserte støttefunksjoner. Statoil ASA Aasta Hansteen. Lokalisering av landbaserte støttefunksjoner. Tillegg til konsekvensutredning RAPPORT 12.4.2012 Oppdragsgiver: Statoil ASA Rapportnr.: 7666 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt

BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt BP Norge Utgiver: Trykkeri: Foto: Design: BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai Hansen BP Norge, der annet ikke er oppgitt Render AS BP Norge BP har vært i Norge siden 1920. I

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark

Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Petroleumsrelatert leverandørindustri Finnmark Jan Egil Sørensen Hege Hansen Roger Kristoffersen Photo: N.N. / StatoilHydro sammendrag 68 bedrifter fra Finnmark hadde leveranser til petroleumssektoren

Detaljer

Sogn og Fjordane mot 2030

Sogn og Fjordane mot 2030 Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane mot 2030 Foto: Harald M Valderhaug Utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet RAPPORT 20.1.2013 Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune Rapport nr.:

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 Innhold 1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 3.2 Prosjektoppfølging... 9 3.3 Kostnadsestimering... 10 3.4 Kontraktsformer...

Detaljer

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB Coast Center Base NR 2 - Årgang 16 DESEMBER 2008 StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien Industrivernøvelse på CCB Helgelandsbase på flyttefot Brobygging

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2011-18. årgang Full oversikt hos Navitas Network Samler leverandørkontraktene på ett sted. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn

Detaljer