Praetorius Tilbud/muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praetorius Tilbud/muligheter"

Transkript

1 Praetorius Tilbud/muligheter Praetorius har som formål å utvikle hele menneskets forstand, følelses- og viljesliv. Dette gjøres ved å formidle og veilede i europeisk kultur, med vektlegging på musikk, folkekunst og fri natur. Tilbudet skal veilede deltakerne i alle aldre fra ulike miljøer, og ta vare på og bli kjent med egen og andres kulturarv. Grunnsteinen i Praetorius er den kristne kulturarv. Vi ønsker å utvikle gaver og talenter i hver enkelt person og få frem det som er unikt.

2 Verdigrunnlag og mål Praetorius skal levendegjøre nasjonale, kulturelle, religiøse og menneskelige verdier gjennom fortellinger, foredrag og samtaler, uten tanke på eksamen. Vi gir veiledning og den enkeltes kunnskap, interesser og menneskelige kvaliteter er en viktig faktor. Sjelesorg/Sorgbearbeiding Familiesamtaler Planlegging og samordning mellom de forskjellige tilbudene. Pedagogisk omfatter PAS teoretiske og praktiske temaer og oppgaver. Kunnskap og praktiske øvelser innen fordypningsfagene er lagt til grunn for å blåse liv i gamle kulturtradisjoner. I dette ligger det oppdragelse, forståelse og respekt for vår kristne kulturelle fellesarv. Læringstilbud/utdanning/arbeidstrening Praetorius benytter veiledningsmetoden. Den er lagt opp etter deltakerens egen forutsetninger. Du er selv med på å ta ansvar og aktivt delta gjennom året. Den pedagogiske planleggingen vil bli fullført etter at perioden har startet. Et vellykket opphold er avhengig av et godt samarbeid mellom deltaker og veileder. Vi legger stor vekt på folkekunstens personlige overlevering, uten teoretisk tilrettelegging. Dette kan videreføres til norskfriluftstradisjon- å lage sitt eget skispor- Rehabiliteringsprogram Vi har erfaring med ulike omskoleringsprogram, arbeidstrening og tilrettelagte spesialklasser for personer i alle alder. Utdanning/Arbeidstrening Arbeidstrening kan settes inn i et utdanningsløp i samarbeid med Nav, eksterne samarbeidspartner og yrkesopplæringsnemda. Vedlikehold Restaurering av bygningsmassemuring/snekkring/male arbeid. Kafedrift/kjøkken Deltakelse i kulturkvartalets daglige drift Gartnertjeneste Arbeidstrening i barnehage Galleri/museum Gjennomføring av events Musikkforretning Utdannelse: Musikkinstrument maker Deltakerne vil gjennom denne treningen få erfaring til å starte i jobb eller ta en videre utdanning. Fordypning kunst Gjennom estetisk aktivitet vil du få mulighet til å utvikle din skapende fantasi, kreative evner og tankegang. Estetisk virksomhet læres gjennom håndverk, verktøy, forskjellige materialer og metoder/teknikker. Du følger anerkjente kunstneres arbeid fra ide til ferdig kunstverk. Tverrfaglig prosjekt I Atelieet i kulturkvartalet maler vi, lager skulpturer og utvikler kreative tanker, samt ser inn i deler av kunsthistorien. Det vil være samtaler rundt arbeider vi selv og andre har skapt. Produsere og gjennomføre utstillinger i vårt galleri. Vi besøker forskjellige arenaer der kunst kan oppleves. Du får kunnskap om Kunst på egne premisser/kunstbransjen Diverse teknikker/form og farge Galleridrift Kunsthistorie Prosjektjobbing Produksjon Jus (rettigheter og åndsverklov) Ansvarlig veileder: Mia Øen Kvikstad har en bachelor i Fine Art fra England. Hun driver et samtidsgalleri i kulturkvartalet og har kunst kurs for barn og voksne. Kunstner. 2

3 Fordypning Friluftsliv Gjennomføring Etablere et fellesskap, der man kan være seg selv på tvers av bakgrunn, kultur og alder, med interesse for norsk friluftstradisjon. Lære om naturen og hva den kan gi oss og hvordan vi kan ta vare på den. Etter endt periode, skal du kunne planlegge å lede en tur med forskjellige aktiviteter. Ferdes i et fritt naturlandskap, fra dalen til de høye tinder. I løpet av prosjekttiden gjennomføres en 2ukers tur. Tverrfaglige prosjekter sammen med de andre fordypningene i Praetorius. Sette opp en leir i nærområdet, som vil bli brukt på dagtid i forbindelse med fordypningsfaget. Det arrangeres overnattingsturer en gang i måneden. Turene vil ha variert innhold, som fiske i innsjø og hav, kaltring, padling, fottur, ski og sosialt fellesskap rundt bålet. Du får kunnskap om: Natur Norsk friluftslivtradisjon gjennom sommer/høst/vinter/vår Veilederrollen Fiske Padling Bre og fjellferd Sikkerhet og førstehjelp Kosthold på tur. Ansvarlig veileder: Syver Øen Kvikstad er utdannet omsorgsarbeider. Han er en ivrig kajakk, sykkel og friluftsliventusiast. Vi benytter oss også av Arnfred Marthinsen som er veileder i friluftsliv. Han har jobbet som veileder i turistforeningen, Norges speiderforbund og TenSenter og Operasjon Ungdomsteam. Han har lang internasjonal erfaring. Han har veilederutdanning fra Norges høyfjellsskole, og har drevet som veileder i bre og klatring, paddling, turer i villmark både sommer og vinter. Din bakgrunn: Se eget ark om inntak. Det er viktig at deltakerne er interesserte, og vi ser for oss ivrige diskusjoner og aktiv deltakelse. 3

4 Fordypning musikkinstrumentbygging Gjennomføring I prosjekttiden deltar du i et rikt musikkmiljø. Profesjonelle musikere benytter våre verksteder for reparasjoner og ombygging av instrumenter. Du vil følge prosessen fra en ide til ferdig produkt. I løpet av perioden vil du ha lært deg grunnleggende teknikker for bygging og reparasjoner av strenge- og blåsebaserte instrumenter. I tillegg får du introduksjon til slagverk, tangentinstrumenter og elektroniske instrumenter. Et hovedprosjekt skal gjennomføres. Du velger emne i samarbeid med veileder. I tillegg vil du delta i et tverrfaglig prosjekt. Alle kan få tilbud om å være med på musikkmessen i Frankfurt, som er verdens største musikkmesse. Prosjektene gjennomføres på dagtid. Kveldsjobbing må påregnes i forbindelse med fellesprosjekt. Du får kunnskap om: Instrumentbygging Tre og metallbearbeiding Verktøy Bruk av maskiner Material og metallære Musikkteori Musikkhistorie Reparasjon av eget instrument Musikkbransjen generelt Tegning Ansvarlig veileder: Tom Dahlstøm, utdannet instrumentmaker fra Norge og Tyskland. Han er en av de ansvarlige for utdanning av instrumentmakere ved Musikkinstrument akademiet. Vi har lyse, fine og velutstyrte verkstedslokaler til produksjon og reparasjon av musikkinstrumenter. Vi har bygget og reparert instrumenter til Bruce Welch i Shadows, Robben Ford, Den Norske Opera, korps, orkester med flere. I bygget finner du et musikkstudio og et museum for musikkinstrumenter. Din bakgrunn: Se eget ark for inntak. Det er viktig at deltakerne er interesserte, og vi ser for oss ivrige diskusjoner og aktiv deltakelse. 4

5 Fordypning Musikk Gjennomføring: Vi realiserer en fullverdig plateinnspilling i løpet av perioden. Fordypningen vil gi grunnleggende kunnskap om det å være artist/musiker/produsent. Vi ønsker å oppøve evnen til å se sammenhengen mellom artister, produsenter, manager og booking. Basert på kunnskap og reflekterte holdninger, ønsker vi at du etter gjennomført prosjekt, vil utvikle evnen til å ta gode valg. Du vil være med på Musikkmessen i Frankfurt, verdens største musikkmesse. Tverrfaglig prosjekt Prosjektene gjennomføres på dagtid, men det må påregnes kveldsjobbing i produksjonstiden. Du får kunnskap om: Musikkbransjen Produksjon Platekontrakter Utgi på eget selskap Jus (rettigheter/ åndtverksloven) Konsert/festival Booking Fabrikasjon (design/trykkeprosess) Artistutvikling Promotion/markedsføring Musikkteori Instrumentspill Ansvarlig veiledere: Ketil Furberg Henriksen har en lang fartstid i musikkbransjen i Norge. Han har jobbet i Polygram Norge (nå Universal Music) og har i tillegg jobbet for samtlige store og små plateselskaper i Norge. Ref. er artister som Secret Garden, U2, Henning Kvitnes, Jan Groth, DSound, Unni Wilhelmsen for å nevne noen. Ketil har skrevet og utgitt barneboken Smottetass og Fjellheksen Isiz, og er grunnlegger av Faro Journalen og hit 40- Norges offesielle hitliste (Dagbladlista). Björn Asplin hadde på 70-tallet en plate og musikkbutikk og et mindre studio. På 80-tallet ble han deleier i Vivaldi studio i Mölndal, som omfattet 3 studioer, musikkcafé, forlag, plateselskap og øvningsrom for 44 musikkgrupper. Samme årtiende utviklet Björn et konsept for musikere som senere ble TBVs musikkhus. Björn medvirket till å skape 15 musikkhus rundt om i Sverige, i samme periode to khan initiativ til læremateriell for musikere som resulterte i bøkene Inspelningsteknik, Ljusteknik, Sångteknik og Rockens Ryggrad till 2013 har Björn vært ansatt på Högskolan för scen och musik ved Göteborgs universitet som lærer samt utdanningsleder, de seneste 5 årene har han styrt utviklingen av nettbasert utdanning. 5

6 I 1995 startet Björn en ettårig lydteknikerutdannelse ved KY-Akademin i Göteborg som 2004 ble en 2-årig kvalifisert yrkesutdanning i lyddesign. Björn var redaktør på Bruce Swedein bok Make Mine Music som ble utgitt av vårt forlag i Gjennom årene har han også designet studioer og spilt inn musikk i de fleste genre var Björn med og startet en privat nett skolen, Net Education Academy som har kurs i musikk og musikkteknikk. Vi har 3 scener i kulturkvartalet. Her arrangeres konserter, fra rock til klassisk musikk, fra storband til teateroppsetninger. Vi jobber innen alle genre og har arrangert konserter med musikere som Terje Rypdal og Ole Edvard Antonsen samt lokale band musikere, korps, kor og mindre museums og gallerikonserter. Konsertsalene rommer fra publikummere. Du finner et Protoolsbasert studio i tilknytning den største salen. Din bakgrunn: Se eget ark om inntak. Det er viktig at deltakerene er interesserte, og vi ser for oss ivrige diskusjoner og aktiv deltakelse. 6

7 Kunst: Kunst og kulturhistorie Tegning/form og farge Maling Skulptur Installasjon Lyd/lys Teknikklære Håndverk: Instrumentbygging Tre/metallarbeid Opsetting av verktøy Trelære Teknisk tegning Frihåndstegning Overflatebehandling Friluftsliv: Norskfriluftslivtradisjon/Nansen Friluftsliv om vinteren Friluftsliv om sommeren Fisking Brevandring Padling Klatring Båtliv/seiling Musikk: Musikkhistorie Musikkteori Instrumentspill Lydstudioarbeid Besifring/harmonilære Praktisk improvisajon/selvøving Enkel komposisjonsteknikk Transponering Fellestema: Kulturformidling, folkeinstrumenter, musikkforhandler, kunst og kulturforståelse, administrasjon, økonomi, norsk friluftstradisjon, utadrettet virksomhet i den kristne kulturarv. Det er mulig for en deltaker å velge en eller flere av fordypningene. Valgtema: Musikalsk basiskunnskap, produktkunnskap, musikkinstrumentopplærling, sceneetikk, tre og metalllære, akustikk. Preatorius har sitt tilhold i kulturkvartalet i Sarpsborg, og har et etnisk mangfold i sin utadrettet virksomhet. Praetorius Oscar Pedersensvei 16, 1721 Sarpsborg, Norge

Praetorius Håndbok. www.musikkinstrumenteneshus.no. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring

Praetorius Håndbok. www.musikkinstrumenteneshus.no. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring Praetorius Håndbok www.musikkinstrumenteneshus.no Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring Virksomheten har navn etter den tyske filosofen Michael Praetorius. Han var

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 1 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Solvang barnehage 7633 Frosta Tlf: 74 80 86 75 / 95 43 04 37 Tone.Ulvik@frosta.kommune.no. Solvang barnehage

Årsplan 2015/2016. Solvang barnehage 7633 Frosta Tlf: 74 80 86 75 / 95 43 04 37 Tone.Ulvik@frosta.kommune.no. Solvang barnehage Solvang barnehage Årsplan 2015/2016 En barnehage ytterst på Frosta med fokus på SAMSPILL barn-voksen og SOSIAL KOMPETANSE. Vi er en barnehage som jobber aktivt med kunst- og prosjektarbeid. Solvang barnehage

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker

PLAN FOR KIRKEMUSIKK. Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker PLAN FOR KIRKEMUSIKK Et verktøy for menighetene: Frogner, Sørum og Blaker Denne planen handler om musikkens rolle i kirken. Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i Frogner, Sørum og Blaker

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

En skapende danser i fokus Jazzdans Klassisk ballett Samtidsdans Yoga. Improvisasjon Komposisjon Koreografi Produksjoner

En skapende danser i fokus Jazzdans Klassisk ballett Samtidsdans Yoga. Improvisasjon Komposisjon Koreografi Produksjoner VELKOMMEN TIL TRØNDERTUN! Rock, jazz, lyd, dans og kunst utgjør Trøndertuns profil innen skapende og utøvende kunst, hvor elevene sammen med lærerne og andre ansatte danner et inspirerende og godt miljø

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

Innhold. westerdals.no

Innhold. westerdals.no Innhold Om Westerdals Oslo ACT Studietilbud bachelor Avdeling for Film, TV og spill Avdeling for Teknologi Avdeling for Kunstfag Avdeling for Kommunikasjon Avdeling for Ledelse Studiemiljø Kontakt med

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon Innholdsfortegnelse Studentbarnehagenes visjon Barnehagens innhold Barnehageloven Barns medvirkning Hverdagsaktiviteter Fellesskap i barnehagen Sosial kompetanse Satsningsområder Lek Kunst kultur og kreativitet

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer