Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. Frederik IV kongens reise i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge"

Transkript

1 Auksjon nr. 4 Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo Frederik IV kongens reise i Norge

2 (3 dobbel) (dobbel) 1489 (3 dobbel) 1490 (dobbel) 1492 (dobbel) 1493 (dobbel)

3 avholder Auksjon nr. 4 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten , 0117 Oslo Lørdag 10.- og søndag 11. mai 2014 Visning / on view Mandag 5. mai til torsdag 8. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 9. mai kl. 10:00-20:00 Oslo Myntgalleri as, Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo Program for auksjonen Lørdag 10. mai kl. 09: kl. 13: Søndag 11. mai kl. 11: kl. 13: Forsiden: Frederik IV s reise til Norge i 1704.

4 Innledning Kjære samlere Det er sannsynligvis første gang en norsk myntauksjon kan skilte med hele tre forbrytere på auksjonslisten, forbrytere med dødsdommer, arm-amputasjoner og landsforvisninger på rullebladet. Men på den 4. auksjonen i Oslo Myntgalleris regi finner du dem: Jens Fenstad, Gjest Baardsen og Nikolaus Fischer. Samtlige er kjent som seddelforfalskere, og objekter fra alle tre er å finne på auksjonen denne gang, som avholdes på Continental Hotel i Oslo 10. og 11. mai. Beryktede menn Jens Fenstad er kanskje den mest beryktede av dem, med hele fire dødsdommer, hvorav tre benådninger. I 1825 var det imidlertid slutt på moroa, skarp retteren var neste. På auksjonen finner du to av hans forfalskede 24-skillingsedler. Gjest Baardsen, mestertyven hele Norge har hørt om, hadde gått som læregutt hos Fenstad. To år etter at Fenstad ble henrettet kom en ½ specie-seddel på markedet som Baardsen hadde forfalsket. Den finner du også på vår auksjon. Og så har vi Nikolaus Fischer, som har laget de sannsynligvis beste forfalskningene av de tre, sedler som du nok skal være ekspert for å avsløre. Nikolaus forfalsket sedler på slutten av 1780-tallet, og ble i sin tid dømt til å miste sin høyre arm. Det syntes imidlertid kongen var for drøyt, og han ble i stedet benådet og forvist til den dansk-norske kolonien Trankebar. Etter det er alle spor borte etter mannen, men på auksjonen vår finner du hele 3 eksemplarer av 5-riksdalere som Fischer forfalsket i sin tid. Proveniens fra 1807 Historie er, som alle vi samlere vet, uhyre fascinerende, og man trenger ikke kun kriminelle for å bli fascinert. Like spennende kan det være å følge proveniensen til en historisk mynt opp gjennom århundrene. Det kan vi gjøre med auksjonens sjeldneste objekt, en ½ specie fra 1671 i 01-kvalitet. Første gang dette eksemplaret av denne mynten dukker opp på auksjon, er i 1807! Det var året da Peter von Hemmerts kjempesamling ble auksjonert bort i København. Etter det vi vet kjempet samlere om myntene hans for over 200 år siden; representanter for museer, og private samlere. Lensgreve Preben Bille Brahe var tilstede og sikret seg ½-specien, som ble liggende i hans samling til etterkommerne la den ut for salg i Vi kan følge myntens videre gang helt frem til du nå kan sikre deg den på Continental denne helgen. En over 200-års historie kan bli din. Utropet er satt til NOK Kinesisk gullbarre Og når det gjelder spennende historie, har vi også lyst til å trekke frem et av auksjonens mange interessante utenlandske objekter, en kinesisk gullbarre fra Qing-dynastiet. Gullbarren stammer fra det berømte vraket av Geldermalsen. Båten, som var på 155 tonn, ble bygget i Da den sank ti år senere, ved Lingga-arkipelet ved Indonesia, var den fullastet med keramikk, gull og te. Fra vraket klarte man å berge ca keramikkgjenstander og 147 gullbarrer. En av dem, 366 gram gull, kan du sikre deg på denne auksjonen. Rett fra pregeverktøyet Visste du forøvrig at samlerne på slutten av 1800-tallet kunne ta direkte kontakt med Myntverket på Kongsberg for å sikre seg en usirkulert mynt som ble direkte plassert i samlingen, nær urørt av menneskehender? Det var sannsynligvis det som skjedde med den norske 2-kronen fra 1885 som også er et av objektene på auksjonen. Det er et absolutt perfekt 0-kvalitets eksemplar det er snakk om - rett fra pregeverkstedet til fløyelsoppbevaring hos en ivrig 1800-talls samler. Mange spennende områder Vi kunne fortsette vår historiske gjennomgang av mange av denne auksjonens objekter på samme måte, men plassen tilsier at vi må sette historie-punktum her. La oss bare kort oppsummere videre: Vi har en fin, interessant avdeling middelaldermynter, et godt utvalg specier fra alle myntpregende konger, og et godt utvalg småskillinger, med 1-skillingen fra 1670, preget av Frederik III, som toppobjekt. Et eksemplar av denne pregningen var sist til salg tidlig på 1990-tallet! Også seddelavdelingen er som vanlig interessant, og vi starter med en Møhlen-seddel hvor begge avrevne deler har samme nummer! Brekkes 17.mai-medaljer Når det gjelder medaljer er det viktig å trekke frem Bernhard Brekkes imponerende samling av 17.mai-medaljer. (Se egen ramme). Og på utlandet kan vi skilte med en stor avdeling antikke mynter, en meget spennende dansk avdeling, fullt opp av fine sølvmynter fra Tyskland og Østerrike, og interessante objekter fra Russland med en flott bartekopek i spissen, mynten som viste at du hadde betalt skatten din hvis du ønsket å beholde barten. Hvis du ville se ut som en moderne europeer under Peter den Store, fjernet du selvfølgelig skjegg og bart og slapp denne skatten! Forhåpentlig har dette gitt deg noen impulser som gjør at du gleder deg til de to auksjonsdagene våre. Velkommen skal du være! Gunnar Thesen Olaf H. Furre Sten Runar Eek Arne Riise 2 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

5 Innhold Innledning...side 2 Auksjonsbetingelser / Terms of the auction...side 4 Sedler/Banknotes...side 7 Medaljer...side 45 Norge før side 61 Norge etter side 99 Antikke mynter...side 113 Utenlandske mynter...side 127 Litteraturliste...side 169 Oppnådde priser auksjon nr. 3...side 170 KVALITETSBETEGNELSER 0 - Usirkulert mynt 01 - Meget pent eksemplar 1+ - Pent eksemplar 1 - Fullgodt eksemplar 1- - Ikke fullgodt eksemplar 2 - Dårlig eksemplar VK - Varierende kvalitet GRADES OF PRESERVATION 0 - Uncirculated (Unc) 01 - Extremely Fine (EF) 1+ - Very Fine (VF) 1 - Fine (F) 1- - Very Good (VG) 2 - Good (G) VK - Various Grades 1+/01 Betyr at mynten er mellom 1+ og 01 / Means that the coin is between VF and EF 1+)(01 Betyr at mynten er 1+ på forsiden og 01 på baksiden / Means that the coin is VF on the obverse and 01 on the reverse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 3

6 AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen. 2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr.telefon er begrenset på samme måte. 3. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet. 4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år. 5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av auksjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning. 6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget. 7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer. 8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget. 9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse. 10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte. Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud. Eksempel: Utrop kr. 900,- og tre skriftlige bud, kr ,-, kr ,- og kr ,-. Budgivningen vil da starte på kr ,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over. 11. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 18 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter f.eks. medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med * ved objektnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr. 50,- i eksepedisjonsgebyr. All forsendelse skjer for mottagers regning og risiko. 12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med innkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. 13. Risikoen til kjøpet går over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendommsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet. 14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen. 15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglement. 16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet. 4 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

7 TERMS OF THE AUCTION 1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor. 2. The auctioned items are sold in the condition as described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items before the auction. Consequently complaints about the the items will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids. 3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated. 4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old. 5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction. 6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer. 7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer. 8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted. 9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment. 10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the first received written bid takes priority. A prebid is reduced to the first step above the second highest bid. For example: Starting price 900,- and three prebids, kr ,-, kr ,- and kr ,-. The bidding will start at kr ,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against. 11. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 18% is added to the hammer price of each item. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25% VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the purchased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk. 12. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 14 days after the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days after the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. The auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. This sale may take place without further notice to the original buyer who will be hold responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales price. 13. The risk of the items passes over to the buyer on acceptance of the bid. However property rights to not pass over before paid in full. 14. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 14 days after the item has been delivered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days after the auction. This also applies regarding the authenticity of the items. Complaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision. 15. Oslo is accepted for the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations. 16. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations. Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 5

8 Innledning Auksjon nr. 5 HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 29. og søndag 30. november 2014 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

9 Sedler / banknotes Sedler Bank notes Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 7

10 Sedler / banknotes SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY 1 25 rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.422b. Med samme talong/with same counterfoil NPS.1 RS.3 1+/ DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY 1713 SEDLER SERIE III 2 1 mark No Tapet og skitten/taped and dirty NPS.19 RS.22 DOP RIGSDALER COURANT 2. UTGAVE 3 5 rigsdaler courant No RR. (Fischer). Lite hull/minor hole NPS.33a RS.33a DOP Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

11 Sedler / banknotes 4 5 rigsdaler courant No RR. (Fischer). Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse NPS.33a RS.33a DOP.29 1/ rigsdaler courant No RR. (Fischer). Rift, flekker, noe blekkskrift på revers/ tear, spots, some inkwriting on reverse NPS.33a RS.33a DOP.29 1/ Disse forfalskningene er utført av den polskfødte kjøpmannen Nicolaus Fischer. Fischer ble i 1801 dømt til deportering til den danske kolonien Trankebar i India. Om han kom frem vites ikke. 6 5 rigsdaler courant No RR. Rifter, skitten og flekker/ tears, dirty and spots. NPS.33a RS.33a DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 9

12 Sedler / banknotes 7 1 rigsdaler courant No NPS.29c RS.32c DOP rigsdaler courant No Hull og rifter/holes and tears NPS.29c RS.32c DOP UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter, tapet/minor tears, taped. R. NPS.38 RS.34 DOP A 10 rigsdaler courant No Små rifter/minor tears NPS.36 RS.36 DOP.32 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

13 Sedler / banknotes rigsdaler courant No Liten rift/noe blekkskrift på revers/ minor tear, some inkwriting on reverse NPS.36 RS.36 DOP rigsdaler courant No Rifter/tears NPS.35a RS.37a DOP rigsdaler courant No Små rifter og flekker/ minor tears and spots NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No.?. Små rifter/minor tears NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No Kuttet i venstre kant, rifter og tapet/ cut in left edge, tears and taped NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No Små rifter, skitten/minor tears, dirty NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No.?. Rifter/tears NPS.34a RS.38a DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 11

14 Sedler / banknotes 17 1 rigsdaler courant No (?). Rifter og blekkflekker/tears and ink spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Flekk/spot NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Skitten og rifter/dirty and tears NPS.34a RS.38a DOP.30 1/ rigsdaler courant No Tapet, rifter, flekker/taped, tears, spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Misfarget, blyantskrift på revers/ discoloured, pencil writing on reverse NPS.34a RS.38a DOP.30 1+/ rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Små flekker/minor spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Noe blekkskrift på revers/ some inkwriting on reverse NPS.34a RS.38a DOP.30 1+/ rigsdaler courant No Små hull/minor holes NPS.34a RS.38a DOP.30 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

15 Sedler / banknotes 28 1 rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP SKILLEMYNTSEDLER skilling No NPS.41 RS.41 DOP skilling No a. Midtrift/center tear NPS.40b RS.39 DOP skilling No Rift/tear NPS.39a RS.40 DOP skilling No a NPS.39b RS.40 DOP SKATTKAMMERBEVIS rigsdaler courant No.JR Rifter og skitten/tears and dirty NPS.48c RS.47 DOP rigsdaler courant No.?. Flekk og liten rift/spot and minor tear NPS.48 RS.47 DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 13

16 Sedler / banknotes rigsdaler courant No.?. Skitten, små hull/dirty, minor holes NPS.48 RS.47 DOP rigsdaler courant No.JK Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit Som NPS.48c RS.47 DOP NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT rigsdaler courant No R. Flekker, noe blekkskrift/spots, some inkwriting NPS.53a RIGSBANKDALER 38 1 rigsbankdaler 6.jan. 1814, No a. Rifter/tears NPS.55c rigsbankdaler 7.jan No b. Prakteksemplar/choice NPS.55d Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

17 Sedler / banknotes 40 1 rigsbankdaler 7.jan No A NPS.55e RIGSBANKDALER SKILLEMYNTSEDLER rigsbankskilling/1/2 rigsbankdaler No Rifter, hull og skitten/tears, holes and dirty NPS rigsbankskilling/1/2 rigsbankdaler No Rift/tear NPS rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No Kopi/copy Som NPS Denne kopien var vedlagt Ernst Sars Udsigt over den norske historie ( ) 46 8 rigsbankskilling No Liten del av øverste venstre hjørne mangler, flekk/minor part of upper left corner missing, spot NPS rigsbankskilling No Skitten, lite hull/dirty, minor hole NPS Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 15

18 Sedler / banknotes rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No NPS PRIVATSEDLER 50 1/2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund af Christiania Borgere Falck Muus /2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund af Christiania Borgere. Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse Falck Muus /2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund av Christiania Borgere. Fotostatkopi/photo copy Denne fotostatkopien ble trykket til Oslo Numismatiske Forenings 5 års jubileum i 1977 SPECIEDALER 53 Speciedaler No (1.utgave). RR. Rifter/tears NPS Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

19 Sedler / banknotes Speciedaler No (6.utgave) NPS Speciedaler No (6.utgave). R. NPS.89 1/ Speciedaler No (6.utgave). Små flekker/minor spots NPS.89 1/ skilling No RRR. Lakkrester og noe blekkskrift på revers/ spots of lacquer and some inkwriting on reverse NPS.81a FORFALSKNINGER 58 1/2 speciedaler No Flekk og små rifter/spot and minor tears Som NPS.82b Denne seddelen minner sterkt om forfalskninger utført av den kjente seddelforfalskneren Jens Fenstad. Men siden Fenstad var henrettet i 1825 kan han ikke ha utført denne. Derimot satt Fenstad sammen med Gjest Baardsen i Rådstuearresten i 1818 og skal der ha lært Baardsen opp i seddelforfalskninger. Således er det ikke umulig at mestertyven står bak denne forfalskningen. Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/ nr.810 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 17

20 Sedler / banknotes skilling No Rifter og tapet/tears and taped Som NPS.80a skilling No Som NPS.80a Disse sedlene er sannsynligvis utført av den kjente seddelforfalskneren Jens Fenstad. Fenstad mottok sin fjerde dødsdom i 1825 etter å ha blitt benådet tre ganger. Han ble henrettet 9. november samme år. KRONESEDLER 1.UTGAVE kroner Moe kroner Wenser (?). UNIK/UNIQUE kroner Bøgh. Rift på venstre side/tear on left edge 0/ kroner Blom Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

21 Sedler / banknotes 2.UTGAVE kroner A kroner A Rifter/tears kroner A Rifter/tears Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 19

22 Sedler / banknotes kroner A kroner A / kroner A / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.23 5/ nr.6 20 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

23 Sedler / banknotes kroner A R. Rifter/tears Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner A / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.27 4/ nr kroner B / kroner B kroner B kroner B / kroner B kroner B kroner C / kroner C Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.29 5/ nr.15 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 21

24 Sedler / banknotes kroner A R Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.20 12/ nr kroner A kroner A R. Skitten og små rifter/dirty and minor tears 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner B Liten rift/minor tear Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner B kroner B / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.27 4/ nr Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

25 Sedler / banknotes kroner B Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse kroner C / kroner C Små rifter/minor tears 1/ kroner C kroner C Rift/tear 1/ kroner D Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr kroner A kroner B kroner B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner B / kroner C (Antikva seddelnummer). Falmet/faded Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.67 26/ nr kroner C (Antikva seddelnummer). R Ex. A/S Myntboden salgsliste nr.38 desember 1985 nr kroner D Ex. A/S Myntboden salgsliste nr.40 desember 1986 nr kroner D kroner E Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.67 26/ nr kroner F / kroner F Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 23

26 Sedler / banknotes kroner G / kroner G / Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner G kroner H kroner H / kroner H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner J kroner K kroner L kroner M kroner M R Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/ nr kroner N / kroner P kroner P Noe blekkskrift på advers/some inkwriting on obverse kroner P kroner R kroner R kroner T kroner T / kroner U kroner U kroner W RR Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

27 Sedler / banknotes kroner W kroner X Liten hjørnedel mangler/minor corner part missing Lot 5 stk. 10 kroner 1938Y, 1939Y, 1940Æ, 1942B og 1943E VK kroner Y kroner Y Lot 5 stk. 10 kroner 1939Y (3) og 1939Z (2) VK kroner Æ / Lot 3 stk. 10 kroner 1940 Ø, 1941 A og 1942 B VK Lot 4 stk. 10 kroner 1942 B, 1942 C, 1943 C og 1943 D VK kroner D kroner D kroner D / kroner A Skitten/dirty Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner B / kroner B Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner E (Cederholm) kroner E (Cederholm) 0/ kroner F / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr.76 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 25

28 Sedler / banknotes kroner G kroner G kroner G Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner H Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner J / kroner J kroner K / Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner M Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner M kroner M kroner N / kroner P / kroner P kroner R kroner T kroner T kroner V kroner W / Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/ nr Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

29 Sedler / banknotes 2.UTGAVE SPECIMEN kroner A / kroner A / kroner D / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 27

30 Sedler / banknotes 3.UTGAVE kroner A kroner A Liten rift/minor tear 1/ kroner A kroner B To små flekker/two minor spots kroner C Liten rift/minor tear Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

31 Sedler / banknotes kroner A kroner B / kroner B Små rifter/minot tears 1/ kroner C kroner D kroner I Lot 5 stk. 10 kroner 1948J, 1949J, 1949L, 1950L og 1950P VK Lot 5 stk. 10 kroner 1951U, 1952U, 1952V, 1952X og 1953Y VK kroner A kroner B Brettrift/fold tear 1/ kroner D / kroner E / kroner F / kroner G kroner H kroner J kroner K / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 29

32 Sedler / banknotes 4.UTGAVE kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A Liten flekk/minor spot kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

33 Sedler / banknotes kroner B kroner B / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner D / kroner F Liten flekk/minor spot kroner G / kroner G / kroner G / kroner H Liten rift/minor tear kroner A kroner A / kroner B (Brofoss/Thorp). Rifter/tears kroner D / kroner D kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr.30 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 31

34 Sedler / banknotes kroner E / kroner B kroner D (Jahn/Thorp) 0/ kroner D (Brofoss/Thorp) 1+/ kroner E / Lot 5 stk. 10 kroner 1955E, 1955G, 1956H, 1956I og 1957K VK kroner I kroner N / Lot 10 stk. 10 kroner 1959N, 1960S, 1960T, 1961T, 1961X, 1961U, 1961V, 1962Y, 1962Æ og 1963Æ VK kroner P / kroner R kroner W Lot 12 stk. 10 kroner 1966I, 1967J, 1967K, 1967L, 1968M, 1968N, 1968P, 1968R, 1969S, 1969T, 1969U og 1969V VK Lot 14 stk. 10 kroner Å , Å , L i tillegg 5 kroner 1956D. 10 kronene vesentlig i 0/01, 5 kronen 1956 er i kvalitet 1 med hull VK kroner B kroner C Lot 3 stk. 5 kroner 1956C, 1957D og 1957E VK kroner D kroner E kroner K Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

35 Sedler / banknotes 5.UTGAVE kroner A / kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner D kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 0/ Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr Lot 5 stk. 100 kroner 1963A, 1963B, 1964B, 1965D og 1965E VK kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 0/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Lot 5 stk. 100 kroner 1968J, 1968W, 1969K, 1969L og 1970M VK 600 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 33

36 Sedler / banknotes kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr Lot 2 stk. 100 kroner 1971X og 1972X. Erstatningssedler/replacement notes 1 og kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1+/ Ex. Peders S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner X Erstatningsseddel/replacement note Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Lot 5 stk. 100 kroner 1977E, F, H, J og K VK Lot 5 stk. 50 kroner 1966A, 1967B, 1969C, 1971C og 1971D VK Lot 5 stk. 50 kroner 1977I, 1979I, 1979J, 1982M og 1982N VK kroner QA Erstatningsseddel/replacement UTGAVE kroner kroner Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

37 Sedler / banknotes kroner SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner krone Lot 4 stk. 1 krone 1917A, 1917B, 1917D og 1917E VK krone C / krone F / Denne seddelen er avbildet i Norges Pengesedler på side 24 TYPE Lot 6 stk. 2 kroner 1940A, 1941A, 1941B, 1942B, 1943C og 1944C VK kroner E Lot 2 stk. 2 kroner 1947E og 1 krone 1948M kroner G / kroner G krone A krone B / krone C Lot 6 stk. 1 krone 1943F, 1944F, 1944H, 1945I, 1946I og 1947I VK krone J krone J Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 35

38 Sedler / banknotes NØDSEDLER 274 Brandtzæg Canning, Abelvær, 5 kroner 15.april Nr.179b. RRR. RN Avbildet i Norske Pengesedler side Brandtzæg Canning, Abelvær, 10 kroner 24.april Nr.1111a. RRR. RN.5 1+/ Avbildet i Norske Pengesedler side Bøndernes Bank, Stavanger, 25 øre 1.august RR. RN. - NP Kjøpt av Erik Schibbye i Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

39 Sedler / banknotes Kongsberg Kommune, 10 kroner Nr.937. Et hjørne tapet/one corner taped RN.11 0/ Kyrkjebø Kommune, Høyanger, 10 kroner 10.april Nr.51. RRR. Tapet/taped RN.16 1/ Kyrkjebø Kommune, Høyanger, 10 kroner 25.april Nr.814. R. RN Luossavarra Kirunavaara Aktiebolag, 5 kroner 11.mai No.3632B. Hullmakulert/hole cancelled. RR. RN General Steffens, 10 kroner, Voss 14.april Litr.B No.217. Stifthull/pin holes RN ANVISNINGER 282 A/S Forretningsbanken, Namsos, 10 kroner 18.april Nr RRR. RN. - NP.17 1/ Ex. Riibe Myntauksjoner nr.10 26/ nr.87. Fra en av to kjente komplette serier på 3 sedler. Denne er fra settet som var i Forretningsbankens egen samling. 283 Polaris Fabrikker a/s, Sandnes, 25 kroner. Blankett. Nr Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 37

40 Sedler / banknotes LONDONSEDLER kroner X kroner X kroner X kroner A krone A / LONDONSEDLER SPECIMEN kroner / STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI A/S kroner Serie Rr Nr (1978) 0/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

41 Sedler / banknotes kroner Serie SS Nr / kroner Serie SS Nr / kroner Serie Nr / Lot 3 stk. 10 kroner Lot 3 stk. 10 kroner Lot 2 stk. 10 kroner 1976 og 5 kroner kroner 1947/48. Serie Aa Nr.596. Rød revers. RR kroner 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR. 1/ krone 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR krone 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR. Små rifter/minor tears Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 39

42 Sedler / banknotes øre 1918/19. Serie C Nr. -. Blankett 0/ øre 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. R. Små rifter/minor tears øre 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. R. Flekker og små rifter/spots and minor tears øre 1947/48. Serie Aa Nr Skitten/dirty øre 1949/50. Serie Cc Nr Rifter/tears KINGS BAY KULL KOMP. A/S øre 1959/60. Serie K Nr RR øre 1952/53. Serie F Nr.427. Tapemerke/spot after tape BJØRNØEN A/S kroner (1923/24). Serie A Nr. - Blankett Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

43 Sedler / banknotes RABATTMERKER 309 Beiarn Provianteringsråd, 5 kroner Nordre Odalens Provianteringsraad, 5 kroner Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse REKLAMESEDLER 311 Askos Produkter reklameseddel. På andre siden; Tyskland 100 millioner mark Fabritius, Egen Mynt, lot 2 stk. 1 krone og 25 øre UTENLANDSKE SEDLER/FOREIGN BANKNOTES CHINA 313 The Sino-Scandinavian Bank, 5 yuan Nr DANMARK/DENMARK rigsbankdaler No Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit. Blekkskrift, rifter, hull/inkwriting, tears, holes DOP.60 Sieg rigsbankdaler No Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit. Blekkskrift, flekker/inkwriting, spots DOP.59 Sieg rigsbankdaler No Samtidig forfalskninh/contemporary counterfeit. Skitten og rifter/dirty and tears DOP.58 Sieg Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 41

44 Sedler / banknotes ISLAND/ICELAND RIGSDALER COURANT 2. UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter og flekker/ minor tears and spots NPS.29d RS.32d rigsdaler courant No Rifter/tears. R. NPS.29d RS.32d RIGSDALER COURANT 3. UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter, tapet/minor tears, taped NPS.34b RS.38b Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

45 Sedler / banknotes U.S.A. 320 First National Bank of Norway, Norway, Michigan, 5 dollars Nr.C000792A First National Bank of Norway, Norway, Michigan, 5 dollars Nr.D000792A Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 43

46 Sedler / banknotes Auksjon nr. 5 HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 29. og søndag 30. november 2014 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

47 Medaljer Medals Poletter Tokens Litteratur Books Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 45

48 Medaljer, merker, poletter, litteratur MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY * Frederik IV, Karl XII`s død Peter Berg. Sølv. 50 mm. Oppgravert rundt teksten på revers/ tooled around the lettering on the reverse Galster * Oscar II, Landbruksutstillingen Loos. Sølv. 41 mm Kvist MEDALJER UTFØRT AV/MEDALS MADE BY IVAR THRONDSEN 324* Fridtjof Nansen. Grønland første gang gjennomvandret Bronse med hempe. 23,5 mm S.& H * Trekongemøtet i Christiania Sølv. 40 mm S.& H * Kongsberg Jubilæumsutstilling Sølv. 41 mm. I original eske/in original box S.& H Tildelt Fløiningschef A.M. Berge 327* Nationaltheatrets 25 års jubileum Sølv. 31 mm S.& H Tildelt Tore Svennberg MODERNE MEDALJER/MODERN MEDALS * Kristiania Gassverk, Jubileumsutstillingen Bruk Gas. Bly. 27 mm med hempe NP var * Norges Bank 150 år Hansen. Sølv. 39 mm TZT.174a * Bergen 900 år Sølv. 41 mm TZT.213b * Olav den helliges penning Sølv. 25 mm TZT.235a Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

49 Medaljer, merker, poletter, litteratur Bernhard F. Brekkes 17-mai-medaljer Bernhard F. Brekke var, som svært mange myntsamlere vet, en av Norges betydeligste numismatikere. Han begynte som myntsamler da han var 47 år gammel, og fortsatte med det helt opp til han nærmet seg 100-års dagen. Myntinteressen hans var vidtfavnende: Norske mynter, danske gullmynter og russiske objekter var blant interesseområdene, og på sine eldre dager konsentrerte han seg om medaljer. Hans samling av norske og danske medaljer fra og 1700-tallet ble solgt i 1999, deretter konsentrerte han seg om norske medaljer preget etter På vår auksjon har vi denne gang gleden av å selge Brekkes store samling av 17.mai-medaljer. Det skjer 10.mai, en uke før den store grunnlovsfeiringen i landet vårt. Brekkes 17.mai-medaljesamling er en av de betydeligste som noen gang er bygget opp, bl.a. er hans Togmerker fra rundt år 1900 meget vanskelige å få tak i. Inkludert i samlingen er også 17.mai-medaljen preget for norske innvandrere i Durban i Sør-Afrika i Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 47

50 Medaljer, merker, poletter, litteratur 17.MAI MEDALJER FRA BERNHARD F. BREKKE`s SAMLING * Wergeland. Forgylt bronse JA * Wergeland. Forgylt bronse JA * Wergeland. Forsølvet bronse JA * Wergeland. Tinn JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Riksvåpen. Bronse JA * Riksvåpen. Bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Eikekrans. Bronse JA.9 1+/ * kantet. Sølv JA * kantet. Forsølvet messing JA.11 1+/ * St.Halvard. Bronse JA.12 1+/ * Stjerneformet. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

51 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Stemmeretstoget. Forsølvet kobberblikk JA * Norges Grunnlov 75 år. Aluminium JA * Eidsvollsbygningen/Stortingsbygningen. Forsølvet bronse JA.16 0/ * Vinget kvinneskikkelse. Forgylt bronse JA * Oppslått bok. Bronse JA * (1892). Riksvåpen. Bronse JA * Riksvåpen. Forgylt bronse JA * Riksvåpen. Forsølvet bronse JA.20 0/ * Kvinne med grunnloven. Forsølvet bronse JA * Kvinne med grunnloven. Bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Kvinne med grunnloven. Forgylt bronse JA.22 0/ * Eidsvollsbygningen. Forgylt bronse JA * Rop leve Norge. Forgylt bronse. Med originalt bånd JA.24 0/ * Rop leve Norge. Bronse. Med originalt bånd JA * Stående løve. Aluminium JA * Løve ved bauta. Aluminium JA.26 1+/ * Ret for alle. Aluminium JA.27 1+/ Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 49

52 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Arbeidertoget. Forgylt blikk. RR. JA * Stemmerett for kvinder og mænd. Forsølvet tambak. RR. JA * Stemmerett for kvinder og mænd. Forsølvet bronse med nål. RR. JA * Marcus Thrane. Aluminium. Lite filespor i kanten/minor trace of filing on the edge JA * Bondegutt i nasjonaldrakt. Aluminium. Med nasjonalfarget bånd JA * (1900). Bjørnstjerne Bjørnson. Forgylt bronse JA.35.II * (1901). Tordenskjold. Forgylt bronse JA.36.II * (1901). Tordenskjold. Aluminium JA.36.II * Tordenskjold. Bly JA * Ole Bull. Bronse JA.38 1+/ * Barnetog og Wergeland. Forgylt bronse JA.39 0/ * Otto Sverdrup. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

53 Medaljer, merker, poletter, litteratur 376* Otto Sverdrup. Aluminium. Med nasjonalfarget bånd. Små flekker/minor spots JA.40 0/ * Henrik Ibsen. Aluminium. Små riper/minor scratches JA.41 0/ * Brystbilde av kvinne. Forgylt bronse JA.42.I 0/ * Guden Heimdal. Forgylt bronse JA * Riksvåpen. Forgylt bronse JA.45 0/ * Riksvåpen. Aluminium JA * Kvinne i nasjonaldrakt. Aluminium JA.46 0/ * Bauta med soldater. Forgylt bronse JA.47 0/ * (1909). Kronprinsen, profil. Bronse JA * Kongevåpenet. Forgylt bronse JA.49 0/ * Kongevåpenet. Aluminium JA.49 0/ * Kongen og Dronningen. Forgylt bronse JA.50 0/ * Haraldstøtten. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Bjørnson/Nordraak. Forgylt bronse JA.52 0/ * Nordraak/Wergeland. Forgylt bronse JA.53 0/ * Kronprinsen en face. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Kvinne med norsk flagg. Bronse JA * Roald Amundsen. Bronse JA * Roald Amundsen. Aluminium JA Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 51

54 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Michelsen/Stang. Forgylt bronse JA * Kronprins Olav til hest. Forgylt bronse JA.58 0/ * Diskoskaster. Aluminium JA.59 1+/ * Christian Magnus Falsen. Forgylt bronse med flagg JA.60.I * Christian Magnus Falsen. Forgylt bronse med agraff JA.60.II * Christian Fredrik og Haakon VII. Bronse JA * Christian Fredrik og Haakon VII. Durban. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA.61A * Christian Fredrik og Haakon VII. Grimstad. Bronse Med nasjonalfarget bånd. JA.61B * Kronprinsen (barnebilde). Aluminium JA * Stortingsbygningen. Forgylt bronse JA.65 1+/ * Eidsvollsbygningen. Forgylt bronse JA * Christian Michelsen. Bronse JA.67 0/ * Tordenskjold. Forgylt bly JA * Tordenskjold. Bly JA * Riksvåpen. Bronse JA.70 0/ * Kvinne og gutt. Aluminium JA.71 0/ * Fedrelandet. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V Auksjon nr. 6 Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Christian IV Frederik III Christian V 198 200 236 237 240 242 243 348 378 422 500 502 avholder Auksjon nr.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY 149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 150 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.404b. Med talong no.418b

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000

48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 Sedler Banknotes 15 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY Speciedaler - 5. utgave, type 1 48 48 Speciedaler 1857. No.2100816. RR. Noe tapet og lite midthull/some taping and minor center hole NPS.88a 1-9 000 6.

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Medaljer og poletter Medals and TOkens

Medaljer og poletter Medals and TOkens Medaljer og poletter Medals and TOkens 7 Medaljer/Medals NORGE/NORWAY Eldre norske medaljer/older norwegian medals 1 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Lite hakk og

Detaljer

avholder Auksjon nr. 9

avholder Auksjon nr. 9 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 7. og søndag 8. mai 2016 Visning / on view Tirsdag 3. mai til torsdag 5. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 6. mai kl. 10:00-20:00

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo 548 549 550 551 552 553 554 605 607 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Auksjon nr. 2. Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 2. Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo Auksjon nr. 2 Lørdag 4. og søndag 5. mai 2013 Hotel Continental, Oslo 366 370 372 396 398 423 429 475 518 542 549 559 avholder Auksjon nr. 2 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000

1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000 Medaljer / Medals NORGE/NORWAY 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Små kantskader/minor edge nicks. Galster 346 (A) 1+ 10 000 2* Christian VII, Arveprinsens belønningsmedalje

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins Danske MYNTER / Danish COINS Danske mynter Danish coins 552-559 Danske MYNTER / Danish COINS DANSKE MYNTER/DANISH COINS HARALD BLÅTANN CA.940-985 552 Halvbrakteat, Jelling (?) ca.985 (0,22 g) hbg.2 01

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

avholder Auksjon nr. 13

avholder Auksjon nr. 13 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 25. og Søndag 26. november 2017 Visning / on view Tirsdag 21. november til torsdag 23. november kl. 10:00-16:00 samt fredag

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. oktober 2003, kl. 19.00 Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Ja, så kan vi puste lettet ut. 25 års jubileet er overstått med alt det har innebåret.

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Så er vi endelig snart i gang med et nytt halvår i myntforeninga.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Auksjon nr. 12. Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 12. Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 Hotel Continental, Oslo 209 210 212 242 243 244 245 246 247 248 249 451 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 13. og Søndag

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. januar 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Godt nytt år og velkommen til vårhalvåret

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

-298- Med. Kong Frederik III/Dr. Sophie Amalie. kv. 1+/01 Erich Parise: Kong Frederik III og dronning Sophie Amalie. Sølv 23,42 gram.

-298- Med. Kong Frederik III/Dr. Sophie Amalie. kv. 1+/01 Erich Parise: Kong Frederik III og dronning Sophie Amalie. Sølv 23,42 gram. AUCTION Hovedauksjon lørdag 4/11 Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. 488 objekter hvorav mange toppobjekter fra norsk middelalder og opp til helt moderne

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON KONTRADIKSJON Fullt innsyn i etterforskningsmaterialet Adgang til å supplere dette Anledning til å imøtegå påtalemyndighetens juridiske og faktiske vurderinger av materialet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Introduksjonskurs i seddelsamling. Stavanger og Rogaland Myntklubb

Introduksjonskurs i seddelsamling. Stavanger og Rogaland Myntklubb Introduksjonskurs i seddelsamling Stavanger og Rogaland Myntklubb Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til kurs 2. Ulike måter å bygge opp en seddelsamling på 3. De første norske sedlene Møhlensedlene fra

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer