Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. Frederik IV kongens reise i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge"

Transkript

1 Auksjon nr. 4 Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo Frederik IV kongens reise i Norge

2 (3 dobbel) (dobbel) 1489 (3 dobbel) 1490 (dobbel) 1492 (dobbel) 1493 (dobbel)

3 avholder Auksjon nr. 4 i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten , 0117 Oslo Lørdag 10.- og søndag 11. mai 2014 Visning / on view Mandag 5. mai til torsdag 8. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 9. mai kl. 10:00-20:00 Oslo Myntgalleri as, Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo Program for auksjonen Lørdag 10. mai kl. 09: kl. 13: Søndag 11. mai kl. 11: kl. 13: Forsiden: Frederik IV s reise til Norge i 1704.

4 Innledning Kjære samlere Det er sannsynligvis første gang en norsk myntauksjon kan skilte med hele tre forbrytere på auksjonslisten, forbrytere med dødsdommer, arm-amputasjoner og landsforvisninger på rullebladet. Men på den 4. auksjonen i Oslo Myntgalleris regi finner du dem: Jens Fenstad, Gjest Baardsen og Nikolaus Fischer. Samtlige er kjent som seddelforfalskere, og objekter fra alle tre er å finne på auksjonen denne gang, som avholdes på Continental Hotel i Oslo 10. og 11. mai. Beryktede menn Jens Fenstad er kanskje den mest beryktede av dem, med hele fire dødsdommer, hvorav tre benådninger. I 1825 var det imidlertid slutt på moroa, skarp retteren var neste. På auksjonen finner du to av hans forfalskede 24-skillingsedler. Gjest Baardsen, mestertyven hele Norge har hørt om, hadde gått som læregutt hos Fenstad. To år etter at Fenstad ble henrettet kom en ½ specie-seddel på markedet som Baardsen hadde forfalsket. Den finner du også på vår auksjon. Og så har vi Nikolaus Fischer, som har laget de sannsynligvis beste forfalskningene av de tre, sedler som du nok skal være ekspert for å avsløre. Nikolaus forfalsket sedler på slutten av 1780-tallet, og ble i sin tid dømt til å miste sin høyre arm. Det syntes imidlertid kongen var for drøyt, og han ble i stedet benådet og forvist til den dansk-norske kolonien Trankebar. Etter det er alle spor borte etter mannen, men på auksjonen vår finner du hele 3 eksemplarer av 5-riksdalere som Fischer forfalsket i sin tid. Proveniens fra 1807 Historie er, som alle vi samlere vet, uhyre fascinerende, og man trenger ikke kun kriminelle for å bli fascinert. Like spennende kan det være å følge proveniensen til en historisk mynt opp gjennom århundrene. Det kan vi gjøre med auksjonens sjeldneste objekt, en ½ specie fra 1671 i 01-kvalitet. Første gang dette eksemplaret av denne mynten dukker opp på auksjon, er i 1807! Det var året da Peter von Hemmerts kjempesamling ble auksjonert bort i København. Etter det vi vet kjempet samlere om myntene hans for over 200 år siden; representanter for museer, og private samlere. Lensgreve Preben Bille Brahe var tilstede og sikret seg ½-specien, som ble liggende i hans samling til etterkommerne la den ut for salg i Vi kan følge myntens videre gang helt frem til du nå kan sikre deg den på Continental denne helgen. En over 200-års historie kan bli din. Utropet er satt til NOK Kinesisk gullbarre Og når det gjelder spennende historie, har vi også lyst til å trekke frem et av auksjonens mange interessante utenlandske objekter, en kinesisk gullbarre fra Qing-dynastiet. Gullbarren stammer fra det berømte vraket av Geldermalsen. Båten, som var på 155 tonn, ble bygget i Da den sank ti år senere, ved Lingga-arkipelet ved Indonesia, var den fullastet med keramikk, gull og te. Fra vraket klarte man å berge ca keramikkgjenstander og 147 gullbarrer. En av dem, 366 gram gull, kan du sikre deg på denne auksjonen. Rett fra pregeverktøyet Visste du forøvrig at samlerne på slutten av 1800-tallet kunne ta direkte kontakt med Myntverket på Kongsberg for å sikre seg en usirkulert mynt som ble direkte plassert i samlingen, nær urørt av menneskehender? Det var sannsynligvis det som skjedde med den norske 2-kronen fra 1885 som også er et av objektene på auksjonen. Det er et absolutt perfekt 0-kvalitets eksemplar det er snakk om - rett fra pregeverkstedet til fløyelsoppbevaring hos en ivrig 1800-talls samler. Mange spennende områder Vi kunne fortsette vår historiske gjennomgang av mange av denne auksjonens objekter på samme måte, men plassen tilsier at vi må sette historie-punktum her. La oss bare kort oppsummere videre: Vi har en fin, interessant avdeling middelaldermynter, et godt utvalg specier fra alle myntpregende konger, og et godt utvalg småskillinger, med 1-skillingen fra 1670, preget av Frederik III, som toppobjekt. Et eksemplar av denne pregningen var sist til salg tidlig på 1990-tallet! Også seddelavdelingen er som vanlig interessant, og vi starter med en Møhlen-seddel hvor begge avrevne deler har samme nummer! Brekkes 17.mai-medaljer Når det gjelder medaljer er det viktig å trekke frem Bernhard Brekkes imponerende samling av 17.mai-medaljer. (Se egen ramme). Og på utlandet kan vi skilte med en stor avdeling antikke mynter, en meget spennende dansk avdeling, fullt opp av fine sølvmynter fra Tyskland og Østerrike, og interessante objekter fra Russland med en flott bartekopek i spissen, mynten som viste at du hadde betalt skatten din hvis du ønsket å beholde barten. Hvis du ville se ut som en moderne europeer under Peter den Store, fjernet du selvfølgelig skjegg og bart og slapp denne skatten! Forhåpentlig har dette gitt deg noen impulser som gjør at du gleder deg til de to auksjonsdagene våre. Velkommen skal du være! Gunnar Thesen Olaf H. Furre Sten Runar Eek Arne Riise 2 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

5 Innhold Innledning...side 2 Auksjonsbetingelser / Terms of the auction...side 4 Sedler/Banknotes...side 7 Medaljer...side 45 Norge før side 61 Norge etter side 99 Antikke mynter...side 113 Utenlandske mynter...side 127 Litteraturliste...side 169 Oppnådde priser auksjon nr. 3...side 170 KVALITETSBETEGNELSER 0 - Usirkulert mynt 01 - Meget pent eksemplar 1+ - Pent eksemplar 1 - Fullgodt eksemplar 1- - Ikke fullgodt eksemplar 2 - Dårlig eksemplar VK - Varierende kvalitet GRADES OF PRESERVATION 0 - Uncirculated (Unc) 01 - Extremely Fine (EF) 1+ - Very Fine (VF) 1 - Fine (F) 1- - Very Good (VG) 2 - Good (G) VK - Various Grades 1+/01 Betyr at mynten er mellom 1+ og 01 / Means that the coin is between VF and EF 1+)(01 Betyr at mynten er 1+ på forsiden og 01 på baksiden / Means that the coin is VF on the obverse and 01 on the reverse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 3

6 AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen. 2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr.telefon er begrenset på samme måte. 3. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet. 4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år. 5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av auksjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning. 6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget. 7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer. 8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget. 9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse. 10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte. Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud. Eksempel: Utrop kr. 900,- og tre skriftlige bud, kr ,-, kr ,- og kr ,-. Budgivningen vil da starte på kr ,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over. 11. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 18 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter f.eks. medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med * ved objektnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr. 50,- i eksepedisjonsgebyr. All forsendelse skjer for mottagers regning og risiko. 12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med innkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. 13. Risikoen til kjøpet går over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendommsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet. 14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen. 15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglement. 16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet. 4 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

7 TERMS OF THE AUCTION 1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor. 2. The auctioned items are sold in the condition as described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items before the auction. Consequently complaints about the the items will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids. 3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated. 4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old. 5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction. 6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer. 7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer. 8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted. 9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment. 10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the first received written bid takes priority. A prebid is reduced to the first step above the second highest bid. For example: Starting price 900,- and three prebids, kr ,-, kr ,- and kr ,-. The bidding will start at kr ,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against. 11. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 18% is added to the hammer price of each item. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25% VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the purchased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk. 12. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 14 days after the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days after the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. The auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. This sale may take place without further notice to the original buyer who will be hold responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales price. 13. The risk of the items passes over to the buyer on acceptance of the bid. However property rights to not pass over before paid in full. 14. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 14 days after the item has been delivered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days after the auction. This also applies regarding the authenticity of the items. Complaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision. 15. Oslo is accepted for the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations. 16. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations. Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 5

8 Innledning Auksjon nr. 5 HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 29. og søndag 30. november 2014 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

9 Sedler / banknotes Sedler Bank notes Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 7

10 Sedler / banknotes SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY 1 25 rigsdaler/kroner Jørgen thor Møhlen. No.422b. Med samme talong/with same counterfoil NPS.1 RS.3 1+/ DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY 1713 SEDLER SERIE III 2 1 mark No Tapet og skitten/taped and dirty NPS.19 RS.22 DOP RIGSDALER COURANT 2. UTGAVE 3 5 rigsdaler courant No RR. (Fischer). Lite hull/minor hole NPS.33a RS.33a DOP Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

11 Sedler / banknotes 4 5 rigsdaler courant No RR. (Fischer). Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse NPS.33a RS.33a DOP.29 1/ rigsdaler courant No RR. (Fischer). Rift, flekker, noe blekkskrift på revers/ tear, spots, some inkwriting on reverse NPS.33a RS.33a DOP.29 1/ Disse forfalskningene er utført av den polskfødte kjøpmannen Nicolaus Fischer. Fischer ble i 1801 dømt til deportering til den danske kolonien Trankebar i India. Om han kom frem vites ikke. 6 5 rigsdaler courant No RR. Rifter, skitten og flekker/ tears, dirty and spots. NPS.33a RS.33a DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 9

12 Sedler / banknotes 7 1 rigsdaler courant No NPS.29c RS.32c DOP rigsdaler courant No Hull og rifter/holes and tears NPS.29c RS.32c DOP UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter, tapet/minor tears, taped. R. NPS.38 RS.34 DOP A 10 rigsdaler courant No Små rifter/minor tears NPS.36 RS.36 DOP.32 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

13 Sedler / banknotes rigsdaler courant No Liten rift/noe blekkskrift på revers/ minor tear, some inkwriting on reverse NPS.36 RS.36 DOP rigsdaler courant No Rifter/tears NPS.35a RS.37a DOP rigsdaler courant No Små rifter og flekker/ minor tears and spots NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No.?. Små rifter/minor tears NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No Kuttet i venstre kant, rifter og tapet/ cut in left edge, tears and taped NPS.35a RS.37a DOP.31 1/ rigsdaler courant No Små rifter, skitten/minor tears, dirty NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No.?. Rifter/tears NPS.34a RS.38a DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 11

14 Sedler / banknotes 17 1 rigsdaler courant No (?). Rifter og blekkflekker/tears and ink spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Flekk/spot NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Skitten og rifter/dirty and tears NPS.34a RS.38a DOP.30 1/ rigsdaler courant No Tapet, rifter, flekker/taped, tears, spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Misfarget, blyantskrift på revers/ discoloured, pencil writing on reverse NPS.34a RS.38a DOP.30 1+/ rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Små flekker/minor spots NPS.34a RS.38a DOP rigsdaler courant No Noe blekkskrift på revers/ some inkwriting on reverse NPS.34a RS.38a DOP.30 1+/ rigsdaler courant No Små hull/minor holes NPS.34a RS.38a DOP.30 1/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

15 Sedler / banknotes 28 1 rigsdaler courant No NPS.34a RS.38a DOP SKILLEMYNTSEDLER skilling No NPS.41 RS.41 DOP skilling No a. Midtrift/center tear NPS.40b RS.39 DOP skilling No Rift/tear NPS.39a RS.40 DOP skilling No a NPS.39b RS.40 DOP SKATTKAMMERBEVIS rigsdaler courant No.JR Rifter og skitten/tears and dirty NPS.48c RS.47 DOP rigsdaler courant No.?. Flekk og liten rift/spot and minor tear NPS.48 RS.47 DOP Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 13

16 Sedler / banknotes rigsdaler courant No.?. Skitten, små hull/dirty, minor holes NPS.48 RS.47 DOP rigsdaler courant No.JK Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit Som NPS.48c RS.47 DOP NORGE/NORWAY RIGSDALER COURANT rigsdaler courant No R. Flekker, noe blekkskrift/spots, some inkwriting NPS.53a RIGSBANKDALER 38 1 rigsbankdaler 6.jan. 1814, No a. Rifter/tears NPS.55c rigsbankdaler 7.jan No b. Prakteksemplar/choice NPS.55d Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

17 Sedler / banknotes 40 1 rigsbankdaler 7.jan No A NPS.55e RIGSBANKDALER SKILLEMYNTSEDLER rigsbankskilling/1/2 rigsbankdaler No Rifter, hull og skitten/tears, holes and dirty NPS rigsbankskilling/1/2 rigsbankdaler No Rift/tear NPS rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No Kopi/copy Som NPS Denne kopien var vedlagt Ernst Sars Udsigt over den norske historie ( ) 46 8 rigsbankskilling No Liten del av øverste venstre hjørne mangler, flekk/minor part of upper left corner missing, spot NPS rigsbankskilling No Skitten, lite hull/dirty, minor hole NPS Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 15

18 Sedler / banknotes rigsbankskilling No NPS rigsbankskilling No NPS PRIVATSEDLER 50 1/2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund af Christiania Borgere Falck Muus /2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund af Christiania Borgere. Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse Falck Muus /2 speciedaler/5 rigsbankdaler No Samfund av Christiania Borgere. Fotostatkopi/photo copy Denne fotostatkopien ble trykket til Oslo Numismatiske Forenings 5 års jubileum i 1977 SPECIEDALER 53 Speciedaler No (1.utgave). RR. Rifter/tears NPS Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

19 Sedler / banknotes Speciedaler No (6.utgave) NPS Speciedaler No (6.utgave). R. NPS.89 1/ Speciedaler No (6.utgave). Små flekker/minor spots NPS.89 1/ skilling No RRR. Lakkrester og noe blekkskrift på revers/ spots of lacquer and some inkwriting on reverse NPS.81a FORFALSKNINGER 58 1/2 speciedaler No Flekk og små rifter/spot and minor tears Som NPS.82b Denne seddelen minner sterkt om forfalskninger utført av den kjente seddelforfalskneren Jens Fenstad. Men siden Fenstad var henrettet i 1825 kan han ikke ha utført denne. Derimot satt Fenstad sammen med Gjest Baardsen i Rådstuearresten i 1818 og skal der ha lært Baardsen opp i seddelforfalskninger. Således er det ikke umulig at mestertyven står bak denne forfalskningen. Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/ nr.810 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 17

20 Sedler / banknotes skilling No Rifter og tapet/tears and taped Som NPS.80a skilling No Som NPS.80a Disse sedlene er sannsynligvis utført av den kjente seddelforfalskneren Jens Fenstad. Fenstad mottok sin fjerde dødsdom i 1825 etter å ha blitt benådet tre ganger. Han ble henrettet 9. november samme år. KRONESEDLER 1.UTGAVE kroner Moe kroner Wenser (?). UNIK/UNIQUE kroner Bøgh. Rift på venstre side/tear on left edge 0/ kroner Blom Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

21 Sedler / banknotes 2.UTGAVE kroner A kroner A Rifter/tears kroner A Rifter/tears Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 19

22 Sedler / banknotes kroner A kroner A / kroner A / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.23 5/ nr.6 20 Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

23 Sedler / banknotes kroner A R. Rifter/tears Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner A / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.27 4/ nr kroner B / kroner B kroner B kroner B / kroner B kroner B kroner C / kroner C Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.29 5/ nr.15 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 21

24 Sedler / banknotes kroner A R Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.20 12/ nr kroner A kroner A R. Skitten og små rifter/dirty and minor tears 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner B Liten rift/minor tear Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner B kroner B / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.27 4/ nr Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

25 Sedler / banknotes kroner B Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse kroner C / kroner C Små rifter/minor tears 1/ kroner C kroner C Rift/tear 1/ kroner D Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr kroner A kroner B kroner B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner B / kroner C (Antikva seddelnummer). Falmet/faded Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.67 26/ nr kroner C (Antikva seddelnummer). R Ex. A/S Myntboden salgsliste nr.38 desember 1985 nr kroner D Ex. A/S Myntboden salgsliste nr.40 desember 1986 nr kroner D kroner E Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.67 26/ nr kroner F / kroner F Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 23

26 Sedler / banknotes kroner G / kroner G / Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner G kroner H kroner H / kroner H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr kroner J kroner K kroner L kroner M kroner M R Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/ nr kroner N / kroner P kroner P Noe blekkskrift på advers/some inkwriting on obverse kroner P kroner R kroner R kroner T kroner T / kroner U kroner U kroner W RR Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

27 Sedler / banknotes kroner W kroner X Liten hjørnedel mangler/minor corner part missing Lot 5 stk. 10 kroner 1938Y, 1939Y, 1940Æ, 1942B og 1943E VK kroner Y kroner Y Lot 5 stk. 10 kroner 1939Y (3) og 1939Z (2) VK kroner Æ / Lot 3 stk. 10 kroner 1940 Ø, 1941 A og 1942 B VK Lot 4 stk. 10 kroner 1942 B, 1942 C, 1943 C og 1943 D VK kroner D kroner D kroner D / kroner A Skitten/dirty Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner B / kroner B Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner E (Cederholm) kroner E (Cederholm) 0/ kroner F / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr.76 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 25

28 Sedler / banknotes kroner G kroner G kroner G Ex. Riibe Myntauksjoner nr.17 14/ nr kroner H Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr kroner J / kroner J kroner K / Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner M Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr kroner M kroner M kroner N / kroner P / kroner P kroner R kroner T kroner T kroner V kroner W / Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.59 17/ nr Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

29 Sedler / banknotes 2.UTGAVE SPECIMEN kroner A / kroner A / kroner D / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 27

30 Sedler / banknotes 3.UTGAVE kroner A kroner A Liten rift/minor tear 1/ kroner A kroner B To små flekker/two minor spots kroner C Liten rift/minor tear Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

31 Sedler / banknotes kroner A kroner B / kroner B Små rifter/minot tears 1/ kroner C kroner D kroner I Lot 5 stk. 10 kroner 1948J, 1949J, 1949L, 1950L og 1950P VK Lot 5 stk. 10 kroner 1951U, 1952U, 1952V, 1952X og 1953Y VK kroner A kroner B Brettrift/fold tear 1/ kroner D / kroner E / kroner F / kroner G kroner H kroner J kroner K / Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 29

32 Sedler / banknotes 4.UTGAVE kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A Liten flekk/minor spot kroner A kroner A kroner A kroner A kroner A Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

33 Sedler / banknotes kroner B kroner B / kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR kroner D / kroner F Liten flekk/minor spot kroner G / kroner G / kroner G / kroner H Liten rift/minor tear kroner A kroner A / kroner B (Brofoss/Thorp). Rifter/tears kroner D / kroner D kroner Z Erstatningsseddel/replacement note. RR Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr.30 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 31

34 Sedler / banknotes kroner E / kroner B kroner D (Jahn/Thorp) 0/ kroner D (Brofoss/Thorp) 1+/ kroner E / Lot 5 stk. 10 kroner 1955E, 1955G, 1956H, 1956I og 1957K VK kroner I kroner N / Lot 10 stk. 10 kroner 1959N, 1960S, 1960T, 1961T, 1961X, 1961U, 1961V, 1962Y, 1962Æ og 1963Æ VK kroner P / kroner R kroner W Lot 12 stk. 10 kroner 1966I, 1967J, 1967K, 1967L, 1968M, 1968N, 1968P, 1968R, 1969S, 1969T, 1969U og 1969V VK Lot 14 stk. 10 kroner Å , Å , L i tillegg 5 kroner 1956D. 10 kronene vesentlig i 0/01, 5 kronen 1956 er i kvalitet 1 med hull VK kroner B kroner C Lot 3 stk. 5 kroner 1956C, 1957D og 1957E VK kroner D kroner E kroner K Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

35 Sedler / banknotes 5.UTGAVE kroner A / kroner X Erstatningsseddel/replacement note kroner D kroner A kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 0/ Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr Lot 5 stk. 100 kroner 1963A, 1963B, 1964B, 1965D og 1965E VK kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 0/ kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Lot 5 stk. 100 kroner 1968J, 1968W, 1969K, 1969L og 1970M VK 600 Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 33

36 Sedler / banknotes kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr Lot 2 stk. 100 kroner 1971X og 1972X. Erstatningssedler/replacement notes 1 og kroner Z Erstatningsseddel/replacement note 1+/ Ex. Peders S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner X Erstatningsseddel/replacement note Ex. Peder S. Madsen og Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr kroner Z Erstatningsseddel/replacement note Lot 5 stk. 100 kroner 1977E, F, H, J og K VK Lot 5 stk. 50 kroner 1966A, 1967B, 1969C, 1971C og 1971D VK Lot 5 stk. 50 kroner 1977I, 1979I, 1979J, 1982M og 1982N VK kroner QA Erstatningsseddel/replacement UTGAVE kroner kroner Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

37 Sedler / banknotes kroner SKILLEMYNTSEDLER TYPE kroner krone Lot 4 stk. 1 krone 1917A, 1917B, 1917D og 1917E VK krone C / krone F / Denne seddelen er avbildet i Norges Pengesedler på side 24 TYPE Lot 6 stk. 2 kroner 1940A, 1941A, 1941B, 1942B, 1943C og 1944C VK kroner E Lot 2 stk. 2 kroner 1947E og 1 krone 1948M kroner G / kroner G krone A krone B / krone C Lot 6 stk. 1 krone 1943F, 1944F, 1944H, 1945I, 1946I og 1947I VK krone J krone J Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 35

38 Sedler / banknotes NØDSEDLER 274 Brandtzæg Canning, Abelvær, 5 kroner 15.april Nr.179b. RRR. RN Avbildet i Norske Pengesedler side Brandtzæg Canning, Abelvær, 10 kroner 24.april Nr.1111a. RRR. RN.5 1+/ Avbildet i Norske Pengesedler side Bøndernes Bank, Stavanger, 25 øre 1.august RR. RN. - NP Kjøpt av Erik Schibbye i Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

39 Sedler / banknotes Kongsberg Kommune, 10 kroner Nr.937. Et hjørne tapet/one corner taped RN.11 0/ Kyrkjebø Kommune, Høyanger, 10 kroner 10.april Nr.51. RRR. Tapet/taped RN.16 1/ Kyrkjebø Kommune, Høyanger, 10 kroner 25.april Nr.814. R. RN Luossavarra Kirunavaara Aktiebolag, 5 kroner 11.mai No.3632B. Hullmakulert/hole cancelled. RR. RN General Steffens, 10 kroner, Voss 14.april Litr.B No.217. Stifthull/pin holes RN ANVISNINGER 282 A/S Forretningsbanken, Namsos, 10 kroner 18.april Nr RRR. RN. - NP.17 1/ Ex. Riibe Myntauksjoner nr.10 26/ nr.87. Fra en av to kjente komplette serier på 3 sedler. Denne er fra settet som var i Forretningsbankens egen samling. 283 Polaris Fabrikker a/s, Sandnes, 25 kroner. Blankett. Nr Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 37

40 Sedler / banknotes LONDONSEDLER kroner X kroner X kroner X kroner A krone A / LONDONSEDLER SPECIMEN kroner / STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI A/S kroner Serie Rr Nr (1978) 0/ Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

41 Sedler / banknotes kroner Serie SS Nr / kroner Serie SS Nr / kroner Serie Nr / Lot 3 stk. 10 kroner Lot 3 stk. 10 kroner Lot 2 stk. 10 kroner 1976 og 5 kroner kroner 1947/48. Serie Aa Nr.596. Rød revers. RR kroner 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR. 1/ krone 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR krone 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. RR. Små rifter/minor tears Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 39

42 Sedler / banknotes øre 1918/19. Serie C Nr. -. Blankett 0/ øre 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. R. Små rifter/minor tears øre 1947/48. Serie Aa Nr Rød revers. R. Flekker og små rifter/spots and minor tears øre 1947/48. Serie Aa Nr Skitten/dirty øre 1949/50. Serie Cc Nr Rifter/tears KINGS BAY KULL KOMP. A/S øre 1959/60. Serie K Nr RR øre 1952/53. Serie F Nr.427. Tapemerke/spot after tape BJØRNØEN A/S kroner (1923/24). Serie A Nr. - Blankett Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

43 Sedler / banknotes RABATTMERKER 309 Beiarn Provianteringsråd, 5 kroner Nordre Odalens Provianteringsraad, 5 kroner Blekkskrift på revers/inkwriting on reverse REKLAMESEDLER 311 Askos Produkter reklameseddel. På andre siden; Tyskland 100 millioner mark Fabritius, Egen Mynt, lot 2 stk. 1 krone og 25 øre UTENLANDSKE SEDLER/FOREIGN BANKNOTES CHINA 313 The Sino-Scandinavian Bank, 5 yuan Nr DANMARK/DENMARK rigsbankdaler No Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit. Blekkskrift, rifter, hull/inkwriting, tears, holes DOP.60 Sieg rigsbankdaler No Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit. Blekkskrift, flekker/inkwriting, spots DOP.59 Sieg rigsbankdaler No Samtidig forfalskninh/contemporary counterfeit. Skitten og rifter/dirty and tears DOP.58 Sieg Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 41

44 Sedler / banknotes ISLAND/ICELAND RIGSDALER COURANT 2. UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter og flekker/ minor tears and spots NPS.29d RS.32d rigsdaler courant No Rifter/tears. R. NPS.29d RS.32d RIGSDALER COURANT 3. UTGAVE rigsdaler courant No Små rifter, tapet/minor tears, taped NPS.34b RS.38b Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

45 Sedler / banknotes U.S.A. 320 First National Bank of Norway, Norway, Michigan, 5 dollars Nr.C000792A First National Bank of Norway, Norway, Michigan, 5 dollars Nr.D000792A Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Sedlene er vist i 50% størrelse Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 43

46 Sedler / banknotes Auksjon nr. 5 HOTEL CONTINENTAL, Oslo Lørdag 29. og søndag 30. november 2014 Vi mottar nå mynter, sedler og medaljer til denne auksjonen. Benytt vår erfaring til å oppnå markedets beste priser. Tordenskioldsgt. 7, 0160 Oslo, Norway Tel.: Fax: Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4 Sedlene er vist i 50% størrelse

47 Medaljer Medals Poletter Tokens Litteratur Books Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 45

48 Medaljer, merker, poletter, litteratur MEDALJER/MEDALS NORGE/NORWAY * Frederik IV, Karl XII`s død Peter Berg. Sølv. 50 mm. Oppgravert rundt teksten på revers/ tooled around the lettering on the reverse Galster * Oscar II, Landbruksutstillingen Loos. Sølv. 41 mm Kvist MEDALJER UTFØRT AV/MEDALS MADE BY IVAR THRONDSEN 324* Fridtjof Nansen. Grønland første gang gjennomvandret Bronse med hempe. 23,5 mm S.& H * Trekongemøtet i Christiania Sølv. 40 mm S.& H * Kongsberg Jubilæumsutstilling Sølv. 41 mm. I original eske/in original box S.& H Tildelt Fløiningschef A.M. Berge 327* Nationaltheatrets 25 års jubileum Sølv. 31 mm S.& H Tildelt Tore Svennberg MODERNE MEDALJER/MODERN MEDALS * Kristiania Gassverk, Jubileumsutstillingen Bruk Gas. Bly. 27 mm med hempe NP var * Norges Bank 150 år Hansen. Sølv. 39 mm TZT.174a * Bergen 900 år Sølv. 41 mm TZT.213b * Olav den helliges penning Sølv. 25 mm TZT.235a Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

49 Medaljer, merker, poletter, litteratur Bernhard F. Brekkes 17-mai-medaljer Bernhard F. Brekke var, som svært mange myntsamlere vet, en av Norges betydeligste numismatikere. Han begynte som myntsamler da han var 47 år gammel, og fortsatte med det helt opp til han nærmet seg 100-års dagen. Myntinteressen hans var vidtfavnende: Norske mynter, danske gullmynter og russiske objekter var blant interesseområdene, og på sine eldre dager konsentrerte han seg om medaljer. Hans samling av norske og danske medaljer fra og 1700-tallet ble solgt i 1999, deretter konsentrerte han seg om norske medaljer preget etter På vår auksjon har vi denne gang gleden av å selge Brekkes store samling av 17.mai-medaljer. Det skjer 10.mai, en uke før den store grunnlovsfeiringen i landet vårt. Brekkes 17.mai-medaljesamling er en av de betydeligste som noen gang er bygget opp, bl.a. er hans Togmerker fra rundt år 1900 meget vanskelige å få tak i. Inkludert i samlingen er også 17.mai-medaljen preget for norske innvandrere i Durban i Sør-Afrika i Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 47

50 Medaljer, merker, poletter, litteratur 17.MAI MEDALJER FRA BERNHARD F. BREKKE`s SAMLING * Wergeland. Forgylt bronse JA * Wergeland. Forgylt bronse JA * Wergeland. Forsølvet bronse JA * Wergeland. Tinn JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Brakteat. Forsølvet kobberblikk JA * Riksvåpen. Bronse JA * Riksvåpen. Bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Eikekrans. Bronse JA.9 1+/ * kantet. Sølv JA * kantet. Forsølvet messing JA.11 1+/ * St.Halvard. Bronse JA.12 1+/ * Stjerneformet. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

51 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Stemmeretstoget. Forsølvet kobberblikk JA * Norges Grunnlov 75 år. Aluminium JA * Eidsvollsbygningen/Stortingsbygningen. Forsølvet bronse JA.16 0/ * Vinget kvinneskikkelse. Forgylt bronse JA * Oppslått bok. Bronse JA * (1892). Riksvåpen. Bronse JA * Riksvåpen. Forgylt bronse JA * Riksvåpen. Forsølvet bronse JA.20 0/ * Kvinne med grunnloven. Forsølvet bronse JA * Kvinne med grunnloven. Bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Kvinne med grunnloven. Forgylt bronse JA.22 0/ * Eidsvollsbygningen. Forgylt bronse JA * Rop leve Norge. Forgylt bronse. Med originalt bånd JA.24 0/ * Rop leve Norge. Bronse. Med originalt bånd JA * Stående løve. Aluminium JA * Løve ved bauta. Aluminium JA.26 1+/ * Ret for alle. Aluminium JA.27 1+/ Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 49

52 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Arbeidertoget. Forgylt blikk. RR. JA * Stemmerett for kvinder og mænd. Forsølvet tambak. RR. JA * Stemmerett for kvinder og mænd. Forsølvet bronse med nål. RR. JA * Marcus Thrane. Aluminium. Lite filespor i kanten/minor trace of filing on the edge JA * Bondegutt i nasjonaldrakt. Aluminium. Med nasjonalfarget bånd JA * (1900). Bjørnstjerne Bjørnson. Forgylt bronse JA.35.II * (1901). Tordenskjold. Forgylt bronse JA.36.II * (1901). Tordenskjold. Aluminium JA.36.II * Tordenskjold. Bly JA * Ole Bull. Bronse JA.38 1+/ * Barnetog og Wergeland. Forgylt bronse JA.39 0/ * Otto Sverdrup. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

53 Medaljer, merker, poletter, litteratur 376* Otto Sverdrup. Aluminium. Med nasjonalfarget bånd. Små flekker/minor spots JA.40 0/ * Henrik Ibsen. Aluminium. Små riper/minor scratches JA.41 0/ * Brystbilde av kvinne. Forgylt bronse JA.42.I 0/ * Guden Heimdal. Forgylt bronse JA * Riksvåpen. Forgylt bronse JA.45 0/ * Riksvåpen. Aluminium JA * Kvinne i nasjonaldrakt. Aluminium JA.46 0/ * Bauta med soldater. Forgylt bronse JA.47 0/ * (1909). Kronprinsen, profil. Bronse JA * Kongevåpenet. Forgylt bronse JA.49 0/ * Kongevåpenet. Aluminium JA.49 0/ * Kongen og Dronningen. Forgylt bronse JA.50 0/ * Haraldstøtten. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Bjørnson/Nordraak. Forgylt bronse JA.52 0/ * Nordraak/Wergeland. Forgylt bronse JA.53 0/ * Kronprinsen en face. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA * Kvinne med norsk flagg. Bronse JA * Roald Amundsen. Bronse JA * Roald Amundsen. Aluminium JA Husk at alle objekter er avbildet på våre nettsider Auksjon nr. 4 Oslo Myntgalleri 51

54 Medaljer, merker, poletter, litteratur * Michelsen/Stang. Forgylt bronse JA * Kronprins Olav til hest. Forgylt bronse JA.58 0/ * Diskoskaster. Aluminium JA.59 1+/ * Christian Magnus Falsen. Forgylt bronse med flagg JA.60.I * Christian Magnus Falsen. Forgylt bronse med agraff JA.60.II * Christian Fredrik og Haakon VII. Bronse JA * Christian Fredrik og Haakon VII. Durban. Forgylt bronse. Med nasjonalfarget bånd JA.61A * Christian Fredrik og Haakon VII. Grimstad. Bronse Med nasjonalfarget bånd. JA.61B * Kronprinsen (barnebilde). Aluminium JA * Stortingsbygningen. Forgylt bronse JA.65 1+/ * Eidsvollsbygningen. Forgylt bronse JA * Christian Michelsen. Bronse JA.67 0/ * Tordenskjold. Forgylt bly JA * Tordenskjold. Bly JA * Riksvåpen. Bronse JA.70 0/ * Kvinne og gutt. Aluminium JA.71 0/ * Fedrelandet. Forgylt bronse JA Oslo Myntgalleri Auksjon nr. 4

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 1 RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 Telefon/Phone +47 73 80 08 00 (Britannia Hotel). Telefon Riibe på auksjonsdagen

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000

149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 SEDLER/BANKNOTES NORGE/NORWAY 149 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.440b. Med samme talong NPS.1 RS.3 1+/01 25 000 150 25 rigsdaler/kroner 1695. Jørgen thor Møhlen. No.404b. Med talong no.418b

Detaljer

Friday July 17, 4.00 p.m. Saturday July 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 17, 4.00 p.m. Saturday July 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 191. strauksjn innehlder ver 6 bjekter, g utrp ver 7.5 milliner. Fredagsdelens numismatiske avdeling er usedvanlig rikhldig med ver 1 bjekter. Spesielt mange sedler Nrge (ca. ltter

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet. I 47 1 øre samling i Siegbrett, 1876, 91, 93, 99, I 101 25 øre 1945 sink i kv. 0. 1958 i kv. 0/01. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. I 102 25 øre 1957 på plate, 6 stk. i kv. 1. I 48 1 øre, lott

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Romsdal Myntforening

Romsdal Myntforening Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN USSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 19. november 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1

Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 1 Johnsbudstikken 11/2007 Side/Page 2 Til alle dere som har bidratt penger til Johnsbubanken Takk! Ved Generalforsamlingen i august 2007 markerte Liten Ingeborg Wikborgs

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT SEA4 AS. GC Rieber Shipping ASA

TILBUDSDOKUMENT SEA4 AS. GC Rieber Shipping ASA TILBUDSDOKUMENT Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i SEA4 AS fremsatt av GC Rieber Shipping ASA Tilbudspris: NOK 3,50 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 5. august 2009 til og med 20. august

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 107 Samling med 20 mynter satt i HB på ark, flere i 2 svært gode kvaliteter, noe 0-mynt. F.eks. 1926, 27 og 49 i kv. 0, samt flere Oscarmynter og en del Haakon. Høy katalogverdi, verdt et godt gjennomsyn.

Detaljer