PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET"

Transkript

1 PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET 1

2 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Innhold Innledning... 3 Organisering, målsetning og bakgrunn Organisering... 4 Prosjektadministrasjonen... 4 Samarbeidspartnere... 4 Målsetninger... 5 Historikk... 5 DM brosjyre... 6 Markedsbakgrunn... 7 Hva er en snuhavn?... 8 Kabotasjeregler... 8 Videreføring av arbeid inn i NCTP... 9 Markedet i dag...10 Markedspotensialet og ringvirkninger...11 Infrastruktur og logistikk 2015 Seawalk...13 Lokalisering Lakselv / Hamnbukt...14 Seilingslede...14 Havn, vei og lufthavn...15 Havn...16 Vei...16 Lufthavn...17 Fremdriftsplaner NCTP Investeringsbehov januar 2014 til mai Organisering NCTP...19 Finansiering...19 Driftsselskap...20 Organisering Budsjett...20 Budsjettkommentarer...21 Formål NCTP...21 Målsetninger og visjoner NCTP Avslutning...22 Kontaktinformasjon...23 Vedlegg...23 Porsanger kommune 02

3 Innledning Ei snuhavn for cruiseskip er en kai løsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene som kommer i land blir fløyet hjem, mens nye passasjerene kommer inn via lufthavn. En snuoperasjon er gjennomført på timer ved et antall på ca passasjerer. Porsanger kommune (PK) og Nordkappregionen Havn IKS (NKR Havn) har siden 2012 arbeidet for å etablere en snuhavn for cruiseskip i Lakselv. Dette med næringsselskapet Porsanger i utvikling KF (PIU) som prosjektleder. Målet er å muliggjøre en ukes cruise til Midnattssolens rike, i tråd med etterspørselen i markedet. Dette igjen vil være utslagsgivende for positiv utvikling i antall cruise til Nord-Norge. PIU viderefører prosjektet med fokus på markedsarbeid og samarbeidet med partnerne, samt sentrale aktører for å tilrettelegge for logistikkløsninger. For å realisere snuhavna innen sommeren 2015 er nå North Cape Turnaround Port AS (NCTP) etablert. NCTP skal eie og drifte kai løsningen «Seawalk» og etter hvert øvrig infrastruktur i Hamnbukt, Lakselv. Det spanske selskapet Pullmantur har booket to anløp i juni Målet er å ha kai og infrastruktur klar til den første båten kommer i begynnelsen av juni I dette prospektet gir vi en gjennomgang av prosjektet fra starten i Vi går inn på investeringsbehov og budsjetter. Til slutt ser vi på organisering av NCTP. 03

4 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Organisering NCTP ble stiftet i desember Interimsstyret består Styreleder Per Amundsen (styreleder i PIU), Nestleder Helge Nicolaisen (Assisterende Rådmann/økonomisjef i PK) og Styremedlem Knut Roger Hansen (Ordfører i PK) Vi definerer perioden fra til juni 2015 som forprosjektfase. Forprosjektet er ledet av PK næringsselskap, PIU siden desember Prosjektadministrasjonen Alf Emil Paulsen Prosjektleder (fram til ) Hege Jernsletten Prosjektmedarbeider - Marked Fred Persen Prosjektmedarbeider - Finans (fram til ) Prosjektets styringsgruppe: Knut Roger Hanssen, Ordfører PK Per A. Amundsen, Styreleder PIU Leif Gustav Prytz Olsen, Havnefogd NKR Havn Steinar Solheim, Lufthavnsjef Avinor Lakselv Lufthavn Banak Gunnar Lillebo, Rådmann PK Samarbeidspartnere - Cruisenæringen, først og fremst representert ved European Cruise Service AS (ECS) og Turistutvikling AS v/arthur Kordt. - Politikere og administrasjon i PK. I hovedsak rådmann (medlem i styringsgruppen), ordfører (medlem i styringsgruppen) og teknisk sjef. - NKR Havn Finansiering, drift og ukentlig dialog - Sametinget og Finnmark Fylkeskommune Finansiører av forprosjekt - Reiselivsnæringen, for tilpasning av landutflukter (ShoreEx) - Avinor Lakselv Lufthavn Banak ved blant annet styringsgruppemedlem og lufthavnsjef Steinar Solheim. - Innovasjon Norge Finnmark (INF) og Innovasjon Norge (IN) sentralt ved blant annet deres cruiseansvarlige, seniorrådgiver Tor Johan Pedersen. - Cruise Nord-Norge & Svalbard ved daglig leder Erik Joachimsen. - Kystverket via styremedlem Leif Gustav Prytz Olsen. Prosjektet har høy fokus på informasjonsflyt til framtidige finansiører, interessenter, bidragsytere og media, samt regionale politikere 04

5 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Målsetninger - Sammen med næringen å lykkes i innsalg og markedsføring av snuhavn som logistikkløsning, samt Lakselv som snuhavna i Nord-Norge (forprosjekt). - Få over 20 bookinger i løpet av prosjektperioden (langsiktig mål). - Gjennomføre grunnleggende finansieringsarbeid før NCTP stiftes - Bidra til etablering av NCTP som skal videreføre prosjektet ut prosjektperioden til og med april 2015, med mulighet for forlengelse. NCTP skal også gjennomføre minimum to vellykkede snuhavnoperasjoner sommeren Historikk - I 2012 ble PIU kontaktet av Nordkapp Næringshage ved Stig Hansen, samt havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen. De presenterte konseptet «NCTP» som var designet i samarbeid med cruisemiljøet i Bergen ved Arthur Kordt. «Cruiseindustrien har utpekt nettopp Lakselv som den riktige lokasjon for en snuhavn i Nord-Norge. Bakgrunnen er nærheten til Nordkapp som markedsledende cruisedestinasjon, kombinert med den logistiske særstilling med internasjonal lufthavn uten begrensninger i tilstrekkelig nærhet til havnefasiliteter». - PIU søkte tidlig i 2013 NKR Havn, Finnmark Fylkeskommune og Sametinget om totalt kr ,- til å drive et 24 måneders forprosjekt for å kartlegge markedspotensialet og starte prosjektet. ECS ble forespurt om å ha en aktiv mentorrolle for å gi innpass i cruiseindustrien. Samtlige finansiører og øvrige samarbeidspartnere ble med på prosjektet. - I april 2013 blir Hege Jernsletten ansatt som Prosjektmedarbeider - I juni 2013 gjennomføres første visningstur i Lakselv for det spanske selskapet Pullmantur. - I juli 2013 engasjeres Fred Persen i tre måneder som finansieringsansvarlig, med en forlengelse frem til per medio oktober. - I oktober 2013 booker Pullmantur 2 anløp i juni I oktober vedtar PK å kjøpe eiendommen Hamnbukt fra eier Frank Liland og omregulere eiendommen i takt med nasjonale føringer. - Flere investorer har meldt sin interesse for prosjektet. Indre Finnmark investeringsselskap AS (IFI) og NKR Havn har satt av midler. - I november/desember bistår DNB med å utvikle et nytt budsjett for realisering av NCTP

6 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Quick and easy logistics Tromsø Murmansk Lofoten 10 min transport Norway International airport Sweden Finland Russia Bergen Europe - Northern Norway 123 km from the North Cape a turnaround port for cruise ships is at the planning stage. The project is to be completed in the spring of You will find practical solutions by following the QR Code. Watch the animation: Photo: Stian Eliassen International airport Amazing nature Rådhuset 9712 Lakselv Norway Photo: Øystein Enger Show your interest in the project: Photo: Arnfinn Engen Nilsen QR Code cover photo: Bjarne riesto Follow the project on: National park Photo: Jan Arne Jakobsen Photo: Jan Arne Jakobsen Photo: Lisa Michelsen er.no Photo: Photo: Øystein Enger Porsanger is the ideal place in northern Norway to establish a full-fledged turnaround port, where airport and seaport conditions are taken into consideration. When the vessel leaves the North Cape you start your journey into the world s northernmost archipelago. On your way along the arctic fjords you will experience a rich flora and fauna on a myriad of small islands, islets and reefs. In the midst of nature s diversity, a dolomitic vein pops up creating incredible formations and rare plant life. Porsanger is where it all comes together. Sea, mountains, and heathlands combine and open up possibilities for unique nature and cultural experiences. Midnight sun During the summer months, the midnight sun shines over the Porsangerfjord and bathes the turnaround seaport and airport in a beautiful light. Close to the airport you may play golf on the world s northernmost links course. Photo: Geir Olav Olsen 06 DM brosjyre

7 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Markedsbakgrunn Den globale cruiseturismen har de siste fem år hatt en årlig økning på mellom 6 og 7 prosent. I Norge er økningen ennå større. Næringen er doblet på 10 år, og bransjen forventer en ny dobling de neste 10 år. Samtidig har markedstrendene endret seg. 1. Det etterspørres nå kortere cruises. Herav 7 dager - eller kortere - som i dag utgjør ca. 80 % av all cruisetrafikk. 2. Økte miljøkrav. Emission Controlled Area (ECA-Regler) = Utslippskontrollerte områder! Skipsfarten pålagt i perioden 2010 til 2020 samlet å redusere drivhuseffekten (basert på fossil olje for eksisterende skip) med minst 25 %! Reduksjon av svovelutslipp (SOx). 3. Drivstoffkostnader opp. Rederienes strategi før å møte denne utfordringen er en seilingshastighet ned mot 12 knop. Dette for å oppnå en mer fornuftig driftsøkonomi. Samlet cruiserelatert omsetning i Norge i 2013 var ca. kr 2,5 milliarder. Cruiseturismen står for i underkant av 13 % av utlendingers årlige totale reiselivsforbruk i Norge, og det er ingen entydig forskjell i forbruksnivå mellom ulike havner. - I destinasjoner med attraktive attraksjoner og opplevelser faller mye av omsetningen på tilbyder. - I destinasjoner uten store attraksjoner brukes pengene på egenhånd i land. Cruisepassasjerenes gjennomsnittlige atferd * - Reisetid om bord på cruiseskip: 7,4 dager - Antall dager i Norge: 5,4 dager (to reisedager til/fra Norge) - Antall havner besøkt: 6,6 havner - 1,2 havner per dag - Forventer å gå i land i 66 % av havnene som besøkes - Forventer å delta på 2,7 aktiviteter i land, deltar faktisk på 1,7 aktiviteter * Kilde: Nærings og Handelsdepartementet 07

8 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Hva er en snuhavn? Hurtigruten kan være et eksempel på hvordan en benytter seg av snuhavner i Norge. Herav med bytte av passasjerer i Bergen og Kirkenes. Det som er viktig er at hver destinasjon er tilknyttet gode og store flyplasser. Noen kunder benytter seg av chartrede fly til og fra disse destinasjonene, men flesteparten benytter seg av regulære flyavganger. Og flere individuelle gjester ankommer tidligere eller går av for å reise litt rundt i regionene på egenhånd. Slik kan en også definere en snuoperasjon med cruise, men i mye større dimensjoner. Det kan være et antall på alt fra 400 passasjerer som gjerne er ekspedisjonscruise, til ca passasjerer. Dette igjen multipliseres med to; ankomst skip og ankomst fly. Slik får man et realistisk overblikk på volumet en snuhavnoperasjon krever. *les mer om dette i Ringvirkningsanalysen - vedlegg 2, side 1. Kabotasjeregler Cruiserederiene er i dag regulert av Kabotasjereglen, som tilsier at etter en snuoperasjon i Norge må en forlate norsk farvann innen 24 timer. Dette gjør det ytterligere aktuelt med en ny snuhavn i nord for å kunne tilrettelegge for flere snuoperasjoner. Spesielt for ikke å miste mer av trafikken til resten av Nord-Europa jamfør trender og tendenser. Dette gjør det aktuelt for skipene i nord å kunne gå ut av norsk farvann og til Murmansk, Arkhangelsk eller Spitsbergen. 08 Illustrasjon: Norconsult

9 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Videreføring av arbeid inn i NCTP Hege Jernsletten ble ansatt som medarbeider i april Første fase var hospitering ved ECS i Bergen, før hun gikk rett på primæroppgaven; å kartlegge behov, samt synliggjøre «NCTP» overfor cruiseindustrien. Prosjektet har gitt meget gode resultater så langt og er en svært viktig grunnmur for realisering av NCTP innen sommeren Det jobbes nå også med å kartlegge flyselskapers interesse og muligheter for flere regulære flyvninger inn til Lakselv Lufthavn Banak for å dekke inn et fremtidig behov rettet mot cruisenæringen. I tillegg er der satt i gang en dialog opp mot reiselivsaktører for å legge til rette for fremtidige og bedre landutflukter (ShoreEx) i regionen. Prosjektet skal i desember 2013 levere delrapport for prosjektet. Det vil her framkomme resultater og regnskap for prosjektets første fase. Estimert ressursbruk pr er ca. kr ,-. Dette prosjektet er tiltenkt flyttet over fra PIU til NCTP ved etablering av selskapet. Illustrasjon: Øyvind Lauvdahl 09

10 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Markedet i dag Grafen under* viser utviklingen i cruisetrafikken til Norge de siste 5 årene. Skillet mellom nord og sør går ved 62. breddegrad. Cruiseanløp totalt i Norge Cruiseanløp totalt i Nord-Norge uar Cruiseanløp totalt i Norge Cruiseanløp totalt i Nord-Norge Gjestebesøk totalt i resten av Norge Gjestebesøk totalt i Nord-Norge Gjestebesøk totalt i resten av Norge Gjestebesøk totalt i Nord-Norge g 10. januar 14 10

11 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Cruiseanløp totalt til Bergen Cruiseanløp totalt til Nordkapp * Kilde: Cruise Norway and CNNS Vestlandsfjordene, med sin nærhet til de store markedene ute i Europa har doblet cruiseomsettingen i perioden Nordkapp som destinasjon har derimot hatt en statisk anløpskurve, og ikke fått tatt del i den både globale og nasjonale veksten grunnet blant annet av kombinasjonen av markedstrender (kortere cruise) og lang fysisk avstand til markedene i Sør-Europa. Markedspotensialet og ringvirkninger Cruisetrafikken i Europa og Norge forventes å vokse betydelig frem mot Dette fordi flere nye og store skip er satt i drift, og ytterligere nye er under bygging. Få mennesker, faktisk kun 1 % av Europeere, har vært på cruise i ferien. Samtidig har rederiene «repeaters» som vil oppleve nye destinasjoner. Parallelt med dette fylles havnene i Middelhavet opp, og både det russiske og de asiatiske markedene utvikler seg positivt. Prognosene tilsier 8 10 % årlig vekst til Nord-Europa, eller en dobling av passasjerer innen Den siste EEC-undersøkelsen fra 2012 viser at skip, mannskap og passasjerer la igjen ca. kr. 2,3 mrd. kr. i Norge i En tredjedel av dette kom fra hele strekningen for cruise til Nordkapp. Cruise-næringen kan gi Norge 5 mrd. i omsetningsverdi i Forts. 11

12 NORTH CAPE TURNAROUND PORT For å muliggjøre opprettholdelse og videre vekst av cruisetrafikk til Nord-Norge, vil det derfor være tvingende nødvendig å etablere en snuhavn i nord. Snuhavn i Nord-Norge for internasjonale cruiseskip kan bli en motor i utviklingen av utenlandsturismen i landsdelen. Tallmateriale fra ECS viser at markedet for Norge og fjordene er nesten doblet på ti år. Som en ser av Ringvirkningsanalysen vedlegg 2, side 30 kan snuhavnetableringen i Lakselv gi et samlet forbruk i Norge på 177 millioner hvorav 51 % fordeles til Nord-Norge. En snuhavn i Finnmark må realiseres dersom cruisetrafikken skal holde seg på dagens nivå og utvikle seg i framtiden. Dersom vi ikke lykkes, vil rammevilkårsendringene kunne ha konsekvenser for landsdelen generelt og Nordkapp spesielt. Tall fra ringvirkningsanalysen (vedlegg 2) - Den nasjonale merverdien utgjør kr 254 mill. årlig etter år 5 - De nordnorske ringvirkningene utgjør kr 142 mill. årlig etter år 5 - Den lokale merverdien utgjør kr 64 mill. årlig etter år 5 - Total forbruket for skip, mannskap og passasjer utgjør kr 1400 per passasjer i snuhavn/ turnaround Snuhavnetableringen kan også gi eksterne ringvirkninger. Det er i dag, blant annet med bakgrunn i snuhavn, et konferansehotell under planlegging i Lakselv. Det er også en positiv trend innen etablering av turistbaserte næringer, samt at kommunestyret i PK har bestemt at kommunen skal satse aktivt på turisme. Etablering av kai vil gi muligheten for annen kommersiell virksomhet i havna. En utvidelse av Lakselv lufthavn Banak vil legge til rette for utvikling og annen etablering. 12 Planlagt hotell ved Lakselv lufthavn Banak Illustrasjon: Jappe Nielsen Arkitekter AS

13 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Seawalk Prosjektet har pekt ut «Seawalk» som den beste kai løsningen. Dette er en sammenleggbar flytebrygge. Fordeler med «Seawalk» framfor tradisjonelle kai systemer er: lavere pris, miljøvennlig, kort leveringstid og den er mulig å flytte. Løsningen kan dessuten til dels lages på verft i Finnmark. Cruise Venture AS designer nå en helt ny type «Seawalk» med 7 meters bredde til NCTP, slik at denne kan handle både passasjerer og bagasje. Det er i dag to «Seawalk»-er i Norge, en i Skjolden og en i Geiranger (se bildet under). NCTP har mottatt tilbud på Seawalk med fortøyninger og baggasjehåndtering pålydende NOK i januar 2014 Seawalk Geiranger AS Foto: Frank Stenersen 13

14 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Lokalisering Lakselv/Hamnbukt Hamnbukt utpeker seg som beste alternativ, først og fremst fordi det er havna i Lakselv. Farleden går direkte dit, anlegget har allerede en del infrastruktur og området er regulert til maritime aktiviteter. Cruiseindustrien ønsker også av logistikk og kostnadshensyn minst mulig avstand mellom snuhavn og lufthavn. Seilingslede Illustrasjon: Porsanger i utvikling Seilingsleden er ca. 123 kilometer lang fra Nordkapp til Hamnbukt. Kystverket jobber nå med ekstra merking av området og det er fokus på dybdemål. Seilingsleden går gjennom en av Norges vakreste og kanskje mest uoppdagede fjorder. Denne fjorden skiller seg ut fra Fjord-Norge på grunn av dens arktiske klima og dolomittformasjoner. Det er ingen begrensninger inn fjorden. 14 Hamnbukt i dag. Se også framtidsskisse på side 9 tegnet av Øyvind Lauvdahl. Foto: Alf-Emil Paulsen

15 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Havn, vei og lufthavn Formålet med en snuoperasjon er å profesjonalisere en tids- og kostnadseffektiv logistikkløsning med å forflytte passasjerer, samt bagasje fra fly til skip og visa versa. Hamnbukt ligger i ca. 10 minutter kjøreavstand med buss til Lakselv Lufthavn Banak. De neste tre sidene belyser kort hvordan logistikken skal fungere generelt, på havn, vei og lufthavn. Film og 3D animasjon om «Seawalk» som teknologi og snuhavn som konsept: Illustrasjoner: Trykkeriservice AS 15

16 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Havn «Seawalk» foldes til cruiseskipet og passasjerene går i land på den ene siden av kaia, mens bagasjen tas inn på andre siden av kaia. Passasjerene kommer inn på havneområde og blir henvist til bussene på nordsiden av terminalbygget. Bagasjen håndteres på sørsiden av terminalbygget og blir transportert direkte til korrekt fly, eller levert ut til individuelle reisende. Ankomne busser slipper nye passasjerer inn i terminalbygg som i stor grad fungerer på lik linje med innsjekk på flyplasser. Logistikken er lokalt tilpasset delvis etter modell fra Malmø og Trondheim. Illustrasjon: Norconsult AS Vei Passasjerene busses på strekningen Lakselv Lufthavn Banak - Hamnbukt og visa versa, en strekning på 9 km. Bussturen tar ca. 10 minutter. Hele veistrekningen er asfaltert. Prosjektet har vært i kontakt med Statens Vegvesen, for eventuelle utbedringer av vei. Anslagvis % av passasjerene skal også på landutflukter i regionen. Regionalt besitter man aktører som tilfredsstiller behovet på antall busser som logistikkløsningen påkrever. 16 Foto: European Cruise Service

17 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Lufthavn Development plans Lakselv lufthavn, Banak Rebuilding the terminal - increasing capacity for security control Establish temporary T2 - Lavvo (departure hall) Adding new asphalt/concret on the runway Installing new runway edge- and center court-lights Establish turnaround area in the south (for A330 B747) Extend TWY A to 23m (A B747) Extending the apron to the south Establish freight buildings - External company Establish new apron and taxiway to cargohall (for B747) Expansion of the terminal and baggage hall New airtraffic-tower Establish deicing platform Establish hangars for GA / airlines. (External company) Forts. Illustrasjon: Avinor 17

18 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Logistikken ved Lakselv Lufthavn Banak vil bli viktig for at snuoperasjonene skal gå profesjonelt. Lufthavledelsen har sammen med PK og PIU hatt møter med sentral ledelse i Avinor angående prosjektet. Lokal lufthavnledelse har vært på visningstur i Malmö for å se omfanget av cruise i virkeligheten. Det er et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom prosjektledelse og Avinor lokalt. Avinor har gitt klare signaler på at de vil utvide kapasiteten og legge til rette for antall bookinger NCTP får inn. Lakselv Lufthavn Banak er charterflyplassen i Finnmark med sin rullebanelengde på 2788 meter. Lufthavna er definert som en «wide body airport». Den har minimale begrensninger, leverer høy regularitet og er værmessig svært stabil. I dag har lufthavna kun ca årlig reisende over sivil terminal. I tillegg har flyplassen en viss militær trafikk. Det er akkurat differansen mellom flyplassens størrelse, kombinert med lav trafikk og utviklingsplaner som gjør Lakselv Lufthavn Banak spesielt tilrettelagt for store snuhavn operasjoner. Lufthavna vil, dersom prognosene slår til, få høy økning i aktivitet sommerstid. Kan dette prosjektet bidra til å skape ytterligere vekst og fokus på landsdelens største flyplass? Se også vedlegg tre, «Development Plans Lakselv Airport». Foto: Avinor Foto: Fred Persen 18

19 FREMDRIFTSPLANER NCTP Investeringsbehov januar 2014 til mai 2015 Kostnadsoverslag grunnarbeid eiendom Erverv av arealer kr Riving og tilrettelegging kr Ombygging gjenstående bygningsmasse kr Inngjerding og sikkerhet kr VVS Brønnboring og septik kr Grunnarbeider og asfaltering kr El tilrettelegging kr Uforutsette kostnader kr Sum investeringer fase 1 kr Kostnadsoverslag Seawalk med montering Seawalk 7 m bredde kr Fortøyinger kr Sum investeringer fase 2 kr Organisering NCTP NCTP sine ambisjoner på eierkonstellasjon i er - Cruisenæringen i Norge ved blant andre Travel Invest AS - Rica Hotels AS (Billingstad) - Nordkappregionen Havn - Porsanger kommune (Lakselv) - Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) (Lakselv/Tana) - Private investorer - Porsanger i utvikling KF (Lakselv) Finansiering - PK har kjøpt eiendommen Hamnbukt desember I tillegg har kommunestyret gått inn med kr ,- i aksjekapital (AK). Dette er pr. 1. januar selskapets AK. - NKR Havn går inn med med kr i AK. - Cruisenæringen ved Travel Invest AS har i januar 2014 bekreftet et 7-sifret beløp i AK. - IFI går inn med kr De andre finansiørene har selskapet pr 1. januar ikke bindende avtaler med. Emisjonsfristen er satt til 1.april, og endelig organisering skal være klart i mai Det kan komme endringer i organisering, da selskapet har møter med blant annet finske investorer, samt samferdselsdepartementet januar Selskapet har som mål å fullfinansiere «Seawalk» investeringen. 19

20 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Driftsselskap NKR Havn er det naturlige driftsselskapet og er selskapet som per i dag tar imot anløpsbookinger fra cruiserederiene på Nordkapp. Havneselskapet har sagt seg villig til å ta ansvaret for bookinger og anløp. Havneselskapet er villing til å endre denne organiseringen når selskapet eventuelt er klar for å ta denne jobben selv. Organisering 2014 NKR Havn tar ansvaret for havnefaglige spørsmål i forhold til reguleringer, internasjonale krav, og infrastruktur. PK har ansvaret for økonomi i selskapet og finansiering av «Seawalk» og infrastruktur, samt de søknader og annet som følger av dette arbeidet. Turistutvikling AS stiller sin kompetanse til disposisjon etter hva aksjeselskapet har behov for. PIU ved styreleder tar ansvaret for emisjoner og organisering. Prosjektet fullføres etter prosjektplanen. Budsjett Treårig budsjett utarbeidet av DNB og NCTP AS, vedlegg nummer 1. Budsjettet er kodet og kan endres (ikke skrive beskyttet). 20 Foto: Torbjørn Nilsen

21 Budsjettkommentarer Budsjett for NC TP forutsetter vedlagte finansieringsplan (vedlegg 1). PIU arbeider etter en modell der investeringen på «Seawalk» er fullfinansiert med egenkapital og at selskapet innvilges et FoU tilskudd fra IN. (For flere kommentarer, se vedlegg 1). Formål NCTP NCTP skal eie og drifte «Seawalk» og øvrig infrastruktur på Hamnbukt. Målet for 2015 er å ha infrastrukturen klar til de første båtene kommer på våren. PIU ser for seg at selskapet i første fase skal leie ut infrastrukturen til NKR Havn, som i dag er selskapet som tar imot bookinger fra cruiserederiene. Det er opp til styret i NCTP å avgjøre det endelige formålet for drift, leiekontrakter og arbeidsfelt. Målsetninger og visjoner NCTP Full finansiering av «Seawalk» innen mars Fullføre emisjoner og organisering av aksjeselskap innen mai Etablere logistikkløsning innen våren 2015, samt gjennomføre minimum to vellykkede snuhavnoperasjoner første sommer. Sammen med næringen lykkes i innsalg- og markedsføring av snuhavn som logistikkløsning, slik at antallet anløp er høyt nok for å skape lønnsomhet for eiendomsselskapet innen Å skape verdens beste infrastrukturløsning for snuoperasjoner. NCTP skal være effektiv, fleksibel og fremtidsrettet. Å bygge en kundetilfredshet som bidrar til årlige gjenkjøp og et godt omdømme av både snuhavn som logistikkløsning og Nord-Norge som reiselivsdestinasjon. Å bidra til en sterk økning i cruisetrafikken i og til landsdelen. Å bidra til å skape et nytt produkt i takt med markedsendringene; en ukes cruise til midnattssolens rike i samarbeid med de viktigste havnene i Nord-Norge FREMDRIFTSPLANER NCTP Nye havnefasiliteter og flyplassutvikling skaper vekst. Dette kan gi store muligheter for NCTP. Porsanger kan bli et logistikksenter for Nord-Norge innen olje og gass, Forsvaret og generell turisme ved rett strategi og godt samarbeid mellom havn, lufthavn, forskjellige næringer og kommune. PIU ønsker at NCTP for framtiden utreder mulighetene for nytt terminalbygg, småbåthavn, betongkai og på sikt elektrifisering av kai. Dette for å takle mulige markeder innen olje og gass, sikkerhet/beredskap og forsvar. Elektrifisering ønskes grunnet markedets fokus på kostnader og miljø. 21

22 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Avslutning De fleste norske havner er offentlig eiet, gjerne gjennom kommunale foretak. Det finnes derimot en del private selskapet som tilbyr maritim infrastruktur. Polarbase AS i Hammerfest er et nord-norsk eksempel på dette. NCTP skal på mellom- og lang sikt levere avkastning. På kort sikt arbeider man bevisst med å oppnå en tilfredsstillende andel offentlig støtte, slik at gjeldsgraden ikke skal bli for høy i de første 5 10 kritiske drifts-årene. Dersom cruisemarkedet mot all formodning med tanke på Nord-Norge som destinasjon skulle kollapse, så er den store investeringskostnaden i vårt konsept realiserbar. «Seawalk» som enhet kan avhendes og andre destinasjoner som ikke opplever markedssvikt vil være villige til å betale riktig pris for innretningen. På denne måten er investert kapital for eierne også trygget. Er man en aktør som befinner seg i det utvidede begrepet «reiselivsmarkedet», enten i Tromsø, Lofoten, Svalbard, Nordkapp, Kirkenes/Murmansk eller Sápmi? Da er NCTP et interessant investeringsobjekt av strategiske hensyn. Dette prosjektet kan skape ny turisme i Nord-Norge. Legger til at det vil forekomme endringer i prosjektet og at prospektet vil bli fortløpende revidert. Vil dere være med på å skrive historie, og skape et internasjonalt reiselivs eventyr i midnattssolens rike? 22 Foto: European Cruise Service

23 Kontaktinformasjon snuhavnprosjektet, PIU Hege Jernsletten - Markedsansvarlig Frank Seppola - Daglig leder Kontaktinformasjon NCTP AS: Fred Willy Persen - IR-Kontakt Vedlegg For å gi et ytterligere inntrykk av prosjektet har vi lagt ved følgende: 1) Budsjett og finansieringsplan. 2) Ringvirkningsanalyse gjennomført av Horwath Consulting. 3) Presentasjon snuhavnprosjektet med lufthavnfokus. Ønsker du ytterligere informasjon om prosjektet eller har spørsmål knyttet opp mot finansiering, ta kontakt med PIU eller NCTP AS. Vedleggene er også å finne på USB-kort. Prospekt; utgave 6, april

24 NORTH CAPE TURNAROUND PORT NORTH CAPE TURNAROUND PORT 24 Trykkeriservice AS Trykkeriservice AS NorthCape

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS

STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS STYRESAK INVITASJON TIL AKSJETEGNING I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS 1. Innledning Styret i Northcape Turnaroundport AS har fremmet sak om rettet emisjon overfor generalforsamlingen i selskapet, og FeFo

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.09.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Kursinnhold Cruise: Hvem er Innovasjon Norge Merkevaren Norge Hvorfor velger kundene cruise? Hvordan ser cruisemarkedet ut? Hvem er

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad

Lansering. Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord. 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Lansering Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslofjord 20. Mars 2014 Isegran, Fredrikstad Velkommen Maya Nilsen Daglig leder Visit Fredrikstad & Hvaler Agenda Velkommen, presentasjonsrunde

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Ottar Sletten - Opsskv. sjef Banak. John Roger Hagen næringssjef

Ottar Sletten - Opsskv. sjef Banak. John Roger Hagen næringssjef DC9 slutter å fly på Banak 2.mai 1983 SAS Trafikkfall fra 125- til rundt 55-tusen «Den himmelske fredsplass» Opprettelse av flyplassutvalg 1990 Ordfører Berit Oppegaard (H) Jens P. Mathisen - Banak flstn

Detaljer

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 LITT LOKAL FAKTA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Marknadsføringsselskap for ca 170 reiselivsbedrifter

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 Sammendrag: Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 TØI rapport 1388/2015 Forfatter(e): Petter Dybedal, Eivind Farstad, Per-Erik Winther, Iratxe Landa-Mata Oslo 2015,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv»

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv» «Tromsø Havns betydning for regional og lokalt næringsliv» Tror DU på at havnene bidrar til nasjonal regional- og lokal verdiskaping, eller er det bare havnene som tror på det?? Tromsø Havn i verden Barentshavet

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder?

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Båtene er flotte? Costa Victoria 400 ton fuel per dag! Men krever mye bunkers (200 400 ton per dag) 50 60 ton fuel per dag! Cruiseturismens utvikling Transportation

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 05.-06. desember 2016 Scandic Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Varaordfører Marianne Sivertsen

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Nøkkeltall cruise 2015

Nøkkeltall cruise 2015 Nøkkeltall cruise 2015 En oversikt over norsk cruisenæring Forside Geiranger Terje Rakke/Nordic life Visitnorway.com Innhold 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 Innledning Beskrivelse

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: «Braemar»

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: «Braemar» MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Tilstede: Sigurd Reksnes Anniken Rygg Jon Olav Kvamme Bente Jørgensen Morten Hagen - Styrets nest leder - Gloppen Kommune - Stryn Kommune - Vågsøy Kommune - Vågsøy

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

Program for Fagseminaret 2014

Program for Fagseminaret 2014 Program for Fagseminaret 2014 Antwerpen, Belgia 23. 25. april 2014 Foto: FXTC Antwerpen Antwerpen (fransk: Anvers) er en havneby i Belgia. Byen er hovedstad i den flamske provinsen Antwerpen og har omkring

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Markedsstrategi 2015-2018. Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA

Markedsstrategi 2015-2018. Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA Markedsstrategi 2015-2018 Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA Sist oppdatert: 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisering... 5 Styre... 5 Cruisekoordinator... 6 Deltagere...

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Derfor er sjøtransport vegen å gå

Derfor er sjøtransport vegen å gå Miljøvennlige løsninger gir bærekraftig business: Derfor er sjøtransport vegen å gå Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. Mars 2017 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona1

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Trysil Bike Arena - Utbetaling av kommunale tilskuddsmidler Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Trysil Bike Arena - Utbetaling av kommunale tilskuddsmidler Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.02.2016 Referanse: 4300/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Trysil Bike Arena - Utbetaling av kommunale tilskuddsmidler 2016 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen,

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen, Longyearbyen som arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 lysbilde Hvorfor tiltak? Mest tydelige tegn på klimaendringen i Arktis Temperaturen øker dobbelt så mye som andre steder Tidligere

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» SAMPLAN Havet, 6.4.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye muligheter: Et nytt

Detaljer

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway NYHETSBREV Trondheim Cruise Network Mid-Norway Cruisesesongen 2011 Den 9.mai la det første cruiseskipet til kai i Trondheim. I løpet av cruisesesongen skal Trondheim få besøk av 40 anløp med makskapasitet

Detaljer