PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET"

Transkript

1 PROSPEKT SNUHAVNPROSJEKTET 1

2 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Innhold Innledning... 3 Organisering, målsetning og bakgrunn Organisering... 4 Prosjektadministrasjonen... 4 Samarbeidspartnere... 4 Målsetninger... 5 Historikk... 5 DM brosjyre... 6 Markedsbakgrunn... 7 Hva er en snuhavn?... 8 Kabotasjeregler... 8 Videreføring av arbeid inn i NCTP... 9 Markedet i dag...10 Markedspotensialet og ringvirkninger...11 Infrastruktur og logistikk 2015 Seawalk...13 Lokalisering Lakselv / Hamnbukt...14 Seilingslede...14 Havn, vei og lufthavn...15 Havn...16 Vei...16 Lufthavn...17 Fremdriftsplaner NCTP Investeringsbehov januar 2014 til mai Organisering NCTP...19 Finansiering...19 Driftsselskap...20 Organisering Budsjett...20 Budsjettkommentarer...21 Formål NCTP...21 Målsetninger og visjoner NCTP Avslutning...22 Kontaktinformasjon...23 Vedlegg...23 Porsanger kommune 02

3 Innledning Ei snuhavn for cruiseskip er en kai løsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene som kommer i land blir fløyet hjem, mens nye passasjerene kommer inn via lufthavn. En snuoperasjon er gjennomført på timer ved et antall på ca passasjerer. Porsanger kommune (PK) og Nordkappregionen Havn IKS (NKR Havn) har siden 2012 arbeidet for å etablere en snuhavn for cruiseskip i Lakselv. Dette med næringsselskapet Porsanger i utvikling KF (PIU) som prosjektleder. Målet er å muliggjøre en ukes cruise til Midnattssolens rike, i tråd med etterspørselen i markedet. Dette igjen vil være utslagsgivende for positiv utvikling i antall cruise til Nord-Norge. PIU viderefører prosjektet med fokus på markedsarbeid og samarbeidet med partnerne, samt sentrale aktører for å tilrettelegge for logistikkløsninger. For å realisere snuhavna innen sommeren 2015 er nå North Cape Turnaround Port AS (NCTP) etablert. NCTP skal eie og drifte kai løsningen «Seawalk» og etter hvert øvrig infrastruktur i Hamnbukt, Lakselv. Det spanske selskapet Pullmantur har booket to anløp i juni Målet er å ha kai og infrastruktur klar til den første båten kommer i begynnelsen av juni I dette prospektet gir vi en gjennomgang av prosjektet fra starten i Vi går inn på investeringsbehov og budsjetter. Til slutt ser vi på organisering av NCTP. 03

4 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Organisering NCTP ble stiftet i desember Interimsstyret består Styreleder Per Amundsen (styreleder i PIU), Nestleder Helge Nicolaisen (Assisterende Rådmann/økonomisjef i PK) og Styremedlem Knut Roger Hansen (Ordfører i PK) Vi definerer perioden fra til juni 2015 som forprosjektfase. Forprosjektet er ledet av PK næringsselskap, PIU siden desember Prosjektadministrasjonen Alf Emil Paulsen Prosjektleder (fram til ) Hege Jernsletten Prosjektmedarbeider - Marked Fred Persen Prosjektmedarbeider - Finans (fram til ) Prosjektets styringsgruppe: Knut Roger Hanssen, Ordfører PK Per A. Amundsen, Styreleder PIU Leif Gustav Prytz Olsen, Havnefogd NKR Havn Steinar Solheim, Lufthavnsjef Avinor Lakselv Lufthavn Banak Gunnar Lillebo, Rådmann PK Samarbeidspartnere - Cruisenæringen, først og fremst representert ved European Cruise Service AS (ECS) og Turistutvikling AS v/arthur Kordt. - Politikere og administrasjon i PK. I hovedsak rådmann (medlem i styringsgruppen), ordfører (medlem i styringsgruppen) og teknisk sjef. - NKR Havn Finansiering, drift og ukentlig dialog - Sametinget og Finnmark Fylkeskommune Finansiører av forprosjekt - Reiselivsnæringen, for tilpasning av landutflukter (ShoreEx) - Avinor Lakselv Lufthavn Banak ved blant annet styringsgruppemedlem og lufthavnsjef Steinar Solheim. - Innovasjon Norge Finnmark (INF) og Innovasjon Norge (IN) sentralt ved blant annet deres cruiseansvarlige, seniorrådgiver Tor Johan Pedersen. - Cruise Nord-Norge & Svalbard ved daglig leder Erik Joachimsen. - Kystverket via styremedlem Leif Gustav Prytz Olsen. Prosjektet har høy fokus på informasjonsflyt til framtidige finansiører, interessenter, bidragsytere og media, samt regionale politikere 04

5 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Målsetninger - Sammen med næringen å lykkes i innsalg og markedsføring av snuhavn som logistikkløsning, samt Lakselv som snuhavna i Nord-Norge (forprosjekt). - Få over 20 bookinger i løpet av prosjektperioden (langsiktig mål). - Gjennomføre grunnleggende finansieringsarbeid før NCTP stiftes - Bidra til etablering av NCTP som skal videreføre prosjektet ut prosjektperioden til og med april 2015, med mulighet for forlengelse. NCTP skal også gjennomføre minimum to vellykkede snuhavnoperasjoner sommeren Historikk - I 2012 ble PIU kontaktet av Nordkapp Næringshage ved Stig Hansen, samt havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen. De presenterte konseptet «NCTP» som var designet i samarbeid med cruisemiljøet i Bergen ved Arthur Kordt. «Cruiseindustrien har utpekt nettopp Lakselv som den riktige lokasjon for en snuhavn i Nord-Norge. Bakgrunnen er nærheten til Nordkapp som markedsledende cruisedestinasjon, kombinert med den logistiske særstilling med internasjonal lufthavn uten begrensninger i tilstrekkelig nærhet til havnefasiliteter». - PIU søkte tidlig i 2013 NKR Havn, Finnmark Fylkeskommune og Sametinget om totalt kr ,- til å drive et 24 måneders forprosjekt for å kartlegge markedspotensialet og starte prosjektet. ECS ble forespurt om å ha en aktiv mentorrolle for å gi innpass i cruiseindustrien. Samtlige finansiører og øvrige samarbeidspartnere ble med på prosjektet. - I april 2013 blir Hege Jernsletten ansatt som Prosjektmedarbeider - I juni 2013 gjennomføres første visningstur i Lakselv for det spanske selskapet Pullmantur. - I juli 2013 engasjeres Fred Persen i tre måneder som finansieringsansvarlig, med en forlengelse frem til per medio oktober. - I oktober 2013 booker Pullmantur 2 anløp i juni I oktober vedtar PK å kjøpe eiendommen Hamnbukt fra eier Frank Liland og omregulere eiendommen i takt med nasjonale føringer. - Flere investorer har meldt sin interesse for prosjektet. Indre Finnmark investeringsselskap AS (IFI) og NKR Havn har satt av midler. - I november/desember bistår DNB med å utvikle et nytt budsjett for realisering av NCTP

6 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Quick and easy logistics Tromsø Murmansk Lofoten 10 min transport Norway International airport Sweden Finland Russia Bergen Europe - Northern Norway 123 km from the North Cape a turnaround port for cruise ships is at the planning stage. The project is to be completed in the spring of You will find practical solutions by following the QR Code. Watch the animation: Photo: Stian Eliassen International airport Amazing nature Rådhuset 9712 Lakselv Norway Photo: Øystein Enger Show your interest in the project: Photo: Arnfinn Engen Nilsen QR Code cover photo: Bjarne riesto Follow the project on: National park Photo: Jan Arne Jakobsen Photo: Jan Arne Jakobsen Photo: Lisa Michelsen er.no Photo: Photo: Øystein Enger Porsanger is the ideal place in northern Norway to establish a full-fledged turnaround port, where airport and seaport conditions are taken into consideration. When the vessel leaves the North Cape you start your journey into the world s northernmost archipelago. On your way along the arctic fjords you will experience a rich flora and fauna on a myriad of small islands, islets and reefs. In the midst of nature s diversity, a dolomitic vein pops up creating incredible formations and rare plant life. Porsanger is where it all comes together. Sea, mountains, and heathlands combine and open up possibilities for unique nature and cultural experiences. Midnight sun During the summer months, the midnight sun shines over the Porsangerfjord and bathes the turnaround seaport and airport in a beautiful light. Close to the airport you may play golf on the world s northernmost links course. Photo: Geir Olav Olsen 06 DM brosjyre

7 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Markedsbakgrunn Den globale cruiseturismen har de siste fem år hatt en årlig økning på mellom 6 og 7 prosent. I Norge er økningen ennå større. Næringen er doblet på 10 år, og bransjen forventer en ny dobling de neste 10 år. Samtidig har markedstrendene endret seg. 1. Det etterspørres nå kortere cruises. Herav 7 dager - eller kortere - som i dag utgjør ca. 80 % av all cruisetrafikk. 2. Økte miljøkrav. Emission Controlled Area (ECA-Regler) = Utslippskontrollerte områder! Skipsfarten pålagt i perioden 2010 til 2020 samlet å redusere drivhuseffekten (basert på fossil olje for eksisterende skip) med minst 25 %! Reduksjon av svovelutslipp (SOx). 3. Drivstoffkostnader opp. Rederienes strategi før å møte denne utfordringen er en seilingshastighet ned mot 12 knop. Dette for å oppnå en mer fornuftig driftsøkonomi. Samlet cruiserelatert omsetning i Norge i 2013 var ca. kr 2,5 milliarder. Cruiseturismen står for i underkant av 13 % av utlendingers årlige totale reiselivsforbruk i Norge, og det er ingen entydig forskjell i forbruksnivå mellom ulike havner. - I destinasjoner med attraktive attraksjoner og opplevelser faller mye av omsetningen på tilbyder. - I destinasjoner uten store attraksjoner brukes pengene på egenhånd i land. Cruisepassasjerenes gjennomsnittlige atferd * - Reisetid om bord på cruiseskip: 7,4 dager - Antall dager i Norge: 5,4 dager (to reisedager til/fra Norge) - Antall havner besøkt: 6,6 havner - 1,2 havner per dag - Forventer å gå i land i 66 % av havnene som besøkes - Forventer å delta på 2,7 aktiviteter i land, deltar faktisk på 1,7 aktiviteter * Kilde: Nærings og Handelsdepartementet 07

8 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Hva er en snuhavn? Hurtigruten kan være et eksempel på hvordan en benytter seg av snuhavner i Norge. Herav med bytte av passasjerer i Bergen og Kirkenes. Det som er viktig er at hver destinasjon er tilknyttet gode og store flyplasser. Noen kunder benytter seg av chartrede fly til og fra disse destinasjonene, men flesteparten benytter seg av regulære flyavganger. Og flere individuelle gjester ankommer tidligere eller går av for å reise litt rundt i regionene på egenhånd. Slik kan en også definere en snuoperasjon med cruise, men i mye større dimensjoner. Det kan være et antall på alt fra 400 passasjerer som gjerne er ekspedisjonscruise, til ca passasjerer. Dette igjen multipliseres med to; ankomst skip og ankomst fly. Slik får man et realistisk overblikk på volumet en snuhavnoperasjon krever. *les mer om dette i Ringvirkningsanalysen - vedlegg 2, side 1. Kabotasjeregler Cruiserederiene er i dag regulert av Kabotasjereglen, som tilsier at etter en snuoperasjon i Norge må en forlate norsk farvann innen 24 timer. Dette gjør det ytterligere aktuelt med en ny snuhavn i nord for å kunne tilrettelegge for flere snuoperasjoner. Spesielt for ikke å miste mer av trafikken til resten av Nord-Europa jamfør trender og tendenser. Dette gjør det aktuelt for skipene i nord å kunne gå ut av norsk farvann og til Murmansk, Arkhangelsk eller Spitsbergen. 08 Illustrasjon: Norconsult

9 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Videreføring av arbeid inn i NCTP Hege Jernsletten ble ansatt som medarbeider i april Første fase var hospitering ved ECS i Bergen, før hun gikk rett på primæroppgaven; å kartlegge behov, samt synliggjøre «NCTP» overfor cruiseindustrien. Prosjektet har gitt meget gode resultater så langt og er en svært viktig grunnmur for realisering av NCTP innen sommeren Det jobbes nå også med å kartlegge flyselskapers interesse og muligheter for flere regulære flyvninger inn til Lakselv Lufthavn Banak for å dekke inn et fremtidig behov rettet mot cruisenæringen. I tillegg er der satt i gang en dialog opp mot reiselivsaktører for å legge til rette for fremtidige og bedre landutflukter (ShoreEx) i regionen. Prosjektet skal i desember 2013 levere delrapport for prosjektet. Det vil her framkomme resultater og regnskap for prosjektets første fase. Estimert ressursbruk pr er ca. kr ,-. Dette prosjektet er tiltenkt flyttet over fra PIU til NCTP ved etablering av selskapet. Illustrasjon: Øyvind Lauvdahl 09

10 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Markedet i dag Grafen under* viser utviklingen i cruisetrafikken til Norge de siste 5 årene. Skillet mellom nord og sør går ved 62. breddegrad. Cruiseanløp totalt i Norge Cruiseanløp totalt i Nord-Norge uar Cruiseanløp totalt i Norge Cruiseanløp totalt i Nord-Norge Gjestebesøk totalt i resten av Norge Gjestebesøk totalt i Nord-Norge Gjestebesøk totalt i resten av Norge Gjestebesøk totalt i Nord-Norge g 10. januar 14 10

11 ORGANISERING, MÅLSETNING OG BAKGRUNN Cruiseanløp totalt til Bergen Cruiseanløp totalt til Nordkapp * Kilde: Cruise Norway and CNNS Vestlandsfjordene, med sin nærhet til de store markedene ute i Europa har doblet cruiseomsettingen i perioden Nordkapp som destinasjon har derimot hatt en statisk anløpskurve, og ikke fått tatt del i den både globale og nasjonale veksten grunnet blant annet av kombinasjonen av markedstrender (kortere cruise) og lang fysisk avstand til markedene i Sør-Europa. Markedspotensialet og ringvirkninger Cruisetrafikken i Europa og Norge forventes å vokse betydelig frem mot Dette fordi flere nye og store skip er satt i drift, og ytterligere nye er under bygging. Få mennesker, faktisk kun 1 % av Europeere, har vært på cruise i ferien. Samtidig har rederiene «repeaters» som vil oppleve nye destinasjoner. Parallelt med dette fylles havnene i Middelhavet opp, og både det russiske og de asiatiske markedene utvikler seg positivt. Prognosene tilsier 8 10 % årlig vekst til Nord-Europa, eller en dobling av passasjerer innen Den siste EEC-undersøkelsen fra 2012 viser at skip, mannskap og passasjerer la igjen ca. kr. 2,3 mrd. kr. i Norge i En tredjedel av dette kom fra hele strekningen for cruise til Nordkapp. Cruise-næringen kan gi Norge 5 mrd. i omsetningsverdi i Forts. 11

12 NORTH CAPE TURNAROUND PORT For å muliggjøre opprettholdelse og videre vekst av cruisetrafikk til Nord-Norge, vil det derfor være tvingende nødvendig å etablere en snuhavn i nord. Snuhavn i Nord-Norge for internasjonale cruiseskip kan bli en motor i utviklingen av utenlandsturismen i landsdelen. Tallmateriale fra ECS viser at markedet for Norge og fjordene er nesten doblet på ti år. Som en ser av Ringvirkningsanalysen vedlegg 2, side 30 kan snuhavnetableringen i Lakselv gi et samlet forbruk i Norge på 177 millioner hvorav 51 % fordeles til Nord-Norge. En snuhavn i Finnmark må realiseres dersom cruisetrafikken skal holde seg på dagens nivå og utvikle seg i framtiden. Dersom vi ikke lykkes, vil rammevilkårsendringene kunne ha konsekvenser for landsdelen generelt og Nordkapp spesielt. Tall fra ringvirkningsanalysen (vedlegg 2) - Den nasjonale merverdien utgjør kr 254 mill. årlig etter år 5 - De nordnorske ringvirkningene utgjør kr 142 mill. årlig etter år 5 - Den lokale merverdien utgjør kr 64 mill. årlig etter år 5 - Total forbruket for skip, mannskap og passasjer utgjør kr 1400 per passasjer i snuhavn/ turnaround Snuhavnetableringen kan også gi eksterne ringvirkninger. Det er i dag, blant annet med bakgrunn i snuhavn, et konferansehotell under planlegging i Lakselv. Det er også en positiv trend innen etablering av turistbaserte næringer, samt at kommunestyret i PK har bestemt at kommunen skal satse aktivt på turisme. Etablering av kai vil gi muligheten for annen kommersiell virksomhet i havna. En utvidelse av Lakselv lufthavn Banak vil legge til rette for utvikling og annen etablering. 12 Planlagt hotell ved Lakselv lufthavn Banak Illustrasjon: Jappe Nielsen Arkitekter AS

13 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Seawalk Prosjektet har pekt ut «Seawalk» som den beste kai løsningen. Dette er en sammenleggbar flytebrygge. Fordeler med «Seawalk» framfor tradisjonelle kai systemer er: lavere pris, miljøvennlig, kort leveringstid og den er mulig å flytte. Løsningen kan dessuten til dels lages på verft i Finnmark. Cruise Venture AS designer nå en helt ny type «Seawalk» med 7 meters bredde til NCTP, slik at denne kan handle både passasjerer og bagasje. Det er i dag to «Seawalk»-er i Norge, en i Skjolden og en i Geiranger (se bildet under). NCTP har mottatt tilbud på Seawalk med fortøyninger og baggasjehåndtering pålydende NOK i januar 2014 Seawalk Geiranger AS Foto: Frank Stenersen 13

14 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Lokalisering Lakselv/Hamnbukt Hamnbukt utpeker seg som beste alternativ, først og fremst fordi det er havna i Lakselv. Farleden går direkte dit, anlegget har allerede en del infrastruktur og området er regulert til maritime aktiviteter. Cruiseindustrien ønsker også av logistikk og kostnadshensyn minst mulig avstand mellom snuhavn og lufthavn. Seilingslede Illustrasjon: Porsanger i utvikling Seilingsleden er ca. 123 kilometer lang fra Nordkapp til Hamnbukt. Kystverket jobber nå med ekstra merking av området og det er fokus på dybdemål. Seilingsleden går gjennom en av Norges vakreste og kanskje mest uoppdagede fjorder. Denne fjorden skiller seg ut fra Fjord-Norge på grunn av dens arktiske klima og dolomittformasjoner. Det er ingen begrensninger inn fjorden. 14 Hamnbukt i dag. Se også framtidsskisse på side 9 tegnet av Øyvind Lauvdahl. Foto: Alf-Emil Paulsen

15 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Havn, vei og lufthavn Formålet med en snuoperasjon er å profesjonalisere en tids- og kostnadseffektiv logistikkløsning med å forflytte passasjerer, samt bagasje fra fly til skip og visa versa. Hamnbukt ligger i ca. 10 minutter kjøreavstand med buss til Lakselv Lufthavn Banak. De neste tre sidene belyser kort hvordan logistikken skal fungere generelt, på havn, vei og lufthavn. Film og 3D animasjon om «Seawalk» som teknologi og snuhavn som konsept: Illustrasjoner: Trykkeriservice AS 15

16 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Havn «Seawalk» foldes til cruiseskipet og passasjerene går i land på den ene siden av kaia, mens bagasjen tas inn på andre siden av kaia. Passasjerene kommer inn på havneområde og blir henvist til bussene på nordsiden av terminalbygget. Bagasjen håndteres på sørsiden av terminalbygget og blir transportert direkte til korrekt fly, eller levert ut til individuelle reisende. Ankomne busser slipper nye passasjerer inn i terminalbygg som i stor grad fungerer på lik linje med innsjekk på flyplasser. Logistikken er lokalt tilpasset delvis etter modell fra Malmø og Trondheim. Illustrasjon: Norconsult AS Vei Passasjerene busses på strekningen Lakselv Lufthavn Banak - Hamnbukt og visa versa, en strekning på 9 km. Bussturen tar ca. 10 minutter. Hele veistrekningen er asfaltert. Prosjektet har vært i kontakt med Statens Vegvesen, for eventuelle utbedringer av vei. Anslagvis % av passasjerene skal også på landutflukter i regionen. Regionalt besitter man aktører som tilfredsstiller behovet på antall busser som logistikkløsningen påkrever. 16 Foto: European Cruise Service

17 INFASTRUKTUR OG LOGISTIKK 2015 Lufthavn Development plans Lakselv lufthavn, Banak Rebuilding the terminal - increasing capacity for security control Establish temporary T2 - Lavvo (departure hall) Adding new asphalt/concret on the runway Installing new runway edge- and center court-lights Establish turnaround area in the south (for A330 B747) Extend TWY A to 23m (A B747) Extending the apron to the south Establish freight buildings - External company Establish new apron and taxiway to cargohall (for B747) Expansion of the terminal and baggage hall New airtraffic-tower Establish deicing platform Establish hangars for GA / airlines. (External company) Forts. Illustrasjon: Avinor 17

18 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Logistikken ved Lakselv Lufthavn Banak vil bli viktig for at snuoperasjonene skal gå profesjonelt. Lufthavledelsen har sammen med PK og PIU hatt møter med sentral ledelse i Avinor angående prosjektet. Lokal lufthavnledelse har vært på visningstur i Malmö for å se omfanget av cruise i virkeligheten. Det er et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom prosjektledelse og Avinor lokalt. Avinor har gitt klare signaler på at de vil utvide kapasiteten og legge til rette for antall bookinger NCTP får inn. Lakselv Lufthavn Banak er charterflyplassen i Finnmark med sin rullebanelengde på 2788 meter. Lufthavna er definert som en «wide body airport». Den har minimale begrensninger, leverer høy regularitet og er værmessig svært stabil. I dag har lufthavna kun ca årlig reisende over sivil terminal. I tillegg har flyplassen en viss militær trafikk. Det er akkurat differansen mellom flyplassens størrelse, kombinert med lav trafikk og utviklingsplaner som gjør Lakselv Lufthavn Banak spesielt tilrettelagt for store snuhavn operasjoner. Lufthavna vil, dersom prognosene slår til, få høy økning i aktivitet sommerstid. Kan dette prosjektet bidra til å skape ytterligere vekst og fokus på landsdelens største flyplass? Se også vedlegg tre, «Development Plans Lakselv Airport». Foto: Avinor Foto: Fred Persen 18

19 FREMDRIFTSPLANER NCTP Investeringsbehov januar 2014 til mai 2015 Kostnadsoverslag grunnarbeid eiendom Erverv av arealer kr Riving og tilrettelegging kr Ombygging gjenstående bygningsmasse kr Inngjerding og sikkerhet kr VVS Brønnboring og septik kr Grunnarbeider og asfaltering kr El tilrettelegging kr Uforutsette kostnader kr Sum investeringer fase 1 kr Kostnadsoverslag Seawalk med montering Seawalk 7 m bredde kr Fortøyinger kr Sum investeringer fase 2 kr Organisering NCTP NCTP sine ambisjoner på eierkonstellasjon i er - Cruisenæringen i Norge ved blant andre Travel Invest AS - Rica Hotels AS (Billingstad) - Nordkappregionen Havn - Porsanger kommune (Lakselv) - Indre Finnmark Investeringsselskap AS (IFI) (Lakselv/Tana) - Private investorer - Porsanger i utvikling KF (Lakselv) Finansiering - PK har kjøpt eiendommen Hamnbukt desember I tillegg har kommunestyret gått inn med kr ,- i aksjekapital (AK). Dette er pr. 1. januar selskapets AK. - NKR Havn går inn med med kr i AK. - Cruisenæringen ved Travel Invest AS har i januar 2014 bekreftet et 7-sifret beløp i AK. - IFI går inn med kr De andre finansiørene har selskapet pr 1. januar ikke bindende avtaler med. Emisjonsfristen er satt til 1.april, og endelig organisering skal være klart i mai Det kan komme endringer i organisering, da selskapet har møter med blant annet finske investorer, samt samferdselsdepartementet januar Selskapet har som mål å fullfinansiere «Seawalk» investeringen. 19

20 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Driftsselskap NKR Havn er det naturlige driftsselskapet og er selskapet som per i dag tar imot anløpsbookinger fra cruiserederiene på Nordkapp. Havneselskapet har sagt seg villig til å ta ansvaret for bookinger og anløp. Havneselskapet er villing til å endre denne organiseringen når selskapet eventuelt er klar for å ta denne jobben selv. Organisering 2014 NKR Havn tar ansvaret for havnefaglige spørsmål i forhold til reguleringer, internasjonale krav, og infrastruktur. PK har ansvaret for økonomi i selskapet og finansiering av «Seawalk» og infrastruktur, samt de søknader og annet som følger av dette arbeidet. Turistutvikling AS stiller sin kompetanse til disposisjon etter hva aksjeselskapet har behov for. PIU ved styreleder tar ansvaret for emisjoner og organisering. Prosjektet fullføres etter prosjektplanen. Budsjett Treårig budsjett utarbeidet av DNB og NCTP AS, vedlegg nummer 1. Budsjettet er kodet og kan endres (ikke skrive beskyttet). 20 Foto: Torbjørn Nilsen

21 Budsjettkommentarer Budsjett for NC TP forutsetter vedlagte finansieringsplan (vedlegg 1). PIU arbeider etter en modell der investeringen på «Seawalk» er fullfinansiert med egenkapital og at selskapet innvilges et FoU tilskudd fra IN. (For flere kommentarer, se vedlegg 1). Formål NCTP NCTP skal eie og drifte «Seawalk» og øvrig infrastruktur på Hamnbukt. Målet for 2015 er å ha infrastrukturen klar til de første båtene kommer på våren. PIU ser for seg at selskapet i første fase skal leie ut infrastrukturen til NKR Havn, som i dag er selskapet som tar imot bookinger fra cruiserederiene. Det er opp til styret i NCTP å avgjøre det endelige formålet for drift, leiekontrakter og arbeidsfelt. Målsetninger og visjoner NCTP Full finansiering av «Seawalk» innen mars Fullføre emisjoner og organisering av aksjeselskap innen mai Etablere logistikkløsning innen våren 2015, samt gjennomføre minimum to vellykkede snuhavnoperasjoner første sommer. Sammen med næringen lykkes i innsalg- og markedsføring av snuhavn som logistikkløsning, slik at antallet anløp er høyt nok for å skape lønnsomhet for eiendomsselskapet innen Å skape verdens beste infrastrukturløsning for snuoperasjoner. NCTP skal være effektiv, fleksibel og fremtidsrettet. Å bygge en kundetilfredshet som bidrar til årlige gjenkjøp og et godt omdømme av både snuhavn som logistikkløsning og Nord-Norge som reiselivsdestinasjon. Å bidra til en sterk økning i cruisetrafikken i og til landsdelen. Å bidra til å skape et nytt produkt i takt med markedsendringene; en ukes cruise til midnattssolens rike i samarbeid med de viktigste havnene i Nord-Norge FREMDRIFTSPLANER NCTP Nye havnefasiliteter og flyplassutvikling skaper vekst. Dette kan gi store muligheter for NCTP. Porsanger kan bli et logistikksenter for Nord-Norge innen olje og gass, Forsvaret og generell turisme ved rett strategi og godt samarbeid mellom havn, lufthavn, forskjellige næringer og kommune. PIU ønsker at NCTP for framtiden utreder mulighetene for nytt terminalbygg, småbåthavn, betongkai og på sikt elektrifisering av kai. Dette for å takle mulige markeder innen olje og gass, sikkerhet/beredskap og forsvar. Elektrifisering ønskes grunnet markedets fokus på kostnader og miljø. 21

22 NORTH CAPE TURNAROUND PORT Avslutning De fleste norske havner er offentlig eiet, gjerne gjennom kommunale foretak. Det finnes derimot en del private selskapet som tilbyr maritim infrastruktur. Polarbase AS i Hammerfest er et nord-norsk eksempel på dette. NCTP skal på mellom- og lang sikt levere avkastning. På kort sikt arbeider man bevisst med å oppnå en tilfredsstillende andel offentlig støtte, slik at gjeldsgraden ikke skal bli for høy i de første 5 10 kritiske drifts-årene. Dersom cruisemarkedet mot all formodning med tanke på Nord-Norge som destinasjon skulle kollapse, så er den store investeringskostnaden i vårt konsept realiserbar. «Seawalk» som enhet kan avhendes og andre destinasjoner som ikke opplever markedssvikt vil være villige til å betale riktig pris for innretningen. På denne måten er investert kapital for eierne også trygget. Er man en aktør som befinner seg i det utvidede begrepet «reiselivsmarkedet», enten i Tromsø, Lofoten, Svalbard, Nordkapp, Kirkenes/Murmansk eller Sápmi? Da er NCTP et interessant investeringsobjekt av strategiske hensyn. Dette prosjektet kan skape ny turisme i Nord-Norge. Legger til at det vil forekomme endringer i prosjektet og at prospektet vil bli fortløpende revidert. Vil dere være med på å skrive historie, og skape et internasjonalt reiselivs eventyr i midnattssolens rike? 22 Foto: European Cruise Service

23 Kontaktinformasjon snuhavnprosjektet, PIU Hege Jernsletten - Markedsansvarlig Frank Seppola - Daglig leder Kontaktinformasjon NCTP AS: Fred Willy Persen - IR-Kontakt Vedlegg For å gi et ytterligere inntrykk av prosjektet har vi lagt ved følgende: 1) Budsjett og finansieringsplan. 2) Ringvirkningsanalyse gjennomført av Horwath Consulting. 3) Presentasjon snuhavnprosjektet med lufthavnfokus. Ønsker du ytterligere informasjon om prosjektet eller har spørsmål knyttet opp mot finansiering, ta kontakt med PIU eller NCTP AS. Vedleggene er også å finne på USB-kort. Prospekt; utgave 6, april

24 NORTH CAPE TURNAROUND PORT NORTH CAPE TURNAROUND PORT 24 Trykkeriservice AS Trykkeriservice AS NorthCape

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft

Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 PerEide/Innovasjon Norge Innhold Forord... 3 1 Målsetting... 4 1.1 Dokumentasjon... 4 1.2 Produktutvikling... 4

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger

CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger CRUISEPORT NORDKAPP - betydning, utvikling og virkninger 2006 Notat Analyse cruise til Nordkapp - Del 1: Betydning og utvikling mars 2006 - Del 2: Lokale og regionale virkninger mai 2006 Utarbeidet for

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

INNHOLD. Forsidefoto: Tromsø Havn internt. Foto: Bård Løken

INNHOLD. Forsidefoto: Tromsø Havn internt. Foto: Bård Løken ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD 4 Havnedirektøren har ordet 5 Dette er Tromsø Havn 10 Vår virkskomhet 14 Strategi 16 Miljø og samfunn 18 Et blikk på 2011 22 Trafikkutvikling 25 Årsregnskap 33 Risikostyring 34

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34

Havnedirektøren har ordet 3. Oversikt over virksomheten 4. Sikkerhet og bærekraft 16. Marked og utvikling 20. Årsregnskap 24. Fakta og høydepunkter 34 ÅRSRAPPORT INNHOLD Havnedirektøren har ordet 3 Oversikt over virksomheten 4 Sikkerhet og bærekraft 16 Marked og utvikling 20 Årsregnskap 24 Fakta og høydepunkter 34 Forkortelser 39 TROMSØ HAVN - Årsrapport

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 Innhold 1. Forord... 4 2. Attraksjonsbygging... 5 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt... 5 2.2 Sentrumsattraksjon... 6 2.3 UNESCO`s verdensarvliste

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

Ruster seg til cruise-kamp

Ruster seg til cruise-kamp NYTT MAGASIN Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2006 Ruster seg til cruise-kamp 20-30 millioner på opprusting av Tromsø havn vil neppe være nok. Dersom Tromsø skal bli snuhavn må flyplassen

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer