Fagområde Dokumen type Forekomster Geologi,Kiemiske Rapport FankaReppi øvrerieppi LaksvannRødaksla analyse r. Ellendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagområde Dokumen type Forekomster Geologi,Kiemiske Rapport FankaReppi øvrerieppi LaksvannRødaksla analyse r. Ellendal"

Transkript

1 wha Bergvesene Posboks Trondheim Rapporarkive Bergvesenerappor nr nernjournalnr nernaddv nr Rapporlokalisering Gradering BV Trondheim Forrolig Kommerfra arklv Eksernrappornr Oversendfra Forrollgpga Forroligfra dao: RagnarNilsen Muing Tiel Malmundersøkelseri Balsfiordkommune1989 Forfaer Dao Bedrif Ragnar Nilsen Kommune Fylke Bergdisrik 1: 5 karblad 1: 25 karblad Balsflord Tromsø Troms Tromsog Tromsil Finnmark Fagområde Dokumen ype Forekomser GeologiKiemiske Rappor FankaReppi øvrerieppi LaksvannRødaksla analyse r Ellendal Råsoffype Malmmeall Emneord AuAgP PdCuZnNi PbCo Sammendrag Korrapporsom sammenfae røskearbeidenei LaksvanRieppiog ØvreRieppi De er vedlag 13analyserpå elemeneneauagp og Pd illegger de vedlago analyserfra 1979på elemenenecuznni Pb og Co medlokaliebalsflord De vedlage analyseskjemaeneviser a alle P og Pd gehaleneer underdeeksjonsgrensenpå henholdsvisog3 ppm Fireav gullanalysenevise verdiersørreenn 8 ppmmedmaksverdipå 173ppmAu Sølvverdienevar enenlik ellermindreenn deeksjonsgrensen2 ppm borsefra en enkellav verdi på3ppm Konklusjonen om a de finnes en edebneall konsenrasjon i sedimenene av Au Ag P og Pd mangler holdepunk i realieene (BLieunghkommenar1992) 1 karvedlegg

2 i3l;f: ir frmo rrr 3ar: 2i1 87 jueseh rli sii:a;;b: 1111 ; rep r klu r undlnh 15(: ur nr; kor borkr volse uv ørheii dp Lu lr r der; ri ru fhpricle sone BaLsfjord form r henurresjonen ku ksendsen kvar Hr ol Lrer rrrn:jrksjor hen føreh synbar hp e synpkr Fornue jsrion muok ighe uv een L rvrrci or; sjdo uv fjehoen ual yrfjpri ofi Lon o; nnrmiinso pabp Vni LiKbvHi r: oe forne or eøpknus mpri e orr s roe; 111Cd:føf:! ves rnuen ep hu r; uspri en i nn uass ivn ledri en n Fankki pr vkkko mou en ;;; synk irrp øs i Lrer yppi o rrryd Løs irrkkrog sk her vph Don pr ske ui 11] 5 i Oy vi ønno mo øs kppei aurne ulu i de u ford rarkp1 uv olul sko kan pvpr; pu Ljoncier jey n k an ei; ba lind ee v finne po;kone uvreh Hu ; hejenp rdny ru kryss hin i rinpr i ee kny H Konk PLLjeri uhsva ph our er spol imen hprldrenc o poer;s i;nfidmi kriyof o edp me konspreras jon pu sø v p uirri pr rulad ii eriydph e ria sr uiel h efas Av ede rll ryrles Arr og varo aouii herendo uksvaen r imenerle vpn for p olien kan varry dor veh dennp ni kun ha cl poerei a p for pdp Laerl kencen nue joner in de L ynnp ahrd av e kmr i sonon kur derino dek res ved ne;rner Hkp mmialendorsøkel ne arpl 1971 dpn 237 var oprøi npinør er Fredmik Trøfen sendr hi av horkimeser A VusHluln duidee hsyr Trøren ok prof Ler irpri Hr pvon deler fel hs r; bedonlp ur var Om s o h kerms

3 Siden da har fele lag i ro med delvis arbeide inill åre før bergembee blev overflye Trondheim Har il årlig ha konak med bergembee efer reglene Og nu med denne rappor il deg eer sommerens arbaide innformerer jeg deg Hvis noe mere som kan være uela sår jeg il jenese Nu i sommer har felarbeide beså av vegbygging opp ill ReppiV graving u skying og prøveaking Dee arbeide er ufør med søe av Balsfjord komune og assisanse av geologene Aker Johansen og Per Bø Håper a NGU følger opp med undersøkelser ikommende sommer Med hilsen dar) Ragnar Nilsen Glire 92 Laksvan Vedlegg Kopi av analysene Karblad 1533 Kopi Seksjonsleder Lindahl

4 drau AG PT 28 PPM PPM 1312M EPM Fanka NReppi NReppi Fanka dreppi Ellend TD Reppi TD Reppi173 2 n2 253 TD Reppi Repp cjj dreppi Fanka Reppi2 2 3 Prøver a pd AUAGRTPD Sommeren 1989 av ma1men i Balsfjordformasjonen Analyser av Sveriges Geologiska ab Luiea il W Deki 2fsckkhz1 ka n y e( el (11Q () LJc ca Ci enso Al" ekr S< SC r6

5 MS SGAB ANALYS ANAVS NTYG Box luleå UaRFTSDATUM BESTALLARE NSANDARE NTYG NR R NGLTRE RAGNAR NLSEN 126 PLATS : LAB MARKNNG AU AG PT PD NR PPM PPM PPM PPM ( < <3 21åk11 CO <2 < < <2 < < <2 < <3

6 SGAB ANALYS ANALYSNTYG Box Luleå UTSKRFTSDATUl BESTAL ARE NSANDARE NTYGNR PLATS RAGNAR NLSEN GLTRE 3251 Anm : Analysmeod: CP Adelmealler: Fire Assay LAB MARKNNG AU AG PT PD NR PPM PPM PPM PPM TO 12 <2 < < NM252TD 173 <2 < < NM253TD <2 < <3

7 ~ = SGAB ANALYS lik11(5>nrrycs Box Luleå UTSKRFTSOATUM BESTALLARE NSANDARE NTYG NR PLATS RAGNAR NLSEN GLTRE 368 Anm : Analysmeod:CP Adelmealler:Fire Assay LAB MARKNNG AU AG PT PD NR PPM PPM PPM PPM 3536 NM2887FB <1 <2 < <3 ynea 3537 NM29 82 <2 < <3 dryæai 3538 N <2 < < N11251 <1 <2 < <3

8 MDNM SGAB ANALYS Box Luleå ANALYSNTYG ANKOMSTDATUM UTSKRFTMATUM BESTXLLARE NSANDARENTYG NR RAGNAR NLSEN PLATS : Anm : Analysmeod:CP Adelmealler:Fire Assay LAB MARKNNG AU AG PT PD NR PPM PPM PPM PPM NM FB 5 2 < < NM FB <1 <2 < <3

9 13378 NORGES GEOLOGSKE UNDERSØKELSE Trondheim 21 mars 1979 Analys er app(dr fra: NGU Kjemisk avdeling il : NGU Tromsøkonore ve racreh Prøvemaeriale: 2 skr malmsaffer fra Balsfjord merke A og B Oppdrag: Besemmelse av Cu Ni Pb Zn og Co Ufør: Kjemilab Resula: Prøve mrk Cu % Zn ppm Ni ppm Pb pom Co ppm \ KJ FMSK \ AVDELNG i V )\ L\ \ Aslak Kvalkeim direkør \ Birger Th Andreasse før seamanuensis

10 au NORGENORWAY 1:5 e EDTON TROMS " r AMS ALSFJORD FYLKE ac1cficreck MO o j 3 5 P as79 5 :8 6 6 TY 82cr8 7 FJORD SERES HERAD 9 Qi: \ 111 M711 8" ognoen SBHWT olmbuka Qryla Rleppe ereusind d 58 Al 1 "1 19 RD 3 2 s Rieppefjell B KTA Ska ogen Robbesel eppevan s Sor ken VN3*1 SYel Ru ndhg So:1 o 3z å MellOrndalf joske 8 s 1 Dren affiel berge " e Jekee d 777 Sord ehsland va Sveinga H und n) "6 123 "6 8 Rieppevan nos i Brakke ja M a 11 i er Barkland serdeel her ei5 y Z 1 pappa r e ra Dleskod 11 hkas Naug 11J1J " V e qusvoll 3 ea ka e 25 r Sk j eleh ia a GjO d 1 1N:( 1 eikernjord erind )1 Vons; C Tvesejjelle li ( Sommarnesi ci ana A 2 Andersdalind "3 :LakSell 13UKT "2 1 7S Bakkesle ; myra 8 b ksdenes KSEfiVDS 3 12 R) bikkve1l 1 evagge 39 " Selelark Fossuolld w og Mil f`x om Ci Bakk B2 Skoggard aug Ellånd 7 77 Bak C= Li Bakkell Lavan Kjdleng is T1 frf instaii hråe d 7695 Si f z L VBl irju;pez Al S Lavland frak keny lieggevol Plggfind e99 sind Vesre B 1kribi :k" EJlen ind 11 e he "97 \ 7 ; rbae 1 1 sn nalkz Nyeng Ga Skulva Sorind drartb pl r 1:b G : 7695: : s La STUS9116 Tomasordin um (Laksvanfjell) \ \ Llikeng s F Telymes s s la AD Nyse Sand ård ndöy a 769 f ri Langd K i Ja31 fj \ e 1 iipmws 1316 \ : vadad 7695 r r "" vik "ek? Du 2 16 Bmf Sken Jagarbergha "92 Skredku b E1 n}gaissa) 2 Ørnuva "92 92 i n *Sieekan %sind (SM Brasad Ölnelvhaugen 7693 vebakk 1125 pl Beinrem icrr r Solds Ha s Larsaj Var ( 7691 enne 91 ugen Md To alg gyedalsalr okk M Meen $ pgrig a Ås Troll "iy hn kken r ke T 769 myr r kav sen relc Sjonkjer Trollehiskar DAlleler Sor h 1He; Tone 9! Hol rliehnda ucra Mr 7689 askra bond sen 3 enn 7689 evr As PA Ts als le Regnhildhg 88 eb kk {=)\ & fjelle kkiian ^) Sdines 87 2;?Oses je ki "87 7 SkgundY en Myrba rd er elvska S r h 22 ~" : Do syell AsPahes 1(J Tverr n yhsrud% Middagsind 3 1; 2 isaa Du fie lgard el 8 fif9ke; Skjere uhg \ 1 MTS \ 1an Q 7771 a Blifrnsa Sforkee Ge: ric 9rk Ny Va B Ru bn de 86 go ( karde Lb Finnsriinh "Veei 7 al Qggi a se n aksla ad 7656 LagO 7655 Sel 1 haigen 7 7 Skålhg R 85 " ppeva Wie bevoll hi3ioe1; So "r" ind 2377 Hohnenes in Selje 99 nes Bergs 8 768m ry 5\ la M 69115" n uvlund 3mE ) M TROMS FYLKE Målsokk 35 Prepared by he Army gra mmeric mehods graphic Chars 87 verical conrol Service Map from surveyed map (AM) Nonvegian field Corps aerial checked of Engineers phoography (correced in 1953 o and U S Army Washingon Coasal hydrography 1955); 9 surveyed names daa furrushed D C compiled by Compiled in 1955 (correced Norges in from o geografiske 1953 Norwegian 1955) by phoo 1 HydroHorizonal 5 BALSFJORD oppmbling 6 g: Scale 1:5 and 7652 d RP9 HERAD 3 Meers TO ROADSVEGAR fl weaherhardsurfamwoor rnorelaneswide(85 meen er more) Fas dekke o eller lleire keyrebreelder (85 m eller mer) All wmherhardskacewo6 mere laneswide(65 n o85 ill) Fas dekke eller fleire krrebrerdder (65 m85 rn) M weaharhardsursce or mon hnesmde (abou53 m o 63 m) Fas dekke o eller llere keyrebredder (ca 55 m65 m) All weaherhardsureceonelenewide(abou3 m o ebou55 m) Fas dekke ei kpyrebreidd (ce 3 mca 55 m) All weilber oosesurfacswoor merelan wide(85 meener more) ane Grusdekke o eller flewe køyrebredder (85 m eller mer) All weeberkose surecewoor MOMlenes wide(63 in o 85 m) Grusdekke o eller flere kdorebreidder (65 m85 m) All weaherloosesuracewoor merelana wide(abou55 m o 65 m) Grusdekke o eller lleire køyrebredder (ca 55 m65 m)~s M maher kosewrface onelanewide(abou3 m o aem 53 m) Grusdekke ei koorebreidd (ca 3 mca 55 n) Fair dry weaherkknesurfare Veik bygd veg Carrrok Kerreyeg Foopahroll Kløvveg sh UndercomrucionVeg under bygging hae rewluss:neboral;fylke Vegnummer Riksveg Fylkesveg 13NDARESGRENSER nernaional (wih marken) Riks (rbys) Fylke Nend Narrowpuge radmed Trallebane Powesramarnionhne Elerosk lemkung Telegraphorelephoneline Telegrallme felelonhne WTH Sorequarry; Mine Slembrof SUPPLEMENTARV TRANSVERSE skerp Gruve CONTO1225 MERCATOR HOR1ZONTAL Facory indusry Fabrikk AT DATUM: 1 METER BOUNDARES NDEX SeannalMall Sag Kvem UTM SNE3 TALLENE BLACK NUMBERED LNES MERCATOR garnboashel;sodhul Loe naus Chepel;Church Kapell NDCATE GRb T THREE R3e 111 DrricER 1531 il DATUM ANGR THE ZONE 3 SORTE METER UNVERSAL NTERNATONAL DGTS Or THE GRD TRANSVERSE ARNT C SERVK gravplass RUTETLVSNG 1633 ponla Submarinecable Sjokabel * Ekampal Ain niii ARE OMTTED A CAP ARE urgeo T learc RE11 hno FoRRO HNGTOR 1 nn C WS So FORRARDED eili OiflCfly RE ETURNED SONEmRAD TO 619 ORO ZONE DESGRAT1ON NS S(~ DO 11 ate SolAlif DENTFCATON 19=l 63 TO COREANDOS Merl a kornma skal OR REPlACiED F DESino SAMPL A STANDARD Falls;Rapids Foss Serk srryk PONT ioii nanlLKE ije ars an ho 7 la med SL enhs 1 ni Foresbore la Havsrand med ved rneldonew uove 1 lun rnere ann on ruen9 i erked el arle on lie me nal aml Esimale fgere Awash;Sunken Boe i sromaler Soundings in meers Loddedlupn vad nendomer uonw varner aller nal 1 r Oal anl MLS 1r nee i senrorndre airs1 and le man Ne lull smaller Pryr«M9 i e oordinaln LARGER hures Pumple Aonal phobranap 291 ree R1 haalle1ovi laboone a ie le or en mrsvsng 29 enlh leem end luie poli ol 768 ol acr 1Chng Use 111 he en noolor le 1117(111E 11repoom benand 1(7 bana an nlapnne Mear Sciora 11RaHma Gnd o neann god mirlo r1 shan 1 raenkhduon ap bl(955 r ocaon rnamy Anwboms11 pwocaor 1955 i GRADER OG alinuter APPROXMATE OG streker ÅRLG FORANOR7NG El ELLER MEAN FOR CENTER 2 AUST Dispreeener eir bere allverdooe es ongen fer mauneio Nerd bealame ved å ferbinde pivoiounkrer "r i mindre remmeken med de penk på skalaen i nerdre ramegekn sain marer regne il minigngen i GNrold il RTTENETT NORD GN) ANNuAL NAGNETC DECLNATON 1955 OF SHEET CHANGE 9 EASTERLY o ebem numorkal va1ul 7o delormine noneir nerh ime ronnec he poo pein "P" en he rouh edge ef he map wila ne valum of free enple bersen GRD NORTH and MAGNETC NORTN as plotod om he degree scale al 11 nedk edoe ef he mals U diagram ed Cbaf 917 sanneld OR 51) MLS Rod kna e Hydroeloplic (ear ) gian OR 1) METERS SAMPU ONORT i SK1A8ERG r meer ehe 1 km ruen ando SLUABERG og slaggrunnsline Boe under A Nornman lencl 1919 NORZORTAL METMODS Pkobre (\ GN ord kland saf Esmah localo COMPLAT111 larai REEEPENCT ON SHEET TO NEAPEST pran and read PARG gurn nems Fyike 2 Trorrnanundllead 6329 WardshruswoodSkog kran lbas rii char$ ( KARTREFERENSE) NÆRASTE 11(d SPHEROD NUMBERS GEOGRAFSKE RETT ETTER geografiske OPPMÅLNG 7 85 LOV OM ÅNDSVERK oppmåling Copyrigh reserved ORDLSTEGLOSSARY 111 KM 1 by Norges ALL DAGRAM TALL Morljord elevaionin meers:checked;uncheckedhogdepunk Swaino Myr Prinred NAR bakken hill berge mounam Bedehus Draver meeing house bon Sove Brakke barracks Bre glacier buka cove acca Pass DampskipssopPeSad seamer sop DS dalen valley elva siearn fj fjellfielle mounarn gass3 peak Gravsad cerneery gurra rene ehill hk haug haugen hagda lull Hyle Hyler hu(s) ldr pl ldresplass ahleic freld RWER lake Kom lok Kommunelokale own hall Ldh Landhandel general sore M myran swamp(s) nasen spur nedl pl nedlag plass abandoned place Galbre spur odden poin Pgd Presegard parsonage PÅ Posipneri pos offiee skardepars skja rock(s) skrer Sen semanerocks Senbro sone guarry Seinind alus TS Telegralsasjon elegraph saion peak(s) ind lindane Ull Ungdomshus Youh cener urda sony slope Bh hgh:channelmarkerhuoy Fyy lyk Snonerke Peacuing Torvak COVERAGE NTERVALS 1 9hfLard USERS ROTNG ERROS OR OCSS ONS le Garnme Nonzonal cenrolpoim Trigonomerok Rock SHEETS NORGES NGO 915 Yards Kyrkje Churchyard cemaery Kyrkiegard Spol ADJONNG THE LA Skule ULOVLG PROJECTON EUROPEAN Hoelourishuinn Hoell Noshye mesgwer Farm;Sched Gard 87 k RUTENETT mylne Housesporshusmellerindusrypoinr Plannu Vala sporshye mindre drif krafverk myine Liries TO larpr powerplenmill sørre cbsfr kralverk 5 TRYKT ETTERTRYKK EKVDSTANSE 2 M MED 1 M MELLOMKURVER CONTOUR NTERVAL 2 METERS LEGENDTEKNTYDNG 363 NDEX Miles only vallemounain vn van åsen vane vana lake(s) mounain BALSFJORD NORWAY

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer