Prosjektkatalog Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektkatalog 01.01.2010-01.06.2010 Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold:"

Transkript

1 Prosjektkatalog Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold: 2010/00001 Arctic Governance. Many voices-one Dialogue 2010/00004 Antimobbing danseprosjekt - HVORFOR? 2010/00005 Seniordans over landegrensene IV 2010/00006 Barentsskoler lærer engelsk sammen 2010/00008 Mangfold og kultur i Sápmi 2010/00009 Russiske journalister til å dekke Barents Spektakel /00010 Barentssamarbeid om urfolks rettigheter 2010/00011 Barentsskirennet /00013 Vintercupen i bedriftsfotball. Møteplass norske og russiske lærere. 2010/00014 Kompetanseutvikling innen museumsteknikk-forprosjekt 2010/00017 Below ZERO 2010/00020 Etablering av program for Enøk i Nordvest-Russland 2010/00022 Offisiell åpning og konsert kulturformidlingssenter 2010/ th Circumpolar Agricultural Conference /00026 Memoria Norway - performance tour i Norge og Russland 2010/00027 Internasjonal Barne- og ungdomsteaterfestival /00031 Lyngshest og Mezenhest; mulige likheter og felles utfordringer 2010/00032 Workshop Murmanskdrakt, fase 2 og /00035 International seminar: Russians in Norway, Norwegians in Russia 2010/00038 Strykerkurs for barn og unge i Nordnorge og Arkhangelsk 2010/00039 Utvikling av naturbaserte læringsmoduler gjennom transnasjonalt samarbeid 2010/00040 Barentsmeeting /00041 Mor Courage 2010/00043 Business Network over the Northern Borders-training 2010/00045 Norwegian suppliers for waste management i the Murmansk region 2010/00047 Barentsregionen i europeisk kontekst 2010/00048 Pensjonistutveksling 2010/00051 Studietur Murmansk: russisk språk og kultur 2010/00055 Seminar on Climate Change for Journalists 2010/00057 New North Norwegian Music meets Russia 2010/00058 Tiltak mot oljeforurensning i Mezen vannvernsområde 2010/00066 Korfest Murmansk 2010/00070 Polardans /00074 Nettverksbygging 2010/00076 Vennskapssamarbeid mellom Sortland og Monchegorsk 2010/00079 Samarbeid mellom NBU og Youth Humanistics 1

2 Movement Murmansk 2010/00080 Kompetanseoverføring barnehagene "Den røde Blomst" og Vestmarka barnehage 2010/00084 Twin Cities 2010/00085 First International Conference on Indigenous place names 2010/00089 Grenseoverskridende nyhetsformidling-forprosjekt 2010/00090 Mulighetsstudie for etablering av energi- og personellsamarbeid i nordområdene 2010/00093 Samarbeidsprosjekt innen økoturisme mellom Møysalen Nasjonalparksenter og Lapland State Nature Biosphere Reserve 2010/00094 Calotte Academy The high north in world politics and economics 2010/00102 Perpectives and challenges for offshore oil and gas fields development 2010/00106 Kapteiner og pirater i samspill ved pianoseminar 2010/00107 Vepserne - årets nordlige folk 2010/00108 Språk, natur, kultur 2010/00110 Trygt hjul 2010/00115 Nettverksbygging blant unge journalister og journaliststudenter i Barentsregionen 2010/00116 Gjesteband fra Russland til ungdommens kulturmønstring /00120 Norge "blåser" med Russland 2010/00122 Videreføring/ utvikling av arbeids- og opplæringsplasser for funksjonshemmet ungdom i Murmansk 2010/00123 Bærekraftig utnyttelse av Khomlmovskoye Lake, Primorsk 2010/00124 Samarbeidsprosjekt Arctic sea kayak race og Assosiation of watersports and tourism 2010/00126 Reiseliv i lag - et tvillingbyprosjekt i turistforståelse og service 2010/00129 Samfunn og demokrati, samarbeid eller konfrontasjon? 2010/00130 Norsk/ Russisk markering av 65 år siden frigjøring /00131 Norwegian students and artists to main festivals in Northwest Russia 2010/00132 Arctic Calling 2010/00133 Markering av 65 år siden frigjøringa, med fotoutstilling, samt minnemarkering på Russemonumentet 2010/00134 Flerkulturell forståelse, elevutveksling 2010/00140 Ungdom møter språk, kultur og venner 2010/00141 Kulturmesse, seminar og festival 2010/00143 Russisk deltakelse i blues i vintermørket 2010/00144 Frodig fokus på Finnmark 2010/00149 Utvikling og kultivering av lokale planteressurser i Barentsregionen 2010/00151 Konferanse om rettigheter for utenlandske arbeidstakere i Norge 2010/00152 BCC Apatity /00153 Vadsøsjakken års jubileumsturnering 2010/00154 Indigenous entrepreneurship 2010/00155 The 5th International Symposium "Dynamics of game animal populations in North Europe 2

3 2010/00156 Kultursamarbeid mellom profesjonell musiker fra Karelen og elever fra Prima musikkskole 2010/00160 Flernasjonalt samspill: Amatører møter profesjonelle. Deltakelse på Arkhangelsk bluesfestival. 2010/00161 Pomorfestivalen /00163 Kommunesamarbeid over grenser i nord 2010/00165 Norsk teknologi for energieffektivisering til det russiske marked 2010/00167 Russisk pressebesøk under TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen 2010/00176 Russiske dager i internasjonal uke i Tromsø-ny søknad 2010/00179 Development of electronical services at Medical University in Arkhangelsk 2010/00182 Seniordans over landegrensene V 2010/00185 Spindelvevjenta, gjenopptakelse 2010/00186 Etablering av kompetansebase om eiendomssektoren i Arkhangelsk /00001 Arctic Governance. Many voices-one Dialogue The aim of the main project is to contribute to informed, timely and effective policymaking to tacke problems arising from the impacts of rapid change in the Arctic. This particular workshop will be held in Tromsø on January 29th and 30th 2010, aiming at the following: identification of a small number of critical, cutting-edge questions about the future of Arctic governance, formulation of a set of principles to guide debate about the relative merits of specific proposals for arctic governance arrangements and development of key findings regarding arctic governance arrangements. Målet med hovedprosjektet er å bidra til velorientert, tidsriktig og effektiv utforming av politikk for å takle problemene skapt av de raske endringene i arktiske områder. Denne workshop'en holdes i Tromsø januar 2010 og tar sikte på det følgende: identifisering av enkelte kritiske spørsmål angående framtiden til arktisk styre, formulering av et sett prinsipper som skal lede debatt om relative fordeler ved spesifikke forslag for arktiske styreordninger, samt utvikling av nøkkelresultater vedrørende arktiske styreordninger. Startdato: Sluttdato: Russian part of the Barents Region Centre for Sami Studies, Universitet i Tromsø Else Grete Broderstad Teorifagbygget, hus 2, plan 2 Postnummer: 9037 TROMSØ Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø v/else Grete Broderstad TROMSØ; "EcoPolicy Research and Consulting" Autonomous Non-commercial organisation MOSKVA; Heinz Center v/dr. Robert Corell WASHINGTON DC; Arctic Centre v/dr. Paula Kankaanpää ROVANIEMI NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00004 Antimobbing danseprosjekt - HVORFOR? 3

4 Through the project, the Culture School in Porsanger will give Russian and Norwegian dancers, actors and musicians the possibility to co-operate on a creative product. 25 Norwegian and 35 Russian young people will participate. They will have a joint language-, dance- and acting workshop and together find ways to conquer bullying. The opening night will be held at the Drama theatre in the centre of Murmansk. In addition, they will make a photo exhibition around the themes bullying, life, happiness, friendship and so on. Kulturskskolen i Porsanger skal gjennom prosjektet gi russiske og norske dansere, skuespillere, musikere mulighet til å samarbeide om å lage et kreativt produkt. Det skal delta 25 norske og 35 russiske ungdommer. De skal ha språk- danse-, skuespilleworkshop og sammen finne måter å bekjempe mobbing. Premiere skal være på Dramateater i sentrum av Murmansk. I tillegg skal de lage en fotoutstilling med tema mobbing, liv og glede, vennskap mm. Startdato: Sluttdato: Porsanger kommune Regina Rasmussen Rådhuset Postnummer: 9712 LAKSELV Fax: Kulturskolen i Porsanger, Murmansk Regional Ungdomsorganisasjon Perspektiva NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00005 Seniordans over landegrensene IV Seniordans Norge, region Troms will arrange a senior dance course in Finnsnes on February 5th-7th 2010.Their Russian cooperation partner will be invited to obtain further competence as an instructor. Seniordans Norge, region Troms, arrangerer et oppfølgingskurs på finnsnes februar 2010, og deres russiske samarbeidspartner inviteres for å videreutvikle sin kompetanse som seniordansinstruktør. Startdato: Sluttdato: The Republic of Karelia Seniordans Norge, region Troms Solfrid N. Hafstad Kårvikhamn Postnummer: 9300 FINNSNES Seniordans Norge, region Troms v/solfrid Hafstad FINNSNES; Natalia Kuznetsova PETROZAVODSK NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00006 Barentsskoler lærer engelsk sammen The main objective of English in the borderland schools is to provide teachers and pupils in primary school with better command of English which is an important linguistic tool for international cooperation. Development of functional foreign language didactics through training, practice and experience sharing will be an essential goal as well. English in the borderland schools skal gi lærere og elever på barnetrinnet økt kompetanse i engelsk, som et viktig instrument i det internasjonale samarbeidet. Samtidig vil utvikling av funksjonell 4

5 fremmedspråksdidaktikk gjennom kurs, praksis og erfaringsdeling være et vesentlig målområde. Elever som starter i 5. klasse ved Skole 4 og Sandnes skole høsten 2010 vil være en viktig målgruppe og det skal delta totalt 60 elever og 30 lærere i prosjektet som strekker seg over 3 år. Startdato: Sluttdato: Sør-Varanger kommune Torgeir Johansen Postboks 37 Postnummer: 9915 KIRKENES Sør-Varanger kommune, Pechenga Rayon, Høgskolen i Bodø, Murmansk Pedagogiske universitet NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00008 Mangfold og kultur i Sápmi The project aims at establishing a cross-cultural dialogue between Sámi peoples in the four countries, from the easternmost Sámi in Russia to the southernmost Sámi in Norway. Among the results will be a web- and multimedia exhibition and written texts about the issue. Two seminars (Karasjok and Lovozero) will be held to start up the project. Formålet er å skape en tverrkulturell dialog mellom samer i fire land, fra de østligste samene i Russland til de sydligste samene i Norge. Blant resultatene blir en multimediautstilling og et hefte "Mangfold og kultur i Sápmi". To seminarer (Karasjok og Lovozero) holdes i prosjektets startfase. Startdato: Sluttdato: RiddoDuoddarMuseat Berit Åse Johnsen Mari Boine geaidnu 17 Postnummer: 9730 KARASJOK Telefon: RiddoDuottarMuseat KARASJOK; Ola Røe TROMSØ; SUPS MO v/valentina Sovkina LOVOZERO NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00009 Russiske journalister til å dekke Barents Spektakel 2010 Russian journalists are invited to take part in the cultural festival Barents Spektakel. The journalist will also meet with their Norwegian colleagues and also with other European journalist who attend the festival. Russiske journalister inviteres til å delta på kulturfestivalen Barents Spektakel. Det legges også opp til møter med norske journalistkolleger og med den øvrige pressen som gjester festivalen. Startdato: Sluttdato: Finnmark, Murmansk, Arkhangelsk Barents Press Norway Arne Store 5

6 Marcus Thranes veg 2 Postnummer: 9900 KIRKENES Barents Press Russia Office, Elena Larionova NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00010 Barentssamarbeid om urfolks rettigheter Gáldu cooperates with Yasavey on capacity building on indigenous peoples' rights among indigenous peoples in the Barents Euro-Arctic Region. Oil- and gas development in the Arctic is the main theme for the project, which culminates in a joint seminar on the topic in Naryan-Mar in March/April The seminar will be a follow-up on the Barents Indigenous Peoples' Congress 2010 and the international conference "Co-existence in the Arctic", hosted by the Working Group of Indigenous Peoples in the BEAR (WGIP), Gáldu, The Saami Parliament in Norway and The Norwegian Barents Secretariat. Gáldu samarbeider med Yasavey om kapasitetsbygging på urfolksrettigheter blant urfolk i Barentsregionen. Olje- og gassutvinning i Arktis er hovedtema for prosjektet, som kulminerer i et felles seminar om emnet i Narjan-Mar i mars/april Seminaret er en oppfølging av Barents urfolkskongress 2010 og den internasjonale konferansen "Co-existence in the Arctic", arrangert av Arbeidsgruppen for urfolk i BEAR (WGIP), Sametinget og Barentssekretariatet. Startdato: Sluttdato: Russian part of the Barents Region Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter Janne Hansen Hannoluohkka 45 Postnummer: 9520 GUOVDAGEAIDNU Telefon: Fax: Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter KAUTOKEINO; Yasavey NARYAN-MAR NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00011 Barentsskirennet 2010 Annual cross country skiing event, held in the border town of Rajakoski in Russia. The 15 kilometer long track goes through Russia, Norway and Finland, with a turn at the tripoint between the three countries. The event is held for the 15th time this year, and there were appoximately 2000 participants in Mostly Russians, but 87 out of these were from Norway. Årlig skirenn med start i Rajakoski på Russisk side helt sør i Pasvikdalen. Skirennet arrangeres for 15 gang i år og har etablerts seg som en stor begivenhet for veldig mange i Murmansk Oblast. i 2009 var det rundt 1800 russiske deltakere i rennet og det var en stor folkefest i Rajakoski. Fra norsk side har deltakelsen vært varierende, men den har fått seg et løft de siste årene etter at Pasvik Turist tok over markedsføring og organisering av norsk deltakelse. I fjor var det 87 nordmenn som deltok på Barentsskirennet. Startdato: Sluttdato: Pasvikturist AS Arne Wikan Postboks 157 Postnummer:

7 KIRKENES Murmansk sportskomite, Norges Grensekommissariat, Russlands Grensekommissariat, Finlands Grensekommissariat NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00013 Vintercupen i bedriftsfotball. Møteplass norske og russiske lærere. Vardø vidergående skole, Lyceum nr. 6 og Murmansk tekniske universitet har gjennom en årrekke samarbeidet på tvers av landegrensene. Den 30. januar 2010 gjennomføres vintercupen i fotball for bedriftsidrettslag i Øst-Finnmark. I den forbindelse inviterer Vardø vidergående lærere ved de russiske skolene til en idrettshelg i Vardø. Sportsklubben "Gløgg" er Vardø vidergående skoles eget bedriftsidrettslag og har lange tradisjoner med å arrangere vintercupen. Med dette prosjektet ønsker klubben å overføre sin kompetanse på hvordan en slik cup arrangeres. De russiske lærerne vil i år delta i turneringen som en prøveordning. Det fremtidige målet er at cupen etterhvert skal få fast internasjonal deltakelse. Hovedmålet er at lærerne ved de tre skolene, gjennom å møtes i en idrettsturnering, skal knytte tettere kontakter med hverandre. 15 russiske lærere skal delta i prosjektet. Startdato: Sluttdato: Sportsklubben Gløgg Vardø videregående skole Leif Haughom Postboks 290 Postnummer: 9951 VARDØ Lyceum nr. 6, Murmansk tekniske universitet NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00014 Kompetanseutvikling innen museumsteknikk-forprosjekt A pre-project to examine the possibilities for a co-operation between Duksund Carpenting Workshop and Arkhangelsk Museum for the Visual Arts on museum techniques, exhibition design and technique. The partners will examine the possibilities to establish a structure in the museum system in Arkhangelsk that can work on a full-time basis with exhibitions. The puspose of this is to make more efficient and professionalize the creation of exhibitions. The pre-project will be realised in Tromsø and Arkhangelsk in Et forprosjekt for å se på mulighetene for et samarbeid mellom Duksund Snekkerverksted og Arkhangelsk Museum for bildende kunst om museumsteknikk, utstillingsdesign og utstillingsteknikk. Partene skal se på mulighetene for å etablere en struktur i museumssystemet i Arkhangelsk som kan jobbe helhetlig med utstillinger. Dette med den hensikt å kunne effektivisere og profesjonalisere oppbygging av utstillinger. Forprosjektet vil foregå i Tromsø og Arkhangelsk i Startdato: Sluttdato: Archangelsk oblast Duksund Snekkerverksted Gerd Schwalenstöcker Håkøyveien 20 Postnummer: 9100 KVALØYSLETTA 7

8 Arkhangelsk Museum for bildende kunst NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00017 Below ZERO Below ZERO is an international pitching session for documentary projects focusing on life above the Arctic Circle. It is held during Tromsø International Film Festival in the period January This event was initiated in 2009 in order to bring together filmmakers, producers, financiers and organisations whose common interest is documentaries thematically rooted in the Northern Polar region. 4 Russian participants from Murmansk will participate in this year's event. Below ZERO er et internasjonalt seminar for å pitche (presentere) dokumentarprosjekter som fokuserer på livet nord for polarsirkelen. Seminaret holdes under Tromsø Internasjonale Filmfestival i perioden Arrangementet ble første gang holdt i 2009, og målet er å samle filmskapere, produsenter, finansiører og organisasjoner hvis felles interesse er dokumantarfilm basert på den nordlige polregion. I årets arrangement deltar 4 russiske bransjefolk fra Murmansk. Startdato: Sluttdato: Nordnorsk Filmsenter AS Karl Emil Rikardsen Postboks 94 Postnummer: 9751 HONNINGSVÅG TV Production Studio Rec. A, Murmansk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00020 Etablering av program for Enøk i Nordvest-Russland The project should contribute to bring energy efficiency and renewable energy into the Norwegian- Russian co-operation. The aim is to get North Norwegian suppliers involved in development projects in Northwest Russia. Proskjektet skal bidra til å bringe energiøkonomisering og fornybar energi inn i det norsk- russiske sammarbeidet. Nord-norske leverandører søkes involvert for deltagelse i utbyggingsprosjekter i Nordvest-Russland. Startdato: Sluttdato: Russian part of the Barents Region KF-gruppen, v/greenfuel AS Ole Kr. Halvorsen Ryensvingen 15 Postnummer: 0680 OSLO Proektniy Alians/ R-Energo - Moskva, Det russiske departementet for økonomisk utvikling NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00022 Offisiell åpning og konsert 8

9 kulturformidlingssenter Riddu Riddu is working on building knowledge, cooperation and understanding among indigenous peoples in the north. On March 16th 2010, Riddu Riddu Center of Northern Peoples will open an office in Moscow, aiming at strenghtening the work and cooperation between Riddu Riddu and indigenous peoples (artists) in the Russian Federation. The opening will take form of an concert with indigenous artists from Norway and Russia. Riddu Riddu jobber med å bygge opp kunnskap om, og samarbeid og forståelse mellom urfolk i nord. 16.mars åpner Riddu Riddu Senter for nordlige folk sitt kontor i Moskva, som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Riddu Riddu og urfolk (artister) i Russland. Åpningen skal være en konsert med urfolksartister fra Norge og Russland. Startdato: Sluttdato: Russian part of the Barents Region Riddu Riddu Festivala Ragnhild Dalheim Eriksen Postboks 237 Postnummer: 9144 SAMUELSBERG Fax: Riddu Riddu KÅFJORD; Riddu Riddu Senter for nordlige folk Russland MOSKVA; Senter for nordlige folk KÅFJORD NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/ th Circumpolar Agricultural Conference 2010 CAA 2010 gathers farmers, researchers and the agricultural administrations from USA, Canada, Iceland, Scotland, Denmark, Russia, Sweden and Finland. Focus will be on the opportunities and challenges for Circumpolar Agricultural due to the Global Climate change CAA skal arrangere seminar og møte i Alta/Finnmark i tidsrommet 4-8. september Dette er en møteplass mellom landbruksnæringene i hele det cirkumpolare området for å videreutvikle nettverk og samarbeid innen disse lands landbrukssektorer og drøfte felles utfordringer. Startdato: Sluttdato: Archangelsk oblast - Republic of Karelia - Murmansk oblast Bioforsk Nord Øystein Ballari Postboks 2284 Postnummer: 9269 TROMSØ Fax: Cirkumpolar Agricultural Association, Bioforsk Nord, Arkhangelsk Landbruksvitenskapelige forskningsinstitutt, (Oleg Kononov), Vavilov Institutt Polar Forskningsstasjon for plantedyrking (POSVIR) Apatity, Arkhangelsk Agrarny Tekhnikum (Smirnov), Karelen Statlige Landbruksvitenskapelige forskningsinstitutt (Kozlov), Republikken Komi, Ministeriet for Landbruk (Blokh), The Yakute State Agricultural Academy (Vladimirov) 9

10 NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00026 Memoria Norway - performance tour i Norge og Russland The Berlin artists Springerparker have collected an archive of impressions consisting of landscapephotography, rubbings and soundscapes from the Finnmark region and will present this on a tour in Finnmark and Russia this winter, organised by Pikene på broen. The performance will premiere at Barentsspektakel February The artists visit cities in Finnmark and Russia and invite the audience to participate in an multi- media performance where the collection of the impressions are mixed together into an audiovisual composition og pictures and music, a live stream filling the room and the canvas. Kunstnerduoen Springerparker fra Berlin har samlet et omfattende arkiv av landskapsfotografi, frottager og lydopptak fra Finnmark og vil i samarbeid med Pikene på broen gjennomføre en performance turné i Finnmark og Russland. Turnéen har premiere under Barentsspektakel februar Kunstnerne besøker steder i Finnmark og Russland hvor publikum inviteres til å ta del i en multimedial forestilling hvor disse inntrykkene mikses sammen i en audiovisuell komposisjon av bilder og musikk i en strøm på lerret og gjennom rommet. Turneen skal foregå i februar og mars Startdato: Sluttdato: Knudsen & Streuber Film Kristine Knudsen Munkebotn 11 Postnummer: 5036 BERGEN Murmansk Art Museum, Pikene på broen NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00027 Internasjonal Barne- og ungdomsteaterfestival 2010 The Samovar Theatre is arranging a new International Children- and Youth's Theatre Festival in Kirkenes, the first weekend of May The main purpose is to make a creative arena where children and youths from the Barents Region, with the same interests in theatre and arts, can come together and have fun, learn about/get to know each other and the different cultures in the region. We want to create good relations and future cooperation's between the participators. The festival is an arena of fun, new friends, new things to learn - and will break some new borders in many ways. Samovarteateret arrangerer Internasjonal Barne- og Ungdomsteaterfestival i Kirkenes første helga i mai Hovedformålet er å skape en kreativ arena hvor barn og unge fra hele Barentsregionen kan møtes og dyrke samme interesse, lære nye ting om teater, kunst og kultur, samt bli kjent med hverandre og hverandres kulturer. Søker ønsker at festivalen skal bidra til å skape gode relasjoner og framtidige samarbeid mellom deltakerne fra de ulike landene 40 russiske, 15 svenske, 15 finske og 70 norske. Startdato: Sluttdato: Samovarteateret Theresa Haabeth Holand Postboks 177 Postnummer: 9915 KIRKENES 10

11 Children's Theatre "Premiere" Murmansk, The Youth of the Khibini" Apatity, "Luovis", Inari/Ivalo, Finland, "Tornedalsteatern", Pajala, Sverige NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00031 Lyngshest og Mezenhest; mulige likheter og felles utfordringer The aim of this project is to establish contacts with Arkhangelsk Scientific Research Institute through a co-operation on comparison of gene material from the horse races Lyng horse and Mezen horse. The work will be done during visits to Norway by the Russian participants and to Russia by the Norwegian participants. Genetic material from the two horse races will be collected and analysed. Prosjektet har som mål å knytte kontakter med Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt gjennom et samarbeid om sammenligning av genmateriale mellom hesterasene Lyngshest og Mezenhest. Arbeidet skal bestå av besøk av de russiske deltagerne til Norge og norske deltagere til Russland samt innhenting og analyse av genetisk materiale fra de to hesterasene. Startdato: Sluttdato: Archangelsk oblast Alslaget for lyngshest i Troms Birgit Dorothea Nielsen Flatvoll Postnummer: 9151 STORSLETT Alslaget for lyngshest i Troms, Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt for jordbruk, Norges veterinærhøgskole NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00032 Workshop Murmanskdrakt, fase 2 og 3 Brit Fuglevaag will co-operate with Murmansk Handicraft Centre on arranging part 2 and 3 of a workshop in Murmansk in the period February till May The purpose of the workshop is to design a regional costume for. 14 Russians will participate in the workshop. Brit Fuglevaag skal i samarbeid med Murmansk brukskunstsenter arrangere del 2 og del 3 av en workshop i Murmansk i perioden februar til mai Målet med workshopen er å utarbeide en folkedrakt for. Det er 14 russiske deltakere i workshopen. Startdato: Sluttdato: Brit Fuglevaag Brit Fuglevaag Bygdøy Allé 92 B Postnummer: 0273 OSLO Telefon: Murmansk brukskunstsenter NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 11

12 2010/00035 International seminar: Russians in Norway, Norwegians in Russia As part of the project "Neighbourly Asymmetry" there will be held a one-day seminar in Kirkenes with the preliminary title: "Russians in Norway, Norwegians in Russia: The part played by individuals in the history of Norwegian-Russian relations." Som et enkeltelement i prosjektet "Neighbourly Asymmetry" skal det arrangeres et en-dags seminar med arbeidstittelen "Russians in Norway, Norwegians in Russia: The part played by individuals in the history of Norwegian-Russian relations. Sluttdato: Universitetet i Tromsø Jens Petter Nielsen Postnummer: 9037 TROMSØ Telefon: Fax: Universitetet i Tromsø, Pomor State University, RAS, Barents Instituttet,Det Norske Institutt for forsvarsstudier NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00038 Strykerkurs for barn og unge i Nordnorge og Arkhangelsk The project should contribute to increase the co-operation between culture schools in the Barents Region. The summer course is a string course for children and youth who are pupils at culture schools in North Norway and Arkhangelsk. The course will be held in the period 9-14 August This is a 3- year project which has been supported by the Norwegian Barents Secretariat in 2008 and The goal is to have 20 Russian and 80 Norwegian participants this year. Prosjektet skal bidra til å bedre samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen. Sommerkurset er et strykerkurs for barn og unge kulturskoleelever i Nord-Norge og Arkhangelsk, hvor det legges opp til tre orkestere på ulike nivå. Kurset gjennomføres i tidsrommet august Prosjektet er treårig og har allerede fått støtte av Barentssekretariatet i 2008 og Målet er 20 russiske deltakere og 80 norske i år. Startdato: Sluttdato: Archangelsk oblast Tromsø Kulturskole Tor Hjalmar Rubach Krognessveien 33 Postnummer: 9006 TROMSØ Fax: School of Music nr.1 Arkhangelsk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00039 Utvikling av naturbaserte læringsmoduler gjennom transnasjonalt samarbeid Develpoment of a nature guidance program concerning sustainability and biodiversity for use at the visitor centers and/or at the local schools. This is achieved through a study trip with teachers from the local schools to the visitor centers in Russia, where the study modules are tested. 12

13 Nordland nasjonalparksenter skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Pasvik Zapovednik og Laplandsky Zapovednik. Målet er å utvikle et naturveiledningsprogram om bærekraft og biomangfold. De fire involverte partene skal utvikle hver sin studiemodul, som de sammen skal prøve ut over et 4-5 dagers program. På grunnlag av erfaringer derfra skal det utformes en rapport som skal ligge til grunn for videre bruk av materialet i skoleklasser på begge sider av grensen. Startdato: Sluttdato: Nordland nasjonalparksenter Irene Andreassen Storjord Postnummer: 8255 RØKLAND Laplandsky Zapovednik, Murmansk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00040 Barentsmeeting 2010 Students from Nordland and Murmansk will met and learn how it is to live, go to school and being a youth in Norway and Russia. 12 youth from Norway will stay a week in private homes in Murmansk and 12 youth from from Murmansk will stay at private homes in Bodø and by that learn about each others culture, school work and languages. 12 elever fra Nordland og 12 elever fra Murmansk skal reise og bo hos hverandre en uke for å få et innblikk i de to landenes kultur, skolearbeid og samfunn. Målsetningen med prosjektet er å knytte tettere bånd mellom barn og ungdom fra Norge og Russland gjennom aktiviteter, opplevelser og tilstedeværelse. Prosjektet vil særskilt fokusere på miljøvern.prosjektet vil bli dokumentert på portalen Startdato: Sluttdato: Natur og Utfordring AS Magne A. Moen Postboks 2337 Postnummer: 9270 TROMSØ Fax: NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00041 Mor Courage Samovarteateret setter opp klassikeren Mor Courage av Bertolt Brecht i samarbeid med Stellaris DansTeater. Det blir en internasjonal, multikulturell og flerspråklig forestilling med profesjonelle utøvere fra Samovarteateret, Stellaris DansTeater og freelance-utøvere fra Norge og Russland. Forestillingen blir produsert vinteren 2009 og har premiere i Kirkenes under Barents Spektakel februar Etter premieren skal forestillingen turnere og gjeste festivaler i Norge og Russland. Turneen er planlagt som følger: Kirkenes februar, Nikel 9. februar, Murmansk februar, Hammerfest februar, Tromsø februar og Mo i Rana februar. I juni kommer en spilleperiode med Stamsund juni og Harstad juni. Startdato: Sluttdato:

14 Stellaris Danseteater Solveig Leinan Hermo Mylingen 6 Postnummer: 9600 HAMMERFEST Fax: Fylkets kulturpalass oppkalt etter S. Kirov, Murmansk, MOS DOD Laplandia, Murmansk, Kulturpalasset Voshod, Nikel, Samovarteateret AS NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00043 Business Network over the Northern Borders-training Contribute to increase the cross-country co-operation between small business companies in municipalities belonging to the russian/norwegian part of membership municipalities in "Council of Border Municipalities in the North", by participating in local trade in three countries and by training in customs provisions and cross-cultural understanding. Målsetningene er å øke handelen og samarbeidet mellom små- og mellomstore bedrifter i de russisk og norske medlemskommunene som Rådet for Grensekommuner i Nord representerer.. Startdato: Sluttdato: Karasjok Kommune Jan Terje Nedrejord Raddevyessogeaidnu 4 Postnummer: 9730 KARASJOK Fax: Rådet for Grensekommuner i Nord (Jan Terje Nedrejord), Lovozero kommune (Dmitrij Pisarev), Nikel By (Tatiana Bazanova), Kola kommune NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00045 Norwegian suppliers for waste management i the Murmansk region The key objective of the project is to determine and promote the norwegian suppliers of technologies and equipment for the landfill construction project in Montchegorsk (General designer is OOO Ramboll Engineering). The landfill is a pilot project in new waste management program in the region so the results of the study can be diffused on the following activities paving the way for advanced Norwegian suppliers to benefit all parties involved Rambøll Barents (Kirkenes) ønsker å bruke sitt datterselskap i Murmansk, OOO Ramboll Engineering, til å promotere norske selskaper i forbindelse med et pilotprosjekt for å bygge opp en avfallshåndteringssentral i Montchegorsk som skal være mal for avfallshåndteringssentraler i resten av kommunene i oblastet. Startdato: Sluttdato:

15 Rambøll Barents AS Kristine Bondo Pedersen Postboks 73 Postnummer: 9915 KIRKENES Fax: Ramboll Barents AS og OOO Ramboll Engineering NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00047 Barentsregionen i europeisk kontekst The European perspective is important for the Barents co-operation. The work on strengthening the European dimension in the Barents co-operation has been going on for some time, one of the strategies being to establish a closer co-operation between the Norwegian Barents Secretariat and the North Norway European Office in Brussel. Through this project the work to strengthen the co-operation will continue. Det europeiske perspektivet er viktig sett i forhold til Barentssamarbeidet. Arbeidet med å styrke den europeiske dimesjonen i Barentssamarbeidet har over tid foregått blant annet gjennom et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor. Dette prosjektet skal videreføre dette arbeidet og bidra til å videreføre og utøke dette samarbeidet. Startdato: Sluttdato: Nord-Norges Europakontor Rune Bakkevoll Avenue Palmerston 24 Postnummer: 1000 BRUSSELS Telefon: 0032(0) Nord-Norges Europakontor, Barentssekretariatet i Kirkenes, Murmansk, Arkhangelsk og Naryan-Mar, BRC, BRCO NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00048 Pensjonistutveksling A meeting for Russian/Norwegian pensioneers in April 2010, as a part of coopertion in a "folk-to-folk"- project. A Norwegian group from Pasvikdalen visited Rajakoski in September The planned meeting in April this year is a "friendship and cultural meeting" in Norway. Pensjonistene i Pasvikdalen Pensjonistforening planlegger en gjenvisitt for sin russiske søsterorganisasjon i Rajakoski, som de besøkte i september i fjor. Målet er å holde kontakten mellom grensenære grupper - og fortsette et fruktbart samarbeid. Felles tema for besøket er kraftproduksjon, miljøvern og naturreservatet. Startdato: Sluttdato: Pasvikdalen Pensjonistforening Arne J. Andersen Rødsand Postnummer: 9925 SVANVIK Telefon: Pensjonistklubben ved kraftverket i 15

16 Rajakoski. Kontaktperson Olga Makarova NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00051 Studietur Murmansk: russisk språk og kultur Trip to Murmansk for 21 pupils and 3 teachers from Kirkenes school. The pupils are on the 8th to 10th level, and have all chosen Russian as language no. 2. The pupils will sleep at School no. 9 in Murmansk and participate in parts of the education. There will be several excursions. During the stay the pupils will learn about the Russian society, culture, art, nature and history. They will visit a school, different museums and public institutions. In the evenings there will be different social activites. At school there will be both preparatory and complementary work, the pupils will for instance deliver summaries/reports with their thoughts and reflections around the stay in Russia. Reise til Murmansk for 21 elever og 3 lærere fra Kirkenes skole. Dette er elever fra 8-10 trinn som har valgt russisk som språk 2. Elevene skal overnatte på skole nr. 9 i Murmansk og delta i deler av undervisningen. Det blir flere utflukter. Under oppholdet lærer de unge om samfunnsliv, kultur, kunst, natur og historie. De besøker en russisk skole, ulike museer og offentlige institusjoner. Det blir også sosiale aktiviteter på kveldstid. På skolen blir det både forarbeid og etterarbeid, hvor elevene blant annet skal levere et referat/rapport med tanker og refleksjoner rundt oppholdet i Russland. Startdato: Sluttdato: Kirkenes skole Ingar Henriksen Presteveien 34 Postnummer: 9900 KIRKENES Gymnasium #9, Murmansk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00055 Seminar on Climate Change for Journalists Bellona will be responsible for inviting speakers and organizing a seminar for journalists on climate Change at Svanhovd in Pasvik Valley. There will be spesialists from both Russia and Norway on the seminar. Bellona Norge og Bellona Murmansk vil samarbeide om å arrangere et seminar for norske og russiske journalister om klimaendringer. Det skal hentes inn eksperter fra både Norge og Russland til å belyse temaet. Temaer som skal dekkes på seminaret er klimatrusselene og global oppvarming, russisk og europeisk klimapolitikk, CO2 reduksjonstiltak, mulige løsninger for klimaproblemet. Startdato: Sluttdato: Finnmark, Murmansk Miljøstiftelsen Bellona Michele Grønbech Boks 2141 Grünerløkka Postnummer: 0505 OSLO Telefon: Fax: Bellona Murmansk, Anna Kireeva NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 16

17 2010/00057 New North Norwegian Music meets Russia Three music pieces for choir and chamber orchestra by the composer Bodvar Moe form the basis for a concert co-operation between Petrozavodsk in Russia and Mo i Rana in Norway. One of the aims of this project is that two of Moe's works will be used as projects for students at the Art School No. 1 in Petrozavodsk during the spring of The works will be performed in May/June 2010 with chamber orchestra and choir. The performance will function both as a preparation for Smeltedigelen Music Festival in Mo i Rana, but also as an audition were musicians are picked out. 5 musicians will come to Mo and stay for 6 days, form 26 October till 1 November. 3 days will be spent on rehearsals with Norwegian musicians and choir, there will be held 2 concerts on 29 October, and then 3 days to practice and record a CD with the music. Tre musikalske verk for kor og kammerorkester av komponisten Bodvar Drotninghaug Moe danner utgangspunkt for et konsertsamarbeid mellom Petrozavodsk i Russland og Mo i Rana i Norge samt en plateinnspilling i Norge. I Petrozavodsk vil Skjømmingsmesse og eventuelt også et nyskrevet musikkverk bli fremført med orkester og kor fra Artschool 1 i Petrozavodsk. I Mo i Rana vil Caritas, Skjømmingsmesse og Konsert for perkusjon og kammerorkester bli fremført med Båsmokoret og et orkester sammensatt av norske og russiske musikere. Et av målene/ønskene for dette prosjektet er at to av Bodvar Moes verker skal brukes som prosjekter blant studentene på Artschool 1 i Petrozavodsk våren 2010 før fremføring i mai/juni med kammerorkester og kor. Musikalsk leder og dirigent Bjørn Andor Drage og komponist Bodvar D Moe vil stå for oppføringen i Petrozavodsk sammen med en representant for Smeltedigelen Musikkfestival. Fremføring skal ha en funksjon både som forberedelse til Smeltedigelen Musikkfestival på Mo og konsert 29.oktober 2010, men også som en audition der musikerne plukkes ut. 5 musikere fra Petrozavodsk vil så komme til Mo i Rana og blir der i 6 dager, fra ca 26. oktober 1.november. 3 dager til forberedelser sammen med de norske musikerne og Båsmokoret, 2 konserter den 29. oktober og tre dager til øving og opptak til CD produksjon av musikken. Startdato: Sluttdato: The Republic of Karelia Smeltedigelen Musikkfestival AS Bjørn Bonsaksen Stjerneveien 1 Postnummer: 8626 MO I RANA Artschool 1, Petrozavodsk, Båsmokoret, Mo i Rana NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00058 Tiltak mot oljeforurensning i Mezen vannvernsområde The objective of the project is to protect people and environment from the detected oil pollution in the side-rivers of Mezen and to pass on experience to regional Arkhangelsk enviro-authorities in the sphare of risk assesment and implementation of oil spill response measures. Prosjektets målsetning er å sikre mennesker og miljø fra den påviste oljeforurensningen og overføre erfaringer til Arkhangelsk regionale miljøvernmyndigheter i hvordan man jobber med rsikovurdering og tiltaksgjennomføring knyttet til oljeforurensning. Først skal en gjennomføre kartlegging av oljeforurensningskilder i side-elvene til Mezen, arrangere fellesmøter/seminarer med lokale myndigheter for dernest gjennomføre risikovurderinger og tiltaksvurderinger for å se hvordan oljesøl kan sikres. Siste trinn er å dimensjonere og beskrive valgte tiltak som i etterkant av dette prosjektet kan danne grunnlag for gjennomføringen av tiltakene. Startdato: Sluttdato:

18 Archangelsk oblast Rambøll Barents AS Kristine Bondo Pedersen Postboks 73 Postnummer: 9915 KIRKENES Fax: Miljøkomiteen i Arkhangelsk, samt Ramboll's egne avdelinger i Murmansk og Arkhangelsk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00066 Korfest Murmansk The International Choir of the Varanger Festival will participate with a concert at the Murmansk Filharmonic on February 24th to 28th members of the Norwegian Choir will train and perform together with the Amadeus Choir in Murmansk. Varangerfestivalens internasjonal kor med 30 deltakere skal ha en konsert ved Filharmonien i Murmansk. I forkant skal det øves i lag med Amadeus koret i Murmansk som skal delta på konserten. Prosjektet gjennomføres i perioden 24. til 28 februar Beløpet som søkes skal gå til å dekke reise, oppholds- og visumkostnader. Startdato: Sluttdato: Varangerfestivalen Kjell Magne Stålsett Postboks 356 Postnummer: 9811 VADSØ Telefon: Fax: Murmansk Filharmonic v/elena Zavalienko NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00070 Polardans 2010 Tromsø Kulturskole and dance organisations in St.Petersburgh and Murmansk will implement a project including teacher exchange programme where teaching at each others schools we will help to build a bridge of knowledge and understanding. The main aim is to invite these teachers students to the Polardans in Tromsø in August This is a summer school that lasts one week and end with the students performing on the main stage in Tromsø Kulturhus. The school will gather 100 youths aged Tromsø Kulturskole and dance organisations in St.Petersburgh and Murmansk will implement a project including teacher exchange programme where teaching at each others schools we will help to build a bridge of knowledge and understanding. The main aim is to invite these teachers students to the Polardans in Tromsø in August This is a summer school that lasts one week and end with the students performing on the main stage in Tromsø Kulturhus. The school will gather 100 youths aged Startdato: Sluttdato: Archangelsk oblast - - St Petersburgh Tromsø Kulturskole Sally Parkinson 18

19 Krognessveien 33 Postnummer: 9006 TROMSØ Telefon: Fax: Tromsø kulturskole, choreographic Ensemble- Drushba Arkhangelsk, Pink Panthers, St Petersburg, Salut Murmansk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00074 Nettverksbygging Winter Wood Holding owns a sawmill in Kovdor. The company wants to modernize the production line of the mill. The aim is to utilize all the wood by producing pellets and wood chippings for heating purposes, in addition to the production of ordinary timber. Winter Wood Holding (WWH) eier et sagbruk i Kovdor. Dette ønsker de å modernisere med tanke på produksjon av trelast samt andre tilleggsprodukter. Selskapet ønsker i størst mulig grad å kunne utnytte alt trevirket i tømmeret gjennom å, i tillegg til produsksjon av ordinær trelast, også benytte biproduktene til fremstilling av pellets og flis til blant annet oppvarmingsformål. Startdato: Sluttdato: Winterwood Holding AS Ketil N. Karlsen Tomasjordveien 212 Postnummer: 9024 TOMASJORD Winter Wood Holding, Nord Global.ru, Petro Invest NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00076 Vennskapssamarbeid mellom Sortland og Monchegorsk A five year long cooperation between Sortland Municipality in Nordland and Monchegorsk minucipality in Murmansk Oblast. The projects aims at developing the private and public sectors in the two municipalities, thorugh culture, education, sports, local democracy and travel. Prosjektet er en viderføring av vennskapsavtalen mellom Monchegorsk og Sortland. Programmet som de skal gjennomfør er vedtatt i eget møte mellom samarbeidspartene i september i Årets program er en femårs feiring av samarbeidet og vil bestå av ungdomssamarbeid, samarbeid mellom de politiske organer i de to kommune, en egen næringslivskonferanse samt en avsluttende oppsummering av samarbeidet. Startdato: Sluttdato: Nordland, Murmansk Sortland kommune Odd-Roger Dahl Postboks 117 Postnummer: 8401 SORTLAND Telefon: Fax:

20 Monchegorsk kommune - Marina Kremleva NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00079 Samarbeid mellom NBU og Youth Humanistics Movement Murmansk Norges Bygdeungdomslag (Norwegian Association for Youth in rural Areas) - NBU - wants to have a focus on international work through co-operation with foreign organisations. The association has been invited to the seminar The Dialog of Cultures which will be held in the period March 2010 by Youth Humanistic Movement (YHM) in Murmansk. NBU wants to participate with 3 representatives from the secretariat in Oslo. The purpose is to get to know YHM as an organisation and to examine the possibilities for a future co-operation. Norges Bygdeungdomslag (NBU) ønsker å ha fokus på internasjonalt arbeid, dette gjennom samarbeid med utenlandske organisasjoner. Organisasjonen har blitt invitert på seminaret The Dialog of Cultures mars 2010 av Youth Humanistic Movement (YHM) i Murmansk, Russland. NBU ønsker å delta med tre personer fra sekretariatet i Oslo for å bli bedre kjent med YHM som organisasjon og for å kartlegge mulighetene for et videre samarbeid. Startdato: Sluttdato: Norges Bygdeungdomslag (NBU) Astrid Seime Postboks 9377 Grønland Postnummer: 0135 OSLO Telefon: Youth Humanistic Movement, Murmansk NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00080 Kompetanseoverføring barnehagene "Den røde Blomst" og Vestmarka barnehage Personals from kindergarten The Red Flower and Vestmarka have visited each other, and have seen that they have a lot to learn from each other. The goal is the same, but in praxis they have different approach, and in the apprehension between the to cultures there is a lot to learn from each other. De ansatte i de to barnehagene ønsker å videreføre et samarbeid som startet allerede i De ønsker at "forskjelligheten" mellom dem skal danne grunnlag for pedagogisk samarbeid - og mener de har mye å lære av hverandre. De har samme mål, Gi barna gode oppvekstmuligheter, men tilnærmingen basert på kulturene er forskjellig.hovedaktiviteten i prosjektet er et seminar i Monchegorsk, med de norske og russiske ansatte. De russiske deltakerne skal være forelesere under seminaret, og har vært aktivt inne i planlegginga Startdato: Sluttdato: Vestmarka Barnehage Louise Wallstad Idrettsveien 9 Postnummer: 8400 SORTLAND Telefon: Marina Kremleva, barnehagen "Den røde blomst" 20

21 46100 NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00084 Twin Cities Anne Figenschou will write her master thesis about the twin cities co-operation between Sør-Varanger and Petsjenga municipalities. She will look at the formal co-operation between the municipalities since the signing of an agreement in She wants to look at how the co-operation went from being a regular friendship co-operation between two towns to the twin cities co-operation concept: Was the twin cities co-operation implemented because of the large amount of co-operation and the good realtions, or was it implemented to achieve more co-operation and good realtions? Anne Figenschou skal skrive mastergradsoppgave om tvillingbysamarbeidet mellom Sør-Varanger og Petsjenga, og skal se på det formaliserte samarbeidet som har vært mellom dem siden vennskapsavtalen i Hun ønsker å gå i dybden av samarbeidet og se på hvorfor samarbeidet gikk fra vennskapsavtale til tvillingbysamarbeid -ble twin cities samarbeidet implementert på grunn av den store graden av samarbeid og godt forhold, eller for å oppnå dette? Startdato: Sluttdato: Anne Figenschou Anne Figenschou FR.Nansensgt. 2 Postnummer: 9900 KIRKENES Anne Figenschou, Sør-Varanger kommune, Pechenga kommune, BYCO NOK Midler fra Barentssekretariatet: NOK 2010/00085 First International Conference on Indigenous place names The Saami University College in Guovdageaidnu will host a multidisciplinary international conference on indigenous place names, in which app. 140 delegates will participate. A wide-ranging cultural program is connected to the conference, and indigenous speakers and artists are expected from both northern and southern areas, including the Barents Euro-Arctic Region. The conference will take place in Guovdageaidnu within the period September 3rd-8th Samisk høgskole i Guovdageaidnu er vertskap for en tverrfaglig internasjonal konferanse om gransking av urfolksnavn på steder (urfolksspråk) med om lag 140 deltakere. Et bredt kulturprogram utgjør en del av konferansen, og innledere og artister som representerer urfolk i nord og sør (inkludert Barentsregionen) er ventet til arrangementet, som finner sted i Guovdageaidnu 3.-8.september Startdato: Sluttdato: Russian part of the Barents Region Samisk Høgskole/ Sámi allaskuvla Kaisa Rautio Helander Hánnolouhká 45 Postnummer: 9520 KAUTOKEINO Telefon: Fax: Samisk høgskole GUOVDAGEAIDNU; Institute of the Peoples of the North, The Herzen State Pedagogical University of Russia SANKT PETERSBURG 21

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Youth projects. Ungdomsprosjekter

Youth projects. Ungdomsprosjekter Youth projects Granted by The Barents Regional Youth Programme Ungdomsprosjekter støttet over Ungdomsprogrammet for Barentsregionen 2007 Funded by The Norwegian Ministry of Children and Equality Administered

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08.

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08. Nordområdesenteret for Næringslivet Nordområdesenteret som verktøy for næringslivet StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08 Andrei Mineev 1 The High North Center for Business

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Projects supported by The Norwegian Barents Secretariats Health Fund 2009. Prosjekter støttet over Det norske Barentssekretariatets Helsefond 2009

Projects supported by The Norwegian Barents Secretariats Health Fund 2009. Prosjekter støttet over Det norske Barentssekretariatets Helsefond 2009 Projects supported by The Norwegian Barents Secretariats Health Fund 2009 Prosjekter støttet over Det norske Barentssekretariatets Helsefond 2009 Photos: Nordlys Photo: Torgrim Rath Olsen Development of

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen

Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Litt om helse og beredskap i Barentsregionen Nordisk helseberedskapskonferanse Henningsvær 20.06.2006 Henning Aanes Fylkeslege i Nordland Fylkeslegens oppgaver Leder Fylkesmannens helseavdeling (underlagt

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 EØS-midlene erfaringer og muligheter Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 20.04.2015 EEA and Norway Grants 2009-14 Første periode 2004 2009 ny periode 2009-2014 EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27.

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. september 2012 Drivkreftene: Utviklingen i Nord Verdien i naturressursene

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

TRINN-FOR-TRINN KORT

TRINN-FOR-TRINN KORT LOLA Looking for Likely Alternatives TRINN-FOR-TRINN KORT En didaktisk metode for å utforske bærekraftig sosial innovasjon. LOLA trinn-for-trinn kort LOLA presenterer en didaktisk fremgangsmåte som utforsker

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Samarbeid mellom skole og næringsliv utvida til europeisk samarbeid

Samarbeid mellom skole og næringsliv utvida til europeisk samarbeid Samarbeid mellom skole og næringsliv utvida til europeisk samarbeid ved Lars Mjøs Osterøy Industrilag/ Industrikonsulenten på Osterøy koordinator for Leonardo da Vinci "CNC and Robotics Partnerships" Leonardo

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo Norwegian small Outreach hactivities iti EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008 Farid Ould-Saada, University of Oslo Teacher s program and MC08 Norwegian Teachers visit / course at CERN: Monday 12.11.2007

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer