Brannsikkerhet i hoteller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet i hoteller"

Transkript

1 Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring

2 Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og innhold i brannøvelser kan du lese om i "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning". For hoteller og overnattingssteder medfører kravet om brannvernopplæring et omfattende øvelsesopplegg som krever grundig planlegging og gode rutiner for oppfølging. Vi håper vårt undervisningsmateriell blir til god hjelp! Forberedelser og samarbeid med andre Dette undervisningsopplegget er laget slik at du selv kan gjennomføre grunnleggende teoretisk undervisning i brannsikkerhet for hotellansatte. Poengene som skal formidles til de ansatte er enkle. Det handler ikke om avansert brannteknikk, men om lett forståelige råd om å forebygge brann, slokke brann og evakuere hotellgjestene på en trygg måte. Dersom du har muligheten til det, oppfordrer vi deg til å samarbeide med eksterne ressurspersoner, for eksempel brannvesenet i din kommune eller andre som har kunnskap om brann. Du kan gjerne veksle litt mellom interne og eksterne undervisningskrefter. Det gir fin variasjon for tilhørerne over tid. Forbered deg godt Et vellykket øvelses- og undervisningsopplegg står og faller med forberedelsene. Her har du noen punkter du kan bruke som en huskeliste: Sett deg godt inn i denne veiledningen og gjør deg kjent med undervisningsmateriellet. Sørg for stort nok lokale med god lufting, en overheadprojektor og et godt lerret. Anskaff nok eksemplarer av studieheftet "Brannsikkerhet i hoteller". Heftet er gratis og du kan bestille flere på Sørg for at alle deltakerne har blyant, slik at de kan notere i studieheftet. Sørg for å ha kopi av hotellets branninstrukser til alle deltakere. Spør brannvesenet om utrykningstid til hotellet, både for dag- og nattid. Registrer de som deltar i undervisningen eller på øvelsen og før dette opp i permen for brannteknisk dokumentasjon. Er det spesielle forhold ved hotellet som du mener må være med i presentasjonen, suppler gjerne med dine egne lysark. Gode råd til undervisningen Forklar deltakerne hvorfor de er der og hva som skal skje. Snakk høyt og tydelig. Skaff høyttaleranlegg ved store forsamlinger. Vend ansiktet mot forsamlingen og ikke les opp lysarkene med ryggen til. La deltakerne stille spørsmål underveis. Kan du ikke svare med en gang, si at du skal undersøke saken og komme tilbake med mer informasjon. Still gjerne deltakerne spørsmål som de kan diskutere med den som sitter ved siden av eller i grupper. Husk å ta pauser. Server gjerne kaffe og te eller lignende. Kombiner teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Da sitter budskapet bedre. 2

3 Kommentarer til de enkelte lysarkene Lysark 1: Det er DEG det kommer an på! På altfor mange arbeidsplasser finnes den holdningen at det er ledelsen som har ansvaret for både det ene og det andre. Selvfølgelig har ledelsen ansvar. Innenfor sikkerhetsområdet er det imidlertid svært viktig at de ansatte skjønner sitt eget ansvar og tar det på alvor i det daglige arbeidet. Sikkerhet skal være en helt naturlig del av det daglige arbeidet, på samme måte som resepsjonstjeneste, rydding av rom og servering av mat. Det er derfor viktig at de ansatte læres opp til å si i fra når noe er galt. Da må det skapes en positiv holdning der slike meldinger ikke blir tatt ille opp av den det måtte angå. Man skal heller takke for tilbakemeldingene for derved å få en bedre sikkerhet for alle. Det må med andre ord skapes et klima for trygg kommunikasjon. Be deltakerne skrive ned i studieheftet navnene på de som skal ha beskjed når noe er galt. Lysark 2: Lovens krav "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning" krever at alle ansatte i hoteller og overnattingssteder skal delta på brannøvelser. Forskriftsteksten lyder: "I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid." I bygninger med fare for tap av mange menneskeliv (hoteller, overnattingssteder, institusjoner, barnehager, skoler, forsamlingslokaler, kjøpesentre og så videre) anbefales det flere årlige brannøvelser. Alle ansatte må ha deltatt i minimum én øvelse pr. år. Brannvernopplæring og brannøvelser er først og fremst viktig for hotellets gjester og den enkelte ansattes egen sikkerhet. Loven krever også at alle ansatte skal delta i øvelsene. Hver enkelt ansatt er betydningsfull og må lære seg å handle riktig i en ulykkessituasjon. Det handler om å redde liv og materielle verdier. Gjør oppmerksom på at oppmøtet blir registrert og lagt i permen for brannteknisk dokumentasjon. Uten øvelse øker sjansene for at noe går galt dramatisk! Be deltakerne skrive ned i studieheftet når neste undervisning eller øvelse skal være. Lysark 3: Ansvar Det er eier av hotellbygningen og hotellets øverste leder som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Lederen kan delegere oppgaver som har med brannsikkerheten å gjøre til sine ansatte (for eksempel kan kjøkkensjefen ha ansvaret for den daglige brannsikkerheten på kjøkkenet), men 3

4 lederen har uansett det overordnede ansvaret. Hvordan er dette organisert hos dere? Deltar ledelsen i brannvernundervisningen? Gjør et poeng ut av dette ved å be den som har det overordnede ansvaret om å reise seg. Be deretter alle som har ansvar om å reise seg. Ideelt sett bør da alle reise seg (jfr teksten på lysark nr 3). Alle har jo ansvar! Lysark 4: Slik oppstår brann Det er tre forutsetninger som må være til stede samtidig for at det skal kunne bli brann: Brennbart materiale, oksygen og høy temperatur. Disse tre elementene danner det vi kaller "branntrekanten" (se illustrasjon på lysark nr 4). Brannvern handler egentlig om å holde minst én av sidene borte fra trekanten, for eksempel ved å plassere et brennende stearinlys (høy temperatur) i trygg avstand fra en gardin (brennbart materiale). Be deltakerne notere flere praktiske eksempler på dette prinsippet i studieheftet. Lysark 5: Brannårsaker: det elektriske anlegget Rundt 20 prosent av alle branner skyldes skyldes teknisk feil eller svikt i det elektriske anlegget. Si alltid fra når du oppdager noe unormalt som for eksempel varme kontakter, støpsler som er gått i stykker, varme sikringer, ledninger med skade, overdreven bruk av skjøteledninger osv. Bruk kun autorisert elektriker ved reparasjon, vedlikehold og annet arbeid på det faste elektriske anlegget. Å være "hobby-elektriker" er forbudt! Lysark 6: Brannårsaker: elektriske apparater, ovner og lamper Rundt 20 prosent av alle branner skyldes feil bruk og mangelfullt vedlikehold av elektriske apparater. Gjør det til en vane å alltid trekke ut støpselet etter at du har brukt termostatstyrte elektriske apparater (for eksempel kaffetraktere og vannkokere). Alternativt kan man bruke en timer som automatisk slår av apparatet etter en viss tid. Bruk kun fastmonterte elektriske ovner, plassert i trygg avstand fra gardiner, møbler og lignende. Pass på at ovner og lamper ikke blir tildekket. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal som tyder på overoppheting som følge av for høy wattstyrke på lyspæren. TV-apparater må slås av med av/på-knappen på apparatet. Sørg for at apparatets luftekanaler ikke blir tildekket. TV-apparater bør rengjøres innvendig av fagfolk. Lysark 7: Brannårsaker: kjøkkenet Svært mange branner starter i forbindelse med matlaging på kjøkkenet. Tørrkoking av glemte gryter på komfyren og overoppheting av frityrgryta er typiske situasjoner. Det er derfor særlig viktig at de som jobber på kjøkkenet har klare sikkerhetsinstrukser å følge, og at de har fått opplæring i slokking av brann i fett/frityr. I slike branner skal man som kjent aldri bruke vann som 4

5 slokkemiddel. Sørg for at kjøkkenet er utstyrt med riktig type slokkeutstyr eller slokkeanlegg. Bybrannen i Trondheim i desember 2002 startet i en frityrgryte i en restaurant. Denne brannen viste at det bare er ett manuelt slokkemiddel som effektivt slokker brann i større frityrgryter, og det er håndslokkere av typen Wet Chemical. Har dere egnet slokkeutstyr/håndslokkere på kjøkkenet for å slokke brann i frityrgryta? Husk jevnlig rengjøring av ventilator, fettfilter og avtrekkskanaler. Her kan nemlig oppsamlet fett ta fyr ved overoppheting og gi en rask brannutvikling og brannspredning. Bruk timer på termostatstyrte elektriske apparater (jfr lysark nr 6). Lysark 8: Brannårsaker: bar ild / åpen flamme Levende lys skaper en koselig stemning, men er ofte årsak til brann. Dersom levende lys brukes på hotellet, må de settes i ubrennbar lysestake uten brennbare lysmansjetter. Forlat aldri rom med tente lys. Bruk gjerne selvslokkende lys. Aske fra askebegre og ildsteder må alltid behandles med forsiktighet. Tøm aske i en beholder for ildsfarlig avfall aldri sammen med annet brennbart avfall. Varme arbeider som for eksempel sveising, vinkelsliping, bruk av varmepistol og lignende, krever spesielle brannsikkerhetstiltak. Arbeidet skal derfor kun utføres av personer som har sertifikat for varme arbeider. Varsle alltid brannvernlederen før slikt arbeid iverksettes, slik at han/hun kan iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med utkopling av brannalarm, varsling av brannvesen og informasjon til alle ansatte. Lysark 9: Brannårsaker: røyking Røyking er den vanligste årsaken til dødsbranner i Norge. Problemet oppstår når folk sovner og mister sigaretten ned på brennbart materiale (sengetøy, stoffmøbler, tepper etc.). Har alle hotellrom der røyking er tillatt oppslag om at røyking på senga er forbudt? Der hvor røyking tillates må en sørge for at det er utplassert tilstrekkelig med askebegre, slik at man unngår at gjester eller andre kaster sigaretter i søppelbøtta. Husk å tømme aske i beholder for ildsfarlig avfall. Lysark 10: Brannårsak: påsatte branner Man regner med at prosent av alle branner er påsatt med hensikt. Hærverk, hevn, svindel og sabotasje er typiske motiver for ildspåsettere. Påsatte branner starter gjerne i søppelcontainere som er plassert for nær bygningen, eller i avfall som er midlertidig plassert i trappeoppganger eller andre rom. Sørg derfor for å ha gode rutiner for avfallshåndtering. Unngå å sette pappesker, papir og annet lett antennelig materiale i ulåste rom. Søppelcontainere må låses og plasseres utilgjengelig for publikum eller i trygg avstand fra bygningen. Vær oppmerksom på folk som oppfører seg mistenkelig. Spør om noen av de ansatte har opplevd ildspåsettelse eller tilsvarende episoder på hotellet. 5

6 Lysark 11: Hvordan hindre brannspredning Hvert hotellrom og hver korridor skal være en egen branncelle. Det betyr at en brann skal kunne utvikle seg fritt innenfor dette rommet i en viss tid uten at brannen sprer seg videre. Dette forutsetter imidlertid at branncellen er helt tett. Det krever for det første at døren til rommet er lukket. Dører skal derfor være selvlukkende. Bruk av kiler eller lignende for å holde dørene åpne er forbudt. Dører som av praktiske årsaker må stå åpne, skal settes på magnetholdere som automatisk lukker dørene ved brannalarm. For det andre krever branncelleprinsippet at vegger og tak må være tette. Gjennomføringer (hull) for ledninger og rør må derfor tettes forskriftsmessig. Bildene på lysarket viser hvordan det ikke skal være. Spør deltakerne om de kjenner til dører som holdes åpne med f.eks. kiler, og om de har sett hull i vegger eller tak. Lysark 12: Orden og renhold God orden og godt renhold har stor betydning for brannsikkerheten i hotellet. Manglende orden og renhold øker både sjansen for at brann skal oppstå, og hastigheten en brann utvikler seg i når den først har oppstått. Dette fordi brannen får større tilgang på brennbart materiale, og dermed bedre "vekstvilkår". I tillegg vil møbler og tilfeldig rot i rømningsveier være til hinder for effektiv rømning i en nødsituasjon (se lysark 13). Spør hvor det er rotete på hotellet. Er det rom som bør ryddes oftere? Er rømningsveiene fri for hindringer og brennbare materialer? Lysark 13: Rømningsveier Det stilles svært strenge krav til rømningsveier i hoteller. Brann sprer seg raskt og utvikler giftig røyk som gir dårlig sikt og gjør det vanskelig å puste. Når mange mennesker skal ut fra bygningen på en gang, blir det ofte trengsel, og under slike forhold kan folk få panikk. For at rømningstiden (tiden fra brannalarmen går til alle er ute) skal være kortest mulig, er det viktig med gode rømningsveier. En god rømningsvei er oversiktlig, godt merket med korrekt skilting og god belysning, samt fri for tilfeldig lagret gods. Praktisk oppgave: Ta med alle som deltar i undervisningen på en runde i hotellet. Gå fort og tett samlet. Hvor oppstår det trengsel? Kan dere gjøre noe for å minske trengselen (f.eks. fjerne møbler)? Spør om alle vet hvor rømningsveiene er og hvor møte-/ oppstillingsplass er. Lysark 14: Brann utvikler seg svært raskt En liten brann utvikler seg normalt til full brann i et rom på ca. fem minutter. Hvor lang tid tar det før det lokale brannvesenet kommer til hotellet ved utrykning på dagtid? Hvor lang tid tar det om natten? Ta kontakt med brannvesenet og få oppgitt utrykningstiden til hotellet. Hva betyr utrykningstiden for dere? Ettersom en brann utvikler seg raskt, må dere selv gjøre en innsats før 6

7 brannvesenet kommer. Derfor er det viktig at alle får opplæring og trening i evakuering og slokking. Lysark 15: Hva kan du gjøre? Hva skal man så gjøre når det brenner? For det første må man varsle brannvesenet på nødnummer 110. Dette skal man gjøre selv når hotellet har automatisk varsling til brannvesenet, slik at brannvesenet kan forberede seg best mulig. For det andre må man sørge for at alle personer som oppholder seg i bygningen blir reddet ut. For det tredje kan man forsøke å slokke selv, dersom situasjonen tilsier det. Dette må man selv kunne vurdere der og da. For å unngå panikk og sørge for at de riktige tingene blir gjort i riktig rekkefølge, er det bare én ting som nytter: Øvelse! Det er viktig at øvelsene gjøres så realistiske som mulig. Samarbeid gjerne med det lokale brannvesenet. Lysark 16: Røyken er giftig Uansett hva man gjør, skal man ikke utsette seg selv for unødig fare. En brann utvikler svært sterk varme. Hold avstand til åpne flammer. Minst like farlig er imidlertid røyken. Uansett hva som brenner, så avgir det giftig røyk. Man skal aldri bevege seg over lange avstander og over lang tid i røykfylte rom. Dette kan føre til store lungeskader og forgiftning med dødelig utgang. Dersom man likevel må inn i røykfylte rom: Fordi røyken stiger (på grunn av varmen), bør man bevege seg lavt langs gulvet. Der er røyken mindre tett. Man bør også holde seg i nærheten av en vegg, slik at man vet hvor man er og kan orientere seg videre. Lysark 17: Slokking med brannslokkeapparat Det finnes flere typer brannslokkeapparat. Pulverapparat, skumapparat og CO 2 - apparat er de vanligste. Sett deg nøye inn i bruksanvisningen til de typene dere har på hotellet. Ta med et brannslokkeapparat til undervisningen, og forklar hvordan det skal brukes og mot hvilke typer branner. En generell huskeliste for bruk av brannslokkeapparat finner du på lysarket. Å håndtere et brannslokkeapparat kan være vrient om man aldri har forsøkt det før. Vi anbefaler derfor at alle ansatte får prøve seg i praktiske slokkeøvelser. Trenger dere hjelp til å gjennomføre dette, ta for eksempel kontakt med det lokale brannvesenet. Lysark 18: Slokking med brannslange Vann som slokkemiddel er enklere å bruke enn brannslokkeapparat. Vann kan brukes mot branner i alle typer fibermaterialer (for eksempel treverk og tekstiler). Med spredt stråle kan man også bruke vann mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 volt. Fordelen med brannslange er at den ikke tømmes på kort tid, slik som brannslokkeapparater. En generell huskeliste for bruk av brannslange finner du på lysarket. Det er viktig å understreke følgende: Vann må aldri brukes mot branner i fett, smult, oljer og kjemikalier. Det gir en eksplosjonsartet brannutvikling. 7

8 Lysark 19: Brannalarmanlegg Sett deg grundig inn i hvordan brannalarmanlegget på hotellet fungerer. Gi alle ansatte en innføring i dette. Hva skal til for at brannalarmen blir utløst? Hvor er detektorene plassert? Hvor er de manuelle brannmelderne plassert? Varsler brannalarmen brannvesenet direkte? Vis gjerne fram et bilde eller en tegning av branntavla, og forklar hvordan en brannalarm vises på denne og hvilke rutiner som skal følges ved alarm. Ved utkopling av brannalarmanlegget, for eksempel ved varme arbeider (sveising og lignende) er det viktig at brannvernlederen får beskjed, slik at brannvesenet kan varsles på forhånd. Alle ansatte bør informeres, og man bør vurdere ekstra sikkerhetstiltak som for eksempel streifvakt. Lysark 20: Ha respekt for brannalarmen Det er viktig at ALLE følger fastsatte rutiner ved brannalarm. Hver enkelt må vite nøyaktig hva hun eller han skal gjøre når alarmen går. Selv om brannalarmen går, kan man oppleve at gjestene er passive. De tror kanskje at alarmen er falsk, eller de venter på at personalet skal reagere. I en slik situasjon vil et godt trenet personale være med på å skape trygghet for gjestene under evakueringen. Vær tydelig i kommunikasjonen med hverandre og til gjestene. Spre aldri rykter om at det kan være falsk alarm. Dette kan bidra til at ansatte og gjester mister respekten for brannalarmen, noe som kan bli fatalt dersom det virkelig brenner. Har hotellet problemer med feilalarmer? Da er det viktig å fjerne årsakene til disse slik at de ikke kommer igjen gang etter gang. Feilalarmer kan nemlig også bidra til at folk mister respekten for brannalarmen. Forsøk å få i gang en diskusjon. Hva skjedde ved forrige brannalarm? Ble alle rutiner fulgt? Hva sviktet? Hva kan gjøres bedre? Lysark 21: Sprinkleranlegg Mange hoteller har sprinkleranlegg. Dersom dere har det, forklar hvilke deler av hotellet som er dekket og hvordan anlegget fungerer. En vanlig misoppfatning er at alle sprinklerhodene løser ut samtidig, og at det derfor blir vannskader i hele bygningen. Det stemmer ikke. Kun sprinklerhoder som er i umiddelbar nærhet av brannen løses ut. Eventuelle vannskader blir dermed svært begrenset, spesielt i forhold til de mengder vann brannvesenet vil bruke på å slokke en brann. Forutsatt at sprinkleranlegget er i forskriftsmessig stand, slokker eller kontrollerer sprinkleranlegget en brann i 96 prosent av alle tilfeller. Sprinkleranlegget er altså en brannmann på vakt 24 timer i døgnet! Lysark 22: Kontroll og vedlikehold Lovverket stiller krav til jevnlig kontroll og vedlikehold på blant annet brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, brannslokkeapparater og brannslanger. Normalt er det brannvernlederens ansvar å følge opp dette. Be alle være oppmerksomme på dette utstyret, og straks gi beskjed til brannvernlederen dersom man mistenker at noe er galt. 8

9 Lysark 23: Informasjon til hotellgjestene Lovverket krever også at det skal være oppdatert sikkerhetsinformasjon på alle hotellrom. Vanligvis henger dette på innsiden av dørene. Informasjonen skal være på flere språk, minimum på norsk, engelsk, tysk og fransk. I Nord-Norge bør informasjonen i tillegg være på samisk, finsk og russisk. Det skal også finnes oversiktlige kart som viser rømningsveiene fra de enkelte rommene og plassering av slokkeutstyr. Gi beskjed til brannvernlederen dersom dette mangler på noen av rommene, eller dersom sikkerhetsinformasjonen må oppdateres. Lysark 24: Gjester med spesielle behov for hjelp Gjester som er bevegelseshemmede, blinde, døve eller har andre handikap må få spesiell oppmerksomhet og bli tildelt lett tilgjengelige rom. I resepsjonen skal det alltid være oversikt over hvilke gjester som trenger assistanse i tilfelle evakuering av hotellet. Dette er viktig informasjon for de som er på vakt når det oppstår en nødsituasjon, men også for brannvesenet i deres redningsinnsats. Gå gjennom hotellets rutiner. Er det noe som kan gjøres bedre? Be alle notere i studieheftet. Lysark 25: Brannvernlederen en nøkkelperson Alle hoteller skal ha en egen navngitt leder for hotellets brannvern. Brannvernlederen skal også ha en stedfortreder. Brannvernlederen har som oppgave å ivareta brannsikkerheten for alle ansatte, gjester og andre besøkende til hotellet. Oppfølging av daglige kontrollrutiner, brannvernopplæring, brannøvelser og organisering av brannvernarbeidet er blant brannvernlederens oppgaver. Dette er en viktig jobb! Brannvernlederen må derfor få tid og fullmakter til å utføre sine oppgaver, og tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om fagområdet. Brannvernlederen trenger imidlertid hjelp av alle kolleger. Lytt til brannvernlederen, og hjelp til med å sette ut i livet de tiltakene som er nødvendige for å opprettholde sikkerheten i hotellet. Lysark 26: Branninstruks: Varsle, redde, slokke Dette er de viktigste punktene i en branninstruks. For å huske hva man skal gjøre når en brann bryter ut, er det bare én ting som nytter: Øvelse! Gå grundig gjennom hotellets branninstruks i fellesskap. Er den god nok? Kan den gjøres bedre? Har vi lært noe nytt i denne forelesningen som bør være med i instruksen? Del inn i grupper. Diskuter branninstruksen punkt for punkt. Samle inn alle synspunkter til slutt, og ta utgangspunkt i disse når branninstruksen skal revideres. Lysark 27:_Det er deg det kommer an på. Ansvaret er ditt! For å "samle trådene" og oppsummere undervisningen, kan det være greit å fokusere på den enkeltes ansvar: 9

10 Brannsikkerheten i hotellet er først og fremst hotelledelsens ansvar. Brannvernlederen har også et ekstra ansvar. Men likevel ALLE har ansvar. Det er altså deg det kommer an på. Oppdager du forhold som du tror kan ha betydning for brannsikkerheten, meld fra omgående. Det er å vise ansvar. Lykke til med undervisningen! Med hilsen fra Norsk brannvernforening Vesta Forsikring 10

11 Hjelp oss! Vi vil gjerne ha vite hva dere synes om undervisningsopplegget for ansatte i hoteller og overnattingssteder. Slik kan vi bli flinkere til å lage lignende materiell i fremtiden. Hjelp oss ved å ta en kopi av denne siden, fylle ut spørreskjemaet og returnere det til Norsk brannvernforening på telefaksnr Sett ett kryss i skalaen fra "Helt uenig" til "Helt enig" for hver av påstandene nedenfor: 1. Informasjonsmateriellet var informativt og lærerikt. 2. Informasjonsmateriellet har vært til god hjelp i brannvernopplæringen på hotellet/overnattingsstedet. 3. De ansatte hadde svært gode kunnskaper om brannsikkerhet før informasjonsmateriellet ble tatt i bruk. 4. De ansatte har fått bedre kunnskaper om brannsikkerhet etter at informasjonsmateriellet ble tatt i bruk. 5. Informasjonsmateriellet har hjulpet oss til å forbedre brannsikkerheten på hotellet/overnattingsstedet. 6. Hotellet/overnattingsstedet vårt hadde ikke behov for dette informasjonsmateriellet. 7. Informasjonsmateriellet var rent grafisk smakfullt og pent utformet. 8. Andre kommentarer: TAKK FOR HJELPEN! SKJEMAET RETURNERES PÅ TELEFAKSNR

12 "Brannsikkerhet i hoteller" er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk brannvernforening og Vesta Forsikring. Gjennom dette prosjektet tilbys informasjons- og undervisningsmateriell om brannvern i hoteller. Materiellet er gratis og fås fritt tilsendt (så langt lageret rekker). For bestilling av materiell, besøk Norsk brannvernforenings webshop: 12

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Brukerveiledning Norsk brannvernforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innledning Alle ansatte på helseinstitusjoner er pålagt

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA LÆRERVEILEDNING Undervisningsopplegg om brannvern for elever på småskoletrinnet Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER?

HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER? HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER? PÅSATTE BRANNER ER EN TRUSSEL MOT KIRKEBYGGENE FOREBYGGING AV PÅSATT BRANN Om lag 40 % av kirkebrannene i Norge er påsatt. Utfordringene rundt

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Brannsikkerhet i bolig

Brannsikkerhet i bolig Brannsikkerhet i bolig 1 Brannvern handler om å forebygge og begrense brann Å forebygge vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende BESØK AV BRANNVESENET Alle som har registrert ildsted eller fyringsanlegg vil motta feie- og tilsynstjenester minst hvert fjerde år. Ved å fjerne

Detaljer

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved barnehager,

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M

UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M REDNINGS-/BRANNSTIGE 3,9M UTFELLBAR UTFELLBAR REDNINGSSTIGE-/ BRANNSTIGE ALUMINIUM EL-12 3,9M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING AV REDNINGS-/BRANNSTIGEN...4

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaa har lært mye om brannsikkerhet. Fyll ut feltene i boksen med ord. Bruk hvert ord bare én gang. varsleren ned knær fyrstikker vann plan 1. Sjekk

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikring i byggeperioden Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikring i byggeperioden Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikring i byggeperioden 2013-02-28 Oppdragsnr.: 5012493 Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Oppdragsnr.: 5012493 Dokument nr.: NOed002 Revisjon:F01

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MED STØTTEARK

BRUKERVEILEDNING MED STØTTEARK Brannvernopplæring for hjemmetjenesten Et undervisningsopplegg om brannvern hos hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne BRUKERVEILEDNING MED Innhold Om undervisningsopplegget Krav til

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS Aksjon boligbrann stiller seg bak den nasjonale satsingen "Alt vi kan mot brann". Det er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Aksjon boligbrann vil benytte anledningen

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

M Å A L T S E S V A R T U T?

M Å A L T S E S V A R T U T? M Å A L T S E S V A R T U T? Dette kunne vært unngått! Brannen kunne vært unngått! Hva er årsakene til brann og hva blir konsekvensene? Risikovurdering Brann er en av de mest ødeleggende hendelsene en

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold for perioden; for (bygningsnavn) 1 Logg for egenkontroll av branntekniske forhold Prosedyrer og intervaller Generelt Denne loggboken er utarbeidet som

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

Branninstruks for Hans og Grete borettslag

Branninstruks for Hans og Grete borettslag Branninstruks for Hans og Grete borettslag Ved brannalarm - Sorg for at alle blir varslet. - Lukk d0rerog vinduer. - Ga raskt ut av bygningen. - Bruk ikke heis. - Ga til felles moteplass. Ved brann - Varsle

Detaljer

FOKUS på tre. Brannforebyggende arbeid i treindustrien

FOKUS på tre. Brannforebyggende arbeid i treindustrien Nr. 3 FOKUS på tre Brannforebyggende arbeid i treindustrien Brannårsaker Tiltak Risiko - sannsynlighet - konsekvens Treindustriens Brannkontroll Innledning Hvert år opplever trebearbeidende industribedrifter

Detaljer