Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser......

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser......"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Crystal Image hjelper deg også med å retusjere den forstyrrende røde øyne-effekten på dine blitzlysbilder (røde øyne-reduksjon) Med Crystal 660 kan valg av menyer og fotoer bekvemt foretas via det opplyste fargedisplayet (oppklappbart). Du kan tilkoble multifunksjonsmaskinen til din PC (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installér vedlagte programpakke og bruk multifunksjonsmaskinen som (nettverks-) skriver. og Bluetooth er opsjonelle funksjoner og fungerer utelukkende med en original adapter som du kan kjøpe via vår bestillingsservice). Nærmere informasjon finner du på vår hjemmeside: Crystal 660 er utstyrt med et innebygget modem som kan sende og motta Text2Fax/SMS/MMS-meldinger * uavhengig av PCen. Din multifunksjonsmaskin lager utskrifter med den mest moderne blekkskriverteknologien. Vedlagt din maskin finnes to gratis blekkpatroner (black/sort og colour/farget). Sett dem inn og du kan straks prøve de mangfoldige mulighetene på din multifunksjonsmaskin. Vi ønsker deg god fornøyelse! Vedrørende denne bruksanvisningen Vennligst les omhyggelig gjennom denne bruksanvisningen, og observér sikkerhetshenvisningene for å garantere at din multifunksjonsmaskin fungerer feilfritt. Anvendte symboler pg grunnleggende begrep: Advarer mot ufagmessig håndtering som kan resultere i personskader, feilfunksjoner eller maskinskader, hhv. henviser til land- og maskinspesifikke karakteristikker. Markerer tips for effektiv uk v din multifunksjonsmaskin og benyttes dersom du trenger hjelp for å unngå mulige vanskeligheter ved utførelse av enkelte funksjoner. Dokument: Original som du kopierer, skanner eller overfører som faks, Text2Fax/SMS/MMSmelding * med din maskin. Papir: Trykkmedium som du legger inn i arkmateren og bruker til utskrift med din multifunksjonsmaskin. Utkast: Påskrevet papir (f. eks. brevpapir, postkort) som du kan skrive på med din maskin. Meny: Innstillingsmuligheter for funksjoner som vises og velges på displayet. Fotolagringsmedier: Datamedier som er kompatible med multifuksjonsmaskinen (f. eks. digitalkameraer, minnekort mobile apparater). Utgangsmodus: Maskinens driftstilstand. Stand-by modus: Energisparende hvilemods når multifunksjonsmaskinen ikke brukes. I denne bruksanvisningen beskrives to maskintyper v samme serie Crystal 650 og Crystal 660. For enklere orientering inndeles bruksanvisningen i to avsnitt: I avsnitt Maskinens fuksjonert finnes anvendelsesmulighetene som du foretardirekte på maskinen; i avsnitt PC-funksjoner forklares innstillingene som du kan velge via PCen. Vennligst observér at illustrasjonene gjengir et generelt bilde av begge maskinene. I avsnitt Maskinens funksjonert / Panel med display finner du en nøyaktig fremstilling av din maskin. Vennligst observér modellavhengige funksjonsmuligheter! Anvendelser som kun gjelder for én av de to maskintypene, eller som er avhengige av landspesifikke avvik, markeres med en asterisk "*" og forklares på slutten av siden. Æ ² Vi streber etter forbedringer og innovasjoner. Det er mulig at enkelte funksjoner ennå ikke er aktivert for din maskinfastvare. Aktualisér maskinens firmvare (se avsnitt PC-funksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Firmvare-oppdatering). Innledning * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Text2Fax Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) Infrarød-grensesnitt Crystal Varemerke Alle rettigheter forbeholdes. Uten skriftlig tillatelse fra SAGEM SA må ingen del i denne publikasjonen mangfoldiggjøres, lagres i et arkivsystem eller overføres uansett på hvilken måte eller via annen vei, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller andre muligheter. Informasjonene som inngår i det foreliggende dokumentet er utelukkende bestemt for bruk med dette produktet. SAGEM overtar ikke ansvar dersom disse informasjonene brukes for andre apparater. Verken SAGEM SA eller tilsluttede selskaper hefter vis-à-vis kjøperen av dette produktet eller tredjemann i henhold til skadeerstatningskrav, tap, kostnader eller utgifter som kjøperen eller tredjemann måtte få som følge av en ulykke, feilaktig bruk eller misbruk av dette produktet, eller ikke-autorisert modifisering, reparasjoner, forandringer av produktet, eller ved ikke å overholde drifts- og vedlikeholdshenvisninger fra SAGEM SA. SAGEM SA overtar ingen heftelse for skadeerstatningskrav eller problemer som oppstår som følge av bruk av forskjellige opsjoner eller forbruksmaterialer som verken er kjennetegnet som originale produkter fra SAGEM eller som autoriserte produkter fra SAGEM. SAGEM SA overtar ingen heftelse for skadeerstatningskrav som oppstår som følge av elektromagnetiske interferenser pga. bruk av tilkoblingskabler som ikke er kjennetegnet som produkter fra SAGEM. SAGEM CRYSTAL er et registrert varemerke fra SAGEM SA, og CRYSTAL 650/660TM er varemerker fra SAGEM SA. Microsoft og Windows er registrerte varemerker fra Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerte varemerker fra Apple Computer, Inc. Intel og Pentium er varemerker fra Intel Corporation. CompactFlash er et registrert varemerke fra SunDisk Corporation. MEMORY STICK er et registrert varemerke fra Sony Corporation. SmartMediaTM er et varemerke fra Toshiba Corporation. Secure Digital er et registrert varemerke fra Toshiba Corporation. Microdrive er et registrert varemerke fra Hitachi Global Storage Technologies. MultiMedia Card er et registrert varemerke fra Siemens AG og/eller Infineon Technologies AG; MultiMedia CardTM er et varemerke fra MultiMedia Card Association. xd-picture CardTM er et varemerke fra Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF er et registrert varemerke fra Fuji Photo Film Co., Ltd. Ordet Bluetooth samt Bluetooth logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.; enhver bruk av disse merker gjennom SAGEM SA skjer under lisens. IrDA er et registrert varemerke fra Infrared Data Association. USBTM er et varemerke fra USA Implementers Forum, Inc. Generell henvisning: De nevnte referanser i den foreliggende manualen er varemerker fra de respektive firmaer. Mangel på symbolene og TM rettferdiggjør ikke antakelsen at det ved de angjeldende begrepene dreier seg om frie varemerker. Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet tjener kun til identifiseringsformål og kan være varemerker til de respektive eierne. SAGEM SA avviser alle rettigheter for disse merkene. Som deltaker i Energy Star-programmet har SAGEM Communication Austria GmbH sikret, at dette produktet overholder strømsparenormen til Energy Star.

3 Begrepet PictBridge samt logoen PictBridge er registrerte varemerker fra CIPA (Camera and Imaging Products Association). Henvisninger vedr. lovmessige begrensninger, datavern og rettslig gyldighet Mangfoldiggjøring av bestemte dokumenter (f. eks. ved skanning, printing, kopiering) er forbudt i noen land. Listen som oppføres nedenfor gjør ingen krav på fullstendighet, men tjener kun som oversikt. I tvilstilfelle bør du rådføre deg med din juridiske rådgiver. Reisepass (identitetsbevis) Inn- og utreisedokumenter (innvandringsdokumenter) Underlag fra militærtjenesten Pengesedler, reisesjekker, betalingsanvisninger Frimerker, skattemerker (stemplet eller ustemplet) Verdipapirer, innskuddsbevis, obligasjoner Opphavsrettslig beskyttede dokumenter går. Observér de lovlige bestemmelser som gjelder i ditt land vedr. rettslig gjennomslagkraft av fakssendinger spesielt hva gyldighet av underskrifter, overholdelse av terminfrister eller også ulemper pga. kvalitetstap ved overføringer osv. ansørg for å ivareta fortrolig telekommunikasjon og å overholde datavern slik det er bestemt av lovgivningen i ditt land. 4 Innledning Innhold Sikkerhetsregler Faks Y Sende sort/hvite fakser Sende fargefakser..35 Sende fakser manuelt (Høyttaler) Foreta spesielle sendeopsjoner.36 Overføringsrapport Utskrift Motta fakser.36 Foreta ytterligere mottaksopsjoner Tømme meldingsminnet. 37 Sperre for automatisk faksutskrift Polling mottak.

4 ...37 Endre faksinnstillinger Innhold Maskinens funksjonert..8 Beskrivelse av multifunksjonsmaskinen. 8 Panel med display Crystal Panel med display Crystal Installering Pakkeinnhold. 12 Oppstille multifunksjonsmaskinen Legge inn utskriftsmedier. 12 Legge inn dokumenter...15 Plassering av utskriftsmedier dokumenter Koble til telefonledningen. 16 Tilkobling av nettkabel...16 Valg av land..

5 16 Velge språk..16 Inntasting av nummer og navn Inntasting av dato og klokkeslett Innsetting av patroner Utretting av patronene...18 Tilkobling av tilleggsutstyr SMS» * SMS forutsetninger Sende SMS Motta SMS...40 Tømme meldingsminnet.. 41 SMS til e-post eller faks..41 Foreta utvidete sendeopseshow...

6 ...29 Overføre skanning til minnekortet Ny analysering av fotofiler Fjerning av medier for fotominne Bearbeide lagringskortets innhold på PCen Endre skriverinnstillinger PC-fut koblingsknapp. Tilkoble alle ledningene slik at du ikke kan snuble i dem. Ved strømbrudd fungerer ikke din multifunksjons- Oppstillingssted maskin står skjevt kan en feilfri funksjon ikke garanteres. Du må ikke sette maskinen på senger, tepper, puter, sofaer, gulvtepper eller andre myke underlag, da det består fare for overoppheting og for derav følgende brannfare. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt maskinen, og ikke tildekk maskinen. Bruk ikke maskinen i lukkede skap, skatoll, skuffer osv. Avstanden til andre apparater og gjenstander må være minst 10 cm. Foran maskinen skal det være en avstand på 30 cm for utskrifter som kommer ut på forsiden. på et flatt, glatt og vibrasjonsfritt underlag. Hvis din Multifunksjonsmaskinen skal stå sikkert og stabilt maskin (lagrete data opprettholdes). Du må under ingen omstendighet berøre en tele fon- og/eller nettledning hvis isoleringen er beskadiget uten at du først har trukket ut telefon- og nettstøpselet. Frakoble din maskin fra strøm- og telefonnettet dersom: apparathuset og/eller telefon- eller nettkabelen er beskadiget. det er fare for tordenvær. I dette tilfelle er det fare for lynnedslag med følgeskader for brukeren og/eller maskinen. Om du ikke kan trekke ut støpselet må du ikke bruke apparatet. du ønsker å rengjøre maskinens overflate. væsker eller fremmedlegemer er kommet inn i maskinen. Det består fare for elektrisk støt og/eller beskadigelser på maskinen. maskinen overopphetes og begynner å brenne, eller røyk siver ut av maskinen. sett opp maskinen i umiddelbar nærhet av radiatorer, radio- og tv-apparater og klimaanlegg. innstråling, sterkt lysinnfall og for høy varme. Ikke Beskytt multifunksjonsmaskinen mot direkte sol tursvingninger og/eller høy luftfuktighet. unna dette produktet. Unngå innvirkning av støv, vann og kjemikalier. Maskinen må ikke utsettes for ekstreme tempera For å unngå spredning av brann må åpen ild holdes Håndtering og vedlikehold Maskinen må ikke kobles til i våtrom. Berør verken nettstøpselet, nettilkoblingen eller stikkontakten med funktige hender. Dersom multifunksjonsmaskinen faller ned kan dette resultere i alvorlige skader på maskinen og/eller personskader, spesielt på små barn. Sørg for at barn ikke håndterer maskinen uten oppsyn. på maskinen. Utilstrekkelig vedlikehold kan føre til Prøv aldri selv å gjennomføre reparasjonsarbeider skader på maskinen, brann eller strømstøt (se Tillegg / Garantibestemmelser). Få din maskin utelukkende reparert i et autorisert serviceverksted. Trykk ikke med makt på skannerlokket dersom du skanner tykkere dokumenter eller tredimensjonale underlag.

7 Dette kan resultere i beskadigelser på skannerlokket og/eller av skannerglasset. der på med en utskrift. Strømforsyning Kontrollér at nettspenningen som er oppført på for multifunksjonsmaskinens typeskilt stemmer over- Under ingen omstendighet må du åpne klaffenholfastkjørt papir mens multifunksjonsmaskinen ens med nettspenningen på oppstillingsstedet. I tvilstilfelle bør du kontakte din strømleverandør. Bruk utelukkende den medleverte nettledningen. 6 Sikkerhetsregler mottar en utskriftsjobb. I dette tilfelle må du under ingen omstendighet åpne klaffen for fastkjørt papir. Legg inn papir. sjonsmaskinen allikevel å trekke inn papir når den funksjonsmaskinen holder på å aksessere kortet og Om du har glemt å fylle på papir prøver multifunkdu må aldri trekke ut et minnekort mens multiutfører utskriften. Herved kan data ødelegges eller gå tapt. Sikkerhetsregler Bruk, oppbevar eller transportér multifunksjonsmaskinen forsiktig og i horisontal posisjon, ellers kan blekk renne ut. Frakoble multifunksjonsmaskinen fra telefon- og strømnettet før du renser maskinens overflate. Bruk under ingen omstendighet fuktige, gassaktige eller lett tennbare rengjøringsmidler (spray, skuremidler, polish, alkohol) for å unngå skader på de lakkerte delene! dium for å bruke det korrekt. Les absolutt bruksanvisningen for ditt lagringsme- Generelle henvisninger overskride 0,7 ampere for å garantere USB-funkStrømbelastingen fra alle USB-kontakter må ikke sende væske tre ut. Om du skulle komme i berøring med væsken, skyll de berørte stedene rikelig med vann. Dersom det opptrer plager, oppsøk straks en lege. mykt tørkle. Om displayet knuser kan en lett ettil rengjøring av displayet skal du bruke et tørt og sjonalitet. Du må ikke tilkoble mer enn ett high-power apparat ad gangen til din multifunksjonsmaskin. Ikke tilkoble noen tilleggsapparater som f. eks. akkumulatorer, ventilatorer, ladeapparater til din multifunksjonsmaskin. Dersom du ønsker å bruke en ekstra trådløstele- fon, sørg for å holde en avstand på minst 15 cm Blekkpatroner Hver originale blekkpatron som du legger inn for kort, kun på denne måten lagres alle nødvendige informasjoner som du trenger for å skifte ut og gjenbruke patronene problemløst. Andre blekkpatroner kan beskadige maskinen (se Tillegg / Garantibestemmelser). mellom multifunksjonsmaskinen og trådløstelefonens basistasjon, ellers kan akustiske forstyrrelser opptre i telefonen. Dette elektroniske apparatet inneholder mange første gang må lades opp med vedlagte Plug'n'Print- materialer som kan resirkuleres. Vennligst informér fotopatronens oppbevaringsboks, eller pakk patrooppbevar midlertidig fjernete patroner enten i Vær forsiktig når du håndterer brukte blekkpatro- deg om bestemmelsene for gjenbruk av brukte apparater som gjelder i ditt land når din maskin er utbrukt. Dersom du bruker en pacemaker og det opptrer plager, vennligst opphold deg ikke i nærheten av multifunksjonsmaskinen og rådfør deg med din lege. nene enkeltvis ned i en plastpose og lukk den. For sikkerhets skyld bør du oppbevare blekkpatronene utenfor barns rekkevidde. med standard EN hhv. IEC , og Din multifunksjonsmaskin er kontrollert i samsvar utviklet utelukkende ner slik at blekket ikke kan komme på klær eller Multifunksjonsmaskinen eri. Den tilsvarer bestemtil bruk i de land de selges gjenstander. Ikke rist blekkpatronene. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk rikelig vann for å fjerne blekkflekker. Dersom det opptrer plager eller problemer med synet, oppsøk straks en lege. melsene fra telefonselskapene i ditt land. Du må ikke foreta innstillinger eller endringer som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. må kun brukes med telefon- og strømnett som tilsvarer disse standarder. trykkhodene. originale blekkpatronene, du kan herved ødelegge Avfallsfjerning av tomme patroner må skje i sam svar med avfallsbestemmelsene i ditt land. Fotolagringsmedier Du må ikke foreta noen manipulasjoner på de Ta blekkpatronene ut av maskinen under transport. kinens funksjonert / Fotoskriver / Bruke medier for fotominne). ble med multifunksjonsmaskinen (se avsnitt Mas- Bruk utelukkende lagringsmedier som er kompati- tolagringsmediet og multifunksjonsmaskinen. Ikke frakoble maskinen fra strømnettet. Under datatilgang til lagringsmediet må du under ingen omstendighet bryte forbindelsen mellom fobruk ikke mer enn ett lagringsmedium ad gangen! Sikkerhetsregler 7 Maskinens funksjonert Maskinens funksjonert Beskrivelse av multifunksjonsmaskinen Maskinens toppdeksel Skannerlokk USB-tilkobling for WLAN-/Bluetoothadapter * Høyttaler Spor for Plug'n'Print-kort Utmating av utskriften Papirstopper Papirets lengdeføring med skyver Panel med display (avhengig av maskinen) Fire kortspalter for ti forskjellige typer lagringskort Infrarødt grensesnitt (Crystal 660) Arkmater Papirets tverrføring Front-USB Direkte tilkobling for digitalkameraer EXT -kontakt tilkobling for eksterne apparater (telefoner, telefonsvarer osv.) USBtilkobling for PCen LINE-kontakt for telefonlinjen Klaff for fastkjørt papir Tilkobling for nettkabelen 8 * WLAN og Bluetooth er opsjonelle funksjoner og fungerer utelukkende med en original adapter som du kan kjøpe via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Beskrivelse av maskinen Beskrivelse av maskinen Panel med display Crystal 650 Symboler på tolinjers display m kalle opp telefonbokfunksjonene À gruppesending sende fakser til flere mottakere Faksoppløsning: f for tekster med liten skrift og tegninger F for fotoer h for tekster og tegninger COL sende fargefakser $ helt lydløs ringeadferd (heller ikke apparater som er koblet til EXT-kontakten ringer) PAUSE/R når du slår eller lagrer telefonnumre: Pause (/) tilføye; ved bruk med en hussentral (PABX): Legge inn (R) et lokalt forvalg h/f/f/col innstille faksoppløsningen (standard, fin h, superfin f, foto F og fargefakser COL) Y starte faksoverføring, kopierings- eller utskriftsoppgave z høyttaler for medlytting ved etablering av en forbindelse (Handsfree er ikke mulig) ³ kalle opp listen for gjenvalg S/M/U valgt bruksmodus (dag/natt) En melding på displayet informerer om status for meldingsminne.

8 Den valgte menyfunksjonene markeres med en pil (>). K fremstille en fargekopi; starte fotoutskrift Á overføre skanning til PC X avbryte løpende prosesser; returnere til utgangsmodus K fremstille sort/hvit kopi; starte fotoutskrift v hvis denne kontrollampen blinker, vennligst les informasjonen på displayet MENU/OK hente menyfunksjonene; bekrefte inntastingene / velge menyfunksjonene; bevege cursoren på displayet; taste inn sifre C slette input; alltid returnere til den siste menyfunksjonen U/M/S timer U slås på og av; skifte mellom modusene for S (dag) og M (natt) Kortnummerknapper A I µ Crystal Image bilde- og tekstoptimering: lage kvalitativt høyverdige utskrifter og kopier (i farge eller sort/hvitt) Crystal Image Røde øyne-reduksjon: retusjerer "røde øyne" på dine blitzlysfotoer Lampen lyser (blått): Crystal Image er aktivert Lampen blinker (blått): Crystal Image utfører en jobb Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktivert Tall- og bokstavtastatur Beskrivelse av maskinen 9 Panel med display Crystal 660 m kalle opp telefonbokfunksjonene Maskinens funksjonert K fremstille fargekopi; Sarte fotoutskrift Á overføre skanning til PC X avbryte løpende prosesser; returnere til utgangsmodus K fremstille sort/hvit kopi; Starte fotoutskrift v hvis denne kontrollampen blinker, vennligst les informasjonen på displayet À gruppesending sende fakser eller Text2Fax/SMS/ MMS-meldinger til flere mottakere PAUSE/R når du slår eller lagrer telefonnumre: Pause (/) tilføye; ved bruk med en hussentral (PABX): Legge inn (R) et lokalt forvalg h/f/f/col innstille faksoppløsning (standard, fin h, superfin f, foto F og fargefakser COL) Y starte faksoverføring, kopierings- eller utskriftsjobb z høyttaler for medlytting ved etablering av en forbindelse (handsfree er ikke mulig) ³ kalle opp listen for gjenvalg ' innkomne samtaler (maks. ti); ` valgte numre (maks. ti)» Text2Fax/SMS/MMS-meldinger lese, bearbeide og sende; kontrollampen ved siden av knappen blinker når nye meldinger er kommet inn. µ Crystal Image bilde-og tekstoptimering: produsere kvalitativt høyverdige utskrifter og kopier (i farge eller sort/hvitt) Crystal Image røde øynereduksjon: retusjerer "røde øyne" på dine blitzlysfotoer Lampen lyser (blått): Crystal Image er aktivert Lampen blinker (blått): Crystal Image utfører en jobb Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktivert Talltastatur MENU/OK kalle opp menyfunksjonene; bekrefte input / velge opsjonene; bevege cursoren på displayet; taste inn sifre C slette input; alltid returnere til den siste menyfunksjonen Oppklappbart fargedisplay med bakgrunnsbelysning og bokstavtastatur U/M/S timer U slå på og av; skifte mellom modusene for S (dag) og M (natt) 10 Beskrivelse av maskinen Beskrivelse av maskinen Symboler på åttelinjers fargedisplay Faksoppløsning: h for tekster og tegninger f for tekster med liten skrift og tegninger F for fotoer COL sende fargefakser I innkomne samtaler under fravær (med telefonnummervisning (CLIP)) helt lydløs ringeadferd (heller ikke apparatene som er koblet til EXT-kontakten ringer) ² Du kan innstille kontrasten på fargedisplayet. Trykk på MENU/OK og 270. Innstill fargekontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mer kontrast Bekreft med OK. W innkomne SMS/MMS-meldinger $ ² Med funksjon 87 kan du endre fargeinnstillingene for displayet. S/M/U valgt driftsmodus (dag/natt) status av meldingsminne Den valgte menyfunksjonen markeres med et farget strekdiagram. Trykk på MENU/OK og 87. Velg de ønskete displayfargene med /. Bekreft med OK. Bokstavtastatur nedenfor det oppklappbare beskyttelsesdekselet Ved siden av bokstaver står også spesialtegn for tekstinput til disposisjon: + for inntasting av Store bokstaver: Trykk +-knappen og (samtidig) den respektive bokstavtasten for å sette inn store bokstaver. ½ for inntasting av mellomrom Ü-knapp for inntasting av spesialtegn: Trykk Ü-knappen og (samtidig) den respektive bokstavtasten for å sette inn spesieltegn som er fremstilt ovenfor. J linjeskift, tilføre avsnitt Beskrivelse av maskinen Maskinens funksjonert Installering Oppstille multifunksjonsmaskinen 1 Fjern eventuelle transportsikringer (f. eks. klebebånd). Eventuelt eksisterende etiketter kan trekkes av uten rester. Sett opp maskinen slik at stikkontakten er lett Pakkeinnhold Følgende deler er inkludert i pakken: Multifunksjonsmaskin Ætilgjengelig da din multifunksjonsmaskin ikke har noen inn- og utkoblingsknapp. (Trekk støpselet ut av stikkontakten for eventuelt å koble maskinen fra nettet se kapittel Sikkerhetsregler). 2 Skyv utskriftsskuffen helt frem til anslaget i den dertil bestemte slissen på utskriftsutleveringen. Utskriftshylle To Blekkpatroner (sort og farge) Bruksanvisning Trekk utskriftsskuffen ut så langt som mulig, og klaff papirstopperen oppover for å unngå at papiret setter seg fast. 3 Installasjonsveiledning Installasjons-CD Strømledning med støpsel (land-spesifikk) Telefonledning med plugg (land-spesifikk) USBkabel (landspesifikk leveranse) WLAN-adapter (land-spesifikk leveranse) Papirprøver (landspesifikk leveranse) Legge inn utskriftsmedier Sett papir inn i arkmateren før du kobler maskinen til nettspenningen. Din multifunksjonsmaskin håndterer mangfoldige papirformater og -sorter. Du kan bruke både sjablonger og vanlig papir av papirsortene som understøttes (se kapittel Tillegg / Tekniske data). ²spesifikk leveranse mangler, eller en av delene er Dersom en av delene som ikke er del av en landbeskadiget, kontakt fagforretningen eller vår kundeservice Installering Legge inn papir Bruk utelukkende papir som er spesielt egnet for bruk med blekkskrivere og som ikke er beskadiget.... og av den langsgående føringen. Sørg for ikke å bøye papirarkene når du fikserer dem. 1. Installering ²m for å unngå dårlig utskriftskvalitet. 2 Ikke bruk papir som veier mindre enn 75 g/ 1 Luft ut papirstabelen og rett den ut på et glatt underlag. På denne måte unngår du at flere ark trekkes inn samtidig. 4 2 Løft utskriftsskuffen og hold den fast. Trekk papirets lengdeføring så langt som mulig ut. Legg maksimalt 150 ark inn i papirmateren (standardformat A4, mm, 80 g/m2) med den korte kanten forover helt frem til anslaget.

9 Klaff utskriftsskuffen forsiktig tilbake i den opprinnelige posisjonen. Henvisninger vedr. bruk av papiret ²for å bruke papiret på korrekt vis. Du kan forhindre fastkjøring av papiret og dårlig utskriftskvalitet ved å unngå å bruke fuktig eller Observér papirprodusentens henvisninger ødelagt papir. Etterfyll ikke papir så lenge maskinen skriver ut. Dersom papiret bølger seg i utskriftsskuffen etter utskrift, fjern det straks. Hvordan du fjerner fastkjørt papir finner du i kapittel Tips & Tricks / Fjerning fastkjørt papir Du må under ingen omstendighet åpne papir- Ækrøllklappen så lenge multifunksjonsmaskinen utfører en utskriftsjobb. Æpå utskriftsmediet som skal brukes. Legg inn Arkmaterens volum avhenger av tykkelsen 3 papirarkene dog maksimalt opp til de to tverrføringenes høydebegrensning (se markeringen fra fabrikken). Legg inn nye papirark først når arkmateren er tom. Unngå å blande papirark som allerede er lagt inn i arkmateren med nytt papir spesielt når det dreier seg om forskjellige papirsorter. Ved høy utskriftstetthet (f. eks. som følge av kom- Fiksér papiret ved hjelp av de to tverrføringene... plekse grafiske fremstillinger) kan utskriften være Legge inn fotopapir fuktig i lengre tid. La utskriften ligge på utskriftsskuffen i 30 til 60 sekunder til den er tørr. ²sipiert for din multifunksjonsmaskin for å Det originale fotopapiret er spesielt kon- oppnå et best mulig resultat hva utskriftskvalitet og holdbarhet angår. Dersom du bruker andre papirsorter er det fare for at papiret mates inn feilaktig eller at blekket på utskriften blir utydelig. Du kan bestille originalt fotopapir via vår bestillingsservice. 1. Installering 13 Legg fotopapiret inn i arkmateren helt frem til anslaget og med den glansete siden ned og den korte kanten forover. Fiksér formatet i tillegg med glideren på papirets lengdeføring. Legge inn sjablonger Om du ønsker å skrive ut sjablonger (f. eks. formularer, brevpapir) legg sjablongene med den påskrevne siden nedover og helt frem til anslaget inn i arkmaterem. Om du bruker sjablonger med et brevhode, legg papiret med overkanten først inn i arkmateren. Maskinens funksjonert ²minst to ark sammen (opp til maks. Beskytt fotopapirets overflate ved å legge 20 papirark) inn i arkmateren. Etter fotoutskrift på format, legg format A4 eller brevpapir inn i arkmateren, ellers skrives innkommende fakser ut enten ufullstendig eller de går tapt. (Med funksjonene 241 og 242 innstiller du både papirformatet og papirsorten slik at din multifunksjonsmaskin gjenkjenner papirsorten som du har satt inn). Legge inn konvolutter ²program får du de nødvendige formaterings- I hjelpefilene for ditt PC-tekstbehandlings- henvisninger med korrekte utskriftsforslag av de forskjellige konvoluttutforminger. Henvisninger vedr. bruk av fotopapir skriftsområdet. avtrykk og flekker på den glansete siden hhv. i ut- Ta i fotopapiret kun i kantene for å unngå finger- Legg konvoluttene med klaffen oppover og den korte kanten forover inn i arkmateren helt frem til anslaget. Fiksér mindre konvoluttformater i tillegg med glideren på papirets lengdeføring. temperaturer eller i direkte sollys. ikke fotopapiret ved høy luftfuktighet, ekstreme Oppbevar fotopapiret i originalpakken og på et Unngå kontakt med fuktighet eller væsker, og bruk stråling. kjølig og tørt sted, og ikke utsett det for ultrafiolett vanlige rombetingelser. Legg syrefritt papir mellom Sørg for å tørke utskrifter i minst 24 timer under de enkelte utskriftene. dine fotoer falmer. plastsorter som inneholder PVC for å forhindre at Bruk fotoalbumer av syrefritt materiale, og unngå Legge inn transparentfolier Legg transparentfolien med utskriftssiden (= ru side) ned inn i arkmateren og helt frem til anslaget. Bruk utelukkende transparentfolier som er egnet for bruk med blekkskrivere. Vennligst observér de nevnte henvisningene for å få fullt utbytte av fotopapirets levetid og utskriftskvalitet Installering Legge inn dokumenter 4 Ænerglasset eller dokumenter som er bearbeidet Du må ikke legge fuktige dokumenter på skanmed korrekturvæske! Sørg for at skannerglasser er rent (se kapittel Tips & Tricks / Rengjøring og pleie). Åpne skannerlokket. 1 Markeringen på skannerbegrensningen for formatene A4 og A5 hjelper å plassere dokumentet korrekt. 1. Installering 5 Lukk skannerlokket. Skannerlokket er utstyrt med regulerbare ²hengsler; dermed kan du også legge tykkere 2 Legg dokumentet med den påskrevne siden nedover på skannerglasset. dokumenter (f. eks. bøker) på flatskanneren. Løft skannerlokket forsiktig slik at det ligger oppå så symmetrisk som mulig. Bruk transparentfolie til kopiering av tredimensjonale objekter (f. eks. mynter, blomster) slik at skannerglasset ikke ødelegges. Plassering av utskriftsmedier dokumenter 3 Justér dokumentet på det venstre, bakre hjørnet av skannerglasset (pilmarkering). Plassér dokumentet med den lange kanten på skannerglassets bakre side. Legg papiret med den korte siden foran inn i arkmateren. Dette gjelder spesielt for Fotoutskrifter i format 10 15! 1. Installering 15 Koble til telefonledningen Maskinens funksjonert Du kobler telefonledningen til faksmaskinen ved å plugge den inn i kontakten merket LINE på baksiden av maskinen. Deretter kobler du telefonstøpslet til telefonkontakten på veggen. Inntasting av nummer og navn Om du ønsker at ditt telefonnummer og ditt navn vises som avsenderidentifisering (= topptekst) på utgående beskjeder, oppgi din avsenderidentifisering her: ²teksten individuelt (se kapittel Faks / Endre Inntasting av numre (maks. 20 sifre) For hver meldingsype kan du fade out topp- faksinnstillinger, SMS / Endre SMS-innstillinger). Inntasting av sifre med Crystal 650 Tast inn ditt telefonnummer med talltastaturet, og trykk OK. Spesialtegn kan du taste inn med tasten 0. Hold den knappen nedtrykket helt til det ønskete spesialtegnet vises i displayet: Knapp 0 Tegn 0 + mellomrom Tilkobling av nettkabel Sett det lille støpselet på telefonkabelen inn i nettkabeltilkoblingen på maskinens bakside. Tilkoble det store støpselet til stikkontakten i veggen.

10 Inntasting av sifre med Crystal 660 Tast inn ditt telefonnummer med talltastaturet, og trykk OK. (For et plusstegn, trykk på bokstavtastaturet og samtidig Ü- knappen og Q; for et mellomrom trykk tasten ½). Inntasting av navn (maks. 20 tegn) Etter at du har tilkoblet multifunksjonsmaskinen til nettspenningen, fører maskinen deg gjennom de etterf ølgende Grunninnstillinger. Du kan forandre disse innstillingene til enhver tid (se kapittel Innstillinger). Inntasting av bokstaver med Crystal 650 Med talltastaturet kan du også fremstille bokstaver (se påtrykk). Spesialtegn kan du taste inn med tasten 0. Hold den respektive knappen nedtrykket helt til enten den ønskete bokstav eller det ønskete spesialtegn vises i displayet: Knapp 0 Tegn mellomrom ? / : %! ( ) [ ] ²slår den seg i den energisparende Stand-byModus (se Innstillinger / Energisparemodus). Når du ikke bruker din multifunksjonmaskin Valg av land Trykk OK. Med / velger du landet der du bruker maskinen. Trykk to ganger OK. inntastingen, trykk OK. Inntasting av bokstaver med Crystal 660 Klaff opp beskyttelsesdekselet på bokstavtastaturet. disponible spesialtegn fremstilles til høyre ovenfor bokstavtastaturet og kan tastes inn ved å trykke Ü-knappen samtidig med den respektive bokstavknappen (f. eks. trykker du samtidig Ü-knappen og ½). Mellomrom taster du inn med ½. inntastingen, trykk OK. Velge språk Trykk OK. Med / velger du det ønskete displayspråket. Trykk to ganger OK Installering Inntasting av dato og klokkeslett Dersom multifunksjonsmaskinen befinner seg i utgangsmodus vises dato og klokkeslett i displayet.... og klaff maskinhuset oppover. 1. Installering ÆDag Måned År Time Minutt (tosifret). Legg merke til rekkefølgen for inntastingen: 1 Tast inn dato og klokkeslett med talltastaturet, og bekret med OK (f. eks. trykker du for den 8. august 2005, kl ). Dersom du har tastet inn et feil tall, kan du korrigere inntastingen med / og C. Bekreft med OK. Dersom strømtilførselen ble brutt (f. eks. et2 Trykk på snapplåsen på patronholderen for å åpne den. 2 3 ²ter et strømbrudd), må dato og klokkeslett tastes inn på nytt. Innsetting av patroner For å kunne skanne, kopiere og lage utskrifter må du sette blekkpatroner inn i din multifunksjonsmaskin. For å kunne bruke disse funksjonene med én gang er to blekkpatroner black/sort og colour/farge) vedlagt din maskin. Magasin for patronene er forhåndsinnstilt fra fabrikken. For påfylling av patronene har du ikke behov for Plug'n'Print-kortet. Hvordan du bytter ut patroner eller setter inn en fotopatron kan du lese i kapittel Tips & Tricks! 3 Ta blekkpatronene ut av innpakningen, fjern innpakningsmaterialet, og trekk beskyttelsesstrimlen forsiktig av. Æligst bruk blekkpatronene som er inkludert i leveringen! 1 Ved første igangsetting av din maskin, venn- Crystal 660: Klaff fargedisplayet tilbake til den opprinnelige posisjonen. Åpne maskinen ved å gripe inn i fordypningen under maskinens toppdeksel... Ækomplett fjernet. Sørg for ikke å berøre dysene og kontaktene. 4 Sørg vennligst for at beskyttelsesstrimlen er Sett patronen inn med "nesen" nedover på skrått bakover; den sorte patronen til venstre, de fargete patronene til høyre. 1. Installering 17 5 Lås holderen. Du hører en klikkelyd når holderens tildekning går i lås. Tilkobling av tilleggsutstyr I tillegg til din multifunksjonsmaskin kan du bruke flere apparater som f. eks. trådløse telefoner, telefonsvarere, anropskostnadsteller eller modemer på en telefontilkobling. Dersom du bruker en ekstra trådløs telefon på samme telefontilkobling som er egnet for SMS/MMS *, kan det ikke sikkert forutsies om SMS/MMS-meldinger * mottas på din multifunksjonsmaskin eller den ytterligere trådløse telefonen. SMS/MMS-mottak * er kun mulig på ett apparat. Prøv å slå av SMS/MMS-mottak * på tilleggs trådløstelefonen. Om dette ikke er mulig må du ikke tilkoble et ytterligere SMS/MMS tilleggsapparat * til din multifunksjonsmaskin for å unngå feilfunksjoner. Dersom du ønsker å bruke spesielle tilleggsinnretninger med din multifunksjonsmaskin, vennligst kontakt din forhandler. Maskinens funksjonert 6 Lukk maskinen Tilk obling på maskinen Du kan koble tilleggsenheter direkte til multifunksjonsmaskinen. Du kobler til enheten på følgende måte (gjelder spesielt for eksterne telefonsvarere): Plugg telefonledningen til tilleggsenheten inn i EXT-porten (RJ11-kontakten) på maskinen. Ænene, vises på displayet, har du muligens satt Om feilmeldingen BYTT om blekkpatro- patronene feil inn. Åpne maskinen og sett patronene inn korrekt (se instruksjonene 1 6). Utretting av patronene Trykk OK. Etter at du har satt inn blekkpatronene skriver din multifunksjonsmaskin ut en testside, og foretar automatisk de riktige parameterinnstillinger for et best mulig utskriftsresultat. Denne kalibreringen tar noe tid. Ta ut testsiden. Herved er installeringsprosessen avsluttet. Hvis du kobler tilleggsenheten til via EXT-porten, fungerer faksbryteren på maskinen optimalt og kan brukes til å kontrollere de eksterne enheten (se kapitlet Faks / Foreta ytterligere mottaksopsjoner). 18 * SMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) MMS Crystal 660 (avhengig av land og nettverk) 1. Installering 1. Installering Tilkobling på telefonlinjen Du kan også koble en tilleggsenhet til via andre telefonkontakter på den samme linjen når enheten befinner seg i et annet rom. Når tilleggsenheten er koblet til via en telefonkontakt på et annet rom, kan faksbryteren til multifunksjonsmaskinen ikke kontrollere tilleggsenheten. Det kan også hende at tilleggsfunksjoner ikke fungerer. DSL-forbindelse Dersom du bruker et DSL-modem. Tilkoble multifunksjonsmaskinen bak modemet! For ytterligere informasjoner, vennligst se bruksanvisningen for ditt DSL-anlegg. ISDN-forbindelse Detaljer for ISDN-tilkoblingen finner du i anvisningen som er vedlagt terminaladapteren eller routeren. 1. Installering Maskinens funksjonert Innstillinger Trykk på MENU/OK og 29. Du får en utskrift med maskinens menyfunksjoner; et tilleggsark gir informasjoner vedr. de aktuelle innstillingene. Det finnes to muligheter for å kalle opp funksjoner i menyen. Innstilling av land og språk Her innstiller du det lokale telefonnettverket og displayspråket.

11 1 Trykk på MENU/OK og 281. Med / velger du landet der du bruker din multifunksjonsmaskin, og med OK bekrefter du valget. Du må absolutt innstille landet, ellers tilpasses ikke din maskin til det lokale telefonnettet. Innstill det ønskete språket ved å trykke MENU/ OK og 282. Med / velger du displayspråket som bekreftes med OK. ²dus, trykk en valgfri knapp for å komme til 1 Om din maskin befinner seg i stand-by-mo- utgangsmodusen; først nå kan du kalle opp funksjonene (se energisparemodus). Kall opp en menyfunksjon ved å trykke MENU/ OK, og bla i menyen med /. Den utvalgte funksjonen markeres med en pil ">" (Crystal 650) eller med et farget strekdiagram (Crystal 660). Bekreft med OK for å velge en menyfunksjon. Kall opp en menyfunksjon direkte ved å trykke MENU/OK, og oppgi de respektive menysifrene med talltastaturet. Direkte oppkalling av menyen er en hurtig og bekvem måte å velge funksjonene. C går du tilbake til det siste menypunktet, 2 ISDN-tilkobling Din multifunksjonsmaskin er ikke noe ISDN-apparat (gruppe 4), men et analogt apparat (gruppe 3). Den kan derfor ikke drives direkte med en ISDN-tilkobling, dertil trenger du enten en (analog-)adapter eller et ISDNanlegg med tilkoblinger for analoge terminaler. Ytterligere informasjoner finner du i bruksanvisningen for ditt ISDN-anlegg, eller kontakt din tjenesteoperatør. 2 ²med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Inntasting av dato og klokkeslett 1 2 Trykk på MENU/OK og 21. Om du ønsker å endre de aktuelle innstillingene finnes følgende funksjoner: Hussentral (PABX) Hussentraler er vanlig i mange firmaer og privathus. For å få en tilkobling (ekstra telefon) fra et slikt anlegg til det offentlige telefonnettet, må du slå inn et lokalt forvalg. Tast inn dato og klokkeslett og lagre dem med OK (se kapittel Installering / Inntasting av dato og klokkeslett). Dersom strømtilførselen ble brutt (f. eks. et- Æsammen med din multifunksjonsmaskin til en En tilleggstelefon som du har tilkoblet telefonforbindelse, gjelder ikke som PABX! Foreta følgende innstillinger om du ønsker å bruke din multifunkjsonmaskin som hussentral: Trykk på MENU/OK og 231. Velg med / PABX, og bekreft med OK. Med / velger du funksjon 232 PREFIKS, og trykk deretter OK. Oppgi antall plasser for å markere et eksternt telefonnummer. Det nødvendige antall er avhengig av det interne telefonnummersystemet på ditt telefonanlegg (f. eks. dersom du bruker firesifrete innvalgsnumre, må du taste inn 5). Bekreft med OK. Tast inn det lokale forvalget som er nødvendig for å komme til det offentlige telefonnettet. Dette er vanligvis 0. Bekreft med OK. Med denne innstillingen slipper du å taste ²ter et strømbrudd), må dato og klokkeslett tastes inn på nytt. Inntasting av nummer og navn 1 2 Trykk på MENU/OK og 22. Tast inn ditt telefonnummer og ditt navn og lagre dem med OK (se kapittel Installering / Inntasting av nummer og navn). Når du lagrer disse opplysningene med funk- 4 Æsjonene 21 og 22 sendes også ditt navn og te- lefonnummer sammen med dato, klokkeslett og sidenummer som vises på øvre randen på hver side (= topptekst)! ²inn det lokale forvalget når du slår et eksternt telefonnummer. Apparatet setter lokale forvalgsnumre automatisk foran nummere som er lengre en de inntastede innvalgsnumre Innstillinger Ævalgsnummeret være (R) (som også betegnes Ved eldre telefonanlegg kan det lokale for- 2. Innstillinger som FLASH). Trykk PAUSE/R, for å taste inn det lokale forvalget (R). Bekreft med OK. Dersom du oppgir (R) som lokalt forvalg på din hussentral, men en telefonforbindelse ikke er mulig, betyr det at ditt telefonanlegg ikke tilsvarer den nyeste tekniske stand. Forespør eventuelt hos leverandøren av ditt telefonanlegg. Nummervisning (CLIP) (Crystal 660) Ved innkommende samtaler viser din multifunksjonsmaskin nummeret og navnet på avsenderen på displayet. Dertil må din telefonforbindelse være frikoblet for nummervisningen CLIP (Caller Line Identification Presentation). Vennligst informér deg hos din telefonoperatør om denne tilleggsfunksjonen finnes for din forbindelse. Telefonnummeridentifiseringen er muligens kostnadspliktig. For nærmere informasjon, kontakt ditt telefonselskap (avhengig av land og nett). ²du har lagret i telefonboken. Ditt apparat viser navnet på deltageren som Nummer og navn vises ikke hvis oppringeren undertrykker sitt nummer. Dersom du har mottatt en oppringing under ditt fravær vises symbolet I på displayet. Din multifunksjonsmaskin lagrer de siste ti oppringinger i listen for gjenvalg. Du kan bruke listen for gjenvalg for å slå telefonnummeret: Trykk ³. På displayet vises listen med de siste ti oppringinger (markert med '). Velg en oppføring med /. Nye oppføringer er markert med en asterisk "*". Start overføring av meldinger slik det beskrives i de respektive kapitlene (se kapittel Faks, Text2Fax, SMS, MMS). Dersom du har satt antall ringetoner til null Æ(0) (se kapittel Faks / Foreta ytterligere motenergisparemodus taksopsjoner), vises oppringernes telefonnumre ikke på ytterligere tilkoblete telefoner. Når du ikke bruker din multifunksjonmaskin slår den seg til den energisparende Stand-by-Modus. Dersom du trykker en valgfri knapp, eller du mottar meldinger eller oppringinger, slår din maskin seg straks fra standby-modus til utgangsmodus. Du kan foreta inntastinger eller kalle opp funksjoner kun i utgangsmodus. ²playets belysning slått av i stand-by-modus. 2. Innstillinger Crystal 660: For å spare strøm er fargedis Crystal Image µ Maskinens funksjonert Din multifunksjonsmaskin er utstyrt med bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen Crystal Image som gir optimal utskrifts- og kopieringskvalitet av dine bildefiler og dokumenter både i farge og sort/hvitt. 3 4 Om du ønsker å retusjere "røde øyne", vennligst velg REDUKSJON med /, og bekreft med OK. Start utskrifts- eller kopieringsjobben slik det beskrives i de respektive anvendelser (se kapittel Kopieringsmaskin, Fotoskriver). Vent til data er ferdig bearbeidet for Crystal Imagekvalitetsforbedring. Mens denne prosessen foregår blinker Crystal Image-lampen blått. Med Crystal Image kan du skrive ut ett 5 Crystal Image setter seg sammen av tre komponenter som kan brukes avhengig av dine behov: Tekstoptimering (i farge eller sort/hvitt) Bildeoptimering (i farge eller sort/hvitt) Røde øynereduksjon: ² Crystal Image fungerer uavhengig av PCen! Æbilde pr.

12 side. Derfor er formatopsjonen Crystal Image deaktivering 10 15'A4 (= to fotoer i størrelse på A4ark) og utskrift i flere eksemplarer (f. eks. indeksutskrift) ikke mulig. ²som tar litt tid for å uføre. Bekreft forespørbruke Crystal Image Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess selen på displayet rode oyne kun ved behov med REDUKSJON. Etter sluttføring av utskrifts- eller kopieringsjobben, vennligst trykk knappen µ for å deaktivere Crystal Imagefunksjonen. Det blå lyset slukker. Din multifunksjonsmaskin returnerer automatisk til de sist foretatte innstillinger eller til standardinnstillingene. Crystal Image bilde- og tekstoptimering kan du bruke for dokumenter som du leser inn via flatskanneren eller laster inn fra et minnekort hhv. som du sender via Bluetooth * Dessuten kan du bruke Crystal Image også for PictBridge-utskriftsjobber. Skrive ut fotoer med Crystal Image ² Overfør fotofilene som du har optimert med Crystal Image til det innsatte minnekortet for å lagre dem for ytterligere anvendelser (se kapittel Fotoskriver / Overføre skanning til minnekortet). ²mering anbefaler vi kombinert bruk av fofor utskrift med Crystal Image-bildeoptitopapir (se kapittel Installering / Legge inn utskriftsmedier / Mating av fotopapir) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). Crystal Image foretar automatisk de nødvendige innstillinger og korrekturer i henhold til bildeskarphet, fargemanagement og kontrast for å oppnå den best mulige utskriftskvalitet. Dessuten korrigeres eksponeringsfeil (f. eks. bedre belysning av undereksponerte fotoer, eller tilpasning av fotodeler med kontraster som avviker sterkt fra hverandre). Røde øyne-reduksjon retusjerer "røde øyne" på blitzlysfotoer. Crystal Image aktivering 1 I starten av utskrifts- eller kopieringsjobben, trykk i panelet på tasten µ. Når Crystal Image er aktivert lyser µ-knappen blått. Følg ytteligere instruksjoner for den respektive anvendelsen (se kapittel Kopieringsmaskin, Fotoskriver) * Bluetooth er ekstrautstyr, og fungerer bare med en originaladapter som kan kjøpes via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Infrarødt grensesnitt Crystal Crystal Image 4. Kopieringsmaskin K Med din multifunksjonsmaskin kan du fremstille kvalitativt høyverdige farge- og sort/hvit kopier på forskjellige papirsorter og -formater. Du kan enten kopiere automatisk dvs. med fabrikksinnstillingene eller foreta spesialinnstillinger. Bruk bilde- og tekstoptimeringsfunksjonen KLADD for dokumenter uten tegninger eller detaljer. Med denne innstillingen foregår kopieringsprosessen hurtigst. Det er dog mulig at trykkvaliteten er dårligere. Bekreft med OK. NORMAL for dokumenter med tekster med liten skrift eller for tegninger. Denne innstillingen egner seg best for de fleste kopieringsbehov. Bekreft med OK. KVALIT. for den høyeste oppløsningen. Kopieringsprosessen foregår saktere enn med de to andre innstillingene. Dette er den beste utskriftskvaliteten for fotofiler eller fotoer. Bekreft med OK. 4. Kopieringsmaskin spesielle krav til høyverdige fotoutskrif²crystal Image for å fremstille kvalitetskopier i ²Foranbefaler vi kombinert bruk av fotopapir ter farge eller sort/hvitt. Trykk µ-knappen i starten av kopieringsprosessen for å aktivere Crystal Image (se kapittel Crystal Image). (se kapittel Installation / Legge inn utskriftsmedier / Legge inn fotopapier) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). Fremstille kopier med fabrikkinnstillingene 1 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Innlegging av dokumenter). 5 6 Velg under Scanformat og med / formatet for dokumentet, og bekreft med OK Velg under PAPIRSTR. og med / formatet for det ønskete utskriftsmediumet, og bekreft med OK Når skanner- og papirformatet stemmer overens (se instruksjonene 5 og 6), kan du kopiere et dokument med en forminskning på ned til 25% hhv. forstørre det til maksimalt 400%. Proporsjonene bibeholdes i forhold til originalen. Oppgi den ønskete verdien med talltastaturet (eller med /). Bekreft med OK. ZOOM 250% Justér dokumentet på det venstre, bakre hjør- 7 ²net av skannerglasset (pilmarkering). 2 Trykk én av de to K-knappene (kopiering i farge eller i sort/hvitt) to ganger. Kopien produseres. Fremstille kopier med spesialinnstillinger 1 Legg dokumentet med skriftsiden ned inn i flatskanneren (se kapittel Installering / Legge inn dokumenter). Trykk én av de to K-knappene (kopiering i farge eller i sort/hvitt) én gang. Følgende opsjoner står til disposisjon: På talltastaturet (eller med /) oppgir du det ønskete antall kopier (1 99), og bekrefter med OK. Kopier: 1 Oppløsningen for kopiering er høyere enn for overføring av fakser. Velg den ønskete oppløsningen med /: 8 Om du ønsker å kopiere en detalj (f. eks. en grafisk fremstilling) fra ditt dokument, plassér dokumentet slik at detaljvisningen flyttes til utgangspunktet. I kombinasjon med zoomfunksjonen kan du fristille det ønskete området fra dokumentet. For fargekopien: Innstill metningen (fargeintensitet) med /. Metningen måles i forhold til kontrasten: - reduserer fargene (helt til gråskalaen), + forsterker fargene. Bekreft med OK Kopieringsmaskin 23 9 Med / innstiller du kopiens lysstyrke: - toner ned fargen på kopien; + lyser opp kopien. Bekreft med OK. Innstille zoomparametere 1 Du endrer standardinnstillingen for zoomfunksjonen (fabrikksinnstilling: 100%) ved å trykke MENU/OK og 253. Med / velger du den ønskete forminsknings- eller forstørrelsesverdien (25% 400%), eller du bestemmer skaleringen selv. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste meny- Maskinens funksjonert 10 Med / velger du om du ønsker å kopiere på normalt eller glanset papir, fotopapir eller transparentfolie. Bekreft med OK. Foto 2 ²skriftsmediumet som brukes. Legg inn egnet Utskriftsresultatet er også avhengig av utpapir for å oppnå et optimalt resultat. 11 For fargekopien med Crystal Image: Om du ønsker at Crystal Image skal foreta en røde øyne-reduksjon, velg denne med / REDUKSJON, og bekreft med OK. ²punktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Innstille metningsgraden (for fargekopien) ²som tar litt tid å uføre. Bekreft forespørselen kun ved behov.

13 Powered by TCPDF ( Trykk K (eller Y-knappen) for å starte ko- Røde øyne-reduksjon er en kompleks prosess Æ- reduserer fargene (helt til gråskalaen), + formetningen måles i forhold til kontrasten: sterker fargene. 1 Du endrer standardinnstillingen for metningsgraden (fabrikksinnstilling: mellomstor metning) ved å trykke MENU/OK og 254. Med / velger du den ønskete fargemetningen. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste meny2 12 Kopien fremstilles med de valgte spesialinnstillingene. ²pieringsprosessen fra enhver ønskelig instruksjon. Med X-knappen kan du avbryte kopieringsprosessen og returnere til utgangsmodusen. Endre kopieringsinnstillinger Etter fremstilling av kopien settes alle spesialinnstillinger tilbake til fabrikksinnstillingen, med mindre du lagrer spesialinnstillingene som ny standardinnstilling. ²punktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Innstille lysstyrkegraden Æden lysere får utskriften til å bli mørkere, med + blir Innstille oppløsningen 1 Du endrer standardinnstillingen for oppløsningen (fabrikksinnstilling: Normal) ved å trykke MENU/OK og 251. Med / velger du den ønskete oppløsningen som du bekrefter med OK. KVALIT. Med C går du tilbake til det siste menypunktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. Du endrer standardinnstillingen for lysstyrkegraden (fabrikksinnstilling: middels lysstyrkegrad) ved å trykke MENU/OK og 255. Velg med / den ønskete lysstyrkegraden. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste meny- 2 ²punktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. ² 1 2 Redusere moiré-effekten Du kan kopiere ditt dokument med dobbel oppløsning for å unngå en mulig stripedannelse (= moiré-effekt) på utskriften. 1 2 Trykk på MENU/OK og 256. Velg / REDUKSJON for å redusere moiré-effekten, og bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste meny- Innstille skanformatet Du endrer standardinnstillingen for skanformatet ved å trykke MENU/OK og 252. Med / velger du formatet av dokumentet du har lagt inn. Bekreft med OK. Med C går du tilbake til det siste meny- ²punktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen. ²punktet, med X gjenoppretter du utgangsmodusen Kopieringsmaskin 5. Fotoskriver Du kan bestille originalt fotopapir via vår bestillingsservice. 5. Fotoskriver Din multifunksjonsmaskin er utstyrt med alle forutsetninger og tilkoblinger for å brukes som en hel fotoskriver. Du kan skrive ut dine digitale fotoer både fra et minnekort og direkte fra et digitalkamera. Dessuten kan du sende fotofiler til utskrift med Bluetooth * eller infrarød *. Når du har installert den vedlagte programpakken og tilkolblet maskinen til PCen kan du administrere fotofiler på PCen og sende derfra til skriveren (se avsnitt PCfunksjoner / Bruk av Companion Suite IH / Utskrift). Støttede fotofiler Du kan bruke fotofiler som oppfyller følgende krav: Medieformat DCF (Design Rule for Camera File System)-kompatibel (versjon 1. 0) JPG( JPEG)-format BASELINE opptil 3 MB Filformat Fotostørrelse Gjenkjennelige filer opptil 999 Forutsetninger Støttede fotomedier Det er mangfoldige papirsorter som står til disposisjon for å skrive ut dine fotoer. Som spesiell designmulighet kan du velge format uten ramme for å skrive ut dine digitale fotoer slik at de utfyller hele formatet. Følgende formatopsjoner finnes for dine fotofiler: standard u. ramme 10 15'A4 (to fotoer på A4) A4 standard A4 uten ramme Ved utskrifter uten kant avkutter din multi- Bruke medier for fotominne Innsetting av minnekort Dersom ditt digitalkamera bruker et minnekort for lagring av fotofiler kan du sette dette inn i multifunksjonsmaskinen og skrive ut fotofilene forutsatt at minnekortet er kombatibelt med maskinen. Det er også mulig å lese inn et foto via flatskanneren og å overføre skanningen til minnekortet som er satt inn (se Overføre skanning til minnekortet). Kompatible minnekort Din multifunksjonsmaskin støtter følgende minnekort: CompactFlash (I, II), SmartMedia, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Duo (Pro), Memory Stick Pro, Microdrive, XD-PictureCard. Du har fire spor til disposisjon; vennligst observér deres konfigurasjon: Oppe til venstre Oppe til høyre Nede til venstre Nede til høyre Memory Stick, Memory Stick Duo (Pro), Memory Stick Pro MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD) CompactFlash (I, II), Microdrive XD-Picture-Card, SmartMedia (SM-Card) ²funksjonsmaskin ved behov også bildekanten slik at det produseres utskrifter helt ut til kanten samtidig som originalens proporsjoner opprettholdes. Etter fotoutskrift på format, legg format A4 eller brevpapir inn i arkmateren, ellers skrives innkommende fakser ut ufullstendig eller de går tapt. (Med funksjonene 241 og 242 innstiller du papirformatet og papirsorten slik at din multifunksjonsmaskin gjenkjenner papirsorten som du har lagt inn). Fotoformater måles i tommer. De kurante betegnelsene er avrundete verdier. Observér derfor tomme-spesifikasjonen i forbindelse med standardisert fototilbehør! Betegnelse (cm) Millimeter-format Tomme-format Med Bluetooth * eller infrarød * kan du overføre maksimalt 24 fotofiler til multifunksjonsmaskinen. Ved strømbrudd går filene tapt. For spesielle krav til høyverdige fotoutskrifter anbefaler vi kombinert bruk av fotopapir (se kapittel Installering / Legge inn utskriftsmedier / Mating av fotopapir) og fotopatron (se kapittel Tips & Tricks / Innsetting av fotopatroner). 5. Fotoskriver * Bluetooth er ekstrautstyr, og fungerer bare med en originaladapter som kan kjøpes via vår bestillingsservice. Nærmere informasjon: Infrarødt grensesnitt Crystal Æfor ditt minnekort for å sørge for korrekt bruk Maskinens funksjonert For minnekortene Memory Stick Duo (Pro) trenger du en adapter (vanligvis inkludert i minnetkortets leveringsinnhold). Les omhyggelig gjennom bruksanvisningen og for å informere deg om mulighetene og kravene. ²sjonsmaskinen når alle ventende utskriftsjobtilkoble digitalkameraet først til multifunkber er gjennomført, og apparatet befinner seg i utgangsmodus. Med funksjon 85 kan du hente frem minne-innholdet på det tilkoblete digitalkameraet (Mass storage class), selv om du ikke befinner deg i fotomenyen og maskinen er i utgangsmodus. Trykk på MENU/OK og 85.

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO

PHILIPS MAGIC3-2 PRIMO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor-

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer