Tro på samhold og fagprofesjon. Mer justering enn krise. Bruker vi kreftene riktig? Profilen: Ikke så morsomt. Kunst huser kunst i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tro på samhold og fagprofesjon. Mer justering enn krise. Bruker vi kreftene riktig? Profilen: Ikke så morsomt. Kunst huser kunst i Trondheim"

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Tro på samhold og fagprofesjon Mer justering enn krise side 4 Bruker vi kreftene riktig? Kunst huser kunst i Trondheim Profilen: Ikke så morsomt side 8 side 10 side 12

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: Voksenopplæring De siste månedene har vi lært et nytt ord, men skjønner ikke helt innholdet: «Finanskrise». De fleste av oss kan kjenne snev av slik krise et par uker i januar, men denne gang er det mer alvorlig Vi har fått demonstrert sammenhengen av mekanismer i verdensøkonomien, som kan føre til at en blikkenslagerbedrift i Hunndalen utenfor Gjøvik står i fare for å måtte permittere hele arbeidsstokken. Hva er det som skjer? I avisene har jeg lest at vi må lære av det som har skjedd, slik at verden unngår å havne i samme situasjon igjen. Denne finanskrisen er noe annet enn en vanlig konjunkturnedgang. Lavere rente og økte offentlige investeringer er ikke nok plaster på såret nå. Landsorganisasjonen i Norge har foreslått at det nedsettes en offentlig kommisjon for å gjennomgå hvordan finanskrisen oppsto. Det er et godt forslag, men vi aner allerede nå en av konklusjonene fra en eventuell kommisjon: En umettelig grådighet blant ledere i finans- og næringsliv er hovedårsak til det uføret verden har havnet i. Finurlig finansakrobatikk av en rekke aktører har ført til at folk nå må låne bankene penger. Før lånte vi penger i banken. Virkeligheten i verdensøkonomien er snudd fullstendig på hodet, og begynner vel å synke inn over folk som tror det bare er å pøse på med oljepenger for å kunne fortsette å vokse og vokse enda mer. Det er noen gode sider med denne finanskrisen, til tross for at den fører til annonsenedgang i Blikkenslageren og usikre jobber for svært mange: Vi har lært at troen på de frie markedskrefter uten statlige styringsgrep har spilt fallitt. Vi har lært at det kanskje ikke er så dumt at den store stygge Staten gjør lurt i å opprettholde noen reguleringer. Og vi har blitt vekket opp av troen på at alt vokser inn i himmelen uten at vi behøver å justere kravet til økt velstand og forbruk. Dette er voksenopplæring så det svir! 4 Mer justering enn krise Krisepakke demper nedgangen 5 Nedgang på 40 prosent 6 Rapporten fra branntesten klar 8 Bruker vi kreftene riktig? 9 Oppkjøp i Rana 10 Våre Gode Prosjekter: Kunst huser kunst 12 Profilen: Ikke så morsomt 14 Skuffende holdning til eget fag 16 Tro på samhold og fagprofesjon 18 Medlemsannonser 19 VBL-lederen 20 Kommentar om NM-kritikk Produktnytt 21 Produktnytt lindab vi forenkler byggingen Lindab Takrennesystem Rask montering og høy funksjonalitet Ekstra slitesterk fl erlags polyestermaling Leveres i 10 farger, samt aluzinc og kobber Takrennesystem tilpasset for alle bygningstyper Et godt miljøvalg Pass på å spør etter vårt brosjyremateriell neste gang du er innom din lokale Lindab avdeling. I disse brosjyrene har vi samlet en mengde informasjon til nytte for deg og dine kunder. En egen nettside er også utviklet spesifi kt for vårt takrennesystem, gå inn på for inspirasjon og informasjon. Vi har løsningene - sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren

4 Mer justering enn krise Aktiviteten er fortsatt god for VBL-bedriftene, selv om antall forespørsler har avtatt noe. Det svarte 44 bedrifter på et spørreskjema sendt ut av VBL i desember. Vi er inne i en justering mer enn en krise, sier Øystein Moa til Blikkenslageren, på vegne av lauget i Trondheim. Hans oppfatning deles av flere. Roligere tider på blikkeslagerverkstedene fremover? (Illustrasjonsfoto) Av Per Olav Berg Spørsmålene fra VBL tok sikte på å få en oversikt over forhold som permitteringer og oppsigelser, ordrereserve samt omfanget av innleid arbeidskraft. Av 218 medlemsbedrifter mottok VBL 44 svar. Det ser ut til at det fortsatt er god aktivitet for våre medlemsbedrifter. Ca halvparten svarer at antall forespørsler har avtatt noe, mens resterende svar fordeler seg jevnt mellom økning i forespørsler og at antall forespørsler holder seg som tidligere. En forholdsvis liten andel har gjennomført eller ser for seg å gjennomføre en begrenset nedbemanning. Andelen av innleie er som før, opplyser Per Sannes i VBL. Rikets tilstand Blikkenslageren sendte noen spørsmål ut til oldermennene: Hvordan ser situasjonen ut for bedriftene i ditt distrikt? Er det oppdragstørke, eller går hverdagene som før? Hvis det blir nedgang, er det kortvarig eller langsiktig? Er alt snakket om finanskrise bare negativt, eller kan det føre til nullstilling og nyskapning? Tre laug svarte. Trondheim: Ingen tør spå om det blir kort- eller langvarig. De fleste heller nok likevel til at vi er inne i en justering mer enn en krise. Vi justerer aktiviteten ned til et nivå som vil være lavere enn de siste årene, og dette trolig vil vare noen år. Ingen tror at vi vil få en nedgang i nærheten av samme omfang som først på -90-tallet. Bildet er dessuten veldig forskjellig fra boligbygging til næringsbygg, skriver Øystein Moa i Trondheimslauget. Oppdragsmengden ser ut til å være ganske god for våre bedrifter. Vi har p.t. permitteringer i kun én bedrift, men de fleste melder faktisk om nok arbeid. Horisonten er blitt kortere enn tidligere, men det betraktes som ganske normalt egentlig. Det er situasjonen de siste tre-fire årene som har vært uvanlig. Alle melder om at det er mye å regne på, det aller meste innenfor næringsbygg. De som har vært tungt inne i bygging av nye boliger er naturlig nok de som har minst å gjøre nå. Erfaringsmessig har de aller fleste blikkenslagerne mesteparten av sin virksomhet knyttet til rehabilitering når det gjelder boligbygging, og dette markedet ser fremdeles ut til å være brukbart, sier han videre. Han peker på en annen faktor som skaper en betydelig usikkerhet i Trøndelag: Utbyggingen av St. Olav Hospital har i åtte-ti år vært en stor byggeplass. Hele utbyggingen fases ut frem mot 2012 og vi er usikker på virkningen av at denne motoren forsvinner. Om finanskrisen oppleves som positiv eller negativ tror jeg vil variere mye. Hvis lavere aktivitet medfører at useriøse aktører flykter fra markedet, er vel det bare OK. Likeledes kan noe av den innleide arbeidskraften kanskje ha varierende grad av faglige forutsetninger for å jobbe i faget. I Trøndelag har imidlertid innslaget av innleid arbeidskraft, i alle fall innen vårt fag, vært beskjeden. Hvis vi skal nedbemanne vil det derfor ganske snart berøre svenner vi selv har lært opp, og det oppleves i alle fall ikke som positivt. Jeg tror det er for tidlig å si noe sikkert om effekten av en redusert byggeaktivitet. Sogn og Fjordane Medlemsbedriftene i Sogn og Fjordane har forsatt fult opp å gjøre. Tre av bedriftene har rikelig med jobb på båt, det være seg kapsling, ventilasjon etc. Hydro har trappet ned vedlikeholdet på grunn av dårlige priser på aluminium, og de firmaene som har hatt jobb der, er nå utestengt derfra. For bedriftene som jobber med ventilasjon og beslag ser det ut som det er rikelig frem til sommerferien, men det er sjelden en ser lenger i vårt fag, sier oldermann Jostein Grotle. Nordland Medlemsbedriftene opplever nedgang i ordretilgangen, men den oppfattes ikke som oppdragstørke. Det forventes en kortvarig nedgang for mesteparten av medlemsbedriftene. Medlemsbedriftene svarer at det kan gi et positivt utslag med nytenkning og omstilling, men at dette fort kan komme til å koste mer enn det smaker, svarer oldermann Frode Andreassen. 4 blikkenslageren 3-09

5 Nedgang på 40 prosent Vi merker nedgangen. Vi er 46 fast ansatte og omsatte for nær 90 mill. kroner i fjor, med innleide i tillegg. I år blir omsetningen ca 40 prosent lavere, tror Franke Onsrud i Franke Onsrud Blikkslageri i Oslo. Av Per Olav Berg I 2008 hadde vi en voldsom omsetningsøkning og vekst med innleide arbeidere. De to-tre siste årene har det vært en unormal høy aktivitet for oss. Vi har ikke fornyet engasjementet for ca 15 av de innleide, forteller Franke Onsrud. Han kaller det ikke krise om omsetningen faller ned 40 prosent i år i forhold til i fjor. Det er lett å svartmale situasjonen, men selv med 40 prosent nedgang er vi tilbake på et 2006-nivå for vår bedrift. Viktig er det å få dempet de faste kostnadene med administrasjonen. Heldigvis klarte vi å holde de faste kostnadene nede i de par årene hvor vi vokste så mye, så vi har noe å gå på, sier Onsrud. Bedriften har 18 mill. kroner i ordrereserve frem til sommeren. Det kommer alltid flere jobber. Men vi merker at vi er tilbake til forhold med mer pruting, sier han. Krisepakke demper nedgangen Byggenæringens Landsforening er positiv til regjeringens krisepakke. Våre foreløpige beregninger viser at Regjeringens tiltakspakke vil kunne dempe nedgangen og trygge i overkant av arbeidsplasser, sier administrerende direktør Ketil Lyng i BNL. BNL er godt fornøyd med forslaget om økte bevilgninger på ca 10 mrd kroner til rehabilitering og vedlikehold av bygg i både kommunal og statlig sektor. Staten har lagt opp til rask effekt av bidragene til offentlige sektor med ubyråkratiske ordninger, og det er næringen svært fornøyd med. BNL ventet også med spenning på pakken som ble lagt frem 9. februar. Et bedre fungerende bankvesen vil være et fundament for at vi skal få full nytte av tiltakene som legges frem nå, sier Lyng, som er fornøyd med at regjeringen myker opp permitteringsreglene slik at man unngår unødvendige oppsigelser i bygg og anleggsnæringen. Spesielt fornøyd er vi med forslaget om å øke antall uker for dagpenger fra 30 til 42. Dette er et steg i riktig retning. Forslaget om å korte ned på bedriftens lønnsplikt fra 10 til 5 dager gjør det også lettere å velge permittering framfor oppsigelser i nåværende situasjon, sier Ketil Lyng. blikkenslageren

6 Ønsker du mer informasjon om branntesten: Gå til SPs hjemmeside: Gå til «publikasjoner» og skriv inn søkerordet «imkanaler». Foto fra branntesten er tatt av Tomas Skagerlind, Plåt&Vent Magasinet. Rapporten fra branntesten klar I mai i fjor g jennomførte Ventilasjonsforeningen i Sverige en branntest hos Statens Provningsanstalt (SP) i Borås. Målet var å kartlegge hvilke påkjenninger som avtrekkskanaler fra storkjøkken klarer når de utsettes for ekstrem høy varme. Nå foreligger de endelige resultatene. Branntesten skulle vise om de anbefalinger som finnes for montasje av slike avtrekkskanaler er tilstrekkelige, samt å sammenligne ulike tetningsmetoder. For et par år siden gjennomførte Ventilasjonsforeningen en test med tetningsmasser i avtrekkskanaler for å se om disse beholdt tetthetskravene etter vask og utbrenning. Da man gjorde utbrenningen, viste det seg at to av tre avtrekkskanaler ikke klarte utbrenningen, men klappet sammen etter kort tid. Dette resultatet var så uventet at man ville gjøre en grundigere test av hvilke kanaltyper som egner seg best som avtrekkskanaler i forhold til brann. (Se Blikkenslageren nr 9 i 2008.) For å få gjort dette vitenskapelig, og få tilgang til kunnskap og nødvendig testutstyr, ble SP i Borås kontaktet. Der ble 10 forskjellige avtrekkskanaler branntestet; firkantkanaler og runde kanaler, galvaniserte og i svartlakkert stål, hvorav en med EI 15-isolasjon. Forsøksmetodikk Testene ble gjennomført i henhold til en standardbrannmetode (SP Brand 124) i 60 minutter. Kanalene ble montert på taket til en branntestovn og varme gasser ble ledet gjennom kanalene. For å redusere antall variabler og usikkerhetsmomenter under forsøkene, ble det bestemt at avtrekkskanalene skulle være helt nye innen forsøkene. Dette for at det ikke skulle være noe brennbart i noen av kanalene. Resultat I den ene svingen på en galvanisert sirkulær kanal med langsgående falser oppsto det ild etter sju minutter. De øvrige ni kanalene klarte E60-kravet, men man kunne se at det hadde oppstått sprekker mellom bøyningen og kanalen. Noe uventet deformerte den galvaniserte spirokanalen med EI 15-isolasjon seg. Ved demontering ble det fastslått at denne kanalen hadde falt sammen innenfor brannisolasjonen. I virkeligheten kan vi anta at avtrekkskanalene i et storkjøkkenmiljø ville ha vært forurenset med blant annet fett og olje, som ville ha ført til en enda verre brannsituasjon enn i laboratoriet. I forhold til standardbrannen så aksepteres visse sprekker og hull i kanalene. Men det kan trolig ikke aksepteres i virkeligheten, da man risikerer at brennende olje eller fett kan renne ut, samt at ild lett kan spre seg via sprekkene til brennbare materialer utenfor kanalene. Stabilitetsproblem Testen viste at alle kanalene var mekanisk stabile ved et standardisert forsøk, og branntettheten var relativt bra. I virkeligheten vil altså et brannscenario kunne fortone seg helt annerledes. Avtrekkskanaler fra storkjøkken utsettes for fett og oljer i løpet av mange år. Dette kan gi helt andre branntekniske påkjenninger sammenlignet med standardiserte laboratorieforsøk. I en brann i virkeligheten kan kanelen deformeres på helt andre måter, noe som kan føre til stabilitetsproblem og redusert tetthet. Derfor er det ikke sikkert at en standardisert branntest er best egnet for avtrekkskanaler. Det er behov for ytterligere studier der man prøver et mer realistisk scenario, sier Annika Brännmark i den svenske Ventilasjonsforeningen til Plåt&Vent Magasinet. 6 blikkenslageren 3-09

7 Roterende varme g jenvinnere friskmeldt I samarbeid med Erichsen & Horgen AS har SINTEF utført en omfattende feltstudie av fem ventilasjonsanlegg med roterende varmeg jenvinnere i skoler, med hensyn til hygiene, innemiljø og energieffektivitet. Rapporten friskmelder aggregatene, men avdekker flere kritikkverdige forhold tilknyttet dimensjonering, innjustering, vedlikehold og luftinntak. Av Per Olav Berg Studiet er utført på oppdrag fra Undervisningsbygg (UBF) og Utdanningsetaten (UDE) i Oslo kommune. Hovedmålsetning var å skaffe faglig grunnlag for kunne avgjøre egnetheten, og forutsetningene for bruk, av roterende varmegjenvinnere i skoler. Det har i en årrekke foregått diskusjoner internt i UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig å bruke roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg i skoler. Gjenvinning av forurensninger (partikler eller gasser), og konsekvensen av dette, samt hygienisk konsekvens av kondensasjon i rotoren og virkelig energieffektivitet sammenlignet med aggregatprodusentens dokumentasjon, ble viet spesiell oppmerksomhet. Men også generell tilstand, lekkasje, støvkonsentrasjon og støvsammensetning ble undersøkt. Resultater Rapporten til Erichsen & Horgen AS og SINTEF beskriver hvilke undersøkelser som er utført på anleggene: Tilstandsvurdering og hygienisk tilstandskontroll Anleggene er generelt i god stand. To av anleggene er merket av langvarig fukt i inntakskanalen. Dette anses for å være en risikofaktor ut fra mikrobiologisk synspunkt. Det er ikke funnet bemerkelsesverdige forhold knyttet til bruk av roterende varmegjenvinnere. Levende prøver Det er påvist en normal mikrobeflora, eller ingen vekst, i alle prøver tatt i anleggene. De mikrobiologiske undersøkelser gir ingen indikasjon til problematiske forhold knyttet til bruk av roterende varmegjenvinnere. Sporgassmålinger Lekkasjen fra avtrekk til tilluft er større i alle fem aggregatene enn det som oppgis av leverandørene. Dette skyldes feil trykksetting av aggregatene. Ytterligere var det kortslutning mellom avkast og inntak i flere av aggregatene. Undersøkelsen påviste videre at det er ubalanse mellom tilluft- og avtrekksmengde i flere av aggregatene. Dette medvirker til å øke byggets energibruk til oppvarming. Partikkelmålinger Målingene viste en tilfredsstillende filtrering av tilluften og den var i henhold til filterklassifiseringen. Partikkelkonsentrasjon i avtrekkskanal var normal i alle skolene, bortsett fra det ene anlegget som betjener sløyd/formingsrom. Målingene indikerer at resirkulasjonen av partikler er av lignende størrelsesorden som resirkulasjonen målt ved sporgassmålingene. Det er ingen indikasjon på et roterende varmegjenvinner øker partikkelinnholdet merkverdig. Luftkvalitetsanalyse Prøvene viser at filtrering i alle anlegg er i henhold til filterklassen, og at partikkelmengden i den innadgående luftstrøm er mindre enn i både avtrekk og uteluft. Det er ikke funnet partikler som stammer fra rotoren, eller at rotoren har ugunstig påvirkning på partikkelmengden. Trykkforhold Målingene viser at fire av fem anlegg er feil trykksatt. Dette vil blant annet føre til at lekkasjen mellom avtrekk og tilluft er større enn nødvendig. Resultatene tyder på generell mangelfull montering/innjustering av renblåsningssektorer ved rotoren. Det er indikasjon på at en dobbel renblåsningssektor vil fungere bedre enn en enkel sektor ved de gjeldende trykkdifferansene i alle aggregatene. Undervisningsbygg bør derfor vurdere å kreve dobbel renblåsing i nye ventilasjonsanlegg, samt å overvåke trykkforholdene i aggregatene via SD-anlegget. Fukt i måleperioden Det er ikke registrert kondens i måleperioden, selv om det er registrert høye fuktmengder i uteluften. Ved beregning er det vist at det kan forekomme kondens på rotoren, men at dette vil forekomme sjelden, og vannmengden vil være liten. Temperaturvirkningsgrad i måleperioden Rotorens temperaturvirkningsgrad korrigert for massestrøm var i forsøksperioden høyere enn oppgitt av leverandører for fire av fem anlegg. Dette var ikke lenger tilfelle hvis den aggregatdrevne eksfiltrasjon/infiltrasjon tas med i beregningen. Det er derfor viktig å få bukt med dette problemet ved å sikre at det er balanse mellom netto tillufts- og avtrekksmengde. Energibetraktninger Det er ved beregning i henhold til NS 3031 vist at det er mye energi, og dermed C0 2 utslipp, å spare på å benytte gjenvinnere med høy varmevirkningsgrad. Beregninger viser også at det kan være vanskelig å oppfylle TEK07 uten å bruke gjenvinnere med en årsvarmevirkningsgrad på 80 prosent. Ytterligere er det ved beregning belyst hvor mye økt energibehov en ubalanse mellom tillufts- og avtrekksmengde vil medføre. Problemstillinger Rapporten hadde som mål å belyse noen problemstillinger. Det er ikke funnet hygieneeller helsemessige forhold som taler mot bruk av roterende varmegjenvinnere i skoler. Det har ikke vært mulig å bestemme fuktoverføringsgraden, for å se om det er overensstemmelse mellom de virkelige temperaturog fuktvirkningsgrader og de verdier som blir rapportert av leverandørene. De fuktprosesser som inngår i aggregatene er ytterst komplekse. Med hensyn til temperaturvirkningsgraden, er den målte temperaturvirkningsgrad i fire av fem tilfeller høyere enn den som oppgis av leverandør, hvis luftstrømmen i aggregatet er balansert. Den interne lekkasjen i aggregatet var i fire av fem tilfelle (de med riktig innstilt renblåsningssone) under to prosent, på tross av at tre av disse var feil trykksatt. Det ene aggregatet som hadde riktig, men ekstrem trykksetting, hadde en lekkasje på 0,2 prosent. blikkenslageren

8 Bruker vi kreftene riktig? Lærersituasjonen i Oslo er kritisk for blikkenslagerfaget, sier styremedlem Fredrikke Onsrud i opplæringskontoret i Oslo. Hun er fersk som styremedlem. Kanskje er det derfor hun av og til stusser over ressursbruk og styring for å øke rekrutteringen. Av Per Olav Berg Alle snakker om hvor vanskelig det er å få tak i lærlinger, blikkenslagerelever eller lærlinger. Det må da brukes store ressurser og mange krefter spredt rundt om kring i landet på å lokke folk til faget. For en som kommer utenfra er det lett å bli forundret over hvordan ressursene brukes, sier Fredrikke Onsrud. I landets hovedstad er det ingen faglært blikkenslager ansatt som lærer for blikkenslagerelever i videregående skole. I Akershus var en blikkenslager ansatt som faglærer ved Vestby videregående skole, men vedkommende arbeider nå som vaktmester ved skolen. Faget vårt lider av at det ikke er blikkenslagerfaglige personer som kan inspirere og lokke elever til å velge vårt fag. Hvem har egentlig ansvaret for at det er slik? Opplæringskontoret? Medlemsbedriftene i opplæringskontoret? Ja, vel, men hvem gjør hva for å bedre situasjonen? Jeg kritiserer ingen for arbeidet som gjøres i dag. Men jeg er mer frustrert over at resultatene uteblir, og stiller derfor spørsmål om vi har innrettet oss på den gunstigste måten, forteller hun. Dra lasset sammen Fredrikke forstår at alle gode ideer må prøves, men hun stusser likevel over at man i 2008 satt på møter i Oslo og diskuterte om man skulle lage brosjyrer for å øke rekrutteringen. Det kan være effektivt med en brosjyre, men hvorfor skal vi i Oslo lage en brosjyre hvis andre opplæringskontor har laget en god brosjyre? Jeg tror mye energi brukes på at vi sitter hver for oss og finner opp kruttet. Jeg føler at det mangler en overordnet samkjøring, sier Fredrikke. I Oslo er det en person som arbeider i halv stilling for opplæringskontoret. Hvis han skal besøke alle ungdomsskoler i Oslo og Akershus, sier det seg selv at han oppnår mindre enn tilsvarende person som besøker ungdomsskoler i et mindre område. Styret i Oslo møtes en gang i måneden, der vi så godt som mulig forsøker å følge opp sakene. Men hva med å spille ballen oppover i opplæringssystemet og i organisasjonene. Bør ikke VBL, opplæringskontor og det offentlige dra lasset mer sammen? Det kan hende jeg tar feil nå, og at noen nå føler trang til å forklare hvordan det egentlig Fredrikke Onsrud forstår ikke hvorfor det er så vanskelig å få tak i folk til en bransje det ikke er vanskelig å få jobb i, og der lønnsnivået tåler sammenligning med andre fag. er. Det er fint, men er disse personene godt fornøyd med dagens situasjon? Hvis de ikke er det, hva kan vi gjøre for å endre dagens opplegg? Eller er det ikke mer å gjøre? Må vi bare se i øynene at ikke flere ønsker å bli faglærere i blikkenslagerfaget, velge blikkenslagerfaget, eller bli lærlinger? Jeg har vanskeligheter med å tro det, sier Fredrikke. Håper på diskusjon Hun forstår ikke hvorfor det er så vanskelig å få tak i folk til en bransje det ikke er vanskelig å få jobb i, og der lønnsnivået tåler sammenligning med andre fag. Vi mangler en overordnet, samlende paraply, som kan tale fagets sak. Burde vi etablere et sentralt opplæringskontor for kobber og blikk som kunne ha styrt ressursene ut lokalt. Hadde vi da utnyttet ressursene totalt sett bedre? Jeg vet det blir mange spørsmål, men jeg håper at noen vil ta opp tråden, slik at vi kan få en debatt, sier Fredrikke. Hun tror mye vil bedre seg for faget hvis lærersituasjonen styrkes. Undervisningen kan tilrettelegges bedre, slik at en ikke faglært blikkenslagerlærer kan gi en bedre opplæring. Lærerveiledningene kan bli bedre og oppgavene mer tilgjengelige. Da kan undervisningsopplegget kanskje gjøres så spennende at flere velger å gå videre i vårt fag, sier hun. 8 blikkenslageren 3-09

9 HISTORIEN HAR FORTALT OSS AT VI HAR FREMTIDENS PRODUKT Daglig leder i Momek Krane AS, Morten Loftfjell, til høyre, er fornøyd med å få Robin Krane og Krane Blikkenslager AS som en del av virksomheten i Momel Group. Oppkjøp i Rana Krane Blikkenslager AS i Mo i Rana er kjøpt opp av solide Momek Group. De 10 ansatte i firmaet fortsetter i det nye selskapet, Momek Krane AS. Momek Group, som i fjor hadde årets Gaselle-bedrift i Nordland, Momek Armatek, i sin familie, fortsetter å vokse. 1. januar ble Momek Groups oppkjøp av Krane Blikkenslager gjennomført og den 13. bedriften under morselskapet var på plass. Krane Blikkenslager AS blir et eget selskap i Momek Groupkonsernet, med navnet Momek Krane AS. Selskapet vil fortsatt ha sin virksomhet lokalisert i lokaler i Vika. De ansatte i Krane Blikkenslager vil fortsette sitt ansettelsesforhold i det nye selskapet, skriver Rana Blad. Etter en nøye vurdering og planlegging har vi besluttet å gå inn i Momek-systemet. Vi gjør dette for først og fremst å sikre de arbeidsplassene vi har, men i tillegg har vi som mål om å videreutvikle bedriften på alle måter. Våre kunder og leverandører vil ikke merke noen forskjell bortsett fra at vi får betydelig større kapasitet, og dermed kan yte enda bedre service, sier Robin Krane til avisen. Robin Krane er fjerde generasjon Krane i selskapet som ble etablert på 60-tallet under navnet H&L Krane AS. Før oppkjøpet var han daglig leder i Krane Blikkenslager. Hvilken tittel han får i det nye selskapet er ikke avklart, men arbeidsoppgavene vil bli omtrent de samme som de har vært. Jeg skal fortsatt ta meg av den daglige oppfølgingen av drift og kunder, sier Krane. Strategisk Selskapene ser på oppkjøpet som strategisk og framtidsrettet. For Krane betyr det tilgang på Momeks ekspanderende markeder. Mens Momek med Krane innlemmet i sitt konsern, kompletterer sitt totale produkt- og tjenestetilbud ytterligere. For oss er det en fordel å tilhøre et større konsern. Vi får tilgang til større ressurser, ikke minst på bemanningssiden, noe som fører til at vi styrker vår kapasitet betraktelig, sier Robin Krane. Morten Loftfjell, som er påtroppende daglig leder i Momek Krane AS, sier at begge parter utfyller hverandre og oppnår fordeler av hverandres kompetanse, utstyr og marked. Vi ser dette som en stor og langsiktig investering i fremtiden. Det betyr også at vi drar nytte av Momeks ressurser innen kvalitetssikring, HMS-arbeid og administrativ og markedsmessig kompetansen, sier Loftfjell. Vi har et takknemlig produkt som selger seg selv. Jeg kan se en kunde inn i øynene og vite at produktet jeg selger til ham er like bra om 50 år. K Å R E L I A D A L S R. G R Ü N D E R AV G R Ø V I K V E R K Grøvikrenna TM er et av landets mest velprøvde takrennesytemer. De første takrennene fra Grøvik Verk ble produsert allerede i 1956 og er like fi ne den dag i dag. Tiden står ikke stille. Av og til bare virker det slik. Mer om Grøvikrenna TM på grovik.no Grøvik Verk Grøvikrenna TM er produsert av 100% resirkulert aluminium blikkenslageren

10 VÅRE GODE PROSJEKTER: Glass, betong og sink preger den nye paviljongen til Trondheim Kunstmuseum. (Alle foto: Torgeir Rønning/Dahle Blikk AS) Kunst huser kunst Dahle Blikk AS i Trondheim har bidratt til at Gråmølna Kunstmuseum med over 500 donerte verk fra billedkunstnerne Håkon Bleken og Inger Sitter er blitt et iøynefallende og spennende bygg i Nedre Elvehavn. Håkon Bleken og Inger Sitter har gitt en storslagen samling av egne verker til Trondheim Kunstmuseum. De satte som betingelse for donasjonen av over 500 kunstverk til sammen at det ble realisert en ny utstillingsarena for byens befolkning innen 2009, da de begge fyller 80 år. Håkon Bleken og Inger Sitter er begge født i Trondheim. De regnes blant landets mest betydelige nålevende billedkunstnere, og verkene som utstilles er monumentale og viktige i kunsthistorien. Trondheim kommune og næringslivet visste å verdsette denne unike gaven. En gammel mølle på Nedre Elvehavn, som ble bygd av Møller Anders Graae tidlig i 1840-årene, ble pusset opp. I tilknytning til eksisterende bygg er det reist en paviljong utført i betong, glass og metall. Trondheim kommune ble eier av bygningen i 1866 og solgte den til Nedre Elvehavn AS i Nedre Elvehavn AS forærte tomten og bygningen som gave til Trondheim Kunstmuseum. Nedre Elvehavn AS og Trondheim kommune er de to største økonomiske bidragsyterne til realiseringen av kunstmuseet som til sammen har kostet 26 millioner kroner. Trondheim Kunstmuseum har dermed fått et større utstillingsareal for sine utallige verker. Foruten kunstgaven fra de to kunstnere, vil det nye museet og galleriet også vise nasjonal og internasjonal samtidskunst, og være et utstillingsvindu for regionens viktigste kunstnere. Utførelsen Metallene i den nye paviljongen er hovedsaklig patinert sink fra Rheinzink. Paviljongen er tegnet og prosjektert av arkitekt Per Fossen i Per Knudsen Arkitekter AS. Arkitektens ønske var å kle himlingen inne og ute med sink. Etter noen runder på forhånd med arkitekt, leverandør, produsent og utførende firma Dahle Blikk AS, ble man enige om materialtype og utførelse. I himlingen er det montert 1 mm patinert gråblå Rheinzink festet systematisk med skruer i samme farge for å få et røft og maritimt preg, noe som var arkitektens ønske. Alle platene ble forboret med et større hull enn skruene for å ta av for eventuelle bevegelser i materialet. I tillegg til de plane platene er det montert perforerte plater i samme materiale i felter med lydisolasjon, noe som gir en lyddempende effekt. Taket er konstruert som en omvendt pyramide der laveste punkt er midt i bygget. Det 10 blikkenslageren 3-09

11 Taket over inngangspartiet er utført i aluminium brennlakkert i rødt. ble derfor en utfordring å finne referansepunkter for utmåling i og med at ingen vinkler er rette hverken i himlingen eller vingene på gesimsen. Vinklene på topp og bunn i fronten på vingene skilte 2-3 grader og det var derfor viktig å ta nøyaktige mål slik at de stående falsene ble i lodd fordi alt ble produsert ferdig på verksted. I tillegg var gesimskassen skrådd litt utover slik at man måtte også ta hensyn til dette for at ikke falsene skulle virke skjeve på grunn av synsbedrag. Vi i Dahle Blikk AS syns dette var et spennende og utfordrende prosjekt med geometriske utfordringer og bruk av metallet på en ikke så tradisjonell måte. Gutta var meget stolte over sluttresultatet. Noe også tilbakemeldingene fra byggherre, arkitekt og entreprenør vitner om, sier daglig leder Torgeir Rønning. Ventistål har 11 avdelinger over hele landet, med dyktige medarbeidere som er beredt til å yte deg topp service. Med solid faglig kompetanse og et omfattende produktspekter innen tak og fasade kan vi hjelpe deg med det meste! Med HELE Industri på laget har vi nå blitt enda bedre! METALLER Aluminium Stål Zink Kobber Bly Aluzink PRODUKTER Plater / coil Takrenner Taksikring Festemateriell Verktøy Unik kompentanse Unik kompetanse og produktbredde ventilasjon tak/fasade isolasjon og produktbredde Taket er konstruert som en omvendt pyramide med laveste punkt midt i bygget. Himlingen er kledd med gråblå Rheinzink. Hovedkontor: Lilleakerv. 4, 0283 Oslo. Tlf: blikkenslageren

12 Jeg har hatt mye glede av det faglige og sosiale fellesskapet i VBL-regi og synes det er rart at ikke flere vil engasjere seg, sier oldermann Roy Johanstuen. Ikke så morsomt Hos Roy Johanstuen på Gjøvik sitter vanligvis den snertne replikken løst. Det har vært mye smil og humor når vi har møttes. Nå er ansiktet mer alvorlig. Oldermannen i Hedmark og Oppland er bekymret over den lave interessen hos medlemsbedriftene og bedriftslederen ser ikke lyst på tiden fremover. Av Per Olav Berg Jeg har sittet som oldermann alt for lenge, helt siden Skulle trekke meg ved årsmøtet i fjor, men ingen kandidat ville ta over og jeg sa ja til å fortsette ett år til. Egentlig lurte jeg på om jeg kunne sitte som oldermann i et blikkenslagerlaug, jeg som ikke er blikkenslager. Men det klarerte jeg med VBL, sier Roy. 53-åringen, som er bosatt på Raufoss og er daglig leder i blikkenslagerbedriften Edvind Hansen & Søn i Hunndalen utenfor Gjøvik, skjønner ikke helt hva som har skjedd i disse to fylkene som lauget omfatter. Det er det meste av innlandet i Sør-Norge, med grenser til Trøndelag og Oslo. Spredt bebyggelse, med en rekke småbyer og tettsteder. De siste par årene har medlemsbedriftene vist svært liten interesse for å stille på laugsmøtene. Da blir det nesten et ork å være formann. Jeg kaller inn til møter, men ingen stiller. Har det skjedd? Ja. Og det har vært et par møter der bare Trond Jensen fra sekretariatet og jeg har møtt. Vi har ikke en gang møter oftere enn en gang i kvartalet. Det blir tungt, og en ond sirkel i lauget. Leverandørene finner det lite interessant å stille når de risikerer at ingen møter. Og det er med på å hindre muligheter for interessante møtetemaer, sier Roy. Ser ikke fordelene Roy vrir seg i stolen. Han er helt annerledes nå enn de fleste kjenner ham som; en munter humørspreder som fleiper med en lun replikk. Vi sitter på kontoret hans hos Edvind Hansen 12 blikkenslageren 3-09

13 & Søn. Også disse lokalene er for tiden preget av lavt skydekke og dårlig sikt i nedbør. Men først litt mer om lauget. Ikke mye solskinn, her heller: Jeg synes det er merkelig at det er så liten interesse for det sosiale i VBL-regi. Det er bare Trond og jeg som stiller på fagtreff og landsmøter. Vi er 12 medlemsbedrifter, og det er rart at ikke flere ser nytten av å treffes i hyggelig lag. Vi har også forsøkt å få med flere medlemmer i lauget, men bedriftene er mest opptatt av at det koster så mye. De ser dessverre ikke alle fordelene, også de økonomiske, de høster ved å være medlem i VBL. Hva nå? Lauget i Hedmark og Oppland skal avholde årsmøte i månedsskiftet april-mai. Da sier Roy stopp. Nye krefter må ta over. Jeg har ingen gode svar på hva vi må gjøre for å øke interessen og bevisstheten av verdien med å være samlet, hvor fint det er å møte kolleger både faglig og sosialt. Å finne svaret er kanskje like vanskelig som å finne svaret på hvordan rekrutteringen kan økes? Ja, sukk. Det er vanskelig å få noen til å bli blikkenslager. Folk vil sitte inne. Som blikkenslager driver du jo på ute både når det blåser og regner. Og det er jo farlig og ubehagelig, virker det som. Til nå virker det som om medlemsbedriftene har fått tak i de lærlinger som de har behov for; det er fem-seks lærlinger i Hedmark og Oppland nå. Men det er for lite. 12 bedrifter burde hvertfall hatt 12 lærlinger, sier Roy. Positivt fokus Jeg håper perioden med stillstand ikke vil vare for lenge, sier han etter en stund. I fjor hadde vi 28 millioner i ordrereserver i slutten av januar. I år har vi tre. Tre! Vi er 35 mann, men har ikke jobb til så mange nå. Derfor har vi permittert 6-7 mann. Blir det ikke mer å gjøre, må vi permittere resten. Det er ikke sånt som gir god nattesøvn. Vi driver i et bygg på 2000 kvm som vi leier, og vi har 10 leasingbiler Vi merker at vi holder til i innlandet, med byggeprosjekter i grisgrendte strøk. Selv i gode tider er aktiviteten større rundt de store byene enn det pleier å være her. Vi har hatt mye å gjøre innover mot Hønefoss og Oslo, sier han. Og ellers? Hva holder humøret oppe? Å, det er så mye. Kan ikke la problemene gå inn over deg så mye at du til slutt tørner helt. Det gjelder å holde fokus på det som er positivt, og jobbe med å løse det som er av problemer samtidig. Vi har to hytter, en på fjellet innenfor Sjursjøen ved Elgåsen, ikke langt fra Birkebeinerløypa. Her har vi sett mange slitne, svette og møkkete syklister, kan du tru! Den andre hytta ligger i Sunne i Sverige, seks mil inn fra Charlottenberg. Det er mer et lite hus. Det renoverte vi i fjor. Hytta året før. Det kjennes godt å ha flere steder å være, sier Roy. Stolt av sønnen På Raufoss spilte Roy håndball i 20 år på A-laget, i 2. og 3. divisjon. Jeg spilte ving og back. På slutten ble det oldboys. Siste kamp var for åtte-ni år siden. Nå hadde jeg nok ikke holdt særlig lenge på en håndballbane, sier han. Han lyser opp en tanke når han forteller om sønnen, Per Steffen, som tok mesterbrevet som blikkenslager i fjor, 24 og et halvt år gammel. Han jobber selvsagt i Edvin Hansen & Søn. Roy håper inderlig at 2009 vil bringe lyspunkter, slik at den yngre generasjon blikkenslagere finner det meningsfylt å være i bransjen. Det vesentligste av min tid bruker jeg på kontoret. Det blir ikke tid og overskudd til noen hobbyaktiviteter. Det er hektisk når det går bra. Og når det ikke er hektisk, bruker du enda mer energi. Når du jobber vettet av deg uten at det gir særlig resultater, blir du mye mer sliten, sier han. Huff! Dette må da bli et skrekkelig oppbyggelig intervju, sier han ironisk når vi tar farvel. Føles tyngre Roy er utdannet økonom. Etter økonomisk gymnas tok han bedriftslederskolen på BI på Gjøvik, og så innledet han en femårig karriere i forsvaret. Han gikk befalsskolen på Jørstadmoen og hadde pliktår i sambandet her og i Nord-Norge. I 1981 avsluttet han forsvarskarrieren som troppssjef på Jørstadmoen. Det var en artig tid. men så begynte jeg på kontoret i firmaet til svigerfar, Sigbjørn. Det er han som er «& Søn». Det var alt mulig på kontoret og alt mulig annet, særlig som lastebilsjåfør. Firmaet drev mye med ventilasjon og jeg transporterte kanaler hit og dit og hentet varer. Bortsett fra tre år som produksjonssjef i et pulverlakkeringsfirma, har jeg vært i bedriften hele tiden. Fra 1995 har det vært som daglig leder, forteller Roy. Det føler tyngre å sitte med ansvaret i dag, enn på lenge. Jeg tror byggebransjen kommer til å slite mer enn de fleste tenker seg. Mye stopper opp, mye mer enn nødvendig, egentlig. Mange prosjekter skrinlegges eller settes på vent på grunn av mangel på finansiering. Med en slik bråstopp, vil det ta lang tid før vi kommer i gang igjen, sier han stille. Roy fikk grønt lys fra VBL på at han kunne være oldermann i lauget selv om han ikke er utdannet blikkenslager. blikkenslageren

14 L e s e r b r e v Skuffende holdning til eget fag I høst g jorde Trondhjems Kobber & Blikkenslagerlaug et innspill på å få ventilasjonsog blikkenslagerfaget med i Yrkes-VM. Vi var på forhånd klar over tidligere signaler fra VBL om at dette ikke var et satsings område, men vi ville likevel forsøke å dra i gang en ny diskusjon om vår deltakelse. For oss som jobber med rekruttering, er deltakelse i denne typen arrangementer et positivt element i vår kontakt med ungdom. Det å kunne vise til muligheter for å konkurrere utenlands, treffe andre ungdommer og delta i store arrangementer, er noe ungdom legger merke til, og det er faktisk med i vurderingen når utdanning/yrke skal velges. Verdien av deltakelse i Yrkes-VM kan altså ikke bare vurderes ut fra en eventuell mediemessig oppmerksomhet. Den oppmerksomhet vi selv velger å gi et slikt arrangement, vil ha direkte innflytelse på hvordan faget blir oppfattet, både av oss selv og andre. Vi deltok i Yrkes-NM i Stavanger i fjor høst, og selv om det ikke ble nevnt med et eneste ord i trøndersk media, opplever vi gjennom konkurransen et omdømmemessig løft hos våre egne svenner og lærlinger. Å måle seg mot andre har en stimulerende effekt. Det blir rett og slett mer stas å være blikkenslager, og det formidles videre til andre ungdommer. Vår deltakelse i mesterskapet blir derfor viktig i vår kontakt med utdanningssøkende ungdom. Både med hensyn til rekrutteringsarbeidet og til fagets generelle omdømme vil TKBL derfor beklage at vårt eget forbund ikke velger å prioritere deltakelse i Yrkes-VM med tanke på VBLs oppfordring om å satse på rekruttering spesielt nå i disse nedgangstider. Og hva er vel bedre markedsføring mot en ungdom som er skeptisk til fremtiden i bransjen enn akkurat det? Vår utfordring går til landsmøtet og eventuelt det nye styret om å se på muligheten for deltakelse i fremtidige mesterskap. Torgeir Rønning, Oldermann TKBL Øystein Moa, Opplæringskontoret KBV Er revidert TEK god nok? Vil vi klare å senke energibruken med ny teknisk forskrift? Ja, men ikke med mye, mener teknisk sjef Jon-Viking Thunes i Sweco Divisjon Vest, i følge tidsskriftet Forvaltning-Drift-Vedlikehold. Vanlige bygg i dag vil ikke ha noe problem med å innfri rammekravene, men det vil ikke gi store kutt energibruken og utslippene, fremholdt Thunes under et seminar i Trondheim i januar om energikrav til bygninger. Thunes har undersøkt et næringsbygg i Bergen med glassfasade og gjort beregninger etter NS Bygget endte opp med et spesifikt energibehov på 157 kwh/m2, like under kravene i forskriften. Ved å halvere vindusarealet fikk vi et estimert forbruk på 139 kwh/m2 og med utvendig solavskjerming ble tallet 130 kwh/ m2. Det viser at forskriften etter min mening ikke er streng nok. I fremtiden vil vi få energibruk ned i 90 i 100. Skjerp kravene til varmegjenvinning. Skjerpede krav bør ikke nødvendigvis gå utover inneklimaet, det finnes ingen motsetninger med dagens teknologi og jeg håper vi ikke ender opp med å sette disse opp mot hverandre. Videre må energitiltaksmodellen forbedres ved å begrense muligheten til å omfordele mellom krav til bygningskropp og krav til tekniske installasjoner. Og det bør innføres minstekrav til størrelsen glassareal ganger total solfaktor for å sikre gode og energieffektive fasader, sier Thunes til tidsskriftet. AS StillASer: utleie og SAlg Det du trenger til rett tid! AS StillASer Schleppegrellsgt Oslo Tlf Mobil: Også dyrene lider Ikke bare er det byggebransjen som opplever trangere tider. Også husdyreiere over hele landet må nå bokstavelig talt snu på flisa. Lav aktivitet i møbel- og byggebransjen fører til mangel på flis. Grisebøndene fortviler! Det er full stopp hos flere leverandører av flis som brukes i stall og fjøs. En håpløs situasjon, sier grisebonde Åsmund Arnesen i Elverum til avisa Østlendingen. I grisefjøset i Heradsbygd bruker han 15 kubikkmeter høvelflis i måneden. Det er nødvendig for at dyra skal ha det tørt og fint. Dessuten er det påbudt. Felleskjøpet er utsolgt for flis både i Hamar og Elverum. I januar støvsugde deres leverandører markedet i Sverige og Finland. 14 blikkenslageren 3-09 Stillaser_annonse.indd :10:33

15 din nye maskin leverandør Nye styresystem: EasyLink og ProLink Leveres om ønskelig med: Solide anslagsfjærer Kuler i bord Bakre anslag AMF 1550 Styring Prolink Flyttbar fotpedal Rask leveringstid! Gøteneds knekkemaskin K x 1.5mm. Styring Easylink Solide anleggsfjærer Maskin24 leverer: Knekkemaskiner Maskinsakser Klippelinjer Lockformer Kanalgater Båndtekkingsutstyr Punktsveisere Håndmaskiner Alt av maskiner for tynnplate bearbeiding Vi utfører service på alle typer tynnplatebearbeidingsmaskiner Besøk også våre hjemmesider Gøteneds klippelinje QLA Turbo Cidan maskinsaks HSM-F 25/2,5 Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider. Salg Thormod Nordanger Mob: Service/Salg Svein Andre Ruud Mob: Kontor/Salg Jane S. Kvalnes Mob: maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren t: , t: , f: , org.nr , handelsbanken , IBAN NO ,

16 Verkstedet til Pro-Vent AS har økt produksjonen jevnlig over lang tid. Tro på samhold og fagprofesjon Blikkenslagerbedriften Pro-Vent AS i Bergen startet i 2002, med 12 mann. Fra første dag har bedriften søkt utviklingsmuligheter. I dag er de 21 ansatte som holder hus i nybygde lokaler på Søreidgrend, og er en av Bergens ledende leverandører av ventilasjonssystemer til industri, offshorevirksomhet, næringsbygg og bolig. Etter hvert som vi så mulighetene har vi ikke vært redd for å øke produksjonen og bemanningen. Vi har hele tiden hatt bruk for større arealer til ekspansjon innen vårt arbeidsfelt, som er levering og montering av ventilasjonskanaler og produksjon av spirokanaler og lufttekniske produkter, sier daglig leder André Jacobsen. Da muligheten kom for kjøp av tomt, og den økonomiske biten falt på plass, bestemte bedriften seg for å satse på en ytterligere utvidelse, og bygget nye verkstedslokaler og kontorer med mulighet for fremleie av lager og deler av kontorbygget. Vi kjøpte tomten på 4,5 mål i begynnelsen av 2007 og startet grunnarbeid i september samme år. Grunnmuren ble støpt i november og i april i fjor flyttet vi inn i 1400 kvm nye lokaler. Et nytt byggetrinn på 550 kvm begynte vi med i september. Dette bygget er leid ut som lager, men vi har bygget inn fasiliteter som gjør det mulig å bruke dette arealet til fremtidig verkstedsbygg for oss selv. Vi ser ikke bort fra at Pro-Vent trenger enda mer plass etter som produksjonen øker, fortsetter Jacobsen. Som en drøm 2008 ble et veldig travelt og begivenhetsrikt år. Å flytte inn i nye, lyse kontorer og verkstedslokaler var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det har økt effektiviteten og trivselen til ansatte og eiere i bedriften. Det å kunne håndtere varer inn og ut på en ryddig og grei måte, betyr mye i det daglige. Det ligger mye fortjeneste i god logistikk, sier han. Jacobsen forteller om en arbeidsstokk på 21 mann; tre i administrasjonen, seks fast ansatte på verkstedet og 12 blikkenslagere som stort sett arbeider med ventilasjon innen bygg og anlegg. Vi har også opparbeidet produksjon og montasjelag innen fagområdet skip og offshore. Verkstedet har økt produksjonen jevnlig over lang tid til våre store kunder. Vi har økt produksjonen av rektangulære kanaler og deler til entreprenører og andre blikkenslagerbedrifter, sier han. Evnen til omstilling Vi arbeider effektivt og målbevisst for å bli 16 blikkenslageren 3-09

17 Å flytte inn i nye lokaler var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier daglig leder André Jacobsen. en større leverandør innen spesielle fagområder som skip og offshore. På mange måter har vi lykkes i dette arbeidet, blant annet fordi vi som bedrift fortløpende oppdaterer produksjonsutstyret og utvikler det i tråd med hva markedet til en hver tid etterspør, understreker Jacobsen. I 2008 omsatte bedriften for 33 mill kroner. Dette er en økning på åtte mill. kroner i forhold til året før. Vi må si oss godt fornøyd blir et utfordrende og spennende år. Det kreves at vi har evnen til å omstille oss, og at vi holder fast på viktigheten av fagprofesjon. Å vise dyktighet er nødvendig for at vi på best mulig måte kan møte de utfordringene vi vil stå overfor i tiden som kommer, sier han. Jacobsen er også opptatt av bransjeutviklingen som skjer utenfor egen bedrift: Det er viktig at vi ser nødvendigheten av at laugene rundt omkring i landet samler medlemsbedriftene innen vårt fag jevnlig. Da kan vi dra nytte av hverandres erfaringer og ha en oppmuntrende og støttende funksjon. Vi har med det en unik mulighet til å formidle konstruktive tilbakemeldinger på det vi holder på med. Det er med på å bygge opp og styrke etablerte kontakter, og samtidig legge til grunn for nye relasjoner. Nettverk er svært nyttig for alle som deltar. Godt laugsarbeid innebærer også å kunne ta vare på hverandre, sier André Jacobsen, som også er styremedlem i VBL. Produksjon av spirokanaler er en del av virksomheten til Pro-Vent. Lyse, moderne lokaler øker effektiviteten og trivselen både hos ansatte og eiere. blikkenslageren

18 M E D L E M S A N N O N S E R Troms MESTERTEKNIKK AS Postboks 375, 9365 BARDU Tlf Faks ST-KLIMATEKNIKK AS Verkstedveien, Postboks 3031, 9498 Harstad Tlf Faks epost: Nordland Blikkenslager Andreassen AS Daneljordet 12, 8656 Mosjøen Tlf Faks Glomfjord Blikk AS Glomvn.48, 8160 Glomfjord Tlf Faks: E-post: GRUBEN BLIKK AS Mellomvika 51 A, 8622 Mo i Rana Tlf Faks Svolvær Blikkenslagerverksted Ans Tlf Faks Mobil: VMN A/S Kobber- og blikkenslagertjenester Postboks 1292, 8001 Bodø Tlf Faks Sør-Trøndelag Trønderblikk AS Løvåsmyra 6, 7072 HEIMDAL Tlf.: Fax.: Mesterblikk AS Heggstadmoen 1, 7080 Heimdal Tlf Faks S. MOE A/S Sandgata 24, 7012 Trondheim Tlf Faks Aluman Trondheim A/S Postboks 4920 Halset, 7428 Trondheim Tlf Faks Møre og Romsdal Jon Sæter AS Rørgata 12, 6518 Kristiansund N Tlf Faks mob R. AARØE A/S Kobber-og Blikkensl.verksted/Ventilasjon Enenveien 2 A, 6400 Molde Tlf Faks UGELVIK NESSET AS Hollingen, 6409 Molde Tlf Faks Sogn og Fjordane ERNST C. HUSEVÅG A/S Kaivegen 2, Postboks 163, 6771 Norfjordeid Tlf Faks H. NYGÅRD A/S Ventilasjon - Fasade - Tak. Postboks 173, 6901 Florø. Tlf Faks epost: WALTHER SÆTHRE & CO AS Pb. 92, 6851 Sogndal Besøksadr: Vangestadvegen 2 Kaupanger Industriområde, 6854 Kaupanger Tlf Faks / epost: Rogaland GANN BLIKK A/S Strandgt. 17, 4307 Sandnes Tlf Faks HABI AS Fabrikkv. 3, 4033 Stavanger Tlf Faks Ho Lie Blikk AS Dreierveien 25, 4321 Sandnes Tlf Faks rdaland Hordaland BYGG OG VENTILASJON AS Postboks 3, 5878 Bergen Tlf Faks JULIUS M. ANDERSENS EFTF. Einar Fosse Kanalveien 52C, 5068 Bergen Tlf Faks PRO-VENT AS Espehaugen 51, 5258 Blomsterdalen Tlf Faks Mob epost: SIGURD OPHEIM BLIKKENSLAGERFORRETNING A/S Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad Tlf Faks Vest-Agder AS VARMBRODT BLIKKENSLAGER 4520 Sør-Audnedal Tlf Faks e-post: BLIKKENSLAGERMESTER LEIF HANSEN A/S Mjåvannsvn. 17, Postboks 7024 Vestheiene, 4674 Kristiansand. Tlf Faks OLAF JAHNSEN A/S Rigedalen 50, 4626 Kristiansand Tlf Faks e-post: Telemark VEMO A/S Elvegaten 17, 3919 Porsgrunn Tlf Faks Buskerud Din blikkenslager Muusøya 27, 3023 Drammen Mobiltlf Lier blikk as Lierstranda 52 P.boks 636, 3012 Lierstranda. Tlf: Mob: Epost: Vestfold Erling Freitag AS Besøksadresse: Bjellandsvei 26, Tønsberg Postboks 2345 Postterminalen, 3103 Tønsberg Tlf Faks Mobil: epost: HERMAN NILSEN & SØNNER Rolf S. Nilsen Vikingveien 4, Hovland, 3274 Larvik Tlf Faks SANDEFJORD BLIKKENSLAGERVERKSTED A/S Brdr. Nilsen Peder Bogensgate 6, 3238 Sandefjord Tlf Faks ULF HANSEN BLIKKENSLAGERMESTER A/S Kimestadveien 132, 3184 Horten Tlf Faks VESTFOLD KOBBER & BLIKKENSLAGERVERKSTED A/S Pindsleveien 5B, 3221 Sandefjord Tlf Faks WALTHER KARPPINEN & SØNN A/S Bøgata 81, 3114 Tønsberg Tlf Faks SVERRE FOSS BLIKKENSLAGERVERKSTED A/S Bispevn. 412, 3080 Holmestrand Tlf Faks Hedmark og Oppland BLIKKENSLAGERMESTER EDVIND HANSEN & SØN AS Postboks 2063, 2811 Hunndalen Tlf Faks: Epost: M. Haug & Sønn AS Steinsrudsvingen 2, 2770 Jaren Tlf B Østfold Terje W. Granstrøm AS Blikkenslagermester Statsraad Tanks gt 1, 1777 Halden Tlf Mobil: Krogseth AS Lundsvei 15, 1710 Sarpsborg Postboks 1104, 1705 Sarpsborg Tlf Akershus Sagen & Co. AS Postboks 18, 2027 Kjeller Tlf Faks blikkenslageren 3-09

19 Ekte håndverk V B L - l e d e r e n Oslo A. Hansens Blikkenslagerverksted AS Bispegt. 16, 0191 Oslo Telefon: Telefax: Albretsen & Grohshennig AS Axel Brinchsvei 5, 0682 Oslo Tlf Faks BRODIN AS Alt i faget! Københavngata 2, 0553 Oslo Tlf, Faks Blikkenslagerfirma Trygve Govertsen Parkveien Oslo Mobil: BÅRD BLIKK AS Sandstuveien 43, 1184 Oslo Tlf Faks CITY TAKTEKKING AS Nittedalgate 8, 0654 Oslo Tlf Faks Franke onsrud blikkslageri AS Kjelsåsveien 170, 0884 Oslo Tlf Faks e-post: GABRIELSEN & OLSEN A/S Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo Tlf Faks HENRY HANSEN & SØNN A/S Jan-Erik Clausen Brobekkveien 80, 0582 Oslo Tlf Faks LARS ERIKSEN KOBBER- OG BLIKKENSLAGERVERKSTED Nordbergveien 42B, 0875 OSLO Tlf Mob OLAF JOHANSENS EFTF. AS Prof. Birkelandsvei 24 C, 1081 Oslo Tlf Faks e-post: RØA BLIKKENSLAGERVERKSTED AS Postboks 151, Røa, 0702 Oslo Tlf Faks e-post: SIGFRED BENTZEN & SØNN A/S Strømsveien 314, 1081 Oslo Tlf Faks STORO BLIKKENSLAGERVERKSTED A/S Tlf Faks e-post: ULF W. JACOBSEN A/S Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo Tlf Faks epost: ØIVIND NIELSEN BLIKKENSLAGERVERKSTED A/S Pottemakerveien 2, 0954 Oslo e-post: Tlf Fax I forrige nummer av Blikkenslageren fikk vi enda et innblikk i vår fantastiske verden. Bilder og reportasje fra håndverksbragden på domkirketårnet i Oslo gir oss alle en følelse av å være med på noe stort. At en av våre medlemsbedrifter har dette krevende prosjektet, og klarer det med glans, er med på å løfte vårt fag til nye høyder. Når vi og tar med den vellykkede utbyggingen av NHO-bygget, der en annen av våre medlemsbedrifter har hatt de omfattende og krevende fasadearbeidene, skulle det ikke mangle på gode visningsprosjekter i Oslo området. Rundt om i landet er det flere slike prosjekter av varierende størrelse og vanskelighetsgrad. Disse må vi klare å utnytte som reklame for vårt fag, og rekruttere lærlinger og nye medarbeidere. Ser vi på hva de gjør i Stockholm med takvandring, skulle det være nok av muligheter i vår hovedstad til noe tilsvarende. Vi venter i spenning. Glem heller ikke de tekniske anlegg som overleveres hver eneste dag. Her er mange mønsteranlegg som vi må få frem i lyset. Kanskje vi kunne få til en videopresentasjon av våre gode ventilasjonsprosjekter? Dagens teknikk gjør arbeidet enkelt bare vi har råmaterialet. For det mangler ikke på gode eksempler. 23. april skal vi over det ganske land innføre Blikkenslagerdagen. Da skal alle våre medlemsbedrifter gå sammen om å profilere blikkenslageryrket. Vi skal ha felles reklamemateriell i tillegg til lokalt materiell. Det kan være mange måter å markere Blikkenslagerdagen Inviter inn barnehager, skoleklasser, ordfører, politikere, aviser, radio og tv til et ryddig og fint verksted og fortell om mulighetenes fag. Vis bilder av våre og andres gode prosjekter. Både utvendig og innvendig. Åpent verksted, langåpent, tilbud, annonser, salg eller annen markedsføring vil øke oppmerksomheten om oss. Erfaringer fra Blikkenslagerdagen 2009 tar vi så med oss videre. Ta vare på alle medieoppslag slik at vi kan se hva som ga best resultat, og hvordan vi Jan Henrik Nygård mob: skal utvikle denne profileringen videre. Kan vi få «satt» denne dagen er vi først, og det er viktig. Skal vi bli best, må vår kreativitet synliggjøres. Nærmere info om opplegget kommer på oldermannsmøtet 26. mars, og som egen info til alle medlemmer. Ellers er tiltakspakken som ble fremlagt godt, mottatt i byggenæringen. I tillegg til jevn fordeling av penger til alle kommuner for bruk til vedlikehold og rehabilitering, er det og hyggelig å registrere at det er satt fart på viktige byggeprosjekter. Alle store byer har fått viktige bidrag, noe som letter situasjonen på kort sikt. Vi forventer flere pakker fremover, med tiltak som går direkte på oss som arbeidsgivere. Forhåpentligvis kommer det også tiltak som vil redusere «gevinsten» ved å benytte svart arbeid. Permitteringsreglene kan bli enda bedre, men det er samtidig klart at tiden fremover vil gi større ledighet i vår næring også. Men som vi har vært inne på tidligere, så er det ikke lærlinger eller unge arbeidstakere dette skal gå utover. Med is i magen og fokus på de oppdrag som finnes håper vi å ri av krisa uten å misse for mange av fremtidens ambassadører. Ekte håndverk kommer innenfra, og vi har mange «domkirketårn» foran oss. Jan Henrik Nygård blikkenslageren

20 Kommentar om NM-kritikk Jeg er glad for at NM 2008 har fått mye oppmerksomhet i siste nummer av Blikkenslageren og setter stor pris på at Jan Henrik Nygård ønsker å sette ned en egen NM gruppe. Jeg håper inderlig at dette blir noe av. Jeg står for det jeg har sagt i Blikkenslageren utgave 12 i Det var ment som konstruktiv kritikk. Vennlig hilsen Blikkenslagermester Lars Eriksen Rheinzink tar kursgrep Erling Lyche i Rheinzink Norge har kalenderen full med tre dagers kurs for blikkenslagere over hele landet. Første kurs i 2009 gikk forrige uke i Stavanger. Første uken i mars står Nord-Norge for tur. Av Per Olav Berg Sirklene viser hvilke steder som A-kurset i sinktekking konsentrerer seg om. Rheinzink har skreddersydd en kursserie fra A til D, der deltagerne må ha gått A-kurset for å få melde seg på til B-kurset, og så videre. A-kurset konsentrerer seg om elementær tekking med sink og omhandler de viktigste områder med avslutninger, pipebeslag og overganger. Vi tar 10 personer i hvert kurs, og det er førstemann til mølla-prinsippet, sier Erling Lyche, som opplyser at deltagerne kan være fra «erfarne lærlinger» og oppover når det gjelder ferdigheter og erfaringer. Deltagerne får ikke bare et kursbevis, men får også karakterer etter de tre dagene på kurs. Den beste deltager fra hvert kurs inviteres til Rheinzink sitt innholdsrike kurssenter utenfor Århus, sier han. I tillegg til kurs enten i Tromsø eller Bodø i mars, planlegges også A-kurs etter påske og et i mai. Kursene starter tirsdag morgen, med to timer teori, og resten praktisk undervisning med avslutning torsdag ettermiddag. Vi har også mulighet til å ta hele bedrifter med 10 personer ned til Århus, legger han til. B-kurset er en videreføring av A-kurset, med mer detaljer og kompliserte løsninger og tekkemetoder. C-kurset tar for seg buede løsninger, mens D-kurset er fasader. To nye brosjyrer fra Rheinzink på norsk. Nye brosjyrer Rheinzink lanserer i disse dager to ferske brosjyrer på norsk. Den ene, «Bedre boliger med Rheinzink», er myntet på private huseiere, hvor Rheinzink peker på at sink er en av livets byggeklosser og et kvalitetsmateriale for mange generasjoner. Her vises takrennesystem og solenergiløsninger fra Rheinzink. Den andre brosjyren er mer matnyttig for utøvende blikkenslagere, og er en praktisk sjekkliste innen falseteknikk. Det gir seg ikke ut for å være en hundre prosent komplett sjekkliste, så Rheinzink anbefaler nok blikkenslagerne å tenke selv. Men her er det aller meste av nyttig informasjon, med et vell av detaljtegninger med løsninger. Og så har kanskje Rheinzink startet en debatt om det heter grat-renne eller gradrenne? I hvertfall er det mye detaljer rundt ulike gratløsninger i brosjyren. For tøffe forhold Arbesko lanserer et nytt sortiment av vernesko som passer for de tøffeste arbeidsforhold. Gnistregn, smeltet metall eller høy varme er ikke noe problem med disse skoene. De nye modellene er utstyrt med alt som kreves for tøffe påkjenninger, blant annet slitesåler av varmebestandig nitrilgummi, fullnarvet zirkoniumgarvet skinn og sterke sømmer av kevlartråd som tåler høy varme. Modell 732 er en slitesterk og varmebestandig vernesko med tåhette i aluminium og myk spikertrampsåle. Støvelen er foret med fullnarvet svineskinn med raskttørkende Cambrelle, som vil holde føttene tørre og varme. Støvelen har ekstra tåforsterker av PU og bindesålen har stålgelenk for støtte og stabilitet. Modellen har også Arbeskos egen Energy Gel Duo for suveren støtdemping både under den fremre foten og under hælen. Slitesålen er i Arbeskos unike Asymetrix Nitril. Fås i størrelse 35 til blikkenslageren 3-09

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Krav til luftmengder Dimensjonerende luftmengder DCV-systemer Varmegjenvinnere og deres virkningsgrad

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND NR. 11 16 ANDREAS HAGA RAAVAND Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Av Andreas Haga Raavand 1 Oljeprisfallet har ført til en rekke

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer