Årsrapport VESAR ÅRSRAPPORT 2013 Se det store i det små. Sorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport VESAR ÅRSRAPPORT 2013 Se det store i det små. Sorter"

Transkript

1 Årsrapport

2 DETTE ER VESAR Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord 12. Larvik Vesar ( Vestfold Avfall og Ressurs As) er et selskap som er eid av 12 kommuner i Vestfold. Selskapet håndterer avfallsinnsamlingen for husstandene på vegne av ti av eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det har blitt samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter fem gjenvinningsstasjoner og 22 miljøstasjoner på vegne av 11 kommuner. Vesar er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drives etter selvkostprinsippet, og får bare dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Forord... 3 Stort og smått i Plastemballasje... 6 Glass- og metallemballasje... 8 Papir og papp Matavfall Restavfall Farlig avfall og ee-avfall DAGLIG LEDER OG STYRELEDER HAR ORDET FREMTIDEN ER FORNYBAR Hans Hilding Hønsvall u 2013 har vært et år hvor Vesar har jobbet mye med biogass saken, Andreas. Et spennende år hvor det har skjedd mye, og hvor vi har sett resultater av arbeidet som har vært nedlagt. Andreas Gillund u Ja, det har vært et år med fokus på Vestfoldsamfunnet og mulighetene for et mer fornybart lokalsamfunn. Realiseringen av biogassprosjektet er et steg i riktig retning, for både miljøet og for lokalsamfunnet. Prosjektet har vist hvor viktig det er å jobbe sammen for å oppnå målsettinger for miljø og klima Hans Hilding Hønsvall u Samarbeid er vel et nøkkelord i dette prosjektet, Andreas. Vi har hentet viktig kunnskap hos våre venner i Linköping, og de har bidratt aktivt til å gjøre dette prosjektet enda bedre. Samtidig må vi også nevne landbruksnæringen, og kommunenes og fylkeskommunens rolle i dette. Andreas Gillund u Du har helt rett, alle har bidratt på sin måte til å føre dette viktige prosjektet videre. Men tilbake til året som har vært, vi har jo holdt på med andre ting en biogass også. Hans Hilding Hønsvall u Ja, det har vært et viktig år for Vesar også på andre områder også. Vi har startet opp bygging av to nye gjenvinningsstasjoner. Og vi ligger blant de beste i landet på kildesortert avfall som går til materialgjenvinning. Andreas Gillund u Det stemmer, Hans Hilding. Vi har hatt fokus på hovedmålene våre, og jobber målrettet for å hele tiden bli bedre. I 2013 har vi blant annet samarbeidet tett med leverandørene våre som samler inn avfall hos husholdningene og med de som drifter gjenvinningsstasjonene for oss. Det å se på avfall som et råstoff, som en ressurs, blir mer og mer viktig. Vi har en viktig jobb å gjøre i forhold til å bevisstgjøre innbyggerne våre og møte deres behov og ønsker. Det å bygge holdninger og bevissthet i forhold til miljø og klima, og til avfall og avfallshåndtering er viktig. Her kommer også avfallsforebygging, gjenbruk og satsing på barn og unge til å spille en rolle i tiden fremover. Ja jeg vil si at vi går nok et spennende år i møte, med nye oppgaver og nye utfordringer i år også! NØKKELTALL - KG PER INNBYGGER matavfall PAPIR GLASS* REST PLAST ,5 65,5 18,5 95,5 13,5 56,2 64,3 19,3 97,9 14,9 Intervju Tine Sundtoft Fun facts om avfall Intervju Olaf Brastad Greve Biogass Styrets beretning Regnskap og noter Revisors beretning Andreas Gillund Daglig leder Kg pr innbygger, henteordning 10k. * Glass- og metallemballasje REDAKTØR: Kaia Ross Lind DESIGN/PRODUKSJON: October Design AS FOTO: Tom Lund, Michal Tomaszewicz, loop.no OPPLAG: 200 stk. Hans Hilding Hønsvall Styreleder

3 4 Forord/ stort og smått i STORT OG SMÅTT I 2013 Greve biogass 21. oktober ble selskapet Grenland Vestfold Biogass stiftet, og realiseringen av biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» er et faktum. Det er jo så gøy å sortere, jeg elsker Vesar! Christine Koht fronter kildesorteringsordningen i Vestfold, både i kalenderen for 2013 og i årsrapporten for «Når jeg kildesorterer søpla mi så gjør det noe med meg, det blir orden på livet mitt rett og slett» sier Koht, som også bemerker at hun har en fortid som søppelskurk. 538 KG Kildesorteringskalenderen 2013 Temaet i kalendere for 2013 var: se det store i det små, sorter! Vi utfordret ulike kunstnere, fotografer og skribenter med å komme med sitt bidrag. Til sammen ble det en variert og spennende kalender med bidrag fra blant annet Odd Børretzen, Christine Koht, Gro Dahle og Michal Tomaszewicz. Superlørdag For annen gang gjennomførte vi superlørdag på gjenvinningsstasjonene våre, med ekstra bemanning fra Vesars stab samt dugnadspersonell fra idrettslag. Kundene ble denne dagen møtt med en kaffekopp og en twist i køen, samt hjelp til å lesse av avfall fra biler og hengere. En positiv og annerledes dag på gjenvinningsstasjonen for både kunder og ansatte. 40 millioner kroner Enova støtter det planlagte biogassanlegget på Rygg med i overkant av 40 millioner kr. Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, begrunner støtten med at prosjektet er godt forberedt og forankret, og at det viser hvilke muligheter som ligger i biogassproduksjon. Bedre kvalitet på matavfallet Takket være innsats fra renovatørene og positiv holdning fra innbyggerne, har vi lykkes med å bedre kvaliteten på matavfallet når det nå går til biogassproduksjon. Dette gjør at det stilles strengere krav til avfallet som leveres, og hageavfall som jord og greiner skal ikke lenger kastes i matavfallsbeholderen. Mindre søppel Den totale avfallsmengden pr innbygger øker noe i forhold til de siste årene. Vi kaster nesten like mye avfall på gjenvinningsstasjonene, som vi gjør gjennom henteordningen hjemme. Nye gjenvinningsstasjoner Tre nye gjenvinningsstasjoner er under planlegging, og i 2013 startet byggingen av ny gjenvinningsstasjon på Lofterød på Nøtterøy og Nordre Foss i Holmestrand. Gjenvinningsstasjonene bygges etter det samme prinsippet som stasjonene på Rygg og Skoppum.

4 6 Visste du at Statens kartverk lager kart av resirkulert plast, og at disse er mye mer slitesterke enn de gamle papirkartene? Forord/ stort og smått i kg Hver og en av oss kaster mer enn 15 kg plastemballasje i året. Dette er en verdifull råvare som kan gjenvinnes. Plastastisk! BLIR TIL: NY EMbALLasje ryggsekker liggeunderlag refleksvester byggematerialer Vi kaster mye plast, men heldigvis fins det gode ordninger slik at plasten kan brukes på nytt og få et nytt liv. Når vi sorterer ut og gjenvinner plastemballasjen gjør vi noe som er viktig og bra for miljøet. Plastemballasje er all plast som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, som for eksempel plastflasker, plastbegre, plastfolie og bæreposer. Vi har henteordning for plastemballasjen, denne hentes hjemme hos husstandene hver tredje uke. Det er Grønt Punkt som har ansvaret for behandlingen av plastemballasjen. Plastemballasjen vi samler inn blir sendt til anlegg i Sverige og Tyskland. Her blir det sortert i 5-7 ulike typer. Plasten kvernes, vaskes og tørkes trinnvis. Etter oppvarming produseres nytt granulat, dvs små plastbiter. Granulatet selges videre til fabrikker som benytter det i produksjon av nye plastprodukter. Gjenvunnet plast blir til mye forskjellig, og får stadig nye bruksområder. Det brukes først og fremst til ny emballasje, men også til produkter som ryggsekker, kontorstoler, fleece-klær, liggeunderlag, caps, refleksvester og byggematerialer. Når plastemballasjen gjenvinnes sparer vi både CO 2 -utslipp og energi. Klimagevinsten er stor også til tross for at plastemballasjen fraktes ut av landet. Plastemballasjen fraktes i hovedsak med tog. hvor Vesar har ansvaret for innsamlingen ble det samlet inn 14,9 kg pr innbygger, i Sande-fjord kommune ble det samlet inn 9,9 kg pr innbygger og i Larvik kommune 10 kg pr innbygger. Sorteringsanalyser gjennomført i 2013 viser at vi har mer å hente. Ca 9 vekt-% av det som kastes i restavfallet er gjenvinnbar plastemballasje som kunne vært sortert ut. Analysen av plastemballasjen viser at vi har mindre plast som ikke skal sorteres som plastemballasje enn tidligere, samtidig som andelen andre feilsorteringer har økt noe fra Vurderingene som er gjort i analysen tilsier at vi ligger under den feilsorteringsmarginen som Grønt Punkt aksepterer. Vi ser at det er viktig å hele tiden ha fokus på god sorterings av plastemballasjen, for å sikre at mest mulig plastemballasje blir samlet inn og at den plasten som kommer inn har den rette kvaliteten. Plastemballasje er et viktig fokusområde for oss, fordi vi ser at de som er flinke til å sortere plast også er flinke til å sortere de andre avfallstypene vi samler inn. VISSTE DU AT! Vi reduserer CO 2 -utslipp med 1,5-2,5 kg per kilo gjenvunnet plast, avhengig av plasttypen. Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje Når vi gjenvinner en kilo plast, sparer vi to kilo råolje. (Kilde: Grønt Punkt/ Østfoldforskning) innsamlet for Vestfold 2901Totalt i tonn Innsamlet fra henteordning pr. kommune i tonn I 2013 leverte hver innbygger i Vesarkommunene i snitt inn 13 kg plastemballasje til sammen. I de ti kommunene Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal

5 Forord/ stort og smått i Vi har sett en stor økning i mengde innsamlet glass- og metallemballasje etter at vi begynte med henteordning hjemme. BLIR TIL: NY EMbALLasje isolasjon spiker aluminiumsfolie sykler God som gull! 40% av alt stål som brukes på verdensbasis er gjenvunnet stål. Glass- og metallemballasje som kildesorteres, kan smeltes om nærmest i det uendelige. Det er nesten som magi, gamle produkter kan bli til råvarer som igjen blir til nye produkter. Det gir perspektiv, ordet søppel har ikke lenger samme betydning! Glass- og metallemballasje er glass og metall som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, som for eksempel syltetøyglass, vinflasker, hermetikkbokser, aluminiumsfolie og liknende. I de ti kommunene hvor Vesar har ansvaret for innsamlingen så hentes glass- og metallemballasje hjemme hos husholdningene hver sjette uke. I Sandefjord og Larvik leveres glass- og metallemballasje til ett av returpunktene som står utplassert i kommunene. Det er Syklus (Norsk Glass- og metallgjenvinning) på Onsøy utenfor Fredrikstad som tar i mot innsamlet glass- og metallemballasje. I anlegget går emballasjen gjennom tre prosesser: separering av metall fra glasset, fjerning av forurensinger, og fargesortering av glass. Når emballasjen kommer inn på anlegget blir den tømt på et bånd. Her sorterer magneter ut stål, mens aluminium som ikke er magnetisk sorteres ut via en såkalt virvelstrømsmagnet. Stål og aluminium føres til hver sine beholdere, og blir kvernet opp. Resirkulert metall og aluminium går direkte til Norsk Metallgjenvinning AS, som selger og eksporterer dette til smelteverk i Norge og utlandet. Glassemballasjen blir sendt videre i et annet løp, hvor den blir knust i mindre biter. Glasset blir gjennomlyst av maskiner som sorterer glassbitene etter fargenyanser, og knuser dem i ønsket størrelse. Sluttproduktet kalles for glassråstoff, og selges videre til glassverk. Glassråstoffet kan bli til ny glassemballasje eller andre glassprodukter. Råstoffet kan også brukes til isolasjonsmateriale til hus, eller til byggeblokker. Metallemballasjen blir til nye metallprodukter, som for eksempel aluminiumsfolie, makrell i tomat- bokser, sykler, verktøy, spiker og skruer, og stålkonstruksjoner i bygg. I de ti kommunene hvor det ble samlet inn glass- og metallemballasje i regi av Vesar så ble det samlet inn 19,3 kg pr innbygger i Av dette er 15,5 kg glass, og 3,8 kg metall. Også for glass- og metallemballasje ser vi at det kan være noen utfordringer i forhold til hva som skal sorteres ut fra kundens side. Det er en avfallstype hvor det ikke er like selvsagt hva som er hva. For å sikre god gjenvinning er det viktig at vi leverer et godt råstoff til videre behandling, og det stiller krav både til sorteringen hjemme hos kunden, oppfølging fra renovatørene og hvordan avfallet blir behandlet fra det samles inn til det leveres på behandlingsanlegget. VISSTE DU AT! Ved å gjenvinne aluminium bruker man bare 5 % av energien det tar å utvinne nytt aluminium Ved å gjenvinne glassemballasje så sparer vi 20 % energi når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon (Kilde: Återvinningsindustrierna i Sverige) innsamlet for Vestfold 3194Totalt i tonn* Innsamlet fra henteordning pr. kommune i tonn Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal * Sandefjord er ikke med i denne beregningen.

6 10 Forord/ stort og smått i BLIR TIL: NYTT papir Ny kartong Det tar mellom 60 og 100 år fra et frø sås til treet har blitt så stort at det kan hugges. Mange liv! 6-8 ganger kan trefibrene brukes om igjen før de er utslitt og det er mindre energikrevende å bruke enn nytt papir fordi trefibrene allerede er separert. Å bruke ting om igjen gir mening, det føles godt. Noe blir brukt om igjen som det er, mens andre ting blir til nye produkter. Dorullkjernen kan ha vært et ukeblad, og skriveblokken kanskje en melkekartong Papir og papp er alle produkter som er laget av papir og papp, som for eksempel aviser og ukeblader, papirposer, pappesker, kartonger, konvolutter o.l. Papiret hentes hjemme hos husstandene hver tredje uke. Det er Norsk Gjenvinning som håndterer innsamlet papir og papp i Vesar- området. Etter at papir og papp blir samlet inn blir det sortert i ulike typer, papir, papp og returkartong. For papir er det ingen nasjonal returordning. Papiret sendes til ulike fabrikker i Sverige og Danmark. Papir som gjenvinnes blir på papirfabrikken revet opp i små biter og blandet med vann, slik at det blir en grøtaktig masse. Trykksverten fjernes, og massen som blir igjen blir tørket, presset og rullet på store ruller. Rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare. For bølgepapp er det Norsk Resy As som er ansvarlig returselskap. Pappen blir sortert og presset i store baller, før de blir solgt til en papirfabrikk. Ca 50 % blir eksportert til utlandet. Det er Grønt punkt som er ansvarlig for returordningen for drikke- og emballasjekartong. Emballasjekartongen går med den øvrige papirstrømmen til papirfabrikkene. Mye av returpapiret benyttes til produksjon av nytt papir, eller avispapir. Bølgepapp brukes først og fremt til transport- og eksponeringsemballasje av f.eks møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær og næringsmidler. Emballasjekartong blir til nye papir- og kartongprodukter. Det er mindre energikrevende å bruke gjenvunnet papir, enn å produsere nytt papir. Det er fordi trefibrene allerede er separert. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt. Dersom vi sammenlikner energiforbruket ved produksjon av papir fra returfiber med forbruket fra fersk virke, så er energiforbruket ved bruk av returpapir i underkant av 40 % av energiforbruket ved bruk av fersk virke. I 2013 ble det gjennomsnittlig samlet inn 62,3 kg papir og papp pr innbygger i de tolv Vesar- kommunene. Papir og papp er den avfallstypen hvor vi jevnt over har god kvalitet, dette kan ha sammenheng med at det er en avfallstype som det er ganske enkelt å sortere riktig og som vi har hatt en sorteringsordning for over en lengre periode. Sorteringsanalyser gjort i 2013 viser at det de fleste innbyggerne er gode til å sortere papir. VISSTE DU AT! vi sparer 1 kg CO 2 per kg materialgjenvunnet bølgepapp. I 2010 var CO 2 reduksjon fra gjenvunnet bølgepapp på tonn. når vi gjenvinner 10 kg drikkekartong sparer vi miljøet for 4 kg CO 2 -utslipp (Kilde: Återvinningsindustrierna i Sverige) innsamlet for Vestfold 13921Totalt i tonn Innsamlet fra henteordning pr. kommune i tonn Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal

7 12 Forord/ stort og smått i Av alle eggene vi kaster i Norge kunne vi laget 3 millioner omeletter. Dette er egg som kunne vært spist. 30% av restavfallet er matavfall, her ser vi et forbedringspotensiale. Målet er å få mest mulig av maten som kastes til å bli til biogass. Matnyttig! en buss kan kjøre 0.5 km på 1 kg matavfall Når vi kildesorterer holder vi ressursene i kretsløp, og vi gir avfallet nytt liv. Når maten likevel er kastet gir det mening når den kan brukes til klimanøytralt drivstoff til busser og biler, og til gjødsel i landbruket. Matavfall er matrester, kaffefiltreog grut og teposer. Matavfallet hentes hver uke. Vi har avtale med Norsk Gjenvinning Downstream om behandling av matavfallet. Etter at matavfallet er samlet inn, blir det kjørt til et biogassanlegg i Linköping i Sverige. Her blir matavfallet forbehandlet, og fremmedlegemer blir fjernet. Videre blir det fraktet til lukkede tanker, hvor det blir omdannet til biogass. Restproduktet blir til biogjødsel. Biogassen benyttes til drivstoff til busser, biler og renovasjonskjøretøy. Biogjødselen erstatter kunstgjødsel i landbruket. Å benytte biogass til drivstoff gir størst klimanytte, og er pr i dag det mest klimavennlige alternativet sammenliknet med andre drivstoffalternativer. Gjennomsnittlig i Vesars tolv eierkommuner ble det sortert ut 53,9 kg matavfall. I de ti kommunene hvor Vesar samlet inn matavfallet kom det inn 56,2 kg pr innbygger, i Sandefjord kommune 55,7 kg pr. innbygger og i Larvik kommune 44,9 kg pr. innbygger. Sorteringsanalysene som ble gjennomført i 2013 viser at de som sorterer ut matavfallet er gode til å sortere dette riktig. Men vi ser samtidig at vi har mye å hente ved å få mer matavfall ut fra restavfallet. Nesten 30 % av det som kastes som restavfall er våtorganisk avfall, og store deler av dette er matavfall som vi kunne brukt til å produsere biogass av. Bakgrunnen for at såpass mye havner i restavfallet kan være vanskelig å definere. Men vi ser at det ofte kan henge sammen med hvor god man er til å sortere andre avfallstyper, spesielt plastemballasje. VISSTE DU AT! ved å erstatte 4 mill liter diesel med biogass pr år oppnår man et årlig klimakutt på tonn CO 2. at vi i Norge hvert år kaster over tonn mat som kunne vært spist? (Kilde: loop.no) innsamlet for Vestfold 12049Totalt i tonn Innsamlet fra henteordning pr. kommune i tonn Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal

8 14 Forord/ stort og smått i Energi fra fire kg restavfall gir samme energi som en liter olje. 102kg restavfall kaster hver innbygger i Vestfold hvert år i restavfallsdunken hjemme. Av en kilo restavfall produseres det om lag 2,5 kwh. Resten er rester! Det er ikke så mye igjen når du kildesorterer, men noe vil det alltid være. Resten. Også restavfallet kommer til nytte, som energi, strøm og fjernvarme. Restavfallet er det som er igjen når det gjenvinnbare avfallet er sortert ut, eksempelvis porselen og keramikk, ildfaste former, bleier, tilgriset papir og plast. Restavfallet hentes hjemme hos innbyggerne hver tredje uke. Etter at restavfallet er samlet inn blir det fraktet til en omlastingsstasjon, før det blir fraktet videre. Restavfallet blir bearbeidet, og erstatter fossilt brensel som olje og kull i prosessindustrien. For eksempel i sementovnen til Norcem i Brevik. På denne måten bidrar avfallet til at drivhuseffekten reduseres, og det kommer til nytte som energi, strøm og fjernvarme. Ved å erstatte bruk av fossilt brensel med energi fra avfallsforbrenning, reduseres utslipp av CO 2. På norsk avfall er besparelsen på rundt kg CO 2 ekv per tonn. Gjennomsnittlig i Vesars tolv eierkommuner ble det sortert ut 102,4 kg restavfall pr innbygger. I de ti kommunene hvor Vesar samlet inn restavfallet kom det inn 97,9 kg pr innbygger, i Sandefjord kommune 116 kg pr innbygger og i Larvik kommune 102,4 kg pr innbygger. Sorteringsanalysene som ble gjennomført i 2013 viser at det er et potensiale i å hente ut mer gjenvinnbart avfall fra restavfallet. Spesielt matavfall og plastemballasje. Analysene viser at det kan tyde på at det er noen som ikke kildesorterer, og at det er noen som kildesorterer mindre bra. Med dagens forbruk er vi avhengig av at avfallet håndteres på en god måte. Hver og en av oss kaster store mengder avfall, og dersom ikke det blir hentet og håndtert vil vi få store hygieniske utfordringer. Ved å kildesortere avfallet, så utnytter vi ressursene i avfallet best mulig. Og vi bidrar til å løse miljøproblemer og sparer samfunnet for unødig bruk av ressurser. Vi ønsker at mest mulig av avfallet skal material gjenvinnes, og sikter etter de beste miljømessige løsningene for behandling av avfallet. Vi tar ansvaret med å gjenvinne avfallet fra våre kunder på alvor. VISSTE DU AT! ett kg restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time? at det tar ca 5 år å bryte ned tyggegummi i naturen? (Kilde: loop.no) innsamlet for Vestfold 22874Totalt i tonn Innsamlet fra henteordning pr. kommune i tonn Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal

9 16 Over 80 % av ee-avfall blir materialgjenvunnet. Batterier lagd før 1997 kan inneholde opp til ti ganger så mye kvikksølv som nyere batterier. 2,4mill mobiltelefoner selges i Norge hvert år, men bare ca blir levert til retursystemet. Blant de beste Forord/ stort og smått i 2013 Tine Sundtoft, Klima- og miljøminister (Foto: Bjørn Stuedal) 17 Tine Sundtoft tror det er viktig at folk i husholdningene vet hvorfor de kildesorterer og hva avfallet brukes til. Vi har snakket med klima- og miljøministeren om kildesortering, materialgjenvinning av avfall og det nye biogassanlegget som skal bygges i Vestfold. Farlig og forsvarlig! Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Kaster vi de riktig, forhindrer vi at disse stoffene lekker ut i naturen og at de fører til skader på natur, mennesker eller dyr. FARLIG AVFALL Farlig avfall er produkter som f.eks maling, lakk, plantevernmidler, lim, rengjøringsmidler, motorolje o.l. Farlig avfall skal leveres til en miljøstasjon eller en gjenvinningsstasjon. Det er gratis for husholdningene å levere dette. Etter innsamling sorteres det farlige avfallet, og levers til forskjellige steder. Organisk materiale som maling, lim og løsemidler o.l. energi gjenvinnes som brensel ved prosessanlegg som er tilpasset for farlig avfall. Uorganisk materiale leveres bl.a. til Noah, på Langøya utenfor Holmestrand. EE-AVFALL EE-avfall er produkter som bruker eller leder strøm, enten det er fra strømnettet eller batter. F.eks leker med lys og lyd, mobiltelefoner, lommelykter, lamper, blinkesko, batterier o.l. EE-avfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen eller til en butikk som selger liknende produkter. EE-avfall består av mange ulike typer produkter, og inneholder ofte miljøfarlige stoffer. Når det er samlet inn blir det sendt til demontering, og blir deretter blir de ulike produkttypene gjenvunnet. Ved å gjenvinne de ulike materialene i ee-avfallet unngår vi utslipp av miljøgifter, og vi både CO 2 utslipp og energi. innsamlet for Vestfold 3265Totalt i tonn Innsamlet pr. kommune i tonn fra miljø - og gjennvinningsstasjoner Innsamlet farlig avfall Innsamlet ee-avfall Horten Holmestrand Tønsberg Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Sandefjord Larvik Lardal Vestfold er et av de beste fylkene på materialgjenvinning og vi har en kildesorteringsordning hvor vi henter fem avfallstyper hjemme. Hvordan får man til god materialgjenvinning av avfallet fra husholdningene? Jeg tror vi kan oppnå høy materialgjenvinning på flere måter. Vi kan legge vekt på design og utforming av produkter som gjør det lett å få rette avfallstype i rett mottak. Vi kan også satse på å utvikle bedre teknologi for god sortering. Ikke minst kan vi informere husholdninger. Jeg tror det er veldig viktig at husholdningene vet hvorfor de kildesorterer, og hva avfallet brukes til. Jeg tror også at barn er viktige i denne sammenhengen, både gjennom det de lærer på skolen og at avfallshåndtering er en konkret og god miljøaktivitet barna kan ha ansvar for hjemme. I Vestfold sendes matavfallet til Linkøping i Sverige, hvor det gjenvinnes til biogjødsel til landbruket og biogass til blant annet busser og renovasjonsbiler. Hva tenker du om det? Når mat først er kastet, er det viktig at avfallet utnyttes på en god og effektiv måte. For meg ser det ut til at dere har en klar og god strategi for dette. Vi ønsker å bruke flytende husdyrgjødsel for å erstatte rent vann i biogassanlegg i Vestfold for å øke gassproduksjonen og sørge for at biogjødsla får et høyere næringsinnhold. Hva tenker du om at regjeringen og ditt departement enda ikke har ferdigstilt arbeidet med Nasjonal Biogass-strategi og at en hel bransje nå venter på gode og forutsigbare rammevilkår? Det er spennende at Vesar ønsker å blande inn husdyrgjødsel i biogassproduksjonen. På den måten vil dere redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren når gassen produseres samtidig som utslippene reduseres i den sektoren som gassen brukes i. Dette er veldig bra og utvilsomt et godt klimatiltak. Men jeg er opptatt av at bransjen ikke skal sitte stille og vente på nye rammevilkår for å gjennomføre gode klimatiltak. I Sverige etablerte man markedet for biogass som drivstoff gjennom langsiktige fritak for avgifter. Gjennom Nasjonal Biogass-strategi har myndighetene mulighet til å etablere forutsigbarhet i markedet for fornybare drivstoff ved å bruke avgiftssystemet for drivstoff og avgiftene på nye biler. Hva tenker du om det? Regjeringen er veldig klar over at forutsigbarhet er sentralt for de aller fleste aktører. Derfor har regjeringen i regjeringserklæringen for eksempel varslet at det er fritak for veibruksavgift til 2020 for kjøretøy med alternative drivstoff som biogass. Det betales heller ikke CO 2 -avgift for biogass. Biogassprosjektet er et stort samarbeidsprosjekt, mellom kommuner, fylkeskommune, landbruksnæringen og også våre samarbeidspartnere i Linkjøping. Målet er å bidra til at klimamålsettingene i fylket kan nås. Hva er dine tanker om det vi har fått til her i Vestfold? Det skjer mye positivt når det gjelder biogass nå. Vi i departementet får ofte henvendelser og besøk fra aktører som ønsker å etablere produksjon eller ønsker å ta i bruk biogass. Jeg opplever samarbeidet i Vestfold hvor også landbruksnæringen er med som spennende. JEG TROR DET ER VELDIG VIKTIG AT HUSHOLDNINGENE VET HVOR- FOR DE KILDESORTERER, OG HVA AVFALLET BRUKES TIL.

10 18 Forord/ stort og smått i Hvert år samles det inn så mye EE-avfall i Norge, at hvis man fylte opp lastebiler med ee-avfall og stilte dem opp etter hverandre ville de strukket seg fra Oslo til Lillehammer. (Kilde: Basert på en lastebil som er 10 meter lang, og som rommer 9 tonn) Til en kunstgressbane går det ca 100 tonn gummigranulat, det tilsvarer 140 tonn kasserte dekk. Av 670 resirkulerte aluminiumsbokser kan vi lage en sykkel. (Kilde: repak) Visste du at både Brasil og Portugal har spilt i fotball-vm med drakter av resirkulerte plastflasker? (Kilde:The Guardian) (Kilde: Dekkretur) en gjenvunnet banankasse sparer like mye CO 2 som 3 km i bil? Mengden drikkekartonger vi gjenvinner hvert år tilsvarer trær! (Kilde: GPN og Skogselskapet) Når vi lager en kilo avispapir fra gjenvunnet materiale i motsetning til nytt materiale, tilsvarer det nok spart energi til å lade en mobiltelefon så den holder til uavbrutt snakking i 4 1/2 måned. (Kilde: Stena Recycling) Mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling tilsvarer vekten av elefanter. Basert på en gjennomsnittsvekt på 5 tonn per elefant. Visste du at en bil kan kjøre 96 meter på et bananskall?

11 20 Forord/ stort og smått i 2013 Så vidt begynt Olaf Brastad er stolt av hva man har fått til med kildesortering i Vestfold de siste tiårene. Fremover spår han at miljøgiftene i hverdagen vil spille en mer sentral rolle. Han tar oss i mot under treet i hagen. Med beina på bordet, siggen i munnviken og den karakteristiske rungende latteren som han slipper ut av seg hver gang han sier noe morsomt. Du vet, en dansk filosof har sagt at avfall er det som faller ned fra trærne og blir til næring for treet det faller fra. Kretsløpet, ikke sant... det er det det handler om. Brastad tar en slurk av colaboksen og fortsetter Tenk, her sitter vi i denne hagen bare et godt golfslag fra stedet der det resirkuleres mer aluminium enn det genereres aluminiums-skrap i løpet av et år. Når vi gjenvinner aluminium så bruker vi opptil 95 prosent mindre energi enn hvis vi skulle lage det fra bauksitt. Vi ser ut på Langøya som håndterer farlig avfall og kaster vi et blikk bak oss på gata ser vi at naboene resirkulerer husholdningsavfallet sitt i fire forskjellige dunker. Vi sitter og blir direkte konfrontert med avfall og avfallspolitikk her og nå. IKKE SÅ VANSKELIG Og det er bra, mener Brastad. Jeg tror det er viktig at vi forholder oss til vårt eget forbruk og det gjør vi i større grad når vi kildesorterer. Den store faren er at vi blir mer fremmedgjorte i forhold til produksjon. Vi må ha et forhold til avfallet vårt, ikke sant? Vi tenkte på dette da Vesar ble til på 90-tallet men mange trodde ikke på at vi ville få til kildesorteringen da vi først begynte å snakke om det. Den store utfordringen i dag er i følge Brastad at de som vil minst faktisk styrer mye av avfallspolitikken. Vi bruker faktisk ofte Vesar som eksempel når vi snakker med myndighetene for å vise at ting ikke er så vanskelig å få til som de skal ha det til. Det er forstemmende at myndighetene tillater at mat i det hele tatt kastes og brennes istedenfor å gjenvinnes. La meg få bruke Hydro Aluminium som eksempel igjen. Feilproduksjon gikk alltid tilbake i produksjonen igjen. Ingenting gikk til spille. Det sies at 70 prosent av all aluminium som er produsert fortsatt er i bruk. Tallet er enda høyere for kobber. TEKST OG FOTO: SONJA EVANG I dag har hver bidige nordmann et stålforbruk på mellom kg i året. Hver gang det bygges vei bruker man stål som armering, hver gang det bygges hus. Det ville være helt meningsløst å ikke gjenvinne disse materialene. BRANT TREBÅT Vi blir stadig flere mennesker og ressursene varer ikke evig. Derfor er det essensielt å tenke gjenvinning. Vi må se på avfallet som noe som bare er innom oss, det vi bruker er bare til låns, før det skal ut i kretsløpet igjen. Gjenvinningsbransjen er en av næringene som har vokst mest. Da Vesar ble etablert for 17 år siden valgte vi å kalle det Vestfold avfall og ressurs. I dag er det mulig vi hadde kutta ut avfall og kalt selskapet Vestfold ressurs. Men som all annen produksjon vil gjenvinning av ressursene føre til forurensing. Dette må man ha kontroll på. Folk klager på at avfall må fraktes av sted for å gjenvinnes. Det de ikke tenker på er at miljøomkostningene av selve frakten er minimale i forhold til miljøpåkjenningene om materialene ikke hadde blitt håndtert på en skikkelig måte. God avfallshåndtering handler om å destruere miljøgifter og gjenvinne materialer effektivt med minst mulig utslipp av klimagasser. Senest i fjor oppdaget jeg at naboene mine som jeg antok var rimelig miljøbevisste brant en gammel trebåt på sankthans-bålet. Å brenne en trebåt på den måten er intet annet enn en miljøbombe. Brastad tror at det fremover vil bli en ytterliggere fokus på ressurser. Verdens ressurser blir mer og mer sårbare og vi blir stadig flere. Det vil vi merke gjennom måten vi behandler avfallet vårt på. Vi blir flinkere til å sortere og etterspørselen etter ressursene i avfallet blir større. Mens vi for år siden tenkte på miljøgifter som noe som eksisterte i industrien, rettes søkelyset nå på dagliglivets miljøgifter. Tilsetningsstoffer som finnes i tekstilene vi bærer på kroppen, i møbler, vaskeprodukter og interiører. Den jobben har så vidt begynt. VI MÅ SE PÅ AVFALLET SOM NOE SOM BARE ER INNOM OSS, DET VI BRUKER ER BARE TIL LÅNS, FØR DET SKAL UT I KRETSLØPET IGJEN. Olaf Brastad er tidligere styreleder i miljøorganisasjonen Bellona og jobber som senioraktivist for avfalls industrien. Miljøengasjementet startet for 27 år siden med aksjon Langøya. På 90-tallet var Brastad ordfører i Holmestrand. Deponiene i Vestfold begynte å bli fulle og ingen av ordførerne i Vestfold ville huse et nytt søppeldeponi. Løsningen ble Vestfoldkommunenes mål om en felles avfallsstrategi for Vestfold. Strategien innebar konkrete miljøpolitiske mål vedrørende gjenvinning og sorteringssystemer. Målet var ingen deponering og gjenvinning av avfallet. Vesar har ligget i Norgestoppen når det gjelder gjenvinning av husholdningsavfall gjennom mange år. Brastad var styreleder i Vesar de seks første årene.

12 22 Forord/ stort og smått i j f Historien om Greve Biogass Fremtiden er fornybar GREVE BIOGASS Grenland Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) er et kommunalt eid selskap, som er eid av Vesar AS, Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg Renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble. Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013, og er et bestillerselskap som bl.a. skal sikre lokal gjenvinning av matavfallet og slammet til eierkommunene. Biogassprosjektet i Vestfold ble initiert av politikerne i Vestfold etter et studiebesøk i Trollhättan i Sverige. I første omgang var prosjektet et unikt 12K samarbeid, med hensikt om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av avfallet vårt. Det har vært gjennomført både forstudie og et forprosjekt, og deretter ble det besluttet at prosjektet skulle videreføres som et OPS-prosjekt. Vesar fikk i oppdrag å gjennomføre de nødvendige prosessene i dette prosjektet, og har frem til stiftelsen av Greve Biogass AS ledet arbeidet på vegne av kommunene. I juni 2011 inngikk Vesar en intensjonsavtale med Grenlandkommunene om levering av matavfall og slam til biogassanlegget, noe som gjorde at prosjektet ble videreført som «Biogass i Vestfold og Grenland. Våren 2012 ble det klart at det ikke lot seg gjøre å bygge anlegget etter OPS-modellen, og Vesar fikk mandat til å fortsette utviklingen av biogassprosjektet med alternative eiermodeller. Vesarmodellen Etter en grundig gjennomgang ble det klart at det beste alternative for realiseringen av et biogassanlegg i Vestfold ville være etter «Vesarmodellen», som er basert på erfaringer fra hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag. Denne modellen innebærer at en kommune eier og finansierer biogassanlegget, og at det opprettes et bestillerselskap som får ansvaret med å prosjektere og bygge det nye anlegget og dermed leie anlegget tilbake på lagtids kontrakt. Driften vil bli konkurranseutsatt. For å minimere risiko i prosjektet ble det stilt flere forutsetninger for realiseringen av prosjektet. Disse forutsetningene er blant annet knyttet opp til avsetning av biogass og biogjødsel. Forutsetningene måtte være på plass før bestillerselskapet ble stiftet. I juni sto politikerne i Vestfold samlet om Vestfolds største miljø- og klimaprosjekt, ved å si ja til et biogassanlegg på Rygg. Slik vil biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» bli realisert: Tønsberg kommune skal eie og finansiere anlegget Greve Biogass skal være ansvarlig for å prosjektere og bygge anlegget på vegne av Tønsberg kommune Greve Biogass skal leie anlegget tilbake på langtidskontrakt Driften av anlegget vil bli konkurranseutsatt Den Magiske Fabrikken Biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» planlegges på Rygg utenfor Tønsberg. Det vil være det første anlegget av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel i Vestfold. Fabrikken vil sikre både kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfallet til innbyggerne i Vestfold og Telemark, og vil bidra til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamålsettinger i regionen. «Den Magiske Fabrikken» vil være det anlegget i Norden som gir mest netto redusert klimagassutslipp pr tonn matavfall. Anlegget har fått Enovastøtte på i overkant av 40 millioner kroner, nettopp på grunn av de store miljø- og klimagevinstene. Å utnytte oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøy er det som gir størst klimanytte. Ved å forsyne renovasjonsbiler og busser med biogass, produsert av matavfall fra innbyggerne, vil man gjøre et stort klimatiltak for regionen. Anlegget er i dag sikret avsetning for oppgradert biogass til bruk i busser og renovasjonsbiler tilsvarende 4,5 millioner liter diesel. Dette gir de beste økonomiske og miljømessige rammebetingelser for anlegget. «Den Magiske Fabrikken» er også foreslått som et nasjonalt piloanlegg for industrielle anlegg som benytter store mengder husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann. Anlegget skal etter planen stå klart i DEN MAGISKE FABRIKKEN VIL VÆRE DET FØRSTE ANLEGGET AV SITT SLAG I NORGE.

13 24 Forord/ stort og smått i VESAR -VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2013 VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Vesar AS er ett aksjeselskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal inngå avtaler om håndtering av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene, og kommunene skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for eierkommunene. Det bor omlag personer i eierkommunene fordelt ca husstander. I tillegg er det omlag hytter og fritidsboliger. Selskapets kontor er i Kjellengveien 2 i Tønsberg. ÅRETS UTVIKLING Selskapets positive kostnadsutvikling er videreført i Ny inngått kontrakt med bedre betingelser som trådte i kraft 1. april 2013 er en av hovedårsakene. Innbyggerne utfører fortsatt god kildesortering i eierkommunene til Vesar. Papirinntektene i 2013 er på 9,2 millioner kroner mot 3,7 millioner kroner Bedre kvalitet på råstoff (matavfall) til biogassproduksjon i Sverige har også medvirket til lave kostnader. Ellers er det inngått en kontrakt med bedre priser på farlig avfall samt at prisene på sekker og poser er gått ned gjennom overgang til ny kontrakt 1. juli Selskapet har vært nødt til å omprioritere ressurser. Det skyldes høy prosjektaktivitet knyttet til «Biogass Vestfold Grenland» samt prosjektering og bygging av nye gjenvinningsstasjoner, på vegne av kommuner og kommunalt eid selskap. Selskapet har i 2013 hatt flere ubesatte stillinger og det er gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess. To nye gjenvinningsstasjoner er under bygging, en på Lofterød og en på Nordre Foss, og skal erstatte dagens stasjoner. Forprosjektet på Grinda er ferdigbehandlet av selskapet og forventet byggestart er høst Vi ser nå at en veletablert kildesorteringsordning, sammen med nye kontrakter, har medført lavere kostnader for Vesar i PROSJEKT BIOGASS VESTFOLD - GRENLAND Prosjektet Biogass i Vestfold og Grenland har vært et stort og krevende prosjekt for selskapet også i De direkte kostnader knyttet til prosjektutredningen er finansiert av deltagende kommuner i Vestfold og Telemark. Prosjektet ble avsluttet siste halvår 2013 med stiftelse av datterselskapet Greve Biogass AS med overdragelse av leieavtalen med Tønsberg kommune til Greve Biogass AS. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Aktiviteten i selskapet har i 2013 bare vært innenfor lovpålagt kommunal renovasjon, dvs. selvkostområdet. Selskapet eier ikke bygg, anlegg eller maskiner. Driftsinntektene i 2013 endte på kr, mot kr i Selskapets inntekter er i all hovedsak regulert av selvkostprinsippet og således avhengig av utviklingen i selskapets kostnader. Kostnadene er ytterligere redusert fra 2012 til 2013 med 2 %, fra 146 mill. kr til 143 mill.kr Nedgangen skyldes i hovedsak nye behandlingskontrakter med bedre priser, god kildesortering, redusert aktivitet på informasjon og kommunikasjon samt ubesatte stillinger. Selskapets eiendeler består i hovedsak av bankinnskudd, andre fordringer og kundefordringer. Totalkapitalen var ved utgangen av året på TNOK sammenliknet med TNOK året før. Årsresultatet for året 2013 ble kr mot kr i Egenkapitalen er kr. Selskapets likviditetssituasjon er tilfredsstillende pr ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet er godt. Det er et kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak i forhold til arbeidssituasjonen, bl.a. gjennom å tilrettelegge fysiske forhold, ergonomi og arbeidsbelastning. Det er gjennomført HKI-undersøkelse høsten Bjørn Kåre Sevik Nestleder Kathrine Ebbesen Rør Styremedlem Hans Hilding Hønsvall Styreleder SYKEFRAVÆR Bedriftens sykefravær er lavt. Samlet sykefravær var i 2013 på 2,9 %. Langtidsfravær (over 16 dager) utgjør 0,5 %, kortidsfravær (4 til 16 dager) utgjør 1,6 %, barns sykdom 0,2 %, og egenmeldingsdager 0,6 %. Langtidssykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. ULYKKER Det har i 2013 ikke vært noen ulykker eller hendelser med personskade eller materielle skader ved virksomheten. LIKESTILLING Det er pr ,74 årsverk i selskapet, fordelt på fem menn og seks kvinner. Det er to mellomledere i selskapet, en kvinne og en mann. Daglig leder er mann. Det er tre kvinner i selskapets styre. RETTVISENDE BILDE Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av VESAR AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Anne M. Lindseth Styremedlem Morten Istre Styremedlem Andreas Gillund Daglig leder Anne G. Holmsen Styremedlem Tor Steinar Mathisen Styremedlem YTRE MILJØ Dagens virksomheter anses isolert sett ikke å bidra til forurensning av ytre miljø. Vesar stiller strenge krav til at selskapets samarbeidspartnere forholder seg til pålagte tillatelser fra regulerings- og forurensningsmyndigheter. Ved bruk av eksterne aktører undersøker Vesar om aktuelle selskap har Internkontrollsystem (HMS), og krever en miljømessig forsvarlig gjennomføring av tjenestene. Vesar er Miljøfyrtårnsertifisert. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter i tråd med regnskapsloven 3-3 a at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. DISPONERING AV OVERSKUDD Selskapet gikk i 2013 med et overskudd på kr. Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

14 26 Forord/ stort og smått i 2013 Styrets beretning/regnskap&noter REGNSKAP & NOTER 27 RESULTATREGNSKAP 2013 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Tjenester levert 3, Tjenestegodtgjørelse Sum driftsinntekter Driftskostnader Behandlingskostnad Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad 5, 7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer til/fra annen egenkapital

15 28 Forord/ Dette var 2013 PLASt/glass og metall/papir/matavfall/restavfall Intervjuet/DEN MAGISKE FAbrikken Forord/ Dette var 2013 PLASt/glass og metall/papir/matavfall/restavfall Intervjuet/DEN MAGISKE FAbrikken BALANSE 2013 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og EDB-utstyr Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Egenkapitalinskudd KLP Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Innsamlingsutstyr Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 10, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bjørn Kåre Sevik Nestleder Anne M. Lindseth Styremedlem NOTE Anne G. Holmsen Styremedlem Andreas Gillund Daglig leder NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2013 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Selskapet avregner sine tjenester etter selvkostprinsippet jf. veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA 2001/2004. Eierkommunene faktureres for sin andel av VESARS budsjetterte kostnader ved leverte husholdningsavfall samt tjenestegodtgjørelse. De faktiske kostnadene avregnes på årsbasis. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Årlig avregning av kommunene er ført brutto, dvs at kommuner som skylder penger inngår i posten kundefordringer og kommuner som har tilgode penger er ført på egen linje under kortsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. NOTE 2 BUNDNE BANKMIDLER Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatt Selskapet forutsettes drevet uten å ha erverv til formål, samtidig som det tar sikte på å oppnå resultater som sikrer forsvarlig drift. Med dette som bakgrunn er selskapet etter søknad til Tønsberg ligningskontor, innvilget status som skattefri innretning jfr. Sktl. 26,k Bankinnskudd for skattetrekk NOTE 3 AVREGNING MOT EIERKOMMUNENE FOR 2013 ETTER SELVKOSTPRINSIPPET Beskrivelse Tjenester levert Tjenestegodtgjørelse Sum Behandlingskostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Netto finansposter (bokført) Kapitalkostnader (beregnet*) Sum drifts og finanskostnader Fakturert Viderefakt. av kost./marginbeholdere Avregning Total omsetning * Kapitalkostnader knyttet til investeringer er fakturert kommunene ved avregning for Rentefaktor=2,63% (gjennomsnittlig 3års effektiv statsobligasjonsrente tillagt 1 prosentpoeng) Kathrine Ebbesen Rør Styremedlem Morten Istre Tor Steinar Mathisen Styremedlem Styremedlem Hans Hilding Hønsvall Styreleder Selskapet fakturerer sine tjenester a-konto hver måned. A-konto faktureringen er gjort ihht budsjett for året, med faktisk avregning pr Avregnet beløp inngår i selskapets kundefordringer/annen kortsiktig gjeld.

16 30 Forord/ Dette var 2013 PLASt/glass og metall/papir/matavfall/restavfall Intervjuet/DEN MAGISKE FAbrikken Forord/ Dette var 2013 PLASt/glass og metall/papir/matavfall/restavfall Intervjuet/DEN MAGISKE FAbrikken 31 NOTE 4 LEIEAVTALER GJENVINNINGSSTASJONER VESAR AS har inngått leieavtaler vedrørende tre gjenvinningsstasjoner, hhv gjenvinningsstasjonen på Lofterød, gjenvinningsstasjonen på Rygg og gjenvinningsstasjonen på Skoppum Pukkverk. Eierne av disse anleggene er hhv Nøtterøy kommune, Tønsberg kommune og Skoppum Pukkverk AS. Oppstart for leieforholdet av Lofterød var i 2000 med utløp i Leieforholdet med Rygg startet med utløp Sist nevnte på Skoppum Pukkverk hadde oppstart med utløp Leiebeløpet for gjenvinningsstasjonen på Lofterød fastsettes etter selvkostberegning, hvor leien er avskrivninger og renter på gjenstående investering, med en rente beregnet etter 3-årig statsobligasjonsrente + 1 prosentpoeng. I tillegg betales grunnleie for tomten. Tomteleien kan indeksreguleres. Opprinnelig investering var på NOK , årlige avdrag er på NOK Kostnadsført i 2013 knyttet til leie av denne gjenvinningsstasjonen er NOK grunnleie for tomt på NOK I 2012 ble det tilsvarende kostnadsført totalt NOK Leiebeløpet for gjenvinningsstasjonen på Rygg fastsettes etter selvkostberegning, hvor leien er avskrivninger og renter på gjenstående investering, med en rente beregnet etter 3-årig statsobligasjonsrente + 1 prosentpoeng. Leien reguleres ikke i leietiden utover rentesatsen. I tillegg betales leie for tomten. Tomteleien kan reguleres hvert 10 år ihht markedsleie for næringseiendommer i tilsvarende område. Hvert 5. år indeksreguleres tomteleien i henhold til endringen i pengeverdien. Opprinnelig investering var på MNOK 22,3, etterfulgt av oppgradering av del av anlegg opp til totalt MNOK 24,4. Kostnadsført i 2013 knyttet til leie av gjenvinningsstasjonen er NOK inkl tomteleie på NOK I 2012 ble det tilsvarende kostnadsført totalt NOK Leiebeløpet for gjenvinningsstasjonen på Skoppum Pukkverk skal tilsvare ca 10,6 % av et nærmere angitt leiegrunnlag. Leiegrunnlaget er oppføringskostnadene til gjenvinningsstasjonen inkl etterfølgende godkjente endringer etter ferdigstillelse, fastsatt til totalt ca MNOK 23,9. Videre skal det betales 6 % av tomteverdien som er på NOK Leiebeløpet kan årlig indeksreguleres ihht KPI. Kostnadsført i 2013 knyttet til leie av denne gjenvinningsstasjonen er NOK inkl tomteleie på NOK I 2012 ble det tilsvarende kostnadsført totalt NOK NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 8,8 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Styregodtgjørelse Andre godtgjørelser Daglig leder Styrehonorar Daglig leder har ingen bonusordning, sluttlønn eller øvrige lignende avtaler. Daglig leder inngår i selskapets ordinære pensjonsordning. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2013 Lovpålagt revisjon Teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer Andre tjenester *1) Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. *1) - Bistand ifbm etablering av Biogassanlegg i Vestfold - Regnskapsmessig bistand til selskapet - Bistand ifbm gjennomgang selvkostregnskapet - Bistand mva relaterte forhold NOTE 6 PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse som omfatter de fastsatte ytelser som gjelder for blant annet kommunale og fylkeskommunale foretak. Ytelsene er alders-,uføre-. ektefelle- og barnepensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Ordningen omfatter i alt 13 aktive personer. Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. har selskapet benyttet forutsetningene i KLP's forsikringstekniske beregningsgrunnlag. For 2013 beregningen er det anvendt en styrket K2013 tariff for dødelighet og en uførefrekvens i samsvar med det som er observert i KLP's totale medlemsbestand Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Administrasjonskostnad Årets resultat av estimat avvik Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 4,00 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Egenkapitalinnskudd i KLP er balanseført ihht gjeldende retningslinjer. NOTE 7 LEASING Selskapet leaser tre biler per Totalt er det kostnadsført kr knyttet til leie av bilene i Bilene leases over en periode på 3 år. Alle bilene utløper i Den første i mars og de to andre i april. Gjenværende leasingforpliktelse per beløper seg til kr NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER Innventar og EDB utstyr Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5 år Lineær

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014 Årsrapport 2014 3 1 2 5 4 3 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord 12. Larvik 12 6 11 8 7 9 10 Dette er Vesar STYRETS BERETNING

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport VESAR ÅRSRAPPORT 2013 Se det store i det små. Sorter

Årsrapport VESAR ÅRSRAPPORT 2013 Se det store i det små. Sorter Årsrapport 3 5 12 1 6 4 11 2 8 DETTE ER VESAR 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord 12. Larvik Vesar ( Vestfold Avfall

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer