2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene."

Transkript

1 Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene») defineres som beskrevet i Adobes generelle bruksvilkår («betingelsene»), eller i disse tilleggsbetingelsene. 1. Definisjoner 1.1 «FormsCentral Solution» betyr en nettside eller annet tilbud som du utvikler for en kunde som (a) benytter FormsCentral, (b) legger til vesentlige funksjoner i FormsCentral og (c) som ikke er i konkurranse med tjenestene. 1.2 «Informasjon» betyr personlig identifiserbar informasjon. 1.3 «Deltaker» betyr en tredjepart som samhandler med tjenestene som et resultat av denne partens relasjon eller tilknytning til deg. 2. Bruk av tjenestene 2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. 2.2 Bruk på vegne av andre. Du kan opprette og vedlikeholde en FormsCentral Solution som du tilbyr til deltakere, forutsatt at (a) du har eneansvar for å opprettholde konfidensialiteten av all ikke-offentlig påloggingsinformasjon forbundet med din eller kundens bruk av tjenestene eller en FormsCentral Solution, (b) du har eneansvar for å skaffe et tilstrekkelig antall lisenser til tjenesten for å understøtte din FormsCentral Solution og (c) du varsler uoppfordret vår kundeservice ved mulig misbruk av dine eller dine kunders kontoer eller påloggingsinformasjon, eller en sikkerhetshendelse tilknyttet tjenesten. For å klargjøre: Hvis én av dine FormsCentral Solutions inkluderer at din kunde har rett til å ha flere brukere med tilgang til FormsCentral Solutions, må du anskaffe tilstrekkelig antall lisenser for å dekke disse brukerne. 3. Varighet og oppheving 3.1 Disse tilleggsbetingelsene vil fortsette å gjelde til de oppheves av enten deg eller Adobe, som fremsatt i betingelsene. I tillegg til årsakene som er framsatt i betingelsene, kan Adobe oppheve disse tilleggsbetingelsene hvis tjenestekontoen din brukes av en uautorisert tredjepart eller -parter. 3.2 I tillegg til delene som er angitt i paragraf 10.4 (overlevelse) i betingelsene, skal følgende deler av disse tilleggsbetingelsene overleve ethvert utløp eller enhver oppheving av disse tilleggsbetingelsene: 1, 3.2, 4 og Informasjon om deltakere 4.1 Ditt ansvar angående deltakerinformasjon. Ifølge avtalen mellom deg og Adobe, har du eneansvar for noen og all deltakerinformasjon som brukes og sendes i forbindelse med tjenestene, og Adobe har intet ansvar i tilknytning til slike. Du skal overholde alle lover og regler om data- og personvern, som gjelder deltakerinformasjon. Du må innhente og opprettholde samtykke fra deltakere for å åpne, bruke eller utlevere deltakerinformasjon. Du skal innhente alle nødvendige tillatelser fra deltakere for at Adobe skal kunne levere tjenestene. Du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål eller rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av en deltaker i forbindelse med handlinger eller mangler i deltakerinformasjon. 4.2 Sensitiv deltakerinformasjon. I tillegg til ansvaret ditt beskrevet i paragraf 4.1 (Ditt ansvar angående deltakerinformasjon), erkjenner du spesielt og samtykker i at:

2 (a) Du har eneansvar for overholdelse Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), som inkluderer å ikke samle inn informasjon fra barn under tretten (13) år, uten først å innhente foreldrenes samtykke (b) du har eneansvar for overholdelse av Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»), og Health Information Technology for Economic and Clinical Health («HITECH») act. Adobe opptrer ikke på dine vegne som en forretningspartner, slik som dette begrepet er definert i HIPAA, ved å levere disse tjenestene til deg (c) du har eneansvar for overholdelse av alle lover og regler for data- og personvern, som gjelder annen sensitiv informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personnumre, kredittkortnumre, førerkortnumre og bankkontoinformasjon, innhentet eller brukt i forbindelse med bruk av tjenesten av deg eller deltakere. 4.3 E-post til deltakere. E-poster i tilknytning til tjenesten sendes vanligvis til deltakere av deg, og ikke av Adobe. Som et resultat kan det hende at visse deltakere som har valgt ikke å motta kommunikasjon fra Adobe, likevel mottar visse tjenesterelaterte e-poster som sendes av deg. I tillegg, hvis relevant, kan Adobe sende e-poster til deltakeren i ditt navn som din agent, på forespørsel og på dine vegne. Du har eneansvar for slike e-poster, og innholdet i dem. 5. Tjenestespesifikke betingelser Betingelsene i denne paragraf 5 gjelder kun de spesielle tilbudene som er fremsatt i paragraf 5. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelse mellom betingelsene i denne paragraf 5 og andre vilkår og betingelser i disse tilleggsbetingelsene, gjelder betingelsene i denne paragraf 5, men bare i den utstrekning som er nødvendig for å løse konflikten. 5.1 Document Cloud webtjenester. Denne paragraf 5.1 (Document Cloud webtjenester) gjelder bare for deg hvis du er en utvikler som har tilgang til forhåndsversjonene av Document Cloud API-er, som gjøres tilgjengelig for deg fra tid til annen av Adobe i forbindelse med Document Cloud («Webtjenester») Lisens for webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelsene i disse tilleggsbetingelsene, gir Adobe deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å (a) se dokumentasjonen gjort tilgjengelig for deg av Adobe på siden for webtjenester («dokumentasjonen for webtjenestene») og (b) kalle opp og bruke webtjenestene i samsvar med dokumentasjonen for webtjenesten og betingelsene i disse tilleggsbetingelsene. Adobe kan oppheve lisensen(e) som er gitt under denne paragraf (Lisens for webtjenester) når som helst etter Adobes eget skjønn Din erklæring og dine garantier angående bruk av webtjenestene og dokumentasjonen for webtjenestene I tillegg til dine andre erklæringer og garantier fremsatt i disse tilleggsbetingelsene, erklærer og garanterer du følgende: (a) Du vil tydelig vise «Drevet av Document Cloud» («merknaden») på din websideapplikasjon som kaller opp webtjenestene («programmet»). Navnet «Adobe» og «Document Cloud» («varemerkene») er registrerte varemerker tilhørende Adobe, og du erkjenner at din bruk av varemerket ikke skal fremstille eller representere at du har, noen rett eller eierskap til, eller interesser i varemerket. Du skal vise merknaden i samsvar med retningslinjene for Adobes varemerke, som for øyeblikket finnes på Hvis Adobe har rimelig grunn til å tro at du ikke har handlet i samsvar med retningslinjene for Adobes varemerke, forbeholder Adobe seg retten til å kreve at du øyeblikkelig endrer bruken av merknaden slik at den er i samsvar med paragraf 5.1.2(a), eller at slik bruk opphører. (b) Du vil vise en personvernerklæring eller på annen måte vise, i bunnteksten på hver webside i programmet ditt, informasjon om hvordan du samler inn, bruker, lagrer og utleverer data og informasjon innsamlet fra alle som bruker programmet («besøkende»), inkludert merknad om, hvor relevant, at tredjeparter (inkludert annonsører) kan tilby innhold og/eller reklame, samle inn informasjon direkte fra besøkende og kan plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler i besøkendes nettlesere. (c) Du vil ikke gjøre forsøk på å skjule eller fremstille din egen eller ditt programs identitet uriktig når du ber om tillatelse fra Adobe til å bruke webtjenester eller dokumentasjonen for webtjenestene.

3 (d) Du vil kreve at besøkende oppretter en Adobe ID-konto før de bruker programmet ditt. (e) Du vil ikke lagre besøkendes innhold på din Document Cloud-konto på vegne av noen besøkende. (f) Du vil ikke selge, lease eller underlisensiere webtjenester eller dokumentasjonen for webtjenestene eller oppnå tilgang til denne for å hente utbytte fra bruken av eller tilgangen til webtjenestene eller dokumentasjonen for webtjenestene, verken for direkte kommersiell nytte, økonomiske fordeler eller på annen måte, med mindre du innhenter uttrykkelig, skriftlig forhåndstillatelse fra Adobe, på den måten som er fremsatt i paragraf (Programmer fra kommersiell utvikler) Programmer fra kommersiell utvikler. Du kan be om tillatelse til unntak fra paragraf 5.1.2(f) fra Adobe ved å kontakte Adobe på Legg frem en detaljert beskrivelse av programmet ditt og tiltenkt bruk av webtjenestene og dokumentasjonen for webtjenestene. Adobe vil vurdere slike forespørsler, og kan innvilge unntak fra paragraf 5.1.2(f) skriftlig etter Adobes eget skjønn, avhengig av hver enkelt sak. Hvis Adobe innvilger et slikt unntak fra paragraf 5.1.2(f), kan dette unntaket være gjenstand for din overholdelse av tilleggskrav fremsatt av Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Denne paragraf 5.2 (Gruppetilbud) gjelder kun deg hvis du abonnerer på tjenesten på vegne av en tredjepart, eller hvis en tredjepart skaffet et abonnement på dine vegne («gruppetilbud») Informasjon om tredjepartsindivider. Hvis du har skaffet et abonnement til tjenesten på vegne av en tredjepart, erklærer og garanterer du at du har alle rettigheter og tillatelser som er nødvendig for å gi all informasjon om disse tredjeparter til Adobe, og at du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål eller rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av aktuelle tredjeparter Gruppebruk. Hvis du har skaffet et abonnement til tjenesten på vegne av hvilken som helst tredjepart, forstår du at innhold som er lagret som en del av en tredjeparts tjenestekonto kanskje ikke vil slettes når abonnementet til tjenesten opphører. Du har eneansvar for å sørge for at tredjeparten sletter alt innhold som du eier fra tredjepartens tjenestekonto. 5.3 Markedsføringsbruk av tjenestene. Denne paragraf 5.3 (Markedsføringsbruk av tjenestene) gjelder kun deg hvis Adobe har gitt deg spesialtilgang til tjenesten gjennom et særskilt program (hvert av disse, et «kampanjeprogram»). Dine rettigheter til å bruke tjenesten gjennom et kampanjeprogram opphører umiddelbart ved utløp av den begrensede tidsperioden som er tildelt i kampanjeprogrammet. I tillegg forbeholder Adobe seg retten til å oppheve eller midlertidig stanse ethvert kampanjeprogram eller din bruk av tjenestene gjennom et kampanjeprogram. Dine rettigheter og deltakernes rettigheter til tilgang til innhold som er innsendt til din konto og behandlet av tjenestene gjennom et kampanjeprogram kan opphøre umiddelbart ved opphør av kampanjeprogrammet. 5.4 Send & Track. Når du sender en fil ved hjelp av Adobe Send & Track, blir filen automatisk lastet opp til Adobes server, og Adobe varsler dine mottakere (dvs. deltakerne) når filen er klar for tilgang og/eller nedlasting. Dine mottakere kan åpne og/eller laste ned filen ved å klikke på en kobling i e-posten som Adobe sender til dine mottakere. Adobe kan samle inn informasjon om mottaket, og en mottakers bruk, av en Adobe Send & Track-fil, og Adobe kan dele denne informasjonen med deg. Du har eneansvar for å varsle deltakere om innsamling av og deling av denne informasjonen. 5.5 Adobe FormsCentral. Som en del av tjenestene, kan Adobe sende informasjon som du og/eller deltakere gir til Adobe til tredjeparts betalingsleverandører, for eksempel PayPal Inc., for å forenkle betalingen for varer og/eller tjenester. 5.6 Adobe Document Cloud-tjenester. Adobe skanner alt innhold som du gjør tilgjengelig for tjenestene, for å hjelpe til med å levere tjenestene (for eksempel, aktivering av heltekst-søk i innholdet ditt). Som en del av tjenestene samler Adobe også informasjon om hvordan du samhandler med innhold og samler det med lignende adferdsdata fra andre brukere («aggregert adferdsdata»). Aggregert adferdsdata er ikke knyttet til noen informasjon, og kan ikke kobles tilbake til deg eller ditt innhold. Adobe bruker aggregert adferdsdata til å levere og forbedre tjenestene og andre Adobe-produkter og tjenester.

4 Ved å gjøre ditt innhold tilgjengelig for tjenestene, samtykker du til at Adobe skanner innholdet ditt og samler inn, behandler og bruker aggregerte adferdsdata til å levere og forbedre tjenestene og andre Adobe-produkter og - tjenester. 6. Adobes elektronisk signatur-tjenester Adobes elektronisk signatur-tjeneste gjør det mulig for godkjente brukere å sende, registrere, spore og administrere dokumenter elektronisk. Hvis din lisens til tjenestene inkluderer elektronisk signatur-tjeneste, skal betingelsene i denne paragraf punkt 6 også gjelde. 6.1 Definisjoner som gjelder elektronisk signatur-tjeneste «Revisjonslogg» betyr bestemt informasjon som registreres av Adobe i forbindelse med arbeidsflyten ved signering av et bestemt elektronisk dokument som behandles ved bruk av elektronisk signatur-tjenesten. Revisjonsloggen kan inkludere dato og tidspunkt da et elektronisk dokument ble opprettet, sendt, og signert, avvist, eller på annen måte endret, eller en sluttbrukers geografiske plassering bestemt av nettleseren eller enheten «Kundedata» betyr alle data eller informasjon som ikke er levert av Adobe som du eller sluttbrukere importerer til elektronisk signatur-tjenesten, eller som sendes via tjenestekontoen din for elektroniske signaturer «Elektronisk dokument» betyr alle dokumenter som lastes opp til elektronisk signatur-tjenesten «Elektronisk signatur» betyr elektronisk signatur-tjenestens mulighet til å inkludere en elektronisk lyd, symbol, eller en prosess som er vedlagt eller logisk tilknyttet et elektronisk dokument, som kjøres eller tas i bruk av en person med den hensikt å signere det elektroniske dokumentet «Sluttbruker» betyr en person eller et firma som mottar, leser, aksepterer, signerer, godkjenner, overfører eller delegerer handlinger til en tredjepart i forbindelse med elektroniske dokumenter via tjenestekontoen din for elektronisk signatur «Rapport» betyr enhver grafisk eller numerisk visning av kundedata som inneholder Adobes proprietære design, utseende og funksjonalitet, generert av elektronisk signatur-tjenesten, inkludert revisjonslogger «Transaksjoner» betyr hver gang et elektronisk dokument eller en samling med tilknyttede elektroniske dokumenter sendes til en sluttbruker gjennom elektronisk signatur-tjenesten. Hver 100 sider eller 10 MB er en transaksjon. 6.2 Betingelser for elektronisk signatur-tjenesten. Betinget av din overholdelse av alle gjeldende vilkår og din betaling av avgifter, gir Adobe deg, i lisensperioden, en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og verdensomspennende lisens til å: (a) få tilgang til elektronisk signatur-tjenesten gjennom de gjeldende grensesnittene og (b) bruke og distribuere rapporter internt i din virksomhet, kun for din bruk av elektronisk signatur-tjenesten i forbindelse med din interne drift. Hvis du faktureres på per bruker-basis, kan du sende antall transaksjoner lik to ganger gjennomsnittlig antall transaksjoner sendt via elektronisk signatur-tjenesten per bruker, per måned («bruksbegrensninger»). 6.3 Kundens bruk og samtykke, Du kan bare bruke elektronisk signatur-tjenesten i forbindelse med din egen virksomhet, kan ikke gjøre passordet tilgjengelig til tredjeparter. Du samtykker i at din bruk av elektronisk signaturtjenestene er underlagt de lover, retningslinjer og forskrifter som gjelder i de enkelte land, områder og industrier, og du vil sørge for at du overholder alle slike lover, retningslikner og forskrifter. Du samtykker i at du vil bruke uavhengig juridisk bistand for å bestemme levedyktigheten til elektroniske signaturer for din organisasjon. 6.4 Lisensbevilgning fra kunde. Du gir Adobe og datterselskapene deres, i lisensperioden, en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, overføre, underlisensiere, indeksere, lagre og vise kundedata, utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for å levere elektronisk signatur-tjenesten og rapporter til deg, og håndheve Adobes rettigheter i henhold til disse tilleggsbetingelsene. Du gir Adobe og deres

5 datterselskaper en ikke-eksklusiv, vedvarende, verdensomspennende og royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, overføre, publisere, vise, distribuere, og aggregere (inkludert i kombinasjon med lignende data for andre kunder av Adobe eller dets datterselskaper) anonym informasjon avledet fra kundedata, for eksempel nettleser, skjermoppløsning og informasjon om type mobilenhet. Slike anonyme data inkluderer ikke personlig informasjon om deg eller om en sluttbruker eller noen data som er avledet fra innholdet i et elektronisk dokument. 6.5 Overgangsbistand. Hvis du overholder tilleggsbetingelsene, vil Adobe bruke foretningsmessig fornuftig innsats for yte deg assistanse under overføring av kundedata ut av elektronisk signatur-tjenesten. Overgangen må være fullført innen 30 dager fra oppheving eller utløpet av din lisens for elektronisk signatur-tjenesten. Ved slutten av denne 30- dagers overgangsperioden, forbeholder Adobe seg retten til å slette alle kundedata, personlig informasjon eller din bruk av elektronisk signatur-tjenesten. Betinget av Adobes forpliktelse til å gi deg overgangsbistand som beskrevet i denne paragrafen, vil din lisens til elektronisk signatur-tjenesten ved opphør eller utløp av disse tilleggsbetingelsene, umiddelbart opphøre. 6.6 Sluttbrukers vilkår og betingelser. Bruk av elektronisk signatur-tjenesten er avhengig av hver enkelt sluttbrukers aksept av vilkårene for bruk som vises ved bruk av tjenesten, inkludert betingelsene for forbrukeropplysning og samtykke, som før øyeblikket finnes på Lagring og oppbevaring av kundedata. Adobe vil lagre kundedata, forutsatt at størrelsen på slik lagring ikke er urimelig, etter Adobes skjønn. Kundedata kan imidlertid slettes hvis du unnlater å betale avgifter, hvis du har bedt Adobe om å gjøre det, hvis du unnlater å betale avgifter, eller hvis sletting er lovpålagt. Hvis Adobe sletter kundedata i henhold til denne paragraf 6.7 (Lagring og oppbevaring av kundedata), vil Adobe bruke foretningsmessig fornuftig innsats for å yte bistand under overføring av kundedata ut av elektronisk signatur-tjenesten. Du samtykker i at du har eneansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om lagring av dokumenter, inkludert enhver plikt til å gi melding til tredjepart om lagring eller sletting av dokumenter. 6.8 Kundesikkerhet. Du er ansvarlig for å konfigurere og bruke sikkerhetsfunksjoner i elektronisk signatur-tjenesten til å etterkomme dine forpliktelser til sluttbrukere i henhold til gjeldende lover om personvern, sikkerhet og beskyttelse av data. Du er ansvarlig for sikkerheten til elektroniske dokumenter som sendes via e-post til sluttbrukere fra elektronisk signatur-tjenesten, lastes ned fra elektronisk signatur-tjenesten eller som overføres til et ikke-adobe-system via en tredjeparts integreringsfunksjon mot elektronisk signatur-tjenesten. Du er ansvarlig for skader som følge av uautorisert tilgang til din konto eller til kundedata hvis du unnlater å følge retningslinjer for oppretting av sikre passord, administrasjon og praksis for beskyttelse av kontoen din. 6.9 Adobe Security. Adobe vil opprettholde foretningsmessig fornuftig administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å bidra til å beskytte kundedataenes sikkerhet, konfidensialitet og integritet. Adobes innsamling og bruk av informasjon i forbindelse med elektronisk signatur-tjenesten styres av Adobes personvernerklæring (adobe.com/privacy/policy.html) Payment Card Industry Data Security Standards («PCI DSS» (Betalingskortindustriens standarder for datasikkerhet). Ved overføring av kontodata (inkludert kortholderdata, verifiseringskode eller verdi), må du ikke bruke alternativet for fakssignatur. Selv om dataene er krypterte, forbyr PCI DSS lagring av sensitive autentiseringsdata, inkludert kortverifiseringskoder eller -verdi, etter autorisering. Begreper i denne paragrafen er definert i PCI DSS. 7. Bruk i skole og utdanning Hvis du er en lærer, skole eller utdanningsinstitusjon, samtykker du i at (a) du, og ikke Adobe, har eneansvar for overholdelse av Children's Online Privacy Protection Act («COPPA»), inkludert at det ikke samles inn informasjon fra barn under tretten (13) år, uten først å innhente foreldrenes samtykke, (b) eventuell studentinformasjon som samles inn av deg ved bruk av tjenestene kun gjøres for bruk av og til fordel for skolen og (c) at du gir foreldre informasjon om Adobes praksis for innsamling, bruk og utlevering av informasjonen, som du finner i disse tilleggsbetingelsene og

6 i Adobes personvernerklæring på Internett (eller eventuelle etterfølgere til denne websiden) i skolens retningslinjer for akseptabel bruk. Document Cloud_Additional_TOU-no_NO _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California, Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland.

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende:

Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobe Creative SDK Tilleggsbetingelser for bruk av API og utvikler Din bruk av Creative SDK reguleres av disse betingelsene og det følgende: Adobes Generelle Bruksbetingelser Adobes Personvernerklæring

Detaljer

Personvernerklæring Web Installasjonskonfigurator

Personvernerklæring Web Installasjonskonfigurator Personvernerklæring Web Installasjonskonfigurator Personvern er viktig for oss i Lexmark Norge, som er en filial av Lexmark Nordic L.L.C. Vi erkjenner at du har behov for tilfredsstillende vern og håndtering

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern Retningslinjer for personvern Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 11 januar 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drives og presenters for brukere på ethvert sted av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Personvernerklæring. Hva slags personlig informasjon som innhentes

Personvernerklæring. Hva slags personlig informasjon som innhentes Personvernerklæring Kelly Services, Inc. og dets tilknyttede selskaper («Kelly Services» eller «Kelly») respekterer personvernet og er innforstått med at du har visse rettigheter når personlig informasjon

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk

Plus500UK Limited. Personvernpolitikk Plus500UK Limited Personvernpolitikk Personvernpolitikk Plus500s personvernerklæring Beskyttelse av personvernet og sikring av den personlige og finansielle informasjonen til våre klienter og webområdegjester

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN

Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Hvilken ferietype er du? PERSONVERN Arrangøren av denne konkurransen er det nasjonale kroatiske nasjonale turistbyrået - Croatian National Tourist Board (CNTB). Siden du er inne på og denne løsningen drives

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Områder dekket av retningslinjene. Disse retningslinjene for personvern ("retningslinjene") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group gjennom vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Personvern hos Klarna AB

Personvern hos Klarna AB Personvern hos Klarna AB Klarna AB ("Klarna"), org.nr 556737-0431, behandler personopplysninger med største omsorg. Behandling av personopplysninger gjøres innenfor rammen av tilbudet og utførelsen av

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Personvernserklæring

Personvernserklæring Personvernserklæring Introduksjon Dette dokumentet er Personvernserklæringen til Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den omfatter alle selskap som tilhører Travian

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner whitepaper Hvem er Siteimprove? Siteimprove er den eneste softwaren innen web governance som gjør det lettere å administrere og opprettholde ditt nettsted

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Innhold 1. Introduksjon 2. Omfang og anvendelse 3. Åpenhet og merknader 4. Rettferdighet og formålsbegrensning 5. Datakvalitet og forholdsmessighet

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat 1. Kort beskrivelse av sertifikatstjenesten Commfides Virksomhetssertifikat er en elektronisk offentlig godkjent legitimasjon av en

Detaljer

Appbutikker: Google Play og Apple Store. Appen kan lastes ned på flere måter: - fra App Store for ios (itunes- konto kreves)

Appbutikker: Google Play og Apple Store. Appen kan lastes ned på flere måter: - fra App Store for ios (itunes- konto kreves) ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LINK MYPEUGEOT- APPEN 1 - INNLEDNING Appen Link MyPeugeot (heretter kalt "appen") er en gratis mobilapp som er kompatibel med ios 6 eller nyere og Androïd 2.3 eller nyere,

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Personopplysningene som innhentes av oss er som følger:

Personopplysningene som innhentes av oss er som følger: PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER Denne personvernerklæringen er styrende for all innhenting, lagring og bruk av personopplysninger som skjer via nettstedet www.vmall.eu/no («nettstedet»).

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Personvernerklæ ring. Gyldighetsdato: [04/01/2012]

Personvernerklæ ring. Gyldighetsdato: [04/01/2012] Personvernerklæ ring Gyldighetsdato: [04/01/2012] HTC respekterer ditt privatliv. HTC Corporation HTC Corporation of No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City and County 330, Taiwan, Republic of China (e-postadresse:

Detaljer