2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene."

Transkript

1 Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene») defineres som beskrevet i Adobes generelle bruksvilkår («betingelsene»), eller i disse tilleggsbetingelsene. 1. Definisjoner 1.1 «FormsCentral Solution» betyr en nettside eller annet tilbud som du utvikler for en kunde som (a) benytter FormsCentral, (b) legger til vesentlige funksjoner i FormsCentral og (c) som ikke er i konkurranse med tjenestene. 1.2 «Informasjon» betyr personlig identifiserbar informasjon. 1.3 «Deltaker» betyr en tredjepart som samhandler med tjenestene som et resultat av denne partens relasjon eller tilknytning til deg. 2. Bruk av tjenestene 2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. 2.2 Bruk på vegne av andre. Du kan opprette og vedlikeholde en FormsCentral Solution som du tilbyr til deltakere, forutsatt at (a) du har eneansvar for å opprettholde konfidensialiteten av all ikke-offentlig påloggingsinformasjon forbundet med din eller kundens bruk av tjenestene eller en FormsCentral Solution, (b) du har eneansvar for å skaffe et tilstrekkelig antall lisenser til tjenesten for å understøtte din FormsCentral Solution og (c) du varsler uoppfordret vår kundeservice ved mulig misbruk av dine eller dine kunders kontoer eller påloggingsinformasjon, eller en sikkerhetshendelse tilknyttet tjenesten. For å klargjøre: Hvis én av dine FormsCentral Solutions inkluderer at din kunde har rett til å ha flere brukere med tilgang til FormsCentral Solutions, må du anskaffe tilstrekkelig antall lisenser for å dekke disse brukerne. 3. Varighet og oppheving 3.1 Disse tilleggsbetingelsene vil fortsette å gjelde til de oppheves av enten deg eller Adobe, som fremsatt i betingelsene. I tillegg til årsakene som er framsatt i betingelsene, kan Adobe oppheve disse tilleggsbetingelsene hvis tjenestekontoen din brukes av en uautorisert tredjepart eller -parter. 3.2 I tillegg til delene som er angitt i paragraf 10.4 (overlevelse) i betingelsene, skal følgende deler av disse tilleggsbetingelsene overleve ethvert utløp eller enhver oppheving av disse tilleggsbetingelsene: 1, 3.2, 4 og Informasjon om deltakere 4.1 Ditt ansvar angående deltakerinformasjon. Ifølge avtalen mellom deg og Adobe, har du eneansvar for noen og all deltakerinformasjon som brukes og sendes i forbindelse med tjenestene, og Adobe har intet ansvar i tilknytning til slike. Du skal overholde alle lover og regler om data- og personvern, som gjelder deltakerinformasjon. Du må innhente og opprettholde samtykke fra deltakere for å åpne, bruke eller utlevere deltakerinformasjon. Du skal innhente alle nødvendige tillatelser fra deltakere for at Adobe skal kunne levere tjenestene. Du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål eller rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av en deltaker i forbindelse med handlinger eller mangler i deltakerinformasjon. 4.2 Sensitiv deltakerinformasjon. I tillegg til ansvaret ditt beskrevet i paragraf 4.1 (Ditt ansvar angående deltakerinformasjon), erkjenner du spesielt og samtykker i at:

2 (a) Du har eneansvar for overholdelse Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), som inkluderer å ikke samle inn informasjon fra barn under tretten (13) år, uten først å innhente foreldrenes samtykke (b) du har eneansvar for overholdelse av Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»), og Health Information Technology for Economic and Clinical Health («HITECH») act. Adobe opptrer ikke på dine vegne som en forretningspartner, slik som dette begrepet er definert i HIPAA, ved å levere disse tjenestene til deg (c) du har eneansvar for overholdelse av alle lover og regler for data- og personvern, som gjelder annen sensitiv informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personnumre, kredittkortnumre, førerkortnumre og bankkontoinformasjon, innhentet eller brukt i forbindelse med bruk av tjenesten av deg eller deltakere. 4.3 E-post til deltakere. E-poster i tilknytning til tjenesten sendes vanligvis til deltakere av deg, og ikke av Adobe. Som et resultat kan det hende at visse deltakere som har valgt ikke å motta kommunikasjon fra Adobe, likevel mottar visse tjenesterelaterte e-poster som sendes av deg. I tillegg, hvis relevant, kan Adobe sende e-poster til deltakeren i ditt navn som din agent, på forespørsel og på dine vegne. Du har eneansvar for slike e-poster, og innholdet i dem. 5. Tjenestespesifikke betingelser Betingelsene i denne paragraf 5 gjelder kun de spesielle tilbudene som er fremsatt i paragraf 5. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelse mellom betingelsene i denne paragraf 5 og andre vilkår og betingelser i disse tilleggsbetingelsene, gjelder betingelsene i denne paragraf 5, men bare i den utstrekning som er nødvendig for å løse konflikten. 5.1 Document Cloud webtjenester. Denne paragraf 5.1 (Document Cloud webtjenester) gjelder bare for deg hvis du er en utvikler som har tilgang til forhåndsversjonene av Document Cloud API-er, som gjøres tilgjengelig for deg fra tid til annen av Adobe i forbindelse med Document Cloud («Webtjenester») Lisens for webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelsene i disse tilleggsbetingelsene, gir Adobe deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å (a) se dokumentasjonen gjort tilgjengelig for deg av Adobe på siden for webtjenester («dokumentasjonen for webtjenestene») og (b) kalle opp og bruke webtjenestene i samsvar med dokumentasjonen for webtjenesten og betingelsene i disse tilleggsbetingelsene. Adobe kan oppheve lisensen(e) som er gitt under denne paragraf (Lisens for webtjenester) når som helst etter Adobes eget skjønn Din erklæring og dine garantier angående bruk av webtjenestene og dokumentasjonen for webtjenestene I tillegg til dine andre erklæringer og garantier fremsatt i disse tilleggsbetingelsene, erklærer og garanterer du følgende: (a) Du vil tydelig vise «Drevet av Document Cloud» («merknaden») på din websideapplikasjon som kaller opp webtjenestene («programmet»). Navnet «Adobe» og «Document Cloud» («varemerkene») er registrerte varemerker tilhørende Adobe, og du erkjenner at din bruk av varemerket ikke skal fremstille eller representere at du har, noen rett eller eierskap til, eller interesser i varemerket. Du skal vise merknaden i samsvar med retningslinjene for Adobes varemerke, som for øyeblikket finnes på Hvis Adobe har rimelig grunn til å tro at du ikke har handlet i samsvar med retningslinjene for Adobes varemerke, forbeholder Adobe seg retten til å kreve at du øyeblikkelig endrer bruken av merknaden slik at den er i samsvar med paragraf 5.1.2(a), eller at slik bruk opphører. (b) Du vil vise en personvernerklæring eller på annen måte vise, i bunnteksten på hver webside i programmet ditt, informasjon om hvordan du samler inn, bruker, lagrer og utleverer data og informasjon innsamlet fra alle som bruker programmet («besøkende»), inkludert merknad om, hvor relevant, at tredjeparter (inkludert annonsører) kan tilby innhold og/eller reklame, samle inn informasjon direkte fra besøkende og kan plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler i besøkendes nettlesere. (c) Du vil ikke gjøre forsøk på å skjule eller fremstille din egen eller ditt programs identitet uriktig når du ber om tillatelse fra Adobe til å bruke webtjenester eller dokumentasjonen for webtjenestene.

3 (d) Du vil kreve at besøkende oppretter en Adobe ID-konto før de bruker programmet ditt. (e) Du vil ikke lagre besøkendes innhold på din Document Cloud-konto på vegne av noen besøkende. (f) Du vil ikke selge, lease eller underlisensiere webtjenester eller dokumentasjonen for webtjenestene eller oppnå tilgang til denne for å hente utbytte fra bruken av eller tilgangen til webtjenestene eller dokumentasjonen for webtjenestene, verken for direkte kommersiell nytte, økonomiske fordeler eller på annen måte, med mindre du innhenter uttrykkelig, skriftlig forhåndstillatelse fra Adobe, på den måten som er fremsatt i paragraf (Programmer fra kommersiell utvikler) Programmer fra kommersiell utvikler. Du kan be om tillatelse til unntak fra paragraf 5.1.2(f) fra Adobe ved å kontakte Adobe på Legg frem en detaljert beskrivelse av programmet ditt og tiltenkt bruk av webtjenestene og dokumentasjonen for webtjenestene. Adobe vil vurdere slike forespørsler, og kan innvilge unntak fra paragraf 5.1.2(f) skriftlig etter Adobes eget skjønn, avhengig av hver enkelt sak. Hvis Adobe innvilger et slikt unntak fra paragraf 5.1.2(f), kan dette unntaket være gjenstand for din overholdelse av tilleggskrav fremsatt av Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Denne paragraf 5.2 (Gruppetilbud) gjelder kun deg hvis du abonnerer på tjenesten på vegne av en tredjepart, eller hvis en tredjepart skaffet et abonnement på dine vegne («gruppetilbud») Informasjon om tredjepartsindivider. Hvis du har skaffet et abonnement til tjenesten på vegne av en tredjepart, erklærer og garanterer du at du har alle rettigheter og tillatelser som er nødvendig for å gi all informasjon om disse tredjeparter til Adobe, og at du skal forsvare, godtgjøre og holde Adobe skadesløs fra alle krav, søksmål eller rettsforhandlinger som anlegges mot Adobe av aktuelle tredjeparter Gruppebruk. Hvis du har skaffet et abonnement til tjenesten på vegne av hvilken som helst tredjepart, forstår du at innhold som er lagret som en del av en tredjeparts tjenestekonto kanskje ikke vil slettes når abonnementet til tjenesten opphører. Du har eneansvar for å sørge for at tredjeparten sletter alt innhold som du eier fra tredjepartens tjenestekonto. 5.3 Markedsføringsbruk av tjenestene. Denne paragraf 5.3 (Markedsføringsbruk av tjenestene) gjelder kun deg hvis Adobe har gitt deg spesialtilgang til tjenesten gjennom et særskilt program (hvert av disse, et «kampanjeprogram»). Dine rettigheter til å bruke tjenesten gjennom et kampanjeprogram opphører umiddelbart ved utløp av den begrensede tidsperioden som er tildelt i kampanjeprogrammet. I tillegg forbeholder Adobe seg retten til å oppheve eller midlertidig stanse ethvert kampanjeprogram eller din bruk av tjenestene gjennom et kampanjeprogram. Dine rettigheter og deltakernes rettigheter til tilgang til innhold som er innsendt til din konto og behandlet av tjenestene gjennom et kampanjeprogram kan opphøre umiddelbart ved opphør av kampanjeprogrammet. 5.4 Send & Track. Når du sender en fil ved hjelp av Adobe Send & Track, blir filen automatisk lastet opp til Adobes server, og Adobe varsler dine mottakere (dvs. deltakerne) når filen er klar for tilgang og/eller nedlasting. Dine mottakere kan åpne og/eller laste ned filen ved å klikke på en kobling i e-posten som Adobe sender til dine mottakere. Adobe kan samle inn informasjon om mottaket, og en mottakers bruk, av en Adobe Send & Track-fil, og Adobe kan dele denne informasjonen med deg. Du har eneansvar for å varsle deltakere om innsamling av og deling av denne informasjonen. 5.5 Adobe FormsCentral. Som en del av tjenestene, kan Adobe sende informasjon som du og/eller deltakere gir til Adobe til tredjeparts betalingsleverandører, for eksempel PayPal Inc., for å forenkle betalingen for varer og/eller tjenester. 5.6 Adobe Document Cloud-tjenester. Adobe skanner alt innhold som du gjør tilgjengelig for tjenestene, for å hjelpe til med å levere tjenestene (for eksempel, aktivering av heltekst-søk i innholdet ditt). Som en del av tjenestene samler Adobe også informasjon om hvordan du samhandler med innhold og samler det med lignende adferdsdata fra andre brukere («aggregert adferdsdata»). Aggregert adferdsdata er ikke knyttet til noen informasjon, og kan ikke kobles tilbake til deg eller ditt innhold. Adobe bruker aggregert adferdsdata til å levere og forbedre tjenestene og andre Adobe-produkter og tjenester.

4 Ved å gjøre ditt innhold tilgjengelig for tjenestene, samtykker du til at Adobe skanner innholdet ditt og samler inn, behandler og bruker aggregerte adferdsdata til å levere og forbedre tjenestene og andre Adobe-produkter og - tjenester. 6. Adobes elektronisk signatur-tjenester Adobes elektronisk signatur-tjeneste gjør det mulig for godkjente brukere å sende, registrere, spore og administrere dokumenter elektronisk. Hvis din lisens til tjenestene inkluderer elektronisk signatur-tjeneste, skal betingelsene i denne paragraf punkt 6 også gjelde. 6.1 Definisjoner som gjelder elektronisk signatur-tjeneste «Revisjonslogg» betyr bestemt informasjon som registreres av Adobe i forbindelse med arbeidsflyten ved signering av et bestemt elektronisk dokument som behandles ved bruk av elektronisk signatur-tjenesten. Revisjonsloggen kan inkludere dato og tidspunkt da et elektronisk dokument ble opprettet, sendt, og signert, avvist, eller på annen måte endret, eller en sluttbrukers geografiske plassering bestemt av nettleseren eller enheten «Kundedata» betyr alle data eller informasjon som ikke er levert av Adobe som du eller sluttbrukere importerer til elektronisk signatur-tjenesten, eller som sendes via tjenestekontoen din for elektroniske signaturer «Elektronisk dokument» betyr alle dokumenter som lastes opp til elektronisk signatur-tjenesten «Elektronisk signatur» betyr elektronisk signatur-tjenestens mulighet til å inkludere en elektronisk lyd, symbol, eller en prosess som er vedlagt eller logisk tilknyttet et elektronisk dokument, som kjøres eller tas i bruk av en person med den hensikt å signere det elektroniske dokumentet «Sluttbruker» betyr en person eller et firma som mottar, leser, aksepterer, signerer, godkjenner, overfører eller delegerer handlinger til en tredjepart i forbindelse med elektroniske dokumenter via tjenestekontoen din for elektronisk signatur «Rapport» betyr enhver grafisk eller numerisk visning av kundedata som inneholder Adobes proprietære design, utseende og funksjonalitet, generert av elektronisk signatur-tjenesten, inkludert revisjonslogger «Transaksjoner» betyr hver gang et elektronisk dokument eller en samling med tilknyttede elektroniske dokumenter sendes til en sluttbruker gjennom elektronisk signatur-tjenesten. Hver 100 sider eller 10 MB er en transaksjon. 6.2 Betingelser for elektronisk signatur-tjenesten. Betinget av din overholdelse av alle gjeldende vilkår og din betaling av avgifter, gir Adobe deg, i lisensperioden, en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og verdensomspennende lisens til å: (a) få tilgang til elektronisk signatur-tjenesten gjennom de gjeldende grensesnittene og (b) bruke og distribuere rapporter internt i din virksomhet, kun for din bruk av elektronisk signatur-tjenesten i forbindelse med din interne drift. Hvis du faktureres på per bruker-basis, kan du sende antall transaksjoner lik to ganger gjennomsnittlig antall transaksjoner sendt via elektronisk signatur-tjenesten per bruker, per måned («bruksbegrensninger»). 6.3 Kundens bruk og samtykke, Du kan bare bruke elektronisk signatur-tjenesten i forbindelse med din egen virksomhet, kan ikke gjøre passordet tilgjengelig til tredjeparter. Du samtykker i at din bruk av elektronisk signaturtjenestene er underlagt de lover, retningslinjer og forskrifter som gjelder i de enkelte land, områder og industrier, og du vil sørge for at du overholder alle slike lover, retningslikner og forskrifter. Du samtykker i at du vil bruke uavhengig juridisk bistand for å bestemme levedyktigheten til elektroniske signaturer for din organisasjon. 6.4 Lisensbevilgning fra kunde. Du gir Adobe og datterselskapene deres, i lisensperioden, en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, overføre, underlisensiere, indeksere, lagre og vise kundedata, utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for å levere elektronisk signatur-tjenesten og rapporter til deg, og håndheve Adobes rettigheter i henhold til disse tilleggsbetingelsene. Du gir Adobe og deres

5 datterselskaper en ikke-eksklusiv, vedvarende, verdensomspennende og royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, overføre, publisere, vise, distribuere, og aggregere (inkludert i kombinasjon med lignende data for andre kunder av Adobe eller dets datterselskaper) anonym informasjon avledet fra kundedata, for eksempel nettleser, skjermoppløsning og informasjon om type mobilenhet. Slike anonyme data inkluderer ikke personlig informasjon om deg eller om en sluttbruker eller noen data som er avledet fra innholdet i et elektronisk dokument. 6.5 Overgangsbistand. Hvis du overholder tilleggsbetingelsene, vil Adobe bruke foretningsmessig fornuftig innsats for yte deg assistanse under overføring av kundedata ut av elektronisk signatur-tjenesten. Overgangen må være fullført innen 30 dager fra oppheving eller utløpet av din lisens for elektronisk signatur-tjenesten. Ved slutten av denne 30- dagers overgangsperioden, forbeholder Adobe seg retten til å slette alle kundedata, personlig informasjon eller din bruk av elektronisk signatur-tjenesten. Betinget av Adobes forpliktelse til å gi deg overgangsbistand som beskrevet i denne paragrafen, vil din lisens til elektronisk signatur-tjenesten ved opphør eller utløp av disse tilleggsbetingelsene, umiddelbart opphøre. 6.6 Sluttbrukers vilkår og betingelser. Bruk av elektronisk signatur-tjenesten er avhengig av hver enkelt sluttbrukers aksept av vilkårene for bruk som vises ved bruk av tjenesten, inkludert betingelsene for forbrukeropplysning og samtykke, som før øyeblikket finnes på 6.7 Lagring og oppbevaring av kundedata. Adobe vil lagre kundedata, forutsatt at størrelsen på slik lagring ikke er urimelig, etter Adobes skjønn. Kundedata kan imidlertid slettes hvis du unnlater å betale avgifter, hvis du har bedt Adobe om å gjøre det, hvis du unnlater å betale avgifter, eller hvis sletting er lovpålagt. Hvis Adobe sletter kundedata i henhold til denne paragraf 6.7 (Lagring og oppbevaring av kundedata), vil Adobe bruke foretningsmessig fornuftig innsats for å yte bistand under overføring av kundedata ut av elektronisk signatur-tjenesten. Du samtykker i at du har eneansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter om lagring av dokumenter, inkludert enhver plikt til å gi melding til tredjepart om lagring eller sletting av dokumenter. 6.8 Kundesikkerhet. Du er ansvarlig for å konfigurere og bruke sikkerhetsfunksjoner i elektronisk signatur-tjenesten til å etterkomme dine forpliktelser til sluttbrukere i henhold til gjeldende lover om personvern, sikkerhet og beskyttelse av data. Du er ansvarlig for sikkerheten til elektroniske dokumenter som sendes via e-post til sluttbrukere fra elektronisk signatur-tjenesten, lastes ned fra elektronisk signatur-tjenesten eller som overføres til et ikke-adobe-system via en tredjeparts integreringsfunksjon mot elektronisk signatur-tjenesten. Du er ansvarlig for skader som følge av uautorisert tilgang til din konto eller til kundedata hvis du unnlater å følge retningslinjer for oppretting av sikre passord, administrasjon og praksis for beskyttelse av kontoen din. 6.9 Adobe Security. Adobe vil opprettholde foretningsmessig fornuftig administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å bidra til å beskytte kundedataenes sikkerhet, konfidensialitet og integritet. Adobes innsamling og bruk av informasjon i forbindelse med elektronisk signatur-tjenesten styres av Adobes personvernerklæring (adobe.com/privacy/policy.html) Payment Card Industry Data Security Standards («PCI DSS» (Betalingskortindustriens standarder for datasikkerhet). Ved overføring av kontodata (inkludert kortholderdata, verifiseringskode eller verdi), må du ikke bruke alternativet for fakssignatur. Selv om dataene er krypterte, forbyr PCI DSS lagring av sensitive autentiseringsdata, inkludert kortverifiseringskoder eller -verdi, etter autorisering. Begreper i denne paragrafen er definert i PCI DSS. 7. Bruk i skole og utdanning Hvis du er en lærer, skole eller utdanningsinstitusjon, samtykker du i at (a) du, og ikke Adobe, har eneansvar for overholdelse av Children's Online Privacy Protection Act («COPPA»), inkludert at det ikke samles inn informasjon fra barn under tretten (13) år, uten først å innhente foreldrenes samtykke, (b) eventuell studentinformasjon som samles inn av deg ved bruk av tjenestene kun gjøres for bruk av og til fordel for skolen og (c) at du gir foreldre informasjon om Adobes praksis for innsamling, bruk og utlevering av informasjonen, som du finner i disse tilleggsbetingelsene og

6 i Adobes personvernerklæring på Internett (eller eventuelle etterfølgere til denne websiden) i skolens retningslinjer for akseptabel bruk. Document Cloud_Additional_TOU-no_NO _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California, Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland.

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA 1. Hver gang du bruker dette nettstedet, er du bundet til de reglene for personvern og cookies som er gyldige i det øyeblikket, og du bør sjekke

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer