Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14"

Transkript

1 Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Fastlege Stokke legesenter Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget

2 Disposisjon Hvorfor redusere i Pht 90% - danner grunnlaget for alt Goossens, Niels F Møller Hvordan redusere antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Redusere forskrivning i luftveier og urinveier Bruke mer smalspektret antibiotika Travle leger forskriver mest og bredest Intervensjon gir reduksjon Bedre kartlegging av forskrivning blant fastleger, legevakt, sykehjem, tannleger SABINO! 3

3 Et lite antibiotikakurs Allmennmedisin/legevakt/sykehjem 90% av AB-salg Smalspektret AB brukes for å forkorte/ lindre symptomer Innsats overfor pasient: øke egenomsorg > 60% av reseptene er for luftveisinfeksjoner Stabil forskrivning de siste 6 år (NORM)

4 Totalforskrivning i Europa

5 Andelen av smalspektret penicillin i ulike land i verden

6 Sammenheng mellom forbruk og antibiotikaresistens 7

7 NORSK OVERVÅKINGSSYSTEM FOR RESISTENTE MIKROBER - NORM UVI LVI Costelloe et al. BMJ 2010:349;c2096

8 9

9 Mål Retningslinjene skal bidra til å opprettholde, og på sikt minske det lave antibiotikaforbruket i Norge. Kan reduseres med ca 30% (Nederlands nivå). Stabilt forbruk siden 2006 Et annet mål er å opprettholde og styrke bruken av smalspektret antibiotika. Nå utgjør pcv ca 40% av all antibiotika for luftveisinfeksjoner, bør økes til 80%,særlig hos barn

10 Hvem forskriver mest antibiotika (JAC 2012)? Svein Gjelstads studie på 450 fastleger med ½ million pasienter: Travle leger med flest konsultasjoner Forskriver nesten dobbelt så hyppig antibiotika ved luftveisinfeksjoner Forskriver mer enn dobbelt så ofte bredspektret antibiotika Mulig å redusere mye på infeksjoner i øre, bihuler, hals og bronkier Leger på LV forskriver mer antibiotika enn fastleger 40% vs 33%. 11

11 URTI: 15%, Tons: 75%, bronkitt 60%, sinusitt 75%, otitt 28%, totalt 33% 12

12 Variation in prescription rate (baseline 440 GPs) Mean: 33.5%

13 Variation in prescription rate (baseline 440 GPs) Mean: 33.5%

14 Intervensjoner nytter (BMJ 2013) Gjelstads intervensjonsstudie på 450 fastleger gav reduksjon i antibiotikabruk: Redusert totalforskrivning med 9% relativt Økt forskrivning av smalspektret antibiotika med 20% relativt Effekten knyttes til gjennomgang av egen forskrivning som ble diskutert i kollegagrupper med ny rapport et år etter Nytt prosjekt i større målestokk er planlagt i kommuner med høy forskrivning 15

15 Bedre overvåkning av forskrivning Reseptregistret registrerer alle norske resepter fra apotek Systemet bør forbedres Lettere tilgang til egen forskrivning via registeret, bør kunne logge seg inn og få ut egne data Diagnosekode på antibiotikaresepter for å få bedre oversikt for den enkelte og nasjonalt Bør vi skjerpe kravene til norske fastleger? Krav til spesialiteten at de skal ha gjennomgått en rapport med antibiotikabruk sammen med kolleger? 16

16 Nye tiltak rettet mot befolkningen E-bug! Økt bevissthet om antibiotikaresistens hos kommende generasjoner Europeisk pedagogisk tilbud til barn i og 10. klasse, i bruk i 29 land Supplement til naturfag og biologi Hygiene, infeksjoner, antibiotika og resistens Moderne, nettbasert, interaktivt, morsomme spill. Oversatt, implementering forutsetter penger 17

17 Informasjon til fastleger om epidemiologisk situasjon Nyhetsbrev elektronisk fra SiV (Dagfinn Skaare), avhengig av utbrudd Oversikt over utbrudd av de vanligste infeksjonene: Influensa Mycoplasma, pertussis, GI-vira Andre 18

18 Antibiotikabruk i Sverige

19 Effekt av antibiotika Livreddende meningitt sepsis pneumokokk pneumoni erysipelas pyelonefritt Redusere symptomer nedre urinveisinfeksjoner tonsillitt (3/4 Centor) + pos GAS Ingen effekt vanlig forkjølelse tonsillitt, neg for GAS akutt bronkitt Redusere komplikasjoner erytema migrans (borrelia) SOS akutt otitt < 1 år? noen hudinfeksjoner Liten/ingen effekt? maxillar sinusitt sår hals (<3 centor) og pos GAS AOM 1-12 år

20 Norsk STRAMA: SABINO! (SAmarb.gruppen AntiBiotika I NOrge Mange som jobber med dette på ulike felt allerede med ulikt ansvar FHI Fylkeslegene Kommuneleger/smittevernleger sykehus og sykehjem Helsedirektoratet Fastleger, legevakter, tannleger Veterinærer, mattilsynet etc. 21

21 SABINO Fastleger 84% av all ab, 9% tannleger, sykehjem etc. Gode muligheter for registrering av forbruk: Fastlegenes data systemer, lage system for uthenting (Gjelstad) Reseptregistret. Fastleger må kunne hente ut! Legevakter Registrering og sammenlikning med andres tall er sterke incentiver Diagnosekoder på antibiotikaresepter 22

22 SABINO Felles nasjonale målsetninger: 300 resepter pr 1000 innbyggere pr år pcv 80% av all penicillin Grunnlag for intervensjoner Sigurd Høye prosjekt via kommuneleger Grupper av fastleger (KTV) diskutere egen forskrivning på basis av egne data, godt samarbeid med NFA! Krav til spesialiteten, obligatorisk kurs om abbruk? 23

23 Noen viktige kunnskapshull Forekomst av AMR i normalflora mennesker, landdyr, fisk mat miljø (jord, vann og hav) Mangelfull kunnskap om effekter på forekomst av AMR av parasittmidler (narasin) i fjørfeproduksjonen, desinfeksjonsmidler og andre selektive substanser Spredning av resistensegenskaper mellom mikrobepopulasjoner i ulike økologiske nisjer Hvordan kan AMR-problemet kontrolleres og begrenses Intervensjoner Hvilke saneringsregimer vil virke? 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 Nye ideer og framtidsvyer Fagutvikling Planlegge kontinuerlig revisjon av retningslinjene elektronisk, ressurser! Jobbe ytterligere med implementering, særlig overfor utenlandsmedisinere Diagnosekoder på alle ab-resepter, kan da bruke reseptregisteret mye bedre Utvikle nye kurstilbud for fastleger, muligvis via Med-RAVE Fagdag årlig samarbeid med NORM? SABINO!

33 Takk for oppmerksomheten!

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP Arbeidet med implementering av

Detaljer

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Nytt senter og nasjonalt nettverk for riktig antibiotikabrk og overvåkning av resistens-tvikling i PHT Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Morten Lindbæk, professor, leder ASP Seksjon for allmennmedisin,

Detaljer

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008

Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008 Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Presentasjon AFA 11.11.2008 Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen, ASP, Bakgrunn 1999: Tiltaksplan

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Smittevernplan for Helse Midt-Norge

Smittevernplan for Helse Midt-Norge Smittevernplan for Helse Midt-Norge Periode 2011-2014 Fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF Nils Herman Eriksson Smittevern i Helse Midt-Norge 2011-2014 1 Smittevern i Helse Midt-Norge 2011-2014 2 Forord

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK)

Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) Finansieringsforslag for etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) SAK prosjektet er nå inne i sitt fjerde år og Legeforeningen ved sekretariatet har utredet mulighetene for finansering

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet

Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet Rapport fra forprosjekt Utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet 9. oktober 2013 Fellesregister legemidler samordning av oppdrag pa legemiddelfeltet Utredning av behovet for

Detaljer