Salg av leiekontrakt. Byens beste beliggenhet for servering? PRISANTYNING: ,- Café Tullis. Langbrygga 8, 3724 SKIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg av leiekontrakt. Byens beste beliggenhet for servering? PRISANTYNING: 2.300.000,- Café Tullis. Langbrygga 8, 3724 SKIEN"

Transkript

1 Café Tullis. Langbrygga 8, 3724 SKIEN Salg av leiekontrakt. Byens beste beliggenhet for servering? PRISANTYNING: ,- Ca. 64 kvm BTA + uteservering

2 INNHOLD Informasjon om oppdraget Informasjon om eiendommen Økonomiske forhold Salgsvilkår Vedlegg Andre opplysninger Vedlegg

3

4 Informasjon om oppdraget Oppdragsnummer Salgsobjekt Salg av løpende leieavtale/transport av leiekontrakt. Kort orientering Café Tullis startet opp i 2008 og har vært en suksess siden oppstart. Alltid godt besøkt og mye postive tilbakemeldinger. Eierne har laget et konsept som tiltrekker alle kundegrupper til alle døgnets tider. Her kan man komme til "dekket bord" med stor eksisterende kundegruppe og god beliggenhet. Lokaler er pusset opp og klar for "ny driver". Dagens eiere selger fordi at eier og daglig leder skal ut i fødselspermisjon fra våren 2014, og i denne sammenheng er det er ønskelig å prioritere familien. 2

5 Informasjon om eiendommen Adresse Langbrygga 8, 3724 Skien Beliggenhet Slagordet til Café Tullis er «-litt annerledes, litt bedre», det samme kan sies om beliggenheten. Dette er antagelig byens beste serveringssted sett med geografiske øyne. Det er opp til neste driver å påse at man kan kalle seg byens beste serveringssted. Langbryggene ligger i Skien sentrum med fantastisk beliggenhet. Det er sol fra tidlig på formiddagen til sent på kveld. Bryggeanlegget og gjestebryggen rett på utsiden av Café Tullis er stoppested og hvilested for de som skal sluse opp Telemarkskanalen. Langbryggene har et godt og rikt uteliv som skaper mersalg for alle aktører, bl.a. Lekter'n, Becks Brasserie, Jacob & Gabriel og utesteder. Det er seriøse og store leietakere i området rundt Café Tullis. Her kan nevnes Danske Bank, Krogsveen, Hotell Bryggeparken, Thon Hotell, Advokatbyråer, Konsulentbyråer, Link mm. Det er viktig å bemerke seg at område syd for Tollboden har planer om utvikling i milliardklassen de neste år. Her snakker vi om den største bolig-og næringsutvilking i byens historie. Planene er godkjent i Skien Kommune. Det vil si at denne leieavtalen kan være gull verdt for de rette. Areal Ca. 64 kvm BTA. I tillegg disponerer man uteservering i.h.t. avtalen. Det er ca. 35 sitteplasser inne og ca. 80 plasser ute. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra utleier samt tegninger, og ikke er kontrollert av megler Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Innhold/Beskrivelse Café Tullis holder til i 1. etasje på Langbryggene i Skien. Lokalene kan ansees å være de beste serveringslokalene i Skien sentrum. Lokalene er innredet med kjøkken, serveringsdisk og inneservering. Her er det glassdører og vinduer som går fra gulv til tak. Man disponerer deler av fellesgang til lager. Gang fører inn til toaletter med en HC toalett og to dame/ herretoaletter. I tillegg er det lagerbod i denne gangen. Disponerer også lager på baksiden av bygården. Uteserveringen er under tak med varmelamper i himling på deler av uteserveringen. Stort areal med plass til mange kunder. Alle benker inne har integrert lagerplass under sete. Alt av inventar som disk, kaffemaskiner, hvitevarer, møbler og varebeholdning medfølger. Standard Lokalene ble tilpasset etter behov og ønsker driverne av Tullis hadde ved start i % tilrettelagt for cafédrift. - Det er modifisert el-anlegg for å takle strømforbruk driften krever. - Inngangsparti og verandadører er laget for å skape best mulig tilgjengelighet og adkomst. - Nytt ventilasjonsanlegg i Vann og avløp er tilrettelagt for cafédrift. - Virksomheten har prioritert antall sitteplasser fremfor unødig stort kjøkken mm. Som igjen gir økt 3

6 Informasjon om eiendommen omsetning. - Arealeffektiv planløsning med gode arbeidsvilkår. - Innvendig er det pusset opp jevnlig for å opprettholde standard og god atmosfære. - Godt belyst serveringsområde. - Installerte varmelamper i himling på uteområdet, forlenger sommeren og opprettholder kundemassen utover vinteren. - Hele byggekomplekset er fra Adkomst Se kart på finn.no Parkering Det er mange og meget gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet. - Gateparkeringen rett på utsiden av Café Tullis er en av få steder man kan parkere gratis i Skien sentrum. - Det er også taxi-holdeplass rett på utsiden. - I tillegg til gateparkeringen er det én stor parkeringsplass rett nord for bygget og én stor parkeringsplass rett sør for bygningsmassen. Hjemmelshaver Osiris Eiendom AS PB Kristiansand S Orgnr: V/ Geir Kristiansen. Reguleringsbestemmelser Lokalene er regulert til næringsvirksomhet. Vei, vann og avløp Offentlig. Selger av kontraken Cafe Tullis AS Salgsobjekt Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av leiekontrakt/transport av løpende leieavtale. Det er ikke salg av Aksjeselskap. Til informasjon så Café Tullis et registrert varemerke og juridisk eier er Café Tullis AS. Hvis ønskelig kan ny eier avtale med selger å bruke varemerket og navnet Café Tullis i en periode Potensial/muligheter Det kan være muligheter for å bygge ut kjøkken om ønskelig. Åpningstider kan utvides, men må søkes om. Ønsker man å bygge inn deler av uteserveringen kan utleier vurdere dette. Dagens driver har skisser på dette. Kontakt megler for mer informasjon. Hvis ny eier ønsker å overta den tekniske løsningen av websiden ( enten med dagens navn eller annet navn kan det avtales med selger. Det samme gjelder for Facebook-siden med over 2500 likes. Vennligst kontakt megler før utleier kontaktes. Byggeår Ca

7 Økonomiske forhold Leieforhold Leieavtalen som her selges ble inngått Utløper Dersom ingen av partene har sagt opp avtalen 9 måneder før utløpet av leieforholdet forlenges leieforholdet til løpende betingelser i.h.t. denne kontrakt med 3 år. Det vil bli opp til ny leietager og evt. forhandle frem ny kontrakt. Beskrivelsen ovenfor anses ikke som uttømmende og kan inneholde feil og mangler. Det forutsettes at interessentene gjennomgår hele leiekontrakten inntatt i vedleggsheftet og gjennomfører sine selvstendige vurderinger av den. Kommunale avgifter Dekkes via leieavtalen/felleskostnadene. Forsikring Ny leietager påser selv at nødvendig forsikring tegnes på innbo. Utleier har forsikring på bygningsmassen. Skattemessig forhold Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. 5

8 Salgsvilkår Aksept av ny leietager Ny leietager må godkjennes av utleier. Utleier ønsker ny solid leietager velkommen. Det skal være lignende foretak som i dag. Ny leietager må dokumentere garantier på 6 mnd. husleie samt innbetale depositum ref. 6 i leiekontrakten. Det forventes at prospektet med vedlegg gjennomgås grundig. Selgerne forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det er forbundet noen positive sider med at det IKKE selges AS: Ny eier slipper forpliktelser knyttet til feriepenger for ansatte for 2014,leasingavtaler, skattekrav i forhold til overskudd i 2013, langsiktig eller kortsiktig gjeld til leverandører, banker eller andre. Ved eierskifte har nye eiere rett til å drive stedet i tre måneder på den forrige eierens servering- og skjenkebevilling. Innen denne tiden må ny eier ha ordnet sin egen servering- og skjenkebevilling. Kontakt Skien Kommune for mer informasjon vedr. dette. Budforhold Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at selger og megler i en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket budrunde. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Heftelser / servitutter Leieavtalen overtas heftelsesfritt. Første bud skal være skriftlig og ha en budfrist på minimum to virkedager. Videre bud kan avgis muntlig til megler, men disse skal også ha en budfrist på minimum 1 virkedag. Det tas forbehold om endelig godkjennelse av salget i styret til Café Tullis AS Økonomiske forhold ved drift (opplyst av selger) Husleie pr.mnd. er pr. d.d kr ,78 eks. mva Felleskostnader er pr. d.d kr. 6666,66 eks. mva Strømforbruk ligger i felleskostnadene og blir avregnet en gang i året. Eiendeler og varelager er verdsatt til i balansen etter avskrivninger. 6

9

10

11

12

13 Andre opplysninger Visning Etter avtale med megler Overtakelse Budgivere bes komme med forslag i sitt skriftelig budskjema. Nærmere overtagelse diskuteres med kjøper. Selger er fleksibel og kan ved behov levere raskt. Avtalebetingelser Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakt og annen relevant informasjon. Kreditvurdering Utleier forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Vedlegg Leieavtale, plantegning, og regnskapstall. Oppdragsansvarlig Jørgen E. Thorkildsen Megler MNEF Telefon: / E-post: Alle opplysninger i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen. As is -klausul: Leiekontrakten transporteres. Ny leietager overtar med dette alle rettigheter og forpliktelser i.h.t vedlagte kontrakt. Det samme gjelder den tekniske stand lokaler befinner seg i ved overtagelse. 11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Kontakt Jørgen E. Thorkildsen Megler MNEF Telefon E-post Eiendomsmegler 1 Telemark AS Org.nr.: Postboks Skien Telefon / Faks

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

HYLKJEFLATEN. 12 eierseksjoner 2.590.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 12 eierseksjoner Priser fra: 2.590.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Hylkjeflaten AS har under oppføring 12 eierseksjoner i en og samme bygningskropp på Hylkje utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM

TERMINALVEGEN. 14 eierseksjoner 2.990.000,- Priser fra: NÆRINGSEIENDOM 14 eierseksjoner Priser fra: 2.990.000,- NÆRINGSEIENDOM Kort orientering Terminalvegen AS har under oppføring 14 eierseksjoner i en og samme bygningskropp i Arna utenfor Bergen. Hver av seksjonene vil

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Prosjektert fritidsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet for den som søker havet, turer i skjærgården, idylliske badeviker, fiske fra båt og land, men likevel

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

SENTRALT. Pernillevegen - 7 eksklusive boliger med flott utsikt! Gleden av takterrassen kan en få allerede til sommeren! Pernillevegen, 5538 HAUGESUND

SENTRALT. Pernillevegen - 7 eksklusive boliger med flott utsikt! Gleden av takterrassen kan en få allerede til sommeren! Pernillevegen, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70120453 SENTRALT Pernillevegen, 5538 HAUGESUND Pris fra. kr 3 890 000 + omk. Adresse Pernillevegen Postnr/sted 5538 Haugesund P-rom/bra ca. 127/134 kvm. Pris fra kr 3 890 000 + omk. Pernillevegen

Detaljer

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10

HOVDEN HOVDEN VY BYKLE. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 HOVDEN HOVDEN VY BYKLE Prisantydning: Kr. 3 790 000,- + omk. Hovden Vy - Stor innholdsrik leilighet med flott utsikt og garasje. Setesdalsvegen 4266 - Hovden Vy Nr. 10 MEGLERS KOMMENTAR Skan QR-koden med

Detaljer

HOVDEN HOVDESTØYLEN BYKLE. Hovdestøylen - Flott solrik leilighet på Eminent. Hovdestøylen 217

HOVDEN HOVDESTØYLEN BYKLE. Hovdestøylen - Flott solrik leilighet på Eminent. Hovdestøylen 217 HOVDEN HOVDESTØYLEN Prisantydning: BYKLE Hovdestøylen - Flott solrik leilighet på Eminent. Hovdestøylen 217 Kr. 1 950 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er smakfullt innredet med kvalitetsmøbler/inventar

Detaljer

MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard.

MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard. MØVIG / KRISTIANSAND SJØUTSIKT OG HØY STANDARD VRAGEVIGA Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Nyoppført hytte med nydelig sjøutsikt mot Fosseviga. Høy standard. Vrageviga / Møvig MEGLERS KOMMENTAR Nybygd,

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg.

BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. BRUNDALEN- 2-roms leil. 2 etg. Prisantydning: 1.100.000,- + omk. Boligtype: Borettslag Bta: 56 / Boa: 54 kvm Felleskostnader: 1989,- pr. mnd. Byggeår: ca. 1971 Prospekt: 7007004 Romslig 2-roms leilighet

Detaljer

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland

HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER IVELAND. Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland HYTTE I ROLIGE OMGIVELSER Prisantydning: IVELAND Pen hytte med anneks, flott utsikt og solrik tomt Eikeland Kr. 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en hytte beliggende i rolige og

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

HOVDEN BREIVE / HARTETANGEN BYKLE. Breive / Hartetangen - Koselig hytte beliggende ved Hartevann. Breivevegen 57

HOVDEN BREIVE / HARTETANGEN BYKLE. Breive / Hartetangen - Koselig hytte beliggende ved Hartevann. Breivevegen 57 HOVDEN BREIVE / HARTETANGEN BYKLE Prisantydning: Kr. 2 490 000,- + omk. Breive / Hartetangen - Koselig hytte beliggende ved Hartevann. Breivevegen 57 MEGLERS KOMMENTAR Hytten ligger flott beliggende på

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

LEILIGHET HEIS KRISTIANSAND. Sentrum - Leilighet beliggende i byens beste område. Heis! Østrestrandgate 9a

LEILIGHET HEIS KRISTIANSAND. Sentrum - Leilighet beliggende i byens beste område. Heis! Østrestrandgate 9a LEILIGHET HEIS KRISTIANSAND Prisantydning: Sentrum - Leilighet beliggende i byens beste område. Heis! Østrestrandgate 9a Kr. 1 690 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten ligger sentralt til i sentrum,

Detaljer

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter.

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. BYGLAND Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. MEGLERS KOMMENTAR Fritidsboligen ligger på Fossekollen ved

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN. Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B

DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN. Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Boligen ligger i et nytt og barnevennlig boligfelt

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer