Velkommen til nettverksamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nettverksamling"

Transkript

1 Velkommen til nettverksamling Skien og Porsgrunn mai 2014 Fellesprogram 26. mai, Ibsenhuset, Skien LUNSJ Foajeen i Ibsenhuset Møteleder: Øyvind Aarvig, prosjektleder Framtidens byer Kommunal- og moderniseringsdepartementet VELKOMMEN v/ Hedda Foss Five ordfører i Skien kommune FN S KLIMARAPPORT v/solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet KLIMASTATISTIKK Ordstyrer Tore Leite, kommunal- og moderniseringsdepartementet Innledning v/ Borghild Rime Bay, Miljødirektoratet Informasjon om pågående arbeid med fylkes- og kommunetall til klimastatistikk v/ Hennig Høie, SSB Hva er byenes behov? Diskusjon og samtale med salen 1

2 AREAL OG TRANSPORT & BEDRE BYMILJØ PROGRAM 26. MAI IBSENHUSET, SKIEN Møteledere: Pål Tore Berg, Samferdselsdepartementet Ellen Husaas, Kommunal- og moderniseringsdepartementet HVEM PLANLEGGER VI FOR? Hverdagslivsperspektivet inn i planleggingen, aktuell forskning og presentasjon av case. Nordisk ministerråd v/ forsker Christian Dymèn fra Nordregio PAUSE PROBLEMATIKK I BY Statens Vegvesens arkitekturplan Maja Cimmerbeck, Vegdirektoratet GRORUDDALEN FRA TRANSPORTKORRIDOR TIL BYNETTVERK Målkonflikter og dilemma. Alternative grep for infrastrukturplanlegging og bærekraftig byutvikling i Groruddalen Kari Kiil og Per Christian Stokke Asplan Viak FILM: DET BANKENDE HJERTET - NY ENERGI RUNDT DAMSGÅRDSUNDET Transformasjonsområde i Bergen. Intro ved Mary A. Økland, Bergen kommune Når alle sektorer får sitt, får stedet ingenting er et utsagn som er slående og treffer dagens utfordringer i forhold til hvordan få til utvikling av gode steder og byer. Hvordan tar vi grep om helheten slik at stedskvaliteten blir ivaretatt i våre byer og steder? VELKOMMEN OG INTRO ATP og Bedre bymiljø HVA SIER LANDSKAPSKONVENSJONEN? Liv Kirstine Mortensen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen IBSENS EKKO Byutvikling i et Ibsenperspektiv med en enestående teaterbyvandring Henrik Ibsen Middag utendørs i idylliske Brekkeparken, med utsikt over nesten hele Telemark TA MED VARME KLÆR

3 KLIMATILPASNING PROGRAM 26. MAI IBSENHUSET, SKIEN Møteleder: Gry Backe, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) VELKOMMEN TIL NETTVERKSSAMLING HVA GJØR FORSIKRINGSBRANSJEN? Hvordan kan vi samarbeide? Hvilken nytte kan kommuner ha av forsikringsselskapenes skadestatistikk? Mia Ebeltoft, Finans Norge PAUSE ER ÅPNE OVERVANNSSYSTEMER LØSNINGEN? Åpne flomveier. Erfaringer og resultater fra Grenland Sigurd Laland, Skien kommune ER ÅPNE OVERVANNSSYSTEMER LØSNINGEN? Oslo kommunes overvannsstrategi Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann og avløpsetaten IBSENS EKKO Byutvikling i et Ibsenperspektiv med en enestående teaterbyvandring Henrik Ibsen MER EKSTREMVÆR HVA GJØR VI? Hvilken nytte kan byene ha av erfaringene fra NIFS prosjektet (NIFS: Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred). Et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)) Bjørn Kristoffer Dolva, Statens vegvesen Middag utendørs i idylliske Brekkeparken, med utsikt over nesten hele Telemark TA MED VARME KLÆR 3

4 FORBRUK OG AVFALL PROGRAM 26. MAI KAFFEHUSET, SKIEN Møteleder: Hilde Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) VELKOMMEN OG NYTT SIDEN SIST FRAMTIDENS BYER vs AVFALLSSTRATEGIEN Ble Framtidens Byers innspill tatt inn i avfallsstrategien? Håvard Bjordal, Bergen kommune PAUSE med en liten matbit HVORDAN KAN AVFALLSBRANSJEN OG AVFALL NORGE JOBBE MED AVFALLSFOREBYGGING? Avfall Norge om faggruppe om avfallsreduksjon, evt mer om ANs muligeter for å jobbe med avfallsforebygging Nancy Strand, Direktør i Avfall Norge KONTAKTFORUM FOR AVFALL Presentasjon av forumet og muligheter for samhandling med Framtidens Byer. Hege Rooth Olbergsveen, sjefsingeniør i Miljødirektoratet, og sekretær for kontaktforumet HVORDAN JOBBE MED AVFALLSFOREBYGGING ETTER FRAMTIDENS BYER? Diskisjon i plenum Ordstyrer Tone Skau Jonassen GJENBRUKSDAGEN EN SUKSESS OG MOTIVASJONSFAKTOR Presentasjon av Gjenbruksdagen i Grenland Heidi Viki, Renovasjon i Grenland FRA AVFALL TIL RESSURS Presentasjon av avfallsstrategien med fokus på forebygging og ombruk Hege Rooth Olbergsveen, Sjefsingeniør i Miljødirektoratet IBSENS EKKO Byutvikling i et Ibsenperspektiv med en enestående teaterbyvandring Henrik Ibsen Middag utendørs i idylliske Brekkeparken, med utsikt over nesten hele Telemark TA MED VARME KLÆR 4

5 ENERGI I BYGG PROGRAM 26. MAI Energieffektivisering gjennom energisparekontrakter (EPC) Tema for dagen er EPC, som kan bli et effektivt virkemiddel i arbeidet for å gjøre bygninger mer energieffektive gjennom garantert sparing. Energisparekontrakter og metoden går ut på å planlegge og å gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger og andre anlegg. En energientreprenør står for arbeidet. Energientreprenøren avtaler en gitt besparelse med oppdragsgiveren og dette kontraktsfestes. Modellen overfører risikoelementet fra oppdragsgiveren til energientreprenøren ERFARINGER MED ENERGISPAREKONTRAKTER (EPC) I SKIEN KOMMUNE Skien kommune har igangsatt EPC-prosjekt som omfatter 37 bygg. Prosjektet skal spare 7,2 GWh og har fått 7,9 millioner i støtte fra Enova til 380 tiltak. Hans Petter Heimholdt, prosjektleder Skien kommune og Øystein Fjellheim, Enea NY NORSK STANDARD FOR ENERGISPAREKONTRAKTER Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC) NS 6430 brukes ved inngåelse av en avtale om garantert energisparing mellom en oppdragsgiver og en energientreprenør. Denne standarden er et viktig bidrag for å nå en målsetning om å gjøre bygninger tilnærmet energinøytrale. Standarden kan anvendes på nye anlegg, men vil også være svært effektivt på en eksisterende bygningsmasse. Hege Thorkildsen, Standard Norge ERFARINGER MED EPC SKIEN FRITIDSPARK Ved Skien fritidspark er det gjennomført EPC i en modell med konkurranse med forhandling. Norsk Enøk og Energi, Fritidsparken BUSS TIL SKIEN SENTRUM BUSS TIL SKIEN FRITIDSPARK. Skien fritidspark er et aktivitets- og idrettsanlegg bygget rundt Skienshallen. Anlegget omfatter håndballbaner, badeanlegg, innendørs klatreanlegg, utendørs klatreanlegg, Himalaya Park, isstadion, ishall, kunstgressbane, tennisbaner, skibakke/ terrengpark med heis, lysløype, turløyper, frisbeegolf, lekeplass, Sportellet og Hjalmar Johansen videregående skole avdeling Fritidsparken IBSENS EKKO Byutvikling i et Ibsenperspektiv med en enestående teaterbyvandring Henrik Ibsen Middag utendørs i idylliske Brekkeparken, med utsikt over nesten hele Telemark TA MED VARME KLÆR

6 AREAL OG TRANSPORT PROGRAM 27. MAI EKSKURSJON Oppmøte v/ Rådhusplassen i Skien På vei fra Skien til Porsgrunn ser vi på transportsystemet og transformasjonsområder HVORDAN SAMARBEIDE PÅ TVERS AV KOMMUNER OG MELLOM FORVALTNINGSNIVÅER OG SEKTORER FOR Å LØSE TRANSPORTUTFORDRINGENE? Hva er suksesskriteriene og hva er utfordringene i samarbeidet? Eksempler fra Bypakke Grenland og ATP-plan for Grenland. Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal, prosjektleder for Bypakke Grenland og ATP Grenland, Håvard Nymoen Skien kommune prosjektleder for revisjon av kommuneplanens arealdel og Jorid Sætre Porsgrunn kommune, virksomhetsleder for byutvikling PAUSE PARKERING ER ET SENTRALT VIRKEMIDDEL FOR Å NÅ MÅLENE I BYPAKKENE San Fransico-modellen etterspørselssyrt prising av parkering Gorm Karlsen, Asplan Viak Diskusjon Parkering som virkemiddel hvorfor er dette virkemidlet så vanskelig å ta i bruk? SAL 1 PÅ ÆLVESPEILET, PORSGRUNN: Møteleder Pål Tore Berg, Samferdselsdepartementet, leder av ATP-nettverket VELKOMMEN TIL DAG 2, OG NYTT FRA DEPARTEMENTENE HVA SKJER MED ATP-NETTVERKET ETTER 2014? Er det behov for et ATP-nettverk? Hvilke aktører bør være med? Hva er forutsetningene for at et slikt nettverk skal fungere? OPPSUMMERING OG FELLES LUNSJ PÅ ÆLVESPEILET v/ ordfører i Porsgrunn kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet SLUTT og vel hjem! 6

7 KLIMATILPASNING & BEDRE BYMILJØ PROGRAM 27. MAI BRYGGEPARKEN HOTELL, SKIEN Møteleder: Kristin Nordli, Kommunal- og moderniseringsdepartementet KLIMATILPASNINGSNETTVERKET SAL 2 PÅ ÆLVESPEILET, PORSGRUNN: Hva skjer med klimatilpasningsnettverket etter 2014? Er det behov for et særskilt klimatilpasningsnettverk? Eventuelt hvilke aktører bør være med? Hva er forutsetningene for at et slikt nettverk skal fungere? BEDRE BYMILJØNETTVERKET RÅDHUSET, PORSGRUNN: Møteleder: Ellen Husaas, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) VELKOMMEN OG INTRO DAG LANDSKAPSKONVENSJONEN DEL 2 Hvordan kan landskapskonvensjonen brukes aktivt i byplanlegging, tilnærming og metoder? v/ Anne Katrine Geelmeuyden, prof. Landskapsplanlegging NMBU PLANLEGGING AV UTBYGGINGSPROSJEKTER CASE SKIEN BRYGGE Fokus på klimatilpasning, bedre bymiljø og Breeam community Svein Ellingsen, Rom eiendom og Marie Ekelund Planting, Skien kommune PAUSE OG FELLES AVGANG TIL BÅTEN MS SKARFOS. MS Skarfos har avgang fra Hjellen kl BÅTBEFARING FRA SKIEN TIL PORSGRUNN MED MS SKARFOS Byutvikling og klimaendringer. Det er store utfordringer knyttet til bygging langs elvebredden. Hvordan ivaretas dette i dag? v/ NVE og kommunene BEFARING I PORSGRUNN v/ virksomhetene Byutvikling og Kommunalteknikk, Porsgrunn kommune HVORDAN GJØR VI DET I SKIEN? PRESENTASJON AV SKIEN Skien 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og eksterne samarbeidspartnere for å gi sentrum et løft. Sammen skal vi løfte attraksjonskraften til sentrum så flere velger å bo, handle, jobbe og ha gode opplevelser her. v/ Samarbeidspartnere i prosjektet Skien OPPSUMMERING OG FELLES LUNSJ PÅ ÆLVESPEILET v/ ordfører i Porsgrunn kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet SLUTT og vel hjem! 7

8 FORBRUK OG AVFALL PROGRAM 27. MAI Møteleder: Hilde Moe, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) OMVISNING OG PRESENTASJON AV GRØNN SONE I MEIERIGÅRDEN Meierigården er et grønnere kultursenter og aktivitetshus for ungdom, voksne og eldre. Gitte Susanne Hansen, Kulturavdelingen Porsgrunn kommune BYSYKLING TIL KULTURHUSET ÆLVESPEILET Kort sykkeltur i Storgata, Miljøgata i Porsgrunn. Selve syklingen tar kun 3-4 minutter SAL 3 PÅ ÆLVESPEILET, PORSGRUNN: INLEDNINGER OG DISKUSJONER I RÅDHUSET (3. ETASJE) Avreise med buss (m1) fra Kaffehuset i Skien (for deltakere som overnatter i Skien) Busstur langs østsiden av elva fra Skien til Porsgrunn Oppmøte Kammerherreløkka (Bussterminalen i Porsgrunn) BYSYKLING TIL KREATIVT GJENBRUKSSENTER Gjennom idylliske omgivelser langs Ælva. Selve syklingen tar bare 5-10 minutter OMVISNING OG PRESENTASJON AV RESULTATER FRA KREATIVT GJENBRUKSSENTER Nina Odegard, prosjektleder Kreativt gjenbrukssenter i Grenland BYSYKLING TIL MEIERIGÅRDEN Tilbake langs Ælva, forbi fine byrom og Fiskesmuget, som er en del av Framtidens Byer-prosjektet "Passasje". Selve syklingen tar bare 5 minutter. MILJØLEDELSESNETTVERK - EN MÅTE Å VIDEREFØRE ARBEIDET UT OVER 2014 Informasjon om planlagte samlinger og aktiviteter i nytt nettverk om miljøledelse Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere GJØR INNKJØPENE MER MILJØVENNLIGE! Informasjon om planlagte kurs i å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere STUDIETUR- HVOR GÅR SISTE REIS? Siste reis i Framtidens Byer! Solidifiser ditt nettverk, lær nytt, ha det gøy. Vi presenterer forslag til studietur. Tone Skau Jonassen, Bergfald OPPSUMMERING OG FELLES LUNSJ PÅ ÆLVESPEILET v/ ordfører i Porsgrunn kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet SLUTT og vel hjem! 8

9 ENERGI I BYGG PROGRAM 27. MAI TRANSFORMASJON FRA INDUSTRI TIL NÆRING Ved tidligere Porsgrunn Porselensfabrikk er gamle industribygg transformert til bolig og næring. Byggene er energieffektivisert og har oppnådd energikarakter B. Tiltak og erfaringer. Bratsberggruppen RÅDHUSET, PORSGRUNN: AVSLUTNING AV NETTVERKET I FRAMTIDENS BYER Åpent for nyheter fra stat og byer OPPSUMMERING OG FELLES LUNSJ PÅ ÆLVESPEILET v/ ordfører i Porsgrunn kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet SLUTT og vel hjem! Buss fra hoteller i Skien/Porsgrunn til Heistad skole HEISTAD SKOLE, NY SKOLE MED PASSIVHUSSTANDARD Heistad barneskole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt en spesialavdeling. Skolen ble ferdigstilt i Informasjon om prosjektet, utfordringer og muligheter. Rolf Berg, Porsgrunn kommune Buss til Porsgrunn Porselensfabrikk 9

10 10

Storsamling 5. 6. april 2011 Britannia hotell, Trondheim

Storsamling 5. 6. april 2011 Britannia hotell, Trondheim TEMA: OMRÅDEUTVIKLING Tirsdag 5. april Plenum 1 Møteleder: Øyvind Aarvig 1000 1030 Er det marked for klimavennlige løsninger? Privat engasjement i byutvikling. Hvordan forholder utbygger seg til kommunale

Detaljer

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn Revidert 2012 1 2 3 Innhold 1. Overordnede tiltak................. 6 2. Arealbruk og transport.............

Detaljer

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2012

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2012 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2012 Nordentorget, besøk etter UD 2012 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner 1 Innledning Fra 2005-2008

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN

HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN 2012 HVEM SKAL BYGGE BYEN? BYROMSSEMINAR FOR NORDLAND 2012 MOSJØEN DOLSTADGATA SKJERVA SKJERVOSEN SKJERVOSEN B. BJØRNSONS VEG STRANDGATA SKJERVGATA SKJERVGATA SKJERVGATA JURGENSENS GATE SKJERVGATA PETER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Civitas/IN BY 08.12.10 Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Oppsummering av idéverksted nr 2 den

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER SEMINARPROGRAM 13.-15. MAI 2013 www.kommunalteknikk2013.no Seminardager som setter spor BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER Telenor Arena, Fornebu, 13.-15. mai 2013 Vei, trafikk og uterom Vann og avløp Bygg

Detaljer

Studiereise til Berlin 16. 18. oktober 2013

Studiereise til Berlin 16. 18. oktober 2013 Studiereise til Berlin 16. 18. oktober 2013 Bærekraftig byutvikling / energibesparelse Velkommen til Berlin! Berlin har satt seg mål om å være klimanøytral innen 2050. For å oppnå dette må flere omfattende

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 To scenarieskisser for arbeid, boform og reiser 2040 utviklet i Trondheim i mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY?

Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY? Civitas/In by, 27.10.10 Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY? Oppsummering av idéverksted nr 1 den 22. september 2010 Innledning Gjøvik kommune,

Detaljer

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012 Bydelsløftet Kroken og Stakkevollan Forprosjekt januar 2012 Forord Forprosjekt «Bydelsløftet» har hatt som oppgave å utforme et Handlingsprogram for stedsutvikling i bydelene Stakkevollan og Kroken i Tromsø

Detaljer

Møtereferat. Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015

Møtereferat. Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015 Møtereferat Dato 25.03.2015 Tid 0900-1500 Sted Ruters kundesenter, møterom Bjørvika Til stede Se siste side Forfall Kopi Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015 Velkommen og innledning Hellik Hoff,

Detaljer

DRAMMEN SOM FRAMTIDENS BY

DRAMMEN SOM FRAMTIDENS BY DRAMMEN SOM FRAMTIDENS BY KLIMA- OG BÆREKRAFTSTRATEGIER 2009-2014 Handlingsprogram for 2009 24. november 2008 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 HANDLINGSPROGRAM 2009 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Hensikt 7 2.3 Forankring

Detaljer

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

-utslippene både for private og for kommunen selv. Her kan du som kommunepolitiker bidra til viktige politiske vedtak og dermed utgjøre en forskjell!

-utslippene både for private og for kommunen selv. Her kan du som kommunepolitiker bidra til viktige politiske vedtak og dermed utgjøre en forskjell! Kommunene sitter med nøkkelen til mange av de virkelig gode klimatiltakene. Fordi kommunene er store leietagere, utbyggere, eiere av kommunale bilflåter, oppdragsgivere, energibrukere og energiprodusenter,

Detaljer

Arealbruk og transport

Arealbruk og transport Arealbruk og transport Arealbruk Fredrikstad har et arvet utbyggingsmønster som preges av at bykommunen i 1994 ble slått sammen med 4 omkringliggende landkommuner. I dag bor bare ca. 25000 i eller nær

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer