Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv"

Transkript

1 Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv Fag og forskningsdager for sykepleietjenesten, Helse Sør-Øst 06. og 07 mars Liv Skomakerstuen Ødbehr Høgskolen i Hedmark. Institutt for sykepleie og psykisk helse. Samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo.

2 Doktorgradsprosjektets tittel: Åndelig omsorg i sykehjem. En teoretisk og empirisk studie med fokus på åndelige behov hos personer med demens.

3 Veiledere i prosjektet Lars Danbolt. PhD. Professor i teologi. Institusjon: Religionpsykologisk senter (RPS), Sykehuset Innlandet, HF. Pbox 68. N OTTESTAD. MF Norsk skole for teologi. Postboks 5144 Majorstuen, N-0302 OSLO, Norge. E-post: Solveig Hauge. Førsteamanuensis. PhD. Associate Professor. Institusjon: Institutt for helsevitenskap. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, N-3901 PORSGRUNN, Norge. Institutt for helse og samfunn. Avdeling for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo. Pbox 1130 Blindern, N-0318 OSLO, Norge E-post: Kari Kvigne. Førsteamanuensis. PhD. Associate Professor. Institusjon: Høgskolen i Hedmark. Avdeling for folkehelsefag. Institutt for sykepleie og psykisk helse. N-2418 ELVERUM. Norge. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Fakultetet for helsestudier. N FØRDE Norge E-post:

4 Forskning innenfor feltet Økende Mere fokus på betydningen av denne dimensjonen i forhold til menneskers totale helseopplevelse

5 Helhetlig sykepleie Fysiske behov Psykiske behov Åndelige behov Sosiale behov WHO, Helse og Omsorgsdepartementet. NOU Livshjelp.

6 Åndelighet/spirituality i forskning Begreps-innhold: Meaning, purpose, connectedness, energy, peace, individual values, relationship with God, hope, power, belonging, togetherness, coherence, self- transcendence (McBrian,2006; Newlin et al, 2002; Ross, 2006; Tanyi, 2002;)

7 Åndelighet Spirituality refers to the propensity to make meaning through a sense of relatedness to dimensions that transcend themself in such a way that empowers and does not devalue the individual. This relatedness may be experienced intrapersonally (as a connectedness within self), interpersonally (in the context of others and the natural environment) and trans- personally (referring to a sense of relatedness to the unseen, God, or power greater than the self and ordinary source). Reed (1992, p 350).

8 Åndelige behov Eksistensielle tema Mening, håp, tro, transcendence, åndelig støtte, opplevelse av å ha en verdi, kjærlighet, stole på, kunne gi noe til andre. * Lidelsens mening * Livets mening, meningsløshet * Skyld, savn, sorg, ansvar * Medgang, motgang * Verdier, valgfrihet * Livsforpliktelser, ensomhet * Dødsangst og livsengasjement Koenig, H. (1994). Aging and God: Spiritual pathways to mental health in midlife and later years. New York, NY: The Haworth Press. Nielsen, R. (2000). I dødsskyggens dal. Om å være nær mennesker som er ved livets avslutning. Oslo: Unitas Forlag; Jacobsen, B. (2009). Livets dilemma. En bog om eksistenstiel psykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag

9 Åndelig og eksistensiell omsorg, definisjon Det å være oppmerksom på brukerens eksistensielle spørsmål og ressurser, å lytte til den mening disse har i brukerens livshistorie, og assistere brukeren i hans/ hennes arbeid med eksistensielle spørsmål, med utgangspunkt i hans/ hennes livssyn (Stifoss Hansen & Kallenberg, s 21)

10 Studie 2: Fokusgruppeintervju 4x2 intervju Inklusjonskriterier Utvalg Datainnsamling Transkribering Analyse Hensikt: Investigate nurses and care workers experiences and reflections regarding patients spiritual and existential expressions in dementia care in nursing homes. Funn

11 Erfaringer og refleksjoner av pasienters åndelige/ eksistensielle uttrykk «Jeg tror det kan ha med å føle at livet har en mening, en slags, - ja betydning. Jeg vet ikke» «Jeg føler i alle fall hos oss at de fleste opplever en mening med livet. Jeg tror ikke jeg har opplevd noen som har sagt det motsatte får jeg si. Jeg tror så lenge de er her og har det bra føler trygghet at vi er i nærheten av dem at de får besøk av og til av familie at det oppleves som så meningsfylt for dem da». Hvis åndelig omsorg uteblir, - hva skjer da? «Nei, jeg bare kjente at det gjorde noe med meg når du sa det. Bare sånn, - åh nei. Det tror jeg ville blitt ett, - ja jeg vil ikke tro at det blir noe liv engang. Du får ikke mobilisert noe. Du får ikke brukt verken sanser eller deg selv, eller uttrykt noe. Det er vel ikke å leve..»

12 Erfaringer og refleksjoner av pasienters åndelige/ eksistensielle uttrykk «At de føler på en måte en tilhørighet og en verdighet» «Vi er flinke til å tilrettelegge i forhold til religion altså, de som er kristne, - vi tar dem med inn når det er andakter og sånne ting.. Vi synger ofte salmer og sånne ting, hører på messer på TV, respekterer helligdager» «.. Pasienter har følt seg innestengt jeg var ute med en dement kar, - og da merket jeg at det å komme ut og høre fuglekvitter, - da roet han seg ned..» ««Bekrefte pasienten, respektere, ta på alvor, lytte til, du må bare klare å ta fram det som er igjen i hver enkelt. Ja, - og du klarer å se mennesket der..»

13 Spirituality is what has given us meaning.. Spirituality is what has given us meaning in our lives. Our garden, arts, pets, familiar rituals of religion. It is important to help us to reconnect with what has given us meaning as we journey deeper into the centre of our being, into our spirit (Bryden, 2005, p 123).

14 Åndelig omsorg inngår i all annen form for omsorg Takk for oppmerksomheten

15 Bryden, C. (2005). Dancing with dementia: my story of living positively with dementia. London: Jessica Kingsley. Edwards, A., Pang, N., Shiu, V., & Chan, C. (2010). The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end-of-life and palliative care: a meta-study of qualitative research. Meta-Analysis. Review. Palliative Medicine, 24(8), Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Jacobsen, B. (2009). Livets dilemmaer: en bog om eksistentiel psykologi. København: Reitzel. Nielsen, R. (2000). I dødsskyggens dal: omsorg og sjælesorg. Valby: Unitas Forlag. Pargament. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York, NY: Guilford Press; US. Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice Stifoss-Hanssen, H., & Kallenberg, K. (1998). Livssyn og helse: teoretiske og kliniske perspektiver. Oslo: Ad notam Gyldendal. Referanser Koenig, H. G. (1994). Aging and God: Spiritual pathways to mental health in midlife and later years. New York, NY: The Haworth Press. 544 Koenig, H. G. (2011). Spirituality and health research : methods, measurements, statistics, and resources. West Conshohocken, PA.: Templeton Press. McBrien B (2006): Spirituality. A concept analysis of spirituality. British Journal of Nursing (BJN) 15, McSherry W (2006) Making sense of spirituality in nursing and health care practice. An interactive approach. Jessica Kingsley Publishers, London. Newlin K, Knafl K & Melkus GD (2002): African-American spirituality: a concept analysis. Advances in Nursing Science 25, Ross L (2006): Spiritual care in nursing: an overview of the research to date. Journal of Clinical Nursing 15, Tanyi RA (2002): Towards clarification of the meaning of spirituality. Journal of Advanced Nursing 39, Torbjørnsen, T. (2011). "Gud hjelpe meg!" : religiøs mestring hos pasienter med Hodgkins sykdom : en empirisk, religionspsykologisk studie. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet.

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie 4 Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 3 2009 Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie Relations in mental health nursing The importance of interaction and participation in nursing practice and of ensuring

Detaljer

PROSJEKTSØKNADEN, ET UTDRAG

PROSJEKTSØKNADEN, ET UTDRAG PROSJEKTSØKNADEN, ET UTDRAG Arbeidstittel for prosjektet «Så ta da mine hender og før meg frem» Et prosjekt der personer med demens sine troserfaringer får virke inn på kirkens praktiske eldreomsorg. Kort

Detaljer

Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet

Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet 22 Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 4 2009 Holisme i sygepleje, alternativ behandling og nyreligiøsitet Holism in Nursing, CAM and New Age This article discusses how nurses offering CAM (Complementary

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: Fagmiljø PhD kandidaten har vært tilsatt som stipendiat ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen

Detaljer

Det gode liv den gode død

Det gode liv den gode død Det gode liv den gode død Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv Lisbeth Thoresen UNIVERSITETET I OSLO DET TEOLOGISKE FAKULTET Helsefag

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Pårørendeperspektivet Hvordan er det å være pårørende? nr. 1-2013. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Pårørendeperspektivet Hvordan er det å være pårørende? nr. 1-2013. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Pårørendes betydning for pasienter Pårørendes erfaringer Demenskoordinator i Tromsø Geriatrisk sykepleie nr. 1-2013 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens TEMA: Pårørendeperspektivet

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Det hjemløse menneske

Det hjemløse menneske Elisabeth Gabrielsen Det hjemløse menneske En studie av sykdom og lidelse Elisabeth Gabrielsen Født 1951, Utdannet sykepleier i 1973, Kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo i 1996. Har

Detaljer

Hva er den «gode død»?

Hva er den «gode død»? PLEIE AV DØENDE Hva er den «gode død»? Av Beate André, RN, RMN, Master of Nursing Science, PhD. Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, Norge Introduksjon I Norge dør 46

Detaljer

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!»

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» VITENSKAP «Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» OM ERFARINGER FRA BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERING ETTER ERVERVET HJERNESKADE Av Eli Langørgen Abstract PURPOSE: This qualitative study sought

Detaljer

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen Høgskolen i Oslo Pilestredet 40, 0130 Oslo Tlf. 22452761 / mob. 48146191 E-post: solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen

Detaljer

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER Hanne Bekkelund Myhrvold og Anita Lilleengen 2010 Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Master i barnehagepedagogikk

Detaljer

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet Musikkterapi i rusfeltet 43 Rusfag nr. 1 2013 Av: Torhild Kielland, KoRus Øst, Brynjulf Stige, UIB og Gro Trondalen, Norges Musikkhøgskole Fokus for denne artikkelen er musikkterapi i rusfeltet. Musikkterapi

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Autonomi blant sykehjemsbeboere

Autonomi blant sykehjemsbeboere Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Autonomi blant sykehjemsbeboere I utgangspunktet så skal jo alle, mene jo æ da, få lov til å bestemme over sitt eget liv, så langt det

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger Lena Myhrberg, MSc., helsefremmende arbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HMS-rådgiver/fysioterapeut, HMS-avdelingen,

Detaljer

Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom

Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom Positiv psykologi Elin B. Strand og Arnstein Finset Institutt for medisinske basalfag, avd. for atferdsfag, Universitetet i Oslo Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom

Detaljer

MASTEROPPGAVE Ernæring, helse- og miljøfag 2013

MASTEROPPGAVE Ernæring, helse- og miljøfag 2013 MASTEROPPGAVE Ernæring, helse- og miljøfag 2013 Livskvalitet hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. En helsefremmende tilnærming. Trine L Brente Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Livet etter trafikkulykken

Livet etter trafikkulykken 16 Gjertrud Husøy Høgskolelektor/Ass. Professor LIFE AFTER A TRAFFIC-ACCI- DENT. A PHENOMENOLOGI- CAL STUDY OF STRESS AND COPING OF PERSONS WITH WHIPLASH AFTER A TRAFFIC- ACCIDENT ABSTRACT: Traffic-accidents

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann og Anders Lindseth Betty-Ann Solvoll, sykepleier, 1.amanuensis, Universitetet i Nordland

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Et liv i verdighet? Menneskerettigheter og eldreomsorg, Stortinget 17 mars 2015

Et liv i verdighet? Menneskerettigheter og eldreomsorg, Stortinget 17 mars 2015 Et liv i verdighet? Hvordan er status på norske sykehjem? Menneskerettigheter og eldreomsorg, Stortinget 17 mars 2015 Vibeke Lohne (professor) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt

Detaljer