Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS"

Transkript

1 Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE Edgar Glück, spesiallege, KITH AS

2 Edgar Glück Bakgrunn som lege Erfaring fra IT innen sykehus Utvikling av IT-løsninger Journalsystem Elektronisk samhandling Konsulent hos KITH Internasjonal standardisering Utredningsarbeid/modellering/systemanalyse Teknisk programleder i IHE-Norge

3 Agenda Kommunikasjonsstandarder HL7 Health Level Seven CEN TC251 Helseinformatikk ISO TC215 Helseinformatikk IHE Integrating the Healthcare Enterprise Norge og kommunikasjonsstandarder Om fremtiden

4 Forutsetninger for kommunikasjon Omforent kommunikasjonsløsning X.400, SMTP, TCP/IP, HL7 (til dels i kombinasjon) Løsning for meldingssikkerhet Omforent meldingssyntaks XML, HL7 v2.x, DICOM eller EDIFACT Omforent meldingsinnhold og informasjonsstruktur Omforent meldingssemantikk Definisjon av dataelementer Definisjon av benyttede koder Omforent forretningsprosess

5 Standarder Omforente løsninger dokumenteres som et sett av standarder Et dokument, etablert gjennom konsensus og godkjent av et anerkjent organ, som for allmen og gjentatt bruk, gir regler, retningslinjer eller karakteristika ved aktiviteter eller deres resultater, med det formål å oppnå maksimal grad av orden i en gitt sammenheng. (ISO)

6 Standardiseringsorganisasjoner General Healthcare Messaging Other Messaging Other Inter- ISO TC215/WG1 ISO/TC215 national UN/CEFACT CEFACT D11 W3C European CEN TC251/WG1 CEN/TC251 ISSS ISSS/EBES ISSS/XML EBES/EEG9 American HL7 HL7

7 Sentrale standardiseringsorganisasjoner HL7 Health Level Seven (1987) CEN TC251 Helseinformatikk (1990) ISO TC215 Helseinformatikk (1998) MoU HL7-CEN (2000) Samarbeid HL7-CEN-ISO (2006)

8 HL7 Health Level Seven

9 TC 215 Other Countries / HL7 Affiliates TC 251 Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

10 30+ International Affiliates United States France Lithuania Czech Republic Canada New Zealand Finland The Netherlands Great Britain Sept. 10 and 12, 2006 And more Germany Japan Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved China Taiwan Mexico India Korea Australia

11 HL7 standarder HL7 v2.x meldingsstandarder HL7 v3 meldingsstandarder RIM Reference Information Model CMET Common Message Element Types Datatyper CDA Clinical Document Architecture Annet

12 HL7 Subject Domains ADT Order entry Result reporting Clinical Guidelines Clinical Observations Scheduling Patient care Immunizations Discharge summaries Adverse event reporting Automated waveforms Medical transcriptions Referrals Consultations Clinical trials Nursing care plans Data Warehousing And Growing Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

13 Other Domains SGML, (now XML) Vocabulary Certification Conformance Security transactions Claims attachment Accountability, Quality, Assurance Blood Bank Personnel Management Arden Syntax Component Based Messaging (i.e., Java) Visual/Context Integration Government Projects Master Patient Index SOA Image Management And Growing Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

14 HL7 v2.x meldingstandarder i Norge Pasientadministrasjon Rekvisisjons- og svarmeldinger Hovedsakelig intern kommunikasjon innenfor et sykehus/organisasjon Egen meldingssyntaks Proprietær kommunikasjonsprotokoll v2.5 godkjent som ISO-standard

15 HL7 Version 2.x First widely used version 2.1 published in 1991 Used in 90%+ provider organizations in the US and widely supported by vendors. Generally requires bi-lateral negotiations between communicating parties. Backwards-fitted (imperfectly to HL7 Reference Information Model (RIM)) Not well normalized. Segments & Data Elements moved to a single location (Chapter 2) only in 2.5 in Makes no formal attempt to define process Most implementations are a mix of versions ranging from 2.1 to 2.3 (even though current version is 2.5) Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

16 HL7 v3 Why Version 3? As the first Version 2 standards were being accepted and implemented, HL7 began to seek a better way to develop standards V2 strategy A quick-design approach to meet immediate needs of health care IT This led to an ad hoc method that is difficult to coordinate and control Hence, Version 3

17 HL7 v3 Startet arbeidet rundt 1995 Utgangspunkt i metodikk fra CEN TC251 Basert på modellering Ny formalisert metode for meldingsutvikling Bruk av en samordnet referansemodell RIM Bruk av XML som meldingssyntaks Blant annet bruk av ebxml for transport Foreløpig liten utbredelse

18 HL7 v3 Reference Information Model - RIM En felles konsistent modell for hele arbeidsområdet Forventet å omfatte all informasjonshåndtering i helsesektoren Var opprinnelig meget kompleks Er blitt meget generisk (nærmest en metamodell) i samarbeid med CEN Godkjent som ISO-standard

19 HL7 RIM 1999

20 HL7 v3 Reference Information Model

21 RIM v3 sentrale objekter (v1.21) RoleLink ActRelationship 0..* 0..* 0..* 0..* Entity * 0..* 1 Role * Participation 0..* 1 Act Organization Patient Observation Place LivingSubject Material Employee Schedulable Ressource Access Substance Administration Procedure Patient Encounter

22 HL7 v3 Datatyper Stort antall Begrenset antall basale datatyper Mange komplekse avledede datatyper

23 HL7 v3 Datatyper T : TS PeriodicIntervalOfTime : PIVL period : T.diff phase : IVL<T> alignment : CS contains(ts) : BL T : ANY History : HIST earliest : HXIT<T> later : HIST<T> latest : HXIT<T> earlier : HIST<T> GeneralTimingSpecification : GTS outerbound : IVL<TS> nextafter(ts) : IVL<TS> T : TS EventRelatedPIVL : EIVL event : CV offset : IVL<T.diff> occurrenceat(ts) : IVL<TS> contains(ivl<ts>) : BL T : ANY SET<UVP<T>> T : ANY NonParametricProbabilityDistribution : NPPD mostlikely(int) : SET<UDP<T>> T : QTY ParametricProbabilityDistribution : PPD standarddeviation : T.diff type : CV T : ANY SET<HXIT<T>> 1..* T : ANY HistoryItem : HXIT validtime : IVL<TS> confidenceinterval(real) : IVL<T> probability(ivl<t>) : REAL times(real) : PPD<T> 0..* SET<TS> Integer : INT <<type>> diff : INT successor : INT predecessor : INT negated : INT timesten : INT times(int) : INT T T : ANY UncertainValueProbabilistic : UVP probability : REAL Interval : IVL low : T lowclosed : BL high : T highclosed : BL width : T.diff center : T T T : QTY Real : REAL <<type>> diff : REAL negated : REAL inverted : REAL precision : INT timesten : REAL tenths : REAL T : QTY PointInTime : TS <<type>> diff : PQ ~ 1s offset : diff calendar : CS precision : INT 0..* equals(ts) : BL plus(diff) : TS minus(ts) : diff plus(real) : REAL minus(real) : REAL times(real) : REAL power(real) : REAL isempty : BL nonempty : BL cardinality : INT Set : SET T : ANY contains(t) : BL contains(set<t>) : BL union(set<t>) : SET<T> except(t) : SET<T> except(set<t>) : SET<T> intersection(set<t>) : SET<T> T PhysicalQuantity : PQ <<type>> diff : PQ value : REAL unit : CV canonical : PQ negated : PQ inverted : PQ compares(pq) : BL plus(pq) : PQ minus(pq) : PQ times(pq) : PQ times(real) : PQ power(int) : PQ isempty : BL Bag : BAG T : ANY contains(t) : INT plus(bag<t>) : BAG<T> minus(bag<t>) : BAG<T> Ratio numerator : QTY denominator : QTY 1 Quantity : QTY <<type>> diff : QTY iszero : BL lessorequal(qty) : BL lessthan(qty) : BL greaterorequal(qty) : BL greaterthan(qty) : BL compares(qty) : BL minus(qty) : diff plus(diff) : QTY 1 DataType name : CE 1 MonetaryAmount : MO value : REAL currency : CV negated : MO plus(mo) : MO minus(mo) : MO times(real) : MO EncodedData : ED type : CS charset : CS compression : CS reference : TEL integritycheck : BIN integritycheckalgorithm : CS thumbnail : ED Boolean : BL not : BL 1..* and(bl x) : BL or(bl x) : BL eor(bl x) : BL implies(bl x) : BL DataValue : ANY datatype : DataType nonnull : BL nullflavor : CV isnull : BL other : BL notapplicable : BL unknown : BL equals(any x) : BL BinaryData : BIN UniversalResourceLocator : URL scheme : CS address : ST LIST<BL> TelecommunicationAddress : TEL use : SET<CV> validtime : SET<TS> T : ANY Annotated : ANT note : CD T T : ANY UncertainValueNarrative : UVN confidence : CD = note CodedSimpleValue : CS code : ST displayname : ST T : ANY Sequence : LIST head : T tail : LIST<T> length : INT LIST<PNXP> PersonNameType : PN formattted : ST OrganizationName : ON value : ST type : CV LIST<INT> <<restriction>> <<restriction>> type = text/plain CharacterString : ST head : ST tail : ST length : INT PersonNamePart : PNXP type : CS classifiers : SET<CS> 1..* PostalAndResidentialAddress : AD purpose : CV isbad : BL formatted : ST ObjectIdentifier : OID value : INT namespace : OID ConceptDescriptor : CD code : ST displayname : ST codesystem : OID codesystemname : ST code SystemVersion : ST originaltext : ED modifier : LIST<CR> translation : SET<CD> <<restriction>> CodedWithEquivalents : CE code : ST displayname : ST codesystem : OID codesystemprintname : ST codesystemversion : ST originaltext : ED translation : SET<CV> 0..* LIST<ADXP> 1 1 AddressPart : ADXP role : CS 1..* InstanceIdentifier : II extension : ST root : OID rootprintname : ST type : CV validtime : IVL<TS> 0..* ConceptRole : CR name : CV value : CD <<restriction>> 1 CodedValue : CV code : ST displayname : ST codesystem : OID 0..* codesystemprintname : ST code SystemVersion : ST originaltext : ST

24 CMET Common Message Element Type Gjenbrukbar komponent Slipper å definere komponenten på nytt hver gang den benyttes Definerer vanlig brukte sett av objekter alle objektene og tilhørende attributter tatt fra HL7 v3 RIM Kan inkluderes i en vilkårlig melding

25 CDA Clinical Document Architecture XML-skjema standard For struktur av kliniske dokumenter Alternativ til vanlige meldinger

26 CEN TC251 Helseinformatikk

27 CEN TC251 for helseinformatikk Opprettet 1990 Samordning av europeiske interesser Motvekt mot eksisterende løsninger Samler ca. 600 spesialister Kun medisinske fagområder

28 Organisering av CEN TC251 WG I: Informasjonsmodellering EPJ og meldinger WG II: Terminologi og representasjon av kunnskap WG III: Sikkerhet WG IV: Teknologi for interoperabilitet

29 CEN TC251 standarder Hovedsakelig meldingsstandarder Definerer innhold og struktur Implementert først i EDIFACT senere XML Løsninger basert på modellering UML Domain Information Models (DIM)

30 CEN DIM - domenemodeller diagnostic service requester diagnostic service provider copy destination payment guarantor diagnostic service diagnostic service request report Communicating parties subsystem sends a Message 6prescription message sender 1 See Designated receives a message prescripti receiver on 6message 0..1 See Alternate may message receive a receiver prescripti0..* 6 See Healthcare agent subsystem Healthcare party See Healthcare person Healthcare agent in context See * 1 Healthcare agent 1 See Healthcare organisation 0..* Halthcare agent relationship See * 1 1 See See patient General message subsystem 1,m 1,m laboratory service requester laboratory service provider 1 analysed object 1 related diagnostic service provider Prescription message See Prescriber See Dispensing agent See ,m 1,m 1 1 payment party laboratory service order 1,m 1 1,m 0,1 requested laboratory investigation 1 1,m subject of investigation copy destination intended recipient of report copy 0,1 sample laboratory investigation 1,m 1,m 1 1 laboratory service report 1,m 0,1 1 laboratory investigation 1 result item 0,1 1,m related laboratory service provider requested 1 diagnostic 1 diagnostic diagnostic investigation result investigation investigation item 0,1 1 diagnostic 1 investigation plan item s p e c ia lis t service requester s p e c ia lis t service provider copy destination 1 1 0,m 1 0,1 s p e c ia lis t s p e c ia lis t service request service report 1 paym ent 0,m 0,m 1 guarantor 0,m patient 0,m 1 c lin ic a l 0,1 inform ation item 1 requested 1 s p e c ia lis t 1 s p e c ia lis t s e rv ic e service s p e c ia lis t service plan 1 related s p e c ia lis t service provider s p e c ia lis t 0,1 event 1,m service event re la te d location reported specialist service event Specific message subsystem New prescription message See Original message identification 0..1 See Prescription set Prescription Subject of care subsystem 1 subsystem item Repeat subsystem Instructions Patient dispensing Subject Clinical for use related instructions of care 1 information party 0..* See See See See See * * Prescription 1 Prescribed 1 Prescription item 1..* Patient Animal Animal set administrative details 1 matching matching 1 medicinal product Void group subject information information matching of care See See See information Medicinal See See product See See package Medicinal See Patient Aimal Animal group product {OR} supplementarmentarmentary supple- supple- Delivery information Quantity of infomation information information See subsystem medicinal See See See product Delivery location See See Payment guarantor and conditions subsystem Payment authorisation 0..1 Delivery Payment Payment See transport 0..* details 0..1 guarantor information 0..* Payment See See See conditions 0..* See

31 Meldingsstandarder Rekvisisjon Svarrapport Henvisning Epikrise Resept

32 Andre viktige standarder Begrep (ContSys - System of concepts to support Continuity of care) Begrepsmodell og tilhørende definisjoner Datatyper Subsett av HL7 v3 datatyper Komponenter (GPIC) EPJ (EHRCOM) Archetypes Infrastruktur (HISA)

33 GPIC General Purpose Information Component Alle dataelementer er fra HL7 v3 RIM v1.13 Følger HL7 regler for relasjoner mellom objekter Kan lett kombineres og gjenbrukes Tilsvarer HL7 s Common Message Element Type CMET Noe forskjellige regler for konstruksjon og bruk

34 Construction of GPICs Health Level 7 v3 Reference Information Model (RIM) GPIC B GPIC A General Purpose Information Components GPIC C GPIC D

35 CEN EHRCOM For kommunikasjon av EPJ Både strukturerte og ustrukturerte opplysninger Mottaker skal kunne benytte overførte opplysninger 5-delt standard Referansemodell Archetypes Kodeverk Sikkerhet Modell for informasjonsutveksling

36 CEN EHRCOM EPJ som hierarkisk struktur Med innbyrdes lenker

37

38 Logical building blocks of the EHR EHR Folders Compositions Sections Entries Clusters Elements Data values The electronic health record for one person High-level organisation of the EHR e.g. per episode, per clinical speciality A clinical care session, encounter or document e.g. test result, letter Clinical headings reflecting the workflow and consultation process Clinical statements about Observations, Evaluations, and Instructions Nested multi-part data structures (tables and interval time series) e.g. audiogram Leaf nodes with single data values e.g. reason for encounter, body weight Date types for instance values e.g. coded terms, measurements with units

39 Archetypes Mal for informasjonselementer og struktur som trengs for å representere en gitt opplysning Archetypes befolker strukturen Kan ha regler for lovlige verdier og innbyrdes relasjoner/avhengigheter Defineres av eget språk Archetype Definition Language (ADL) alternativt OWL

40 HISA - Health informatics Service Architecture (Midleware) Standard for kommunikasjon mellom applikasjon (presentasjon) og Database Kommunikasjonsinterface Tjenesteorientert

41 Wards Imaging Materials Management... User Front-ends Providing specialised supports to the speci fic user activities in the various sectors Comprise: presentation layer presentation logic Generic part Common services not specifically related to the heal thcare domain Healthcare specific part complex, high-level service (e.g. HCR services) complex, high-level service (e.g. authorization) view/aggregate Pati ents HC data Activities Concepts Authorisations Resources Integrated and consistent heritage of enterprise data Middleware of common services complex, high-level service (e.g. act life cycle) Providing services for managing common, fundamental data of the healthcare organisation Formalised by HISA Task Force from the enterprise, information and computational viewpoints Bitways (technological platform) local network geographi c network Providing facilities for the physical connection of heterogeneous technologi cal environments (e.g. Corba, TCP-IP, etc)

42 Samarbeid CEN HL7 Memorandum of Understanding for utvidet samarbeid Modellharmonisering Gjensidig opplæring Felles arbeidsgrupper Metodikk Fremtidig strategi Harmoniseringen gjelder kun HL7 versjon 3

43 CEN HL7 v3 Harmonisering Metodikk for meldingsutvikling (MDF) (ISO 17113) Informasjonsmodell (RIM) (ISO 21731) Foreløpig ikke meldingsmodeller Begreper og navnekonvensjoner Alle attributter er fra HL7 v3 RIM Informasjonskomponenter CEN GPICs mot HL7 CMETs ( ISO) Datatyper CEN subset av HL7 v3 datatyper ( ISO 21090) Kodeverk HL7-koder benyttes blant annet for strukturelle elementer

44 Årsak til ufullstendig harmonisering HL7 basert på amerikanske forhold og behov Hovedsakelig for intern kommunikasjon innenfor en organisasjon Europeiske behov er avvikende Forskjeller i organisering av helsetjenesten Forskjeller også mellom europeiske land Ekstern kommunikasjon mellom organisasjoner Begrepsapparatet/termer er forskjellig Ressursmangel (tid og personer)

45 ISO TC215 Helseinformatikk

46 Organisering av ISO TC215 WG1: Informasjonsstrukturer WG2: Informasjonsutveksling WG3: Semantisk innhold WG4: Sikkerhet WG5: Maskinlesbare kort WG6: eresept og medisiner WG7: Medisinsk utstyr WG8: EPJ

47 Aktuelle områder for standardisering Ikke alle områder egnet for verdensomfattende standarder (ennå) Innspill av eksisterende standarder fra HL7, CEN og andre Overordnede prinsipper HL7, CEN TC251 og ISO TC 215 enige om at harmoniseringen skal foregå i ISO TC215

48 ISO-standarder ISO HL7 v3 RIM HL7 v2.5 HL7 CDA R2 ISO DICOM Pasientidentifikator Identifikasjon av tjenesteytere ISO Message Development Framework (MDF)

49 Kommende ISO-standarder ISO Datatyper ISO/CEN EHRCOM EPJ-arkitektur Informasjonskomponenter (CMET/GPIC)

50 IHE Integrating the Healthcare Enterprise

51 IHE Bakgrunn Initiativtakere fra USA RSNA the Radiological Society of North America HIMMS the Healthcare Information and Management System Society Formål Økt integrasjon mellom helserelaterte informasjonssystem I første omgang mellom system innenfor radiologi

52 IHE ikke en standard Det kan være flere standarder å velge mellom for et gitt formål Standarder har ofte valgfrie muligheter Samhandling krever at standardene benyttes på en ensartet måte IHE definerer hvilke standarder som skal benyttes for et gitt formål hvordan den enkelte standard skal benyttes

53 Deltakende land i IHE-Europa Frankrike Tyskland Italia England Norge Nederland Danmark Sverige Spania

54 IHE s løsning Definerer profiler av eksisterende standarder Begrenser valgmulighetene i standardene Dokumenterer disse i et Teknisk rammeverk Kan benyttes for anbudsforespørsler Verifiserer interoperabilitet Tester ut kommunikasjon mellom systemer/utstyr Connectathon (årlig i USA og Europa)

55

56 Arbeidsområder for IHE Radiologi IT infrastruktur Laboratoriemedisin Kardiologi Pasientbehandling (Patient Care)?

57 IHE Teknisk rammeverk Omfatter et sett av integrasjonsprofiler De fleste definerer informasjonsutveksling Noen definerer andre forhold

58 IHE integrasjonsprofil Sett av transaksjoner Informasjonsutveksling mellom 2 aktører Hver aktør utfører én bestemt oppgave I innbyrdes definert rekkefølge Noen må håndteres andre er frivillige

59 Aktører Part som utfører en bestemt oppgave F.eks. Rekvirent Tjenesteyter Dokumentkilde Dokumentarkiv Dokumentbruker

60 IHE-profiler IT infrastruktur

61 IHE og bruk av standarder Benytter eksisterende standarder HL7 v2.x (meldingsinnhold og struktur) DICOM (bilder) HL7 CDA (kliniske dokumenter) CEN EHRCOM (EPJ) For meldingssyntaks HL7 v2.x og DICOM For kommunikasjon HL7 v2 For kodeverk delvis HL7 v2.x + mange andre (ebxml, SQL,.)

62 IHE og bruk av standarder Kun en standard valgt ut for hvert formål Problemer som kan oppstå pga. valg av standarder Støtterikkenasjonalekrav I konflikt med nasjonale strategier I konflikt med nasjonal lovgivning Økonomiske konsekvenser Behov for nasjonale tilpassinger

63 IHE Dokumenterte nasjonale utvidelser Frankrike Tyskland Italia UK USA Norge?

64 IHE Organisering Forholdet mellom leverandører og brukere IHE i USA sterkt styrt av leverandører IHE-Europa på vei mot å bli leverandørstyrt IHE i mange europeiske land mer brukerstyrt Finansiering av IHE-arbeidet USA har mange store leverandører Tradisjon for sponsing av slike aktiviteter Europeiske leverandører mindre Fragmentert marked pga. mange land og språk Liten tradisjon for sponsing

65 Norge og kommunikasjonsstandarder

66 Informasjonsutveksling i Norge Fra ca Vellykket innføring av laboratoriesvar Langsommere aksept for andre meldinger IHE-Norge etablert i 2003 IHE hovedsakelig fokusert på radiologi Nasjonalt helsenett fra 2006

67

68 Meldingsutveksling i Norge Informasjonsutveksling mellom organisasjoner Laboratorier allmennleger/spesialister Sykehus allmennleger/spesialister Allmennleger/spesialister sentrale myndigheter og RTV Intern kommunikasjon Interfacing av applikasjoner

69 Implementerte meldinger Svarrapport Klinisk kjemi Mikrobiologi Patologi Røntgen Rekvisisjon Klinisk kjemi Mikrobiologi Patologi Røntgen Henvisning Epikrise Resept Sykmelding Økonomisk avregning Allmennleger/spesialister Poliklinikker Vaksinasjonsovervåking Sentral rapportering NPR Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister

70 Valg av kommunikasjonsstandarder Det flotte med standarder er at det er så mange å velge mellom For å få effekt må de fleste velge samme standard

71 Europeiske forpliktelser CEN medlemsland må gjøre CEN-standarder til nasjonale standarder Land innenfor EU og EØS må bruke relevante CEN standarder ved offentlige anskaffelser

72 Benyttede standarder 1. generasjon Proprietære løsninger HL7 v generasjon X.400 CEN ENV (pre-standard) for meldingsinnhold EDIFACT meldingssyntaks 3. generasjon ebxml/soap CEN ENV (pre-standard) for meldingsinnhold XML meldingssyntaks DICOM for bilder

73 Bildestandarder DICOM stort sett enerådende for bilder Utstrakt bruk innenfor radiologi Støttes av IHE

74 Meldingsstandarder i Norge HL7 v2.x sentral i IHE HL7 v2.x benyttes i liten grad i Norge Hovedsakelig for interfacing av appplikasjoner Løsningen må også håndtere ekstern kommunikasjon Ivaretar ikke nødvendigvis norske behov Hovedsakelig erstattet av CEN pre-standarder siden 1992

75 IHE i Norge Ekstern meldingsutvikling har foregått uavhengig av IHE Historisk begrunnet IHEs valg av standarder Manglende støtte for brukerkrav Forpliktelser for bruk av CEN-standarder IHE mer relevant for intern meldingsutvikling (applikasjonsinterfacing)

76 Fremtiden

77 Interoperabilitet Organisatorisk Definisjon av samhandling mellom parter (forretningsprosesser) Semantisk Definisjon av informasjonsinnholdet Teknisk Standarder for fysisk overføring av informasjon

78 Hvorfor bry seg om teknisk løsning? Samme hvordan det løses når det bare fungerer Brukerne burde slippe å bry seg om tekniske løsninger MEN: Noen forhold viktigere enn andre

79 Interoperabilitet og bruk av standarder 1 Standardiserte forretningsprosesser Viktige Begrepsstandarder Kritiske fare for misforståelser dersom ikke entydige og omforente definisjoner Samordning gjennom bruk av HL7 v3 RIM Videre harmonisering gjennom ebxml Core Component metodikk Amerikansk språk vs. engelsk

80 Interoperabilitet og bruk av standarder 2 Meldingsinnhold og struktur Viktig interoperabilitet neppe mulig uten standarder Må kunne håndtere nasjonale/regionale avvik Konvertering mellom standarder er mulig XSLT osv. Meldingssyntaks, overføringsstandarder osv. Ikke kritisk konvertering mulig

81 Fremtidige løsninger Ikke bekymre seg om hvordan opplysningene overføres Kun definere datainnholdet og struktur Definisjoner av dataelementer og benyttet kodeverk

82 Interoperabilitet Teknisk vektlagt til nå Semantisk i fokus nå Organisatorisk og prossessmessig stadig viktigere

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Er arketype-metodikken aktuell å benytte på nasjonalt plan i Norge? Jostein Ven, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Er arketype-metodikken aktuell å benytte på nasjonalt plan i Norge? Jostein Ven, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Er arketype-metodikken aktuell å benytte på nasjonalt plan i Norge? Jostein Ven, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Mål / Visjon Felles språk for strukturerte pasientjournaler: For å dele, utveksle, gjenbruke,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no

Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no Hva er arketyper, og hvilken betydning får de i fremtiden? Gustav Bellika Institutt for Informatikk, UIT gustav@cs.uit.no Innhold Hva er arketyper? Hva er forskjellig fra dagens journal Arketyper Hva så?

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Core Components Presentasjon for møte om Norsk Referansekatalog for åpne standarder regi av NorStella InterOp

Core Components Presentasjon for møte om Norsk Referansekatalog for åpne standarder regi av NorStella InterOp Core Components Presentasjon for møte om Norsk Referansekatalog for åpne standarder regi av NorStella InterOp 5. september 2005 Jostein Frømyr jostein.fromyr@edisys.no Fagsjef og senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Integrasjonsgrensesnitt mot DIPS Arena - nå og fremover

Integrasjonsgrensesnitt mot DIPS Arena - nå og fremover Integrasjonsgrensesnitt mot DIPS Arena - nå og fremover #DIPSFORUM2016 Tore Dundas Produktlinjeleder medisinske tjenester, integrasjoner og samhandling «Partnerforum» I dette temaløpet trekker vi frem

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Side 1 av 31.. Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Side 2 av 31 Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Publikasjonens tittel: Datatyper til

Detaljer

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når?

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? Parallell 1:3 Helsetjenester/samhandling Healthworld 2011 Jan Emil Kristoffersen, Akershus universitetssykehus 2 vi skal bare samhandle deg litt.. Min egen karriere

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005

TechnoPort 2005 Edgar Glück, Trondheim 21.10.2005 Deling av RIS-informasjon mellom helseforetak Spesiallege Edgar Glück KITH Teleradiologiprosjektet i Helse Vest Skal tilby sømløs samhandling Mellom helseforetak Mellom system fra ulike leverandører Finne

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Metode for meldingsutvikling i helsesektoren

Metode for meldingsutvikling i helsesektoren Metode for meldingsutvikling i helsesektoren forprosjektrapport 23. desember 1998 KITH R 12/98 ISBN 82-7846-053-1 KITH-rapport Tittel Metode for meldingsutvikling i helsesektoren - forprosjektrapport Forfatter(e)

Detaljer

Elektronisk Samhandling i privat og offentlig virksomhet Teknologi og anvendelser 18.10.2006

Elektronisk Samhandling i privat og offentlig virksomhet Teknologi og anvendelser 18.10.2006 Elektronisk Samhandling i privat og offentlig virksomhet Teknologi og anvendelser 18.10.2006 Mariann Sundvor NorStella Agenda NorStella transportxml etablert standard innen transportbransjen shortseaxml

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson SIF8094 Fordypningsprosjekt Ole Morten Killi Henrik Schwarz Stein-Roar Skånhaug NTNU, 12. des. 2002 Oppgaven Studie av state-of-the-art : utviklingsprosesser

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder Kjell Lillemoen HP Sofware Norge QC og smidige metoder Agenda Smidig terminologi Smidig metoder og verktøy Hvilke krav bør vi stille QC med Scrum

Detaljer

Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten

Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten Referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet i spesialisthelsetjenesten Innhold Innledning og bakgrunn Om modellen Om profiler Mulig anvendelser av modellen Eksempel på bruk 2 Bakgrunn Høsten 2015 starten

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming 1 Agenda Bakgrunn TOGAF : organisering & leverabler Gjennomgang

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Elektroniske pasientjournaler

Elektroniske pasientjournaler Elektroniske pasientjournaler - til glede og besvær Oslo 6. desember 2007 Pål Magnus Nordby CRA Manager AstraZeneca AS Agenda Bakgrunn Journalinnsyn i praksis FDA part 11 Regulering av klinisk utprøving

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

A CONNECTED SOCIETY ENABLED BY VIRTUAL AGENTS. AI is the new UI. Hans Kristian Aas Nordic Futuretech lead, Financial Services Accenture

A CONNECTED SOCIETY ENABLED BY VIRTUAL AGENTS. AI is the new UI. Hans Kristian Aas Nordic Futuretech lead, Financial Services Accenture A CONNECTED SOCIETY ENABLED BY VIRTUAL AGENTS Hans Kristian Aas Nordic Futuretech lead, Financial Services Accenture AI is the new UI Meet NAO Copyright 2015 Accenture All rights reserved. # «My brain

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

IHE-profiler innenfor laboratorieområdet

IHE-profiler innenfor laboratorieområdet Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor laboratorieområdet Status pr. 01.11.2005 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.2 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Prosjekt Internasjonale standarder

Prosjekt Internasjonale standarder Prosjekt Internasjonale standarder 07.12.2016 Bakgrunn Prosjektet har gjennomført vurderinger for følgende standarder og spesifikasjoner: HL7 FHIR HL7 v3 Messaging IHE XDS openehr spesifikasjoner HL7 CDA

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket. 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket. 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket 28.10.2014/Thomas Tveit Rosenlund, seniorrådgiver Helsedirektoratet Standardisering for velferdsteknologi: Oppdrag fra HOD Vurdere eksisterende

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Distributed object architecture

Distributed object architecture Forelesning IMT2243 6. April 2010 Tema: forts. arkitektur og design av programvare Prosjektstatus Programvarearkitektur Oppsummering fra før påske Distribuerte objektarkitektur MDA - Model Driven Architecture

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

EHF Faktura 3.0 og nytt europeisk standardformat

EHF Faktura 3.0 og nytt europeisk standardformat EHF Faktura 3.0 og nytt europeisk standardformat -en del av Siw Midtgård Meckelborg Jostein Frømyr 1. EHF versjonshåndtering 2. EU direktiv om elektronisk faktura 3. PEPPOL BIS vs. EHF 4. EN 16931 og CIUS

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR?

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? Feilsøking innen EKV FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? 1 ISO 15189: 2012; 5.6.3 Et akkreditert laboratorie skal: Delta i EKV-program Overvåke og dokumentere resultatene

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud Rolf Wangsholm regiondirektør Agenda Kort om Capgemini Cloud Skytjenester. Endelig modent? Business Cloud 7 th December, 2012 Copyright Capgemini

Detaljer

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Versjon 0.90 0.03.2004 KITH Rapport R2/04 ISBN 82-7846-229- i KITH-rapport TITTEL Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

INF5120 Modellbasert systemutvikling

INF5120 Modellbasert systemutvikling INF5120 Modellbasert systemutvikling Interoperability Frameworks Information and ontologies s Forelesning 23.04.2007 Arne-Jørgen Berre Arne.J.Berre@sintef.no Pensum litteratur F Foiler fra alle forelesningene,

Detaljer

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Sykehuspartner BUSINESS SERVICE MANAGEMENT SQS Software Quality Systems Agenda Innledning Om Sykehuspartner Prosjektoversikt Ende til ende målinger Initielle behov og krav Business Service Management og

Detaljer

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen?

Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Tredjeparters tilgang til bankkonti - hva gjør næringen? Lars Erik Fjørtoft, Daglig leder 18.11.2015 Presiseringer Temaet er potensialet knyttet til digital samhandling med tredjeparter Ikke fokus på PSD

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

Hva må til for utviklingen av arketyper med klinisk god kvalitet?

Hva må til for utviklingen av arketyper med klinisk god kvalitet? Hva må til for utviklingen av arketyper med klinisk god kvalitet? - En evaluering av foreslåtte kvalitetskrav. Ingrid Heitmann Sykepleier og helseinformatiker IKT-avdelingen - Oslo universitetssykehus

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Standarder med relevans til skytjenester

Standarder med relevans til skytjenester Knut Lindelien, 2016-02-09 Standarder med relevans til skytjenester DETTE ER EN STAUSOPPDATERING FRA ISO/IEC JTC1 Skytjenester Stort, kjaptvoksende. Kanskje ikke så nytt for teknikeren, men det handler

Detaljer

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007

NorStellas 3 strategiske prosjekter i 2007 NorStella Stiftelse med oppgave å fremme bruk av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i internasjonale fora relatert til

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Off-label bruk av legemidler Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hva foregår? Fase I. Arbeidsgruppe Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet m.fl. Regulatoriske spørsmål. Fase II.

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf.

Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf. Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf. 95 26 04 38 Innhold Informasjonssikkerhet og modenhet Helhetlig risikostyring Rammeverk

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad Prosjektplanlegging i IT Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad 2 Capgemini 3 Agenda Best practise IT bransjen Verden sett med IT Googles Forventingsstyring Ansvarliggjøring i verdikjeder 4 Metodeverk som dekker

Detaljer