Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS"

Transkript

1 Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE Edgar Glück, spesiallege, KITH AS

2 Edgar Glück Bakgrunn som lege Erfaring fra IT innen sykehus Utvikling av IT-løsninger Journalsystem Elektronisk samhandling Konsulent hos KITH Internasjonal standardisering Utredningsarbeid/modellering/systemanalyse Teknisk programleder i IHE-Norge

3 Agenda Kommunikasjonsstandarder HL7 Health Level Seven CEN TC251 Helseinformatikk ISO TC215 Helseinformatikk IHE Integrating the Healthcare Enterprise Norge og kommunikasjonsstandarder Om fremtiden

4 Forutsetninger for kommunikasjon Omforent kommunikasjonsløsning X.400, SMTP, TCP/IP, HL7 (til dels i kombinasjon) Løsning for meldingssikkerhet Omforent meldingssyntaks XML, HL7 v2.x, DICOM eller EDIFACT Omforent meldingsinnhold og informasjonsstruktur Omforent meldingssemantikk Definisjon av dataelementer Definisjon av benyttede koder Omforent forretningsprosess

5 Standarder Omforente løsninger dokumenteres som et sett av standarder Et dokument, etablert gjennom konsensus og godkjent av et anerkjent organ, som for allmen og gjentatt bruk, gir regler, retningslinjer eller karakteristika ved aktiviteter eller deres resultater, med det formål å oppnå maksimal grad av orden i en gitt sammenheng. (ISO)

6 Standardiseringsorganisasjoner General Healthcare Messaging Other Messaging Other Inter- ISO TC215/WG1 ISO/TC215 national UN/CEFACT CEFACT D11 W3C European CEN TC251/WG1 CEN/TC251 ISSS ISSS/EBES ISSS/XML EBES/EEG9 American HL7 HL7

7 Sentrale standardiseringsorganisasjoner HL7 Health Level Seven (1987) CEN TC251 Helseinformatikk (1990) ISO TC215 Helseinformatikk (1998) MoU HL7-CEN (2000) Samarbeid HL7-CEN-ISO (2006)

8 HL7 Health Level Seven

9 TC 215 Other Countries / HL7 Affiliates TC 251 Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

10 30+ International Affiliates United States France Lithuania Czech Republic Canada New Zealand Finland The Netherlands Great Britain Sept. 10 and 12, 2006 And more Germany Japan Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved China Taiwan Mexico India Korea Australia

11 HL7 standarder HL7 v2.x meldingsstandarder HL7 v3 meldingsstandarder RIM Reference Information Model CMET Common Message Element Types Datatyper CDA Clinical Document Architecture Annet

12 HL7 Subject Domains ADT Order entry Result reporting Clinical Guidelines Clinical Observations Scheduling Patient care Immunizations Discharge summaries Adverse event reporting Automated waveforms Medical transcriptions Referrals Consultations Clinical trials Nursing care plans Data Warehousing And Growing Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

13 Other Domains SGML, (now XML) Vocabulary Certification Conformance Security transactions Claims attachment Accountability, Quality, Assurance Blood Bank Personnel Management Arden Syntax Component Based Messaging (i.e., Java) Visual/Context Integration Government Projects Master Patient Index SOA Image Management And Growing Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

14 HL7 v2.x meldingstandarder i Norge Pasientadministrasjon Rekvisisjons- og svarmeldinger Hovedsakelig intern kommunikasjon innenfor et sykehus/organisasjon Egen meldingssyntaks Proprietær kommunikasjonsprotokoll v2.5 godkjent som ISO-standard

15 HL7 Version 2.x First widely used version 2.1 published in 1991 Used in 90%+ provider organizations in the US and widely supported by vendors. Generally requires bi-lateral negotiations between communicating parties. Backwards-fitted (imperfectly to HL7 Reference Information Model (RIM)) Not well normalized. Segments & Data Elements moved to a single location (Chapter 2) only in 2.5 in Makes no formal attempt to define process Most implementations are a mix of versions ranging from 2.1 to 2.3 (even though current version is 2.5) Sept. 10 and 12, 2006 Copyright HL7, 2006 All Rights Reserved

16 HL7 v3 Why Version 3? As the first Version 2 standards were being accepted and implemented, HL7 began to seek a better way to develop standards V2 strategy A quick-design approach to meet immediate needs of health care IT This led to an ad hoc method that is difficult to coordinate and control Hence, Version 3

17 HL7 v3 Startet arbeidet rundt 1995 Utgangspunkt i metodikk fra CEN TC251 Basert på modellering Ny formalisert metode for meldingsutvikling Bruk av en samordnet referansemodell RIM Bruk av XML som meldingssyntaks Blant annet bruk av ebxml for transport Foreløpig liten utbredelse

18 HL7 v3 Reference Information Model - RIM En felles konsistent modell for hele arbeidsområdet Forventet å omfatte all informasjonshåndtering i helsesektoren Var opprinnelig meget kompleks Er blitt meget generisk (nærmest en metamodell) i samarbeid med CEN Godkjent som ISO-standard

19 HL7 RIM 1999

20 HL7 v3 Reference Information Model

21 RIM v3 sentrale objekter (v1.21) RoleLink ActRelationship 0..* 0..* 0..* 0..* Entity * 0..* 1 Role * Participation 0..* 1 Act Organization Patient Observation Place LivingSubject Material Employee Schedulable Ressource Access Substance Administration Procedure Patient Encounter

22 HL7 v3 Datatyper Stort antall Begrenset antall basale datatyper Mange komplekse avledede datatyper

23 HL7 v3 Datatyper T : TS PeriodicIntervalOfTime : PIVL period : T.diff phase : IVL<T> alignment : CS contains(ts) : BL T : ANY History : HIST earliest : HXIT<T> later : HIST<T> latest : HXIT<T> earlier : HIST<T> GeneralTimingSpecification : GTS outerbound : IVL<TS> nextafter(ts) : IVL<TS> T : TS EventRelatedPIVL : EIVL event : CV offset : IVL<T.diff> occurrenceat(ts) : IVL<TS> contains(ivl<ts>) : BL T : ANY SET<UVP<T>> T : ANY NonParametricProbabilityDistribution : NPPD mostlikely(int) : SET<UDP<T>> T : QTY ParametricProbabilityDistribution : PPD standarddeviation : T.diff type : CV T : ANY SET<HXIT<T>> 1..* T : ANY HistoryItem : HXIT validtime : IVL<TS> confidenceinterval(real) : IVL<T> probability(ivl<t>) : REAL times(real) : PPD<T> 0..* SET<TS> Integer : INT <<type>> diff : INT successor : INT predecessor : INT negated : INT timesten : INT times(int) : INT T T : ANY UncertainValueProbabilistic : UVP probability : REAL Interval : IVL low : T lowclosed : BL high : T highclosed : BL width : T.diff center : T T T : QTY Real : REAL <<type>> diff : REAL negated : REAL inverted : REAL precision : INT timesten : REAL tenths : REAL T : QTY PointInTime : TS <<type>> diff : PQ ~ 1s offset : diff calendar : CS precision : INT 0..* equals(ts) : BL plus(diff) : TS minus(ts) : diff plus(real) : REAL minus(real) : REAL times(real) : REAL power(real) : REAL isempty : BL nonempty : BL cardinality : INT Set : SET T : ANY contains(t) : BL contains(set<t>) : BL union(set<t>) : SET<T> except(t) : SET<T> except(set<t>) : SET<T> intersection(set<t>) : SET<T> T PhysicalQuantity : PQ <<type>> diff : PQ value : REAL unit : CV canonical : PQ negated : PQ inverted : PQ compares(pq) : BL plus(pq) : PQ minus(pq) : PQ times(pq) : PQ times(real) : PQ power(int) : PQ isempty : BL Bag : BAG T : ANY contains(t) : INT plus(bag<t>) : BAG<T> minus(bag<t>) : BAG<T> Ratio numerator : QTY denominator : QTY 1 Quantity : QTY <<type>> diff : QTY iszero : BL lessorequal(qty) : BL lessthan(qty) : BL greaterorequal(qty) : BL greaterthan(qty) : BL compares(qty) : BL minus(qty) : diff plus(diff) : QTY 1 DataType name : CE 1 MonetaryAmount : MO value : REAL currency : CV negated : MO plus(mo) : MO minus(mo) : MO times(real) : MO EncodedData : ED type : CS charset : CS compression : CS reference : TEL integritycheck : BIN integritycheckalgorithm : CS thumbnail : ED Boolean : BL not : BL 1..* and(bl x) : BL or(bl x) : BL eor(bl x) : BL implies(bl x) : BL DataValue : ANY datatype : DataType nonnull : BL nullflavor : CV isnull : BL other : BL notapplicable : BL unknown : BL equals(any x) : BL BinaryData : BIN UniversalResourceLocator : URL scheme : CS address : ST LIST<BL> TelecommunicationAddress : TEL use : SET<CV> validtime : SET<TS> T : ANY Annotated : ANT note : CD T T : ANY UncertainValueNarrative : UVN confidence : CD = note CodedSimpleValue : CS code : ST displayname : ST T : ANY Sequence : LIST head : T tail : LIST<T> length : INT LIST<PNXP> PersonNameType : PN formattted : ST OrganizationName : ON value : ST type : CV LIST<INT> <<restriction>> <<restriction>> type = text/plain CharacterString : ST head : ST tail : ST length : INT PersonNamePart : PNXP type : CS classifiers : SET<CS> 1..* PostalAndResidentialAddress : AD purpose : CV isbad : BL formatted : ST ObjectIdentifier : OID value : INT namespace : OID ConceptDescriptor : CD code : ST displayname : ST codesystem : OID codesystemname : ST code SystemVersion : ST originaltext : ED modifier : LIST<CR> translation : SET<CD> <<restriction>> CodedWithEquivalents : CE code : ST displayname : ST codesystem : OID codesystemprintname : ST codesystemversion : ST originaltext : ED translation : SET<CV> 0..* LIST<ADXP> 1 1 AddressPart : ADXP role : CS 1..* InstanceIdentifier : II extension : ST root : OID rootprintname : ST type : CV validtime : IVL<TS> 0..* ConceptRole : CR name : CV value : CD <<restriction>> 1 CodedValue : CV code : ST displayname : ST codesystem : OID 0..* codesystemprintname : ST code SystemVersion : ST originaltext : ST

24 CMET Common Message Element Type Gjenbrukbar komponent Slipper å definere komponenten på nytt hver gang den benyttes Definerer vanlig brukte sett av objekter alle objektene og tilhørende attributter tatt fra HL7 v3 RIM Kan inkluderes i en vilkårlig melding

25 CDA Clinical Document Architecture XML-skjema standard For struktur av kliniske dokumenter Alternativ til vanlige meldinger

26 CEN TC251 Helseinformatikk

27 CEN TC251 for helseinformatikk Opprettet 1990 Samordning av europeiske interesser Motvekt mot eksisterende løsninger Samler ca. 600 spesialister Kun medisinske fagområder

28 Organisering av CEN TC251 WG I: Informasjonsmodellering EPJ og meldinger WG II: Terminologi og representasjon av kunnskap WG III: Sikkerhet WG IV: Teknologi for interoperabilitet

29 CEN TC251 standarder Hovedsakelig meldingsstandarder Definerer innhold og struktur Implementert først i EDIFACT senere XML Løsninger basert på modellering UML Domain Information Models (DIM)

30 CEN DIM - domenemodeller diagnostic service requester diagnostic service provider copy destination payment guarantor diagnostic service diagnostic service request report Communicating parties subsystem sends a Message 6prescription message sender 1 See Designated receives a message prescripti receiver on 6message 0..1 See Alternate may message receive a receiver prescripti0..* 6 See Healthcare agent subsystem Healthcare party See Healthcare person Healthcare agent in context See * 1 Healthcare agent 1 See Healthcare organisation 0..* Halthcare agent relationship See * 1 1 See See patient General message subsystem 1,m 1,m laboratory service requester laboratory service provider 1 analysed object 1 related diagnostic service provider Prescription message See Prescriber See Dispensing agent See ,m 1,m 1 1 payment party laboratory service order 1,m 1 1,m 0,1 requested laboratory investigation 1 1,m subject of investigation copy destination intended recipient of report copy 0,1 sample laboratory investigation 1,m 1,m 1 1 laboratory service report 1,m 0,1 1 laboratory investigation 1 result item 0,1 1,m related laboratory service provider requested 1 diagnostic 1 diagnostic diagnostic investigation result investigation investigation item 0,1 1 diagnostic 1 investigation plan item s p e c ia lis t service requester s p e c ia lis t service provider copy destination 1 1 0,m 1 0,1 s p e c ia lis t s p e c ia lis t service request service report 1 paym ent 0,m 0,m 1 guarantor 0,m patient 0,m 1 c lin ic a l 0,1 inform ation item 1 requested 1 s p e c ia lis t 1 s p e c ia lis t s e rv ic e service s p e c ia lis t service plan 1 related s p e c ia lis t service provider s p e c ia lis t 0,1 event 1,m service event re la te d location reported specialist service event Specific message subsystem New prescription message See Original message identification 0..1 See Prescription set Prescription Subject of care subsystem 1 subsystem item Repeat subsystem Instructions Patient dispensing Subject Clinical for use related instructions of care 1 information party 0..* See See See See See * * Prescription 1 Prescribed 1 Prescription item 1..* Patient Animal Animal set administrative details 1 matching matching 1 medicinal product Void group subject information information matching of care See See See information Medicinal See See product See See package Medicinal See Patient Aimal Animal group product {OR} supplementarmentarmentary supple- supple- Delivery information Quantity of infomation information information See subsystem medicinal See See See product Delivery location See See Payment guarantor and conditions subsystem Payment authorisation 0..1 Delivery Payment Payment See transport 0..* details 0..1 guarantor information 0..* Payment See See See conditions 0..* See

31 Meldingsstandarder Rekvisisjon Svarrapport Henvisning Epikrise Resept

32 Andre viktige standarder Begrep (ContSys - System of concepts to support Continuity of care) Begrepsmodell og tilhørende definisjoner Datatyper Subsett av HL7 v3 datatyper Komponenter (GPIC) EPJ (EHRCOM) Archetypes Infrastruktur (HISA)

33 GPIC General Purpose Information Component Alle dataelementer er fra HL7 v3 RIM v1.13 Følger HL7 regler for relasjoner mellom objekter Kan lett kombineres og gjenbrukes Tilsvarer HL7 s Common Message Element Type CMET Noe forskjellige regler for konstruksjon og bruk

34 Construction of GPICs Health Level 7 v3 Reference Information Model (RIM) GPIC B GPIC A General Purpose Information Components GPIC C GPIC D

35 CEN EHRCOM For kommunikasjon av EPJ Både strukturerte og ustrukturerte opplysninger Mottaker skal kunne benytte overførte opplysninger 5-delt standard Referansemodell Archetypes Kodeverk Sikkerhet Modell for informasjonsutveksling

36 CEN EHRCOM EPJ som hierarkisk struktur Med innbyrdes lenker

37

38 Logical building blocks of the EHR EHR Folders Compositions Sections Entries Clusters Elements Data values The electronic health record for one person High-level organisation of the EHR e.g. per episode, per clinical speciality A clinical care session, encounter or document e.g. test result, letter Clinical headings reflecting the workflow and consultation process Clinical statements about Observations, Evaluations, and Instructions Nested multi-part data structures (tables and interval time series) e.g. audiogram Leaf nodes with single data values e.g. reason for encounter, body weight Date types for instance values e.g. coded terms, measurements with units

39 Archetypes Mal for informasjonselementer og struktur som trengs for å representere en gitt opplysning Archetypes befolker strukturen Kan ha regler for lovlige verdier og innbyrdes relasjoner/avhengigheter Defineres av eget språk Archetype Definition Language (ADL) alternativt OWL

40 HISA - Health informatics Service Architecture (Midleware) Standard for kommunikasjon mellom applikasjon (presentasjon) og Database Kommunikasjonsinterface Tjenesteorientert

41 Wards Imaging Materials Management... User Front-ends Providing specialised supports to the speci fic user activities in the various sectors Comprise: presentation layer presentation logic Generic part Common services not specifically related to the heal thcare domain Healthcare specific part complex, high-level service (e.g. HCR services) complex, high-level service (e.g. authorization) view/aggregate Pati ents HC data Activities Concepts Authorisations Resources Integrated and consistent heritage of enterprise data Middleware of common services complex, high-level service (e.g. act life cycle) Providing services for managing common, fundamental data of the healthcare organisation Formalised by HISA Task Force from the enterprise, information and computational viewpoints Bitways (technological platform) local network geographi c network Providing facilities for the physical connection of heterogeneous technologi cal environments (e.g. Corba, TCP-IP, etc)

42 Samarbeid CEN HL7 Memorandum of Understanding for utvidet samarbeid Modellharmonisering Gjensidig opplæring Felles arbeidsgrupper Metodikk Fremtidig strategi Harmoniseringen gjelder kun HL7 versjon 3

43 CEN HL7 v3 Harmonisering Metodikk for meldingsutvikling (MDF) (ISO 17113) Informasjonsmodell (RIM) (ISO 21731) Foreløpig ikke meldingsmodeller Begreper og navnekonvensjoner Alle attributter er fra HL7 v3 RIM Informasjonskomponenter CEN GPICs mot HL7 CMETs ( ISO) Datatyper CEN subset av HL7 v3 datatyper ( ISO 21090) Kodeverk HL7-koder benyttes blant annet for strukturelle elementer

44 Årsak til ufullstendig harmonisering HL7 basert på amerikanske forhold og behov Hovedsakelig for intern kommunikasjon innenfor en organisasjon Europeiske behov er avvikende Forskjeller i organisering av helsetjenesten Forskjeller også mellom europeiske land Ekstern kommunikasjon mellom organisasjoner Begrepsapparatet/termer er forskjellig Ressursmangel (tid og personer)

45 ISO TC215 Helseinformatikk

46 Organisering av ISO TC215 WG1: Informasjonsstrukturer WG2: Informasjonsutveksling WG3: Semantisk innhold WG4: Sikkerhet WG5: Maskinlesbare kort WG6: eresept og medisiner WG7: Medisinsk utstyr WG8: EPJ

47 Aktuelle områder for standardisering Ikke alle områder egnet for verdensomfattende standarder (ennå) Innspill av eksisterende standarder fra HL7, CEN og andre Overordnede prinsipper HL7, CEN TC251 og ISO TC 215 enige om at harmoniseringen skal foregå i ISO TC215

48 ISO-standarder ISO HL7 v3 RIM HL7 v2.5 HL7 CDA R2 ISO DICOM Pasientidentifikator Identifikasjon av tjenesteytere ISO Message Development Framework (MDF)

49 Kommende ISO-standarder ISO Datatyper ISO/CEN EHRCOM EPJ-arkitektur Informasjonskomponenter (CMET/GPIC)

50 IHE Integrating the Healthcare Enterprise

51 IHE Bakgrunn Initiativtakere fra USA RSNA the Radiological Society of North America HIMMS the Healthcare Information and Management System Society Formål Økt integrasjon mellom helserelaterte informasjonssystem I første omgang mellom system innenfor radiologi

52 IHE ikke en standard Det kan være flere standarder å velge mellom for et gitt formål Standarder har ofte valgfrie muligheter Samhandling krever at standardene benyttes på en ensartet måte IHE definerer hvilke standarder som skal benyttes for et gitt formål hvordan den enkelte standard skal benyttes

53 Deltakende land i IHE-Europa Frankrike Tyskland Italia England Norge Nederland Danmark Sverige Spania

54 IHE s løsning Definerer profiler av eksisterende standarder Begrenser valgmulighetene i standardene Dokumenterer disse i et Teknisk rammeverk Kan benyttes for anbudsforespørsler Verifiserer interoperabilitet Tester ut kommunikasjon mellom systemer/utstyr Connectathon (årlig i USA og Europa)

55

56 Arbeidsområder for IHE Radiologi IT infrastruktur Laboratoriemedisin Kardiologi Pasientbehandling (Patient Care)?

57 IHE Teknisk rammeverk Omfatter et sett av integrasjonsprofiler De fleste definerer informasjonsutveksling Noen definerer andre forhold

58 IHE integrasjonsprofil Sett av transaksjoner Informasjonsutveksling mellom 2 aktører Hver aktør utfører én bestemt oppgave I innbyrdes definert rekkefølge Noen må håndteres andre er frivillige

59 Aktører Part som utfører en bestemt oppgave F.eks. Rekvirent Tjenesteyter Dokumentkilde Dokumentarkiv Dokumentbruker

60 IHE-profiler IT infrastruktur

61 IHE og bruk av standarder Benytter eksisterende standarder HL7 v2.x (meldingsinnhold og struktur) DICOM (bilder) HL7 CDA (kliniske dokumenter) CEN EHRCOM (EPJ) For meldingssyntaks HL7 v2.x og DICOM For kommunikasjon HL7 v2 For kodeverk delvis HL7 v2.x + mange andre (ebxml, SQL,.)

62 IHE og bruk av standarder Kun en standard valgt ut for hvert formål Problemer som kan oppstå pga. valg av standarder Støtterikkenasjonalekrav I konflikt med nasjonale strategier I konflikt med nasjonal lovgivning Økonomiske konsekvenser Behov for nasjonale tilpassinger

63 IHE Dokumenterte nasjonale utvidelser Frankrike Tyskland Italia UK USA Norge?

64 IHE Organisering Forholdet mellom leverandører og brukere IHE i USA sterkt styrt av leverandører IHE-Europa på vei mot å bli leverandørstyrt IHE i mange europeiske land mer brukerstyrt Finansiering av IHE-arbeidet USA har mange store leverandører Tradisjon for sponsing av slike aktiviteter Europeiske leverandører mindre Fragmentert marked pga. mange land og språk Liten tradisjon for sponsing

65 Norge og kommunikasjonsstandarder

66 Informasjonsutveksling i Norge Fra ca Vellykket innføring av laboratoriesvar Langsommere aksept for andre meldinger IHE-Norge etablert i 2003 IHE hovedsakelig fokusert på radiologi Nasjonalt helsenett fra 2006

67

68 Meldingsutveksling i Norge Informasjonsutveksling mellom organisasjoner Laboratorier allmennleger/spesialister Sykehus allmennleger/spesialister Allmennleger/spesialister sentrale myndigheter og RTV Intern kommunikasjon Interfacing av applikasjoner

69 Implementerte meldinger Svarrapport Klinisk kjemi Mikrobiologi Patologi Røntgen Rekvisisjon Klinisk kjemi Mikrobiologi Patologi Røntgen Henvisning Epikrise Resept Sykmelding Økonomisk avregning Allmennleger/spesialister Poliklinikker Vaksinasjonsovervåking Sentral rapportering NPR Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister

70 Valg av kommunikasjonsstandarder Det flotte med standarder er at det er så mange å velge mellom For å få effekt må de fleste velge samme standard

71 Europeiske forpliktelser CEN medlemsland må gjøre CEN-standarder til nasjonale standarder Land innenfor EU og EØS må bruke relevante CEN standarder ved offentlige anskaffelser

72 Benyttede standarder 1. generasjon Proprietære løsninger HL7 v generasjon X.400 CEN ENV (pre-standard) for meldingsinnhold EDIFACT meldingssyntaks 3. generasjon ebxml/soap CEN ENV (pre-standard) for meldingsinnhold XML meldingssyntaks DICOM for bilder

73 Bildestandarder DICOM stort sett enerådende for bilder Utstrakt bruk innenfor radiologi Støttes av IHE

74 Meldingsstandarder i Norge HL7 v2.x sentral i IHE HL7 v2.x benyttes i liten grad i Norge Hovedsakelig for interfacing av appplikasjoner Løsningen må også håndtere ekstern kommunikasjon Ivaretar ikke nødvendigvis norske behov Hovedsakelig erstattet av CEN pre-standarder siden 1992

75 IHE i Norge Ekstern meldingsutvikling har foregått uavhengig av IHE Historisk begrunnet IHEs valg av standarder Manglende støtte for brukerkrav Forpliktelser for bruk av CEN-standarder IHE mer relevant for intern meldingsutvikling (applikasjonsinterfacing)

76 Fremtiden

77 Interoperabilitet Organisatorisk Definisjon av samhandling mellom parter (forretningsprosesser) Semantisk Definisjon av informasjonsinnholdet Teknisk Standarder for fysisk overføring av informasjon

78 Hvorfor bry seg om teknisk løsning? Samme hvordan det løses når det bare fungerer Brukerne burde slippe å bry seg om tekniske løsninger MEN: Noen forhold viktigere enn andre

79 Interoperabilitet og bruk av standarder 1 Standardiserte forretningsprosesser Viktige Begrepsstandarder Kritiske fare for misforståelser dersom ikke entydige og omforente definisjoner Samordning gjennom bruk av HL7 v3 RIM Videre harmonisering gjennom ebxml Core Component metodikk Amerikansk språk vs. engelsk

80 Interoperabilitet og bruk av standarder 2 Meldingsinnhold og struktur Viktig interoperabilitet neppe mulig uten standarder Må kunne håndtere nasjonale/regionale avvik Konvertering mellom standarder er mulig XSLT osv. Meldingssyntaks, overføringsstandarder osv. Ikke kritisk konvertering mulig

81 Fremtidige løsninger Ikke bekymre seg om hvordan opplysningene overføres Kun definere datainnholdet og struktur Definisjoner av dataelementer og benyttet kodeverk

82 Interoperabilitet Teknisk vektlagt til nå Semantisk i fokus nå Organisatorisk og prossessmessig stadig viktigere

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Status pr. 01.11.2006 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.0 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Standardisering. All sections to appear here

Standardisering. All sections to appear here Standardisering All sections to appear here -Standardisering - Point of Care Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH Hva er en standard? Dokument som beskriver felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper

Detaljer

IHE-profiler innenfor radiolog

IHE-profiler innenfor radiolog Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor radiolog Status pr. 01.11.2005 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.2 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner. Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres?

Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner. Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres? Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres? Prosjektdeltakere: Ole Christian Nilsen Håvard Roterud Markus Stiris Veileder: John

Detaljer

Standard for utveksling av journalopplysninger

Standard for utveksling av journalopplysninger Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV 13606 KITH Rapport 17/99 KITH-rapport Tittel Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme - Åpen Rapport Interoperable betalingstjenester for lading av elbil Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

Henvisning og epikrise

Henvisning og epikrise Henvisning og epikrise Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Versjon.0 3. desember 2002 Status: Til utbredelse KITH Rapport R27/02 ISBN 82-7846-54-6 KITH-rapport Tittel Henvisning og epikrise

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN Digital roentgen, PACS and RIS in Norway Roald Bergstrøm senior advisor KITH Norwegian Centre for Health Informatics Trondheim,

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

EuroRec Seal Europeisk sertifiseringsordning for funksjonalitet i EPJ-system

EuroRec Seal Europeisk sertifiseringsordning for funksjonalitet i EPJ-system EuroRec Seal Europeisk sertifiseringsordning for funksjonalitet i EPJ-system Torbjørn Nystadnes, KITH Miniseminar/workshop ProRec-Norge/EHR-Q TN Trondheim 27. August 2009 Innhold 4Sertifiseringsordninger

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 21.1 Modell for leverandørsamhandling (satsingsområde 6) Prosjekt: Modell for

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 21.1 Modell for leverandørsamhandling (satsingsområde 6) Prosjekt: Modell for SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 21.1 Modell for (satsingsområde 6) Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Ansvarlig: Arkiv nr. Side 1 av 72 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer

BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer FFI-rapport 2011/00624 BIOEDEP et EDA program for utvikling av utstyr for deteksjon, identifikasjon og overvåking av biologiske trusselstoffer Pål Aas, Janet Martha Blatny, Else Holde Hegsvold og Espen

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Hvordan håndtere kompleksitet? 25. oktober 2013, Margunn Aanestad

Hvordan håndtere kompleksitet? 25. oktober 2013, Margunn Aanestad Hvordan håndtere kompleksitet? 25. oktober 2013, Margunn Aanestad Hvordan håndtere kompleksitet? Hva gjør bedrifter i praksis Legacy-systemer Datavarehus og data analytics Integrasjonsteknologier IT-styring

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 1-2 SOSI standard - versjon 3.0 1-3 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING

Detaljer

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Legeforeningens IT-utvalg, februar 2015 Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og krav til enkelhet, og ønsket

Detaljer

Skaper samhandling. NES-standarden. Presentasjon på InterOp-møte 19.juni 2007. Are Berg

Skaper samhandling. NES-standarden. Presentasjon på InterOp-møte 19.juni 2007. Are Berg Skaper samhandling NES-standarden Presentasjon på InterOp-møte 19.juni 2007 Are Berg Innhold NES-prosjektet NES pånorsk NESUBL i Norsk offentlig Referansekatalog Videre arbeid The NES-Project Corporation

Detaljer

Overskrift 12th World Congress on ITS

Overskrift 12th World Congress on ITS Overskrift 12th World Congress on ITS linje to Forklarende Erfaringer fra tittel Statens eller vegvesens undertitteldeltagelse, linje 6.-10. to november 2005, San Francisco, USA RAPPORTA P P O R T Veg-

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-helse over landegrensene i Norden muligheter og barrierer

E-helse over landegrensene i Norden muligheter og barrierer E-helse over landegrensene i Norden muligheter og barrierer Rapport fra Nordisk samarbeidsforum for telemedisin ANP 2007:709 E-helse over landegrensene i Norden muligheter og barrierer Rapport fra Nordisk

Detaljer