KLP utfordringer Rotaryakademiet Sanden Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel"

Transkript

1 KLP utfordringer Rotaryakademiet Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010

2 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President 2 ganger og tidligere AG Medhjelper i TRF komiteen for studier Fred/Konflikt løsninger

3 Klubbtjeneste Våre fem tjenestegrener Yrkestjeneste Ungdomstjeneste Internasj. tjeneste Samfunnstjeneste

4 Våre fem tjenestegrener Klubbtjeneste Yrkestjeneste Ungdomstjeneste Internasj. tjeneste Samfunnstjeneste Mål: Styrke samholdet og engasjementet til medlemmene Mål: Medlemmene skal bruke sin yrkeskompetanse til hjelp for andre Mål: Støtte opp om ungdomsutveksling / prosjekter for fremme av internasjonal forståelse Mål: Støtte opp om Rotary s humanitære, utdannings og kulturelle innsatser for å fremme forståelse og fred i verden Mål: Gjøre en aktiv innsats for å hjelpe mennesker i nærmiljøet

5 Klubbens lederskapsplan. Hvorfor et tema? Det er en erkjennelse av at klubbens aktiviteter har en lengre tidshorisont en et Rotary kalender år. Det er en erkjennelse av at vi ikke får brukt kunnskapene våre på best mulig måte Det er manglende forutsigbarhet i det vi gjør fra år til år. Rotary hjulet går videre struktur/støtte

6 Hvorfor endre organisasjonen? Hittil vanntette skot/helt nye komiteer hvert år osv. Veldig mye 0 stilles hvert år. Bevistgjøre klubbens ledere på hva som må gjennomføres Ha en referanse ramme som kan korrigeres hvert år Gir mulighet for tilbakemeldinger til klubbens ledelse Virker det/virker det ikke. (Evolusjon og ikke revolusjon) Gir medlemmene større kunnskap om Rotary Et aktivt verktøy for å utvikle ledere i klubben til å føre klubben videre Et aktivt verktøy for klubbens utvikling En plan i bunn. If you fail to plan you plan to fail. Mer attraktiv klubb for nye medlemmer med struktur og fokus mot klare mål

7 Er dette virkelig nødvendig? Generasjonsfellen If it ain t broke don t fix it!! Stemmer dette for vår klubb.? Vi i Modum var gode på nye ideer Vi i Modum ble aldri ferdige med ideene Stolte på ildsjeler og ikke klubben s egen aktivitet Vi ble mye underholdt men lite engasjert som medlemmer Klubben må ville det.

8 Er dette virkelig nødvendig? If it ain t broke don t fix it! Behøver vi forandre oss? Er det noe positivt i forandring!!! NB! Yngre medlemmer har et annet ønske for sitt medlemskap en de som har vært medlemmer lenge!

9 Klubbens lederskapsplan (KLP) Styre Medlemsskap Administrasjon Serviceprosjekt Rotarystiftelsen Samfunnskontakt

10 Klubbens lederskapsplan (KLP) Styre Medlemsskap Administrasjon Serviceprosjekt Rotarystiftelsen Samfunnskontakt

11 Lederskapsplan / tjenestegrener Administrasjon Medlemsskap Serviceprosjekt Rotarystiftelsen (TRF) Samfunnskontakt Internasj. tjeneste Klubbtjeneste Yrkestjeneste Ungdomstjeneste Samfunnstjeneste Komiteer kan opprettes/sammenslås etter behov

12 Lederskapsplan / en tjenestegren Tjenestegren Komité Administrasjon Medlemsskap Serviceprosjekt Rotarystiftelsen (TRF) Samfunnskontakt Klubbtjeneste Yrkestjeneste Ungdomstjeneste Internasj. tjeneste Samfunnstjeneste Ryla Fellowships Rotaract Nye landsmenn Integrasjon Eldre medlemmer med transportbehov Humanitære prosjekter lokalt/ nasjonalt HandiCamp Informasjon om planlagte og gjennomførte prosjekter Komiteer kan opprettes/sammenslås etter behov

13 Lederskapsplan / komité Tjenestegren Komité Administrasjon Medlemsskap Serviceprosjekt Rotarystiftelsen (TRF) Samfunnskontakt Klubbtjeneste Referater Intern informasj. Rotary Norden Mediakontakt Yrkestjeneste Samfunnskontakt Rotaryskolen Omdømme InterCity-arbeid Ungdomstjeneste Informere om våre tilbud til ungdom Internasj. tjeneste Info internt/eksternt om prosjekter Samfunnstjeneste Informasjon om planlagte og gjennomførte prosjekter Komiteer kan opprettes/sammenslås etter behov

14 Lederplan / tjenestegrener Tjenestegren Komité Administrasjon Medlemsskap Serviceprosjekt Rotarystiftelsen (TRF) Samfunnskontakt Kartlegge / forsøke å finne aktuelle kandidater til ungdomsutveksling Klubbtjeneste Yrkestjeneste Ungdomstjeneste Klubbledelse Registrering Fremmøte Program Møteforberedelse Plassering av gjester RYLA Støtte opp om ungdomsutveksling Medlemsutvikling Beholde medlem. Rotaryskolen Kameratskap Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer Humanprosj. Lokale Nasjonale Mentorprogram Yrkesveiledning Nye landsmenn Mentorprogram Funksjonshemmet i arbeidslivet Ungdomsprosjekter Skaffe midler til TRF og Polio Plus fond og The Annual Program Fund VTT Vocational Training Team TRF-prosjekter av spesielle interesse for ungdom Referater Intern informasj. Rotary Norden Mediakontakt Samfunnskontakt Rotaryskolen Omdømme InterCity-arbeid Informere om våre tilbud til ungdom Internasj. tjeneste Vennskapsklubber Ungdomsutveksling Medlemmer fra internasjonale miljøer Humanitære prosjekter internasjonalt Global Grant (GG), District Grant (DG), Annual Giving, Scholarship (Peace Ambassador) Info internt/eksternt om prosjekter Samfunnstjeneste Ryla Fellowships Rotaract Nye landsmenn Integrasjon Eldre medlemmer med transportbehov Humanitære prosjekter lokalt/ nasjonalt District Grants / Tiltaksfond Informasjon om planlagte og gjennomførte prosjekter Komiteer kan opprettes/sammenslås etter behov

15 Modum Rotaryklubb Lederplan for

16 INNLEDNING 3 års lederplan skal oppdateres av innkommende president i god tid før 31. mars hvert år. Sammensetning av komiteer må gjøres slik at det blir kontinuitet med 3 års horisont. Lederplanen skal reflektere RI presidentens mål og føringer for rotaryåret

17 Faste oppgaver for klubben Det avholdes minst to komitémøter hvert halvår. Det skrives referat fra møtene, kopi sendes President/sekretær. Alle referater arkiveres i filemanager for hjemmesiden. NB IT ansvarlig Fellesmøte med nytt og gammelt styre i mai måned hvert år. Alle møter varsles på SMS. Alfabetisk rekkefølge på de som holder 3-min, de varsles på SMS. Hvis det ikke passer må det gis tilbakemelding. Melde på RYLA-kandidat innen 15. januar hvert år. Fremmøtestatistikk sendes inn av sekretær hver måned. Møteprogrammet settes opp halvårlig. Årsmøte innen utgangen av august hvert år. Referat fra alle møter. Settes ut på hjemmeiden Årskalender oppdateres av innkommende president

18 Administrasjons- og Kommunikasjonskomité Leder: Trygve Dekko Formål: Sørge for at klubben driftes så effektivt som mulig Ansvarsområder: Sørge for at klubbens vedtekter og regelverk er à jour Gjennomføre vedtektsmessige aktiviteter Økonomi regnskap/budsjett Sekretariat Ekstern og intern kommunikasjon Sette opp og sørge for gjennomføring av programmer i samarbeid med komiteene Tilsvarende for de andre komiteene

19 Modum Rotaryklubb Organisasjonsplan President:- Trygve Dekko President:- Forslag Aage Bergerud President:- Forslag Ivar Kvistaas KOMITEER 2011/ / /2014 Leder:- Aage Bergerud Leder : Forslag (Ivar Kvistaas) Leder : Forslag (Morten Wold) Nest leder: Velges innen (Forslag Ivar Kvistaas) Nest leder: Velges innen (Forslag Morten Wold) Nest leder: Velges innen (Forslag Geir Modalen Ellingsen) Administrasjon og Kommunikasjon Økonomi og Vedtekter: Økonomi og Vedtekter: Økonomi og Vedtekter: Frode Salvesen Frode Salvesen Frode Salvesen Sekretær: Per A. Knudsen Sekretær: Per A. Knudsen Sekretær: Per A. Knudsen IT: Olav Wierli IT: Olav Wierli IT: Olav Wierli Per-Erik Thomassen Nestleder IT Per-Erik Thomassen Nestleder IT Per-Erik Thomassen Trygve Dekko Aage Bergerud Morten Wold(Kommmunikasjon) Morten Wold(Kommmunikasjon) Morten Wold(Kommmunikasjon) Per-Frick Høydal Per-Frick Høydal Bjørn Larsen (Kommunikasjon) Per Frick Høydal Leder: Anne Gro Hovengen Leder: Forslag (Jon Mamen) Leder: Forslag (Ann-Iren Nyhagen Dahl) Nestleder:-Velges innen (Forslag Jon Mamen) Nestleder:Velges innen (Forslag Ann-Iren Nyhagen Dahl) Nestleder:Velges innen (Forslag Bjørn Larsen) Medlemskap Jon Mamen Knut Henning Honerud Knut Henning Honerud Knut Bye, Knut Bye, Knut Bye, Terje Gregersen Eystein Kaldestad Eystein Kaldestad Knut Henning Honerud Anne Gro Hovengen Trygve Øderud Ann-Iren Nyhagen Dahl Bjørn Larsen (Kommunikasjon) Sjur Thomassen Bjørn Larsen (Kommunikasjon) Sjur Thomassen Jon Mamen Leder: Trygve Øderud Leder:- Forslag (Geir Modalen Ellingsen) Leder:- Forslag (Marit Hæhre) Nest Leder:-Velges innen forslag (Geir Modalen Ellingsen) Nestleder:Velges inne (Forslag Marit Hæhre Nestleder:Velges inne (Forslag Anne Gro Hovengen Geir Modahl Ellingsen Trygve Øderud Terje Gregersen The Rotary Foundation Tungdom Sjur Thomassen Per F Høydahl Per F Høydahl Per Mørk Terje Gregersen Reidun Schartau Marit Hæhre Pål Morten Skollerud Pål Morten Skollerud Reidun Schartau Per Mørk Per Mørk Reidun Schartau Geir Modalen Ellingsen Leder:- Egil Houmb Leder: (Forslag Hans Kjensjord) Leder: (Forslag Pål Morten Skollerud) Nestleder: Velges innen (Forslag Hans Kjensjord) Nestleder:Velges innen ( Forslag (Pål Morten Skollerud) Nestleder:Velges innen ( Forslag (Olav Wierli) Serviceprosjekt Eystein Kaldestad Per-Erik Thomassen Per-Erik Thomassen Pål Morten Skollerud Øya Prosjektet:Olav Wierli Øya Prosjektet:Olav Wierli Jan Hauge Jan Hauge Jan Hauge Ole-Jan Hansen Ole-Jan Hansen Ole-Jan Hansen Rusinfo: Trygve Dekko, Sjur Thomassen, Anne Gro Hovengen, Frode Salvesen Rusinfo: Trygve Dekko, Anne-Gro Hovengen, Frode Salvesen, Sjur Thomassen, Ivar Kvistaas og Per Erik Thomassen. Rusinfo: Trygve Dekko, Sjur Thomassen. Anne Gro Hovengen, Frode Salvesen, Sjur Thomassen, Ivar Kvistaas og Per Erik Thomassen Yrkesveiledning: Pål Erling Wassend; Per-Erik Thomassen, Harald Bache, Aage Bergerud ( past president ) Yrkesveiledning: Bjørn Larsen. Harald Bache,Per-Erik Thomassen og Trygve Dekko ( president ) Yrkesveiledning: Pål Erling Wassend, Per-Erik Thomassen, Harald Bache, Trygve Dekko (pastpresident), Aage Bergerud ( President )

20 Komité / Ansvarsdeling Eksempel: Samfunnskontakt (PR) Ansvar Komité Referater Intern informasj. Rotary Norden Mediakontakt Per Olav Leder Harald Sekretær Arild Jon Henrik Arild Marianne Samfunnskontakt Rotaryskolen Omdømme InterCity-arbeid Informere om våre tilbud til ungdom Info internt/ eksternt om om prosjekter Informasjon om planlagte og gjennomførte prosjekter

21 Komité / temaplan Komité: SAMFUNNSKONTAKT Aktiviteter Tema: Informasjon om våre tilbud til ungdom Ansvar Tidsfrist Informasjon til Ta temaet opp i plenum for å få innspill fra klubbmedlemene Etablere samarbeid med Rotaract Utarbeide en folder om våre tilbud Leder Per Olav Sekretær Harald Jon Henrik Arild 15. februar President Programk. 1. mars Leder 1. mars AG Distrikt Lage et informasjonsmøte for ungdom om våre tilbud for målgruppen Per Olav Harald 15.mai Klubbene i regionen Distriktet Evalueringsmøte Arild 15. juni Alle i klubben AG Distriktet

22 Fra temaplan til komitéplan Temaplan 4 Temaplan 3 Temaplan 2 Temaplan 1 Skaugum RK

23 Fra temaplan til komitéplan Aktivitet 4 Aktivitet 3 Aktivitet 2 Aktivitet 1 Litt overordnet + Plan for komité Samfunnskontakt Skaugum RK

24 Målsetting Vi ønsker god aktivitet i alle komiteer At alle medlemmene er engasjerte Vi ønsker forutsigbarhet i vårt klubb liv medlemmene vet hvor de hører hjemme Vi vil utvikle og ta vare på kunnskapen på best mulig måte Vi ønsker å gi oss god tid for de aktiviteter vi engasjerer oss i Vi ønsker også en rotasjon hjulet går videre

25 Hvorfor er KLP viktig? Noen konklusjoner Den setter oppgaven/aktiviteten i fokus. Den samler og utvikler kunnskap/kamaratskap Den gir forutsigbarhet Den gir trygghet for arbeidsoppgaver Den gir trygghet for tid til gjennomføring av prosjekter Den gir opplæring for fremtidige ledere. Den gir en mer velfungerendeklubb med struktur på arbeidsoppgaver. Synliggjør klubbens verdier

26 Takk for oppmerksomheten AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 VIS VEI, GÅ FORAN HÅNDBOK 2006 2007 MORTEN BJERKAN GUVERNØR Kjære Presidenter! Velkommen til et nytt rotaryår. Rotary International Distrikt 2260 Guvernør 2006-2007 Morten

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 28.09.2009 Fred Schwabe-Hansen Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 19 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300

Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300 Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010-2011 President: Jorunn Bakke Mål for Rotaryåret: Ray Klinginsmith fra Rotary Club of Kirksville, Missouri,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

SARPSBORG ROTARY CLUB

SARPSBORG ROTARY CLUB SARPSBORG ROTARY CLUB Håndboken er ment å være en oppslagsbok og et informativt verktøy for styre, komitéer og medlemmer i Sarpsborg Rotary Club. Siktemålet er å gi informasjon om klubben, dens arbeidsform

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

Slik gagner vi andre

Slik gagner vi andre 1 OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Slik gagner vi andre En håndbok for Oslo Vest Rotary Klubb om hvem som har ansvar for hva, hva vi gjør og hvordan vi gjør det Oslo, juni 2014 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer