BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO"

Transkript

1 BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 BILSTEREO Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet: dbu (signal/brusförhållande = 20 db) OBS! Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. EGENSKAPER FM och AM radio. Automatisk minneslagring. Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 64 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) ±10 db, Diskant (vid 10 Hz) ±10 db Uteffekt: W x 2 kanaler Strömkonsumtion:... 3 A (max) Att tänka på före montering Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet: μv (signal/brusförhållande = 30 db) Stereoseparation:.... > 25 db Biltema Nordic Services AB 2

3 Frontmontering Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning enligt bilden nedan: 182mm 53mm Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. 5. Koppla ihop antennen och kabelhärvan med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 6. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 7. Koppla tillbaka klampen på batteriets minuspol. Att montera loss enheten 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. OBS: Plastpluggen i urtagen kommer att knäckas. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. 4. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. 1. Instrumentbräda 2. Flik/spärr 3. Skruvmejsel 4. Hölje Biltema Nordic Services AB

4 KABELANSLUTNINGAR Högtalarutgång 3 A säkring Antennanslutning Jord (svart) +12V (tändningslåset) (röd) Antennuttag bil/förstärkare (blå) Minne +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 4

5 ANVÄNDNING 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR MODE 6. RESET- nollställningsknapp 7. /Spara 8. USB-kontakt 9. SD-kortläsare 10. AUX-kontakt CLK Visa tid i displayen GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Slå på och av enheten Tryck VOL/SEL/PWR -knappen (3) för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll VOL/SEL/PWR -knappen intryckt ca 2 s för att stänga av enheten. Ljudinställningar Gör en snabb tryckning på VOL/SEL/PWRknappen (3) för att komma in i ljudinställningsläget. Följande funktioner påverkar ljudet: BAS (bas), TRE (diskant), BAL (balans), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal och VOL (volym). Visa klockan Tryck på CLK-knappen (12) för att visa tiden på displayen. Visningen återgår automatiskt efter 5 s. USB-porten På frontpanelen finns en USB-kontakt (8) för anslutning av extern USB-enhet. AUX-porten - extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (10). Vrid på volymkontrollen för att ändra värdet för respektive inställning Biltema Nordic Services AB

6 Att nollställa enheten med hjälp av reset-funktionen Den infällda RESET-knappen (6) måste tryckas in med hjälp av en kulspetspenna eller ett annat smalt metallobjekt. Det kan ibland vara nödvändigt att nollställa enheten, exempelvis när: Enheten just monterats eller om kablaget har dragits om. Inte alla funktionsknappar fungerar som de ska. LCD-displayen visar felmeddelande. OBS! Om felet kvarstår efter att du tryckt in RESET-knappen (6) så kan felet bero på dålig kontakt mellan enheten och frontpanelen. Använd då bomullstops som du droppat isopropyl-alkohol på för att varsamt rengöra kommunikationsporten på frontpanelen. RADIO Tryck på MODE-knappen (5) för att välja uppspelningsläge Radio. Välja frekvensband När enheten är ställd i radioläge, tryck på BAND/AS/SCH-knappen (1) för att välja frekvensband. Frekvensbanden kommer att skifta mellan följande alternativ: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Välja radiokanal Tryck på (4) eller (11) för att starta den automatiska kanalsökningsfunktionen. Om du istället vill söka kanal manuellt, tryck in och håll in knappen till dess texten MANUAL visas på displayen. Trycks inte någon av knapparna på en stund så återgår enheten till automatiskt sökningsläge, och texten AUTO visas på displayen. Välja förvalda stationer Tryck på -knappen (7) för att välja mellan de förvalda stationerna (1 6). Manuell lagring av förval För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll SAVE-knappen (7) i 2 sekunder. Nu visas SAVE CH1. Tryck kort på SAVE-knappen (7) igen för att istället spara på CH2. När du valt kanal, tryck och håll SAVE-knappen (7) intryckt i 2 s. för att spara stationen. AVSPELNING VIA USB-PORT I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (8) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (5). Välja spår Tryck på (4) eller (11) för att välja nästa/föregående spår. Spårnumret kommer att visas på displayen. Tryck och håll respektive knapp intryckt för att växla snabbare. Uppspelning startar när knappen släpps. Pausa avspelningen Tryck in -knappen (7) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Välja spår med knappen SCH Tryck på knappen BND/AS/SCH (1) för att välja spår. Nu visas NUM***. Vrid på volymknappen (3) för att välja spårnummer och tryck på SEL (3) för att bekräfta. Automatisk minneslagrning Tryck och håll på BAND/AS/SCH-knappen (1) i 2 sekunder för att söka av och spara de 18 starkaste stationerna/kanalerna Biltema Nordic Services AB 6

7 AVSPELNING VIA SD/MMC- KORTLÄSARE Enheten är även utrustad med en SD-kortläsare (9) (Secure Digital). När ett minneskort sätts i kortläsaren letar enheten upp MP3/WMA-filer och startar uppspelningen automatiskt. Manövrering sker på samma sätt som i USB-läget. OBS! Undvik att lagra viktiga filer på USBenheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka att filerna skadas. VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. Fordonets tändning är inte påslagen. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Inget ljud. Knapparna fungerar inte. Radion fungerar inte. Säkringen har gått. Volymen är låg. Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Den inbyggda microdatorn fungerar inte korrekt beroende på störningar. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Radiosignalen är för svag. Byt säkring. Höj volymen. Kontrollera kabelanslutningarna. Tryck på RESET-knappen Antennkabeln är inte ansluten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 BILSTEREO Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på disse symbolene: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER FM- og AM-radio Automatisk minnelagring. Utstyrt med USB-port og SD-/MMC-kortleser. AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Generelle detaljer: Nettspenning: DC 12 V, negativ jord Chassismål: mm (bredde) x 64 mm (dybde) x 50 mm (høyde) Tonekontroll: Bass (ved 100 Hz) ±10 db, diskant (ved 10 Hz) ±10 db Uteffekt: W x 2 kanaler Strømforbruk: A (maks.) Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Midtfrekvens: MHz Følsomhet: μv (signal/støyforhold = 30 db) Stereoseparasjon:.... > 25 db Radio (mellombølge): Frekvensområde: khz Midtfrekvens: khz Følsomhet: dbu (signal/støyforhold = 20 db) MONTERING Bilstereoen bør monteres av en fagperson. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn av feil installasjon. Husk følgende før montering: Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først en fagperson. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner Biltema Nordic Services AB 8

9 Frontmontering Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning som vist i bildet nedenfor: 182mm 53mm Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 4. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. 5. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 6. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 7. Foreta tilkobling til batteriets minuspol igjen. DEMONTERE ENHETEN 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. OBS: Plastpluggen i uttaket kommer til å knekke. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. 1. Dashbord 2. Flik/sperre 3. Skrutrekker 4. Deksel Biltema Nordic Services AB

10 KABELTILKOBLINGER Høyttalerutgang 3 A sikring Antennetilkobling Jord (sort) +12 V (tenningslås) (rød) Antenneuttak bil/forsterker (blå) Minne +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 10

11 BRUK 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR MODE 6. RESET nullstillingsknapp 7. /Lagre 8. USB-kontakt 9. SD-kortleser 10. AUX-kontakt CLK Vis klokkeslettet på skjermen GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER Slå enheten på og av Trykk på VOL/SEL/PWR -knappen (3) for å slå på enheten. Når enheten er på, trykker du og holder inne VOL/SEL/PWR -knappen i ca. 2 sekunder for å slå av enheten. Lydinnstillinger Trykk raskt på VOL/SEL/PWR-knappen (3) for å gå til lydinnstillingene. Følgende funksjoner påvirker lyden: BAS (bass), TRE (diskant), BAL (balanse), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal) og VOL (volum). Vri på volumkontrollen for å endre verdien for de respektive innstillingene. Vise klokkeslett Trykk på CLK-knappen (12) for å vise klokkeslettet på skjermen. Visningen avsluttes automatisk etter 5 sekunder. USB-porten På frontpanelet (8) finnes det en USB-kontakt for tilkobling av ekstern USB-enhet. AUX-porten - ekstern lydinngang Enheten kan kobles sammen med en bærbar enhet, som f.eks. en MP3-spiller, gjennom AUX-in-porten på frontpanelet (10). Etter at du har koblet enheten sammen med den bærbare enheten, trykk på PWR/MODE-knappen (12) for å endre avspillingsmodus til AUX IN Biltema Nordic Services AB

12 Nullstille enheten ved hjelp av RESETfunksjonen Den innfelte RESET-knappen (6) må trykkes inn ved hjelp av en kulepenn eller en annen smal metallgjenstand. Det kan iblant være nødvendig å nullstille enheten, eksempelvis når: enheten akkurat er montert, eller om kablene har blitt trukket på nytt. ikke alle funksjonsknapper fungerer som de skal. LCD-displayet viser en feilmelding. OBS! Dersom feilen vedvarer etter at du har trykket inn RESET-knappen (6), kan den skyldes dårlig kontakt mellom enheten og frontpanelet. Bruk da en bomullspinne som du har dryppet isopropyl-alkohol på for å forsiktig rengjøre kommunikasjonsporten på frontpanelet. 5. RADIO Trykk på MODE-knappen (5) for å velge avspillingsmodus Radio. Velge frekvensbånd Når enheten er stilt i radiomodus, trykk på BAND/AS/SCH-knappen (1) for å velge frekvensbånd. Frekvensbåndene vil veksle mellom følgende alternativer: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Velge radiokanal Trykk på (4) eller (11) for å starte den automatiske kanalsøkfunksjonen. Om du i stedet vil søke kanal manuelt, trykk inn og hold inne knappen helt til teksten MANUAL vises i displayet. Dersom ingen av knappene trykkes inn på en stund, går enheten tilbake til automatisk søkemodus, og teksten AUTO vises i displayet. Velg lagrede stasjoner Trykk på -knappen (7) for å velge mellom de forhåndsvalgte stasjonene (1 6). Manuell lagring av forvalg Trykk og hold inne SAVE-knappen (7) i 2 sekunder for å lagre en stasjon/kanal.. Nå vises SAVE CH1. Trykk kort på SAVE-knappen (7) igjen for å lagre som CH2 isteden. Når du har valgt kanal, trykker du og holder inne SAVEknappen (7) i 2 sekunder for å lagre stasjonen. AVSPILLING VIA USB-PORT I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (8) som du kan bruke for tilkobling av en USB-utstyrt ekstern enhet (f.eks. en MP3-spiller). Når du kobler inn en ekstern enhet via USB-porten, vil den søke gjennom enheten etter MP3- og WMA-filer, og begynne avspilling automatisk. Om du er i en annen modus, kan du veksle til USB-modus ved å trykke inn MODE-knappen (5) helt til teksten USB vises i LCD-displayet. Velge spor Trykk på (4) eller (11) for å velge neste/ forrige spor. Spornummeret vises på skjermen. Trykk og hold inne respektive knapp for å bytte raskere. Avspillingen starter når du slipper knappen. Pause i avspilling Trykk inn -knappen (7) for å ta pause i avspillingen. Trykk inn knappen igjen for å fortsette. Velg spor med knappen SCH Trykk på knappen BND/AS/SCH (1) for å velge spor. Nå vises NUM***. Vri på volumknappen (3) for å velge spornummer, og trykk på SEL (3) for å bekrefte. Automatisk minnelagring Trykk og hold inne BAND/AS/SCH-knappen (1) i 2 sekunder for å søke etter og lagre de 18 sterkeste stasjonene/kanalene Biltema Nordic Services AB 12

13 AVSPILLING VIA SD/MMC-KORTLESER Enheten er også utstyrt med en SD-kortleser (9) (Secure Digital). Når et minnekort settes i kortleseren, leter enheten etter MP3-/ WMA-filer og starter avspillingen automatisk. Manøvreringen gjøres på samme måte som i USB-modus. OBS! Unngå å lagre viktige filer på USB-enheter som du bruker med bilstereoen din. Feil bruk kan av og til føre til at filene skades. ADVARSEL! Når du kobler inn en MP3-spiller som har et vanlig, ikke oppladbart batteri, bør du av sikkerhetsmessige grunner ta batteriet ut av MP3-spilleren. Grunnen til dette er at mange MP3-spillere bruker USB-porten som strømkilde for innebygd batterilader. Å utsette et vanlig batteri for kontinuerlig lading kan få det til å sprekke, lekke eller eksplodere. FEILSØKING Før du begynner å feilsøke enheten, kontroller alltid at kabler og tilkoblinger sitter ordentlig. Dersom feilen vedvarer etter feilsøking, lever enheten inn til behørig fagperson for service og reparasjon. SYMPTOM ÅRSAK LØSNING Ingen strømforsyning. Ingen lyd. Bilens tenning er ikke slått på. Sikringen har gått. Volumet er lavt. Vri tenningen til ACC om du ikke vil starte bilen. Skift sikring. Øk volumet. Knappene virker ikke. Radioen virker ikke. Kabeltilkoblingene er ikke korrekt tilkoblet eller har løsnet Den innebygde mikroprosessoren fungerer ikke korrekt på grunn av forstyrrelser. Den automatiske søkefunksjonen for radiokanaler virker ikke. Radiosignalet er for svakt. Kontroller kabeltilkoblingene. Trykk på RESET-knappen Antennekabelen er ikke tilkoblet. Kontroller antennekabelen, koble den forsiktig til om den sitter løst, og prøv igjen. Still inn radiokanalen manuelt. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 AUTOSTEREO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten OMINAISUUDET FM- ja AM-radio. Automaattinen muistitallennus. USB-liitäntä, SD/MMC-kortinlukija. AUX-liitäntä MP3-soittimen yhdistämiseksi. TEKNISET TIEDOT Yleistietoja Verkkojännite: DC 12V, miinus maadoitettu Kotelon mitat: mm (leveys) x 64 mm (syvyys) x 50 mm (korkeus) Äänen säädöt: Basso (100 Hz) ±10 db, diskantti (10 Hz) ±10 db Lähtöteho: W x 2 kanavaa Virrankulutus: Enintään 3 A Radio (FM) Taajuusalue: ,5 108 MHz Keskitaajuus: ,7 MHz Herkkyys: μv (signaali/kohinasuhde 30 db) Stereoerotus: > 25 db Radio (keskiaallot) Taajuusalue: khz Keskitaajuus: khz Herkkyys: dbu (signaali/kohina-suhde 20 db) KOKOAMINEN Autostereon asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen aiheuttamista ongelmista. Huomioon otettavaa ennen asentamista Ennen autostereon asentamista yhdistä johdot. Tarkista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat. Käytä asennuksessa vain laitteen mukana toimitettuja osia. Jos asennuksessa käytetään muita osia tai johtoja, voi aiheutua vaurioita. Jos autoa on porattava tai siihen on tehtävä muutoksia tilan saamiseksi autostereota varten, ota ensin yhteys ammattilaiseen. Asenna keskusyksikkö paikkaan, jossa se ei haittaa kuljettajaa ja jossa se ei voi vahingoittaa matkustajaa äkkijarrutuksessa. Laitteen saa asentaa vain vaakasuoraan. Jos keskusyksikkö asennetaan suurempaan kuin 30 asteen kulmaan vaakatasosta, autostereon toiminta voi häiriintyä. Vältä asentamasta keskusyksikköä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle Biltema Nordic Services AB 14

15 Asennus etuosasta Tämä laite voidaan asentaa etuosasta kaikkiin kojetauluihin, joissa on aukko (ks. kuva). 182mm 53mm Varmista ensin, että kaikki liitännät on tehty oikein. Toimi seuraavasti. 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Irrota johdot ja antenni laitteesta. 3. Irrota laite kotelosta käyttämällä kahta mukana toimitettua metalliavainta. Vie avaimet kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota koteloa kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. Irrota kotelo painamalla sitä taaksepäin avaimilla. 4. Asenna kotelo painamalla se varovaisesti kojelaudan aukkoon. Taivuta metallisia kielekkeitä ruuvitaltalla. Kaikkia kielekkeitä ei todennäköisesti tarvita kotelon lukitsemiseksi paikalleen, joten käytä parhaiten soveltuvia kielekkeitä. Kiinnitä kotelo niiden avulla. 5. Yhdistä antenni ja johdot laitteeseen. Varmista, etteivät johdot tai kaapelit irtoa. 6. Paina laitetta varovaisesti sisäänpäin, kunnes kotelon metallikielekkeet lukitsevat laitteen paikalleen napsahtaen. 7. Yhdistä akkukenkä akun miinusnapaan. LAITTEEN IRROTTAMINEN 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Työnnä kaksi mukana toimitettua avainta kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota laitteen kojetauluun kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. HUOM: Uran muovitulpat murtuvat. Vedä laite varovaisesti ulos ja irrota johdot siitä. 1. Kojelauta 2. Kieleke/este 3. Ruuvitaltta 4. Runko Biltema Nordic Services AB

16 JOHTOLIITOKSET Kaiuttimen liitin 3 A:n sulake Antenniliitäntä Maadoitus (musta) +12V (sytytyslukko) (punainen) Auton antenni-/vahvistinliitäntä (sininen) Muisti +12 volttia (keltainen) Biltema Nordic Services AB 16

17 KÄYTTÄMINEN 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR TILA 6. RESET- nollauspainike 7. /Tallenna 8. USB-liitäntä 9. SD-kortinlukija 10. AUX-liitäntä CLK Ajan esitys näytössä PERUSTOIMINNOT Virran kytkeminen ja katkaiseminen Laite käynnistetään VOL/SEL/PWR-painiketta (3) painamalla. Kun laite on päällä, VOL/SEL/ PWR-painikkeen painaminen n. 2 sekunnin ajan sammuttaa laitteen. Ääniasetukset Äänensäätötilaan siirrytään painamalla lyhyesti VOL/SEL/PWR-painiketta (3). Seuraavat toiminnot vaikuttavat ääneen: BAS (basso), TRE (treble), BAL (balance), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (local) ja VOL (volume). Voit muuttaa asetuksen arvoa kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä. Kellon saaminen näkyviin Kellonajan saa näyttöön painamalla CLKpainiketta (12). Näyttö palautuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. USB-liitäntä Etupaneelin (8) on USB-liitäntään voi yhdistää ulkoisen USB-laitteen. AUX-liitäntä (ulkoinen äänilähde) Tähän laitteeseen voidaan yhdistää kannettava laite, kuten MP3-soitin, käyttämällä etupaneelin AUX-tuloliitäntää (10). Kun kannettava laite on yhdistetty siihen, valitse toistotilaksi AUX IN painamalla MODE-painiketta (5) Biltema Nordic Services AB

18 Laitteen nollaaminen Paina nollauspainiketta (6) esimerkiksi kuulakärkikynän kärjellä. Laite on joskus nollattava, esimerkiksi kun se on asennettu tai jos johtoja on irrotettu jos kaikki toimintopainikkeet eivät toimi oikein jos näyttöön tulee virheilmoitus. HUOMIO! Jos vika ei korjaannu nollauspainikkeen (19) painamisen jälkeen, syynä voi olla huono kontakti laitteen ja etulevyn välillä. Puhdista etupaneelin liitäntä isopropyyliin kostutetulla pumpulipuikolla. RADIO Paina MODE-painiketta (5) ja valitse kuunneltavaksi lähteeksi radio. Taajuusalueen valitseminen Kun radio on käytössä, valitse taajuusalue painamalla BAND/AS/SCH-painiketta (1). Taajuusalue muuttuu seuraavasti: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1 -> MW2 Radiokanavan valitseminen Voit käynnistää automaattisen etsinnän painamalla (4) tai -painiketta (11). Jos haluat etsiä kanavan käsin, pidä painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee MANUAL-teksti. Jos mitään painiketta ei paineta, automaattinen haku palaa käyttöön ja näytössä näkyy AUTO. Automaattinen tallennus muistiin Radio etsii ja tallentaa 18 voimakkainta asemaa/kanavaa, kun BAND/AS/SCH-painiketta (1) painetaan 2 sekuntia. Esiasetettujen asemien valitseminen -painik- Esivalitut asemat (1 6) valitaan keella (7). Tallentaminen esivalintapaikkaan käsin Voit tallentaa kanavan tiettyyn esivalintapaikkaan painamalla SAVE-painiketta (7) 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy SAVE CH1. Paina SAVEpainiketta (7) lyhyesti uudelleen, jos haluat tallentaa kanavan paikalle CH2. Kun kanava on valittu, asetus tallennetaan painamalla SAVEpainiketta (7) 2 sekunnin ajan. KUUNTELEMINEN USB-LIITÄNNÄN AVULLA Laitteen etupaneelissa on USB-liitäntä (Universal Serial Bus) (8), johon voidaan yhdistää esimerkiksi USB-muistitikku. Kun yhdistät laitteen USB-liitäntään, autosterolaite etsii siitä MP3- ja WMA-tiedostoja ja ryhtyy soittamaan niitä automaattisesti. Voit siirtää laitteen USBtilaan painelemalla MODE-painiketta (5), kunnes näyttöön tulee USB-teksti. Raidan valitseminen Voit valita seuraavan tai edellisen raidan painamalla (4) tai (11). Raidan numero näkyy näytössä. Painikkeiden painaminen pitkään nopeuttaa raitojen vaihtumista. Musiikin toisto alkaa, kun painike vapautetaan. Tauko toistoon Voit keskeyttää kuuntelemisen painamalla -painiketta (7). Voit jatkaa painamalla painiketta uudelleen. Valitse raita SCH-painikkeella Raita valitaan painamalla BND/AS/SCHpainiketta (1). Näytössä näkyy NUM***. Valitse raidan numero äänenvoimakkuussäädintä (3) kiertämällä, vahvista valinta painamalla SEL (3) Biltema Nordic Services AB 18

19 MUSIIKIN KUUNTELEMINEN SD/ MMC-KORTTIPAIKAN AVULLA Laitteessa on SD-kortinlukija (9) (Secure Digital). Kun kortinlukijaan asetetaan muistikortti, laite etsii MP3/WMA-tiedostot ja aloittaa musiikintoiston automaattisesti. Kappaleita ohjataan samalla tavalla kuin USB-tilassa. VAROITUS! Kun yhdistät laitteeseen tavallisella paristolla varustetun MP3-soittimen, irrota paristo turvallisuussyistä. USB-liitäntä syöttää virtaa MP3-soittimeen sen akun lataamiseksi. Jos tavallista paristoa yritetään ladata jatkuvasti, se voi haljeta, vuotaa tai räjähtää. HUOM! Tärkeitä tiedostoja ei kannata tallentaa autostereossa käytettäviin USB-muisteihin, sillä joskus tiedostot voivat tuhoutua varomattoman käsittelyn seurauksena. VIANETSINTÄ Tarkista aina ennen vianetsinnän aloittamista, että johdot ja liitokset on kiinnitetty tiukasti. Jos vianetsintä ei auta korjaamaan vikaa, toimita laite valtuutettuun huoltokorjaamoon huollettavaksi. OIREET SYY RATKAISU Virtaa ei syötetä. Autoon ei ole kytketty sytytysvirtaa. Käännä virta-avain ACC-asentoon, jos et haluat käynnistää moottoria. Ei ääntä. Painikkeet eivät toimi. Radio ei toimi. Sulake on lauennut. Äänenvoimakkuus on liian alhainen. Johdot on yhdistetty väärin tai liitokset ovat irronneet Sisäinen mikrotietokone ei toimi oikein häiriöiden vuoksi. Radiokanavien automaattinen etsintätoiminto ei toimi. Radiosignaali on liian heikko. Sulakkeen vaihtaminen. Lisää äänenvoimakkuutta. Tarkista johtojen liitokset. Paina RESET-painiketta. Radiota ei ole yhdistetty antenniin. Tarkista antennikaapeli ja sen liitäntä. Yritä uudelleen Valitse radiokanavat käsin. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

20 BILRADIO Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Radio (mellembølge): Frekvensområde: khz Mellemfrekvens: khz Følsomhed: dbu (signal/støjforhold = 20 db) OBS! Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller produktskade. MONTERING Bilstereoen bør monteres af en fagmand. Biltema påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår som følge af fejlagtig installation. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. EGENSKABER FM og AM radio. Automatisk lagring i hukommelse. Udstyret med USB-port samt SD/MMCkortlæser. AUX-indgang for tilslutning af ekstern MP3- afspiller. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Generelt: Netspænding: DC 12V minus til jord Chassismål: mm (bredde) x 64 mm (dybde) x 50 mm (højde) Tonekontrol: Bas (ved 100 Hz) ±10 db, Diskant (ved 10 Hz) ±10 db Udgangseffekt: W x 2 kanaler Strømforbrug: A (maks.) Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Mellemfrekvens: ,7 MHz Følsomhed: μv (signal/støjforhold = 30 db) Stereoseparation:.... > 25 db Overvejelser før montering Inden du monterer bilstereoen tilsluttes kablerne, og det kontrolleres, at alle samlingerne er korrekte, og radioen tændes for at kontrollere, om alle funktioner fungerer. Brug kun dele ved monteringen, som følger med enheden. Ved brug af andre dele eller kabler kan der opstå fejl eller skader. Hvis det er nødvendigt at bore i bilen eller foretage andre indgreb for at få plads til bilstereoen, skal en fagmand kontaktes. Montér enheden på den dertil indrettede plads, som hverken er i vejen for føreren eller kan skade en passager ved hård opbremsning. Enheden er kun beregnet til horisontal montering. Hvis enheden monteres i vinkel, der er over 30 fra horisontallinjen, risikerer bilradioens funktioner at blive påvirket. Undgå at montere enheden på steder i bilen, hvor den kan blive udsat for høje temperaturer, direkte sollys, støv, snavs eller stærke vibrationer Biltema Nordic Services AB 20

21 Frontmontering Denne enhed kan frontmonteres i alle instrumentpaneler med en åbning i henhold til nedenstående billede: 182mm 53mm Kontrollér først, at alle samlinger er korrekte, og udfør så følgende trin: 1. Kontrollér, at tændingen er slået fra, og afmontér batteriets minuspol. 2. Afmontér kabelsamlingen og antennen fra enheden. 3. De to medfølgende metalnøgler bruges til at løsne enheden fra huset. Før nøglerne med afmærkningerne pegende opad ind i de små huller i midten af husets højre- og venstrekanter (se illustration). Ved at trykke nøglerne ind løsnes de to metallåse, der holder huset fast. Løsn huset ved at skubbe det bagud ved hjælp af nøglerne. 4. Montér huset ved forsigtigt at trykke det ind i instrumentbordets åbning, og bøj derefter metalfligene ud med en skruetrækker. Ikke alle flige vil kunne anvendes til at låse huset fast, så udvælg dem, der egner sig bedst, og benyt dem til at sikre huset. 5. Montér antennen og kabelsamlingen, og sørg for at ingen kabler eller ledninger har løsnet sig. 6. Skub enheden ind, og tryk den forsigtigt på plads, indtil metallåsene på huset siger klik og låser enheden fast. 7. Sæt klampen tilbage på batteriets minuspol. AFMONTERING AF ENHEDEN 1. Kontrollér, at tændingen er slået fra, og afmontér batteriets minuspol. 2. Før nøglerne med mærkaterne pegende opad ind i de små huller i midten af husets højre- og venstrekanter (se illustration). Ved at trykke nøglerne ind løsnes de to metallåse, der holder huset fast til instrumentbordet. OBS! Plaststikket i udtaget kan gå i stykker. Træk så forsigtigt enheden ud, og løsn kabelsamlingen. 1. Instrumentbord 2. Flig/lås 3. Skruetrækker 4. Hus Biltema Nordic Services AB

22 KABELTILSLUTNINGER Højtalerudgang 3 A sikring Antennetilslutning Jord (s0rt) +12V (tændingslåsen) (rød) Antenneudtag bil/forstærker (blå) Hukommelse +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 22

23 ANVENDELSE 1. BND/AS/SCH 1. LCD 2. VOL/SEL/PWR MODE 5. RESET- nulstillingsknap 6. /Gem 7. USB-stik 8. SD-kortlæser 9. AUX-stik CLK Visning af klokkeslæt på displayet GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER At tænde og slukke for enheden Tryk på VOL/SEL/PWR -knappen (3) for at tænde enheden. Når enheden er tændt: hold VOL/SEL/PWR -knappen inde i ca. 2 sek. for at slukke enheden. Lydindstillinger Tryk kortvarigt på VOL/SEL/PWR-knappen (3) for at komme til i lydindstillingsmenuen Følgende funktioner påvirker lyden: BAS (bas), TRE (diskant), BAL (balance), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal) og VOL (lydstyrke). Vis ur Tryk på CLK-knappen (12) for at vise klokkeslættet på displayet. Visningen går automatisk tilbage efter 5 sek. USB-PORTEN På frontpanelet (8) er der en USB-kontakt til tilslutning af ekstern USB-enhed. AUX-PORTEN - EKSTERN LYDINDGANG Enheden kan kobles sammen med en bærbar enhed, som f.eks. en MP3-afspiller via AUX-in porten i frontpanelet (10). Skru på volumenkontrollen for at ændre værdien i den respektive indstilling Biltema Nordic Services AB

24 Nulstilling af enheden ved brug af reset-funktionen Den indfældede RESET-knap (6) skal trykkes ind ved hjælp af en kuglepen eller et andet tyndt metalobjekt. Det kan indimellem være nødvendigt at nulstille enheden, eksempelvis når: Enheden lige er monteret, eller kablerne lige er trukket om. Ikke alle funktionsknapper fungerer, som de skal. LCD-displayet viser en fejlmeddelelse. OBS! Hvis fejlen stadig er der, efter man har trykket på RESET-knappen (19), kan fejlen skyldes dårlig kontakt mellem enheden og frontpanelet. Brug da en vatpind, som er dyppet i isopropyl-alkohol, til forsigtigt at rengøre kommunikationsporten på frontpanelet. RADIO Tryk på MODE-knappen (5) for at skifte til afspilningsindstilling Radio. Valg af frekvensbånd Når enheden står på radiofunktion, trykkes på BAND/AS/SCH-knappen (1) for at vælge frekvensbånd. Frekvensbåndet kan skiftes mellem følgende alternativer: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Vælg radiokanal Tryk på (4) eller (11) for at starte den automatiske kanalsøgefunktion. Hvis man i stedet ønsker at søge på kanalerne manuelt, skal man holde knappen inde, til teksten MANUAL vises på displayet. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper et stykke tid, vender enheden automatisk tilbage til søgeindstillingen og teksten AUTO vises på displayet. Automatisk hukommelseslagring Hold BAND/AS/SCH-knappen (1) inde i 2 sekunder for at søge og lagre de 18 kraftigste stationer/kanaler. Valg af forvalgte stationer Tryk på -knappen (7) for at vælge mellem de forvalgte stationer (1 6). Manuel lagring af forvalg For at lagre en station/kanal på en specifik forvalgsposition holdes SAVE-knappen (7) inde i 2 sekunder. Nu vises SAVE CH1. Tryk kort på SAVE-knappen (7) igen for i stedet at lagre på CH2. Når du har valgt kanal, holdes SAVEknappen (7) inde i 2 sek. for at lagre stationen. AFSPILNING VIA USB-PORT I enhedens frontpanel er der en USB-port (Universal Serial Bus) (8), som man kan benytte til at tilslutte en ekstern enhed med USB-stik (f.eks. en MP3-afspiller). Når man tilkobler en ekstern enhed via USB-porten, bliver den automatisk gennemsøgt for MP3- og WMAfiler, og afspilningen påbegynder automatisk. Hvis enheden er i en anden indstilling, kan man skifte til USB-indstillingen ved at trykke på MODE-knappen (5), til teksten USB vises på LCD-displayet. Vælge spor Tryk på (4) eller (11) for at vælge næste/ foregående spor. Spornummeret vil blive vist på displayet. Hold den pågældende knap inde for at skifte hurtigere. Afspilning starter, når knappen slippes. Pause i afspilningen Tryk på -knappen (7) for at pause afspilningen. Tryk knappen ind igen for at genoptage afspilningen. Valg af spor med knappen SCH Tryk på knappen BND/AS/SCH (1) for at vælge spor. Nu vises NUM***. Drej på volumenknappen (3) for at vælge spornummer, og tryk på SEL (3) for at bekræfte Biltema Nordic Services AB 24

25 AFSPILNING VIA SD/MMC-KORTLÆSER Enheden har også en SD-kortlæser (9) (Secure Digital). Når der sættes et hukommelseskort i kortlæseren, leder enheden efter MP3/WMAfiler og starter afspilningen automatisk. Navigering sker på samme måde som i USB-stillingen. OBS! Undgå at lagre vigtige filer på USBenheder, som du anvender i din bilradio, da uforsigtig håndtering undertiden kan medføre, at filerne beskadiges. ADVARSEL! Hvis man tilkobler en MP3-afspiller, som har et almindeligt, ikke genopladeligt batteri, bør man af sikkerhedsmæssige årsager tage batteriet ud af MP3-afspilleren. Årsagen til dette er, at mange MP3-afspillere bruger USBporten som strømkilde til indbyggede batteriopladere. At udsætte et almindeligt batteri for kontinuerlig opladning kan få det til at revne, lække eller eksplodere. FEJLFINDING Inden fejlfinding starter, skal man kontrollere, at kabler og samlinger er i orden. Hvis fejlen fortsætter efter fejlfinding, skal man overdrage enheden til en fagmand til service og reparation. SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Ingen strømforsyning. Ingen lyd. Bilens tænding er ikke slået til. Sikringen er gået. Volumen er lav. Drej tændingen til ACC, hvis man ikke ønsker at starte bilen. Skift sikring. Skru op for lyden. Knapperne virker ikke. Radioen virker ikke. Kablerne er ikke samlet korrekt eller har løsnet sig en indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt pga. forstyrrelser. Den automatiske søgefunktion til radiokanaler virker ikke. Radiosignalet er for svagt. Kontrollér kabelsamlingerne. Tryk på RESET-knappen. Antennekabelen er ikke tilkoblet. Kontroller antennekabelen, koble den forsiktig til om den sitter løst, og prøv igjen. Indstil radiokanalen manuelt. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

26

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING! VARNING!

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer