BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO"

Transkript

1 BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 BILSTEREO Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet: dbu (signal/brusförhållande = 20 db) OBS! Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. EGENSKAPER FM och AM radio. Automatisk minneslagring. Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 64 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) ±10 db, Diskant (vid 10 Hz) ±10 db Uteffekt: W x 2 kanaler Strömkonsumtion:... 3 A (max) Att tänka på före montering Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet: μv (signal/brusförhållande = 30 db) Stereoseparation:.... > 25 db Biltema Nordic Services AB 2

3 Frontmontering Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning enligt bilden nedan: 182mm 53mm Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. 5. Koppla ihop antennen och kabelhärvan med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 6. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 7. Koppla tillbaka klampen på batteriets minuspol. Att montera loss enheten 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. OBS: Plastpluggen i urtagen kommer att knäckas. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. 4. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. 1. Instrumentbräda 2. Flik/spärr 3. Skruvmejsel 4. Hölje Biltema Nordic Services AB

4 KABELANSLUTNINGAR Högtalarutgång 3 A säkring Antennanslutning Jord (svart) +12V (tändningslåset) (röd) Antennuttag bil/förstärkare (blå) Minne +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 4

5 ANVÄNDNING 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR MODE 6. RESET- nollställningsknapp 7. /Spara 8. USB-kontakt 9. SD-kortläsare 10. AUX-kontakt CLK Visa tid i displayen GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Slå på och av enheten Tryck VOL/SEL/PWR -knappen (3) för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll VOL/SEL/PWR -knappen intryckt ca 2 s för att stänga av enheten. Ljudinställningar Gör en snabb tryckning på VOL/SEL/PWRknappen (3) för att komma in i ljudinställningsläget. Följande funktioner påverkar ljudet: BAS (bas), TRE (diskant), BAL (balans), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal och VOL (volym). Visa klockan Tryck på CLK-knappen (12) för att visa tiden på displayen. Visningen återgår automatiskt efter 5 s. USB-porten På frontpanelen finns en USB-kontakt (8) för anslutning av extern USB-enhet. AUX-porten - extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (10). Vrid på volymkontrollen för att ändra värdet för respektive inställning Biltema Nordic Services AB

6 Att nollställa enheten med hjälp av reset-funktionen Den infällda RESET-knappen (6) måste tryckas in med hjälp av en kulspetspenna eller ett annat smalt metallobjekt. Det kan ibland vara nödvändigt att nollställa enheten, exempelvis när: Enheten just monterats eller om kablaget har dragits om. Inte alla funktionsknappar fungerar som de ska. LCD-displayen visar felmeddelande. OBS! Om felet kvarstår efter att du tryckt in RESET-knappen (6) så kan felet bero på dålig kontakt mellan enheten och frontpanelen. Använd då bomullstops som du droppat isopropyl-alkohol på för att varsamt rengöra kommunikationsporten på frontpanelen. RADIO Tryck på MODE-knappen (5) för att välja uppspelningsläge Radio. Välja frekvensband När enheten är ställd i radioläge, tryck på BAND/AS/SCH-knappen (1) för att välja frekvensband. Frekvensbanden kommer att skifta mellan följande alternativ: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Välja radiokanal Tryck på (4) eller (11) för att starta den automatiska kanalsökningsfunktionen. Om du istället vill söka kanal manuellt, tryck in och håll in knappen till dess texten MANUAL visas på displayen. Trycks inte någon av knapparna på en stund så återgår enheten till automatiskt sökningsläge, och texten AUTO visas på displayen. Välja förvalda stationer Tryck på -knappen (7) för att välja mellan de förvalda stationerna (1 6). Manuell lagring av förval För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll SAVE-knappen (7) i 2 sekunder. Nu visas SAVE CH1. Tryck kort på SAVE-knappen (7) igen för att istället spara på CH2. När du valt kanal, tryck och håll SAVE-knappen (7) intryckt i 2 s. för att spara stationen. AVSPELNING VIA USB-PORT I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (8) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (5). Välja spår Tryck på (4) eller (11) för att välja nästa/föregående spår. Spårnumret kommer att visas på displayen. Tryck och håll respektive knapp intryckt för att växla snabbare. Uppspelning startar när knappen släpps. Pausa avspelningen Tryck in -knappen (7) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Välja spår med knappen SCH Tryck på knappen BND/AS/SCH (1) för att välja spår. Nu visas NUM***. Vrid på volymknappen (3) för att välja spårnummer och tryck på SEL (3) för att bekräfta. Automatisk minneslagrning Tryck och håll på BAND/AS/SCH-knappen (1) i 2 sekunder för att söka av och spara de 18 starkaste stationerna/kanalerna Biltema Nordic Services AB 6

7 AVSPELNING VIA SD/MMC- KORTLÄSARE Enheten är även utrustad med en SD-kortläsare (9) (Secure Digital). När ett minneskort sätts i kortläsaren letar enheten upp MP3/WMA-filer och startar uppspelningen automatiskt. Manövrering sker på samma sätt som i USB-läget. OBS! Undvik att lagra viktiga filer på USBenheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka att filerna skadas. VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. Fordonets tändning är inte påslagen. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Inget ljud. Knapparna fungerar inte. Radion fungerar inte. Säkringen har gått. Volymen är låg. Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Den inbyggda microdatorn fungerar inte korrekt beroende på störningar. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Radiosignalen är för svag. Byt säkring. Höj volymen. Kontrollera kabelanslutningarna. Tryck på RESET-knappen Antennkabeln är inte ansluten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 BILSTEREO Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på disse symbolene: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER FM- og AM-radio Automatisk minnelagring. Utstyrt med USB-port og SD-/MMC-kortleser. AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Generelle detaljer: Nettspenning: DC 12 V, negativ jord Chassismål: mm (bredde) x 64 mm (dybde) x 50 mm (høyde) Tonekontroll: Bass (ved 100 Hz) ±10 db, diskant (ved 10 Hz) ±10 db Uteffekt: W x 2 kanaler Strømforbruk: A (maks.) Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Midtfrekvens: MHz Følsomhet: μv (signal/støyforhold = 30 db) Stereoseparasjon:.... > 25 db Radio (mellombølge): Frekvensområde: khz Midtfrekvens: khz Følsomhet: dbu (signal/støyforhold = 20 db) MONTERING Bilstereoen bør monteres av en fagperson. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn av feil installasjon. Husk følgende før montering: Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først en fagperson. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner Biltema Nordic Services AB 8

9 Frontmontering Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning som vist i bildet nedenfor: 182mm 53mm Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 4. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. 5. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 6. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 7. Foreta tilkobling til batteriets minuspol igjen. DEMONTERE ENHETEN 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. OBS: Plastpluggen i uttaket kommer til å knekke. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. 1. Dashbord 2. Flik/sperre 3. Skrutrekker 4. Deksel Biltema Nordic Services AB

10 KABELTILKOBLINGER Høyttalerutgang 3 A sikring Antennetilkobling Jord (sort) +12 V (tenningslås) (rød) Antenneuttak bil/forsterker (blå) Minne +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 10

11 BRUK 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR MODE 6. RESET nullstillingsknapp 7. /Lagre 8. USB-kontakt 9. SD-kortleser 10. AUX-kontakt CLK Vis klokkeslettet på skjermen GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER Slå enheten på og av Trykk på VOL/SEL/PWR -knappen (3) for å slå på enheten. Når enheten er på, trykker du og holder inne VOL/SEL/PWR -knappen i ca. 2 sekunder for å slå av enheten. Lydinnstillinger Trykk raskt på VOL/SEL/PWR-knappen (3) for å gå til lydinnstillingene. Følgende funksjoner påvirker lyden: BAS (bass), TRE (diskant), BAL (balanse), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal) og VOL (volum). Vri på volumkontrollen for å endre verdien for de respektive innstillingene. Vise klokkeslett Trykk på CLK-knappen (12) for å vise klokkeslettet på skjermen. Visningen avsluttes automatisk etter 5 sekunder. USB-porten På frontpanelet (8) finnes det en USB-kontakt for tilkobling av ekstern USB-enhet. AUX-porten - ekstern lydinngang Enheten kan kobles sammen med en bærbar enhet, som f.eks. en MP3-spiller, gjennom AUX-in-porten på frontpanelet (10). Etter at du har koblet enheten sammen med den bærbare enheten, trykk på PWR/MODE-knappen (12) for å endre avspillingsmodus til AUX IN Biltema Nordic Services AB

12 Nullstille enheten ved hjelp av RESETfunksjonen Den innfelte RESET-knappen (6) må trykkes inn ved hjelp av en kulepenn eller en annen smal metallgjenstand. Det kan iblant være nødvendig å nullstille enheten, eksempelvis når: enheten akkurat er montert, eller om kablene har blitt trukket på nytt. ikke alle funksjonsknapper fungerer som de skal. LCD-displayet viser en feilmelding. OBS! Dersom feilen vedvarer etter at du har trykket inn RESET-knappen (6), kan den skyldes dårlig kontakt mellom enheten og frontpanelet. Bruk da en bomullspinne som du har dryppet isopropyl-alkohol på for å forsiktig rengjøre kommunikasjonsporten på frontpanelet. 5. RADIO Trykk på MODE-knappen (5) for å velge avspillingsmodus Radio. Velge frekvensbånd Når enheten er stilt i radiomodus, trykk på BAND/AS/SCH-knappen (1) for å velge frekvensbånd. Frekvensbåndene vil veksle mellom følgende alternativer: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Velge radiokanal Trykk på (4) eller (11) for å starte den automatiske kanalsøkfunksjonen. Om du i stedet vil søke kanal manuelt, trykk inn og hold inne knappen helt til teksten MANUAL vises i displayet. Dersom ingen av knappene trykkes inn på en stund, går enheten tilbake til automatisk søkemodus, og teksten AUTO vises i displayet. Velg lagrede stasjoner Trykk på -knappen (7) for å velge mellom de forhåndsvalgte stasjonene (1 6). Manuell lagring av forvalg Trykk og hold inne SAVE-knappen (7) i 2 sekunder for å lagre en stasjon/kanal.. Nå vises SAVE CH1. Trykk kort på SAVE-knappen (7) igjen for å lagre som CH2 isteden. Når du har valgt kanal, trykker du og holder inne SAVEknappen (7) i 2 sekunder for å lagre stasjonen. AVSPILLING VIA USB-PORT I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (8) som du kan bruke for tilkobling av en USB-utstyrt ekstern enhet (f.eks. en MP3-spiller). Når du kobler inn en ekstern enhet via USB-porten, vil den søke gjennom enheten etter MP3- og WMA-filer, og begynne avspilling automatisk. Om du er i en annen modus, kan du veksle til USB-modus ved å trykke inn MODE-knappen (5) helt til teksten USB vises i LCD-displayet. Velge spor Trykk på (4) eller (11) for å velge neste/ forrige spor. Spornummeret vises på skjermen. Trykk og hold inne respektive knapp for å bytte raskere. Avspillingen starter når du slipper knappen. Pause i avspilling Trykk inn -knappen (7) for å ta pause i avspillingen. Trykk inn knappen igjen for å fortsette. Velg spor med knappen SCH Trykk på knappen BND/AS/SCH (1) for å velge spor. Nå vises NUM***. Vri på volumknappen (3) for å velge spornummer, og trykk på SEL (3) for å bekrefte. Automatisk minnelagring Trykk og hold inne BAND/AS/SCH-knappen (1) i 2 sekunder for å søke etter og lagre de 18 sterkeste stasjonene/kanalene Biltema Nordic Services AB 12

13 AVSPILLING VIA SD/MMC-KORTLESER Enheten er også utstyrt med en SD-kortleser (9) (Secure Digital). Når et minnekort settes i kortleseren, leter enheten etter MP3-/ WMA-filer og starter avspillingen automatisk. Manøvreringen gjøres på samme måte som i USB-modus. OBS! Unngå å lagre viktige filer på USB-enheter som du bruker med bilstereoen din. Feil bruk kan av og til føre til at filene skades. ADVARSEL! Når du kobler inn en MP3-spiller som har et vanlig, ikke oppladbart batteri, bør du av sikkerhetsmessige grunner ta batteriet ut av MP3-spilleren. Grunnen til dette er at mange MP3-spillere bruker USB-porten som strømkilde for innebygd batterilader. Å utsette et vanlig batteri for kontinuerlig lading kan få det til å sprekke, lekke eller eksplodere. FEILSØKING Før du begynner å feilsøke enheten, kontroller alltid at kabler og tilkoblinger sitter ordentlig. Dersom feilen vedvarer etter feilsøking, lever enheten inn til behørig fagperson for service og reparasjon. SYMPTOM ÅRSAK LØSNING Ingen strømforsyning. Ingen lyd. Bilens tenning er ikke slått på. Sikringen har gått. Volumet er lavt. Vri tenningen til ACC om du ikke vil starte bilen. Skift sikring. Øk volumet. Knappene virker ikke. Radioen virker ikke. Kabeltilkoblingene er ikke korrekt tilkoblet eller har løsnet Den innebygde mikroprosessoren fungerer ikke korrekt på grunn av forstyrrelser. Den automatiske søkefunksjonen for radiokanaler virker ikke. Radiosignalet er for svakt. Kontroller kabeltilkoblingene. Trykk på RESET-knappen Antennekabelen er ikke tilkoblet. Kontroller antennekabelen, koble den forsiktig til om den sitter løst, og prøv igjen. Still inn radiokanalen manuelt. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 AUTOSTEREO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten OMINAISUUDET FM- ja AM-radio. Automaattinen muistitallennus. USB-liitäntä, SD/MMC-kortinlukija. AUX-liitäntä MP3-soittimen yhdistämiseksi. TEKNISET TIEDOT Yleistietoja Verkkojännite: DC 12V, miinus maadoitettu Kotelon mitat: mm (leveys) x 64 mm (syvyys) x 50 mm (korkeus) Äänen säädöt: Basso (100 Hz) ±10 db, diskantti (10 Hz) ±10 db Lähtöteho: W x 2 kanavaa Virrankulutus: Enintään 3 A Radio (FM) Taajuusalue: ,5 108 MHz Keskitaajuus: ,7 MHz Herkkyys: μv (signaali/kohinasuhde 30 db) Stereoerotus: > 25 db Radio (keskiaallot) Taajuusalue: khz Keskitaajuus: khz Herkkyys: dbu (signaali/kohina-suhde 20 db) KOKOAMINEN Autostereon asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen aiheuttamista ongelmista. Huomioon otettavaa ennen asentamista Ennen autostereon asentamista yhdistä johdot. Tarkista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat. Käytä asennuksessa vain laitteen mukana toimitettuja osia. Jos asennuksessa käytetään muita osia tai johtoja, voi aiheutua vaurioita. Jos autoa on porattava tai siihen on tehtävä muutoksia tilan saamiseksi autostereota varten, ota ensin yhteys ammattilaiseen. Asenna keskusyksikkö paikkaan, jossa se ei haittaa kuljettajaa ja jossa se ei voi vahingoittaa matkustajaa äkkijarrutuksessa. Laitteen saa asentaa vain vaakasuoraan. Jos keskusyksikkö asennetaan suurempaan kuin 30 asteen kulmaan vaakatasosta, autostereon toiminta voi häiriintyä. Vältä asentamasta keskusyksikköä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle Biltema Nordic Services AB 14

15 Asennus etuosasta Tämä laite voidaan asentaa etuosasta kaikkiin kojetauluihin, joissa on aukko (ks. kuva). 182mm 53mm Varmista ensin, että kaikki liitännät on tehty oikein. Toimi seuraavasti. 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Irrota johdot ja antenni laitteesta. 3. Irrota laite kotelosta käyttämällä kahta mukana toimitettua metalliavainta. Vie avaimet kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota koteloa kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. Irrota kotelo painamalla sitä taaksepäin avaimilla. 4. Asenna kotelo painamalla se varovaisesti kojelaudan aukkoon. Taivuta metallisia kielekkeitä ruuvitaltalla. Kaikkia kielekkeitä ei todennäköisesti tarvita kotelon lukitsemiseksi paikalleen, joten käytä parhaiten soveltuvia kielekkeitä. Kiinnitä kotelo niiden avulla. 5. Yhdistä antenni ja johdot laitteeseen. Varmista, etteivät johdot tai kaapelit irtoa. 6. Paina laitetta varovaisesti sisäänpäin, kunnes kotelon metallikielekkeet lukitsevat laitteen paikalleen napsahtaen. 7. Yhdistä akkukenkä akun miinusnapaan. LAITTEEN IRROTTAMINEN 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Työnnä kaksi mukana toimitettua avainta kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota laitteen kojetauluun kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. HUOM: Uran muovitulpat murtuvat. Vedä laite varovaisesti ulos ja irrota johdot siitä. 1. Kojelauta 2. Kieleke/este 3. Ruuvitaltta 4. Runko Biltema Nordic Services AB

16 JOHTOLIITOKSET Kaiuttimen liitin 3 A:n sulake Antenniliitäntä Maadoitus (musta) +12V (sytytyslukko) (punainen) Auton antenni-/vahvistinliitäntä (sininen) Muisti +12 volttia (keltainen) Biltema Nordic Services AB 16

17 KÄYTTÄMINEN 1. BND/AS/SCH 2. LCD 3. VOL/SEL/PWR TILA 6. RESET- nollauspainike 7. /Tallenna 8. USB-liitäntä 9. SD-kortinlukija 10. AUX-liitäntä CLK Ajan esitys näytössä PERUSTOIMINNOT Virran kytkeminen ja katkaiseminen Laite käynnistetään VOL/SEL/PWR-painiketta (3) painamalla. Kun laite on päällä, VOL/SEL/ PWR-painikkeen painaminen n. 2 sekunnin ajan sammuttaa laitteen. Ääniasetukset Äänensäätötilaan siirrytään painamalla lyhyesti VOL/SEL/PWR-painiketta (3). Seuraavat toiminnot vaikuttavat ääneen: BAS (basso), TRE (treble), BAL (balance), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (local) ja VOL (volume). Voit muuttaa asetuksen arvoa kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä. Kellon saaminen näkyviin Kellonajan saa näyttöön painamalla CLKpainiketta (12). Näyttö palautuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. USB-liitäntä Etupaneelin (8) on USB-liitäntään voi yhdistää ulkoisen USB-laitteen. AUX-liitäntä (ulkoinen äänilähde) Tähän laitteeseen voidaan yhdistää kannettava laite, kuten MP3-soitin, käyttämällä etupaneelin AUX-tuloliitäntää (10). Kun kannettava laite on yhdistetty siihen, valitse toistotilaksi AUX IN painamalla MODE-painiketta (5) Biltema Nordic Services AB

18 Laitteen nollaaminen Paina nollauspainiketta (6) esimerkiksi kuulakärkikynän kärjellä. Laite on joskus nollattava, esimerkiksi kun se on asennettu tai jos johtoja on irrotettu jos kaikki toimintopainikkeet eivät toimi oikein jos näyttöön tulee virheilmoitus. HUOMIO! Jos vika ei korjaannu nollauspainikkeen (19) painamisen jälkeen, syynä voi olla huono kontakti laitteen ja etulevyn välillä. Puhdista etupaneelin liitäntä isopropyyliin kostutetulla pumpulipuikolla. RADIO Paina MODE-painiketta (5) ja valitse kuunneltavaksi lähteeksi radio. Taajuusalueen valitseminen Kun radio on käytössä, valitse taajuusalue painamalla BAND/AS/SCH-painiketta (1). Taajuusalue muuttuu seuraavasti: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1 -> MW2 Radiokanavan valitseminen Voit käynnistää automaattisen etsinnän painamalla (4) tai -painiketta (11). Jos haluat etsiä kanavan käsin, pidä painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee MANUAL-teksti. Jos mitään painiketta ei paineta, automaattinen haku palaa käyttöön ja näytössä näkyy AUTO. Automaattinen tallennus muistiin Radio etsii ja tallentaa 18 voimakkainta asemaa/kanavaa, kun BAND/AS/SCH-painiketta (1) painetaan 2 sekuntia. Esiasetettujen asemien valitseminen -painik- Esivalitut asemat (1 6) valitaan keella (7). Tallentaminen esivalintapaikkaan käsin Voit tallentaa kanavan tiettyyn esivalintapaikkaan painamalla SAVE-painiketta (7) 2 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy SAVE CH1. Paina SAVEpainiketta (7) lyhyesti uudelleen, jos haluat tallentaa kanavan paikalle CH2. Kun kanava on valittu, asetus tallennetaan painamalla SAVEpainiketta (7) 2 sekunnin ajan. KUUNTELEMINEN USB-LIITÄNNÄN AVULLA Laitteen etupaneelissa on USB-liitäntä (Universal Serial Bus) (8), johon voidaan yhdistää esimerkiksi USB-muistitikku. Kun yhdistät laitteen USB-liitäntään, autosterolaite etsii siitä MP3- ja WMA-tiedostoja ja ryhtyy soittamaan niitä automaattisesti. Voit siirtää laitteen USBtilaan painelemalla MODE-painiketta (5), kunnes näyttöön tulee USB-teksti. Raidan valitseminen Voit valita seuraavan tai edellisen raidan painamalla (4) tai (11). Raidan numero näkyy näytössä. Painikkeiden painaminen pitkään nopeuttaa raitojen vaihtumista. Musiikin toisto alkaa, kun painike vapautetaan. Tauko toistoon Voit keskeyttää kuuntelemisen painamalla -painiketta (7). Voit jatkaa painamalla painiketta uudelleen. Valitse raita SCH-painikkeella Raita valitaan painamalla BND/AS/SCHpainiketta (1). Näytössä näkyy NUM***. Valitse raidan numero äänenvoimakkuussäädintä (3) kiertämällä, vahvista valinta painamalla SEL (3) Biltema Nordic Services AB 18

19 MUSIIKIN KUUNTELEMINEN SD/ MMC-KORTTIPAIKAN AVULLA Laitteessa on SD-kortinlukija (9) (Secure Digital). Kun kortinlukijaan asetetaan muistikortti, laite etsii MP3/WMA-tiedostot ja aloittaa musiikintoiston automaattisesti. Kappaleita ohjataan samalla tavalla kuin USB-tilassa. VAROITUS! Kun yhdistät laitteeseen tavallisella paristolla varustetun MP3-soittimen, irrota paristo turvallisuussyistä. USB-liitäntä syöttää virtaa MP3-soittimeen sen akun lataamiseksi. Jos tavallista paristoa yritetään ladata jatkuvasti, se voi haljeta, vuotaa tai räjähtää. HUOM! Tärkeitä tiedostoja ei kannata tallentaa autostereossa käytettäviin USB-muisteihin, sillä joskus tiedostot voivat tuhoutua varomattoman käsittelyn seurauksena. VIANETSINTÄ Tarkista aina ennen vianetsinnän aloittamista, että johdot ja liitokset on kiinnitetty tiukasti. Jos vianetsintä ei auta korjaamaan vikaa, toimita laite valtuutettuun huoltokorjaamoon huollettavaksi. OIREET SYY RATKAISU Virtaa ei syötetä. Autoon ei ole kytketty sytytysvirtaa. Käännä virta-avain ACC-asentoon, jos et haluat käynnistää moottoria. Ei ääntä. Painikkeet eivät toimi. Radio ei toimi. Sulake on lauennut. Äänenvoimakkuus on liian alhainen. Johdot on yhdistetty väärin tai liitokset ovat irronneet Sisäinen mikrotietokone ei toimi oikein häiriöiden vuoksi. Radiokanavien automaattinen etsintätoiminto ei toimi. Radiosignaali on liian heikko. Sulakkeen vaihtaminen. Lisää äänenvoimakkuutta. Tarkista johtojen liitokset. Paina RESET-painiketta. Radiota ei ole yhdistetty antenniin. Tarkista antennikaapeli ja sen liitäntä. Yritä uudelleen Valitse radiokanavat käsin. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

20 BILRADIO Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Radio (mellembølge): Frekvensområde: khz Mellemfrekvens: khz Følsomhed: dbu (signal/støjforhold = 20 db) OBS! Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller produktskade. MONTERING Bilstereoen bør monteres af en fagmand. Biltema påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår som følge af fejlagtig installation. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. EGENSKABER FM og AM radio. Automatisk lagring i hukommelse. Udstyret med USB-port samt SD/MMCkortlæser. AUX-indgang for tilslutning af ekstern MP3- afspiller. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Generelt: Netspænding: DC 12V minus til jord Chassismål: mm (bredde) x 64 mm (dybde) x 50 mm (højde) Tonekontrol: Bas (ved 100 Hz) ±10 db, Diskant (ved 10 Hz) ±10 db Udgangseffekt: W x 2 kanaler Strømforbrug: A (maks.) Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Mellemfrekvens: ,7 MHz Følsomhed: μv (signal/støjforhold = 30 db) Stereoseparation:.... > 25 db Overvejelser før montering Inden du monterer bilstereoen tilsluttes kablerne, og det kontrolleres, at alle samlingerne er korrekte, og radioen tændes for at kontrollere, om alle funktioner fungerer. Brug kun dele ved monteringen, som følger med enheden. Ved brug af andre dele eller kabler kan der opstå fejl eller skader. Hvis det er nødvendigt at bore i bilen eller foretage andre indgreb for at få plads til bilstereoen, skal en fagmand kontaktes. Montér enheden på den dertil indrettede plads, som hverken er i vejen for føreren eller kan skade en passager ved hård opbremsning. Enheden er kun beregnet til horisontal montering. Hvis enheden monteres i vinkel, der er over 30 fra horisontallinjen, risikerer bilradioens funktioner at blive påvirket. Undgå at montere enheden på steder i bilen, hvor den kan blive udsat for høje temperaturer, direkte sollys, støv, snavs eller stærke vibrationer Biltema Nordic Services AB 20

21 Frontmontering Denne enhed kan frontmonteres i alle instrumentpaneler med en åbning i henhold til nedenstående billede: 182mm 53mm Kontrollér først, at alle samlinger er korrekte, og udfør så følgende trin: 1. Kontrollér, at tændingen er slået fra, og afmontér batteriets minuspol. 2. Afmontér kabelsamlingen og antennen fra enheden. 3. De to medfølgende metalnøgler bruges til at løsne enheden fra huset. Før nøglerne med afmærkningerne pegende opad ind i de små huller i midten af husets højre- og venstrekanter (se illustration). Ved at trykke nøglerne ind løsnes de to metallåse, der holder huset fast. Løsn huset ved at skubbe det bagud ved hjælp af nøglerne. 4. Montér huset ved forsigtigt at trykke det ind i instrumentbordets åbning, og bøj derefter metalfligene ud med en skruetrækker. Ikke alle flige vil kunne anvendes til at låse huset fast, så udvælg dem, der egner sig bedst, og benyt dem til at sikre huset. 5. Montér antennen og kabelsamlingen, og sørg for at ingen kabler eller ledninger har løsnet sig. 6. Skub enheden ind, og tryk den forsigtigt på plads, indtil metallåsene på huset siger klik og låser enheden fast. 7. Sæt klampen tilbage på batteriets minuspol. AFMONTERING AF ENHEDEN 1. Kontrollér, at tændingen er slået fra, og afmontér batteriets minuspol. 2. Før nøglerne med mærkaterne pegende opad ind i de små huller i midten af husets højre- og venstrekanter (se illustration). Ved at trykke nøglerne ind løsnes de to metallåse, der holder huset fast til instrumentbordet. OBS! Plaststikket i udtaget kan gå i stykker. Træk så forsigtigt enheden ud, og løsn kabelsamlingen. 1. Instrumentbord 2. Flig/lås 3. Skruetrækker 4. Hus Biltema Nordic Services AB

22 KABELTILSLUTNINGER Højtalerudgang 3 A sikring Antennetilslutning Jord (s0rt) +12V (tændingslåsen) (rød) Antenneudtag bil/forstærker (blå) Hukommelse +12 V (gul) Biltema Nordic Services AB 22

23 ANVENDELSE 1. BND/AS/SCH 1. LCD 2. VOL/SEL/PWR MODE 5. RESET- nulstillingsknap 6. /Gem 7. USB-stik 8. SD-kortlæser 9. AUX-stik CLK Visning af klokkeslæt på displayet GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER At tænde og slukke for enheden Tryk på VOL/SEL/PWR -knappen (3) for at tænde enheden. Når enheden er tændt: hold VOL/SEL/PWR -knappen inde i ca. 2 sek. for at slukke enheden. Lydindstillinger Tryk kortvarigt på VOL/SEL/PWR-knappen (3) for at komme til i lydindstillingsmenuen Følgende funktioner påvirker lyden: BAS (bas), TRE (diskant), BAL (balance), FAD (fader), LOUD (loudness), EQ (equalizer), LOC (lokal) og VOL (lydstyrke). Vis ur Tryk på CLK-knappen (12) for at vise klokkeslættet på displayet. Visningen går automatisk tilbage efter 5 sek. USB-PORTEN På frontpanelet (8) er der en USB-kontakt til tilslutning af ekstern USB-enhed. AUX-PORTEN - EKSTERN LYDINDGANG Enheden kan kobles sammen med en bærbar enhed, som f.eks. en MP3-afspiller via AUX-in porten i frontpanelet (10). Skru på volumenkontrollen for at ændre værdien i den respektive indstilling Biltema Nordic Services AB

24 Nulstilling af enheden ved brug af reset-funktionen Den indfældede RESET-knap (6) skal trykkes ind ved hjælp af en kuglepen eller et andet tyndt metalobjekt. Det kan indimellem være nødvendigt at nulstille enheden, eksempelvis når: Enheden lige er monteret, eller kablerne lige er trukket om. Ikke alle funktionsknapper fungerer, som de skal. LCD-displayet viser en fejlmeddelelse. OBS! Hvis fejlen stadig er der, efter man har trykket på RESET-knappen (19), kan fejlen skyldes dårlig kontakt mellem enheden og frontpanelet. Brug da en vatpind, som er dyppet i isopropyl-alkohol, til forsigtigt at rengøre kommunikationsporten på frontpanelet. RADIO Tryk på MODE-knappen (5) for at skifte til afspilningsindstilling Radio. Valg af frekvensbånd Når enheden står på radiofunktion, trykkes på BAND/AS/SCH-knappen (1) for at vælge frekvensbånd. Frekvensbåndet kan skiftes mellem følgende alternativer: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1->MW2 Vælg radiokanal Tryk på (4) eller (11) for at starte den automatiske kanalsøgefunktion. Hvis man i stedet ønsker at søge på kanalerne manuelt, skal man holde knappen inde, til teksten MANUAL vises på displayet. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper et stykke tid, vender enheden automatisk tilbage til søgeindstillingen og teksten AUTO vises på displayet. Automatisk hukommelseslagring Hold BAND/AS/SCH-knappen (1) inde i 2 sekunder for at søge og lagre de 18 kraftigste stationer/kanaler. Valg af forvalgte stationer Tryk på -knappen (7) for at vælge mellem de forvalgte stationer (1 6). Manuel lagring af forvalg For at lagre en station/kanal på en specifik forvalgsposition holdes SAVE-knappen (7) inde i 2 sekunder. Nu vises SAVE CH1. Tryk kort på SAVE-knappen (7) igen for i stedet at lagre på CH2. Når du har valgt kanal, holdes SAVEknappen (7) inde i 2 sek. for at lagre stationen. AFSPILNING VIA USB-PORT I enhedens frontpanel er der en USB-port (Universal Serial Bus) (8), som man kan benytte til at tilslutte en ekstern enhed med USB-stik (f.eks. en MP3-afspiller). Når man tilkobler en ekstern enhed via USB-porten, bliver den automatisk gennemsøgt for MP3- og WMAfiler, og afspilningen påbegynder automatisk. Hvis enheden er i en anden indstilling, kan man skifte til USB-indstillingen ved at trykke på MODE-knappen (5), til teksten USB vises på LCD-displayet. Vælge spor Tryk på (4) eller (11) for at vælge næste/ foregående spor. Spornummeret vil blive vist på displayet. Hold den pågældende knap inde for at skifte hurtigere. Afspilning starter, når knappen slippes. Pause i afspilningen Tryk på -knappen (7) for at pause afspilningen. Tryk knappen ind igen for at genoptage afspilningen. Valg af spor med knappen SCH Tryk på knappen BND/AS/SCH (1) for at vælge spor. Nu vises NUM***. Drej på volumenknappen (3) for at vælge spornummer, og tryk på SEL (3) for at bekræfte Biltema Nordic Services AB 24

25 AFSPILNING VIA SD/MMC-KORTLÆSER Enheden har også en SD-kortlæser (9) (Secure Digital). Når der sættes et hukommelseskort i kortlæseren, leder enheden efter MP3/WMAfiler og starter afspilningen automatisk. Navigering sker på samme måde som i USB-stillingen. OBS! Undgå at lagre vigtige filer på USBenheder, som du anvender i din bilradio, da uforsigtig håndtering undertiden kan medføre, at filerne beskadiges. ADVARSEL! Hvis man tilkobler en MP3-afspiller, som har et almindeligt, ikke genopladeligt batteri, bør man af sikkerhedsmæssige årsager tage batteriet ud af MP3-afspilleren. Årsagen til dette er, at mange MP3-afspillere bruger USBporten som strømkilde til indbyggede batteriopladere. At udsætte et almindeligt batteri for kontinuerlig opladning kan få det til at revne, lække eller eksplodere. FEJLFINDING Inden fejlfinding starter, skal man kontrollere, at kabler og samlinger er i orden. Hvis fejlen fortsætter efter fejlfinding, skal man overdrage enheden til en fagmand til service og reparation. SYMPTOM ÅRSAG LØSNING Ingen strømforsyning. Ingen lyd. Bilens tænding er ikke slået til. Sikringen er gået. Volumen er lav. Drej tændingen til ACC, hvis man ikke ønsker at starte bilen. Skift sikring. Skru op for lyden. Knapperne virker ikke. Radioen virker ikke. Kablerne er ikke samlet korrekt eller har løsnet sig en indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt pga. forstyrrelser. Den automatiske søgefunktion til radiokanaler virker ikke. Radiosignalet er for svagt. Kontrollér kabelsamlingerne. Tryk på RESET-knappen. Antennekabelen er ikke tilkoblet. Kontroller antennekabelen, koble den forsiktig til om den sitter løst, og prøv igjen. Indstil radiokanalen manuelt. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

26

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO. Original manual. Art. 24-623 USB

BILSTEREO AUTOSTEREO. Original manual. Art. 24-623 USB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Original manual 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Ej löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz

RADIO. Original manual. 1 2013-06-19 Biltema Nordic Services AB. Art. 24-656. FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz RADIO FM 88 108 Mhz AM 540 1600 khz 14 W AC 220 240 V ~50 Hz Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

Clatronic bilradio med CD-spiller

Clatronic bilradio med CD-spiller Clatronic bilradio med CD-spiller Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO BILSTEREO 3 TFT/LCD-skärm BILSTEREO 3 TFT/LCD-skjerm AUTOSTEREO 3 tuuman TFT/LCD-näyttö BILSTEREO 3 TFT/LCD-skærm The above one is revised by our designer for arrows from single arrow to double arrows

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer