Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76"

Transkript

1 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 Vedlikeholde blekkpatronene og bestille rekvisita. Feilsøking på side 87 Informasjon om installeringsproblemer, feilmeldinger, problemer med utskriftskvaliteten, papirstopp og mye mer.

2 Utgave: Oktober 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene knyttet til dette produktet ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44(0) I andre land må du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. Kvikksølverklæring Dette produktet inneholder kvikksølv i lampen (<5 mg Hg). Kassering av kvikksølv kan være regulert av miljøhensyn. Hvis du ønsker informasjon om kassering eller resirkulering, må du kontakte de lokale myndighetene. I USA kan du også kontakte Electronic Industries Alliance:

3 Innhold Innhold... i Finne mer informasjon... 1 Installere Alt-i-ett-maskinen... 3 Installere Alt-i-ett-maskinen...3 Lære om Alt-i-ett-maskinen... 9 Lære mer om de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen... 9 Bruke kontrollpanelet Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen Legge i papir og originaler Legge vanlig papir i papirstøtten Legge et originaldokument i den automatiske dokumentmateren Legge et originaldokument på skannerens glassplate Kopiere Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet og skannerens glassplate Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren Kopiere ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og skannerens glassplate Kopiere ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og den automatiske dokumentmateren i

4 Skanne Skanne ved hjelp av kontrollpanelet og skannerens glassplate Skanne ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og den automatiske dokumentmateren Skanne ved hjelp av kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren Skanne ved hjelp av Alt-i-ett- programvaren og den automatiske dokumentmateren Skanne flere sider Sende et skannet bilde eller dokument med e-post Lagre et bilde på datamaskinen Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR) Forstørre eller forminske dokumenter Skrive ut Skrive ut et dokument Skrive ut sorterte kopier Skrive ut mer enn én side på et ark Skrive ut et bilde som plakat over flere sider Skrive ut siste side først Skrive ut et bilde flere ganger Skrive ut to bilder på én side Skrive ut banner Fakse Motta en faks Sende en faks Sende en faks fra PCen Tilpasse en faksjobb Nettverksutskrift ii

5 Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen Bytte blekkpatroner Justere blekkpatronene Forbedre utskriftskvaliteten Oppbevare blekkpatroner Rengjøre skannerens glassplate Bestille rekvisita Feilsøking Feilsøking for installering Generell feilsøking Flere feilsøkingsalternativer Feilsøking for faksing iii

6 iv

7 Finne mer informasjon Alt-i-ett-maskinen leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Ressurs Innholdet i esken Installeringsoversikt Brukerhåndbok Hjelp Beskrivelse Du finner følgende i esken med Alt-i-ett-maskinen: Strømforsyningsenhet Telefonledning Installeringsoversikt Programvare-CD Brukerhåndbok Sort blekkpatron Fargeblekkpatron Installeringsoversikten viser hvordan du kan installere Alt-i-ett-maskinen og -programvaren. Her kan du også finne informasjon om hvordan du kan løse feil som kan oppstå under installeringen. Brukerhåndboken inneholder informasjon om: grunnleggende bruk av Alt-i-ett-maskinen utskrift, skanning, kopiering og faksing utskrift av digitale fotografier oppretting av prosjekter vedlikehold av Alt-i-ett-maskinen installering og grunnleggende feilsøking I hjelpen vil du finne informasjon om hvordan du kan bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen. Slik kan du åpne hjelpen: Klikk på ikonet for Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet, og klikk deretter på Hjelp. 1

8 Ressurs Les meg-fil Lexmarks hjemmeside Beskrivelse Når du har installert programvaren, kan du åpne Les meg-filen fra mappen for Lexmark 6100 Series Alt-i-ett-maskinen. Les meg-filen inneholder den nyeste informasjonen som ikke kom med i brukerhåndboken eller hjelpen. Slik kan du åpne Les meg-filen: Klikk på Start Programmer Lexmark X6100 Series Les meg. På Lexmarks hjemmeside vil du finne informasjon om: oppgraderinger for programvaren kundestøtte, inkludert kontaktinformasjon, ordrestatus, garanti og reparasjon nedlastinger av drivere referanse, blant annet skriverdokumentasjon og produktspesifikasjoner Du kan finne mer informasjon på Lexmarks hjemmeside på 2

9 Installere Alt-i-ett-maskinen Installere Alt-i-ett-maskinen Alt-i-ett maskinen kan installeres på mange måter. På installeringsoversikten som følger med Alt-i-ett-maskinen, kan du finne grunnleggende installeringsinstruksjoner. Du kan imidlertid også koble utstyr til Alt-i-ett-maskinen, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Merk: X6100 Series Alt-i-ett-maskinen er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten. Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via Alt-i-ett-maskinen, slik det beskrives i installeringsinstruksjonene. Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra tredjepart. Utstyr Fordeler Se dette avsnittet: Alt-i-ett-maskin Telefonledning Alt-i-ett-maskin Telefon To telefonledninger Ta kopier og send og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Bruk fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Installer Alt-i-ett-maskinen der telefonen er. Ta kopier og send og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Direkte tilkobling til veggkontakt for telefon på side 5 Koble til en telefon på side 5 3

10 Utstyr Fordeler Se dette avsnittet: Alt-i-ett-maskin Telefon Telefonsvarer Tre telefonledninger Alt-i-ett Telefon Modem Tre telefonledninger Motta både innkommende talemeldinger og fakser. Øk antallet uttak for telefontilkobling. Koble til en telefonsvarer på side 7 Koble til et modem på side 8 Merk: Telefonledningen må kobles til på riktig sted. Inngang for telefon/ telefonsvarer Inngang for telefonledning 4

11 Direkte tilkobling til veggkontakt for telefon Koble en telefonledning fra veggkontakten til inngangen på Alt-i-ett-maskinen. Koble til en telefon Hvis Alt-i-ett-maskinen ikke har et håndsett, kan du koble en telefon til maskinen, slik at du kan bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje Ta ut beskyttelsespluggen fra inngangen for telefon/telefonsvarer på baksiden av Alt-i-ett-maskinen. 2 Koble en telefonledning fra telefonen til inngangen for telefon/telefonsvarer på Alt-i-ett-maskinen. 5

12 3 Koble en telefonledning fra inngangen på Alt-i-ett-maskinen til veggkontakten for telefon. Merk: Eget installeringsalternativ for manuelt mottak beskrives på side 56. 6

13 Koble til en telefonsvarer Koble en telefonledning fra telefonen til telefonsvareren. 2 Ta ut beskyttelsespluggen fra inngangen for telefon/telefonsvarer på baksiden av Alt-i-ett-maskinen. 3 Koble en telefonledning fra telefonsvareren til inngangen for telefon/ telefonsvarer på Alt-i-ett-maskinen. 4 Koble en telefonledning fra inngangen på Alt-i-ett-maskinen til veggkontakten for telefon. Merk: Eget installeringsalternativ for bruk av telefonsvarere sammen med X6170-maskiner beskrives på side 57. 7

14 Koble til et modem Koble en telefonledning fra telefonen til modemet. 2 Ta ut beskyttelsespluggen fra inngangen for telefon/telefonsvarer på baksiden av Alt-i-ett-maskinen. 3 Koble en telefonledning fra modemet til inngangen for telefon/telefonsvarer på Alt-i-ett-maskinen. 4 Koble en telefonledning fra inngangen på Alt-i-ett-maskinen til veggkontakten for telefon. Merk: Eget installeringsalternativ for manuelt mottak beskrives på side 56. 8

15 Lære om Alt-i-ett-maskinen Når du skal installere Alt-i-ett-maskinen, må du følge instruksjonene på installeringsoversikten for Lexmark X6100 Series for å installere maskin- og programvaren. Du finner informasjon om feilsøking for installering på side 87. Lære mer om de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen Alt-i-ett-maskinen Lexmark X6100 Series er både fargeskanner, fargeskriver, fargekopimaskin og fargefaksmaskin. Denne håndboken viser hvordan du kan bruke funksjonene på Alt-i-ett-maskinen. Merk: Du trenger ikke å koble Alt-i-ett-maskinen til datamaskinen for å ta kopier eller sende fakser. Lexmark X6100 Series finnes i to modeller. Den ene av modellene har en automatisk dokumentmater. Tabellen på side 12 beskriver hver enkelt del. 9

16 En Lexmark X6100 Series-maskin med automatisk dokumentmater: Automatisk dokumentmater Papirstøtte Innskuff for automatisk arkmater Kontrollpanel Utskuff for automatisk dokumentmater Vindu Toppdeksel Utskuff En Lexmark X6100 Series-maskin uten automatisk dokumentmater: Papirstøtte Toppdeksel Kontrollpanel Vindu Utskuff 10

17 Skannerenhet Skannerlås Skannerstøtte Inngang for USB-kabel Strøminngang Inngang for telefon/ telefonsvarer Inngang for telefonledning 11

18 Bruk: Automatisk dokumentmater Utskuff for automatisk dokumentmater Innskuff for automatisk dokumentmater Vindu Kontrollpanel Utskuff Papirstøtte Strøminngang Skannerlås Skannerstøtte Når du vil gjøre følgende: Kopiere eller fakse flere sider. Ta ut originaldokumentet etter at det har gått gjennom den automatiske dokumentmateren. Legge originaldokumenter i Alt-i-ett-maskinen. Kontrollere statusen til Alt-i-ett-maskinen eller vise innstillinger. Bruke Alt-i-ett-maskinen (koblet til en datamaskin eller ikke). Du kan finne mer informasjon på side 13. Stable papiret etter hvert som det kommer ut av Alt-i-ett-maskinen. Legge papir i Alt-i-ett-maskinen. Forsyne Alt-i-ett-maskinen med strøm. Låse eller låse opp skanneren. Merk: Lås skanneren hvis du skal flytte Alt-i-ett-maskinen. Lås opp skanneren før bruk. Holde skannerenheten oppe. Skannerenhet Sette inn eller bytte blekkpatroner. Låse eller låse opp skanneren. Merk: Løft skannerenheten når dette skal gjøres. Inngang for telefon/ telefonsvarer Koble en telefonsvarer eller en telefon til Alt-i-ett-maskinen. Toppdeksel Legge et element på skannerens glassplate. Fjerne et element fra skannerens glassplate. Merk: Løft eller ta av toppdekselet når du skal gjøre dette. Inngang for USB-kabel Inngang for telefonledning Koble Alt-i-ett-maskinen til en datamaskin. Koble til telefonledningen. 12

19 Bruke kontrollpanelet Med knappene på kontrollpanelet kan du skanne, kopiere, fakse og tilpasse dokumenter. Når av/på-knappen lyser, er Alt-i-ett-maskinen på. Du kan velge en modus fra modusområdet, velge eller endre innstillinger ved hjelp av flere av knappene, og du kan begynne å skanne, kopiere eller fakse med startknappene helt til høyre. Funksjonene i vinduet: Status for Alt-i-ett-maskinen Meldinger Menyer Tabellen som begynner på side 13, beskriver alle knappefunksjonene. Modusområde Vindu Alternativer Startknapper Sort/ hvitt Av/på Stopp/ fjern Kopier Skann Faks Antall kopier Kvalitet Lysere/ mørkere Velg Forminsk/ forstørr Tastatur Hurtignummer Ring på nytt / pause Farger Trykk på: For å gjøre følgende: Av/på Slå på og av Alt-i-ett-maskinen. Stopp/fjern Avbryte en skanne-, utskrifts- eller kopieringsjobb som pågår. Fjerne et faksnummer eller avslutte en faksoverføring og tilbakestille vinduet til standard faksinnstillinger. Gå ut av en meny. Fjerne de aktuelle innstillingene og gå tilbake til standardinnstillingene. Kopier Gå over i kopieringsmodus. Merk: Denne knappen lyser når Alt-i-ett-maskinen er i kopieringsmodus. 13

20 Trykk på: Skann Faks For å gjøre følgende: Gå over i skannemodus (mulig når Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin). Merk: Denne knappen lyser når Alt-i-ett-maskinen er i skannemodus. Gå over i faksmodus. Alt-i-ett-maskinen kan motta fakser uansett hvilken modus den er i. Merk: Denne knappen lyser når Alt-i-ett-maskinen er i faksmodus. Kvalitet Velge blant følgende kopieringskvaliteter: Hurtig, Normal, Bedre eller Best. Velge en faksoppløsning: Standard (standard), Fine (fin), Superfine (superfin) eller Ultrafine (ultrafin). Velge en skanneoppløsning når Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin. Antall kopier Angi antall kopier (1-99). Lysere/mørkere Forminsk/forstørr Gjøre kopien eller faksen lysere eller mørkere. Tilpasse størrelsen på originaldokumentet prosentvis, slik at den passer på siden eller til plakatstørrelse. Venstre pilknapp Angi et lavere tall i vinduet. Bla gjennom en liste i vinduet. Velg Velge alternativet som vises i vinduet. Alternativer Bla gjennom listen med menyoverskrifter (se side 15). Høyre pilknapp Angi et høyere tall. Bla gjennom en liste i vinduet. Hurtignummer Bruke hurtignummerfunksjonen når Alt-i-ett-maskinen er i faksmodus. Merk: Hvis du trykker på hurtignummerknappen (Speed Dial) når Alt-i-ett-maskinen er i kopierings- eller skannemodus, vil Alt-i-ett-maskinen automatisk bytte til faksmodus. 14

21 Trykk på: Tall og symboler på tastaturet For å gjøre følgende: I faksmodus: Angi faksnumre. Gå gjennom et automatisert svarsystem. Velge bokstaver ved oppretting av en liste med hurtignumre. Skrive inn tall for å angi eller redigere dato og klokkeslett som vises i vinduet på Alt-i-ett-maskinen. I kopieringsmodus: Velge ønsket antall kopier. Ring på nytt / pause Ringe det siste nummeret på nytt når maskinen er i faksmodus. Legge inn en pause på tre sekunder i nummeret du skal slå. Legg inn en pause bare når du allerede har begynt å taste inn nummeret. Merk: Hvis du trykker på knappen for å ringe på nytt/pause (Redial/Pause) når Alt-i-ett-maskinen er i kopierings- eller skannemodus, bytter Alt-i-ett-maskinen automatisk til faksmodus. Farger Sort/hvitt Starte en kopierings-, faks- eller skannejobb i farger. Merk: Kontroller at lampen for modusen du vil bruke, lyser i modusområdet. Starte en kopierings-, faks- eller skannejobb i sort/hvitt. Merk: Kontroller at lampen for modusen du vil bruke, lyser i modusområdet. Angi tekst fra kontrollpanelet Hvis du vil opprette en liste med hurtignumre ved hjelp av kontrollpanelet, må du angi tekst med knappene på tastaturet. Slik kan du angi tekst: 1 Finn tallknappen som tilsvarer bokstaven du vil skrive, og trykk flere ganger på den til den riktige bokstaven vises. 2 Trykk på høyre pilknapp for å gå til neste posisjon. Merk: Hvis du vil ha et mellomrom mellom ord, må du trykke på høyre pilknapp to ganger. 15

22 3 Gjenta trinnene ovenfor til du har angitt teksten. 4 Trykk på velgeknappen (Select). Bruke programvaren for Alt-i-ett-maskinen Programvaren for Alt-i-ett-maskinen inneholder følgende: Verktøy for faksoppsett (side 16) Lexmark Alt-i-ett-løsninger (side 19) Utskriftsegenskaper (side 19) Lexmark Bilderedigering (side 21) Løsningssenteret for Lexmark X6100 Series (side 22) Optisk tegnlesing (OCR) (side 23) Bruke verktøyet for faksoppsett Bruk dette verktøyet til å justere innstillingene for sending og mottak av fakser. Når du har lagret innstillingene, gjelder de for alle fakser du sender og mottar. Du kan også bruke dette verktøyet til å lage og redigere hurtignummerlisten. Klikk på Start Programmer Lexmark X6100 Series Verktøy for faksoppsett. 16

23 I løsningssenteret for Lexmark Alt-i-ett-maskinen må du klikke på kategorien Vedlikehold/feilsøk, og deretter på Vis verktøyet for faksoppsett. 17

24 Tabellen nedenfor viserkategorier i Verktøy for faksoppsett. Kategori: Du kan gjøre følgende: Send Angi navnet og faksnummeret ditt. Velge en maksimal sendehastighet og en utskriftskvalitet for fakser som skal sendes. Velge om du skal skanne hele dokumentet før nummeret slås. Velge om du skal bruke feilretting. Velge når du vil skrive ut en faksbruksrapport. Velge når du vil skrive ut en faksaktivitetsrapport. Motta Velge om du vil at en topptekst (avsenderens faksnummer og navn) skal vises på hver side du mottar. Velge om du vil ha en bunntekst (dato, klokkeslett og sidetall) på hver side. Automatisk forminske en faks som mottas, slik at den passer på papirstørrelsen som er lagt i, eller om du vil skrive den ut på to ark. Velge om du vil videresende en faks eller skrive den ut, og deretter videresende den. Tilkobling Velge antall ganger du vil at maskinen skal ringe opp igjen, og tiden som skal gå mellom hvert oppringingsforsøk hvis faksen ikke kan sendes på første forsøk. Velge telefonlinjeformatet du vil bruke (Puls, Tone, Via sentral). Angi et prefiks. Velge hvordan du vil besvare innkommende anrop (manuelt hvis det registreres fakstoner, eller etter et visst antall ring). Velge en bestemt ringetone. Hurtignummer Gruppehurtignummer Legge til på, opprette eller redigere listen over hurtignumre. Opprette et gruppenummer, og legge til navn og telefonnumre i gruppen. 18

25 Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger Slik kan du åpne Lexmark Alt-i-ett-løsninger, programvaredriveren for Lexmark X6100 Series: Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Klikk på Start Programmer Lexmark X6100 Series Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Du kan bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger til å gjøre følgende: Skanne, kopiere, skrive ut og gjøre andre oppgaver. Vise bilder du har skannet eller lagret. Velge kopierings- og skanneinnstillinger. Finne informasjon om feilsøking og vedlikehold. Bruke Verktøy for faksoppsett (se side 16). Bruke Utskriftsegenskaper Du kan endre innstillingene for Alt-i-ett-maskinen i Utskriftsegenskaper. Slik kan du åpne Utskriftsegenskaper: 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 19

26 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker). Vinduet Utskriftsegenskaper vises. På Jeg ønsker å-menyen kan du finne innstillinger for Alt-i-ett-maskinen som du trenger for å skrive ut for eksempel fotografier, bannere og konvolutter. Bruk kategoriene (Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout) til venstre i dialogboksen Utskriftsegenskaper til å velge utskriftsinnstillingene for Alt-i-ett-maskinen. 20

27 Bruke Lexmark X6100 Series Bilderedigering Med Bilderedigering kan du justere fotoattributter (lysstyrke, kontrast, reduksjon av røde øyne og retning) for skannede elementer. Du kan også beskjære et bilde eller slette deler av det. Klikk på Start Programmer Lexmark X6100 Series Lexmark Bilderedigering for å åpne Lexmark X6100 Series Bilderedigering. 21

28 Bruke Lexmarks løsningssenter Lexmarks løsningssenter inneholder hjelp og informasjon om skriverstatus, registrert papirtype og blekknivåer for Alt-i-ett-maskinen. Du kan åpne Lexmarks løsningssenter på to forskjellige måter: Klikk på Start Programmer Lexmark løsningssenteret for Lexmark X6100 Series. Klikk på kategorien Vedlikehold/feilsøk i Alt-i-ett-løsninger, og klikk deretter på et emne. Tabellen nedenfor beskriver kategoriene i Lexmarks løsningssenter: Område eller kategori: Du kan gjøre følgende: Skriverstatus Kontrollere skriverstatusen. Kontrollere blekknivået. Hvordan Lære mer om grunnleggende funksjoner. Finne instruksjoner om hvordan du kan skrive ut, skanne, kopiere og fakse. Vise prosjektinformasjon. 22

29 Område eller kategori: Du kan gjøre følgende: Feilsøking Kontrollere aktuell status for Alt-i-ett-maskinen. Vise anbefalte hjelpeemner. Vise vanlige feilsøkingsemner. Søke etter mer spesifikke feilsøkingsemner. Vedlikehold Sette inn en ny blekkpatron. Bestille nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre blekkpatronene for å fjerne vannrette striper. Justere blekkpatronene. Kontaktinformasjon Bestille blekkpatroner eller rekvisita. Motta en programvareoppdatering for Alt-i-ett-maskinen. Se spesialtilbud. Registrere Alt-i-ett-maskinen. Vise telefonnumre til Lexmark. Gå til brukerstøtte på Lexmarks hjemmeside på Internett. Avansert Endre alternativer for lyd eller utseende. Finne informasjon om programvareversjonen. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Bruke optisk tegnlesing Du kan bruke optisk tegnlesing til å redigere teksten i dokumentet. 1 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 2 Klikk på Rediger tekst i et skannet dokument (OCR) på listen Produktivitetsverktøy. 3 Følg trinnene på skjermen, og klikk deretter på Send nå. 23

30 Legge i papir og originaler De grunnleggende funksjonene på Alt-i-ett-maskinen er funksjonene for kopiering, skanning, utskrift og faks. Først kan du lære hvordan du legger papir i Alt-i-ett-maskinen ved hjelp av instruksjonene nedenfor. Deretter kan du fortsette å lese om hvordan du kan kopiere, skanne, skrive ut og fakse. Legge vanlig papir i papirstøtten 1 Legg papiret inntil høyre side i papirstøtten. Merk: Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. 24

31 2 Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merk: Toppen av papir i Letter-format skal ligge litt over papirstøtten. Legge bannerpapir i papirstøtten 1 Legg en bunke med bannerpapir (20 ark eller mindre) på toppdekselet, og mat inn det første arket. 2 Legg papiret inntil høyre side i papirstøtten. 3 Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på papiret. 25

32 Merk: Når Alt-i-ett-maskinen starter utskriften, må du vente til du ser at forkanten på banneret. Deretter lar du papiret henge fritt ned til gulvet foran Alt-i-ett-maskinen. 26

33 Følg retningslinjene nedenfor når du legger papir i papirstøtten. Legg i opptil: 100 ark med vanlig papir Kontroller følgende: At papiret ligger loddrett inntil høyre side i papirstøtten. At papirstøtten ligger inntil venstre kant på papiret. Merk: Hvis du vil legge i brevpapir, må du passe på at forsiden av arket vender mot deg, og at brevhodet trekkes først inn i Alt-i-ett-maskinen. 10 konvolutter At utskriftssiden på konvoluttene vender mot deg. At konvoluttene står på høykant inntil høyre side i papirstøtten. At frimerkehjørnet er øverst til venstre. At papirstøtten ligger inntil venstre kant på konvoluttene. At du har valgt å skrive ut konvolutten med liggende retning. At du har valgt riktig konvoluttstørrelse. Velg den nest største størrelsen hvis den ønskede konvoluttstørrelsen ikke står oppført, og angi venstre og høyre marg slik at teksten blir riktig plassert på konvolutten. Merk: Du kan legge én enkelt konvolutt i papirstøtten uten å fjerne vanlig papir. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort 25 ark med bestrøket papir, fotopapir eller glanset papir At utskriftssiden på kortene vender mot deg. At du legger kortene på høykant inntil høyre side i papirstøtten. At papirstøtten ligger mot venstre kant på kortene. At den glansede eller bestrøkne siden av papiret vender mot deg. At papirstøtten ligger mot venstre kant på fotopapiret. 10 transparenter At den grove siden av transparentene vender mot deg. At papirstøtten ligger mot venstre kant på transparentene. Merk: Du kan legge én enkelt transparent i papirstøtten uten å fjerne vanlig papir. 27

34 Legg i opptil: 100 ark med tilpasset papirstørrelse 25 ark med påstrykningspapir 20 ark med bannerpapir Kontroller følgende: At utskriftssiden på papiret vender mot deg. At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde mm 3,0-8,5 tommer Lengde mm 5,0-17,0 tommer At papirstøtten ligger inntil venstre kant på papiret. At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i påstrykningspapir. At den blanke siden av påstrykningspapiret vender mot deg. At papirstøtten ligger inntil venstre kant på påstrykningspapiret. At bannerpapiret er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du velger Letter Banner eller A4 Banner i Utskriftsegenskaper. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bruke Utskriftsegenskaper på side 19. Hvis du ikke velger riktig papir, vil det oppstå papirstopp. Hvis det er papir i papirstøtten, må du fjerne det før du legger i bannerpapir. Legg en bunke med bannerpapir med bare det antallet ark du trenger for å skrive ut banneret, på toppen av Alt-i-ett-maskinen. Merk: Utskuffen rommer opptil 50 ark med papir. Legge et originaldokument i den automatiske dokumentmateren Du kan legge i opptil 50 sider av originaldokumentet (tekstsiden opp) i den automatiske dokumentmateren (bare tilgjengelig på enkelte modeller) til skanning, kopiering eller faksing. 28

35 Merk: Du kan legge papirstørrelsene A4, Letter eller Legal i den automatiske dokumentmateren med tekstsiden opp. Merk: Du kan ikke legge små dokumenter i den automatiske dokumentmateren. Legg små dokumenter på skannerens glassplate. Merk: Velg riktig papirtype og -størrelse i Utskriftsegenskaper. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bruke Utskriftsegenskaper på side

36 Legge et originaldokument på skannerens glassplate 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg originaldokumentet med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. 4 Lukk toppdekselet. Merk: Velg riktig papirtype og -størrelse i Utskriftsegenskaper. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bruke Utskriftsegenskaper på side

37 Kopiere Du kan bruke Alt-i-ett-maskinen til å kopiere på flere forskjellige måter. Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet og skannerens glassplate 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 31

38 3 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. Kontroller at toppen av dokumentet er vendt mot venstre. 4 Lukk toppdekselet og legg deretter papir i papirstøtten. 5 Trykk på kopiknappen (Copy) i modusområdet på kontrollpanelet for å velge kopieringsmodus. 32

39 6 Hvis du vil ta mer enn én kopi, kan du angi ønsket antall ved hjelp av knappene på talltastaturet. 7 Trykk på knappen for farge (Color) i startområdet på kontrollpanelet hvis du vil ta en fargekopi av et fargebilde, eller trykk på knappen for sort/hvitt (Black) hvis du vil ta en kopi i sort/hvitt. Copying (kopierer) vises i vinduet. Kopiere ved hjelp av kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på og at det ligger blankt papir i papirstøtten. 2 Legg opptil 50 sider av dokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren (tilgjengelig på enkelte modeller). 3 Trykk på kopiknappen (Copy) i modusområdet på kontrollpanelet for å angi kopieringsmodus. 4 Tilpass dokumentet fra kontrollpanelet. Se side 37 for informasjon om innstillinger og menyalternativer. 33

40 5 Trykk på knappen for farge (Color) i startområdet på kontrollpanelet hvis du vil ta en fargekopi av et fargebilde, eller trykk på knappen for sort/hvitt (Black) hvis du vil ta en kopi i sort/hvitt. Copying (kopierer) vises i vinduet. Kopiere ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og skannerens glassplate 1 Kontroller at det ligger blankt papir i papirstøtten. 2 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 3 Åpne toppdekselet. 34

41 4 Legg det elementet du vil kopiere, med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. 5 Lukk toppdekselet. 6 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 7 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger. 35

42 8 Velg antallet kopier og fargen. Merk: Klikk på Vis avanserte kopieringsinnstillinger for å velge en papirstørrelse eller tilpasse kopieringsjobben ytterligere. 9 Klikk på Kopier nå. Kopiere ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og den automatiske dokumentmateren 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på og at det ligger papir i papirstøtten. 2 Legg opptil 50 sider av dokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren (tilgjengelig på enkelte modeller). 3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger. 36

43 5 Velg antallet kopier og fargen. Merk: Klikk på Vis avanserte kopieringsinnstillinger for å velge en papirstørrelse eller tilpasse kopieringsjobben ytterligere. 6 Klikk på Kopier nå. Menyene på kontrollpanelet Når du trykker flere ganger på alternativknappen (Options), vises følgende menyoverskrifter. Kopieringsmodus Undermeny: BLANK PAPER SIZE (STØRRELSE PÅ BLANKT PAPIR) BLANK PAPER TYPE (TYPE BLANKT PAPIR) Du kan gjøre følgende: Angi størrelsen på papiret som ligger i papirstøtten: Letter Legal B5 A4 A5 A6 3 x 5 4 x 6 L 2L Merk: For andre spesialstørrelser kan du se Alt-i-ett-løsninger. Angi typen papir du legger i papirstøtten: Auto Detect (automatisk registrering) (standard) Plain (vanlig) Coated (bestrøket) Photo (foto) Transparency (transparent) Auto Detect (automatisk registrering) optimaliserer innstillingen i henhold til papirtypen som brukes. Merk: For andre spesialtyper kan du se Alt-i-ett-løsninger. 37

44 Undermeny: REPEAT IMAGE (GJENTA BILDE) COLOR (FARGE) ORIGINAL SIZE (ORIGINALSTØRRELSE) CONTENT TYPE (INNHOLDSTYPE) COLLATE-BLACK (SORTER SORT/HVITT-KOPIER) KEY PRESS TONE (TASTETRYKKTONE) MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD) POWER SAVE (STRØMSPARING) CLEAR SETTINGS (TILBAKESTILL INNSTILLINGER) Du kan gjøre følgende: Angi hvor mange kopier av ett bilde du vil ha på én side: 1 x per page (1 x pr. side) 4 x per page (4 x pr. side) 9 x per page (9 x pr. side) 16 x per page (16 x pr. side) Justere fargeintensiteten på kopien. Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Auto Detect (automatisk registrering) er standardinnstillingen. Merk: Angi en originalstørrelse i stedet for automatisk registrering for å begrense skanneområdet til størrelsen på originalen som er valgt. Angi typen dokument på skannerens glassplate. Sortere flere sort/hvitt-kopier. Merk: Du kan sortere fargekopier fra programvaren for Alt-i-ett-maskinen. Slå på eller av lyden som høres når du trykker på en knapp på kontrollpanelet. Alternativene er: Off (av) Low (lav) (standard) High (høy) Kontrollere blekknivået. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Velge når du skal redusere strømforbruket: After 30 min (etter 30 min.) (standard) After 60 min (etter 60 min.) Never (aldri) Immediately (umiddelbart) After 10 min (etter 10 min.) Velge når du vil at Alt-i-ett-maskinen skal gå tilbake til standardinnstillingene: After two min (etter 2 min.) Never (aldri) 38

45 Undermeny: SET DEFAULTS (ANGI STANDARDINNSTILLINGER) LANGUAGE (SPRÅK) Du kan gjøre følgende: Angi standardinnstillingene til: Use Factory (bruk standardinnstillinger) Use Current (bruk aktuelle innstillinger) Velge språk for all tekst i vinduet. Merk: Alternativet som er valgt, vises med en stjerne (*) i vinduet. 39

46 Skanne Du kan bruke Alt-i-ett-maskinen til å skanne på flere forskjellige måter. Skanne ved hjelp av kontrollpanelet og skannerens glassplate 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på og koblet til datamaskinen. 2 Åpne toppdekselet. 40

47 3 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på skanneknappen (Scan) i modusområdet på kontrollpanelet for å sette Alt-i-ett-maskinen i skannemodus. 6 Trykk på høyre pilknapp for å bla gjennom listen over programmer du kan skanne til. 41

48 7 Trykk på velgeknappen (Select) når programmet du vil skanne til, vises. 8 Trykk på knappen for sort/hvitt (Black) i startområdet på kontrollpanelet for å starte skanning i sort/hvitt, eller klikk på knappen for farge (Color) for å starte skanning i farger. Skanne ved hjelp av Alt-i-ett-programvaren og den automatiske dokumentmateren 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 42

49 3 Legg det elementet du vil skanne, med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. 4 Lukk toppdekselet. 5 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 43

50 6 Velg skannemålet på rullegardinlisten Send skannet element til:. 7 Klikk på Se flere skanneinnstillinger. 8 Svar på de andre spørsmålene som vises i vinduet for å fortsette tilpassingen av skannejobben. 9 Klikk på Skann nå. Skanne ved hjelp av kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Legg opptil 50 sider av originaldokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren (tilgjengelig på enkelte modeller). 3 Trykk på skanneknappen (Scan) i modusområdet på kontrollpanelet for å sette Alt-i-ett-maskinen i skannemodus. 4 Trykk på høyre pilknapp for å bla gjennom listen over programmer du kan skanne til. 5 Velg det programmet du vil skanne til. 44

51 6 Trykk på knappen for sort/hvitt (Black) i startområdet på kontrollpanelet for å starte skanning i sort/hvitt, eller klikk på knappen for farge (Color) for å starte skanning i farger. Skanne ved hjelp av Alt-i-ett- programvaren og den automatiske dokumentmateren Merk: Enkelte programmer støtter ikke skanning av flere sider. 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Legg opptil 50 sider av originaldokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren (tilgjengelig på enkelte modeller). 3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Velg skannemålet på rullegardinlisten Send skannet element til:. Merk: Hvis du vil fortsette tilpassingen av skanningen, kan du klikke på Se flere skanneinnstillinger for å vise flere tilpassingsalternativer. 5 Klikk på Skann nå. 45

52 Skanne flere sider Du kan skanne flere sider samtidig for å spare tid: 1 Legg det første arket på skannerens glassplate. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Velg skannemålet på rullegardinlisten Send skannet element til:. 4 Klikk på Se flere skanneinnstillinger. 5 Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Avanserte skanneinnstillinger vises. 6 Velg Skann flere elementer før utskrift. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på Skann nå. 9 Legg den neste siden på skannerens glassplate når du blir bedt om å gjøre det. Sende et skannet bilde eller dokument med e-post Du kan sende fotografier til andre med e-post: 1 Åpne toppdekselet. 2 Legg det fotografiet du vil skanne, med forsiden ned på skannerens glassplate. 3 Lukk toppdekselet. 4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 46

53 5 Klikk på Forhåndsvis nå. 6 Klikk på Send et bilde eller dokument med e-post under Produktivitetsverktøy. 7 Velg Fotografi på menyen Hva skal skannes? 8 Følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre fotografiet for sending med e-post. 9 Klikk på Legg ved nå. 10 Skriv en melding til fotografiet, og send den. Lagre et bilde på datamaskinen 1 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 2 Klikk på Lagre et bilde på datamaskinen under Produktivitetsverktøy. 3 Følg retningslinjene for å lagre et bilde på datamaskinen. Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR) 1 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 2 Klikk på Rediger tekst i et skannet dokument (OCR) under Produktivitetsverktøy. 3 Følg trinnene på skjermen. 47

54 Forstørre eller forminske dokumenter 1 Kontroller at det ligger papir i papirstøtten. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg det du vil forstørre eller forminske, med forsiden ned på skannerens glassplate. 4 Lukk toppdekselet. 5 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 6 Klikk på Forhåndsvis nå. 7 Klikk på Forstørr eller forminsk et bilde under Produktivitetsverktøy. 8 Følg instruksjonene på skjermen for å velge størrelsen på det nye bildet. 9 Klikk på Skriv ut nå når du er ferdig med å tilpasse bildet. Menyene på kontrollpanelet Når du trykker flere ganger på alternativknappen (Options), vises følgende menyoverskrifter. Skannemodus Undermeny: ORIGINAL SIZE (ORIGINALSTØRRELSE) POWER SAVE (STRØMSPARING) Du kan gjøre følgende: Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Merk: Bruk Auto Detect (automatisk registrering) hvis du er fornøyd med størrelsen på utskriften. Velge når du skal redusere strømforbruket: After 10 min (etter 10 min.) After 30 min (etter 30 min.) (standard) After 60 min (etter 60 min.) Never (aldri) Immediately (umiddelbart) 48

55 Undermeny: CLEAR SETTINGS (TILBAKESTILL INNSTILLINGER) SET DEFAULTS (ANGI STANDARDINNSTIL- LINGER) LANGUAGE (SPRÅK) Du kan gjøre følgende: Velge når du vil at Alt-i-ett-maskinen skal gå tilbake til standardinnstillingene: After two minutes (etter 2 min.) Never (aldri) Angi standardinnstillingene til: Use Factory (bruk standardinnstillinger) Use Current (bruk aktuelle innstillinger) Velge språk for all tekst i vinduet. Merk: Alternativet som er valgt, vises med en stjerne (*) i vinduet. 49

56 Skrive ut Skrive ut et dokument 1 Kontroller at datamaskinen og Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 3 Klikk på Egenskaper, Alternativer, Oppsett eller Innstillinger (avhengig av programmet eller operativsystemet du bruker) for å endre innstillingene for Alt-i-ett-maskinen, og gjør deretter ønskede endringer. 4 Klikk på OK. 5 Klikk på OK eller Skriv ut (avhengig av programmet du bruker) i dialogboksen Skriv ut. Skrive ut sorterte kopier Når Alt-i-ett-maskinen er koblet til datamaskinen, kan du skrive ut sorterte kopier i sort/hvitt eller i farger. Slik kan du skrive ut sorterte kopier: 1 Kontroller at det ligger papir i papirstøtten. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger. 4 Merk av for Sorter kopier. 5 Klikk på Kopier nå. 50

57 Når du bruker Alt-i-ett-maskinen uten en datamaskin, kan du skrive ut sorterte kopier i sort/hvitt: 1 Kontroller at det ligger papir i papirstøtten. 2 Trykk på kopiknappen (Copy). 3 Trykk gjentatte ganger på alternativknappen (Options) til alternativet for sortering av sort/hvitt (Collate - Black) vises. 4 Trykk på høyre pilknapp for å bla til det antallet sider du vil sortere. 5 Trykk på velgeknappen (Select). Skrive ut mer enn én side på et ark 1 Kontroller at det er lagt i papir. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Mer enn én side på et ark under Produktivitetsverktøy. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Skrive ut et bilde som plakat over flere sider 1 Kontroller at det ligger papir i papirstøtten. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Skriv ut et bilde som plakat over flere sider under Produktivitetsverktøy, og følg deretter instruksjonene for å skrive ut plakaten. 51

58 Skrive ut siste side først 1 Kontroller at det ligger papir i papirstøtten. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger. 4 Merk av for Skriv ut siste side først. 5 Klikk på Kopier nå. Skrive ut et bilde flere ganger Du kan skrive ut det samme bildet flere ganger, fra 2 til 8 ganger pr. side, på ett ark: 1 Legg papir i A4- eller Letter-format i papirstøtten. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Vis et bilde flere ganger på én side på Produktivitetsverktøymenyen. 4 Følg instruksjonene på skjermen, og klikk deretter på Skriv ut nå. Skrive ut to bilder på én side Du kan skrive ut to bilder på én side for å spare papir eller for å lage spennende dokumenter: 1 Kontroller at det er lagt i papir. 2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 3 Klikk på Vis lagrede bilder. 4 Klikk på Skriv ut to forskjellige bilder på én side (2 på 1) på Produktivitetsverktøy-menyen. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 52

59 Skrive ut banner 1 Legg en bunke med bannerpapir (20 ark eller mindre) på toppdekselet, og mat inn det første arket. 2 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 3 Klikk på Egenskaper. 4 Klikk på Skrive ut banner på Jeg ønsker å-menyen. 5 Følg instruksjonene på skjermen. 6 Klikk på OK. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK. 53

60 Merk: Når du starter utskriften på Alt-i-ett-maskinen, må du vente til du ser at forkanten på banneret. Deretter lar du papiret henge fritt ned til gulvet foran Alt-i-ett-maskinen. 54

61 Fakse Du kan bruke Alt-i-ett-maskinen til å sende fakser i farger og i sort/hvitt. Du kan sende og motta (se side 55) dokumenter i størrelsene A4, Legal og Letter. Hvis du vil gjøre følgende: På følgende måte: Se følgende emne: Motta en faks Sende en faks Tilpasse en faksjobb Alt-i-ett-maskinen besvarer alltid anropet. Du svarer på anrop og avgjør om faksen skal mottas. Telefonsvareren besvarer anropet, eller Alt-i-ett-maskinen registrerer fakslyder og mottar faksen. Bruke kontrollpanelet og glassplaten på skanneren. Bruke kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren. Bruke Alt-i-ett-løsninger. Sende en faks fra PCen. Bruke verktøyet for faksoppsett. Bruke kontrollpanelet. Automatisk på side 56 Manuelt på side 56 Telefonsvarer på side 57 Bruke kontrollpanelet og glassplaten på skanneren på side 57 Bruke kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren på side 60 Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 61 Sende en faks fra PCen på side 61 Tilpasse innstillingene på side 67 Bruke kontrollpanelet på side 67 Motta en faks Du kan velge å motta en faks automatisk, manuelt eller via en telefonsvarer. Merk: Alt-i-ett-maskinen kan bare motta en fargefaks hvis maskinen du mottar faksen fra, støtter fargefakser. 55

62 Automatisk Anbefales for en dedikert fakslinje. Alt-i-ett-maskinen mottar automatisk innkommende fakser. Hvis du har endret innstillingene og vil tilbakestille maskinen til automatisk svarmodus, må du gjøre følgende: 1 Trykk på faksknappen (Fax) på kontrollpanelet. 2 Trykk på alternativknappen (Options) til Answer fax when (svar på faks) vises. 3 Trykk på høyre pilknapp for å velge After 1 ring (etter 1 ring), After 2 rings (etter 2 ring), After 3 rings (etter 3 ring) (standard) eller After 5 rings (etter 5 ring). 4 Trykk på velgeknappen (Select). Når det angitte antallet ring registreres, vil Alt-i-ett-maskinen automatisk motta faksen. Manuelt Anbefales for delt faks- og telefonlinje. Du kan velge hvilke innkommende fakser som skal mottas ved å angi manuell svarmodus for Alt-i-ett-maskinen. 1 Trykk på faksknappen (Fax) på kontrollpanelet. 2 Trykk på alternativknappen (Options) til Answer fax when (svar på faks) vises. 3 Trykk på høyre pilknapp for å velge Manual-Press # (manuelt - trykk på #). 4 Trykk på velgeknappen (Select). 5 Når det ringer, må du løfte av røret på en telefon som er koblet til den eksterne inngangen på Alt-i-ett-maskinen, og lytte etter en fakstone. 6 Trykk på firkanttasten (#) på telefonen for å godta den innkommende faksen. 7 Legg på røret. Alt-i-ett-maskinen mottar faksen. Merk: Du må bruke telefonen som er direkte koblet til Alt-i-ett-maskinen, til å motta innkommende fakser. 56

63 Telefonsvarer Anbefales for delt faks- og telefonlinje. Slik mottar du fakser dersom du er tilkoblet via en telefonsvarer: 1 Trykk på faksknappen (Fax) på kontrollpanelet. 2 Trykk på alternativknappen (Options) til Answer fax when (svar på faks) vises. 3 Trykk på høyre pilknapp for å velge Fax Tone Heard (ved fakstone). 4 Trykk på velgeknappen (Select). Når det registreres et ring, henter telefonsvareren inn anropet. Hvis det blir registrert en faks, mottar Alt-i-ett-maskinen faksen og kobler fra telefonsvareren. Hvis ikke, fullfører telefonsvareren anropet. Merk: Du må bruke telefonen som er direkte koblet til Alt-i-ett-maskinen, til å motta innkommende fakser. Merk: Utstyret må installeres som vist på side 5 og 6 for at det skal fungere riktig. Sende en faks Bruke kontrollpanelet og glassplaten på skanneren 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 57

64 3 Legg den første siden av dokumentet med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på faksknappen (Fax) på kontrollpanelet. 6 Angi faksnummeret ved hjelp av knappene på tastaturet. 7 Trykk på knappen for sort/hvitt (Black) eller knappen for farge (Color). 58

65 8 Har du flere sider? Hvis ikke, må du trykke på 2 for å svare Nei. Hvis du har flere sider, må du trykke på 1 og gjøre følgende: 1 Når du får beskjed om å legge i en ny side, legger du neste side av dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. 2 Trykk på velgeknappen (Select). 3 Gjenta disse trinnene til du har skannet alle sidene i dokumentet. Deretter må du trykke på 2 for å svare Nei. Merk: Hvis du vil sende en fargefaks fra Alt-i-ett-maskinen, må den maskinen du skal sende faksen til, også støtte fargefakser. 59

66 Bruke kontrollpanelet og den automatiske dokumentmateren 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er slått på. 2 Legg opptil 50 sider av originaldokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. 3 Trykk på faksknappen (Fax) på kontrollpanelet. 4 Bruk tastaturet til å gjøre følgende: Angi faksnummeret, og trykk deretter på knappen for sort/hvitt (Black) eller på knappen for farger (Color). Trykk på knappen for hurtignummer (Speed Dial), og gjør deretter følgende: Bruk pilknappene og bla gjennom listen for å finne det nummeret du vil bruke, og trykk deretter på knappen for sort/hvitt (Black) eller på knappen for farge (Color). Bruk tastaturet til å angi et nummer med to sifre (kan vises øverst til venstre i vinduet), og trykk deretter på knappen for sort/hvitt (Black) eller på knappen for farge (Color). Merk: Hvis du ikke har en liste med hurtignumre, men vil opprette en, kan du se side 62. Alt-i-ett-maskinen skanner dokumentet og sender faksen til det nummeret du har angitt. 60

67 Bruke Alt-i-ett-løsninger 1 Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til datamaskinen. 2 Legg opptil 50 sider av originaldokumentet med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. 3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark X6100 Series Alt-i-ett-løsninger på skrivebordet. Hovedsiden for Alt-i-ett-maskinen vises. 4 Klikk på Faks et bilde eller dokument under Produktivitetsverktøy. 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppgaven. Merk: Alle fakser som sendes via faksdriveren, har fin oppløsning. Sende en faks fra PCen Du kan opprette et elektronisk dokument på datamaskinen og sende det som en faks i sort/hvitt til andre. Merk: Du kan ikke motta elektroniske fakser, bare sende dem. Alle fakser du mottar, skrives ut på Alt-i-ett-maskinen. Slik kan du sende en faks fra et program på datamaskinen ved hjelp av faksmodemet i Alt-i-ett-maskinen: 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2 Velg faksskriveren for Lexmark X6100 Series på skriverlisten. 3 Hvis du vil sende en elektronisk faks, må du følge instruksjonene i programmet som startes. Merk: Alle fakser som sendes på denne måten, har fin oppløsning. 61

68 Tilpasse en faksjobb Det finnes en rekke faksfunksjoner på Lexmark X6100 Series som forenkler sending av fakser. Konfigurere hurtignummer Bruke datamaskinen (anbefales) 1 Klikk på Start Programmer Lexmark X6100 Series Lexmark Alt-i-ett-løsninger Verktøy for faksoppsett. 2 Klikk på kategorien Hurtignummer. 3 Følg instruksjonene i kategorien Hurtignummer for å legge til et nytt nummer på hurtignummerlisten. 4 Klikk på Lagre innstillinger når du er ferdig. Ingenting blir lagret før du klikker på denne knappen. Bruke kontrollpanelet 1 Trykk på faksknappen (Fax). 2 Trykk på alternativknappen (Options) til Edit speed dials (rediger hurtignumre) vises. 3 Trykk på velgeknappen (Select). 4 Angi faksnummeret og trykk på velgeknappen (Select). 5 Angi navnet ved hjelp av tastaturet. Trykk på en tast flere ganger for å velge riktig bokstav. 6 Trykk på velgeknappen (Select) når du er ferdig. Merk: Hvis du bruker en PC med kinesisk eller japansk språk, kan du ikke angi navn. 62

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

AccuRead OCR. Administratorhåndbok

AccuRead OCR. Administratorhåndbok AccuRead OCR Administratorhåndbok April 2015 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt...3 Støttede programmer...3 Støttede formater og språk...4 OCR-ytelse...4 Eksempeldokumenter...6 Konfigurere programmet...10

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt av

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer