PCH100 Office Holter programvaresystem. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PCH100 Office Holter programvaresystem. Bruksanvisning"

Transkript

1 PCH100 Office Holter programvaresystem Bruksanvisning

2 ii Office Holter programvaresystem Copyright 2006 Welch Allyn. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne håndboken uten tillatelse fra Welch Allyn. Welch Allyn eller deres leverandører skal ikke ha ansvar for skade på personer, som er forårsaket av ulovlig eller feilaktig bruk av produktet eller som kan være et resultat av at instruksjoner, forsiktighetsregler, advarsler eller bruksområdeshenvisninger i denne håndboken ikke er blitt fulgt. Welch Allyn, PCH100 og PCH200 er registrerte varemerker for Welch Allyn. SD er et varemerke for Toshiba. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG, Inc., USA. Programvaren i dette produktet er underlagt Copyright 2006 som tilhører Welch Allyn eller Welch Allyns leverandører. Med enerett. Programvaren er beskyttet av amerikanske opphavsrettslover og internasjonale konvensjoner som gjelder på verdensbasis. I henhold til disse lovene er lisensinnehaveren berettiget til å bruke kopien av programvaren innlemmet i apparatet som tilsiktet ved bruk av produktet det er innlemmet i. Programvaren kan ikke kopieres, dekompileres, utsettes for omvendt utvikling ("reverse-engineering"), demonteres eller på annen måte omgjøres til en menneskelig lesbar form. Dette er ikke et salg av programvare eller kopi av programvaren. Alle rettigheter, titler og eierskap tilhører fortsatt Welch Allyn eller Welch Allyns leverandører. Hvis du ønsker mer informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske støtte: USA Australia Canada Kina Europeisk kundesenter Frankrike Tyskland Japan Latin-Amerika Nederland Singapore Sør-Afrika Storbritannia Sverige Global Instrumentation delenummer versjon B Produsert for: Produsert av: Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Global Instrumentation, LLC 8104 Cazenovia Road Manlius, NY Contract Medical International GmbH Zur Wetterwarte 50, House Dresden Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Kontakt: European Regulatory Manager E-post: Trykket i USA

3 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse iii Innholdsfortegnelse Bruksområde Indikasjoner Kontraindikasjoner Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler Forsiktig Symboler Introduksjon Undersøkelse ved levering Før du begynner Systemkrav Valgfrie krav Bruksanvisning for Holter System Aktivere Welch Allyn Holter-programvaren Starte Welch Allyn Holter System-programmet Starte en test Innstillinger Legens retningslinjer Welch Allyns servicepolicy Vedlikehold Kassering av utstyret Tekniske spesifikasjoner Feilsøking Programvarelisens

4 iv Innholdsfortegnelse Office Holter programvaresystem

5 Bruksanvisning 1 Bruksanvisning Bruksområde Welch Allyn Holter System er beregnet på bruk som et Holter transportabelt elektrokardiografsystem for screening med hensyn til EKG-rytmeforstyrrelser i en minimumsperiode på 24 timer. Welch Allyn Holter System er beregnet på bruk under tilsyn av lege eller andre med kunnskap om alle aspekter ved EKG-morfologi, -rytme og -arytmi. Denne prosedyren kalles en Holter-prosedyre og fanger opp sjeldent eller aktivitetsfremkalt EKG-rytmeavvik utenfor legekontoret. Welch Allyn Holter System består av Welch Allyn Holter-apparat og Welch Allyn Holter System-program. Når pasienten bruker opptakerdelen av systemet, registrerer den ambulatoriske elektrokardiografdata. Welch Allyn Holter System-programmet analyserer de registrerte dataene. Welch Allyn Holter System er ikke beregnet på barn som veier under 10 kg. Welch Allyn Holter System registrerer ambulatorisk EKG-kurver fra pasienter. Apparatet og tilhørende tilbehør tar opp signaler for opptil tre kanaler (HR100 og HR300) eller opptil åtte kanaler (HR1200) av pasientens EKG-kurver via overflateelektroder festet til kroppen. De aktuelle enhetene tilbyr følgende diagnosefunksjoner: Registrere, vise, lagre og skrive ut ambulatoriske EKG-kurver fra pasienter. Apparatet og tilhørende tilbehør tar opp signaler for opptil 12 avledninger med pasientens EKG-kurver via overflateelektroder festet til pasienten. Ved hjelp av valgfrie Holter-algoritmer generere målinger, datapresentasjoner og grafiske presentasjoner på en veiledende basis for pasienter. Disse presenteres for gjennomgang og tolkning av klinikeren basert på kunnskap om pasienten, resultatene fra den fysiske undersøkelsen, visning av komplett avledning fra de ambulatorisk EKG-dataene og andre kliniske funn. Ved hjelp av valgfrie tolkealgoritmer generere målinger, datapresentasjoner, grafiske presentasjoner og tolkeresultat på en veiledende basis for pasienter på seksten (16) år eller eldre. Disse presenteres for gjennomgang og tolkning av klinikeren basert på kunnskap om pasienten, resultatene fra den fysiske undersøkelsen, visning av komplett avledning fra de ambulatorisk EKG-dataene og andre kliniske funn.

6 2 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Indikasjoner ADVARSEL Sikkerhet Datamaskinassistert opptak og tolkning av EKG-data er et verdifullt verktøy når det brukes korrekt. Ingen automatisert tolkning er imidlertid fullstendig pålitelig, og en kvalifisert lege må gjennomgå tokningene før behandling, eller ingen behandling, av en pasient. Welch Allyn Holter System er beregnet på registrering av ambulatoriske EKG-signaler fra pasienter. Pasientene er personer med hjerteproblemer eller personer med mistenkte hjerteproblemer. Denne ambulatoriske elektrokardiografen og tilhørende analysesystem kan brukes på pasienter uten begrensning med hensyn til alder eller kjønn. Prosedyren med Holter-apparatet er ett av mange verktøy som klinikere bruker for å fanger opp sjeldent eller aktivitetsfremkalt EKG-rytmeavvik utenfor legekontoret. Indikasjoner for utføring av Holter-opptak: Arytmier Brystsmerte Uforklarlig synkope Kortpustethet Palpitasjoner Evaluering av en pacemaker Regulering av antiarytmetika Evaluering av en pasient etter myokardinfarkt Familiehistorie med hjertesykdom Kontraindikasjoner Datamaskinassistert opptak og tolkning av EKG-data er et verdifullt verktøy når det brukes korrekt. Ingen automatisert tolkning er imidlertid fullstendig pålitelig, og tolkningene må gjennomgås av en kvalifisert lege før behandling, eller ingen behandling, av en pasient. Welch Allyn Holter System er ikke beregnet på barn som veier under 10 kg.

7 Bruksanvisning 3 Advarsler og forsiktighetsregler Advarsler Forsiktig Gjør deg kjent med disse advarslene. Du finner også spesifikke advarsler og forsiktighetsregler utover i håndboken. En advarsel i denne håndboken angir forhold eller bruk som kan føre til sykdom, skade eller død hvis forholdene opprettholdes og ikke utbedres umiddelbart. ADVARSEL Sikkerhet Fjern elektroder, pasientavledninger og apparat fra pasienten før defibrillering. ADVARSEL Sikkerhet Undersøk alltid apparatet og tilbehøret før bruk. ADVARSEL Sikkerhet Eksternt utstyr og tilbehør som er i kontakt med pasienten, må oppfylle alle relevante krav til sikkerhet, EMC og lovbestemmelser. ADVARSEL Sikkerhet Systemet er ikke beregnet på bruk med høyfrekvent (HF) kirurgisk utstyr og beskytter ikke mot farer for pasienten. ADVARSEL Bruk av ikke-godkjente kabler og tilbehør kan innvirke på EMC-ytelsen. ADVARSEL Stabling av enheter eller oppbevaring nært annet utstyr frarådes. En forsiktighetsregel i denne håndboken angir forhold eller bruk som kan føre til utstyrssvikt, skade på utstyret eller datatap hvis forholdene vedvarer og ikke utbedres umiddelbart. Forsiktig Welch Allyn-sertifiserte komponenter er påkrevd.

8 4 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Symboler Advarsel. Les nøye. Forsiktig/Merknader. Les nøye. Obs: Se bruksanvisningen. Oppfyller eller er bedre enn kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF, MDD, klasse IIb SD Sikret digitalt minnekortgrensesnitt. Bluetooth trådløs kommunikasjonsteknologi Resirkuleringssymbol Dette produktet må ikke kastes som usortert restavfall. Klargjør produktet for gjenbruk eller spesialavfall som spesifisert i EU-direktivet 2002/96/EF om avfall fra elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall). Hvis produktet er kontaminert, gjelder ikke dette direktivet. Se Serienummer. Referansenummer. Ikke-ioniserende stråling.

9 Bruksanvisning 5 Introduksjon Denne håndboken er skrevet for klinikere med praktisk erfaring i de medisinske prosedyrene og terminologien som er nødvendig for å overvåke hjertepasienter. Du må lese og forstå denne håndboken og all annen informasjon som følger med den ambulatoriske elektrokardiografen og relaterte alternativer og tilbehørsenheter før: bruk av Welch Allyn Holter System og medfølgende Welch Allyn Holter-programvare for klinisk bruk. oppsett, konfigurering, feilsøking eller service på apparatet Undersøkelse ved levering Før du begynner Systemkrav Ditt nye Holter System-program ble nøye undersøkt før forsendelse. Undersøk alle komponenter ved levering og se etter eventuelle transportskader. Hvis du oppdager skader, bes du kontakte transportselskapet. Hvis det mangler artikler, bes du kontakte teknisk støtte. Systemet må oppfylle de anbefalte kravene for å fungere korrekt. Gå gjennom systemkravene før du begynner å installere eller bruke systemet. 300 MHz prosessor i Pentium-klassen eller raskere Windows 2000/XP, med alle oppdateringer av hovedservicepakken 256 Mb RAM minimum 40 GB harddisk minimum Mus og tastatur CD-leser (Compact Disc) Sikret digitalt kortleser Skriver med høyere oppløsning enn 300 ppt Monitor med skjermoppløsning angitt til 1024 x 768 Nødvendig plass på harddisken Nødvendig plass på harddisken for programinstallasjon: 30 Mb for Holter System-program 8 Mb for elektroniske håndbøker (valgfritt)

10 6 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Normalt harddiskforbruk Eksempler på lagringskrav Valgfrie krav Fillagringsdatabase 1 GB for seksten 24-timers pasientrapporter ved 200 prøver per sekund med komplett avledning 24-timers pasientrapport ved 200 prøver per sekund med komplett avledning krever 64 MB harddiskplass 48-timers pasientrapport ved 200 prøver per sekund med komplett avledning krever 128 MB harddiskplass SQL-server 2000, med alle oppdateringer av hovedservicepakken, i stedet for MSDE. Krav for sikkerhetskopiering CD-skriver for å skrive Holter-rapportfiler til CD Krav for Bluetooth-kommunikasjon Forsiktig Windows krever minst 250 Mb ledig plass på harddisken til enhver tid for virtuelt minne, utskriftspoling og hurtiglagring. Hvis ikke kravene oppfylles, svekkes systemytelsen eller systemet krasjer. Støtte for USB (Universal Serial Bus) 1.1 eller 2.0 Bluetooth kommunikasjonsenhet (Welch Allyn delenummer ) Forsiktig Welch Allyn-sertifiserte komponenter er påkrevd.

11 Bruksanvisning 7 Bruksanvisning for Holter System Aktivere Welch Allyn Holter-programvaren Du må aktivere Holter-programvaren innen 30 dager, ellers vil programvaren bli sperret. Aktiveringsmeldingen vises hver gang du starter programvaren helt til du aktiverer. Den beste måten å aktivere programvaren på, er gjennom internett. Aktivere gjennom internett 1. Klikk på Holter-ikonet. Aktiveringsmeldingen vises. 2. Velg Ja eller Nei. Hvis du velger Nei, vises en melding som minner deg på at du må aktivere innen 30 dager. (Forsiktig: etter 30 dager vil ikke programvaren starte.) Hvis du velger Ja, aktiverer systemet seg selv automatisk og aktiveringsskjermbildet vises ikke mer. Dermed avsluttes kravet om aktivering. Aktivere manuelt (ingen internettilkobling) Hvis programvaren ikke registrerer en internettilkobling, må du aktivere programmet manuelt. 1. Starte Holter System-programvaren. Aktiveringsmeldingen vises. 2. Velg Ja eller Nei. Hvis du velger Nei, vises en melding som minner deg på at du må aktivere innen 30 dager. (Forsiktig: etter 30 dager vil ikke programvaren starte.) Hvis du velger Ja, vises dialogboksen for manuell aktivering. Klikk på Skriv ut-knappen. Kontakt Welch Allyns tekniske støttesenter (se side ii). Du blir bedt om å oppgi opplysningene som vises på utskriften: Brukernavn Passord PC-serienummer 1 PC-serienummer 2 3. Når du har fått aktiveringskoden, skriver du den i feltet for aktiveringskode og klikker på Aktiver. Programmet starter, og aktiveringsskjermbildet vises ikke mer. Dermed avsluttes kravet om aktivering. Starte Welch Allyn Holter System-programmet Starte Welch Allyn Holter System-programmet 1. Klikk på ikonet for Holter System-programmet Hovedmenyen vises.

12 8 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Tabell 1. Alternativer i hovedmenyen Knapp Teststart Innboks Innstillinger Logg av Formål Konfigurerer Holter-apparatet. Viser ubehandlede tester. Angi systemalternativer, for eksempel utskriftsformater. Logg av. Starte en test Gjennomgå EKG-en (trådløst) 1. Klargjøre pasienten i henhold til bruksanvisningen for HR100/300/ Ta ut batteridekslet. 3. Sett inn et SD-kort i apparatet. 4. Sett inn et nytt batteri (HR100) eller nye batterier (HR300/1200). 5. Start Holter-programmet og velg Teststart. 6. Hvis pasienten har et tidligere opptak, klikker du på Søk. En pasientliste vises. Bruk feltene øverst i pasientlisten for å filtrere søket. Velg en pasient.

13 Bruksanvisning 9 7. Skriv inn eller velg relevant informasjon. 8. Klikk på Neste. Vinduet Apparatvalg vises. 9. Vent ca. 20 sekunder til serienummeret for apparatet vises i vinduet Apparater i området. 10. Klikk på Neste. (Hvis ikke noe tall vises, klikker du Feilsøking.) 11. Velg 2 eller 3 kanaler og 24 eller 48 timers opptaksvarighet. Koble til pasienten og klikk Neste.

14 10 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem 12. Følgende melding indikerer at den forrige testen som ble tatt opp på dette SD-kortet, ikke er blitt lastet ned. Hvis du vil hente opp dataene, klikker du på Nei og går til Gjenopprette data når pasienten returnerer med ferdig Holter-opptak på side 11. Hvis du vil skrive over dataene, klikker du på Ja. 13. Bekreft signalkvalitet (dvs. amplitude og artifakt). QRS-signalamplituden skal være to bokser fra topp til topp. Velg Fullfør. Testoppstart er fullført.

15 Bruksanvisning 11 Kun SD-kort Ingen EKG-forhåndsvisning 1. Klargjøre pasienten i henhold til bruksanvisningen for HR100/300/ Ta ut batteridekslet. 3. Ta ut SD-kortet fra apparatet. 4. Start Holter-programmet og velg Teststart. 5. Angi relevante pasientopplysninger. Hvis denne testen har et tidligere opptak, bruker du søk for å finne pasientopplysningene. Velg Neste. 6. Hvis SD-kortet ikke er satt inn i kortleseren, viser vinduet en animasjon til kortet blir satt inn. 7. Velg kanaler og apparat. 8. Velg Fullfør. 9. Sett inn SD-kortet i apparatet. Sett inn et nytt batteri (HR100) eller nye batterier (HR300/1200). Gjenopprette data når pasienten returnerer med ferdig Holter-opptak 1. Åpne apparatdekslet og ta ut batteriet. 2. Ta ut SD-kortet fra apparatet. 3. Påse at Holter-programmet kjører, og sett inn et SD-kort i SD-kortleseren som er tilkoblet datamaskinen. 4. Holter-programmet lastes opp og analyserer de registrerte opplysningene automatisk. Følg med på framdriften i nedre høyre hjørne av skjermen.

16 12 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Gjennomgang, redigering og utskrift av testrapporten 1. Åpne innboksen. 2. Uthev den aktuelle testen. Klikk på Åpne. (Bruk om nødvendig området rett over topptekstbeskrivelsen for å søke på Pasient-ID, Etternavn eller Fornavn.) 3. Velg modusen Forhåndsvisning av sammendrag, Skjemaer, Arytmigjennomgang eller Komplett avledning.

17 Bruksanvisning 13 Disse tilleggsfunksjonene er tilgjengelig i denne gjennomgangsprosessen. Tabell 2. Tilleggsfunksjoner Funksjon Endre teststart Legens tolkning Pasientdata Skriv ut Innstillinger Handlinger Juster teststarttiden hvis nødvendig. Genererer et vindu for å legge inn rapporttolkning som del av rapportforsiden. Foreta eventuelle endringer/tilføyelser til pasientens demografiske data. Skriv ut rapporten. Endre kliniske innstillinger og rapportformat fra standardverdiene kun for denne testen. Forhåndsvisning av sammendrag Sammendragskategorien gir en omfattende oversikt over nøkkelepisoder registrert under opptaket. Kategorien Forhåndsvis rapportstrimler inkluderer alle automatisk valgte og brukertilføyde EKG-strimler som vil bli skrevet ut sammen med rapporten. Dette inkluderer: Baseline EKG-strimler tatt i de første 5 minuttene av opptaket Pauseprøver Ventrikulær ektopi-prøver Supraventrikulær ektopi-prøver Min. og maks. HR Takykardi og bradykardi, min. og maks. RR Maks. ST-stigning og -depresjon

18 14 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Skjemaer Skjemaer kategoriserer QRS-morfologier i fire grupper, Normal (N), Ventrikulær (V), Pacede slag (P) og Artefakt (X), (sistnevnte underletter brukergjennomgang av feilaktige negativer). Et skjema må ha minst 5 like slag. Andre unike morfologier, skjemaer med under 5 slag, kan vises ved å velge Vis umatchede slag. Hvert skjema inneholder kategorietiketten, skjemanummer (tildelt etter samlet antall slag i en gruppe for alle kategorier) som matcher denne morfologien. Ved valg av skjema genereres også en tilhørende 7-sekunders EKG-strimmel som inneholder den første QRS fra skjemaet. Ved å klikke på Neste, kan hver QRS i skjemaet ses i konteksten for en EKG-strimmel. Høyreklikk på skjemaoverskriften for å omkategorisere skjemaet til neste aktuelle kategori. Alle endringer blir oppdatert når du går over i en annen kategori.

19 Bruksanvisning 15 Arytmigjennomgang Displayet for pauseepisoder, ventrikulær ektopi, og supraventrikulær ektopi inneholder et histogram med episodene, en 7-sekunders prøvestrimmel (med den alvorligste forekomsten) og et skjema tilknyttet den uthevede QRS. Du kan vise alle hendelser ved å velge den aktuelle linjen på histogrammet og bruke Neste for å vise EKG-strimler for alle forekomster. De enkelte slagene kan redigeres når som helst. Høyreklikk på en av EKG-strimlene for å slette den eller legge den til den endelige rapporten (alle slag i strimmelen merkes som artefakt eller tilføyes).

20 16 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem

21 Bruksanvisning 17 Komplett avledning Alternativer for å vise strimmelen i komplett avledning omfatter: Høyreklikk på strimmelen og velg fra nedtrekkslisten. Dobbeltklikk på strimmelen. Velg kategorien Komplett avledning på verktøylinjen. Kategorien Frekvens gir informasjon om hjertefrekvensen, særlig takykardi, bradykardi, min./maks. HR og min./maks. R til R-intervaller. Det øverste diagrammet inneholder et 24-timers HR-plottdiagram med brukerutvalgte perioder presentert i 1-times intervaller rett nedenfor. Velg en av alternativknappene for å vise en representativ EKG-strimmel. Eller velg områder manuelt (for eksempel maks. HR) og legg dem til rapporten manuelt. Med dette valget kan du gjennomgå hele opptaket. Unormale hendelser er fargekodede for enklere kontroll av nøyaktigheten til rapporten. Alternativer for gjennomgangen omfatter Antall linjer som vises - 3, 5, 7 og 10 Antall sekunder per linje - 10,15, 20, 25, 30, 35 og 40 Kanaler som skal vises Bruk 7-sekundersvinduet for å gå til et annet område og forstørre til diagnosestørrelse for visning og for å sette inn og merke den endelige rapporten. Slett artefaktområder ved hjelp av Slett-tasten. EKG-vinduet viser de neste 7 sekunder.

22 18 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Siste forhåndsvisning av rapport før utskrift Under Forhåndsvisning av sammendrag gir Forhåndsvis rapportstrimler en forhåndsvisning av alle EKG-strimler som er valgt for innlemming i rapporten. Legg til kommentarer eller slett strimler etter behov. Kontroller den endelige rapporten ved hjelp av kategorien Bekreft. Bruk av kategorien Bekreft endrer statusen for opptaket.

23 Bruksanvisning 19 Innstillinger Alternativer i skjermbildet Rapportformat Utskriftsformat Velg rapportsider for standardrapporten. For å skrive ut rapporten rett etter at testdataene er overført fra apparatet, merker du av for Automatisk utskrift av rapport ved nedlastning. EKG-dataformat Velg strimler - Mini (8 strimler per utskriftsside) eller Diagnose (2 per utskriftsside). Velg slagmerknader, dvs. N, S, P, X for visning og utskrift. Velg kanaler som skal inkluderes på en utskrift av komplett avledning Velg 10, 30 eller 60 sekunder per line på en utskrift av komplett avledning. Pasientens demografiske data kreves Angi obligatoriske oppføringer som kreves av teststartveiviseren. Strimmelinnstilling Angi aktuell forsterking per kanal. Fasilitet Kliniske innstillinger Angi navn og logo som skal skrives ut øverst til venstre og høyre på forsiden. Angi legens retningslinjer for mer informasjon. Tabell 3. Kliniske innstillingsspesifikasjoner Kliniske innstillinger Område Standard Pause 1,0 5,0 sekunder 2,0 sekunder Takykardi SPM 100 SPM Bradykardi SPM 60 SPM ST-depresjon 0,1-5,0 mm 1.0 mm ST-stigning 0,1-5,0 mm 3.0 mm ST-varighet sekunder 60 sekunder ST-tilbakestilling sekunder 60 sekunder SVE-prematuritet % 25 % SVE atrial takykardi SPM 80 SPM

24 20 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Kategorien Systeminnstillinger Velg: Medikasjoner og indikasjoner Apparater som skal brukes Filtre Lag sammendrag av innstillinger Forsiktig Hvis du lager rapportsammendrag, slettes den fullstendige rapporten. For å redusere filstørrelsen konverteres en rapport (ikke inkludert komplett avledning) til en PDF-fil (vanligvis 4 til 6 MB). En liste over rapportsammendrag vises i innboksen (PCH100) eller filarkivet (PCH200) med et statussammendrag. Tilgjengelige utløsere som brukes til automatisk rapportsammendrag, omfatter: Kundeinitiert - Sammendragsknappen er tilgjengelig fra innboksen på PCH100, og fra filarkivet i PCH200. Automatisk etter en programmerbar aldersterskel. Automatisk ved bekreftelse

25 Bruksanvisning 21 Ved hjelp av avkrysningsbokser kan brukeren konfigurere hvilke rapportsider som skal sendes, og velge strimmelformat Eksport til EMR Med denne funksjonen kan en PDF-versjon av den endelige rapporten eksporteres til et elektronisk journalsystem (EMR). Dialogboksen Instillinger for eksport til EMR Definer utdatakatalog Fjern katalog for bildeutdata Avkrysningsbokser for Legg til side Testdato angis ved opprettelse av ny test Tolkningsdato angis ved Ny tolkning og Oppdatering til test Det eksporterte filnavnet er en sammensetning av delstrenger, der hver delstreng skilles av et skilletegn. Delstrengene som settes sammen til navnet på den eksporterte filen, konfigureres ved å velge hvilke av elementene fra listen nedenfor som skal brukes. Skilletegnet som brukes mellom delstrengene, kan også konfigureres: Testtype Pasient-ID Etternavn Testdato og -klokkeslett Test-ID Dato og klokkeslett for tolkning Filskilletegn Utløsere Opplasting av første rapport

26 22 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Automatisk ved bekreftelse Automatisk hvis rapporten eller tolkningen er endret Ved hjelp av avkrysningsbokser kan brukeren konfigurere hvilke rapportsider som skal sendes, og velge strimmelformat.

27 Bruksanvisning 23 Legens retningslinjer Oversikt Welch Allyn Holter System utfører analyse for minst inntil 24 timer med digitale EKG-data som et kontinuerlig datasegment. Analyseprosessen består av følgende delprosesser: Signalettersyn. QRS-registrering og funksjonsekstraksjon. Automatisk klassifisering. Slagklassifisering. Beregning av hjertefrekvens. ST-måling. Mønsterfastsettelse. Strimmelfastsettelse. Signalettersyn Analyseprogrammet består av to hovedtrinn. Det første trinnet, hovedanalyse, er ansvarlig for QRS-registrering, klassifisering, funksjonsekstraksjon og automatisk klassifisering. Det andre trinnet er ansvarlig for mønster, tabellarisk oppstilling og strimmelfastsettelse. Dette trinnet kalles vanligvis en rekompileringsprosess. Ved en komplett analyse utføres både hovedanalysen og rekompileringstrinnet. Den komplette analysen tar vanligvis to minutter på å analysere et 24-timers opptak med 3 kanaler. Rekompileringen tar vanligvis bare noen sekunder. Rekompileringen skjer flere ganger, vanligvis etter at klinikeren har utført redigeringer. Hvis for eksempel klinikeren endrer tilkoblingstiden til et annet klokkeslett, vil rekompileringsprosessen foreta ny tabellarisk oppstilling av resultatene basert på det nye klokkeslettet. Andre redigeringer som kan utløse rekompilering: Endringer i ST-episodeterskel. Endringer i SVE-prematuritetsterskel. Endringer i pauseterskel: Endringer i bradykardi- og takykarditerskel. Skjemaredigeringer. Slagredigeringer. Signalbehandlingen som utføres under analysen brukes til å fjerne noe av støyen og artefaktene som vanligvis forekommer ved et ambulatorisk opptak. Følgende typer støy og artefakter kan forekomme: Avdrift gradvis vandring fra baseline, vanligvis forårsaket av åndedrettet. Forskyvning - plutselig baselineendringer i elektrodeoverflateimpedans eller ytre kontakt til elektrodeområdet. Skinne amplitudesaturasjon av signalet. Kontinuerlig støy i en enkelt frekvens vanligvis forbundet med høy elektrodeimpedans og interferens fra strømnettet, 50 eller 60 Hz. Støyutbrudd vanligvis flere frekvenser blandet sammen på grunn av elektriske signaler fra aktive muskler. Spisser store amplitudeendringer av kort varighet. Analyseprogrammet anvender en samling av flere filtre for å korrigere for disse problemene. Disse filtrene er optimalisert for de spesifikke delprosesskravene.

28 24 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem QRS-registrering og funksjonsektraksjon Automatisk klassifisering Slagklassifisering Analyseprogrammet registrerer den enkelte QRS for hver kanal. Hver registrerte QRS har flere lokaliteter identifisert, inkludert isolelektriske punkter, Q-, R-, S- og ST-punkter. Fra disse lokalitetene foretas det ekstra målinger for bredde, høyde, morfologi, ST-nivå og støyvurdering. Analyseprogrammet grupperer slag basert på morfologirelatert informasjon. De opprettede klassifiseringene er basert på hvilke kanaler som er aktive. For eksempel vil en enkeltkanalhendelse i Ch 1 bare bli gruppert med andre enkeltkanalhendelser. Slagklassifiseringen utføres ved evaluering av QRS-registreringer, funksjoner, R-R-intervaller, informasjon om automatisk klassifisering og støymåling. Klassifiseringen resulterer i følgende slagtyper: Normal Ventrikulær Supraventrikulær Artefakt Beregning av hjertefrekvens ST-måling Analyseprogrammet tildeler et R-R-intervall til hver registrerte QRS basert på tidsintervallet til den sist merkede QRS. En QRS kan tildeles et ukjent R-R-intervall hvis regionen mellom den sist registrerte QRS og gjeldende QRS inneholder artefaktklassifiseringer. Artefaktregioner kan klassifiseres automatisk av analyseprogrammet eller merkes ved klinisk redigering. Beregning av hjertefrekvens rapporteres for hvert slag. Hjertefrekvensen for et spesifikt slag er basert på gjennomsnittet av 9 R-R-intervaller sentrert på det spesifikke slaget. Dette krever de 4 forrige R-R-intervallene, R-R-intervallet for gjeldende slag og de neste 4 R-R-intervallene. En gyldig hjertefrekvens krever minst 5 av 9 gyldige R-R-intervaller. Hvis hjertefrekvensen ikke kan beregnes, vil den bli tilordnet som en ukjent hjertefrekvens. Hjertefrekvensfeil i forbindelse med en feilaktig positiv registrering (interpolert støy) vil være en økning på +12,5 % i rapportert hjertefrekvens. En feilaktig negativ registrering (feilslag) vil resultere i en feil på 10 % i rapportert hjertefrekvens. Nødvendig tidsrom for å korrigere hjertefrekvensberegningen vil være 9 slag. HR vises for hver strimmel, og den representerer HR for slaget som er nærmest midten av strimmelen. Hvis klinikeren velger et annet slag i strimmelen, vil HR-verdier for dette slaget vises. Hvis HR ikke kan beregnes, vil den bli tilordnet som en ----verdi. HR som vises ved komplett avledning henviser til HR-verdien funnet for den uthevede strimmelen. Denne HR-verdien er basert på HR for slaget som er nærmest midten av strimmelen. Se Strimmel-HR ovenfor. ST-nivået måles på normale slag med en bredde på under 110 msek. ST-nivået måles på hver kanal basert på deltaet mellom det isoelektriske punktet og ST-nivåpunktet.

29 Bruksanvisning 25 Mønsterfastsettelse Det isoelektriske punktet defineres som et gjennomsnitt av punktene mellom P og Q. ST-nivåpunktet er frekvenssensitivt offset i forhold til R-kurven. ST-episoder bestemmes ved å summere gjennomsnittlig ST-nivå over et tidsrom. Når gjennomsnittlig ST-nivå overskrider terskelen valgt av klinikeren, starter en ST-episode. Endepunktet for ST-episoden bestemmes når gjennomsnittlig nivå faller under terskelen valgt av klinikeren. En gyldig ST-episode rapporteres når lengden på ST-episoden overskrider terskelen valgt av klinikeren. Hvis en ny ST-episode starter innenfor den tilbakestilte ST-terskelen, regnes den andre ST-episoden som del av den forrige episoden. Klinikeren har separate terskler for ST-stigning og ST-depresjon. Under hver ST-episode opprettholdes lokaliteten for maks. gjennomsnittlige verdier. Analyseprogrammet identifiserer ikke ST-slopenivåer. Klinikeren kan undersøke ST-strimmeleksemplene for å finne ut om ST-segmentslope er opp, ned eller flat. ST-episoder bestemmes for hver kanal og for stigning og depresjon. Disse ST-episodene sorteres ut fra maks. depresjons- eller stigningsnivå og presenteres automatisk som strimler i rapporten. Strimmeltiden gjenspeiler tiden for maks. depresjon eller stigning. Varigheten på ST-episodene, forskyvningsområder eller hjertefrekvenser blir ikke rapportert. Analyseprogrammet registrerer følgende ventrikulære mønstertyper. N står for normale slag inkludert S-slag. Tabell 4. Ventrikulærhendelsesmønstre Ventrikulærhendelsestype Isolert Kupletter Kjøringer (tre eller flere ventrikulære) Bigemini Mønster N-V-N N-V-V-N N-V-V-V-N N-V-N-V-N-V-N Supraventrikulær registrering baserer seg kun på normale slag. Normale slag må komme før de forrige normale slagene eller den løpende gjennomsnittlige NN-frekvensen. Prematuritetsterskelen kan konfigureres. Analyseprogrammet registrerer følgende supraventrikulære mønstertyper: Tabell 5. Supraventrikulærhendelsesmønstre Supraventrikulærhendelsestype Mønster Isolert Kupletter Kjøringer (tre eller flere supraventrikulære) N-S-N N-S-S-N N-S-S-S-N Analyseprogrammet registrerer følgende frekvensrelaterte mønstre.

30 26 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Tabell 6. Frekvensrelaterte mønstre Hendelse Definisjon Takykardiepisoder Bradykardiepisoder Pauser Min. HF: Maks. HF Min. R-R Maks. R-R 15 sekunder eller mer med hjertefrekvens som overskrider takykarditerskelen (brukerkonfigurerbar) 15 sekunder eller mer med hjertefrekvens som overskrider bradykarditerskelen (brukerkonfigurerbar) gyldige R-R-intervaller som overskrider pauseterskelen (brukerkonfigurerbar) tid med min. hjertefrekvens rapportert for hele prosedyren tid med maks. hjertefrekvens rapportert for hele prosedyren slag med det korteste R-R-koblingsintervallet rapportert for hele prosedyren slag med det lengste R-R-koblingsintervallet rapportert for hele prosedyren Strimmelfastsettelse Analyseprogrammet vil ikke automatisk: Registrere atrialt flimmer og banking. Vise pausegjennomgang, supraventrikulær gjennomgang, frekvensdiagramgjennomgang og komplett avledning som en hjelp til å identifisere disse typene arytmimønstre. Registrere ventrikulært flimmer og banking. Vise arytmigjennomgang, supraventrikulær gjennomgang, frekvensdiagramgjennomgang og komplett avledning som en hjelp til å identifisere disse typene arytmimønstre. Registrere og klassifisere eventuelle intraventrikulære ledningsdefekter. Vise skjemagjennomgang, arytmigjennomgang og komplett avledning som en hjelp til å identifisere disse typene ventrikulære ledningsdefekter. Måle P-R-intervallet eller produsere automatiske klassifiseringer av eventuelle Atrio-Ventrikulære (AV) blokkeringer. Vise pausegjennomgang, supraventrikulær gjennomgang, frekvensdiagramgjennomgang og komplett avledning som en hjelp til å identifisere disse typene AV-ledningsdefekter. Identifisere pacede slag. Et grønt pacemakermerke brukes av programmet for å identifisere tilstedeværelse av en pacemakeraktivering registrert i apparatet. Klinikeren kan omklassifisere slag eller skjemaer som pacet. Analyseprogrammet velger automatisk strimmeleksempler basert på følgende kategorier: Ventrikulær isolert (2) Ventrikulær kuplett (2) Ventrikulære kjøringer valgt ut fra lengste kjøring (4) Supraventrikulær isolert (2) Supraventrikulære kupletter (2) Supraventrikulære kjøringer valgt ut fra lengste kjøring (4) Pauser valgt ut fra lengste pause (4) Takykardi valgt ut fra høyeste takykardifrekvens (2) Bradykardi valgt ut fra langsomste takykardifrekvens (2) Maks. hjertefrekvens valgt ut fra maks. hjertefrekvens (1) Min. hjertefrekvens valgt ut fra min. hjertefrekvens (1)

31 Bruksanvisning 27 Rapportinnhold ST-stigning per kanal valgt ut fra maks. gjennomsnittlig ST-stigning funnet (2 per kanal) ST-depresjon per kanal valgt ut fra maks. gjennomsnittlig ST-depresjon funnet (2 per kanal) Analyseprogrammet viser resultatene i flere forskjellige formater. Programmet genererer en prøverapport (MIT 219) du kan skrive ut for å forstå rapportinnholdet beskrevet nedenfor. Hver rapport inneholder en topptekst og bunntekst som viser pasient, dato og klokkeslett for prosedyren, gjeldende kliniske innstillinger og andre data. Hver rapportside nummereres fortløpende. Sammendragsside Sammendragssiden inneholder en seksjon med pasientopplysninger. Denne siden innholder eksempler på de mest alvorlige arytmikategoriene. Pauser, ventrikulære og supraventrikulære eksempler vises i et ministrimmelformat. Ved siden av hver strimmel står det numerisk informasjon angående den mønsterkategorien. Både ventrikulære og supraventrikulære kjøringer gir numerisk informasjon for den lengste, langsomste og raskeste kjøringen. Den lengste gjelder den ventrikulære kjøringen med det høyeste antallet ventrikulære slag. Langsomst og raskest gjelder kjøringer som inneholder den høyeste og laveste ventrikulære eller supraventrikulære hjertefrekvensen. Den ventrikulære hjertefrekvensen er basert på gjennomsnittlig hjertefrekvens for alle ventrikulære slag i løpet av kjøringen. Supraventrikulær hjertefrekvens er basert på hjertefrekvensen for alle supraventrikulære slag i løpet av kjøringen. Tabell Tabellsiden(e) inneholder informasjon per time samt informasjon som gjelder hele prosedyren. Den inneholder 25 timer for å innlemme deler av en time på begynnelsen og slutten av opptaket. Tabellen inneholder timesbaserte tall for: Minste hjertefrekvens Gjennomsnittlig hjertefrekvens Maks. hjertefrekvens Samlet QRS-tall Antall ventrikulære kjøringer Antall supraventrikulære kupletter Antall ventrikulære isolert Samlet antall ventrikulære Ventrikulær/1000 Antall supraventrikulære kjøringer Antall supraventrikulære kupletter Antall supraventrikulære isolert Samlet antall supraventrikulære Samlet antall pauser:

32 28 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Strimler Strimmelutskriftene presenteres i to forskjellige formater; diagnose- og miniformat. Diagnosesiden inneholder to strimler i full målestokk. Ministrimlene er ordnet i fire rader og to kolonner. Kalibreringsmerker vises på venstre side av strimmelen. Dette kalibreringsmerket representerer et 1-millivolts amplitudesignal i strimmelen. Klinikeren kan velge forskjellige skaleringsfaktorer på x0,25, x0,5, x1,0, x2,0 og x4,0. Kalibreringsbredden representerer en 100 msek-markør. Diagnosestrimler inneholder flere avkrysningsmerker som er 3 sekunder fra hverandre. Disse markørene står øverst i hver diagnosestrimmelpresentasjon. Hver strimmel inneholder minst klokkeslett, ukedag, strimmeltype og hjertefrekvens. Noen strimmeltyper gir ytterligere opplysninger, for eksempel pausevarighet, ST-nivå og kjørelengde med hjertefrekvens under kjøring. Skjemaer Skjemasiden viser skjemaet eller klassifiseringene som ble opprettet. Hvert skjema indikerer en skjematall, skjemaklassifisering og antallet slag i skjemaet. Et representativt eksempel vises for hvert skjema. Skjemaer kan være basert på alle kombinasjoner av kanaler som er behandlet. Komplett avledning Komplett avledning kan skrives ut i flere forskjellige formater på 10, 30 og 60 sekunder per linje. Kanalindikatorer vises i nedre høyre bunntekst for å indikere hvilke kanaler som er brukt.

33 Bruksanvisning 29 Welch Allyns servicepolicy Alle reparasjoner på produkter som dekkes av garantien, må utføres eller godkjennes av Welch Allyn. Uautoriserte reparasjoner gjør garantien ugyldig. Uavhengig om reparasjonen dekkes av garantien eller ikke, så skal alle reparasjoner av produktene utelukkende foretas av personer som er sertifisert av Welch Allyn. Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) hvis produktet ikke fungerer skikkelig eller hvis du trenger assistanse, service eller reservedeler. For telefonnumre, se side ii. Før du kontakter Welch Allyn bør du reprodusere problemet og kontrollere tilleggene for å forsikre deg om at det ikke er de som er årsaken til problemet. Når du ringer, vær forberedt på å oppgi følgende opplysninger: Produktnavn, modellnummer og en fullstendig beskrivelse av problemet. Produktets serienummer (hvis mulig). Fullstendig navn, adresse og telefonnummer til stedet du befinner deg på. Bestillingsnummer (eller kredittkortnummer) hvis det gjelder reparasjoner som ikke dekkes av garantien, eller for kjøp av reservedeler. Reservedels- eller erstatningsdelsnumre hvis du vil bestille deler. Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) først hvis produktet ditt trenger vedlikehold eller reparasjoner som dekkes av garantien, den utvidede garantien, eller som ikke dekkes av garantien. En representant vil hjelpe deg med å finne ut hva som er galt og så langt det er mulig, å rette feilen over telefonen slik at du unngår unødvendige tilbaksendelser av produktet. I de tilfellene en retur ikke kan unngås, vil representanten registrere all nødvendig informasjon og gi deg et RMA-nummer (Return Material Authorization) i tillegg til korrekt returadresse. Det må utstedes et RMA-nummer før du kan returnere produktet. Hvis du må returnere noe for service, følg de anbefalte pakkeinstruksjonene nedenfor: Fjern alle kabler, sensorer og tilleggsprodukter før du pakker ned, med mindre du mistenker at disse kan være en del av problemet. Når det er mulig, bruk den originale emballasjen. Legg ved en pakkseddel og RMA-nummeret fra Welch Allyn. Vi anbefaler at du forsikrer alt gods som returneres. Krav om erstatning for tap av eller skade på produktet, må fremmes av senderen.

34 30 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Vedlikehold Kassering av utstyret Se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen når det gjelder vedlikehold og rengjøringsprosedyrer. Apparatet og tilbehøret må kastes i henhold til lokale bestemmelser. Følg nasjonale lover om resirkulering eller institusjonens resirkuleringspolicy for å sikre korrekt avhending av apparatet og tilbehøret. Kontakt miljøvernkontoret eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om resirkulering. Obs: Dette produktet må ikke kastes som usortert restavfall. Klargjør produktet for gjenbruk eller spesialavfall som spesifisert i EU-direktivet 2002/96/EF om avfall fra elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall). Hvis produktet er kontaminert, gjelder ikke dette direktivet. Se Tekniske spesifikasjoner Tabell 7. Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjon Verdi Frekvens 30 til 250 SPM QRS-registreringsamplitude 0,5 mv Analysekanaler alle kombinasjoner av opptil tre kanaler Rapportvarighet opptil 48 timer Pacemakerregistrering ANSI/AAMI EC A/D bitoppløsning 0.5 µv Samplefrekvens 200 sps, 500 sps, 1000 sps Nettfilter 50, 60 Hz, av (standard=60 Hz) Muskelfilter 35, 60 Hz, av (standard=av) Baselinefilter 0,5 Hz, av (standard=av)

35 Bruksanvisning 31 Tabell 8. Bluetooth-protokoll FREKVENSOMRÅDE MHZ MAKS. UTGANGSEFFEKT -11 dbm (EIRP) STRÅLINGSIDENTIFIKATOR 864 K F1D MERKEEFFEKT 0 dbm MODULASJON GMSK Samsvar med lovpålagte standarder Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon CAN/CSA C22.2 nr M90 IEC , 2001 USA: UL IEC , oppfyller EN American Advancement of Medical Instrumentation ANSI/AAMI EC (apparatet er ikke defibrillatorsikret. Dette apparatet støtter ikke defibrillatorsikringskravene definert i standardens punkt ) Australsk elektromagnetisk kompatibilitet AZ/NZS

36 32 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Feilsøking Ved eventuelle feil ved Holter System-programmet kan du kanskje løse problemet med lavt forbruk av tid og penger. Vi anbefaler at du følger kapitlet om feilsøking nedenfor før du returnerer enheten til service. Kontakt Welch Allyns kundestøtte (se side ii). Tabell 9. Problemer med avledningskvaliteten Problem Årsak Handlinger Generelt dårlig kurvekvalitet 1, 2, 3, 4, 5 Se Tabell 10. Forstyrrelse fra strømnettet (jevn, regelmessig spenning legges til kurvene). Kan ligne på eller sammenfalle med muskelskjelvingsinterferens. Muskelskjelvingsinterferens (tilfeldig, ujevn spenning legges til kurvene). Kan ligne på eller sammenfalle med forstyrrelse fra strømnettet. Vandrende baseline (oppadgående og nedadgående kurvesvingninger) 1, 2, 3, 4, 5 Se Tabell 10. Hvis forstyrrelsen fra strømnettet vedvarer, slår du på støyfilteret. Se Kategorien Systeminnstillinger på side 20. 1, 2, 3, 4, Se Tabell 10. Hvis muskelskjelvingsinterferensen vedvarer, slår du på muskelfilteret. Se Kategorien Systeminnstillinger på side 20. 1, 2, 3, 4, Se Tabell 10. Hvis baselinevandringen vedvarer, slår du på baselinefilteret. Se Kategorien Systeminnstillinger på side 20. Tabell 10. Problemer med avledningskvaliteten, årsak og tiltak Årsak Handling 1 Elektroder plassert i et område med mye ben. Flytt elektrodene. 2 Utilstrekkelig eller tørr elektrodegel Sett på ny elektrode. 3 Oljet hud eller fuktighetskrem Rengjør huden med alkohol eller aceton. 4 Mye hår på brystet Barber brystet før tilkobling 5 Defekt pasientkabel Skift ut pasientkabelen. Tabell 11. Analysefeil Problem Årsak Handling Pausefeil Ventrikulærfeil Supraventrikulærfeil Ukorrekt hjertefrekvens Lavt amplitudesignal som gir feilregistreringer og skaper langt koblingsintervall Pauseterskel angitt for lavt Artefakt hindrer QRS-registrering og skaper langt koblingsintervall. Skjema ukorrekt klassifisert Spor med mye støy som gir feilaktig interpolerte slag Spor med mye støy som forvrenger opprinnelig QRS-signal Spor med mye støy som gir feilaktig interpolert slag Prematuritetsterskel i kliniske innstillinger angitt for lavt. Spor med mye støy som gir feilaktig interpolert slag og kunstig høy hjertefrekvens Lavt amplitudesignal som gir null registrering og dermed skaper kunstig lav hjertefrekvens Flytt elektroden for å øke signalamplituden. Kontroller at pauseterskelverdien er korrekt angitt. Se Kliniske innstillinger på side 19. Kontroller at skjemaklassifiseringene er korrekte og rediger eventuelle misforhold. Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Utfør slagredigering for å korrigere slagklassifiseringen Kontroller at skjemaklassifiseringene er korrekte og rediger eventuelle misforhold. Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Utfør slagredigering for å korrigere slagklassifiseringen Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Utfør slagredigering for å korrigere slagklassifiseringen.

37 Bruksanvisning 33 Problem Årsak Handling Bradykardifeil Takykardifeil ST-episodefeil For høyt skjematall Lavt amplitudesignal som gir null registrering Bradykarditerskel angitt for høyt Spor med mye støy som gir feilaktig interpolert slag Takykarditerskel angitt for lavt Isoelektrisk punkt plassert på P-kurve ST-nivåpunkt plassert på T-kurve Spor med mye støy forårsaker forvrengning av QRS og skaper forskjellige klassifiseringer Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Utfør slagredigering for å korrigere slagklassifiseringen. Kontroller at bradykarditerskelverdien er korrekt angitt. Se Kliniske innstillinger på side 19. Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Utfør slagredigering for å korrigere slagklassifiseringen. Kontroller at takykarditerskelverdien er korrekt angitt. Se Kliniske innstillinger på side 19. Slett ukorrekte ST-episodestrimler fra rapport. Forbedre tilkoblingsprepareringen av pasient. Vurder om en spesifikk kanal har en høy artefaktgrad, og analyser på nytt etter å ha slått av den kanalen. Merk: Ved ny analyse går eventuell tidligere redigering tapt. Tabell 12. Diverse problemer Problem Årsak Handling Kan ikke laste opp rapport fra apparat Teststart (trådløs) Kan ikke finne apparat Teststart (trådløs) Kan ikke åpne forhåndsvisningsmodus Aktivering av prosjekt mislyktes (internett) Aktivering av prosjekt mislyktes (manuelt) Kan ikke skrive ut SD-kortleser ikke plugget inn SD-kortleser har endret plassering SD-kort er defekt Opplastingen av SD-kortet ble avsluttet for tidlig USB-dongel ikke plugget inn Apparat utenfor området > 5 fot Apparatet har ikke oppladede batterier Radiostøy fra andre signalkilder Trådløst stakklager ukorrekt konfigurert. Ingen kommunikasjon med apparatet. Apparat utenfor området > 5 fot Internettilgangen er blokkert Ugyldig manuelle aktiviseringskoder Skriver frakoblet Skriver er tom for papir Skriver ikke tilkoblet Sett inn SD-kortleseren i USB-porten. Dobbeltklikk på SD-kortikonet med spørsmålstegn. Dette starter en dialog for å søke etter SD-kortstasjon. Ved bruk av Windows Explorer formateres SD ved hjelp av FAT. Pass på at ingen lageretikett inkluderes. Start programmet igjen slik at rapporten lastes på nytt. Sett inn USB-dongel for Bluetooth. Apparatet må være innenfor 5 fot fra USB-dongelen. Skift ut batteriet i apparatet. For Windows 2000 operativsystem må det påses at Widcomm er angitt som trådløst stakklager. Se Kun for servicepersonell under Kategorien Systeminnstillinger på side 20. For Windows XP uten andre Bluetooth-drivere installert, må det påses av Microsoft er angitt som trådløst stakklager. For Windows XP-systemer som har Bluetooth-drivere installert, må det påses av Widcomm er angitt som trådløst stakklager. Klikk på Start-knappen for å prøve å koble til igjen. Flytt apparatet nærmere enn 5 fot fra USB-dongelen. Be om midlertidig internettilgang fra IT-ansvarlig. (Bare nødvendig ved aktivering.) Skriv inn aktiveringskoden nøyaktig. Kontakt Welch Allyns kundestøtte. Kontroller at skriveren er tilkoblet. Kontroller at det er papir i skriveren. Kontroller at skriveren er tilkoblet. Test skriveren ved bruk av et annet program. Påse at korrekt skriver er valgt i programmet.

38 34 Bruksanvisning Office Holter programvaresystem Programvarelisens Programvaren levert med Welch Allyn Holter System består av programvare skrevet av Welch Allyn, Inc. eller deres leverandører (Welch Allyn Holter System-programvare), i tillegg til programvare skrevet av tredjeparter (tredjepartsprogramvare). Welch Allyn Holter System-programvaren reguleres av denne lisensen, og tredjepartsprogramvaren reguleres av lisenser som finnes i lisensfilene i katalogene for de respektive tredjepartsprogramvarene på CD-ROM-platen levert sammen med Welch Allyn Holter System. Hvis det leveres regelmessige oppdateringer for Welch Allyn Holter System-programvaren eller tredjepartsprogramvarer, reguleres slike programvareoppdateringer av den relevante lisensen for den programvaren med mindre oppdateringen ledsages av en annen lisensavtale. LES NØYE GJENNOM VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN OG LISENSENE FOR TREDJEPARTSPROGRAMVARENE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE Welch Allyn Holter System. Welch Allyn Holter System-PROGRAMVAREN OG TREDJEPARTSPROGRAMVAREN ER OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET OG LISENSIERT (IKKE SOLGT). VED Å BRUKE Welch Allyn Holter System AKSEPTERER OG SAMTYKKER DU I VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN OG LISENSENE FOR TREDJEPARTSPROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN OG LISENSENE FOR TREDJEPARTSPROGRAMVAREN, MÅ DU STRAKS RETURNERE Welch Allyn Holter System TIL WELCH ALLYN. DENNE LISENSAVTALEN UTGJØR DEN KOMPLETTE AVTALEN ANGÅENDE Welch Allyn Holter System-PROGRAMVAREN MELLOM DEG OG WELCH ALLYN, OG DEN ERSTATTER ALLE TIDLIGERE FREMLEGG, FREMSTILLINGER ELLER FORSTÅELSER DU KAN HA FÅTT. SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR Welch Allyn Holter System-PROGRAMVARE 1. Lisensoverdragelse. Welch Allyn, Inc. (heretter kalt Welch Allyn) overdrar herved til deg, og du aksepterer, en ikke-overførbar lisens til å bruke den maskinlesbare maskinspråkformen av Welch Allyn Holter System-programvaren, enten den leveres på media pakket sammen med Welch Allyn Holter System eller er forhåndsinstallert på Welch Allyn Holter System (med samlebetegnelsen programvaren ), samt medfølgende bruksanvisning eller dokumentasjon, kun som autorisert i denne lisensavtalen. Programvaren kan bare brukes på én datamaskin. Verken samtidig bruk på to eller flere enheter eller datamaskiner, eller bruk i nettverk, er tillatt uten egen godkjennelse fra Welch Allyn. * Du samtykker i at du ikke vil overdra, relisensiere, overføre, leie ut eller dele dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen, med unntak av at du kan overføre alle dine rettigheter over Welch Allyn Holter System som programvaren ble levert og solgt sammen med i henhold til denne lisensavtalen, permanent som del av et salg eller annen overføring til tredjepart, under forutsetning av at du overfører hele programvaren uten å beholde en kopi, og at mottakeren samtykker i vilkårene i denne lisensavtalen. * Du samtykker i at du ikke vil foreta omvendt utvikling, dekompilering eller annen oversetting av programvaren. * Du kan bruke programvaremedia for sikkerhetskopiering. Det kan ikke lages kopier av programvaren eller deler av den av deg eller andre som er under din myndighet eller kontroll. 2. Welch Allyns rettigheter. Du anerkjenner og samtykker i at programvaren og bruksanvisningen eller dokumentasjonen er rettighetsbeskyttede produkter for Welch Allyn, beskyttet av opphavsrettslige lover i USA. Du anerkjenner og samtykker videre i at alle eiendomsrettigheter og rett til programvaren, inkludert tilhørende

PCH200 Expert Holter programvaresystem. Bruksanvisning

PCH200 Expert Holter programvaresystem. Bruksanvisning PCH200 Expert Holter programvaresystem Bruksanvisning ii Expert Holter programvaresystem Copyright 2006 Welch Allyn. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer