Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Dette dokumentet beskriver detaljer om distribusjonstilbudet for Office 365 ("Tilbud"), inkludert krav for deltakelse og forpliktelser for Microsoft Corporation ("Microsoft") og kunden som deltar ("Kunde"). Ved å delta i tilbudet har kunden indikert at vedkommende har godtatt disse vilkårene og betingelsene. Tilbudets omfang Som beskrevet nedenfor, hvis kunden oppfyller kravene til deltakelse i tilbudet, kan kunden kan være kvalifisert til å dra nytte av en distribusjonsinvestering betalt av Microsoft direkte til Microsoft Consulting Services eller en kvalifisert partner ("Partner"). Detaljer om investeringer med tilbudet Mengden midler som Microsoft vil betale til en partner når nødvendig distribusjonsarbeid ("Distribusjon") er ferdig, avhenger av antall kvalifiserte SKU som er kjøpt av kunden, som vist i tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Kundens kjøp av kvalifiserte seter Midler betalt til en partner når distribusjonen er fullført eller flere $20,000 USD $12,000 USD $5,000 USD Før en partner vil være kvalifisert til å motta investeringsmidler gjennom dette tilbudet, må partneren tilfredsstille ulike milepæler før distribusjonen regnes som fullført, inkludert, men ikke begrenset til: Spore distribusjonsfremdriften med Microsoft-verktøy, inkludert en definert start- og sluttdato. Bekrefte at partneren har tilordnet alle brukere som kunden planlegger å distribuere. Samarbeide med kunden for å etablere minst 10 brukere som aktivt bruker minst én arbeidsoppgave i skyen av de kvalifiserte Office 365-setene. Hvis du trenger ytterligere oppklaring, kan du se eksempler på hva som utgjør "aktiv bruk" for hver av de kvalifiserte arbeidsoppgavene nedenfor: Exchange Online: Kundens ansatte logger på og sender/mottar e-post Lync Online: Kundens ansatte logger inn og sender/mottar direktemeldinger SharePoint Online: Kundens ansatte logger på og får tilgang til / oppretter SharePointområder og innhold Office 365 ProPlus: Klienten er installert på skrivebord og brukes av kundens ansatte Yammer: Mer enn 250 av kundens medarbeidere logger på minst én gang i måneden. [Merk:En partner vil aldri motta mer enn USD 5000 uavhengig av kjøp av kvalifiserte seter hvis Yammer brukes som den kvalifiserte arbeidsoppgaven.] Microsoft bekrefter aktiv bruk av hvert sete før vi godkjenner utbetaling til en partner. Microsoft avviser alle investeringsforespørsler fra partnere dersom ingen aktive brukere er funnet. Microsoft kan også kontrollere andre nøkkeltall, inkludert dataoverføring, tilbakemelding fra kunder, osv. Ingen midler vil bli utbetalt før partneren har fullført alt obligatorisk distribusjonsarbeid, og kunden aktivt bruker minst 10 aktuelle Office 365-seter. Bruk av Yammer eller andre lokale arbeidsoppgaver er ikke kvalifisert for dette tilbudet. Kunden må bruke minst 250 seter aktivt på Yammerarbeidsoppgaven og kan få en utbetaling på maksimalt USD 5000 uavhengig av antall kvalifiserte

2 Side 2 av 16 seter som kjøpes. Hvis kunden kvalifiserer seg til midler verdt mer enn USD 5000, kan vedkommende velge å frasi seg de resterende tilgjengelige midlene eller velge å bruke en annen arbeidsoppgave i henhold til gjeldende vilkår for å få full finansiering. Hvis en kunde for eksempel er kvalifisert for USD og velger å bruke Yammer-arbeidsoppgaven, mottar partneren USD Da gjenstår USD Kunden kan enten velge å ikke bruke disse midlene eller å bruke en annen kvalifisert arbeidsoppgave (for eksempel Exchange, Lync og så videre) for å få de resterende midlene. Alle vilkårene vil gjelde for denne distribusjonen. Bruk av lokale arbeidsoppgaver er ikke kvalifisert for dette tilbudet. Krav til deltakelse 1) Kunden må kjøpe minst 150 seter av de kvalifiserte Office 365 SKU-enhetene som er oppført nedenfor i tabell 2, mellom 1. september 2013 og 31. mars 2014 ("Tilbudsperiode"). Kunden kan oppfylle dette minimumskravet ved samle en rekke separate overganger som er utført under tilbudsperioden. Midlene en partner er kvalifisert for vil være basert på det totale antall kvalifiserte seter som kunden kjøper innen slutten av tilbudsperioden. Kun ett tilbud per kunde. 2) Tilbudet gjelder bare for distribusjonen av seter av Office 365 SKU-enhetene som er oppført i tabell 2 som kunden kjøper i løpet av tilbudsperioden, og som en partner har fullført distribusjon av innen 12 måneder etter det første kvalifiserende kjøp, eller før slutten av kundens gjeldende kvalifiserte Office 365-avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. 3) China O365: Tilbudet omfatter China O365, Office 365 Operated by 21Vianet. Her er de aktuelle SKU-enhetene: Produktserie Delenummer Artikkelnavn AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) En partner må sende inn en investeringsforespørsel til Microsoft innen 12 måneder etter kundens kvalifiserende kjøp eller før slutten av kundens gjeldende kvalifiserte Office 365- avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. Leveringsdatoen er datoen og klokkeslettet leveringen blir registrert av Microsoft. 5) Distribusjonsinvesteringen baseres på per Office-365-leietaker. Maksimal distribusjonsinvestering per kunde er USD $

3 Side 3 av 16 6) Den potensielt kvalifiserende transaksjonen må ikke involvere en kunde som kan skape en interessekonflikt. 7) Kunder som er kvalifisert for investering med distribusjonstilbudet for FY13 Office 365 EA, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 8) Kunder som allerede har installert Office 365, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 9) Office 365-kjøp gjort gjennom dedikerte, akademiske, eller veldedige programmer, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 10) Kunder som gjør en tidlig fornyelse innen 30. juni 2014 kan benytte seg av tilbudet, såfremt de kjøper kvalifiserte SKU-enheter for kampanjen. Kvalifisering for investeringsmidler for distribusjon krever kjøp på minst 150 seter med kvalifiserte SKU-enheter på kundens gjeldende EA innen 30. juni Mengden investeringsmidler for distribusjon som er tilgjengelige for kunden, beregnes basert på antall kvalifiserte seter som kjøpes på den gjeldende avtalen innen 30. juni Kunden må fortsatt bruke investeringsmidlene for distribusjon innen 12 måneder etter det første kvalifiserende kjøpet. 11) Se andre samsvarskriterier nedenfor. Betaling Partnere kan fakturere for investeringsmidler for dette tilbudet så snart distribusjonen er fullført. Alle investeringsmidler for distribusjonen betales av Microsoft direkte til partneren i lokal valuta basert på publiserte Microsoft-valutakurser, og blir utbetalt annenhver måned. For alle tilknyttede utbetalinger mottatt fra dette tilbudet, er partneren alene ansvarlig for å rapportere og betale alle aktuelle skatter (for eksempel merverdiavgift, omsetningsavgift, skatt på bruttoinntekter eller eventuell annen skatt) som kreves i henhold til gjeldende lover. Kunden bør kontakte en skatterådgiver med spørsmål eller kommentarer om gjeldende skatter relatert til dette tilbudet, og samtykker i å kompensere og holde Microsoft skadesløs for eventuelle skader som oppstår som følge av at kunden ikke betaler slike skatter. Distribusjonsinvesteringene som er forbundet med dette tilbudet, kan eller kan ikke dekke hele kostnaden ved distribuering. Hvis en partners kostnader for å utføre en distribusjonen overstiger beløpet for investeringsmidler tilknyttet dette tilbudet, kan partneren forsøke å få tilbake differansen mellom partnerens kostnad og investeringsmidler den mottar fra Microsoft, fra kunden. Ved å velge å delta i tilbudet, vedkjenner kunde og partner dette, og samtykker i å erstatte og holde Microsoft skadesløse for alle krav relatert til en partners kostnader som overstiger investeringsmidlene. Justering av utbetalinger Hvis en partner får utbetalt for mye investeringsmidler fra Microsoft, eller hvis Microsoft finner ut at utbetalingene som ble gitt til en distribusjonspartner, ikke ble gjennomført i fullt samsvar med dette tilbudet, kan Microsoft justere eller trekke fra summer fra fremtidige utbetalinger til partneren, eller kreve at partneren tilbakebetaler slike midler til Microsoft. Offentlig omtale Microsoft kan offentliggjøre (muntlig eller skriftlig) at kunden er en Microsoft-kunde og kjøper USLer, inkludert på lister over Microsofts kunder og i annet markedsføringsmateriale. Deling av informasjon

4 Side 4 av 16 Kunden samtykker i å dele informasjon med Microsoft om prognoser og fremdrift for distribusjoner ved forespørsel. Annullering av tilbud All ikke-samsvar med vilkårene i dette tilbudet vil annullere tilbudet. Under slike omstendigheter må partneren tilbakebetale Microsoft alle investeringsmidler som Microsoft har betalt til partneren, i samsvar med tilbudet. Microsoft forbeholder seg også retten til å følge alle andre juridiske og rettferdige rettsmidler tilgjengelig under gjeldende lov. Andre tvister For eventuelle tvister angående tilbudet eller utbetaling tilknyttet tilbudet, må kunden kontakte Microsoft skriftlig via e-post til innen 30 dager etter en omstridt utbetaling eller hendelse. Etter 30 dager, vil tilbudet og utbetaling tilknyttet tilbudet bli behandlet som endelig på alle måter. Skadeerstatning Kunden skal til enhver tid holde Microsoft skadesløs for tap, kostnader, utgifter eller ansvar, enten direkte eller indirekte, som oppstår som følge av brudd på vilkårene i tilbud per kunde. Denne skadesløsheten gjelder også etter at tilbudet utløper eller opphører. Forpliktelse Alle tjenester for distribusjonshjelp som er levert under dette tilbudet for refusjon av distribusjon, vil bli utført av partnere under separate avtaler mellom partner og kunde. Selv om partnerne har blitt godkjent av Microsoft for å delta i dette tilbudet, er partnerne (unntatt Microsoft Consulting Services (MCS)) ikke tilknyttet Microsoft og har ikke autoritet til å binde eller pålegge noen forpliktelse eller noe ansvar på Microsoft. Med mindre annet er fastsatt i en egen avtale mellom Microsoft og kunden, i den grad gjeldende lov tillater det, vil ikke Microsoft være ansvarlig for eventuelle skader som følge av distribusjonstjenestene som tilbys av partnere i forbindelse med dette tilbudet. Tilbudsperioder Tilbudet består av to forskjellige perioder. 1. SKU-kjøp a. Kvalifiserte SKU-enheter må kjøpes av kunden mellom 1. september 2013 og 31. mars SKU-enheter som kjøpes utenfor dette tidsrommet, vil ikke være kvalifiserte for distribusjonsinvestering. 2. SKU-distribusjon a. Når kunden har kjøpt en SKU-enhet, må den distribueres av en kvalifisert partner innen 12 måneder etter kundens første kjøp av den kvalifiserte SKUenheten eller før slutten av kundens kvalifiserte Office 365-avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. Microsoft kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å forlenge tilbudet utover 31. mars 2014, men vil ikke være forpliktet til å gjøre det.

5 Side 5 av 16 Opphør eller endringer av tilbudet Microsoft kan når som helst, etter eget skjønn, avslutte, endre eller revidere vilkårene i dette tilbudet. Endringer kan omfatte, men er ikke nødvendigvis begrenset til, SKU-enheter som er kvalifisert for tilbudet, mengden investeringsmidler inkludert i tilbudet eller kundens berettigelse til tilbudet. Kunden kan avslutte deltakelsen i tilbudet når som helst, ved å varsle Microsoft skriftlig. Microsoft vil ikke utbetale investeringsmidler som en del av dette tilbudet for kvalifiserende transaksjoner som er sendt inn av kunden etter oppsigelsen av kundens medvirkning i tilbudet. Gjeldende lov Lovene i delstaten Washington regulerer vilkårene for dette tilbudet. Forholdet mellom partene Ingen av vilkårene i dette dokumentet som en helhet, og heller ingen spesifikke vilkår eller betingelser tilknyttet tilbudet, vil bli tolket som å opprette partnerskap, prosjektsamarbeid, agentur eller franchise mellom Microsoft og kunden.

6 Side 6 av 16 Tillegg 1 Tilbud på SKU-enheter for FY14 O365 Tillegg 1 Produktserie Delenummer Artikkelnavn AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd

7 AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs Side 7 av 16 TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs

8 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Side 8 av 16 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

9 T6A Office 365 Enterprise E1 AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Side 9 av 16 Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT ExchgOnlnKsk

10 Side 10 av 16 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

11 UT UT AAA Office 365 Enterprise E3 Side 11 av 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly

12 Side 12 av 16 StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficeWebAppwSharepointP2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Office365K2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE3 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal

13 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Side 13 av 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2

14 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Side 14 av 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKioskG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPln3G U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG3 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G

15 Side 15 av 16 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) 1G 1G 1G 2G 2G 2G 2G 2G 2G U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MS MS MS NS NS NS NS NS NS Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL

16 Side 16 av 16 Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Kundeavtale for marginhandel

Kundeavtale for marginhandel Kundeavtale for marginhandel innhold 1. Innledning 02 2. Våre tjenester og handel mellom deg og oss 02 3. Interessekonflikter 03 4. Pristilbud 03 5. Starte en transaksjon 04 6. Flere transaksjoner 04 7.

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger:

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger: ZIN- LISENSAVTALE Denne lisensavtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og deg ( Instruktøren ), og er gjeldende fra datoen for Instruktørens registrering i Zumba Instructor Network

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer