Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Dette dokumentet beskriver detaljer om distribusjonstilbudet for Office 365 ("Tilbud"), inkludert krav for deltakelse og forpliktelser for Microsoft Corporation ("Microsoft") og kunden som deltar ("Kunde"). Ved å delta i tilbudet har kunden indikert at vedkommende har godtatt disse vilkårene og betingelsene. Tilbudets omfang Som beskrevet nedenfor, hvis kunden oppfyller kravene til deltakelse i tilbudet, kan kunden kan være kvalifisert til å dra nytte av en distribusjonsinvestering betalt av Microsoft direkte til Microsoft Consulting Services eller en kvalifisert partner ("Partner"). Detaljer om investeringer med tilbudet Mengden midler som Microsoft vil betale til en partner når nødvendig distribusjonsarbeid ("Distribusjon") er ferdig, avhenger av antall kvalifiserte SKU som er kjøpt av kunden, som vist i tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Kundens kjøp av kvalifiserte seter Midler betalt til en partner når distribusjonen er fullført eller flere $20,000 USD $12,000 USD $5,000 USD Før en partner vil være kvalifisert til å motta investeringsmidler gjennom dette tilbudet, må partneren tilfredsstille ulike milepæler før distribusjonen regnes som fullført, inkludert, men ikke begrenset til: Spore distribusjonsfremdriften med Microsoft-verktøy, inkludert en definert start- og sluttdato. Bekrefte at partneren har tilordnet alle brukere som kunden planlegger å distribuere. Samarbeide med kunden for å etablere minst 10 brukere som aktivt bruker minst én arbeidsoppgave i skyen av de kvalifiserte Office 365-setene. Hvis du trenger ytterligere oppklaring, kan du se eksempler på hva som utgjør "aktiv bruk" for hver av de kvalifiserte arbeidsoppgavene nedenfor: Exchange Online: Kundens ansatte logger på og sender/mottar e-post Lync Online: Kundens ansatte logger inn og sender/mottar direktemeldinger SharePoint Online: Kundens ansatte logger på og får tilgang til / oppretter SharePointområder og innhold Office 365 ProPlus: Klienten er installert på skrivebord og brukes av kundens ansatte Yammer: Mer enn 250 av kundens medarbeidere logger på minst én gang i måneden. [Merk:En partner vil aldri motta mer enn USD 5000 uavhengig av kjøp av kvalifiserte seter hvis Yammer brukes som den kvalifiserte arbeidsoppgaven.] Microsoft bekrefter aktiv bruk av hvert sete før vi godkjenner utbetaling til en partner. Microsoft avviser alle investeringsforespørsler fra partnere dersom ingen aktive brukere er funnet. Microsoft kan også kontrollere andre nøkkeltall, inkludert dataoverføring, tilbakemelding fra kunder, osv. Ingen midler vil bli utbetalt før partneren har fullført alt obligatorisk distribusjonsarbeid, og kunden aktivt bruker minst 10 aktuelle Office 365-seter. Bruk av Yammer eller andre lokale arbeidsoppgaver er ikke kvalifisert for dette tilbudet. Kunden må bruke minst 250 seter aktivt på Yammerarbeidsoppgaven og kan få en utbetaling på maksimalt USD 5000 uavhengig av antall kvalifiserte

2 Side 2 av 16 seter som kjøpes. Hvis kunden kvalifiserer seg til midler verdt mer enn USD 5000, kan vedkommende velge å frasi seg de resterende tilgjengelige midlene eller velge å bruke en annen arbeidsoppgave i henhold til gjeldende vilkår for å få full finansiering. Hvis en kunde for eksempel er kvalifisert for USD og velger å bruke Yammer-arbeidsoppgaven, mottar partneren USD Da gjenstår USD Kunden kan enten velge å ikke bruke disse midlene eller å bruke en annen kvalifisert arbeidsoppgave (for eksempel Exchange, Lync og så videre) for å få de resterende midlene. Alle vilkårene vil gjelde for denne distribusjonen. Bruk av lokale arbeidsoppgaver er ikke kvalifisert for dette tilbudet. Krav til deltakelse 1) Kunden må kjøpe minst 150 seter av de kvalifiserte Office 365 SKU-enhetene som er oppført nedenfor i tabell 2, mellom 1. september 2013 og 31. mars 2014 ("Tilbudsperiode"). Kunden kan oppfylle dette minimumskravet ved samle en rekke separate overganger som er utført under tilbudsperioden. Midlene en partner er kvalifisert for vil være basert på det totale antall kvalifiserte seter som kunden kjøper innen slutten av tilbudsperioden. Kun ett tilbud per kunde. 2) Tilbudet gjelder bare for distribusjonen av seter av Office 365 SKU-enhetene som er oppført i tabell 2 som kunden kjøper i løpet av tilbudsperioden, og som en partner har fullført distribusjon av innen 12 måneder etter det første kvalifiserende kjøp, eller før slutten av kundens gjeldende kvalifiserte Office 365-avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. 3) China O365: Tilbudet omfatter China O365, Office 365 Operated by 21Vianet. Her er de aktuelle SKU-enhetene: Produktserie Delenummer Artikkelnavn AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) En partner må sende inn en investeringsforespørsel til Microsoft innen 12 måneder etter kundens kvalifiserende kjøp eller før slutten av kundens gjeldende kvalifiserte Office 365- avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. Leveringsdatoen er datoen og klokkeslettet leveringen blir registrert av Microsoft. 5) Distribusjonsinvesteringen baseres på per Office-365-leietaker. Maksimal distribusjonsinvestering per kunde er USD $

3 Side 3 av 16 6) Den potensielt kvalifiserende transaksjonen må ikke involvere en kunde som kan skape en interessekonflikt. 7) Kunder som er kvalifisert for investering med distribusjonstilbudet for FY13 Office 365 EA, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 8) Kunder som allerede har installert Office 365, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 9) Office 365-kjøp gjort gjennom dedikerte, akademiske, eller veldedige programmer, er ikke kvalifisert for dette tilbudet. 10) Kunder som gjør en tidlig fornyelse innen 30. juni 2014 kan benytte seg av tilbudet, såfremt de kjøper kvalifiserte SKU-enheter for kampanjen. Kvalifisering for investeringsmidler for distribusjon krever kjøp på minst 150 seter med kvalifiserte SKU-enheter på kundens gjeldende EA innen 30. juni Mengden investeringsmidler for distribusjon som er tilgjengelige for kunden, beregnes basert på antall kvalifiserte seter som kjøpes på den gjeldende avtalen innen 30. juni Kunden må fortsatt bruke investeringsmidlene for distribusjon innen 12 måneder etter det første kvalifiserende kjøpet. 11) Se andre samsvarskriterier nedenfor. Betaling Partnere kan fakturere for investeringsmidler for dette tilbudet så snart distribusjonen er fullført. Alle investeringsmidler for distribusjonen betales av Microsoft direkte til partneren i lokal valuta basert på publiserte Microsoft-valutakurser, og blir utbetalt annenhver måned. For alle tilknyttede utbetalinger mottatt fra dette tilbudet, er partneren alene ansvarlig for å rapportere og betale alle aktuelle skatter (for eksempel merverdiavgift, omsetningsavgift, skatt på bruttoinntekter eller eventuell annen skatt) som kreves i henhold til gjeldende lover. Kunden bør kontakte en skatterådgiver med spørsmål eller kommentarer om gjeldende skatter relatert til dette tilbudet, og samtykker i å kompensere og holde Microsoft skadesløs for eventuelle skader som oppstår som følge av at kunden ikke betaler slike skatter. Distribusjonsinvesteringene som er forbundet med dette tilbudet, kan eller kan ikke dekke hele kostnaden ved distribuering. Hvis en partners kostnader for å utføre en distribusjonen overstiger beløpet for investeringsmidler tilknyttet dette tilbudet, kan partneren forsøke å få tilbake differansen mellom partnerens kostnad og investeringsmidler den mottar fra Microsoft, fra kunden. Ved å velge å delta i tilbudet, vedkjenner kunde og partner dette, og samtykker i å erstatte og holde Microsoft skadesløse for alle krav relatert til en partners kostnader som overstiger investeringsmidlene. Justering av utbetalinger Hvis en partner får utbetalt for mye investeringsmidler fra Microsoft, eller hvis Microsoft finner ut at utbetalingene som ble gitt til en distribusjonspartner, ikke ble gjennomført i fullt samsvar med dette tilbudet, kan Microsoft justere eller trekke fra summer fra fremtidige utbetalinger til partneren, eller kreve at partneren tilbakebetaler slike midler til Microsoft. Offentlig omtale Microsoft kan offentliggjøre (muntlig eller skriftlig) at kunden er en Microsoft-kunde og kjøper USLer, inkludert på lister over Microsofts kunder og i annet markedsføringsmateriale. Deling av informasjon

4 Side 4 av 16 Kunden samtykker i å dele informasjon med Microsoft om prognoser og fremdrift for distribusjoner ved forespørsel. Annullering av tilbud All ikke-samsvar med vilkårene i dette tilbudet vil annullere tilbudet. Under slike omstendigheter må partneren tilbakebetale Microsoft alle investeringsmidler som Microsoft har betalt til partneren, i samsvar med tilbudet. Microsoft forbeholder seg også retten til å følge alle andre juridiske og rettferdige rettsmidler tilgjengelig under gjeldende lov. Andre tvister For eventuelle tvister angående tilbudet eller utbetaling tilknyttet tilbudet, må kunden kontakte Microsoft skriftlig via e-post til innen 30 dager etter en omstridt utbetaling eller hendelse. Etter 30 dager, vil tilbudet og utbetaling tilknyttet tilbudet bli behandlet som endelig på alle måter. Skadeerstatning Kunden skal til enhver tid holde Microsoft skadesløs for tap, kostnader, utgifter eller ansvar, enten direkte eller indirekte, som oppstår som følge av brudd på vilkårene i tilbud per kunde. Denne skadesløsheten gjelder også etter at tilbudet utløper eller opphører. Forpliktelse Alle tjenester for distribusjonshjelp som er levert under dette tilbudet for refusjon av distribusjon, vil bli utført av partnere under separate avtaler mellom partner og kunde. Selv om partnerne har blitt godkjent av Microsoft for å delta i dette tilbudet, er partnerne (unntatt Microsoft Consulting Services (MCS)) ikke tilknyttet Microsoft og har ikke autoritet til å binde eller pålegge noen forpliktelse eller noe ansvar på Microsoft. Med mindre annet er fastsatt i en egen avtale mellom Microsoft og kunden, i den grad gjeldende lov tillater det, vil ikke Microsoft være ansvarlig for eventuelle skader som følge av distribusjonstjenestene som tilbys av partnere i forbindelse med dette tilbudet. Tilbudsperioder Tilbudet består av to forskjellige perioder. 1. SKU-kjøp a. Kvalifiserte SKU-enheter må kjøpes av kunden mellom 1. september 2013 og 31. mars SKU-enheter som kjøpes utenfor dette tidsrommet, vil ikke være kvalifiserte for distribusjonsinvestering. 2. SKU-distribusjon a. Når kunden har kjøpt en SKU-enhet, må den distribueres av en kvalifisert partner innen 12 måneder etter kundens første kjøp av den kvalifiserte SKUenheten eller før slutten av kundens kvalifiserte Office 365-avtaleperiode, avhengig av hva som inntreffer først. Microsoft kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å forlenge tilbudet utover 31. mars 2014, men vil ikke være forpliktet til å gjøre det.

5 Side 5 av 16 Opphør eller endringer av tilbudet Microsoft kan når som helst, etter eget skjønn, avslutte, endre eller revidere vilkårene i dette tilbudet. Endringer kan omfatte, men er ikke nødvendigvis begrenset til, SKU-enheter som er kvalifisert for tilbudet, mengden investeringsmidler inkludert i tilbudet eller kundens berettigelse til tilbudet. Kunden kan avslutte deltakelsen i tilbudet når som helst, ved å varsle Microsoft skriftlig. Microsoft vil ikke utbetale investeringsmidler som en del av dette tilbudet for kvalifiserende transaksjoner som er sendt inn av kunden etter oppsigelsen av kundens medvirkning i tilbudet. Gjeldende lov Lovene i delstaten Washington regulerer vilkårene for dette tilbudet. Forholdet mellom partene Ingen av vilkårene i dette dokumentet som en helhet, og heller ingen spesifikke vilkår eller betingelser tilknyttet tilbudet, vil bli tolket som å opprette partnerskap, prosjektsamarbeid, agentur eller franchise mellom Microsoft og kunden.

6 Side 6 av 16 Tillegg 1 Tilbud på SKU-enheter for FY14 O365 Tillegg 1 Produktserie Delenummer Artikkelnavn AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd

7 AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs Side 7 av 16 TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs

8 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Side 8 av 16 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

9 T6A Office 365 Enterprise E1 AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Side 9 av 16 Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly UT ExchgOnlnKsk

10 Side 10 av 16 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal

11 UT UT AAA Office 365 Enterprise E3 Side 11 av 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly

12 Side 12 av 16 StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficeWebAppwSharepointP2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Office365K2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE3 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal

13 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Side 13 av 16 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2

14 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Side 14 av 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKioskG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPln3G U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG3 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G

15 Side 15 av 16 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) 1G 1G 1G 2G 2G 2G 2G 2G 2G U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MS MS MS NS NS NS NS NS NS Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL

16 Side 16 av 16 Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

Vilkår for FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet

Vilkår for FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet Revidert 1. februar 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål

Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål 1. FEBRUAR 2016 OVERSIKT Fra 1. september 2015 kan nye EMS-nettokunder som kjøper minst 150 kvalifiserte EMS-SKU-er, være kvalifiserte

Detaljer

Vilkår for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingsstøtte

Vilkår for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingsstøtte Side 1 av 9 Vilkår for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingsstøtte Oppdatert 1. mars2017 Dette dokumentet inneholder detaljer om EMS FY16 utrullingsstøtte («Tilbud»), inkludert kvalifikasjonskrav

Detaljer

FY16 Cloud PBX utrullingsstøtte Vanlige spørsmål

FY16 Cloud PBX utrullingsstøtte Vanlige spørsmål FY16 Cloud PBX utrullingsstøtte Vanlige spørsmål 23. mai 2016 OVERSIKT Fra 1. desember 2015 er Office 365 (O365)-kunder som kjøper et minste antall kvalifiserte lisenser for Office 365 skybasert PBX (Enterprise

Detaljer

FY16 Office 365-implementeringstilbudet Vanlige spørsmål

FY16 Office 365-implementeringstilbudet Vanlige spørsmål FY16 Office 365-implementeringstilbudet Vanlige spørsmål 20. SEPTEMBER 2016 OVERSIKT Fra og med 1. februar 2016 kan nye Office 365-kunder (O365) som kjøper minst 50 kvalifiserte Office 365-lisenser og

Detaljer

FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet Vanlige spørsmål

FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet Vanlige spørsmål FY16 skybasert PBX-innføringstilbudet Vanlige spørsmål 1. FEBRUAR 2016 OVERSIKT Fra 1. desember 2015 er Office 365 (O365)-kunder som kjøper et minste antall kvalifiserte SKU-er for Office 365, innenfor

Detaljer

Vilkår for FY16 Office 365-innføringstilbudet Revidert 1. april 2016

Vilkår for FY16 Office 365-innføringstilbudet Revidert 1. april 2016 Vilkår for FY16 Office 365-innføringstilbudet Revidert 1. april 2016 Side 1 av 28 I dette dokumentet fremgår detaljer for Office 365 FY16-innføringstilbudet («Tilbudet»), inkludert kvalifikasjonskrav og

Detaljer

FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingstilbud Vanlige spørsmål

FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingstilbud Vanlige spørsmål FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) utrullingstilbud Vanlige spørsmål 1. MARS 2017 OVERSIKT Fra 1. september 2015 kan helt nye EMS-kunder som kjøper minst 150 kvalifiserte EMS-SKU-er, være kvalifiserte

Detaljer

FY16 Office 365-innføringstilbudet Vanlige spørsmål

FY16 Office 365-innføringstilbudet Vanlige spørsmål FY16 Office 365-innføringstilbudet Vanlige spørsmål 1. APRIL 2016 OVERSIKT Fra og med 1. februar 2016 kan nye Office 365-kunder (O365) som kjøper minst 50 plasser med kvalifiserte SKU-er for Office 365

Detaljer

Vilkår for innføringstilbudet for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS)

Vilkår for innføringstilbudet for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vilkår for innføringstilbudet for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Side 1 av 6 I dette dokumentet fremgår detaljer for EMS FY16-innføringstilbudet («Tilbudet»), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Betingelser og vilkår Ved å delta i Loyalty Program for Registered Partners («LPRP»), samtykker Partneren i samtlige nedenstående betingelser

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Bonus Pool gir alle kvalifiserende Executiver så vel som nye og allerede eksisterende Executiver mulighet til å tjene andeler av det provisjonsberettigede salget

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr. ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.) 11524410, forretningsadresse Papuniidu 5, Pärnu, (heretter Arbeidsgiver

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP

GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP GENERELLE FORRETNINGSVILKÅR FOR CLP Følgende vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for oppdrag utført av Advokatfirmaet CLP DA (CLP): [1] OPPDRAGET Oppdraget er

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008. av 5. november om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 110/2008 av 5. november 2008 om endring av EØS-avtalens protokoll 32 om finansregler for gjennomføringen av artikkel 82 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Software Innovation med Public 360 Online Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Hva gjør Software Innovation Hvorfor lanserer Software innovation cloud løsninger Utfordringer

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Oppdatert: 1. mars 2015

Oppdatert: 1. mars 2015 Oppdatert: 1. mars 2015 Autodesk overfører gradvis nye programvarekjøp for produktene våre til abonnementsversjoner. I første fase av denne overgangen vil nye lisenser for de fleste enkelte programvareprodukter

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse uten forutgående kunngjøring for anskaffelse av en Skype for Business-løsning. Klager

Detaljer

Ballstad Slip AS leveringsbetingelser

Ballstad Slip AS leveringsbetingelser av: 1 av 5 De arbeider som skal utføres fremgår av vår spesifikasjon. Dersom spesifikasjon ikke er utarbeidet, vil dette blir gjort og fremlagt kunden ved oppstart av arbeidet. 1 For verkstedets leveranser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang

Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang Metro Health Regler for fakturering og innkreving Avsnitt PFS Nummer, tidligere PFS-D153 Regelnummer PFS-04 regler Opprinnelig dato Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang Mars 2018 viser endring

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Webhuset AS VPS Avtalevilkår

Webhuset AS VPS Avtalevilkår Webhuset AS VPS Avtalevilkår VPS (virtuell server) er et produkt fra Webhuset AS. I dette dokumentet kan VPS omtales som produktet eller tjenesten og Webhuset AS omtales som leverandøren, Webhuset eller

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services org no: 979 122 691 MVA FRONTDESK Cloud Services Norgespakken Består av følgende tjenester: Produktfamilie Microsoft Office 365 FD Sharefile FD Sharefile

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE

TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE Utgave: april 2012 Innledning Lyoness Europe AG, med forretningsadresse i Bahnhofsstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveits, registrert

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Anbudsutlysing lisensadministrasjon for Hå kommune.

Anbudsutlysing lisensadministrasjon for Hå kommune. Anbudsutlysing lisensadministrasjon for Hå kommune. 1.1 FORMÅL Oppdragsgiver har behov for å kjøpe inn og vedlikeholde programvarelisenser knyttet til klienter (personlige datamaskiner) for operativsystem

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 12. desember 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 12. desember 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 12. desember 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows Phone 8 v/fredrik Gørrisen (Produktsjef Windows Phone) Kampanjer og tilbud v/susanne

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer