ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT."

Transkript

1 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT. Christian Ramirez (CR), Milorad Knezevic (MK) Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien 68 år gammel kvinne med rheumatoid artrit (RA) i prednisolon og methotrexat behandling. Fikk under kuropphold i Tyrkia et skrapsår på høyre håndrygg og utviklede to dager senere lokal hevelse og ømhet. Blev innlagt på lokalt universitetssykehus for lokal infeksjon og fikk kombinert iv / topisk antibiotika. Utskrevs med tbl Ciproxin og kom dager etter skadetidspunktet- med SOS transport til hjemmesykehuset i Skien, Telemark. Man fann et område motsvarende høyre håndrygg og dorsale håndledd med mørkpigmentert, atrofisk hud med sprengte blemmer med tegn til fullhudsnekrose og omgiende erytem. Fikk iv Ciproxin med god effekt og såret revidertes hvor man konstaterte fullhudsnekrose i et område strekkende seg fra dorsale håndledd til distale MCP rekke. VAC behandling begynnes og ved første byte ses viabel granulasjonsvev med blottlagte ekstensorsener til dig. II og III. VAC behandling fortsetter til og man bestemmer seg for pålegning av INTEGRA over eksponerte sener. Sårskift hver 3 dag inntil man ser fin karinnvekst i xenotransplantatet gjøres delhudstransplantasjon som tar fint. Pasienten utskrives i velbefinnende til videre ergoterapi. Vi presenterer en alternativ metode til dekning av komplekse akutte sår med eksponerte senestrukturer hos en 68 årig kvinne med RA med fotoserie, alternative rekonstruktive metoder til dekning av sår på håndrygg og en review av litteraturen.

2 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 2 KAN LOKALBEDØVELSE MED ADRENALIN BRUKES TRYGT I HÅNDKIRURGI? AVKLARING PÅ EN GAMMEL MYTE Rashidi M, Gunnarsson GL Plastisk kirurgisk avdeling Sykehuset Telemark Ulefossveien, 3710 Skien Sammendrag Bakgrunn: Det er en kjent sak at legestudenter fortsatt læres opp til ikke å bruke adrenalin i lokalbedøvelse til organer som inneholder endearterier som for eksempel fingre, tær, nese, øre og penis. Dette er på grunn av tradisjonell tro på at vasokonstriksjon kan gi økt risiko for gangren. Det er likevel slik at flere og flere leger bruker adrenalin på grunn av den gunstige blodstillende effekten. Hva er evidensen for at man trygt kan anvende adrenalin i disse tilfeller? Vi presenterer systemisk litteratur -gjennomgang og kasuistikker for å avklare denne problemstillingen.

3 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 3 VAKTPOSTLYMFEKNUTEDIAGNOSTIKK I UTREDNING AV MALIGNT MELANOM VÅRE ERFARINGER ETTER 7 MÅNEDERS PILOTPROSJEKT FRA STAVANGER Tiller C, Davik B, Bains RS. Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn: Malignt melanom er en kreftform med kjent dårlig prognose ved systemisk spredning via blod- eller lymfesystemet. Etter tilstrekkelig kirurgisk eksisjon er det i Norge i dag vanlig at pasienter går uten videre diagnostikk frem til en eventuell spredning gir kutane forandringer eller en palpabel subkutan oppfylning. Lymfatisk spredning kan undersøkes på et tidlig tidspunkt ved kirurgisk uthenting og histopatologisk undersøkelse av den første drenerende lymfeknute, den såkalte vaktpostlymfeknuten eller sentinel node. En slik undersøkelse av en definert del av pasientgruppen er rutinemessig innført ved de fleste europeiske land med unntak av Norge. Nye retningslinjer fra Norsk Melanom Gruppe ligger for tiden til godkjenning hos norske helsemyndigheter. Her vil det trolig åpnes for vaktpostlymfeknutediagnostikk også her til lands. Ut i fra den evidens som foreligger og de erfaringer som er gjort i våre naboland, bestemte Plastikk- og håndkirurgisk avdeling i Stavanger vinteren 2011 at vi ønsket å begynne med vaktpostlymfeknutediagnostikk som en rutinemessig del av utredningen av selekterte melanompasienter. Materiale: Pasienter med malignt melanom Breslow tykkelse over 1,0 mm i ekstremiteter eller hofte/skulder regionen blir per i dag tilbudt vaktpostlymfeknutediagnostikk. Resultater: Vi presenterer våre resultater og erfaringer med metoden.

4 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 4 HORNER SYNDROM ETTER FJERNING AV KUL PÅ HALSEN Wold TB 1, Stenklev NC 2, Ommundsen K 2, de Weerd L 1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1 Ortopedi-og plastikkirurgisk avdeling 2 Øre-nese-hals avdeling Postboks Tromsø En 26 år gammel tidligere frisk kvinne fra Norge oppdaget under studieopphold i Malawi en kul på halsen. Kulen økte gradvis i størrelse. Den var smertefri og fritt bevegelig fra huden. Hun hadde ingen andre symptomer. Hun ble tilsett av ØNH-lege ved hjemkomst to måneder etter at hun oppdaget kulen. Det ble gjort videre diagnostikk, der CT viste funn forenelig med en patologisk forstørret lymfeknute. Resultatet fra finnålsaspirasjon var ikke tilstrekkelig for å stille diagnose. Ekstirpasjon av kulen ble planlagt. Vi beskriver resultatet av operasjonen og komplikasjonen som oppsto postoperativt.

5 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 5 FACE- LIFT HOS RÖKARE- EN FARLIG OPERATION Cederqvist B Clinic Strömstad, Strömstad Principerna för MACS- lyft genomgås och ett patientkasus presenteras där en allvarlig komplikation uppstod några dagar postoperativt. Patienten var rökare men instruerades att inte röka 2 veckor före respektive efter operationen. Hon accepterade detta och informerades om riskerna med ingreppet samt skrev under samtycke till operation. Patienten fick en stor hudnekros och först efter någon månad erkände patienten att hon fortsatt storröka före, under och efter operationen. Det kan inte nog varnas för riskerna att operera storrökare.

6 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 6 FACELIFT - HVILKEN METODE ER BEST? Kveim, M.R. Dr. Kveims Klinikk AS Smestadvn. 1, 0376 Oslo Det finnes et utall varianter av denne operasjonen, som alle hevdes å ha sine særlige fortrinn i henhold til den enkelte forfatter. Det dreier seg om alt fra enkle hudreseksjoner til avanserte ansiktsdisseksjoner med betydelig morbiditet og risiko for alvorlige komplikasjoner. Litteraturen er preget av personlige synspunkter og lite naturvitenskap. Videre blir fakta iblant overskygget av metodenes salgbarhet, og upresis eller endog manipulert fotografering har nok også forekommet. Det foreligger imidlertid noen få undersøkelser der man har sammenlignet forskjellige metoder under noenlunde standardiserte betingelser. I lys av denne litteraturen og personlig faglig utvikling gjennom 30 år vil det redegjøres for egne synspunkter i forhold til disse inngrepene. Til syvende og sist står men overfor et valg der man på pasientens vegne må avveie estetisk gevinst mot morbiditet og risiko.

7 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 7 PART ONE: SPEECH RESULTS FOLLOWING AUTOLOGOUS FAT TRANSPLANTATION TO THE VELOPHARYNX IN PATIENTS WITH VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY Filip C¹, Matzen M¹, Aukner R², Kjøl L², Aagenæs I³, Høgevold HE¹, Tønseth KA¹. ¹Department of Plastic Surgery, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ²Speech and Language Therapists, Cleft Palate Team at Bredtvet Resource Centre, Oslo. ³Department of Radiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. OBJECTIVE To evaluate speech when treating mild velopharyngeal insufficiency (VPI) with autologous fat transplantation to the velum and the posterior pharyngeal wall. PATIENTS Twentytwo patients were recruited. Sixteen patients had undergone cleft palate repair and subsequently developed VPI. Six were noncleft patients of which two had developed VPI after adenoidectomy and one after combined tonsilloadenoidectomy; two patients had VPI of unknown aetiology; one patient had developed VPI after nasopharyngeal cancer treatment. MAIN OUTCOME MEASURE Pre- and one year postoperative audio recordings were blinded for scoring independently by three senior speech therapists. Hypernasality, hyponasality, nasal turbulence and audible nasal emission were scored on a five-point scale. The improvement in speech parameters were correlated to the fat volume injected by Spearman rank correlation. The Wilcoxon signed rank test was used to compare pre- versus postoperative speech parameters. RESULTS Hypernasality and nasal turbulence improved significantly (p=.014 and p=.020). Audible nasal emission and hyponasality did not change significantly (p=.13 and p=.085). There was no significant correlation between the improvement in speech parameters and the fat volume injected (Spearman s rank correlation coefficient ρ<.42; p>.056). CONCLUSIONS A significant speech improvement was found in hypernasality and nasal turbulence, but not in audible nasal emission after autologous fat transplantation. There was no significant correlation between fat volume injected and the improvement in speech parameters.

8 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 8 PART TWO: MRI RESULTS FOLLOWING AUTOLOGOUS FAT TRANSPLANTATION TO THE VELOPHARYNX IN PATIENTS WITH VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY Filip C¹, Matzen M¹, Aagenæs I², Aukner R³, Kjøl L³, Høgevold HE¹, Tønseth KA¹. ¹Department of Plastic Surgery, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ²Department of Radiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ³Speech and Language Therapists, Cleft Palate Team at Bredtvet Resource Centre, Oslo. OBJECTIVE To measure the velopharyngeal closure when treating mild velopharyngeal insufficiency (VPI) with autologous fat transplantation to the velum and the posterior pharyngeal wall. PATIENTS Seventeen of the twentytwo patients underwent MRI. MAIN OUTCOME MEASURE Pre- and one year postoperative MRIs were obtained during phonation (/e/ for elevation of velum). The speech and MRI results were correlated by Spearman rank correlation. The Wilcoxon signed rank test was used to compare pre- versus postoperative MRI parameters. RESULTS The velopharyngeal distance during phonation decreased significantly (p=.002), but not the velopharyngeal gap area (p=.093). There was no significant correlation between the speech and MRI results (Spearman s rank correlation coefficient ρ<.23; p>.36). CONCLUSIONS The velopharyngeal distance during phonation improved significantly after autologous fat transplantation, but not the gap area measured. There was no significant correlation between the semidynamical MRI and speech data, which enlightens the dynamical complexity of the speech process.

9 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 9 BEHANDLING AV CONGENITAL MACROSTOMI Hermann R, Matzen M, Høgevold HE Platikkirurgisk avdeling, Oslo Universitetsykehus - Rikshospitalet Congenital makrostomi er en sjelden craniofacial misdannelse. Begrepene lateral munnspalte og Tessier spalte 7 brukes synonymt. Insidensens angis å være ca 1:80000 nyfødte. Vanligvis er spalten unilateral, men bilateral forekomst er beskrevet. Makrostomi kan foreligge isolert, men vanligvis i forbindelse med andre craniofaciale misdannelser som for eksempel oculoauriculovertebralt spectum (OAV, hemifacial mikrosomi, Goldenhar syndrom) og Treacher Collin syndrom. Forskjellige operasjonsmetoder har blitt utviklet. Målet med operasjon er rekonstruksjon av orbicularis oris muskulatur, etablering av leppekomissuren i anatomisk posisjon og symmetri av leppene i hvile og under funksjon. På Rikshospitalet har vi benyttet rettlinjet mucosalukning, modiolus muskelrekonstruksjon og evt. z-plastikk i hud ved horisontal stramhet i huden. (McCarthy 1986) Materiale og metode Ni pasienter med makrostomi ble operert på Rikshospitalet i perioden 2000 til Seks jenter og 3 gutter hadde en gjennomsnittsalder på 32 (7-91) måneder ved operasjon. Fire operasjoner på høyre og 5 på venstre side ble utført. Kun en pasient hadde behov for Z- plastikk. Antibiotikaprofylakse ble ikke brukt rutinemessig. Resultater Operasjonsmetoden demonstreres. Det oppsto ingen komplikasjoner i forbindelse med inngrepene. Gjennomsnittlig liggedager etter operasjon var 2.1 (1-7) dager. Alle pasienter hadde tilleggsdiagnoser. Seks pasienter hadde OAV og en pasient hadde Treacher Collin syndrom. Pasienten med Treacher Collin syndrom hadde også ganespalte. Ved etterundersøkelse gjennomsnittlig 39 (7-79) måneder etter operasjon hadde alle pasienter et godt funksjonelt og estetisk resultat. Ingen pasienter var søkt inn til reoperasjon/arrkorreksjon. Konklusjon: Operasjon for macrostomi/lateral munnspalte med modifisert McCarthy teknikk har gitt et estetisk og funksjonelt tilfredsstillende resultat..

10 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 10 TOKSISK EPIDERMAL NEKROLYSE - TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER - EKSEMPLIFISERT MED PASIENT BEHANDLET MED AQUACEL AG PÅ HUDLESJONER - PRESENTASJON AV ANAMNESE, BEHANDLING OG 4 ÅRS OPPFØLGNING Vindenes, HA, Nilsen, A, Kvåle, R, Kirste, UM, Lysebo, DE, Bruun, T, Sivertsen, C, Leh, F, Skutlaberg, DH. Brannskadeavsnittet, Plastikkirurgisk avdeling, Kirurgisk Klinikk, Hudavdelingen, Kirurgisk Service Klinikk, Kvinneklinkken, Øyeavdelingen, Infeksjonsmedinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Fysioterapiavdelingen, Avdeling for Patologi, Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen HF. Postboks 1, 5021 Bergen Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er en sjelden, akutt og ofte livstruende reaksjon i hud og slimhinner. Den er oftest forårsaket av legemidler og medfører alvorlige allmennsymptomer. Brannskadeavsnittet, Plastikkirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, har landsfunksjon for behandling av store og spesielle brannskader og får også pasienter med alvorlige hudsykdommer som TEN til behandling. I en 25 års periode ble 23 pasienter med alvorlige hudlidelser behandlet ved avdelingen i nært samarbeid med mange andre avdelinger ved sykehuset. 4 av disse pasientene døde de andre ble utskrevet til lokalsykehus eller hjemmet. Det vises et eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt og etterundersøkelse 4 år etter presenteres. I juli 2007 hadde en 20 år gammel kvinne tatt Ibux og Apocillin i forbindelse med sinusitt symptomer. Hun ble innlagt Helse Bergen HF via legevakt med hypotensjon og høy feber. Det var utviklet bulladannelser i ansikt. Senere ble denne utbredelsen utvidet til hele overkroppen, overekstremiteter, begge lår, fotsåler og slimhinner i munn, øyne og genitalia. Hun ble primær behandlet med immunglobulin og steroider. Hun fikk senere behov for intensivbehandling og på grunn av omfattende hudlesjoner behandlet i Brannskadeavsnittet med sårstell og sårdekning. Hud sårene ble holdt rene, det ble tatt dyrkning fra såroverflater og det ble gitt antibiotika p.g.a. utvikling av pneumoni. For å hindre omfattende synechiutvikling i conjunctiva og i genitaliatregionen fikk hun oppfølgning av leger fra øyeavdelingen og Kvinneklinikken. Selv med tiltak for å forebygge synechiutvikling måtte hun senere etter utskrivelsen gjennomgå operasjoner for rest synechier i conjunctiva og genitalia. 4 år etter fremviser hun tydelige arrdannelser på mange hudområder. Hun har negleforandringer på fingre og tær. På øyelokkene har hun sti og tydelig chalazion på nedre øyelokk høgre side. Hun har bortsett fra de beskrevne forandringene lite sequele etter å ha gjennomgått en alvorlig hudsykdom der over 50 % av hudoverflaten var påvirket. Hun har etterpå født et friskt barn. Det som er til størst plage er skjemmende negleforandringer og enkelte arrforandringer på huden. Dette eksempelet viser at diagnostikk og behandling ved alvorlige akutte mucocutane sykdommer krever stor behandlingsinnsats. Oppfølgning involverer også mange faggrupper og går over flere år.

11 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 11 TEMPORALIS ELONGASJONSPLASTIKK ERFARING FRA NEWCASTLE UPON TYNE Sørensen K, Stevenson S, Ragbir M, Ahmed O. Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne. Bakgrunn: Fri, vaskularisert muskeltransplantasjon for facialparese har i løpet av de siste tredve årene blitt etablert som en gold standard for reanimasjon. Dette medfører et behov for to operasjoner, mens elongasjon av m. temporalis trenger en operasjon. Denne teknikken ble tatt i bruk i juli 2009 og vi presenter vår erfaring etter to år med denne teknikken. Metoder: Pasientdetaljer ble samlet inn via prospektiv og retrospektiv datakolleksjon. Analyse av kliniske fotografier, videoer og gradering av facialparese ved bruk av Sunnybrook-skjema ble gjennomført. Resultater: 22 pasienter har fått utført temporalis elongasjonsplastikk. Ett barn hadde bilateral reanimasjon, mens de resterende pasientene var voksne med ensidig parese. Den vanligste årsaken til behov for reanimasjon var acusticusnevrinom. Alle pasientene viste en forbedring av statisk og dynamisk Sunnybrook-gradering. Konklusjon: Temporalis elongasjonsplastikk er en effektiv, forutsigbar og relativt rask prosedyre som kan brukes til ensidig eller bilateral reanimasjon av facialparese.

12 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 12 SECOND OPINION I PLASTIKKIRURGI, KOLLEGIALITET OCH YRKESETIK BLAND KOLLEGOR Cederqvist B Clinic Strömstad, Strömstad Vad händer med våra patienter som av en eller annan anledning inte är nöjda? Ett par patientkasus presenteras där resultatet inte har blivit som operatör eller patient tänkt sig. Föredraget önskar sätta fokus på den plastikkirurgiska specialiteten som skiljer sig väsentligt från många andra specialiteter. Hur tänker och handlar patient, kollegor och operatör när något inte blir som förväntat?

13 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 13 SUBKUTAN MASTEKTOMI MOT GYNEKOMASTI UTEN PERIAREOLÆR INCISJON Tiller C Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn: Subcutan mastectomi er standard operasjonsmetode for lavgradig persisterende gynekomasti. Den vanligste operasjonstilgangen er gjennom en nedre semilunær incisjon i overgangen mellom areola og normal hud. Dette gir et 3-5cm langt arr som hos relativt mange kan gi et kosmetisk lite tilfredsstillende resultat i form av depigmentering, arrhypertrofi eller konturujevnhet. Metode: Forfatteren presenterer en metode for subcutan mastectomi hvor all brystvev tas ut gjennom et inntil 10mm lang incisjon i nedre laterale kvadrant av brystet. Resultater: Fordeler og ulemper med inngrepet vil presenteres.

14 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 14 FISH MOUTH PANNICULECTOMY EN LOVENDE TEKNIKK TIL ET UDFORDRENDE PROBLEM. EN CASE REPORT. Christian Ramirez (CR), Gudjon Gunnarson (GG) Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Panniculectomy hos kraftigt overvektige pasienter, har vist sig at vara et svært problem at håndtere, med så høy komplikasjonsfrekvens som 78% (Matere et al PRS 94). Til tross for økende etterspørsel på denne typen av prosedyre, er litteraturen ganske mangelfull med utelukkende få publiserte artikler om emnet. Det er også vanligt, at terminologin er forvirrende, hvor termer som panniculectomy og abdominoplasty brukes tilfeldigt. Obesitet klassifiseres som body mass index (BMI) over 30. Kraftig overvekt subklassifiseres til massiv (BMI>35), morbid (BMI>40) og super obes (BMI>45). Morbid panniculus klassifiseres i grad 1-5 avhengig av ptosens omfang. En morbid overvektig pasient vil ofte kræve en panniculectomi av medisinske grunnlag og ikke av kosmetiske. På grunn av dette, er denne pasientgruppes forventninger temmelig forskjellige fra den gjennomsnittlige postbariatriske pasient. Vi presenterer en kasus bestående av en morbid overvektig 65 årig mann, slanket seg på egen hånd fra kg, BMI 41,2 ved operasjonstidspunkt, med panniculus grad 5 (pannus strekkende sig distalt for kner). Pasienten gjennemgikk en fish mouth panniculectomy med prescarpal dissection og fjernelse av hudoverskudd motsvarende 20 kg.. Det umiddelbare postoperative forløp var ukomplisert. Ved 6 månders kontrollen fortalte pasienten om fantom følelse langs med den eksiderte pannusen, som interessant nok, ikke finns beskrevet i literaturen hidtil. Det er vår erfaring at Fish mouth panniculectomy er et bra alternativ til massivt obese pasienter. Vi illustrerer vår kasus med en fotoserie over pre-/ postoperative resultat, operasjonsteknikk, og kommer til at presentere en review av litteraturen.

15 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 15 KROPPSFORMENDE KIRURGI, FORTID, NUTID OG FREMTID Gunnarsson GL Aas AT Sykehuset Telemark, Ulefossveien Skien Stadig flere nordmenn søker operativ behandling for sykelig overvekt. Senfølger av vekttapet er slapp og plagsom hud som krever operativ behandling. Plastikkirurgisk korreksjon av overskudds hud og fett er tilgjengelig i Norge på offentlig sektor hvis pasienten fyller behandlingskriterier, men er metodene som anvendes tilstrekkelige? Kan man behandle et område uten å ta i betraktning hele kroppsfasongen? Hvilke metoder passer hvilke pasienter? Hvem skal tilbys behandling på offentlig sektor og hva slags resultater skal forventes? Har vi tilstrekkelig kodesystem for å registrere hvilke operasjoner vi utfører? Vi presenterer vår 2-års erfaring med kroppsformende kirurgi med fokus på øvre kropp og senfølger etter tidligere behandling. Indikasjoner, casuistikker, forskjellige behandlingsmetoder og resultater med relevant litteratur referanser legges frem.

16 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 16 ERFARINGER VED POSTBARIATRISK KIRURGI VED SYKEHUSET TELEMARK Wiese-Haugland M, Gunnarson G Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark HF Bakgrunn Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark behandler et økende antall pasienter innen postbariatrisk kirurgi. Vi ønsker å se på erfaringer gjort så langt ved avdelingen som bakgrunn for utarbeidelse av kriterier for hvilke pasienter som skal tilbys operativ behandling ved Sykehuset Telemark. Metode En retrospektiv studie med gjennomgang av elektronisk journal til samtlige pasienter som har fått utført inngrep innen postbariatrisk kirurgi ved Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark i tidsrommet januar 2009 mai Registreringen er godkjent av Personvernombudet. Flere av pasientene har fått utført mer enn ett inngrep. Pasientmaterialet omfatter 280 inngrep fordelt på 188 pasienter. Vi har sett på komplikasjoner registrert i pasientjournal under sykehusopphold og ved tremåneders kontroll etter utskrivelse. Resultater vil bli presentert.

17 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 17 BURN CAMP ET RIKTIG TILBUD TIL DINE BRANNSKADEPASIENTER? 1 Almeland S.K., 2 Lunke M.E., 2 Findal R., 3 Eggli P. 1 Ortopedi- og Plastikkirurgisk avdeling, UNN Tromsø, 9038 Tromsø 2 Brannskadeavsnittet, Kirurgisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen 3 Norsk Forening for Brannskadde (NFFB), Storgaten 12, 3260 Larvik Burn Camp, sommerleir for barn og ungdom og weekendsamling for voksne, har blitt arrangert i Norge siden Det dreier seg om å gi et lavterskel tilbud til pasienter som har gjennomgått operativ behandling for brannskader. Gjennom sosialt samvær og aktiviteter som utfordrer den enkeltes begrensninger og selvbilde, ønsker man å gi deltakerne ekstra ballast til å takle hverdagen. Burn Camp er opprinnelig en amerikansk idé. Konseptet har nå spredd seg til andre deler av verden, og det blir avholdt regelmessige Burn Camps i flere europeiske land, deriblant Norge. Sommerleirene for barn og ungdom har nå i ti år gitt et tilbud primært til de som har vært pasienter på Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus. Tilbudet oppleves av pasientgruppen som svært viktig og er ett av svært få tilbud i rehabiliteringen etter brannskader. Akutthåndtering av brannskader er godt organisert i helsevesenet. Rehabilitering og etterbehandling er i stor grad knyttet til fysiske funksjonsmål. Men brannskader vil i mange tilfeller også være psykiske traumer og for mange er det å leve med arrene også et daglig traume. Den totale tilnærmingen til brannskadebehandling er ikke alltid like lett å tilby innenfor rammene til helsevesenet. Vi tror derfor at Burn Camp er et viktig og riktig tilbud til mange brannskadepasienter, og ønsker at tilbudet skal nå ut og bli tilgjengelig for pasienter ved alle norske sykehus som behandler brannskader.

18 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 18 MUSKELSPARENDE TRAM TIL DET LILLE BEKKEN EN NY METODE FOR BEHANDLING AV ENTEROCELE Weum S 1, de Weerd L 2, Kjæve J 3 1 Radiologisk avdeling, 2 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, 3 Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Ved enterocele hernierer peritoneum langs fremre rectumvegg ned i bekkenbunnen. Brokksekken fylles med tynntarm, sigmoideum eller oment. Pasienter med enterocele får ubehag fra bekkenbunnen og problemer med å tømme tarmen. Kirurgisk behandling av enterocele byr på store utfordringer, særlig hos pasienter med Ehlers Danlos syndrom. Vi presenterer en kasuistikk med vellykket bruk av en helt ny behandlingsmetode for enterocele hos en pasient med Ehlers Danlos syndrom. En stilket muskelsparende TRAM lapp ble brukt til å fylle bekkeninngangen og rectovaginalrommet. Lappen hindrer tarmen i å herniere ned i det lille bekken. Ved denne teknikken kan man unngå bruk av syntetisk nett og metoden gir liten morbiditet på donorstedet. Pasientens ubehag og defekasjonsproblemer opphørte etter behandlingen. Kasuistikken illustreres med røntgen defekografi gjort før og etter behandling. Transposisjon av muskelsparende TRAM til det lille bekken kan bli en ny løsning på et vanskelig problem.

19 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 19 REKONSTRUKSJON AV SCROTUM MED FRI RADIALIS ADIPOFASCIAL LAPP EN KASUISTIKK Sørensen K 1,3, Barnard A 2,3, Allison K 3. 1 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, University Hospital North Durham, Durham 2 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne 3 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, James Cook University Hospital, Middlesbrough. Nekrotiserende fasciitis har en signifikant morbiditet og mortalitet. Bløtvevs defekter som følge av eksisjon rundt penis og scrotum er variable og medfører ofte et behov for rekonstruksjon. En pasient ønsket rekonstruksjon av scrotum etter at han utviklet Fournier s gangrene, som følge av vasektomi. Testiklene var kun dekket av hudtransplantat som ble utført i den akutte episoden. En fri radialis adipofascial lapp og et hudtransplantat ble brukt til å rekonstruere nedre del av scrotum. Pasienten var fornøyd med det funksjonelle og kosmetiske resultatet. Indikasjoner for rekonstruksjon av scrotum vil bli presentert.

20 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 20 PERFUSJONSDYNAMIKK I DIEP-LAPPER MONITORERT MED DYNAMISK INFRARØD TERMOGRAFI I DEN FØRSTE POSTOPERATIVE UKEN de Weerd l 1 Mercer JB 2 Miland ÅO 2 Weum S 3 1 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN, 9038 Tromsø 2 Insititutt for medisinsk biologi, UiT, 9037 Tromsø 3 Radiologisk avdeling, UNN, 9038 Tromsø Perfusjonsdynamikken til 16 frie DIEP-lapper og 4 frie SIEA-lapper ble undersøkt med dynamisk infrarød termografi (DIRT) på den 1., 3. og 5. postoperative dagen. For DIEP- og SIEA-lapper er det sonen rett over perforatoren som forsyner lappen som først blir perfundert. Etter hvert vil den tilgrensende ipsilaterale sonen bli perfundert, senere blir også sonen over midtlinjen perfundert. I alle soner er det subdermale plexus som først perfunderes, etter hvert perfunderes også det subcutane vevet. Det konkluderes at perfusjon av frie DIEP- og SIEAlapper er en dynamisk prosess. Perfusjonen viser en trinnvis progresjon både i det subdermale plexus og i det subcutane vevet med samme rekkefølge i alle soner, selv om perfusjonen i det subdermale plexus skjer mye raskere enn i det subcutane vevet. Det viser seg at det tar tre dager før sirkulasjonen kommer godt i gang over midtlinjen.

21 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 21 SENSIBEL MEDIAL DORSAL INTERCOSTAL PERFORATORLAPP BRUKT TIL LUKNING AV MYELOMENINGOCELE de Weerd L 1 Hennig RO 2 Sjåvik K 2 Weum S 3 1 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling 2 Nevrokirurgisk avdeling 3 Radiologisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge 9038 Tromsø Vellykket kirurgisk behandling av myelomeningocele (MMC) krever adekvat vevsdekning over det lukkede celet. Når huddefekten er for stor til å lukkes med forskyvningslapper må man bruke mer sofistikerte metoder. Vi har tidligere publisert en artikkel om bruk av den sensible medial dorsal intercostal perforatorlapp til å lukke komplekse midtlinjedefekter etter spinal kirurgi. Nå har vi brukt den samme lappen til å skaffe adekvat vevsdekning over et lukket MMC hos et nyfødt barn. Vi kombinerte bruk av denne perforatorlappen med transplantasjon av autolog amnion.

22 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 22 DISTANSELAPPER FOR REKONSTRUKSJON ETTER CANCER RESEKSJONER I HODE HALS REGIONEN Vindenes HB 1, Hareide KH 2, Jetlund O 2, Høgevold HE 1 1 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, OUS 2 Øre-, nese-, hals- avdeling, OUS Innledning: Større myocutane og faciocutane lapper fra thorax er mye brukt for rekonstruksjon etter cancer reseksjoner når mikrokirurgisk behandling er uegnet. Lokale lapper fra ansikt/hals kan være uegnet pga størrelse, lokale arr etter tidligere operasjoner og tidligere bestråling. Operasjonstiden ved distanselapper er vanligvis 1-2 timer. Vi har gjort en retrospektiv studie av pasienter operert for øre nese hals cancer de siste 5 årene der vi har brukt pectoralis major lapp (PMMF), deltopectoral lapp (DPF), latissimus dorsi (LDF) og trapezius lapper som rekonstruksjon av defekter inferiort for arcus zygomaticus, ofte som rescue lapp. Material og metode: Journalen til alle pasienter ved våre avdelinger som har blitt behandlet med PMMF, DPF, LDF eller trapezius mellom år 2006 og april 2011 ble systematisk gjennomgått. Data for indikasjon, lappenes mottakersted og postoperative komplikasjoner ble registrert. Myocutan lapp ble spesielt valgt der en trengte muskel til dekning av carotis, blottet ben eller volumoppfylning. Resultater: Totalt 77 distanselapper fordelt på 73 pasienter (25 kvinner og 48 menn) ble brukt til rekonstruksjon. Pasientenes gjennomsnittsalder var 68 år (range år). Alle pasienter var operert for malign tumor og ofte i flere seanser (residiv, second primary). 43 ble operert med PMMF, 28 med DPF, 1 med LDF og 5 fikk trapezius lapp. De registrerte komplikasjoner var hematom, sår ruptur, infeksjon og lappnekrose. Det var få store komplikasjoner. Konklusjon: De fleste pasienter som ble operert med distanse lapp var eldre menn. PMMF ble benyttet hyppigere enn de andre lappene. De fleste komplikasjoner ble behandlet ukomplisert. Tiltross for økt bruk av mikrovaskulære rekonstruksjoner har faciocutane og myocutane lapper fremdeles høy nytteverdi ved rekonstruksjon og spesielt som rescue lapp.

23 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 23 STABILISASJON ETTER STOR BUKVEGGREKONSTRUKSJON VED BRUK AV UTVENDIG VAC-SYSTEM Clemens Walter 1, Louis de Weerd 1, Jørn Kjæve 2 1 Avdeling for plastikk og håndkirurgi 2 Avdeling for Gastrokirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Omfattende rekonstruksjoner av bukveggen stiller store krav på stabilitet og avlastning postoperativ. Vi presenterer en studie med 15 voksene pasienter som ble operert for forskjellige og store bukveggsdefekter. Etter rekonstruksjonen ble abdominalhuden behandlet med Cavulon barriere film og semipermeable bandasjer (Duoderm ). Deretter ble det lagt Vacuum Assisted Closure (VAC) system (KCI Medical) direkte på Duoderm med kontinuerlig negativ trykk. Alle pasienter ble full mobilisert f.o.m 2.postoperative dag. Det ble ikke sett noen komplikasjoner etter operasjonen. VAC-systemet ble bra tolerert og hadde fullstendig stabilisert bukveggen spesiellt ved plutselig intrabdominalt trykkøkning (hoste f.eks). Dessuten ble produksjonen i drenasjen redusert. Etter fjerning av VAC-systemet var det tydelig mindre tensjon i suturlinjene. Utvendig bruk av VAC-systemet garanterer stabilitet etter bukveggsrekonstrusjon og reduserer tensjonen i suturlinjen. Det er en veldig nyttig støttefaktor umiddelbart postoperativt som stabiliserer bukveggsrekonstruksjonen og tillater tidelig mobilisasjon av pasienten.

24 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 24 EKSPLOSJON OG SKUDDSKADER Vindenes HB, Askenberg C, Orhagen C, Nordang B, Wester T, Bjark T, Høgevold HE, Tønseth KA, Schneider M Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, OUS Bakgrunn: Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi ble nylig samlokalisert ved Gaustad. For å ivareta traumeberedskapen og annen tilsynsfunksjon innen plastikkirurgi har vi ett vakt-team lokalisert ved Ullevål. Vår avdeling ble involvert i behandling av flere pasienter etter terrorangrepet. I starten bistod vi ansvarlig gastrokirurg, ortoped, nevrokirurg og thoraxkirurg. Det var et godt samarbeid mellom spesialitetene og profesjonene. Vi stod ovenfor to skademekanismer; eksplosjonsskader og skuddskader. Eksplosiver er lagret energi som kan spaltes kjemisk meget raskt og kan avgi gass og varme. Fragmenter fra eksplosjonen kan gi høyenergiske sårskader som ved skuddskader med kaviteringsfenomener. Eksplosjonen gir i tillegg en trykkbølge og en sjokkbølge. Skuddskaders alvorlighetsgrad er avhengig av hvilke strukturer som treffes og av den mengde energi som blir overført til vevet. Vev med større tetthet blir mer skadet. I det prosjektilet penetrerer vevet oppstår det en pulserende temporær kavitet som river vevet i stykker. Således kan skader forårsaket av høyhastighetsvåpen skape dype bløtvevs defekter som kan være vanskelig å behandle. Tradisjonell kirurgisk behandling er godt debridement, all død muskel skal fjernes og fascier skal åpnes. Ved ekstremitetsskader skal også løse benbiter fjernes. Huden skal bevares i størst mulig grad. Tidligere har det blitt anbefalt at sårhulen skal pakkes med kompresser og at det skal gjøres forsinket primærsutur 5. dag. Gjenstående dype kaviteter har blitt assosiert med infeksjoner og forlenget sårtilheling. Sårbehandling med negativt trykk (NPWT) har blitt en verdifull medhjelper i behandling av alvorlige bløtvevsskader etter høyenergi skader. Fordelen med NPWT har vært redusert antall sårskift, fremming av granulasjonssengen, forhindre at såret blir eksponert for usterilt miljø, bedre drenasje og ødemkontroll. Bruk av NPWT reduserer deadspace og kan teoretisk redusere sjansen for infeksjoner. Av totalt 31 pasienter ble Avdeling for plastikk kirurgi involvert i behandling av 14 pasienter. Behandling bestod av sårrevisjoner, NPWT, direktelukninger, delhud og frie lapper.

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus

Når kniven må til - operativ behandling av trykksår. Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Når kniven må til - operativ behandling av trykksår Christian Tiller Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn Definisjon: Sår som oppstår når vev overliggende ben får

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus ÅRSAKER TIL FACIALISPARESE Idiopatisk Kongenitt isolert Syndrom (f.

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013

Vakumbehandling av sår. Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Vakumbehandling av sår Sårseminar kirurgisk klinikk SiV 5.mars 2013 Sårbehandling med vakum Startet opp på Ortopedisk sengepost sommeren 2005. VAC (vacuum assisted closure) Vakumbehandling via veggsug

Detaljer

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00 SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014 MEDISINSKE BEHANDLINGER pris i NOK Konsultasjon 350,00 1 BRYSTOPERASJON Bryst augmentation/implantater, silikon 26.900,00 31.400,00 Korrigering

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Kirurgisk klinikk

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

PLASTIKKIRURGI ETTER BARIATRISK KIRURGI. Harbo S, Kristinsson J Kirurgisk klinikk, Aker Universitetssykehus

PLASTIKKIRURGI ETTER BARIATRISK KIRURGI. Harbo S, Kristinsson J Kirurgisk klinikk, Aker Universitetssykehus 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 31 PLASTIKKIRURGI ETTER BARIATRISK KIRURGI Harbo S, Kristinsson J Kirurgisk klinikk, Aker Universitetssykehus Forekomsten av fedme og sykelig

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Populasjonsbaserte behov for plastikkirurgiske inngrep

Populasjonsbaserte behov for plastikkirurgiske inngrep Populasjonsbaserte behov for plastikkirurgiske inngrep Bestilling fra Arthur Revhaug, K3K, UNN HF I forbindelse med planlegging av framtidig drift av operativ aktivitet ved UNN HF er det framkommet et

Detaljer

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Myelomeningocele Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Innhold Generelt Hofter Knær Ankler Føtter Ortoser Fysioterapi Kirurgisk behandling Nivå

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 Morten Mowe Avdelingsleder, dr. med Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus Førsteammanuensis, Universitetet i Oslo 1 Aldring 2 De

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Informasjon til deg med TFCC-skade

Informasjon til deg med TFCC-skade Informasjon til deg med TFCC-skade Hva er TFCC-skade? TFCC er en engelsk forkortning som står for «Triangular Fibro Cartilage Complex», og er et samlebegrep for leddbånd og menisker som stabiliserer håndleddet

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Åreknuter Pasientinformasjon

Åreknuter Pasientinformasjon Åreknuter Pasientinformasjon Informasjon til deg som har åreknuter: Åreknuter (varicer) er synlige, uregelmessige utvidelser i beinas overfladiske blodårer (vener). Årsak til dette er oftest en kombinasjon

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon for gynekologisk kreft

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon for gynekologisk kreft Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon for gynekologisk kreft Plan for kompetansespredning: Ekstern kompetanseutviklingsplan: Pasienter fra andre regioner som egner seg for disse

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

VELKOMMEN TIL AVIVA en spesialistklinikk for plastisk kirurgi, kosmetiske inngrep og skjønnhetsbehandlinger.

VELKOMMEN TIL AVIVA en spesialistklinikk for plastisk kirurgi, kosmetiske inngrep og skjønnhetsbehandlinger. VELKOMMEN TIL AVIVA en spesialistklinikk for plastisk kirurgi, kosmetiske inngrep og skjønnhetsbehandlinger. DR. HALFDAN VIER SIMENSEN Gründer av Aviva Helse AS og ansvarlig plastikk- og generellkirurg

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt?

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt? Hjerteinfarkt Et hjerteinfarkt oppstår når blodtilførselen til en del av hjertet stopper opp slik at denne del av muskelen dør. I løpet av 1 times tid etter stopp i blodtilførselen er hjertemuskelfibrene

Detaljer

Det er særdeles viktig at du slutter å røyke minst 4 uker før operasjonen og 2 uker etter.

Det er særdeles viktig at du slutter å røyke minst 4 uker før operasjonen og 2 uker etter. Mageplastikk Mageplastikk er en operasjonsmetode hvor overflødig hud og fettvev fjernes. Ofte gjøres det fettsuging og stramming av underliggende muskel samtidig. Mange har fettansamlinger på magen, ofte

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Hvordan kan data fra kvalitetsregistre. Barthold Vonen NLSH

Hvordan kan data fra kvalitetsregistre. Barthold Vonen NLSH Hvordan kan data fra kvalitetsregistre brukes? Barthold Vonen NLSH Disposisjon Bruk av registerdata i en klinisk avdeling Kvalitetsregisterdata som basis for nasjonale retningslinjer Foretakets bruk av

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

Kirurgisk behandling av epilepsi hos barn. epilepsisenteret - SSE

Kirurgisk behandling av epilepsi hos barn. epilepsisenteret - SSE Kirurgisk behandling av epilepsi hos barn epilepsisenteret - SSE Innhold Utredning for en eventuell operasjon... s. 3 Operasjonsmetoder... s. 5 Etter operasjonen... s. 5 Senere epilepsiutredning... s.

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS

LUNGESYKEPLEIERE. Palliativt team ved HUS NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE Palliativt team ved HUS Kasuistikk Kvinne, 52år, gift for andre gang To voksne sønner fra første ekteskap Arbeider i offentlig sektor Pasienten har stort sett vært frisk

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Plexusskade etter fødsel

Plexusskade etter fødsel Plexusskade etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Hva er plexusskade? Det fulle navnet på tilstanden er Obstetrisk Plexus Brachialis Parese, det vil si skade i armens nerver, oppstått

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten)

Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten) Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten) Det er ønske om at det så langt som mulig gjøres diagnostikk lokalt. Alle indremedisinere ved SI Tynset har

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin

Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin Diagnostisering av endometriecancer i allmennmedisin PMU 2016 Trine Livik Haugen Lege Lillestrøm Legesenter Kasuistikk - Kvinne, 72 år - Gul utflod i fire måneder. Står på Eviana. GU: Atrofiske forhold.

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14 Håndtering av stumpe bukskader Disposisjon Epidemiologi Strategi og ini>al vurdering Diagnos>kk Behandling Skademekanismer - verden Andel stumpe skader: Europa / Canada: 89-99 % Sør- Afrika / Asia / USA:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Last ned Norsk fysikalsk medisin. Last ned. ISBN: Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Norsk fysikalsk medisin. Last ned. ISBN: Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Norsk fysikalsk medisin Last ned ISBN: 9788245016642 Antall sider: 392 Format: PDF Filstørrelse: 19.73 Mb 3. utgave av Norsk fysikalsk medisin er gjennomrevidert og oppdatert. Boka har en generell

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

Pasientinformasjon Mars 2009

Pasientinformasjon Mars 2009 Pasientinformasjon Mars 2009 Stadium I non-seminom testikkelkreft uten karinnvekst (CS1 VASC-) I dag helbredes nesten 100 % av pasienter med testikkelkreft i stadium I (uten påvist spredning av svulsten).

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Ragnhild Nicolaisen, Universitetslektor, Sykepleierutdanningen UiT, Campus Tromsø

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte

Detaljer

CHIRURGIA MINOR EKSISJON OG SUTURERING I HUD OG SUBKUTANT VEV. Aga Zwaan, Plastikk og Håndkir avd, SUS. mandag 1. oktober 12

CHIRURGIA MINOR EKSISJON OG SUTURERING I HUD OG SUBKUTANT VEV. Aga Zwaan, Plastikk og Håndkir avd, SUS. mandag 1. oktober 12 CHIRURGIA MINOR EKSISJON OG SUTURERING I HUD OG SUBKUTANT VEV Aga Zwaan, Plastikk og Håndkir avd, SUS 2 HUDENS ANATOMI Epidermis Dermis Adnexorganene (hårfollikler,talg -og svettekjertler) Subcutis 2 Eksisjon

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus.

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Bildediagnostikk i anorectalområdet Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Benigne tilstander Perianale fistler Avføringsproblematikk Perianale fistler 10/100 000 2-4:1

Detaljer

Neoadjuvant behandling for hvem?

Neoadjuvant behandling for hvem? Kurs i laparoskopisk kirurgi: Neoadjuvant behandling for hvem? Knut Jørgen Labori Seksjon for lever- og pankreaskirurgi Oslo universitetssykehus Disposisjon Forventet gevinst av neoadjuvant kjemoterapi?

Detaljer

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it»

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Frode Aasgaard, seksjonsoverlege, Karkirurgisk Avdeling Frode Manstad-Hulaas, overlege, Klinikk for bildediagnostikk Endovaskulær behandling av AAA - How we

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Frode Reier-Nilsen Overlege Avdeling for Kar/Thorax kirurgi Malign pleuravæske Pasienter

Detaljer

variasjoner Store Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

variasjoner Store Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Store variasjoner Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no MUENKE SYNDROM Muenke syndrom er en medfødt arvelig tilstand som karakteriseres ved at noen av

Detaljer

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse Kasus 1: Jeg har fått spørsmål fra leger angående riktig koding av undersøkelser som er gjort i etterkant av et problem. Tidligere ble det brukt en del Z01-koder ved slike undersøkelser, men jeg har forstått

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis. mandag 1. oktober 12

Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis. mandag 1. oktober 12 Behandling av mindre brannskader i allmennpraksis Allmennpraktikere må kunne mestre to sider ved brannskadebehandling: behandling av mindre brannsår, hvor sykehusinnleggelse ikke er påkrevd, og førstehjelp

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Pre-operativ. ring. Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge.

Pre-operativ. ring. Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge. Pre-operativ ernæring ring Øivind Irtun Overlege / professor Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge Norge Percentage of weight loss. A basic indicator of surgical risk

Detaljer