ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT."

Transkript

1 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 ANVENDELSE AV INTEGRA VED EKSTENSORSENE EKSPONERING ETTER FULLHUDSNEKROSE PÅ HÅNDRYGG - EN CASE REPORT. Christian Ramirez (CR), Milorad Knezevic (MK) Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien 68 år gammel kvinne med rheumatoid artrit (RA) i prednisolon og methotrexat behandling. Fikk under kuropphold i Tyrkia et skrapsår på høyre håndrygg og utviklede to dager senere lokal hevelse og ømhet. Blev innlagt på lokalt universitetssykehus for lokal infeksjon og fikk kombinert iv / topisk antibiotika. Utskrevs med tbl Ciproxin og kom dager etter skadetidspunktet- med SOS transport til hjemmesykehuset i Skien, Telemark. Man fann et område motsvarende høyre håndrygg og dorsale håndledd med mørkpigmentert, atrofisk hud med sprengte blemmer med tegn til fullhudsnekrose og omgiende erytem. Fikk iv Ciproxin med god effekt og såret revidertes hvor man konstaterte fullhudsnekrose i et område strekkende seg fra dorsale håndledd til distale MCP rekke. VAC behandling begynnes og ved første byte ses viabel granulasjonsvev med blottlagte ekstensorsener til dig. II og III. VAC behandling fortsetter til og man bestemmer seg for pålegning av INTEGRA over eksponerte sener. Sårskift hver 3 dag inntil man ser fin karinnvekst i xenotransplantatet gjøres delhudstransplantasjon som tar fint. Pasienten utskrives i velbefinnende til videre ergoterapi. Vi presenterer en alternativ metode til dekning av komplekse akutte sår med eksponerte senestrukturer hos en 68 årig kvinne med RA med fotoserie, alternative rekonstruktive metoder til dekning av sår på håndrygg og en review av litteraturen.

2 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 2 KAN LOKALBEDØVELSE MED ADRENALIN BRUKES TRYGT I HÅNDKIRURGI? AVKLARING PÅ EN GAMMEL MYTE Rashidi M, Gunnarsson GL Plastisk kirurgisk avdeling Sykehuset Telemark Ulefossveien, 3710 Skien Sammendrag Bakgrunn: Det er en kjent sak at legestudenter fortsatt læres opp til ikke å bruke adrenalin i lokalbedøvelse til organer som inneholder endearterier som for eksempel fingre, tær, nese, øre og penis. Dette er på grunn av tradisjonell tro på at vasokonstriksjon kan gi økt risiko for gangren. Det er likevel slik at flere og flere leger bruker adrenalin på grunn av den gunstige blodstillende effekten. Hva er evidensen for at man trygt kan anvende adrenalin i disse tilfeller? Vi presenterer systemisk litteratur -gjennomgang og kasuistikker for å avklare denne problemstillingen.

3 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 3 VAKTPOSTLYMFEKNUTEDIAGNOSTIKK I UTREDNING AV MALIGNT MELANOM VÅRE ERFARINGER ETTER 7 MÅNEDERS PILOTPROSJEKT FRA STAVANGER Tiller C, Davik B, Bains RS. Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn: Malignt melanom er en kreftform med kjent dårlig prognose ved systemisk spredning via blod- eller lymfesystemet. Etter tilstrekkelig kirurgisk eksisjon er det i Norge i dag vanlig at pasienter går uten videre diagnostikk frem til en eventuell spredning gir kutane forandringer eller en palpabel subkutan oppfylning. Lymfatisk spredning kan undersøkes på et tidlig tidspunkt ved kirurgisk uthenting og histopatologisk undersøkelse av den første drenerende lymfeknute, den såkalte vaktpostlymfeknuten eller sentinel node. En slik undersøkelse av en definert del av pasientgruppen er rutinemessig innført ved de fleste europeiske land med unntak av Norge. Nye retningslinjer fra Norsk Melanom Gruppe ligger for tiden til godkjenning hos norske helsemyndigheter. Her vil det trolig åpnes for vaktpostlymfeknutediagnostikk også her til lands. Ut i fra den evidens som foreligger og de erfaringer som er gjort i våre naboland, bestemte Plastikk- og håndkirurgisk avdeling i Stavanger vinteren 2011 at vi ønsket å begynne med vaktpostlymfeknutediagnostikk som en rutinemessig del av utredningen av selekterte melanompasienter. Materiale: Pasienter med malignt melanom Breslow tykkelse over 1,0 mm i ekstremiteter eller hofte/skulder regionen blir per i dag tilbudt vaktpostlymfeknutediagnostikk. Resultater: Vi presenterer våre resultater og erfaringer med metoden.

4 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 4 HORNER SYNDROM ETTER FJERNING AV KUL PÅ HALSEN Wold TB 1, Stenklev NC 2, Ommundsen K 2, de Weerd L 1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1 Ortopedi-og plastikkirurgisk avdeling 2 Øre-nese-hals avdeling Postboks Tromsø En 26 år gammel tidligere frisk kvinne fra Norge oppdaget under studieopphold i Malawi en kul på halsen. Kulen økte gradvis i størrelse. Den var smertefri og fritt bevegelig fra huden. Hun hadde ingen andre symptomer. Hun ble tilsett av ØNH-lege ved hjemkomst to måneder etter at hun oppdaget kulen. Det ble gjort videre diagnostikk, der CT viste funn forenelig med en patologisk forstørret lymfeknute. Resultatet fra finnålsaspirasjon var ikke tilstrekkelig for å stille diagnose. Ekstirpasjon av kulen ble planlagt. Vi beskriver resultatet av operasjonen og komplikasjonen som oppsto postoperativt.

5 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 5 FACE- LIFT HOS RÖKARE- EN FARLIG OPERATION Cederqvist B Clinic Strömstad, Strömstad Principerna för MACS- lyft genomgås och ett patientkasus presenteras där en allvarlig komplikation uppstod några dagar postoperativt. Patienten var rökare men instruerades att inte röka 2 veckor före respektive efter operationen. Hon accepterade detta och informerades om riskerna med ingreppet samt skrev under samtycke till operation. Patienten fick en stor hudnekros och först efter någon månad erkände patienten att hon fortsatt storröka före, under och efter operationen. Det kan inte nog varnas för riskerna att operera storrökare.

6 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 6 FACELIFT - HVILKEN METODE ER BEST? Kveim, M.R. Dr. Kveims Klinikk AS Smestadvn. 1, 0376 Oslo Det finnes et utall varianter av denne operasjonen, som alle hevdes å ha sine særlige fortrinn i henhold til den enkelte forfatter. Det dreier seg om alt fra enkle hudreseksjoner til avanserte ansiktsdisseksjoner med betydelig morbiditet og risiko for alvorlige komplikasjoner. Litteraturen er preget av personlige synspunkter og lite naturvitenskap. Videre blir fakta iblant overskygget av metodenes salgbarhet, og upresis eller endog manipulert fotografering har nok også forekommet. Det foreligger imidlertid noen få undersøkelser der man har sammenlignet forskjellige metoder under noenlunde standardiserte betingelser. I lys av denne litteraturen og personlig faglig utvikling gjennom 30 år vil det redegjøres for egne synspunkter i forhold til disse inngrepene. Til syvende og sist står men overfor et valg der man på pasientens vegne må avveie estetisk gevinst mot morbiditet og risiko.

7 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 7 PART ONE: SPEECH RESULTS FOLLOWING AUTOLOGOUS FAT TRANSPLANTATION TO THE VELOPHARYNX IN PATIENTS WITH VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY Filip C¹, Matzen M¹, Aukner R², Kjøl L², Aagenæs I³, Høgevold HE¹, Tønseth KA¹. ¹Department of Plastic Surgery, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ²Speech and Language Therapists, Cleft Palate Team at Bredtvet Resource Centre, Oslo. ³Department of Radiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. OBJECTIVE To evaluate speech when treating mild velopharyngeal insufficiency (VPI) with autologous fat transplantation to the velum and the posterior pharyngeal wall. PATIENTS Twentytwo patients were recruited. Sixteen patients had undergone cleft palate repair and subsequently developed VPI. Six were noncleft patients of which two had developed VPI after adenoidectomy and one after combined tonsilloadenoidectomy; two patients had VPI of unknown aetiology; one patient had developed VPI after nasopharyngeal cancer treatment. MAIN OUTCOME MEASURE Pre- and one year postoperative audio recordings were blinded for scoring independently by three senior speech therapists. Hypernasality, hyponasality, nasal turbulence and audible nasal emission were scored on a five-point scale. The improvement in speech parameters were correlated to the fat volume injected by Spearman rank correlation. The Wilcoxon signed rank test was used to compare pre- versus postoperative speech parameters. RESULTS Hypernasality and nasal turbulence improved significantly (p=.014 and p=.020). Audible nasal emission and hyponasality did not change significantly (p=.13 and p=.085). There was no significant correlation between the improvement in speech parameters and the fat volume injected (Spearman s rank correlation coefficient ρ<.42; p>.056). CONCLUSIONS A significant speech improvement was found in hypernasality and nasal turbulence, but not in audible nasal emission after autologous fat transplantation. There was no significant correlation between fat volume injected and the improvement in speech parameters.

8 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 8 PART TWO: MRI RESULTS FOLLOWING AUTOLOGOUS FAT TRANSPLANTATION TO THE VELOPHARYNX IN PATIENTS WITH VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY Filip C¹, Matzen M¹, Aagenæs I², Aukner R³, Kjøl L³, Høgevold HE¹, Tønseth KA¹. ¹Department of Plastic Surgery, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ²Department of Radiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo. ³Speech and Language Therapists, Cleft Palate Team at Bredtvet Resource Centre, Oslo. OBJECTIVE To measure the velopharyngeal closure when treating mild velopharyngeal insufficiency (VPI) with autologous fat transplantation to the velum and the posterior pharyngeal wall. PATIENTS Seventeen of the twentytwo patients underwent MRI. MAIN OUTCOME MEASURE Pre- and one year postoperative MRIs were obtained during phonation (/e/ for elevation of velum). The speech and MRI results were correlated by Spearman rank correlation. The Wilcoxon signed rank test was used to compare pre- versus postoperative MRI parameters. RESULTS The velopharyngeal distance during phonation decreased significantly (p=.002), but not the velopharyngeal gap area (p=.093). There was no significant correlation between the speech and MRI results (Spearman s rank correlation coefficient ρ<.23; p>.36). CONCLUSIONS The velopharyngeal distance during phonation improved significantly after autologous fat transplantation, but not the gap area measured. There was no significant correlation between the semidynamical MRI and speech data, which enlightens the dynamical complexity of the speech process.

9 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 9 BEHANDLING AV CONGENITAL MACROSTOMI Hermann R, Matzen M, Høgevold HE Platikkirurgisk avdeling, Oslo Universitetsykehus - Rikshospitalet Congenital makrostomi er en sjelden craniofacial misdannelse. Begrepene lateral munnspalte og Tessier spalte 7 brukes synonymt. Insidensens angis å være ca 1:80000 nyfødte. Vanligvis er spalten unilateral, men bilateral forekomst er beskrevet. Makrostomi kan foreligge isolert, men vanligvis i forbindelse med andre craniofaciale misdannelser som for eksempel oculoauriculovertebralt spectum (OAV, hemifacial mikrosomi, Goldenhar syndrom) og Treacher Collin syndrom. Forskjellige operasjonsmetoder har blitt utviklet. Målet med operasjon er rekonstruksjon av orbicularis oris muskulatur, etablering av leppekomissuren i anatomisk posisjon og symmetri av leppene i hvile og under funksjon. På Rikshospitalet har vi benyttet rettlinjet mucosalukning, modiolus muskelrekonstruksjon og evt. z-plastikk i hud ved horisontal stramhet i huden. (McCarthy 1986) Materiale og metode Ni pasienter med makrostomi ble operert på Rikshospitalet i perioden 2000 til Seks jenter og 3 gutter hadde en gjennomsnittsalder på 32 (7-91) måneder ved operasjon. Fire operasjoner på høyre og 5 på venstre side ble utført. Kun en pasient hadde behov for Z- plastikk. Antibiotikaprofylakse ble ikke brukt rutinemessig. Resultater Operasjonsmetoden demonstreres. Det oppsto ingen komplikasjoner i forbindelse med inngrepene. Gjennomsnittlig liggedager etter operasjon var 2.1 (1-7) dager. Alle pasienter hadde tilleggsdiagnoser. Seks pasienter hadde OAV og en pasient hadde Treacher Collin syndrom. Pasienten med Treacher Collin syndrom hadde også ganespalte. Ved etterundersøkelse gjennomsnittlig 39 (7-79) måneder etter operasjon hadde alle pasienter et godt funksjonelt og estetisk resultat. Ingen pasienter var søkt inn til reoperasjon/arrkorreksjon. Konklusjon: Operasjon for macrostomi/lateral munnspalte med modifisert McCarthy teknikk har gitt et estetisk og funksjonelt tilfredsstillende resultat..

10 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 10 TOKSISK EPIDERMAL NEKROLYSE - TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER - EKSEMPLIFISERT MED PASIENT BEHANDLET MED AQUACEL AG PÅ HUDLESJONER - PRESENTASJON AV ANAMNESE, BEHANDLING OG 4 ÅRS OPPFØLGNING Vindenes, HA, Nilsen, A, Kvåle, R, Kirste, UM, Lysebo, DE, Bruun, T, Sivertsen, C, Leh, F, Skutlaberg, DH. Brannskadeavsnittet, Plastikkirurgisk avdeling, Kirurgisk Klinikk, Hudavdelingen, Kirurgisk Service Klinikk, Kvinneklinkken, Øyeavdelingen, Infeksjonsmedinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Fysioterapiavdelingen, Avdeling for Patologi, Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen HF. Postboks 1, 5021 Bergen Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er en sjelden, akutt og ofte livstruende reaksjon i hud og slimhinner. Den er oftest forårsaket av legemidler og medfører alvorlige allmennsymptomer. Brannskadeavsnittet, Plastikkirurgisk avdeling, Helse-Bergen HF, har landsfunksjon for behandling av store og spesielle brannskader og får også pasienter med alvorlige hudsykdommer som TEN til behandling. I en 25 års periode ble 23 pasienter med alvorlige hudlidelser behandlet ved avdelingen i nært samarbeid med mange andre avdelinger ved sykehuset. 4 av disse pasientene døde de andre ble utskrevet til lokalsykehus eller hjemmet. Det vises et eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt og etterundersøkelse 4 år etter presenteres. I juli 2007 hadde en 20 år gammel kvinne tatt Ibux og Apocillin i forbindelse med sinusitt symptomer. Hun ble innlagt Helse Bergen HF via legevakt med hypotensjon og høy feber. Det var utviklet bulladannelser i ansikt. Senere ble denne utbredelsen utvidet til hele overkroppen, overekstremiteter, begge lår, fotsåler og slimhinner i munn, øyne og genitalia. Hun ble primær behandlet med immunglobulin og steroider. Hun fikk senere behov for intensivbehandling og på grunn av omfattende hudlesjoner behandlet i Brannskadeavsnittet med sårstell og sårdekning. Hud sårene ble holdt rene, det ble tatt dyrkning fra såroverflater og det ble gitt antibiotika p.g.a. utvikling av pneumoni. For å hindre omfattende synechiutvikling i conjunctiva og i genitaliatregionen fikk hun oppfølgning av leger fra øyeavdelingen og Kvinneklinikken. Selv med tiltak for å forebygge synechiutvikling måtte hun senere etter utskrivelsen gjennomgå operasjoner for rest synechier i conjunctiva og genitalia. 4 år etter fremviser hun tydelige arrdannelser på mange hudområder. Hun har negleforandringer på fingre og tær. På øyelokkene har hun sti og tydelig chalazion på nedre øyelokk høgre side. Hun har bortsett fra de beskrevne forandringene lite sequele etter å ha gjennomgått en alvorlig hudsykdom der over 50 % av hudoverflaten var påvirket. Hun har etterpå født et friskt barn. Det som er til størst plage er skjemmende negleforandringer og enkelte arrforandringer på huden. Dette eksempelet viser at diagnostikk og behandling ved alvorlige akutte mucocutane sykdommer krever stor behandlingsinnsats. Oppfølgning involverer også mange faggrupper og går over flere år.

11 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 11 TEMPORALIS ELONGASJONSPLASTIKK ERFARING FRA NEWCASTLE UPON TYNE Sørensen K, Stevenson S, Ragbir M, Ahmed O. Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne. Bakgrunn: Fri, vaskularisert muskeltransplantasjon for facialparese har i løpet av de siste tredve årene blitt etablert som en gold standard for reanimasjon. Dette medfører et behov for to operasjoner, mens elongasjon av m. temporalis trenger en operasjon. Denne teknikken ble tatt i bruk i juli 2009 og vi presenter vår erfaring etter to år med denne teknikken. Metoder: Pasientdetaljer ble samlet inn via prospektiv og retrospektiv datakolleksjon. Analyse av kliniske fotografier, videoer og gradering av facialparese ved bruk av Sunnybrook-skjema ble gjennomført. Resultater: 22 pasienter har fått utført temporalis elongasjonsplastikk. Ett barn hadde bilateral reanimasjon, mens de resterende pasientene var voksne med ensidig parese. Den vanligste årsaken til behov for reanimasjon var acusticusnevrinom. Alle pasientene viste en forbedring av statisk og dynamisk Sunnybrook-gradering. Konklusjon: Temporalis elongasjonsplastikk er en effektiv, forutsigbar og relativt rask prosedyre som kan brukes til ensidig eller bilateral reanimasjon av facialparese.

12 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 12 SECOND OPINION I PLASTIKKIRURGI, KOLLEGIALITET OCH YRKESETIK BLAND KOLLEGOR Cederqvist B Clinic Strömstad, Strömstad Vad händer med våra patienter som av en eller annan anledning inte är nöjda? Ett par patientkasus presenteras där resultatet inte har blivit som operatör eller patient tänkt sig. Föredraget önskar sätta fokus på den plastikkirurgiska specialiteten som skiljer sig väsentligt från många andra specialiteter. Hur tänker och handlar patient, kollegor och operatör när något inte blir som förväntat?

13 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 13 SUBKUTAN MASTEKTOMI MOT GYNEKOMASTI UTEN PERIAREOLÆR INCISJON Tiller C Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Bakgrunn: Subcutan mastectomi er standard operasjonsmetode for lavgradig persisterende gynekomasti. Den vanligste operasjonstilgangen er gjennom en nedre semilunær incisjon i overgangen mellom areola og normal hud. Dette gir et 3-5cm langt arr som hos relativt mange kan gi et kosmetisk lite tilfredsstillende resultat i form av depigmentering, arrhypertrofi eller konturujevnhet. Metode: Forfatteren presenterer en metode for subcutan mastectomi hvor all brystvev tas ut gjennom et inntil 10mm lang incisjon i nedre laterale kvadrant av brystet. Resultater: Fordeler og ulemper med inngrepet vil presenteres.

14 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 14 FISH MOUTH PANNICULECTOMY EN LOVENDE TEKNIKK TIL ET UDFORDRENDE PROBLEM. EN CASE REPORT. Christian Ramirez (CR), Gudjon Gunnarson (GG) Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Panniculectomy hos kraftigt overvektige pasienter, har vist sig at vara et svært problem at håndtere, med så høy komplikasjonsfrekvens som 78% (Matere et al PRS 94). Til tross for økende etterspørsel på denne typen av prosedyre, er litteraturen ganske mangelfull med utelukkende få publiserte artikler om emnet. Det er også vanligt, at terminologin er forvirrende, hvor termer som panniculectomy og abdominoplasty brukes tilfeldigt. Obesitet klassifiseres som body mass index (BMI) over 30. Kraftig overvekt subklassifiseres til massiv (BMI>35), morbid (BMI>40) og super obes (BMI>45). Morbid panniculus klassifiseres i grad 1-5 avhengig av ptosens omfang. En morbid overvektig pasient vil ofte kræve en panniculectomi av medisinske grunnlag og ikke av kosmetiske. På grunn av dette, er denne pasientgruppes forventninger temmelig forskjellige fra den gjennomsnittlige postbariatriske pasient. Vi presenterer en kasus bestående av en morbid overvektig 65 årig mann, slanket seg på egen hånd fra kg, BMI 41,2 ved operasjonstidspunkt, med panniculus grad 5 (pannus strekkende sig distalt for kner). Pasienten gjennemgikk en fish mouth panniculectomy med prescarpal dissection og fjernelse av hudoverskudd motsvarende 20 kg.. Det umiddelbare postoperative forløp var ukomplisert. Ved 6 månders kontrollen fortalte pasienten om fantom følelse langs med den eksiderte pannusen, som interessant nok, ikke finns beskrevet i literaturen hidtil. Det er vår erfaring at Fish mouth panniculectomy er et bra alternativ til massivt obese pasienter. Vi illustrerer vår kasus med en fotoserie over pre-/ postoperative resultat, operasjonsteknikk, og kommer til at presentere en review av litteraturen.

15 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 15 KROPPSFORMENDE KIRURGI, FORTID, NUTID OG FREMTID Gunnarsson GL Aas AT Sykehuset Telemark, Ulefossveien Skien Stadig flere nordmenn søker operativ behandling for sykelig overvekt. Senfølger av vekttapet er slapp og plagsom hud som krever operativ behandling. Plastikkirurgisk korreksjon av overskudds hud og fett er tilgjengelig i Norge på offentlig sektor hvis pasienten fyller behandlingskriterier, men er metodene som anvendes tilstrekkelige? Kan man behandle et område uten å ta i betraktning hele kroppsfasongen? Hvilke metoder passer hvilke pasienter? Hvem skal tilbys behandling på offentlig sektor og hva slags resultater skal forventes? Har vi tilstrekkelig kodesystem for å registrere hvilke operasjoner vi utfører? Vi presenterer vår 2-års erfaring med kroppsformende kirurgi med fokus på øvre kropp og senfølger etter tidligere behandling. Indikasjoner, casuistikker, forskjellige behandlingsmetoder og resultater med relevant litteratur referanser legges frem.

16 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 16 ERFARINGER VED POSTBARIATRISK KIRURGI VED SYKEHUSET TELEMARK Wiese-Haugland M, Gunnarson G Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark HF Bakgrunn Plastikkirurgisk avdeling Sykehuset Telemark behandler et økende antall pasienter innen postbariatrisk kirurgi. Vi ønsker å se på erfaringer gjort så langt ved avdelingen som bakgrunn for utarbeidelse av kriterier for hvilke pasienter som skal tilbys operativ behandling ved Sykehuset Telemark. Metode En retrospektiv studie med gjennomgang av elektronisk journal til samtlige pasienter som har fått utført inngrep innen postbariatrisk kirurgi ved Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark i tidsrommet januar 2009 mai Registreringen er godkjent av Personvernombudet. Flere av pasientene har fått utført mer enn ett inngrep. Pasientmaterialet omfatter 280 inngrep fordelt på 188 pasienter. Vi har sett på komplikasjoner registrert i pasientjournal under sykehusopphold og ved tremåneders kontroll etter utskrivelse. Resultater vil bli presentert.

17 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 17 BURN CAMP ET RIKTIG TILBUD TIL DINE BRANNSKADEPASIENTER? 1 Almeland S.K., 2 Lunke M.E., 2 Findal R., 3 Eggli P. 1 Ortopedi- og Plastikkirurgisk avdeling, UNN Tromsø, 9038 Tromsø 2 Brannskadeavsnittet, Kirurgisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen 3 Norsk Forening for Brannskadde (NFFB), Storgaten 12, 3260 Larvik Burn Camp, sommerleir for barn og ungdom og weekendsamling for voksne, har blitt arrangert i Norge siden Det dreier seg om å gi et lavterskel tilbud til pasienter som har gjennomgått operativ behandling for brannskader. Gjennom sosialt samvær og aktiviteter som utfordrer den enkeltes begrensninger og selvbilde, ønsker man å gi deltakerne ekstra ballast til å takle hverdagen. Burn Camp er opprinnelig en amerikansk idé. Konseptet har nå spredd seg til andre deler av verden, og det blir avholdt regelmessige Burn Camps i flere europeiske land, deriblant Norge. Sommerleirene for barn og ungdom har nå i ti år gitt et tilbud primært til de som har vært pasienter på Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus. Tilbudet oppleves av pasientgruppen som svært viktig og er ett av svært få tilbud i rehabiliteringen etter brannskader. Akutthåndtering av brannskader er godt organisert i helsevesenet. Rehabilitering og etterbehandling er i stor grad knyttet til fysiske funksjonsmål. Men brannskader vil i mange tilfeller også være psykiske traumer og for mange er det å leve med arrene også et daglig traume. Den totale tilnærmingen til brannskadebehandling er ikke alltid like lett å tilby innenfor rammene til helsevesenet. Vi tror derfor at Burn Camp er et viktig og riktig tilbud til mange brannskadepasienter, og ønsker at tilbudet skal nå ut og bli tilgjengelig for pasienter ved alle norske sykehus som behandler brannskader.

18 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 18 MUSKELSPARENDE TRAM TIL DET LILLE BEKKEN EN NY METODE FOR BEHANDLING AV ENTEROCELE Weum S 1, de Weerd L 2, Kjæve J 3 1 Radiologisk avdeling, 2 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, 3 Avdeling for gastroenterologisk kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Ved enterocele hernierer peritoneum langs fremre rectumvegg ned i bekkenbunnen. Brokksekken fylles med tynntarm, sigmoideum eller oment. Pasienter med enterocele får ubehag fra bekkenbunnen og problemer med å tømme tarmen. Kirurgisk behandling av enterocele byr på store utfordringer, særlig hos pasienter med Ehlers Danlos syndrom. Vi presenterer en kasuistikk med vellykket bruk av en helt ny behandlingsmetode for enterocele hos en pasient med Ehlers Danlos syndrom. En stilket muskelsparende TRAM lapp ble brukt til å fylle bekkeninngangen og rectovaginalrommet. Lappen hindrer tarmen i å herniere ned i det lille bekken. Ved denne teknikken kan man unngå bruk av syntetisk nett og metoden gir liten morbiditet på donorstedet. Pasientens ubehag og defekasjonsproblemer opphørte etter behandlingen. Kasuistikken illustreres med røntgen defekografi gjort før og etter behandling. Transposisjon av muskelsparende TRAM til det lille bekken kan bli en ny løsning på et vanskelig problem.

19 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 19 REKONSTRUKSJON AV SCROTUM MED FRI RADIALIS ADIPOFASCIAL LAPP EN KASUISTIKK Sørensen K 1,3, Barnard A 2,3, Allison K 3. 1 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, University Hospital North Durham, Durham 2 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne 3 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, James Cook University Hospital, Middlesbrough. Nekrotiserende fasciitis har en signifikant morbiditet og mortalitet. Bløtvevs defekter som følge av eksisjon rundt penis og scrotum er variable og medfører ofte et behov for rekonstruksjon. En pasient ønsket rekonstruksjon av scrotum etter at han utviklet Fournier s gangrene, som følge av vasektomi. Testiklene var kun dekket av hudtransplantat som ble utført i den akutte episoden. En fri radialis adipofascial lapp og et hudtransplantat ble brukt til å rekonstruere nedre del av scrotum. Pasienten var fornøyd med det funksjonelle og kosmetiske resultatet. Indikasjoner for rekonstruksjon av scrotum vil bli presentert.

20 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 20 PERFUSJONSDYNAMIKK I DIEP-LAPPER MONITORERT MED DYNAMISK INFRARØD TERMOGRAFI I DEN FØRSTE POSTOPERATIVE UKEN de Weerd l 1 Mercer JB 2 Miland ÅO 2 Weum S 3 1 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN, 9038 Tromsø 2 Insititutt for medisinsk biologi, UiT, 9037 Tromsø 3 Radiologisk avdeling, UNN, 9038 Tromsø Perfusjonsdynamikken til 16 frie DIEP-lapper og 4 frie SIEA-lapper ble undersøkt med dynamisk infrarød termografi (DIRT) på den 1., 3. og 5. postoperative dagen. For DIEP- og SIEA-lapper er det sonen rett over perforatoren som forsyner lappen som først blir perfundert. Etter hvert vil den tilgrensende ipsilaterale sonen bli perfundert, senere blir også sonen over midtlinjen perfundert. I alle soner er det subdermale plexus som først perfunderes, etter hvert perfunderes også det subcutane vevet. Det konkluderes at perfusjon av frie DIEP- og SIEAlapper er en dynamisk prosess. Perfusjonen viser en trinnvis progresjon både i det subdermale plexus og i det subcutane vevet med samme rekkefølge i alle soner, selv om perfusjonen i det subdermale plexus skjer mye raskere enn i det subcutane vevet. Det viser seg at det tar tre dager før sirkulasjonen kommer godt i gang over midtlinjen.

21 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 21 SENSIBEL MEDIAL DORSAL INTERCOSTAL PERFORATORLAPP BRUKT TIL LUKNING AV MYELOMENINGOCELE de Weerd L 1 Hennig RO 2 Sjåvik K 2 Weum S 3 1 Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling 2 Nevrokirurgisk avdeling 3 Radiologisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge 9038 Tromsø Vellykket kirurgisk behandling av myelomeningocele (MMC) krever adekvat vevsdekning over det lukkede celet. Når huddefekten er for stor til å lukkes med forskyvningslapper må man bruke mer sofistikerte metoder. Vi har tidligere publisert en artikkel om bruk av den sensible medial dorsal intercostal perforatorlapp til å lukke komplekse midtlinjedefekter etter spinal kirurgi. Nå har vi brukt den samme lappen til å skaffe adekvat vevsdekning over et lukket MMC hos et nyfødt barn. Vi kombinerte bruk av denne perforatorlappen med transplantasjon av autolog amnion.

22 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 22 DISTANSELAPPER FOR REKONSTRUKSJON ETTER CANCER RESEKSJONER I HODE HALS REGIONEN Vindenes HB 1, Hareide KH 2, Jetlund O 2, Høgevold HE 1 1 Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, OUS 2 Øre-, nese-, hals- avdeling, OUS Innledning: Større myocutane og faciocutane lapper fra thorax er mye brukt for rekonstruksjon etter cancer reseksjoner når mikrokirurgisk behandling er uegnet. Lokale lapper fra ansikt/hals kan være uegnet pga størrelse, lokale arr etter tidligere operasjoner og tidligere bestråling. Operasjonstiden ved distanselapper er vanligvis 1-2 timer. Vi har gjort en retrospektiv studie av pasienter operert for øre nese hals cancer de siste 5 årene der vi har brukt pectoralis major lapp (PMMF), deltopectoral lapp (DPF), latissimus dorsi (LDF) og trapezius lapper som rekonstruksjon av defekter inferiort for arcus zygomaticus, ofte som rescue lapp. Material og metode: Journalen til alle pasienter ved våre avdelinger som har blitt behandlet med PMMF, DPF, LDF eller trapezius mellom år 2006 og april 2011 ble systematisk gjennomgått. Data for indikasjon, lappenes mottakersted og postoperative komplikasjoner ble registrert. Myocutan lapp ble spesielt valgt der en trengte muskel til dekning av carotis, blottet ben eller volumoppfylning. Resultater: Totalt 77 distanselapper fordelt på 73 pasienter (25 kvinner og 48 menn) ble brukt til rekonstruksjon. Pasientenes gjennomsnittsalder var 68 år (range år). Alle pasienter var operert for malign tumor og ofte i flere seanser (residiv, second primary). 43 ble operert med PMMF, 28 med DPF, 1 med LDF og 5 fikk trapezius lapp. De registrerte komplikasjoner var hematom, sår ruptur, infeksjon og lappnekrose. Det var få store komplikasjoner. Konklusjon: De fleste pasienter som ble operert med distanse lapp var eldre menn. PMMF ble benyttet hyppigere enn de andre lappene. De fleste komplikasjoner ble behandlet ukomplisert. Tiltross for økt bruk av mikrovaskulære rekonstruksjoner har faciocutane og myocutane lapper fremdeles høy nytteverdi ved rekonstruksjon og spesielt som rescue lapp.

23 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 23 STABILISASJON ETTER STOR BUKVEGGREKONSTRUKSJON VED BRUK AV UTVENDIG VAC-SYSTEM Clemens Walter 1, Louis de Weerd 1, Jørn Kjæve 2 1 Avdeling for plastikk og håndkirurgi 2 Avdeling for Gastrokirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Omfattende rekonstruksjoner av bukveggen stiller store krav på stabilitet og avlastning postoperativ. Vi presenterer en studie med 15 voksene pasienter som ble operert for forskjellige og store bukveggsdefekter. Etter rekonstruksjonen ble abdominalhuden behandlet med Cavulon barriere film og semipermeable bandasjer (Duoderm ). Deretter ble det lagt Vacuum Assisted Closure (VAC) system (KCI Medical) direkte på Duoderm med kontinuerlig negativ trykk. Alle pasienter ble full mobilisert f.o.m 2.postoperative dag. Det ble ikke sett noen komplikasjoner etter operasjonen. VAC-systemet ble bra tolerert og hadde fullstendig stabilisert bukveggen spesiellt ved plutselig intrabdominalt trykkøkning (hoste f.eks). Dessuten ble produksjonen i drenasjen redusert. Etter fjerning av VAC-systemet var det tydelig mindre tensjon i suturlinjene. Utvendig bruk av VAC-systemet garanterer stabilitet etter bukveggsrekonstrusjon og reduserer tensjonen i suturlinjen. Det er en veldig nyttig støttefaktor umiddelbart postoperativt som stabiliserer bukveggsrekonstruksjonen og tillater tidelig mobilisasjon av pasienten.

24 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 24 EKSPLOSJON OG SKUDDSKADER Vindenes HB, Askenberg C, Orhagen C, Nordang B, Wester T, Bjark T, Høgevold HE, Tønseth KA, Schneider M Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, OUS Bakgrunn: Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi ble nylig samlokalisert ved Gaustad. For å ivareta traumeberedskapen og annen tilsynsfunksjon innen plastikkirurgi har vi ett vakt-team lokalisert ved Ullevål. Vår avdeling ble involvert i behandling av flere pasienter etter terrorangrepet. I starten bistod vi ansvarlig gastrokirurg, ortoped, nevrokirurg og thoraxkirurg. Det var et godt samarbeid mellom spesialitetene og profesjonene. Vi stod ovenfor to skademekanismer; eksplosjonsskader og skuddskader. Eksplosiver er lagret energi som kan spaltes kjemisk meget raskt og kan avgi gass og varme. Fragmenter fra eksplosjonen kan gi høyenergiske sårskader som ved skuddskader med kaviteringsfenomener. Eksplosjonen gir i tillegg en trykkbølge og en sjokkbølge. Skuddskaders alvorlighetsgrad er avhengig av hvilke strukturer som treffes og av den mengde energi som blir overført til vevet. Vev med større tetthet blir mer skadet. I det prosjektilet penetrerer vevet oppstår det en pulserende temporær kavitet som river vevet i stykker. Således kan skader forårsaket av høyhastighetsvåpen skape dype bløtvevs defekter som kan være vanskelig å behandle. Tradisjonell kirurgisk behandling er godt debridement, all død muskel skal fjernes og fascier skal åpnes. Ved ekstremitetsskader skal også løse benbiter fjernes. Huden skal bevares i størst mulig grad. Tidligere har det blitt anbefalt at sårhulen skal pakkes med kompresser og at det skal gjøres forsinket primærsutur 5. dag. Gjenstående dype kaviteter har blitt assosiert med infeksjoner og forlenget sårtilheling. Sårbehandling med negativt trykk (NPWT) har blitt en verdifull medhjelper i behandling av alvorlige bløtvevsskader etter høyenergi skader. Fordelen med NPWT har vært redusert antall sårskift, fremming av granulasjonssengen, forhindre at såret blir eksponert for usterilt miljø, bedre drenasje og ødemkontroll. Bruk av NPWT reduserer deadspace og kan teoretisk redusere sjansen for infeksjoner. Av totalt 31 pasienter ble Avdeling for plastikk kirurgi involvert i behandling av 14 pasienter. Behandling bestod av sårrevisjoner, NPWT, direktelukninger, delhud og frie lapper.

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD.

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 27 A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. MD H. Seland1, MD H.C Sylvester Jensen2, Dr. Med S.O Wikstrøm1 Dep.

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

Er sammenslåing bra for pasientene? Ny operasjonsmetode for traktbryst. TEMA: Brokk. TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr.

Er sammenslåing bra for pasientene? Ny operasjonsmetode for traktbryst. TEMA: Brokk. TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2007 TEMA: Brokk SIDE 7 Helse Øst og Helse Sør: Er sammenslåing bra for pasientene? SIDE 32 Ny operasjonsmetode for traktbryst SIDE 38 UTGIVER Norsk Kirurgisk

Detaljer

Kreft i tykktarm og endetarm

Kreft i tykktarm og endetarm Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2006 Tema: Kreft i tykktarm og endetarm side 11 Portrett: Per Brandtzæg side 36 Årsmøtet på Lillehammer 2007 side 41 God jul

Detaljer

MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT.

MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT. 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 212 MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT. M. J. Engstrøm, S. Opdahl, A. I. Hagen, P. R. Romundstad, L. A.

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Direktøren Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1787 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 30 SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK Buhagen S, Kornmo T, Zare R Kirurgisk avdlinge, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken

Detaljer

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 3/2012 TEMA Brystkreft FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet s. 180 FAGNYTT Mikrokirurgikurs s. 185 MINIMALT INVASIV KIRURGI Laparoskopisk kirurgi

Detaljer

Plastikkirurgi. s. 7-50. Debatt Rituell omskjæring er ikke helsehjelp. Fagnytt Postoperativ smertevurdering og behandling av barn

Plastikkirurgi. s. 7-50. Debatt Rituell omskjæring er ikke helsehjelp. Fagnytt Postoperativ smertevurdering og behandling av barn Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 1/2012 TEMA Plastikkirurgi s. 7-50 Debatt Rituell omskjæring er ikke helsehjelp s. 52 Fagnytt Postoperativ smertevurdering og behandling av barn s. 58 Minimalt

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD.

BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 188 BEDRE RESULTATER ETTER 4 OG 12 MÅNEDER MED BIPOLAR SEMENTERT HEMIPROTESE ENN MED TO PARALLELLE SKRUER VED DISLOKERTE LÅRHALSBRUDD. Frede

Detaljer

Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte

Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: I denne

Detaljer

INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006

INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006 Lindekleiv H 1, Isaksen J 1, Kloster R 1, Bajic

Detaljer

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 4/2013 TEMA Maxillofacial kirurgi NTLF-nytt FAGMEDISINSKE FORENINGER Prisvinnere fra høstmøtet FAGNYTT Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier

Detaljer

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 4/2013 TEMA Maxillofacial kirurgi NTLF-nytt FAGMEDISINSKE FORENINGER Prisvinnere fra høstmøtet FAGNYTT Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Overvektskirurgi S.7. Prisvinnere fra Høstmøte S.22. Sialoskopi S.46. FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40

Overvektskirurgi S.7. Prisvinnere fra Høstmøte S.22. Sialoskopi S.46. FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40 TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 4/2008 TEMA Overvektskirurgi S.7 SPESIALISTFORENIN GER Prisvinnere fra Høstmøte S.22 FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40 MINIM ALT IN VASIV KIRURGI Sialoskopi

Detaljer

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi!

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi! Vintermøte 16 og 17 jan.-2004 Møtet hadde enda en gang en fantastisk oppslutning med over 340 deltagere i salen. Dessverre var det også over 100stykker som ikke kom med. Dette har vi vært nødt til å gjøre

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39 NR. 4/2007 Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29 Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7 Minimalt invasiv kirurgi Urologene går foran Side 49 Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER

LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER 24-28 oktober 2005 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 107 LOGISTISKE MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED TRE VANLIGE KIRURGISKE PASIENTGRUPPER Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale sykehus Etter åpning

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 329 HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER Olga Zaikova, Olav Røise, Jan Erik Madsen Ortopedisk senter, Ullevål

Detaljer