Homøopraktikeren. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Sensommer på Foresneset i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Huden leges raskere med Propolis Aloe Krem Dette sier forskerne om propolis: - Stimulerer direkte hudcellenes pusting. - Sterk grad av betennelseshemmende effekt. - Virker som rensemiddel for hud og slimhinner. - Stimulerer næringsprosessene i hud og slimhinner. Dette sier klinikksjef Kristiansen ved Hudlaserklinikken i Sandnes: - Betennelse, sår, rødhet og flere andre vanskelige hudproblemer dempes og restaureres ved regelmessig bruk av Propolis Aloe Krem. Bekreftes av: Tusenvis av fornøyde Naturalia-kunder gjennom 20 år! For informasjon kontakt oss på: Telefon: , Fax: eller web: RBG Slapp av og nyt aromaspa Føler du deg sliten, stresset eller trenger påfyll av energi, unn deg et bad eller massasje med oljer. Lag din egen blanding. Velg mellom sensuelle, oppkvikkende eller avslappende oljer. Eteriske oljer blandes ut i en vegetabilsk olje (baseolje) før bruk. Spør på apoteket etter brosjyre for nærmere informasjon om bruk og anvendelsesområder. Web: eller telefon: På apoteket får du kjøpt ulike oljer av riktig kvalitet 2 Homøopraktikeren - 3/2006

3 Innhold Hovedartikler 5 Advokat dømt 15 Nye grenser for markedsføring 17 Homotoksikologisidene: Alternativt hostemiddel 18 Misteltein som legemiddel 23 Homøopatisk behandling av kolesterol 29 Ulv i fåreklær 35 Kjære Kollega! Den 20. juni 2006 ble Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH godkjent som utøverorganisasjon i forbindelse med registreringsordningen. Dette er uten tvil en milepæl i organisasjonens historie. Selv om registerordningen ikke er en offentlig godkjenning så har den allikevel en snev av offentlighet i John Hetlelid seg, ettersom både Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir.), Forbrukerombudet (FO), Brønnøysundregisteret og Saborg er adressater. Ordningen er frivillig. Hensikten med et slikt register skal være å skille de seriøse utøvere fra de useriøse utøvere. Gjennom medlemskap i NLH er det stilt fagkrav til deg som ønsker å la seg registrere. Du må også følge NLHs vedtekter og etiske regler. På sidene til Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) finnes egne søknadsskjema for registrering. Før registrering må du ta kontakt med vår sekretær å få oppgitt ditt ID nummer. Dette kan du lese mer om under foreningsnytt i dette blad. Et skår i gleden er at Sosial- og Helsedirektoratet ennå ikke har behandlet den siste delen av vår todelte søknad. Det er den delen som gjelder Tankefelt terapeuter TFT og EFT. Det er to viktige elementer som legges til grunn: fagkrav og helserelatert virksomhet. Slik fagkravene fremstår i dag skulle det ikke være vanskelig for Sosial- og Helsedirektoratet og ta en positiv avgjørelse. Når det gjelder anatomi og fysiologi så bør heller ikke dette by på nevneverdige problemer ettersom Det Norske Healerforbund er blitt godkjent, og der finnes det svært få med annen utdannelse enn sine gudgitte evner. I sist leder reiste vi spørsmålet om hensikten med hele registerordningen. Mange opplever at den ordningen splitter bransjen mer enn den forener. I dag er det 5 bransjeorganisasjoner av 17 medlemsorganisasjoner i Saborg som er blitt funnet verdige til registrering. Tenker vi over at det finnes ca. 40 bransjeorganisasjoner så blir spørsmålet svært relevant. På sist generalforsamling i NLH var meningene svært delte. Hva oppnår vi som terapeuter. Det koster kr 800,- i førstegangs registrering, og ca. 300 kr årlig i tillegg til den vanlige kontingenten. Hva får vi igjen for disse penger? Registreringen i Brønnøysundregisteret er ingen markedsplass, så det burde ikke være noen grunn til at ordningen skulle gi oss flere pasienter. Det kan jo borge for noe mer seriøsitet. Gir det oss flere pasienter? Neppe, det at du kan ditt arbeid, fremviser resultater, åpner jungeltelegrafen og gir oss flere pasienter. Det vi står tilbake med er utgifter og kontroll. Kontroll fra myndigheter som ønsker at vi skal formes etter deres system og ikke etter våre egne premisser. Den berømmelige bukken til havresekken sniker seg gradvis innover oss. NAFKAM skal nå omorganiseres og styres av HOD. Via legemiddeldirektivet vil de ta fra oss alle medisiner som virker, hva skal vi da med Foreningsnytt en registreringsordning? 3/ Homøopraktikeren 3

4 Når skal myndighetene legge tingene til rette for vår bransje, slik at vi kan arbeide med det vi kan best, istedenfor å legge på oss en rekke ubrukelige byrder? Kjære Kollega, tenk dere godt om. NLH er klare til å hjelpe med registreringen, men hva oppnår du? Hva med våre kollegaer som ikke når frem og som blir stemplet som useriøse? Hva med de som ikke ønsker å registrere seg og blir stemplet som useriøse. Det kan være terapeuter som er blant de beste i landet. På meg virker det hele noe sprøtt. Det eneste grunnlag for registrering som jeg kan se for meg, er hvis momsen blir knyttet til registeret. Det vil i tilfelle være en ulykke. Det vil bli en skeiv fordeling og usolidarisk, slik at jeg velger å tro Finansdepartementet finner en bedre løsning. Formann Norges Landsforbund av Homøopraktikere. John Hetlelid ALTERNATIV BEHANDLING SYMPTOMER PÅ EN ØSTROGENBOMBE Humørsvingninger Hetetokter Uregelmessig menstruasjon Tørr skjede Manglende sexlyst Benskjørhet Hovne ben Hodepine Svettetokter Økte fettansamlinger 4 Aromaterapi NATUR & HELSE Natur&Helse har fokus på halvfabrikata, og leverer: Over 180 oljer Naturlig hudpleie Naturlig badeolje og badesalt Aromalamper og -dispensere Røkelse Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i SFA, NNH, NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon om bruk, egenskaper og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: Stadig flere kvinner sliter med PMS- og /eller menopauseproblemer. Løsningen på dette er ikke østrogentilskudd, verken syntetiske eller naturlige som planteøstrogener. Progesta-Care - naturlig progesteronkrem - er et helt naturlig produkt som fås i helsekostforretninger over hele landet. Les mer på og ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg å bli forhandler. Tlf Norges Landsforbund av Homøopraktiere er godkjent utøverorganisasjon. Les mer på side 35. Homøopraktikeren - 3/2006

5 Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk! I Homøopraktikeren kom vi med en ADVARSEL. Aprilia er en nystartet organisasjon som er en selvutnevnt vaktbikkje i forbrukersaker. De sier (..) Et oppgjør med oss frister trolig ikke til gjentagelse. Dette har et av våre medlemmer erfart da de saumfarte terapeutens internetside. Til å begynne med utgir de (Aprilia) seg som forbruker, men målet er å ta alle firma/terapeuter som markedsfører seg i strid med loven eller har produkter uten dokumentasjon. NLH tok opp saken for vårt medlem og anmeldte advokaten til Disiplinærutvalget for advokatsaker. Dommen kan du lese her: Det ble avgitt slik beslutning: Ved brev mottatt har Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH v/john Hetlelid innklaget advokat Morten R. Wie. Innklagede advokat har tatt til motmæle i tilsvar av og Klager har gitt ett ytterligere innlegg av Sakens faktum syns å være som følger: Advokaten er medlem av en ideell organisasjon som søker å utrede, sikre og håndheve rettigheter for forbrukere. Advokaten er videre forretningsfører og advokat for samme organisasjon. Organisasjonens særlige ideelle formål er å fremme klarhet, redelighet og fornuft i handelsforhold. Et av medlemmene i denne ideelle organisasjonen tok kontakt med et av medlemmene hos klageren for å få opplysninger om et produkt som dette medlemmet annonserte for på internett. Henvendelsen gjaldt opplysninger om varens egenskaper samt navn på ansvarlig selger for produktet m.m. Klagers medlem kom, etter å ha sjekket med sin fagorganisasjon/klageren, frem til at markedsføringen ikke var i samsvar med markedsføringsloven og la ned sin internettside. Advokaten responderte med å hevde at klagerens medlem burde erstatte deler av de advokatutgiftene medlemmet i den ideelle organisasjonen hadde hatt i saken, totalt kr. 1000,-. Klageren og hans medlemsorganisasjon hevder advokaten og hans organisasjon har tatt på seg en privat vaktbikkjejobb, uten å ha hjemmel for dette. Klageren reagerer mot dette og bestrider at det kan kreves erstatning for kostnader slik som påstått i denne sak. Klager anfører: Det reageres på måten henvendelsen ble gjort på, samtidig som det settes spørsmålstegn ved advokatens egenpålagte oppgave med å håndheve lover og regler i samfunnet. Etter at klagerens medlem ble gjort oppmerksom på at averteringen var i strid med markedsføringsloven, opphørte denne umiddelbart ved nedleggelse av medlemmets nettside. At en markedsfører skal få en sjanse til å rette feil, hevder klageren er i tråd med praksis til Forbrukerrådet og Markedsrådet. Det hevdes at advokaten via et opplegg knyttet til den organisasjon han er medlem av og forretningsfører for, søker profitt ved å tjene penger på næringsdrivende som eventuelt ikke har klart å sette seg inn i alle de regler og lover som gjelder på de ulike områder. Advokaten har i sin pågang for å få dekket sitt salær fra andre enn sin klient heller ikke stått tilbake for å bruke ufine metoder, slik som skremsel om rettergang og ytterligere krav dersom man ikke umiddelbart betaler det forlangte. Klager hevder måten henvendelsene ble gjort på og innholdet i henvendelsene er av en slik karakter at advokatens opptreden ikke sammenfaller med god advokatskikk. Advokaten anfører: Advokaten oppfatter klagen dit hen at den omfatter to forhold: Advokatens rolle som advokat og forretningsfører for organisasjonen, og den ide- 3/ Homøopraktikeren 5

6 elle organisasjonens formål og virksomhet. For organisasjonen har advokatens kontor påtatt seg vederlagsfri forretningsførsel og å være sekretariat. Dette hevdes å være uproblematisk. Motivet for dette skal være å tjene organisasjonens formål og ikke for å tjene penger på virksomheten. Det avvises at organisasjonen har som formål å lure noen. Tvert imot søker organisasjonen å hjelpe den vanlige forbruker med å skille mellom seriøse og useriøse aktører i markedet. Klagerens medlem følte det nok problematisk da han ble bedt om å dokumentere virkningene av sitt salgsprodukt, når han ikke kjente disse. Advokaten bekrefter at den organisasjonen han er medlem av, på vegne av sine medlemmer søker å håndheve de lovregler som eksisterer på området. For ordens skyld opplyses det at advokaten har påtatt seg å skrive en juridisk uttalelse om enkelte sider av næringsvirksomheten til lederen for den organisasjon som formelt har status som klager. Disiplinærutvalget skal bemerke: Klagen er fremsatt innen klagefristens utløp og klageren anses å ha rettslig klageinteresse. Klagen tas således under realitetsbehandling. Utvalget har delt seg i et flertall og mindretall. Flertallet bestående av advokatene Garlie og advokat Ristvedt bemerker: Det er ikke fremført noen anførsler om hvilke(n) bestemmelse i Advokatforeningens Regler for god advokatskikk som anses relevante og som anses overtrådt. Utvalget bemerker innledningsvis at det ikke kan se at det foreligger noe brudd på Reglenes pkt. 2.1, jf. Klagers anførsler om at advokatens opptreden er profittmotivert. Noe slik er ikke sannsynliggjort, og utvalget drøfter derfor ikke dette forholdet noe nærmere. 6 Utvalget er av den oppfatning at den etiske problemstillingen i saken etter dette er om advokaten eventuelt har brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3, der det heter: En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Denne bestemmelsen fanger opp alle tilfelle av opptreden som må anses å være i strid med god advokatskikk og som ikke er regulert i noen av de øvrige mer spesifikt utformede bestemmelsene, se Haakon I. Haakonsen Regler for god advokatskikk med kommentarer (2005) side 19. I denne saken er det faktiske forhold utvalget i så måte tatt utgangspunktet i, at advokaten har opptrådt på vegne av en klient som basert på et nedfelt ideelt formål har involvert seg i oppgaver som naturlig tilligger offentlige organer. I seg selv er ikke dette i strid med pkt. 1.3 i Reglene. Advokatens fremgangsmåte i saken fremstår imidlertid for øvrig som så vidt spesiell at hans opptreden ikke kan anses som korrekt yrkesopptreden. I så måte viser utvalget særlig til fremsettelsen av erstatningskravet fra advokatens side vedrørende kostnader til juridisk bistand. E-posten fra advokaten til klagers medlem av 15. februar 2005 kl anses å ha en stil, et innhold og til dels formuleringer som utvalget betrakter som lite ønskelig fra advokatstandens side. Det samme gjelder for øvrige deler av den korrespondanse som er ført fra advokatens side, uten at utvalget finner grunn til å gå inn på nærmere enkeltheter i så henseende. Å fremsette et krav på kr. 1000,- overfor en annen enn klienten, formulert som et erstatningskrav, for kostnader som klienten (som forstås å være medlem av den organisasjon advokaten selv er forretningsfører og medlem av) har hatt i juridiske kostnader til advokaten, uten at det er framlagt noen dokumentasjon for kravet (faktura eller lignende), Homøopraktikeren - 3/2006

7 kombinert med varsel om søksmål og økt krav dersom kravet bestrides, anses ikke som en vanlig og saklig fremgangsmåte fra en advokat. I denne saken kommer i tillegg det forhold at utvalget har problemer med å forstå hvordan det i denne saken skulle kunne foreligge noe sannsynliggjort erstatningskrav i forhold til den kravet er rettet mot. Framferden til advokaten fremstår for utvalget som nevnt for øvrig som spesiell, og det anses lite ønskelig at en slik opptreden blir anerkjent som saklig og korrekt. Utvalget vil også bemerke at det finnes offentlige organer som har myndighet til å håndheve blant annet markedsføringslovgivningen, og som den enkelte uten kostnader kan henvende seg til ved eventuelle brudd på denne lovgivningen eller eventuelle brudd på lovregler om produktinformasjon. Utvalgets flertall finner etter dette at advokaten samlet har opptrådt på en måte som ikke samstemmer med det som anses å være saklig og korrekt opptreden. Utvalgets mindre advokat Hans-Jørgen Arvesen er kommet til et annet resultat. Mindretall er enig med flertallet at advokatens oppdrag for organisasjonen ikke er i strid med de advokatetiske reglene. Man står da igjen med klagepunktene vedrørende advokatens fremgangsmåte. Det dreier seg om klage på motpartens advokat. En advokat har i forhold til de advokatetiske reglene et forholdsvis stort spillerom for hvorledes saken velges lagt opp. Mindretallet finner som flertallet at advokatens fremgangsmåte kan synes noe uvanlig, bla. omfang og argumentasjon. Imidlertid etterkom klager deler av de fremsatte krav ved at deler av internettsidene ble endret, og det er argumentert fra advokatens side at det er andre forhold som ikke er besvart, bla. dokumentasjon av produktene det var reklamert for. Selv om form og innhold kan diskuteres finner ikke mindretallet innholdet i korrespondansen så graverende at forholdet kan sies å være i strid med god advokatskikk. At det fremsettes krav på dekning av advokatkostnader er ikke uvanlig, og størrelsen på det fremsatte kravet synes ikke å stå i noe misforhold til det som er oppnådd. Det påløp også noe tid i den videre diskusjon om en nærmere dokumentasjon av produktene som i for seg synes relevant. Utvalgets mindretallet konkluderer med at innklagede ikke har overtrådt reglene for god advokatskikk. Etter dette er utvalgets flertall, advokat Ristvedt og advokat Garlie kommet til følgende konklusjon: Advokat Morten R. Wie har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt Jeg ønsker å bli medlem i NLH ogønskeråfåtilsendtmedlemssøknadogallnødvendiginformasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1500,- Medlemskap u/forsikring kr. 1125,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 3/ Homøopraktikeren 7

8 Saborg sidene Referat fra møte i kontaktforum 16. juni 2006 Av Anne Solsvik, rådgiver i Sosial og Helsedirektoratet. 1. Hvordan regulerer markedet alternativ behandling, ved Christel Gundelach, leder i SABORG Christel Gundelach viste til undersøkelser som viser at en stor andel av befolkningen har forsøkt alternativ behandling, og at et flertall mener at en kombinasjon av tradisjonell medisin og alternativ behandling fungerer bedre enn et at alternativene isolert. Ifølge undersøkelser er 90 % av brukerne av alternativ behandling fornøyde (Christie). Det er stor etterspørsel etter tjenester fra alternative behandlere i markedet. Det er mange eksempler på at forbrukerne er med på å styre tilbudet i markedet, for eksempel i forhold til økologisk mat og lett produkter. Informerte pasienter vil kunne velge blant ulike alternative behandlere, og det antas at det vil medvirke til at useriøse behandlere faller ut av markedet. En regulering av markedet for alternative behandlere har vært ønsket av myndighetene (Sosialkomiteen). Det ønskes å trekke et skille mellom seriøse og useriøse behandlere. Et spørsmål er om formålet med reguleringen fra Stortingets side er å bedre samarbeidet mellom tradisjonell medisin og det alternative behandlermiljøet, samt fremme forskning eller å beskytte forbrukerne. SABORG er opptatt av å bevare mangfoldet av alternative behandlere og gi forbrukerne reelle valgmuligheter. Debatt i møtet: - Hva mister man underveis hvis alternativ medisin skal innpasses i det tradisjonelle medisinske helsevesenet? - Muligens kan deler av alternative behandlingsmetoder innpasses i den tradisjonelle medisinen, men generelt er det liten fare for at tradisjonelle 8 helsepersonellgrupper vil overta oppgavene til alternative behandlere. Forskning viser at det at leger eller annet helsepersonell benytter deler av alternative behandlings metoder, generelt virker dårlig. - Det ble spurt om en eventuell register/eller autorisasjonsordning vil kunne gi krav til etterutdanning. Det vil ikke være et krav for registrering/eller autorisasjon, og må eventuelt organiseres av organisasjonene. Helsepersonelloven stiller, for de autoriserte gruppene, krav til faglig forsvarlighet både på individ- og systemnivå, men gir ikke mer detaljerte krav til etterutdanning. 2. Om Helsetilsynets oppgaver, ved Jostein Vist, fagsjef i avdeling for tilsynssaker, Statens helsetilsyn Sentralt for Helsetilsynets virksomhet i forhold til alternativ behandling er Lov om alternativ behandling ved sykdom av 2003, (erstattet den gamle kvaksalverloven, og Helsepersonelloven 1999). Helsetilsynet fører ikke tilsyn med alternative behandlere, da de ikke regnes som helsepersonell etter helsepersonelloven. Lov om alternativ behandling fastsetter ikke noen forsvarlighetsnorm. Konsekvensen er at de som benytter alternativ behandling må akseptere risikoen ved dette. Ved spørsmål om forsvarlig virksomhet, er utgangspunktet (også for alternative behandlere) hpl 4. Det er begrenset mulighet for å etterspørre vitenskapelig dokumentasjon. Spørsmålet er heller om det er noe som tilsier at behandlingen er kontraindisert og om annen behandling er forsøkt. Informasjon til pasientene er viktig. Helsetilsynet har, jf alternativloven, i oppgave å vurdere om det er grunn for å begjære straffefor- Homøopraktikeren - 3/2006

9 følgning av utøvere av alternativ behandling. Medhjelperproblematikk kan oppstå der en alternativ behandler samarbeider med autorisert helsepersonell. (jf. eksempel på powerpoint-presentasjon). Når det gjelder straff for alternative behandlere, er lov om alternativ behandling av sykdom mv. 9 sentral. Det kreves forsettelig eller (grov) uaktsomhet. Politiet og Helsetilsynet har sentrale roller. Vedrørende markedsføring av tjenester, skal klager på alternative behandlere rettes til forbrukerombudet. Debatt i møtet: - Hvem skal opptre som sakkyndige i saker mot alternative behandlere, skolemedisinere eller fra alternativ behandlermiljøet? (likemannsprinsippet) - Stigmatiseres leger som samarbeider med alternative behandlere? - Viktig å dokumentere alternativ behandling med journal i tilfelle klagesaker, selv om det ikke er spesifikt påkrevd i lov. God dialog med pasienten om behandlingen er likeledes viktig. 3. Status for omorganisering av NAFKAM, Ann Kristin Sollie, NAFKAM NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), ble opprettet i 2000 som et Norges forskningsrådprosjekt. Prosjektperioden ble avsluttet og HOD er nå hovedoppdragsgiver. Ulike alternativer om videre organisering er vurdert, blant annet som stiftelse eller aksjeselskap. Det er vedtatt at NAFKAM skal være en del av universitetssystemet, og det er enighet om plassering under det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Debatt i møtet: - Det ble uttrykt skepsis til at HOD overtok styringsansvar for NAFKAM, men deltakere fra NAFKAM mente HOD er mer åpne for alternativ behandling og tilhørende forskning, enn for eksempel forskningsrådet er. - Noen var skeptiske til at det nåværende styret for NAFKAM ikke har vært deltakende i omorganiseringsprosessen (det har ikke vært avholdt styremøter den seneste tiden). - Eventuelle deltakere i et Fagråd ble diskutert. Pasientorganisasjoner? 4. NAFKAMs internasjonale rolle/situasjon, ved Vinjar Fønnebø, NAFKAM Norge-Kina samarbeidet er sentralt. Her inngår temaer som informasjonstjenester for helsetjenesten, Hiv/aids problematikk, og forskning på virkninger av tradisjonell kinesisk medisin. I forhold til RESF (Register for eksepsjonelle sykdomsforløp), er det samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og USA. Muligens også England, Canada og Japan. Det er internasjonalt økende fokus på Whole system research, dvs. ikke bare forskning på delkomponenter, men på helheten i pasienttilnærmingen. Det arrangeres internasjonale forsker-workshop`er om temaene. Debatt: - Er det mulig å overføre Norge-Kina samarbeidet til andre land? For eksempel Tyskland (heilpraktiker), India? - Hva kan være relevante effektvariable for alternativ behandling? 5. Om prosjekt om kinesisk urtemedisin ved Vegard Nore, Sosial- og helsedirektoratet. Det må videre avklares hvordan NAFKAM skal Temaet er aktualisert etter en rettssak pga. beslag hos en utøver av kinesisk urtemedisin. Sta- innpasses i fakultetsorganisasjonen, paraplyorganisering?, styringsstruktur (styre eller ikke/styrefagråd?), resultatuttelling (undervisning/publikatens legemiddelverk melder om økende publikumsinteresse på sin telefontjeneste om kinesisk sjoner). Dette har sammenheng med hensyn til urtemedisin. Det kreves mer kompetanse for at å ivareta nasjonal og internasjonal funksjon som myndighetene skal kunne regulere feltet bedre. I forskningssenter,tverrfaglighet/selvstendighet mai ble et samarbeid mellom NAFKAM, Legemiddelverket, og representanter fra farmasi- og medi- etc. på best mulig måte. 3/ Homøopraktikeren 9

10 sinsk fagmiljø ved universitetene startet. Mattilsynet skal være med videre. Det er viktig å se på interaksjon mellom urter og tradisjonell medisin. Debatt: - Standardisering av urtemedisin vanskelig, pga. varierende ingredienser. - Dette må sees i sammenheng med nytt legemiddeldirektiv fra EU. 6. Eventuelt Forslag til temaer for neste kontaktforum (avklares nærmere før invitasjon med saksliste distribueres i september): - Fagkrav - Markedsføring og spørsmålet om dokumentasjon: Når er noe godt nok dokumentert (jf markedsføringsbestemmelser)? - Noe om forebyggende behandling? - Klage-/tilsynsordning (felles for organisasjonene?) Møte i kontaktforum i Sosial- og Helsedirektoratet 19. juni Loven om alternativ medisin 9 sier: selv om terapeuten ( ) ikke forsto eller burde ha forstått faren eller sykdommens art. Sitat slutt. Jostein Vist, Jurist i Statens Helsetilsyn. Vi kan lett bli dømt hvis vi forsømmer oss å ikke føre journal. Nøyaktige notater av vårt formål med vår lindrende behandling kan være avgjørende om vi blir dømt i en evt. klage/straffesak. NLH medlemmer er pliktige å føre journal ifølge våre vedtekter. Myndighetene har ikke direkte pålagt oss det, men via lovverket kan vi altså bli dømt ut i fra 9 i lov om alternativ behandling hvis vi kommer opp i en klagesak. 10 Nytt møte i kontaktforum avholdes 19. okt Aktuelle tema blir: - Informasjon og markedføring. Når er effekt godt nok dokumentert. - Fagkrav - En felles klage/tilsynsordning for bransjen - Alternativ og komplementær medisin som forebyggende medisin? Lederseminar avholdes den 24. nov Aktuelle tema blir: - Et felles klageorgan for alternative behandlere? - Hvordan arbeider Helsetilsynet med klagesaker? - Hva innebærer autorisasjon av helsepersonell, og hvilke kriterier ligger til grunn? Homøopraktikeren - 3/2006

11 Fra Kvakksalverlov til lov om alternativ behandling Skrevet av Rita Agdal, organisasjonssekretær for SABORG Rita Agdal Når behandles alvorlige lidelser, og når behandles helheten? Lov om alternativ behandling trådte i kraft 1. januar 2004, samtidig som Kvakksalverloven ble opphevet. En viktig forskjell på de to lovene er at det i Kvakksalverloven ble listet opp en del lidelser som ikke var tillat å behandle. I Lov om alternativ behandling heter det at det ikke er tillat å behandle alvorlig sykdom. Samtidig gis det viktige unntak fra forbudet, slik at også mennesker som lider av alvorlige sykdommer skal kunne velge alternativ behandling. Det gis unntak dersom behandlingen tar sikte på å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Et skille mellom å behandle en lidelse eller sykdom eller å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse kan virke kunstig for mange behandlere, men kan være viktig i forhold til pasientens forventninger. Videre oppsummeres første rettssak basert på denne loven, deretter hvordan Lov om Alternativ Behandling ble til, før vi ser nærmere på 6 og 7 i Lov om Alternativ Behandling. Andre lover gjelder også alternative behandlere, men her vil fokus være 6 og 7 i Lov om Alternativ behandling. Alternative behandlere må kjenne til lov om alternativ behandling, for å være sikre på at de arbeider innenfor loven. Første dom etter Lov om Alternativ Behandling 2. februar falt den første dommen etter Lov om Alternativ behandling i Bergen tingrett. Behandleren ble frifunnet på alle så nær som et punkt. Helsetilsynet har imidlertid anket saken og godtok altså ikke Tingrettens tolkning av loven. I disse dasøkelsen fra 1995 fant man at hver tredje innbyg- 3/ Homøopraktikeren 11 ger vurderer et utvalg om saken skal opp på nytt. Helsetilsynet hadde en 16 punkters anklage mot behandleren, men trakk 7 av dem da rettssaken startet, fordi disse tiltalepunktene var foreldet. Disse punktene var også tatt ut etter kvakksalverloven. Aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel, bot på kr ,-, samt at han skulle fradømmes retten til å drive som alternativ behandler av sykdom. Forsvareren gikk inn for frifinnelse på alle punkter og fikk medhold i 8 av de 9 punkter ved domsavsigelsen. Av de 16 tiltalepunktene ble behandleren bare dømt på et punkt som omhandler brudd på Lov om Alternativ Behandling 6, uten at han erklærte straffeskyld. Han må betale en bot på kr ,-. Jeg kommer tilbake til innholdet i 6. Andre utøvere av alternativ behandling kan lære av den tolkningen av loven som ble lagt til grunn. Slutten for Kvakksalverloven Uttrykket kvakksalver kommer fra det tyske quak-salber, og beskrev opprinnelig leger som ga pasientene kvikksølvsalve mot syfilis. Homøopatiens far, Samuel Hahnemann ( ), ble upopulær blant sine legekolleger fordi han kritiserte bruken av kvikksølvsalve. Den såkalte kvakksalverloven het strengt tatt Lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er norsk lege eller tannlege, til å ta syke i kur. I 1995 vedtok et samlet storting å nedsette et utvalg som skulle vurdere alternativ behandling. Kvakksalverloven, fra 1936, var utdatert og skulle erstattes. Det ser ut til at den bare ble brukt 3 ganger i løpet av sine 68 år. Det ble sett som urimelig at pasienter som var oppgitt av helsevesenet ikke kunne velge alternativ behandling. I Helseunder-

12 ger, og nær annenhver kreftpasient hadde brukt alternativ behandling. Aarbakkeutvalget leverte sin utredning om alternativ medisin i 1998 (NOU 1998:21) og foreslo en lov som skulle erstatte Kvakksalverloven, økt forskning, større åpenhet i forhold til de forståelsene av helse som lå til grunn for alternativ behandling, og tiltak for kvalitetssikring. Mens kvakksalverloven listet bestemte lidelser som bare leger fikk behandle, åpner den nye loven for at også alvorlig syke pasienter skal ha mulighet til fritt å velge behandling. I følge kvakksalverloven kunne bare leger behandle kreft, sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige former. Aarbakkeutvalget understreket at pasienter burde sikres handlefrihet, selv når de lider av alvorlige sykdommer. Brukerne skulle sikres rett til å velge fritt og trygt gjennom at alternativ behandling ble regulert i takt med tiden, folks forbruksmønster og deres rett til å ta informerte valg. Alvorlig syke er imidlertid sårbare og skulle sikres mot utnytting. Forbudene og unntakene i paragraf 6 og 7 Dommen fra Bergen tingrett forholder seg til 6 og 7 i loven. De lyder som følger: 6 Behandling av allmennfarlig smittsom sykdom Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. 12 Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd. 7 Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven 4-3 første og andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven 4-4, 4-5, 4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende så langt de passer. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke sykdommer og lidelser som omfattes av første ledd, og om behandling etter andre og tredje ledd i lov om alternativ behandling. Både 6 og 7 innebærer et generelt behandlingsforbud av alvorlige lidelser, men åpner for omfattende unntak. Allmennfarlige smittsomme sykdommer er listet i smittevernloven, men hva betyr alvorlige sykdommer? Å vurdere hvilke sykdommer som er alvorlige er ikke helt enkelt, fordi dette må vurderes etter skjønn. Momenter som kan være med i en slik vurdering er om pasienten vil lide overlast uten konvensjonell medisinsk behandling, om tilstanden innebærer fare for alvorlig helseskade eller død, om den er smertefull og så videre. I den nye dommen finner vi heller ikke en god avklaring på dette. Tillatt å styrke pasienten, men ikke å behandle alvorlige sykdommer Både 6 og 7 åpner i ledd to og tre (se over) for unntak fra forbudet. Det tillates å behandle alle lidelser dersom det skjer i samforståelse med lege, eller viss helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby. Hvordan dette kan forstås skal jeg ikke gå inn på her. Jeg skal ta opp unntaket i andre ledd og se hvordan dette ble tolket i dommen 2. februar. I dommen vektlegges skillet mellom å behandle pasienten helhetlig og å behandle sykdom. Dommen bekrefter at det er Homøopraktikeren - 3/2006

13 tillat å behandle mennesker med alvorlige lidelser eller allmennfarlig smittsom sykdom, dersom behandlingen ikke rettes mot sykdommen, men tar sikte på å dempe symptomer eller når målet er å styrke immunforsvar eller selvhelbredende krefter. Mange former for alternativ behandling tar nettopp sikte på å styrke immunforsvar eller selvhelbredende krefter, og det er altså tillatt. Men dersom behandlere tar i mot pasienter med lidelser som kan omfattes av 6 eller 7, så må de være klare over forskjellen på å styrke pasienten og å behandle sykdommen. Et av formålene med dette skillet er å beskytte mennesker som er kritisk syke mot falske forhåpninger. Frifinnelse, - men dom på et punkt Behandleren ble frifunnet på alle punkt, med unntak av å ha brutt 6, som forbyr alternative behandlere å behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer. Han opplyste i retten at han blant annet har treårig akupunkturutdannelse, utdannelse som fysioterapeut og en ikke avsluttet utdannelse innen homøopati. Diagnoser stiller han ved hjelp av målinger med Dr. Volls apparat for Bioelektrisk Funksjons Diagnose. Behandleren ble dømt for punktet i tiltalen som gjaldt behandling av allmennfarlig smittsom sykdom ( 6). Behandleren benektet ikke at han hadde funnet kikhostebakterier ved hjelp av Dr. Volls apparat, men fremholdt at behandlingen tok sikte på å styrke kroppens selvhelbredende krefter i henhold til homøopatiske prinsipper. I dommen heter det at: en slik forklaring (blir) for enkel når han gjennom sin metode finner at den bakterien som er årsak til den alvorlige smittsomme sykdommen kikhoste, er til stede. Retten la til grunn at tiltalte både hadde forklart at behandlingen virker gjennom å styrke kroppens selvhelbredende krefter og at han ville drive ut kikhostebakterier. Den første beskrivelsen av formålet med behandlingen gjør at den er innenfor loven, mens det å rette behandling mot kikhostebakterier er et brudd på loven. To språk i retten og journalene Slik jeg oppfatter det forsøkte behandleren å forklare seg med skolemedisinens språk, for å gjøre behandlingen forståelig for pasientene og retten. Han fortalte at pasientene hadde fått homøopatiske midler. Det prinsipielt viktige i forhold til loven er at behandleren fremholder at midlene virker ved å styrke kroppens selvhelbredende evner slik at kroppen tar seg av bakteriene. Forsøkene på å forklare retten om miasmer, potensering og at liknende kurerer liknende, ga neppe mening for retten eller pasientene. Forskjellen, mellom en skolemedisinsk og en alternativ forståelse av sykdom var vanskelig å få frem i retten. Behandleren forsøkte å forklare seg på begge måter, men en slik oversettelse av alternativmedisinske prinsipper kan altså føre til at retten finner at det er sykdommen som behandles, - noe som kan være forbudt. Flere av de andre tiltalepunktene tok utgangspunkt i at tiltalte hadde skrevet Tub.plex. i sine journaler. Helsetilsynet mente at dette viste at han behandlet tuberkulose. Tiltalte forklarte at dette var navnet på en nosode som pasientene hadde blitt testet i forhold til, uten at dette har sammenheng med bakterien som gir tuberkulose. Sakkyndige bekreftet også at dette ikke var bakterien som gir tuberkulose, og han ble frifunnet på dette punktet. De fleste punkter i tiltalen førte til diskusjoner rundt hvordan ulike uttalelser og notater i journalene skulle forstås, ettersom man leste med briller fra skolemedisin eller alternativ medisin. Helsetilsynet hadde ansvar for deler av etterforskningen der de gikk gjennom journaler med skolemedisinens briller og deretter kontaktet pasienter. Frifinnelsen bygde blant annet på at tiltalte og sakkyndige fikk frem forskjeller mellom skolemedisinens språk og metoder, og de alternative, og viste at slike misforståelser kan oppstå. Behandles sykdommen eller helheten? Alternative behandleres kunnskapsgrunnlag, og deres oppfatninger av kropp og helse, skiller seg fra de skolemedisinske. I likhet med tiltalte har homøopraktikere også kjennskap til skolemedisinsk 3/ Homøopraktikeren 13

14 forståelse av sykdom, der sykdom i hovedsak sees som biokjemiske eller mekaniske prosesser. Samtidig har homøopraktikere en alternativ forståelse som behandlingen er basert på. Behandling rettes sjelden mot isolerte symptomer, og bakterier og virus sees ikke som inntrengere som skal bekjempes ved å tilføre medisiner som angriper. Andre sider ved pasienten vurderes og behandlingen har ofte som formål å støtte selvhelbredende prosesser for å gjenopprette balanse. Pasienten blir sett som en helhet av kropp og sinn, og noen homøopraktikere betrakter endog sjelens tilstand som relevant for å finne hva pasienten har behov for. Selv om pasienter gjerne forteller om skolemedisinske diagnoser, så er ikke slike diagnoser avgjørende for hvilke behandling en homøopraktiker velger. Pasientens helhetlige tilstand, og hva som kan styrke pasienten, vurderes. Behandling som tar sikte på å styrke pasientenes selvhelbredende krefter er tillatt i henhold til loven, uavhengig av hvilke sykdommer pasienten lider av (jmf. ledd 2 i 6 og 7 i Lov om alternativ behandling). Vel å merke så lenge målet ikke er å behandle det skolemedisinen betegner som sykdommen, men å styrke pasienten. Slik loven er formulert er det viktig at behandlere er bevisste på om det er sykdom som behandles eller pasientens selvhelbredende krefter som styrkes, selv om noen oppfatter dette som et kunstig skille. Det er også viktig hva som formidles til pasientene. Det er en utfordring for de fleste alternative behandlere at de er flerspråklige; de snakker både skolemedisinsk og et eller flere alternativmedisinske språk. Når pasienter ikke har kjennskap til alternativ behandling, så kan det være fristende å bruke skolemedisinens språk. Uansett hvilket språk behandleren bruker, så er det behandlerens ansvar at pasienten forstår hva som er formålet med behandlingen. I NLH sine etiske retningslinjer heter det: Terapeuten plikter å gi pasienten en beskrivelse av behandlingens karakter og formål og Terapeuten skal ikke gi pasienten løfte om helbredelse 14 Dette er viktige punkter å huske på når pasienter kommer til behandling og allerede har fått en skolemedisinsk diagnose. Terapeuter plikter å uttrykke seg tydelig. Behandles sykdommer eller styrkes immunforsvar eller selvhelbredende krefter? Dersom alvorlige sykdommer behandles, så plikter behandleren å forsikre seg om at sykdommen behandles i samforståelse med lege. Mennesker med det som innen skolemedisinen kalles alvorlige lidelser har også rett til å bruke alternativ behandling for å styrke evnen til selvhelbredelse, - også uten å rapportere det til sin lege. Men dette forutsetter at behandlere gjør det klart at behandlingen kun kan ha til hensikt å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Referanser : Pressemelding fra Helseminister Høybråten november 2003 NOU 1998:21 Ot.prp. 27 ( ) Dom i Bergen Tingrett 2. februar d.å. Nye produkter nye forpakninger ny grafisk profil MINERAL CARE D Ø D E H A V S P R O D U K T E R URTEPRODUKTER Hud og kroppspleie med urter, dødehavsmineraler, eteriske oljer og greentea ekstrakt. Spesialprodukter mot hudproblemer. For klinikker og naturterapeuter - for både behandlinger og salg Amoraz AS - Postboks Stavanger Homøopraktikeren - 3/2006

15 Orienteringsbrev om markedsføring av alternativ behandling av sykdom m.v Forbrukerombudet har sendt oss et orienteringsbrev om markedsføring av alternativ behandling av sykdom m.v. Her trekkes opp visse grenser for hva vi har lov til å markedsføre. Det er viktig at vi holder oss innenfor disse grenser. Forbrukerombudet er svært strenge og overtredelse kan føre til bøter i hundretusenkroners klassen. Brev skrevet av Gry Nergård, avdelingsdirektør i Forbrukerombudet. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at markedsføringen til utøvere av alternativ medisin er i samsvar med lov om alternativ behandling av sykdom m.v. samt tilhørende forskrifter om markedsføring av alternativ behandling. Se forskriften i Homøopraktikeren nr Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på våre internettsider: http//:www.forbrukerombudet.no. Forbrukerombudet sjekket flere internettsider som markedsfører alternativ behandling. Vi ser at det er noen problemstillinger som går igjen og som innebærer brudd på forskriften. Som dere vil være kjent med gir forskriften nærmere bestemmelser om de krav som stilles til markedsføringen fra alternative behandlere. Spesielt synes mange å benytte ulike former for effektpåstander i kombinasjon med spesifikke lidelser, noe som er forbudt i henhold til forskriften. Forbrukerombudet vil med dette brevet orientere om innholdet i dette regelverket. Etter forskrift om markedsføring av alternativ behandling 2 skal markedsføringen gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Videre forbyr den å benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk. som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, lidelser eller spesifikke diagnoser. Dersom det i markedsføringen antydes eller benyttes påstander om helbredelse, behandling eller lignende av konkrete sykdommer, lidelser eller plager, er dette påstander som krever dokumentasjon, og en slik markedsføring vil som nevnt være forbudt. Likt med påstander om å kurere eller helbrede skal bedømmes påstander om at en behandler eller en behandlingsform vil forebygge eller motvirke slike konkrete sykdommer, lidelser eller plager. Det må utvises særlig aktsomhet ved beskrivelser av hvilke tilstander den alternative behandlingen brukes eller benyttes ved. Bakgrunnen er at markedsføringen ellers lett kan gi inntrykk av at behandlingsformen har dokumentert terapeutisk effekt. Eksempelvis vil det ikke være tillatt å framsette påstander hvor det uttales eller antydes at en alternativ behandler kan helbrede eller behandle en nærmere definert sykdom eller lidelse som astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi m.m. Derimot vil mer generelle beskrivelser av de tilstander som behandlingsformen kan benyttes ved være tillatt. Eksempler vil her være dersom det i markedsføringen uttales at en behandlingsform nyttes ved rygg- og nakkeplager, stive muskler, tretthet eller slapphet. Likeledes kan det opplyses at behandlingsformen kan benyttes for å forebygge eller redusere omfanget av slike generelt beskrevne tilstander eller plager. Den enkelte behandler vil også kunne opplyse om at han har en bred og lang erfaring med en eller flere behandlingsformer ved slike generelt beskrevne tilstander, lidelser eller plager. Det er et hovedformål med forskriftens 2 at den skal forhindre uriktige eller udokumenterte påstander om hva de enkelte behandlingsformer hjelper mot, hvor stor sannsynlighet det er for at behandlingen kan ha effekt osv. Beskrivelsen av den enkelte behandlingsform og hva denne går ut på eller hvordan den gjennomføres, må ikke Etter forskriftene er det heller ikke adgang til som være utformet på en slik måte at den fremstår 3/ Homøopraktikeren 15

16 hovedregel å bruke kilder med et autoritativt preg. Disse vil av forbrukeren lett vil kunne oppfattes som påstander om effekt. Eksempler på slik markedsføring som lett vil være i strid med forskriften er forskningsstudie X indikerer at behandlingsform A er effektiv mot lidelse/sykdom. eller en studie publisert i fagtidsskrift Z støtter tidligere antakelser om at behandlingsformen C vil føre til raskere behandling av sykdom/lidelse Tilsvarende vil det etter forskriftene ikke være tillatt å innta eller gjengi uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og uttalelser fra helsepersonell. Slike uttalelser vil lett kunne gi inntrykk av at en behandlingsform har effekt. Det er klart at NLH ikke er helt enig i alt som kommer fra Forbrukerombudet. Vi skal blant annet arbeide videre med ordet lindre eller lindrende behandling. Loven tillater oss å drive med lindrende behandling. Et overordnet prinsipp er at har man lov å utføre en tjeneste, så har man lov å markedsføre den (kommentar til Helsepersonelloven 74). På møte i kontaktforum i Sosialog Helsedirektorat 31. august 2005 kom det frem at vi kan bruke følgende ordlyd: Jeg har erfaring Forbudet vil også gjelde for lenker på internettsiden med henvisning til pasienthistorier og forskning, da disse kan fremstå som bevis for at behandlingen har hatt effekt for en gitt pasient eller pasientgruppe. Bruken av slike uttalelser i markedsføringen vil lett oppfattes som påstander om effekt og slik markedsføring vil ikke være tillatt etter gjeldende regler. Dersom dere benytter markedsføringsmateriell som er i strid med kravene i forskrift om markedsføring av alternativ behandling, ber Forbrukerombudet om at dere på eget tiltak endrer dette. Vi vil sannsynligvis i løpet av 2006 foreta flere stikkprøver for å påse at markedsføringen er i overensstemmelse med våre krav. med (sagt av Hans Naustervik fra Forbrukerombudet). Som eksempel på markedsføring av generelle plager kan vi skrive jeg har erfaring med rygglidelser/plager eller psykiske lidelser/plager. Da er vi innenfor regelverket. Skriver vi at vi har erfaring med manisk depressive tilstander og/ eller kreft, vil dette være et brudd på markedsføringsloven. Rygg og nakkelidelser er et stort problem i den Norske befolkning PEK - er en skånsom behandlingsmetode for rygglidelser, nakkelidelser og nervale smerter. PE test med AR måling er en god testmetode for å kunne gi pasienten de riktige midler. Er du terapeut og vil supplere dine terapiformer med effektive behandlingsmetoder ta gjerne kontakt med: Spesmedico, tlf , fax Vi underviser i PEK over hele landet. Ta kontakt for kurs og påmelding. 16 Homøopraktikeren - 3/2006

17 Homotoksikologisidene Thomas Kjærsgaard Artikler om forskning og behandling med antihomotoksisk medisin vil bli et kjært innslag i flere kommende nummer av Homøopraktikeren. En spesiell takk skal rettes til Thomas Kjærsgaard som har gitt tillatelse til bruk av hans materiale. Symptomatisk hosteterapi for barn under 12 år. Husteel som et alternativ til kodein (dihydrocodein). Bakgrunn: Hoste som følge av sykdommer i øverste del av respirasjonstrakten, er et av de oftest rapporterte symptomer innenfor pediatrien. En hurtig behandling med få bivirkninger kan redusere lidelsen betydelig, til glede for både pasienten og hans eller hennes familie. Hostestillende midler med kodein er en vanlig måte å behandle problemet på, men på grunn av den høye grad av potensielle bivirkninger, er disse midler stadig utsatt for kritikk. Husteel som er et homøopatisk hostestillende middel, er en mulig alternativ måte å behandle lidelsen på. Målet for denne undersøkelse var å få sammenlignede data om effekt, toleranse og mottakelse av Husteel sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk et preparat med kodein. Metode: I dette referanse-kontrollerte korttidstudiet rekrutterte leger fra 45 praksiser 170 barn under 12 år med hoste/tørr hoste, som var observert over en maks periode på 2 uker. En case rapport formular ble anvendt til å samle data om demografiske faktorer, underliggende sykdom, karakteristika og forløp av symptomene og følelsen av ubehag, så vel som behandlingen av hosten. Resultater: Det var ingen signifikant forskjell på de to behandlede grupper med hensyn til fordeling av kjønn, vekt eller høyde. Pasientene i Husteel-gruppen var noe yngre enn pasientene i kontrollgruppen (som betyr 5,4 år kontra 6,3 år). Det ble observert forbedring etter 2-3 dager hos 51% av pasientene i begge gruppene. Komplett symptomfrihet ble nådd hos 92 % av pasientene behandlet med Husteel og 82 % av pasientene i kontrollgruppen. Kompliance (pasientens opplevelse av terapien) ble vurdert som god eller meget god hos mer enn 90 % av pasientene i hver gruppe. En pasient i kontrollgruppen måtte avbryte behandlingen på grunn av en uønsket stoffreaksjon. Konklusjon: I dette studiet var den hostestillende behandling med Husteel cirka likeså effektiv som referansen som inneholdt kodein. Resultatet av evalueringen av hele undersøkelsen var overordnet sett betydelig bedre for Husteel. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til toleranse eller kompliance. Husteel er et effektivt, godt alternativ til andre hostestillende midler som inneholder kodein i behandlingen av hoste/tørr hoste. 3/ Homøopraktikeren 17

18 Misteltein som legemiddel Den hvitbærede Misteltein (Viscum album L.) er en art planteparasitt som vokser på forskjellige vertstrær. Den skiller seg ut fra alt annet i planteverdenen med sine kuleformede vekst og stedsgrønne blader samt dens bær som modner om vinteren. Siden gamle dager har man anvendt Misteltein som medisin, spesielt har Misteltein-te i århundrer vært anvendt mot forhøyt blodtrykk. Siden 1917 har Misteltein også vært anvendt innenfor kreftterapien som injeksjonspreparat. Effektiviteten av disse preparater er gjennom de seneste år i stigende grad blitt videreutviklet idet fremstillingsprosessen er blitt tydelig forbedret med mer effektive produkter til følge. Sammensetningen av Helixor Helixor er et standardisert vannbasert friskplanteekstrakt fra den hvitbærede Misteltein. Fremstillingen foregår uten fermentering og under skånende betingelser. Fjernelse av kim foregår ikke ved oppvarming, men med moderne teknikk som sterilfiltrering. Det blir ikke tilsatt stabilisatorer eller konserveringsmidler. Helixor er tilgjengelig i tre versjoner som adskiller seg ved vertstreets opprinnelse: Helixor A fra granmisteltein Helixor M fra epletremisteltein Helixor P fra fyrremisteltein De enkelte arter har visse innholdsmessige og terapeutiske forskjeller. Hvilken art som skal anvendes i det enkelte tilfelle avhenger av krefttype og utvikling. 18 Innholdsstoffene I de forgående år er det forsket nærmere i de tallrike innholdsstoffer i Misteltein. Her handler det først og fremst om komplisert oppbygde kullhydrater (polysakkarider) og proteiner (lektiner og viscotoksiner) som via nyeste studier viser seg gjensidig å virke immunforsvarsstimulerende og oppbyggende. Spesielt viser proteinene seg å virke tumorhemmende. Selv om enkelte innholdsstoffer har ganske bestemte og avgrensede virkninger, er Mistelteinens egentlige virkestoff den samlede kombinasjon. Kun ved ekstrakten av hele planten har det vært mulig å dokumentere en omfattende positiv virkning overfor kreftpasienter. Virkningsmåter Helixor hemmer tumorveksten uten å innskrenke det sunne vev, idet kroppens eget immunforsvar blir målrettet forøket. Aktiveringen av immunforsvaret ved anvendelse av Helixor er blitt påvist gjennom tallrike studier. Preparatene har det mål å få tumorsvulsten avgrenset fra det sunne vev og å få forhindret avgivelse av dattertumorer metastaser. Således kan det i mange tilfeller føre til en stillstand eller en tilbakegang for den ondartede vekst. I flere kliniske studier ble det påvist at overlevelsestiden ble forlenget i forhold til kontrollgruppen. Vanligvis skaper Helixor en tydelig stigning i livskvaliteten til største delen av pasientene. Spesielt forbedrer allmenntilstanden seg, som f.eks. appetitt, søvn, tretthet og smerter. Med disse virkninger gir Helixor et viktig og po- Homøopraktikeren - 3/2006

19 sitivt komplementært bidrag til den tradisjonelle skolemedisin (operasjon, stråling og kjemoterapi) som derved kan forminske tumorene eller fjerne dem helt, selv om immunforsvaret er svekket. Det er derfor dokumentert i en større randomisert undersøkelse, at bivirkningene ved kjemoterapi ved samtidig anvendelse av Helixor er blitt tydelig forminsket, så de ellers så belastende kjemoingredienser er blitt bedre tatt opp. Også ved stråle- og hormonterapi har det vist seg at Helixor godt kan kombineres. Anvendelse På grunn av denne virkningsmåte er en tilleggsterapi med Helixor ved alle tumorarter og i alle sykdomsstadier å anbefale. En etterbehandling med Helixor etter operasjon eller stråling kan motvirke tilbakefalls (residiv) faren. Også i fremskredne sykdomsstadier er det mulig å konstatere en betydelig forbedring hos pasientene. Da de sarte innholdsstoffer i Helixor blir ødelagt uten konservering, blir Helixor kun anvendt som injeksjoner. Disse blir normalt injisert under huden (subcutant). For eksempel i magehuden, det forreste lår eller i overarmen. Det bør aldri injiseres i nærheten av betente hudområder eller i strålingsområdene. Avstanden mellom behandlingene og den nødvendige dose blir individuelt avgjort av legen utfra situasjonen og reaksjonene fra den syke. Komplementær behandling med Mistelteinterapi Nye studieresultater viser positiv innflytelse på livskvaliteten av terapi med Mistelteinpreparater hos kvinner med bryst- og livmorskreft, NSCLC (storcellet lungecancer) og også ved tumorer i urinveiene. I studiet anvendte ca % av de onkologiske pasienter under sykdomsforløpet mistelteinpreparater. Preparatene ble generelt bedre mottatt og akseptert blant pasientene enn blant legene. Mistelteinpreparatet er imidlertid det best undersøkte fytofarmaka i verden. Undersøkelsene viser tydelige cytostatiske/-toksiske effekter og komplette remisjoner på forskjellige typer tumorer. Andre undersøkelser viser derutover også en klar immunmodulerende og -stimulerende effekt. En metaundersøkelse på området viser samtidig en statistisk overlegenhet for Misteltein når det angår overlevelsestid og livskvalitet. En helt ny undersøkelse på 233 kreftpasienter viser en signifikant forbedring av livskvaliteten samt tydelig bedre toleranse av konvensjonell kjemoterapi. Klopp, R. Et al.: Endringer i mikrosirkulasjonen i tumor og omgivende vev etter anvendelse av et standardisert mistelteinpreparat, DZO 35, 2003, Intrakutan human adenokarcinom før og etter 35 dager med peritumorale injeksjoner med Helixor. 3/ Homøopraktikeren 19

20 Start med en effektiv rensekur -Så blir alle andre behandlinger mer effektive Triphala Plus og LivoGard gir en helhetlig, skånsom og virksom rens av kroppen. Triphala Plus virker mot treg mage uten å skape avhengighet. Den bygger opp tarmfunksjonen over tid og hjelper til å rense ut slaggstoffer i hele fordøyelsen. Etter hvert som den ordner opp i fordøyelsesfunksjonen vil den også gå dypere inn i kroppsvevet og rense kroppens øvrige vev og organer for slaggstoffer. LivoGard renser leveren og styrker leverfunksjonen, renser blodet ved å fjerne fett, gift og andre avfallsstoffer, styrker galleblæren, fordøyelsen og forbrenningen, og forbedrer hudkvaliteten. Mange rensekurer tapper deg for energi og er en påkjenning for kroppen. Kombinasjonen av Triphala Plus og LivoGard gir deg en dyp, men skånsom utrensing. Importør: Maharishi Ayur-Ved Produkter AS, PB 200 Rådal, 5858 Bergen. Tlf , Fax: Homøopraktikeren - 3/2006

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Bakgrunn for departementets arbeid på feltet alternativ behandling Forbruket

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Vurderingene og forslagene skal munne ut i en anbefaling og arbeidet skal ned- felles i en utredningsrapport.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

De Etiske Regler gjelder for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (NKF) og skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av kiropraktoryrket.

De Etiske Regler gjelder for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (NKF) og skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av kiropraktoryrket. Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening Reglene kan ikke dekke alle forhold innen en kiropraktors yrkesliv. Disse regler vil derfor være ufullstendige. Deres ånd like mye som deres bokstav må være

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett.

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-028 (arkivnr: 15/496) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2012 truffet vedtak i Sak nr: 33/12 (arkivnr: 201200426-21) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tidligere

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-043 (arkivnr: 16/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i (arkivnr: )

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i (arkivnr: ) TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 150-11 (arkivnr:201100784-14) Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 29. januar 2014 truffet vedtak i Sak nr: 77/13 (arkivnr: 201300616-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra Advokat A m.fl.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/12 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Eurosko

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling

Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling 1 Formål Rådet for etikk innen alternativ behandling skal bidra til - å sikre pasienter hjelp av god kvalitet - økt sikkerhet

Detaljer

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Rett behandling på rett sted til rett tid Hva er utfordringene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus) NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02058-A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (sjefen

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

FER sak: 29/16K Dato: Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen og sluttbehandlet klagen i sitt møte

FER sak: 29/16K Dato: Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok klagen og sluttbehandlet klagen i sitt møte Norsk psykologforening, Fagetisk råd Postboks 419 Sentrum N-0103 OSLO Klager Innklaget FER sak: 29/16K Dato: 31.05.17 VEDR.: FAGETISK KLAGESAK 29/16K Fagetisk råd i Norsk psykologforening (FER) mottok

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer