Homøopraktikeren. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Sensommer på Foresneset i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Huden leges raskere med Propolis Aloe Krem Dette sier forskerne om propolis: - Stimulerer direkte hudcellenes pusting. - Sterk grad av betennelseshemmende effekt. - Virker som rensemiddel for hud og slimhinner. - Stimulerer næringsprosessene i hud og slimhinner. Dette sier klinikksjef Kristiansen ved Hudlaserklinikken i Sandnes: - Betennelse, sår, rødhet og flere andre vanskelige hudproblemer dempes og restaureres ved regelmessig bruk av Propolis Aloe Krem. Bekreftes av: Tusenvis av fornøyde Naturalia-kunder gjennom 20 år! For informasjon kontakt oss på: Telefon: , Fax: eller web: RBG Slapp av og nyt aromaspa Føler du deg sliten, stresset eller trenger påfyll av energi, unn deg et bad eller massasje med oljer. Lag din egen blanding. Velg mellom sensuelle, oppkvikkende eller avslappende oljer. Eteriske oljer blandes ut i en vegetabilsk olje (baseolje) før bruk. Spør på apoteket etter brosjyre for nærmere informasjon om bruk og anvendelsesområder. Web: eller telefon: På apoteket får du kjøpt ulike oljer av riktig kvalitet 2 Homøopraktikeren - 3/2006

3 Innhold Hovedartikler 5 Advokat dømt 15 Nye grenser for markedsføring 17 Homotoksikologisidene: Alternativt hostemiddel 18 Misteltein som legemiddel 23 Homøopatisk behandling av kolesterol 29 Ulv i fåreklær 35 Kjære Kollega! Den 20. juni 2006 ble Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH godkjent som utøverorganisasjon i forbindelse med registreringsordningen. Dette er uten tvil en milepæl i organisasjonens historie. Selv om registerordningen ikke er en offentlig godkjenning så har den allikevel en snev av offentlighet i John Hetlelid seg, ettersom både Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir.), Forbrukerombudet (FO), Brønnøysundregisteret og Saborg er adressater. Ordningen er frivillig. Hensikten med et slikt register skal være å skille de seriøse utøvere fra de useriøse utøvere. Gjennom medlemskap i NLH er det stilt fagkrav til deg som ønsker å la seg registrere. Du må også følge NLHs vedtekter og etiske regler. På sidene til Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) finnes egne søknadsskjema for registrering. Før registrering må du ta kontakt med vår sekretær å få oppgitt ditt ID nummer. Dette kan du lese mer om under foreningsnytt i dette blad. Et skår i gleden er at Sosial- og Helsedirektoratet ennå ikke har behandlet den siste delen av vår todelte søknad. Det er den delen som gjelder Tankefelt terapeuter TFT og EFT. Det er to viktige elementer som legges til grunn: fagkrav og helserelatert virksomhet. Slik fagkravene fremstår i dag skulle det ikke være vanskelig for Sosial- og Helsedirektoratet og ta en positiv avgjørelse. Når det gjelder anatomi og fysiologi så bør heller ikke dette by på nevneverdige problemer ettersom Det Norske Healerforbund er blitt godkjent, og der finnes det svært få med annen utdannelse enn sine gudgitte evner. I sist leder reiste vi spørsmålet om hensikten med hele registerordningen. Mange opplever at den ordningen splitter bransjen mer enn den forener. I dag er det 5 bransjeorganisasjoner av 17 medlemsorganisasjoner i Saborg som er blitt funnet verdige til registrering. Tenker vi over at det finnes ca. 40 bransjeorganisasjoner så blir spørsmålet svært relevant. På sist generalforsamling i NLH var meningene svært delte. Hva oppnår vi som terapeuter. Det koster kr 800,- i førstegangs registrering, og ca. 300 kr årlig i tillegg til den vanlige kontingenten. Hva får vi igjen for disse penger? Registreringen i Brønnøysundregisteret er ingen markedsplass, så det burde ikke være noen grunn til at ordningen skulle gi oss flere pasienter. Det kan jo borge for noe mer seriøsitet. Gir det oss flere pasienter? Neppe, det at du kan ditt arbeid, fremviser resultater, åpner jungeltelegrafen og gir oss flere pasienter. Det vi står tilbake med er utgifter og kontroll. Kontroll fra myndigheter som ønsker at vi skal formes etter deres system og ikke etter våre egne premisser. Den berømmelige bukken til havresekken sniker seg gradvis innover oss. NAFKAM skal nå omorganiseres og styres av HOD. Via legemiddeldirektivet vil de ta fra oss alle medisiner som virker, hva skal vi da med Foreningsnytt en registreringsordning? 3/ Homøopraktikeren 3

4 Når skal myndighetene legge tingene til rette for vår bransje, slik at vi kan arbeide med det vi kan best, istedenfor å legge på oss en rekke ubrukelige byrder? Kjære Kollega, tenk dere godt om. NLH er klare til å hjelpe med registreringen, men hva oppnår du? Hva med våre kollegaer som ikke når frem og som blir stemplet som useriøse? Hva med de som ikke ønsker å registrere seg og blir stemplet som useriøse. Det kan være terapeuter som er blant de beste i landet. På meg virker det hele noe sprøtt. Det eneste grunnlag for registrering som jeg kan se for meg, er hvis momsen blir knyttet til registeret. Det vil i tilfelle være en ulykke. Det vil bli en skeiv fordeling og usolidarisk, slik at jeg velger å tro Finansdepartementet finner en bedre løsning. Formann Norges Landsforbund av Homøopraktikere. John Hetlelid ALTERNATIV BEHANDLING SYMPTOMER PÅ EN ØSTROGENBOMBE Humørsvingninger Hetetokter Uregelmessig menstruasjon Tørr skjede Manglende sexlyst Benskjørhet Hovne ben Hodepine Svettetokter Økte fettansamlinger 4 Aromaterapi NATUR & HELSE Natur&Helse har fokus på halvfabrikata, og leverer: Over 180 oljer Naturlig hudpleie Naturlig badeolje og badesalt Aromalamper og -dispensere Røkelse Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i SFA, NNH, NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon om bruk, egenskaper og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: Stadig flere kvinner sliter med PMS- og /eller menopauseproblemer. Løsningen på dette er ikke østrogentilskudd, verken syntetiske eller naturlige som planteøstrogener. Progesta-Care - naturlig progesteronkrem - er et helt naturlig produkt som fås i helsekostforretninger over hele landet. Les mer på og ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg å bli forhandler. Tlf Norges Landsforbund av Homøopraktiere er godkjent utøverorganisasjon. Les mer på side 35. Homøopraktikeren - 3/2006

5 Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk! I Homøopraktikeren kom vi med en ADVARSEL. Aprilia er en nystartet organisasjon som er en selvutnevnt vaktbikkje i forbrukersaker. De sier (..) Et oppgjør med oss frister trolig ikke til gjentagelse. Dette har et av våre medlemmer erfart da de saumfarte terapeutens internetside. Til å begynne med utgir de (Aprilia) seg som forbruker, men målet er å ta alle firma/terapeuter som markedsfører seg i strid med loven eller har produkter uten dokumentasjon. NLH tok opp saken for vårt medlem og anmeldte advokaten til Disiplinærutvalget for advokatsaker. Dommen kan du lese her: Det ble avgitt slik beslutning: Ved brev mottatt har Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH v/john Hetlelid innklaget advokat Morten R. Wie. Innklagede advokat har tatt til motmæle i tilsvar av og Klager har gitt ett ytterligere innlegg av Sakens faktum syns å være som følger: Advokaten er medlem av en ideell organisasjon som søker å utrede, sikre og håndheve rettigheter for forbrukere. Advokaten er videre forretningsfører og advokat for samme organisasjon. Organisasjonens særlige ideelle formål er å fremme klarhet, redelighet og fornuft i handelsforhold. Et av medlemmene i denne ideelle organisasjonen tok kontakt med et av medlemmene hos klageren for å få opplysninger om et produkt som dette medlemmet annonserte for på internett. Henvendelsen gjaldt opplysninger om varens egenskaper samt navn på ansvarlig selger for produktet m.m. Klagers medlem kom, etter å ha sjekket med sin fagorganisasjon/klageren, frem til at markedsføringen ikke var i samsvar med markedsføringsloven og la ned sin internettside. Advokaten responderte med å hevde at klagerens medlem burde erstatte deler av de advokatutgiftene medlemmet i den ideelle organisasjonen hadde hatt i saken, totalt kr. 1000,-. Klageren og hans medlemsorganisasjon hevder advokaten og hans organisasjon har tatt på seg en privat vaktbikkjejobb, uten å ha hjemmel for dette. Klageren reagerer mot dette og bestrider at det kan kreves erstatning for kostnader slik som påstått i denne sak. Klager anfører: Det reageres på måten henvendelsen ble gjort på, samtidig som det settes spørsmålstegn ved advokatens egenpålagte oppgave med å håndheve lover og regler i samfunnet. Etter at klagerens medlem ble gjort oppmerksom på at averteringen var i strid med markedsføringsloven, opphørte denne umiddelbart ved nedleggelse av medlemmets nettside. At en markedsfører skal få en sjanse til å rette feil, hevder klageren er i tråd med praksis til Forbrukerrådet og Markedsrådet. Det hevdes at advokaten via et opplegg knyttet til den organisasjon han er medlem av og forretningsfører for, søker profitt ved å tjene penger på næringsdrivende som eventuelt ikke har klart å sette seg inn i alle de regler og lover som gjelder på de ulike områder. Advokaten har i sin pågang for å få dekket sitt salær fra andre enn sin klient heller ikke stått tilbake for å bruke ufine metoder, slik som skremsel om rettergang og ytterligere krav dersom man ikke umiddelbart betaler det forlangte. Klager hevder måten henvendelsene ble gjort på og innholdet i henvendelsene er av en slik karakter at advokatens opptreden ikke sammenfaller med god advokatskikk. Advokaten anfører: Advokaten oppfatter klagen dit hen at den omfatter to forhold: Advokatens rolle som advokat og forretningsfører for organisasjonen, og den ide- 3/ Homøopraktikeren 5

6 elle organisasjonens formål og virksomhet. For organisasjonen har advokatens kontor påtatt seg vederlagsfri forretningsførsel og å være sekretariat. Dette hevdes å være uproblematisk. Motivet for dette skal være å tjene organisasjonens formål og ikke for å tjene penger på virksomheten. Det avvises at organisasjonen har som formål å lure noen. Tvert imot søker organisasjonen å hjelpe den vanlige forbruker med å skille mellom seriøse og useriøse aktører i markedet. Klagerens medlem følte det nok problematisk da han ble bedt om å dokumentere virkningene av sitt salgsprodukt, når han ikke kjente disse. Advokaten bekrefter at den organisasjonen han er medlem av, på vegne av sine medlemmer søker å håndheve de lovregler som eksisterer på området. For ordens skyld opplyses det at advokaten har påtatt seg å skrive en juridisk uttalelse om enkelte sider av næringsvirksomheten til lederen for den organisasjon som formelt har status som klager. Disiplinærutvalget skal bemerke: Klagen er fremsatt innen klagefristens utløp og klageren anses å ha rettslig klageinteresse. Klagen tas således under realitetsbehandling. Utvalget har delt seg i et flertall og mindretall. Flertallet bestående av advokatene Garlie og advokat Ristvedt bemerker: Det er ikke fremført noen anførsler om hvilke(n) bestemmelse i Advokatforeningens Regler for god advokatskikk som anses relevante og som anses overtrådt. Utvalget bemerker innledningsvis at det ikke kan se at det foreligger noe brudd på Reglenes pkt. 2.1, jf. Klagers anførsler om at advokatens opptreden er profittmotivert. Noe slik er ikke sannsynliggjort, og utvalget drøfter derfor ikke dette forholdet noe nærmere. 6 Utvalget er av den oppfatning at den etiske problemstillingen i saken etter dette er om advokaten eventuelt har brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3, der det heter: En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Denne bestemmelsen fanger opp alle tilfelle av opptreden som må anses å være i strid med god advokatskikk og som ikke er regulert i noen av de øvrige mer spesifikt utformede bestemmelsene, se Haakon I. Haakonsen Regler for god advokatskikk med kommentarer (2005) side 19. I denne saken er det faktiske forhold utvalget i så måte tatt utgangspunktet i, at advokaten har opptrådt på vegne av en klient som basert på et nedfelt ideelt formål har involvert seg i oppgaver som naturlig tilligger offentlige organer. I seg selv er ikke dette i strid med pkt. 1.3 i Reglene. Advokatens fremgangsmåte i saken fremstår imidlertid for øvrig som så vidt spesiell at hans opptreden ikke kan anses som korrekt yrkesopptreden. I så måte viser utvalget særlig til fremsettelsen av erstatningskravet fra advokatens side vedrørende kostnader til juridisk bistand. E-posten fra advokaten til klagers medlem av 15. februar 2005 kl anses å ha en stil, et innhold og til dels formuleringer som utvalget betrakter som lite ønskelig fra advokatstandens side. Det samme gjelder for øvrige deler av den korrespondanse som er ført fra advokatens side, uten at utvalget finner grunn til å gå inn på nærmere enkeltheter i så henseende. Å fremsette et krav på kr. 1000,- overfor en annen enn klienten, formulert som et erstatningskrav, for kostnader som klienten (som forstås å være medlem av den organisasjon advokaten selv er forretningsfører og medlem av) har hatt i juridiske kostnader til advokaten, uten at det er framlagt noen dokumentasjon for kravet (faktura eller lignende), Homøopraktikeren - 3/2006

7 kombinert med varsel om søksmål og økt krav dersom kravet bestrides, anses ikke som en vanlig og saklig fremgangsmåte fra en advokat. I denne saken kommer i tillegg det forhold at utvalget har problemer med å forstå hvordan det i denne saken skulle kunne foreligge noe sannsynliggjort erstatningskrav i forhold til den kravet er rettet mot. Framferden til advokaten fremstår for utvalget som nevnt for øvrig som spesiell, og det anses lite ønskelig at en slik opptreden blir anerkjent som saklig og korrekt. Utvalget vil også bemerke at det finnes offentlige organer som har myndighet til å håndheve blant annet markedsføringslovgivningen, og som den enkelte uten kostnader kan henvende seg til ved eventuelle brudd på denne lovgivningen eller eventuelle brudd på lovregler om produktinformasjon. Utvalgets flertall finner etter dette at advokaten samlet har opptrådt på en måte som ikke samstemmer med det som anses å være saklig og korrekt opptreden. Utvalgets mindre advokat Hans-Jørgen Arvesen er kommet til et annet resultat. Mindretall er enig med flertallet at advokatens oppdrag for organisasjonen ikke er i strid med de advokatetiske reglene. Man står da igjen med klagepunktene vedrørende advokatens fremgangsmåte. Det dreier seg om klage på motpartens advokat. En advokat har i forhold til de advokatetiske reglene et forholdsvis stort spillerom for hvorledes saken velges lagt opp. Mindretallet finner som flertallet at advokatens fremgangsmåte kan synes noe uvanlig, bla. omfang og argumentasjon. Imidlertid etterkom klager deler av de fremsatte krav ved at deler av internettsidene ble endret, og det er argumentert fra advokatens side at det er andre forhold som ikke er besvart, bla. dokumentasjon av produktene det var reklamert for. Selv om form og innhold kan diskuteres finner ikke mindretallet innholdet i korrespondansen så graverende at forholdet kan sies å være i strid med god advokatskikk. At det fremsettes krav på dekning av advokatkostnader er ikke uvanlig, og størrelsen på det fremsatte kravet synes ikke å stå i noe misforhold til det som er oppnådd. Det påløp også noe tid i den videre diskusjon om en nærmere dokumentasjon av produktene som i for seg synes relevant. Utvalgets mindretallet konkluderer med at innklagede ikke har overtrådt reglene for god advokatskikk. Etter dette er utvalgets flertall, advokat Ristvedt og advokat Garlie kommet til følgende konklusjon: Advokat Morten R. Wie har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt Jeg ønsker å bli medlem i NLH ogønskeråfåtilsendtmedlemssøknadogallnødvendiginformasjon. Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Tlf: Faks: Epost: Medlemskap m/forsikring kr. 1500,- Medlemskap u/forsikring kr. 1125,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Svarslippen sendes til: Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER 3/ Homøopraktikeren 7

8 Saborg sidene Referat fra møte i kontaktforum 16. juni 2006 Av Anne Solsvik, rådgiver i Sosial og Helsedirektoratet. 1. Hvordan regulerer markedet alternativ behandling, ved Christel Gundelach, leder i SABORG Christel Gundelach viste til undersøkelser som viser at en stor andel av befolkningen har forsøkt alternativ behandling, og at et flertall mener at en kombinasjon av tradisjonell medisin og alternativ behandling fungerer bedre enn et at alternativene isolert. Ifølge undersøkelser er 90 % av brukerne av alternativ behandling fornøyde (Christie). Det er stor etterspørsel etter tjenester fra alternative behandlere i markedet. Det er mange eksempler på at forbrukerne er med på å styre tilbudet i markedet, for eksempel i forhold til økologisk mat og lett produkter. Informerte pasienter vil kunne velge blant ulike alternative behandlere, og det antas at det vil medvirke til at useriøse behandlere faller ut av markedet. En regulering av markedet for alternative behandlere har vært ønsket av myndighetene (Sosialkomiteen). Det ønskes å trekke et skille mellom seriøse og useriøse behandlere. Et spørsmål er om formålet med reguleringen fra Stortingets side er å bedre samarbeidet mellom tradisjonell medisin og det alternative behandlermiljøet, samt fremme forskning eller å beskytte forbrukerne. SABORG er opptatt av å bevare mangfoldet av alternative behandlere og gi forbrukerne reelle valgmuligheter. Debatt i møtet: - Hva mister man underveis hvis alternativ medisin skal innpasses i det tradisjonelle medisinske helsevesenet? - Muligens kan deler av alternative behandlingsmetoder innpasses i den tradisjonelle medisinen, men generelt er det liten fare for at tradisjonelle 8 helsepersonellgrupper vil overta oppgavene til alternative behandlere. Forskning viser at det at leger eller annet helsepersonell benytter deler av alternative behandlings metoder, generelt virker dårlig. - Det ble spurt om en eventuell register/eller autorisasjonsordning vil kunne gi krav til etterutdanning. Det vil ikke være et krav for registrering/eller autorisasjon, og må eventuelt organiseres av organisasjonene. Helsepersonelloven stiller, for de autoriserte gruppene, krav til faglig forsvarlighet både på individ- og systemnivå, men gir ikke mer detaljerte krav til etterutdanning. 2. Om Helsetilsynets oppgaver, ved Jostein Vist, fagsjef i avdeling for tilsynssaker, Statens helsetilsyn Sentralt for Helsetilsynets virksomhet i forhold til alternativ behandling er Lov om alternativ behandling ved sykdom av 2003, (erstattet den gamle kvaksalverloven, og Helsepersonelloven 1999). Helsetilsynet fører ikke tilsyn med alternative behandlere, da de ikke regnes som helsepersonell etter helsepersonelloven. Lov om alternativ behandling fastsetter ikke noen forsvarlighetsnorm. Konsekvensen er at de som benytter alternativ behandling må akseptere risikoen ved dette. Ved spørsmål om forsvarlig virksomhet, er utgangspunktet (også for alternative behandlere) hpl 4. Det er begrenset mulighet for å etterspørre vitenskapelig dokumentasjon. Spørsmålet er heller om det er noe som tilsier at behandlingen er kontraindisert og om annen behandling er forsøkt. Informasjon til pasientene er viktig. Helsetilsynet har, jf alternativloven, i oppgave å vurdere om det er grunn for å begjære straffefor- Homøopraktikeren - 3/2006

9 følgning av utøvere av alternativ behandling. Medhjelperproblematikk kan oppstå der en alternativ behandler samarbeider med autorisert helsepersonell. (jf. eksempel på powerpoint-presentasjon). Når det gjelder straff for alternative behandlere, er lov om alternativ behandling av sykdom mv. 9 sentral. Det kreves forsettelig eller (grov) uaktsomhet. Politiet og Helsetilsynet har sentrale roller. Vedrørende markedsføring av tjenester, skal klager på alternative behandlere rettes til forbrukerombudet. Debatt i møtet: - Hvem skal opptre som sakkyndige i saker mot alternative behandlere, skolemedisinere eller fra alternativ behandlermiljøet? (likemannsprinsippet) - Stigmatiseres leger som samarbeider med alternative behandlere? - Viktig å dokumentere alternativ behandling med journal i tilfelle klagesaker, selv om det ikke er spesifikt påkrevd i lov. God dialog med pasienten om behandlingen er likeledes viktig. 3. Status for omorganisering av NAFKAM, Ann Kristin Sollie, NAFKAM NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), ble opprettet i 2000 som et Norges forskningsrådprosjekt. Prosjektperioden ble avsluttet og HOD er nå hovedoppdragsgiver. Ulike alternativer om videre organisering er vurdert, blant annet som stiftelse eller aksjeselskap. Det er vedtatt at NAFKAM skal være en del av universitetssystemet, og det er enighet om plassering under det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Debatt i møtet: - Det ble uttrykt skepsis til at HOD overtok styringsansvar for NAFKAM, men deltakere fra NAFKAM mente HOD er mer åpne for alternativ behandling og tilhørende forskning, enn for eksempel forskningsrådet er. - Noen var skeptiske til at det nåværende styret for NAFKAM ikke har vært deltakende i omorganiseringsprosessen (det har ikke vært avholdt styremøter den seneste tiden). - Eventuelle deltakere i et Fagråd ble diskutert. Pasientorganisasjoner? 4. NAFKAMs internasjonale rolle/situasjon, ved Vinjar Fønnebø, NAFKAM Norge-Kina samarbeidet er sentralt. Her inngår temaer som informasjonstjenester for helsetjenesten, Hiv/aids problematikk, og forskning på virkninger av tradisjonell kinesisk medisin. I forhold til RESF (Register for eksepsjonelle sykdomsforløp), er det samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og USA. Muligens også England, Canada og Japan. Det er internasjonalt økende fokus på Whole system research, dvs. ikke bare forskning på delkomponenter, men på helheten i pasienttilnærmingen. Det arrangeres internasjonale forsker-workshop`er om temaene. Debatt: - Er det mulig å overføre Norge-Kina samarbeidet til andre land? For eksempel Tyskland (heilpraktiker), India? - Hva kan være relevante effektvariable for alternativ behandling? 5. Om prosjekt om kinesisk urtemedisin ved Vegard Nore, Sosial- og helsedirektoratet. Det må videre avklares hvordan NAFKAM skal Temaet er aktualisert etter en rettssak pga. beslag hos en utøver av kinesisk urtemedisin. Sta- innpasses i fakultetsorganisasjonen, paraplyorganisering?, styringsstruktur (styre eller ikke/styrefagråd?), resultatuttelling (undervisning/publikatens legemiddelverk melder om økende publikumsinteresse på sin telefontjeneste om kinesisk sjoner). Dette har sammenheng med hensyn til urtemedisin. Det kreves mer kompetanse for at å ivareta nasjonal og internasjonal funksjon som myndighetene skal kunne regulere feltet bedre. I forskningssenter,tverrfaglighet/selvstendighet mai ble et samarbeid mellom NAFKAM, Legemiddelverket, og representanter fra farmasi- og medi- etc. på best mulig måte. 3/ Homøopraktikeren 9

10 sinsk fagmiljø ved universitetene startet. Mattilsynet skal være med videre. Det er viktig å se på interaksjon mellom urter og tradisjonell medisin. Debatt: - Standardisering av urtemedisin vanskelig, pga. varierende ingredienser. - Dette må sees i sammenheng med nytt legemiddeldirektiv fra EU. 6. Eventuelt Forslag til temaer for neste kontaktforum (avklares nærmere før invitasjon med saksliste distribueres i september): - Fagkrav - Markedsføring og spørsmålet om dokumentasjon: Når er noe godt nok dokumentert (jf markedsføringsbestemmelser)? - Noe om forebyggende behandling? - Klage-/tilsynsordning (felles for organisasjonene?) Møte i kontaktforum i Sosial- og Helsedirektoratet 19. juni Loven om alternativ medisin 9 sier: selv om terapeuten ( ) ikke forsto eller burde ha forstått faren eller sykdommens art. Sitat slutt. Jostein Vist, Jurist i Statens Helsetilsyn. Vi kan lett bli dømt hvis vi forsømmer oss å ikke føre journal. Nøyaktige notater av vårt formål med vår lindrende behandling kan være avgjørende om vi blir dømt i en evt. klage/straffesak. NLH medlemmer er pliktige å føre journal ifølge våre vedtekter. Myndighetene har ikke direkte pålagt oss det, men via lovverket kan vi altså bli dømt ut i fra 9 i lov om alternativ behandling hvis vi kommer opp i en klagesak. 10 Nytt møte i kontaktforum avholdes 19. okt Aktuelle tema blir: - Informasjon og markedføring. Når er effekt godt nok dokumentert. - Fagkrav - En felles klage/tilsynsordning for bransjen - Alternativ og komplementær medisin som forebyggende medisin? Lederseminar avholdes den 24. nov Aktuelle tema blir: - Et felles klageorgan for alternative behandlere? - Hvordan arbeider Helsetilsynet med klagesaker? - Hva innebærer autorisasjon av helsepersonell, og hvilke kriterier ligger til grunn? Homøopraktikeren - 3/2006

11 Fra Kvakksalverlov til lov om alternativ behandling Skrevet av Rita Agdal, organisasjonssekretær for SABORG Rita Agdal Når behandles alvorlige lidelser, og når behandles helheten? Lov om alternativ behandling trådte i kraft 1. januar 2004, samtidig som Kvakksalverloven ble opphevet. En viktig forskjell på de to lovene er at det i Kvakksalverloven ble listet opp en del lidelser som ikke var tillat å behandle. I Lov om alternativ behandling heter det at det ikke er tillat å behandle alvorlig sykdom. Samtidig gis det viktige unntak fra forbudet, slik at også mennesker som lider av alvorlige sykdommer skal kunne velge alternativ behandling. Det gis unntak dersom behandlingen tar sikte på å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Et skille mellom å behandle en lidelse eller sykdom eller å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse kan virke kunstig for mange behandlere, men kan være viktig i forhold til pasientens forventninger. Videre oppsummeres første rettssak basert på denne loven, deretter hvordan Lov om Alternativ Behandling ble til, før vi ser nærmere på 6 og 7 i Lov om Alternativ Behandling. Andre lover gjelder også alternative behandlere, men her vil fokus være 6 og 7 i Lov om Alternativ behandling. Alternative behandlere må kjenne til lov om alternativ behandling, for å være sikre på at de arbeider innenfor loven. Første dom etter Lov om Alternativ Behandling 2. februar falt den første dommen etter Lov om Alternativ behandling i Bergen tingrett. Behandleren ble frifunnet på alle så nær som et punkt. Helsetilsynet har imidlertid anket saken og godtok altså ikke Tingrettens tolkning av loven. I disse dasøkelsen fra 1995 fant man at hver tredje innbyg- 3/ Homøopraktikeren 11 ger vurderer et utvalg om saken skal opp på nytt. Helsetilsynet hadde en 16 punkters anklage mot behandleren, men trakk 7 av dem da rettssaken startet, fordi disse tiltalepunktene var foreldet. Disse punktene var også tatt ut etter kvakksalverloven. Aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel, bot på kr ,-, samt at han skulle fradømmes retten til å drive som alternativ behandler av sykdom. Forsvareren gikk inn for frifinnelse på alle punkter og fikk medhold i 8 av de 9 punkter ved domsavsigelsen. Av de 16 tiltalepunktene ble behandleren bare dømt på et punkt som omhandler brudd på Lov om Alternativ Behandling 6, uten at han erklærte straffeskyld. Han må betale en bot på kr ,-. Jeg kommer tilbake til innholdet i 6. Andre utøvere av alternativ behandling kan lære av den tolkningen av loven som ble lagt til grunn. Slutten for Kvakksalverloven Uttrykket kvakksalver kommer fra det tyske quak-salber, og beskrev opprinnelig leger som ga pasientene kvikksølvsalve mot syfilis. Homøopatiens far, Samuel Hahnemann ( ), ble upopulær blant sine legekolleger fordi han kritiserte bruken av kvikksølvsalve. Den såkalte kvakksalverloven het strengt tatt Lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er norsk lege eller tannlege, til å ta syke i kur. I 1995 vedtok et samlet storting å nedsette et utvalg som skulle vurdere alternativ behandling. Kvakksalverloven, fra 1936, var utdatert og skulle erstattes. Det ser ut til at den bare ble brukt 3 ganger i løpet av sine 68 år. Det ble sett som urimelig at pasienter som var oppgitt av helsevesenet ikke kunne velge alternativ behandling. I Helseunder-

12 ger, og nær annenhver kreftpasient hadde brukt alternativ behandling. Aarbakkeutvalget leverte sin utredning om alternativ medisin i 1998 (NOU 1998:21) og foreslo en lov som skulle erstatte Kvakksalverloven, økt forskning, større åpenhet i forhold til de forståelsene av helse som lå til grunn for alternativ behandling, og tiltak for kvalitetssikring. Mens kvakksalverloven listet bestemte lidelser som bare leger fikk behandle, åpner den nye loven for at også alvorlig syke pasienter skal ha mulighet til fritt å velge behandling. I følge kvakksalverloven kunne bare leger behandle kreft, sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige former. Aarbakkeutvalget understreket at pasienter burde sikres handlefrihet, selv når de lider av alvorlige sykdommer. Brukerne skulle sikres rett til å velge fritt og trygt gjennom at alternativ behandling ble regulert i takt med tiden, folks forbruksmønster og deres rett til å ta informerte valg. Alvorlig syke er imidlertid sårbare og skulle sikres mot utnytting. Forbudene og unntakene i paragraf 6 og 7 Dommen fra Bergen tingrett forholder seg til 6 og 7 i loven. De lyder som følger: 6 Behandling av allmennfarlig smittsom sykdom Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. 12 Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd. 7 Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven 4-3 første og andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven 4-4, 4-5, 4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende så langt de passer. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke sykdommer og lidelser som omfattes av første ledd, og om behandling etter andre og tredje ledd i lov om alternativ behandling. Både 6 og 7 innebærer et generelt behandlingsforbud av alvorlige lidelser, men åpner for omfattende unntak. Allmennfarlige smittsomme sykdommer er listet i smittevernloven, men hva betyr alvorlige sykdommer? Å vurdere hvilke sykdommer som er alvorlige er ikke helt enkelt, fordi dette må vurderes etter skjønn. Momenter som kan være med i en slik vurdering er om pasienten vil lide overlast uten konvensjonell medisinsk behandling, om tilstanden innebærer fare for alvorlig helseskade eller død, om den er smertefull og så videre. I den nye dommen finner vi heller ikke en god avklaring på dette. Tillatt å styrke pasienten, men ikke å behandle alvorlige sykdommer Både 6 og 7 åpner i ledd to og tre (se over) for unntak fra forbudet. Det tillates å behandle alle lidelser dersom det skjer i samforståelse med lege, eller viss helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby. Hvordan dette kan forstås skal jeg ikke gå inn på her. Jeg skal ta opp unntaket i andre ledd og se hvordan dette ble tolket i dommen 2. februar. I dommen vektlegges skillet mellom å behandle pasienten helhetlig og å behandle sykdom. Dommen bekrefter at det er Homøopraktikeren - 3/2006

13 tillat å behandle mennesker med alvorlige lidelser eller allmennfarlig smittsom sykdom, dersom behandlingen ikke rettes mot sykdommen, men tar sikte på å dempe symptomer eller når målet er å styrke immunforsvar eller selvhelbredende krefter. Mange former for alternativ behandling tar nettopp sikte på å styrke immunforsvar eller selvhelbredende krefter, og det er altså tillatt. Men dersom behandlere tar i mot pasienter med lidelser som kan omfattes av 6 eller 7, så må de være klare over forskjellen på å styrke pasienten og å behandle sykdommen. Et av formålene med dette skillet er å beskytte mennesker som er kritisk syke mot falske forhåpninger. Frifinnelse, - men dom på et punkt Behandleren ble frifunnet på alle punkt, med unntak av å ha brutt 6, som forbyr alternative behandlere å behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer. Han opplyste i retten at han blant annet har treårig akupunkturutdannelse, utdannelse som fysioterapeut og en ikke avsluttet utdannelse innen homøopati. Diagnoser stiller han ved hjelp av målinger med Dr. Volls apparat for Bioelektrisk Funksjons Diagnose. Behandleren ble dømt for punktet i tiltalen som gjaldt behandling av allmennfarlig smittsom sykdom ( 6). Behandleren benektet ikke at han hadde funnet kikhostebakterier ved hjelp av Dr. Volls apparat, men fremholdt at behandlingen tok sikte på å styrke kroppens selvhelbredende krefter i henhold til homøopatiske prinsipper. I dommen heter det at: en slik forklaring (blir) for enkel når han gjennom sin metode finner at den bakterien som er årsak til den alvorlige smittsomme sykdommen kikhoste, er til stede. Retten la til grunn at tiltalte både hadde forklart at behandlingen virker gjennom å styrke kroppens selvhelbredende krefter og at han ville drive ut kikhostebakterier. Den første beskrivelsen av formålet med behandlingen gjør at den er innenfor loven, mens det å rette behandling mot kikhostebakterier er et brudd på loven. To språk i retten og journalene Slik jeg oppfatter det forsøkte behandleren å forklare seg med skolemedisinens språk, for å gjøre behandlingen forståelig for pasientene og retten. Han fortalte at pasientene hadde fått homøopatiske midler. Det prinsipielt viktige i forhold til loven er at behandleren fremholder at midlene virker ved å styrke kroppens selvhelbredende evner slik at kroppen tar seg av bakteriene. Forsøkene på å forklare retten om miasmer, potensering og at liknende kurerer liknende, ga neppe mening for retten eller pasientene. Forskjellen, mellom en skolemedisinsk og en alternativ forståelse av sykdom var vanskelig å få frem i retten. Behandleren forsøkte å forklare seg på begge måter, men en slik oversettelse av alternativmedisinske prinsipper kan altså føre til at retten finner at det er sykdommen som behandles, - noe som kan være forbudt. Flere av de andre tiltalepunktene tok utgangspunkt i at tiltalte hadde skrevet Tub.plex. i sine journaler. Helsetilsynet mente at dette viste at han behandlet tuberkulose. Tiltalte forklarte at dette var navnet på en nosode som pasientene hadde blitt testet i forhold til, uten at dette har sammenheng med bakterien som gir tuberkulose. Sakkyndige bekreftet også at dette ikke var bakterien som gir tuberkulose, og han ble frifunnet på dette punktet. De fleste punkter i tiltalen førte til diskusjoner rundt hvordan ulike uttalelser og notater i journalene skulle forstås, ettersom man leste med briller fra skolemedisin eller alternativ medisin. Helsetilsynet hadde ansvar for deler av etterforskningen der de gikk gjennom journaler med skolemedisinens briller og deretter kontaktet pasienter. Frifinnelsen bygde blant annet på at tiltalte og sakkyndige fikk frem forskjeller mellom skolemedisinens språk og metoder, og de alternative, og viste at slike misforståelser kan oppstå. Behandles sykdommen eller helheten? Alternative behandleres kunnskapsgrunnlag, og deres oppfatninger av kropp og helse, skiller seg fra de skolemedisinske. I likhet med tiltalte har homøopraktikere også kjennskap til skolemedisinsk 3/ Homøopraktikeren 13

14 forståelse av sykdom, der sykdom i hovedsak sees som biokjemiske eller mekaniske prosesser. Samtidig har homøopraktikere en alternativ forståelse som behandlingen er basert på. Behandling rettes sjelden mot isolerte symptomer, og bakterier og virus sees ikke som inntrengere som skal bekjempes ved å tilføre medisiner som angriper. Andre sider ved pasienten vurderes og behandlingen har ofte som formål å støtte selvhelbredende prosesser for å gjenopprette balanse. Pasienten blir sett som en helhet av kropp og sinn, og noen homøopraktikere betrakter endog sjelens tilstand som relevant for å finne hva pasienten har behov for. Selv om pasienter gjerne forteller om skolemedisinske diagnoser, så er ikke slike diagnoser avgjørende for hvilke behandling en homøopraktiker velger. Pasientens helhetlige tilstand, og hva som kan styrke pasienten, vurderes. Behandling som tar sikte på å styrke pasientenes selvhelbredende krefter er tillatt i henhold til loven, uavhengig av hvilke sykdommer pasienten lider av (jmf. ledd 2 i 6 og 7 i Lov om alternativ behandling). Vel å merke så lenge målet ikke er å behandle det skolemedisinen betegner som sykdommen, men å styrke pasienten. Slik loven er formulert er det viktig at behandlere er bevisste på om det er sykdom som behandles eller pasientens selvhelbredende krefter som styrkes, selv om noen oppfatter dette som et kunstig skille. Det er også viktig hva som formidles til pasientene. Det er en utfordring for de fleste alternative behandlere at de er flerspråklige; de snakker både skolemedisinsk og et eller flere alternativmedisinske språk. Når pasienter ikke har kjennskap til alternativ behandling, så kan det være fristende å bruke skolemedisinens språk. Uansett hvilket språk behandleren bruker, så er det behandlerens ansvar at pasienten forstår hva som er formålet med behandlingen. I NLH sine etiske retningslinjer heter det: Terapeuten plikter å gi pasienten en beskrivelse av behandlingens karakter og formål og Terapeuten skal ikke gi pasienten løfte om helbredelse 14 Dette er viktige punkter å huske på når pasienter kommer til behandling og allerede har fått en skolemedisinsk diagnose. Terapeuter plikter å uttrykke seg tydelig. Behandles sykdommer eller styrkes immunforsvar eller selvhelbredende krefter? Dersom alvorlige sykdommer behandles, så plikter behandleren å forsikre seg om at sykdommen behandles i samforståelse med lege. Mennesker med det som innen skolemedisinen kalles alvorlige lidelser har også rett til å bruke alternativ behandling for å styrke evnen til selvhelbredelse, - også uten å rapportere det til sin lege. Men dette forutsetter at behandlere gjør det klart at behandlingen kun kan ha til hensikt å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Referanser : Pressemelding fra Helseminister Høybråten november 2003 NOU 1998:21 Ot.prp. 27 ( ) Dom i Bergen Tingrett 2. februar d.å. Nye produkter nye forpakninger ny grafisk profil MINERAL CARE D Ø D E H A V S P R O D U K T E R URTEPRODUKTER Hud og kroppspleie med urter, dødehavsmineraler, eteriske oljer og greentea ekstrakt. Spesialprodukter mot hudproblemer. For klinikker og naturterapeuter - for både behandlinger og salg Amoraz AS - Postboks Stavanger Homøopraktikeren - 3/2006

15 Orienteringsbrev om markedsføring av alternativ behandling av sykdom m.v Forbrukerombudet har sendt oss et orienteringsbrev om markedsføring av alternativ behandling av sykdom m.v. Her trekkes opp visse grenser for hva vi har lov til å markedsføre. Det er viktig at vi holder oss innenfor disse grenser. Forbrukerombudet er svært strenge og overtredelse kan føre til bøter i hundretusenkroners klassen. Brev skrevet av Gry Nergård, avdelingsdirektør i Forbrukerombudet. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at markedsføringen til utøvere av alternativ medisin er i samsvar med lov om alternativ behandling av sykdom m.v. samt tilhørende forskrifter om markedsføring av alternativ behandling. Se forskriften i Homøopraktikeren nr Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på våre internettsider: http//:www.forbrukerombudet.no. Forbrukerombudet sjekket flere internettsider som markedsfører alternativ behandling. Vi ser at det er noen problemstillinger som går igjen og som innebærer brudd på forskriften. Som dere vil være kjent med gir forskriften nærmere bestemmelser om de krav som stilles til markedsføringen fra alternative behandlere. Spesielt synes mange å benytte ulike former for effektpåstander i kombinasjon med spesifikke lidelser, noe som er forbudt i henhold til forskriften. Forbrukerombudet vil med dette brevet orientere om innholdet i dette regelverket. Etter forskrift om markedsføring av alternativ behandling 2 skal markedsføringen gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Videre forbyr den å benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk. som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, lidelser eller spesifikke diagnoser. Dersom det i markedsføringen antydes eller benyttes påstander om helbredelse, behandling eller lignende av konkrete sykdommer, lidelser eller plager, er dette påstander som krever dokumentasjon, og en slik markedsføring vil som nevnt være forbudt. Likt med påstander om å kurere eller helbrede skal bedømmes påstander om at en behandler eller en behandlingsform vil forebygge eller motvirke slike konkrete sykdommer, lidelser eller plager. Det må utvises særlig aktsomhet ved beskrivelser av hvilke tilstander den alternative behandlingen brukes eller benyttes ved. Bakgrunnen er at markedsføringen ellers lett kan gi inntrykk av at behandlingsformen har dokumentert terapeutisk effekt. Eksempelvis vil det ikke være tillatt å framsette påstander hvor det uttales eller antydes at en alternativ behandler kan helbrede eller behandle en nærmere definert sykdom eller lidelse som astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi m.m. Derimot vil mer generelle beskrivelser av de tilstander som behandlingsformen kan benyttes ved være tillatt. Eksempler vil her være dersom det i markedsføringen uttales at en behandlingsform nyttes ved rygg- og nakkeplager, stive muskler, tretthet eller slapphet. Likeledes kan det opplyses at behandlingsformen kan benyttes for å forebygge eller redusere omfanget av slike generelt beskrevne tilstander eller plager. Den enkelte behandler vil også kunne opplyse om at han har en bred og lang erfaring med en eller flere behandlingsformer ved slike generelt beskrevne tilstander, lidelser eller plager. Det er et hovedformål med forskriftens 2 at den skal forhindre uriktige eller udokumenterte påstander om hva de enkelte behandlingsformer hjelper mot, hvor stor sannsynlighet det er for at behandlingen kan ha effekt osv. Beskrivelsen av den enkelte behandlingsform og hva denne går ut på eller hvordan den gjennomføres, må ikke Etter forskriftene er det heller ikke adgang til som være utformet på en slik måte at den fremstår 3/ Homøopraktikeren 15

16 hovedregel å bruke kilder med et autoritativt preg. Disse vil av forbrukeren lett vil kunne oppfattes som påstander om effekt. Eksempler på slik markedsføring som lett vil være i strid med forskriften er forskningsstudie X indikerer at behandlingsform A er effektiv mot lidelse/sykdom. eller en studie publisert i fagtidsskrift Z støtter tidligere antakelser om at behandlingsformen C vil føre til raskere behandling av sykdom/lidelse Tilsvarende vil det etter forskriftene ikke være tillatt å innta eller gjengi uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og uttalelser fra helsepersonell. Slike uttalelser vil lett kunne gi inntrykk av at en behandlingsform har effekt. Det er klart at NLH ikke er helt enig i alt som kommer fra Forbrukerombudet. Vi skal blant annet arbeide videre med ordet lindre eller lindrende behandling. Loven tillater oss å drive med lindrende behandling. Et overordnet prinsipp er at har man lov å utføre en tjeneste, så har man lov å markedsføre den (kommentar til Helsepersonelloven 74). På møte i kontaktforum i Sosialog Helsedirektorat 31. august 2005 kom det frem at vi kan bruke følgende ordlyd: Jeg har erfaring Forbudet vil også gjelde for lenker på internettsiden med henvisning til pasienthistorier og forskning, da disse kan fremstå som bevis for at behandlingen har hatt effekt for en gitt pasient eller pasientgruppe. Bruken av slike uttalelser i markedsføringen vil lett oppfattes som påstander om effekt og slik markedsføring vil ikke være tillatt etter gjeldende regler. Dersom dere benytter markedsføringsmateriell som er i strid med kravene i forskrift om markedsføring av alternativ behandling, ber Forbrukerombudet om at dere på eget tiltak endrer dette. Vi vil sannsynligvis i løpet av 2006 foreta flere stikkprøver for å påse at markedsføringen er i overensstemmelse med våre krav. med (sagt av Hans Naustervik fra Forbrukerombudet). Som eksempel på markedsføring av generelle plager kan vi skrive jeg har erfaring med rygglidelser/plager eller psykiske lidelser/plager. Da er vi innenfor regelverket. Skriver vi at vi har erfaring med manisk depressive tilstander og/ eller kreft, vil dette være et brudd på markedsføringsloven. Rygg og nakkelidelser er et stort problem i den Norske befolkning PEK - er en skånsom behandlingsmetode for rygglidelser, nakkelidelser og nervale smerter. PE test med AR måling er en god testmetode for å kunne gi pasienten de riktige midler. Er du terapeut og vil supplere dine terapiformer med effektive behandlingsmetoder ta gjerne kontakt med: Spesmedico, tlf , fax Vi underviser i PEK over hele landet. Ta kontakt for kurs og påmelding. 16 Homøopraktikeren - 3/2006

17 Homotoksikologisidene Thomas Kjærsgaard Artikler om forskning og behandling med antihomotoksisk medisin vil bli et kjært innslag i flere kommende nummer av Homøopraktikeren. En spesiell takk skal rettes til Thomas Kjærsgaard som har gitt tillatelse til bruk av hans materiale. Symptomatisk hosteterapi for barn under 12 år. Husteel som et alternativ til kodein (dihydrocodein). Bakgrunn: Hoste som følge av sykdommer i øverste del av respirasjonstrakten, er et av de oftest rapporterte symptomer innenfor pediatrien. En hurtig behandling med få bivirkninger kan redusere lidelsen betydelig, til glede for både pasienten og hans eller hennes familie. Hostestillende midler med kodein er en vanlig måte å behandle problemet på, men på grunn av den høye grad av potensielle bivirkninger, er disse midler stadig utsatt for kritikk. Husteel som er et homøopatisk hostestillende middel, er en mulig alternativ måte å behandle lidelsen på. Målet for denne undersøkelse var å få sammenlignede data om effekt, toleranse og mottakelse av Husteel sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk et preparat med kodein. Metode: I dette referanse-kontrollerte korttidstudiet rekrutterte leger fra 45 praksiser 170 barn under 12 år med hoste/tørr hoste, som var observert over en maks periode på 2 uker. En case rapport formular ble anvendt til å samle data om demografiske faktorer, underliggende sykdom, karakteristika og forløp av symptomene og følelsen av ubehag, så vel som behandlingen av hosten. Resultater: Det var ingen signifikant forskjell på de to behandlede grupper med hensyn til fordeling av kjønn, vekt eller høyde. Pasientene i Husteel-gruppen var noe yngre enn pasientene i kontrollgruppen (som betyr 5,4 år kontra 6,3 år). Det ble observert forbedring etter 2-3 dager hos 51% av pasientene i begge gruppene. Komplett symptomfrihet ble nådd hos 92 % av pasientene behandlet med Husteel og 82 % av pasientene i kontrollgruppen. Kompliance (pasientens opplevelse av terapien) ble vurdert som god eller meget god hos mer enn 90 % av pasientene i hver gruppe. En pasient i kontrollgruppen måtte avbryte behandlingen på grunn av en uønsket stoffreaksjon. Konklusjon: I dette studiet var den hostestillende behandling med Husteel cirka likeså effektiv som referansen som inneholdt kodein. Resultatet av evalueringen av hele undersøkelsen var overordnet sett betydelig bedre for Husteel. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til toleranse eller kompliance. Husteel er et effektivt, godt alternativ til andre hostestillende midler som inneholder kodein i behandlingen av hoste/tørr hoste. 3/ Homøopraktikeren 17

18 Misteltein som legemiddel Den hvitbærede Misteltein (Viscum album L.) er en art planteparasitt som vokser på forskjellige vertstrær. Den skiller seg ut fra alt annet i planteverdenen med sine kuleformede vekst og stedsgrønne blader samt dens bær som modner om vinteren. Siden gamle dager har man anvendt Misteltein som medisin, spesielt har Misteltein-te i århundrer vært anvendt mot forhøyt blodtrykk. Siden 1917 har Misteltein også vært anvendt innenfor kreftterapien som injeksjonspreparat. Effektiviteten av disse preparater er gjennom de seneste år i stigende grad blitt videreutviklet idet fremstillingsprosessen er blitt tydelig forbedret med mer effektive produkter til følge. Sammensetningen av Helixor Helixor er et standardisert vannbasert friskplanteekstrakt fra den hvitbærede Misteltein. Fremstillingen foregår uten fermentering og under skånende betingelser. Fjernelse av kim foregår ikke ved oppvarming, men med moderne teknikk som sterilfiltrering. Det blir ikke tilsatt stabilisatorer eller konserveringsmidler. Helixor er tilgjengelig i tre versjoner som adskiller seg ved vertstreets opprinnelse: Helixor A fra granmisteltein Helixor M fra epletremisteltein Helixor P fra fyrremisteltein De enkelte arter har visse innholdsmessige og terapeutiske forskjeller. Hvilken art som skal anvendes i det enkelte tilfelle avhenger av krefttype og utvikling. 18 Innholdsstoffene I de forgående år er det forsket nærmere i de tallrike innholdsstoffer i Misteltein. Her handler det først og fremst om komplisert oppbygde kullhydrater (polysakkarider) og proteiner (lektiner og viscotoksiner) som via nyeste studier viser seg gjensidig å virke immunforsvarsstimulerende og oppbyggende. Spesielt viser proteinene seg å virke tumorhemmende. Selv om enkelte innholdsstoffer har ganske bestemte og avgrensede virkninger, er Mistelteinens egentlige virkestoff den samlede kombinasjon. Kun ved ekstrakten av hele planten har det vært mulig å dokumentere en omfattende positiv virkning overfor kreftpasienter. Virkningsmåter Helixor hemmer tumorveksten uten å innskrenke det sunne vev, idet kroppens eget immunforsvar blir målrettet forøket. Aktiveringen av immunforsvaret ved anvendelse av Helixor er blitt påvist gjennom tallrike studier. Preparatene har det mål å få tumorsvulsten avgrenset fra det sunne vev og å få forhindret avgivelse av dattertumorer metastaser. Således kan det i mange tilfeller føre til en stillstand eller en tilbakegang for den ondartede vekst. I flere kliniske studier ble det påvist at overlevelsestiden ble forlenget i forhold til kontrollgruppen. Vanligvis skaper Helixor en tydelig stigning i livskvaliteten til største delen av pasientene. Spesielt forbedrer allmenntilstanden seg, som f.eks. appetitt, søvn, tretthet og smerter. Med disse virkninger gir Helixor et viktig og po- Homøopraktikeren - 3/2006

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. årgang Vikeså i Rogaland med utsikt over Oslandvannet. Norges Landsforbund

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innst. O. nr. 98 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. årgang Vinterstemning på Hafrsfjord i Stavanger. Foto NH. Norges

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Ot.prp. nr. 27. Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 21 Alternativ medisin

Ot.prp. nr. 27. Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 21 Alternativ medisin Ot.prp. nr. 27 (2002 2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Særskilt vedlegg: NOU 1998: 21 Alternativ medisin Innhold Del I Bakgrunn, begrepsbruk, 4.2.9 Healing... 32 omfang, holdninger,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 3-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Syv søstre i Geirangerfjorden. De fire elementer - Ild - Jord - Luft - Vann. Norges

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA VEDTAK Sak nr.: 14/1115 Dato: 01.12.2014 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA og Anne Harila, c/o Laserklinikken

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21. Alternativ medisin. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21. Alternativ medisin. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997 NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21 Alternativ medisin Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997 Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 15. desember 1998 STATENS

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer