Smerter og smertelindring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smerter og smertelindring"

Transkript

1 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp når legen skal stille diagnose og vurdere pasientens tilstand. Like viktig er det at Rudjana kan trøste og berolige pasienter som har smerter, og at hun kan gi råd om smertelindring. Men hva er egentlig smerter? Hva er smerte? 5 Fra læreplanen: H5 Eleven skal kunne drøfte smertebegrepet. Smerter og smertelindring Snart slutt på arbeidsdagen, bare noen få pasienter igjen nå. Rudjana ser ut på venterommet. Blikket faller på en ung jente som har kommet fordi hun har smerter i underlivet og svie når hun tisser. Alvorlig nok, tenker Rudjana, men ingen akutt fare. Da er hun mer bekymret for den middelaldrende kvinnen som har smerter i øvre del av magen og føler seg tungpustet. Rudjana følger litt ekstra med på reaksjonene hennes, hvordan hun sitter, hvordan hun puster, og hudfargen og ansiktsuttrykket hennes. Og hun har bedt pasienten om å si fra hvis smertene øker. Rudjana har også varslet legen om symptomene til pasienten, men foreløpig holder de seg til den oppsatte rekkefølgen på pasientene.? Hvorfor tror du Rudjana er mer bekymret for den middelaldrende kvinnen enn for den unge jenta? Smerte er noe som gjør vondt. Det er en av kroppens varslingsmekanismer, et signal om at noe er galt. På den måten er smerte viktig for at vi skal holde oss friske. Det er noe vi skal ta alvorlig og forholde oss til. Når vi brenner oss, trekker vi oss unna. Hvis vi får sterke smerter i brystet, oppsøker vi lege. Overalt på huden og i indre organer finnes det smertesanseceller. De oppfatter smertestimuli og sender beskjed til sentralnervesystemet gjennom følenervene. Hjernen oppfatter og tolker nerveimpulsene og setter i gang forskjellige reaksjoner. Blant annet produserer hjernen endorfiner. Det er stoffer som demper smerte ved å blokkere overføring av impulser i smertebanene. Smerter kan være akutte eller kroniske. Akutte smerter oppstår plutselig og er kortvarige. Kroniske smerter kan vare fra flere uker opp til måneder og år, kanskje hele livet. For øvrig kan smerter være alt fra lett ubehag til intense smerter som ikke er til å holde ut. Det har selvfølgelig sammenheng med hva som er årsak til smertene, og ikke minst hvor i kroppen det gjør vondt. Smertene kan også ha forskjellig karakter knyttet til årsaken. For eksempel vil mange bruke ord som bankende eller pulserende for å beskrive smerter som skyldes en infeksjon. I fortsettelsen skal vi se nærmere på både hva som påvirker opplevelsen av smerte, og på hvordan du kan observere, beskrive og vurdere smerter. Fysisk og psykisk smerte Smerte har både en fysisk og en følelsesmessig side. Den fysiske er at sansecellene og nervesystemet registrerer at det gjør vondt, hvor det gjør vondt og hvordan smertene arter seg. Smerteterskelen er grensen for den svakeste påvirkningen kroppen registrer som smerte og har sammenheng med den fysiske siden av smerten. Smerteterskelen varierer lite fra menneske til menneske. endorfiner = stoffer som produseres i hjernen og som blant annet demper smerter akutte smerter = smerter som oppstår plutselig og er kortvarig kronisk smerte = langvarig smerte smerteterskel = den svakeste påvirkningen som en person registrerer som smerte

2 140 s m e r t e r og smertelindring 141 E K S E M P E L Den følelsesmessige siden av smerte handler om hvordan hver enkelt opplever smerten, hvor sterkt ubehaget er og om hvor sterkt ønsket om å komme unna smerten er. Dette har nær sammenheng med smertetoleransen, det vil si grensen for hvor sterk smerte en person tåler. Her er det store variasjoner fra menneske til menneske. Du har sikkert også hørt uttrykket psykisk smerte. Psykisk smerte brukes om plager og ubehag knyttet til psyken eller sinnet. Den har altså ingen fysisk årsak, men kan akkurat som fysiske smerter ha forskjellig varighet og intensitet. I dette kapitlet er det først og fremst fysiske smerter vi går inn på, men du vil se at psykiske faktorer har betydning her også. Hvorfor opplever og reagerer vi forskjellig på smerte? Rudjana har ofte undret seg over hvor forskjellig pasientene kan oppleve smerter. De har så ulik toleranse, tenker hun. Ofte har hun opplevd at pasienter ikke har vært så skadet eller syke som både de og hun har trodd, til tross for sterke smerter. Andre ganger har hun sett det motsatte: pasienter med langt større skader enn forventet ut fra hvor smertepåvirket de har vært. En rekke forskjellige forhold virker inn på hvordan vi opplever og reagerer på smerte: Sosial og kulturell bakgrunn Oppvekst og kulturell bakgrunn påvirker måten vi er på, og hva vi formidler til andre om hvordan vi har det. For noen er det naturlig å si klart fra og kanskje gråte når de har vondt et sted. Andre biter smerten i seg og sier ingen ting. Noen blir irritable og aggressive, mens andre trekker seg tilbake og isolerer seg. Det fysiske miljøet De fleste opplever smerten verre hvis de samtidig blir utsatt for skarpt lys, mye støy eller sterk kulde eller varme. Fullstendig mangel på stimuli virker også negativt. Smerten dominerer enda mer når ingen ting avleder oppmerksomheten. For eksempel har det vist seg at mange opplever smertelindring ved å lytte til musikk. Motsatt kan smerte forsterkes om natta, for eksempel hos en person som ikke får sove. Fysiologiske forhold Kvalme eller trøtthet kan forsterke smerteopplevelsen. Mens høy aktivitet kan gjøre at vi ikke merker smerte. Høy fysisk aktivitet får hjernen til å produsere mer endorfiner. Det typiske er løperen som ikke merker gnagsåret før etter at han eller hun har kommet i mål. Ok å ha ill 05_03 i marg? Hanne Kunnskap, informasjon og motivasjon Det hjelper å vite noe om årsaken til smerten, og om hva pasienten selv kan gjøre for redusere den. Som regel hjelper det også å være forberedt på smerte som skal komme. Derfor bør alle som skal gjennomgå en smertefull undersøkelse eller behandling, få realistisk informasjon på forhånd. De fleste tåler også mer når smerten har en hensikt, for eksempel ved en fødsel, enn når den er uten formål eller kjent årsak. Sinnsstemning og livssituasjon Hvis hverdagen er tung og trøstesløs, kan smerte være en ekstra stor belastning. Men vi kan også se at enkelte i sterk psykisk ubalanse ikke kjenner smerte i det hele tatt. Angst og smerte henger sammen. Smerte skaper angst. Jo sterkere smerten er, desto reddere blir vi. Når vi blir redde, binder vi oss og spenner musklene. Det som er vondt, blir enda vondere. Hvis du er redd og gruer deg for smerte, blir gjerne smerteopplevelsen mer intens enn den trenger å bli. Det fører til at du blir enda reddere, og alt blir mye vondere. Når vi skal hjelpe mennesker med smerter, er det viktig å bryte denne sirkelen. smertetoleranse = den sterkeste smerten en person kan tåle

3 142 s m e r t e r og smertelindring 143 E K S E M P E L Holdninger og reaksjoner fra omgivelsene Holdninger og reaksjoner fra omgivelsen påvirker også hvordan vi reagerer på smerter. Hvilke erfaringer har pasienten fra før, hvilke reaksjoner har han eller hun fått? Noen har «lært» at ingen bryr seg om at de har smerter, eller at det ikke er hjelp å få. Da har det ingen hensikt å si fra. For andre kan smerter være det eneste de får oppmerksomhet på. Da er det mye å oppnå ved å si fra om selv svake smerter. Smertens kvalitet Hva slags smerter, hvor det gjør vondt, varigheten og hvor intense smertene er betyr mye for hvordan vi opplever dem og reagerer på dem. Hvor det gjør vondt? Hvor intens er smerten? Avtar eller øker smerten? For de fleste er det lettere å takle smerter i foten enn i brystet. Det er lettere å tåle smerte som du vet går over. Kroniske smerter ser det ut til at mennesker ikke venner seg til, slik mange tror. Tvert imot opplever de at smertene blir mer uutholdelige. Opplevelsen av hva som gjør vondt, og hvor vondt det gjør, varierer altså fra menneske til menneske. Og én og samme person kan oppleve smerte forskjellig i ulike situasjoner. Dessuten kan to personer som kanskje opplever en smerte likt, reagere helt forskjellig de viser ulik atferd i smerteopplevelsen. Å observere, beskrive og vurdere Rudjana har jobbet som helsesekretær i flere år, både i sykehus, på helsestasjon og nå på legesenter. Mange ganger har hun opplevd at pasienter har ringt og fortalt om smerter for så å spørre henne om de bør komme til legen, eller om de kan se situasjonen an litt. Det hjelper å ha litt erfaring, tenker hun, og vite hva jeg skal spørre om for å kunne gi gode råd til pasientene. Som helsesekretær må du kunne observere, beskrive og til en viss grad vurdere smerter hos pasientene. Du må også kunne gi råd om hvordan pasienten selv kan forebygge og lindre smerter. Mange pasienter får dessuten smertelindrende medikamenter og annen smertebehandling og kan trenge informasjon og veiledning i forbindelse med det. For å observere smerter kan du se på, snakke med og lytte til pasienten. Det å se og legge merke til er spesielt viktig når det er pasienter som ikke greier å si fra at de har vondt, for eksempel spedbarn, afasirammede og mange aldersdemente. Noen har også problemer med å finne de riktige ordene på norsk. Men hva skal du se og lytte etter? Øyne og ansiktsuttrykk Mange får et anspent ansiktsuttrykk ved smerter. Ved akutte smerteanfall kan vi i tillegg se rykninger, spesielt rundt munn og øyne. Kanskje kommer det tårer i øynene. Pasienter med vedvarende smerter vil ofte se trøtte og slitne ut etter en tid Huden Sterke smerter fører ofte til kaldsvette og blek hud. Respirasjon og puls Vi puster ofte raskere og mer overflatisk ved sterke smerter. Kanskje gisper pasienten eller holder pusten i korte perioder. Når smerten sitter i brystet, ryggen eller magen, kan du merke at pasientene forsøker å «holde igjen» hvis de må hoste. Pulsen blir raskere. Kroppsholdning og bevegelser Smerter påvirker hele kroppsholdningen. Pasientene virker mer anspent, trekker kanskje opp skuldrene og kan få en litt foroverbøyd, lut holdning når de står eller går. Mange vil uvilkårlig ta seg til det stedet der det gjør vondt. Hvis smerten sitter i beina eller ryggen, påvirker det ofte måten å gå på. Pasienter som ligger eller sitter, kan reagere med uro eller med å være helt urørlige. Følgetilstander Smerter, spesielt sterke og kroniske smerter, virker negativt inn på hele livssituasjonen. Mange blir urolige og rastløse. Ofte fører det også til søvnproblemer og humørsvingninger. Irritabilitet og engstelse er vanlig. Mange bruker så mye energi på å takle smertene at de ikke har krefter igjen til å være sammen med andre. De kan isolere seg og etter hvert bli ensomme og deprimerte. Smerter går også ut over matlysten, samtidig som sterke smerter kan gi kvalme. Allmenntilstanden blir dårligere, og på lengre sikt vil det svekke immunapparatet. Å snakke med og lytte til pasienten Mange pasienter sier fra hvis de har vondt et sted. Andre sier ikke noe uten at du spør først. Derfor må du være oppmerksom på signaler og spørre pasientene hvis noe tyder på at de har smerter. Du kan gjerne ta utgangspunkt i det du har observert, for eksempel: «Jeg la merke til at du holdt pusten da du reiste deg. Hvor gjorde det vondt?» Det er viktig at pasienten beskriver smertene så konkret og nøyaktig som mulig. Da blir det lettere å finne årsaken. Samtidig blir det mulig å vurdere hvordan smertene utvikler seg, og om smertelindrende tiltak virker. afasi = taleforstyrrelser

4 144 s m e r t e r og smertelindring 145 Ofte må du hjelpe pasienten med å finne ord. Det kan du gjøre ved å stille konkrete spørsmål: Hvor gjør det vondt? Sitter smerten på samme sted, eller flytter den på seg? Stråler den ut til flere steder? Et kroppskart kan være et nyttig hjelpemiddel. Det er en tegning av en menneskekropp sett forfra og bakfra. Pasienten kan merke av hvor smertene er og hvor det gjør mest vondt. Hva slags smerte er det? Ord for å beskrive kan være stikkende, borende, skjærende, murrende, brennende, bankende, verkende, klemmende eller liknende. Er smerten konstant eller kommer den i tak eller bølger? Hva utløser smerten? Er det spesielle situasjoner, bevegelser eller liknende som utløser smertene? I tilfelle hvilke? Hvor sterk er smerten? Det er vanlig å beskrive med ord som lett, moderat, sterk og uutholdelig. Av og til kan det være nyttig at pasienten merker av smertegraden på en skala eller linjal. Det vanligste er å bruke en skala som går fra 1 til 10, der 1 er «ingen smerte» og 10 er «verst tenkelig smerte». Det finnes egne linjaler for barn, der tallene kan være erstattet med ansiktsuttrykk. Barnet kan velge det uttrykket som passer best til slik han eller hun opplever smerten. 05_04 grunnlag kommer! Smerteskala svake ubehagelige plagsomme sterke uutholdelige Gjengi pasientens ord så nøyaktig som mulig når du rapporterer videre. Beskriv det du har observert, ikke hvordan du tolker observasjonene. Å lindre og forebygge smerte Det finnes flere metoder som kan lindre smerter. Her har vi valgt å dele dem inn i smertestillende behandling og omsorg og trygghet. Smertestillende behandling er i hovedsak tiltak som retter seg mot den fysiske siden av pasientens smerter. Omsorg og trygghet tar mer hensyn til den følelsesmessige siden og faktorer som kan påvirke selve opplevelsen av smertene. Metodene er ikke «enten eller». De beste resultatene får vi ofte ved å kombinere dem. Smertestillende behandling Smerter kan behandles med smertestillende medikamenter eller andre mer spesialiserte tiltak, for eksempel transkutan elektronisk nervestimulering (TENS), akupunktur og kirurgiske inngrep. Avhengig av årsaken til smertene vil mange ha god effekt av fysioterapi, kiropraktikk eller psykoterapi. I mange tilfeller vil behandlingen kombinere flere metoder. Det finnes mange forskjellige medikamenter. De vanligste hovedgruppene er opiater (morfin og morfinliknende stoffer) og preparater med paracetamol eller acetylsalisylsyre. Det er også mange forskjellige måter å ta medikamentene på, for eksempel tabletter, stikkpiller, miksturer og injeksjoner. Les mer om legemidler i kapittel 7. Pasienter som har sterke, kroniske smerter, kan bruke smertepumpe. Gjennom den kan de få kontinuerlig tilførsel av smertestillende medikamenter. Det er ikke alltid lett for legen å vite hva som virker best. Derfor er det viktig å ikke gi opp, selv om pasienten ikke blir smertefri i første omgang. Det kan være nødvendig å forandre doser, tidsintervaller, valg av medikament, og på hvilken måte pasienten skal ta medikamentet. Pasienter som bruker medisiner for kroniske smerter, bør ta en ny dose før virkningen av den forrige dosen er ute av kroppen. Hvis de venter til smerten er på topp, trenger de større dose for å bli smertefrie, og det blir vanskeligere å oppnå full smertefrihet. De fleste litt større sykehus har personale som har spesialisert kroppskart = tegning av kroppen sett forfra og bakfra, der pasientene kan merke av hvor de har smerter og hvor vondt det gjør konstant smerte = smerte som er der hele tiden, og som ikke forandrer seg. kronisk = langvarig, vedvarende kontinuerlig = fortløpende, som pågår hele tiden transkutan elektrisk nervestimulering, TENS = smertebehandling ved å sende svake elektriske impulser fra et lite, batteridrevet apparat gjennom huden opiater = legemidler som er laget av opium, for eksempel morfin og morfinliknende stoffer akupunktur = behandlingsmetode som går ut på å stikke nåler inn i huden etter et bestemt mønster ut fra hvor smerten sitter intramuskulær injeksjon = sprøyte som blir satt i en muskel, vanligvis i låret eller setet

5 146 s m e r t e r og smertelindring 147 seg på smertebehandling. Hos dem kan man søke hjelp og veiledning når det er vanskelig å gjøre pasienten smertefri. Å observere og forebygge bivirkninger De fleste legemidler kan gi bivirkninger. Det bør du kjenne til, slik at du kan informere og veilede pasientene. Mange smertestillende medikamenter øker faren for forstoppelse. Spesielt gjelder dette Paralgin forte og andre opiater. Derfor er det ekstra viktig å forebygge forstoppelse med fysisk aktivitet, fiberrik kost og rikelig drikke. En annen bivirkning kan være munntørrhet. Det kan forebygges eller lindres ved tannpuss, ved å drikke ofte eller ved å bruke sukkerfrie pastiller. Opiater kan også påvirke pusterytmen og bevissthetsnivået. Pasienten kan begynne å puste uregelmessig. I verste fall kan han eller hun få respirasjonsstans. Opiater blir ofte gitt i form av injeksjoner. Når pasienten får intramuskulær injeksjon, for eksempel i låret eller setet, tar det litt tid før medikamentet når blodbanen og gir effekt. Men hvis pasienten reiser seg og begynner å gå, øker blodsirkulasjonen, og oppsugingen går fortere. Det kan føre til akutt anfall av svimmelhet og omtåkethet, men det trenger ikke å bety at pasienten får for store doser. Som helsesekretær må du vite at det kan skje, blant annet for å forebygge at pasienten faller og skader seg. Fysisk miljø Lett berøring eller massasje kan hjelpe på noen smerter. Det samme gjelder kalde og varme omslag, men vi skal aldri bruke varme omslag hvis det er snakk om en betennelsestilstand. Det forverrer situasjonen. Mange har god effekt av dempet belysning og rolig, dempet musikk eller sang. Romtemperaturen bør også være behagelig for pasienten. Det hjelper hvis pasienten greier å møte smerten med å slappe av og puste dypt og regelmessig. Pasienten kan trene på å slappe av i etapper ved å konsentrere seg om én kroppsdel om gangen. Smerter som kommer i bølger, bør han eller hun forsøke å møte med å slappe av, ikke spenne seg. For lite eller for mye eller «feil» bevegelser kan virke negativt. Informer pasienten om å tenke gjennom hvilke bevegelser som kan forverre plagene. SØKEORD: akupunktur, felleskatalogen, paracetamol, acetylsalisylsyre, bivirkninger, kiropraktikk, smertelindring, smertelinjal, smertepoliklinikk, smerter, smerteskala, smerteteam Kvalme og brekninger er en annen vanlig bivirkning av opiater. Derfor må mange pasienter få kvalmestillende medikamenter samtidig. Ofte kan bevegelse utløse eller forverre kvalmen. For en som plages med kvalme, kan det hjelpe å unngå sterke lukter og å sørge for at det er frisk luft i rommet der personen oppholder seg. Reseptfrie medikamenter kan også gi bivirkninger. Noen reagerer allergisk på acetylsalisylsyre. Og acetylsalisylsyre kan gi pustebesvær ved for høye doser. Det kan også føre til blødninger. Derfor bør vi ikke kombinere disse preparatene med alkohol eller bruke dem som smertestillende etter for eksempel en tanntrekking. Paracetamol kan føre til leverskade ved overdosering eller stort inntak over lang tid. Omsorg og trygghet Omsorg og trygghet er viktig for å lindre smerter. Som helsesekretær bør du derfor prøve å virke trygg og rolig. Snakk med dempet stemme og bruk rolige bevegelser. Ikke la deg rive med hvis pasienten er engstelig. Samtidig er det viktig at du ikke bagatelliserer det han eller hun opplever. REPETISJONSSPØRSMÅL 1 Hvilke forhold virker inn på hvordan vi opplever og reagerer på smerter? 2 Forklar hvordan angst og smerte kan virke inn på hverandre. 3 Hvilket ansvar har du som helsesekretær i forhold til pasienter som har smerter? 4 Hva kan du observere hos en pasient som har sterke smerter? 5 Hvordan kan du hjelpe pasienten med å sette ord på smerteopplevelsen? evt finne et foto her, flytte ordforklaringer til siden og flytte over repetisjonsspørsmål på neste oppslag? Hanne 6 Mange pasienter får smertestillende medikamenter. Hva bør du kunne veilede og gi råd om i den forbindelse? 7 Smertestillende medikamenter kan gi bivirkninger. Nevn noen bivirkninger som det er viktig å være oppmerksom på og forbygge. 8 Hva kan du som helsesekretær bidra med for å lindre plagene til en bruker som har smerter? intramuskulær injeksjon = sprøyte som blir satt i en muskel, vanligvis i låret eller setet

6 148 s m e r t e r og smertelindring 149 OPPGAVER 1 Arbeid sammen to og to. Tenk tilbake på en gang du hadde smerter. Hvordan opplevde du situasjonen? Hvordan oppførte du deg, og hvordan ga du uttrykk for smertene? Fortell hverandre etter tur og sammenlikn hvordan dere opplever det. 2 Snakk med en medelev. Forklar hverandre etter tur hvordan dere kan bruke hjelpemidlene kroppskart og smerteskala for å observere smerter hos en bruker. 3 Les eksemplet om Rudjana i starten av dette kapitlet. Snakk sammen om hvorfor Rudjana er mer bekymret for den middelaldrende kvinnen enn den unge jenta. Hva bør Rudjana være spesielt oppmerksom på når det gjelder denne kvinnens tilstand? 4 Ta utgangspunkt i repetisjonsspørsmål 1. Gjør rede for hvordan de ulike forholdene kan påvirke smerteopplevelsen. Gi konkrete eksempler. 5 Gjør rede for hva og hvordan du kan observere en pasient som har smerter. 6 På kryss og tvers om smerter og smertebehandling. Finn ord fra innholdet i dette kapitlet. 7 Bruk et stort ark og lag tankekart. Skriv «Hva påvirker smerteopplevelsen?» midt på arket. Lag stråler ut til hvert hovedpunkt og nye stråler ut fra hovedpunktene, der du skriver utfyllende opplysninger. Heng arket opp i klasserommet. 8 Dette rollespillet kan gjerne foregå på øvingslaben. En av dere er helsesekretær. Den andre er pasient med smerter. Du kan ta utgangspunkt i smerter du har opplevd, eller du kan bruke fantasien. Helsesekretæren observerer og stiller spørsmål til pasienten. Skriv deretter en kort rapport som beskriver pasientens smerter og opplevelsen av dem. Bytt roller. Les og vurder hverandres rapport til slutt. a b c d e f g h i j k l m n o 1 S M E R T E L I N D R I N G O 2 Q M R K E O I R B T U U O L I 3 R U E D N P M A S S A S J E Y 4 R S F R S E K L T A U I S B H 5 V I G S T A S R A S H N A I N 6 B K V T V E O A G F E N V V T 7 N K Y X C P S J I T F S R I R 8 M L R Y P B A K U T T S E R A 9 T F K A K O U B A E D T S K K 10 P H R K E N D E W L Æ E B N S 11 Ø K R O N I S K J K A M O I P 12 G R E S P I R A S J O N O N P 13 F A K U P U N K T U R I I G O 14 P A R A C E T A M O L N L S R 15 P U L S S F G Y U V N G M M K

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Behandling av kvinner utsatt for incest

Behandling av kvinner utsatt for incest Fysioterapeuten nr. 4/2000: Behandling av kvinner utsatt for incest Einar Hafsahl, fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Behandlingen som beskrives her, er blitt til som

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

Råd og vink av Ronald Grini

Råd og vink av Ronald Grini Råd og vink av Ronald Grini Helsetjenesten består av Psykososial helsetjeneste, Gløshaugen legesenter og helsestasjon for studenter. I Psykososial helsetjeneste er det ansatt psykologer, psykiatriske sykepleiere,

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek SENIOR Innhold: Velkommen til Ditt Apotek...4 Hva er Ditt Apotek?...4 Ditt Apotek styres av medlemmene...5 Alt før 50 er oppvarming!...6 Hvordan legge grunnlaget

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer