Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

2 Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Aase Fjelldal, Gunvor Berg, Brita Narjord Kjell Arne Morland, Heidi Engen Krogstad og Magnhild Nordbø Postgiro: Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Kateket Sonja Bruholt Diakon Tone Njøs Kirkeverge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut i uke 14, Frist innlevering av stoff: 21. mars Layout: Magnhild Nordbø Trykk: Rosenborg Reklame FORSIDEBILDE: Vinterstemning på Melhus. Foto Harald Danielsen Josef - en lykke for Jesusbarnet En lykke at Josef var der. Han trodde på Maria. Da Maria ble med barn uten at forloveden Josef var faren, fortelles det at han vil skille seg fra henne i all stillhet. For han ønsker ikke å føre skam over henne. Josef måtte være en god mann. For dette kunne blitt skikkelig skandale. Med fare for Marias liv. En engel kommer til Josef i en drøm om natta. Den forteller ham at Marias barn er av Den Hellige Ånd. Hun bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef våkner. Han tror dette. Og tar Maria hjem til seg som sin kone. Likevel. Josef står for meg som en av de største mennesker jeg vet om. Tenk å tro på denne historien, og satse på at den er sann. Josef holder guttongen Jesus som sin fra den dag han tar Maria hjem til seg. Josef er hele tiden litt i skyggen i Jesus -fortellingene. Vi vet ikke mye om ham. Arbeidskar. Snekker. Men for et mannfolk! Han stakk ikke av. Uten Josef hadde ikke dette gått. Da vismennene hadde besøkt den lille familien i stallen, viser engelen seg igjen for Josef i en drøm. Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes vil drepe barnet. De blir flyktninger bare dager etter at Jesus blir født. Josef tar i hast Maria og barnet med seg, og drar fra Betlehem den natta. Det kunne gått galt med Jesus veldig tidlig, hadde det ikke vært for Josef. Gud velger ikke den letteste veien inn på jord. Til enkle kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig etter livet. Men han har god greie på folk. Visste nok at Josef var noe til kar, og at Maria var litt av ei jente. For Gud søker kjærlighet, slik vi gjør. Det er derfor vi er av ham. Gud valgte julenatt to mennesker som tar i mot ham i kjærlighet, - som tar hånd om den som er liten. Guds Sønn var liten julenatt. En underlig tanke.uten kjærlighet kan ingen leve opp. Heller ikke Guds Sønn. En lykke at Josef var der. Velsignet jul! Tor Singsaas biskop Nidaros 2

3 Tone Njøs, ny diakon i Melhus Av Magnhild Nordbø Tone Njøs (40) er ekte melhusbygg, født og oppvokst på et gårdsbruk på Søberg. Etter å ha vært borte fra bygda noen år er hun nå tilbake i sin barndoms dal, og er i ferd med å flytte inn i ny leilighet i Melhus sentrum. Det er ei allsidig dame som har tatt fatt på jobben som diakon i Melhus prestegjeld. I løpet av videregående har hun vært innom både søm og tekstil, tegning, form og farge, og barnepleie. Etterpå ble det førskolelærerutdanning i Bergen. Senere har hun studert kommunikasjon med barn, unge og foreldre i en vanskelig livssituasjon ved Høyskolen i Sør- Trøndelag, og KRL (kristendom med livssynsorientering) ved NTNU. Og endelig, for 2 år siden ble hun ferdig utdannet diakon ved Diakonihjemmet i Oslo. Innimellom alt dette ble det også noen år som praktiserende førskolelærer i Melhus. Men Tone fant ikke helt plassen sin i arbeidslivet. Hun prøvde litt forskjellig, diverse kurs, blant annet innen data, og jobbet en tid som tilkallingsvikar. Ny prestevikar i Horg og Flå Oddnu Clara Andresen En dag fikk Tone et syn, eller en forestilling om du vil, - som handlet om et sykt barn og henne selv ved sykesenga. Hun skjønte ikke helt hva det betydde da. Men omtrent samtidig var hun i gudstjeneste der tema var diakoni. Og plutselig gikk det opp for Tone, at det var akkurat dette hun ville bruke livet sitt til. Hun gikk hjem fra gudstjenesten, sjekket på nettet og leste. Stillingsbeskrivelsen for en diakon passet perfekt! Den kristne trua har Tone alltid hatt, men ble mer bevisst og tok et klart standpunkt for 6-7 år siden. - Det er veldig greit å komme til Melhus nå når jeg har et par års praksis først. Jeg veldig glad for å ha fått denne jobben, og gleder meg til fortsettelsen, sier Tone, og presiserer at hun vil legge vekt på å bringe frivillighetsarbeidet som Kirsten Pernille Øye har drevet, videre. For øvrig ønsker Tone å rette fokus mot ungdom, etter at de er ferdige med konfirmasjonen. - Det er deres kirke også! De kommer jo tilbake for å gifte seg og døpe ungene sine, men vi har lite tilbud til dem i mellomtida. Ungdom må derfor få være med å påvirke, bidra, slik at de føler seg mer hjemme 3 i menigheten. Jeg liker å jobbe med ungdom, det gir mye energi, mye liv. Jeg henger ikke alltid med, men prøver å være en god voksenperson, Unger trenger tydelige voksne, sier hun. Tone har allerede begynt å bli kjent i menighetene og diakoniutvalget. Hun er glad for alle som vil være med å bidra, og vil gjerne ha med enda flere. Spesielt oppfordrer hun til om noen vil være med og holde andakt på treffene, så er de hjertelig velkommen. - Mye er på gang, men det er også mye som kan startes. Har du en ide, så ta kontakt. Det blir aldri for mange lagspillere, de er vi avhengige av, sier Tone, som treffes på tlf , eller på kirkekontoret på rådhuset. Vi må nok fortsette med å ha vikarer i prestestillingen i Flå og Horg i minst et halvt år til. Men nå har Joseph Moiba sagt opp stillingen, slik at den kan lyses ut, og vi kan håpe på at ny prest blir tilsatt i løpet av våren slik at han eller hun kan begynne hos oss på sommeren. Lise Martinussen har sagt ja til å fortsette hos oss til over jul, og det er vi glade for. Fra nyttår starter hun i en stilling i Kirkens Nødhjelp med ansvar for Trøndelag. Vi takker for innsatsen og ønsker henne lykke til i nytt arbeid. Det er Oddny Clara Andresen som skal overta, og hun blir i alle fall ut i mai måned. Hun er fra Tromsø, hun er 50 unge år, og er opprinnelig arkeolog. For ti år siden begynte hun på kristendom hovedfag, og fullførte praktisk teologisk utdannelse i Tromsø i Der studerte hun sammen med Reidulf Ljøkjell, som var prest her før. De siste tre årene har hun arbeidet som sykehusprest og som vikarprest på Byåsen og i Ilen. Velkommen skal du være, vi ser fram til samarbeidet!

4 Daglig leder: Kurt Rylandsholm Investeringer og større vedlikehold 2011 Fellesrådet vedtok på møte å søke Melhus kommune om midler til å dekke følgende investeringer og større vedlikehold i 2011: 1) Automatisk ringeanlegg i Horg kirke kr ,- 2) Prosjektledelse og uforutsette utgifter tilknyttet utskifting av tak på Horg kirke kr ,-. 3) Utvendig vedlikehold Hølonda kirke kr ,-. 4) Nytt orgel i Melhus kirke kr ,-. 5) Belysning Hølonda kirkegård kr ,-. Investeringene er ikke rangert fra fellesrådets side. Punkt 1-4 kommer inn under den statlige ordningen med rentekompensasjon. Levende lys og åpne rømningsveier Vi går nå inn i en tid med til dels stor aktivitet i kirkene og på kirkegårdene. En vil av den grunn be kirkegjengere, pårørende og aktører som leier kirkene til ulike arrangement, om å ha en gjennomtenkt bruk av levende lys og fakler. Det er samtidig viktig å passe på at rømningsveiene ikke blir blokkert. Vær vennlig å imøtekomme beskjeder fra kirkelig ansatte og/eller arrangør. Viser ellers til Regler for utleie/lån av kiekene, og lokale Kirkegårdsvedtekter, som ligger på nettstedet Du kan også kontakte kirkekontoret for å få disse tilsendt. Støren kirkekontor, Rådhuset Støren Tirsdag Onsdag Avtale om samtale og sjelesorg: tlf eller epost: kr. 300 pr. time mere info: Nytt orgel i Melhus kirke - nytt fra økonomiog orgelkomitèeen Tar du utfordringen - bli med på Giveraksjon: kto: Innsamlingsmål:1,5 mill Status : ca kr., derav kr på lanseringskonserten. Tusen takk! Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp 2011 Den offisielle datoen for Dør til dør aksjonen er tirsdag 12. april. Hold av dagen allerede nå. Vi synger julen inn Hølonda kirke 19.desember kl Bygdas sang- og musikkrefter deltar Andakt Ofring Horg kirke 19. desember kl Brit Inger Aune leser juleevangeliet Horg musikkorps Lundamo og hovin skolekorps Hovinkoret lundarljom Gulfostrolla Stjernekoret Matbilleter til jul Også i år vil menighetene i Melhus være med på å bidra med matbilletter til jul til dem som har mest behov. Matbillettene er på kr 500 for voksne og kr 250 for barn som bor hjemme. Diakon Tone Njøs på kirkekontoret tar imot søknader. Søkeren får utfylle et skjema og blir med i vurderingen når alle søknader er kommet inn. Resultatet avhenger av antall personer som søker og hvilket beløp som skal fordeles. Søknadsfristen er satt til tirsdag 14. desember, før kl Julegudstjenester på institusjonene Pårørende er spesielt velkommen til å delta. Å innvie julehøytiden på institusjonene sammen med pårørende, er en fin opplevelse for alle parter, så sett av tid allerede nå når du leser dette. Lille julaften 23. desember Flå eldresenter kl v/ vikar Horg sykeheim kl v/ vikar Buen omsorgssenter kl v/ Hodne Kroa eldresenter kl v/ Hodne Julaften 24. desember Hølonda helsehus og aldersheim kl v/ Morland

5 Økonomisk krise for Helg i bygda! Av Kjell Arne Morland Det var så vidt vi våget å trykke opp det bladet du nå leser i, for vi har rett og slett ikke nok penger til å gjøre det! Det har kommet inn for lite i frivillig kontingent i år. Men på et stabsmøte bestemte vi oss likevel for å våge å gi ut et blad, for som noen sa: Dersom vi legger ved en giro også i dette nummeret, så vil vi sikkert få inn de drøyt ,- som vi mangler! Vi kan jo tenke at det blir som en ekstra julegave, siden vi gjør det mulig å sende bladet vårt til alle husstander i kommunen, enten de betaler frivillig kontingent eller ikke! Dere legger sikkert merke til at vi har nøyd oss med å lage et 8 siders nummer denne gang. Det sparer vi noen tusenlapper på, men ikke mang. Dersom vi blir nødt til å gjøre det på mange nummer i året, så blir det ikke så mye stoff vi får plass til. Vi undersøker også muligheten for å få bedre avtaler med trykkeri for neste år, og vet vi vil lykkes med å få ned prisen ytterligere. Kanskje kan en annen papirkvalitet og farge bare på noen av sidene også bidra til litt lavere kostnader? Men vi ønsker jo å gi ut et blad med god kvalitet! Vi har to typer inntekter: Annonsørene på siste side bidrar på en flott måte slik at de betaler alle kostnadene for et nummer i året. Det blir tatt opp offer i alle menighetene hvert år, og det bidrar til et kvart nummer i året. Resten må gis som frivillig kontingent fra dere lesere. I år har vi fått ca ,- og det er vi svært takknemlige for. Men vi må ha inn mellom ,- og til årlig for at det skal kunne bære seg. Dermed sender vi ut oppfordringen: Vi ber særlig dere som ikke har betalt frivillig kontingent om å gjøre det før jul, og da foreslår vi kr 150. Men vi ber også alle som synes det er viktig med menighetsblad i Melhus, om å gi en liten ekstragave før jul. Prosjektkor 2011: Mozarts Requiem Livet er ikke det samme uten... Bli korist i Mozarts Requiem. Påmeldingen har startet. I mai 2011 setter vi opp Mozarts Requiem i Melhus kirke og Vår Frue kirke i Trondheim. Har du lyst til å være med og synge dette storslagne verket sammen med andre glade amatørsangere, noen profesjonelle korister, profesjonelle sangsolister og symfoniorkester? Meld deg på! Øvelsene foregår sammen med Sangkoret Lundarljom på torsdager, og starter i januar. Det kreves ingen forkunnskaper eller notekunnskaper. Har du lyst, så bli med! Sangerne får tilgang til øvingsfiler, som gjør det lettere å øve inn stoffet. For mer informasjon og påmelding, kontakt dirigent, kantor Bjørn Vevang, tlf Når du nå leser dette stykket har vi akkurat arrangert årets og også tidenes første Soul Church på Melhus Bedehus, ei fantastisk samling med mye sang og musikk, film, dans, konkurranser, kafé og selvsagt Jesus. Soul Church arrangeres denne høsten en gang hver måned, 5 og her tar vi opp ulike tema fra hverdagen. Sist samling hadde vi temaet: Yes! You can som handlet om å følge den drømmen som ligger i hjertet. Ønsker du å lese mer om Soul Church kan du gå inn på

6 Melhus sokn Døpte: Pia Hovin Elise Brattset Hermo Phillip Sakeus Frengen Øye Henrik Hoff Vold Oda Olsen Reitaas Pia Synnøve Næss Aasmund Nilsen Bardal Leah Sofie Naalsund Sjårud, døpt i Ranheim kirke Aksel Gurendal Skogstad Alvida Storsveen Emilie Grønset Næss John Rune Gladsø Matheo Schevik Julian Aleksander Bølien Nygård Mie Rilene Moen, døpt i Kolstad kirke Tobias Gunnes Pedersen, døpt i Rennebu kirke Vigde: Stina Ovesen og Arnt Olav Roksvaag Line Cecilie Faanes og Jan Arild Tirslaug Eva Glømmen og Ivar Øien, viet på Horg Bygdatun Slekters gang Døde: Ruth Losen f Eva Falster f. 1931, begravet på Lademoen kirkegård Mildrid Oddny Leinum Jakobsen f Solveig Engh-Halstvedt f Snorre Peder Syrstad f. 1946, begravet på Skaun kirkegård Magnar Trotland f Anni Elfrida Haarberg f Jenny Kvaal f Leidulv Kvam f Horg sokn Døpte: Aurora Buklev, døpt i Hølonda kirke Kari Oline Moe, døpt i Hølonda kirke Markus Hovin Nilssen Amund Odden-Rimol Thea Eline Nordtømme Hanshus Vigde: Merethe Helgemo og Jan Ragnar Kvam Ross Døde: Odd Birger Slåen f Johanne Gifstad f. 1916, begravet på Flå kirkegård Knut Ottar Stav f Emil Gaustad f Oddrun Arnfrid Almås f Karen Laugen, begravet på Flå kirkegård Idar Hovin f Flå sokn: Døpte: Zakarias Eriksen Kine Samdal William Fremo Odin Holm Grendstad-Eid Pernille Martinsen Storli Vigde: Sonni Norunn Jessen og Oddbjørn Eriksen Døde: Hjørdis Gaustad f. 1918, begravet på Horg kirkegård Hølonda sokn Døpte: Arnt Johnny Sølberg-Flisen Erik Ler Ola Estenstad Døde: Roar Eid f Karen Trotland f Takk! Horg/Flå helse og omsorg takker hjerteligst for mottatt pengegave i forbindelse med Hjørdis Gaustad og Odd Slåen`s bortgang og begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, Fremostua takker hjerteligst for mottatt pengegave i forbindelse med Nils Kjelstad`s bortgang og begravelse. Horg/Flå helse og omsorg, Flå eldresenter takker hjerteligst for mottatt pengegave i forbindelse med Petter Flåøien`s begravelse. Nedre Melhus helse og omsorg Buen, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Serianna Blekesaune`s begravelse. Hjemmetjenesten, Nedre Melhus helse og omsorg, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Solveig Engh-Halstvedt`s begravelse. Rådhusvegen bofellesskap takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Snorre Peder Syrstad`s begravelse. Jarlsbu/Gimsebu Nedre Melhus helse og omsorg, takker pårørende og givere for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Jenny Kvaal`s begravelse. 6

7 28.nov. 1. søndag i advent Flå kirke kl Dåpsgudstj. v/morland Hølonda kirke kl Lysmesse v/morland Konfirmantene deltar Utdeling av 6-årsbok Ofring: Lys til verden Marie Kulbrandstad tlf / Melhus kirke kl Dåpsgudstj. v/morland 5.des. 2. søndag i advent Flå kirke kl Lysmesse v/martinussen Konfirmantene deltar S-klubben deltar Ofring: S-klubben Horg kirke kl Gudstj. v/martinussen Dåp. Ofring: Kirkens Fengselsarbeid Melhus kirke kl v/hodne og Bruholt Lys våken Ofring: Menighetsarb. (trosoppl.) Enkel kirkekaffe 12.des. 3. søndag i advent Hølonda kirke kl Gudstjeneste v/hodne Ofring: Kirkens bymisjon Mildrid Pedersen tlf Øye Grendahus kl Gudstjeneste v/morland Ofring: Søndagsskolen lokalt 19.des. 4. søndag i advent Hovin Bedehus kl Gudstj. v/martinussen Ofring: Kirkens bymisjon Rosmælen bedehus kl Gudstjeneste v/hodne Ofring: Søndagsskolen lokalt Gudstjenesteliste 24.des. Julaften Flå kirke kl Julegudstj. v/martinussen Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl Julegudstj. v/martinussen Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl Julegudstjeneste v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Jofrid Øyen tlf Melhus kirke kl Julegudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet Melhus kirke kl Julegudstjeneste v/hodne Ofring: Menighetsarbeidet 25.des. Juledag Horg kirke kl Høytidsgudstj. v/prost Flø Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl Høytidsgudstj. v/morland Ofring: Lys til verden 26.des. 2 juledag Flå kirke kl Høytidsgudstj. v/hodne Ofring: Misjonsprosjektet Hølonda kirke kl Høytidsgudstj. v/martinussen Vandrernattverd Ofring: Misjonsselskapet Kåre Krokhaug tlf jan. Nyttårsdag Luk2, 21 Horg kirke kl (merk tiden) Gudstjeneste Melhus kirke kl (merk tiden) Gudstjeneste 2.jan. Kr. åpenbaringsdag Matt 2,1-22 Flå kirke kl Minnegudstjeneste Hølonda kirke kl 1100 Minnegudstjeneste Per Estenstad tlf jan. 1. søndag etter Kr. åpenbaringsdag Matt 3,13-17 Melhus bedehus kl 1100 Gudstj. for små og store 16.jan. 2. søndag etter Kr. åpenbaringsdag Joh 2,1-11 Flå kirke kl Horg kirke kl Melhus kirke kl Musikkandakt 23.jan. 3. søndag etter Kr. åpenbaringsdag Joh 4,46-54 Korsvegen bedehus kl Melhus kirke kl Utdeling av 4-årsbok 30.jan. 4. søndag etter Kr. åpenbaringsdag Matt 8,23-27 Flå kirke kl Horg kirke kl Gudstjeneste. 6.febr. 5. søndag etter Kr. Åpenbaringsdag Matt 13,24-30 Hølonda kirke kl Melhus kirke kl febr. Vingårdssøndagen Matt 20,1-16 Horg kirke kl Gudstjeneste Melhus kirke kl Utdeling av 6-årsbok 17.febr. Torsdag Flå kirke kl Utdeling av 4-årsbok Hølonda kirke kl Utdeling av NT

8 Full distribusjon Åpent::ma-fre 10-17, lø: Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: Melhus, tlf / Tlf Kvål, tlf Åpent 8-23 (8-21) Hovin 9-20 (18) Lundamo 9-22 (20) Ler 7-23 (9-20)

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON:

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2007 67. årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2007 67. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai 2007 67. årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

Juletanker. Snart er det jul. Jeg både gleder og gruer meg til høytiden.

Juletanker. Snart er det jul. Jeg både gleder og gruer meg til høytiden. INNHOLD November, 2012 Nr. 4 Årgang 9 Leder 2 Slekters gang 3 Avhengig av pengegaver 3 Hvem - Hva - Hvor - Når 4 Julekonserter i Namsos kirke 5 Undringens dag 6 Endelig fikk Tuva tilbake skjea 6 Tårnagenthelg

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen INFORMASJON Nr. 3 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Espen Jørgensen Henrik André Pedersen Se side 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Prestens hjørne 22.JULI 2011

Detaljer

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» En håndfull håp konsert med saksofonisten Tore Ljøkjel! En konsert for alle, men der mennesker i sorg er spesielt velkommen!

Detaljer

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke.

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke. Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i kirke. Nr 5 43. årgang Nov 2013 Høydeskrekk Tekst: Svein Skarholm Foto: panoramico.com Jeg har høydeskrekk! Når jeg står på steder med en høyde

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom.

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom. MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr. 4 DESEMBER 2012 59. årgang Mens frost og vintermørke e rår, begynner kirkens nye n e år, og g våre e sinn skal være e vendtv

Detaljer

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON Nr. 3 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Helt førsteklasses! Se side 4 Åpen kirke stille time - Side 3 Brutankar - Side 5 Oversikt over gudstjenester og planlagte aktiviteter

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

Nytt orgel i Hafslundsøy kirke. Baby-sang

Nytt orgel i Hafslundsøy kirke. Baby-sang Nr. 5-2006 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Desember 2006 - februar 2007 Nytt orgel i Hafslundsøy kirke 34. årgang Baby-sang Det nye orgelet blir fraktet på plass i Hafslundsøy kirke. Fra venstre

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer