a:men Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a:men Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s."

Transkript

1 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s. 4 og 5

2 innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi 22/ Hva nå? Side 4-5 Side 6-7 a:men Redaktør: Johannes Kyte e-post: Redaksjon: Anne Helene Gjengedal Tor Dag Kjosavik Layout: Creo-x AS / Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med Konfirmantleirene - fra leirdans til bønnevandring Side 8-9 : Årets konfirmanter Side 10 : Kortnytt fra kirkevergen Side : Valpresentasjon Bjørgvin Side 15 : Menighetsrådenes valglister Side 16 : Familiesiden Side 17 : Slekters gang Side 18 : Plakater Side 19 : Annonser Side 20 : Gudstjenesteliste Mitt bibelvers «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jeremia 29.11) Kasserer: Oddmund Sagstad Giro: Adresse: Askøy Kirkekontor Lyngneset 26, 5302 Strusshamn. Telefon: e-post: Bilde framside: Peter Rikard Johansen er sokneprest i Tveit, men har for øyeblikket pappapermisjon. Hanne Zimmermann er fungerende sokneprest i Tveit for tiden. Begge var på Askøy da det smalt i Oslo og på Utøya i sommer. Legg merke til at a:men har fått ny e-post-adresse: Tips om saker og temaer som vi kan ta opp kan sendes til denne adressen. Bruk også denne adressen til å sende inn stoff eller bilder. Neste nummer av a:men kommer ut ca. 27. oktober. Redaksjonen må ha stoff inn innen 6. oktober. Tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli har berørt oss alle. Askøy ble hardt rammet ved at to av våre ungdommer mistet livet alt for tidlig. Det har vært en tung tid, ikke bare for de pårørende, men for mange på Askøy. Dette har ført til at vi har hatt et enormt behov for å komme sammen, snakke, gråte og be sammen. Kirkene våre over hele landet har vært mye besøkt i denne tiden. Her på Askøy har Tveit kirke hatt åpen kirke for alle som har hatt behov for det. Og mange har brukt denne anledningen. Mange har også tatt kontakt med prestene på Askøy for å få en samtale. Ved slike anledninger har mange behov for noe større enn seg selv. Når de store tingene i livet skjer viser det seg at det norske folk søker kirka og Gud, akkurat som våre forfedre har gjort. Våre prester har hatt en tøff oppgave i møte med alle de pårørende i denne situasjonen. Og som prestene her på Askøy forteller i et intervju på de neste sidene i bladet så har de på mange måter følt seg maktesløse. Alle begravelser er triste, men ikke alle er tragiske, forteller Peter Rikard Johansen soknepresten i Tveit. Det som skjedde med våre to livskraftige ungdommer fra Askøy som ble skutt og drept på en sommerleir i Norge er bare tragisk og vondt. Selvsagt sier det seg selv at en prest som møter pårørende i en slik situasjon vil føle seg maktesløs. Men samtidig har de gjennom hilsener på mail, telefon og på facebook, og ikke minst at de har blitt båret på bønner, følt en styrke som de selv ikke hadde i denne situasjonen. Guds nærvær kjennes mye nærmere i situasjoner der vi trenger hjelp. Både ved store og små ting i livet så har vi lettere for å henvende oss til Gud når livet butter i mot. Det ser vi gode eksempler på når det gjelder Israelsfolket i det gamle testamentet, som glemmer sin Gud når det går dem godt, men snur seg mot ham når livet går dem i mot. Ofte i en anklagende tone. Det er ikke galt å søke Gud når livet er vondt, men ved å søke Gud i de tunge tidene så ser du Han bare delvis. Gud blir kanskje bare trøsteren, men ikke noe mer. Men Gud ønsker å være med deg i hele ditt liv, ikke bare i sorgen. Han vil være med deg også når du har det godt, når du smiler og ler og livet kjennes godt å leve. Han vil være en del av ditt dagligliv. Dette kan du gjøre ved at du søker han daglig både gjennom Bibel og bønn, men også gjennom fellesskapet som du kan oppleve for eksempel på gudstjenester eller andre kristne sammenhenger. Det kristne fellesskapet er ikke noen vellykket koseklubb. Det er et fellesskap av utrolig forskjellige mennesker i både alder, interesser og meninger, men som har én interesse, nemlig å søke Gud. I dette fellesskapet kan du via Gud komme med dine bekymringer og sorger, men også dine gleder. Når vi deler sorgen sammen så blir den bare halvparten så tung å bære, mens gleden blir bare dobbel så stor. Gjennom tragedien som skjedde 22. juli så har vi hatt behov for å søke sammen i kirka. Kanskje du skal fortsette med det også utover høsten og vinteren? Ingvild Augestad Syversen Da jeg var 17 år dro jeg sammen med en klasse, til USA for å tilbringe et år på high school. Skolen het Hillcrest, og er en skole som Danielsen fortsatt har utvekslingssamarbeid med. Selv om hjemlengselen innimellom kunne komme snikende, ble dette et år fylt med mange gode minner og opplevelser. Det jeg nesten husker aller mest fra dette året, er det fine åndelige fellesskapet vi hadde. Bibelverset over er et vers som ble utrolig sterkt for meg dette året, og jeg kjenner at det på mange måter har fulgt meg. Når livet har gått meg i mot og dagene har vært vonde og vanskelige, har jeg dette verset komt frem. Det har gitt meg en indre ro og trygghet, og jeg skal få hvile i disse ordene. Dette løftet gjelder også i dag. Gud gir oss en fred som ingen andre kan gi oss. Denne freden får du når du tar i mot Jesus. Han kan og han ønsker å gjøre en forskjell i livene våre. Han gir oss mennesker nåde og tilgivelse i bytte for våre synder. «Herre åpne på ny mine øyne, så jeg ser at hos deg er min fred». Profeten Jeremia Tekst: Tor Dag Kjosavik I rekken av gammeltestamentlige profeter er vi nå kommet fram til Jeremia, en av de største profeter og forfattere i hele GT. Hele hans virke var dramatisk. Det gjelder hans kall, hans virksomhet i den mest turbulente tiden i Juda-rikets historie og hans sørgelige endelikt som ufrivillig flyktning. Jeremia var en svært spesiell profet. Vi leser ikke bare hans budskap, men også hans tanker. Vi kan godt kalle ham inderlighetens profet. Han forsøkte også i sin forkynnelse å personliggjøre den enkeltes gudsforhold. en mild natur et sterkt budskap Historisk bakgrunn Jeremia virket som profet ca. år Hans virke var altså ca 100 år etter Jesaia. Nordriket (Israel) var blitt ødelagt i år 722, og folket var blitt bortført og spredd i mange land. Skulle Sør-riket (Juda) lide samme skjebne? Etter en kort tid som botspredikant fikk Jeremia oppleve Josjias reform av gudstjeneste og fromhetsliv. I årene virker det som Jeremia hadde en pause, mens han iakttok den unge kongens forsøk på å utrydde avgudsdyrkelsen i landet. Så dukket en ny stormakt opp på arenaen. I 612 falt Ninive, hovedstaden i Assyria, og det nybabyloniske riket ble den sterkeste makten i Midtøsten. Kong Josijia lot seg lokke med i et opprør mot ham av farao Neko II i Egypt, og dermed var hans dager talte. Senere skjedde det samme med kong Sidkia som gikk i allianse med farao Hofra. Jeremia fikk virke med sin botsforkynnelse fram til Jerusalems fall i 587 da Salomos tempel ble brent og flertallet av folket ble ført i fangenskap til Babylon. Han virke også en kort etterpå under den gode stattholderen, Gedalja, som ble innsatt av babylonerkongen. Da Gedalja ble drept, fryktet mange jøder kong Nebukadnesars hevn. De flyktet til Egypt og tvang Jeremia med seg. Der hadde et kort virke som domsprofet blant landsmenn. Etter all sannsynlighet døde Jeremia og ble begravet i Egypt. Jeremias personlighet Det er rimelig å se på Jeremia som en myk mann som opplevde et kall til å være botspredikant og til å forkynne et budskap som var i strid med hans natur og personlighet. Hans natur komme særlig fram to steder. I den kjente kallsscenen i kap 1 unnskylder Jeremia seg med at han er for ung til å tale, og i kap 20 vers 7-10 skriver Jeremia at Guds kall ble for sterkt for ham. Han ville gjerne la være å tale, men han greide det ikke. Jeremia fikk heller ikke mye takk fra mennesker for sin forkynnelse. Da den ugudelige kong Sidkia overtok makten i Juda, fikk Jeremia en vanskelig tid. Hans ble anklaget for å være landsforræder fordi han advarte mot allianse med Egypt og anbefalte at folket skulle overgi seg til Babylonia. Øverstepresten Pasjkur lot ham piske og fengsle. Senere lot kongen sine menn kaste Jeremia ned i en tom brønn der han hadde sultet i hjel om ikke nubieren Ebed-Melek hadde lagt inn et godt ord for ham. Jeremia ble kalt til et liv i lidelse og ensomhet, og i kap 20 kan vi lese at han hadde det så tungt at han forbannet den dagen han ble født. Jeremias budskap Det er naturlig at mye av Jeremias forkynnelse dreier seg om advarsler mot Guds kommende dom. Jeremias gjerning var både å bryte ned og bygge opp, men i den første tiden var det dommen som dominerte i hans forkynnelse. Men vi finner også mange gode og positive utsagn hos profeten. Ett av de mest kjente avsnittene finner vi i kapitel 17 der Jeremia forkynner om leiren i pottemakerens hånd. Han brukte også mye anskuelighetsundervisning, som i kap 19 når han knuser leirkrukken og når han får Baruk til å skrive ned alle Herrens ord i en bokrull og lar den bli lest for kongen. Budskapet hans inneholder også en profeti om den kommende frelseskonge (23,5-6) og løftet om den nye pakt i kap 31, Dommen er ikke Guds siste ord til sitt utvalgte folk, men håpet om en ny fremtid (31.20). I alle prøvelser viser Jeremia en enorm tillit til Guds løfter og har frimodighet til å be: «Leg meg, Herre, så blir jeg legt, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang.» (17,20). 2 3

3 Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med Mange vil at vi skal være psykologer. Men det er vi ikke. Vi skal være medmennesker i sorgen, men samtidig har vi så mye mer å gi. Peter Rikard Johansen og Hanne Zimmermann er to av prestene på Askøy som hadde tjeneste i sommer da det smalt på Utøya og to av ungdommene på Askøy ble drept. Det har vært en tung og tøff tid, men også en tid der de har merket større åpenhet for de store spørsmålene i livet. Tekst og foto: JohannesKyte Som jeg har sagt tidligere så er alle begravelser triste, men ikke alle er tragisk, forteller sokneprest i Tveit Peter Rikard Johansen. En av de som ble skutt på Utøya kom fra Tveit sokn og dermed fikk Peter ansvar for sorgarbeidet og begravelsen. Jeg kjenner meg hjelpeløs og liten i slike situasjoner. Det nytter ikke å komme med en haug med klisjeer. Det er helt umulig å komme med ordene der alt faller på plass. Derfor tror jeg det viktigste er å være til stede, lytte, høre på de pårørende og stå oppreist. Hanne Zimmermann har ikke forrettet i noen av begravelsene i forbindelse med ugjerningene på Utøya, men hun har vært på jobb som prest på Askøy i denne vanskelige perioden. Jeg tror det viktigste i slike situasjoner er å være den som har kontroll når resten av verden vakler. Snakke rolig, gi dem kanskje et glass vann, være tilgjengelig og så videre. Peter forteller at mye det han har gjør i forbindelse med sorgarbeid føles så lite, men i etterkant har han ofte blitt fortalt at det han gjorde betydde så mye. Men samtidig må jeg si at dette som har skjedd i det siste har jeg ikke klart alene. Jeg har merket at de siste ukene har jeg blitt båret på bønner. En tøff tid Tveit kirke har hatt to åpne kvelder rett etter det som skjedde på Utøya. Mye var uavklart i begynnelsen og mange hadde behov for og samles. Jeg tror det var mange som følte dette var tøft, ikke bare de pårørende, men mange på Askøy har opplevd dette som en tung tid og da blir det viktig å snakke sammen, forteller Peter. Hanne Zimmermann er nyutdannet og har bare vært prest i et halvt år. Da kan det være tøft å være den som skal trøste. Da jeg stod foran kista så tenkte jeg at her ligger det et menneske som har blitt drept. Det slo meg at dette får jeg kanskje aldri oppleve igjen. Jeg kjente bare på fortvilelsen og redselen som tok tak i meg. Frihet til å velge Gjerningsmannen har brukt lang tid på planleggingen av disse grusomme handlingene. Hvordan kan det ha seg at Gud ikke stopper dette før gjerningene blir satt ut i livet? Har du en kjapp replikk på det, spør Peter og henvender seg til Hanne. Det blir stille et lite øyeblikk der vi sitter i sakristiet i Tveit kirke før Peter bryter tausheten. For at vi mennesker i det hele tatt skal elske Gud og hverandre så må vi ha frihet til å velge. Og i den friheten kan vi også velge det som er ondt. Det er først når vi har frihet til å velge kjærligheten det blir ekte kjærlighet. Gjerningsmannen på Utøya misbrukte friheten. Jeg mener at mange mennesker har innebygd en slags herlighetsteologi der de tenker at bare jeg er snill og grei så vil det gå meg godt. Snur vi dette på hodet så vil konsekvensen være at vi må spørre når det går meg ille: «Hva er galt med meg? Hva galt har jeg gjort som fortjener dette?» I korsteologien så slipper vi å stille disse spørsmålene. Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med. Klage sin nød til Gud Hanne lytter til Peter, men tar over. Til alle tider har folk klagd sin nød til Gud. Det er bare å tenke på Israelsfolket opp i gjennom historien. Og det mener jeg at vi også har lov til. Da Jesus hang på korset ropte han; «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Disse berømte ordene kan vi gjøre til våre. For vi sier MIN Gud. Det sier noe om vår tillit til Gud. Vi forventer et svar. Og jeg tror mange føler, slik som meg, at Han er til stede som aldri før. Folk strømmer til kirkene våre. Jeg tror også at vi har lov til å stille Gud spørsmål i slike sammenhenger, fortsetter Peter. Men i kjølvannet av dette må vi alltid spørre oss. Hvorfor lever jeg? Hva vil Gud i mitt liv? Hvorfor har jeg blitt plassert her jeg er? Slike spørsmål kaller til oppgjør og omvendelse. Jeg tar meg i å tenke at Gud har ikke noe med dette å gjøre, fortsetter Hanne. Gud blir fjern. Men vi tror på en Gud som er virksom, engasjert, elsker oss og bryr seg om oss, og som handler. Terrorhandlingen i seg selv er ond. Men Gud kan gjøre dette til noe godt. Det er jeg overbevist om. Det ser vi allerede. Vi trenger hjelp Hva er det som gjør at folk trekker til kirka i slike sammenhenger? Vi har behov for noe større enn oss selv, forteller Peter. Det norske folk har et agnostisk forhold til kirka. Når de store tingene i livet skjer så søker vi til kirka og Gud. Det har også våre forfedre gjort. Hanne skyter inn. Gud du har reddet oss før. Nå trenger vi hjelp på nytt. Tror dere at dette har gjort noe med oss som folk? Definitivt, svarer Peter raskt. Jeg har aldri sett landet vårt slik som dette. Har aldri forestilt meg Norge slik. Jeg har merket det selv ved at jeg aldri har fått så mye hilsninger på telefon, mail og på Facebook. Folk viser det overalt, fortsetter Hanne. Tenk bare på at flere tusener er stille på en fotballbane før en kamp. Eller jeg som har vært på konfirmantleir i det siste der vi kan være stille i flere minutter der mange ungdommer er samlet. Og jeg vet om eldre mennesker som er i bønn. Alle er berørte. En kirke for hele livet Folk kommer til kirka når de opplever sorg, hvorfor kommer de ikke når de opplever glede? Ja det er ikke helt riktig, sier Peter. Folk kommer også ved bryllup eller barnedåp, men jeg skjønner hvor du vil. Vi vil være en kirke for hele livet, også dagliglivet. Kirken er en motkultur til jeg, meg og mitt noe, som mye av nyreligiøsiteten fokuserer på. Korset har to relasjoner, en mot Gud og en mot hverandre. I våre felleskap skal vi forkynne evangeliet, men vi skal også være der for hverandre. Sorgen blir bare halv når vi deler den sammen, men gleden blir dobbel så stor. Og i denne situasjonen mener jeg at kirken har skapt relasjoner, nye relasjoner fortsetter Hanne. Kirken har møtt mange mennesker i sorg, og jeg mener at der har kirken stått støtt. Større åpenhet Tror dere at kirka på Askøy vil vokse etter dette? Jeg har nettopp vært på konfirmasjonsleir. Alle vil huske denne leiren fordi den ble så spesiell. Vi gråt sammen, ba sammen, sørget sammen og mange hadde spørsmål. Konfirmantene pratet som aldri før. De var så åpne. Og det håper jeg at vi som kirke på Askøy også framover kan være. Ha en større åpenhet. Folk er i hvert fall hjertelig velkommen til å prate med oss videre. Vi som prester har så mange faste oppgaver. Jeg skulle ønske at vi hadde fått mye mer ressurser til å bygge menigheter og bygge felleskap sammen med menighetene på Askøy, sier Peter, og Hanne nikker. Vi har et felleskap som er mye mer enn medmenneskelig trøst. Vi tror på et håp som bunner i Jesu død og oppstandelse. Og vi kan velge. Vi kan velge hvor og hvordan vi vil gå videre, avslutter Hanne. a:men

4 Også i år har konfirmantene fra Askøy vært på ulike leirer. Her forteller noen av de unge lederne som har vært med på leirene hvordan de har hatt det. Konfirmanter på Askøy har også i år deltatt på sommerleirer med massevis av aktiviteter og lærerik undervisning. Leirene har en tett timeplan som gir innholdsrike og morsomme dager. Været var nok ikke helt på vår side i år, men humøret til både konfirmanter og ledere har vært på topp hele veien. Tekst: Anette Tonning Bergesen, Gabriel Haakonsen & Kine Eliassen Ørgersen.Foto: Kine Eliassen Ørgersen Konfirmantleirene fra leirdans til bønnevandring Dette året har vi hatt en ny leir i stede for påskeleiren (som vi hadde i fjor) nemlig pinseleiren på Skjergardsheimen. Dette var en litt mindre leir enn de på Kongshaug, som lot konfirmantene til å bli enda bedre kjent med hverandre. Det var mer friluftsliv på pinseleiren med blant annet fiske, skogstur, klatring og bading. Konfirmantene likte veldig godt aktivitetene. Sterkere bånd Sommerleir1 var kjempetrivelig, vi hadde fint vær og alle koste seg, sier Per Torgersen (15) fra Davanger. Jeg har lært mye, og føler at det har blitt knyttet sterkere bånd mellom Gud og meg selv. Han har selv deltatt på den første av de to sommerleirene og forteller videre at han har blitt kjent med nye mennesker under oppholdet. På leir er det noe som heter bli-kjentløype, konfirmantene blir delt inn i grupper, og sendt rundt på forskjellige poster for å bli bedre kjent med hverandre. Disse smågruppene er konfirmantene i resten av leiren, de blir bedre kjent seg imellom, med sin gruppeleder og får et rom hvor de kan være mer åpne og stille spørsmål. Gruppen leker, samtaler, leser bibel og ber. Gruppene er populære samlinger på leirene, og vi som leder merker at konfirmantene koser seg. Leirdans Melissa Larsen Boge(15) fra Ravnanger beskriver leiren som svært lærerik og utrolig gøy. Båndet mellom en tidligere venn og meg selv har blitt sterkere under oppholdet, forteller hun. Noe hun synes var ekstra gøy på sommerleir 2 var leirdansen. På sommerleir 2 har vi nemlig hatt en leirdans, noe som var strålende gøy for både ledere og konfirmanter. Vi danset den til hver felles samling, noe som gav oss mye latter og moro. Det var en enkel dans å lære seg så alle kom fort inn i rytmen. Ved siden av leirdans, felles samling og gruppesamtaler har vi også hatt forskjellige aktiviteter som konfirmantene har deltar på. Det er volleyball, fotball, makramé, foto, jogging og den populære såpehockey. Aktivitetene er utrolig gøyal både for konfirmantene og ledere. Bønnevandring I tillegg til alle aktivitetene, underholdningskvelder og fritid lærer konfirmantene også mye om kristendommen. På møtene synger vi sanger, ber sammen, har bønnvandring, blir fortalt om kristendommen og snakker om det å være kristen. Bønnvandring ble i år som alle andre år godt mottatt. Da er vi alle stille, tenner lys, skriver bønnlapper og ber for andre i stillhet eller sammen med forbedere. Sang og musikk hører også med til møtene. I starten tar det litt tid å få konfirmantene til å synge, men på slutten av leiren kan vi som leder høre at konfirmantene går og nynner eller plystrer på lovsanger som vi har sunget. Bedre forhold til Gud Alt i alt har pinseleiren og sommerleirene vært vellykket. Konfirmantene har kost seg til tross for litt dårlig vær og til tross for terrortragedien. Leirene har skapt bedre samhold konfirmantene seg i imellom og de har lært mer om kristendom og det å være kristen. Noen sier ærlig at de føler de har fått bedre forhold til Gud og Jesus, mens andre tørr ikke si det ikke høyt i åpen gruppe. Vi som leder kan se at leir er like mye lærerik som den er gøy. På leir er det også enkelt å få seg venner og det blir derfor hyggelig for både leder og konfirmanter å være sammen. Vi gleder oss alt til neste år, til å møte de nye konfirmantene og ha noen flotte dager sammen med dem. Det er ikke alltid like lett å komme seg gjennom alle hindrene. Hode, hender og føtter. Samhold! Den populære leirdansen! Bli-kjent-løypen. Bøtte med vann, ta av en sko og unngå å bli våt 6 7

5 Årets konfirmanter Herdla kyrkje 18. september Klokka 10:30 Malvin Furnes Berland Fredrik Christensen Helene Elde Ingeborg-Marie Fauskanger Hanne Fauskanger Kristoffer Gulbrandsøy Benedicte Ådlandsvik Hestetræet Rebekka Hilleren Henriette Kjerrgård Moxness Louise Bjørndalen Runderheim Alexander Skråmestø Ole Fredrik Tveit Rebecca Sivertsen Aase Ask kirke 11. september Klokken 10:30 Daniel Lerum Bernhardsen Jon Vegar Bjugn Sebastian Spilde Fluge Stine-Marie Mikkelsen Hornæs Reidar Hæve Helene Hanevik Madsen Martin Cook Mikkelsen Guro Nautnes Nilsen Jonas Berglund Tumyr Klokka 12:30 Kim Martin Akeberg Kai Magne Akeberg Karoline Bekkenes Jeremy Lee Beltran Niklas Johan Berntsen Lisa-Mari Mjåseth Fauskanger Erika Engelsen Fromreide Helene Fromreide Andreas Hansen Haugland Edel Amalie Brekkvassmo Jensen Håvar Kjellevold Mads Heggernes Kjærgård Tim Bekkenes Knutsen Joachim Michal Merkesvik Sander Nilsen Sivertsen Klokken 12:30 Anders Kjærland Høydal Mathilde Jørstad Kristian Kjellevold Michelle Nordanger Lavik Remi Mathisen Kristin Mikkelsen Maren Andrea Nilsson Eric Pedersen Simen Raunehaug Tarald Strømsnes Josefine Lea Willesvik Tveit kirke 11. september Klokken 10:30 Maria Løtveit Abelsen Sofie Instefjord Danielsen Kristine Flatøy Trond Egil Gullbrå Hilleren Yasmine Lousie Jensen Marita Janne Jelsma Joakim Mathiassen Elise Moen Helen Romslo Madelen Solstrand Melissa Larsen Boge Klokken 12:30 Hama Bejzaku Kristine Lie Bekkenes Fredrik Danielsen Robin Fauskanger Susanne Hetlevik Sigurd Holmedal Sindre Iversen Viktoria Løland Stine Iren Meidell Astrid Rimmereide Julie Ystenes Torgersen Per Torgersen Tonje-Elin Aasebø 17. september Klokken 12:30 Aleksander R. Andersen Vilde Johanne Arntzen Mariann Eidsør Linn-Hege Gjertsen Daniel S. Eliassen Trine Haugstad Camilla K. M. Høgli Thea Finnebråten Jansen Mathias Mucha Cecilie Brurberg Olsen Preben Andre Aakre Pedersen Tim-Kristian Sundstrøm Kim-Benjamin Thomassen Malene Aasebø 18. september Klokken 10:30 Henrik Eilertsen Petter Bjorøy Kjørsvik Daniel Kleiven Evelyn Eliza S. A. Mikkelsen Camilla Mølmesdal Torbjørn Sture Næss Katrine Sture Næss Preben Olsen Aleksander Nordvik Olsen Sindre Stamneshagen Daniel Thorstensen Christiane Elene S. Ødegård Klokken 12:30 Erlend Skorpetveit Aga Emilio Fjellbakk Amatucci Charlotte Andersen Henrik André Baugstø Stian Zachariassen Dahle Håvard Nyheim Kjeilen Stine Rob Lene Cecilie Fauskanger Solheim Stefan Aasebø Magnus Aasebø Strusshamn kirke 10. september Klokken 11:00 Elena Bjørndalen August Bernard Cernic Steffen Laksy Edvardsen Caroline Fromeide Sigve Innelset Nora Bjørkedal Jensen Eirik Johannessen Emile Mathiassen Benedicte Gravdal Mæhlum Ingrid Naustadal Stian Normann Christopher Nynes Pernille Rosenlund Espen Salomonsen Ronja Søvik Solberg Anders Aamot Vaksdal Fredrik Yndestad Morten Nikolai Solheim Ole Martin Aabrek Næss Klokken 13:00 Karoline Hjelseth Kristine Melheim Astrid Øvrebø Håkon Hjartåker Færevåg Bjørn Andre Fauske Erdal kirke 17. september Klokken 12:00 Sander Namtvedt Aspunvik Madeleine Berge Kristoffer Joacim Hernar Bjelke Rebecca Andrea Hernar Bjelke Stian Botnevik Lars Skulstad Dale Janne Yddal Furdal Emil Grindheim Kevin Normann Skålevik Joachim Eliassen Sunde Sebastian Hagen Hanselmann Caroline Ellingsen Nesse Julian Gjerde Minde Øyvind Skare Mundal Even Gåsvær Andersen Tommy Andre Fossli Hauge Markus Malkenes Sørtun Bellanita Norris Sætre Tingvatn Preben Nilsen Wulff Rebecca Erchinger Skarholmen Maiken Steffensen Marianne Andberg Emile Gjerstad Bekken Jostein Vindenes Preben Omnø 11. september Klokken 11:00 Anny Follesøy Benjamin Jacobsen Katrine Merkesdal Embla Fjellhaug Andreas Venge Gundersen Stine Susanne Plassen Susanne Sigvaldsen Cecilie Østrem 18. september Klokken 10:30 Tara Celine Hop Malin Jellestad Jakobsen Amanda-Eirin Jensen Frida Juvik Espen Kalsås Karlsen Trine Knudsen Helene Haugland Landøy K lokken 13:00 Klokken 13:00 Sander Hilleren Vikøyr Simen Martinussen Mittet Helene Godø Mats Ingebrigtsen Andreas Antonsen Regine Birkeland Tina Marie Eriksen Elin Alette Daae Vebjørn Hole Chris Andre Karlsen Adrian Indrevær Tommy Bagge Kringstad Lars Otto Torsvik Henry Bagge Kringstad Remi Eilertsen Helene Lavik Julie Magnussen Torhild Aasheim Nymark Oda Kristne Måkestad Øyvind Rolvsjord Malin Søreide Hope Malene Solberg Skjønborg Michelle Svellingen 17. september Klokken 11:00 Tom Erik Balestrand Juliane Fauskanger Jorn Nathalie Fauskanger Jorn Rikke Celine Jacobsen Fredrik Walter Didrik Tvedt Sætre Margrethe Eide Line Banki Engevik Ina Færestrand Martin Hansen Emilie Hansen Ida Dyrrdal Helgesen Malin Molven Larsen Bendik Midtkandal Adrian Miroslow Zwaka Peter Westad Wilamowski Iben Helen Solli Ødejord Markus Waagen Øye 18. september Klokken 11:00 Erlend Eliassen Jonas Daae Nilsen Sindre Haugland Abrahamsen Vidar Andersson Joachim Haga Andreassen Sindre Reigstad Birkeland Joachim Nilsen Bruhjell Erlend Risvand Mo Christian Stiansen Mads Sætre Thers Ida Turøy Emilie Hjønnevåg Markhus (Remi Mathisen- Ask) John-Edvard Genius Harald Eidevig Merkesvik Ørjan Salomonsen Tord Are Myklebust Caroline Sandvik Simen Hjartøy Duesund Jens Storås Fromeide Stian Hatland Vilde Marie Lie Johannesen Andreas Vetås Heltevik Mikael Hopestad Klokken 13:00 Simen Karlsen Lone Anders Mikkelsen Helene Nazmiye Pettersen Lena Guldberg Rygg Stine Andrea Sognnes Eirik Tonheim Katrine Ulstein Ine Kristin Yri Ken-Bernhard Edvardsdal Simen Andreas Johannessen Tov Gunnar Ramberg Vegard Sæbø Stian Torset Mina Jørgentvedt Karlsen Sindre Kristoffersen Maren Pedersen Feness Valdemar Nyvoll Fredrik Hollevik Skogen Stina Marie Porsvoll Henny Martine Skaaland Maren Søvre Haukeland Kim Solheim Martine Dyrdal Sunde Klokken 12:30 Åsmund Kjetil Synnevåg Christian Adrian Gelin Sjur Sølsnes Camilla Gatland Andersen Martine Telle Lasse Furdal Hansen Sindre Monsen Haraldsen Mathias Saue Røyrvik Hannah Victoria Jarheim Johansen a:men

6 Kortnytt Gje kyrkja gode råd! Kortnytt fra kirkevergen Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Ansatte Irene Kleppe er ansatt i 1 års vikariat som kateket. Hun får tittelen menighetspedagog og skal ha spesielt ansvar for konfirmanttilbudet. Elise Marie Hansen er ansatt som ungdomsarbeider etter at ungdomsprest Oddbjørn Stubbhaug slutter i september. Hanne Zimmermann slutter som undervisningsprest og begynner som sokneprest i Tveit fra august. Hun skal vikariere for Peter Johansen som har permisjon i 80% stilling frem til sommeren Sokneprest Michal Møgster begynner den 20. september i Strusshamn menighet. Sokneprest Harald Forland begynner i Erdal menighet den 18. oktober. Diakon Jannicke Monstad Hana skal ha studiepermisjon i 3 måneder i høst. Fra 1. september og ut november er hun ute av tjeneste. Diakoniplaner Alle menighetene på Askøy har en diakoniplan. Disse planene beskriver de tilbudene og tiltakene som menigheten ønsker å prioritere og satse på. Det er opprettet et diakoniutvalg i hver menighet. De har sammen med menighetsrådet arbeidet frem slike planer. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: nestekjærlighet inkluderende fellesskap vern om skaperverket og kamp for rettferdighet Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. En slik helhetstenkning får konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. I videste forstand må all virksomhet i menigheten ha en diakonal grunntone slik vi finner det i evangeliene. Samtidig må diakonien konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Derfor ønsker diakoniutvalget og menighetsrådene, ut fra det de har tilgjengelig av ressurser, å fokusere på aktiviteter og tiltak med målsettinger som vi tror best kan tjene enkeltmennesker og derved menigheten som helhet. Se Overrekkelse og vigsling av det nye gravfeltet i Skiftesvik Søndag den 28. august, etter gudstjenesten i Strusshamn kirke, vil det bli vigsling av det nye gravfeltet i Skiftsvik gravplass. Utbyggingen omfatter 398 kistegraver, hvorav også graver tilrettelagt for muslimer. I tillegg et stort antall urnegraver i en navnet minnelund. Det er også tilrettelagt for 65 ordinære urnegraver. Det er William Bull hos Forum arkitekter som har prosjektert anlegget. Staren AS har vært hovedentreprenør og Askøy kirkelige fellesråd er byggherre. Kostnad for prosjektet er beregnet til vel 10,3 millioner inkl moms. Det er prost Erling Kopperud som står for vigslingen. Etter seremonien på kirkegården inviterer vi alle som ønsker det til kirkekaffe i menighetssalen i Strusshamn kirke. Hjemmesiden til kirken på Askøy På hjemmesiden finner du opplysninger om bl.a. gravferd, dåp, bryllup, kirkevalget, gudstjenester, kurs, leie av menighetssaler og aktiviteter i kirkene. Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd 10 11

7 Dei leke kandidatane e i alfabetisk e i alfabetisk rekkefølgje Nils Dagestad 68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti. Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter. Fornya og vitalisera forkynninga Rekruttering, engasjera frivillige Skapa glede og entusiasme Tenkja heile menneske Eivind E. Elseth 27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti. KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik. Trusopplæring, born og unge Utvikle diakonale tiltak Terje Roald Halsnes 51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti. Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag. Trusopplæring Ny gudstenesteordning Inkluderande kyrkje Ungdomsarbeid Diakoni Bjarte Hetlebakke 21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti. Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon. Ungdomsarbeid Smågrupper Forholdet kyrkje/bedehus Liturgi Egil Morland Egil Morland Inger Helene 61 år. Førstelektor. T. Nordeide Fjell, Inger Helene Ruth Ingrid T. Nordeide Skoglund Ruth Ingrid Vemund Atle Skoglund Øiestad Vemund Atle Øiestad 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Vesthordland prosti. 50 år. Utviklingsleiar. 50 år. Utviklingsleiar. 46 år. Førsteamanuensis. 46 år. Førsteamanuensis. 63 år. Tannlækjar. 63 år. Tannlækjar. Førde, Sunnfjord prosti. Førde, Sunnfjord Fjell, prosti. Vesthordland prosti. Fjell, Vesthordland Nordsida, prosti. Nordfjord prosti Nordsida, Nordfjord p Bjørgvin bispedømeråd, rektor Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, NLA, leiar Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, presteforeininga, Bjørgvin leiar bispedømeråd, bedehus, Senter Bjørgvin bispedømeråd, Styringsgruppe Senter trusopplæringa Styringsgruppe Leiar trusopplæringa sokneråd, fellesråd, Leiar leiar sokneråd, fellesrå kommunestyre, varaordførar kommunestyre, for varaordførar Livsmeistring, leiar kyrkjetun, for Livsmeistring, i Fjell, leiar søndagsskule. kyrkjetun, i Fjell, søndagsskule. prostiråd, diverse prosjektarbeid prostiråd, diverse prosj m.m. m.m. tannhelse. tilknytta søndagsskulelærar, kyrkjeblad. søndagsskulelærar, Forskingsprosjekt kyrkjeblad. tilknytta Forskingsprosjekt beid tannhelse. Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Dåpsopplæring/foreldreansvaansvar Dåpsopplæring/foreldre- Open og tydeleg kyrkje Open og tydeleg kyrkje Trusopplæringsreforma Trusopplæringsreform Diakoni Diakoni Trusopplæring Trusopplæring Gudstenestereforma Gudstenestereforma Gudstenesta, innføring av Gudstenesta, Trusopplæringsreforma innføring av Trusopplæringsreforma Familiearbeid Familiearbeid Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja Ei arbeidsgjevarlinje ny liturgi ny liturgi Arbeidsvilkår for prestar Arbeidsvilkår for prestar Grøn kyrkjelyd Grøn kyrkjelyd Avvikling av statskyrkja Avvikling av statskyrkja Stat-kyrkje spørsmålet Stat-kyrkje spørsmålet Vedlikehald kyrkjebygg Vedlikehald kyrkjeby Berit Nøst Dale 59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti. Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag. Trusopplæring for vaksne Frivillegarbeid i kyrkja Borna sin plass i gudstenesta Sigbjørn Grønås 72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti. Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk. Dåpsopplæring, konfirmantar Kreativt gudstenesteliv Vår jord, forbruk og rettferd Offentleg debatt Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Diakoni, inkludering, omsorg Ungdomskulturkirken St. Jakob Born og unge og Unge vaksne i kyrkja Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Barne- og ungdomsarbeid Gudstenestefellesskap Diakoni Samarbeid andre lag/org. Frivillige medarbeidarar Kari Synnøve Muri Kari Synnøve Arnt Erik Nordheim Arnt Erik Aud Nordheim Marie Stundal Aud Marie Julie-Ane Stundal Muri 29 år. Rådgjevar. 29 år. Rådgjevar. 60 år. Studieleiar. 60 år. Studieleiar. Ødegaard Julie-Ane Ødegaard 46 år. Fysioterapeut og Stedje, Indre Sogn prosti. Kaupanger, Indre Sogn prosti 46 år. Fysioterapeut og Stedje, Indre Sogn prosti. Kaupanger, Indre Sogn prosti 28 år. Stipendiat. 28 år. Stipendiat. folkehelsekoordinator. folkehelsekoordinator. Løvstakksiden, Bergen Løvstakksiden, Berge Olden, Nordfjord prosti. Olden, Nordfjord Jurist. prosti. Nestleiar ungdomsrådet Jurist. Nestleiar Leiar ungdomsrådet sokneråd, fellesråd, Leiar kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, kjeblad, frivilligsentral, bedehus, sokneråd, domprosti. fellesråd, kyr- domprosti. i Bjørgvin, Indremisjonen i Bjørgvin, Indremisjonen skule- og ungdomskorps skule- m.m. og ungdomskorps m.m. Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta sjon, i Leiar vegleiingstenesta Bibeltru lære i Bibeltru lære KFUK-KFUM, medlem avkfuk-kfum, medlem Sokneråd, fellesråd, Normi- Krinssekretær Bjørgvin Krinssekretær Bjørgvin Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterasjonsheimen, Norsk Diakonale Fysiotera- tenester Diakonale tenester Ta i bruk den nye liturgien Ta i bruk den lent, nye frivillighetskoordinator, liturgien lent, frivillighetskoordina Oase. Innvik Fjordhotell Konfirmantarbeid Mi- Konfirmantarbeid Barne- og ungdomsarbeid Barne- og krinsstyret, ungdomsarbeid menighetskonsu- krinsstyret, menighetsk peutforbund, Indre Nordfjord peutforbund, Indre Trusopplæring Nordfjord Trusopplæring Samarbeid mellom kyrkja Samarbeid og studiekonsulent, mellom kyrkja ogungdoms- arbeidar, organisasjonar kordirigent m.m. arbeidar, kordirigent studiekonsulent, ungdo Turlag (DNT) m.m. Turlag (DNT) m.m. Samhandling Samhandlingandre kristne organisasjonar andre kristne m. Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti. Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes U- senter, Diakoniledermøtet m.m. Trusopplæring Kyrkjeoppslutnad Stat-kyrkje reform Diakoni Ungdomsarbeid Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem. Gudstenesta Diakoni Trusopplæring Misjon Levande gudstenester Levande gudstenester Bønearbeid Bønearbeid Trusopplæring for alle Trusopplæring for alle Medarbeidarskap Medarbeidarskap Diakoni lokalt og globalt Diakoni lokalt og globalt Marta Onstein 52 år. Lærar. Marta Onstein Leiar sokneråd, prostiråd, Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Forteljarfestival i Etne. 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti. Etne, Sunnhordland Barne- prosti. og ungdomsarbeid Barne- og ungdomsarbeid Ei folkekyrkje å være glad Ei i folkekyrkje å være Forbruk og rettferd Forbruk og rettferd Lokalsamfunn & kyrkjelyd Lokalsamfunn & kyrk Kultur Kultur Medarbeidarskap Medarbeidarskap 12 13

8 DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kva er bispedømerådsvalet? september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare. Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet. Slik røystar du ved valet Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn. Kyrkjevalet 2011 kort sagt Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål: Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på Val av leke medlemmer til BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET september 2011 (direkte val) Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp i alfabetisk rekkjefølgje. Rangering Kandidatar Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Tala skal skrivast slik: Einsifra tal skal skrivast slik: Tosifra tal skal skrivast slik: Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år BRETTAST HER MED TEKSTEN INN Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke et valgkort med informasjon Kandidaten får da om to stemmer. hvor og når de kan avgi stemme. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Telefon: Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Telefaks: Kandidaten får da ingen stemme. Internett: Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år Pressemelding: Menighetsrådsvalg i ASK SOKN Valglistene til menighetsrådene er klare Listene over kandidater til Kirkevalget 2011 er klar. 57 kandidater stiller til valg i Askøy når nye menighetsråd skal velges i Ask, Erdal, Herdla, Strusshamn og Tveit menigheter. Blant kandidatene finner vi 36 kvinner og 21 menn, med en gjennomsnittsalder på 53 år. Som medlem i menighetsrådet kan du være med å prege og påvirke kirkens arbeid i lokalsamfunnet. Det er gledelig å se at vi har fått på plass en liste med kandidater som ønsker å stille opp for fire nye år. Uten dette frivillige engasjementet hadde kirkens arbeid vært umulig, sier Doris Stikholmen, leder for nominasjonskomiteen i Tveit menighet. I noen menigheter har det vært enkelt å få folk til å stille til valg, mens i andre menigheter har det vært arbeidet på overtid for å fylle opp listen. Dette er andre gang det holdes et kirkevalg etter at Stortinget vedtok den såkalte demokratireformen. Den er et premiss i stortingsforliket om endringer i forholdet mellom staten og Den norske kirke. Det har vært jobbet mye med å få til en god sammensetning av kandidater med forskjellig bakgrunn, kompetanse, kjønn og spredning i alder. Høsten kirkevalg er en unik mulighet for det enkelte medlem å engasjere seg i sin lokale kirke, sier Sissel Vartdal, Kirkerådets prosjektleder for demokratireformen. Sjekk listene i ditt distrikt Fristen for å nominere kandidater til årets valg var 1. mai, både for landets 1280 menighetsråd og de elleve bispedømmerådene. Valgdagen for Kirkevalget 2011 er 12. september, samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Forhåndsstemming foregår på kirkekontoret i Strusshamn alle hverdager fra Alle som er medlemmer i Den norske kirke og over 15 år i løpet av året, kan stemme. Valglistene for menighetsrådene og bispedømmerådene er endelige. Kandidater for det enkelte menighetsråd og til Bjørgvin bispedømmeråd finner du her: For mer informasjon, kontakt: Geir Viksund, kirkeverge Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Tlf eller Menighetsrådets liste september 2011 Menighetsrådets lister september SYNNØVE ELDE, 62 år, FAGERHAUGVEGEN, ASK, Vaskeriarbeider 2. ODDMUND JON SAGSTAD, 69 år, HOP, ASK, Pensjonist Tidligere kirkeverge 3. JOHAN BERGERSEN, 65 år, HOP, ASK, Sjåfør 4. MERETE HEVRØY HANSEN, 26 år, ASK, ASK, Omsorgsarbeider 5. OTTO ARNE UTKILEN, 61 år, ASK, ASK, Lærer 6. ANJA HELEN NILSEN, 34 år, LILLE BREIVIK, ASK, Menighetsrådsvalg i ERDAL SOKN 7. CAMILLA FINIK FLUGE, 40 år, TELLEVIKFLATEN, ASK, 8. SOLVEIG MARGRETHE JOHNSEN, 64 år, HOP, ASK, Hjelpepleier Menighetsrådets liste september IRJA MINDE 2011 ISAKSEN, 20 år, STØLABAKKEN, ASK, Student 10. TORE SILSETH, 39 år, KIRKEVIK, ASK, Lærer Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. TRUDE STEVNEBØ NAMTVEDT, 36 år, BASTANESVEGEN, FLORVÅG, Seniorkonsulent Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. JACK HERMUND BIRKENES, 57 år, VESTRE ÅSEN, ERDAL, Befraktningssjef (shipping) Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre 3. på stemmeseddelen BJØRG KRÅVIK kan du: ANDREASSEN, 56 år, STEINRÅSA, ERDAL, Fagarbeider/ barn og ungdom - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten 4. får TOR da to stemmer. MAGNUS LILLETVEDT, 64 år, SØRE TJUVAVÅGEN, FLORVÅG, Seniorrådgiver - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten 5. får MORTEN da én stemme. LYSTRUP, 57 år, ØVRE HAGEN, FLORVÅG, Høgskolelektor - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får KÅRE da ingen LUNDE, stemme. 49 år, RINDANE, FLORVÅG, Direktør Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. 7. SIGRUNN JOHANNE HANSEN, 78 år, FLORVÅGVEGEN, FLORVÅG, Pensjonist Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Soknerådsval 8. TURID ÅSELIE i HERDLA RISE, 65 år, BRUSEGÅRDSVEGEN, SOKN ERDAL, Adjunkt Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådets 9. HARALD liste GJØSÆTER, 56 år, ÅSENVEGEN, ERDAL, Havforsker september HALLDIS RIISØEN, år, SPRENGSDALEN, FLORVÅG, Husmor 11. TONE IRENE MYKING ANDERSEN, 59 år, STEINRÅSA, ERDAL, Husmor Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. KAREN SIGRUND SKRÅMESTØ, 74 år, SKRÅMESTØ, KJERRGARDEN, Pensjonist Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. HELGE HEGGERNES, 65 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, Pensjonist Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. 3. KJELL LYDER BERLAND, 64 år, BERLANDSVEGEN, KJERRGARDEN, Pensjonist Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten 4. får KJELLAUG da to stemmer. ODDRUN FAUSKANGER EIDSAA, 58 år, LILLE FAUSKANGER, KJERRGARDEN, - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten 5. får ARVID da én stemme. KÅRE MERKESVIK, 51 år, HERDLA, HERDLA, Lærer/uføretrygda - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får THERESE da ingen stemme. BALESTRAND ELLINGSUND, 40 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, adjunkt Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. 7. BENTE STURE BREIVIK, 56 år, HERDLA, HERDLA, Lærer/sykepleier Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Menighetsrådsvalg 8. MARTIN BERLAND i ØYSTESE, STRUSSHAMN 25 år, BERLANDSVEGEN, SOKN KJERRGARDEN, Lærer Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådets 9. NINA HELEN liste OSBERG FAUSKANGER, 55 år, ÅDLANDSVIK, KJERRGARDEN, Kontorfullm september REIDUN SÆTRE 2011 ANTONSEN, 57 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, Kontorass 11. JONAS BRATLI, 30 år, TRÆET, KJERRGARDEN, Det skal veljast 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. FRODE ERIKSEN, 47 år, STOREHAUGEN, HETLEVIK, Ingeniør Kandidatane på lista er sette opp i prioritert rekkjefølgje. 2. SERINE ØDEJORD, 51 år, LINDHAUGVEGEN, FOLLESE, Lærer Du kan levera røystesetelen utan endringar. 3. TROND THORSEN, 63 år, GAMLE KLEPPESTØVEGEN, KLEPPESTØ, Sivilingiør Vil du endra på røystesetelen, kan du: - Gje kandidaten ei tilleggsrøyst ved å setja eit kryss i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Kandidaten 4. får SISSEL då to røyster. HALSNE JUVIK, 59 år, KLEPPESTØSKJENET, KLEPPESTØ, Jordmor - Føya til namn på vallista éin gong. Desse kandidatane kan ikkje gjevast tilleggsrøyst, og får såleis 5. éi NILS røyst. ARNE SÆBØ, 48 år, KROKÅSDALEN, STRUSSHAMN, Filmfotograf - Stryka kandidatar på vallista ved å setja ein strek over namnet. Kandidaten 6. får PER då inga ERLING røyst. PEDERSEN, 66 år, KRÅKESTØLEN, FOLLESE, Gullsmed Andre kandidatar får éi røyst kvar ved oppteljinga. 7. HERBORG ANNA SYGNABERE, 45 år, SKARHOLMVEGEN, KLEPPESTØ, Andre endringar vil ikkje telja med i valoppgjeret. 8. NINA FOLLESØY, 41 år, SLETTEBREKKLIA, FOLLESE, Barne-og ungdomsarbeider Bruk blå/svart penn eller blyant. 9. REIDAR FJELLHAUG, 75 år, FOLLESEVEGEN, FOLLESE, Pensjonist Menighetsrådsvalg i TVEIT SOKN 10. LINDA ASLAUG GUTTORMSEN, 50 år, KLEPPEVEGEN, KLEPPESTØ, Spesialkonsulent Menighetsrådets 11. ERLING liste BJØRN JUVIK, 62 år, KROKÅSDALEN, STRUSSHAMN, september IRENE KJEILEN, år, KYRKJELEMYRA, KLEPPESTØ, Barne- og ungdomsarbeider 13. LENE DÅVØY, 40 år, SOLHOLA, KLEPPESTØ, Universitetslektor Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. THOR ARNE BORLAUG, 54 år, RINDADALSVEGEN, HAUGLANDSHELLA, Bussjåfør Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. FRODE HANUREN, 59 år, HANØY, HAUGLANDSHELLA, Selvstendig næringsdrivende Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. 3. ERITA GANGDAL, 39 år, ROMLEDALEN, HAUGLANDSHELLA, Kirketjener Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten 4. en KAREN tilleggsstemme MARGRETE ved å sette HUGAAS et kryss i ruten MYRDAL, til venstre 48 for år, navnet BRATTSTIVEGEN, til kandidaten. HAUGLANDSHELLA, Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. 5. BJØRG HELGA IVERSEN, 63 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får RANDI da ingen stemme. TORGERSEN, 51 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, Øvrige kandidater 7. VIBECHE får én stemme SKOTNES, hver ved opptellingen. 40 år, MONSAKLEIVA, HAUGLANDSHELLA, Andre endringer 8. vil ANN-KRISTIN ikke telle med i valgoppgjøret. ELDEVIK NYHAMMER, 41 år, SOLÅSEN, HAUGLANDSHELLA, Bruk blå/svart penn eller blyant. 9. LILLIAN OVIDIA HETLEVIK, 70 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, 10. ANNE KARIN GULLBRÅ HILLEREN, 37 år, KOLLEVÅG, HAUGLANDSHELLA, 11. DORIS KARIN STIKHOLMEN, 70 år, MONSAKLEIVA, HAUGLANDSHELLA, Pensjonist 12. BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN, 62 år, RISPELEITET, HAUGLANDSHELLA, Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Kirkevalget 2011 avholdes mandag 12. september, samtidig med kommunestyre- Du kan levere stemmeseddelen og fylkestingsvalget. uten endringer. Det skal velges nye medlemmer til landets 1280 menighetsråd og 11 bispedømmeråd. Medlemmene, som må være 18 år eller eldre, velges for en periode på fire år. I august mottar alle Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten Ask Erdal Herdla Tveit Strusshamn Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

9 Familiesiden Telefonliste - Askøy kirkekontor Tlf: Slekters gang Ein gut er på veg inn i kyrkja. Kva trur du han finn der inne? Tekst: Anne-Helene Gjengedal Av dei tinga du kan sjå her på sida, er nokre meir vanlege å sjå i kyrkja enn andre. Dei merkelege orda nedanfor passar til kvar sin ting, men dåpsløven DASK har leika seg litt med bokstavane, så du må prøva å få dei på rett plass att. Så kan du dra ein strek inn gjennom kyrkjedøra frå dei bileta du meiner høyrer heime der inne. Kanskje du og kan teikna eller skriva andre ting som du ville lika å sjå i kyrkja! TREPS NRBO SLY TARAL LØVEOHEST ERT TSHE TANNKRIMFO BLLOTFA OKS SGNE DSKA PRESTER: Sokneprest, Erdal Kontor: Sokneprest, Herdla og Ask Astrid Marie Haugland Kontor: Mobil: Sokneprest, Strusshamn Kontor: Sokneprest, Tveit Peter R. Johansen Kontor: Mobil: Vikarierende sokneprest, Tveit Hanne Zimmermann Kontor: Mobil: Seniorprest Otto Odland Kontor: Mobil: Seniorprest Åge Sætre Kontor: Mobil: KIRKEKONTORET Kirkeverge Geir Viksund Kontor: Mobil: Driftsleder, kirker Håkon Andersen Kontor: Mobil: Driftsleder, kirkegårder Hege Johannesen kontor mobil Konsulent Anne Borghild Andersen Sentralbord: Soknediakon Jannicke Monstad Hana Kontor: Mobil: Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug Kontor: Mobil: Ungdomsarbeider Elise Hansen Kontor: Undervisningsprest Hanne Kanchan Zimmermann Kontornr.: Mobil: Menighetspedagog Anne-Helene Gjengedal Kontor: Mobil: Menighetspedagog Irene Kleppe Kontor: Kantor/Organister Gerd Inger Eide Yddal Kontor: Mobil: Jolanta Ravnanger Mobil: Anne Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil: Døpte UKE 20 Caroline Mathiesen Lavik Sinah Lilletvedt Eirik Tingvatn-Losnegaard Elina Rottmann Bjørndal Elise Hansen Skulerud Tobias Sperre-Waardal Sophie Solberg Høgelid Carmen Sofie Angelsen Filip Larsson-Fedde Jørn Mathias Madsen UKE 21 Daniel James Hjørnevik Kristian Grønseth Henriette Blackburne-Olsen Thomas Andre Korneliussen UKE 22 Jakob Valvik Kristine Mehl Kristiansen Thea Jensen Oksnes Erika Sigrid Lemos Hestnes Dennis Mæhle Waardal Jonas Geitanger Kevin Skjønhaug Kuttner Anna Måkestad Høllre Alida Færøy Carl Philip Veland Stevnebø Liam Elias Nilsen Hermansen UKE 23 Celine Ramsøy Skråmestø Fredrik Sundsbø Norvoll Eirin Wisnes Westerlund Agnes Elida Waagbø Emily Larsen Rakel Lovise Hetlevik Hagen Gabriel Gulbrandsøy Sofie Eide Pettersen Simen Træet Silden UKE 24 Màni Gislason Nondal Chrisander Minde Kalkan Jacob Berg-Olsen UKE 25 Sophia Michelle Konrad Karl Sundsbak-Berg Remi Andre Skjønhaug UKE 26 Filip Baustad Emilie Henriksen Underdal Håkon Schei Ingvaldsen Frida Nilsen Marcus Breivik Pedersen UKE 27 Milian Chrisander Haugland UKE 28 Aksel Dahl Sivertsen UKE 29 Hermine Åkerholm Kongshaug UKE 30 Sigrid Occhipinti Xavi Amandus Solheim Meidell Mundheim UKE 31 Iselin Fretheim-Eide Tomine Andersen Josefine Karlsen Wüller Severin Steimler Arlene Karstensen Berge Gravferd UKE 20 Øystein Skutle f UKE 21 Rune Stølen f Alvhild Ravnanger f Kirsten Karlsen f Elsa Øvrebø f UKE 22 Bjørn Kåre Haga f Svein Skulstad f Arne Bekken f Sigmund Varøy f Dagny Farestveit f UKE 23 Sigfrid Johanne Brynjulfsen f Finn Sivertsen Træet f Rolf Gustav Ericsson f Karny Evy Berg f.1936 Lars Reinholt Sebjørnsen f Borgny Herdlevær f UKE 24 Ella Sofie Teigland f Kristoffer Bognø f Hanne Tveterås Fauskanger f Birger Vilhelm Henrik Jensen f UKE 25 Anna Kathinka Gundersen f.1924 UKE 26 Oddmund Farestveit f UKE 27 Else Johanne Mikkelsen f UKE 28 Johanna Johnsen f Thomas Ellefsen f 1996 Ole Hakuen f 1927 UKE 29 Kåre Severin Andreassen. f 1930 Jan Rottmann. f Jarle Dennis Brodrick f UKE 30 Hans Edvard Markhus f UKE 31 Solveig Aslaug Nilsen f Bertine Larsine Eriksen f Kevin Daae Berland f Silje Stamneshagen f Vigde UKE 20 Synniva Lerum og Jens-Hermann Andersen Hildegunn Lerum og Stian Thorsen Hege Haugland og Alexander André Haugland Aina Helene Berge og Helge Eliassen Marion Bjørsvik og Gard Inge Ryttvad UKE 21 Bibbi Elin Fedje-Andersen og Anders Kvilekval Andersen Cathrine Steinseth og Fredrik Kaland UKE 22 Katrine Aasheim og Erlend Wallestad Tonje Cecilie Vinje og Per Erik Agard UKE 23 Anette Steffensen og Lasse Bekken Marianne Kristine Lund og Frank- Robert Skintveit Jannicke Fauskanger og Terje Helle Hauso Trude Kjærgård og Lars Tjeldflåt UKE 24 Anne Goro Øynes og Øyvind Fanebust May Kristin Rimmereide og Steven Mark Adams Gunn-Iren Norstrand og Chriss Raymond Larsen UKE 25 Lillian Nedrebø og Bjarte Indrevær Linda Thorsen Arnesen og Thomas Arnesen Susann Skjervik og Tom Erik Romerheim Siw Kristin Olufsen og Steinar Lavik UKE 26 Therese Hilleren og Eivind Birkeland Kathrine Rosmer Hovden og Niclas Hovden UKE 29 Lene Monstad Sivertsen og Endre Skjerve Hanne Stølen og Kjetil Andrè Kleivdal UKE 30 Synnøve Merete Starheim og Per Arne Gravdal Thorgrimsen UKE 31 Torgeir Halvorsen og Elsa Natalia Rodriguez Perez Lars Petter Mæland og Siri Merete Higraff Terje Haugom Privat:

10 Plakater Samlivskurs et kurs for et enda bedre samliv. Formiddagstreff Erdal Formiddagstreff i Erdal kirke, menighetsalen. Torsdag 22. september: Tett ved sida mi. Haldis og Asle Reigstad. Dikt, sang og musikk. Torsdag 27. oktober: Jakob Sande. Hans liv og diktning. Program ved Olav Steinar Namtvedt. Treffene starter kl og er ferdig ca. kl Vi serverer et måltid på hvert treff. Sangkveld Arrangør: Menighetene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, med støtte fra Barne- og familiedirektoratet. Sangkveld i Erdal kirke 25. september kl Hva er et PREP kommunikasjonskurs? Marianne Juvik Sæbø, Kjell Bergsvik m. fl. PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. Velkommen! Strusshamn Middag på en hverdag Våren 2011 har Strusshamn menighet gjennomført middag på en hverdag to ganger. Det har vært en positiv erfaring. Spenningen var stor da vi inviterte til den første middagen i februar. Den gangen samlet vi rundt 30 fornøyde små og store. I april var middagen lagt til Super Kids øvelsesdag, og da var det over 100 til stede. Det var overveldende. Da var også foreldre i Superkids med og hjalp til. Dette er noe vi tenker å fortsette med, så i løpet av høsten planlegger menighetsråd og diakoniutvalg to middager til. Vi har enda ikke fastsatt datoene for disse middagene, så følg med på annonser, plakater og kunngjøringer. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset er nyttig for alle par samme hvor lenge de har vært sammen og om de er gift eller ikke. Dette kurset er ikke for de som har store problemer i parforholdet, men et kurs som skal hjelpe par til å utvikle og ta vare på det gode samlivet. Kursopplegget er lagt opp med en blanding av forelesninger og pararbeid. Paret jobber kun med seg selv, og blir ikke spurt om å utlevere noe av samlivet til de andre kursdeltakerne. Fordi antallet som kommer varierer, må vi ha en påmelding. Litt slingringsmonn har vi, men kommer det flere enn vi har beregnet, er det ikke sikkert alle blir mette. Noen kroner koster det å få mat, men vi har en makspris pr familie, så prisen skal ikke være noe hinder. Så følg med og meld deg på til god hverdagskost i et trivelig miljø! Kurslokalet er Fjell kyrkje, Sotra Formiddagstreff i Strusshamn kirke: For spørsmål og påmelding: Kirkekontoret i Fjell tlf , el. Torbjørn Fjøren, mobil Mandag 5. september: Besøk av Leif Magne Ådlandsvik. Sang og musikk Avdelingskontor Bergen vest Laksevåg Damsgårdsveien 210 tlf.: Ove J. Steffensen privat tlf.: Vennligst ring for å avtale samtaletid. Telefonsentral: eller Telefon strømbrudd: Gratis måleravlesning tlf: Kurskveldene blir: 31. oktober, 7. og 14. november, kl Pris pr. par for hele kurset: Kr. 1000,- inkl. kurshefte og middag/ forfriskninger hver kurskveld. Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober Mandag 3. oktober: Bergens-historier og viser. Besøk av Tor Magnus Lilletvedt. Treffene starter kl og holder på i ca. 2 timer. Alle er velkommen! ASKØY MØBLER ANNONSER Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte Strusshamn Vil du være frivillig medarbeider på Kirkens SOS? Innføringskurs for nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i september! Vi trenger vanlige mennesker med interesse for sine medmennesker og evne til å lytte. Innføringskurset starter 26. september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk og krisehåndtering. Interessert? MØBLER: GARDIN: Aut TELE- og ELEKTROINSTALLATØR Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / mob Epost: Mer info: ASKØY SENTER 8-20 (18) a:men Kleppestø Strusshamn TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY - når kun det beste er godt nok Kontakt: VELKOMMEN TIL 18 KLEPPESTØ FRISØR FOR HELE FAMILIEN ALT I STØP OG MURARTIKLER a:men

11 Gudstjenester 4. sept november søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prest: Morten Lystrup. Offer: Maisha Mema. Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Offer: Kristen idrettskontakt. Dåp. Prest: Arve Hansen Haugland. Storfamiliegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Offer: Menighetsarbeidet. Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Gospelkveld Lørdag Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Tveit kl. 11:00 Dåpsgudstjeneste. Seniorprest Åge Sætre søndag etter pinse Dronningen kl. 12:00 Prest: Lars Hana. Friluftsgudstjeneste i regi av Y s men. Ask kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Ask kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Tveit kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen. Tveit kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen Lørdag Strusshamn kl 11:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Strusshamn kl 13:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Erdal kl. 12:00 Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Tveit kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen søndag etter pinse Erdal kl Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Erdal kl Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Herdla kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Herdla kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Tveit kl 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen. Tveit kl 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen søndag etter pinse Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Høsttakkefest. Offer: KFUK/M Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug, Michal Møgster, prost Erling Kopperud. Avskjed med O. Stubhaug, innsettelse av sokneprest M. Møgster. Offer: Haraldsplass Strusshamn kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste. Seniorprest Åge Sætre Tveit kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Åge Sætre søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Høsttakkefest. Herdla kl. 11:00 Dåp. Seniorprest Åge Sætre. 50 års-konfirmantar. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Dåp og nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Storfamiliegudstjeneste. Høsttakkefest. Offer: KFUK/M Skotnes kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann. Gudstjeneste i forb m lederweekend søndag etter pinse Ask kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer: Sjømannskirken/norsk kirke i utlandet. Dåp. Sokneprest Michal Møgster. Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Gospelkveld. Tveit kl. 11:00 Dåp søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland Herdla kl 11:00 Nattverd. Seniorprest Åge Sætre. Diakoniens dag. Offer: Mercy Ships (sykehusskip). Strusshamn kl 11:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster søndag etter pinse Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste. Konfirmantinnskrivning. Offer: Menighetsarb. Dåp. Sokneprest Michal Møgster. Diakoniens dag. Konfirmantinnskrivning. Offer: Misjon uten grenser. Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann. Diakoniens dag. Konfirmantinnskrivning. Offer: TV-aksjonen Bots- og bededag Erdal kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland. Innsettelsesgudstjeneste. Offer: Misj.prosjekt Thailand. Herdla kl. 11:00 Nattverd. Allment skriftemål. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Misjonshøgskulen. Nattverd. Allment skriftemål. Sokneprest Hanne Zimmermann Allehelgensdag Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland. Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann Ask kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Erdal kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland.

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET VALG AV STEMMESTYRE

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET VALG AV STEMMESTYRE KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - VALG AV STEMMESTYRE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Saksbehandler: Britt Maren Troland Arkivsaknr.: 2014/4515-60 RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO

PLASS NAVN FØDT TID STED DATO 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 00:22,34 Dublin 11.12.2003 2 Marius Solaat Rødland 1997 00:22,66 Stavanger 06.04.2014 3 Markus Vindenes 1994 00:23,28 Reykjavik 11.12.2011 4 Alexander Dale Oen 1985 00:23,37

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 27. 28. januar 2016 Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun, Os Møtetid: 27. januar: 15:30 18:00 og 28. januar: 13:00 15:00 Møtedeltakarar Nora Sætre Baartvedt

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9, Henrik Lunde IL Tyrving 9,87

RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9, Henrik Lunde IL Tyrving 9,87 RESULTATER LAGSERIESTEVNET PÅ NADDERUD 18.05.04 G-10 60 m Vind: 3,4 1 162 Henrik Sørvoll IL Tyrving 9,42 2 142 Oliver Andersson Asker Skiklubb Friidrett 9,77 3 163 Henrik Lunde IL Tyrving 9,87 4 115 Marius

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Øvelse 1. 50m butterfly, herrer 1p Benjamin Blom 04 Arna SLK 41,03 149 2p Christoffer Greve-Isdal Mohn 04 Delfana 41,25 147 3 Kasper O. Andersen 04

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Spark 2005 Blått Luna Silvana Ayala 1 Ål 2005 Blått Martha Monsen 2 Voss 2005 Blått Emilio Karam 3 Ål. Mønster 2005 Blått Emilio Karam 1 Ål

Spark 2005 Blått Luna Silvana Ayala 1 Ål 2005 Blått Martha Monsen 2 Voss 2005 Blått Emilio Karam 3 Ål. Mønster 2005 Blått Emilio Karam 1 Ål Klasse Alder Grad KjønnFornavn Etternavn Pl. Klubb Spark 2005 Rødt Belte Angel Haugland 1 Fana 2005 Rødt Belte Eline Hamre-Higraff 2 Askøy 2005 Rødt Belte Frida Sætrum 3 Bergen Mønster 2005 Rødt Belte

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-16:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Berit Nøst Dale Cathrine Waaler

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6 Øvelse 25. 800m fri, herrer Heat - 0.00.00 Tord Pagani Vavik 02 Delfana 2 Leander Larsen Nedreaas 02 Vestkantsvømmerne 3.0,07 3 Bendik Pleym Olsen 02 Delfana.37,53 4 Kasper Krohn-Dale 02 Vestkantsvømmerne.5,85

Detaljer

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk Øvelse 1. 50m fri, damer - Forsøk 1 Jensen, Tiril Fredrikke Rist 1994 Kristiansand SA 27,98 1 Stolpestad, Stine 1998 28,37 2 Furre, Vilde Godaker 1998 29,01 3 Svendsen, Rebecca-Lee Withers 1998 Tønsberg

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

Øvelse m rygg, damer. Øvelse m rygg, herrer. Øvelse 3. 25m fri, damer. Øvelse 4. 25m fri, herrer. Senior

Øvelse m rygg, damer. Øvelse m rygg, herrer. Øvelse 3. 25m fri, damer. Øvelse 4. 25m fri, herrer. Senior Øvelse 1. 100m rygg, damer 1 Karine Johannessen 96 BS-LK 1.16,16 Cup rekord! 2 Kaia Pettersen 00 BS-LK 1.19,51 3 Katy Pettersen 02 BS-LK 1.21,28 4 Isidora Manojlovic 02 BS-LK 1.23,52 5 Alice Gjellestad

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Bømlo Skytterlag. Bømlostemnet Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Tobias Eskeland Stord 47 47 46 91 231 0,- Gave 1. Maren Kvaløy Sauda 44 43 44 86 217 0,- Gave 1. Jonatan Lodden Bømlo 44 42 47 93 226 0,- Gave 1. Lars Salomonsen Stord 32

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

04 Kasper O. Andersen Øvelse 2. 50m butterfly, herrer 55,33 Øvelse 4. 25m fri, herrer 19,44 Øvelse 8. 25m rygg, herrer 25,41

04 Kasper O. Andersen Øvelse 2. 50m butterfly, herrer 55,33 Øvelse 4. 25m fri, herrer 19,44 Øvelse 8. 25m rygg, herrer 25,41 1 Resultater fra BS-LK Cup - ons, 11. des 213 Bergens SLK 4 Kasper O. Andersen Øvelse 2. 5m butterfly, herrer 55,33 Øvelse 4. 25m fri, herrer 19,44 Øvelse 8. 25m rygg, herrer 25,41 6 Marius Andersen Øvelse

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 08.12.2014 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-16:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Berit Nøst Dale Cathrine Waaler

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Deltakerliste KURS Introduksjon til Leselos for nyansatte 20.09.2016 DATO 20.09.2016 STED Tabernaklet, Bergen INSTRUKTøRER Erik Bratholm Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Amalie

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Øvelse 1. 50m rygg, damer

Øvelse 1. 50m rygg, damer Øvelse 1. 50m rygg, damer Klasse født 01 - damer 1p Renate Haukeland 01 Bergens SLK 41,22 242 2p Margrethe Block Haugland 01 Bergens SLK 43,07 212 3 Sofie Lerøy 01 Austrheim 48,85 145 4 Lydia Sylta 01

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Intersport-karusell 1

Intersport-karusell 1 Intersport-karusell 1 60m Herkules Idrettspark - 2. mai 2007 Vind J10 1 Vilde Anne Bakås Urædd 10.22-1.3 2 Thea Karen Bakås Urædd 10.34-0.7 3 Hedda Sofie Borgen Urædd 10.78-1.3 4 Sofie Solvang Halvorsen

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

FOR HYLLESTAD. Nr 3 2011 62. årgang

FOR HYLLESTAD. Nr 3 2011 62. årgang FOR HYLLESTAD Nr 3 2011 62. årgang Om kristendomens utvikling på Vestlandet og i Hyllestad 2 KYRKJEBLAD Til eit historisk tema vert ofte spørsmålet stilt, når starta dette, når tok denne utviklinga til?

Detaljer

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 RESULTATER SONESVØM 15.01.15 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Klasse født 01 - Alfabetisk Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 Signe Hadler-Olsen 02 Tromsø svømmeklubb 3.22,00 209 Anne Josefine

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Øvelse m fri, damer

Øvelse m fri, damer Øvelse 9. 100m fri, damer 1p Eva B Hjellvik 96 Austrheim,,,,,, 1.18,53 274 2 Mariann Takle 96 Radøy SK 1.44,37 116 3 Ida-Kristin Gregersen Dale 96 Radøy SK 1.55,39 86 1p Martine Dahle 97 Vestkantsvømmerne

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Årets beste innendørs 2003

Årets beste innendørs 2003 Årets beste innendørs 2003 Menn/Gutter 60m 7.40 Espen Kvalheim (80) 7.39ih (00) 7.66 Øystein Pettersen (78) 7.52ih (01) 7.67 Bjørnar Pettersen (81) 7.37ih (00) 7.77 Stein Ivar Lothe Eide (84) 7.60 (02)

Detaljer

Årets beste utendørs 2000

Årets beste utendørs 2000 IL Fri-friidrett Årsstatistikk utendørs 2000 Årets beste utendørs 2000 Menn/Gutter 40m 7.29 Kim Borge (90) Debut 7.39 Martin Roe (92) 7.73 Mikal Roe (90) 8.05 Sindre B. Lohne (90) 60m 8.06 Stein Ivar Lothe

Detaljer