a:men Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a:men Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s."

Transkript

1 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR Møt to av prestene på Askøy som hadde ansvar for sorgarbeidet og begravelsene i forbindelse med Utøya-tragedien. Les s. 4 og 5

2 innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi 22/ Hva nå? Side 4-5 Side 6-7 a:men Redaktør: Johannes Kyte e-post: Redaksjon: Anne Helene Gjengedal Tor Dag Kjosavik Layout: Creo-x AS / Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med Konfirmantleirene - fra leirdans til bønnevandring Side 8-9 : Årets konfirmanter Side 10 : Kortnytt fra kirkevergen Side : Valpresentasjon Bjørgvin Side 15 : Menighetsrådenes valglister Side 16 : Familiesiden Side 17 : Slekters gang Side 18 : Plakater Side 19 : Annonser Side 20 : Gudstjenesteliste Mitt bibelvers «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jeremia 29.11) Kasserer: Oddmund Sagstad Giro: Adresse: Askøy Kirkekontor Lyngneset 26, 5302 Strusshamn. Telefon: e-post: Bilde framside: Peter Rikard Johansen er sokneprest i Tveit, men har for øyeblikket pappapermisjon. Hanne Zimmermann er fungerende sokneprest i Tveit for tiden. Begge var på Askøy da det smalt i Oslo og på Utøya i sommer. Legg merke til at a:men har fått ny e-post-adresse: Tips om saker og temaer som vi kan ta opp kan sendes til denne adressen. Bruk også denne adressen til å sende inn stoff eller bilder. Neste nummer av a:men kommer ut ca. 27. oktober. Redaksjonen må ha stoff inn innen 6. oktober. Tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli har berørt oss alle. Askøy ble hardt rammet ved at to av våre ungdommer mistet livet alt for tidlig. Det har vært en tung tid, ikke bare for de pårørende, men for mange på Askøy. Dette har ført til at vi har hatt et enormt behov for å komme sammen, snakke, gråte og be sammen. Kirkene våre over hele landet har vært mye besøkt i denne tiden. Her på Askøy har Tveit kirke hatt åpen kirke for alle som har hatt behov for det. Og mange har brukt denne anledningen. Mange har også tatt kontakt med prestene på Askøy for å få en samtale. Ved slike anledninger har mange behov for noe større enn seg selv. Når de store tingene i livet skjer viser det seg at det norske folk søker kirka og Gud, akkurat som våre forfedre har gjort. Våre prester har hatt en tøff oppgave i møte med alle de pårørende i denne situasjonen. Og som prestene her på Askøy forteller i et intervju på de neste sidene i bladet så har de på mange måter følt seg maktesløse. Alle begravelser er triste, men ikke alle er tragiske, forteller Peter Rikard Johansen soknepresten i Tveit. Det som skjedde med våre to livskraftige ungdommer fra Askøy som ble skutt og drept på en sommerleir i Norge er bare tragisk og vondt. Selvsagt sier det seg selv at en prest som møter pårørende i en slik situasjon vil føle seg maktesløs. Men samtidig har de gjennom hilsener på mail, telefon og på facebook, og ikke minst at de har blitt båret på bønner, følt en styrke som de selv ikke hadde i denne situasjonen. Guds nærvær kjennes mye nærmere i situasjoner der vi trenger hjelp. Både ved store og små ting i livet så har vi lettere for å henvende oss til Gud når livet butter i mot. Det ser vi gode eksempler på når det gjelder Israelsfolket i det gamle testamentet, som glemmer sin Gud når det går dem godt, men snur seg mot ham når livet går dem i mot. Ofte i en anklagende tone. Det er ikke galt å søke Gud når livet er vondt, men ved å søke Gud i de tunge tidene så ser du Han bare delvis. Gud blir kanskje bare trøsteren, men ikke noe mer. Men Gud ønsker å være med deg i hele ditt liv, ikke bare i sorgen. Han vil være med deg også når du har det godt, når du smiler og ler og livet kjennes godt å leve. Han vil være en del av ditt dagligliv. Dette kan du gjøre ved at du søker han daglig både gjennom Bibel og bønn, men også gjennom fellesskapet som du kan oppleve for eksempel på gudstjenester eller andre kristne sammenhenger. Det kristne fellesskapet er ikke noen vellykket koseklubb. Det er et fellesskap av utrolig forskjellige mennesker i både alder, interesser og meninger, men som har én interesse, nemlig å søke Gud. I dette fellesskapet kan du via Gud komme med dine bekymringer og sorger, men også dine gleder. Når vi deler sorgen sammen så blir den bare halvparten så tung å bære, mens gleden blir bare dobbel så stor. Gjennom tragedien som skjedde 22. juli så har vi hatt behov for å søke sammen i kirka. Kanskje du skal fortsette med det også utover høsten og vinteren? Ingvild Augestad Syversen Da jeg var 17 år dro jeg sammen med en klasse, til USA for å tilbringe et år på high school. Skolen het Hillcrest, og er en skole som Danielsen fortsatt har utvekslingssamarbeid med. Selv om hjemlengselen innimellom kunne komme snikende, ble dette et år fylt med mange gode minner og opplevelser. Det jeg nesten husker aller mest fra dette året, er det fine åndelige fellesskapet vi hadde. Bibelverset over er et vers som ble utrolig sterkt for meg dette året, og jeg kjenner at det på mange måter har fulgt meg. Når livet har gått meg i mot og dagene har vært vonde og vanskelige, har jeg dette verset komt frem. Det har gitt meg en indre ro og trygghet, og jeg skal få hvile i disse ordene. Dette løftet gjelder også i dag. Gud gir oss en fred som ingen andre kan gi oss. Denne freden får du når du tar i mot Jesus. Han kan og han ønsker å gjøre en forskjell i livene våre. Han gir oss mennesker nåde og tilgivelse i bytte for våre synder. «Herre åpne på ny mine øyne, så jeg ser at hos deg er min fred». Profeten Jeremia Tekst: Tor Dag Kjosavik I rekken av gammeltestamentlige profeter er vi nå kommet fram til Jeremia, en av de største profeter og forfattere i hele GT. Hele hans virke var dramatisk. Det gjelder hans kall, hans virksomhet i den mest turbulente tiden i Juda-rikets historie og hans sørgelige endelikt som ufrivillig flyktning. Jeremia var en svært spesiell profet. Vi leser ikke bare hans budskap, men også hans tanker. Vi kan godt kalle ham inderlighetens profet. Han forsøkte også i sin forkynnelse å personliggjøre den enkeltes gudsforhold. en mild natur et sterkt budskap Historisk bakgrunn Jeremia virket som profet ca. år Hans virke var altså ca 100 år etter Jesaia. Nordriket (Israel) var blitt ødelagt i år 722, og folket var blitt bortført og spredd i mange land. Skulle Sør-riket (Juda) lide samme skjebne? Etter en kort tid som botspredikant fikk Jeremia oppleve Josjias reform av gudstjeneste og fromhetsliv. I årene virker det som Jeremia hadde en pause, mens han iakttok den unge kongens forsøk på å utrydde avgudsdyrkelsen i landet. Så dukket en ny stormakt opp på arenaen. I 612 falt Ninive, hovedstaden i Assyria, og det nybabyloniske riket ble den sterkeste makten i Midtøsten. Kong Josijia lot seg lokke med i et opprør mot ham av farao Neko II i Egypt, og dermed var hans dager talte. Senere skjedde det samme med kong Sidkia som gikk i allianse med farao Hofra. Jeremia fikk virke med sin botsforkynnelse fram til Jerusalems fall i 587 da Salomos tempel ble brent og flertallet av folket ble ført i fangenskap til Babylon. Han virke også en kort etterpå under den gode stattholderen, Gedalja, som ble innsatt av babylonerkongen. Da Gedalja ble drept, fryktet mange jøder kong Nebukadnesars hevn. De flyktet til Egypt og tvang Jeremia med seg. Der hadde et kort virke som domsprofet blant landsmenn. Etter all sannsynlighet døde Jeremia og ble begravet i Egypt. Jeremias personlighet Det er rimelig å se på Jeremia som en myk mann som opplevde et kall til å være botspredikant og til å forkynne et budskap som var i strid med hans natur og personlighet. Hans natur komme særlig fram to steder. I den kjente kallsscenen i kap 1 unnskylder Jeremia seg med at han er for ung til å tale, og i kap 20 vers 7-10 skriver Jeremia at Guds kall ble for sterkt for ham. Han ville gjerne la være å tale, men han greide det ikke. Jeremia fikk heller ikke mye takk fra mennesker for sin forkynnelse. Da den ugudelige kong Sidkia overtok makten i Juda, fikk Jeremia en vanskelig tid. Hans ble anklaget for å være landsforræder fordi han advarte mot allianse med Egypt og anbefalte at folket skulle overgi seg til Babylonia. Øverstepresten Pasjkur lot ham piske og fengsle. Senere lot kongen sine menn kaste Jeremia ned i en tom brønn der han hadde sultet i hjel om ikke nubieren Ebed-Melek hadde lagt inn et godt ord for ham. Jeremia ble kalt til et liv i lidelse og ensomhet, og i kap 20 kan vi lese at han hadde det så tungt at han forbannet den dagen han ble født. Jeremias budskap Det er naturlig at mye av Jeremias forkynnelse dreier seg om advarsler mot Guds kommende dom. Jeremias gjerning var både å bryte ned og bygge opp, men i den første tiden var det dommen som dominerte i hans forkynnelse. Men vi finner også mange gode og positive utsagn hos profeten. Ett av de mest kjente avsnittene finner vi i kapitel 17 der Jeremia forkynner om leiren i pottemakerens hånd. Han brukte også mye anskuelighetsundervisning, som i kap 19 når han knuser leirkrukken og når han får Baruk til å skrive ned alle Herrens ord i en bokrull og lar den bli lest for kongen. Budskapet hans inneholder også en profeti om den kommende frelseskonge (23,5-6) og løftet om den nye pakt i kap 31, Dommen er ikke Guds siste ord til sitt utvalgte folk, men håpet om en ny fremtid (31.20). I alle prøvelser viser Jeremia en enorm tillit til Guds løfter og har frimodighet til å be: «Leg meg, Herre, så blir jeg legt, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang.» (17,20). 2 3

3 Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med Mange vil at vi skal være psykologer. Men det er vi ikke. Vi skal være medmennesker i sorgen, men samtidig har vi så mye mer å gi. Peter Rikard Johansen og Hanne Zimmermann er to av prestene på Askøy som hadde tjeneste i sommer da det smalt på Utøya og to av ungdommene på Askøy ble drept. Det har vært en tung og tøff tid, men også en tid der de har merket større åpenhet for de store spørsmålene i livet. Tekst og foto: JohannesKyte Som jeg har sagt tidligere så er alle begravelser triste, men ikke alle er tragisk, forteller sokneprest i Tveit Peter Rikard Johansen. En av de som ble skutt på Utøya kom fra Tveit sokn og dermed fikk Peter ansvar for sorgarbeidet og begravelsen. Jeg kjenner meg hjelpeløs og liten i slike situasjoner. Det nytter ikke å komme med en haug med klisjeer. Det er helt umulig å komme med ordene der alt faller på plass. Derfor tror jeg det viktigste er å være til stede, lytte, høre på de pårørende og stå oppreist. Hanne Zimmermann har ikke forrettet i noen av begravelsene i forbindelse med ugjerningene på Utøya, men hun har vært på jobb som prest på Askøy i denne vanskelige perioden. Jeg tror det viktigste i slike situasjoner er å være den som har kontroll når resten av verden vakler. Snakke rolig, gi dem kanskje et glass vann, være tilgjengelig og så videre. Peter forteller at mye det han har gjør i forbindelse med sorgarbeid føles så lite, men i etterkant har han ofte blitt fortalt at det han gjorde betydde så mye. Men samtidig må jeg si at dette som har skjedd i det siste har jeg ikke klart alene. Jeg har merket at de siste ukene har jeg blitt båret på bønner. En tøff tid Tveit kirke har hatt to åpne kvelder rett etter det som skjedde på Utøya. Mye var uavklart i begynnelsen og mange hadde behov for og samles. Jeg tror det var mange som følte dette var tøft, ikke bare de pårørende, men mange på Askøy har opplevd dette som en tung tid og da blir det viktig å snakke sammen, forteller Peter. Hanne Zimmermann er nyutdannet og har bare vært prest i et halvt år. Da kan det være tøft å være den som skal trøste. Da jeg stod foran kista så tenkte jeg at her ligger det et menneske som har blitt drept. Det slo meg at dette får jeg kanskje aldri oppleve igjen. Jeg kjente bare på fortvilelsen og redselen som tok tak i meg. Frihet til å velge Gjerningsmannen har brukt lang tid på planleggingen av disse grusomme handlingene. Hvordan kan det ha seg at Gud ikke stopper dette før gjerningene blir satt ut i livet? Har du en kjapp replikk på det, spør Peter og henvender seg til Hanne. Det blir stille et lite øyeblikk der vi sitter i sakristiet i Tveit kirke før Peter bryter tausheten. For at vi mennesker i det hele tatt skal elske Gud og hverandre så må vi ha frihet til å velge. Og i den friheten kan vi også velge det som er ondt. Det er først når vi har frihet til å velge kjærligheten det blir ekte kjærlighet. Gjerningsmannen på Utøya misbrukte friheten. Jeg mener at mange mennesker har innebygd en slags herlighetsteologi der de tenker at bare jeg er snill og grei så vil det gå meg godt. Snur vi dette på hodet så vil konsekvensen være at vi må spørre når det går meg ille: «Hva er galt med meg? Hva galt har jeg gjort som fortjener dette?» I korsteologien så slipper vi å stille disse spørsmålene. Livet går ikke alltid vår vei, men Gud har lovet å være med. Klage sin nød til Gud Hanne lytter til Peter, men tar over. Til alle tider har folk klagd sin nød til Gud. Det er bare å tenke på Israelsfolket opp i gjennom historien. Og det mener jeg at vi også har lov til. Da Jesus hang på korset ropte han; «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Disse berømte ordene kan vi gjøre til våre. For vi sier MIN Gud. Det sier noe om vår tillit til Gud. Vi forventer et svar. Og jeg tror mange føler, slik som meg, at Han er til stede som aldri før. Folk strømmer til kirkene våre. Jeg tror også at vi har lov til å stille Gud spørsmål i slike sammenhenger, fortsetter Peter. Men i kjølvannet av dette må vi alltid spørre oss. Hvorfor lever jeg? Hva vil Gud i mitt liv? Hvorfor har jeg blitt plassert her jeg er? Slike spørsmål kaller til oppgjør og omvendelse. Jeg tar meg i å tenke at Gud har ikke noe med dette å gjøre, fortsetter Hanne. Gud blir fjern. Men vi tror på en Gud som er virksom, engasjert, elsker oss og bryr seg om oss, og som handler. Terrorhandlingen i seg selv er ond. Men Gud kan gjøre dette til noe godt. Det er jeg overbevist om. Det ser vi allerede. Vi trenger hjelp Hva er det som gjør at folk trekker til kirka i slike sammenhenger? Vi har behov for noe større enn oss selv, forteller Peter. Det norske folk har et agnostisk forhold til kirka. Når de store tingene i livet skjer så søker vi til kirka og Gud. Det har også våre forfedre gjort. Hanne skyter inn. Gud du har reddet oss før. Nå trenger vi hjelp på nytt. Tror dere at dette har gjort noe med oss som folk? Definitivt, svarer Peter raskt. Jeg har aldri sett landet vårt slik som dette. Har aldri forestilt meg Norge slik. Jeg har merket det selv ved at jeg aldri har fått så mye hilsninger på telefon, mail og på Facebook. Folk viser det overalt, fortsetter Hanne. Tenk bare på at flere tusener er stille på en fotballbane før en kamp. Eller jeg som har vært på konfirmantleir i det siste der vi kan være stille i flere minutter der mange ungdommer er samlet. Og jeg vet om eldre mennesker som er i bønn. Alle er berørte. En kirke for hele livet Folk kommer til kirka når de opplever sorg, hvorfor kommer de ikke når de opplever glede? Ja det er ikke helt riktig, sier Peter. Folk kommer også ved bryllup eller barnedåp, men jeg skjønner hvor du vil. Vi vil være en kirke for hele livet, også dagliglivet. Kirken er en motkultur til jeg, meg og mitt noe, som mye av nyreligiøsiteten fokuserer på. Korset har to relasjoner, en mot Gud og en mot hverandre. I våre felleskap skal vi forkynne evangeliet, men vi skal også være der for hverandre. Sorgen blir bare halv når vi deler den sammen, men gleden blir dobbel så stor. Og i denne situasjonen mener jeg at kirken har skapt relasjoner, nye relasjoner fortsetter Hanne. Kirken har møtt mange mennesker i sorg, og jeg mener at der har kirken stått støtt. Større åpenhet Tror dere at kirka på Askøy vil vokse etter dette? Jeg har nettopp vært på konfirmasjonsleir. Alle vil huske denne leiren fordi den ble så spesiell. Vi gråt sammen, ba sammen, sørget sammen og mange hadde spørsmål. Konfirmantene pratet som aldri før. De var så åpne. Og det håper jeg at vi som kirke på Askøy også framover kan være. Ha en større åpenhet. Folk er i hvert fall hjertelig velkommen til å prate med oss videre. Vi som prester har så mange faste oppgaver. Jeg skulle ønske at vi hadde fått mye mer ressurser til å bygge menigheter og bygge felleskap sammen med menighetene på Askøy, sier Peter, og Hanne nikker. Vi har et felleskap som er mye mer enn medmenneskelig trøst. Vi tror på et håp som bunner i Jesu død og oppstandelse. Og vi kan velge. Vi kan velge hvor og hvordan vi vil gå videre, avslutter Hanne. a:men

4 Også i år har konfirmantene fra Askøy vært på ulike leirer. Her forteller noen av de unge lederne som har vært med på leirene hvordan de har hatt det. Konfirmanter på Askøy har også i år deltatt på sommerleirer med massevis av aktiviteter og lærerik undervisning. Leirene har en tett timeplan som gir innholdsrike og morsomme dager. Været var nok ikke helt på vår side i år, men humøret til både konfirmanter og ledere har vært på topp hele veien. Tekst: Anette Tonning Bergesen, Gabriel Haakonsen & Kine Eliassen Ørgersen.Foto: Kine Eliassen Ørgersen Konfirmantleirene fra leirdans til bønnevandring Dette året har vi hatt en ny leir i stede for påskeleiren (som vi hadde i fjor) nemlig pinseleiren på Skjergardsheimen. Dette var en litt mindre leir enn de på Kongshaug, som lot konfirmantene til å bli enda bedre kjent med hverandre. Det var mer friluftsliv på pinseleiren med blant annet fiske, skogstur, klatring og bading. Konfirmantene likte veldig godt aktivitetene. Sterkere bånd Sommerleir1 var kjempetrivelig, vi hadde fint vær og alle koste seg, sier Per Torgersen (15) fra Davanger. Jeg har lært mye, og føler at det har blitt knyttet sterkere bånd mellom Gud og meg selv. Han har selv deltatt på den første av de to sommerleirene og forteller videre at han har blitt kjent med nye mennesker under oppholdet. På leir er det noe som heter bli-kjentløype, konfirmantene blir delt inn i grupper, og sendt rundt på forskjellige poster for å bli bedre kjent med hverandre. Disse smågruppene er konfirmantene i resten av leiren, de blir bedre kjent seg imellom, med sin gruppeleder og får et rom hvor de kan være mer åpne og stille spørsmål. Gruppen leker, samtaler, leser bibel og ber. Gruppene er populære samlinger på leirene, og vi som leder merker at konfirmantene koser seg. Leirdans Melissa Larsen Boge(15) fra Ravnanger beskriver leiren som svært lærerik og utrolig gøy. Båndet mellom en tidligere venn og meg selv har blitt sterkere under oppholdet, forteller hun. Noe hun synes var ekstra gøy på sommerleir 2 var leirdansen. På sommerleir 2 har vi nemlig hatt en leirdans, noe som var strålende gøy for både ledere og konfirmanter. Vi danset den til hver felles samling, noe som gav oss mye latter og moro. Det var en enkel dans å lære seg så alle kom fort inn i rytmen. Ved siden av leirdans, felles samling og gruppesamtaler har vi også hatt forskjellige aktiviteter som konfirmantene har deltar på. Det er volleyball, fotball, makramé, foto, jogging og den populære såpehockey. Aktivitetene er utrolig gøyal både for konfirmantene og ledere. Bønnevandring I tillegg til alle aktivitetene, underholdningskvelder og fritid lærer konfirmantene også mye om kristendommen. På møtene synger vi sanger, ber sammen, har bønnvandring, blir fortalt om kristendommen og snakker om det å være kristen. Bønnvandring ble i år som alle andre år godt mottatt. Da er vi alle stille, tenner lys, skriver bønnlapper og ber for andre i stillhet eller sammen med forbedere. Sang og musikk hører også med til møtene. I starten tar det litt tid å få konfirmantene til å synge, men på slutten av leiren kan vi som leder høre at konfirmantene går og nynner eller plystrer på lovsanger som vi har sunget. Bedre forhold til Gud Alt i alt har pinseleiren og sommerleirene vært vellykket. Konfirmantene har kost seg til tross for litt dårlig vær og til tross for terrortragedien. Leirene har skapt bedre samhold konfirmantene seg i imellom og de har lært mer om kristendom og det å være kristen. Noen sier ærlig at de føler de har fått bedre forhold til Gud og Jesus, mens andre tørr ikke si det ikke høyt i åpen gruppe. Vi som leder kan se at leir er like mye lærerik som den er gøy. På leir er det også enkelt å få seg venner og det blir derfor hyggelig for både leder og konfirmanter å være sammen. Vi gleder oss alt til neste år, til å møte de nye konfirmantene og ha noen flotte dager sammen med dem. Det er ikke alltid like lett å komme seg gjennom alle hindrene. Hode, hender og føtter. Samhold! Den populære leirdansen! Bli-kjent-løypen. Bøtte med vann, ta av en sko og unngå å bli våt 6 7

5 Årets konfirmanter Herdla kyrkje 18. september Klokka 10:30 Malvin Furnes Berland Fredrik Christensen Helene Elde Ingeborg-Marie Fauskanger Hanne Fauskanger Kristoffer Gulbrandsøy Benedicte Ådlandsvik Hestetræet Rebekka Hilleren Henriette Kjerrgård Moxness Louise Bjørndalen Runderheim Alexander Skråmestø Ole Fredrik Tveit Rebecca Sivertsen Aase Ask kirke 11. september Klokken 10:30 Daniel Lerum Bernhardsen Jon Vegar Bjugn Sebastian Spilde Fluge Stine-Marie Mikkelsen Hornæs Reidar Hæve Helene Hanevik Madsen Martin Cook Mikkelsen Guro Nautnes Nilsen Jonas Berglund Tumyr Klokka 12:30 Kim Martin Akeberg Kai Magne Akeberg Karoline Bekkenes Jeremy Lee Beltran Niklas Johan Berntsen Lisa-Mari Mjåseth Fauskanger Erika Engelsen Fromreide Helene Fromreide Andreas Hansen Haugland Edel Amalie Brekkvassmo Jensen Håvar Kjellevold Mads Heggernes Kjærgård Tim Bekkenes Knutsen Joachim Michal Merkesvik Sander Nilsen Sivertsen Klokken 12:30 Anders Kjærland Høydal Mathilde Jørstad Kristian Kjellevold Michelle Nordanger Lavik Remi Mathisen Kristin Mikkelsen Maren Andrea Nilsson Eric Pedersen Simen Raunehaug Tarald Strømsnes Josefine Lea Willesvik Tveit kirke 11. september Klokken 10:30 Maria Løtveit Abelsen Sofie Instefjord Danielsen Kristine Flatøy Trond Egil Gullbrå Hilleren Yasmine Lousie Jensen Marita Janne Jelsma Joakim Mathiassen Elise Moen Helen Romslo Madelen Solstrand Melissa Larsen Boge Klokken 12:30 Hama Bejzaku Kristine Lie Bekkenes Fredrik Danielsen Robin Fauskanger Susanne Hetlevik Sigurd Holmedal Sindre Iversen Viktoria Løland Stine Iren Meidell Astrid Rimmereide Julie Ystenes Torgersen Per Torgersen Tonje-Elin Aasebø 17. september Klokken 12:30 Aleksander R. Andersen Vilde Johanne Arntzen Mariann Eidsør Linn-Hege Gjertsen Daniel S. Eliassen Trine Haugstad Camilla K. M. Høgli Thea Finnebråten Jansen Mathias Mucha Cecilie Brurberg Olsen Preben Andre Aakre Pedersen Tim-Kristian Sundstrøm Kim-Benjamin Thomassen Malene Aasebø 18. september Klokken 10:30 Henrik Eilertsen Petter Bjorøy Kjørsvik Daniel Kleiven Evelyn Eliza S. A. Mikkelsen Camilla Mølmesdal Torbjørn Sture Næss Katrine Sture Næss Preben Olsen Aleksander Nordvik Olsen Sindre Stamneshagen Daniel Thorstensen Christiane Elene S. Ødegård Klokken 12:30 Erlend Skorpetveit Aga Emilio Fjellbakk Amatucci Charlotte Andersen Henrik André Baugstø Stian Zachariassen Dahle Håvard Nyheim Kjeilen Stine Rob Lene Cecilie Fauskanger Solheim Stefan Aasebø Magnus Aasebø Strusshamn kirke 10. september Klokken 11:00 Elena Bjørndalen August Bernard Cernic Steffen Laksy Edvardsen Caroline Fromeide Sigve Innelset Nora Bjørkedal Jensen Eirik Johannessen Emile Mathiassen Benedicte Gravdal Mæhlum Ingrid Naustadal Stian Normann Christopher Nynes Pernille Rosenlund Espen Salomonsen Ronja Søvik Solberg Anders Aamot Vaksdal Fredrik Yndestad Morten Nikolai Solheim Ole Martin Aabrek Næss Klokken 13:00 Karoline Hjelseth Kristine Melheim Astrid Øvrebø Håkon Hjartåker Færevåg Bjørn Andre Fauske Erdal kirke 17. september Klokken 12:00 Sander Namtvedt Aspunvik Madeleine Berge Kristoffer Joacim Hernar Bjelke Rebecca Andrea Hernar Bjelke Stian Botnevik Lars Skulstad Dale Janne Yddal Furdal Emil Grindheim Kevin Normann Skålevik Joachim Eliassen Sunde Sebastian Hagen Hanselmann Caroline Ellingsen Nesse Julian Gjerde Minde Øyvind Skare Mundal Even Gåsvær Andersen Tommy Andre Fossli Hauge Markus Malkenes Sørtun Bellanita Norris Sætre Tingvatn Preben Nilsen Wulff Rebecca Erchinger Skarholmen Maiken Steffensen Marianne Andberg Emile Gjerstad Bekken Jostein Vindenes Preben Omnø 11. september Klokken 11:00 Anny Follesøy Benjamin Jacobsen Katrine Merkesdal Embla Fjellhaug Andreas Venge Gundersen Stine Susanne Plassen Susanne Sigvaldsen Cecilie Østrem 18. september Klokken 10:30 Tara Celine Hop Malin Jellestad Jakobsen Amanda-Eirin Jensen Frida Juvik Espen Kalsås Karlsen Trine Knudsen Helene Haugland Landøy K lokken 13:00 Klokken 13:00 Sander Hilleren Vikøyr Simen Martinussen Mittet Helene Godø Mats Ingebrigtsen Andreas Antonsen Regine Birkeland Tina Marie Eriksen Elin Alette Daae Vebjørn Hole Chris Andre Karlsen Adrian Indrevær Tommy Bagge Kringstad Lars Otto Torsvik Henry Bagge Kringstad Remi Eilertsen Helene Lavik Julie Magnussen Torhild Aasheim Nymark Oda Kristne Måkestad Øyvind Rolvsjord Malin Søreide Hope Malene Solberg Skjønborg Michelle Svellingen 17. september Klokken 11:00 Tom Erik Balestrand Juliane Fauskanger Jorn Nathalie Fauskanger Jorn Rikke Celine Jacobsen Fredrik Walter Didrik Tvedt Sætre Margrethe Eide Line Banki Engevik Ina Færestrand Martin Hansen Emilie Hansen Ida Dyrrdal Helgesen Malin Molven Larsen Bendik Midtkandal Adrian Miroslow Zwaka Peter Westad Wilamowski Iben Helen Solli Ødejord Markus Waagen Øye 18. september Klokken 11:00 Erlend Eliassen Jonas Daae Nilsen Sindre Haugland Abrahamsen Vidar Andersson Joachim Haga Andreassen Sindre Reigstad Birkeland Joachim Nilsen Bruhjell Erlend Risvand Mo Christian Stiansen Mads Sætre Thers Ida Turøy Emilie Hjønnevåg Markhus (Remi Mathisen- Ask) John-Edvard Genius Harald Eidevig Merkesvik Ørjan Salomonsen Tord Are Myklebust Caroline Sandvik Simen Hjartøy Duesund Jens Storås Fromeide Stian Hatland Vilde Marie Lie Johannesen Andreas Vetås Heltevik Mikael Hopestad Klokken 13:00 Simen Karlsen Lone Anders Mikkelsen Helene Nazmiye Pettersen Lena Guldberg Rygg Stine Andrea Sognnes Eirik Tonheim Katrine Ulstein Ine Kristin Yri Ken-Bernhard Edvardsdal Simen Andreas Johannessen Tov Gunnar Ramberg Vegard Sæbø Stian Torset Mina Jørgentvedt Karlsen Sindre Kristoffersen Maren Pedersen Feness Valdemar Nyvoll Fredrik Hollevik Skogen Stina Marie Porsvoll Henny Martine Skaaland Maren Søvre Haukeland Kim Solheim Martine Dyrdal Sunde Klokken 12:30 Åsmund Kjetil Synnevåg Christian Adrian Gelin Sjur Sølsnes Camilla Gatland Andersen Martine Telle Lasse Furdal Hansen Sindre Monsen Haraldsen Mathias Saue Røyrvik Hannah Victoria Jarheim Johansen a:men

6 Kortnytt Gje kyrkja gode råd! Kortnytt fra kirkevergen Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Ansatte Irene Kleppe er ansatt i 1 års vikariat som kateket. Hun får tittelen menighetspedagog og skal ha spesielt ansvar for konfirmanttilbudet. Elise Marie Hansen er ansatt som ungdomsarbeider etter at ungdomsprest Oddbjørn Stubbhaug slutter i september. Hanne Zimmermann slutter som undervisningsprest og begynner som sokneprest i Tveit fra august. Hun skal vikariere for Peter Johansen som har permisjon i 80% stilling frem til sommeren Sokneprest Michal Møgster begynner den 20. september i Strusshamn menighet. Sokneprest Harald Forland begynner i Erdal menighet den 18. oktober. Diakon Jannicke Monstad Hana skal ha studiepermisjon i 3 måneder i høst. Fra 1. september og ut november er hun ute av tjeneste. Diakoniplaner Alle menighetene på Askøy har en diakoniplan. Disse planene beskriver de tilbudene og tiltakene som menigheten ønsker å prioritere og satse på. Det er opprettet et diakoniutvalg i hver menighet. De har sammen med menighetsrådet arbeidet frem slike planer. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: nestekjærlighet inkluderende fellesskap vern om skaperverket og kamp for rettferdighet Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. En slik helhetstenkning får konsekvenser også for gudstjenestelivet og for opplæring i kristen tro. I videste forstand må all virksomhet i menigheten ha en diakonal grunntone slik vi finner det i evangeliene. Samtidig må diakonien konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Derfor ønsker diakoniutvalget og menighetsrådene, ut fra det de har tilgjengelig av ressurser, å fokusere på aktiviteter og tiltak med målsettinger som vi tror best kan tjene enkeltmennesker og derved menigheten som helhet. Se Overrekkelse og vigsling av det nye gravfeltet i Skiftesvik Søndag den 28. august, etter gudstjenesten i Strusshamn kirke, vil det bli vigsling av det nye gravfeltet i Skiftsvik gravplass. Utbyggingen omfatter 398 kistegraver, hvorav også graver tilrettelagt for muslimer. I tillegg et stort antall urnegraver i en navnet minnelund. Det er også tilrettelagt for 65 ordinære urnegraver. Det er William Bull hos Forum arkitekter som har prosjektert anlegget. Staren AS har vært hovedentreprenør og Askøy kirkelige fellesråd er byggherre. Kostnad for prosjektet er beregnet til vel 10,3 millioner inkl moms. Det er prost Erling Kopperud som står for vigslingen. Etter seremonien på kirkegården inviterer vi alle som ønsker det til kirkekaffe i menighetssalen i Strusshamn kirke. Hjemmesiden til kirken på Askøy På hjemmesiden finner du opplysninger om bl.a. gravferd, dåp, bryllup, kirkevalget, gudstjenester, kurs, leie av menighetssaler og aktiviteter i kirkene. Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd 10 11

7 Dei leke kandidatane e i alfabetisk e i alfabetisk rekkefølgje Nils Dagestad 68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti. Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter. Fornya og vitalisera forkynninga Rekruttering, engasjera frivillige Skapa glede og entusiasme Tenkja heile menneske Eivind E. Elseth 27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti. KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik. Trusopplæring, born og unge Utvikle diakonale tiltak Terje Roald Halsnes 51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti. Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag. Trusopplæring Ny gudstenesteordning Inkluderande kyrkje Ungdomsarbeid Diakoni Bjarte Hetlebakke 21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti. Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon. Ungdomsarbeid Smågrupper Forholdet kyrkje/bedehus Liturgi Egil Morland Egil Morland Inger Helene 61 år. Førstelektor. T. Nordeide Fjell, Inger Helene Ruth Ingrid T. Nordeide Skoglund Ruth Ingrid Vemund Atle Skoglund Øiestad Vemund Atle Øiestad 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Vesthordland prosti. 50 år. Utviklingsleiar. 50 år. Utviklingsleiar. 46 år. Førsteamanuensis. 46 år. Førsteamanuensis. 63 år. Tannlækjar. 63 år. Tannlækjar. Førde, Sunnfjord prosti. Førde, Sunnfjord Fjell, prosti. Vesthordland prosti. Fjell, Vesthordland Nordsida, prosti. Nordfjord prosti Nordsida, Nordfjord p Bjørgvin bispedømeråd, rektor Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, NLA, leiar Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, presteforeininga, Bjørgvin leiar bispedømeråd, bedehus, Senter Bjørgvin bispedømeråd, Styringsgruppe Senter trusopplæringa Styringsgruppe Leiar trusopplæringa sokneråd, fellesråd, Leiar leiar sokneråd, fellesrå kommunestyre, varaordførar kommunestyre, for varaordførar Livsmeistring, leiar kyrkjetun, for Livsmeistring, i Fjell, leiar søndagsskule. kyrkjetun, i Fjell, søndagsskule. prostiråd, diverse prosjektarbeid prostiråd, diverse prosj m.m. m.m. tannhelse. tilknytta søndagsskulelærar, kyrkjeblad. søndagsskulelærar, Forskingsprosjekt kyrkjeblad. tilknytta Forskingsprosjekt beid tannhelse. Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Dåpsopplæring/foreldreansvaansvar Dåpsopplæring/foreldre- Open og tydeleg kyrkje Open og tydeleg kyrkje Trusopplæringsreforma Trusopplæringsreform Diakoni Diakoni Trusopplæring Trusopplæring Gudstenestereforma Gudstenestereforma Gudstenesta, innføring av Gudstenesta, Trusopplæringsreforma innføring av Trusopplæringsreforma Familiearbeid Familiearbeid Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja Ei arbeidsgjevarlinje ny liturgi ny liturgi Arbeidsvilkår for prestar Arbeidsvilkår for prestar Grøn kyrkjelyd Grøn kyrkjelyd Avvikling av statskyrkja Avvikling av statskyrkja Stat-kyrkje spørsmålet Stat-kyrkje spørsmålet Vedlikehald kyrkjebygg Vedlikehald kyrkjeby Berit Nøst Dale 59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti. Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag. Trusopplæring for vaksne Frivillegarbeid i kyrkja Borna sin plass i gudstenesta Sigbjørn Grønås 72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti. Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk. Dåpsopplæring, konfirmantar Kreativt gudstenesteliv Vår jord, forbruk og rettferd Offentleg debatt Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Diakoni, inkludering, omsorg Ungdomskulturkirken St. Jakob Born og unge og Unge vaksne i kyrkja Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Barne- og ungdomsarbeid Gudstenestefellesskap Diakoni Samarbeid andre lag/org. Frivillige medarbeidarar Kari Synnøve Muri Kari Synnøve Arnt Erik Nordheim Arnt Erik Aud Nordheim Marie Stundal Aud Marie Julie-Ane Stundal Muri 29 år. Rådgjevar. 29 år. Rådgjevar. 60 år. Studieleiar. 60 år. Studieleiar. Ødegaard Julie-Ane Ødegaard 46 år. Fysioterapeut og Stedje, Indre Sogn prosti. Kaupanger, Indre Sogn prosti 46 år. Fysioterapeut og Stedje, Indre Sogn prosti. Kaupanger, Indre Sogn prosti 28 år. Stipendiat. 28 år. Stipendiat. folkehelsekoordinator. folkehelsekoordinator. Løvstakksiden, Bergen Løvstakksiden, Berge Olden, Nordfjord prosti. Olden, Nordfjord Jurist. prosti. Nestleiar ungdomsrådet Jurist. Nestleiar Leiar ungdomsrådet sokneråd, fellesråd, Leiar kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, kjeblad, frivilligsentral, bedehus, sokneråd, domprosti. fellesråd, kyr- domprosti. i Bjørgvin, Indremisjonen i Bjørgvin, Indremisjonen skule- og ungdomskorps skule- m.m. og ungdomskorps m.m. Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta sjon, i Leiar vegleiingstenesta Bibeltru lære i Bibeltru lære KFUK-KFUM, medlem avkfuk-kfum, medlem Sokneråd, fellesråd, Normi- Krinssekretær Bjørgvin Krinssekretær Bjørgvin Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterasjonsheimen, Norsk Diakonale Fysiotera- tenester Diakonale tenester Ta i bruk den nye liturgien Ta i bruk den lent, nye frivillighetskoordinator, liturgien lent, frivillighetskoordina Oase. Innvik Fjordhotell Konfirmantarbeid Mi- Konfirmantarbeid Barne- og ungdomsarbeid Barne- og krinsstyret, ungdomsarbeid menighetskonsu- krinsstyret, menighetsk peutforbund, Indre Nordfjord peutforbund, Indre Trusopplæring Nordfjord Trusopplæring Samarbeid mellom kyrkja Samarbeid og studiekonsulent, mellom kyrkja ogungdoms- arbeidar, organisasjonar kordirigent m.m. arbeidar, kordirigent studiekonsulent, ungdo Turlag (DNT) m.m. Turlag (DNT) m.m. Samhandling Samhandlingandre kristne organisasjonar andre kristne m. Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti. Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes U- senter, Diakoniledermøtet m.m. Trusopplæring Kyrkjeoppslutnad Stat-kyrkje reform Diakoni Ungdomsarbeid Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem. Gudstenesta Diakoni Trusopplæring Misjon Levande gudstenester Levande gudstenester Bønearbeid Bønearbeid Trusopplæring for alle Trusopplæring for alle Medarbeidarskap Medarbeidarskap Diakoni lokalt og globalt Diakoni lokalt og globalt Marta Onstein 52 år. Lærar. Marta Onstein Leiar sokneråd, prostiråd, Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Forteljarfestival i Etne. 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti. Etne, Sunnhordland Barne- prosti. og ungdomsarbeid Barne- og ungdomsarbeid Ei folkekyrkje å være glad Ei i folkekyrkje å være Forbruk og rettferd Forbruk og rettferd Lokalsamfunn & kyrkjelyd Lokalsamfunn & kyrk Kultur Kultur Medarbeidarskap Medarbeidarskap 12 13

8 DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kva er bispedømerådsvalet? september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare. Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet. Slik røystar du ved valet Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn. Kyrkjevalet 2011 kort sagt Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål: Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på Val av leke medlemmer til BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET september 2011 (direkte val) Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp i alfabetisk rekkjefølgje. Rangering Kandidatar Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Tala skal skrivast slik: Einsifra tal skal skrivast slik: Tosifra tal skal skrivast slik: Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år BRETTAST HER MED TEKSTEN INN Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke et valgkort med informasjon Kandidaten får da om to stemmer. hvor og når de kan avgi stemme. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Telefon: Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Telefaks: Kandidaten får da ingen stemme. Internett: Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år Pressemelding: Menighetsrådsvalg i ASK SOKN Valglistene til menighetsrådene er klare Listene over kandidater til Kirkevalget 2011 er klar. 57 kandidater stiller til valg i Askøy når nye menighetsråd skal velges i Ask, Erdal, Herdla, Strusshamn og Tveit menigheter. Blant kandidatene finner vi 36 kvinner og 21 menn, med en gjennomsnittsalder på 53 år. Som medlem i menighetsrådet kan du være med å prege og påvirke kirkens arbeid i lokalsamfunnet. Det er gledelig å se at vi har fått på plass en liste med kandidater som ønsker å stille opp for fire nye år. Uten dette frivillige engasjementet hadde kirkens arbeid vært umulig, sier Doris Stikholmen, leder for nominasjonskomiteen i Tveit menighet. I noen menigheter har det vært enkelt å få folk til å stille til valg, mens i andre menigheter har det vært arbeidet på overtid for å fylle opp listen. Dette er andre gang det holdes et kirkevalg etter at Stortinget vedtok den såkalte demokratireformen. Den er et premiss i stortingsforliket om endringer i forholdet mellom staten og Den norske kirke. Det har vært jobbet mye med å få til en god sammensetning av kandidater med forskjellig bakgrunn, kompetanse, kjønn og spredning i alder. Høsten kirkevalg er en unik mulighet for det enkelte medlem å engasjere seg i sin lokale kirke, sier Sissel Vartdal, Kirkerådets prosjektleder for demokratireformen. Sjekk listene i ditt distrikt Fristen for å nominere kandidater til årets valg var 1. mai, både for landets 1280 menighetsråd og de elleve bispedømmerådene. Valgdagen for Kirkevalget 2011 er 12. september, samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august. Forhåndsstemming foregår på kirkekontoret i Strusshamn alle hverdager fra Alle som er medlemmer i Den norske kirke og over 15 år i løpet av året, kan stemme. Valglistene for menighetsrådene og bispedømmerådene er endelige. Kandidater for det enkelte menighetsråd og til Bjørgvin bispedømmeråd finner du her: For mer informasjon, kontakt: Geir Viksund, kirkeverge Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Tlf eller Menighetsrådets liste september 2011 Menighetsrådets lister september SYNNØVE ELDE, 62 år, FAGERHAUGVEGEN, ASK, Vaskeriarbeider 2. ODDMUND JON SAGSTAD, 69 år, HOP, ASK, Pensjonist Tidligere kirkeverge 3. JOHAN BERGERSEN, 65 år, HOP, ASK, Sjåfør 4. MERETE HEVRØY HANSEN, 26 år, ASK, ASK, Omsorgsarbeider 5. OTTO ARNE UTKILEN, 61 år, ASK, ASK, Lærer 6. ANJA HELEN NILSEN, 34 år, LILLE BREIVIK, ASK, Menighetsrådsvalg i ERDAL SOKN 7. CAMILLA FINIK FLUGE, 40 år, TELLEVIKFLATEN, ASK, 8. SOLVEIG MARGRETHE JOHNSEN, 64 år, HOP, ASK, Hjelpepleier Menighetsrådets liste september IRJA MINDE 2011 ISAKSEN, 20 år, STØLABAKKEN, ASK, Student 10. TORE SILSETH, 39 år, KIRKEVIK, ASK, Lærer Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. TRUDE STEVNEBØ NAMTVEDT, 36 år, BASTANESVEGEN, FLORVÅG, Seniorkonsulent Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. JACK HERMUND BIRKENES, 57 år, VESTRE ÅSEN, ERDAL, Befraktningssjef (shipping) Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre 3. på stemmeseddelen BJØRG KRÅVIK kan du: ANDREASSEN, 56 år, STEINRÅSA, ERDAL, Fagarbeider/ barn og ungdom - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten 4. får TOR da to stemmer. MAGNUS LILLETVEDT, 64 år, SØRE TJUVAVÅGEN, FLORVÅG, Seniorrådgiver - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten 5. får MORTEN da én stemme. LYSTRUP, 57 år, ØVRE HAGEN, FLORVÅG, Høgskolelektor - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får KÅRE da ingen LUNDE, stemme. 49 år, RINDANE, FLORVÅG, Direktør Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. 7. SIGRUNN JOHANNE HANSEN, 78 år, FLORVÅGVEGEN, FLORVÅG, Pensjonist Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Soknerådsval 8. TURID ÅSELIE i HERDLA RISE, 65 år, BRUSEGÅRDSVEGEN, SOKN ERDAL, Adjunkt Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådets 9. HARALD liste GJØSÆTER, 56 år, ÅSENVEGEN, ERDAL, Havforsker september HALLDIS RIISØEN, år, SPRENGSDALEN, FLORVÅG, Husmor 11. TONE IRENE MYKING ANDERSEN, 59 år, STEINRÅSA, ERDAL, Husmor Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. KAREN SIGRUND SKRÅMESTØ, 74 år, SKRÅMESTØ, KJERRGARDEN, Pensjonist Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. HELGE HEGGERNES, 65 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, Pensjonist Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. 3. KJELL LYDER BERLAND, 64 år, BERLANDSVEGEN, KJERRGARDEN, Pensjonist Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten 4. får KJELLAUG da to stemmer. ODDRUN FAUSKANGER EIDSAA, 58 år, LILLE FAUSKANGER, KJERRGARDEN, - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten 5. får ARVID da én stemme. KÅRE MERKESVIK, 51 år, HERDLA, HERDLA, Lærer/uføretrygda - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får THERESE da ingen stemme. BALESTRAND ELLINGSUND, 40 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, adjunkt Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. 7. BENTE STURE BREIVIK, 56 år, HERDLA, HERDLA, Lærer/sykepleier Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Menighetsrådsvalg 8. MARTIN BERLAND i ØYSTESE, STRUSSHAMN 25 år, BERLANDSVEGEN, SOKN KJERRGARDEN, Lærer Bruk blå/svart penn eller blyant. Menighetsrådets 9. NINA HELEN liste OSBERG FAUSKANGER, 55 år, ÅDLANDSVIK, KJERRGARDEN, Kontorfullm september REIDUN SÆTRE 2011 ANTONSEN, 57 år, HEGGERNESVEGEN, KJERRGARDEN, Kontorass 11. JONAS BRATLI, 30 år, TRÆET, KJERRGARDEN, Det skal veljast 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. FRODE ERIKSEN, 47 år, STOREHAUGEN, HETLEVIK, Ingeniør Kandidatane på lista er sette opp i prioritert rekkjefølgje. 2. SERINE ØDEJORD, 51 år, LINDHAUGVEGEN, FOLLESE, Lærer Du kan levera røystesetelen utan endringar. 3. TROND THORSEN, 63 år, GAMLE KLEPPESTØVEGEN, KLEPPESTØ, Sivilingiør Vil du endra på røystesetelen, kan du: - Gje kandidaten ei tilleggsrøyst ved å setja eit kryss i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Kandidaten 4. får SISSEL då to røyster. HALSNE JUVIK, 59 år, KLEPPESTØSKJENET, KLEPPESTØ, Jordmor - Føya til namn på vallista éin gong. Desse kandidatane kan ikkje gjevast tilleggsrøyst, og får såleis 5. éi NILS røyst. ARNE SÆBØ, 48 år, KROKÅSDALEN, STRUSSHAMN, Filmfotograf - Stryka kandidatar på vallista ved å setja ein strek over namnet. Kandidaten 6. får PER då inga ERLING røyst. PEDERSEN, 66 år, KRÅKESTØLEN, FOLLESE, Gullsmed Andre kandidatar får éi røyst kvar ved oppteljinga. 7. HERBORG ANNA SYGNABERE, 45 år, SKARHOLMVEGEN, KLEPPESTØ, Andre endringar vil ikkje telja med i valoppgjeret. 8. NINA FOLLESØY, 41 år, SLETTEBREKKLIA, FOLLESE, Barne-og ungdomsarbeider Bruk blå/svart penn eller blyant. 9. REIDAR FJELLHAUG, 75 år, FOLLESEVEGEN, FOLLESE, Pensjonist Menighetsrådsvalg i TVEIT SOKN 10. LINDA ASLAUG GUTTORMSEN, 50 år, KLEPPEVEGEN, KLEPPESTØ, Spesialkonsulent Menighetsrådets 11. ERLING liste BJØRN JUVIK, 62 år, KROKÅSDALEN, STRUSSHAMN, september IRENE KJEILEN, år, KYRKJELEMYRA, KLEPPESTØ, Barne- og ungdomsarbeider 13. LENE DÅVØY, 40 år, SOLHOLA, KLEPPESTØ, Universitetslektor Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. 1. THOR ARNE BORLAUG, 54 år, RINDADALSVEGEN, HAUGLANDSHELLA, Bussjåfør Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. 2. FRODE HANUREN, 59 år, HANØY, HAUGLANDSHELLA, Selvstendig næringsdrivende Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. 3. ERITA GANGDAL, 39 år, ROMLEDALEN, HAUGLANDSHELLA, Kirketjener Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten 4. en KAREN tilleggsstemme MARGRETE ved å sette HUGAAS et kryss i ruten MYRDAL, til venstre 48 for år, navnet BRATTSTIVEGEN, til kandidaten. HAUGLANDSHELLA, Kandidaten får da to stemmer. - Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. 5. BJØRG HELGA IVERSEN, 63 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, Kandidaten får da én stemme. - Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten 6. får RANDI da ingen stemme. TORGERSEN, 51 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, Øvrige kandidater 7. VIBECHE får én stemme SKOTNES, hver ved opptellingen. 40 år, MONSAKLEIVA, HAUGLANDSHELLA, Andre endringer 8. vil ANN-KRISTIN ikke telle med i valgoppgjøret. ELDEVIK NYHAMMER, 41 år, SOLÅSEN, HAUGLANDSHELLA, Bruk blå/svart penn eller blyant. 9. LILLIAN OVIDIA HETLEVIK, 70 år, DAVANGER, HAUGLANDSHELLA, 10. ANNE KARIN GULLBRÅ HILLEREN, 37 år, KOLLEVÅG, HAUGLANDSHELLA, 11. DORIS KARIN STIKHOLMEN, 70 år, MONSAKLEIVA, HAUGLANDSHELLA, Pensjonist 12. BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN, 62 år, RISPELEITET, HAUGLANDSHELLA, Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Kirkevalget 2011 avholdes mandag 12. september, samtidig med kommunestyre- Du kan levere stemmeseddelen og fylkestingsvalget. uten endringer. Det skal velges nye medlemmer til landets 1280 menighetsråd og 11 bispedømmeråd. Medlemmene, som må være 18 år eller eldre, velges for en periode på fire år. I august mottar alle Vil du endre på stemmeseddelen kan du: - Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten Ask Erdal Herdla Tveit Strusshamn Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

9 Familiesiden Telefonliste - Askøy kirkekontor Tlf: Slekters gang Ein gut er på veg inn i kyrkja. Kva trur du han finn der inne? Tekst: Anne-Helene Gjengedal Av dei tinga du kan sjå her på sida, er nokre meir vanlege å sjå i kyrkja enn andre. Dei merkelege orda nedanfor passar til kvar sin ting, men dåpsløven DASK har leika seg litt med bokstavane, så du må prøva å få dei på rett plass att. Så kan du dra ein strek inn gjennom kyrkjedøra frå dei bileta du meiner høyrer heime der inne. Kanskje du og kan teikna eller skriva andre ting som du ville lika å sjå i kyrkja! TREPS NRBO SLY TARAL LØVEOHEST ERT TSHE TANNKRIMFO BLLOTFA OKS SGNE DSKA PRESTER: Sokneprest, Erdal Kontor: Sokneprest, Herdla og Ask Astrid Marie Haugland Kontor: Mobil: Sokneprest, Strusshamn Kontor: Sokneprest, Tveit Peter R. Johansen Kontor: Mobil: Vikarierende sokneprest, Tveit Hanne Zimmermann Kontor: Mobil: Seniorprest Otto Odland Kontor: Mobil: Seniorprest Åge Sætre Kontor: Mobil: KIRKEKONTORET Kirkeverge Geir Viksund Kontor: Mobil: Driftsleder, kirker Håkon Andersen Kontor: Mobil: Driftsleder, kirkegårder Hege Johannesen kontor mobil Konsulent Anne Borghild Andersen Sentralbord: Soknediakon Jannicke Monstad Hana Kontor: Mobil: Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug Kontor: Mobil: Ungdomsarbeider Elise Hansen Kontor: Undervisningsprest Hanne Kanchan Zimmermann Kontornr.: Mobil: Menighetspedagog Anne-Helene Gjengedal Kontor: Mobil: Menighetspedagog Irene Kleppe Kontor: Kantor/Organister Gerd Inger Eide Yddal Kontor: Mobil: Jolanta Ravnanger Mobil: Anne Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil: Døpte UKE 20 Caroline Mathiesen Lavik Sinah Lilletvedt Eirik Tingvatn-Losnegaard Elina Rottmann Bjørndal Elise Hansen Skulerud Tobias Sperre-Waardal Sophie Solberg Høgelid Carmen Sofie Angelsen Filip Larsson-Fedde Jørn Mathias Madsen UKE 21 Daniel James Hjørnevik Kristian Grønseth Henriette Blackburne-Olsen Thomas Andre Korneliussen UKE 22 Jakob Valvik Kristine Mehl Kristiansen Thea Jensen Oksnes Erika Sigrid Lemos Hestnes Dennis Mæhle Waardal Jonas Geitanger Kevin Skjønhaug Kuttner Anna Måkestad Høllre Alida Færøy Carl Philip Veland Stevnebø Liam Elias Nilsen Hermansen UKE 23 Celine Ramsøy Skråmestø Fredrik Sundsbø Norvoll Eirin Wisnes Westerlund Agnes Elida Waagbø Emily Larsen Rakel Lovise Hetlevik Hagen Gabriel Gulbrandsøy Sofie Eide Pettersen Simen Træet Silden UKE 24 Màni Gislason Nondal Chrisander Minde Kalkan Jacob Berg-Olsen UKE 25 Sophia Michelle Konrad Karl Sundsbak-Berg Remi Andre Skjønhaug UKE 26 Filip Baustad Emilie Henriksen Underdal Håkon Schei Ingvaldsen Frida Nilsen Marcus Breivik Pedersen UKE 27 Milian Chrisander Haugland UKE 28 Aksel Dahl Sivertsen UKE 29 Hermine Åkerholm Kongshaug UKE 30 Sigrid Occhipinti Xavi Amandus Solheim Meidell Mundheim UKE 31 Iselin Fretheim-Eide Tomine Andersen Josefine Karlsen Wüller Severin Steimler Arlene Karstensen Berge Gravferd UKE 20 Øystein Skutle f UKE 21 Rune Stølen f Alvhild Ravnanger f Kirsten Karlsen f Elsa Øvrebø f UKE 22 Bjørn Kåre Haga f Svein Skulstad f Arne Bekken f Sigmund Varøy f Dagny Farestveit f UKE 23 Sigfrid Johanne Brynjulfsen f Finn Sivertsen Træet f Rolf Gustav Ericsson f Karny Evy Berg f.1936 Lars Reinholt Sebjørnsen f Borgny Herdlevær f UKE 24 Ella Sofie Teigland f Kristoffer Bognø f Hanne Tveterås Fauskanger f Birger Vilhelm Henrik Jensen f UKE 25 Anna Kathinka Gundersen f.1924 UKE 26 Oddmund Farestveit f UKE 27 Else Johanne Mikkelsen f UKE 28 Johanna Johnsen f Thomas Ellefsen f 1996 Ole Hakuen f 1927 UKE 29 Kåre Severin Andreassen. f 1930 Jan Rottmann. f Jarle Dennis Brodrick f UKE 30 Hans Edvard Markhus f UKE 31 Solveig Aslaug Nilsen f Bertine Larsine Eriksen f Kevin Daae Berland f Silje Stamneshagen f Vigde UKE 20 Synniva Lerum og Jens-Hermann Andersen Hildegunn Lerum og Stian Thorsen Hege Haugland og Alexander André Haugland Aina Helene Berge og Helge Eliassen Marion Bjørsvik og Gard Inge Ryttvad UKE 21 Bibbi Elin Fedje-Andersen og Anders Kvilekval Andersen Cathrine Steinseth og Fredrik Kaland UKE 22 Katrine Aasheim og Erlend Wallestad Tonje Cecilie Vinje og Per Erik Agard UKE 23 Anette Steffensen og Lasse Bekken Marianne Kristine Lund og Frank- Robert Skintveit Jannicke Fauskanger og Terje Helle Hauso Trude Kjærgård og Lars Tjeldflåt UKE 24 Anne Goro Øynes og Øyvind Fanebust May Kristin Rimmereide og Steven Mark Adams Gunn-Iren Norstrand og Chriss Raymond Larsen UKE 25 Lillian Nedrebø og Bjarte Indrevær Linda Thorsen Arnesen og Thomas Arnesen Susann Skjervik og Tom Erik Romerheim Siw Kristin Olufsen og Steinar Lavik UKE 26 Therese Hilleren og Eivind Birkeland Kathrine Rosmer Hovden og Niclas Hovden UKE 29 Lene Monstad Sivertsen og Endre Skjerve Hanne Stølen og Kjetil Andrè Kleivdal UKE 30 Synnøve Merete Starheim og Per Arne Gravdal Thorgrimsen UKE 31 Torgeir Halvorsen og Elsa Natalia Rodriguez Perez Lars Petter Mæland og Siri Merete Higraff Terje Haugom Privat:

10 Plakater Samlivskurs et kurs for et enda bedre samliv. Formiddagstreff Erdal Formiddagstreff i Erdal kirke, menighetsalen. Torsdag 22. september: Tett ved sida mi. Haldis og Asle Reigstad. Dikt, sang og musikk. Torsdag 27. oktober: Jakob Sande. Hans liv og diktning. Program ved Olav Steinar Namtvedt. Treffene starter kl og er ferdig ca. kl Vi serverer et måltid på hvert treff. Sangkveld Arrangør: Menighetene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, med støtte fra Barne- og familiedirektoratet. Sangkveld i Erdal kirke 25. september kl Hva er et PREP kommunikasjonskurs? Marianne Juvik Sæbø, Kjell Bergsvik m. fl. PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. Velkommen! Strusshamn Middag på en hverdag Våren 2011 har Strusshamn menighet gjennomført middag på en hverdag to ganger. Det har vært en positiv erfaring. Spenningen var stor da vi inviterte til den første middagen i februar. Den gangen samlet vi rundt 30 fornøyde små og store. I april var middagen lagt til Super Kids øvelsesdag, og da var det over 100 til stede. Det var overveldende. Da var også foreldre i Superkids med og hjalp til. Dette er noe vi tenker å fortsette med, så i løpet av høsten planlegger menighetsråd og diakoniutvalg to middager til. Vi har enda ikke fastsatt datoene for disse middagene, så følg med på annonser, plakater og kunngjøringer. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset er nyttig for alle par samme hvor lenge de har vært sammen og om de er gift eller ikke. Dette kurset er ikke for de som har store problemer i parforholdet, men et kurs som skal hjelpe par til å utvikle og ta vare på det gode samlivet. Kursopplegget er lagt opp med en blanding av forelesninger og pararbeid. Paret jobber kun med seg selv, og blir ikke spurt om å utlevere noe av samlivet til de andre kursdeltakerne. Fordi antallet som kommer varierer, må vi ha en påmelding. Litt slingringsmonn har vi, men kommer det flere enn vi har beregnet, er det ikke sikkert alle blir mette. Noen kroner koster det å få mat, men vi har en makspris pr familie, så prisen skal ikke være noe hinder. Så følg med og meld deg på til god hverdagskost i et trivelig miljø! Kurslokalet er Fjell kyrkje, Sotra Formiddagstreff i Strusshamn kirke: For spørsmål og påmelding: Kirkekontoret i Fjell tlf , el. Torbjørn Fjøren, mobil Mandag 5. september: Besøk av Leif Magne Ådlandsvik. Sang og musikk Avdelingskontor Bergen vest Laksevåg Damsgårdsveien 210 tlf.: Ove J. Steffensen privat tlf.: Vennligst ring for å avtale samtaletid. Telefonsentral: eller Telefon strømbrudd: Gratis måleravlesning tlf: Kurskveldene blir: 31. oktober, 7. og 14. november, kl Pris pr. par for hele kurset: Kr. 1000,- inkl. kurshefte og middag/ forfriskninger hver kurskveld. Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober Mandag 3. oktober: Bergens-historier og viser. Besøk av Tor Magnus Lilletvedt. Treffene starter kl og holder på i ca. 2 timer. Alle er velkommen! ASKØY MØBLER ANNONSER Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte Strusshamn Vil du være frivillig medarbeider på Kirkens SOS? Innføringskurs for nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i september! Vi trenger vanlige mennesker med interesse for sine medmennesker og evne til å lytte. Innføringskurset starter 26. september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk og krisehåndtering. Interessert? MØBLER: GARDIN: Aut TELE- og ELEKTROINSTALLATØR Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / mob Epost: Mer info: ASKØY SENTER 8-20 (18) a:men Kleppestø Strusshamn TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY - når kun det beste er godt nok Kontakt: VELKOMMEN TIL 18 KLEPPESTØ FRISØR FOR HELE FAMILIEN ALT I STØP OG MURARTIKLER a:men

11 Gudstjenester 4. sept november søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Prest: Morten Lystrup. Offer: Maisha Mema. Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Offer: Kristen idrettskontakt. Dåp. Prest: Arve Hansen Haugland. Storfamiliegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Offer: Menighetsarbeidet. Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Gospelkveld Lørdag Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Tveit kl. 11:00 Dåpsgudstjeneste. Seniorprest Åge Sætre søndag etter pinse Dronningen kl. 12:00 Prest: Lars Hana. Friluftsgudstjeneste i regi av Y s men. Ask kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Ask kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug. Tveit kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen. Tveit kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen Lørdag Strusshamn kl 11:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Strusshamn kl 13:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Erdal kl. 12:00 Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Tveit kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen søndag etter pinse Erdal kl Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Erdal kl Konfirmasjon. Prest Vidar Haldorsen. Herdla kl. 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Herdla kl. 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Strusshamn kl. 13:00 Konfirmasjon. Undervisningsprest Hanne Zimmermann. Tveit kl 10:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen. Tveit kl 12:30 Konfirmasjon. Sokneprest Peter Johansen søndag etter pinse Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Høsttakkefest. Offer: KFUK/M Ungdomsprest Oddbjørn Stubhaug, Michal Møgster, prost Erling Kopperud. Avskjed med O. Stubhaug, innsettelse av sokneprest M. Møgster. Offer: Haraldsplass Strusshamn kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste. Seniorprest Åge Sætre Tveit kl. 11:00 Nattverd. Seniorprest Åge Sætre søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av seksårsbok. Høsttakkefest. Herdla kl. 11:00 Dåp. Seniorprest Åge Sætre. 50 års-konfirmantar. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Dåp og nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Storfamiliegudstjeneste. Høsttakkefest. Offer: KFUK/M Skotnes kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann. Gudstjeneste i forb m lederweekend søndag etter pinse Ask kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer: Sjømannskirken/norsk kirke i utlandet. Dåp. Sokneprest Michal Møgster. Strusshamn kl. 19:00 Nattverd. Gospelkveld. Tveit kl. 11:00 Dåp søndag etter pinse Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland Herdla kl 11:00 Nattverd. Seniorprest Åge Sætre. Diakoniens dag. Offer: Mercy Ships (sykehusskip). Strusshamn kl 11:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster søndag etter pinse Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Familiegudstjeneste. Konfirmantinnskrivning. Offer: Menighetsarb. Dåp. Sokneprest Michal Møgster. Diakoniens dag. Konfirmantinnskrivning. Offer: Misjon uten grenser. Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann. Diakoniens dag. Konfirmantinnskrivning. Offer: TV-aksjonen Bots- og bededag Erdal kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland. Innsettelsesgudstjeneste. Offer: Misj.prosjekt Thailand. Herdla kl. 11:00 Nattverd. Allment skriftemål. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Misjonshøgskulen. Nattverd. Allment skriftemål. Sokneprest Hanne Zimmermann Allehelgensdag Herdla kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland. Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest Hanne Zimmermann Ask kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Erdal kl. 17:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland.

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

107 på tur i Tyskland. Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16

107 på tur i Tyskland. Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16 NR. 4/11 ÅRGANG 52 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Jeg vil gi dere fremtid og håp JER. 29:11 22. juli 2011. Side 2 og 4-6 12. september er det kommune- og fylkestingvalg. Men alle statskirkemedlemmer

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Side 4 a:men Redaktør: Sigrun Landro

Detaljer

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2013 «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

a:men «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.»

a:men «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.» a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.6 2011 Velkommen til kirkene på Askøy i julehøytiden! «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.»

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Gerd Inger takker for

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske!

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske! a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2012 «Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.» Vi ønsker alle på Askøy en velsignet

Detaljer

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo.

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo. Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 4 - S E P T E M B E R 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G (Foto: Tor D Hanson). Friluftsgudstjeneste under tett tak I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. side 6 : side 7 : Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2008 innhold: REDAKTØREN HAR ORDET TEOLOGI Side 3: Side 4: Side 6: Side

Detaljer

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Les også nummer 1 - februar 2003 Erdal kirke skal bygges ut Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden Tor Dag Kjosavik Dette nummeret av @:men inneholder mye stoff om

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir

Nr 3/2015 56. årgang. menighetsblad JAG ETTER VIND. Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad JAG ETTER VIND Kandidater til kirkevalget Speiderne har vært på leir 1 1 LANDÅSPROFILEN Nr 3/2015 56. årgang LANDÅS menighetsblad NAVN: Kjetil Almenning ALDER:

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 a:men Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 Kirkens klokker Les om: side 5 innhold Sid e 3 Sid e 4 Sid e 5 Sid e 6 Sid e 8 : Te o l o g i : Tu r ti l Kr a ko w : Ki rk e n s sk ik k e r :

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang Radar 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy sokn Idrettsvegen 1, 5936 Manger Tlf 5634 9840 www.kirken.no/radoy Dagleg leiar

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i kunsten @:men ASKØY MENIGHETSNYTT @ : m e n 2-2 0 0 4 @ : m e n 2-2 0 0 4 INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2015

Menighetsbladet September 04/2015 Menighetsbladet September 04/2015 Side 10-11 JENTEKORET BENEDICTUS I GDANSK side 4 SAMLET TIL FELLESKAP SIDE 6 KONFCAMP PÅ RISØYA side 12-13 kunstner INGUNN FJELDE Sandvikmoen side 20-21 Menighetsbladet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September 2011-52. årgang HUSK KIRKEVALGET

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September 2011-52. årgang HUSK KIRKEVALGET Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 September 2011-52. årgang Barna samles til eget barneopplegg under alle gudstjenester i Kvinesdal kirke. Hjerter av gull er en kort barnesamling før

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un g d o m s h u s e t: Har du kassabilen klar til lørdagens store løp?

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un g d o m s h u s e t: Har du kassabilen klar til lørdagens store løp? kjerkebla To r v a s t a d k i r k e: 900 møtte til vårens to konfirmasjonsgudstjenester! Vi gratulerer alle konfirmanter! (Se bilde på side 8) kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un

Detaljer