NIK - POSTEN. SIDE 9: Kartleggingsstudien. kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff juni - 03.juli. sommartreff på Eidene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIK - POSTEN. SIDE 9: Kartleggingsstudien. kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff 2005 30. juni - 03.juli. sommartreff på Eidene"

Transkript

1 NIK - POSTEN Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste SIDE 9: Kartleggingsstudien blant kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff juni - 03.juli Velkomen til sommartreff på Eidene

2 2 Utgjevar: Redaksjonen: Stoff: Artikler: NORSK INTERESSEFORENING FOR KORTVOKSTE med diagnoser som medfører veksthemning (NiK) Org.nr.: Postboks Torshov, 0404 Oslo Telefon: Internett: - E-post: Redaktør: Bjørn S Hanto. Redaksjon: Styret i NiK. Har du stoff som er verdt å skrive om? Da er det viktig at du ringer - eller skriver - slik at vi får videreformidla stoffet. Ingen artikkel for liten - ingen for stor. Sender du stoffet på diskett, eller pr. e-post, vil eg sette pris på det. Stoff som har kilderefereanser, eller er signert, står for kilda/forfattaren si meining og NiK deler nødvendigvis ikkje den oppfatninga som framkommer. Annonser: Styret i NiK består av: 1/2 side: kr 1.000,- og 1/1 side: kr 2.000,-. For farger kommer faktiske meir-utgifter i tillegg. Verv Navn Telefon privat Adresse Leder Jeanette Skaland Snorres gate 21, 4044 Hafrsfjord Nestleder Bjørn S Hanto Hennumbråtan 1, 3408 Tranby Sekretær Harald W. Larsen Stallerudveien 41, 0693 Oslo Kasserer Atle Thorsen Urds vei 16a, 4632 Kristiansand Styremedlem Anne Lena Dolmen Kantarellen Terrasse 31, 1286 Oslo Styremedlem Torild Antonsen Krokstien 5d, 1718 Greåker Styremedlem - Styremedlem - Internasjonal kontakt: Kontakt person til de nordiske søsterorg.: Tillitsverv som representant for NiK: Anne Lena Dolmen Anne Lena Dolmen Verv: Navn Adresse FFO s representantskap: Jeanette B. Skaland Snorres gate 21, 4044 Hafrsfjord FFO s representantskap: Bjørn S. Hanto Hennumbråtan 1, 3408 Tranby Tillitsverv som representant for FFO: Verv: Navn Adresse Vararepresentant i styret for Beitostølen Helsesportssenter Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger i Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial og helsedirektoratet. Per Gilje Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger Bjørn S. Hanto Hennumbråtan Tranby Faglig referansegruppe for landsdekkende bilsenter i Rikstrygdeverket. Arbeidsgruppe for Nasjonal plan for rehabilitering og habilitering Per Gilje Per Gilje Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger

3 3 Hei! Velkomen til sommaren og NiK sitt treff på Eidene! Dere som har vore på Eidene før, vil hugse at denne plassen er eit fantastisk eldorado for bading, båtliv og aktivitetar i skogen. Vi håpar at det blir fint vær! Kast deg over innmeldingsblanketten på side 13! Vi har starta arbeidet med å fornye fagrådet til NiK. Mange kompetanseområder manglar. Dersom du veit om ein fagperson du har vore i kontakt med, som du meiner kunne vore aktuell i fagrådet til NiK, må du ikkje nøle med å ta kontakt med styret. Vi har satt i gang arbeidet med å danne ein redaksjonskomite for NiK-Posten. Det er to som pr. i dag er interessert i å sitte i ein slik komite. Har DU skrivelyst? Du kan sitte i redaksjonskomiteen, eller vera freelance. Du bestemmer. Det du uansett må gjera, er å sende ein lapp til styret der du seier frå at du er interessert i å bidra. På gjensyn reknar med eg ser deg på Eidene! Beste Helsing Bjørn Og så var det den om.. Den finske utenriksminister Athi Karjalainen var jo kjent for sine dårlige språkkunnskaper, han kunne bare finsk. En gang var han på tjenestereise i London og den gangen hadde han sin kone med. En aften gikk de på restaurant for å spise, drikke og hygge seg. Kelneren kom til deres bord med meny og vinkart, for å motta bestillingen. Karjalainen bladde litt i menyen, henvendte seg til kelneren og sa: - One whisky for me, and have you any use for my wife?

4 4 M E D I S I N S K F A G R Å D Fagrådet består av: Barnelege : ( Mangler pr. dato ) Fagrådet skal arbeide for å: Ortoped: ( Mangler pr. dato ) Være et forum for informasjon om medisinsk nyvinning og samfunns-utvikling. Røntgenolog: Jostein Westvik Tlf: Barnerøntgenseksjon, Rikshospitalet, 0027 Oslo Genetiker: ( Mangler pr. dato ) Tannlege: Kari Storhaug Tlf: TAKO - Senteret Lovisenberg Diakonale Sykehus 0440 Oslo Filosof/etiker ( Mangler pr. dato ) Være en kilde for artikler til bruk i NiK-Posten om aktuelle tema som en mener er av interesse for medlemmene. Gi generelle råd og rettledning til medlemmene. NiK skal gjennom fagrådet: Informere om problemstillinger som medlemmene er spesielt opptatte av. Fagrådet er eit medisinsk fora. Det er eit siktemål at fagrådet møtest i regi av NiK med gjevne mellomrom, slik at vi betre får oppretthaldt kontakten mellom NiK og medlemmene i fagrådet. Kaste lys over kvaliteten innen ulike sider av helsetjenestene (spesielt og generelt) Rettlede helsepersonell i deres kontakt med pasientene. Framtida til fagrådet: Fagrådet skal utviklast som eit reint medisinsk fagråd som - ved sida av TRS - skal danne eit heilt kontaktnett for NiK. Aktuelle medlemmar til fagrådet? Har du vore i kontakt med fagpersonar som du meiner har god kompetanse på kortvokste, eller interesserer seg for gruppa? Har du forslag til aktuelle kandidatar kan du sende e-post eller brev til styret i NiK. Adresser finner du på side 2. E-post adresser finner du på nettsida til NiK (www.kortvokste.no).

5 5 L I K E M E N N Her er en oversikt over de likemenn som pr. i dag har tatt sin skolering for å bli Likemenn i NiK. Vi har flere i kikkerten og påmeldt til kurs, så vi vil hele tiden oppdatere listen og komme til med nye personer. Sølvi Nygård Mor til kortvokst jente Vest Agder tlf Kåre Randem Far til kortvokst gutt Oppland tlf Torill Steen Kortvokst, mor til kortvokst gutt Østfold tlf Astrid Solås Kortvokst Hordaland tlf Atle Thorsen Kortvokst, far til kortvokst jente Vest-Agder tlf Torild Antonsen Kortvokst Østfold tlf Anne Lena Dolmen Kortvokst Oslo tlf Har noen av dere forslag på hvem dere vil ha som likemenn er det bare å ta kontakt med undertegnede på: eller mob.nr , så vil vi i NiK vurdere om vedkommende kan bli likemann i NiK og gjennom dette bli sendt på kurs. Likemannsarbeid er: Er en organisert samhandling som skjer mellom mennesker som er i samme båt, og hvor selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttegjøre seg av i sin hverdag. Vil normalt ha som utgangspunkt at én av dem som inngår i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Først når en har fått bearbeidet sine egne erfaringer, kan en formidle disse videre på en god og hensiktsmessig måte. Baserer seg på egenbasert erfaring og er ment å være en støtte og veiledning til andre i samme situasjon. Er en organisert samhandling Er ulønnet, men Er ikke en erstatning for betalt arbeid Tar tid Er for viktig til å bli tatt som en selvfølge Skal ikke være erstatning for offentlig/privat omsorg Utføres normalt av ikke profesjonelle Trenger ressurser for å fungere Finner du ikke et fasitsvar på Stikkord i likemannsarbeidet er: R Respekt I Individualisme G Grensesetting M Medgåer O Omsorg R Redelighet Målet med likemanns arbeid er: Bevistgjøring på egen livssituasjon Tilpasse seg ny livssituasjon (for foreldre) Økt kunnskap om diagnosen Økt kunnskap om muligheter og så var det ein finsk ein.: Resande Toivonen er hos läkaren och blir undersøkt. - Toivonen, Ni måste få nya glasögon, seier läkaren. - Men snälla läkare, jag har aldrig brukt glasögon förut! seier Toivonen. - Hvad har Ni så fått den røda sträken över näsan av? - Den har jag fått från ølglasen!

6 6 NY KVALITETSPLAN - skal gi bedre flyreise for alle Flygruppa i Avinor, hvor FFO deltar, er i gang med å utarbeide kvalitetsplan for hele flyreisen. På sikt er målet å fjerne de barrierene funksjonshemmede opplever når de skal ut å fly. Planen skal sendes alle landets lufthavnsjefer, som skal bruke den som et hjelpemiddel til å oppnå full tilgjengelighet i sin lufthavn. Kvalitetsplanen vil ha fokus på hele flyreisen, fra man bestiller billetten på nettet eller hos en operatør, til man ankommer bestemmelsesstedet. Planen tar for seg reisen til flyplassen, adkomst og parkering, innsjekk, sikkerhetssjekk, ulike fasiliteter ved flyplassen, ombordstigning og selve flyreisen. Planen er utformet av brukerorganisasjonene, og skal ivareta alle typer funksjonshemninger. Hensikten er å kunne reise selvstendig, samtidig ivaretar planen en god assistanseordning der det er behov. Avinor og flyselskapene har frist til å komme med innspill til kvalitetsplanen innen 12. mai, før den vedtas av Flygruppa. - Det jobbes mye med tilgjengelighet til transport for tiden. I tillegg til kvalitetsplanen har regjeringen kommet med både handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighetsprogram for hele transportsektoren (BRA-programmet), sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO og deltaker i Flygruppa. Kvalitetsplan for jernbane og buss FFO mener det er viktig at brukerorganisasjonene er med på å definere hva som er god tilgjengelighet, og vil oppfordre til at det blir utarbeidet lignende kvalitetsplaner også for jernbane og buss. - Først når man har en slik plan i bunnen, kan man studere gapet mellom slik det bør være og slik det faktisk er i virkeligheten. Deretter kan man diskutere hvilke tiltak som må på plass for å nå målet om god tilgjengelighet, sier Larsen. FFO vil ta dette opp i det nyopprettede kontaktforumet for universell utforming i hele transportsektoren, som møtes for første gang 26. april. Det er statssekretær Arnfinn Ellingsen i Samferdselsdepartementet som inviterer til møtet, der blant annet BRA-programmet er tema. (Kilde: FFO s ukeseddel nr )

7 7 FFO i møte med Barne- og familiedepartementet: FUNKSJONSHEMMEDE I BARNEHAGEN 1 AV 5 PASIENTER FEILMEDISINERES - FFO ber Stortinget gå for nye tiltak Stortingsmelding nr 18 ( ) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk viser at feilmedisinering oppstår i ca. 20 prosent av alle behandlingsforløp hvor legemidler benyttes. Dette er svært alarmerende, og årsakene til at det skjer feil er flere. Uriktig vurdering av sykdom, valg av feil medikament eller feil dosering kan være noen av årsakene. FFO ber nå Stortinget om å støtte regjeringens forslag om en egen handlingsplan på området. Samtidig mener FFO at et viktig tiltak vil være å gjøre pasientopplæring til en individuell rett i pasientrettighetsloven. Mange pasienter har flere sykdommer som skal behandles, noe som også øker sjansene for feilmedisinering. Statens helsetilsyn mener at pasienter bosatt i sykehjem, omsorgsbolig eller personer som mottar hjemmesykepleie er spesielt utsatt. Dette framgår i en stortingsmelding om legemidler som nå er til behandling i sosialkomiteen på Stortinget. Støtter handlingsplan Feil medisinering kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser for pasientene. FFO er derfor fornøyd med at regjeringen foreslår å utarbeide en handlingsplan for å fremme riktigere legemiddelbruk for utsatte grupper i befolkningen. FFO mener at arbeidet med en handlingsplan må involvere pasientorganisasjonene. Tydeligere krav Pasientopplæring er en av fire hovedansvarsoppgaver i spesialisthelsetjenesteloven, og dermed en lovpålagt oppgave. Til tross for dette har FFO, gjennom en egen undersøkelse høsten 2003, avdekket at svært mange som har behov for opplæring ikke får det. I dag er det opprettet 29 lærings- og mestringssentre ved helseforetakene. Dette sier likevel ingenting om omfanget og kvaliteten på det pasientopplæringstilbudet som gis. Mange helseforetak driver pasientopplæring på avdelingsnivå eller i poliklinikk der blant annet riktig legemiddelbruk er et sentralt område. Erfaringer som er gjort med systematisk opplæring av pasientene viser at dette har god effekt som bidrar til bedre etterlevelse av legens forskrivning. Dette er også med på å bidra til at pasientene får større kontroll over sykdommen sin, og resulterer i mindre behov for legekonsultasjoner, færre sykehusinnleggelser og nedgang i sykemeldinger. I meldingen gir Regjeringen uttrykk for at pasientopplæring er viktig for å oppnå riktigere legemiddelbruk. For at alle pasienter som har behov for opplæring skal få et tilbud, mener FFO at innsatsen på området må styrkes ved helseforetakene. FFO har derfor foreslått at helseforetakene får et tydeligere krav om å prioritere pasientopplæring, samtidig som de får pålegg om systematisk rapportering om denne delen av virksomheten. Pasientopplæring - en individuell rettighet FFO mener det er nødvendig med flere tiltak i en offensiv satsing fra myndighetenes side i arbeidet for riktigere legemiddelbruk. I den forbindelse har FFO bedt Stortinget om å følge opp den enstemmige anbefalingen fra det såkalte Wisløff-utvalget (NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt) om å gjøre retten til pasientopplæring til en individuell rett forankret i pasientrettighetsloven. (Kilde: FFO s ukeseddel nr )

8 8 B A R N E S I D E 10 spørsmål: 1. I hvilke bøker finner vi hr. Nilsson? 2. Hvilke fottballag spiller sine hjemmekamper på Aspmyra stadion? 3. Hva heter fjellvidda mellom Hordaland, Buskerud og Telemark? 4. Hvilken idrett forbinder du med Marit Bjørgen? 5. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? 6. Hva heter søsteren til Emil i Lønneberget? 7. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann? 8. Hva heter verdens største ørken? 9. Hvor mange mager har kua? 10. Hva heter den nye paven? Ikke se på side 12. før du har et forslag selv! Farlig rød smoothies 2 beger jordbæryoghurt 2,5 dl frosne jordbær 2,5 dl frosne bringebær 1 banan, frosset i skiver Ha alle ingrediensene i en food processor og kjør den til blandingen er passe tykk. Så kan den drikkes med sugerør

9 9 Kartleggingsstudien, hvor er vi nå? NIK- posten informert høsten 2004 om at TRS skal gjennomføre en kartleggingsstudie blant kortvokste i Norge. Hensikten med studien er å beskrive hvordan kortvokste har det med hensyn til utdannelse, arbeidsliv, helseproblemer og hvilke tiltak og stønader som benyttes. Vi laget et eget spørreskjema som baserte seg på erfaringen vi hadde til gruppen med hensyn til utfordringer og problemstillinger. I tillegg brukte vi standardiserte spørreskjema om helserelatert livskvalitet, et skjema for barnegruppen og et for de voksne. Resultatene fra de standardiserte skjemaene kan benyttes for å sammenligne hvordan kortvokste som gruppe beskriver seg sammenlignet med normalbefolkningen og sammenlignet med andre diagnosegrupper. Fagpersoner ved TRS gjennomfører studien og samarbeider nært med en referansegruppe utpekt av Norsk interesseforening for kortvokste, NIK. Studien er finansiert av TRS og er tilrådd av Norsk etisk forskningskomité. Høsten 2004 sendte vi ut spørreskjema til 69 personer i alderen år og fikk 44 svar, dvs en svarprosent på 64. Vi sendte 41 skjema til familier som har barn som er kortvokste i alderen 2-15 år. Vi fikk svar fra 28 familier, en svarprosent på 66. Svarprosenten var noe lavere enn vi hadde håpet, men stemmer forholdsvis godt med det som er vanlig i spørreundersøkelser. Svarene er nå lagt inn som data i en database. Arbeidet med å analysere dataene er startet. Det har vært et felles arbeidsmøte med prosjektarbeiderne og referansegruppa. Resultatene fra studien vil etter hvert bli skrevet ut i artikkelform og publisert i norske fagtidsskrifter, muligens også i et internasjonalt tidsskrift. Resultatene som helhet vil gi viktig kunnskap som styrker det daglige arbeidet ved TRS, det vil både innarbeides i informasjonsmateriale som lages og påvirke det direkte brukerarbeidet. Prosjektleder kommer til å informere om arbeidet med studien ved NIK`s sommersamling på Eidene. TRS takker dere som har svart på spørreskjemaene, referansegruppas medlemmer og styret i NIK for interesse og nyttige innspill. Heidi Johansen prosjektleder MEDLEMSKONTINGENT FOR 2005 Vi har no sendt ut purring til dei som ikkje har betalt. Det er viktig at alle betalar innan fristen. NiK er avhengig av at medlemskontingenten blir betalt, slik at vi kan oppretthalde aktivitetsnivået i foreininga. Dersom du har fått purring, men trur du har betalt, kontaktar du styret ved Bjørn S Hanto. Mail: bjorn. eller pr. telefon (tlf eller mob ). Det kan jo hende at innbetaling og purregiro har kryssa kvarandre i postgangen Vi har også problemer med å spore opp medlemmar som har flytta. Veit du om medlemmar som har flytta, og dermed ikkje får NiK-Posten lenger? Gje beskjed til styret, slik at vi kan få tak i den nye adressa! HUGS: SEND OMADRESSERING det lettar arbeidet og du får NiK-Posten utan opphald!

10 10 KLART FOR SOMMARENS HØGDEPUNKT PÅ EIDENE 30. juni 03. juli Hei og velkomen til sommartreff! På dei neste sidene vil du finne nokre praktiske opplysningar rundt arrangementet på Eidene. På sidene deretter vil du finne oversikt over programmet samt påmeldings-skjema. Slik kommer du til Eidene, som ligger på Tjøme, sør for Tønsberg: Fly: Sandefjord Lufthavn ca. 40km, sjekk tidene hos Widerøe - SAS Braathens Bil : E18 til avkjøring til Tønsberg, riksvei 308 Tønsberg - Nøtterøy - Tjøme. Fra Oslo ca. 122km, fra Larvik ca. 60km. Tog: Tønsberg, sjekk togtider. Buss: Rutebuss 101 Tønsberg - Tjøme -Hvasser, sjekk busstider Ferge: Strømstad (Sverige) - Sandefjord, Fredrikshavn (Danmark) - Larvik, sjekk fergetider HUSK: Vi legger opp til fellestransport frå Sandefjord Flyplass, Torp og Tønsberg Jernbanestasjon.

11 11 Til medlemmane i Norsk Interesseforening for Kortvokste NIK-TREFF No slår vi til med treff på Eidene igjen. Sist vi hadde treff her var i Norgen Røde Kors eiger Eidene, som er eit ferie-, kurs og konferansesenter for funksjonshemma og eldre, funksjonshemma sine organisasjonar, Røde Kors og andre humanitære organisasjonar, offentlege etatar og bedrifter. Eidene har mange friluftsaktivitetar å by på, slik som bading og vass-sport, klatring og aktiviteter i skogsterreng, samt mye meir! Her er det mye opp til oss og fantasien! Treffet består av førelesningar og aktivitetar. Årsmøtet vil bli gjennomført på lørdag. Saker som ein ønske behandla, må vere styret i hende seinast 20 dagar før årsmøtet (d.v.s ). Har du spørsmål som gjelder påmelding eller sjølve opphaldet, ta kontakt med følgjande personar: Reise og opphald: Torild Antonsen tlf: , mob Betaling: Atle Thorsen tlf: , mob Andre spørsmål: Jeanette Skaland tlf: , mob Spesiell diett, eller andre ting som er viktig å gje opplysning om, må noterast opp på påmeldingsskjemaet. Eigenandelane for treffet vil bli det same i år som det var i fjor: kr for vaksne og kr for barn (under 16. år). FRIST FOR PÅMELDING: 20. MAI VELKOMEN!!

12 12 Litt praktisk informasjon: Innbetaling: Det blir ikkje sendt ut giroblankett, regner med at dei fleste bruker nettbank eller liknande. Hugs å merke innbetalinga med avsendar og kva betalinga gjeld! Eigenandelen er kr 500,- for barn (u. 16 år) og kr 1000,- for vaksne. HUGS: For å melde seg på må BÅDE skjemaet på side 13 sendast inn og eigenandelen vera innbetalt innan påmeldingsfristen. Saker som medlemmane vil ha behandla på årsmøtet må sendast inn skriftleg til styret. Saken må vera styret i hende seinast 20 dagar før møtet (d.v.s. seinast ). Aktivitetane er vær-avhengig, så hugs å ha med kler for alle forhold! Det er også lov til å koma med andre forslag undervegs på treffet. Kan ikkje lova noko, men vi får ev. senda utfordringa til gjengen på Eidene. Vi har mange muligheter på Eidene f.eks.: Båtar, kano, fiske, fjellklatring, flytur, grottetur/juving, heksesprang, høgdeprøven, inne-aktivitetar, kano-orientering, kano-stafett, lassokasting, linevandring, luftgeværskyting, minigolf, pil og bue, rappelering, sightseeing, sightseeing i speedbåt, stier/sporløyper, badestrand, trosse/tau trekking, vanntube, øksekasting, krabbedykking. Hugs: Badestranda er kjempefin, ta med snorkelutstyr, hov, osb. Vi prøver å få til aktivitetar under parallelt med førelesningane som skal fenge dei større ungane. Barnepass (dei minste ungane) har vi ikkje lagt opp til. Hugs å ta med: Badehandkle etc. Ta også med flyte/redningsvestar til dei som er under 30 kg. Myggmelk + noe som lindrar insektsbitt (!) Leiker/spill slik at barna har noe å fordrive tida med dersom det skulle bli dårleg vær. Dersom du har spedbarn, er det sikkert lurt å ta med babysitter dersom du har dette. KLÆR: Ta med gammalt tøy, sko, sykkel, skiutstyr, osv. som dere ønskjar å få seld, bytta eller gitt bort. Vi har alle ting som vi har vokse frå. Dette kan andre ha brukt for. TA DET MED!! Svar på 10 spørsmål side 8: 1. I bøkene om Pippi Langstrømpe. 2. Bodø/Glimt. 3. Hardangervidda. 4. Langrenn. 5. Seks. 6. Ida. 7. Den sorte dame. 8. Sahara. 9. Fire. 10. Pave Benedict XVI. Hadde du mange rette? Åsne s vitsehjørne: Hvilket dyr på Nordpolen har to pukler? En kamel som har gått seg bort. Hvorfor ble husbukken så glad da huset brant? Den trodde det var grillfest. Hva kaller du en gjerrig purke? En sparegris. Hesten kunne ikke vedde på travbanen, for den var blakk. Bymannen: Jeg syns sauen din løper fort, spesielt med tanke på at den ble født lam!

13 13 PÅMELDINGSSKJEMA FOR NIK-TREFF OG ÅRSMØTE EIDENE 30. JUNI 03. JULI Medlemsnr Namn Alder (for barn u. 16 år) Eigenandel SUM: Dei som er lista opp har følgjande adresse:. Postnr stad. telefon. Andre spesielle behov (rullestol,...):.. Har du/dere spesielle behov som gjeld transport (ja/nei)? :. Kva:..... Reisemåte: Kommer pr. bil.. ca kl. den 30. juni. Ønsker fly fra til Sandefjord Flyplass, Torp. Rabattkort nr.... Ønsker å reise med tog/buss. Eg ønsker å vera med på felles transport til Eidene frå: Sandefjord Flyplass, Torp (ja/nei)? :. Tønsberg Jernbanestasjon (ja/nei)? :. Har du behov for diett.. I tillfellet kva: Skjemaet sendast til : Torild Antonsen, Krokstien 5d, 1718 Greåker. Påmelding innan 20. Mai 2005 (VIKTIG!). Eigenandel betalast til : Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) v/atle Thorsen, Urds vei 16a, 4632 Kristiansand. Kontonr: (bankgiro)

14 14

15 15 PROGRAM FOR TREFFET Dagsprogram Torsdag 30:06: ANKOMST kl. 13:00 Lunsj kl. 15:00 Informasjonsmøte (inkl. info. frå TRS) kl. 16:00 Tidligstimulering av kortvokste barn kl. 18:00 Middag Fredag 31/06: kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Likemannsarbeid i NiK (Samling for registrerte likemenn i NiK) kl. 10:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 13:00 Lunsj (på stranda el.l.) kl. 14:30 Vanntilvenning / svømme-erfaring kl. 16:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 18:00 Middag (Grilling ved stranda Verdens Ende?) Lørdag 01/07: kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Yrkesvalg. IA bedrifter, IA avtalen Tilrettelegging på arbeidsplassen. Hvilke ordninger finnes? kl. 11:30 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 13:00 Lunsj kl. 14:00 Årsmøte kl. 15:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 19:00 Middag. kl. 20:00 Musikk og dans med innslag av karaoke! Dagsorden: 1. Val av møteleiar Årsmøtet Konstituering: a) Valg av referent og protokollvitne b) Oversikt over frammøte og fullmakter c) Godkjenning av innkalling d) Valg av redaksjonskomite og teljekorps 3. Årsmelding Rekneskap for Revisors beretning. 5. Budsjett for Innkomne saker: a) Vedtektsendring b) Nordisk / Internasjonalt samarbeid informasjon. c) Bistandsarbeid informasjon. d) Andre innkomne saker. 7. Val av nytt styre for Innstilling frå valkomiteen. 8. Val av ny valkomite for Innstilling frå styret. Vedlegg, sak nr.: Sak 2b: Fullmaktsskjema, side 21 Sak 3 : Årsmelding for 2004, side Sak 4 : Rekneskap for 2004, side 19 Sak 5 : Budsjett for 2005, side 20 Sak 6a: Vedtektsendring, side 18 Søndag 02/07: kl. 08:00 Frukost AVREISE Husk: Ta med gammelt tøy, sko, skiutstyr, sykler osv. Som dere ønsker å få solgt, byttet eller gitt bort!

16 16 NiK Sak 3 Norsk Interesseforening for Kortvokste Årsmelding for 2004 Styret legger med dette fram for årsmøtet 2005 melding om virksomheten for Styret har i 2004 bestått av: Leder Jeanette Skaland Nestleder Bjørn S. Hanto Kasserer Atle Thorsen Sekretær Harald W. Larsen Styremedlem Per Gilje Styremedlem Anne Lena Dolmen Styremedlem Torild Antonsen Styremedlem Lisbeth Thoresen Revisor: Interrevisjon Moss A/S v/ Trine Gulestø. Valgkomitè: Leder Tore H. Olsen Medlemmer Torill Steen Bjørn Sørli Varamedlem Håkon Bjar Aktiviteter år 2004: Styrearbeid: Styret har hatt 6 styremøter: Oslo Parkveien, 31.3 og 4.4. Geilo, Gardermoen, Oslo Parkveien, Gardermoen. Styret har behandlet 63 saker i Styret har prioritert arbeidet mht NiK-treff 2004 og 2005, NiK-posten og TRS. NiK deltok i høring i Stortingets sosialkomitè Arbeidsfordeling i styret har vært: NiK-posten: Bjørn Hanto FFO: Jeanette Skaland og Bjørn Hanto. Internasjonal kontakt: Per Gilje og Anne Lena Medlemsarkiv: Atle Thorsen. Likemannkontaktansvarlig: Anne Lena. Likemannmidler, reklame, sponsing, legater, FFS`s studieforbund, Sophies Minde osv.: Lisbeth Thoresen (Fortsetter på side 17)

17 17 (Fortsatt frå side 16) Økonomi: Atle Thorsen Høringer: Trygd og sosiale saker: Lisbeth Thoresen Bil: Per Gilje Nik på nett: Alle i styret har ansvar for å sende stoff (web-referanser) til web-master Bjørn Skaland og til NiK-redaksjonen. NIK-treff: I 2004 ble treffet og årsmøtet lagt til Geilo og Ustedalen hotell. Det var ialt 69 deltakere på treffet. De som deltok var tilfreds med innkvartering og forpleining. På programmet sto likemannsarbeid, alpinaktiviteter, riding, snøscooter, tube, aking med mer. Styret har høsten 2004 jobbet med forberedelser til Eidene-treff NiK-seminar NiK arrangerte et seminar om tidlig stimulering av kortvokste barn Initiativtakere og ansvarlige for gjennomføringen var Susanne og Petter Levin. NiK på nett: Bjørn Skaland er web-master. NiK nås på internett under Styret i NiK er ansvarlig for hva som skal legges på våre internettsider og skal skaffe stoff til Bjørn som skal gjøre det praktiske i forhold til å få det lagt ut. Det er 1-3 besøk på sidene våre pr. dag, også en del surfere fra utlandet. Det har også kommet endel innmeldinger pr. nett. TRS: TRS har pr registrert 120 brukere som er kortvokste. De fleste som har vært på TRS-opphold synes oppholdene har vært gode. Per Gilje er NiKs representant til valgkomiteen for brukerrepresentanter til TRS. Mye arbeid har i 2004 blitt lagt i ny modell for brukermedvirkning på TRS. NiK var representert på samarbeidsseminaret mellom TRS og brukerforeningene Styret har samarbeidet med TRS om en TRS-veileder om kortvokste. Denne er under utarbeidelse. TRS har i nært samarbeid med NiK jobbet med et forskningsprosjekt med tilhørende spørreundersøkelse, forventet avslutning i TRS og NiK har også samarbeidet mht TRS-/ Frambu-oppholdet for kortvokste som ble avviklet november NIK-posten Antall nummer i 2004: 4. Etablering av en redaksjonskomitè har vært forberedt i Internasjonalt Ingen besøk til eller fra de danske, finske og svenske kortvokstforeningene i FFO. Styremedlemmer har deltatt på flere konferanser i regi av FFO. Smågruppeforum i FFO Jeanette og Bjørn har vært på representantskapsmøtene i mars og november Jeanette var med på FFOs delegasjonsreise til Nepal i november / desember Media Sjekkeprogrammet Den lille ungkaren (fra USA) på TVN førte til flere NiK-uttalelser i ulike radiokanaler. NiK har også medvirket i noen avisoppslag. (Fortsetter på side 18)

18 18 (Fortsatt frå side 17) Regnskapet. Regnskapet for 2004 er gjort opp med et overskudd. Medlemstall NIK hadde : 167 støtteberettigede medlemmer (93 hovedmedlemmer, 33 medlemskap, 41 elev/ student). I tillegg 27 støttemedlemmer og 36 abonnenter. Det har vært en markant økning i medlemstallet i Mange av disse har ikke fått krav om betaling av kontingent. Dette betyr at disse ikke blir regnet som støtteberettigede medlemmer i Bare medlemmer som har betalt kontingent i 2004 blir regnet som støtteberettigede. Styret i NiK Jeanette Skaland Bjørn S Hanto Atle Thorsen leder nestleder kasserer Harald W. Larsen Per Gilje Anne Lena Dolmen sekretær styremedlem styremedlem Torild Antonsen styremedlem Lisbeth Thoresen styremedlem Vedtektsendring Sak 6a Årsmøtet 2004 endra vedtektene slik at vi fekk 8 styremedlemmar, mot tidlegare 6 styremedlemmar og to varamedlemmar. Denne endringa blei gjennomført for å få samsvar mellom vedtektene og den praksis som hadde vore over fleire år. Praksisen var at begge varamedlemmane møtte fast på styremøtene. Vi fremmar i år forslag om å gå ned frå 8 til 6 medlemmar i styret, samtidig som vi ikkje gjenninfører varamedlemmar. Grunnen til dette er å få ned utgiftene til styremøter. I dette ligg det også at styret må bli flinkare til å delegere ut arbeid som strengt tatt ikkje styret trenger å gjera. Konkrete oppgåver har vore delegert til andre medlemmar i NiK spesielt i samband med treff. Styret kan også bruke medlemmar i NiK på andre konkrete oppgåver. Dette kan utviklast vidare. Vi foreslår derfor følgjande vedtektsendring: nr. Gammal tekst Ny tekst (endring er understreket) 5 Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre bestående av 8 styremedlemmer. Styret velges på årsmøte og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre bestående av 6 styremedlemmer. Styret velges på årsmøte og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.

19 19 Årsregnskap NiK 2004 Sak 4 Regnskap 2004 Budsjett 2004 Regnskap 2003 Driftstilskudd Likemannstilskudd generelt Likemannstilskudd arbeid/attføring Stiftelsen Sofies Minde Kontingent støtteberettigede Kontingent ikke støtteberettigede Egenandeler treff Renter (bank) Sum inntekter Treff Styremøter Møter/kurs likemenn NiK-Posten Møter FFO Nordisk/Internasjonalt Porto, tlf., gebyr Revisjon Medlemsregister m.v Kontingent FFO Rekvisita Sponsing av arrangement NiK på nett Diverse Sum kostnader Resultat Balanse Balanse Fordringer Egenkapital 1/1 Kasse Årets resultat Bank Egenkapital 31/12 Postgiro Kortsiktig gjeld Sum Sum Oslo, 3. mars 2005 Jeanette Skaland /s/ Bjørn S Hanto /s/ Atle Thorsen /s/ Leder Nestleder Kasserer Harald W. Larsen /s/ Per Gilje /s/ Anne Lena Dolmen /s/ Sekretær Styremedlem Styremedlem Toril Antonsen /s/ Styremedlem Lisbeth Thoresen /s/ Styremedlem

20 20 Budsjett NiK 2005 Sak 5 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Driftstilskudd Driftstilskudd paraplyorganisasjon Likemannstilskudd generelt Likemannstilskudd arbeid/attføring Stiftelsen Sofies Minde Ny brosjyre (Stiftelsen Helse og Rehab.) Kontingent støtteberettigede Kontingent ikke støtteberettigede Egenandeler treff Renter (bank) Sum inntekter Treff Styremøter Møter/kurs likemenn NiK-Posten Møter FFO Nordisk / Internasjonalt samarbeid Kurs Porto, tlf., gebyr Revisjon Medlemsregister m.v Kontingent FFO Driftstilskudd paraplyorganisasjon (FFO) Kontingent FFO ungdom Rekvisita NiK på nett Ny brosjyre (Stiftelsen Helse og Rehab.) Diverse Sum kostnader Resultat I samband med budsjettet, foreslår styret at medlemskontigenten forblir uendra: Hovedmedlem kr. 200,- Medlemskap kr. 175,- (husstandsmedlem) Skoleelev kr. 25,- (hustandsmedlem under 16 år) Støttemedlem kr. 150,-

21 21 NORSK INTERESSEFORENING FOR KORTVOKSTE FULLMAKTSSKJEMA Til ordinært årsmøte lørdag 02. juli Følgende medlemmar - Medlemsnr. Namn på medlem (trykte bokstavar) Signatur - som har ein stemme kvar på årsmøtet, gir med dette -... fullmakt til å møte for seg ved ovanfor nemnde årsmøte.

22 22

23 23 KOMMENTARAR, ROS OG RIS FORSLAG TIL STOFF Har DU og DIN kreative hjerne forslag til kva vi kan skrive om - eller synspukt på det som allereie ER skrive? Skriv dine kommentarar nedanfor og postlegg denne sida! Sendast direkte til redaktøren (NIK-Posten, v/bjørn S Hanto, Hennumbråtan 1, 3408 Tranby). OBS: Du kan sjølvsagt også bruke e-post: Følgjande synspunkt kan vera nyttige å vurdere for redaksjonen: Neste NiK-Posten kommer i September

24 24 B Returadresse: Norsk Interesseforening for Kortvokste v / Bjørn S Hanto Hennumbråtan 1, NO-3408 Tranby Ettersendast ikkje ved varig adresseendring, men sendast tilbake til avsendaren med opplysning om den nye adressa. Er adressa feil, eller er du/dere registrert med feil medlemstype? Dersom du vil forandre noe, skriver du opp komplett ny registrering nedanfor og sender heile sida inn (inkludert adresselappen). Medlemskontigenten er for 200 kr/år for hovedmedlem, 175 kr/år for medlemsskap, 25 kr/år for skoleelev og 150 kr/år for støttemedlem. OBS: Denne sida kan sjølvsagt også brukast ved nyinnmelding! Gjelder: Ny medlemstype Medlemstype: Hovedmedlem (Sett kryss) Ny adresse (Sett kryss) Medlemsskap (u./nik - posten) Nytt medlem Skoleelev (under 16 år) Støttemedlem Navn: Fødselsår: Adresse: Postnr.: Poststed: Diagnose (ja/nei): For Medlemsskap eller Skoleelev, oppgi namn på den som er hovedmedlem i husstanden: Gjelder: Ny medlemstype Medlemstype: Hovedmedlem (Sett kryss) Ny adresse (Sett kryss) Medlemsskap (u./nik - posten) Nytt medlem Skoleelev (under 16 år) Støttemedlem Navn: Fødselsår: Adresse: Postnr.: Poststed: Diagnose (ja/nei): For Medlemsskap eller Skoleelev, oppgi namn på den som er hovedmedlem i husstanden:

NIK - POSTEN. SIDE 20: Medlemstypane i NiK. SIDE 8: Barneside. SIDE 6: Åpen høring i Sosialkomiteen i Stortinget

NIK - POSTEN. SIDE 20: Medlemstypane i NiK. SIDE 8: Barneside. SIDE 6: Åpen høring i Sosialkomiteen i Stortinget NIK - POSTEN Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste SIDE 20: Medlemstypane i NiK. SIDE 8: Barneside SIDE 6: Åpen høring i Sosialkomiteen i Stortinget SIDE 10-20: Velkommen til årets store treff

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSTREFF

VELKOMMEN TIL ÅRSTREFF VELKOMMEN TIL ÅRSTREFF 29. juni - 2. juli 2017 Quality Hotel Sarpsborg Hotellet ligger utenfor Sarpsborg, ca 2 timer kjøring fra Oslo. Hotellet har et stort badeanlegg samt Superland med blant annet klatrevegg,

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu!

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Vi inviterer på nytt til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu. Hotellet ligger ved fjorden i nærheten av

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Brukerkompetanse i forskning

Brukerkompetanse i forskning Brukerkompetanse i forskning - erfaringer fra en kartleggingsstudie H.Johansen Ergoterapispesialist i allmennhelse, Master i helsefagvitenskap Norsk fagkongress i ergoterapi Bergen 2009 1 Innhold Bakgrunn

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) Tlf , Tranevegen 10 B, 2032 MAURA, E-post:

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) Tlf , Tranevegen 10 B, 2032 MAURA, E-post: Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) Tlf 414 13 662, Tranevegen 10 B, 2032 MAURA, E-post: nik@kortvokste.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer