NIK - POSTEN. SIDE 9: Kartleggingsstudien. kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff juni - 03.juli. sommartreff på Eidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIK - POSTEN. SIDE 9: Kartleggingsstudien. kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff 2005 30. juni - 03.juli. sommartreff på Eidene"

Transkript

1 NIK - POSTEN Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste SIDE 9: Kartleggingsstudien blant kortvokste ein status. SIDE 10-22: Sommartreff juni - 03.juli Velkomen til sommartreff på Eidene

2 2 Utgjevar: Redaksjonen: Stoff: Artikler: NORSK INTERESSEFORENING FOR KORTVOKSTE med diagnoser som medfører veksthemning (NiK) Org.nr.: Postboks Torshov, 0404 Oslo Telefon: Internett: - E-post: Redaktør: Bjørn S Hanto. Redaksjon: Styret i NiK. Har du stoff som er verdt å skrive om? Da er det viktig at du ringer - eller skriver - slik at vi får videreformidla stoffet. Ingen artikkel for liten - ingen for stor. Sender du stoffet på diskett, eller pr. e-post, vil eg sette pris på det. Stoff som har kilderefereanser, eller er signert, står for kilda/forfattaren si meining og NiK deler nødvendigvis ikkje den oppfatninga som framkommer. Annonser: Styret i NiK består av: 1/2 side: kr 1.000,- og 1/1 side: kr 2.000,-. For farger kommer faktiske meir-utgifter i tillegg. Verv Navn Telefon privat Adresse Leder Jeanette Skaland Snorres gate 21, 4044 Hafrsfjord Nestleder Bjørn S Hanto Hennumbråtan 1, 3408 Tranby Sekretær Harald W. Larsen Stallerudveien 41, 0693 Oslo Kasserer Atle Thorsen Urds vei 16a, 4632 Kristiansand Styremedlem Anne Lena Dolmen Kantarellen Terrasse 31, 1286 Oslo Styremedlem Torild Antonsen Krokstien 5d, 1718 Greåker Styremedlem - Styremedlem - Internasjonal kontakt: Kontakt person til de nordiske søsterorg.: Tillitsverv som representant for NiK: Anne Lena Dolmen Anne Lena Dolmen Verv: Navn Adresse FFO s representantskap: Jeanette B. Skaland Snorres gate 21, 4044 Hafrsfjord FFO s representantskap: Bjørn S. Hanto Hennumbråtan 1, 3408 Tranby Tillitsverv som representant for FFO: Verv: Navn Adresse Vararepresentant i styret for Beitostølen Helsesportssenter Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger i Avdeling for sjeldne funksjonshemninger i Sosial og helsedirektoratet. Per Gilje Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger Bjørn S. Hanto Hennumbråtan Tranby Faglig referansegruppe for landsdekkende bilsenter i Rikstrygdeverket. Arbeidsgruppe for Nasjonal plan for rehabilitering og habilitering Per Gilje Per Gilje Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger Øvre Sandvikvei 12 A 4016 Stavanger

3 3 Hei! Velkomen til sommaren og NiK sitt treff på Eidene! Dere som har vore på Eidene før, vil hugse at denne plassen er eit fantastisk eldorado for bading, båtliv og aktivitetar i skogen. Vi håpar at det blir fint vær! Kast deg over innmeldingsblanketten på side 13! Vi har starta arbeidet med å fornye fagrådet til NiK. Mange kompetanseområder manglar. Dersom du veit om ein fagperson du har vore i kontakt med, som du meiner kunne vore aktuell i fagrådet til NiK, må du ikkje nøle med å ta kontakt med styret. Vi har satt i gang arbeidet med å danne ein redaksjonskomite for NiK-Posten. Det er to som pr. i dag er interessert i å sitte i ein slik komite. Har DU skrivelyst? Du kan sitte i redaksjonskomiteen, eller vera freelance. Du bestemmer. Det du uansett må gjera, er å sende ein lapp til styret der du seier frå at du er interessert i å bidra. På gjensyn reknar med eg ser deg på Eidene! Beste Helsing Bjørn Og så var det den om.. Den finske utenriksminister Athi Karjalainen var jo kjent for sine dårlige språkkunnskaper, han kunne bare finsk. En gang var han på tjenestereise i London og den gangen hadde han sin kone med. En aften gikk de på restaurant for å spise, drikke og hygge seg. Kelneren kom til deres bord med meny og vinkart, for å motta bestillingen. Karjalainen bladde litt i menyen, henvendte seg til kelneren og sa: - One whisky for me, and have you any use for my wife?

4 4 M E D I S I N S K F A G R Å D Fagrådet består av: Barnelege : ( Mangler pr. dato ) Fagrådet skal arbeide for å: Ortoped: ( Mangler pr. dato ) Være et forum for informasjon om medisinsk nyvinning og samfunns-utvikling. Røntgenolog: Jostein Westvik Tlf: Barnerøntgenseksjon, Rikshospitalet, 0027 Oslo Genetiker: ( Mangler pr. dato ) Tannlege: Kari Storhaug Tlf: TAKO - Senteret Lovisenberg Diakonale Sykehus 0440 Oslo Filosof/etiker ( Mangler pr. dato ) Være en kilde for artikler til bruk i NiK-Posten om aktuelle tema som en mener er av interesse for medlemmene. Gi generelle råd og rettledning til medlemmene. NiK skal gjennom fagrådet: Informere om problemstillinger som medlemmene er spesielt opptatte av. Fagrådet er eit medisinsk fora. Det er eit siktemål at fagrådet møtest i regi av NiK med gjevne mellomrom, slik at vi betre får oppretthaldt kontakten mellom NiK og medlemmene i fagrådet. Kaste lys over kvaliteten innen ulike sider av helsetjenestene (spesielt og generelt) Rettlede helsepersonell i deres kontakt med pasientene. Framtida til fagrådet: Fagrådet skal utviklast som eit reint medisinsk fagråd som - ved sida av TRS - skal danne eit heilt kontaktnett for NiK. Aktuelle medlemmar til fagrådet? Har du vore i kontakt med fagpersonar som du meiner har god kompetanse på kortvokste, eller interesserer seg for gruppa? Har du forslag til aktuelle kandidatar kan du sende e-post eller brev til styret i NiK. Adresser finner du på side 2. E-post adresser finner du på nettsida til NiK (www.kortvokste.no).

5 5 L I K E M E N N Her er en oversikt over de likemenn som pr. i dag har tatt sin skolering for å bli Likemenn i NiK. Vi har flere i kikkerten og påmeldt til kurs, så vi vil hele tiden oppdatere listen og komme til med nye personer. Sølvi Nygård Mor til kortvokst jente Vest Agder tlf Kåre Randem Far til kortvokst gutt Oppland tlf Torill Steen Kortvokst, mor til kortvokst gutt Østfold tlf Astrid Solås Kortvokst Hordaland tlf Atle Thorsen Kortvokst, far til kortvokst jente Vest-Agder tlf Torild Antonsen Kortvokst Østfold tlf Anne Lena Dolmen Kortvokst Oslo tlf Har noen av dere forslag på hvem dere vil ha som likemenn er det bare å ta kontakt med undertegnede på: eller mob.nr , så vil vi i NiK vurdere om vedkommende kan bli likemann i NiK og gjennom dette bli sendt på kurs. Likemannsarbeid er: Er en organisert samhandling som skjer mellom mennesker som er i samme båt, og hvor selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttegjøre seg av i sin hverdag. Vil normalt ha som utgangspunkt at én av dem som inngår i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Først når en har fått bearbeidet sine egne erfaringer, kan en formidle disse videre på en god og hensiktsmessig måte. Baserer seg på egenbasert erfaring og er ment å være en støtte og veiledning til andre i samme situasjon. Er en organisert samhandling Er ulønnet, men Er ikke en erstatning for betalt arbeid Tar tid Er for viktig til å bli tatt som en selvfølge Skal ikke være erstatning for offentlig/privat omsorg Utføres normalt av ikke profesjonelle Trenger ressurser for å fungere Finner du ikke et fasitsvar på Stikkord i likemannsarbeidet er: R Respekt I Individualisme G Grensesetting M Medgåer O Omsorg R Redelighet Målet med likemanns arbeid er: Bevistgjøring på egen livssituasjon Tilpasse seg ny livssituasjon (for foreldre) Økt kunnskap om diagnosen Økt kunnskap om muligheter og så var det ein finsk ein.: Resande Toivonen er hos läkaren och blir undersøkt. - Toivonen, Ni måste få nya glasögon, seier läkaren. - Men snälla läkare, jag har aldrig brukt glasögon förut! seier Toivonen. - Hvad har Ni så fått den røda sträken över näsan av? - Den har jag fått från ølglasen!

6 6 NY KVALITETSPLAN - skal gi bedre flyreise for alle Flygruppa i Avinor, hvor FFO deltar, er i gang med å utarbeide kvalitetsplan for hele flyreisen. På sikt er målet å fjerne de barrierene funksjonshemmede opplever når de skal ut å fly. Planen skal sendes alle landets lufthavnsjefer, som skal bruke den som et hjelpemiddel til å oppnå full tilgjengelighet i sin lufthavn. Kvalitetsplanen vil ha fokus på hele flyreisen, fra man bestiller billetten på nettet eller hos en operatør, til man ankommer bestemmelsesstedet. Planen tar for seg reisen til flyplassen, adkomst og parkering, innsjekk, sikkerhetssjekk, ulike fasiliteter ved flyplassen, ombordstigning og selve flyreisen. Planen er utformet av brukerorganisasjonene, og skal ivareta alle typer funksjonshemninger. Hensikten er å kunne reise selvstendig, samtidig ivaretar planen en god assistanseordning der det er behov. Avinor og flyselskapene har frist til å komme med innspill til kvalitetsplanen innen 12. mai, før den vedtas av Flygruppa. - Det jobbes mye med tilgjengelighet til transport for tiden. I tillegg til kvalitetsplanen har regjeringen kommet med både handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighetsprogram for hele transportsektoren (BRA-programmet), sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO og deltaker i Flygruppa. Kvalitetsplan for jernbane og buss FFO mener det er viktig at brukerorganisasjonene er med på å definere hva som er god tilgjengelighet, og vil oppfordre til at det blir utarbeidet lignende kvalitetsplaner også for jernbane og buss. - Først når man har en slik plan i bunnen, kan man studere gapet mellom slik det bør være og slik det faktisk er i virkeligheten. Deretter kan man diskutere hvilke tiltak som må på plass for å nå målet om god tilgjengelighet, sier Larsen. FFO vil ta dette opp i det nyopprettede kontaktforumet for universell utforming i hele transportsektoren, som møtes for første gang 26. april. Det er statssekretær Arnfinn Ellingsen i Samferdselsdepartementet som inviterer til møtet, der blant annet BRA-programmet er tema. (Kilde: FFO s ukeseddel nr )

7 7 FFO i møte med Barne- og familiedepartementet: FUNKSJONSHEMMEDE I BARNEHAGEN 1 AV 5 PASIENTER FEILMEDISINERES - FFO ber Stortinget gå for nye tiltak Stortingsmelding nr 18 ( ) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk viser at feilmedisinering oppstår i ca. 20 prosent av alle behandlingsforløp hvor legemidler benyttes. Dette er svært alarmerende, og årsakene til at det skjer feil er flere. Uriktig vurdering av sykdom, valg av feil medikament eller feil dosering kan være noen av årsakene. FFO ber nå Stortinget om å støtte regjeringens forslag om en egen handlingsplan på området. Samtidig mener FFO at et viktig tiltak vil være å gjøre pasientopplæring til en individuell rett i pasientrettighetsloven. Mange pasienter har flere sykdommer som skal behandles, noe som også øker sjansene for feilmedisinering. Statens helsetilsyn mener at pasienter bosatt i sykehjem, omsorgsbolig eller personer som mottar hjemmesykepleie er spesielt utsatt. Dette framgår i en stortingsmelding om legemidler som nå er til behandling i sosialkomiteen på Stortinget. Støtter handlingsplan Feil medisinering kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser for pasientene. FFO er derfor fornøyd med at regjeringen foreslår å utarbeide en handlingsplan for å fremme riktigere legemiddelbruk for utsatte grupper i befolkningen. FFO mener at arbeidet med en handlingsplan må involvere pasientorganisasjonene. Tydeligere krav Pasientopplæring er en av fire hovedansvarsoppgaver i spesialisthelsetjenesteloven, og dermed en lovpålagt oppgave. Til tross for dette har FFO, gjennom en egen undersøkelse høsten 2003, avdekket at svært mange som har behov for opplæring ikke får det. I dag er det opprettet 29 lærings- og mestringssentre ved helseforetakene. Dette sier likevel ingenting om omfanget og kvaliteten på det pasientopplæringstilbudet som gis. Mange helseforetak driver pasientopplæring på avdelingsnivå eller i poliklinikk der blant annet riktig legemiddelbruk er et sentralt område. Erfaringer som er gjort med systematisk opplæring av pasientene viser at dette har god effekt som bidrar til bedre etterlevelse av legens forskrivning. Dette er også med på å bidra til at pasientene får større kontroll over sykdommen sin, og resulterer i mindre behov for legekonsultasjoner, færre sykehusinnleggelser og nedgang i sykemeldinger. I meldingen gir Regjeringen uttrykk for at pasientopplæring er viktig for å oppnå riktigere legemiddelbruk. For at alle pasienter som har behov for opplæring skal få et tilbud, mener FFO at innsatsen på området må styrkes ved helseforetakene. FFO har derfor foreslått at helseforetakene får et tydeligere krav om å prioritere pasientopplæring, samtidig som de får pålegg om systematisk rapportering om denne delen av virksomheten. Pasientopplæring - en individuell rettighet FFO mener det er nødvendig med flere tiltak i en offensiv satsing fra myndighetenes side i arbeidet for riktigere legemiddelbruk. I den forbindelse har FFO bedt Stortinget om å følge opp den enstemmige anbefalingen fra det såkalte Wisløff-utvalget (NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt) om å gjøre retten til pasientopplæring til en individuell rett forankret i pasientrettighetsloven. (Kilde: FFO s ukeseddel nr )

8 8 B A R N E S I D E 10 spørsmål: 1. I hvilke bøker finner vi hr. Nilsson? 2. Hvilke fottballag spiller sine hjemmekamper på Aspmyra stadion? 3. Hva heter fjellvidda mellom Hordaland, Buskerud og Telemark? 4. Hvilken idrett forbinder du med Marit Bjørgen? 5. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? 6. Hva heter søsteren til Emil i Lønneberget? 7. Hva heter skuta til kaptein Sabeltann? 8. Hva heter verdens største ørken? 9. Hvor mange mager har kua? 10. Hva heter den nye paven? Ikke se på side 12. før du har et forslag selv! Farlig rød smoothies 2 beger jordbæryoghurt 2,5 dl frosne jordbær 2,5 dl frosne bringebær 1 banan, frosset i skiver Ha alle ingrediensene i en food processor og kjør den til blandingen er passe tykk. Så kan den drikkes med sugerør

9 9 Kartleggingsstudien, hvor er vi nå? NIK- posten informert høsten 2004 om at TRS skal gjennomføre en kartleggingsstudie blant kortvokste i Norge. Hensikten med studien er å beskrive hvordan kortvokste har det med hensyn til utdannelse, arbeidsliv, helseproblemer og hvilke tiltak og stønader som benyttes. Vi laget et eget spørreskjema som baserte seg på erfaringen vi hadde til gruppen med hensyn til utfordringer og problemstillinger. I tillegg brukte vi standardiserte spørreskjema om helserelatert livskvalitet, et skjema for barnegruppen og et for de voksne. Resultatene fra de standardiserte skjemaene kan benyttes for å sammenligne hvordan kortvokste som gruppe beskriver seg sammenlignet med normalbefolkningen og sammenlignet med andre diagnosegrupper. Fagpersoner ved TRS gjennomfører studien og samarbeider nært med en referansegruppe utpekt av Norsk interesseforening for kortvokste, NIK. Studien er finansiert av TRS og er tilrådd av Norsk etisk forskningskomité. Høsten 2004 sendte vi ut spørreskjema til 69 personer i alderen år og fikk 44 svar, dvs en svarprosent på 64. Vi sendte 41 skjema til familier som har barn som er kortvokste i alderen 2-15 år. Vi fikk svar fra 28 familier, en svarprosent på 66. Svarprosenten var noe lavere enn vi hadde håpet, men stemmer forholdsvis godt med det som er vanlig i spørreundersøkelser. Svarene er nå lagt inn som data i en database. Arbeidet med å analysere dataene er startet. Det har vært et felles arbeidsmøte med prosjektarbeiderne og referansegruppa. Resultatene fra studien vil etter hvert bli skrevet ut i artikkelform og publisert i norske fagtidsskrifter, muligens også i et internasjonalt tidsskrift. Resultatene som helhet vil gi viktig kunnskap som styrker det daglige arbeidet ved TRS, det vil både innarbeides i informasjonsmateriale som lages og påvirke det direkte brukerarbeidet. Prosjektleder kommer til å informere om arbeidet med studien ved NIK`s sommersamling på Eidene. TRS takker dere som har svart på spørreskjemaene, referansegruppas medlemmer og styret i NIK for interesse og nyttige innspill. Heidi Johansen prosjektleder MEDLEMSKONTINGENT FOR 2005 Vi har no sendt ut purring til dei som ikkje har betalt. Det er viktig at alle betalar innan fristen. NiK er avhengig av at medlemskontingenten blir betalt, slik at vi kan oppretthalde aktivitetsnivået i foreininga. Dersom du har fått purring, men trur du har betalt, kontaktar du styret ved Bjørn S Hanto. Mail: bjorn. eller pr. telefon (tlf eller mob ). Det kan jo hende at innbetaling og purregiro har kryssa kvarandre i postgangen Vi har også problemer med å spore opp medlemmar som har flytta. Veit du om medlemmar som har flytta, og dermed ikkje får NiK-Posten lenger? Gje beskjed til styret, slik at vi kan få tak i den nye adressa! HUGS: SEND OMADRESSERING det lettar arbeidet og du får NiK-Posten utan opphald!

10 10 KLART FOR SOMMARENS HØGDEPUNKT PÅ EIDENE 30. juni 03. juli Hei og velkomen til sommartreff! På dei neste sidene vil du finne nokre praktiske opplysningar rundt arrangementet på Eidene. På sidene deretter vil du finne oversikt over programmet samt påmeldings-skjema. Slik kommer du til Eidene, som ligger på Tjøme, sør for Tønsberg: Fly: Sandefjord Lufthavn ca. 40km, sjekk tidene hos Widerøe - SAS Braathens Bil : E18 til avkjøring til Tønsberg, riksvei 308 Tønsberg - Nøtterøy - Tjøme. Fra Oslo ca. 122km, fra Larvik ca. 60km. Tog: Tønsberg, sjekk togtider. Buss: Rutebuss 101 Tønsberg - Tjøme -Hvasser, sjekk busstider Ferge: Strømstad (Sverige) - Sandefjord, Fredrikshavn (Danmark) - Larvik, sjekk fergetider HUSK: Vi legger opp til fellestransport frå Sandefjord Flyplass, Torp og Tønsberg Jernbanestasjon.

11 11 Til medlemmane i Norsk Interesseforening for Kortvokste NIK-TREFF No slår vi til med treff på Eidene igjen. Sist vi hadde treff her var i Norgen Røde Kors eiger Eidene, som er eit ferie-, kurs og konferansesenter for funksjonshemma og eldre, funksjonshemma sine organisasjonar, Røde Kors og andre humanitære organisasjonar, offentlege etatar og bedrifter. Eidene har mange friluftsaktivitetar å by på, slik som bading og vass-sport, klatring og aktiviteter i skogsterreng, samt mye meir! Her er det mye opp til oss og fantasien! Treffet består av førelesningar og aktivitetar. Årsmøtet vil bli gjennomført på lørdag. Saker som ein ønske behandla, må vere styret i hende seinast 20 dagar før årsmøtet (d.v.s ). Har du spørsmål som gjelder påmelding eller sjølve opphaldet, ta kontakt med følgjande personar: Reise og opphald: Torild Antonsen tlf: , mob Betaling: Atle Thorsen tlf: , mob Andre spørsmål: Jeanette Skaland tlf: , mob Spesiell diett, eller andre ting som er viktig å gje opplysning om, må noterast opp på påmeldingsskjemaet. Eigenandelane for treffet vil bli det same i år som det var i fjor: kr for vaksne og kr for barn (under 16. år). FRIST FOR PÅMELDING: 20. MAI VELKOMEN!!

12 12 Litt praktisk informasjon: Innbetaling: Det blir ikkje sendt ut giroblankett, regner med at dei fleste bruker nettbank eller liknande. Hugs å merke innbetalinga med avsendar og kva betalinga gjeld! Eigenandelen er kr 500,- for barn (u. 16 år) og kr 1000,- for vaksne. HUGS: For å melde seg på må BÅDE skjemaet på side 13 sendast inn og eigenandelen vera innbetalt innan påmeldingsfristen. Saker som medlemmane vil ha behandla på årsmøtet må sendast inn skriftleg til styret. Saken må vera styret i hende seinast 20 dagar før møtet (d.v.s. seinast ). Aktivitetane er vær-avhengig, så hugs å ha med kler for alle forhold! Det er også lov til å koma med andre forslag undervegs på treffet. Kan ikkje lova noko, men vi får ev. senda utfordringa til gjengen på Eidene. Vi har mange muligheter på Eidene f.eks.: Båtar, kano, fiske, fjellklatring, flytur, grottetur/juving, heksesprang, høgdeprøven, inne-aktivitetar, kano-orientering, kano-stafett, lassokasting, linevandring, luftgeværskyting, minigolf, pil og bue, rappelering, sightseeing, sightseeing i speedbåt, stier/sporløyper, badestrand, trosse/tau trekking, vanntube, øksekasting, krabbedykking. Hugs: Badestranda er kjempefin, ta med snorkelutstyr, hov, osb. Vi prøver å få til aktivitetar under parallelt med førelesningane som skal fenge dei større ungane. Barnepass (dei minste ungane) har vi ikkje lagt opp til. Hugs å ta med: Badehandkle etc. Ta også med flyte/redningsvestar til dei som er under 30 kg. Myggmelk + noe som lindrar insektsbitt (!) Leiker/spill slik at barna har noe å fordrive tida med dersom det skulle bli dårleg vær. Dersom du har spedbarn, er det sikkert lurt å ta med babysitter dersom du har dette. KLÆR: Ta med gammalt tøy, sko, sykkel, skiutstyr, osv. som dere ønskjar å få seld, bytta eller gitt bort. Vi har alle ting som vi har vokse frå. Dette kan andre ha brukt for. TA DET MED!! Svar på 10 spørsmål side 8: 1. I bøkene om Pippi Langstrømpe. 2. Bodø/Glimt. 3. Hardangervidda. 4. Langrenn. 5. Seks. 6. Ida. 7. Den sorte dame. 8. Sahara. 9. Fire. 10. Pave Benedict XVI. Hadde du mange rette? Åsne s vitsehjørne: Hvilket dyr på Nordpolen har to pukler? En kamel som har gått seg bort. Hvorfor ble husbukken så glad da huset brant? Den trodde det var grillfest. Hva kaller du en gjerrig purke? En sparegris. Hesten kunne ikke vedde på travbanen, for den var blakk. Bymannen: Jeg syns sauen din løper fort, spesielt med tanke på at den ble født lam!

13 13 PÅMELDINGSSKJEMA FOR NIK-TREFF OG ÅRSMØTE EIDENE 30. JUNI 03. JULI Medlemsnr Namn Alder (for barn u. 16 år) Eigenandel SUM: Dei som er lista opp har følgjande adresse:. Postnr stad. telefon. Andre spesielle behov (rullestol,...):.. Har du/dere spesielle behov som gjeld transport (ja/nei)? :. Kva:..... Reisemåte: Kommer pr. bil.. ca kl. den 30. juni. Ønsker fly fra til Sandefjord Flyplass, Torp. Rabattkort nr.... Ønsker å reise med tog/buss. Eg ønsker å vera med på felles transport til Eidene frå: Sandefjord Flyplass, Torp (ja/nei)? :. Tønsberg Jernbanestasjon (ja/nei)? :. Har du behov for diett.. I tillfellet kva: Skjemaet sendast til : Torild Antonsen, Krokstien 5d, 1718 Greåker. Påmelding innan 20. Mai 2005 (VIKTIG!). Eigenandel betalast til : Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) v/atle Thorsen, Urds vei 16a, 4632 Kristiansand. Kontonr: (bankgiro)

14 14

15 15 PROGRAM FOR TREFFET Dagsprogram Torsdag 30:06: ANKOMST kl. 13:00 Lunsj kl. 15:00 Informasjonsmøte (inkl. info. frå TRS) kl. 16:00 Tidligstimulering av kortvokste barn kl. 18:00 Middag Fredag 31/06: kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Likemannsarbeid i NiK (Samling for registrerte likemenn i NiK) kl. 10:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 13:00 Lunsj (på stranda el.l.) kl. 14:30 Vanntilvenning / svømme-erfaring kl. 16:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 18:00 Middag (Grilling ved stranda Verdens Ende?) Lørdag 01/07: kl. 08:00 Frukost kl. 10:00 Yrkesvalg. IA bedrifter, IA avtalen Tilrettelegging på arbeidsplassen. Hvilke ordninger finnes? kl. 11:30 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 13:00 Lunsj kl. 14:00 Årsmøte kl. 15:00 AKTIVITETSTILBUD I REGI AV EIDENE kl. 19:00 Middag. kl. 20:00 Musikk og dans med innslag av karaoke! Dagsorden: 1. Val av møteleiar Årsmøtet Konstituering: a) Valg av referent og protokollvitne b) Oversikt over frammøte og fullmakter c) Godkjenning av innkalling d) Valg av redaksjonskomite og teljekorps 3. Årsmelding Rekneskap for Revisors beretning. 5. Budsjett for Innkomne saker: a) Vedtektsendring b) Nordisk / Internasjonalt samarbeid informasjon. c) Bistandsarbeid informasjon. d) Andre innkomne saker. 7. Val av nytt styre for Innstilling frå valkomiteen. 8. Val av ny valkomite for Innstilling frå styret. Vedlegg, sak nr.: Sak 2b: Fullmaktsskjema, side 21 Sak 3 : Årsmelding for 2004, side Sak 4 : Rekneskap for 2004, side 19 Sak 5 : Budsjett for 2005, side 20 Sak 6a: Vedtektsendring, side 18 Søndag 02/07: kl. 08:00 Frukost AVREISE Husk: Ta med gammelt tøy, sko, skiutstyr, sykler osv. Som dere ønsker å få solgt, byttet eller gitt bort!

16 16 NiK Sak 3 Norsk Interesseforening for Kortvokste Årsmelding for 2004 Styret legger med dette fram for årsmøtet 2005 melding om virksomheten for Styret har i 2004 bestått av: Leder Jeanette Skaland Nestleder Bjørn S. Hanto Kasserer Atle Thorsen Sekretær Harald W. Larsen Styremedlem Per Gilje Styremedlem Anne Lena Dolmen Styremedlem Torild Antonsen Styremedlem Lisbeth Thoresen Revisor: Interrevisjon Moss A/S v/ Trine Gulestø. Valgkomitè: Leder Tore H. Olsen Medlemmer Torill Steen Bjørn Sørli Varamedlem Håkon Bjar Aktiviteter år 2004: Styrearbeid: Styret har hatt 6 styremøter: Oslo Parkveien, 31.3 og 4.4. Geilo, Gardermoen, Oslo Parkveien, Gardermoen. Styret har behandlet 63 saker i Styret har prioritert arbeidet mht NiK-treff 2004 og 2005, NiK-posten og TRS. NiK deltok i høring i Stortingets sosialkomitè Arbeidsfordeling i styret har vært: NiK-posten: Bjørn Hanto FFO: Jeanette Skaland og Bjørn Hanto. Internasjonal kontakt: Per Gilje og Anne Lena Medlemsarkiv: Atle Thorsen. Likemannkontaktansvarlig: Anne Lena. Likemannmidler, reklame, sponsing, legater, FFS`s studieforbund, Sophies Minde osv.: Lisbeth Thoresen (Fortsetter på side 17)

17 17 (Fortsatt frå side 16) Økonomi: Atle Thorsen Høringer: Trygd og sosiale saker: Lisbeth Thoresen Bil: Per Gilje Nik på nett: Alle i styret har ansvar for å sende stoff (web-referanser) til web-master Bjørn Skaland og til NiK-redaksjonen. NIK-treff: I 2004 ble treffet og årsmøtet lagt til Geilo og Ustedalen hotell. Det var ialt 69 deltakere på treffet. De som deltok var tilfreds med innkvartering og forpleining. På programmet sto likemannsarbeid, alpinaktiviteter, riding, snøscooter, tube, aking med mer. Styret har høsten 2004 jobbet med forberedelser til Eidene-treff NiK-seminar NiK arrangerte et seminar om tidlig stimulering av kortvokste barn Initiativtakere og ansvarlige for gjennomføringen var Susanne og Petter Levin. NiK på nett: Bjørn Skaland er web-master. NiK nås på internett under Styret i NiK er ansvarlig for hva som skal legges på våre internettsider og skal skaffe stoff til Bjørn som skal gjøre det praktiske i forhold til å få det lagt ut. Det er 1-3 besøk på sidene våre pr. dag, også en del surfere fra utlandet. Det har også kommet endel innmeldinger pr. nett. TRS: TRS har pr registrert 120 brukere som er kortvokste. De fleste som har vært på TRS-opphold synes oppholdene har vært gode. Per Gilje er NiKs representant til valgkomiteen for brukerrepresentanter til TRS. Mye arbeid har i 2004 blitt lagt i ny modell for brukermedvirkning på TRS. NiK var representert på samarbeidsseminaret mellom TRS og brukerforeningene Styret har samarbeidet med TRS om en TRS-veileder om kortvokste. Denne er under utarbeidelse. TRS har i nært samarbeid med NiK jobbet med et forskningsprosjekt med tilhørende spørreundersøkelse, forventet avslutning i TRS og NiK har også samarbeidet mht TRS-/ Frambu-oppholdet for kortvokste som ble avviklet november NIK-posten Antall nummer i 2004: 4. Etablering av en redaksjonskomitè har vært forberedt i Internasjonalt Ingen besøk til eller fra de danske, finske og svenske kortvokstforeningene i FFO. Styremedlemmer har deltatt på flere konferanser i regi av FFO. Smågruppeforum i FFO Jeanette og Bjørn har vært på representantskapsmøtene i mars og november Jeanette var med på FFOs delegasjonsreise til Nepal i november / desember Media Sjekkeprogrammet Den lille ungkaren (fra USA) på TVN førte til flere NiK-uttalelser i ulike radiokanaler. NiK har også medvirket i noen avisoppslag. (Fortsetter på side 18)

18 18 (Fortsatt frå side 17) Regnskapet. Regnskapet for 2004 er gjort opp med et overskudd. Medlemstall NIK hadde : 167 støtteberettigede medlemmer (93 hovedmedlemmer, 33 medlemskap, 41 elev/ student). I tillegg 27 støttemedlemmer og 36 abonnenter. Det har vært en markant økning i medlemstallet i Mange av disse har ikke fått krav om betaling av kontingent. Dette betyr at disse ikke blir regnet som støtteberettigede medlemmer i Bare medlemmer som har betalt kontingent i 2004 blir regnet som støtteberettigede. Styret i NiK Jeanette Skaland Bjørn S Hanto Atle Thorsen leder nestleder kasserer Harald W. Larsen Per Gilje Anne Lena Dolmen sekretær styremedlem styremedlem Torild Antonsen styremedlem Lisbeth Thoresen styremedlem Vedtektsendring Sak 6a Årsmøtet 2004 endra vedtektene slik at vi fekk 8 styremedlemmar, mot tidlegare 6 styremedlemmar og to varamedlemmar. Denne endringa blei gjennomført for å få samsvar mellom vedtektene og den praksis som hadde vore over fleire år. Praksisen var at begge varamedlemmane møtte fast på styremøtene. Vi fremmar i år forslag om å gå ned frå 8 til 6 medlemmar i styret, samtidig som vi ikkje gjenninfører varamedlemmar. Grunnen til dette er å få ned utgiftene til styremøter. I dette ligg det også at styret må bli flinkare til å delegere ut arbeid som strengt tatt ikkje styret trenger å gjera. Konkrete oppgåver har vore delegert til andre medlemmar i NiK spesielt i samband med treff. Styret kan også bruke medlemmar i NiK på andre konkrete oppgåver. Dette kan utviklast vidare. Vi foreslår derfor følgjande vedtektsendring: nr. Gammal tekst Ny tekst (endring er understreket) 5 Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre bestående av 8 styremedlemmer. Styret velges på årsmøte og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre bestående av 6 styremedlemmer. Styret velges på årsmøte og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.

19 19 Årsregnskap NiK 2004 Sak 4 Regnskap 2004 Budsjett 2004 Regnskap 2003 Driftstilskudd Likemannstilskudd generelt Likemannstilskudd arbeid/attføring Stiftelsen Sofies Minde Kontingent støtteberettigede Kontingent ikke støtteberettigede Egenandeler treff Renter (bank) Sum inntekter Treff Styremøter Møter/kurs likemenn NiK-Posten Møter FFO Nordisk/Internasjonalt Porto, tlf., gebyr Revisjon Medlemsregister m.v Kontingent FFO Rekvisita Sponsing av arrangement NiK på nett Diverse Sum kostnader Resultat Balanse Balanse Fordringer Egenkapital 1/1 Kasse Årets resultat Bank Egenkapital 31/12 Postgiro Kortsiktig gjeld Sum Sum Oslo, 3. mars 2005 Jeanette Skaland /s/ Bjørn S Hanto /s/ Atle Thorsen /s/ Leder Nestleder Kasserer Harald W. Larsen /s/ Per Gilje /s/ Anne Lena Dolmen /s/ Sekretær Styremedlem Styremedlem Toril Antonsen /s/ Styremedlem Lisbeth Thoresen /s/ Styremedlem

20 20 Budsjett NiK 2005 Sak 5 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Driftstilskudd Driftstilskudd paraplyorganisasjon Likemannstilskudd generelt Likemannstilskudd arbeid/attføring Stiftelsen Sofies Minde Ny brosjyre (Stiftelsen Helse og Rehab.) Kontingent støtteberettigede Kontingent ikke støtteberettigede Egenandeler treff Renter (bank) Sum inntekter Treff Styremøter Møter/kurs likemenn NiK-Posten Møter FFO Nordisk / Internasjonalt samarbeid Kurs Porto, tlf., gebyr Revisjon Medlemsregister m.v Kontingent FFO Driftstilskudd paraplyorganisasjon (FFO) Kontingent FFO ungdom Rekvisita NiK på nett Ny brosjyre (Stiftelsen Helse og Rehab.) Diverse Sum kostnader Resultat I samband med budsjettet, foreslår styret at medlemskontigenten forblir uendra: Hovedmedlem kr. 200,- Medlemskap kr. 175,- (husstandsmedlem) Skoleelev kr. 25,- (hustandsmedlem under 16 år) Støttemedlem kr. 150,-

21 21 NORSK INTERESSEFORENING FOR KORTVOKSTE FULLMAKTSSKJEMA Til ordinært årsmøte lørdag 02. juli Følgende medlemmar - Medlemsnr. Namn på medlem (trykte bokstavar) Signatur - som har ein stemme kvar på årsmøtet, gir med dette -... fullmakt til å møte for seg ved ovanfor nemnde årsmøte.

22 22

23 23 KOMMENTARAR, ROS OG RIS FORSLAG TIL STOFF Har DU og DIN kreative hjerne forslag til kva vi kan skrive om - eller synspukt på det som allereie ER skrive? Skriv dine kommentarar nedanfor og postlegg denne sida! Sendast direkte til redaktøren (NIK-Posten, v/bjørn S Hanto, Hennumbråtan 1, 3408 Tranby). OBS: Du kan sjølvsagt også bruke e-post: Følgjande synspunkt kan vera nyttige å vurdere for redaksjonen: Neste NiK-Posten kommer i September

24 24 B Returadresse: Norsk Interesseforening for Kortvokste v / Bjørn S Hanto Hennumbråtan 1, NO-3408 Tranby Ettersendast ikkje ved varig adresseendring, men sendast tilbake til avsendaren med opplysning om den nye adressa. Er adressa feil, eller er du/dere registrert med feil medlemstype? Dersom du vil forandre noe, skriver du opp komplett ny registrering nedanfor og sender heile sida inn (inkludert adresselappen). Medlemskontigenten er for 200 kr/år for hovedmedlem, 175 kr/år for medlemsskap, 25 kr/år for skoleelev og 150 kr/år for støttemedlem. OBS: Denne sida kan sjølvsagt også brukast ved nyinnmelding! Gjelder: Ny medlemstype Medlemstype: Hovedmedlem (Sett kryss) Ny adresse (Sett kryss) Medlemsskap (u./nik - posten) Nytt medlem Skoleelev (under 16 år) Støttemedlem Navn: Fødselsår: Adresse: Postnr.: Poststed: Diagnose (ja/nei): For Medlemsskap eller Skoleelev, oppgi namn på den som er hovedmedlem i husstanden: Gjelder: Ny medlemstype Medlemstype: Hovedmedlem (Sett kryss) Ny adresse (Sett kryss) Medlemsskap (u./nik - posten) Nytt medlem Skoleelev (under 16 år) Støttemedlem Navn: Fødselsår: Adresse: Postnr.: Poststed: Diagnose (ja/nei): For Medlemsskap eller Skoleelev, oppgi namn på den som er hovedmedlem i husstanden:

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2006 23. Årgang

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2006 23. Årgang n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2006 23. Årgang Foto: Anne Skalleberg Gjerde, Østlands-Posten Kortvokste Helle Walin Olsen (14) fra Stavern i fullt firsprang på favoritthesten

Detaljer

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2007 24. Årgang

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2007 24. Årgang n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 2-2007 24. Årgang 2 Lederen Forlengelse eller ikke - en tung beslutning blir lagt på barnas skuldre. I ntuitivt synes vel de fleste av oss

Detaljer

Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste. Nr. 4-20. Årgang Desember 2003

Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste. Nr. 4-20. Årgang Desember 2003 20 år med NiK, 1983-2003 GOD JUL NIK - POSTEN Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste SIDE 5: Verdenskongress i rehabilitering SIDE 8: Barneside SIDE 6-7: VG-artikkel: Kortvokste må også TÅLE

Detaljer

nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang

nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang nik-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2005 22. Årgang Flere bilder fra årsmøtet finner du på NiKs hjemmesider: www.kortvokste.no 2 Lederen På årsmøtet ble det valgt ny redaktør.

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Under. nr. 1-2004. Retten til spesialundervisning. Utviklingshemmedes erstatningsansvar ved tingskade. vurdert utviklingshemmedes erstatningsansvar

Under. nr. 1-2004. Retten til spesialundervisning. Utviklingshemmedes erstatningsansvar ved tingskade. vurdert utviklingshemmedes erstatningsansvar Under nr. 1-2004 N MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Retten til spesialundervisning opprettholdes Statsråd Kristin Clemet slår fast i Stortingsmelding at regjeringen vil

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2011 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte, fagprogram, fylkesledermøte og sosialt samvær side 12 Det nytter i Trøndelag side 6 Hjelpemidler fra Fleximed - napp ut midtsidene Redaktøren har

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s.

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. kvartennr. 2-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. 9 Invitasjon til familiesamling s. 28 Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et

Detaljer

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang

n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang n k-posten Utgitt av Norsk Interesseforening for Kortvokste Nr. 3-2006 23. Årgang 2 Lederen Vi mangler begreper. Mange av NiKs medlemmer føler seg nærmere kategorien funksjonsfrisk enn handikappet. Hvordan

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

Styret i debra Norge 2012 har bestått av:

Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem:

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer